Sunteți pe pagina 1din 2

Valoarea produsului intern brut i a principalelor sale componente

-mld lei, preuri curente-

2004
Consumul final

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

211,1 251,0 294,9 344,9 420,9 404,3 419,8 437,4 461,9 476,1

- Consumul final individual efectiv al


gospodriilor populatiei

191,5 226,9 268,4 313,2 381,1 360,4 382,4 402,1 424,5 435,3

- Consumul final colectiv efectiv al


administraiei publice

19,6

24,1

26,4

31,7

Formarea brut de capital fix

53,9

68,5

88,3

125,6 164,3 122,4 129,4 145,2 154,3 158,3

Exportul de bunuri i servicii

88,6

95,6

111,3 121,9 156,6 153,4 185,5 222,9 238,5 252,3

Importul de bunuri i servicii

110,9 125,0 152,7 179,7 223,7 183,6 215,5 252,6 266,1 265,9

Produsul intern brut

247,4 289,0 344,7 416,0 514,7 501,1 523,7 557,3 586,7 625,6

Valoarea adugat brut total, din care:

220,9 255,2 304,3 368,4 458,5 451,0 466,4 487,7 512,1 549,9

39,8

24,0

- n industrie

61,6

71,7

84,6

101,1 118,2 120,6 148,6 160,6 165,7 184,0

- n construcii

14,6

18,9

25,5

37,9

- n servicii

113,6 140,3 167,3 205,3 250,0 245,2 240,2 245,8 267,4 279,3

2004 2012 INS;

45,0

2013 Prognoza de toamn CNP ,

28,6

40,8

26,9

47,8

36,3

37,4

24,3

52,8

29,9

35,2

31,1

56,1

32,3

37,4

- n agricultur, silvicultur i pescuit

Sursa: ***http://www.mdm.ro

34,1

43,9

50,3

35,1

51,5

Evoluia produsului intern brut i a principalelor sale componente


(n termeni reali)
-modificare procentual fa de anul precedent, %-

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,3

8,9

9,4

9,6

8,7

-7,4

-1,3

1,0

1,5

0,3

- Consumul final individual efectiv al


gospodriilor populatiei

13,0

9,6

11,6

10,3

8,9

-9,1

0,2

1,4

1,5

0,3

- Consumul final colectiv efectiv al


administraiei publice

-9,9

2,3

-11,5

2,5

6,2

9,5

-13,7

-3,0

0,7

0,0

Formarea brut de capital fix

11,0

15,3

19,9

30,3

15,6

-28,1

-1,8

7,7

3,8

-1,3

Exportul de bunuri i servicii

14,1

7,6

10,4

7,8

8,3

-6,4

13,2

11,6

-1,5

8,2

Importul de bunuri i servicii

22,1

16,0

22,6

27,3

7,9

-20,5

11,1

10,5

-0,2

-0,1

Produsul intern brut

8,5

4,2

7,9

6,3

7,3

-6,6

-1,1

2,3

0,6

2,2

Valoarea adugat brut total, din care:

8,5

3,6

7,8

6,9

7,5

-5,8

-1,8

1,9

0,3

2,8

- n agricultur, silvicultur i pescuit

18,6

-17,2

3,4

-15,3

20,7

-3,3

-5,5

14,0

-24,6

11,9

- n industrie

7,6

2,6

7,2

5,4

1,8

-1,4

4,0

0,4

-1,2

3,9

- n construcii

9,4

11,2

23,4

33,9

26,2

-9,9

-4,5

-18,7

1,9

1,0

- n servicii

6,4

8,8

6,8

7,0

5,4

-7,4

-3,6

5,3

4,6

1,4

Consumul final

Sursa: ***http://www.mdm.ro

2004 2012 INS;

2013 Prognoza de toamn CNP