Sunteți pe pagina 1din 3

` Analiza-diagnostic strategica a firmei

Analiza-diagnostic reprezinta prima etapa a procesului de planificare strategica si


are ca obiectiv evaluarea potentialului intreprinderii mici si mijlocii pe baza analizei
resurselor sale interne si a mediului de afaceri in care evolueaza. Aceasta influenteaza in
mod determinanat reusita demersului de planificare strategica, asigurand premisele
dezvoltarii unei strategii manageriale competitive.
O firma mica sau mijlocie adopta o strategie adecvata momentului si etapei sale
de dezvoltare in masura in care analiza-diagnostic identifica toate variabilele care au
determinat evolutiile din mediul intra si extra-organizational.
In contextul tranzitiei la economia cu piata concurentiala apreciem ca firmele mici
si mijlocii din Romania trebuie sa efectueze in mod constant analize diagnostic pentru a-
si adapta in permanenta strategiile la schimbarile produse in mediul de afaceri.
fectuarea analizei-diagnostic este oportuna indeosebi in I!!-urile care
activeaza in industrie. In ceea ce priveste microintreprinderile e mai dificil de realizat
astfel de analize intrucat acestea dispun de un personal redus si, de regula, apeleaza la
consultanti externi.
In perioada actuala ar trebui sa se produca o mutatie majora si in planul
mentalitatii managerilor de I!!-uri, in sensul intelegerii de catre acestia a importantei
efectuarii analizei-diagnostic in succesul intreprinderilor pe care le conduc.
"omplexitatea analizei-diagnostic variaza in functie de amploarea activitatii din cadrul
firmei. Astfel pentru o firma mica sau mijlocie cu profil industrial, analiza-diagnostic e
mai laborioasa decat in cazul unei organizatii care practica, spre exemplu comertul cu
amanuntul.
#iagnosticul intreprinderii are la baza analiza simptomelor favorabile si nefavorabile ale
acesteia. #upa investigatii echipa de analiza realizeaza o apreciere a situatiei firmei
indicand dificultatile si, in acelasi timp, perspectivele de evolutie, formuland recomandari
in acest sens. $pre deosebire de diagnosticul operational, care are in vedere analiza
functionalitatii si a deficientelor in raport cu rezultatele asteptate, diagnosticul strategic
isi propune evaluarea potentialului firmei, precum si identificarea modalitatilor prin care
acesta poate fi mentinut sau amplificat.
#iagnosticul vizeazafie intreprinderea in ansamblul sau fie activitatile sale
strategice, in raport cu obiectivele si cu orizontul de timp planificat. Obiectivul
diagnosticului nu este de a elabora o lista de factori, ci de a selecta pentru studiu acei
factori care influenteaza in mod semnificativ intreprinderea si ramura de activitate in care
aceasta evolueaza. #iagnosticul presupune asadar o analiza a firmei si a mediului intr-o
viziune dinamica.
O deficienta frecventa a diagnosticelor consta in aceea ca sunt statice, analizand
situatia intreprinderii in functie de evolutiile recente ale sale si ale mediului extern.
#iagnosticul este o metoda cognitiva al carei obiect este cercetarea
caracteristicilor esentiale ale structurii si ale functiilor organizatiei si identificarea
%%%.referat.ro
surselor de competititvitate. Acesta prezinta o pronuntata dimensiune strategica deoarece
este precedat de o analiza si constituie in acelasi timp, fundamentul deciziilor tactice si,
mai ales strategice, care se adopta in intreprinderea mica si mijlocie. #iagnosticul se
sprijina pe analiza insa se distinge de aceasta. Analiza si diagnosticul nu pot fi separate
deoarece diagnosticul nu se poate realiza fara analiza, iar analiza nu are sens daca nu e
succedata de o faza de sinteza si de interpretare, adica de diagnostic.
#iagnosticul performantelor intreprinderii e cu atat mai eficient si probeaza un
management rational daca se efectueaza cand nu exista disfunctii majore, situatia actuala
este buna, dar se doreste imbunatatirea acesteia. #iagnosticul imbina analiza mediului de
afaceri cu cea a potentialului intern al firmei si are drept obiective identificarea
oportunitatilor si a constrangerilor existente in mediul ambiant, a punctelor forte si
vulnerabile ale intreprinderii, punerea in evidenta a capacitatii sale de actiune si de
raspuns la provocarile mediului, precum si a ecartului intre resursele firmei si cele care ii
sunt necesare pentru a reusi in competitia de pe piata.
#esi exista mai multe pareri, se considera ca efectuarea unei analize diagnostic
presupune parcurgerea mai multor etape & identificarea disfunctiilor si a oportunitatilor,
analiza situatiei existente, a cauzelor care o genereaza si stabilirea responsabilitatilor,
propunerea unui program de actiuni in vederea redresarii sau ameliorarii situatiei
activitatii, controlul realizarii programului propus.
'rin metodele si tehnicile de lucru puse la dispozitie de analiza diagnostic, se
poate realiza o segmentare a diferitelor activitati ale I!!-urilor in entitati omogene,
demers necesar pentru a intelege si a interpreta corect simptomele si comportamentul
factorilor perturbatori din mediul intern si extern. (inalitatea analizei diagnostic
strategice o reprezinta planul strategic, document de actiune care trebuie sa defineasca
intr-o maniera coerenta ansamblul de optiuni fundamenatale ale intreprinderii mici si
mijlocii pe termen mediu si lung)obiective, piete, tehnologii, mijloace si resurse*.
"omponenta a diagnosticului global, analiza diagnostic strategica prezinta o dubla
dimensiune & externa si interna. #iagnosticul extern analizeaza piata, concurenta,
furnizorii si clientii, iar diagnosticul intern evalueaza potentialul firmei evidentiind
competentele, tehnologiile utilizate, resursele umane, materiale, financiare si manageriale
disponibile.
"ele doua dimensiuni trebuie abordate in interdependenta, in sensul ca
diagnosticul intern nu are consistenta fara raportarea sa la concurenta manifestata in
mediul de afaceri, iar diagnosticul extern nu constituie un tablou concludent daca nu este
corelat cu situatia interna a intreprinderii mici si mijlocii.
Obiectivele analizei diagnostic strategice sunt multiple&
segmentarea activitatii in entitati omogene pentru a utiliza cat mai judicious
resursele organizatiei +
determinarea nivelului de atractivitate a sectorului de activitate si identificarea
constrangerilor din mediul de afaceri +
analiza mecanismului de crestere sau descrestere a pietelor de desfacere +
politicile promovate de competitori +
#at fiind faptul ca reprezinta un demers stiintific, metodic si profesionist, analiza
diagnostic trebuie efectuata de o echipa alcatuita din specialisti si coordonata de
managerul firmei. !embrii echipei de analiza au sarcini, competente si responsabilitati
bine delimitate si utilizeaza o metodologie de lucru specifica.
'rincipalele metode de realizare a analizei diagnostic sunt metoda directa, metoda
analizei si metoda mixta.
!etoda directa impune un contact nemijlocit intre analisti si fenomenele supuse
analizei, metoda analizei economice utilizeaza evidentele financiare, contabile si tehnico-
operative, pe care le prelucreaza statistic, iar metoda mixta este o combinatie intre
metoda directa si cea a analizei economice.
'e parcursul analizei diagnostic informatiile sunt obtinute prin observari continue
sau periodice, studii pe documente, chestionare, interviuri, liste de control.
Analiza diagnostic de finalizeaza intr-un raport ce se prezinta managerului
intreprinderii mici si mijlocii. Raportul cuprinde o prezentare a situatiei existente, cu
evidentierea punctelor forte si vulnerabile, o evaluare a resurselor disponibile si un plan
de interventie care are drept tinta cresterea eficientei economice.
Analiza diagnostica strategica precede actul decizional si, prin alternativele pe
care le pune la dispozitie, il justifica stiintific. Aceasta se poate efectua fie cand firma
este in dificultate, fie cand isi propune sa-si imbunatateasca performantele economice.
#iagnosticul de criza se impune in situatia in care intreprinderea intampina
dificultati de plata, fapt ce determina imposibilitatea de a se aproviziona si, implicit, de a
relua ciclul de productie.
#iagnosticul de control are un caracter preventiv si este efectuat intr-un moment
in care firma functioneaza eficient si doreste sa se extinda, sa realizeze o investitie sau sa
asimileze in fabricatie un nou produs si, in acest scop, este necesara fundamentarea unui
program de activitati specifice.
Analiza diagnostic strategica prezinta utilitate atat pentru firma cat si pentru
partenerii acesteia , furnizori, clienti, banci. !otivatia analizei diagnostic o constituie
cercetarea situatiei I!!-urilor la un moment dat, identificarea variabilelor dezvoltarii
organizationale si a corelatiilor dintre acestea, propunerea de masuri care sa conduca la
redresarea activitatii, evidentierea surselor de avantaj competitiv si, in final,
fundamentarea strategiei de dezvoltare.
-I-.IO/RA(I
0.Ovidiu 1icolescu , 2 !anagementul I!!-urilor 3
4. 5ladimir "odrin Ionescu , 2 !anagementul firmelor mici si mijlocii 3
6. "ornelia Rusu , 2 !anagementul I!!-urilor 3
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate