Sunteți pe pagina 1din 25

Pregatirea, evaluarea si selectia

proiectelor
in vederea accesarii
FSCformular de aplicatie (standard)
master plan
studiu de fezabilitate
evaluarea impactului asupra mediului
analiza cost - beneficiu / economico - financiar
analiza instituional
avize/ acorduri / autorizaii / scrisori de intenie
dosare de licitatie
Continutul cadru al unei propuneri de
proiect FC/FEDR
Scop:
Evaluarea situatiei existente;
Identificarea necesitatilor;
Prioritizarea investitiilor
Informatii necesare:
sistemele si facilitatile existente;
componentele principale ale sistemului;
modul actual si viitor de operare a reelei/sistemului;
standarde de calitate;
viabilitatea proiectului;
stabilirea indicatorilor de proiectare de baza;
dezvoltarea modelului de macro-suportabilitate;

Master Plan
Scop:
accent pe investitiile incluse in Master Plan;
elaborarea specificatiilor tehnice, prin comparatia
diferitelor alternative, pentru a garanta ca a fost
aleasa cea mai buna solutie din punctul de
vedere al criteriului cost-beneficiu;
Propunerea, unde este cazul, de solutii flexibile
pentru a putea extinde sau imbunatati in viitor
noile facilitati


Studiul de Fezabilitate
Continutul - cadru al Studiului de
Fezabilitate
A. Parti scrise:
1. Date generale denumirea investitiei, amplasament,
descrierea investitiei;
2. Date tehnice ale investitiei date generale, situatia
tehnica a utilitatilor, prioritati, analiza si selectia alternativelor
optime, ipoteze de lucru si evaluarea alternativelor optime pe
baza analizei multi-criteriale;
3. Durata de realizare si etape principale;
4. Costurile estimative componente majore ale proiectului,
asistenta tehnica si supervizare, publicitate;
5. Avize si acorduri aviz pentru necesitatea si oportunitatea
realizarii investitiei, certificat de urbanism, acorduri si avize de
mediu, avize privind asigurarea utilitatilor, alte avize de
specialitate
B. Parti desenate
1. Plan de amplasare in zona;
2. Plan general


consultarea/implicarea publicului interesat ;
locul unde informaiile pot fi consultate ;
alocare timp suficient pentru consultarea publicului;
moduri n care publicul poate fi consultat;
modul n care observaiile publicului sunt luate n
considerare ;
Evaluarea impactului asupra
mediului
reflecta viabilitatea financiara a proiectului,
capacitatea de generare a veniturilor;
demonstreaza capacitatea de suportabilitate a
proiectului prin determinarea veniturilor si costurilor acestuia,
indicatorii financiari precum valoarea actuala neta si rata interna
de rentabilitate;
estimarea nivelului grantului din partea UE implica
elaborarea unui model financiar care sa acopere
durata economica de viata a proiectului si care trebuie sa
contina toate elementele de cost, costul de capital si toate
costurile asociate operarii si intretinerii;
descrierea impactului economic al proiectului.
Analiza economico-financiara
are rolul de a asigura ca acel cadru institutional in
vigoare este adecvat si suficient de puternic pentru
implementarea proiectului si pentru operarea
corespunzatoare a infrastructurii ce urmeaza a se realiza cu
fonduri europene ;
o atentie deosebita trebuie acordata definirii structurilor
de cooperare intre autoritatile locale in scopul
pregatirii si implementarii proiectului .
Analiza institutionala
Beneficiarul autoritatile publice locale (orice asociere
trebuie clar definita) - asocierea municipalitilor - condiie
preliminar pentru aprobarea proiectelor regionale - rol in
monitorizarea/supervizarea implementarii lucrrilor
Operator regional
Fondurile necesare co-finantrii vor fi asigurate din veniturile
generate de operator;
Se vor urmari solvabilitatea instituiei beneficiare i capacitatea
de rambursare a mprumutului (s acopere cel puin costurile de
operare i ntreinere, costurile rambursrii mprumutului,
precum i o rezerv pentru dezvoltarea viitoare), precum si
situatia lichiditatilor;
Unitatea de Implementare a Proiectului (UI P) constituita ca
unitate distincta in cadrul organizatiei va avea un manager
de proiect;

Evaluare institutionala proiecte de apa
Necesitatea regionalizrii n
sectorul de ap
Raiuni de integrare european - Conformarea cu standardele
de mediu n termenele stabilite;
Raiuni economice - folosirea economiilor la scar pentru
reducerea costurilor de investiii i de operare
Raiuni de solidaritate:
Comunitile mici i mijlocii nu au capacitatea de pregtire i
implementare a proiectelor, i de operare a investiiilor.
Oraele mari au capacitatea de a-i susine din surse
proprii investiiile necesare (fr asocierea cu localitile mai
mici, nu vor beneficia de fonduri nerambursabile).
Raiuni de viabilitate - viabilitatea investiiei (rezultatul Analizei
Economico-Financiare) - nu poate fi demonstrat n majoritatea
localitilor mici (cu datorii istorice i fr experiena necesar).


Regionalizarea n sectorul de ap: elemente
institutionale
Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar (ADI)/
Asociaia de Municipaliti (AoM) - structur bazat pe
colaborare, care va permite autoritilor locale beneficiare s
controleze operatorul de ap i s monitorizeze i s
supervizeze mai bine implementarea lucrrilor de reabilitare i
modernizare;

Operatorul Regional - trebuie s fie liceniat i capabil s
demonstreze capacitatea de a funciona ntr-o manier
durabil;

Contractul de Delegare de Servicii se va semna ntre
ADI i operatori de utiliti experimentai care au dovedit
capacitatea de pregtire i implementare a investiiilor de
mrimea propus n program sau cu noi operatori regionali
formai prin gruparea operatorilor existeni.

Managementul deeurilor - chestiuni strategice
-
Beneficiarul autoritatile publice locale (orice asociere
trebuie clar definita) - asocierea municipalitilor - condiie
preliminar pentru aprobarea proiectelor regionale - rol in
monitorizarea/supervizarea implementarii lucrrilor
Necesitatea constituirii Unitii de Implementare a
Proiectului (UIP) la nivelul Consiliului Judeean
Atenie la: amplasamentele pentru construcia depozitelor
de deeuri, proprietatea asupra acestor terenuri,
consultarea publicului din vecintate!
Proiecte integrate de management al deeurilor la
nivel regional/judeean n corelare cu Planurile
Regionale de Management al Deeurilor i investiiile
realizate deja prin proiectele PHARE
Facilitile construite prin fonduri structurale administrate
de operatori selectai n urma unor licitaii deschise
format standard ;
contine 4 sectiuni principale:
tehnica;
economico-financiara;
de mediu;
strategia de achizitii .
Formularul de aplicatie

Prioritatea proiectului conform Programului
Operational Sectorial Mediu
Evaluarea impactului de mediu
Compatibilitatea proiectului cu politicile
comunitare de mediu
Evaluare tehnic
Viabilitate financiar
Capacitate de implementare
Evaluarea proiectului
CE finaneaz pn la 80% (FEDR) si 85% (FC) din
costurile eligibile ale proiectului;
Co-finanarea: mprumuturi IFI (BEI, BERD, etc),
buget local/national, donori, alte surse;
Limitarea contributiei autoritatilor locale la partea
de co-finantare;
Finanarea nerambursabil se determin pe baza
analizei financiare;
Calcularea realist a veniturilor viitoare generate;
Co-finantarea se solicit nainte de transmiterea
Aplicaiei.
Co-finantarea
Terenurile aferente investitiilor
Sa fie in proprietatea autoritatilor publice locale;
Sa fie achizitionate din timp - pentru implementarea la
timp si pentru a evita impactul regulilor n+3/n+2, achizitia
terenurilor trebuie sa fie finalizata inainte ca proiectul sa fie
transmis spre aprobare la Autoritatea de
Management/Comisia Europeana (proiecte majore)
Responsabilitile
Beneficiarului Final (BF)
Identificarea proiectului;
Pregtirea aplicaiei de finanare i a documentelor
suport, avnd n vedere condiiile eligibilitate i asigurarea
unei caliti adecvate;
Asigurarea capacitii de co-finanare;
Atenie la: plata TVA-ului cheltuiala neeligibila;
Dovada proprietii asupra terenurilor;
Transmiterea documentaiei la Organismul
Intermediar;
ncheierea unui Contract de Finanare ntre BF i
Autoritatea de Management (MMDD)
Responsabilitile
Beneficiarului Final (BF)
Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP)
Membrii sunt angajai exclusiv pentru acest scop.
Cursuri de pregtire adecvate
Manual de proceduri conform regulamentelor
Valorificarea experienei n implementarea proiectelor
Responsabiliti:
Pregtire documente de licitaie, obinere avize i autorizaii,
cu suport AT
Licitare-contractare servicii, lucrri i echipamente
Managementul contractelor
Efectuarea plilor ctre contractori
Raportarea progresului lunar i a neregulilor ctre OI i AM
Asigurarea publicitii proiectuluiVerificarea si evaluarea
aplicatiilor


VERIFICAREA SI EVALUAREA APLICATIILOR

Etape:
a) Verificare administrativa (formala)
Organismul Intermediar;
b) Verificarea eligibilitatii Organismul
Intermediar;
c) Evaluarea Autoritatea de Management;
d) Vizite in teren, dupa caz.

Verificarea administrativa

RESPONSABIL: Organismul Intermediar POS Mediu
SCOP: aplicatiile sunt complete si conforme cu call for
application
TIMP: 2 zile lucratoare de la primirea aplicatiilor
LIPSA UNUI DOCUMENT: beneficiarul il poate depune
in 2 zile lucratoare
APLICATIA ACCEPTATA se inregistreaza in SMIS si
primeste numar/cod
COMUNICAREA CATRE BENEFICIAR


Verificarea eligibilitatii
RESPONSABIL Organismul Intermediar POS Mediu
SCOP: verificarea conformarii aplicatiei cu criteriile de
eligibilitate din call for application
TIMP: 5 zile lucratoare de la primirea aplicatiilor

INFORMATII INSUFICIENTE: beneficiarul le poate
depune intr-un termen rezonabil

APLICATIA ACCEPTATA - se inregistreaza in SMIS
rezultatul verificarii eligibilitatii;

APLICATIA RESPINSA - in termen de 5 zile lucratoare
instiintarea beneficiarului.


Evaluarea proiectelor
Directia de Programare din cadrul AM POS Mediu
Serviciul Evaluare Proiecte
SCOP : respectarea obiectivelor si a cerintelor nationale,
tinand seama si de criteriile aprobate de CM
COMPONENTA GRUP DE LUCRU: parteneriat national
sau regional si/sau experti externi de AM ( directii de
specialitate MMDD, consultanti JASPERS, OI, etc.)
INFORMATII INSUFICIENTE: beneficiarul le poate
depune in termenul stabilit de AM POS Mediu
Selectia proiectelor
SCOP: respectarea principiilor parteneriatului si al
transparentei;
TIMP: maxim 5 zile de la finalizarea evaluarii
COMPONENTA COMITETUL DE SELECTIE:
SECRETAR
5-7 MEMBRI numiti sau invitati (cu 2 saptamani
inainte) de catre seful AM
REZULTATUL PROCESULUI DE SELECTIE: lista
a proiectelor aprobate pentru finantare de toti
membrii CSP


PROIECTE > 25 MEURO
PROIECTE < 25 MEURO
Comisia Europeana
Evaluare si
Aprobare finala
Aprobare CSP
AM
Decizie CSP
Multumesc pentru atentie!