Sunteți pe pagina 1din 197

1

UNIVERSITATEA PEDAGOGIC DE STAT ION CREANG"


Cu titlu de manuscris
CZU: 37.016.046: 747.021.2(043.3)
TEFAN POPA

METODOLOGIA STUDIERII FORMEI I A SPAIULUI
LA SPECIALITATEA DESIGN INTERIOR
(nvmntul preuniversitar)

Specialitatea 532.02 Didactica colar (arte plastice)
13.00.02 Teoria i metodologia instruirii (educaia artistic-plastic)
Tez de doctor n pedagogie

Conductor tiinific: Ptracu Dumitru,
dr. hab. ped, prof.univ.

Consultant tiinific: Simac Ana,
dr. stud. art., conf. univ.
CHIINU 2014

2Popa tefan, 20143

CUPRINS
ADNOTARE (romn, rus, englez)5
LISTA ABREVIERILOR10
NTRODUCERE..11
1. INTEGRALITATEA TEORIEI I PRACTICII EDUCAIONALE N DESIGNUL
INTERIOR
1.1. Originea i evoluia termenului design interior..20
1.2. Coordonatele interdisciplinaritii designului interior27
1.3. Etapele istorice ale formrii profesionale n designul interior.35
1.4. Concluzii la Capitolul 1...................43
2. STUDIUL FORMEI SI A SPAIULUI N DESIGNUL INTERIOR
2.1. Conceptualizarea spaiului interior..44
2.2. Funcia, forma i semnificaia n proiectarea artistic a spaiului interior..............49
2.3. Caracteristicile, aplicaiile i semnificaiile culorilor n designul interior..65
2.4. Conceptul metodologic de studiu i creare a formei i spaiului n Proiectarea artistic a spaiului
interior...72
2.5. Concluzii la Capitolul 2..95
3. VALIDAREA EXPERIMENTAL A METODOLOGIEI STUDIERII DESIGNULUI
INTERIOR
3.1. Designul, instrumentarul i desfurarea experimentului.97
3.2. Valori ale cadrului experimental de studiere a formei i a spaiului n designul interior................103
3.3. Modelizarea activitii de studiere i creare a formei i a spaiului n cadrul disciplinei Proiectarea
artistic a spaiului interior ........................................116
3.4. Desfurarea experimentului de formare ..............131
3.5. Valori i competene ale elevilor n studierea/crearea experimental a formei i a spaiului interior
n proiectarea artistic..135
3.6. Concluzii la Capitolul 3.141
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI...142
BIBLIOGRAFIE145
ANEXE...158

4

Anexa 1. Curriculum la disciplina Proiectarea artistic a spaiului interior...158
Anexa 2. Reconstrucia unui apartament cu dou odi. Proiect artistic171
Anexa 3. Influena elementelor i a suprafeelor cromatice n spaiul interior..174
Anexa 4. Eseu nestructurat Legenda spaiului interior...178
Anexa 5. Proiect artistic a unui spaiu interior de alimentaie public (anul III)...179
Anexa 6. Proiect artistic conceptual ( anul II)..............180
Anexa 7. Chestionar privind stabilirea nivelului de percepere a formei i a spaiului. (Experiment
de constatare) ..181
Anexa 8. Test I , cu multipl alegere privind competena CSA183
Anexa 9. Test II , cu multipl alegere privind competena CSA...185
Anexa 10. Studiu de caz. Organizarea spaiului interior...187
Anexa 11 Chestionar privind stabilirea nivelului de percepere a formei i a spaiului (Experiment de
control).188
Anexa 12 Test I , cu multipl alegere privind competena CSA...190
Anexa 13 Test II , cu multipl alegere privind competena CSA..............192
Declaraia privind asumarea rspunderii.194
CV-ul autorului...............195
5

ADNOTARE
Popa tefan, Metodologia studierii formei i a spaiului la specialitatea Design I nterior
(nvmntul preuniversitar), tez de doctor n pedagogie, Chiinu, 2014
Structura tezei. Cercetarea este expus n 144 de pagini text de baz i cuprinde: introducere,
3 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie (246 surse), 13 anexe. n textul tezei sunt
inserate 15 tabele i 19 figuri.
Publicaii la tema tezei. Rezultatele cercetrii sunt reflectate n 15 publicaii de autor.
Cuvinte-cheie: creativitate, legend, competen, competen spaial-artistic, descriptori de
performan, design interior, educaie spaial-artistic, interdisciplinaritate, metode didactice,
performane de proiectare artistic a spaiului interior, proiectarea artistic a spaiului interior,
spaiu interior.
Domeniul de studiu metodologia predrii/studierii designului interior.
Scopul cercetrii - stabilirea reperelor teoretice i elaborarea metodologiei la specialitatea
Design interior n vederea formrii/dezvoltrii la elevii din nvmntul preuniversitar a competenei
spaial-artistice.
Obiectivele cercetrii: studiul etapelor istorice de formare la elevi a competenei spaial-
artistice; stabilirea reperelor teoretice pentru metodologia formrii la elevi a competenei spaial-
artistice; studiul experienelor de formare la elevi a competenei spaial-artistice; elaborarea
MMPSFSI - Modelului metodologic de predare/studiere a formei i a spaiului interior; validarea prin
experiment a conceptului cercetrii; elaborarea de concluzii generale i recomandri practice.
Noutatea i originalitatea tiinific a cercetrii este dat de elaborarea i validarea teoretic,
experienial i experimental a metodologiei de predare/studiere a formei i a spaiului interior,
reprezentat de Modelul MPSFSI; de valorificarea n formarea artistic-plastic profesional la elevi
a conceptelor de form artistic i de spaiu artistic.
Importana teoretic a lucrrii este marcat de stabilirea etapelor de definire a noiunii de
design interior; stabilirea reperelor conceptuale ale metodologiei de predare/studiere a designului
interior; de definire a competenei spaial-artistice.
Valoarea aplicativ a lucrrii const n posibilitatea aplicrii n practica FPI i EAP a
Modelului MPSFSI; n stabilirea criteriilor de evaluare a competenei spaial-artistice.
Problema tiinific soluionat: rezid n fundamentarea estetic-pedagogic a
metodologiei de predare/studiere a formei i a spaiului interior n nvmntul artistic
preuniversitar.

6

Implementarea rezultatelor cercetrii s-a realizat prin 15 publicaii tiinifice i didactic-
metodologice, 13 comunicri la foruri tiinifice i practice, precum i prin activitatea didactic a
autorului la Colegiul de Arte Plastice A. Plmdeal i la Universitatea Pedagogic de Stat I.
Creang, Chiinu.


7


,
( ), ,
, 2014

. 144
: , 3 , , (246
), 13 . 15 19 .
. 15
.
: , , -
,
, ,
- , ,
, e ,
,
.

.
-
-
- .
:
- ;
- ;
-
; -
(MPSFSI);
/ ;
.
-
, -
-MPSFSI;
.

;

8

- ; -
.

FPAP -
(MPSFSI);
- .
: -
-
.
- 15 , -
, 13 ,

. . , . .
.

9

ANNOTATION
Popa tefan, The Methodology of Studying the Form and Space at I nterior Design
Specialty (secondary level), Doctors Thesis in Pedagogy, Chisinau, 2013

The Structure of the Thesis The research contains 144 of main text and covers: introduction,
3 chapters, general conclusions and recommendations, bibliography (246 sources), 13 annexes. The
text also includes 15 tables and 19 figures.
Publications on the Thesis Topic The results of the research are reflected in 15 publications.
Key-words: creativity, legend, spatial - artistic competence, performance describers, interior
design, spatial - artistic education, interdisciplinarity, didactic methods, performances of artistic
design of the interior space, the artistic design of the interior space, the interior space.
Field of study the methodology of teaching the interior design;
The purpose of the Research to settle theoretical landmarks and elaborate the methodology
in the Interior Design speciality in order to form develop the pupils spatial artistic competence;
The Objectives of the Research: to realize the history of the methodology of forming the
spatial-artistic competence; settle the theoretical landmarks for the methodology of forming the
pupils spatial-artistic competence; the study of the experience in forming pupils spatial-artistic
competence; the elaboration of the MMPSFSI The Methodological Model of Teaching survey of the
form and interior space; validation through experiment of the research concept; the elaboration of
general conclusions and practical recommendations.
The Scientific Novelty and Originality of the Research is given by the elaboration and
theoretical, experiential and experimental validation of the teaching-learning methodology,
represented by the MPSFSI model; by the capitalization of the pupils professional artistic-plastic
formation of the concepts of artistic form and artistic space.
The Theoretical Importance of the Work is constituted by the settlement of the stages in
defining of the interior space notion; settlement of the conceptual landmarks of the teaching-learning
methodology of the interior design; by defining the spatial-artistic competence.
The Applicative Value of the Work lies in the opportunity to apply in the FPAP practice the
MPSFSI Model; in settling the evaluation criteria if the spatial-artistic competence.
The Scientific Problem Solved: The aesthetic pedagogical insufficiency of the teaching-
learning methodology of the interior-space form in the secondary artistic education.
The Implementation of the Research Results was realized by 15 scientific and didactic-
methodological publications, 13 communications in scientific and practical forums, as well as by the
didactic activity of the author at the College of Plastic Arts A. Plamadeala and State Pedagogical
University I. Creanga from Chisinau.

10

LISTA ABREVIERILOR

APD - Analiza procesului de design
CAP - Colegiul de Arte Plastice A. Plmdeal
CIAM - Congresele Internaionale de Arhitectur Modern
CSA - competen spaial-artistic
EAE - Educaie artistic-estetic
EAP - Educaie artistic-plastic
EC - Experimentul de constatare
EE - Eantionul experimental
EF - Eantionul de formare
FPAP - Formare profesional artistic-plastic
FPI - Formare profesional iniial
GM - Grupul martor
GE - Grupul experimental
IPP - Institutul de tiine Pedagogice i Psihologice
MP - Metoda proiectelor
MIP - Metodologia instruirii problematizate
MMPSFSI - Modelul metodologic de predare/studiere a formei i a spaiului interior
M - Ministerul tiinei i nvmntului
PASI - Proiectarea artistic a spaiului interior
SFSI - Studierea formei i a spaiului interior
SI - Spaiul interior
UPSC - Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang
d.p.d.v. - din punct de vedere

11

INTRODUCERE
Actualitatea temei. La nceputul secolului XX apare tendina evident de a confeciona pe cale
industrial a obiectelor de uz practic - maini, unelte, mobilier etc., care a condus la apariia designului
interior. n istoria omenirii, fiecare epoc i-a elaborat un model specific de exprimare artistic a lumii
i a omului n lume, ns nici una dintre perioadele istorice culturale ale dezvoltrii umane nu se
caracterizeaz print-o via att de larg acoperit de design ca etap modern. Mediul de existen a
omului modern n societatea noastr postindustrial, este extrem de complex i are un sistem social
dinamic, care a determinat necesitatea abordrii integritii spaiului interior la un nivel nou,
presupunnd un scenariu modern de sintez a elementelor lui. Designul interior ca form de proiectare
artistic, sintetiznd spaiul arhitectural i diverse forme din domeniul designului, difer de ele att
ca activitate, ct i prin modul de abordare a problemelor n proiectarea artistic, sau mai bine zis prin
morfologie i tehnicile profesionale.
Designul interior, ca parte a culturii de proiectare artistic este un concept artistic-estetic
aprofundat, un concept-fenomen complex, sintetic, bazat pe interdisciplinaritatea empiric, tiinific
i artistica-tehnologic, prin care orice individ uman se manifest ca fiin creatoare i receptoare de
frumos, capabil s armonizeze artistic cu lumea-cu natura, societatea, cu ali indivizi umani i cu
sine nsui, s valorifice i s mbogeasc natura, relaiile social-economice, lucrurile cu valoare
estetic sau cele care particip la crearea acestei valori, n consecin devenind el nsui o fiin mai
bogat spiritual, deci mai liber i mai desvrit. Din punct de vedere semiotic, designul interior
este un fel de meta-limbaj pentru un spaiu real, i totodat limbaj plastic apt s reprezinte diverse
concepte referitor la reflectarea lumii umane, ncorporate n designul interior.
n actualitate, designul interior realizeaz deci o funcie complex multipl: de semnificare i
expresiv, de creaie artistic i estetic, de umanizare i socializare a spaiului, de raionalizare i
ecologizare a acestuia etc.
Cu toate acestea, designul interior din punct de vedere al structurii sale semiotice, nu a fost
nc studiat extensiv, deoarece teoria rmne n urma domeniului practic.
Dup cum a spunea Walter Gropius, misiunea istoric a arhitectului este de a aduce toate
formele mediului uman n aa o subordine organic, care le-ar relaiona ntr-un spaiu interior
armonios de via. Aceast armonie este legat de coordonarea vizual ntre toate elementele de
organizare ale spaiului interior i corespunde ateptrilor individuale emoionale ale consumatorului,
mediul material armonizeaz cu atitudinile sale spirituale i estetice.
Omul dintotdeauna a locuit spaiul n mod poetic (118), de aceia designul interior reprezint
o problem de cunoatere i creaie, iar pentru pedagogie - i una de educaie, de formare profesional

12

n domeniu.
Proiectarea artistic creativ a formei i a spaiului interior necesit o pregtire special, o
metodologie specific, care ar presupune creterea rolului analizei de pre-proiect, valorificarea
deciziilor conceptuale, abordarea semnificativ i utilizarea diverselor metode, procedee n
proiectarea artistic.
Odat cu dezvoltarea civilizatorie a lumii, designul interior devine o profesie mult solicitat; n
consecin i problemele de educaie i formare profesional pe care le ridic acesta au valoare
naional-universal, deci soluionarea lor revendica o abordare interdisciplinar.
Teoretic i praxiologic s-a stabilit c specialitii de nalt calificare n designul interior ar trebui
s ntruneasc capaciti (in senso latu) generale i speciale, competene artistice-estetice, trsturi
caracteriale, comportamente, aptitudini i chiar talente, n domeniile filosofic (epistemologie,
estetic), artistic (compoziie, form, culoare .a.), tiinific (istoria artei, matematic, fizic, chimie,
tehnic, economie, bionic, ecologie .a.) i tehnologic (ergonomie, tehnologia materialelor,
proiectare artistic, tipologie, acustic, iluminare arhitectural .a.).
Domeniile aferente designului interior relev complexitatea formrii profesionale n arta
proiectrii artistice a spaiului interior. i dac aspectele conceptual-teleologic i coninutal sunt
configurate de Curriculumul de baz [31], Curriculumul psihopedagogic universitar de baz [94],
componenta metodologic a formrii iniiale n profesia design interior, pn la cercetarea noastr,
era un domeniu lsat n seama experimentalului pedagogic.
O premis teoretic important a cercetrii, este identificarea de teoria educaiei literar-artistice
a unor principii comune pentru nvmntul modern (vezi reperele epistemologice) [E.V.
Kveatkovsky 209; E. Korsunsky, 202; Vl. Pslaru, 115].
Cercetarea noastr este argumentat i de faptul c studierea formei i a spaiului n cadrul
disciplinei Proiectarea artistic a spaiului interior, component fundamental a planului de studiu
de FPI n designul interior n nvmntul preuniversitar, se ncheie cu formarea unui tip specific de
competen profesional, pe care noi am definit-o drept competen spaial-artistic. Dar calitatea
oricrei finaliti educaionale este esenial determinat de metodologia aplicat pe parcursul formrii
ei. Aa, cum am artat mai sus, formarea CSA la elevi nu este reglementat i de o metodologie
specific, ntemeiat tiinific, dei n domeniu au fost elaborate mai multe idei, concepte, principii i
teorii, care fac posibil elaborarea unei astfel de metodologii.
Situaia n domeniul de cercetare i identificarea problemelor de cercetare. n sprijinul
unei metodologii specifice de predare/studiere a formei i a spaiului interior pledeaz un ir de valori
teoretice i practice, elaborate pn la demararea cercetrii noastre, precum:

13

Conceptele estetice din sec. XX I. Kant, E. Cassirer [21, 79], M. Heidegger [67], H.R. Jauss
[74], J. Mukarovsk [90], H. Taine [151], W. Tatarkiewicz [152]; . Andreev [171], S. Bezklubenko
[176], . Burov [180], L. Blaga [16], C. Noica [99], C. Radu [133], T. Vianu [163], care au dezvoltat
sisteme de principii estetice generale i particulare, inclusiv de percepie a formelor, spaiului i
culorilor n artele plastice, oferind astfel un solid reper epistemologic i pentru constituirea unei
metodologii de predare/studiere a formei i a spaiului interior;
realizarea unor cercetri fundamentale n psihologia artei-a creaiei i receptrii artistice,
inclusiv a creaiei artistice-plastice i a receptrii operelor de art plastic: R. Arnheim [9, 10], R.
Avermaete [11], R. Huyghe [71]; E. Basin [175], A. Leontiev [207], L. Vgotskii [186], L.
Brlogeanu [13], L. Filimon [48], A. Oroveanu [103], N. Prvu [112], I. ual [148-150] .a.;
constituirea la sf. sec. XX a teoriei educaiei artistice-estetice: B.T. Lihaciov, E.V.
Kviatkovsky i colab. [209];
elaborarea n spaiul educaional romnesc a teoriei educaiei literar-artistice: Vl. Pslaru [118]
i a teoriei educaiei muzicale: I. Gagim [54] i a conceptelor de EAP general: S. Cojocaru, E.
Brigalda [33], I. Daghi [34], E. Puic [132] i de EAP a elevilor/studenilor din nvmntul artistic:
I. Daghi [34]; D. Hubencu [70], O. Arbuz-Spatari [8], L. Vozian [165], A. Blaja-Vitcovschi [16] .a.;
elaborarea unor lucrri de metodologie a predrii/nvrii/studierii artelor plastice: V. Ia.
Leaudis [210], N.N. Rostovev [221]; O. Arbuz-Spatari [8], D. Botnari [178], M. Dinc [38], E.
Neufert [95], V. Raileanu [136], A. Uvarova [158], A. Vatavu [159], V. Vtianu [162], L. Vozian
[165];
elaborarea documentelor conceptual-normative ale reformei nvmntului n R. Moldova:
Concepiei dezvoltrii nvmntului n Republica Moldova (1995), care preconizeaz educaia
artistic-estetic a elevilor/studenilor n baza principiilor artei [24]; Curriculumului de baz (1997)
[31], care structureaz un sistem de obiective educaionale generale interdisciplinare i trans-
disciplinare pentru nvmntul preuniversitar, pe discipline colare i arii curriculare, promovnd
n toate componentele sale concepte definitorii ale teoriei educaiei artistice-estetice i a conceptului
de EAP; Curriculumului psihopedagogic universitar de baz (2000), care fundamenteaz un
referenial al cadrului didactic colar modern, ce prevede i o formare artistic-estetic de baz a
cadrului didactic colar [94]; Curriculumului de educaie artistic-plastic, clasele V-IX (2000) [32,
33] i a Standardelor educaiei artistice-plastice (2003) [145], care conceptualizeaz i normeaz
EAP general a elevilor, promovnd ideea aplicrii unor metodologii specifice de predare-nvare-
evaluare etc.
Idei, concepte i metodologii aferente predrii/studierii formei i a spaiului interior se gsesc
n lucrri, ce examineaz diverse aspecte ale EAP, precum: creativitatea elevilor/studenilor: J. P.

14

Guilford [231], A. Munteanu [91], M. Roco [137], O. Arbuz-Sptari [8], D. Ptracu [105-107], L.
Vozian [165] .a.
Autorii i documentele conceptual-normative exemplificate certific un tezaur tiinific aferent
predrii/studierii formei i a spaiului interior, constituit din:
a) repere epistemologice: definirea artei - a creaiei i receptrii; principiile artei i receptrii
artistice; caracterul sincretic i interaciunea artelor; definirea limbajului plastic, inclusiv a formei i
a spaiului n artele plastice . a;
b) definirea i descrierea mecanismelor psihologice ale creaiei i receptrii artistice, inclusiv
ale creaiei i receptrii valorilor de art, ale percepiei i studiului formei i a spaiului interior;
c) concepia, teleologia, principiile de selectare/structurare a coninuturilor educaiei artistice -
estetice, inclusiv a EAP n coal i a formrii profesionale n EAP;
d) definirea unor principii generale de receptare a valorilor de art/design, fundamentarea
metodologiei educaiei artistice-estetice i educaiei artistice-plastice la elevi;
e) un numr de noiuni din domeniul designului interior, nregistrate sporadic de curriculumul
colar;
f) schiarea, n baz de experiene profesionale, a unor metodologii particulare pentru nsuirea
de ctre elevi a tehnicilor de transpunere, a unor concepte de proiecte artistice;
g) devierea de la unele principii ale artei i ale EAP la ediia a 3-a a curriculumului colar, a
manualelor colare i a ghidurilor metodologice.
Constatm deci c, dei exist cercetri i elaborri pentru toate domeniile procesului instructiv
al EAP generale i profesionale epistemologic, teleologic, coninutal i metodologic, o metodologie
specific predrii-studierii formei i a spaiului interior n-a fost elaborat nici n unul din spaiile
educaionale convergente celui romnesc, ct i n cel romnesc propriu-zis.
Premisele teoretice i practice prezentate mai sus, argumenteaz actualitatea cercetrii i
descoper n EAP a elevilor contradicii: ntre valorile estetice-filosofice i cele ale pedagogiei artelor,
metodologizarea insuficient a designului interior naional; ntre necesitatea abordrii complexe a
designului interior, prescris de principiile artei i EAP i abordarea tiinific sporadic a acestuia;
ntre conceptul educaional modern, care plaseaz n centrul aciunii educative persoana educatului i
meninerea unei metodologii de EAP reductibil la nsuirea unor tehnici de transpunere n elaborarea
produsului artistic.
Acestea indic asupra problemei tiinifice: Insuficiena estetic-pedagogic a metodologiei
de predare/studiere a formei i a spaiului interior n nvmntul artistic preuniversitar.
Scopul cercetrii: elaborarea unei metodologii specifice predrii/studierii formei i a
spaiului interior, n vederea formrii-dezvoltrii la elevii din nvmntul artistic preuniversitar

15

a competenei spaiale-artistice.
Atingerea scopului a fost ghidat de urmtoarele obiective generale ale cercetrii:
1. Studiul etapelor istorice de constituire i a modalitilor de predare/studiere a designului
interior.
2. Stabilirea reperelor teoretice-epistemice de predare/studiere a formei i a spaiului interior n
vederea formrii la elevi a competenei spaial-artistice.
3. Studiul cadrului experienial de formare la elevi a competenei spaial-artistice.
4. Modelizarea teoretic a unei metodologii specifice predrii/studierii formei i a spaiului
interior n vederea formrii/dezvoltrii la elevi a competenei spaiale-artistice.
5. Validarea prin experimentul de formare a metodologiei de predare/studiere a formei i a
spaiului interior n vederea formrii la elevi a competenei spaial-artistice.
6. Prelucrarea datelor experimentului i elaborarea de concluzii generale i recomandri
practice n vederea formrii la elevi a competenei spaial-artistice.
Realizarea obiectivelor generale s-a ntemeiat pe repere epistemologice din:
estetic i filosofia artei: principiile creaiei i receptrii artistice, formulate de E. Cassirer
[21], L. Blaga [15], H. Focillon [51], M. Heidegger [67], H. R. Jauss [74], I. Kant [79], C. Mihali
[88], J. Mukarovsk [90], C. Noica [99], C. Radu [133], H. Taine [151], W. Tatarkiewicz [152], T.
Vianu [163], . Andreev [171], S. Bezclubenko [176], . Burov [180], B. Zevi [167];
psihologia artei: mecanismele psihice ale creaiei-receptrii artistice, ale dezvoltrii
percepiei, imaginaiei i a gndirii spaiale, stabilite/elaborate de R. Arnheim [9, 10], R.
Avermaete [11], L. Brlogeanu [13], R. Huyghe [71], I. ual [148-150], E. Basin [175], L. S.
Vgotskii [185, 186], A. N. Leontiev [207];
pedagogia artei: principiile educaiei artistice-estetice, avansate de B. T. Lihaciov [209], E.
V. Kviatkovsky i colab. [224], V. Korneeva [201]; teoria educaiei literar-artistice: Vl. Pslaru [115]
i teoria educaiei muzicale: I. Gagim [54]; conceptele de EAP general: S. Cojocaru, E. Brigalda
[33], I. Daghi [34], E. Puic [132] i de EAP a elevilor/studenilor din nvmntul artistic: A. Blaja-
Vitcovschi [16], O. Arbuz-Spatari [8], D. Hubencu [70], L. Vozian [165];
metodologia educaiei artistice-estetice; principiile: centrrii aciunii educative pe persoana
celui educat [M. Clin, 22], valorii semnificative a formei artistice i re-crerii mesajului operei prin
descifrarea elementelor formei artistice I. Kant [79], E. Cassirer [21], gradualitii creaiei i
receptrii artistice C. Radu [133], adecvrii structurii receptrii artistice la structura artistic a operei
receptate M. S. Korunova [203], principiile artistice i cele metodologice, acordnd elevului receptor
de art calitatea de al doilea subiect (re-creator) al operei de art, ceea ce vine n consonan deplin
cu principiul fundamental al pedagogiei moderne, constituind un reper epistemologic primordial

16

pentru activitatea de formare profesional n domeniile artistice, inclusiv n designul interior; vezi i
principiile structurate de: T. Vianu [163], C. Radu [133], Vl. Pslaru [116], I. Gagim [54];
principii metodologice a predrii/studierii operelor de art plastic: V. Ia. Leaudis [210], N.
N. Rostovev [221], O. Arbuz-Spatari [8], D. Botnari [178], M. Dinc [38], T. Hubenco [70], E.
Neufert [95], A. Munteanu [90], A. Uvarova [158], A. Vatavu [159], V. Vtianu [162], L. Vozian
[165] .a.;
principii, concepte, idei metodologice n designul interior: H. Read [135], V. Grropius [61-
63, 230], M. Melicson [85], I. Ikonikov [197, 198], V. Rannev [220];
principii, concepte, idei teoretice de organizare a compoziiei: I. Arayho [172], O. Golubeva
[191], M. Melicson [85], V. Rannev [220], Iu. Somov [225], I. Azizean [170], precum i de studiu al
formelor i al culorilor: I. Itten [199], A. Efimov [196], T. Buimistru [179], L Lzrescu [81], N.
Stepanov [226], C. Paul [111].
Metodologia cercetrii tiinifice s-a realizat prin metode:
- teoretice: documentarea tiinific, analiza, sinteza, generalizarea, modelarea teoretic;
- practic-experimentale: observaia, convorbirea, chestionarul, testul, problematizarea,
elaborarea proiectelor artistice, experimentul pedagogic;
- hermeneutice, statistice i matematice: stabilirea modalitilor de prelucrare a datelor
cercetrii.
Noutatea i originalitatea tiinific a cercetrii este dat de:
elaborarea i validarea teoretic, experienial i experimental a metodologiei de predare-
studiere, reprezentat de Modelul MPSFSI;
de valorificare n formarea artistic-plastic profesional la elevi a conceptelor de form
artistic i de spaiu artistic.
Importana teoretic a lucrrii este constituit de:
stabilirea etapelor de definire a noiunii - design interior;
stabilirea reperelor conceptuale ale metodologiei de predare-studiere a designului interior:
idei, concepte, principii;
definirea competenei spaial-artistice.
Valoarea aplicativ a lucrrii const n:
posibilitatea aplicrii n practica FPAP a Modelului MPSFSI;
stabilirea criteriilor de evaluare a competenei spaial-artistice.
Rezultatele tiinifice principale naintate spre susinere n form de teze:
1. Metodologia predrii-studierii formei i a spaiului interior:
- se ntemeiaz pe principiile creaiei i receptrii artistice/artistice-plastice;

17

- se constituie din principii ale educaiei artistice-estetice/artistice-plastice, metode,
procedee/tehnici, forme, mijloace specifice predrii-nvrii/studierii-evalurii n artele plastice a
formei i a spaiului interior;
- include sistemul de activitii artistice-plastice ale educailor.
2. Metodele, procedeele/tehnicile participativ-active de predare/studiere a formei i a spaiului
interior au la origine principiul unitii creaiei/receptrii artistice, care atribuie receptorului calitatea
de cel de al doilea subiect al operei. Or, metodologia EAP este primar fa de metodele participativ-
active, aplicate masiv n educaia tiinific din ultimii ani.
3. Metodologia predrii/studierii formei i a spaiului interior este legat prin origine de
tehnologia instruirii problematizate, axat pe rezolvarea de probleme de cunoatere, receptarea i
creaia artistic a designului interior fiind prin definiie o activitate de cunoatere, creia i este
indispensabil miestria, iscusina (Cf.: techne, gr. art, miestrie, iscusin, pricepere).
4. Modelul metodologic de predare/studiere a formei i a spaiului interior rspunde n mod
practic primelor trei teze este ntemeiat pe principiile artei i educaiei artistice-estetice/artistice-
plastice, include un sistem de metodologii specifice activitii artistice-plastice i de formare a
competenei spaial-artistice, are deschidere practic ampl ctre toate structurile de nvmnt n
care se realizeaz EAP general i FPI n domeniu - coal general, colegiu, facultate.
Cercetarea s-a desfurat n etapele:
I, anii 2007-2008: documentarea tiinific pe coordonata istoric;
II, anii 2008-2009: elaborarea fundamentelor conceptuale ale Modelului MPSFSI;
III, anii 2009-2010: modelizarea teoretic i desfurarea experimentului pedagogic;
IV, anii 2009-2012: analiza datelor experimentului, formularea concluziilor i elaborarea
recomandrilor, redactarea textului.
Aprobarea rezultatelor tiinifice s-a fcut la edinele Catedrei Desen i Metodica predrii
artelor plastice a UPSC, prin 15 publicaii i 13 comunicri la foruri tiinifice:
Conferina tiinific anual a UPS Ion Creang, 2008; Conferina tiinific Intensificarea
activitii civice i autoafirmrii tineretului imperativul timpului. Academia de tiine a Moldovei,
Chiinu, 2008; Conferina tiinific .
, 2009; Conferina
i: , i, , , , 2010; Simpozionul
internaional ntre figurativ i simbolic ipostaze de ieri i de azi, Iai, Romnia, 2010; Simpozionul
internaional Arta i tradiia n Europa, Iai, Romnia, 2010; Simpozionul internaional de creaie
arte vizuale Iaul citadela artei i culturii, ed. I, Iai, Romnia, 2010; Simpozionul naional cu
participare internaional Dimitrie Cantemir i vocaia European a gndirii romneti, Ed. VII, Iai,

18

Romnia, 2010; Conferina internaional jubiliar, ULIM-20: Sapientia et Vitrus, Chiinu, 2012;
Festivalul Internaional Arta i Tradiia n Europa, ediia a III-a, Iai, Romnia, 2012; Conferina
tiinific Universitas Europaea XXI: tiina Universitar n contextul integrrii Europene, Chiinu,
ULIM, 2013; Conferina tiinific Dimensiuni ale receptrii artei contemporane n context cultural
i educaional, UPS I. Creang, Chiinu, 2013; Conferina tiinific-practic internaional
Educaia artistic n contextul mediului social-cultural al sec. XXI, Universitii de Stat Alecu
Russo din Bli, 2013;
Implementarea rezultatelor cercetrii s-a fcut prin publicaiile de autor, comunicri la
ntruniri ale cadrelor didactice n domeniu, dar mai ales prin activitatea didactic a autorului la
Colegiul de Arte Plastice A. Plmdeal i Universitatea Pedagogic de Stat I. Creang, Chiinu.
Structura tezei. Cercetarea este expus n 144 de pagini text de baz i cuprinde: introducere,
3 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie (246 surse), 12 anexe. n textul tezei sunt
inserate 15 tabele i 19 figuri.
Sumarul compartimentelor tezei
n I ntroducere sunt argumentate actualitatea i importana problemei abordate, scopul i
obiectivele tezei, noutatea tiinific a rezultatelor obinute; importana teoretic i valoarea
aplicativ a lucrrii; aprobarea rezultatelor; sumarul compartimentelor tezei.
n Capitolul 1, INTEGRALITATEA TEORIEI I PRACTICII EDUCAIONALE N
DESIGNULUI INTERIOR, sunt examinate i sistematizate, n evoluie comparativ-istoric i
interdisciplinar, ideile, conceptele, principiile i teoriile despre concepia spaiului de la sf. sec. XIX
nceputul sec. XX (Th. Lipps, H. P. Berlage, R. Schindler, U. Ecco, R. Arnheim, M. Heidegger, C.
Mihali .a.); sunt evocate marile etape ale dezvoltrii conceptului de spaiu: euclidian, newtonian,
lobacevschyan, topologic [. Popa, 125]; noiunea de design interior - n legtur cu formarea
designerilor, n baza principiului integralizrii cunoaterii umane [. Popa, 129]; fundamentele
psihopedagogice ale inegalizrii obiectivelor, coninuturilor i a metodologiei educaiei tiinifice i
artistice-plastice a elevilor, aferente formrii designerului de interior [. Popa, 121].
n Capitolul 2, STUDIUL FORMEI I A SPAIULUI N DESIGNUL INTERIOR, sunt
sistematizate/structurate categoriile fundamentale ale studiului formei i a spaiului n designul
interior, legitile i principiile aplicate n proiectarea artistic a formei i a spaiului n designul
interior, a procedeelor compoziionale de creare a formei i a spaiului, a elementelor primare i a
mijloacelor de expresie i armonizare n proiectarea artistic a spaiului interior: factorii decisivi n
proiectarea artistic, spaiul - abordat din perspectiv filosofic, estetic i utilitar; percepia spaiului
interior; elementele de expresie plastic, formele simple arhetipale, culorile; potenialul expresiv al
elementelor plastice, mesajul lor afectiv; principiile organizrii cromatice, influenta fiziologic i

19

psihologic a culorilor n spaiile interioare.
n Capitolul 3, VALIDAREA EXPERIMENTAL A METODOLOGIEI STUDIERII
DESIGNULUI INTERIOR, sunt prezentate: referenialul de evaluare a CSA - descriptorii de
performan; metodologia predrii/studierii designului interior prin aplicarea Modelului MPSFSI,
constituit din componentele conceptual (idei, concepte, principii, teorii, paradigme), teleologic
(scop, obiective, finaliti), coninutal (unitile de coninut ale EAP), metodologic propriu-zis
(metode-procedee/tehnici-forme) i factorial (subiecii care pun n aplicare modelul: educatorul-
profesorul i educatul-elevul).
Sunt prezentate performanele de percepere/creare a formei i a spaiului interior de ctre elevii
din anii de studii II-III, participani la experimentul de formare - valorile CSA demonstrate, efectele
psihofiziologice produse de elementele de expresie plastic.
Sunt trase concluziile de rigoare cu privire la caracteristicile i a metodologiei aplicate pentru
formarea CSA la elevi.
Rezultatele principale ale cercetrii sunt sintetizate n compartimentul Concluzii generale i
recomandri: problema soluionat, valorile originale, teoretice i cele practice.
20

1. INTEGRALITATEA TEORIEI I PRACTICII EDUCAIONALE
N DESIGNUL INTERIOR

1.1. Originea i evoluia termenului design interior
Cercetarea planului istoric al problemei a fost favorizat de antologia Funciune i form a lui
N. Lacu [53], care, include studii ce contureaz liniile directoare, care au dat arhitecturii identitate i
designului personalitate artistic de-a lungul mileniilor. Antologia ofer selecie a celor mai
reprezentative texte n care i-au gsit ecou ideile, proiectele expuse sau realizate ale lui A. Loos, Le
Corbusier, Bauhaus-ului, ale promotorilor futurismului i constructivismului, ale altor pioneri ai
Arhitecturii moderne. Aceste articole prezint interes att prin bogia lor de idei, ct i pentru
surprinztoarea lor actualitate. Valoroase cercetri n domeniul istoriei i teoriei Arhitecturii moderne
au realizat M. Melicson [85]; n domeniul artei decorative - Anri de Moran [212]; n domeniul
designului V. Papanek [104].
Un real suport teoretic-tiinific al studiului respectiv prezint studiile de proiectare artistic a
spaiului interior (V. Rannev [220]); de teorie a compoziiei arhitecturale (I. Arayho [172], O.L.
Golubeva [191], M. Melicson [85], I. Ikonikov [197], Iu. Somov [225], V. Srbu) [140]; de organizare
cromatic a spaiului interior (I. Itten [199], A. Efimov [196], T. Buimistru [179], L. Lzrescu [81],
N. Stepanov [226]).
Perspectiva psihologic a formei i a spaiului o ofer H. Mezer, care menioneaz c arhitectul
i designerul nu pot nelege profund influena formei fr s- fie iniiai n psihologie.
n perioada civilizaiei industriale a sec. XIX apare tendina evident de a confeciona pe cale
industrial obiecte de uz practic - maini, unelte, mobilier, vestimentaie, ambalaje etc., cu un aspect
estetic plcut nu att datorit efectelor de ornament i decor, ct prin simbioza formei i a coninutului,
prin simplitate i prin evidenierea calitilor materialelor. Acest fenomen artistic a fost denumit n 1851
prin cuvntul englezesc Design: plan, proiect; it.: disigno desen, idee creatoare, proiect. Afirmarea
imperioas n Occident a societii de consum a favorizat i evoluia designului, manifestat mai ales
n cadrul micrilor engleze Arts and Crafts, Jugendstil i Art nouveau (prin Henry van de Velde .a.),
apoi dezvoltat de Bauhaus i De Stijl. Partea teoretic a designului o constituie estetica tehnic, tiina
ce studiaz natura, legitile de dezvoltare i interaciune a designului cu alte genuri ale artei. Principiile
Designului au fost elaborate de Jones Christopher J. [76].
Designului i s-au dat numeroase definiii tiinifice. n Dicionarul Oxford din 1588 designul
este considerat planul sau schema, imaginat de om a unui obiect, produs care urmeaz a fi realizat;
prima schi a viitoarei opere de art, iar G. Nelson, n The Problems of Design (1957) afirm c
designuleste o manifestare a capacitii spiritului uman de a-i depi limitele [76 p. 15].

21

Ca orice fenomen complex, designul este examinat din mai multe unghiuri de vedere. Unii
autori susin c atribuirea designului la domeniul artei este incorect, ntruct el are n primul rnd o
destinaie practic, iar opera de art mizeaz n special pe emoii, reacii afective. Alii, din contra,
afirm c designul are un loc bine determinat n cadrul artelor plastice vizuale. Unii specialiti n
domeniu consider c designul este rezultatul extinderii artelor decorative i dezvoltrii lor la nivel
industrial, iar alii susin ideea implicrii artistului plastic n procesul de producie. n fine, majoritatea
consider c designul este rezultatul schimbrii mentalitii, apariiei la nceputul sec. XX a unor noi
concepii de via.
Sinteza acestor definiii nu poate dect s lrgeasc orizonturile cunoaterii noastre teoretice.
Designul este considerat principala i cea mai dezvoltat sfer de activitate uman n afara artei,
ce se bazeaz pe legitile artistice.
Designul, afirm I. ual i Gh. Petre, este domeniul extra artistic de mult mai larg cuprindere
dect domeniul artei, de implicare osmotic de-a lungul civilizaiei a exigenelor (regulilor, principiilor)
artelor plastice i decorative, a artisticului n util, de sinteze tiinifice-artistice-tehnologice continuu
originale i n concordan cu cerinele de confort estetic ale momentului [149, p.9].
Designul interior, ca proces de proiectare artistic, mpreun cu arhitectura i arta decorativ-
aplicat, formeaz grupul de arte arhitectonice i este motivat de un scop dublu: satisfacerea de ctre
spaiile interioare a exigenelor utilitare i estetice.
n cele mai multe dicionare el este definit ca plan mental, schem de abordare a unui lucru,
intenie, idee general, compoziie, invenie, proiectare. Ca ramur a artelor plastice, designul
interior apare/se manifest la faza iniial a activitii artistice - cutarea variantei optime de
soluionare a unei probleme, cnd proiectele sunt la stadiul ideii creatoare.
Designul interior reprezint, deci, trecerea valorii estetice n sfera valorilor de confort, unde
arta nceteaz s mai fie eveniment spiritual i devine afiliat vieii practice utilitare.
Dup cel de-al doilea rzboi mondial, termenul design interior s-a implementat n numeroase
limbi pentru a desemna procesul complex de concepere, proiectare i realizare prin mijloace artistice
i industriale a formelor i a spaiilor interioare funcionale, expresive totodat, potrivit exigenelor
timpului.
Dificultile care intervin n utilizarea termenului design interior sunt mult prea complexe
pentru a putea fi ignorate. Gh. Achiei face patru precizri definitorii noiunii de design, stabilite de
D. Pye n 1964 (The Nature of Design, Londra):
- designul urmeaz a fi neles ca sistem de obiecte predominant funcionale, unicate sau n
serie, la nivelul crora utilul fuzioneaz cu esteticul, n condiiile unei forme capabile s ncnte
privirea, fr a exploata n vreun fel efectele de ornament sau decoraiune;

22

- formele din sistemul designului posed ntotdeauna autonomie funcional i estetic;
- obiectul tip design este relativ perisabil;
- formele din sistemul designului au caracter democratic, cci el presupune ntotdeauna obiecte
prin definiie accesibile marilor mase de cumprtori [Apud: 3, p.381].
Designul interior este un fenomen complex de sintez, care asambleaz diverse domenii de
activitate tiinific, artistic i tehnologic, fiind orientat spre reconstruirea total a spaiului de
existen uman, spre un nivel calitativ nou al corelaiei ntre om i natur, ntre cultura material i
cea spiritual.
Designul interior prezint un sistem de abiliti de proiectare i creare a unui spaiu interior
expresiv; el este concomitent proces i produs al procesului.
Teoria designului interior stabilete un echilibru ntre funcional i estetic, n baza unui
ansamblu de cunotine (concepii, noiuni, categorii, probleme), organizate ntr-un sistem logic
coerent, obinute prin generalizarea experienei umane [123].
Scopul designului interior ca fenomen al culturii contemporane este de a contribui la ridicarea
nivelului calitii vieii i comunicrii interumane prin realizarea unor spaii interioare armonioase,
corespunztoare exigenelor lor materiale i spirituale, utilitare i estetice.
Principiiledesignului interior:
- viziunii sistemice;
- argumentrii tiinifice;
- motivrii tehnologice;
- colegialitii;
- orientrii umaniste [77].
Obiectivele sale sunt:
proiectarea artistic a spaiului interior, rspunznd exigenelor funcionale, estetice,
economice, ergonomice, ecologice;
educarea unui gust estetic elevat;
ridicarea nivelului de cultur general i artistic.
Scopul i sarcinile motiveaz principalele funcii ale designului interior:
- umanizatoare: ameliorarea i nnobilarea condiiilor de via i munc ale omului, ceea ce
confirm destinaia sa;
- socializatoare: influena factorilor sociali asupra designului interior;
- creativ: cutarea permanent a soluiilor principial noi, realiznd ideile constructive i
estetice ale spaiului interior;

23

- raionalizatoare: soluionarea optim a sintezei dintre form i coninut n proiectarea artistic
a spaiului interior;
- organizatoare: organizarea funcional i cromatic a spaiului interior;
- semnificativ: sensul sau valoarea simbolic a spaiului interior;
- ecologic: utilizarea materialelor ecologice n designul interior;
- ergonomic: crearea condiiilor optime n spaiul interior pentru munc, odihn i trai;
- de prognozare: stabilirea noilor tendine n evoluia designului interior;
- estetic: crearea/receptarea frumosului artistic prin structura armonioas i expresiv, prin
capacitatea de a place i a ncnta.
Estetica industrial a avut mari merite n promovarea designului pe principiile specifice esteticii
industriale:
frumosul industrial determin unitatea armonioas ntre realizarea superioar a utilului i a
aspectului vizual al formei, a obiectului artistic/tehnic; n produsul obinut, frumosul i utilul fac corp
comun indivizibil, sistem-structur-funcie-form;
O contribuie semnificativ la ncetenirea designului au avut-o W. Morris, care a pledat pentru
designul industrial i renunarea la sistemele medievale de organizare a muncii, si J. Ruskin, adversar
al standardizrii, poet al artizanatului, prin cercetrile lor ncurajnd n industria modern, simbioza
artisticului cu utilitarul .[76].
Conform lui R. Arnheim [9,10], E. Panofsky [111] i I. Itten [199], mari cercettori ai artei i
designului, a avut-o evoluia gndirii arhitecturii moderne, originile creia descoper, c universul de
forme netradiionale n care se desfoar astzi viaa omului a fost creat n secolul al XIX-lea.
Puternic ancorat n realitile economice, tehnice i sociale, arhitectura modern se caracterizeaz
prin amploarea i dinamismul extraordinar al dezvoltrii, datorit crui fapt ea devenise o necesitate,
un mijloc de eliberare de sub tutela gndirii clasice. Aspiraia spre cuprinderea ntr-o viziune nou,
cu schimbri semnificative de accent i pondere fa de teoria academic a ntregii complexiti a
Arhitecturii a fost expus de cei doi autori n special n eseuri, articole i manifeste.
Problemele arhitecturii moderne au fost atacate i strlucit exprimate n publicaiile de
avangarda artistic a epocii - A. Loos [233], W. Gropius [61-63, 230], Le Corbusier [82], care au
determinat schimbri profunde n optica omului modern, au anticipat viitorul i au creat formele
expresive din care s-a nchegat treptat realitatea arhitectural de azi.
Arhitectura modern, prin vocile lui G. Semper, Viollet-le-Duc, A. W. Pugin, J. Ruskin i W.
Morris, care au fundamentat-o teoretic, afirm individualitatea creatoare, eliberarea de normele
gndirii clasiciste, consolidarea filonului raionalist, responsabilitatea social a arhitectului [85].
Un alt promotor al arhitecturii moderne, O. Wagner, meniona c aceasta este o arhitectur a

24

viitorului, atenionnd c ea va deveni modern doar printr-un limbaj i fundamente teoretice proprii,
a cror expresie vor fi meninerea calitii de mare art, exprimarea individualitii creatorului,
eliberarea de orice reminiscen a trecutului, cunoaterea profund a necesitilor societii, utilizarea
tehnicii celei mai avansate a epocii moderne [53].
C. Lodoli (sec. XVIII), apoi O. Wagner i H. Greenough au formulat problema legturii
dialectice a scopului, construciei i formei. O. Wagner afirma primatul funciei asupra frumosului,
iar H. Greenough stabilea c funciunea influeneaz fiecare faz, precum i ansamblul procesului
creator. Cutnd s dea o interpretare global relaiei form funcie, L. Sullivan afirm, c forma
urmeaz funcia [53], afirmaie devenit n scurt timp o dogm, care, ntr-un fel sau altul, a influenat
creaia arhitecilor i designerilor din perioada ulterioar.
Micarea ideilor, opiniile i tendinele contradictorii, care se nfruntau n arhitectura modern
i design, au provocat elaborarea de noi repere teoretice pentru aceste domenii de activitate artistic:
manifestele lui W. Gropius i B. Taut au creat o nou viziune asupra lumii, furniznd arhitecturii i
designului un nou limbaj plastic; relaia funcie-configurare a condus la constituirea funcionalismului
metod de analiz a formei, n care obiectivismul normei clasice este nlocuit cu obiectivismul
determinrii raionale a formei [61].
coala Bauhaus (Staatliches Bauhaus - Casa Construciei), constituit n Germania la nc. sec.
XX prin contopirea deliberat a Academiei de Arte i a colii de Arte Decorative din Weimar, a fost
prima coal de arhitectur modern i design din lume, cu un nvmnt multilateral i original, care
a avut un impact deosebit de puternic asupra arhitecturii moderne i designului din ntreaga lume, n
special prin estetica industrial (industrial-design), care s-a nscut n atelierele sale [85, p.186].
Conform lui W. Gropius, fondatorul i directorul Bauhausului, aceasta a fost n primul rnd o nou
coal tiinific n pedagogie, apoi i n art i estetic: Ne-am strduit s gsim o nou metod de
educaie menit s promoveze o nou stare de spirit creatoare, care s duc n cele din urm la o nou
atitudine fa de via [63]. Scopul creaiei artistice nu mai era de a inventa o form, ci de a modifica
prin aceast form cursul vieii cotidiene, ea avnd valoare n msura n care aciona asupra cadrului
de via a omului.
Bauhausul a fost prima instituie artistic din lume, care i-a pus n program promovarea n
arhitectur a unei stri de spirit creatoare, apte s duc la o nou atitudine fa de via i de condiiile
reale ale civilizaiei industriale [85, p.176]. Asociat acestui concept, Congresul International de
Arhitectur Modern (1928) stipula c arhitecii sunt contieni de faptul c schimbrile de structur,
care se nfptuiesc n societate, transform i cldirea, cci o arhitectur bun poate mbunti
calitatea vieii oamenilor, deci specialitii n domeniu trebuie s promoveze un design interior
corespunztor solicitrilor societii moderne [Ibid.].

25

Bauhausul a promovat conceptul edificiului arhitectural ca oper total, n jurul creia se
dezvoltau armonios toate genurile de art plastic, n spiritul unei simpliti i clariti funcionale,
dominante consecvent de o viziune prioritar geometrizant, interferent cu constructivismul. Fiind n
primul rnd o coal de gndire pedagogic democratic, Bauhausul urmrea principiile unitii
perfecte a metodei didactice i sistemului de producie, a colaborrii profesori-elevi, prin care se
puneau n aplicare i noile concepte metodologice de la nc. sec. XX coal liber, asocierea
activitii teoretice cu cea practic, centrarea pe munca individual a elevului [62].
Durata integral a cursurilor era de trei ani i ase luni, fiind divizat n trei cursuri: preliminar,
nvmnt tehnic i nvmnt formal. Cursul preliminar era dedicat instruirii elementare asupra
problemelor de form, legate de exerciii practice ntr-un laborator special pentru nceptori.
nvmntul tehnic se desfura n laboratoarele specializate pentru fiecare material i era completat
de noiuni teoretice de tehnologie (materiale i instrumente de lucru) i de noiuni generale despre
gestiunea ntreprinderii [62].
nvmntul formal se articula pe cele trei stadii genetice ale formei: observaia (studiul
amnunit al realitii, teoria materialelor); reprezentarea (teoria proiectrii, tehnica construciilor i
machetelor pentru fiecare tip de construcie); compoziia (teoria compoziiei, teoria culorii, teoria
spaiului). Baza pedagogic a Bauhausului era cursul preliminar. Obiectivul cursului fiind
recunoaterea i evaluarea exact a mijloacelor expresive individuale. Problema era mai ales de a
elibera energiile creatoare ale elevului, evitnd ns orice angajare spre o tendin stilistic
determinat [62, p.259]. Cursul ulterior de perfecionare consta n predarea Arhitecturii i ntr-un
stagiu practic foarte serios pe antierul experimental al colii, durata lui varia n funcie de aptitudini
i de progresele realizate. Pe ntreaga perioad a cursurilor, profesorii i elevii triau n coal,
colaborarea lor continua i n orele de repaus. Elevii participau cu drepturi egale de discuie i de vot
la consiliul colii [61].
W. Gropius considera c selectarea profesorilor constituie un factor decisiv pentru a obine
rezultate superioare ntr-o instituie de nvmnt, de calitile personale ale acestora depindea
succesul oricrei noi idei pedagogice. Acestei echipe de mari artiti i cercettori n studiul i teoria
formei, W. Gropius le-a acordat deplina libertate de a-i experimenta sistemele lor pedagogice i le-
a creat totodat condiii pentru a-i desfura activitatea de creaie n cadrul Bauhausului, dnd astfel
natere unei atmosfere de creaie benefice, stimulrii, dezvoltrii tinerelor talente. W. Gropius a legat
studiul arhitecturii cu practica i a dat elevilor si o nou metod de a gndi att problemele
profesionale, ct i pe cele ale vieii i societii, ajutndu-i s-i elibereze forele creatoare de
dogmatism: Totui cred c nu merg prea departe afirmnd, c n totalitatea viziunii sale, colectivul
Bauhausului a ajutat la restaurarea arhitecturii i a proiectrii contemporane ca art social [85,

26

p.176]. Prin urmare, didactica Bauhausului promova unitatea dintre teorie i practic n formarea
profesional a arhitecilor i designerilor: teoria nu putea fi separat de procesul de creaie, fiecare
form fiind n acelai timp teorie i practic, concepie i act. n cadrul colii Bauhaus se realizeaz
prima abordare modern a problemei locuinei n contextul ei social i se creeaz unele dintre primele
proiecte-tip de locuine moderne, concepute pentru a fi prefabricate i executate n serie.
Aproape concomitent n Rusia Sovietic a fost creat coala de arte
(), (1920-1933). Ideile fundamentale ale acestor coli erau identice i vizau sinteza tuturor
artelor cu producerea industrial. n cadrul colii au activat V. Tatlin, V. Kandinschi,
E. Lissitzki, N. Ladovski, M. Ginsburg, A. Golossov, A. Vesnin [170].
Principiile teoretice ale noii arhitecturi i ale designului au fost evocate nu numai de grupri de
avangard n texte-manifeste sau de arhiteci izolai, ci i de serie de reviste de avangard - Esprit
Nouveau, De Stijl, ABC, Die Foem, Das Neue Frankfurt, L'Architecture d'Aujourdhui etc. Multe
probleme asupra crora s-au concentrat discuiile, i-au gsit reflectare n declaraiile Congreselor
Internaionale de Arhitectur Modern (CIAM) [85].
La sfritul sec. XX au aprut un ir de publicaii consacrate istoriei arhitecturii, designului
contemporan, care permit o mai bun nelegere a drumului strbtut i o apreciere mai mult sau mai
puin obiectiv a operelor realizate, dar mai ales desluirea liniilor directoare a evoluiei acestor
domenii.
Istoria naterii i evoluiei gndirii arhitecturale moderne de-a lungul secolului XIX i pn
aproximativ la anul 1950, realizat de M. Melicson, este o ncercare de a nfia sintetic ideile, marile
curente, personalitile i operele cele mai semnificative, care au contribuit la constituirea acestui
fenomen [85].
Un interes deosebit prezint cercetarea realizat de M. Enescu i I. Gheorghe, care au realizat
investigaii cu referine la problema nvmntului de arhitectur i proiectare cu ajutorul
computerului [45].
O nou nelegere a designului ca proces i realizare ne propune V. Papanek, care ncearc s
defineasc i s emit preri critice asupra designului, propunnd un nou punct de vedere asupra rolului
designului n societate [104].
Dar niciuna din aceste cri nu se refer la instruirea artistic n domeniul designului interior.
Proiectarea artistic a spaiului interior a fost cercetat i de autori notorii, precum B. Barhin
[174], I. Ikonikov [197, 198]. De un real suport teoretic-tiinific sunt investigaiile privind teoria
compoziiei arhitecturale ale lui I. Arauho [172], O. L. Golubeva [191], V. Rannev [220], Iu. Somov
[225]. Cercetrile n domeniul organizrii cromatice ale spaiului interior semnate de A. Efimov
[196], T. Buimistru [179], N. Stepanov [226], P. Constantin [25] au adus, de asemenea, un aport

27

considerabil cercetrii noastre.
Analiznd studiile ce vizeaz designul interior realizate n ultimele decenii, constatm, pe de
o parte multitudinea abordrilor, iar pe de alta faptul, c n ciuda unei aparente diversiti, nu exist
la momentul actual literatur metodic-tiinific ce ar elucida problema educaiei artistice n
domeniul designului interior. Manualul , elaborat de V. R. Rannev [220], fiind destinat
studenilor de la facultile de arhitectur, reflect coninutul specialitii Arhitectura interiorului,
poate servi doar ca reper pentru formarea specialistului n domeniu. Manualul pentru cl. X-XI, pentru
licee industriale cu profil de construcii i colile profesionale Studiul volumelor i culorilor, realizat
de arh. V. Srbu, are o specializare ngust n formarea profesional a constructorilor finisori [140].
Informaii preioase referitor la educaia spaial-artistic (designul interior) asistat de
calculator se conin n studiul lui D. Larcenco i A. Chelle-Pelle [206].
n concluzie. Noiunea design denumete o realitate artistic-utilitar complex, proprie omului
din cele mai vechi timpuri, dar care a fost definit tiinific abia n anul 1851, n legtur cu
dezvoltarea fenomenului unitii artisticului i utilitarului la scar industrial.
Dezvoltarea ulterioar a noiunii design interior este n mod firesc legat de constituirea i
dezvoltarea arhitecturii moderne, ale crei principii armonizeaz perfect cu principiile designului
interior, care la rndul lor, decurg din dezvoltarea n condiiile societii industriale a unuia din
principiile constitutive ale artei unitatea artistic-estetic i a socialului.
O contribuie fundamental, recunoscut la scar mondial, n dezvoltarea designului interior a
avut-o coala Bauhaus din Weimar, Germania, care s-a constituit n primul rnd ca coal de gndire
pedagogic democratic, fapt care a fcut posibil promovarea creativitii i libertii n gndirea
arhitectural i deschiderea ctre social, inclusiv n activitatea de organizare a spaiului interior.
coala Bauhaus a fost ntr-adevr, o coal cu o viziune anticipatoare extraordinar, ce a instituit
principiile de baz ale designului interior modern i ale pedagogiei moderne: unitii artistice-utilitare,
unitii dintre teorie i practic, colaborrii i cooperrii profesor/meter-elev/discipol .a.

1.2. Coordonatele interdisciplinaritii designului interior
Designul interior ocup o poziie de grani ntre tiin, art i tehnologie. Fiind un fenomen
complex de sinteza, designul interior presupune o activitate creatoare integratoare ce cuprinde o gam
larg de discipline.
Natura interdisciplinar a designului interior se manifest n sinteza diverselor domenii de
activitate tiinific, artistic i tehnologic. Conform Dicionarului de pedagogie,
interdisciplinaritatea este un raport de ntreptrundere (cooperare coordonare) ntre disciplinele de
nvmnt, ntre structurile coninutului educativ corespunztor organizrii moderne a tipului de

28

instituie de nvmnt [28].
Interdisciplinaritatea este o form de nvmnt modern, ce reprezint relaia i interaciunea
dintre diferite coninuturi, o abordare integrat i integralist a acestora.
Interdisciplinaritatea, afirm C. Cuco, este o form a cooperrii ntre discipline diferite cu
privire la o problematic a crei complexitate nu poate fi surprins dect printr-o convergen i o
combinare prudent a mai multor puncte de vedere.[29, pp.77-79]. Aportul la cultura general a
fiecrei discipline se exprim nu prin ceea ce este specific, ci prin ceea ce are comun, generalizator,
transferabil, de la un domeniu la altul. Numai pe baza acestei culturi generale se pot nfptui,
valorifica aptitudinile intelectuale i creative ale elevilor.
Conform lui G. Videanu, interdisciplinaritatea implic un anumit grad de integrare ntre
diferitele domenii ale cunoaterii i ntre diferite abordri, ca i utilizarea unui limbaj comun
permind schimburi de ordin conceptual i metodologic [161, p.112]. Aplicarea interdisciplinaritii
dezvolt o gndire integrativ, capabil s nlocuiasc gndirea sumativ, specific nvmntului
tradiional. Perspectiva interdisciplinar, afirm M. Stanciu, faciliteaz elevului formarea unei
imagini unitare asupra realitii i dezvoltarea unei gndiri integratoare [146, p. 165].
Familiarizarea elevului cu utilizarea conceptelor specifice mai multor discipline le favorizeaz
descoperirea conceptelor cu grad mare de generalizare i s neleag astfel importana unei viziuni
integrate asupra cunoaterii. n linii mari, demersul interdisciplinar permite elevului:
- s acumuleze informaii despre obiecte, procese, fenomene care vor fi aprofundate n anii
urmtori ai colaritii;
- s culeag cunotine relevante, n jurul unei teme, fcnd apel la mai multe discipline;
- s coreleze limbajele disciplinelor colare;
- s aplice cunotinele n diferite domenii;
- s realizeze o abordare economic, ntemeindu-se pe un raport optim ntre cantitatea de
cunotine i volumul de nvare [161].
Predarea interdisciplinar a designului interior pune accentul simultan pe aspectele multiple ale
dezvoltrii elevului: intelectual, emoional, social i estetic. Totodat, designul interior este un
proces complex, care necesita creativitate, idei ndrznee, idei inovatoare si soluii originale pentru a
le pune n aplicare.
Formarea specialitilor n designul interior fiind interdisciplinar, pe parcursul studiilor
cuprinde cteva discipline de profil, precum Teoria compoziiei, Studiul culorilor, Proiectarea
artistic a spaiului interior, Machetarea, Proiectarea mobilei i a utilajului, Tehnologia
materialelor, Tehnici de transpunere, Desenul tehnic, Tipologia, Acustica i iluminarea

29

arhitectural. Un rol important n formarea profesional a designerilor o dein practicile plein-air i
de atelier.
Proiectarea artistic a spaiului interior este disciplina fundamental, semnificaia principal
a creia este de proiectare artistic funcional i estetic a spaiilor interioare de divers destinaie.
Studiul acestui curs este obligatorie pentru elevii cu profil de instruire la specialitatea design interior.
Cursul este orientat spre formarea la elevi a unei nalte culturi de proiectare artistic, a crei valoare
principal este competena spaial-artistic.
Cursul are un caracter interdisciplinar pronunat, presupunnd integrarea cunotinelor i
experienelor acumulate la disciplinele Desen, Pictura, Teoria compoziiei, Studiul culorilor,
Machetarea, Desenul tehnic, Tehnologia materialelor, Tehnici de transpunere, Proiectarea mobilei
i a utilajului, Tipologia, acustica i iluminarea arhitectural, ceea ce implic n activitatea de
proiectare artistic a spaiului interior a unei viziuni i a unei metodologii sistemice.
nsuirea principiilor compoziionale de elaborare a planului, seciunilor, perspectivei sau
axonometriei, a planului tavanului, perspectivelor manuale n cadrul activitilor practice, a machetei
- formeaz condiii favorabile pentru obinerea de ctre elevi a experienei de creaie n proiectarea
artistic a spaiului interior, dezvolt competenele de cunoatere tiinific a spaiilor interioare, de
inovaie, generatoare de noi idei, de forme inedite, originale n exprimare, de soluionare a
problemelor de descoperire. Desfurarea procesului de proiectare artistic vizeaz att elaborarea
unei schie a unui spaiu interior, a unui plan funcional i estetic, ct i proiectarea artistic n sensul
inteniei sau concepiei existente. Studiul limbajului plastic al designului interior, a structurilor
compoziionale i tehnicilor de lucru cu diverse materiale este o etap a acestui proces.
Cunoaterea normativelor n proiectarea artistic i a tehnicilor de transpunere sunt necesare n
elaborarea i reprezentarea grafic corect a proiectelor artistice, n proiectarea funcional a
mobilierului, utilajului tehnic i sanitar intern, a construciilor din lemn, metal, sticl, beton armat etc.
Obiectivele de formare profesional n cadrul disciplinei Proiectarea artistic a spaiului
interior prevd:
cunoatere i nelegere:
s contientizeze scopul i s analizeze cile i mijloacele de rezolvare;
s cunoasc principiile de organizare compoziional-funcional i artistic, soluionarea i
s respecte normativele n proiectarea artistic a spaiilor interioare, articularea mobilierului i a
utilajului, conform normelor ergonomice de acces uman i a condiiilor de munc, trai i odihn;
s neleag unitatea funcie-form-semnificaie n proiectarea artistic a spaiului
interior;

30

s nsueasc totalitatea mijloacelor de expresie i armonizare folosite n cadrul elaborrii
proiectului artistic;
s nsueasc principiile de reprezentare/creare/organizare semnificativ a elementelor de
expresie plastic n compoziiile planimetrice, spaial-volumetrice;
s nsueasc diverse tehnici grafice i cromatice;
s posede capacitatea de analiz i sintez;
s se auto exprime n proiectele artistice realizate;
s manifeste atitudine receptiv i curiozitate epistemic (dorin de cunoatere) n designul
interior;
s-i formeze interesul de stocare a informaiilor din literatura de specialitate;
s-i formeze necesitatea de perfecionare continu;
s cunoasc principiile, tehnicile i modalitile de creare formei i a a spaiului interior;
s coreleze structura spaiului interior cu forma limitelor sale materiale;
s nsueasc principiile de compunere a imaginilor elaborate pe plane, innd cont de
raportul dintre elemente, suprafee i volume, proporii, raportul dintre culorile reci i calde, deschise
i cele ntunecate, echilibrul maselor armonia lor, ct i redarea grafic, prin aplicarea diferitor
tehnici i materiale;
aplicare:
s aplice principiul sistematizrii i continuitii n crearea i rezolvarea proiectelor artistice;
s aplice judicios elementele de expresie plastic, modulul i formele simple arhetipale n
elaborarea compoziiilor planimetrice, volumetrice i spaial-volumetrice;
s aplice principiile de proporionare i subordonare a elementelor, suprafeelor i a
volumelor, succesiunile ritmice n compoziia spaiului interior;
s valorifice la maximum proprietile i calitile materialelor de finisare aplicate n spaiul
interior;
s aplice cunotinele acumulate n cadrul studiului teoretic n exerciiile practice;
s respecte principiul funcie-form-semnificaie;
s lanseze idei originale n proiectarea artistic a spaiului interior;
s creeze spaiul interior funcional i estetic;
s elaboreze proiecte artistice transpuse grafic i cromatic pe plane a unor concepii de
design interior, structurate din punct de vedere funcional i artistic, de materializare obiectual a
imaginaiei, gndurilor i calculelor proiectanilor;
s asimileze valorile n designul interior (Vezi i Anexa 1).
Proiectarea mobilei i a utilajului este o disciplin ce prevede proiectarea artistic i

31

funcional a mobilierului i a utilajului. n proiectarea artistic a mobilierului i utilajului se folosesc
aceleai principii de realizare a caracterului i a expresiei artistice ca i n cadrul disciplinei
Proiectarea artistic a spaiului interior: utilitate, siguran, frumusee, confortabilitate,
economicitate n producere.
n spaiul interior mobilierul i utilajul ndeplinesc funcii utilitare i estetice, ce se refer la
posibilitile pe care le confer mobilierul i utilajul de a nlesni odihna sau exersarea unor activiti,
de a asigura confortul fizic i psihologic al omului i funcii simbolice, semnificative.
Un rol important n proiectarea mobilei i a utilajului l reprezint materialul din care acestea
sunt confecionate - folosirea unor materiale moderne, valorificarea calitilor estetice ale acestora.
Obiective de formare profesional:
cunoatere i nelegere:
s-i dezvolte gndirea creativ n proiectarea artistic a mobilierului i a utilajului;
s aplice principiile de proporionare i subordonare a suprafeelor n compoziie;
s cunoasc proprietile i calitile materialelor aplicate n confecionarea mobilei i a
utilajului;
s demonstreze cunotinele acumulate n cadrul studiului teoretic n exerciiile practice;
s demonstreze perceperea diverselor modaliti de nchegri unificate (mbinri) a
elementelor;
s respecte principiul funcie-form-semnificaie.
aplicare:
s cunoasc procedeele de modelare/creare a formelor n proiectarea artistic a mobilei i a
utilajului;
s aplice corect legitile i mijloacele de expresie plastic n armonizarea formelor;
s posede la nivel profesionist aplicarea texturilor, structurilor i a culorilor, materialelor
n proiectarea artistic a mobilei i a utilajului;
s elaboreze noi idei, soluii n proiectarea i realizarea mobilierului i a utilajului;
s reduc riscurile de traumatism;
Disciplina Tipologia, acustica i iluminarea arhitectural are un caracter interdisciplinar
ndreptat spre familiarizarea elevului cu cunotine iniiale, necesare pentru realizarea proiectelor
artistice ale spaiilor interioare de diverse destinaii. Evoluia societii, progresul tehnic, specializarea
i diversificarea activitilor umane au condus la creterea exigenelor fa de organizarea spaiului
interior oportun desfurrii unor anumite activiti: trai, munc, instruire, distracie, spiritualitate,
ceea ce a favorizat cristalizarea structurilor spaial-planimetrice i volumetrice, specifice pentru
fiecare din aceste preocupri. Fiecare spaiu interior se nscrie ntr-un ir de spaii similare, care se

32

remarc prin aspect cvasi-similar, din cauza specificului exploatrii lor. Tipologia spaiilor interioare
nu nseamn repetarea unor soluii arhitecturale considerate optime, din punct de vedere al organizrii
funcionale, al construciilor, cu avantaje de efect economic prin folosirea proiectelor-tip (proiect-
model). Designul interior, ca specie a artelor vizuale, nu accept repetarea formelor arhitecturale,
fiecare spaiu interior se proiecteaz individual, mai ales acele spaii interioare, care au importan
social i o pondere monumental deosebit.
Exist dou grupe mari de spaii interioare: spaii interioare civile; spaii interioare industriale.
Spaiile interioare civile reflect activitile de baz ale societii: spaii interioare de trai, de
deservire, de alimentaie public, administrative, publice etc. Condiia determinatoare la acest nivel
reprezint relaiile ntre oameni i procesele de activitate sau utilizare.
Ergonomia are conexiuni bazate pe afiniti evidente cu tiinele economice, tehnice,
sociologice, fiziologice, antropologice, psihologice, cu estetica i psihologia designului interior.
Ergonomia este o tiin ale crei principii sunt din ce n ce mai aplicate, att pentru ameliorarea
condiiilor i a ambianei la locul de munc, ct i n proiectarea designului de interior: mobilierul i
utilajul, care angreneaz munca manual, trebuie sa dein o forma funcional, adaptat la
posibilitile omului, astfel eliminnd n mare msur oboseala organismului uman (fizic i
cerebral). n aceast viziune, omului i-ar fi proprii: starea de repaos, starea de efort static i starea
de efort dinamic. Ergonomia ajunge ntr-un fel sa genereze funcionalitatea optim, s frizeze
globalitatea: producia, circulaia, locuirea, sportul agremental - cam toat existena uman este
convergent abordrii ergonomice.
Comuniunea elementelor fizice de ambian se obine prin:
ambiana fizic: iluminatul, temperatura, aerisirea, umiditatea, culoarea, zgomotul;
ambiana psihologic: dispoziie - indispoziie, interes dezinteres, variaia plictiseala -
repaosul: odihna, relaxarea, distracia-practica i antrenamentul - durata muncii, repaosului sau
odihnei.
Acustica arhitectural este un domeniu tiinific i tehnologic de proiectare artistic a slilor
publice n vederea nelegerii i stpnirii calitii sonore a vorbei i muzicii, micorarea nivelului
sonor n spaiile interioare publice, prin aplicarea materialelor i construciilor absorbante. Aplicaiile
privilegiate ale acusticii arhitecturale rmn desigur construciile slilor de spectacole, de conferine
si ale celor polivalente, auditorii etc., ns aceast disciplin i face simit din ce n ce mai mult
prezena n mai toate programele designului interior. Trim ntr-o epoc n care nivelul sonor este
ntr-o continu cretere. Multe domenii de activitate se desfoar ntr-un climat sonor perturbator,
ceea ce implic din partea specialitilor gsirea unor soluii adecvate de proiectare, din care s rezulte
un confort acustic suficient.

33

Rezolvrile acustice au rolul de a ameliora sau mbunti calitatea sonor a spaiilor interioare.
Parafrazndu-l pe Platon, care afirma c dac vrei s cunoti un popor, trebuie s i asculi muzica,
s-ar putea afirma fr nici o ndoial, c nota de civilizaie a unui popor poate fi dat i de calitatea
acustic a tuturor spaiilor interioare, indiferent de destinaie. Or, acest lucru nu se poate nfptui fr
cunotine minime n domeniu.
Acustica unui spaiu interior depinde de un numr mare de factori, n particular de forma i
suprafeele limitelor materiale, care l delimiteaz: tavanul, pereii i pardoseala.
Proiectarea acustic a spaiilor interioare are drept obiective:
- utilizarea materialelor cu absorbie acustic notabil pentru controlul timpului de reverberaie
ntr-un spaiu interior;
- optimizarea acestora n contextul unui confort auditiv.
Este evident c pentru un birou, o sal de clas, o piscin, o zon de primire la aeroport, gar
sau hotel sunt necesare soluii, care s ndeplineasc exigenele privitoare la confortul acustic. E
necesar ca toate aceste arii comune, de contact i comunicare ntre subieci s fie atent identificate,
iar rezultatele s conduc spre o bun acustic interioar, care n nici un caz nu va fi fructul hazardului
ci rezultatul unei bune planificri.
Iluminarea arhitectural are un efect hotrtor asupra modului n care vom percepe spaiul
interior i pentru fiecare spaiu se stabilete tipul de iluminat necesar.
Iluminarea arhitectural este tiina despre proiectarea calculelor i normativelor mediului
iluminat n edificii i spaii interioare.
Deosebim urmtoarele funcii ale luminii:
utilitar legat de vederea pe suprafaa de lucru (lc), luminozitatea, contrastul;
psihofiziologic legat de specificul organelor de vedere (adaptarea);
psihologic influena asupra emoiilor omului;
morfo-funcional influena prin intermediul pielii omului (radiaia ultraviolet);
igienic bacterian (becuri speciale ultraviolete, care stimuleaz digestia);
estetic forma, plastica, culoarea.
Mediul iluminat reprezint influena complex a luminii asupra omului, alegerea nuanelor
cromatice n spaiul interior. Asemntor culorii, influena luminii n spaiul interior asupra omului
este divers;
Influena fiziologic prin aceast influen se are n vedere caracterul undelor
electromagnetice de o anumit lungime, care se supun msurrii. Spre exemplu, suprafeele nchise
transform mai mult energie luminoas n cldur ca suprafeele deschise.
Influena optic tonurile deschise deprteaz, tonurile nchise prevaleaz.

34

Influena emoional reprezint influena psihologic, evoc diverse emoii.
Nivelul de iluminare are o influen deosebit n organizarea spaiului interior, asupra
performanei muncii efectuate, a productivitii i a nivelului de siguran n spaiul iluminat.
Problema iluminatului spaiului interior se rezolv astzi n urma unor studii profunde i
complexe, care au n vedere att aspectul funcional-economic ct i estetic. Trebuie s se asigure
iluminarea necesar n spaiul interior inndu-se seama att de destinaie, ct i de dimensiunile lui.
De asemenea, iluminatul trebuie s creeze anumite valori estetice n armonie cu gruprile i forma
mobilierului i a utilajului, s valorifice, s corecteze, s atenueze sau chiar s ascund anumite
elemente.
Lumina poate influena i schimba imaginea spaiului interior. Favorizeaz sau diminueaz
crearea unei atmosfere de lucru n birouri sau a unei atmosfere relaxante n spaiile interioare private.
Lumina artificial poate colora pereii n culori pastelate, poate scoate n eviden un grup de
elemente ale spaiului interior sau a unor opere de art expuse. n procesul de proiectare artistic a
spaiului interior se urmresc trei sarcini de baz:
- funcional asigurarea unei lumini corespunztoare scopului;
- estetic crearea unui spaiu interior expresiv;
- economic determinarea variantei optimale, din punct de vedere al cheltuielilor.
Proiectarea mediului iluminat se realizeaz n interdependen cu:
lumina i spaiul;
lumina i forma (plastica);
lumina i culoarea.
Calitatea iluminrii se definete prin asigurarea unei lumini corespunztoare scopului
iluminrii. Confortul creat de o iluminare adecvat asupra omului trebuie s urmreasc att crearea
atmosferei de lucru sau odihn, ct i performana sau relaxarea cerut.
Obiectivele de formare profesional:
cunoatere i nelegere:
s cunoasc clasificarea tiinific a spaiilor interioare;
s cunoasc bazele dimensionrii, proporiile;
s cunoasc noiunile generale despre fizica sunetului;
s cunoasc clasificarea i proprietile materialelor i a construciilor absorbante;
s cunoasc consideraiile generale despre lumin, unitile de msur;
s cunoasc sursele de lumin artificial;
s cunoasc principiile influenei luminii artificiale asupra culorii;

35

s contientizeze rolul organizrii sistemelor de iluminare artificial ca element artistic n
spaiul interior.
aplicare:
s elaboreze scheme planimetrice originale;
s rezolve funcional planul i structura spaial-volumetric spaiului interior;
s aplice corect n proiectarea artistic a spaiului interior materialele de finisare i
construciile acustice absorbante;
s aplice principiile de baz a proiectrii mediului iluminat;
s aplice judicios n procesul proiectrii artistice raportul mediului iluminat dintre lumin
spaiu, lumin i form, lumin i culoare. (Vezi i Anexa 2).
n concluzie.
Din blocul de discipline studiate n cadrul specialitii Design interior rolul principal n
studiul formei i a spaiului i revine disciplinei Proiectarea artistic a spaiului interior, deoarece
anume n cadrul acestei discipline elevul elaboreaz conceptul strategic al spaiului interior,
parcurgnd anumite etape.
Metodologia studierii formei i a spaiului interior realizat n cadrul disciplinei Proiectarea
artistic a spaiului interior va reflecta cel mai concludent caracterul interdisciplinar al Designului
interior.
1.3. Etapele istorice ale formrii profesionale n designul interior
nvmntul artistic tradiional s-a constituit de-a lungul istoriei societii, evolund continuu,
nregistrndu-se perioade de reforme accentuate.
Etapa nvmntului individual. Bazat pe tendina natural a transmiterii unei experiene
ctigate i a nsuirii descoperirilor vechi de ctre noile generaii, nvmntul artistic a evoluat n
forma nvmntului individual, fie alturi de prini, n cadrul familiei, unde se confecionau diferite
obiecte de artizanat (ceramic, lemn, etc.), se eseau covoare i prosoape, se broda, se mpletea,
croeta etc., fie n cadrul atelierului maestrului, unde se creau adevrate opere de art. O caracteristic
definitorie a nvmntului artistic individual era orientarea preponderent utilitar a acestuia. Toate
activitile casnice de confecionare a obiectelor cu valoare artistic, de exemplu, urmreau n primul
rnd un obiectiv de natur utilitar, apoi i artistic.
Informaii semnificative despre nvmntul artistic individual n rile Romneti obinem
prin studiul folclorului i etnografiei. Ca i n rile din sud-estul Europei, pe teritoriul Romniei n
secolul XIX, se resimte influena culturii bizantine. ndeosebi n Moldova i ara Romneasc,
aceast cultur se dezvolt mai rapid. Spre deosebire de cele dou ri romneti, n Transilvania sunt

36

prezente influene ale curentelor artistice provenite din zona Europei centrale. Romnia face legturi
directe i cu ri precum Frana i Italia de unde tinerii ce merg s studieze, asimileaz idei noi ce vor
fi puse n practic. Att Occidentul ct i Orientul, aduc schimbri accelerate determinnd un efort de
sincronizare a culturii i artei romneti cu rile din aceste locuri. n 1841 G. Asachi pune bazele
nvmntului artistic i politehnic, prin inaugurarea colii de arte i meserii n Iai, iar n anul 1864
prin decretul dat de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, este nfiinat coala Naional de Arte
Frumoase n Bucureti.
Etapa instituionalizrii nvmntului artistic. Prezent pe antierele religioase, n corporaiile
medievale, n academiile particulare italiene din sec. al XVII-lea din Florena i Bologna, apoi, n
cele franceze din Fontainbleau i Paris, alctuite dup modelul primelor, nvmntul artistic ajunge
nvmnt oficial de Stat n 1648 cu Academia regal de pictur i sculptur. n cadrul Academiei
Regale au fost introduse n teorie i practic disciplina artei clasice, bazat pe studiul anticului i pe
concepia frumosului ideal. Au fost formulate regulile artelor plastice, devenite un repertoriu de
percepie asupra desenului, proporiilor, clarobscurului, expresiei generale i particulare, culorii,
compoziiei. Au fost distinse artele majore i minore, s-au creat primele cursuri de geometrie,
perspectiv i anatomie. n secolele XVII i XVIII, nvmntul prin Academiile de Arte, se dezvolt
n ntreaga Europ. Printre cele mai de seam instituii nfiinate n acest timp sunt Academia din
Viena (1692), Madrid (1752), Petrograd (1764), Munchen (1808). n secolul XIX doctrina
pedagogic oficial vine n conflict cu doctrina nscut de curentul realist. nvmntul oficial
nregistreaz o orientare nou ce vizeaz prsirea dogmatismului teoriilor estetice i aprob
iniiativele personale, talentul i originalitatea.
Etapa nvmntului artistic modern s-a desfurat n epoca industrializrii i i anun
prezena prin prsirea doctrinelor unice. Se produce o selecie a principiilor viabile ale doctrinelor
cunoscute, valoarea ei didactic rmne legat de personalitatea maestrului. Cu dezvoltarea atelierelor
n cadrul nvmntului oficial sau particular se regseau principiile tradiionale ale nvmntului,
bazat pe contactul direct al elevului cu maestrul i pe transmiterea cunotinelor printr-o comunicare
raional i direct, democratic.
coala de Stat pentru construcii din Weimar, Staatliches Bauhaus, a fost un exemplu tipic de
coal democratic, bazat pe principiul colaborrii dintre profesori i elevi. Unic prin ncercarea ei
de a lega creaia artistic i meseria manual, arta i tehnica, arhitectura cu artele plastice, artele
aplicate i industria ntr-o sintez atotcuprinztoare, aceast coal a avut un mare i durabil ecou
internaional. Nici o alt coal de design din ntreaga istorie nu a avut o astfel de influen asupra
formrii gndirii analitice i designului ca Bauhausul. Prima instituie artistic din lume, care i-a pus

37

n program promovarea n arhitectur i design a unei stri de spirit creatoare, a fost Bauhausul [85,
p.160].
Etapa contemporan coincide cu societatea postindustrial i se face remarcat prin ruinarea,
la nc. sec. XXI, a nvmntului artistic tradiional i trecerea la scar mondial dar totui nu n
toate rile, la nvmntul inovativ.
nvmntul inovativ reprezint un proces complex, dificil i contradictoriu, deoarece, afirm
A.M. Huberman, sistemele de nvmnt opun o rezisten mai mare fa de inovaii n comparaie
cu ntreprinderile comerciale sau industriale, iar efectele schimbrii ntmpin mai multe dificulti
din partea profesorilor dect din partea agricultorilor sau a medicilor, de exemplu [66, p.161].
Acordnd o atenie tot mai mare procesului educaional, societatea caut ci noi pentru a asigura
eficiena nvmntului [23, p.9].
n condiiile dezvoltrii vertiginoase social-economice, societatea formuleaz noi cerine fa de
educaia spaial-artistic a elevilor i pregtirea specialitilor n designul interior. Problema instruirii
capt o semnificaie deosebit de important. Potrivit lui Gh.Videanu, niciodat n trecutul ei extins
pe multe milenii educaia nu a nregistrat un progres de expansiune i de schimbare att de profund
i semnificativ ca n deceniile de dup cel de al doilea Rzboi Mondial; aceste schimbri au vizat i
vizeaz att finalitile i funciile educaiei, ct i coninuturile sau metodele sale [161 p. 17].
n perioada sovietic, n Republica Moldova nu exista nici facultate, la care s fi fost pregtii
specialiti n domeniul designului interior. Primii specialiti calificai n acest domeniu i-au fcut
studiile la sfritul anilor 1980, n cadrul facultilor de art din Tallinn, Moscova, Lvov, Minsk si
Harkov. n general, designului interior nu i se acorda o atenie cuvenit, n domeniu la acel moment
activau nespecialiti sau persoane cu pregtire prea general n domeniu. Lipsa unor specialiti
calificai, pe de parte, i necesitatea solicitrii lor pe piaa de munc de ctre diverse ntreprinderi,
organizaii i firme particulare, pe de alt parte, a dus la apariia unor faculti de art n cadrul crora
se formeaz specialiti n designul interior.
Actualmente, specialitatea Design interior devine tot mai solicitat pe piaa muncii i capt
amploare deosebit n societatea modern. Sporete necesitatea de specialiti n domeniu, au crescut
cerinele fa de instruirea lor. n anul 1987, n cadrul calificrilor al Academiei de Muzica, Teatru i
Arte Plastice (Chiinu) a fost inclus specialitatea Design interior, ca s fie acceptat ulterior i de
alte instituii de stat i particulare: Universitatea Tehnic, Universitatea Pedagogic de Stat I.
Creang, Institutul Relaii Internaionale Perspectiva, Universitatea Libera Internaionala din
Moldova, Universitatea Slavon. Actualmente, Designul interior se studiaz i la Colegiul de Arte
Plastice A. Plmdeal i la Colegiul de Construcii (Chiinu). Fiecare din instituiile indicate
realizeaz formarea profesional n domeniu conform unor experiene proprii, fapt care n sine este

38

pozitiv, deoarece e n conformitate cu principiile democratizrii nvmntului, lrgind considerabil
paleta de inserie profesional n cmpul muncii a specialitilor n designul interior. Conform datelor
statistice, n anul 2010-2014 specialitatea Design interior a devenit una din cele mai solicitate
profesii.
Dei formarea profesional n domeniul designului interior n Republica Moldova se realizeaz
de la sfritul anilor 1980, o privire retrospectiv asupra evoluiei nvmntului artistic din ultimele
decenii releva o anumit expansiune a nvmntului artistic preuniversitar i superior. Anume n
aceast perioad au fost deschise mai multe faculti i catedre n cadrul crora se studiaz
specialitatea Design interior.
Se mai afl ns la stadiul de constituire a sa ca disciplin pedagogic Proiectarea artistic a
spaiului interior. Nu s-a ajuns la un consens nici cu privire la denumirea ei, n unele instituii fiind
numit Design interior, iar n altele Proiectare sau Proiect. O reconceptualizare i restructurare
esenial necesit programele de studiu, teleologia, coninuturile i metodologia cursului.
Actualmente, sub impactul procesului de la Bologna, care reprezint modalitate reciproc
avantajoas de formare a unei piee europene unice de munc i nvmnt mediu i superior de
nalt calitate, s-a prefigurat deja schimbare profund i n nvmntul artistic preuniversitar i
superior. n cadrul multor faculti i instituii preuniversitare de art au fost revzute planurile de
studii n corespundere cu obiectivele Procesului de la Bologna i cu standardele europene de profil
i de specialitate, au fost revizuite programele de studii.
Teoria EAE, experienele de proiectare curricular a disciplinelor colare artistice-estetice i nu
n ultimul rnd practica educaiei artistice i de formare profesional n designul interior solicit
reconceptualizarea didacticii nvmntului artistic, aceasta trebuind s se ntemeieze pe principiile
artei (creaiei i receptrii artistice), pe preceptele psihologiei artei i pe cele ale psihologiei,
pedagogiei i didacticii generale [5, 6, 11, 14, 112, 113, 156, 211].
Designul interior reprezint un sistem de principii teoretice i practice, ce in de bazele gndirii
i proiectrii artistice profesioniste, i totodat, un sistem de activiti n aplicarea corect a metodelor
proiectrii artistice. Pentru elevii care studiaz disciplina Proiectarea artistic a spaiului interior, a
gndirii critice, nseamn a achiziiona idei i a le examina implicaiile, a le pune la ndoial, a le
compara cu alte puncte de vedere, a construi argumente, a definitiva propria atitudine n baza acestora.
Elevul ncepe s gndeasc critic atunci cnd apare necesitatea de a nelege anumite lucruri, de a
ptrunde n esena problemei. Necesitatea i dorina de a elucida aceast problem, precum i
insuficiena informaiei, declaneaz procesul de gndire. Acumulnd informaii noi i corelndu-le
cu informaia deja cunoscut, elevul ajunge la o nou nelegere a problemei. Datorit dezvoltrii
creativitii i a gndirii critice, elevii gndesc liber, flexibil, sunt eliberai de diverse cliee.

39

Calitatea achiziiilor tiinifice, artistice i tehnologice ale elevilor de la Colegiul de Arte
plastice A. Plmdeal (competene generale i profesionale, inclusiv competena spaial-artistic,
trsturi caracteriale, comportamente i aptitudini dezvoltate de designer) este determinat n mare
msur de metodologia didactic-educativ aplicat, de cultura general i cea profesional a cadrului
didactic. Iar aceasta nu poate fi stabilit corect fr o analiz retrospectiv a cercetrilor n domeniu.
Dezvoltarea creativitii i a gndirii critice sunt parte a referenialului specialitii Design
interior. Gndirea critic favorizeaz procesul cunoaterii, prezint un proces complex de
reconceptualizare i integrare creativ a informaiei, ideilor i resurselor. Fiecare din componentele
operaionale ale gndirii - analiza, sinteza, comparaia, abstractizarea, generalizarea, clasificarea i
sistematizarea, ndeplinete o anumit funcie n cunoatere, se realizeaz ntr-o legtur reciproc
complex cu alte operaii. Nici una dintre epistemologiile moderne nu a evitat referirea la creativitate,
indiferent cum a dezbtut fondul problemei i cum a ncercat s-l rezolve. Dintre cele mai cunoscute
amintim: investigaiile psihometrice elaborate de J.P Guilford [231], caracteristicile personalitii
creative elaborate de F. Barron [229], pedagogia creativitii a lui J.S. Parnes [236] i E.P. Torrance
[237].
Creativitatea a fost analizat cu succes i n spaiul romnesc. Putem remarca o serie de
cercettori, care au dedicat subiectului dat lucrri de amploare sau studii mai restrnse, precum C.
Rdulescu, I. Motru, D. Slvstru [139], M. Ralea ,T. Vianu [163], L. Blaga [15], E. Gruber [107],
Fl. tefnescu-Goang [38], S. Odobleja [100], Al. Roca [138] .a.
Unele aspecte ale creativitii elevilor au fost evocate de A. Munteanu [91], I. Moraru [89].
Problema stimulrii creativitii elevilor i-a gsit reflexie n cercetrile lui M. Grboveanu
[164], V. Negoescu [93], A. Onofrei [101], M. Roco [137] etc.
Valoroase studii n domeniul creativitii n Republica Moldova au fost realizate de O.Arbuz-
Spatari [8], Blaja-Vitcovschi A. [16], A. Carnauhov [20], C. Gheorghi [56], D. Ptracu, E. Rotari
[106], A. Uvarova [158], L. Vozian [165].
Sugestii conceptuale referitor la dezvoltarea gndirii spaiale creative au formulat A. Vatavu
[159] i V. Rileanu [136].
Importana gndirii critice este menionat de M. Golu [58-59]; I. Neacu [92]; Ch. Temple
[155], J. L. Steele [156].
G. Albu preia conceptul cu privire la definirea omului prin capacitatea acestuia de a realiza
o cunoatere logic, raional, precum i ca fiin creatoare de destin [5], iar M. Golu definete
gndirea drept sistem ordonat de operaii de prelucrare, interpretare i valorificare a informaiilor,
bazat pe principiile abstractizrii, generalizrii, anticiprii i subordonrii sarcinii, alegerii
alternativei optime din mulimea celor iniial posibile [59], aciuni indispensabile i designerului de

40

interior.
Din sursele citate deducem c formarea specialistului n designul interior presupune, pe lng
potenialul intelectual i creativ, dezvoltarea i educarea unor valori general-umane (Fig.1.1).
Activitatea creativ este n funcie nu numai de principiile cunoaterii/cunoaterii artistice, ci
i de particularitile individuale. Gndirea i imaginaia, inclusiv cea artistic, este diferit, de ex., laFig. 1.1. Formarea specialistului n designul interior
artiti i tehnocrai, calitatea acesteia fiind n funcie de tipul de activitate predominant la aceti oameni:
la artiti predomin gndirea asociativ-abstract, intensitatea tririlor afective, ei sunt, de regul introveri,
au un grad mai mare de independen, iar tehnocraii sunt dominai de gndirea teoretic i pragmatic (Fig.
1.2-A). Specialitii n designul de interior au dezvoltate ambele forme de gndire (Fig. 1.2-B).

Fig.1.2-A. Caracterul gndirii

Fig. 1.2-B. Caracterul gndirii
DESIGNERUL MODERN

POTENIAL
INTELECTUALVALORI POTENIAL
GENERAL CREATIV
UMANE

41

Este diferit activitatea de creaie i n funcie de vrsta i statutul social al subiecilor. Din perspectiva
pedagogic, aceasta este o activitate complementar celei tiinifice i tehnice, dar are un cmp mult mai
larg de manifestare. Elevii ns realizeaz o gndire preponderent analitic i euristic. Dezvoltarea
capacitilor creative ale elevilor presupune iniierea lor ntr-o diversitate de procedee artistice, anticipat de
studierea activitii fiecrui elev i fiind nsoit de stimularea iniiativei artistice.
O soluie metodologic important n dezvoltarea creativitii elevilor este considerat
instruirea problematizat, despre care T. V. Kudriavev afirm c solicit la maximum gndirea
elevilor, acestea devenind centrul sau subiectul procesului de nvmnt [80, p.38]. Acestui subiect
i-au consacrat cercetri teoretice, experimentale i aplicative G. Donskoi, P. Gora, I. Lerner,
G. Terehova, V. Haciaturean, P. Baranov, L. Vaniukina, Iu. Bokarev, I. Miina, L. Danilov, O.
Macehina, M. Mahmutov [107]. In Republica Moldova cercetri sau meniuni cu privire la instruirea
problematizat au realizat D. Ptracu i A. Carnauhov [20], L. Cuzneov [30], V. Mndcanu [154],
L. Papuc [109], I. Negura [94], N. Silistraru [142], A. Solcan [144].
Forma i spaiul au fost cercetate n mare msur separat, sub aspect filozofic sau al teoriei i
istoriei artei. Spaialitatea este timp ndelungat domeniul de cercetare al filosofilor: Aristotel [2],
Euclid, I. Newton [4], Im. Kant, Hegel [79], M. Heidegger [67], L. Blaga [15], Patocka, M. de Certeau
[88], al matematicienilor: N. Lobacevsky [171], A. Eintein [9], al arhitecilor : B. Zevi [167], F.
Wright [53] .a., nuanri i intervenii semnificative venind de la H. Lefebvre [88], C. Norberg-
Schulz [98], A. Ioan, E. Levinas si A. Giddens [67].
O abordare hermeneutic si fenomenologic a spaiului cotidian realizeaz C. Mihali [88],
discursul su fiind structurat pe patru dimensiuni eseniale ale acestuia: modalitile de constituire a
spaialitii; hermeneutica spaiului - parte a hermeneuticii existeniale; cercetarea raportului spaiu -
loc, din perspectiva cotidianului; topografierea propriu-zis a vieii cotidiene.
A. Schmarsow consider istoria arhitecturii drept istorie a concepiei schimbtoare despre
spaiu [167], idee datorat lui B. Zevi, care, n urma unei analize a spaiului interior din perspectiv
istoric, l consider protagonist al arhitecturii.
Dar ntreaga teorie a arhitecturii din secolul XX a fost influenat de sloganul lui Louis Sullivan
form follows function (forma urmeaz funcia), care a determinat o nou metod de analiz a formei
i care mai trziu se va numi funcionalism [53].
Teoria Gestaltist trateaz forma ca pe o funcie a psihicului, iar tipul de configuraie a formei
conduce la semnificaia configuraiei [85].
Metoda analizei formale a lui Sedlmayr trateaz forma n trei ipostaze: ca proporie, ca structur
i ca spaiu. Forma ca proporie se bazeaz pe teoria numerelor, a proporiilor raportate ntre ele i
fa de ntreg. Proporiile n sine nu produc ns plcere estetic dect dac sunt armonioase, nsoite

42

de ceva inefabil ce ine de spiritual, de starea creatorului, euritmia.
Forma ca spaiu (interior) nu poate duce la rezultate satisfctoare dac spaiul interior nu e luat
mpreun cu limitele sale materiale, care singure, la rndul lor, nu pot avea semnificaie. Caracterul
unui loc, al unui spaiu poate fi independent de forma spaial i mai ales dependent de motivaia
simbolic [69, p.103].
V. Leaudis, n baza conceptului de nvare ca interaciuni, comunicri i relaii ntre toi
participanii procesului de instruire (. Leontiev, P. Galperin, N. Talzina, A. Reetova, N. Salimina
.a.), elaboreaz strategia Activitii pedagogice comune (APC) [210, p.64-73], recunoscut drept una
dintre cele mai eficiente n studiul formei i a spaiului n proiectarea artistic. Principiile APC:
rezolvrii n comun a sarcinilor designului interior la etapa iniial de nvare;
dezvoltrii etapizate a formelor de cooperare profesor-elevi pe msura nsuirii mijloacelor
de rezolvare a sarcinilor n designul interior;
orientrii elevilor la activitatea de autoreglare n procesul formulrii i rezolvrii sarcinilor de
proiectare artistic a spaiului interior.
Formele recomandate ale APC: discuii, situaii problematizate .a., n timpul crora se formeaz
concepia-schem a spaiului interior.
B. Kupisiewicz deduce factorii de personalitate, care determin interesul de cunoatere a
designului interior din planul sistemelor educaionale, al coninutului i metodologiei:
- necesitatea n acest tip de activitate;
- independena maxim i creativitatea;
- interesul pentru ceea ce se realizeaz individual;
- ncrederea n obinerea rezultatelor schiate [73].
nvmntul artistic din Republica Moldova, meninndu-i principiile specifice, se asociaz
principiilor nvmntului general i profesional, pe care le valorific prin adaptare. Acestea, potrivit
L. Papuc, marcheaz tendina spre valorificarea i dezvoltarea prin orice mijloace a libertii
educatului, n primul rnd al libertii de a cunoate [108, p.78]. n instituiile de nvmnt artistic
aceast tendin se manifest prin combinarea nsuirii conceptelor i a teoriilor n domeniu cu
formarea ndemnrilor practice i susinerea talentelor, menite s finalizeze cu formarea unor
concepte artistice individuale.
Fa de profesorul de design interior sunt avansate un ansamblu de competene i caliti de
personalitate, precum cunoaterea profund a disciplinei, a problemelor i perspectivelor acesteia,
spiritul inovator-creator n profesie, experiene bogate. V. A. Buhalov, de ex., indic cinci niveluri
ale creaiei didactice: I. sporirea eficienei demersului educativ-didactic propriu al profesorului prin
folosirea instrumentelor cunoscute (metode, procedee, forme); II. sporirea eficienei demersului

43

educativ-didactic propriu prin folosirea instrumentelor cunoscute n situaii noi; III. modificarea
demersului educativ-didactic propriu elaborarea unei metode noi, a unui procedeu sau forme
instructiv-educative; IV. elaborarea unui demers educativ-didactic propriu nou; V. instituirea unei
direcii educativ-didactice principial noi [181].
n concluzie. Constatm astfel c formarea profesional n designul interior a parcurs n plan
istoric cteva etape consecutive:
- etapa nvmntului artistic individual, n care instruirea i educaia se fcea n mod firesc
mpreun cu adulii n familie, n procesul muncii de confecionare a unor obiecte de uz practic, avnd
i valoare artistic (olritul, marochinria, cusutul-brodatul, esutul, prelucrarea lemnului .a.),
precum i n atelierul meterului; aceast etap este esenial marcat de principiile i practicile
educaiei populare (etnopedagogiei);
- etapa instituionalizrii nvmntului artistic, la care statul i asum responsabilitatea
instruirii artistice a persoanelor cu aptitudini demonstrate n domeniu; la aceast etap ncepe procesul
de instituire a principiilor elaborate individual ale practicilor designului interior;
- etapa nvmntului modern, la care domin personalitile artistice, acestea atribuind
principiilor deja elaborate/instituite valori proprii;
- etapa contemporan, numit i postmodern, a designului interior, la care acesta sintetizeaz
toate valorile cunoaterii-creaiei-receptrii artistice n domeniu, de la filosofia spaiului i a formei
la metode-procedee-forme-mijloace de instruire i educaie.

1.4. Concluzii la Capitolul 1:
Designul interior reprezint manifestarea creativitii umane n raport cu spaiul su
existenial n care-i petrece cea mai mare parte a timpului. Modificarea artistic a acestui spaiu este
o condiie principal de desvrire a omului ca fiin cultural-spiritual. Designul interior este
concomitent proces/activitate de proiectare i creaie a spaiilor interioare i produs al acestei activiti,
care confer spaiului interior un nalt randament funcional i estetic.
Caracterul complex i interdisciplinar al designului interior (tiin-art-tehnologie) este
probat de percepia formei i a spaiului ca dimensiuni ale vieii i ocupaiilor omului n spaiile
interioare, determinate climatic, de tradiia popular i de creativitatea individual, precum i de
dezvoltarea economic i tehnologic n industrii. Datorit complexitii sale, designul interior este
abordat filosofic, estetic i tehnologic n multiple cercetri, concepte i viziuni.
n plan istoric, formarea profesional n domeniul designului a parcurs etapele:
1. nvmntului individual, caracterizat de sincretismul utilitarului i artisticului popular i
de performanele individuale ale meterilor populari; 2. instituionalizrii nvmntului artistic, la

44

care principiile i practicile arhitecturale sunt gestionate de stat; 3. modern, la care se evideniaz
individualitatea artistic; 4. contemporan, caracterizat printr-un sincretism amplu al tuturor valorilor
n domeniu.
n procesul stabilirii designului interior ca ramur artistic autonom un rol hotrtor l-a avut
Bauhausul (Casa Construciei) - prima coal de arte i meserii, design i arhitectur, fondat n 1919,
la Weimar, sub conducerea lui Walter Gropius, unde au fost elaborate concepte teoretice i
metodologice ale proiectrii artistice a spaiilor interioare, care au marcat esenial domeniul.
n Republica Moldova n-au fost efectuate cercetri de metodologia formrii profesionale n
designul interior, dar au fost formulate idei n aproape toate cercetrile de EAP.

2. STUDIUL FORMEI I A SPAIULUI N DESIGNUL INTERIOR
Suportul teoretic pentru metodologia studierii formei i a spaiului interior de ctre tinerii
studioi n procesul formrii lor profesionale iniiale n domeniul artelor plastice i designului
antreneaz caracteristicile spaiului interior n calitatea sa de spaiu existenial modelat tiinific,
artistic i tehnologic, ct i principiile specifice metodologiei date. O astfel de structurare a demersului
nostru teoretic este motivat de principiul fundamental al metodologiei, care stabilete dependena
acesteia n primul rnd de caracteristicile obiectului de cunoatere, apoi i de particularitile
subiectului cunosctor, precum i de condiiile pedagogice de desfurare a procesului de cunoatere,
formare i dezvoltare profesional.

2.1. Conceptualizarea spaiului interior
In senso latu, spaiul interior este o ntindere definit, care conine obiecte i n care se deruleaz
procese i activiti. n sens ngust, spaiul interior este o categorie estetic-tehnologic, care
desemneaz desfurarea proceselor vitale, situarea (localizarea) obiectelor, unele n raport cu altele,
n funcie de relaiile de intervale, de mrimi, de forma pe care le ntrein. Suprafaa cmpului i
poate asuma o articulaie extrem de variat n funcie de amplasarea elementelor-forme, fiecare
poziie avnd o semnificaie spaial diferit.
Proprietile (presupuse) ale spaiului interior au fost un subiect controversat pentru cercettorii
din toate timpurile. Conceptualizarea spaiului interior de aceea solicit o abordare i n plan filosofic,
estetic i praxiologic.
Planul filosofic. n postmodernitate, spaiul interior este considerat o categorie filosofic, ce
desemneaz forme obiective i universale de existen a materiei n micare. Unitatea cu materia
determin caracterul infinit al spaiului interior i eternitatea timpului. El are trei dimensiuni

45

direcionale, spre deosebire de categoria nrudit a timpului, care are o singur dimensiune i se scurge
ntr-o singur directe - numai nainte.
Timpul este o alt dimensiune, alturi de spaiul interior, n care se desfoar existena uman.
Chiar dac "timpul face parte din acea stranie categorie de entiti pe ct de familiar, pe att de
impenetrabil", dup S. Marcus, spaiul, forma i timpul sunt obiective n totalitatea lor, iar arta
designerului const n modul de a stabili relaiile dintre ele [84]. Dup P. Fraisse, psihologia timpului
nu este altceva dect studiul tuturor conduitelor omului n raport cu schimbrile moderne [84].
Noiunea de spaiu interior nu poate fi separat de cea de timp, cele dou fenomene formnd o
unitate inseparabil spaio-temporalitatea. Totodat, forma pretinde s fie un rspuns la anumite
cerine ale vieii, ea depinde de mai muli factori i reflect specificul timpului.
Spaiul interior i timpul se difereniaz n trei categorii de baz: real, conceptual i perceptual.
n spaiul interior i timpul real, designul de interior se manifest ca obiect real, n cel conceptual
ca un oarecare model al celui real sau o variant probabil, n spaiul interior si timpul perceptual
designul interior se manifest n form de imagine virtual.
Aristotel, printele gndirii dialectice, definete spaiul ca fiind un continuator de lucruri, un fel
de cavitate limitat la exterior i umplut la interior. Nu exist spaiu vid. Designul interior este
raiunea de a umple aceast cavitate, este arta cavitilor. El se definete att la interior ct i la
exterior. Orice perete are o suprafa interioar i una exterioar.
Conceptul de spaiu interior n designul occidental este marcat de descoperirile tiinifice ale
vremii. Sunt stabilite cteva perioade n dezvoltarea conceptului de spaiu: euclidian, newtonian,
lobacevschyan, topologic.
Concepia euclidian a dominat circa optsprezece secole. Conform acesteia, spaiul este limitat,
finit; legile matematicii se bazeaz pe axiomele euclidiene, care constituiau suportul logic al
geometriei, ca expresie a nevoii umane de ordine n haos.
Newton marcheaz prima mare schimbare n conceptul de spaiu, reconsiderat n baza legii
atraciei universale i a constantei vitezei luminii. Spaiul este considerat ca avnd nu numai
proprieti fizice, dar i ideatice: este omogen, izotrop, imobil. Extensia lui n univers putea fi deci
infinit, iar infinitul poate fi luat n consideraie n calcul matematic.
n sec. XVIII, raionalismul este mbogit de observarea eului, ca percepie spaial
subiectiv (Kant, Hegel), apoi i Schopenhauer n sec. XIX, i definit de micrile estetice ale
romanticilor germani.
Spaiul arhitectural este n continuare perceput i examinat din perspectiv geocentric - static
i antropomorfic. Cunoaterea tiinific a legilor perspectivei, desvrit nc n Renatere, nu
contribuie definitiv la eliberarea spaiului de constrngerile statice.

46

Barocul a condus la prima eliberare a conceptului de spaiu, de regulile i conveniile sale, de
geometria elementar i de opoziia interior-exterior Barocul a descompus perei i acoperiuri
conceptual exist dou coji, una interioar i una exterioar, capabil fiecare din ele de a rspunde
unor exigene particulare Elementele fragmentare totui au primit aa zisa unitate desvrit
[18, p.21]
N. Lobacevski pune n discuie axiomele lui Euclid, extinde problematica spaial prin noiunea
de deplasare n calculul matematic, pregtete terenul geometriei topologice.
Concepia topologic a spaiului datoreaz enorm teoriei relativitii a lui Eintein, conform
creia exist: continuitatea spaiu-timp; infinitul e limitat de constanta vitezei luminii; simultaneitatea
e relativ dou fenomene simultane ntr-un sistem de referin sunt succesive dac sunt raportate la
un alt sistem de referin.
Cunoaterea tiinific i raional totui mai este limitat n explicarea complexitii spaiului,
de aceea s-a recurs la abordarea lui intuitiv, euristic i holistic (definirea i perceperea SI) i la cea
psihologic i sociologic (teoriile arhitecturii), suplimentate de teoriile semanticii i conceptele
filosofice: apar conceptele de centralitate i axialitate [98, p.67], calitate a spaiului (Schulz), plin-
gol, interior-exterior (R. M. Stevens), vid spaial (T. Van Doesburg) [53].
La nceputul sec. XX arhitectura se elibereaz de orice constrngere formal, prioritar fiind
exprimarea funciei artistice (Th.), ea devine creatoare de spaiu (A. Schmarsow), arta formrii
spaiului abstract i a experienei spaiale [167]. H. P. Berlage lanseaz conceptul de arhitectur ca
art a nchiderii spaiilor, valoarea cea mai de pre a creia rezid n sine [53]. Arhitectul R. Schindler
descoperind n sfrit c menirea artei sale este spaiul [53, p.18], dezvoltarea practic a creia este
prilejuit, conform lui L. Mogoly-Nady, de progresul tehnic [85, p.173].
O concepie original a spaiului interior dezvolt arhitectul A. Loos - un spaiu continuu, n
care fiecare ncpere se deschidea, la alt nivel ntr-alta, de care se lega funcional i plastic, spaiul
interior transformndu-se ntr-un spaiu fluid n care volumele se ntreptrund i se
intercondiioneaz, cptnd nebnuite valene plastice [233, p.322].
n corespundere cu concepiile contemporane, spaiul - reprezint un cmp magnetic, n care
exist corpuri (masele i golurile), n care se manifest ceea ce e extrem de important diverse
intercalri, condiionate de energia lui. Spaiul - afirm I. Arauho trebuie studiat ca intercalare a
organismului (omului care se mic n el) i a ambianei lui. [172. p.69]
n actualitate, conceptul de spaiu l arat ca pe unul format din corpuri (plinuri) i goluri, un
spaiu dinamic, puternic subiectivat, nct designul i arhitectura devin, dup U. Ecco, art de a
articula spaiile [43, p.51], i ca orice art, ncrcat de simboluri [R. Arnheim, 10, p.215]
Etapizat, conceptul de spaiu parcurge calea de la dra liniar (linii lipsite de substan

47

material, percepute doar sub raportul distanelor, micrii, apropierii i deprtrii) la
bidimensionilatitate (deschiderea n spaiu a unei varieti de mrimi i forme) i tridimensionalitate,
cu libertatea deplin n extinderea elementelor-forme n orice direcie i mobilitate total.
Spaiul real, ca form fundamental a existenei, se caracterizeaz prin ntinderea i relaia
reciproc a liniilor, suprafeelor, volumelor n coexistena lor i are un caracter tridimensional. n sens
absolut, spaiul interior este nemrginit, omogen i geometric euclidian i neo-euclidian, deci i
structuralist [125].
Spaiul interior, ca i categoria de timp, nu este o form aprioric intuiiei sensibile
independente absolut de orice experien, ci o categorie concret a materiei n micare, n
procesualitatea sa. n aceast calitate, spaiul interior devine o entitate, care depinde de accepiunea
sa n mintea oamenilor - de interogaiile purtate asupra existenei i fiinrii ei i de rspunsurile
alturate acestor interogaii [Ibid].
Spaiul interior: n-are nsuirea propriului, nu este nchis n limitele unei identiti, cci, dei
fiecare lucru are locul su, acesta se mic; implic prezena unei direcii i a unei dinamici, a
elementului temporal; este o ncruciare de mobile; se construiete din ntlnirea diverselor tendine
i tensiuni, care i confer o ambiguitate i care i reduc stabilitatea; spaiul interior comunic direct
cu locurile i spaiile datorit legendei, care transform locurile n spaii i spaiile n locuri,
organiznd nenumrate jocuri, de la instaurarea unei ordini imobile i cvasi-mineralogice pn la
succesivitatea accelerat a aciunilor multiplicatoare de spaii; legenda contribuie la formarea
capacitii de a reprezenta realitatea ca ansamblu de forme, micri i proprieti; ea este primul act
de cunoatere spaial-artistic pentru fiecare elev [Ibid].
Spaiul interior modelat artistic. Conform lui C. Mihali, spaiul cotidian este trit i povestit, el
este trit n msura n care este povestit i nu exist loc, atta vreme ct deosebim locuri care s nu-i
poarte cu sine, n timp i mpotriva lui, propria istorie [88, p. 32].
Dup acelai autor, elementele primare ale spaiului interior sunt numrul i micarea. Doar
prin numr omul distinge obiectele, nelege i ordoneaz lumea material. Abia prin divizibilitate
obiectul se desprinde de materia primordial i obine forma proprie: Corpurile nu triesc prin ele
nsele ci prin ideea lor; singura lor menire este aceea de a o menine. Fora pe care o numim micare
ordoneaz numerele. Amndou, att numrul, ct i micarea, sunt o reprezentare a creierului nostru
finit, incapabil s perceap noiunea de infinit [Ibid.].
Dispunerea liniilor, suprafeelor, volumelor, succesiunile lor, raporturile dintre ele duc la
echilibrul sculptural al formelor ce compun spaiul interior, la obinerea unei impresii spaiale
deosebite. Jocul liniilor, suprafeelor, volumelor, luminii, culorilor, materialelor ce alctuiesc spaiul
interior ofer posibilitatea asocierii acestora astfel nct s fie ndeplinite, pe de o parte, cerinele

48

utilitar-funcionale, crora le-a fost destinat spaiul interior i, pe de alt parte, s fie ntregit imaginea
estetic a acestuia [125].
Este n firea omului s modeleze spaiul existenial. Orice munc modelatoare vrea s dea form
spaiului interior. Dac este ns necesar ca fiecare parte a lucrrii s se afle n relaie cu o unitate mai
mare i acesta trebuie s fie scopul noii voine de a construi atunci mijloacele materiale i spirituale
ale modelrii spaiului interior trebuie s fie deprinse i tiute de toi cei implicai n proiectarea
artistic a spaiului interior.
Structura spaial-volumetric a spaiului interior reprezint interaciunea liniilor, suprafeelor,
volumelor i a spaiului interior. Orice obiect este creat din linie, suprafa, volum i se afl n spaiu.
Spaiul interior este un spaiu integru, organizat compoziional i structurat ntr-o form de realitate,
nuanat artistic, care creeaz stare de spirit, de aceea compoziia spaial-volumetric se creeaz
conform unor principii speciale, n ceea ce privete ideea compoziional, organizarea elementelor-
forme n spaiul interior, utilizarea judicioas a materialelor, luminii i a culorii.
Proiectarea spaiului interior modern este o activitate complex i extrem de dinamic; este n
msur egal o activitate de cercetare tiinific, praxiologic-tehnologic i artistic.
Proiectarea artistic a spaiului interior se va realiza conform scopului, principiilor i
obiectivelor indicate n subcompartimentul 1.1 (pag.21), concretizate ntr-o metodologie specific. n
particular:
se va urmri:
- simbioza formei cu coninutul (dar i relativa lor opoziie), ca act de formare a coninutului
(mesajului) prin crearea elementelor formei;
- instituirea SI cu capacitatea de a provoca stare de spirit i relaxare;
- personalizarea utilitar-estetic a SI;
- intersecia mai multor spaii i dimensiuni;
va lua n consideraie multitudinea spaiilor i relaiile dintre acestea n cadrul unui edificiu:
- spaii de comunicare: dou spaii coopereaz;
- spaii de contiguitate: dou spaii sunt vecine, dar nu comunic;
- spaii de accesibilitate: dou spaii sunt contigue, dar comunic printr-un al treilea spaiu;
- spaii de indiferen: dou spaii pot avea orice relaii ntre ele;
- spaii ce se de resping: dou spaii nu pot fi contigue.
metodologic, proiectarea SI se va desfura pe traseul:
- definirea conceptului SI ce urmeaz a fi proiectat;
- cutarea soluiei optime prin elaborarea variantelor compoziionale i studierea soluiilor
analogice n literatura de specialitate;

49

- studiul praxiologic al SI nemodelat;
- elaborarea variantei optime de rezolvare a sarcinii;
- stabilirea cadrelor de utilitate practic i al valorii estetice a SI proiectat;
- executarea proiectului artistic: elaborarea planului, seciunilor, planului tavanului i a
sistemului de iluminare, structurii spaial-volumetrice la o anumit scar, realizarea
perspectivelor manuale (grafic i cromatic).
Proiectarea artistic a spaiului interior modern de ctre studioi (elevi/studeni) include:
familiarizarea acestora cu tipologia SI, principiile i legitile designului interior, iluminarea
arhitectural etc. (vezi 1.1); cu cele dou moduri de concepere i reprezentare a SI - reprezentrile
spaiale de tip cartezian (axonometria, proiecia ortogonal, metoda seciunilor, perspectiva militar,)
i perspectiva liniar (izometric, dimetric, frontal, cavalier) etc.;
mbinarea elementelor primare pentru a crea uniti superioare, seciuni din ce n ce mai ample,
reciproc compatibile, fuzionnd ntr-un tot perfect cristalizat, deplin, coerent.
n concluzie. Spaiul, alturi de timp, este categoria fundamental a existenei umane; el este
perceput, explorat, valorificat i culturalizat n mod subiectiv.
Spaiul interior este unul exclusiv uman, produs cultural, care sintetizeaz demersurile tiinific,
artistic i praxiologic, fiind astfel transformat continuu n spaiu de existen uman.
Examinat tiinific, spaiul interior nu are o identitate stabil, deoarece esena, raiunea de a fi a
acestuia este s corespund nevoilor cultural-spirituale n permanent schimbare ale omului.
Modelat artistic, spaiul de interior induce o nuan de metafizic i suprasensibil.

2.2. Funcia, forma, semnificaia i compoziia n proiectarea artistic a spaiului interior
Demersul nostru pentru o metodologie de formare a designerilor de interior s-a ntemeiat n
primul rnd pe principiile artei i ale receptrii artistice. n designul interior n prim-planul aciunii de
formare profesional iniial se situeaz forma spaiului interior, care este principial determinat de
caracteristicile funciei i ale semnificaiei, mai exact, forma spaiului interior se ofer receptrii ca
unitate a funciei, semnificaiei i a elementelor-forme.
n contextul general de ideii cu privire la noiunile form, funcie, spaiu un aport deosebit au
adus cercettorii, care au atacat subiectul fie din perspectiv general-abstract, fie aplicativ: A. Aalto
[1], E. Faure [47], R. Arnheim [10], B. Zevi [167], H. Read [135].
n secolul XX au fost reluate i aprofundate cercetrile de consolidare teoretic i reconsiderare
a limbajului plastic al arhitecturii i designului. S-a stabilit c funcia, forma i semnificaia spaiului
interior sunt factorii decisivi n proiectarea artistic a acestuia.
Pe factorul funcie se axeaz sistemul constructiv al designerului; el motiveaz alegerea

50

mijloacelor si principiilor de proiectare i construire a spaiului interior. A. Aalto nelege funcia mai
amplu, apreciind c anume cerinele psihofiziologice, greu sau imposibil de cuantificat, sunt cele care,
n fond, determin caracterul uman al arhitecturii: Nzuina spre o mai mare umanizare a arhitecturii
nseamn mbuntirea arhitecturii, nseamn a nelege funcionalismul ntr-un sens mai larg dect
simplu funcionalism tehnic. Acest scop poate fi atins doar prin metodele arhitecturii crend i
combinnd diferitele mijloace tehnice, pentru a asigura omului condiii ct mai armonioase de via
[1, p.418].
Forma este elementul esenial n prezentarea vizual a spaiului interior: anume prin
intermediul formei spaiul interior se expune perceperii i cunoaterii.
Semnificaia reprezint coninutul imaginii spaiului interior i se obine prin unitatea creaie-
receptare.
W. Gropius [53] i L. Mies Van der Rohe [53] acord prioritate esenei obiectului, ea fiind unica
care poate satisface n ntregime scopul, adic s-i ndeplineasc practic funciile, s fie trainic,
ieftin i frumos [ibid., pp.398-399]. Aspectele funcionale, tehnice, economice i estetice capt, n
viziunea lor, o importan egal n definirea formei unui obiect.
H. Haring consider c arhitectura trebuie s se ndrepte spre acele forme, care, fiind
funcionale, trebuie s fie, totodat, n concordan cu specialitatea, cu sensul vieii, al micrii, al
naturii, cci drumul spre o form funcional este i drumul ctre natural [53].
Esena analizei formelor simple arhetipale const n determinarea concepiei formei n aspect
general: d.p.d.v. al prezentrii ei exterioare; destinaiei funcionale; aprecierii istorice-culturale
(aprecierea timpului i locului), astfel fiind evocat coninutul formei, simbolul ei asociativ. Aceste
caracteristici ntr-o msur oarecare se bazeaz pe intuiie, asociaii i pe cunotinele intelectuale,
dobndite i dezvoltate prin educaie i experien (Fig. 2.1).

Fig. 2.1. Variante compoziionale planimetrice de organizare a limitelor materiale ale
spaiului interior

P. Francastel a elaborat una dintre cele mai depline i mai clare definiii ale formei artistice n
artele spaiale: Meterul care fabric o form, scrie el, are n faa ochilor, fie i numai n memorie,

51

un model concret, un exemplu, i se strduiete s-l reproduc i s-l modifice. Cel care imagineaz
nu are nici un model n faa ochilor sau n memorie; el pleac de la un program, de la un principiu; el
experimenteaz pentru a obliga materia s se conformeze ct mai mult cu putin <...> scopului de a
inventa o nou ordine, n care va impune o anumit dispoziie a prilor <...>, el nu numai realizeaz,
ci inventeaz <...>. Se dezminte teza absurd a lui Wolfflin, dup care ochiul nu face dect s
surprind forma i n-o construiete niciodat[52, p.34].
Forma exprim idea spaial a funciei. Forma nu este perceput ca exteriorul obiectului
(configuraia sa, conturul), ci reflect chiar nsuirile obiectului, relaiile i poziia lui fa de alte
obiecte din spaiu. Forma ntotdeauna a pretins s- reprezinte un rspuns la cerinele vieii.
Timpul i societatea determin scopul, care sunt comanditarii principali ai formelor spaiale:
avanseaz n prim-plan probleme, selecteaz specialitii care le vor exprima.
Caracterul dialectic al unitii funcie-form rezid n conflictul dintre acestea, care nu este unul
general, ci ntre forma veche i funcia nou: ultima caut o form nou, nzuiete spre ea. Formei
moderne, n cutarea creia specialitii din domeniu sunt gata uneori s se dezic de claritatea
sistemului funcional, de logica constructiv, de specificul materialelor, permanent i se opune trecutul,
considerndu-se mult mai comod, mai confortabil i mai estetic. Fiecare epoc nou de creaie n
arhitectur i design i-a nsuit de la cele precedente valorile (principii, elemente de limbaj, materiale
etc.) care i satisfceau rezolvarea noilor sarcini de creaie, astfel existena motenirii explicnd
totodat i independena relativ a dezvoltrii formei artistice.
Formele moderne exprim idei noi prin crearea unor noi imagini artistice, dar pstreaz regulile
de baz, care le dau o stabilitate considerabil i o dezvoltare relativ independent.
Problema raportului funcie-form a fost pus nc n sec. XVIII de C. Lodoli, reluat la
mijlocul sec. XIX de pictorul american H. Greenough (1805-1852), care afirm c funcia
influeneaz fiecare faz, precum i ansamblul procesului creator. Dac aceast influen este
perturbat, nu mai este posibil atingerea perfeciunii, care reprezint obiectivul propus. Adaptarea
formei la funcie este principiul fundamental al acesteia. Determinnd procesul de creaie, constatm
c criteriul de baz nu mai este frumosul, ci perfeciunea. Frumuseea este ntotdeauna
dependent, ea nu exist dect n relaie cu funcia. Frumuseea n sine nu exist. Definind
frumuseea prin promisiunea funciei, aciunea prin prezena funciei i forma prin expresia funciei,
nu exprim, n realitate, dect un adevr unic; consider fazele pe care intenia de a satisface toate
condiiile le face s le strbat calea perfeciunii drept entiti definite, precizeaz J. Joedicke [232,
p. 18-27].
L. Sullivan, figur central a colii de la Chicago, cutnd s dea o interpretare global relaiei
dintre form i funcie, menioneaz Orice lucru din natur are o form, cu alte cuvinte un contur, o

52

imaginaie exterioar care ne spune ce reprezint acest lucru, ce-l deosebete de noi i de alte lucruri.
<...> Forma i urmeaz permanent funcia, aceasta fiind legea firii. Atunci cnd funcia nu se
schimb i forma rmne neschimbat [53, p.82].
Misiunea designerului este cutarea permanent a compromisului ntre funcie i form. Funcia
este coninutul spaiului interior, destinaia lui, desfurarea n el a proceselor de via, care n mare
msur determin conceptul spaiului interior. Exactitatea exprimrii funciei este baza crerii imaginii
artistice. Pentru crearea unui raport ateptat ntre form i coninut este necesar a coordona funcional-
estetic: a) forma geometric i structura spaial-volumetric a SI; b) calitile SI existent; destinaia
SI.
Accentul pus pe relaia dintre funcie, semnificaie i configuraia sa este element determinant
al unei noi metode de analiz a formei, prin care ideea compoziional i afl suprema ntruchipare.
Dei forma spaiului interior este stabilit de funcie, ea ntotdeauna conine amprenta individual
creatoare a designerului. Unul i acelai coninut funcional poate fi exprimat printr-un numr practic
nelimitat de variante compoziionale.
Posibilitile de compunere relativ a elementelor-form sunt infinite, dar ele devin reductibile
la un spaiu mai restrns cnd se pune problema stabilirii legilor i procedeelor compoziionale, ceea
ce implic stabilirea unui principiu sau sistem coordonator de punere ntr-o relaie a elementelor
compoziiei i a formei geometrice a planului spaiului interior:
a) a mai multor elemente, n funcie de structura ordonrii, i trasrii ariei, perimetrului spaial
de respiraie care cuprinde elementele; b) a elementelor-forme capabile ele nsele a determina aria
spaial a compoziiei, delimitnd un anumit spaiu interior, fie prin nlnuirea lor ntr-o configuraie,
dup o logic de mbinare, fie prin modul particular de asamblare n cmp; c) organizrii clasice a
elementelor - forme este compunerea n limitele unui spaiu real, operaia n acest caz fiind de
amplasare a elementelor-forme n spaiul dat, stabilind un raport constant de reciproc dependen
ntre spaiu i elemente. Aceast determinare face ca cea mai elementar iniiativ de amplasare, s
zicem, a unui singur element n limitele spaiului dat, s antreneze modificri de orientare vizual i
echilibru valoric al spaiului [123].
A construi o imagine artistic a unui spaiu interior nseamn a figura, a proporiona i organiza
caracterul imaginii dup un plan, dup o intenie. De asemenea, a figura nseamn a organiza
experiena noastr vizual - iar modul de organizare presupune o nelegere structural a naturii i
existenei fenomenului, adic o nelegere interioar esenializat a acestuia. Privit din acest unghi
de vedere, ntreaga practic artistic cu modalitile sale de selecie, compunere i integrare formal,
are o dominant structural, att n modul de a gndi, ct i n acela de a opera concret. Acest fapt
este ns mai ascuns sau mai vizibil n compoziie, n funcie de caracterul elementelor, de relaiile

53

puse n eviden i de modul de organizare a acestor relaii [Ibid.].
Forma genereaz expresia i face accesibil denotaia. Dincolo de frumusee transpare o
substanialitate sensibil, percutnd un strat mai adnc al aprehensiunii, superior satisfaciilor
senzoriale. Contemplarea formei n micare propulseaz ntr-o zon a nelesurilor, cci prin
configuraie ajungem la coninut i, ptruni de acesta, realizm deschiderile spirituale ale designului
interior. Seducia formei se dizolv n densitatea coninutului, iar decelarea acestui coninut sublimat
este n definitiv ncununarea procesului artistic [Ibid.].
Forma ia natere printr-un act de compoziie, ea este, n formula lui R. Hughes, unul din actele
eseniale ale creaiei artistice, acela care confer operei existen proprie, care face din ea un organism
constituit. Fie c se nate din echilibrul liniilor, al formelor simple arhetipale, al culorilor sau al
umanitii, gndirii directoare, al sensibilitii animatoare, compoziia ajunge ntotdeauna s
stpneasc diversitatea agitat, de la care pornete artistul. Orict de tumultoas ar fi aceast
diversitate la origine, ea ajunge brusc la ordine, ceea ce consemneaz constituirea, mplinirea operei
[71].
Analiza unui proiect artistic, conform lui R.Huyghe, pretinde a deslui elementele formei, a le
decanta, a le integra ntr-un context mai amplu, nseamn iari a descoperi raporturi, a pricepe locul
i funcia fiecrei seciuni, a stabili convergene i ierarhii. Autorul menioneaz c H. van de Velde
a pus la baza teoriei sale a formei raiunea: fie c e vorba de argumentarea produciei industriale a
obiectelor, fie pe un plan mai general de definire a frumuseii, raiunea este matricea care confer
oricrui produs al omului forma corespunztoare scopului, formele devenind astfel clare, structurale,
ca rezultat al probitii i eticii muncii [Ibid., p.152].
Forma nu se confund cu schema formei. Prima reprezint o necesar i universal alctuire a
materiei, un fenomen de negentropie, prin care haosul artistic se transform n art, dezordinea n
ordine, neconstituitul n contient, arbitrnd ntr-o curgere deplin controlat i conturat. Orice
aciune asupra materiei reprezint o intervenie formal. Tot ceea ce nseamn aplicarea unui
principiu construct, instaurarea unor raporturi elementare, cantitative ntre componeni, implic idea
de structur. Configuraia este deci condiia de existen a designului interior: unic, irepetabil, se
recunoate i se legitimeaz prin individualitatea sa [123].
Prin comparaie cu forma infinit sub aspectul modurilor de compunere schema formei
desemneaz sistemul, trsturile comune unor lucrri avnd sisteme asemntoare de organizare.
Schema formei este rezultatul teoretizrii dedus din practica artistic, generalizarea unor cazuri i
rezolvri configurative apropiate, consecina abstract a dialecticii concrete, care este configuraia
propriu-zis, cci forma este o realitate vie, iar schema formei doar un cadru, o categorie de
arhitecturare artistic. Schema este o matrice abstract capabil s integreze un coninut i s-l

54

exteriorizeze, evident, doar un anumit coninut, nu oarecare. ns schema este lipsit de coninut,
aceasta subzistnd numai n perimetrul formei reale. Schema nu este art, ci numai un proiect general
acceptat i convenional. Ori, fondul intelectual-emotiv nu poate fi scindat de arta concret
perceptibil, ideea i starea neputnd ajunge la receptor dect n postura structurii autentice, singura
apt s- transmit mesajul, s- realizeze comunicarea [Ibid.].
Deosebirile dintre form i schema formei sunt mai categorice sub aspectul raportrii la timp,
cci forma este cronologie absolut, n vreme ce schema ei constituie doar planul cronologiei, vidul
posibil al fluiditii; este concept de desfurare, nu desfurare efectiv, evoluie suspendat,
ncremenit, vid de sev. Atemporalitatea sa contrasteaz cu temporalitatea manifest a formei reale,
pe care de aceea o revendic i o presupune [Ibid.].
Aparinnd domeniului artistic, spaiul interior este capabil s ne emoioneze. Emoia
arhitectural se produce atunci cnd elementele primare acioneaz n mod fiziologic asupra noastr
satisfcndu-ne dorinele vizuale. Le Corbusier afirma: Arhitectura este jocul savant, corect i
magnific al volumelor grupate sub lumin. Sistemul nostru de percepie i memorare, n general
prefer formele simple n sine, numite forme normale, ca fiind cele mai simple i cele mai stabile,
simetrice, echilibrate i complete. Formele frumoase, cele mai frumoase forme, cum le numea Le
Corbusier, genereaz anumite raporturi, care sunt n consonan cu legile universului i sunt o parte
integr a culturii umane, imaginea ei vizuala [208, pp. 233-.235]
Deoarece spaiul are forma de spaiu planimetric (plan), de spaiu bidimensional (seciune,
desfurat) i de spaiu tridimensional (vidul), localizarea elementelor-forme se va produce dup
nsuirile obiectelor, care sunt diferite. n spaiul bidimensional, de ex., localizarea elementelor se
face, n principal, dup coordonatele sus - jos, stnga - dreapta. Dup aceste coordonate se definesc
formele, configuraiile plane. Un rol esenial l are verticala gravitaional i orizontala, care se
determin ca o perpendicular pe prima. Dup gestaltiti, cele dou linii produc forele de tensiune
care se neutralizeaz, se echilibreaz, alctuind o structur invariabil. n momentul n care una dintre
liniile verticale sau orizontale se perturb, asistm la perturbarea echilibrului, fapt ce declaneaz
aproape automat funciile compensatorii. Aici intervin i o serie de fenomene curioase: o linie oblica
fixata ndelung cu privirea manifest tendina de a se rectifica, de a se verticaliza. Orientrile post-
gestaltiste au artat ns ca nu numai nsuirile fizice ale elementelor-forme conteaz n percepia
spaiului bidimensional, ci i poziia subiectului [85].
Forma trebuie adaptat cerinelor constructive ale materialului i ideii generatoare ce st la baza
dezvoltrii sale. Baza formal este suficient de vast pentru a permite modelri dintre cele mai variate,
pentru a lsa loc de aciune imaginaiei creatoare. Ceea ce caracterizeaz ns forma izbutit este
originalitatea sa raportat la un tip de configuraie luat drept reper, depirea canonului formal prin

55

procedeele inedite de exprimare. Frumuseea esenial a unei forme va aprea odat cu viaa, care-i
este insuflat de ctre designer, ea se manifest, n primul rnd, prin material. Materialul n sine nu
este frumos, doar punerea n valoare a calitilor intrinseci, prin modelarea artistic, vor conferi
elementului sau formei arhitecturale o anume expresivitate [123].
n designul interior spaiul dinamic al exersrilor, experimentelor, locul de ntlnire al ideii cu
spaiul interior se configureaz n procesul constituirii sale, n vreme ce schemele configurative,
imuabile, abstracte, deduse din forme reale, rmn exterioare progresului artistic la nivelul tehnicilor
i mijloacelor de expresie i armonizare. Trecerea prin faza de schem e obligatorie, indiferent de
specificul spaiului interior, ea trebuie integrat n nsui proiectul mental al ordonrii artistice,
inevitabil i de nesubstituit n procesul creativ, ntruct nu e posibil demersul fr a avea n prealabil
un plan al evoluiei, un curs logic conturat cu ajutorul inteligenei [Ibid.].
Suprafeele plane apar n compoziie sub dou aspecte: suprafee nchise, considerate a se
subordona unui centru i cu un contur delimitat, i suprafee deschise, cu aparene de destrmare,
divergene, fr contur precis, optic nedelimitate. Se pot crea suprafee virtuale prin succesiuni de
coloane sau pilatri, prin elemente de separare metal - sticl sau lemn - sticl.
Sistemul artistic al spaiului interior este organizat din linie, suprafa, volum i plan, a cror
interdependen este stabilit astfel:
linia, suprafaa i volumul sunt elementele prin care se manifest designul interior;
linia, suprafaa i volumul sunt determinate de plan; planul este generatorul.
Formele i volumele simple arhetipale presupun o atenie special, acordat n primul rnd
compoziiei. Ele trebuie s fie verificate cu instrumentul matematic al traseelor regulatoare.
La crearea formei SI particip toi factorii acesteia: particularitile obiectual-volumetrice,
tectonica, organizarea ritmic a liniilor, suprafeelor i volumelor; proporionarea, cromatica, aplicarea
la scar i armonizarea formelor cu volumul SI. Doar n ansamblul lor acestea provoac omului o
percepie afectiv a spaiului interior [Ibid.].
Calitatea imaginii SI n contiina designerului este determinat att de SI vizualizat, ct i de
experienele sale psiho-emoionale, care includ propriul i comunul, cci imaginea ntotdeauna este
concret, deci subiectiv, reflect preferinele i calitile designerului. Acestea, la rndul lor, se pot/se
modific n funcie de evoluia identitii artistului i de idealurile artistice ale societii.
Imaginea artistic nu se identific cu forma artistica. Imaginea este o categorie ideatic, nu
material, ea reprezint imaginarea unor lucruri i fiine, situaii, aciuni etc., i exist doar mental, n
contiina omului. Forma, orict de mult ar fi contopit cu imaginea artistic, nu face dect s-o
reprezinte. Imaginea SI ce urmeaz a fi creat/recreat apare la nceput doar n contiina designerului,
devenind obiect de receptare i pentru ali oameni, doar dup materializarea ei ntr-un design interior

56

produs [Ibid.].
Proiectarea artistic a SI se supune principiilor (legilor) artei i se realizeaz prin mijloace
specifice (culoare, factur, textur, clarobscurul, mrimea i coraportoarea mrimilor, masivitatea i
spaialitatea, geometria formei), menite a reda/exprima puterea, sobrietatea i greutatea SI; s produc
impresia de micare, imponderabilitate, planare n aer sau de static. Aceste efecte sunt percepute
emoional-afectiv, provoac locuitorului spaiului interior starea de plcere, satisfacie, relaxare, visare,
de bun dispoziie.
Formele privite din exterior au comun aspectul de mas compact, de form cu linie de contur
sau suprafa continu, pentru care se poate generaliza termenul de form-mas. Cu timpul aspectul
geometric originar evolueaz odat cu uzura spre forme mereu mai lefuite, de contur continuu [13].
Forma prezint dou structuri distincte: a) modular, care descompune forma n pri, i b)
plastic (sintetic), care unific detaliile ntr-o form de ansamblu.
Forma plastic extern este determinat de scheletul su interior, mai exact, de liniile de
tensiune care modeleaz materia. Forma exterioar a diferitelor materiale este determinat de modul
particular de organizare a diverselor structuri, care dau forme tipice de construire: ptrat,
dreptunghiular, circular, triunghiular, hexagonal, sferic, piramidal, eliptic.
Forma este reprezentat de totalitatea i integritatea elementelor i caracteristicilor sale.
Aspectul geometric al formei, mrimea i coraportoarea mrimilor, amplasarea formelor n spaiu
(orizontal, vertical, frontal, lateral i etc.), masivitatea i spaialitatea formei, factura si textura
suprafeei formei de la neted pn la reliefat, culoarea, umbra i lumina stau la baza percepiei lor i
sunt specifice tuturor formelor utilizate n art.
Elementele de expresie plastic i calitile formei.
A. Elementele formei n artele spaiale /designul interior:
punctul - cantitate abstract, indivizibil, incomensurabil; limita abstraciei; centru, origine,
foc, principiul emanaiei i ntoarcerii sale; puterea creatoare, sfritul tuturor lucrurilor;
linia - principalul mijloc de expresie plastic; baza proiectelor artistice, marginea formei;
determin individualitatea elementelor SI; dreapt: ordine, fermitate, vigoare, rezistena interioar
a materialului; curb: flexibilitate i suplee, creeaz atmosfera intim a spaiului interior;
linia orizontal - simbol simplu, al pmntului, al orizontului sau al bazei; reprezint lumea
temporal i gndirea raional; semn pasiv i static linie static-neagr-moart; are sensuri
vectoriale: stnga-dreapta, sus-jos; i corespunde culoarea neagr, iar dup C. Gipson violet;
linia vertical planul spiritual i fantezia imaginativ; analogic cu litera i cifra 1, reprezint
eul i importana suprem, autoritatea i puterea absolut - legtura pmnt i cer; sensuri vectoriale:
sus - jos, stnga dreapta; linie dinamic, opus orizontalei;

57

diagonala ascendent stnga jos - dreapta sus, tendina ascensional de la orizontal la
vertical; i corespunde culoarea galben-oranj, mparte spaiul n stnga sus i dreapta jos;
diagonala descendent - e opus celei ascendente; sens vectorial: stnga sus - dreapta jos;
tendin descendent de la vertical ctre orizontal; i corespunde violetul;
ptratul figur geometric perfect - i pstreaz proprietile plastice indiferent de
dimensiune sau poziie;
dreptunghiul - figur geometric paralelipipedic, static i dinamic, cu subdiviziuni armonice
specifice;
cercul perfeciunea, centrarea ateniei spre interiorul imaginii;
triunghiul cu vrful n sus: masivitate, echilibru stabil; triunghiul cu vrful n jos
instabilitate;
trapezul - soliditate, consisten;
rombul - convergena, distragerea ateniei de la marginile dreptunghiulare ale cadrului spre
centru;
elipsa - micarea de rotaie dinamic, ocolind interiorul imaginii;
spirala - dinamismul maxim - centripet, centrifug; ascensiunea, aspiraia, viaa; i corespunde
albul (dup C. Gipson-orange) [Apud: 10].
B. Calitile specifice formei n artele spaiale [Apud: 25, 78, 81, 179, 226].
Culoarea - calitatea corpurilor de a provoca senzaii vizuale n concordan cu componena
spectral a reflectrii sau iradierii de ctre ele a luminii; se definete prin trei elemente: tonul
(distincia vizual), valoarea (relaia ntuneric-lumin), saturaia (intensitatea sau strlucirea) -
vivacitatea culorii pure estompate sau ntunecate progresiv ctre neutralitate.
Multitudinea cromatic poate fi redus la trei tipuri de rnduri cromatice specifice:
1 - degradeul acromatic de la alb spre negru;
2 - degradeul cromatic, identificat dup: a) gama cald: culorile calde merg de la galben la rou
trecnd prin portocaliu; b) gama rece: culorile reci merg de la verde la violet trecnd prin albastru; c)
culori complementare: trecerea de la portocaliu la albastru de la galben la violet, de la verde la rou,
mprumutnd cealalt parte a spectrului;
3 - rndurile, ce se dezvolt de la culorile cromatice spre cele acromatice: de la rou spre alb,
de la rou spre gri, de la rou spre negru etc.
Schimbarea culorii dup caracteristicele menionate mai sus creeaz o multitudine infinit de
culori. Culoarea poate fi aplicat i n calitate de mijloc compoziional activ.
Factura caracterizeaz construcia exterioar a suprafeei formei (granulat, neted etc.).
Factura materialului depinde de densitatea i de mrimea denaturrii suprafeei. n suprafeele netede,

58

elementele de factur fiind minimal reliefate, vizual nu se percep. n cazul elementelor de factur,
datorit dimensiunilor pronunate, ele se percep ca elemente de sine stttoare ale formei i cantitatea
lor este relativ mic; ele devin elemente de divizare a reliefului suprafeei.
Textura specificul texturii exterioare a materialelor din care spaiul interior este asamblat; este
proprie lemnului, textilelor, marmurei, pietrei naturale; se aplic ca element decorativ n organizarea
SI, n proiectarea mobilei i a utilajului; un rol important l deine culoarea i contrastul culorii
naturale.
Umbra i lumina - procedeu numit i clarobscur, reprezint distribuirea luminii i a umbrelor
puse n relaie cu forma, care este n funcie de forma obiectului, relieful suprafeelor lui i de sursa
de iluminare; favorizeaz percepia vizual a volumului i a reliefului, poate unifica sau deviza
suprafeele obiectului.
Mrimea i coraportoarea mrimilor extinderea formei i a elementelor ei pe cele trei
coordonate; mrimea formei este determinat prin raportare la dimensiunile omului sau a altor lucruri
i fiine, astfel stabilindu-se egalitatea sau diferena lor.
Masivitatea i spaialitatea formei e masa ei vizual; se determin prin aprecierea vizual
a cantitii de materie (gradului masivitii) ce completeaz spaiul n limitele formei geometrice
sesizate.
Geometria formei este determinat de raporturile mrimii ei pe cele trei coordonate ale
spaiului, inclusiv de caracterul suprafeei formei; n funcie de prioritatea unei mrimi din cele trei
coordonate se evideniaz trei tipuri de forme: a) liniar (dominarea unei dimensiuni n raport cu
celelalte dou), b) plan (micorarea substanial/total a dimensiunilor pe una din coordonate; c)
volumetric (egalitate aproximativ pe cele trei dimensiuni); o particularitate a geometriei formei este
caracterul suprafeei (rectiliniu, concav, convex).
Amplasarea formelor n spaiu este determinat de poziia ei n cadrul altor forme, inclusiv fa
de privitor, n sistemul celor trei coordonate ale suprafeei: frontal, lateral, orizontal.
Analiza corelaiilor celor mai simple caliti ale formei conduce la identificarea complexitii
legitilor formelor, n special a celor compoziionale sau artistice.
Proiectarea artistic a spaiului interior este nemijlocit legat de crearea formei i a spaiului i
constituie baza FPI n designul interior: elevul/studentul nsuete fundamentele obiective ale
elementelor formale, de culoare, precum i principiile (legile) acestora, achiziiile lor finaliznd cu
competen spaial-artistic de receptare/creare a spaiului interior.
Compoziia n proiectarea artistic a spaiului interior (lat. compositio aranjament, compus)
implic o organizare i structurare a elementelor ntr-un spaiu dat, conform unor idei, scheme, legi

59

care formeaz un ansamblu omogen, echilibrat, indestructibil, capabil s transmit privitorului ideea
i emoia designerului.
Dei principiile i mijloacele de creare a compoziiei n artele spaiale au constituit obiectul
preocuprilor n toate perioadele de dezvoltare a acestora, terminologia domeniului este marcat de
anumite confuzii: principiile, legitile, mijloacele de expresie i armonizare, categoriile
compoziionale, care le denumesc uneori sunt confundate, fiind numite ba principii i legiti, ba
mijloace i procedee, ba caliti, nemodificat n timp rmnnd doar caracteristica compoziiei de
reetar de legi i reguli de alctuire a liniilor, suprafeelor, volumelor i spaiilor arhitecturale, acestea
fiind nsumate de aa-zisele principii de compoziie arhitectural [219].
Compoziia n designul interior urmeaz principiile:
- principiul raionalizrii SI;
- principiul sistematizrii SI;
- principiul structurrii SI;
- principiul estetizrii SI;
- principiul flexibilizrii SI;
- principiul semnificrii artistice SI;
- principiul armonizrii SI [Ibid.].
Cu timpul s-au conturat i alte caracteristici constante ale compoziiei.
Compoziia ca element definitoriu n artele spaiale:
- definete structura intim i sistemul constructiv al spaiului interior;
- stabilete modul de structurare-combinare-intercalare a elementelor de expresie plastic n
artele spaiale, valorific capacitatea designerului de analiz i sintez funcional, de gndire
sistemic adecvat cunoaterii artistice-estetice;
- este elaborat pe principiile compoziiei arhitecturale, care definesc aspectele conceptuale ale
SI, viziunea artistic i modul de reflectare a universului acestuia;
- este parial i limitat n parcurgerea etapelor;
- ideea compoziional este elementul definitoriu n crearea compoziiei;
- limbajul plastic este al doilea element definitoriu n crearea compoziiei;
- schema compoziional este structura i esena compoziiei elementelor formei SI, care sunt
iniiate pe liniile directorii, liniile de for ale ntregii compoziii i susin celelalte elemente ale
formei; schema compoziional a SI relev particularitile estetice, funcionale i constructive
specifice destinaiei acestuia [219].
Ideea compoziional a SI este determinat social, tiinific, artistic, tehnologic i vehiculeaz
ctre designerii de interior demersuri cu privire la doleanele i rigorile fa de spaiul n care omul

60

modern i petrece cea mai mare perioad a vieii sale. De aceea valena primordial n crearea SI o
constituie integritatea succesiunilor ritmice, funcionale n permanenta evoluie, a mediilor i
climatelor necesare existenei sociale contemporane. (Fig. 2.2)


Fig. 2.2. E. Maoglova, anul IV, CAP. Schema compoziional a cafenelei Aisberg.
Plan. Machet
Social, deoarece societatea, reprezentnd o comunitate uman, elaboreaz continuu noi idei.
tiinific, cci omul i dorete ca produsele tiinifice create de el (idei, concepte, principii,
teorii, modele, paradigme etc.) s-i fac mai eficiente (productive, relaxante), mai plcute, mai
frumoase spaiile interioare n care activeaz i se odihnete;
Artistic, deoarece designul interior, fiind activitate i produs artistic, nu doar tiinific i
tehnologic, exprim i idealurile spirituale ale omului cu privire la spaiul existenial interior cu
privire la:
- principiile, legitile i procedeele compoziionale: stabilirea unui principiu sau sistem de
coordonare (de referin);
- integritatea i unitatea compoziional a SI, obinute prin aciuni de subordonare i inter
relaionare, prin interdependena tuturor elementelor ntr-o structur ritmic, cromatic, de factur,
prin nrudirea de limbaj i cea tehnologic - elementele-forme respect ritmuri, proporii, simetrii,
scri identice, se interptrund organic;
- mesajul i ideologia promovat: compoziia va fi variat tematic, va reprezenta valorile
autorului i ale receptorului-comanditar, mentalitatea acestora, deci i a epocii i societii n care
triesc; va avea asupra receptorului-utilizator un impact psihologic pozitiv;
- unitatea fond-form: ideea compoziional, elementele-forme, schema compoziional vor fi
adecvate mesajului promovat/generatoare de un mesaj ateptat social i artistic;
- etapele crerii spaiului interior: germinare, schematizare, structurare-sistematizare,
tehnologizare, materializare;

61

- calitilor specifice spaiului interior/modelrii formei intelectuale, n primul rnd la
tectonica limitelor materiale n ansamblu i structurarea spaial-volumetric.
Tehnologic, cci dezvoltarea tehnologiilor, inclusiv a materialelor, are impact nu numai asupra
economiei, transportului etc., ci n msur tot mai mare n ultimul timp i asupra spaiului de locuire
al omului (de producie, agrement i de odihn). Tehnologia crerii spaiului interior include:
- relaionarea elementelor-forme: dup o anumit ordine i n funcie de structura acestei
ordonri; trasarea ariei, a perimetrului spaial de respiraie;
- stabilirea limitelor materiale ale SI: fie prin nlnuirea lor ntr-o configuraie, dup o logic
de mbinare, fie prin modul particular de asamblare n spaiu;
- organizarea elementelor-forme n limitele spaiului dat; crearea unui raport constant de
dependen reciproc ntre spaiu i obiecte, aa nct cea mai elementar iniiativ de organizare a
unui singur element-form n limitele spaiului dat s antreneze modificri de orientare vizual i de
echilibru valoric al spaiului; instalarea unui ansamblu de factori de organizare compoziional: ntre
spaiu i forma, ntre dimensiunile i amplasarea elementelor-forme;
Legitile compoziiei n designul interior [Apud: 140, 157, 172, 191, 225]:
- centrul compoziional - evidena unui/unor elemente ale SI;
- se obine prin recurgerea la anumite elemente ale formei (accente, mrimi, proporii,
contraste).
- echilibrul compoziional - fundamentul compoziiei, determin valoarea SI;
- asigur armonia artistic i unitatea tuturor elementelor compoziionale ale SI;
- integritatea compoziional - unitatea elementelor-forme ale unei compoziii planimetrice sau
spaial-volumetrice;
- concordana impus de gradul de nrudire a acestora, de anumite raporturi care respect
ritmuri, proporii, scri identice;
- se manifest prin varietate; se obine prin mase, materiale, forme, volume i culori
contrastante, prin schimbarea dinamicii sau alternanei acestora n cadrul compoziiei;
Calitile compoziiei SI [Apud: 4, 150, 157, 225]:
simetria - proprietatea prilor unui ansamblu de a admite o msur comun, ca i dispunerea
lor n plan i spaiu prin echilibrarea elementelor; forma cea mai evident a compoziiei i a formei
SI; stare a formei i mijloc de modelare a formei; proprietate a prilor unei forme/a dou forme de a
se suprapune exact fa de un punct/dreapt/ax sau plan (prin rotaie, translaie) [150 p.247-248];
distingem simetriile: central (raportare la un centru de simetrie), axial (raportare la o dreapt
median-ax de simetrie) i plan (raportare de 1/1 la o suprafa plan);
asimetria proprie SI n aceeai msur ca i simetria; echilibrarea vizual a tuturor prilor

62

dup mas, factur i culoare; dinamizarea imaginei formei/a compoziiei spaiului interior;
statica starea de stabilitate a formei n baza ei geometric: simetria, extinderea orizontal,
proporionarea echilibrat, distribuirea masei fr nclinaii strict pe vertical (concentrarea greutii
n partea de jos uurarea n partea de sus .a.m.d.); lips de dinamism; la fel ca i dinamica, se poate
manifesta n toat compoziia sau numai n unele pri ale ei;
dinamica - starea de micare i de for; creeaz impresia strii tensionate, sugerat de
amplasarea elementelor de diverse mrimi, de tipul activitilor desfurate;
semnificaia - interpretarea semantic i stabilirea sensului convenional al formelor
reprezentative: sintetizat, esenializat (a noiunilor abstracte), metaforic, simbolic, ideatic
(legat de codul conveniilor); ncepe de la analiza organizrii formei geometrice a limitelor materiale
i a structurii spaial-volumetrice ale SI.
Mijloacele de expresie plastic i armonizare n compoziia SI [Apud: 10,140,157, 172,191,
225]. Fiecare mijloc de expresie plastic are un anumit rol n organizarea unei compoziii
planimetrice, volumetrice sau spaial-volumetrice, stabilit de designer n funcie de sarcinile de
creaie.
ritmul reluarea, succesiv i regulat a liniilor, suprafeelor, volumelor, divizrilor, muchiilor
etc. la anumite distane, n anumite mrimi sau cantiti i pe anumite sensuri, a unui anumit raport:
plin - gol, cald - rece, mare - mic etc., efectul vizual-tactil putnd fi: static (repartizarea elementelor
plastice pe registrele vertical-orizontal), basculant (pe registrele diagonale sau cu direcii apropiate
de acestea) sau balansat (cu sensuri curbe) [Cf.: 150, p. 233]; este n corelare cu timpul; este
periodicitatea perceput (P. Servien) [Ibid., p.234]; succesiunile ritmice pot fi egale, ascendente sau
descendente; statice (metrice) i dinamice;
proporia - mijloc al unitii, obinut printr-un motiv, central sau periferic, de legare a unor
elemente diferite; se bazeaz pe teoria numerelor; provoac plcere estetic doar dac este
armonioas, nsoit de euritmie, care ine de spiritual i starea designerului; reprezint raportul
cantitativ (al mrimilor - dimensiuni, linii, suprafee, volume) al elementelor; afecteaz toate
elementele compoziiei (fiecare element este n raport cu altul i urmtorul element este n raport cu
celelalte), ntreg ansamblul fiind alctuit din raporturi precise, reductibile la formule matematice,
realiznd astfel armonia;
armonia - categorie estetic, care exprim aderena prilor, coerena interiorului i exteriorului,
unitatea coninutului i a formei; are efect incitant constant, atrage atenia, antreneaz sensibilitatea,
intuiia privitorului, pe care o delecteaz estetic; este condiionat congenital de evoluia simurilor;
contrastul raportul care privete variaia, elementul care stimuleaz percepia, nlturnd
monotonia; stimuleaz variabilitatea, pstrnd unitatea; genereaz o integritate mai tensionat, mai

63

Fig. 2.3. Schema logic a crerii compoziiei n designul interior

Spaiul interior iniial
S
i
s
t
e
m
a
t
i
z
a
r
e
a

S
c
h
e
m
a
t
i
z
a
r
e
a

S
t
r
u
c
t
u
r
a
r
e
a

A
g
l
u
t
i
n
a
r
e
a

M
u
l
t
i
p
l
i
c
a
r
e
a

A
m
p
l
i
f
i
c
a
r
e
a

D
i
v
i
z
i
u
n
e
a

O
m
i
s
i
u
n
e
a

M
o
d
i
f
i
c
a
r
e
a

S
u
b
s
t
i
t
u
i
r
e
a

R
o
t
i
r
e
a

M
o
d
u
l
a
r
e
a

S
i
m
i
l
i
t
u
d
i
n
e

Compoziia n designul interior

Categoriile
compoziionale

Principiile
compoziionale

Geometria planului i structura
spaial-volumetric
r
a

i
o
n
a
l
i
z

r
i
i


S
I

s
i
s
t
e
m
a
t
i
z

r
i
i

S
I

s
t
r
u
c
t
u
r

r
i
i

S
Ie
s
t
e
t
i
z

r
i
i

S
If
l
e
x
i
b
i
l
i
t

i
i

S
I

s
e
m
n
i
f
i
c
a

i
e
i

a
r
t
i
s
t
i
c
e

a

S
I

a
r
m
o
n
i
z

r
i
i

S
I

Centrul
compoziional
Echilibrul
compoziional

Integritatea
compoziional
Mijloacele de creare, armonizare i expresie a compoziiei
P
r
o
p
o
r

i
aC
o
n
t
r
a
s
t
u
l
,


n
u
a
n

a

M
o
d
u
l
u
l

S
c
a
r
a

Procedee artistice
E

l

e

m

e

n

t

e

l

e


p

r

i

m

a

r

e


a

l

e


s

p

a


i

u

l

u

i


E
l
e
m
e
n
t
e
l
e

d
e

e
x
p
r
e
s
i
e

p
l
a
s
t
i
c

i

f
o
r
m
e
l
e

s
i
m
p
l
e

a
r
h
e
t
i
p
a
l
e

R
i
t
m
u
l

Calitile
compoziionale

S
i
m
e
t
r
i
a

A
s
i
m
e
t
r
i
a

S
t
a
t
i
c
a

D
i
n
a
m
i
c
a

S
e
m
n
i
f
i
c
a

i
a


64

expresiv; tipuri: linii - forme, mrimi - structuri, umbr - lumin, cald - rece, de valoare, de culoare,
de textur, de puritate etc.; prin contrast elementele SI i contureaz caracterele, iar n cazul
raportului optim ntre form, mrime, valoare i culoarea lor, expresivitatea ntregului atinge cel mai
nalt grad;
nuana raportul formelor care se disting printr-o mic diferen a calitilor comparate, astfel
nct asemnarea lor este exprimat mai puternic dect diferena; exclude monotonia i ritmul rigid
n organizarea compoziiei SI; se aplic ca mijloc de evideniere a diferitor zone de activitate, a
divizrii vizuale a suprafeelor mari, eliminrii monotoniei cromatice etc.
scara dimensionarea formei i a elementelor ei n raport cu omul, cu spaiul interior i cu alte
forme; raportul dimensiunii obiectelor n proiect, ctre dimensiunea lui real n natur; este o
dimensiune relativ; toate obiectele, mobilierul i utilajul trebuie s fie coraportoare cu dimensiunile
omului; este condiionat experimental; percepia scrii este o percepie real a lumii, a unor mrimi
concrete;
modulul unitate de baz, de la care prin repetare sau multiplicare, mrire sau micorare este
generat ansamblul; reprezint unitatea de msur din care deriv toate dimensiunile unui spaiu
interior; n antichitatea greco-roman ordinile de arhitectur se definesc printr-un modul egal cu raza
coloanei, n funcie de care sunt calculate proporiile ntregului edificiu; sistemul modular unic n
practica proiectrii artistice uureaz rezolvarea multor probleme de creare a formelor mobilierului,
utilajului i a spaiilor interioare [Cf.: 208]
Tipologia compoziiei n designul interior [Apud: 191, 220, 221, 225]
Compoziia frontal - amplasarea elementelor formei n raport cu privitorul preponderent n
dou direcii: vertical i orizontal. Dezvoltarea formelor n adncime (de la privitor) are valoare
subordonat n compoziia plan, divizarea suprafeelor este slab, ea este amplasat frontal ctre
punctul principal de vizualizare sau atunci cnd privitorul se mic n direcia suprafeei sau n lungul
ei. Exemple: faadele cldirilor, mobilierului i a utilajului, limea crora nu este semnificativ.
Condiiile frontalitii compoziionale: raportul aproximativ ntre dimensiunile verticale i
orizontale; silueta formei; caracterul divizrii obiectelor (vertical, orizontal, ondulat, prin culoare
.a.); caracterul elementelor n adncime; factura nuanat a formei.
Compoziia volumetric - forma dezvoltat pe cele trei coordonate spaiale, avnd preponderent
suprafaa nchis, pe care o percepem din toate prile. Volumetrice sunt formele, care: au toate trei
dimensiuni relativ egale; la care predomin nlimea; la care limea i adncimea predomin asupra
nlimii.
Condiiile expresivitii i claritii perceperii compoziiilor volumetrice: aspectul suprafeei ce
creeaz forma, distana i racursiul formei n dependen de privitor, caracterul divizrii suprafeei ei

65

i al masei.
Complexitatea i caracterul compoziiei volumetrice depind de numrul elementelor ei (forme
volumetrice), care n general se racordeaz tot aa ca i elementele compoziiei frontale.
Compoziia spaial-volumetric se organizeaz din elemente materiale (linii, suprafee, volume)
i spaiu, intervalele dintre ele; raportarea compoziiilor spaial-volumetrice se face n dependen de
indicii limii ctre adncimii, ai nlimii ctre adncime.
n concluzie. Principiul constitutiv al artei crearea/receptarea spaiului interior prin elementele
i calitile formei sale artistice, atribuie metodologiei de FPI n designul interior baz i consisten
epistemologic.
Forma n artele spaiale este concomitent proces i produs al corelrii funciei, formei i
semnificaiei propriu-zise (a elementelor i calitilor lor), fiecare element sau calitate a formei fiind
condiionate/motivate de destinaia spaiului interior i de semnificaia pe care o comport/o
reprezint/o creeaz.
Compoziia n artele spaiale este elementul definitoriu. Crearea ei include cu necesitate ideea
compoziional i elementele formei artistice, structurate conform unei scheme pe liniile directoare,
care reprezint momentul creaiei originale a designului interior.
Compoziia spaiului interior are o structur complex, format din principii, legiti, caliti,
mijloace de expresie i armonizare. Compoziia artistic a SI este de trei tipuri: frontal, volumetric,
spaial-volumetric.
Caracteristicile compoziiei artistice a spaiului interior sunt relevante stabilirii unor repere
pentru metodologia nvrii designului interior i a elaborrii acestuia.

2.3. Caracteristicile, aplicaiile i semnificaiile culorilor n designul interior
Generaliti. Culoarea, afirm J. Itten, este via, fiindc o lume fr culoare se nfieaz
moart Culorile sunt energii radiante care ne influeneaz n mod pozitiv sau negativ, indiferent
dac ne dm seama de acest lucru sau nu [199, p.73]. Culoarea, menioneaz L. Lzrescu, este o
realitate subiectiv generat de trei factori lumina, suprafaa obiectului i ochiul [81 p. 15].
Locul de frunte n cromatic i revine profesorului elveian J. Itten [199], care a elaborat prima
teorie unitar a culorii, n cadrul colii de arhitectur i art aplicat Bauhaus, Weimar, Germania, i
al Universitii de arte din Zurich (Elveia). Actualmente culoarea este cercetat interdisciplinar (de
psihologie, medicin, chimie, fizic, design, inginerie etc.), avnd i o ntrebuinare pe msur, cci
lumea este colorat i percepia ei de ctre om este adecvat. Teoria culorii se ntemeiaz pe fizica
luminii i pe fiziologia ochiului.
Experimentul desfurat de P. P. Lazarev i I. P. Fiodorov (sec. XX) a stabilit c subiectivismul

66

percepiei culorilor este nu numai de natur ideatic dar i de natur fiziologic: ochiul omenesc nu
vede n toate cazurile la fel [179], constatare preioas, confirmat i de cea a medicinei, care afirm
c cca 80-90% din totalitatea percepiilor omului i parvin prin ochi, fapt menionat i de Platon, care
constata c vzul este cel mai ascuit dintre simurile trupeti [35].
Culoarea, ca efect, nu exist dect la nivelul ochiului. Rezultat al radiaiilor electromagnetice
vizibile, ea nu are o existen proprie, ci numai o interpretare fiziologic. Noiunea de culoare se
refer simultan la dou fenomene: senzaia subiectiv de culoare i posibilitatea unui corp de a prea
colorat. De fapt, culoarea aparine experienei uzuale, ea nefiind o caracteristic intrinsec a unui
obiect; este o realitate subiectiv generat de interaciunea ochiului, luminii i suprafeei corpului, n
lipsa unuia dintre acetia senzaia neproducndu-se. Din punct de vedere fizic, culoarea reprezint un
anumit segment n spectrul electromagnetic, cu o lungime de und care este susceptibil de a stimula
selectiv conurile retiniene. Culoarea este deci o caracteristic a luminii, msurabil n caracteristicile
sale de intensitate a energiei radiante i lungime de und [179]. Cu fiecare cretere de aprox. 2-5 m
a lungimii de und a radiaiilor luminoase, ochiul nostru distinge un nou ton cromatic sau nuan de
culoare. Diferena de lungime de und dintre rou nchis (760 m) i violet (390 m) este de 370 m.
Pe acest segment al spectrului undelor electromagnetice se disting aproximativ 130-200 de tonuri
cromatice ce formeaz familii de culori.
Impresiile colorate ntotdeauna se manifest prin trei caracteristici: tonalitatea (tenta), saturaia
(puritatea) i luminozitatea (intensitatea) cromatic, considerate i coordonate de baz ale sistemului
de culori, cci determin valoarea estetic a culorilor.
Culoarea are un rol fundamental n organizarea i percepia spaiului interior, datorat zecilor de
mii de culori i a unui numr practic nelimitat de combinri, precum i a capacitii culorii de a fi prima
calitate a unui obiect perceput, de a menine contururile i a conduce privirea n spaiu, fapt confirmat
de caracteristicile proprietilor culorii, pe care le expunem n continuare dup N. Stepanov [226].
Tonalitatea cromatic se refer la denumirea culorii pure din spectrul cromatic, care este dat
de lungimea de und. Senzaia de culoare este generat de radiaiile lungimilor de und reflectate.
Mediul ambiant ni se relev ca iruri nesfrite de corpuri i fenomene colorate mai intens sau mai
slab, albe, negre, grizate neutru sau nuanate, transparente, opace, mate, lucioase etc. Variaiile lor se
datoreaz proprietii corpurilor de a reaciona diferit la lumin. Corpurile care reflect toate
lungimile de und sunt percepute ca albe, iar cele care absorb toate lungimile de und sunt percepute
ca negre. Absorbia i reflexia, n diferite proporii, a tuturor lungimilor de und determin nuane
acromatice aflate ntre alb i negru, deci griul. Exist ncercri de a face o deosebire ntre termenii de
ton i nuan cromatic. Cel mai des se constat tendina de a utiliza termenul de ton cromatic pentru
culorile saturate, iar termenul de nuan cromatic pentru culorile (tonurile) modificate prin folosirea

67

albului i negrului.
Astfel, roul prezint aproximativ 57 de tonuri distincte, portocaliul 12, galbenul 24, verdele
12, albastrul 29, iar violetul 16 tonuri cromatice. Prin combinarea diferitelor grade de saturaie i a
celor 200 de tonuri, n cazul unui subiect cu percepie cromatic normal se pot individualiza
aproximativ 17000 de nuane cromatice. Sub privirea ochiului, tonurile cromatice evolueaz
progresiv de la unul la altul n spectrul cromatic, pornind de la rou i ajungnd la violet. n mod
similar, fiecare nuan cromatic trece aproape pe neobservate de la tonul corespunztor spre alb sau
spre negru.
Saturaia sau puritatea este nsuirea culorii de a fi mai concentrat, mai saturat sau mai pal
i este dat de distana la care se situeaz o culoare cromatic dat fa de culoarea acromatic - alb.
Culorile spectrale se numesc pure sau saturate dac nu sunt amestecate cu alte culori i au gradul de
puritate egal cu unitatea. Saturaia unei culori se poate reduce prin amestecarea ei cu culoarea alb
sau neagr. Datorit acestor proprieti, culorile ni se par vii sau moarte, calde sau reci, apropiate sau
ndeprtate, grele sau uoare, tari sau slabe, vesele sau triste. J. Itten apreciaz, c, aa cum intonaia
d culoare cuvntului vorbit, tot astfel culoarea ofer unei forme un sunet spiritualizat, care poate fi
obinut prin aciunea convergent a trei direcii: impresie (impression-visually), expresie (expression-
emotionally) i construcie (construction-simbolically) [199, pp. 70-87].
Culoarea aplicat adecvat este deci un element esenial ce definete valoarea estetic a SI.
Luminozitatea sau intensitatea este o caracteristic a culorilor cromatice sau acromatice, care
determin luminozitatea sau gradul de strlucire a culorii, care face ca o culoare s ni se par mai
mult sau mai puin vie. Luminozitatea cea mai ridicat o posed culorile din zona de mijloc a
spectrului (ndeosebi galbenul), iar cea mai sczut, culorile din segmentele extreme (ndeosebi
violetul, albastrul).
Corelaia dintre cele trei variabile, care definesc o anumit culoare, au fost stabilite trei micri
caracteristice ce le determin locul n sfera cromatic: micarea diametral, spre culoarea
complementar care produce scderea puritii culorii pn la neutralizare n gri neutru; micarea
periferic care determin tonul i tenta cromatic; micarea polar care determin luminozitatea
cromatic [H. Munsell, P. Clee, Apud: 81].
Culorile, n funcie de poziia lor n spectrul cromatic, de gradul de luminozitate i saturaie, de
alturarea lor, produc asupra ochiului efecte optice i fiziologice complexe, de aceea trebuie s inem
cont de perceperea i aplicarea culorilor n spaul interior (Fig. 2.4).
Astfel, un cerc alb pe un fond negru, pare mai mare dect acelai cerc negru aplicat pe fond alb.
Culorile deschise luminoase mresc spaiul interior, iar cele nchise tind s-l micoreze. (Anexa 3).
Ergonomia divizeaz efectele culorii asupra omului n efecte senzoriale i efecte psihice.

68

mbinarea culorilor poate influena sau/i modifica senzaia de confort, poate afecta funcionalitatea
i solicitarea diferitelor organe anatomice. Influena exercitat de cromatica culorilor asupra
capacitii fizice i neuropsihice se manifest prin efecte care modific activitatea i dispoziia
psihic. Deoarece omul obine prin vedere cca 80-90% din informaii, n procesul vederii este antrenatFig. 2.4. Culoarea n designul interior
E
f
e
c
t
e
l
e

o
p
t
i
c
e

E
f
e
c
t
u
l

s
p
a

i
a
l

E
f
e
c
t
u
l

t
e
r
m
o
-
d
i
n
a
m
i
c

L
u
m
i
n
a

S
u
p
r
a
f
a

a

O
c
h
i
u
l
T
e
n
t
a

L
u
m
i
n
o
z
i
t
a
t
e
a

E
f
e
c
t
u
l

c
o
n
t
r
a
s
t
u
l
u
i

i

a
le
g
a
l
i
t

i
i

c
r
o
m
a
t
i
c
e

S
a
t
u
r
a

i
a

Funciile psiho-sociale ale culorilor
Funciile subiective Funciile impresive i
expresive
Semantica culorilor
Mesajul informaional estetic al culorilor
Acordul cromatic Armonia cromatic Echilibrul cromatic
P
r
i
n

n
r
u
d
i
r
e

P
r
i
n


c
o
n
t
r
a
s
t
F
o
r
m

V
a
l
o
a
r
e
C
u
l
o
a
r
e
I
n
t
e
g
r
i
t
a
t
eCuloarea n Designul Interior

Factorii generatori ai
culorii
Caracteristicile de baz
ale culorii
Percepia culorilor
Amestecul culorilor
Amestecul optic Amestecul
pigmentar
Suprapunerea
culorilor
Juxtapunerea
culorilor

69

i un numr respectiv de funcii nervoase, n consecin aparatul vederii constituie i una din cauzele
importante ale apariiei fenomenelor generale de oboseal.
Fiecare culoare are efecte psihologice proprii, foarte diferite, n funcie de subiect, dar
asemntoare n majoritatea cazurilor. Cele mai importante dintre aceste efecte sunt crearea unor
iluzii cu privire la distan (deprtare sau apropiere), temperatur (cald sau rece) i influen asupra
dispoziiei generale (calmare, deconectare nervoas etc.).
D.p.d.v. al efectelor psihologice, cromatica culorilor se poate caracteriza astfel [Apud: 16, 25, 35].
culoarea este cu att mai cald cu ct se apropie de rou i cu att mai rece, cu ct predomin
albastrul;
culorile nchise au efect depresiv, descurajant, negativ;
culorile prea vii sunt obositoare;
culorile deschise au efect stimulativ, vesel, pozitiv;
Tabelul 2.1. Influena psihofiziologic a culorilor (Apud: Luscher, 124)

Rou

crete presiunea sanguin, ridic tonusul muscular, activeaz respiraia, este
calorific, culoare foarte cald, stimulent general, senzaie de apropiere n spaiu

Portocaliu

accelereaz pulsaiile inimii, menine presiunea sanguin, favorizeaz secreia
gastric, culoare cald, stimulent emotiv, senzaie de apropiere foarte mare n
spaiu, culoare sociabil, impresie de sntate i optimism

Galben

influeneaz funcionarea normal a sistemului cardiovascular, stimuleaz nervul
optic, culoare cald i vesel, stimuleaz vederea, calmant al psihonevrozelor,
senzaie de apropiere n spaiu, predispune la comunicativitate

Verde

scade presiunea sanguin, dilat vasele capilare, culoare rece, culoare linititoare,
impresie de prospeime, favorizeaz deconectarea nervoas, senzaie de deprtare
n spaiu

Albastru

scade presiunea sanguin, scade tonusul muscular, calmeaz respiraia i
frecvena pulsului, culoare foarte rece, culoare linititoare; n exces, conduce la
depresii, senzaia de deprtare n spaiu, predispune la concentrare i linite
interioar

Violet

crete rezistena cardiovascular, crete rezistena plmnilor, culoare rece,
culoare nelinititoare, culoare distant, grav, solemn, efect contradictoriu;
n acelai timp, atracie i ndeprtare, optimism i nostalgie
Negru reinere, nelinite, depresie, nduioare, impresie de adncime, plintate i greutate
Alb
expansivitate, uurin, suavitate, robustee, puritate, rceal, este obositor prin
strlucirea ce o prezint datorit capacitii de reflexive total


70

Efectul psihic este i impresia estetic pe care o dau culorile (Tabelul 2. 1).
Limbajul plastic al formelor i culorilor are la origine ntreaga experien de via i artistic a
omenirii, prin care omul percepe, fixeaz, exprim i comunic sensuri i semnificaii emoii,
sentimente i stri afective, idei i concepte estetice. Odat cu evoluia sa psihic, omul a schimbat i
transformat formele, culorile naturii, devenind el nsui din receptor - creator de forme i culori n
modelarea artistic-practic a spaiului existenial, din care face parte i spaiul interior. Locuirea
spaiului existenial [M. Heidegger, 67], inclusiv modelarea artistic a spaiului interior, l identific
pe om n calitatea sa de fiin unic n stare s perceap i s creeze frumosul artistic, comunicnd,
prin educaie, aceast nsuire i copiilor si [113, 114, 115].
Prin fantezia sa creatoare, omul folosete forma i culoarea n crearea spaiului interior; din
culori i forme, el plsmuiete obiecte estetice, care i satisfac necesitile spirituale pentru frumos.
Dup Vl. Pslaru, omul realizeaz spiritualizarea spaiului existenial/spaiului interior n
conformitate cu legile naturii, legitile sociale i principiile estetice, devenind astfel i mai integrat
n natur, i mai culturalizat social, mijlocul i instrumentul principal n aceast activitate fiind chiar
el nsui, cu toate caracteristicile i potenialul su de fiin a naturii i fiin social, drept substan
material servindu-i substana naturii [113].
Finalitatea principal a combinaiilor de culori aplicate n modelarea spaiilor interioare i a
obiectelor acestuia (utilaje, mobilier, echipament etc.) sau la colorarea produselor industriei bunurilor
de consum este una complex, cromatic-utilitar-estetic.
Zugrvirea, dimensionarea i proporionarea spaiilor, mobilierului, utilajului etc. nu sunt
probleme minore, ci aciuni de creare a unei ambiane adecvate igienei fizice i confortului spiritual,
formrii contiinei artistice-estetice.
Cerine fa de aplicarea culorilor la modelarea artistic a spaiul interior.
Selectarea-combinarea culorilor n crearea spaiului interior va lua n consideraie:
- factorul fizic: proprietile de reflexie i absorbie a luminii de ctre culori;
- informaia afectiv a culorilor, care creeaz strile psihice dorite;
- informaia semantic a culorilor (sensul convenional al formelor i culorilor: analogice,
ideatice, alegorice, aluzive, simbolice etc.);
- informaia estetic a culorilor, comunicat prin procedeele artistice aplicate n realizarea
formelor sau compoziiilor cromatice;
- caracterul spaiului interior decorat;
- tipul activitii desfurate n acest spaiu;
- materialele de finisare, textura i structura lor;
- efectul surselor luminoase.

71

Culoarea sau compoziia cromatic va corespunde ct mai deplin necesitilor estetice, tehnice-
funcionale, va ntri conturul formelor, va favoriza o percepie vizual optim, precum i o anumit
percepie emoional.
Principiile de aplicare a culorilor n proiectarea artistic a SI:
eliminrii strlucirii orbitoare;
eliminrii contrastelor excesive din cmpul vizual;
mbuntirii condiiilor de vedere;
evitrii ncordrii ochilor;
psihologiei culorii i preferinei pentru culori;
esteticii spaiilor interioare;
valorizrii spaiilor interioare.
Funcionalitatea. Culorile n SI realizeaz funciile:
informativ: indic, evideniaz caracteristici ale obiectelor, sugereaz funciile i utilitatea
lor.
de eficientizare: mbuntete condiiile de activitate ale omului;
de securitate a muncii: marcheaz riscurile;
de relaxare i agrement: creeaz o atmosfer plcut, relaxant;
estetic: creeaz ambiane semnificative artistice-estetice.
Cerinele i calitile culorilor indicate mai sus se realizeaz, la rndul lor, prin cerine fa de
aplicarea culorilor pe varia materiale, obiecte, utilaje, suprafeele pereilor.
Sintetizate, aceste cerine au condus, mai recent, la elaborarea unor sisteme coloristice - CIE,
TGL, NCS, RGB, CMYK, YIQ, HLS .a., elementul de baz al fiecrui sistem reprezentnd atlasul
culorilor, care ordoneaz pregtirea pigmenilor i a componentelor pentru vopsire.
n baza sistemelor date se constituie anumite game cromatice, sunt obinute contrastele
cromatice soluii purtnd cele mai bogate semnificaii.
Cromatica spaiului interior nu este doar o materie necesar a fi nsuit de studioi n formarea
lor profesional, ci i un demers important pentru educaia lor artistic-estetic dezvoltarea simului
estetic, a gustului i a viziunii estetice.
n concluzie. Caracteristicile, aplicaiile i semnificaiile culorilor n designul interior sunt
determinate psihofiziologic, cea mai mare prioritate avnd-o factorul subiectiv: culorile, dei se impun
ca proprieti fizice ale luminii, valoarea lor spiritual este exclusiv determinat de subiectul receptor,
deci studiul proprietilor culorilor n proiectarea artistic a spaiului interior este important nu att
ca factor obiectiv al designului interior, ci ca mijloc de obinere n spaiul interior a unor semnificaii
dorite de locuitorul acestuia. Importana selectrii/combinrii culorilor este cu att mai mare cu ct

72

practic nelimitat este numrul combinaiilor acestora, fapt care subliniaz odat-n plus caracterul
subiectiv al semnificaiilor culorilor.

2.4. Conceptul metodologic de studiu i creare a formei i a spaiului n proiectarea
artistic a spaiului interior
O metodologie tiinific n designul interior este una ntemeiat pe principiile
percepiei/studierii/creaiei formei i a spaiului interior.
Elaborarea unei metodologii de FPI n designul interior trebuie s urmeze n mod expres
urmtorul traseu: acumularea/valorificarea/cunoaterea (percepia), cunoaterea/nelegerea (studiul) i
aplicarea (creaia), la fiecare etap a traseului de receptare/cunoatere/creaie fiind elaborat i aplicat
o metodologie specific. Modelul metodologic de studiu i creare a designului interior include cele trei
activiti definitorii n proiectarea artistic a spaiilor interioare: perceperea spaiilor interioare/a
modelelor artistice ale acestora, studiul spaiilor interioare i a tehnicilor de proiectare/creare a acestora,
elaborarea unor concepte-proiecte originale ale spaiilor interioare, modelate artistic.
I. Perceperea spaiului interior modelat artistic
Metodologia receptrii spaiului interior modelat artistic include:
- stabilirea de ctre profesor a obiectelor receptrii: spaii interioare modelate i nemodelate
artistic i a metodelor-procedeelor/tehnicilor-formelor-mijloacelor-activitilor de nvare a
receptrii;
- contientizarea de ctre elevi a scopului i a obiectivelor receptrii: elevii CAP sunt ndrumai
s contientizeze nu doar sarcinile instructive, ci i obiectivele de dezvoltare a CSA prin receptarea SI;
- reactualizarea de ctre elevii receptori a principiilor receptrii SI modelat artistic: a tuturor
elementelor formal-spaiale ale SI;
- familiarizarea elevilor cu tipurile receptrii SI, etapele receptrii SI i cu activitile aferente
receptrii SI, cu cerinele fa de receptarea SI;
- pregtirea instrumentelor i echipamentelor necesare receptrii SI.
Receptarea operelor de art prin descifrarea elementelor limbajului formelor artistice este un
principiu general al artei. Receptorul, decodnd imaginile artistice, le re-creeaz imaginativ, devenind
el nsui al doilea creator al operei [Cf.: I. Kant, 79; E. Cassirer, 21; M. Heidegger, 67; J. Mukarovsk,
90; C. Radu, 133; Vl. Pslaru, 118 .a.].
Perceperea raportului spaiu form timp se realizeaz treptat, de la senzaii strict estetice
spre utilitate funcional, percepia spaiului interior viznd deja un produs cu totul nou, sintetic, care
integralizeaz toate elementele-forme, inclusiv dinamismul i subiectivitatea [122].
Tipurile percepiei SI sunt n funcie de caracteristicile obiectului cunoscut (SI al obiectelor

73

pe care le conine) i ale subiectului cunosctor (elevii de la CAP):
Percepia formei obiectelor presupune proiectarea pe retin a fiecrui punct al obiectului,
deplasarea receptorului pe conturul obiectului i urmrirea liniei care delimiteaz obiectul de fondul
perceptiv sau de ambian n general.
Percepia mrimii obiectelor implic fenomene de acomodare a cristalinului, convergena
globilor oculari, compararea obiectului dat cu alte obiecte din ambian.
Percepia distanei pn la obiect depinde de mrimea imaginii retiniene, de prezena sau lipsa
detaliilor de structur a obiectului, de prezena sau absena reperelor, n sfrit, de particularitile
nsuirilor cromatice ale obiectelor. Percepia orientrii (direciei) obiectelor este determinat de
verticala gravitaional i orizontala perpendicular pe ea.
Percepia volumului presupune reflectarea lungimii, limii i adncimii obiectelor i se bazeaz
pe disparitatea imaginilor retiniene gradul de iluminare a suprafeelor, convergena ocular,
perspectiva liniar, aerian.
Respectiv, n diferite tipuri de spaii interioare, apare posibilitatea influenei emoionale asupra
subiectului prin articularea estetic a spaiului interior. Nici un spaiu interior nu poate afecta puternic
o persoan fr ca aceasta s fie interactiv, iar spaiul interior - expresiv, sensibil.
Indicii percepiei spaiului tridimensional, dup C. Bonnet, sunt de trei feluri: statici
(acomodarea, convergena, stereoscopia), dinamici (paralaxa de micare, schimbarea dinamic a
mrimii, stereoscopia dinamic), picturali (cu ajutorul crora se ncearc producerea impresiei de
adncime ntr-o scen bidimensional: perspectiva liniara, contrastele, inter-poziia etc.) [26].
Nivelurile percepiei SI. Stabilirea acestora este un proces complicat, care depinde nu numai
de locul poziionrii receptorului n spaiu, ci i de starea lui.
Se disting dou niveluri de percepie a SI:
I. tridimensional, bazat pe geometrie i pe legitile percepiei vizuale;
II. bazat pe calitile existeniale, care influeneaz asupra vieii n sens larg - divizare
convenional, cci ambele niveluri se completeaz reciproc: linia, suprafaa, volumul i organizarea
lor pe axele i liniile directorii, influenate de lumin, culoare i de tectonica pereilor ce l limiteaz,
sunt interdependente factorului subiectiv - consumatorului.
Etapele percepiei. Primul pas n percepia spaiului modelat artistic este delimitarea lui n
spaiu arhitectural i spaiu interior. Urmeaz:
- stabilirea destinaiei SI i a caracteristicilor destinatarului profesie, vrst, sex, preferine;
- contactul direct cu SI i stabilirea: aranjamentului general, poziionrii obiectelor n spaiu,
inter-relaionrii lor funcionale (practic-utilitare i estetice), gama cromatic i efectul acesteia,
sistema de iluminare i efectul acesteia, materiale aplicate i efectele urmrite;

74

- analiza spontan i aprecierea (atitudinea) spontan a SI;
- analiza i aprecierea critic a SI cu discernmnt estetic general i profesional.
Cerinele fa de percepia SI. Perceperea spaiului se supune principiilor generale ale receptrii
artistice, dar este complementat i de aciuni, operaii cu caracter tehnologic i tiinific. Divizarea
expres a percepiei spaiului interior pe coordonatele artistic propriu-zis, tehnologic i tiinific
(domeniile care sintetizeaz designul interior) nu este absolut necesar, cci acestea sunt coninute
implicit de percepia SI conform tipurilor, caracteristicilor, calitilor i mijloacelor specifice de
redare (vezi 2.2). Sunt recomandate totui i cerine speciale pentru percepia SI:
realizarea percepiei SI concomitent sau urmat imediat cu/de analiza acestuia, iar pentru
studioii designului interior (elevii de la CAP, studeni) - i de activitatea de creaie a unui nou SI sau
de modelare artistic a spaiului nchis vizionat/examinat;
realizarea percepiei spaiului nchis din interior, nu din exterior;
percepia i analiza SI d.p.d.v al destinaiei sale: sunt analizate i evaluate cerinele sociale,
condiiile i coordonatele spaiului interior, cerinele structurale i implicaiile psihice-sociale;
antrenarea n receptare i analiza SI:
- specificului maselor (elemente mici sau mari, contrastul ntre forma dat i cele alturate,
forme deschise-nchise, linii tensionate-pasive);
- cromaticii (contrastele de lumin-umbr, contrastele culorilor n conformitate cu saturaia sa,
intervalele cromatice);
- luminii (prile proeminente, care sunt mai luminate, umbrele ce relev o plasticitate specific,
lumina cald, rece, diurn);
- direcionrii/micrii i repartizrii ei (orientarea, tensiunea; axele, comunicrile); a
elementelor ce se evideniaz, care se contopesc cu alte elemente .a. [10, 172].
percepia n mod personalizat a SI: fiecare elev valorific personalizat mesajul perceput,
transformndu-l ntr-o imagine proprie, n care i instaleaz treptat personalitatea, opiunile, aciunile
i metodele de cunoatere (rezolvare a opiunilor-probleme).
Orice activitate de percepie a SI n scopuri instructiv-educative se ncheie cu evaluarea
acesteia: inventarierea, analiza i aprecierea achiziiilor fcute prin activitatea dat: cunotine-
capaciti-atitudini i aptitudini formate/dezvoltate, contientizarea valorii comportamentelor
artistice-estetice i profesionale realizate, a trsturilor de caracter consolidate/diminuate.
II. nvarea/studierea designului interior, sau, n planul percepiei, cunoaterea -
comprehensiunea, este proiectat metodologic pe dou dimensiuni: a designului interior ca domeniu
de activitate artistic-tehnologic i tiinific-practic, i a produselor acesteia (modele de SI
modelate artistic).

75

Ca etap a formrii profesionale iniiale n designul interior, activitatea elevilor se desfoar
preponderent n domeniul cognitiv-explorator-acumulativ: elevii achiziioneaz - i formeaz
cunotine n domeniu, precum i unele capaciti specifice (de observare, msurare, evaluare a
produselor de design interior etc.).
Obiectivele de cunoatere la aceast etap se identific cu istoria, principiile, calitile,
mijloacele-formele designului interior, profesorul aplicnd preponderent metode euristice i
tiinifice de predare-nvare-evaluare, iar elevii desfoar activiti de explorare, nvare, studiu.
Finalitatea principal n FPI a elevilor de la CAP n domeniul designului interior la aceast
etap este capacitatea lor de a evalua corect modelele de design interior, inclusiv materialele i
efectele acestora. O alt finalitate sunt primele idei conceptuale despre SI pe care le vor proiecta la
etapa urmtoare de FPI.
III. Creaia studioilor n designul interior ncepe prin elaborarea conceptului compoziional al
operei, care, la rndul su, se ntemeiaz masiv pe principiile i caracteristicile receptrii spaiilor
modelate artistic.
Principiile metodologiei studiului compoziiei SI/formrii CSA:
- orientrii creative a activitii de elaborare a SI: receptarea-crearea s fie proces i produs
artistic i tehnologic funcional;
- problematizrii ample a activitii de elaborare a SI, deoarece proiectarea unui spaiu interior
nou este de fiecare dat o problem de cunoatere artistic-tehnologic;
- valorii tiinifice a procesului (s se produc conform principiilor cunoaterii tiinifice,
principiilor cunoaterii artistice) i produsul creat n designul interior (SI s fie ntemeiat tiinific);
- creativitii tehnologice: s elaboreze diverse variante funcionale i compoziionale,
presupunnd o succesiune mai mult sau mai puin riguroas de compuneri/descompuneri, de
integrri/dezintegrri (metode, procedee, mijloace, forme originale) de elaborare a unui SI concret;
- dezvoltrii artistice i tehnologice implicite a receptorului/creatorului studios: a proceselor de
receptare/creaie a SI a percepiei, imaginaiei i gndirii spaiale; a achiziiilor tehnologice
anterioare (competene, trsturi caracteriale, comportamente, aptitudini).
Metoda specific executrii proiectului artistic a SI este problematizarea - teoretic i practic,
conceptual i tehnologic; aceasta implic studiul unui caz specific a interrelaiilor spaiului interior,
deci este o problem de cunoatere artistic i tehnologic.
Etapele elaborrii proiectului artistic a spaiului interior. Metodologia proiectrii artistice a
spaiului interior presupune parcurgerea a ase etape: prezentarea teoretic, documentarea, elaborarea
preventiv a variantelor compoziionale (zonarea, rezolvarea funcional) ale planului spaiului

76

interior, elaborarea variantei optimale a proiectului artistic, executarea proiectului artistic, machetei
i prezentarea.
I. Prezentarea teoretic este realizat de ctre profesor. n cadrul acestei faze este anunat
tema, sunt expuse obiectivele, se precizeaz specificul i destinaia spaiului interior, se realizeaz o
trecere n revist a varia exemple de abordare a temei date, se stabilete durata i termenul limit a
executrii proiectului artistic i termenele de evaluare pe etape, orele de consultaie cu profesorul,
sunt prezentate criteriile de apreciere i punctajul.
II. Documentarea constituie cuprinde 15-30% din timpul necesar activitii creatoare.
La aceast etap obiectivul principal este acumularea unei informaii ct mai vaste la tema dat
ntr-un termen limitat.
Profesorul: consult i monitorizeaz activitatea elevului, evalueaz orientarea elevului n
spaiul informaional, capacitatea lui de a selecta raional materiale de studiu, de a evidenia n mod
concis partea esenial (conceptul), complementar i facultativ a informaiei.
Elevul: elaboreaz, la tema propus de profesor, legenda spaiului interior - destinaia specific
activitilor omului n spaiul interior respectiv; (Anexa 4).
culege, prelucreaz i stocheaz informaiile legate de tema dat, selecteaz materialul
ilustrativ, analizeaz prototipurile spaiilor interioare aferente temei date, se familiarizeaz cu
normativele de proiectare, mobilierul i utilajul;
analizeaz i argumenteaz informaia din perspectiva crerii unui spaiu interior care s
corespund cerinelor de confort, zonrii funcionale, estetice i economice;
transpune informaia acumulat n form grafic (monocrom sau policrom, se admite i
varianta electronic, xerox) i textual (cerinele funcionale, tehnologice i ergonomice, de
exploatare, scheme), stocheaz informaia n portofoliu;
apreciaz valoarea informaiei acumulate, o prezint la vizionarea curent, o raporteaz la
cerinele stabilite; i autoevalueaz capacitatea de discernmnt; depune efort pentru depirea
automulumirii.
III. Elaborarea variantelor preventive. Profesorul: apreciaz capacitatea de aplicare de ctre
elevi a cunotinelor acumulate, aferente elaborrii conceptului artistic, capacitatea lor de a gndi
independent, original; realizeaz o analiz profund a variantelor realizate la tema dat; ncurajeaz
n mod expres creativitatea; aprob varianta final, care va fi dezvoltat ulterior n realizarea
proiectului artistic i n machet.
Elevul: elaboreaz scheme compoziionale preventive, funcionale, stabilete un set de soluii
i variante ale ideilor creative n form de schie grafice, variante cromatice i mini machete; apreciaz
produsele elaborate n comparaie cu ale colegilor i modelele studiate la prima etap; i

77

autoevalueaz capacitile de creaie i de modelare artistic a spaiului interior.
Finalitate: capacitatea de a elabora idei creative n baza cercetrilor preventive i a
documentaiei normative; capacitatea de a realiza modele/machete; de a lua decizii cu privire la
realizarea ulterioar a proiectului artistic; de a prognoza consecinele deciziilor luate.
IV. Elaborarea variantei optimale. Profesorul: d punctul de plecare creaiei elevilor; dirijeaz
activitatea de creaie a elevilor: precizeaz i dezvolt obiectivele activitii independente;
difereniaz sarcinile de creaie, le d orientare ascendent n intensitate i finalitate (de la simplu la
compus, i de la abstract la real: de ex., la anul II elevii rezolv iniial sarcini ce se refer la organizarea
spaiilor interioare conceptuale cu funcie redus, iar la anul III - spaii interioare dup un plan real
cu funcii mult mai complexe); are grij ca activitile separate ale elevilor s fie legate logic i
conceptual; realizeaz controlul curent al fiecrei aciuni realizate de elevi; stimuleaz atmosfera de
susinere prieteneasc ntre elevi, contribuie la formarea autoaprecierii corecte.
V. Executarea proiectului artistic, machetei. Elevul desfoar o munc reproductiv i de
investigaie: soluioneaz pe baza algoritmului nsuit, problemele identice/similare celor examinate
n timpul predrii, sau identific de sine stttor algoritmul. Realizarea proiectului artistic este
divizat pe seciuni programate:
- elaborarea funcional a planului, rezolvarea grafic i cromatic;
- realizarea seciunilor (2-3) n conformitate cu conceptul ideii, grafic i cromatic;
- organizarea structurii spaial-volumetrice (perspectiva/axonometria);
- elaborarea planului tavanului i a sistemului de iluminare;
- realizarea perspectivelor manuale (2-3), grafic i cromatic;
- i autoevalueaz activitile, operaiile i produsele; evalueaz produsele activitii
colegilor.
Orientarea activitii practice a elevilor la reprezentarea propriilor atitudini artistice (emoii,
sentimente, dorine, aspiraii, convingeri etc.) se face prin identificarea unor mijloace proprii de
reprezentare, prin dezvoltarea abilitilor grafice de executare, prin compunerea elementelor de
expresie plastic i a modulelor pe registre n diferite direcii, prin crearea compoziiilor asociative,
folosind materiale i procedee noi de construire a imaginilor artistice semnificative.
Toate secvenele realizate se organizeaz ntr-o compoziie original pe plane, la anumite scri
(Anexa 5). Profesorul i elevul colaboreaz la nivelul fiecrei aciuni sau chiar operaii, printr-o
comunicare didactic afectuoas, specific instruirii individuale.
Finaliti: capaciti de realizare a unor activiti i operaii creative, aferente proiectrii SI;
capaciti de evaluare i autoevaluare a activitii de creaie; manifestri ale atitudinilor.
Machetarea permite elevului s perceap mai bine compoziia spaial-volumetric a spaiului

78

interior, a amplasrii elementelor-forme, mobilierului i utilajului - toate realizate la o anumit scar.
n procesul machetrii elevul: concretizeaz forma limitelor materiale ale SI, structura spaial-
volumetric, proporiile, succesiunile ritmice, rezolvarea cromatic; raporteaz mrimile la
dimensiunile ergonomice ale omului, i autoevalueaz produsul.
Profesorul evalueaz macheta: apreciaz originalitatea ei, integritatea artistic, calitile
compoziiei spaial-volumetrice, corectitudinea aplicrii materialelor selectate i acurateea.
Finalitatea principal: dezvoltarea capacitii de a realiza un proiect artistic n designul interior.
VI. Prezentarea. Elevul prezint i susine proiectul final. Demonstraia teoretic i practic:
elevul argumenteaz concepia proiectului artistic, adecvarea la subiect i la context, argumenteaz
concordana funciunii i destinaia spaiului interior, integritatea formelor n spaiul dat, realizarea
grafic i cromatic, tehnicile i materiale aplicate n realizarea proiectului artistic i a machetei.
Profesorul (i comisia catedrei): evolueaz produsele activitii elevului (proiectul artistic,
portofoliul, macheta) i achiziiile personale ale acestuia: capacitatea de a prezenta oral un proiect de
creaie.
Se aplic criterii de evaluare coraportoare: caracteristicile temei, potenialul propriu al elevului
i al celorlali elevi, cci o sarcin creativ, dup S. Cristea, presupune realizarea unui produs nou,
relevant la scara social i individual [28, p.63].
Se apreciaz: originalitatea, consistena i coerena proiectului artistic, cunoaterea i utilizarea
adecvat a normativelor necesare n proiectarea artistic a SI; aplicarea/demonstrarea cunotinelor-
capacitilor-atitudinilor (CSA) necesare realizrii proiectului artistic; modul de prezentare.
Finaliti: competena spaial-artistic format din aspectele sale definitorii: cunotine-
capaciti-atitudini de percepie-cunoatere/nelegere-creaie/modelare artistic a spaiilor interioare,
comportamente, trsturi caracteriale i aptitudini artistice-plastice.
Descrierea metodologiei de studiere a formei i a spaiului interior
Metodologia PSFSI la specialitatea design interior analizeaz totalitatea principiilor de
cercetare, a metodelor i a procedeelor artistice de cunoatere, tehnicilor de transpunere aplicate n
studierea, proiectarea i interpretarea tiinific i artistic-tehnologic a spaiului interior.
Modalitatea principal de abordare tiinific a spaiului interior este dat de principiul sistemicitii,
care motiveaz n cea mai mare msur complexitatea specialitii Design interior.
Principiul sistemicitii reprezint nucleul conceptual al teoriei generale a sistemelor, elaborat
n 1968 de biologul austriac L. von Bertalanffy. Conform acestuia, sistemul este un ansamblu de
elemente (forme, reguli, principii), cu anumite trsturi comune, aflate ntr-o interaciune activ, ce
constituie un tot organizat. Componentele definitorii ale sistemului sunt la rndul lor subsisteme. n
cadrul subsistemelor, legile ntregului nu sunt identice cu cele ale sistemului [192].

79

Sistemul i structura se determin reciproc. Structura (lat.: construcie, ordine, organizare)
reprezint modul de organizare, de asociere intern a elementelor n cadrul unui sistem. Structura este
proprie tuturor sistemelor materiale i ideatice, de la cele mai simple pn la cele mai complexe.
Scopul designului interior este valorificarea optim - efectiv i creativ a unui spaiu interior
concret prin integrarea tuturor elementelor componente ntr-un sistem unic nchegat.
n designul interior categoriile sistem i concepie sistemic, sunt legate nemijlocit de categoria
structur, deoarece orice sistem se constituie din elemente structurate ntr-un anumit mod, iar
structura joac un rol important n determinarea sistemului.
Designul interior, n conformitate cu principiul sistemicitii, conceptualizeaz i axeaz spaiul
interior pe interrelaiile obiectelor care-l formeaz, pe calitile, mijloacele i efectele care-l
caracterizeaz.
Prima aplicare (1970) a metodologiei sistemice n proiectarea artistic aparine britanicului L.
B. Archer (1922-2005), profesor la Colegiul Regal de Art, care a stabilit, c soluia optim n
proiectarea artistic este realizarea acestuia la dou faze proiectul i realizarea lui.
Ch. Jones, n acelai an, a elaborat trei criterii a noilor metode de evaluare a designului de
interior: al creativitii, al raionalitii i al controlului procesual [76].
Limbajul plastic. Pentru a configura i a realiza un aspect expresiv al unui spaiu interior, elevul
trebuie s cunoasc n primul rnd limbajul plastic. Cnd un limbaj i creeaz sensuri de rang superior,
sensuri abstracte, generalizante, elevii care le folosesc pot aborda cognitiv-creativ acele zone
fenomenale, construind supra reprezentri intelective pentru ele, care cuprind i unifica corect aceste
nume-concepte n ariile de realitate unificate. Punctul, linia orizontal, linia vertical, diagonala
ascendent i descendent, cercul, ptratul, triunghiul, hexagonul, sfera, cubul, cilindrul i alte forme
simple arhetipale sunt elementele de baz ale limbajului n designul de interior. [110,148].
Reprezentarea este acea structur obiectuala i dinamic a spaiului interior n care ne situm
n fiecare moment, dar mai este i modalitatea prin care identificam i ne asumm orice act de
percepere i aciune mental, localizndu-ne unitar strile conceptuale i afective orientate ctre o
anumit nelegere i rezolvare de problem.
Analiza sistemic a SI ncepe cu studiul organizrii formelor simple arhetipale n plan, i
capacitatea lor de juxtapunere, n special a formelor regulate, a cror compunere ofer o diviziune
continu a spaiului, dnd natere unei structuri izotrope (omogen i egal n toate direciile spaiului
interior) de stimulare a fanteziei elevilor i reflectare veridic a raporturilor dimensionale. Analiza
procesului de design (APD) definete obiectivele i metodele specifice, dezvluie gndirea intim a
designerilor.
Crearea formei i a spaiului amplificat de semnificaii afective deschide drumul creaiei,

80

contribuie la formarea unei baze obiective a puterii creatoare a fiecrui elev.
Finaliti: Competena spaial-artistic, aptitudinile, comportamentele i trsturile caracteriale
aferente activitii de studiu/proiectare a spaiilor interioare originale, care se manifest n afectivitatea
elevilor: dorine, aspiraii i idealuri, acte de voin, activiti apreciativ/evaluative, concepte i viziuni
artistice [Cf. Vl. Pslaru, 113, 115]. Fiind formate/dezvoltate, acestea devin instrumente profesionale
de receptare, studiu i creare a spaiilor interioare.
Metodele designului interior de nvare/receptare/studiere/creare, sunt determinante ale
aspectele prezentate mai sus.
Metodele specifice designului interior au fost clasificate de C. Jones dup gradul de
preplanificare i dup configuraia cercetrilor (liniare, adaptive, ramificate, incrementale) n 6 grupe:
a) prestabilite (convergente): cercetarea sistemic, analiza valorilor, ingineria sistemelor,
proiectarea sistemelor om-main, cercetarea limitelor, strategia acumulativa tip Page;
b) de control strategic: comutarea strategiei (gndirea spontana influeneaz gndirea
planificat i invers) - metoda fundamental de design a lui Mttchet;
c) de explorare a situaiilor de design (divergente): stabilirea obiectivelor, cercetarea
bibliografiei, cercetarea vizuala a incompatibilitilor, culegerea informaiilor de la utilizatori,
formularea de chestionare, cercetarea comportrii utilizatorilor, testarea sistemic, alegerea
scrilor de msur, ordonarea i reducerea datelor;
d) de identificare a ideilor: brainstorming-ul; tehnicile: sinectica, nlturarea blocajelor
mentale, diagramele morfologice;
e) de cercetare a structurii metodelor (transformarea): matricea de interaciune, reele de
interaciune, analiza ariilor de decizie interconectate, transformarea sistemelor, inovarea prin
deplasarea limitelor, inovarea funcionala, metoda Alexander (pentru determinarea
componentelor), clasificarea informaiilor de design;
f) de evaluare (convergena): listele de verificare, alegerea criteriilor de selectare,
ierarhizarea i evaluarea, scrierea specificaiilor, indicele gradului de fiabilitate [76].
Principala inovaie a acestui demers este evocarea public a gndirii proiectantului,
utilizarea computerului n proiectarea designului de interior, cooptarea tuturor celor implicai n
proiect, reunirea divergenei i convergenei prin interfeele grafice ale calculatorului.
O metodologie mai apropiat de studiul/crearea formei i a spaiului interior elaboreaz E.
Mattchet, care prezint metodele ce vizeaz tipurile de gndire, acestea fiind aferente i metodei
problematizrii (cci gndirea nu face altceva dect s rezolve probleme):
gndirea n baza schemelor strategice;
gndirea n suprafee paralele;

81

gndirea prin intermediul mai multor puncte de vedere;
gndirea semnificativ, asociativ;
gndirea prin intermediul formelor simple arhetipale [192].
Metoda instruirii problematizate (MIP) este definit ca principiu, strategie i metod.
nvarea prin problematizare este o metod euristic de participare activ i interactiv a elevilor la
procesul de instruire, inclusiv la instruirea investigaional, dirijat i independent. Conceptualizarea
aplicrii acestei metode n cadrul disciplinelor umaniste aparine lui I. Ia. Lerner (anii '60 ai sec. XX)
[107], iar la disciplinele tehnice - lui T.V. Kudreavev[80], ultimul apreciind c problematizarea
solicit la maximum gndirea elevilor, acetia devenind centrul sau subiectul procesului de
nvmnt [80, p.38], prin aceast calitate, ea rspunde deplin principiilor nvmntului formativ.
Metoda a fost dezvoltat n metodologie de ctre I. M. Mahmutov, V. A. Cioanov i G. I.
Ibraghimov (Rusia). Abordri ale metodologiei instruirii problematizate (MIP) au fost fcute i n R.
Moldova: D. Ptracu i A. Carnauhov n creativitatea tehnic a elevilor [20], Vl. Pslaru, L. Papuc
i I.Negur - drept component a metodologiilor recomandate de curriculum pentru nvmntul
psihopedagogic universitar [94], N. Silistraru a inclus-o n instruirea cu ajutorul tabelelor si schemelor
[142], A. Solcan - ca problem a teoriei nvrii prin descoperire [144] .a.
Se tie c eficiena unei metode depinde mai nti de adecvarea la tipul de cunoatere, revendicat
de obiectul cunoaterii, de particularitile psihologice i de vrst ale educatului, apoi i de miestria
profesorului. Fiind designul interior o disciplin sincretic, care mbin tipurile de cunoatere tiinific,
artistic i empiric, MIP i se potrivete cum nu se poate mai bine. Acest lucru explic de ce am aplicat
pe larg MIP n formarea experimental la elevii din CAP A. Plmdeal a competenei spaial-
artistice n cadrul nvrii/crerii spaiilor interioare.
Aplicarea MIP a luat n consideraie condiiile studiului-creaiei n cadrul CAPA. Plmdeal,
disciplina Proiectarea artistic a spaiului interior, fiind aplicat prin:
rezolvarea situaiilor-problem, propunerea unor idei, soluii i tehnici originale i variate;
elaborarea independent a lucrrilor de tip creativ;
activizarea imaginaiei creatoare i a gndirii spaiale;
iniierea i realizarea unor investigaii n domeniul ales;
sinteza cunotinelor anterioare n rspunsuri noi, neobinuite;
utilizarea inedit a elementelor de expresie plastic i a materialelor obinuite,
respectnd i anumite cerine specifice, precum:
- proiectarea la nivelul curriculumului disciplinar i al manualelor a unui sistem de exerciii-
probleme de studiu-creare a spaiului interior;
- asigurarea interaciunii designului interior i MIP la nivelul conceptualizrii teoretice (prin

82

categorii tiinifice) i la cel praxiologic, n cadrul orelor de proiectare artistic a spaiului interior;
- integralizarea MIP n cadrul disciplinei Proiectarea artistic a spaiului interior la nivelul
principiilor nvmntului formativ/productiv i al metodologiilor generale i specifice participativ-
active;
- prevalarea activitilor creativ-formative n studierea/proiectarea spaiilor interioare de ctre
elevii CAP A. Plmdeal.
Activitile de studiu-proiectare preconizate de MIP. Cercetarea noastr a stabilit praxiologic
i experimental c MIP se poate aplica eficient n studierea/proiectarea spaiului interior la patru
niveluri de problematizare:
I - profesorul enun o problem i demonstreaz elevilor cum se poate rezolva de ctre varia
specialiti (designul fiind o disciplin sincretic) - metoda demonstraiei, aplicat, de regul, la prima
lecie dintr-un ciclu, pentru prezentarea general a temei i conturarea tematicii leciilor ce vor urma;
II - profesorul pune problema i o rezolv mpreun cu elevii - metod euristic: printr-un sistem
de exerciii, elevii sunt ghidai la emiterea ipotezei i la verificarea ei; finalitatea ei este formarea
capacitii de a descoperi esenialul ntr-un obiect de cunoatere;
III - profesorul formuleaz problema, pe care o rezolv elevii - metod de instruire individual,
prin care elevii i dezvolt capacitatea de activitate productiv;
IV - elevii formuleaz problema i o rezolv tot ei metoda investigaiei, aplicate la elaborarea
lucrrilor cu caracter creativ; elevii rezolv mai multe sarcini, formndu-i cunotine-capaciti-
atitudini de munc individual creativ, aferente competenei spaial-artistice.
n termenii didacticii generale, aplicarea MIP n studierea/proiectarea artistic a spaiului
interior antreneaz elevii n: nvarea problematizat cu sarcini; nvarea problematizat-
contextual; nvarea problematizat-computerizat.
Sistemul activitilor de nvare prin MIP mai include:
la etapa de constatare a unei probleme: perceperea i contientizarea problemei,
confruntarea cu ea, formularea ei; identificarea primelor premise de soluionare a ei; profesorul
descrie situaia-problem - expune legenda; elevii contientizeaz existena situaiei-problem, i
manifest dorina de a o rezolva;
la etapa comprehensiunii: studierea independent aprofundat, nelegerea problemei i
restructurarea datelor problemei de ctre elevi;
la etapa de conceptualizare a soluiilor problemei: identificarea unor principii, corelaii,
reguli, legiti;
la etapa de identificare a soluiilor posibile la problema dat: analiza condiiilor sarcinii-
problem, selectarea i actualizarea unor achiziii-cunotine, capaciti i practici etc. i formularea

83

ipotezelor, care ar putea contribui la soluionarea problemei;
la etapa recoltrii datelor: inventarierea i evaluarea rezultatului final/soluiei i prin
confruntarea/compararea unor variante;
la etapa de confirmare a datelor: validarea soluiei.
Sistemul de activiti a inclus cu necesitate contientizat i un subsistem de comunicare
didactic profesor-elev(i)-elev(i)-profesor.
La toate etapele s-a adoptat o abordare sistemic, n conformitate cu principiul sistemicitii,
pe care l-am prezentat mai sus, acesta facilitndu-ne un demers care s dea rspuns la o mulime de
ntrebri ale elevilor, precum :
- Care sunt modalitile de compunere a formelor n plan pentru a obine o imagine
semnificativ?
- Care ar fi varianta optimal de zonare a spaiului interior?
- Care ar fi posibilitile de evideniere a centrului compoziional?
- Dintre culorile selectate, care poate fi aplicat n calitate de dominant? etc., ntrebrile
elevilor fiind apreciate de profesor nu ca rspunsuri n nvare/formare, ci semne ale creativitii lor.
Metoda instruirii individualizatede asemenea este n acelai timp i principiu, i strategie, i
metod, despre care V. M. Howes afirm c este cea mai democratic, deoarece permite dezvoltarea
unei gndiri analitice, conduce la contientizarea responsabilitii deciziilor, creeaz condiii pentru
dezvoltarea potenialului creativ i dezvolt ncrederea n forele proprii [29], este proprie n cea mai
mare msur activitii artistice-plastice.
Sistemul activitii individuale de studiere/proiectare a SI include factori i condiii definitorii:
- atmosfer de munc creativ, non autoritar, care s favorizeze manifestarea creativitii elevilor
(a imaginaiei, fanteziei, iniiativei) la toate etapele procesului instructiv/educativ;
- diferenierea tematic, inclusiv dup volum i coninut;
- elaborarea mai multor variante de rezolvare funcional i artistic a compoziiei planimetrice, de
organizare a structurii spaial-volumetrice, de variante cromatice;
- evaluarea produsului final (clauzura, proiectul, macheta) dup parametrii actului creativ;
participarea elevilor la evaluare i autoevaluare.
Activitatea elevului-designer este un sistem emoional-raional, logic i artistic, bazat pe
criteriile creativitii recunoscute ca specifice artei i literaturii, n special artelor plastice: fluiditatea,
flexibilitatea, originalitatea [231, p.8]. Problema-algoritm este supus prin gndirea discursiv
proceselor de analiz, sintez, comparaie i abstractizare, rezultndu-se cu un concept original, iar
prin imaginaie procesele de aglutinare i analogie, evideniere, hiperbolizare sau diminuare,
multiplicare sau omisiune, diviziune sau rearanjare, adaptare, substituire, modificare, schematizare,

84

tipizare, al cror rezultat este SI n forma unor imagini artistice originale [91, p.78]. Sintetizate,
acestea vor constitui produsul final: proiectul artistic al unui SI original (Fig. 2.5).
Not: Schema reprezentat de Fig. 2.5 este parte component a Modelului MSCSI.Fig. 2.5. Sistemul activitii elevului-designer n proiectarea artistic a spaiului interior
. . a definit pentru procesul de creaie urmtoarea structur:
1. Intuiia i dorina, apariia ideii, trecerea de la perceperea intuitiv a ideii la dezvluirea ei;
2. Cunotinele i raionamentele, elaborarea schemei sau planimetriei, experimentarea,
prezentarea inveniei ntr-o form logic; perceperile, prezentarea constructiv [107].
Variante de structuri ale procesului de creaie, mai mult sau mai puin detaliate, au propus: J.
Dewey, Durkin, P. M. Jakobson, A. F. Osborn [27, 29, 107].
n 1957 H. G. Gaugh elaboreaz modelul gndirii creative, care include cinci trsturi i
comportamente specifice: aptitudini intelectuale, aptitudinea interogativ (de cutare), flexibilitatea
cognitiv, sensibilitatea estetic i posibilitatea de sesizare a destinului, a ncrederii creatorului n
viitorul su [107].
Prin urmare, i finalitile EAP n studierea/crearea SI trebuie s rspund acestor criterii, adic
elevii de la CAP A. Plmdeal i vor forma pe parcursul studiilor competene, comportamente i
trsturi caracteriale, i vor dezvolta aptitudini de elaborare a unor SI, care s demonstreze
capacitatea de a realiza activitile de imaginaie i gndire artistic, de a proiecta/crea spaii
interioare, care s creeaz utilizatorului o impresie/stare de fluiditate, flexibilitate i originalitate.
Drept factori cognitivi ai creativitii sunt delimitai imaginaia, inteligena, intuiia i
originalitatea, ntruct acetia au funcia de integrare a celorlali factori cognitivi ai creativitii:
imaginaia realizeaz fuziunea informaiilor n structuri noi prin contopire, transformare i


P
r
o
d
u
s
u
l

f
i
n
a
l
:


P
r
o
i
e
c
t
u
l

a
r
t
i
s
t
i
c

a
l

S
I

(
m
a
c
h
e
t

)


A
c
t
i
v
i
t
a
t
e
a

e
l
e
v
u
l
u
i

Imaginaia

Aglutinare

Tipizare

Modificare

Analogie

Imagini artistice

Problema
algoritm
Analiza

Sinteza

Comparaie

Abstractizare

Gndirea

Concept


85

unificare a imaginilor, a ideilor, a obiectelor i fenomenelor ntr-o noua semnificaie;
inteligena include sensibilitatea fa de probleme, fluena, flexibilitatea, capacitatea de
redefinire;
intuiia este forma superioar a imaginaiei creatoare; este ingeniozitatea finalizat n
identificarea unor soluii simple, surprinztoare si originale;
originalitatea este caracterizat prin noutate, inventivitate [59,91,106].
Acestora li se asociaz reprezentrile, cunotinele, lrgimea cmpului de idei i aptitudinile
specifice.
Factori de personalitate ai creativitii sunt considerate motivaiile superioare, nivelul de
aspiraie, interesele personale, sentimentele si atitudinile, temperamentul i aptitudinile. Factorii
caracteriali i cei afectiv-motivaionali suplinesc n creaie un coeficient de inteligen mai sczut.
Atitudinea interogativ, ncrederea n forele proprii, rbdarea, perseverena, entuziasmul,
autoexigena, angajarea social, spiritul de grup pun n valoare capacitile creative [Apud.
59,91,106].
Factorii sociali ai creativitii creatoare sunt mediul social-economic i cel cultural-tiinific
[Apud. 59,91,106].
Factorii stimulatori ai creativitii sunt nonconformismul, tenacitatea, inteligena i imaginaia
creatoare, profunzimea cmpului de imagini i idei;
Factorii inhibitori ai creativitii: ideile preconcepute, nencrederea n sine, conformismul,
teama de a nu grei i lipsa de motivaie.
Caracteristicile indicate ale creativitii se manifest la elevi n comportamente de creaie
specifice:
- dac anterior o modalitate de rezolvare a unor probleme a fost pentru elev destul de eficient,
atunci la ntlnire cu alt problem el va ncerca s-o utilizeze n primul rnd;
- cu ct mai multe eforturi au fost depuse pentru a identifica i a utiliza n practic o nou
metod de rezolvare a problemei, cu att e mai probabil este c se va apela la ea n viitor;
- apariia stereotipului de gndire l mpiedic pe elev s refuze la precedent i s caute o
soluie nou, mai eficient de rezolvare a problemei; modalitatea de depire a unui astfel de stereotip
este ncetarea pentru o perioad a ncercrilor de rezolvare a noii probleme i revenirea asupra ei cu
intenia de a cuta soluii noi, dar pe alte ci;
- aptitudinile creative ale elevului uneori sunt inhibate din cauza nereuitelor frecvente sau din
teama nereuitelor; n consecin, elevul pierde ncrederea n sine, are emoii negative care l
mpiedic s gndeasc creativ;
- eficiena maxim n rezolvarea problemelor creative se atinge prin motivarea optim i

86

nivelul corespunztor al excitaiei afective; acest nivel este strict individual pentru fiecare elev;
- cu ct mai multe cunotine posed elevul, cu att mai multe abordri de rezolvare a
problemelor creative va avea [Apud: 137,138].
MIP i instruirea individualizat sunt metode generale de instruire-educaie. n nvarea
receptrii, a studiului-creaiei SI, pe lng alte metode generale (exerciiul, lucrrile practice, studiul
de caz, expunerea, demonstrarea, informarea, descrierea, metoda analitic, metoda comparativ) n
designul interior sunt aplicate i metode specifice.
Metodele specifice studierii/crerii designului interior, pe care le-am aplicat i n experimentul
nostru de formare, sunt exersarea artistic i proiectele de creaie.
Metoda exerciiului. n designul interior metoda nvrii prin exerciiu nseamn repetiia
execuiei unei micri, aciuni, forme comportamentale, pn la stpnirea automat a acestora, pn
la formarea unor deprinderi ca reacii sau rspunsuri automatizate unei situaii bine definite (Fig. 2.6).Fig. 2.6. Exerciii cromatice. Tema: Contrastele cromatice
Nici un elev nu va putea s creeze corect un spaiu interior din punct de vedere compoziional,
funcional, cromatic, expresiv doar n baza indicaiilor; el trebuie s exerseze, s realizeze mai multe
variante de organizare compoziional, cromatic, pn cnd va ajunge la o variant optim,
armonioas corespunztoare destinaiei spaiului interior dat.
Metoda nvrii prin exerciiu este o metod rapid i eficace. Exerciiul, n proiectarea artistic
a SI, nu ntotdeauna este neaprat reproductiv; el poate fi i productiv, de natur s stimuleze i
dezvoltarea capacitilor creative, a originalitii. Prin exersare se formeaz mai ales
automatisme/deprinderi/ndemnri (de a aplica anumite legi, principii, reguli, tehnici de elaborare a
unui proiect artistic; de realizare a unui desen tehnic) [R. Gagne, 55].
Metoda lucrrilor practice este foarte important n pregtirea designerilor de interior i const
n realizarea de ctre elevi, sub conducerea profesorului, a diferitelor sarcini practice, tehnice i

87

tiinifice, n scopul formrii unor deprinderi motorii, practice i tehnice, de proiectare artistic a
spaiului interior. Lucrrile practice sunt aplicate i n evaluarea rezultatelor colare.
Conform lui I. Cerghit, lucrrile practice se integreaz n ansamblul metodologic al pregtirii
teoretice i practice a elevilor, privit ca un tot unitar, care nu admite nici o disociere de principiu
ntre metode; dimpotriv, pledeaz pentru complementaritatea reciproc i unitatea dialectic ale
acestora [23, p.259].
Evaluarea prin lucrri practice parcurge trei etape: msurarea, aprecierea i formularea. Cea
mai dificil este msurarea, deoarece implic folosirea unor instrumente adecvate scopului urmrit.
Studiul de caz (investigaia) s-a nscut din necesitatea gsirii unor ci de apropiere a instruirii
de modelul vieii reale, al activitii practice sociale sau productive. n proiectarea artistic a SI este
o metod de nvare i evaluare care presupune analiza i dezbaterea unei situaii particulare
problematicii.

Fig, 2.7. E. Mooglova (Anul IV). Studiu de caz: Reconstrucia unui spaiu interior existent
Biblioteca de Drept
Studiul de caz angajeaz elevii ntr-o confruntare direct cu situaii reale i se aplic n dou
cazuri:
a) ca surs de cunoatere, este preferat n scopul realizrii unor sarcini de descoperire;
b) ca modalitate de realizare a unor sarcini de aplicare, confirmare, ntrire, ncurajare.
S-a impus ca o metod de mare valoare euristic, dar i aplicativ, cu largi posibiliti de
utilizare n nvmnt, mai ales n cel, preuniversitar i universitar; stabilete achiziiile elevilor
formate anterior, necesare proiectrii SI; se realizeaz n baza unei scheme de notare, incluznd:
originalitatea concepiei proiectului (rezolvarea compoziional i cromatic), aplicarea principiilor,
cunotinelor, normativelor; acurateea executrii proiectului, claritatea argumentrii i forma
prezentrii; are o mare valoare formativ (Fig. 2.7).
Avantajul acestei metode const n apropierea elevilor de practica proiectrii artistice, care

88

dezvolt capacitile de analiz critic, de luare de decizii i de soluionare prompt a cazului.
Dezavantajele metodei: evaluarea clauzurilor necesit mult timp, experiena redus a unor
participani (Fig.2.8).

Fig.2.8. Studiul de caz cu caracter aplicativ (Apud: I. Cerghit, p. 236)

Metoda proiectelor (MP) a fost inspirat de J. Dewey [107] i teoretizat de W.H. Kilpatric
[107], la nceputul sec. XX: elevii i desfoar activitatea independent (n grup sau individual), iar
disciplinele colare i leciile sunt nlocuite cu proiecte, cu teme practice (n special n proiectarea
artistic); este actual n realizarea sarcinilor creative, presupunnd realizarea unui produs nou,
relevant la scar social i individual.
Conform lui D. Ptracu, MP este o tehnologie complex de instruire individualizat, care
stimuleaz interesul cognitiv, favorizeaz independena n planificarea, organizarea i evaluarea
activitii elevului i aplicarea cunotinelor achiziionate [106, p. 342 ].
Fiind o metod cu caracter interdisciplinar, n designul interior MP ofer elevilor ncredere n
capacitatea de a lucra independent, de a aplica de sine stttor cunotinele acumulate anterior, de
orientare n spaiul informaional, le stimuleaz dezvoltarea gndirii critice, a creativitii i
Sesizarea situatiei:
inelegerea clar a
a problemei
Stabilirea variantelor
de solutionare
Luarea hotrarii
Susinerea hotrarii
Prezentarea cazuluiu
Producerea informaiilor
necesare
Sistematizarea
Analiza situaiei
de fapt
Descoperirea cauzelor i
legitilor acestuia
Elaborarea nucleu
lui probabil (a pro
blemei eseniale)

Prin ntrebri adresate
profesorului
(conductorului)
Documentare n termen
(informaii de la ingineri,
tehnicieni, muncitori)

Studierea surselor scrise de
cunoatere (manuale,
reviste, rapoarte,referate)
Realizarea unei confruntri
a variantelor
Compararea valorii variantelor
Precizarea unei ierarhii
a variantelor
Luarea deciziei


89

capacitii de autoevaluare.
Aplicarea MP n proiectarea artistic va lua n calcul:
- activitatea dominant n proiectarea artistic: creativ;
- domeniul obiectual i coninutal: mono proiect;
- caracterul coordonrii proiectului artistic: direct;
- numrul participanilor la proiect: individual;
- durata ndeplinirii proiectului: semestrial.
Proiectarea artistic a SI decurge diferit, n funcie de circumstane.
Circumstanele obiective vizeaz cercetrile tiinifice acumulate, specificul bazei tehnice-
materiale, destinaia funcional, elaborarea proiectului SI, cerinele ergonomice, timpul alocat
pentru realizare .a.
n cadrul disciplinei PASI proiectul este neles ca o tem de aciune-cercetare, orientat spre
atingerea unui obiectiv clar prin mbinarea cunotinelor teoretice cu aciunea practic.
MP este i o metod complex de evaluare, rezultatele colare fiind abordate interdisciplinar.
Elevilor li se propune o tem cuprinztoare, cerndu-li-se s-o realizeze n forme variate de studiu,
investigativ, practic i individual.


Fig. 2.9. V. Ionel, anul III. Proiect artistic: reconstrucia apartamentului cu 2 odi.
Destinatar: scriitor, hoby: automobilele Lexus

Finaliti: capaciti dezvoltate de studiu i analiz a specificului proceselor desfurate ntr-
un spaiu interior dat, de emitere a varia soluii, de prezentare a proiectului artistic realizat. Elevii
din gr. 31 DI, de ex., au realizat tema Reconstrucia unui apartament cu 2-3 odi n etapele
documentare i informare, generare liber de idei, particularizare, aducere la concret.


90


Fig.2.10. Machet
Prima activitate: enunarea situaiei-problem: Necesitatea reconstruciei unui apartament cu
2-3 odi, elevii trebuind s contientizeze scopul reconstruciei, s elaboreze legenda proiectului
(pentru cine se va proiecta, numrul persoanelor, vrsta, sexul, profesia, activitatea
extraprofesional a persoanelor ce vor locui n apartamentul reconstruit).
A doua: identificarea soluiilor analogice i a reperelor asociative. Elevii trebuie s emit idei
i soluii noi, originale privind organizarea compoziiei funcionale a planului, elaborarea
seciunilor, planului tavanului i a sistemului de iluminare, structurii spaial-volumetrice a spaiului
interior, rezolvarea cromatic.
A treia: implementarea ideilor n practic - realizarea proiectului artistic i a machetei.
Tabelul 2.2. Datele obinute prin metoda proiectelor

Rezultatele colare
Niveluri:
I. nalt:
ample,
profunde,
stabile
II. Mediu:
suficiente,
pariale, incom
plete, vagi
III. Minim:
minime,
nu posed,
nu cunoate
Nr. % Nr. % Nr. %
Elaborarea compoziiei funcionale a
planului, zonarea SI
4 28.58
9

64.28

1

7.14

Elaborarea structurii spaial-volumetrice a SI
6 42.86 4 28.57 4 28.57
Rezolvarea cromatic asociativ a SI
8 57.14 6 42.86 - -
Expresia artistic-plastic a SI
3 21.43 8 57.14 3 21.43
Realizarea grafic i cromatic a proiectului
artistic, macheta
2 14.28 12 85.72 - -

Media


32.85 55.72 11.43


91

Elevii au realizat situaia-problem cu urmtoarele rezultate colare (Fig. 2.9, 2.10; Tabelul 2.2).
Monitorizarea procesului de creaie este important n evaluarea rezultatelor colare: achiziii
personale i produse ale activitii (proiecte, machete), pe care profesorul le evalueaz i le comunic
elevilor pentru corectarea oportun a rezultatelor i punerea n eviden a potenialului creativ-
tehnologic al acestora, n baza unei mari varieti de criterii.
Au fost stabilite mai multe forme de evaluare a rezultatelor colare n proiectarea artistic a SI.
Brainstorming-ul, iniiat de A. Osborn n 1939, ncurajeaz elevii n cutrile creative, n
generarea de soluii noi, originale, n cadrul unui grup, declaneaz mecanismul asociaiilor libere ale
grupului, contribuie la crearea unui microclimat optim pentru creaie. Efectul metodei rezid n
multitudinea ideilor originale, reale sau ireale, lansate ntr-un timp relativ scurt. Se aplic prin
respectarea principiilor amnrii criticii i autocriticii i al asigurrii calitii prin cantitate.
n PASI brainstorming-ul s-a desfurat n etapele:
- abordrii problemei: se anun problema;
- emiterii spontane i deschise a ideilor: sunt acceptate toate ideile, inclusiv cele ireale,
fantastice;
- ncheierii edinei asaltului de idei: se anun toate ideile fixate pe tabl sau pe hrtie;
- evalurii datelor i tragerii concluziilor: se analizeaz toate ideile, fiind selectate cele mai
reuite, se stabilete ideea optim.
Metoda Sinectic sau metoda Gordon antreneaz elevii n rezolvarea creatoare a problemelor;
se bazeaz pe analogii i asociaii de idei; se potrivete foarte bine PASI datorit operaiilor comune
de gndire creatoare comparaii, analogii, asociaii etc. Spre deosebire de brainstorming, sinectica
preconizeaz generarea ideilor pe parcursul ntregii sesiuni de lucru. Prin sinectic se exerseaz
detectarea similitudinilor.
Succesul prin aplicarea sinecticii depinde n primul rnd de aptitudinile artistice-plastice ale
elevilor, de perseverena i capacitatea lor de nvare, apoi i de timpul alocat pentru nvare i de
calitatea instruirii. Aptitudinile se depisteaz n procesul de nvare, iar perseverena se dezvolt prin
dirijarea tiinific a nvrii, care presupune:
- dezvoltarea bagajului iniial de cunotine;
- dezvoltarea limbajului plastic;
- stimularea receptivitii la nou;
- nelegerea i interpretarea corect a solicitrilor profesorului;
- formarea deprinderilor de a rezolva independent diverse probleme;
- dezvoltarea capacitii de memorizare, de evocare a esenialului;
- dezvoltarea creativitii;

92

- dezvoltarea responsabilitii.
Instruirea asistat de calculator este mai mult dect o metod; este strategie modern.
Calculatorul se aplic tot mai mult n PASI, att n documentare i informare, n stocarea, prezentarea
i analiza matematic a datelor, ct i n proiectarea propriu-zis a spaiilor interioare toate aceste
operaii i activiti realizndu-se n mod individual, n lipsa profesorului [23, p. 303], avnd ca
rezultat creterea eficienei activitii elevilor prin stimularea interesului fa de nou, dezvoltarea
gndirii logice, stimularea imaginaiei i creativitii.
n cadrul disciplinei PASI calculatorul poate fi utilizat la etapele informrii, stabilirii noiunilor,
prezentrii proiectelor analogice, nsoit de sarcina de realizat. Demersul didactic este centrat pe
elev. Cu ajutorul calculatorului elevul i completeaz de sine stttor portofoliul.
Realizarea manual a proiectelor. Orict de performant n-ar fi calculatorul, n artele spaiale
metoda realizrii manuale a proiectelor artistice, rmne cea dominant datorit contactului direct
i contaminrii subiectului creator cu obiectul creaiei, care nu poate fi nlocuit nici de o main,
capacitatea creierului uman de a stabili legturi temporale, avnd o vitez caracteristic doar fiinelor,
nu i a lucrurilor. De aceea, n multe instituii cu profil artistic din occident utilizarea calculatorului
n proiectarea artistic este limitat.
Evaluarea, inclusiv n cadrul PASI, trebuie s rspund caracteristicilor i calitilor definitorii
ale obiectelor evaluate: achiziiilor elevului (competene-comportamente-trsturi caracteriale-
aptitudini) i ale produselor create (proiectelor artistice i machetelor). Profesorul apreciaz achiziiile
elevilor i produsul activitii lor; marcheaz originalitatea concepiei proiectului artistic, dar i
lacunele acestuia, obinuindu-i pe elevi cu rigorile ncadrrii n reguli, timp i spaiu. Autoevaluarea
le dezvolt elevilor capacitatea de a raionaliza, de a face judeci de valoare asupra proiectelor proprii
i ale colegilor.
Evaluri preferabile n PASI:
dup tipul de activitate: lucrri practice;
dup modul de organizare a elevilor n cadrul evalurii: individual i frontal;
dup tipul de evaluare final: examenul, expoziia-vizionare a lucrrilor (Anexa 6).
Criteriile de evaluare a proiectelor artistice i a machetelor n PASI se refer la:
a) achiziiile elevului n domeniu:
plintatea i calitatea cunotinelor: artistice-plastice conceptuale, artistice-plastice generale,
despre limbajul plastic al SI, despre destinaia SI, despre efectele SI asupra utilizatorului;
suficiena capacitilor - de receptare/studiere/creare, de prezentare a proiectului: analiz i
sintez, cooperare; de evaluare a proiectelor de design interior; de prezentare a machetei; de
autoevaluare;

93

semnificaia atitudinilor: trire afectiv, dezirabilitate, apreciere, voin, viziune original,
iniiativ;
trsturi caracteriale specifice designerului de interior: pasiune, ncredere, perseveren,
hrnicie, scrupulozitate, hotrre, echilibru decizional etc. (vezi mai jos la Finaliti);
comportamente profesionale i artistice-estetice adecvate:
- raportare creativ permanent la spaiul existenial, spaiile interioare create original;
- aprecierea profesionist a spaiilor abordate;
- identificarea de soluii pentru reglementarea unor spaii neamenajate etc. (vezi mai jos la
Finaliti);
aptitudini artistice-estetice, artistice-plastice, spaial-artistice dezvoltate;
b) valoarea produsului creat:
originalitatea i plintatea (principiul de sistem) conceptului proiectului SI; inuta grafic,
cromatica, expresivitatea;
calitatea i cantitatea documentrii i informrii;
nelegerea i gradul de dezvluire a temei: corect, complet;
calitatea realizrii proiectului artistic i a machetei:
- rspunsul corect i complet/deplin la tem;
- adecvarea la subiect i la context;
- respectarea principiilor compoziionale ale SI;
- coninutul i coerena proiectului artistic (concordana ideii i a destinaiei SI);
integritatea compunerii elementelor-forme n SI.
Criteriile evalurii rezultatelor colare la studiul-proiectarea spaiilor interioare sunt cunoscute
i aplicate nu numai de profesor, ci i de elevi, n vederea autoevalurii i stabilirii unei retroaciuni
eficiente.
Finalitile activitii de studiere/proiectare a formei i a spaiului interior: competena spaial-
artistic, comportamentele i trsturile caracteriale specifice designerului de interior, aptitudinile
artistice-plastice dezvoltate.
Competena spaial-artistic este finalitatea principal n EAP, general i de formare
profesional. CSA n designul interior reprezint o unitate organic de cunotine-capaciti-
atitudini artistice-plastice de receptare/studiere/proiectare a spaiului interior:
cunotine: despre esena i procesul de receptare, cunoatere (nelegere-comprehensiune)
i creare a SI; despre limbajul plastic al SI, structura i compoziia acestuia, inclusiv despre tehnicile
de transpunere i calitile acestora; despre destinaia i particularitile mesajului SI modelat artistic;
capaciti: de receptare, nelegere-comprehensiune i creare a SI;

94

atitudini: cu privire la destinaia i funciile SI, modul de percepie, cunoatere i creare a SI,
cu privire la mesajul comunicat de SI i influena lui asupra dispoziiei sufleteti a utilizatorului; cu
privire la propria formare artistic-plastic pentru receptarea-cunoaterea-crearea SI.
Trsturile caracteriale ale designerului de interior: imaginaia artistic (reprezentrile,
lrgimea cmpului de idei), inteligena (sensibilitatea fa de probleme, atitudinea interogativ,
fluena, flexibilitatea, capacitatea de redefinire); motivaia superioar, aspiraia creatoare, intuiia i
originalitatea (noutate, inventivitate), creativitatea artistic-plastic; perfecionismul (n sens pozitiv),
simul artistic al spaiului; voina, perseverena i rbdarea etc. [G. Sperman, V. Dulghieru, D.
Thurstone, 107; J. P. Guilford, 231; A. Munteanu, 91]; ncrederea n forele proprii i n viitorul su
artistic, capacitatea de sesizare a destinului [H. G. Gaugh, 65]; interesele personale, rbdarea,
perseverena, entuziasmul, autoexigena, angajarea social, spiritul de grup [73].
Comportamentele specificedesignerului de interior: emoiile i sentimentele, intuiia i dorina,
elaborarea mai multor idei, trecerea de la perceperea intuitiv a ideii la dezvluirea ei; cunotinele i
raionamentele, elaborarea schemelor planimetrice, experimentarea, prezentarea inveniei ntr-o
form logic; perceperile, prezentarea constructiv [P. Engelimeir, 107].
Aptitudinileartistice-plastice ale designerului de interior: aptitudinea interogativ (de cutare),
flexibilitatea cognitiv, sensibilitatea estetic [H. G. Gaugh, 107].
n activitatea noastr didactic cultivm elevilor capacitatea de autoevaluare printr-un
comentariu de proiect artistic al SI, n care elevii trebuie s se refere la:
- punctele forte ale proiectului;
- punctele vulnerabile ale proiectului;
- posibilitatea mbuntirii proiectului;
- cauzele unor nereuite particulare;
- aprecierea cu not.
Profesorul n cadrul metodologiei PSFSI. n analiza unui proiect artistic rolul profesorului
este hotrtor, activitatea sa profesional rezultndu-se cu dezvoltarea la elevi a percepiei,
imaginaiei i gndirii spaiale, cu formarea gustului estetic al elevilor, capacitii de proiectare a SI
- manifestate n CSA. Profesorul:
- propune elevilor teme de proiecte;
- iniiaz elevii cu proiecte/modele conceptuale din design i arhitectur;
- i familiarizeaz cu modul de organizare a conceptelor, noiunii de sistem, structurii
organizrii elementelor i a limbajului plastic al SI; le formeaz deprinderi de aplicare practic a
acestora n activitatea de proiectare artistic a SI;
- i iniiaz n specificul i particularitile materialelor folosite la crearea SI;

95

- le face cunotin cu sistemul de activitate profesional n proiectarea artistic a SI, inclusiv
cu metodologia evalurii acestora;
- le cultiv trsturi caracteriale specifice designerului de interior; i ndrum cu privire la
comportamentele profesionale adecvate; ncurajeaz dezvoltarea aptitudinilor profesional-artistice
ale elevilor;
n concluzie. Studierea i proiectarea artistic a spaiului interior, avnd un obiect distinct de
cunoatere, are i o metodologie specific. Specificitatea metodologiei este dat de achiziiile pe care
le obine elevul n procesul formrii sale ca designer de interior i de caracteristicile produsului
studierii i proiectrii proiectul artistic al spaiului interior i a machetei.
Aceste condiii determin metodologia studierii i proiectrii spaiului interior:
- n plan epistemologic: s se ntemeieze pe interaciunea principiilor cunoaterii tiinifice,
cunoaterii artistice, cunoaterii empirice, deoarece proiectul artistic al spaiului interior este
concomitent un produs tiinific, artistic i tehnologic;
- n plan teleologic: s valorifice concomitent dou obiecte de cunoatere: elevul receptor-
creator i procesul de elaborare a proiectului artistic al spaiului interior i a machetei;
- n plan coninutal: s exploreze i s aplice valorile receptrii-cogniiei-creaiei (valori
procesuale) i valorile caracteristicilor de baz ale spaiului interior, alctuite prin interferena
mijloacelor SI-spaial-volumetrice, obiectual-utilitare, textural-materiale, cromatice, luminii;
- n plan metodologic propriu-zis: s selecteze-s combine metode generale, specifice i
particulare, care s integreze cele trei tipuri de cunoatere, desfurate n proiectarea artistic a
spaiilor interioare: tiinific, artistic, empiric-tehnologic;
- s promoveze prin toate componentele sale dezvoltarea creativitii artistice a elevilor n
designul interior.

2.5. Concluzii la Capitolul 2:
Spaiul, alturi de timp, este categoria fundamental existenei umane; el este perceput,
explorat, valorificat i culturalizat n mod subiectiv. Spaiul interior este unul exclusiv uman, produs
cultural, care sintetizeaz demersurile tiinific, praxiologic i artistic, fiind astfel transformat continuu
n spaiu de existen uman: examinat tiinific, spaiul interior nu are o identitate stabil, deoarece
esena, raiunea de a fi a acestuia este s corespund nevoilor cultural-spirituale n permanent
schimbare ale omului; modelat artistic, spaiul de interior induce o nuan de metafizic i suprasensibil.
Forma n artele spaiale este concomitent proces i produs al corelrii funciei, formei i
semnificaiei propriu-zise (a elementelor i caracteristicilor lor), fiecare element sau caracteristic a

96

formei fiind condiionat/motivat de funcia spaiului interior i de semnificaia pe care o comport/o
reprezint/o creeaz.
Designul interior este domeniul complex al activitii umane de modelare artistic-tehnologic
i tiinific a spaiului interior ntru armonizarea ct mai deplin a universului intim al omului cu
lumea din jurul su.
Compoziia n artele spaiale este elementul definitoriu, de o structur complex, format din
legiti, caliti, mijloace de expresie plastic. Crearea ei include cu necesitate ideea compoziional i
elementele formei artistice, structurate conform unei scheme pe liniile directoare, care reprezint
momentul creaiei originale a designului interior. Caracteristicile compoziiei artistice a SI sunt
relevante stabilirii unor repere pentru metodologia nvrii designului interior.
Caracteristicile, aplicaiile i semnificaiile culorilor n designul interior sunt determinate
psihofiziologic, cea mai mare prioritate avnd-o factorul subiectiv: dei se impun ca proprieti fizice
ale luminii, valoarea spiritual a culorilor este exclusiv determinat de subiectul receptor, deci studiul
caracteristicilor culorilor n proiectarea artistic a spaiului interior este important nu att ca factor
obiectiv al designului interior, ci ca mijloc de obinere n spaiul interior a unui confort, a unor
semnificaii dorite de locuitorul acestuia. Importana selectrii/combinrii culorilor este cu att mai
mare, cu ct practic nelimitat este numrul combinaiilor acestora, fapt care subliniaz odat-n plus
caracterul subiectiv al semnificaiilor culorilor.
Crearea/receptarea operei prin elementele formei sale artistice (principiu constitutiv al artei)
atribuie metodologiei de FPI n designul interior baz i consisten epistemologic, care este dat de
achiziiile elevului n procesul formrii sale ca designer de interior i de caracteristicile produsului
studierii i proiectrii designul spaiului interior, determinnd metodologia studierii i proiectrii
artistice a spaiului interior:
- n plan epistemologic: s se ntemeieze pe interaciunea principiilor cunoaterii tiinifice,
cunoaterii artistice, cunoaterii empirice, deoarece proiectul artistic al spaiului interior este
concomitent un produs tiinific, artistic i tehnologic;
- n plan teleologic: s valorifice concomitent dou obiecte de cunoatere: elevul receptor-
creator i procesul de elaborare a proiectului artistic al spaiului interior i a machetei;
- n plan coninutal: s exploreze i s aplice valorile receptrii/studierii/creaiei (valori
procesuale) i valorile caracteristicilor de baz ale spaiului interior, alctuite prin interferena
mijloacelor SI-spaial-volumetrice, obiectual-utilitare, textural-materiale, cromatice, luminii;
- n plan metodologic propriu-zis: s selecteze-s combine metode generale, specifice i
particulare, care s integreze cele trei tipuri de cunoatere, desfurate n proiectarea artistic a
spaiilor interioare: tiinific, artistic, empiric-tehnologic;

97

- s promoveze prin toate componentele sale dezvoltarea creativitii artistice a elevilor n
designul interior.
Finalitile principale ale aplicrii metodologiei specifice studierii/crerii spaiului interior
sunt competenele artistice-plastice, comportamentele i trsturile caracteriale specifice designerului
de interior, aptitudinile pentru modelarea artistic a spaiilor interioare. n domeniul examinat,
competenele artistice-plastice se concretizeaz n competena spaial-artistic competena de baz
a designerului de interior.

3. VALIDAREA EXPERIMENTAL A METODOLOGIEI STUDIERII
DESIGNULUI INTERIOR
3.1. Designul, instrumentarul i desfurarea experimentului
Design. Experimentul s-a ntemeiat pe conceptul cercetrii i s-a desfurat n conformitate cu
metodologia specific percepiei/cunoaterii/nelegerii/crerii formei i a spaiului interior, stabilit
n Cap. 2.
Scopul experimentului validarea metodologiei specifice studierii/crerii a formei i a spaiului
interior n formarea profesional iniial a designerilor de interior.
Obiectivele experimentului:
- diagnosticarea capacitilor creative ale elevilor de percepere/creare a formei i a spaiului
interior n procesul proiectrii artistice;
- elaborarea instrumentarului de aplicare a metodologiei specifice studierii/crerii formei i a
spaiului interior: a referenialelor i a descriptorilor de performan ale elevilor;
- aplicarea metodologiei specifice proiectate de noi n practica formrii profesionale iniiale a
designerilor de interior i colectarea datelor referitoare formrii la elevi a competenei spaial-
artistice;
- stabilirea valorilor competenei spaial-artistice, achiziionate de elevi n procesul instruirii
experimentale.
Subiecii cercetrii experimentale: 53 de elevi din anii II i III, Colegiul de Arte Plastice A.
Plmdeal, care studiaz la specialitatea Design interior.
Eantion: Colegiul de Arte Plastice A. Plmdeal, Chiinu, Republica Moldova, disciplina
Proiectarea artistic a spaiului interior.
Etapele experimentului:
I. Studiul experienial (experimentul de constatare).
II. Desfurarea experimentului de formare: anii 2008-2009.

98

III. Experimentul de control
Metode: convorbirea, explicaia, chestionarea, testarea, proiectul artistic .a.
Convorbirea i explicaia s-au aplicat n perioadele de pregtire a elevilor pentru experimentele
de constatare, de formare i de control.
Testarea s-a aplicat n cadrul tuturor celor trei etape ale experimentului.
Proiectul artistic a avut o funcie multipl: de metod de cercetare experimental, de metod de
studiere i formare profesional, de produs al activitii de studiere i formare.
Prin experimentul de control, datele finale au fost raportate la datele experimentului de
constatare, obinndu-se astfel date relevante n formarea la elevi a competenei spaial-artistice, a
altor achiziii aferente profesiei designer de interior.
I nstrumentarul experimentului s-a constituit din referenialul de evaluare a achiziiilor elevilor
n domeniul studierii/crerii formei i a spaiului interior i din descriptorii de performan n acelai
domeniu. Conceptele examinate n capitolele anterioare i experienele personale demonstreaz c
stabilirea referenialului i a descriptorilor de performan n formarea artistic-plastic, n general, i
n predarea/studierea disciplinei Proiectarea artistic a spaiului interior sunt definitorii acestui
domeniu, cci, dac n nvmntul general prezumia necunoaterii este validat istoric i acceptat
ca axiom pentru copiii i elevii de orice vrst, n nvmntul artistic, instruirea nu se poate
desfura altfel, dect pe acele valori ale competenelor-comportamentelor-trsturilor-aptitudinilor
artistice-plastice ale elevilor, care sunt stabilite prin evaluare expres.
A. Referenialul de evaluare a competenei spaial-artistice se constituie din valori ale acesteia
cunotine, capaciti, atitudini, stabilite de teoria i practica educaiei artistice-plastice, ca aferente
domeniului dat de activitate profesional i posibile a fi formate prin studierea i creaia de design.
Or, referenialul sintetizeaz, unific demersul socioprofesional pentru formare n profesie i
demersul educaional propriu-zis al acestei formri.
Referenialul reprezint reperele de formare aprobate socioprofesional, iar descriptorii de
performan msurariul acestora. Proiectarea, elaborarea i evaluarea rezultatelor colare de formare
profesional nu se pot realiza altfel dect pe un anumit referenial.
Tehnica referenialelor de evaluare, ct i formularea criteriilor de evaluare n termenii
descriptorilor de performan, afirm Elisabeta Voiculescu, constituie modaliti utile pentru
controlul i autocontrolul erorilor subiective de evaluare, n sensul c ele pot determina mult
improvizaia i arbitrariul, pot oferi o baz obiectiv pentru o evaluare corect, precum i punctele de
reper necesare pentru comparabilitatea evalurilor efectuate de profesori diferii, n uniti colare
diferite [164, p.131].
Definirea competenilor profesionale necesare n activitatea de proiectare artistic i utilizarea

99

listei competenelor poate servi drept sistem de referin pentru evaluarea elevilor la disciplinele ce
in de acest domeniu. Pentru a scoate evaluarea de sub influena arbitrariului, a opiniilor subiective i
pentru a o plasa n sfera unor repere obiective i relevante sub raport pedagogic i social, am elaborat
un referenial specific Designului interior, utilizabil n evaluarea rezultatelor activitii profesionale
la disciplina Proiectarea artistic a spaiului interior (Tabelul 3.1).
Tabelul 3.1. Referenialul domeniului de competen
Proiectarea artistic a spaiului interior
Capaciti generale Cunotine-Capaciti-Atitudini

1. De cunoatere:
- a datelor generale i particulare ale Designului interior:
istorie i evoluie; idei, concepte, principii, teorii; tehnologii;
materiale;
- a terminologiei normative i de proiectare n Designul
interior;
- a limbajului plastic (elementelor de expresie) al Designului
interior;
- a metodelor de organizare compoziional a SI: funcional,
cromatic, semnificativ.

2. De comprehensiune:


- a principiilor de organizare a spaiului interior;
- a corelaiei funcie-form-semnificaie.

3. De analiz:


- a organizrii reuite a unor spaii interioare;
- compoziional, funcional, semnificativ i cromatic a SI;
- a mijloacelor de expresie i armonizare, specifice DI.

4. De sintez:
- corelarea interdisciplinar n proiectarea artistic a SI;
- corelarea elementelor-forme cu geometria spaiului, n
raporturi de contrast, de cantitate, calitate;
- organizarea SI conform principiului unitii i integritii.

5. De aplicare:
- a unor principii i concepii spaial-volumetrice n
organizarea unui SI dat;
- a diverselor materiale i tehnici grafice n proiectarea SI;
- a diverselor tehnici de proiectare i machetare a SI;
- a experienei proprii n proiectarea artistic a SI (integrarea
asociativ);
- racordarea elementelor-forme-destinaiei-cromaticii-luminii-
volumului-spaiului.

6. De evaluare:
- aprecierea ideii conceptuale a proiectului artistic;
- aprecierea aplicrii principiilor i a mijloacelor de expresie i
armonizare, a cromaticii n cadrul proiectrii artistice;
- aprecierea originalitii proiectului artistic.

B. Descriptorii de performan prezint o categorie de formulri, explicaii organizate ntr-o
manier ierarhic ale performanei ateptate din partea elevilor, aflai n situaie de evaluare i care

100

pot fi identificai n comportamentele elevilor sau n produsele activitii acestora. Descriptorii de
performan sunt repere de evaluare a rezultatelor efective ale nvrii, aa cum se manifest acestea
n activiti concrete pe care le pot realiza dup parcurgerea unei secvene de instruire [164, p.147-
149].
Utilizarea descriptorilor de performan n evaluare are urmtoarele avantaje: creterea
transparenei i a consistenei procesului de apreciere/notare i prin aceasta a credibilitii deciziei;
creterea gradului de profesionalism; stimularea schimbrii accentului evalurii de pe coninuturile
educaionale/FP pe competene i aptitudini, activate contextual sau situaional.
Tradiional, evaluarea rezultatelor colare ale elevilor se face pe cale inductiv, prin activiti
practice i vizeaz n principal, coninuturile educaionale de FP.
Descriptorii de performan, dimpotriv, au fost elaborai de o manier care induce o
evaluare deductiv, axat pe stabilirea achiziiilor elevilor n toate domeniile cunoaterii i formrii:
cognitiv (cunotine), psihomotor (capaciti), atitudinal, aptitudinal i comportamental (Tabelul 3.2).
Tabelul 3.2. Descriptorii de evaluare a competenei spaial-artistice, n anul III

nalt Mediu Minim
Proiect artistic original al SI Proiect artistic al SI tradiional Proiect artistic al SI, realizat
parial
Determin corect destinaia
SI i activitile specifice
desfurate n el
Determin cu dificultate desti
naia SI i activitile specifice
desfurate n el
Determin incorect destinaia
SI i activitile specifice
desfurate n el
Elaboreaz corect i intere-
sant schema funcional a
planului
Elaboreaz o schem tradiiona
l funcional a planului
Elaboreaz schema funcional
dirijat de profesor
Utilizeaz creativ mijloacele
de expresie plastic n reali-
zarea proiectului artistic i a
machetei SI
Utilizeaz corect mijloacele de
expresie plastic n realizarea
proiectului i a machetei SI
Utilizeaz cu dificultate mij-
loacele de expresie plastic n
realizarea proiectului i a
machetei SI
Aplic o rezolvare
semnificativ, gam
cromatic original
Aplic o semnificaie, o gam
cromatic tradiional
Aplic o semnificaie, o gam
cromatic neadecvat

Formarea profesional a elevilor de la CAP A. Plmdeal este determinat nu doar de
informaiile acumulate, ci n primul rnd, de nivelul de dezvoltare a capacitilor intelectual-creative,
de aceea, n cercetarea noastr, am conceput evaluarea competenei spaial-artistice (CSA) a elevilor
nu doar ca o aciune de control, limitat la verificare i notare, ci ca un proces ce se ntreptrunde
organic cu celelalte procese ale actului didactic.
Urmnd definiiile competenei date de I. Bonta [17, p.215], C. Cuco [29], Vl. Pslaru [113-

101

114, 115, 116, 117,118], a altor autori, am conceput obiectul evalurii elevilor nu numai ca produs al
activitii lor, ci i ca activitate prin care a fost acesta realizat, cci dezvoltarea capacitilor (in senso
latu) intelectual-creative are loc n strns legtur i ca urmare a activitii de nvare/elaborare a
SI. Evaluarea CSA la elevi a reprezentat punctul strategic n derularea ntregului proces de predare-
nvare-evaluare, cci, conform lui I. Bonta, competena se identific cu abilitatea de a face ceva,
dar ea presupune i rezultatul activitii [17, p.215]. Am urmrit deci s evalum ceea ce este capabil
s fac realmente elevul i adaptabilitatea lui la diferite situaii profesionale n varia contexte.
Multitudinea valorilor CSA evaluate este argumentat de capacitatea competenei de a mobiliza un
ansamblu de resurse interne i externe i a le integra n vederea soluionrii unor situaii complexe.
Am apreciat c resursele sunt interne i externe. Resursele interne cognitive, de ex., mbin/
reprezint ansamblul de cunotine adaptate i reconstruite de elev n situaia dat. Resursele externe
sunt de ordin material (reisina, sulimanul, calculatorul .a.), spaiale i temporale. Elevul trebuie s
stpneasc resursele i s le utilizeze n anumite circumstane.
Un alt obiect al evalurii elevilor au fost performanele lor profesionale, nelese ca valori ale
competenei concretizate n acte expresive, n atingerea unui obiectiv de nvare. Astfel, prin
raportare la obiectivele educaionale aflm ceea ce elevul trebuie s realizeze; prin raportare la
performan aflm ceea ce elevul a realizat la modul concret.
Scopul educaiei i formrii n designul interior este formarea unui profesionist creativ,
competent, adaptabil unor situaii complexe, nonconformist. Programa de studiu la specialitatea
Design interior, CAP Alexandru Plmdeal, propune un model de formaie profesional n care
stimularea creativitii, ncurajarea formrii unei personaliti creatoare originale, bine
individualizate, este completat i susinut prin formarea unei solide competene profesionale (CSA),
procesul instructiv/educativ/formativ fiind orientat la formarea/dezvoltarea unui ansamblu de
competene n domeniile:
- conceptual-teoretic: noiuni i concepte: design interior, concepie spaial, semnificant,
funcional, ergonomie, acustic, iluminare arhitectural .a.;
- limbajului plastic;
- analizei: operarea n baza schemelor strategice;
- aplicativ: determinarea conceptului general, conceptului de detaliu, ambianei spaiale,
cromatice i decorative;
- dezvoltrii gndirii spaiale, gndirii asociative;
- atitudinal: manifestarea interesului, receptivitii, empatiei, ateniei .a.
innd cont de cadrul teleologic al formrii elevilor n designul interior, experimentul de
formare i evaluarea elevilor a fost centrat pe originalitatea i creativitatea lor, n calitate de

102

instrumente de evaluare fiind folosite caracteristici ale originalitii i creativitii, indicate de autori
de referin. I. Bonta de exemplu, indic pentru creativitate atributele de capacitate (proprietate,
dimensiune) complex i fundamental a personalitii [17, p.337], capacitatea de a crea un produs
nou, realizat efectiv la cinci niveluri:
a) expresiv: soluii mai productive cu valene de perspicacitate;
b) productiv: soluii mai eficiente de producie, obinute prin combinri i recombinri, asocieri
de date i soluii existente, cunoscute;
c) inovativ: soluie nou, care sporete simitor productivitatea;
d) inventiv: depete calitatea i performanele creaiei productive i inovative; n baza unei
gndiri i restructurri noi, produce o idee, soluie, tehnologie etc. noi, original;
e) emergent: idei, teorii, soluii, tehnologii etc. [ibidem, p.287].
Evaluarea proiectului artistic i a machetei, ca sarcin creativ, se realizeaz n conformitate cu
referenialul formrii n designul interior:
nsuirea, comprehensiunea i aplicarea adecvat a informaiilor;
Aplicarea/demonstrarea unor abiliti, dexteriti sau competene reclamate de realizarea
proiectului artistic al spaiului interior;
Originalitatea produsului: spiritul creativ, inventiv al designerului;
Modul de prezentare: prezentarea grafic i cromatic a proiectului artistic, macheta.
Dezvoltarea capacitilor/abilitilor intelectuale: capaciti de observare, argumentare i
demonstrare, de descoperire, de emitere a ipotezelor, de sesizare i rezolvare a varia probleme din
domeniul designului interior; precizarea notelor definitorii ale actului de gndire (ntmpltoare,
spontan, impulsiv, reflectorie); gndire relevant (observare/investigare, analiz, clasificare,
sintez, generalizare/abstractizare) (Tabelul 3.3).
Tabelul 3.3. Procesele principale de gndire n cadrul proiectrii artistice a SI
La nivel de comprehensiune: La nivel de analiz i sintez:
- destinaia SI;
- conceptul SI;
- schema planimetric a SI;
- principiile i procedeele de organizare
compoziional a SI;
- corelaia dintre funcie, form i
semnificaie n SI;
- evoluia tendinelor n designul interior.
- analiza: planimetriei, structurii spaial-
volumetrice, cromaticii, mijloacelor de
expresie i armonizare specifice SI -
conform principiului unitii i integritii;
- sinteza interdisciplinar n proiectarea
artistice a SI;
- corelarea elementelor i a spaiului n
raporturi de contrast, cantitate i calitate.

103


Evaluarea nivelului de dezvoltare a capacitilor intelectuale se axeaz pe rezultatele aciunii
(evaluare global) i pe divizarea activitii intelectuale n procese pariale (evaluare analitic).
Dezvoltarea capacitilor intelectuale orienteaz aciunea evaluativ spre obiective formative i
presupune promovarea metodelor participative, a metodologiei angajrii elevilor ntr-un efort
intelectual, stimularea interesului de cunoatere.

3.2. Valori ale cadrului experienial de studiere a formei i a spaiului n designul interior

EXPERIMENTUL DE CONSTATARE
Formarea experimental a CSA la elevi a fost anticipat de examinarea cadrului experienial,
constituit din piesele curriculare (documente colare care conceptualizeaz/normeaz activitatea
instructiv/educativ) i subiecii ecuaiei profesorii i elevii.
A. Piesele curriculare. n cadrul experimentului de constatare am valorificat curriculumul colar
la arta plastic (cl. I-IV i V-IX) [32, 33] i programele analitice ale cursurilor Proiect (a CAP
Alexandru Plmdeal) i Proiectarea interiorului (FAPD a Universitii Pedagogice de Stat I.
Creang, Facultatea de Arhitectura a Universitii Tehnice), n urma cruia am constatat:
Curriculumul colar la arta plastic reflect teoria i practica procesului educaional i
rspunde scopului de a oferi elevului experiena de comunicare estetic integral n domeniul artelor
plastice. Elevii sunt familiarizai doar cu unele noiuni din domeniul designului (produs, grafic,
vestimentar, ambiental). Curriculumul nu marcheaz i orientarea spre formarea competenelor
profesionale n domeniul proiectrii artistice a spaiului interior.
Curriculumul disciplinar Proiect la specialitatea Design interior (CAP Alexandru
Plmdeal) prevede nu att conceptualizarea spaiului interior, ct ncurajeaz elevii n decorarea i
rezolvarea fragmentar a spaiului interior.
Curriculumul cursului universitar Proiectarea interiorului (FAPD a Universitii Pedagogice
de Stat I. Creang, Facultatea de Arhitectura Universitatea Tehnic) este axat pe formarea
fragmentar i superficial a capacitilor profesionale n designul interior.
Capacitile adecvate demersului creativ n designul interior sunt baza de la care se obine orice
performan n domeniu, ele oferind deschideri cognitive pentru efectuarea unei sarcini sau pentru
rezolvarea unei probleme, finaliznd cu formarea personalitii creative, total compatibil cu
domeniul artistic-plastic. Caracteristicile acestei compatibiliti au fost stabilite i explicate tiinific
de T. Amabile, care le-a prezentat n forma unui algoritm al demersului creativ (Tabelul 3.4).
Termenii-cheie ai algoritmului sunt capacitatea de adecvare i motivaia pentru nvare, n cazul
nostru nvarea fiind esenial una de natur creativ.

104

Unitatea celor trei elemente ale algoritmului conduc la soluii creative:
- motivaia la sarcin asigur prelucrarea informaiei i cutarea soluiei;
- capacitatea de adecvare la domeniu determin cile, strategiile i criteriile de identificare a
rspunsurilor i soluiilor;
- stilul cognitiv, implic pregtirea, realizarea, evaluarea i implementarea, indic modul i
cile de identificare a rspunsurilor i soluiilor.
Tabelul 3.4. Modelul algoritmizat a demersului creativ (dup T. Amabile)
Adecvarea capacitii
potrivite domeniului
Adecvarea capacitii
potrivite creativitii
Motivaia la sarcin
Include:
cunotine despre
domeniu;
abiliti tehnice necesare;
talent special potrivit
pentru domeniu.
stil cognitiv adecvat;
cunoaterea implicit sau
explicit a euristicii pentru
generarea noilor idei;
stil de munc determinat.
atitudini fa de sarcin;
percepiile proprii,
motivaii de abordare a
temei.


depinde de:
abiliti cognitive
nnscute;
ndemnri motorii i
perceptuale nnscute;
educaia formal i
informal.
antrenament;
experien n generarea de
idei;
caracteristici de
personalitate.

nivelul iniial al motivaiei
intrinseci pentru sarcin;
prezena sau absena
constrngerilor izbitoare
extrinseci din mediu;
capacitatea individului de
a reduce cognitiv
constrngerile extrinseci.

Or, curricula disciplinar nu proiecteaz o viziune unitar n designul interior; nu s-a ajuns nici
mcar la o formul unic de denumire a disciplinei.
B. Elevii. Se tie c elevii, la vrsta adolescenei, cu att mai mult elevii CAP A. Plmdeal,
manifest elemente definitorii de personalitate/personalitate artistic. Diferenele individuale dintre
ei i capacitile lor de nvare, conform lui B.S. Bloom, sunt un fenomen observabil, care poate fi
prezis, explicat i modificat [Apud: 164, p.17]. El a stabilit trei variabile ale eficienei instruirii:
comportamentul cognitiv iniial: msura n care elevul i-a nsuit cunotinele necesare
pentru nvare;
motivaia pentru nvare: msura n care elevul este motivat s se angajeze n procesul de
nvare;
calitatea instruirii: msura n care predarea este adaptat la elev.

105

La etapa experimentului de constatare s-a urmrit evaluarea nivelurilor de pregtire a elevilor
n studiul/crearea formei i a spaiului n proiectarea artistic, n particular, a capacitii de percepere
i comprehensiune (sinteza abstraciilor i ideilor) a spaiului interior.
Obiectivele evalurii au urmrit s se afle dac elevii:
A. Domeniul cognitiv. Elevii posed cunotine despre:
- componentele/elementele formei;
- semnificaiile elementelor de expresie plastic;
- semnificaiile formelor simple arhetipale;
- liniile de for, de-a lungul crora se organizeaz elementele-forme ale spaiului interior;
- efectele optice, produse de culorile luminoase i ntunecate asupra volumelor i SI.
B. Domeniul psihomotor. Elevii i-au format capaciti de:
- creare/organizare a formelor i spaiilor interioare n lucrrile proprii de proiectare artistic.
- decodare a formelor simple arhetipale ntr-un spaiu interior, pe baza modelelor din
literatura de specialitate;
- de analiz i sintez a proiectelor artistice a SI.
C. Domeniul atitudinal. Elevul manifest:
- atitudine fa de destinaia i semnificaia spaiului interior n procesul proiectrii artistice;
- curiozitate epistemic (dorin de cunoatere);
- receptivitate emoional n procesul analizei spaiului interior.
Iniial, elevilor li s-a propus un chestionar cu 10 itemi (Anexa 7), la care ei au oferit rspunsuri
concrete n form scris. Chestionarul a inclus i o sarcin practic, care a cerut elevilor s elaboreze
un modul n baza crui s realizeze o compoziie modular, dinamic cu dominanta pe vertical, pe
care s-o anexeze la chestionarul respectiv.
Evaluarea pre experimental a percepiei/nelegerii/proiectrii spaiului interior de ctre elevi
s-a fcut prin metodele: observarea, testarea, generalizarea experienei elevilor, aplicnd
instrumentele de evaluare: chestionarul, proba practic, comentarea notelor primite de elevi nainte
de experiment, precum i un sistem de criterii, care rspund obiectivelor i standardelor de FPI n
domeniu (Tabelul 3.5).
Rspunsurile i lucrrile elevilor au fost evaluate complex. Pentru fiecare rspuns li s-au
acordat 0-2 puncte, n baza crora am tras concluzii cu privire la atitudinile, capacitile i
cunotinele elevilor de receptare/comprehensiune/proiectare a spaiului interior.
A. Prin testarea elevilor cu ajutorul chestionarului au fost stabilite trei niveluri de competen
(de formare a CSA) - percepia formei-spaiului-cromaticii i pregtirea pentru activitatea de
proiectare artistic a acestora:

106

Tabelul 3.5. Criterii de evaluare a nivelului de formare a cunotinelor aferente
proiectrii artistice a spaiului interior
Elevul posed cunotinedespre: Criterii Niveluri
- destinaia, tipologia i principiile constructive ale SI;
- corelarea funciei, formei, culorii i a spaiului;
- de organizare spaial-volumetric, a succesiunilor ritmice,
cromaticii, de proporionare a elementelor n spaiu;
- principiile i metodele de organizare compoziional a SI:
funcional, asociativ, estetic; normativele generale de
proiectare, tehnologiile moderne i materialele de finisare;
- limbajul specific proiectrii artistice a SI;
- terminologia designului interior;
- evoluia dezvoltrii designului interior;
- semnificaia spaiului interior.
ample,
profunde,
stabile
I. nalt

pariale,
incomplecte,
vagi, suficiente
II. Mediu
minime, nu
posed/nu
cunoate
III.
Minim
Elevul i-a format capacitilede a: Criterii Niveluri
- de organizare a compoziiei spaial-volumetrice a SI conform
principiilor unitii i integritii;
- - de corelare a funciei, formei i spaiului interior;
- de organizare cromatic a SI.
organizare
original,
personal i
creatoare a SI
I. nalt

- - de organizare a SI conform principiilor unitii i integritii;
- - de corelare a funciei, formei i spaiului interior;
- de organizare cromatic a spaiului interior.
tradiional,
dup modelele
propuse de
profesor
II. Mediu

- nu posed capaciti de organizare a SI conform principiului
unitii i integritii;
- - nu posed capaciti de corelare a funciei, formei i SI;
- - nu posed capaciti de organizare cromatic a SI.
incapacitatea
de a organiza
un spaiu
interior
II. Minim

Elevul manifest/nu manifest atitudinile: Criterii Niveluri
- interes pentru acumularea cunotinelor necesare n
proiectarea artistic a SI;
- dorin de perfecionare permanent;
- dorina de autoafirmare;
- disponibilitatea fa de noile tendine n designul interior;
manifest
atitudini
pozitive
integrale
I. nalt

107

- disponibilitate pentru lucrul n grup;
- receptivitate emoional n perceperea formei i spaiului;
- afectivitate vizavi de spaiul interior;
- siguran n elaborarea conceptului n procesul proiectrii
artistice a SI;
- argumenteaz principiile compoziionale, funcionale i
cromatice utilizate n organizarea SI.
- interes pentru acumularea cunotinelor necesare de
proiectare artistic a SI;
- dorin de perfecionare permanent;
- dorina relativ de autoafirmare;
- disponibilitatea fa de noile tendine n designul interior;
- disponibilitate sczut pentru lucrul n grup;
- receptivitate emoional n perceperea formei i spaiului;
- afectivitate vizavi de spaiul interior;
- nesiguran n elaborarea conceptului n procesul proiectrii
artistice a SI;
- nu argumenteaz pe deplin principiile compoziionale,
funcionale i cromatice de organizare a SI.


manifest
atitudini
pozitive parial

II. Mediu
- nu are interes pentru acumularea cunotinelor necesare
n proiectarea artistic a SI;
- n-are dorin de perfecionare permanent;
- n-are dorina de autoafirmare;
- nu manifest disponibilitate fa de noile tendine n designul
interior;
- nu manifest disponibilitate pentru lucrul n grup;
- nu exprim receptivitate emoional n perceperea formei i
spaiului;
- nu manifest afectivitate vizavi de spaiul interior;
- nu exprim siguran n elaborarea conceptului n procesul
proiectrii artistice a SI;
- nu argumenteaz principiile compoziionale, funcionale i
cromatice de organizare a spaiului interior.


nu manifest
interes, nu
argumenteaz,
nu are dorin
de a se
perfeciona

III. Minim


108

I- 0-8 puncte,
II- 9-14 puncte,
III- 15-20 puncte.
S-au obinut rezultatele:
- 14,81 % / 4 elevi ai grupei experimentale i 11,54 % / 3 elevi ai grupei martor au demonstrat
cunotine profunde la problema evaluat, acumulnd cte 15 puncte;
- 70,38 % / 19 elevi ai grupei experimentale i 80.77 % / 21 elevi ai grupei martor s-au plasat
la un nivel mediu, acumulnd ntre 9-14 puncte;
- 14,81 % / 4 elevi ai grupei experimentale i 7.69 %/ 2 elevi ai grupei martor s-au plasat la
un nivel minim, acumulnd ntre 2-8 puncte.
Concluzii. Chestionarea elevilor a demonstrat c elevii posed anumite cunotine, aptitudini i
atitudini n domeniul artelor plastice, datorat educaiei artistice-plastice n coala general (cl. I-IX),
care n fond constituie anumite premise de formare profesional la specialitatea Design interior.
S-a stabilit, c, dei elevii au cunotine variate n domeniul designului interior, ele nu sunt
destul de temeinice i in, n special, de intuiie, de decorare a spaiului interior.
S-a evideniat prezena interesului pentru acumularea cunotinelor necesare n proiectarea
artistic a spaiului interior; dorina de autoafirmare i de perfecionare permanent.
B. Proba practic. Elevilor li s-a pus sarcina de a elabora un modul, n baza cruia a fost
organizat o compoziie modular dinamic cu dominant pe vertical.
Lucrrile realizate au fost evaluate i sistematizate n trei categorii: 0-2, 2-4 i 4-6 puncte,
aplicndu-se criteriile:
nelegerea sarcinii;
elaborarea i realizarea modulului;
aplicarea unor principii specifice n organizarea compoziiei modulare (al integritii i
varietii, al echilibrului compoziional, al evidenierii centrului compoziional);
atitudine individual-creativ;
cultura realizrii: aplicarea mijloacelor plastice, expresivitatea lucrrii, organizarea
cromatic a compoziiei, posedarea tehnicilor de lucru cu diverse materiale etc.;
analiza i autoevaluarea lucrrii realizate.
S-au obinut rezultatele:
- categoria 4-6, cerine avansate: 7 elevi /25.92 % din GE i 6 elevi /23.08 % din GM;
- categoria 2-4, cerine medii: 9 elevi /33.34 % din GE i 10 elevi /38.46 % din GM;
- categoria 0-2, cerine minime: 11 elevi /40.74 % din GE i 10 elevi /38.46 % din GM;

109

Concluzie: Majoritatea elevilor care s-au plasat n categoria 2-4 au executat satisfctor lucrarea
practic, dar nu au inut cont de echilibrul compoziional, nu au evideniat centrul compoziional.
Elevii, care s-au plasat n categoria 0-2 n mare parte au realizat lucrri superficiale, neglijnd
legitile compoziionale, cultura de realizare fiind de o calitate sczut.
C. Testul I, cu 15 itemi cu alegere multipl i o scar de estimare descriptiv:
+ (plus) rspuns corect i complet;
+ - (plus-minus) rspuns corect, dar incomplet;
- (minus) rspuns greit.
Elevilor li s-a propus spre analiz planul i 2-3 imagini ale unui spaiu interior din literatura de
specialitate, n compoziia cruia domin un anumit tip de forme simple arhetipale. Spaiul interior al
oficiului de reclam Adell Saatchi & Saatchi din Tallinn, proiectat de designerii Margus Tammik i
Gert Karv, suprafaa de 300m
2
. Spaiul oficiului condiionat este divizat n trei zone: spaiul de
activitate, spaiul de protocol, spaiul de relaxare. Planimetria spaiului interior este bazat pe forme
simple arhetipale: ptrat i dreptunghi (Anexa 8).
Pentru testul dat au fost stabilii urmtorii itemi de evaluare de ctre elevi a formei i a spaiului
interior:
- planimetria spaiului interior: determin forma geometric a planului, tipul de forme simple
arhetipale dominante n plan;
- destinaia spaiului interior: determin funcia spaiului interior;
- schema funcional a spaiului interior: determin desfurarea proceselor funcionale n
spaiul interior;
- semnificaia spaiului interior: determin mesajul semantic (ideatic, simbolic) al spaiului
interior;
- procedeele de compunere a formelor simple arhetipale n plan (schematizare, modulare,
aglutinare, diminuare, adaptare, analogie, evideniere, divizare, omisiune, modificare, substituire,
suprapunere, rotire, diviziune);
- zonarea spaiului interior: determin zonele de desfurare a diferitor tipuri de activiti n
spaiul interior;
- sistema compoziional a SI: determin modul de organizare a elementelor-forme n SI;
- compoziia: determin centrul de interes, echilibrul, integritatea compoziional a SI;
- organizarea mobilierului i a utilajului n spaiul interior: determin organizarea funcional
a mobilierului i a utilajului specific;
- volumetria SI: determin structura spaial-volumetrica de organizare formal i osatura
spaiului vizual;

110

- semnificaiile i iluziile optice ale elementelor-forme i ale culorilor n SI: determin
impresiile i sugestionrile lor optice;
- organizarea succesiunilor ritmice n SI: determin organizarea ritmic, plinul i vidul, spaiile
ntre elemente i volume n spaiul interior;
- organizarea cromatica a SI: determin gama cromatic a spaiului interior;
- dominanta cromatic: determin dominanta cromatic a suprafeelor, asigur coordonarea
efectelor psihofiziologice n SI.
- iluminarea SI: determin sistemul de iluminare, tipul de iluminat, nivelul de iluminare,
influena ei fiziologic, optic i emoional.
Au fost obinute rezultatele (Tabelul 3.6).
Elevii au dat: - rspunsuri corecte i complete - 58.77% n GE, 59.23% n GM;
- rspunsuri corecte, dar incomplete - 18.02% n GE, 26.53% n GM;
- rspunsuri incorecte - 18.27% n GE, 12.82% n GM.
Subiecii n-au oferit rspunsuri:
- la itemul III - 7.4% (2 respondeni) din grupa experimental;
- la itemul VII - 11.11%(3 respondeni) din grupa experimental;
- la itemul VIII - 7.7% (2 respondeni) din grupa martor;
- la itemul X - 11.54% (3 respondeni) din grupa martor.
Concluzie: elevii din ambele grupe, experimental i cea martor au fost n dificultate atunci,
cnd trebuiau s analizeze structura funcional i cromatic a spaiului interior, sistemul
compoziional i volumetria. Ei cunosc vag mijloacele de expresie i armonizare n designul interior.
Rspunsurile incomplete i cele greite demonstreaz o gndire spaial slab dezvoltat.
D. Testul II a inclus 9 itemi cu alegere multipl i aceeai scar de estimare descriptiv. Pentru
analiz a fost propus planul i dou imagini de organizare a unui spaiu interior pentru copii (Anexa
9).
E. Testul II a inclus itemii:
- planimetria SI: determin forma geometric a planului, tipul de forme simple arhetipale
dominante n plan;
- destinaia SI: determin funcia acestuia;
- semnificaia SI: determin mesajul semantic (ideatic, simbolic);
- centrul de interes al SI: determin evidenierea unui grup de elemente;
- organizarea mobilierului i utilajului n SI: determin organizarea funcional a mobilierului
i utilajului specific;


111

Tabelul 3.6. Valori ale perceperii-nelegerii de ctre elevi a formei i a spaiului interior

- semnificaiile i iluziile optice ale elementelor, culorilor i formelor n SI: determin
impresiile i sugestionrile lor optice;
- organizarea succesiunilor ritmice ale SI: determin organizarea ritmic, plinul i vidul,
spaiile ntre elemente i volume;

Itemi
Rspuns corect
complet
Rspuns corect dar
incomplet
Rspuns greit
GE GM GE GM GE GM
nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. %
planimetria SI 19 70.37 21 80.77 0 0 0 0 8 29.63 5 19.23
destinaia SI 18 66.67 21 80.77 8 29.63 5 19.23 1 3.70 0 0
schema funcional a
SI
12 44.45 11 42.31 0 0 0 0 13 48.15 15 57.69
semnificaia SI 14 51.85 12 46.15 9 33.33 14 53.85 4 14.82 0 0
procedee de compune
re a formelor simple
arhetipale n plan
23 85.19 21 80.76 4 14.81 5
19.24

0 0 0 0
zonarea SI 10 37.03 9 34.62 4 14.81 7 26.92 13 48.16 10 38.46
sistemul
compoziional al SI
14 51.85 12 46.15 0 0 14 51,85 10 37.04 0 0
compoziia 13 48.15 12 46.15 14 51.85 12 46.15 0 0 0 0
organizarea funciona
l a mobilierului i
utilajului specific
20 74.08 18 69.23 0 0 8 30.77 7 25.92 0 0
volumetria SI 12 44.44 10 38.46 15 55.56 13 50.0 0 0 0 0
Semnificaiile, iluziile
optice ale elemente
lor, culorilor i forme
lor n SI


21 77.78 20 76.92 0 0 0 0 6 22.22 6 23.08
Organizarea succesiu
nilor ritmice n SI
12 44.44 12 46.15 15 55.56 11 42.31 0 0 3 11.54
organizarea cromatica
a SI

19

70.37

20

76.92

8

29.63

6

23.08

0

0

0

0
dominanta cromatic 15 55.56 15 57.69 0 0 0 0 12 44.44 11 42.31
iluminarea SI 16 59.26
17

65.38 11 40.74 9 34.62 0 0 0 0
Media 58.77 59.23 18.02 26.53 18.27
12.82


112

- organizarea cromatica a SI: determin gama cromatic a acestuia;
- dominanta cromatic a SI: determin dominanta cromatic a suprafeelor, asigur
coordonarea efectelor psihofiziologice n spaiul interior.
Perceperea pre experimental de ctre elevi a formei i a spaiului interior este sintetizat de
Tabelul 3.7.
Tabelul 3.7. Perceperea de ctre elevi a formei-spaiului interior destinat
copiilor de vrst precolar
Itemi
Rspuns corect complet
Rspuns corect
incomplet
Rspuns greit
GE GM GE GM GE GM
nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. %
planimetria SI 6 22.22 8 30.77 17 62.96 15 57.69 4 14.82 3 11.54
planimetria SI 6 22.22 8 30.77 17 62.96 15 57.69 4 14.82 3 11.54
destinaia SI 0 0 0 0 16 59.25 18 69.23 7 25.93 5 19.23
semnificaia SI 2 7.41 3 11.54 25 92.59 23 88.46 0 0 0 0
centrul de
interes
0 0 2 7.69 16 59.26 14 53.85 9 33.33 10 38.46
organizarea
mobilierului i
utilajului n SI
8 29.63 7 26.92 11 40.74 13 50.0 8 29.63 6 23.08
semnificaiile i
iluziile optice
0 0 0 0 15 55.56 12 46.15 12 44.44 14 53.85
organizarea
succesiunilor
ritmice
0 0 0 0 9 33.33 8 30.76 14 51.85 13 50.0
organizarea
cromatic
2 7.41 0 0 18 66.67 20 76.92 7 25.92 6 23.08
dominanta
cromatic
3 11.11 4 15.38 14 51.85 12 46.16 10 37.04 10 38.46
Media 8.64 10.28 58.02 57.62 29.22 28.63

Analiza datelor obinute prin testare, cu distribuia valorilor minime i maxime pe categoriile
de variabilitate (corect i complet; corect, dar incomplect; greit) a demonstrat urmtoarele
rezultate:
Elevii au dat: - rspunsuri corecte i complete - 8.64 % n GE, 10.28%n GM;
- rspunsuri corecte, dar incomplete - 58.02%n GE, 57.62% n GM;
- rspunsuri incorecte - 29.22% n GE, 28.63% n GM.
Subiecii n-au oferit rspunsuri:
la itemul II - 14.82% (4 respondeni) din grupa experimental;

113

- 11.54% (3 respondeni) din grupa martor
la itemul IV - 7.41%(2 respondeni) din grupa experimental;
la itemul VII - 14.82 % (4 respondeni) din grupa experimental;
- 19.24 % (5 respondeni) din grupa martor.
Analiza rspunsurilor la itemi demonstreaz c elevii ambelor grupe (GE,GM) au rspuns slab
la ntrebrile testului, nu au manifestat cunotine i capaciti suficiente n domeniul designului
interior. n cazul ambelor teste de evaluare s-a constatat c competena spaial-artistic a elevilor este
practic la acelai nivel. Datele indicate n tabel ne-au incitat s ne concentrm n demersul nostru
didactic asupra metodologiei studierii formei i a spaiului n proiectarea artistic a spaiului interior.
n concluzie. Elevii au demonstrat:
A. n domeniul cognitiv,
- lipsa unui bagaj de cunotine referitor la semnificaiile elementelor de expresie plastic i a
formelor simple arhetipale;
- nu posed cunotine despre form i calitile ei primare, (culoare, factur, textur), i
modalitile de compunere a lor;
- au cunotine superficiale despre efectele optice a elementelor-forme i a culorilor n SI.
B. n domeniul psihomotor:
- nivel intuitiv al CSA n elaborarea compoziiilor modulare i aplicarea limbajului plastic, n
crearea/organizarea spaiilor interioare;
- un nivel minim de formare a capacitii de decodare a formelor simple arhetipale ntr-un SI;
- incapacitate de analiz i sintez a proiectelor artistice ale SI.
C. n domeniul atitudinal:
- manifest atitudini pozitive fa de semnificaia SI n proiectarea artistic a SI;
- manifest atitudine receptiv i curiozitate epistemic (dorin de cunoatere);
- manifest receptivitate emoional n analiza SI.
Evaluarea elevilor s-a desfurat pe un traseu consacrat n estetica artelor plastice:
La etapa I, de pregtire, au fost efectuate operaiile: identificarea problemei n termeni
optimi; analiza datelor problemei n vederea formulrii clare a acestora; acumularea i selectarea
informaiei necesare abordrii corecte a problemei; prelucrarea i sistematizarea informaiei stocate;
elaborarea strategiei de rezolvare a problemei la nivelul unui plan operativ.
La etapa a II, incubaia s-au realizat aciuni de organizare i reorganizare a informaiei
pregtite; este etapa procesului creator, determinat de zona incontientului i a subcontientului.
La etapa a III-a, a iluminrii, s-au realizat aciuni asociative de combinare a informaiei, care
declaneaz momentul inspiraiei, respectiv, a descoperirii soluiei optime de rezolvare a problemei.

114

La etapa a IV-a, a verificrii, s-au realizat aciuni de desvrire a procesului creator:
elaborarea sau materializarea ideii aprute n procesul amplu de creaie.
Coninutul verificrii a presupus deopotriv ntruchiparea ideii furnizate de iluminare, ct i
evaluarea ei.
La etapa de pregtire s-au testat cunotinele i potenialul creativ al elevilor printr-un studiu
de caz.
Studiul de caz se aplic ca modalitate practic de realizare a sarcinilor de aplicare, confirmare,
ntrire, ncurajare; aceast metod mijlocete o confruntare direct cu o situaie din viaa real,
autentic; studiul de caz lrgete cmpul cunoaterii. n experimentul de constatare realizat de noi a
fost abordat un caz concret - realizarea unui spaiu interior concret. Ca structur didactic deosebit,
studiul de caz i-a familiarizat pe elevi cu o strategie de abordare a problemei reale. Metoda studiului
de caz solicit o intens activitate creativ. Ea favorizeaz dezvoltarea capacitii de luare a deciziilor
optime, de a aciona rapid, cultivnd spiritul de responsabilitate.
Tabelul 3.8. Valori ale competenei spaial-artistice demonstrate de elevi n cadrul
experimentului de constatare (studiu de caz Spaiu interior pentru un designer)
Nivel Criteriinalt- lanseaz concepii originale a spaiului interior;
- elaboreaz o compoziie original, expresiv a spaiului interior;
- realizeaz corect interaciunea forma-funcia-spaiu;
- propune o gam cromatic armonioas;
- propune un mobilier i un utilaj adecvat;
- opereaz original cu elementele de expresie plastic;
- aplic succesiuni ritmice clare.Mediu


- lanseaz concepii tradiionale ale spaiului interior;
- elaboreaz o compoziie inexpresiv a spaiului interior;
- realizeaz formal interaciunea forma-funcia-spaiul;
- propune o organizare cromatic parial armonioas;
- propune o gam redus de mobilier i utilaj;
- aplic intuitiv elementele de expresie plastic;
- organizeaz succesiuni ritmice sofisticate.Minim

- nu lanseaz concepii originale a spaiului interior;
- nu elaboreaz o compoziie interesant a spaiului interior;
- nu realizeaz corect interaciunea forma-funcia-spaiul;
- propune o organizare cromatic inexpresiv;
- propune un mobilier i un utilaj inadecvat;
- aplic incorect elementele de expresie plastic;
- aplic succesiuni ritmice neclare.


115

Noi am utilizat metoda situaiei (Case-Study-Method), potrivit creia se face o prezentare
complet a situaiei existente, n faa elevilor, acetia primind toate informaiile necesare soluionrii
cazului - a problemei concrete. Elevilor li s-a propus s- elaboreze un spaiu interior pentru activitatea
unui designer (Anexa 10). Fiecare elev a primit planul real ntr-o scar stabilit, avnd dreptul s
aleag domeniul de activitate: design de produs, design vestimentar, design grafic, design interior.
Elevii au realizat schia de schi - clauzura - Spaiu interior pentru un designer.
Lucrrile practice (clauzurile) au fost clasificate pe nivelurile: nalt, mediu i minim, stabilite
pe criterii-activiti speciale (Tabelul 3.8).

Tabelul 3.9. Cunotine i atitudini artistice exprimate de elevi n realizarea
studiului de caz Spaiu interior pentru un designer
Grupa experimental Grupa martor
Spaiu interior
Nivel Nr. % Nivel Nr. %
nalt 5 18,52 nalt 4 15.38
Mediu 19 70.37 Mediu 20 76.92
Minim
3

11.11

Minim

2

7.70


Grupa experimental - 27 elevi Grupa martor 26 elevi
Nivel nalt - 18.52 % Nivel nalt - 15.38 %
Nivel mediu - 70.37 % Nivel mediu - 76.92 %
Nivel minim 11.11 % Nivel minim - 7.70 %

Fig. 3.1. Valori ale CSA, obinute prin studiul de caz Spaiu interior pentru un designer
n concluzie: Majoritatea elevilor, att din gupa experimental (70,37%), ct i din cea martor
(76,92%), au realizat lucrri ordinare; elevii nu au inut cont de echilibrul compoziional, n-au selectat
reuit gama cromatic. Un numr mic de elevi din grupa experimental 5 (18,5%) i 4 (15,38%) din
0
10
20
30
40
50
60
70
80
G.E. G.M.
Nivel nalt
Nivel mediu
Nivel minim

116

grupa martor au realizat compoziii echilibrate, expresive, originale; au elaborat o gam cromatic
armonioas, realiznd corect interaciunea funcie-form-spaiu. La un nivel minim au realizat sarcina
3 elevi din grupa experimental (11,11%) i 2 din cea (7,70%) martor, care nu au fost capabili s
organizeze corect - compoziional, funcional i cromatic spaiul interior.
Concluzii la experimentul de constatare:
Nivelul pre experimental de cunotine-capaciti-atitudini (al CSA) al elevilor n
perceperea/comprehensiunea/proiectarea artistic a spaiului interior este destul de modest, fapt
explicat att de lipsa unei pregtiri speciale n domeniu, ct i a unei metodologii specifice dezvoltrii
gndirii spaiale. Dei dein totui anumite cunotine despre bazele compoziiei i cromaticii, formate
la anul I, acestea sunt generale i insuficient legate de specificul designului interior.
Majoritatea elevilor dispun de potenial pentru activitate artistic, dar acesta nu este
valorificat:
nu percep componentele formei, mesajul informaional-semantic al culorilor, efectele optice i
fiziologice;
nu contientizeaz deplin importana corelrii funciei-formei-semnificaiei;
nu sunt capabili s elaboreze un concept compoziional clar al spaiului interior, n lucrri
acordnd prioritate decorrii acestuia;
ntmpin dificulti n organizarea succesiunilor ritmice ale spaiului interior, n
proporionarea elementelor i a formelor;
activitatea de proiectare artistic a spaiului interior decurge foarte lent.
Depirea acestei situaii, conceptele demonstrate, examinate n primele dou capitole, este
posibil prin aplicarea unei metodologii aferente ntregii EAP i FPI a elevilor la specialitatea Design
interior, n care s predomine metodele de nvare prin aciunea practic, fapt care ne-a condus la
elaborarea unui model metodologic specific percepiei/comprehensiunii/proiectrii artistice a
spaiului interior.
3.3 Modelizarea activitii de studiere i creare a formei i a spaiului n cadrul
disciplinei Proiectarea artistic a spaiului interior
Strategia general a MPSFSI include componentele: principii, obiective, coninuturi, tehnologii
didactice, activiti de studiere i creaie, refereniale de evaluare i descriptorii de performan, care
interacioneaz i se intercondiioneaz. Aplicarea ei urmeaz s se rezulte cu valori-competene
spaial-artistice.
Modelul de studiere/creare a formei i a spaiului interior (MSPFSI) este reprezentat de Fig. 3. 2.
Principiile de studiere a formei i a spaiului n proiectarea artistic decurg din principiile
constitutive i regulative ale literaturii i artei [Vl. Pslaru, 118], principiile artelor plastice/artelor

117

plastice spaiale, precum i din principiile designului interior i principiile receptrii artistice/artistice-
plastice.
Principiul definitoriu al metodologiei elaborate i aplicate n formarea/dezvoltarea
experimental a CSA este nvarea prin aciune, care este ntemeiat pe conceptele:
- unitii teoriei i practicii;
- orientrii teleologice a nvrii i cunoaterii: nsuirea culturii nu reprezint un scop n sine,
ci servete activitii creatoare;
- solidaritii minii i creierului, conform cruia, dup G. Monod, dexteritatea uneia provoac
dezvoltarea celeilalte [Apud: 23].
n contextul cercetrii noastre, nvarea prin aciune este adecvat perfect att principiilor
artei/artelor plastice spaiale, n general, ct i formrii CSA i a gndirii spaiale la elevii de la CAP
A. Plmdeal, n special, i a studierii/crerii SI, n particular.
Investigaia experimental s-a axat pe ideile, conceptele, principiile i teoriile examinate n
capitolele 1, 2 i 3, care demonstreaz caracterul specific al studierii formei i a spaiului al
percepiei/crerii n designul interior. Strategiile cognitive difereniaz n reprezentarea conceptelor
spaiilor interioare strile problem i asambleaz n reprezentarea lor modurile operante, rezolvante
de problem. Metodologia studierii formei i a spaiului n proiectarea artistic trebuie i ea s fie
una specific, adic orice spaii de existen i activitate uman - spaiile interioare sunt subordonate
unor legi i principii speciale de proiectare i organizare. Aceste legi i principii constituie coninutul
de baz al unuia din domeniile principale ale designului interior. Astfel, toate componentele
strategice: scopul, principiile, obiectivele, coninuturile i sistemul metodelor, procedeelor i
tehnicilor specifice aplicate n proiectarea artistic, a demersului educativ-didactic n dezvoltarea la
elevi a creativitii i a gndirii spaiale sunt ntemeiate pe legi i principii specifice.
Teza definitorie a Modelului MPSFSI, este c designul interior este o activitate de formare/
dezvoltare a elevului prin intermediul valorilor frumosului din art, societate i natur, receptat,
evaluat i cultivat la nivelul sensibil, al raionalitii i al creativitii umane.
n construirea i aplicarea experimental a Modelului MPSFSI am urmat diferena dintre
legi/legiti, care explic cunoaterea determinativ (a naturii i a societii), i principiilor, care
explic cunoaterea reflexiv, proprie artelor i literaturii [I. Kant, 79], dar i asemnarea dintre
acestea se manifest n faptul c i legile/legitile, i principiile ne sunt date prin contientizarea
nevoii de a elabora pentru activitatea noastr scopuri i obiective (dimensiunea teleologic), sisteme
de valori de nsuit (dimensiunea coninutal), precum i norme, reguli i metode, prin care
dimensiunile teleologic i coninutal ale cunoaterii sunt unite de dimensiunea modalitii [Vl.
Pslaru, 113, 115].

118
OBIECTIV
PERSONALITATEA
CREATOARE
OBIECTIVE DE PERCEPERE
I CREARE A FORMEI I A SPAIULUI
N PROIECTAREA ARTISTIC A SPAIULUI INTERIOR

Fig. 3.2 Modelul metodologic de predare/studiere a formei i a spaiului interior

Principii de studiere a formei i a
spaiului n proiectarea artistic
Activitatea profesorului Activitatea elevului
Stabilirea principiilor generale n activitatea de proiectare a
spaiului interior

Finalitile: competene, aptitudini, atitudini
Valorificarea coninutului
Precizarea tehnologiilor Stabilirea instrumentelor de
evaluare
Concepia spaiului interior,
principiile, categoriile,
legitile, mijloacele de
expresie i armonizare,
metodele de organizare
compoziional a spaiului
interior
Metode
Procedee
Tehnici
Tipuri de activiti
Mijloace didactice
Tipuri de evaluare
Metode de evaluare
Tehnici de evaluare
Forme de evaluare

- elementele primare ale
spaiului interior;
- elementele de expresie
plastic i semnificaiile lor;
- calitile formei;
- formele simple arhetipale i
semnificaiile lor;
- influena psihofiziologic
a culorilor n spaiul interior.
- organizeaz compoziii
originale;
- selecteaz variante asociative
din literatura de specialitate;
- capacitatea de a aplica formele
similitudine n compoziia
spaial-volumetric;
- capacitatea de analiz i sintez.

- expresivitatea spaiului
interior;
- armonizarea formelor i
culorilor;
- atitudine i curiozitate
epistemic;
- receptivitate emoional.

119

Selectarea i aplicarea metodologiei de formare/dezvoltare la elevi a studierii/crerii formei i
a spaiului a avut n vedere reperele teoretice structurate n primele capitole, n special:
acordarea de prioritate metodelor/procedeelor/tehnicilor/formelor/mijloacelor i activitilor
educativ-didactice, care angajeaz imaginaia artistic i gndirea spaial: care urmresc nzestrarea
elevului cu capacitatea de creare a spaiilor interioare originale, de identificare, prin comparaii i
judeci logice, a legturilor ntre elementele-forme, relaii, micri i proprieti, de imaginare a
modelelor logice-abstracte ale viitoarelor design-proiecte, de dobndire individual a informaiei
analogice i de a o aplica creativ la rezolvarea problemelor noi;
teoria sistemic: antreneaz legi, principii i proprieti, oferind designului interior
deschidere integr i interpretare tiinific complex i accesibilitate nelegerii proiectrii artistice,
deoarece toate prile componente ale sistemului sunt percepute n relaiile dintre ele;
rolul conceptualizrii proiectrii artistice a SI: conceptul reprezint punctul de reper al
oricrui proiect de design interior de impact; este o reprezentare abstract a atmosferei pe care o va
insufla spaiul interior creat, reprezentare n care senzaiile sunt referite prin intermediul
materialelor, liniilor, suprafeelor, volumelor, culorilor, texturilor i obiectiveaz prin ele principii,
categorii, legi, mijloace de expresie, msuri i numere; acest spaiu interior imaginat constrnge la o
mplinire n lumea material;
rolul elementelor de limbaj plastic n proiectarea artistic a SI: cunoaterea/aplicarea acestora
de ctre elevi creeaz sensuri de rang superior, sensuri abstracte, generalizante, elevii obinnd
capacitatea de a aborda cognitiv-creativ fenomene, de a construi supra-reprezentri intelective pentru
ele, aceste nume-concepte cuprinznd i unificnd corect secvene de realitate;
centrarea coninuturilor instruirii nu doar pe receptarea valorilor estetice, ci i pe actul
creator, elevul obinnd o eliberare de sine n plan afectiv condiie inerent actului de creaie;
ntemeierea activitii de proiectare a formei i a spaiului interior pe teoria educaiei
artistice-estetice, n general, i pe metodologia specific preconizat de aceasta, n special.
Epistemologia metodologiei este centrat pe principiile i legitile constitutive i regulative ale
artei i designului, studierii formei i a spaiului, limbajului artistic.
n calitate de repere pentru elaborarea Modelului MPSFSI au servit principiile generale i
specifice EAP. Principiile reprezint norma de conduit n raport cu orice component sau aspect al
sistemului de educaie i formare artistic-plastic a elevilor, ele dein cel mai nalt grad de
generalizare. Principiile generale ale educaiei n designul interior indic regularitatea normativ a
aciunii de cunoatere, evaluare i creare a frumosului artistic, social, natural. Ele orienteaz circuitele
reuitei formative, care concentreaz experiena pozitiv n domeniu, reflectat la nivelul unor teze

120

generale cu valoare teoretic i practic.
Astfel, principiile determin obiectivele; principiile i obiectivele - coninuturile EAP i de
FPI; principiile, obiectivele i coninuturile - metodologiile EAP i de FPI, aceast determinaie
fiind definitorie.
A. Principiul unitii dintre predare i nelegere orienteaz la sursele frumosului n art,
societate, natur i cunoatere, la perfecionarea continu a formrii/dezvoltrii artistice-estetice n
cadrul activitii de proiectare artistic a formei i a spaiului interior.
B. Principiul sistematizrii i continuitii reglementeaz epistemologic i curricular,
disciplinar i trans-disciplinar activitatea de predare/studiere a formei i a spaiului interior,
stimuleaz factorii intelectuali i non-intelectuali ai creativitii elevilor.
C. Principiul interaciunii teorie-practic garanteaz organizarea i distribuirea corect a
sarcinilor, stabilirea unei comunicri eficiente profesor elevi.
D. Principiul individualizrii i diferenierii activitii de predare-studiere-creaie asigur
dezvoltarea sensibilitii artistice individuale i a gndirii divergente creatoare a fluenei,
fluiditii, flexibilitii, originalitii acesteia; garanteaz caracterul democratic al studierii formei,
i a spaiului n designul interior prin punerea n aplicare-dezvoltare a particularitilor individuale
a aptitudinilor, intereselor i opiunilor elevilor.
E. Principiul aplicabilitii n practica artistic i n viaa cotidian a cunotinelor i
capacitilor de proiectare a formei i a spaiului interior asigur caracterul funcional-aplicativ al
EAP.
F. Principiul gndirii prin scheme strategice se manifest ntr-un ansamblu de principii
particulare, inclusiv metodologice, de proiectare i desfurare a activitii practice, de sistematizare
i generalizare a ideilor i cunotinelor.
G. Principiul autocunoaterii elevului prin evaluarea i autoevaluarea colar reglementeaz
procesul de elaborare a proiectelor artistice n raport cu experienele estetice i de via ale educailor.
Este un principiu dedus din teoria estetic a colii de la Konstanz (Germania), reprezentat de H. R.
Jauss [74]. n baza lui sunt elaborate criteriile de evaluare i autoevaluare a CSA a elevilor n procesul
elaborrii proiectelor artistice a formei i a spaiului interior - ideile, soluiile, metodele i procedeele
aplicate, originalitatea proiectelor, capacitatea de autoevaluare, stabilirea nivelului de dezvoltare a
CSA etc.
Sistemul principiilor indicate au condus la determinarea obiectivelor de studiere/creare a formei
i a spaiului interior, care prevd:
iniierea n morfologia formei i a spaiului: nsuirea elementelor de expresie plastic, a
formelor simple arhetipale i potenialul lor expresiv, a facturii, saturaiei, structurii, stilizrii, strii

121

limit, culorii, delimitrilor spaiale - de la elementar la raporturi reciproce ntre elemente (lumin-
spaiu, culoare-lumin-spaiu, textur-culoare-lumin-spaiu);
iniierea n reperele teoretice ale formei i ale spaiului interior;
nelegerea i perceperea adecvat a unitii triadei destinaie-coninut-form n proiectarea
artistic a SI;
nelegerea potenialului expresiv al formei i al spaiului din perspectiva determinrilor sale
structurale, funcionale i estetice-simbolice;
iniierea n teoria sistemic din perspectiva proiectrii artistice a spaiului interior;
asimilarea tehnicilor de reprezentare grafic i cromatic n proiectarea artistic;
cunoaterea tendinelor de dezvoltare i asimilare a valorilor designului interior;
nsuirea mecanismului logic de formare a limbajului plastic n designul interior;
formarea capacitii de autoevaluare prin intermediul proiectelor artistice;
perfecionarea continu i completarea cunotinelor n designului interior prin acumularea
de informaii i practica de lucru;
formarea gustului estetic elevat.
Experimentul (Modelul) de formare a avut drept obiective:
- Valorificarea metodologiei de studiere a formei i a spaiului interior n proiectarea artistic.
- Validarea Modelului MPSFSI n cadrul disciplinei Proiectarea artistic a spaiului interior.
- Promovarea principiilor EAP/de FPI.
n baza obiectivelor propuse pe parcursul experimentului de formare au fost realizate
urmtoarele sarcini (obiective operaionale):
Organizarea conceptual-asociativ a unui spaiu interior pentru copii, pe plasa modular, n
baza unei legende.
Proiectarea conceptual-asociativ a unei staii urbane de transport cu butic, la o anumit
scar, n baza unei legende.
Reconstrucia conceptual-asociativ a unui spaiu interior de trai, unifamilial (apartament cu
2-3 odi, dup un plan existent) n baza unei legende.
Proiectarea artistic a unui spaiu interior de alimentaie public (cafenea, bar, restaurant
dup un plan existent), n baza unei legende.
Stabilirea sarcinilor practice au asigurat legtura dintre conceptele artistice i aplicaiile
practice, ntrind astfel predarea i nvarea efectiv.
Introducerea sarcinilor practice nu exclude teoria, ci doar contribuie la nelegerea i nvarea
teoriei n atelier. Este foarte important s se dezvolte simultan att baza teoretic ct i cea practic.

122

Elevii manifest interes fa de sarcinile practice, din viaa real, pentru c i ajut s neleag mai
bine noiunile teoretice predate n atelier.
Principiile i obiectivele elaborate au condus la selectarea coninuturilor pentru studierea i
proiectarea formei i a spaiului interior. n experimentul formativ au fost antrenate urmtoarele
uniti mari de coninut:
Designul interior ca act de edificare i semnificare.
Concepte de baz: limbaj, form, expresie, percepie, semnificaie.
Noiuni de percepie n designul interior: de la experien la percepie i de la percepie la
semnificaie.
Paliere ale percepiei i semnificaiei: experiene primare ale relaiei cu forma geometric
(senzoriale, spaiale).
Elementele primare ale spaiului interior, numrul i micarea.
Elementele de expresie ale spaiului interior: linia-suprafaa-volumul. Relaii ntre
elementele-forme ale compoziiei.
Interpretarea relaiei linie-suprafa-volum prin prisma raportului spaial-volumetric.
Limbajul plastic ca limbaj al formelor i al spaiului. Structura limbajului artistic prin
analogie.
Elementele fundamentale ale limbajului plastic n designul interior: plan, tavan, limite
materiale (pereii), seciune, axonometrie, perspectiv.
Efectele i semnificaiile primare ale formelor.
Compoziia planimetric, relaii i principii: elementele-forme simple: relaii i principii
(mare-mic, plin-gol, linia, suprafaa i volumul, orizontale, verticale, transversale, circulare);
Compoziia volumetric, relaii i principii: elementele-forme similitudine (mare-mic, plin-
gol, linia, suprafaa i volumul, orizontale, verticale, transversale, circulare);
Compoziia spaial-volumetric: relaii i principii; elementele-forme similitudine,
fluiditatea spaiului (mare-mic, plin-gol, sus-jos, linia, suprafaa i volumul, orizontale, verticale,
transversale, circulare).
n cadrul experimentului formativ au fost aplicate metodele:
Prelegerea a fost aplicat ca modalitate de prezentare a structurii logice a materiei, care urma
a fi studiat n designul interior, ideilor, principiilor, teoriilor, a opiniilor despre factorii determinani,
gndirea sistemic i procedeele n proiectarea artistic a spaiului interior. Ea contribuie la
exprimarea n activitatea practic a propriilor idei, interpretri, critici i justificri ale profesorului. A
condus la dezvoltarea gustului estetic, modificarea opiniilor, atitudinilor, convingerilor i
comportamentelor elevilor, la trezirea interesului pentru un subiect (Davitz, Ball, 1998, p.297), n

123

crearea unei motivaii [ 23, p. 133].
Explicaia s-a desfurat prin dezvluirea sarcinilor de ctre profesor, a unor cunotine noi,
pe cale oral, i demonstrarea unor concepte planimetrice, machete, a materialului ilustrativ, n
structuri bine nchegate, ceea ce a garantat o eficien sporit, prin transmiterea unui volum mare de
informaii ntr-o unitate de timp determinat. S-a analizat i s-a argumentat materialul ilustrativ i
lucrrile realizate de elevii precedeni din fondul metodic, care au condus la desluirea i confirmarea
celor explicate. Astfel elevii sunt ajutai s evite confruntarea cu anumite dificulti n procesul de
studiere/creare a formei i spaiului n proiectarea artistic, s-i clarifice i s-i adnceasc
nelegerea noilor cunotine:
- s-a enunat conceptul;
- s-au prezentat imagini din literatura de specialitate, din internet i din fondul metodic;
- s-au analizat exemple i diverse modaliti de rezolvare a sarcinii, care au condus la
argumentarea celor expuse.
Informarea i documentarea constituie o premis n dezvoltarea intelectual a elevului. Ea
cuprinde 15-30% din timpul necesar activitii creatoare. O documentare insuficient are repercusiuni
asupra calitii proiectelor artistice elaborate.
n baza temei propuse de profesor, elevul se include n realizarea cercetrii i transpunerii n
practic a celor ce urmeaz s fie realizate, pornind de la elaborarea legendei spaiului interior.
Legenda prezint imaginaia elevului despre caracterul activitilor i proceselor desfurate n
spaiul dat: mobilierul, utilajul i nsi aspectul estetic al lui, activitilor omului n spaiul interior
respectiv. Elevul culege, prelucreaz i stocheaz informaiile legate de tema aleas, selecteaz
materialul ilustrativ din revistele de specialitate i internet, analizeaz prototipurile spaiilor
interioare, ce se refer la tema dat, rezolvate de ali autori, le compar, se familiarizeaz cu
normativele de proiectare n acest tip de spaiu, mobilierul, utilajul, iluminarea. Sarcina elevului la
etapa dat const n acumularea unei informaii ct mai vaste i ct mai calitative ntr-un termen
limitat. Toat informaia este analizat i argumentat innd cont de necesitatea crerii unui spaiu
interior, care ar satisface urmtoarele cerine:
- corelarea funcional-estetic cu forma geometric a limitelor materiale ale spaiului interior;
- corelarea funcional-estetic cu specificul activitilor desfurate n spaiul interior;
- asamblarea armonioas a tuturor mijloacelor compoziionale: volum, tectonic, materiale,
forme de mobilier i utilaj, iluminare, coloristic, elemente de decor.
Informaia selectat, acumulat n form grafic (monocrom sau policrom, se admite i varianta
electronic, xerox) i textual (cerinele funcionale, tehnologice i ergonomice, de exploatare,
scheme) este stocat n portofoliu. n cadrul acestui compartiment se evalueaz orientarea elevului n

124

spaiul informaional, capacitatea lui de a selecta raional materiale calitative de studiu, de a evidenia
n mod concis partea esenial (conceptul), complementar i facultativ a informaiei. Autoevaluarea
pe care o realizeaz fiecare elev are scopul de a contientiza prezentatorii de valoarea informaiei
selectate, raportat la ceilali colegi, la cerinele stabilite, de a spori puterea de discernmnt i de a
evita automulumirea.
Observarea sistemic n vederea cunoaterii este totalitatea modurilor interactive contiente
cu natura, care ne cere s realizm diferite atitudini i transformri de stare, folosind reguli operante
cunoscute sau inventnd i aplicnd reguli noi. Observarea poate interveni n gsirea unui rspuns
atunci cnd identificm o stare-problem, o ipotez de verificat i cutm/gsim mijloacele de
rezolvare. Toate experienele cognitive umane se desfoar n spaiul realitii, aici identificm
obiecte, relaii i consecine, aici ncercm s schimbm anumii parametri fenomenali pentru a ne
satisface nevoile, dar procesele intelective modelante de form a realitii i de structur a aciunii n
realitate se asambleaz i opereaz n spaiul informaional mental, inaccesibil percepiei directe i
reprezentrii. Elevii au fost deprini s fac singuri observri, s intuiasc n mod sistematic i activ
structura obiectual i dinamic a mediului n care ne situm, cu scopul descoperirii unor noi
informaii i al mbogirii cu noi cunotine. Pe parcursul experimentului elevii au fost familiarizai
cu diverse rezolvri conceptuale ale spaiilor interioare la tema dat, au dezvluit i au analizat diverse
scheme compoziionale planimetrice, cu principii compoziionale de organizare asociativ a spaiilor
interioare, cu modaliti de organizare a structurilor spaial-volumetrice i calitile lor funcionale,
cu principiile de rezolvare cromatic a spaiilor interioare.
Descrierea este o naraiune simpl, ntr-un limbaj expresiv, folosit cu precdere n cadrul
oralelor de proiectare artistic, ea contribuind n special la formarea Legendei. Cu ajutorul povestirii
elevii i imagineaz mai uor procesele i activitile profesionale desfurate ntr-un spaiu interior.
Prin improvizarea discursului cu elemente de limbaj plastic, prin simplitatea i claritatea ideilor de
exprimare Legenda conduce la nsuirea unui numr mare de reprezentri, care l provoac la analize
i comparaii sensibile, clarific viziunea asupra nelegerii lucrurilor i evoc esenialul temei. O
povestire profund, redat cu nuane i emoii duce la o participare direct i afectiva, la coninutul
Legendei, trezete un registru vast de triri emotive la elevi. Descrierea dezvolt spiritul de observaie,
stimuleaz imaginaia, antreneaz noi motivaii i disponibiliti de nvare. Cu acest prilej, se pun
n micare operaii logice mult mai complicate. Descrierea ofer elevilor posibilitatea de a reda verbal
imaginea unui obiect, unor procese, imaginea semnificativ a unui spaiu interior: s elaboreze cadrul
uman n care se desfoar activitile; s redea aspectul realitii nconjurtoare; s reprezinte modul
de via i de munc al omului din diferite domenii de activitate.
Problematizarea este o metod didactic ce const n punerea n faa elevului a unor

125

dificulti create intenionat, prin depirea crora, prin efort propriu, elevul nva ceva nou. Este
vorba de crearea unei situaii conflictuale n mintea elevului.
Situaiile-problem sunt de mai multe tipuri:
- exist un dezacord ntre cunotinele elevului i cerinele impuse de rezolvarea problemei;
- elevul trebuie s aleag dintr-un sistem de cunotine doar pe cele necesare rezolvrii situaiei-
problem date;
- elevul este nevoit s integreze cunotinele pe care le-a selectat ntr-un sistem i s
contientizeze c acesta este ineficient operaional, deci va trebui completat;
- elevul trebuie s aplice cunotinele asimilate anterior n condiii noi;
- elevul observ c soluia teoretic a problemei nu poate fi aplicat n practic.
Problematizarea coexist cu metoda conversaiei euristice. ntrebrile frontale/individuale, care
solicit raionamente, folosite n pregtirea introducerii unei noiuni noi sau n prezentarea noilor
cunotine, determin situaii conflictuale.
Principiile formrii capacitilor creative la elevi n procesul instruirii problematizate sunt
norme care fundamenteaz teoria i practica educaiei i stimulrii creativitii i au un rol deosebit
n realizarea obiectivelor interdisciplinare de formare a capacitilor creative la elevi prin rezolvarea
situaiilor-problem, propunerea soluiilor i metodelor noi, diverse, originale; prin elaborarea
independent a lucrrilor de tip creativ; prin exprimarea imaginaiei creatoare i a gndirii spaiale;
prin iniierea i realizarea unor investigaii n domeniul ales; prin sinteza cunotinelor anterioare n
rspunsuri noi, neobinuite; prin utilizarea inedit a elementelor i a materialelor moderne.
Organizarea acestor situaii de ctre profesor s-a fcut astfel nct ntrebrile s apar n mintea
elevului nainte ca ele s fie formulate.
Descoperirea const n gsirea de ctre elev, printr-un procedeu personal de analiz,
inducie, generalizare, o demonstraie, un procedeu de organizare. Elevul are rolul principal, activ,
dar trebuie sa aib i o pregtire anterioar solid, sa fie obinuit s exerseze rezolvri de probleme.
Activitatea de descoperire a fost dirijat de profesor. Eficiena metodei a depins unde i ct l-a
ajutat profesorul pe elev, de faptul dac a prezis rspntiile unde elevii se puteau rtci. Metoda dat
s-a concretizat de aceea n tehnica de plasare a unor minime sugestii n clipele de dezorientare ale
elevilor i de corectare a raionamentelor eronate ale elevilor.
Metoda dat a sintetizat cele trei modaliti de nvare prin descoperire:
- descoperirea inductiv, cnd elevii au analizat o serie de cazuri particulare, deducnd de aici
o regul general, pe care apoi au demonstrat-o prin cunotinele deja formate;
- descoperirea deductiv, cnd elevii descopereau rezultate noi cu ajutorul raionamentelor
asupra cunotinelor anterioare, combinndu-le ntre ele sau cu noi informaii;

126

- descoperirea prin analogie, cnd elevii transpuneau unele relaii i algoritmi la contexte
diferite, dar analoage, ntr-un mod bine precizat.
Reflecia a fost provocat n activitatea de percepie a aceluiai spaiu interior de ctre toi
elevii, tiindu-se apriori, c fiecare dintre ei l percepe mcar puin diferit de colegii si (datorit
experienelor diferite de via i estetice). n consecin, fiecare definindu-l diferit i folosind metode
diferite de rezolvare a acestuia.
Gestionarea corect i optim a proceselor desfurate ntr-un spaiu interior este o activitate
component a procesului de nvare, care necesit eforturi numite n mod obinuit gndire spaial
(care se obine ca rezultat al formrii-dezvoltrii CSA). Aceasta poate fi examinat ca un proces prin
care regulile nvate sunt combinate n scopul identificrii unei soluii. Rezolvarea (gestionarea)
optim a proceselor de activitate uman nu implic doar utilizarea cunotinelor asimilate anterior, ci
genereaz i o nou nvare, nsuirea unor idei noi, care multiplic aplicarea regulilor nvate. n
cadrul procesului de studiere/creare a formei i a spaiului, metoda care incit la ntrebri, cutri,
explicaii, conduce la gndirea spaial n scopuri multiple: pentru a-l declana, organiza, optimiza
etc.; pentru a justifica sau motiva prin explicaii i argumente aciunile deja desfurate. Prin urmare,
rezolvarea proceselor de activitate uman ntr-un spaiu interior se include n structura gndirii
spaiale i reprezint un criteriu de dezvluire a nivelului de compunere a acestui proces de ctre elev.
Prin intermediul metodei refleciei s-a recurs i la stabilirea etapelor proiectrii artistice a formei
i a spaiului interior. Lipsa capacitii elevului de a elabora imaginativ un spaiu reprezint una din
cauzele ne dorinei sale de a comunica artistic-estetic, deoarece nelegerea esenei coninut-form a
spaiului l depete.
Metodele date au fost concretizate n procedeele:
sistematizrii - accepiunea cea mai simpl, pornind de la nite nsuiri generale i n
funcie de aplicaiile sale n domeniul vizual, ansamblu de elemente aflate ntr-o interaciune activ,
un ntreg organizat;
schematizrii - simplificarea prin pstrarea elementelor sau detaliilor caracteristice unui
obiect studiat, dar specifice mai multora si folosirea lor n crearea unei imagini;
structurrii - unitile structurale de baz, definite de liniile organizate ntr-un anumit mod,
prin intersecii n puncte determinate, realiznd nsi suportul portant al figurii;
aglutinrii - descompunerea unor reprezentri, fiine sau fenomene n pri componente,
care mai apoi sunt reorganizate n alte structuri de cele percepute, dnd natere unor imagini cu
aspect neobinuit;
multiplicrii - mrirea numrului de elemente;
amplificrii - modificarea pozitiv a proporiilor;

127

diviziunii - mprirea unui ntreg;
omisiunii - excluderea elementelor;
modificrii - schimbarea dimensiunilor elementelor;
substituirii - schimbnd, se pune n loc altceva;
rotaiei - gruparea circular a elementelor fa de o ax;
modulrii - operarea cu uniti de msur, un model de baz (modul) care poate explica
schema de funcionare a totalitii;
similitudinii - asamblarea expresiv de elemente de diferite mrimi, dar asemntoare,
elementul mai mic lundu-se derivat de la cel mai mare, se construiete n baza similitudinii lui
geometrice. Anume procedeul subordonrii poate fi aplicat, spre exemplu, n cazul proporionrii
contururilor elementelor dinamice ale obiectului ca derivat de la conturul general al obiectului.
Metodele i procedeele educativ/didactice au fost aplicate n corelaie cu activitile de nvare
ale elevilor. Fiecare act de cunoatere implic un grup de metode i procedee de difereniere,
construire, comparare i clasificare a formelor i aciunilor, de separare sau unificare prin moduri
operante, agregnd familii obiectual cauzale, grupnd tehnici de investigaie, genernd ierarhizri
valorizante ale consecinelor cunoaterii. nelegerea formrii/cunoaterii prin modelare cere
inventarea de sarcini creative de reprezentare, descompunere valorizant a structurii reprezentrii i
construcia unor configuraii noi n reprezentare, avnd o supra valoare pentru forma i spaiul
modelat, care le transform n stri-scop i activeaz cognitiv-operant forma i spaiul.
Formarea designerului de interior depinde n mare msur de:
- utilizarea pedagogic corect a principiilor didactice;
- legtura i unitatea activitii instructive i tiinifice de cercetare a elevilor;
- asigurarea afectiv a nvrii i crearea atmosferei favorabile n procesul activitilor,
acestea fiind gndite n unitatea teorie-practic:
a. de formare/dezvoltare a capacitilor de analiz a problemei:
- analiza ideilor conceptuale din literatura de specialitate;
- perceperea i contientizarea problemei;
- evidenierea mijloacelor pentru realizarea ei;
b. de formare/dezvoltare a capacitii de rezolvare a problemelor de proiectare artistic a
formei i a spaiului interior:
- dezvoltarea sistemic a conceptului n plan;
- elaborarea mai multor variante;
- realizarea planului elaborat la scar;
- realizarea seciunilor la scar;

128

- reprezentarea structurii spaial-volumetrice la scar;
- proiectarea planului tavanului i a sistemului de iluminare la scar;
- rezolvarea compoziional a imaginilor pe plane;
- aplicarea tehnicilor grafice i cromatice, specifice n proiectarea artistic;
- realizarea grafic i cromatic a imaginilor;
- realizarea machetei;
c. de dezvoltare a gndirii spaiale creative:
- elaborarea schielor, crochiurilor, proiectelor de tip clauzur;
- luarea deciziei varianta optim pentru realizarea problemei;
- selectarea i actualizarea unor achiziii cunotine, capaciti i deprinderi intelectuale i
practice acumulate anterior n cadrul altor discipline;
- descoperirea i aplicarea unor principii, corelaii, reguli, legiti ale designului interior;
- aplicarea principiului unitate n varietate i varietate n unitate.
Mijloacele de instruire. Au fost folosite materiale i instrumente: plan, hrtie (formatul
1000x1000), pentru reprezentarea grafic pot fi folosite diferite materiale: tui, acuarel, guae,
creioane colorate.
Componentele specificate au contribuit la alegerea tehnologiei educativ/didactice specifice. Ne-
am orientat atenia n special la alegerea i mbinarea metodelor i procedeelor educativ-didactice,
care s contribuie la formarea-dezvoltarea la elevi a percepiei/creaiei formei i a spaiului interior.
La selectarea i combinarea metodelor de instruire ne-am condus de criteriile:
- concordana metodelor i principiilor educativ/didactice;
- concordana metodelor i obiectivelor EAP i de FPI;
- concordana metodelor cu coninutul temei de predare;
- concordana metodelor cu posibilitile de nvare ale elevilor;
- concordana metodelor cu condiiile de lucru i ale timpului rezervat instruirii.
Evaluarea. n cadrul experimentului de formare evaluarea rezultatelor s-a realizat n
conformitate cu metodologia de evaluare. Au fost aplicate urmtoarele instrumente de evaluare:
chestionarul, testul, lucrri practice, studiu de caz, proiectul. n cadrul experimentului de formare a
fost realizat evaluarea formativ i evaluarea sumativ. La elaborarea probelor de evaluare s-au
respectat aceleai criterii ca i n experimentul de constatare.
Experimentul de formare la anii II-III s-a bazat pe studiul teoretic i activitatea practic de
lucru i s-a realizat organizarea conceptual-asociativ a unor spaii interioare dup planimetrii
elaborate i planimetrii existente, n baza unor legende:
- expunerea temei;

129

- demonstrarea materialului ilustrativ;
- documentarea tiinific: cum au tratat tema aleas ali autori;
- organizarea asociativ a schemei limitelor materiale ale spaiului interior;
- elaborarea schemelor asociative n baza formelor simple arhetipale;
- elaborarea funcional a planului la o anumit scar;
- elaborarea seciunilor la o anumit scar;
- elaborarea structurii spaial-volumetrice la o anumit scar;
- realizarea perspectivelor manuale;
- elaborarea gamei cromatice asociative;
- realizarea machetei la o anumit scar.
Evaluarea curent s-a fcut pe etape, conform planului de nvmnt de lung durat, prin
aplicarea unor probe orale i practice (volumul de lucru practic realizat la etap).
Criteriilealese pentru autoevaluare i evaluarea reciproc a proiectelor de creaie artistic sunt
noutatea, originalitatea, utilitatea i valoarea n raport cu experiena proprie a elevilor i a grupului
din care face parte. Profesorul i-a ajutat pe elevi s-i dezvolte capacitile de autoevaluare, s
compare nivelul la care au ajuns n raport cu obiectivele propuse, conform principiului autoevalurii
i evalurii ghidate.
Domenii evaluate:
- originalitatea, coninutul i coerena proiectului artistic;
- rspunsul corect i complet la cerinele temei;
- adecvarea la subiect i la context;
- respectarea principiilor compoziionale ale spaiului interior;
- concordana ideii i a destinaiei spaiului interior;
- integritatea compunerii elementelor-forme n spaiul interior;
- realizarea proiectului artistic (inuta grafic, cromatica);
- capacitatea de analiz i sintez a unui proiect artistic;
- ncadrarea prezentrii propriu-zise ntr-un timp limitat.
Capacitatea elevilor de autoevaluare a propriilor performane s-a realizat printr-un comentariu
al unui proiect artistic de spaiu interior:
- punctele forte ale proiectului artistic;
- punctele vulnerabile ale proiectului artistic;
- cum poate fi mbuntit acest proiect artistic;
- nota pe care o merit autorul;
- de ce acest proiect artistic merit o not mai mare dect proiectul altui autor;

130

- la ce va atrage atenia n elaborarea urmtoarei sarcini de proiectare artistic;
- de ce nu le-a reuit realizarea proiectului artistic n timpul stabilit.
Au fost parcurse urmtoarele etape generale de gndire spaial:
I - contientizarea scopului i analiza cilor i a mijloacelor de rezolvare;
II - cutarea soluiei optime prin studierea soluiilor analogice n literatura de specialitate;
III - elaborarea mai multor variante de rezolvare a sarcinii.
Parcurgerea acestor etape s-a fcut prin inseria unor exerciii de privire, vedere, identificare i
de concluzionare despre form, spaiu, culoare, textur, structur etc.
Exerciiile au fost pregtite nainte de actul perceptiv, printr-o explicaie verbal susinut n
legtur cu sarcinile ce urmeaz a fi realizate. n acest timp profesorul, n scopul obinerii unei stri
de ateptare activ, le-a suscitat interesul i curiozitatea elevilor, a creat o atmosfer de sensibilitate
i exaltare intelectual, fapt care i-a determinat pe elevi s participe sincer i cu plcere la pregtirea
actului de percepie.
Elevii au cutat i au studiat n mod individual informaiile necesare pentru nelegerea spaiului
interior i a activitii de proiectare i creare a acestuia, au elaborat diverse scheme, identificnd
mijloacele specifice, au organizat elementele-forme i au valorificat esena spaiului.
La buna desfurare a realizrii proiectelor artistice au contribuit cunotinele obinute n cadrul
disciplinelor Compoziia, Studiul culorii, Tehnici de transpunere, Materiale i tehnici de machetare,
Tehnologia materialelor, Proiectarea mobilei i a utilajului, Desenul tehnic, precum i practicile
plein-air i de atelier.
Au fost aplicate formele simple arhetipale: ptratul, dreptunghiul, cercul, triunghiul, hexagonul,
din care s-au realizat moduli plani.
Prin modelare, modulii plani s-au transformat n moduli spaiali.
Modulii au fost organizai ritmic prin diverse procedee, obinndu-se structuri modulare,
concretizate n elementele-forme artistice, piese de mobilier i utilaj, avndu-se permanent n vizor
partea funcional i artistic a spaiului interior.
Interferena priceperilor i deprinderilor formate n colegiu la specialitatea Design interior a
intervenit direct n ameliorarea estetic a spaiului interior, a contribuit la o larg deschidere a elevilor
pentru munca de finalizare estetic, la un nivel nalt a proiectelor artistice.
Materializarea formei i a spaiului presupun aciunea tehnicii n care sunt realizate ele, modul
n care procedeele folosite fac s triasc forma i spaiul. n procesul experimentului de formare o
atenie deosebit s-a acordat cunoaterii i stpnirii procedeelor, tehnicilor de lucru. Este cunoscut
faptul c exprimarea artistic a elevilor este foarte bogat, dar ea nu trebuie influenat de o anumit
manier de lucru, de ex., a profesorului; n acelai timp nu trebuie neglijat intervenia activ a

131

profesorului n direcia concentrrii forelor artistice, a stpnirii mijloacelor prin care i
contientizeaz modul de exprimare artistic. De aceea, n munca de ghidare a elevilor am acionat
mai mult asupra cunoaterii i stpnirii procedeelor, a tehnicilor de lucru n raport cu modul, maniera,
tehnica n care acestea fac s triasc forma i spaiul. Pentru ca acestea s fie nelese corect, am
atras atenia elevilor, c ele se interptrund, se completeaz reciproc. Folosirea n crearea formei i a
spaiului interior numai a uneia dintre ele, face s scad interesul i potenialul creator al elevilor.
Raporturile dintre relaiile formate de elevi n procesul creaiei constituie legenda propriului univers
intim, metafora vieii create de ei.
Metodele specificate anterior, n corelaie cu obiectivele, procedeele i activitile
educativ/didactice, a constituit tehnologia educativ/didactic aplicat n experimentul de formare i
dezvoltare la elevi a CSA cu aplicabilitate la studierea i crearea formei i a spaiului interior.

3.4. Desfurarea experimentului de formare
Experimentul formativ a fost realizat n grupa experimental cu participarea a 27 de elevi din
anii II i III de studii, unde s-a aplicat metodologia selectat i propus n calitate de instrumentar de
formare-dezvoltare la elevi a CSA.
Experimentul s-a desfurat la orele disciplinelor Proiectarea artistic a spaiului interior,
Compoziia, Tehnici de transpunere, Proiectarea mobilei i a utilajului.
Pentru a ptrunde direct observaional i conceptual n realitatea proceselor mentale am urmrit
dobndirea mai nti a unei supra-percepii de identificare a funcionrii percepiei i reprezentrii
realitii, am descris coerent, mpreun cu elevii, dinamica informaional a gndirii centrate pe o
anumit problem. Motivarea alegerii i particularizrii structural operante a unei anume situaii n
spaiul social, este funcia de baz a inteniei, iar situarea distinct de sine, n extensia tuturor siturilor
intenionale socializate funcionnd simultan, a fost tratat ca o form superioar de intenie, ea
presupunnd identificarea funcionrii i consecinelor altor intenii i argumentarea auto-siturii
intenionale proprii, n spaiul inteniei colective. Argumentarea unei intenii de individualizare-
aciune este o procedur intelectiv, justificat-demonstrativ, ea implic existena unui limbaj
descriptiv performant, acoperind semnificativ un spectru de realitate i contientizri de prezen i
opiune n fiecare realitate, oricare ar fi coninutul acesteia. Argumentarea inteniei unei opiuni de
personalizare implic definirea i asumarea unei ierarhizri de criterii valorice i de aciuni
intenionale i operante mpreuna cu consecinele proiectate ntr-un cmp de realitate socializat.
S-a urmrit att studierea-crearea formei i a spaiului, ct i nsuirea de ctre elevi a mesajului
artistic - a valorilor cognitive, formativ-educative, artistic-estetic etc.
Iniierea n designul interior. Prima activitate la ore am rezervat-o cunoaterii materiei de lucru,

132

a ustensiilor i a materialelor pentru munca n atelier: planet, creioane, radier, reisin, echere,
rapidografe, culori, pensule, etc.
Apoi au fost relevate noiunile generale: elementele de expresie plastic, formele simple
arhetipale i senzaiile produse de ele, modulul, abstractizarea, conceptul, asociaia, stilizarea,
compoziia, dominanta i gam cromatic.
Am urmrit obiectivele specifice:
Dezvoltarea gndirii abstracte i asociative la elevi.
Relevarea metodelor i a tehnicilor de transpunere, utilizate n proiectarea artistic de ctre
elevi, mnuirea instrumentelor i a materialelor.
Studierea i realizarea proieciilor ortogonale, normativelor de realizare a unui proiect artistic
al spaiului interior.
Studierea i realizarea structurilor spaial-volumetrice a spaiului interior.
Activizarea procesului de adaptare n atelierul de creaie
Pe acestea le-am concretizat n obiectivele operaionale:
Imaginai-v o oarecare persoan ce profeseaz o oarecare meserie i n timpul liber
desfoar o oarecare preferin Legenda.
Elementele profesrii i a preferinei trebuie s fie aciunea/procesul.
Din 2-3 forme simple arhetipale, pe plasa modular, compunei limitele materiale ale
planului unui spaiu interior, obinnd o imagine abstract-asociativ n corespundere cu activitile
preconizate de Legend.
Zonarea spaiului interior n corespundere cu activitile preconizate.
Proiectai mobilierul i utilajul specific, care reflect coninutul Legendei.
Realizai seciunile spaiului interior, relevnd golurile de ui i ferestre, mrimile
mobilierului i a utilajului la scara
Realizai structura spaial-volumetric a spaiului interior (axonometria, perspectiva
militar) la scara...
Prin metode grafice i cromatice exprimai ideea principal caracterul activitilor.
Exemple de proiecte realizate de elevi n cadrul instruirii experimentale
1. Spaiu interior pentru copii. Autor: A. Coofan, anul II
Destinaia. Spaiu interior - centru de creaie pentru copii, vrsta - 6-7 ani, activiti de studiu
i activiti practice n domeniul ceramicii. Un spaiu interior destinat activitilor de studiu i de
modelare, unde copiii au posibilitatea s interacioneze, s-i dezvolte creativitatea, s-i cultive
spiritul creativ i inventivitatea, precum i s se dezvolte din punct de vedere fizic i social.

133
Fig. 3.3. Proiect conceptual. Spaiu interior pentru copii
Zonarea. O trstur distinct a spaiului interior, care dispune de o suprafa n jur de 50 m.
p., este divizarea n dou zone diferite ca concepie o zon amenajat cu mobilier pentru studiile
teoretice, realizarea schielor i alta - amenajat cu utilaj pentru modelarea pieselor din argil. Aceast
zonare urmrete scopul de a crea condiii favorabile pentru desfurarea normal a ambelor procese,
evitarea ptrunderii proceselor umede n spaiul de studii i excluderea accidentelor (Figura 3.3).
Organizarea compoziional i cromatic. Apelnd la forma simpl arhetipal cercul, autorul
a considerat c anume aceast form semnific cel mai evident roata olarului i forma caracteristic
pieselor de ceramic. Din trei cercuri a creat o sistem compoziional planimetric, obinnd n plan
imaginea unui vas arhaic, totodat crend o atmosfer de concentrare a ateniei spre interiorul
imaginii. Forma circular semnific perfeciunea, micarea continu, spirit deschis, sensibilitate.
Gama cromatic aplicat semnific originea natural a provenienei materialelor: gri-maro - culoarea
argilei i verde deschis - culoarea vegetaiei.
Natura abstract a design-conceptelor ncurajeaz dezvoltarea imaginaiei elevilor n
proiectarea artistic a spaiilor interioare.
2. Spaiu interior de alimentaie public. Cafenea Muzcaf. Autor: A. Gramatschi, anul III.
Conceptul proiectului artistic a fost elaborat dup un plan real, fiind destinat pentru un public
select, specific, amator de muzic clasic.
Destinaia. n localul cafenelei se organizeaz concerte, expoziii de pictur, grafic, fotografie,
se discut despre muzic, art. Spaiul interior al cafenelei este destinat unui public specific de
consumatori, ce uzeaz de transparen, deschidere i de prestigiul locului pentru a-i reconfirma
poziia att n raport cu ei nii, ct i cu ceilali. Aici se ntrunesc muzicieni, compozitori, scriitori,
artiti plastici, critici de art, care au interese comune i corespondeaz informal. Atmosfera plcut

134

a spaiului interior contribuie la formarea unui public meloman i fidel.
Zonarea. Spaiul interior al cafenelei este zonat convenional n trei zone: zona barului, zona de
deservire, zona distraciilor. Tejgheaua barului, fiind unul dintre cele mai importante i interesante
elemente ale localului, este amplasat mai aproape de intrarea. Amplasarea spaial a meselor respect
o anumit logic, iar separeurile de tip canapele sunt situate strategic pe prile laterale ale spaiului
interior, celelalte mese fiind judicios suprapuse pe liniile directorii, crend impresia de note muzicale.
Organizarea compoziional i cromatic. Design-conceptul spaiului interior al cafenelei s-a
format n baza asocierii cu portativul muzical, reprezentat n plan prin liniile plastice, fluide.
Elementele n plan i formele spaiale creeaz impresia prezenei unor instrumente muzicale cu clape.
Integritatea spaiului interior se manifest att prin legtura dintre coninut i form, ct i prin logica
constructiv-formal i proporional dintre pri i ansamblu. Schema compoziional este clar, se
bazeaz pe liniile directorii, liniile de for. Dinamica compoziiei elaborate n corelaie cu structura
constructiv i schema funcional este evocat prin linii fluide ce intr n relaie reciproc cu cele
drepte i exprim o succesiune ritmic lent, continu. Centrul de interes l reprezint scena - locul
spre care este direcionat micarea liniilor de for, vizibil din orice punct al spaiului interior. Scena
dei e situat mai n adncul spaiului interior, pe axa longitudinal, se afl, practic, n centrul
geometric al compoziiei. Gama cromatic presupune o succesiune de nuane apropiate n cercul
cromatic, predominnd culorile reci, de saturaie medie i deschise, care creeaz o atmosfer de intim
n spaiul interior (Figura 3.4).

Fig. 3.4. Proiect artistic. Spaiu interior de alimentaie public, cafenea Muzcaf
n concluzie. Rezolvarea optim a proceselor de activitate uman n proiectarea artistic este
considerat una dintre activitile fundamentale ale gndirii spaiale, alturi de conceptualizare,

135

nelegere, decizie i creaie. n cadrul studierii i crerii formei i a spaiului, gndirea spaial este
folosit n scopuri multiple: pentru a-l declana, organiza, optimiza etc.; pentru a justifica sau motiva
prin explicaii i argumente aciunile deja desfurate. Prin urmare, rezolvarea optim de activitate
uman n designul interior se include n structura gndirii spaiale i reprezint un criteriu de
dezvluire a nivelului de compunere a acestui proces.
Factorii care au creat unele dificulti pe parcursul experimentului formativ s-au datorat, n
special, lipsei experienei artistice anterioare a elevilor, pregtirii n domeniu, care rmn s fie
diferite dup un an de studiu: majoritatea elevilor nmatriculai la colegiu sunt absolveni ai liceelor
teoretice, deci nu au pregtire i experiene elementare n domeniu.
O alt problem aprut este c n nvmntul general nu se studiaz disciplina Desenul liniar,
care este esenial n dezvoltarea gndirii spaiale i a limbajului plastic.

3.5. Valori i competene ale elevilor n studierea/crearea formei i a spaiului interior
n proiectarea artistic
Experimentul de control s-a desfurat n anul de nvmnt 2009 - 2010.
Metodologia de evaluare a rezultatelor experimentului a vizat gradul de dezvoltare a
studierii/crerii formei i a spaiului n proiectarea artistic de ctre elevi, valorile i competenele
acestora referitor la studierea/crearea formei i a spaiului i realizarea proiectelor artistice.
Evaluarea rezultatelor s-a realizat pe parcursul etapelor de elaborare a secvenelor proiectului
artistic (evaluarea formativ) i la finele acestuia (evaluarea sumativ).
Pentru evaluarea competenei elevilor n studierea/crearea formei i a spaiului n proiectarea
artistic au fost aplicate urmtoarele instrumente de evaluare: chestionarul, testul, lucrri practice,
studiu de caz, proiectul.
La elaborarea probelor de evaluare s-au respectat aceleai criterii ca i n experimentul de
constatare n grupa experimental i n cea martor.
n experiment au participat 27 elevi n grupa experimental i 26 elevi n grupa martor, anul II
i anul III de studii, Colegiul de Arte Plastice A. Plmdeal.
Pentru prima prob elevilor li s-a propus un chestionar cu 10 itemi (Anexa 11), la care au oferit
rspunsuri concrete n form scris. Chestionarul a presupus i o sarcin practic, care a cerut elevilor
s reprezinte forme i suprafee cu echilibru instabil, exprimnd micare n spaiu, rostogolire, micare
ondulatorie, ascensional. Rspunsurile i lucrrile elevilor au fost evaluate complex. Pentru fiecare
rspuns din chestionar s-au acordat 0-2 puncte, care nsumate, au determinat scopul general i au
permis s facem anumite concluzii cu privire la perceperea formei i a spaiului interior n proiectarea
artistic de ctre elevi.

136

Conform scopului au fost determinate trei niveluri:
I: 0-8 puncte,
II: 9-14 puncte,
III: 15-20 puncte.
Rezultatele sunt urmtoarele:
- 81.48% /22 elevi ai grupei experimentale au demonstrat cunotine profunde la problema
evaluat, acumulnd cte 15 puncte;
- 18.52%/5 elevi ai grupei experimentale i 65,38%/17 elevi ai grupei martor s-au plasat la un
nivel mediu, acumulnd ntre 9-14 puncte;
- 34.62%/9 elevi ai grupei martor s-au plasat la un nivel minim, acumulnd ntre 2-8 puncte.

etapa constatativ etapa post-experimental

Fig. 3.5. Niveluri de formare a CSA elevilor din grupa experimental
Raportarea rezultatelor obinute de ctre elevii grupei experimentale la etapa post-
experimental la cele ale etapei de constatare prezint ameliorri semnificative (Figura 3.5).
Lucrrile executate de ctre elevi se ncadreaz n grilele: 0-2, 2-4, 4-6.
Analiza rezultatelor chestionarelor de la etapa de constatare i cea post-experimental a
demonstrat (Figura 3.6):
etapa constatativ etapa post-experimental

Fig. 3.6. Niveluri de formare a CSA elevilor
0
20
40
60
80
100
n.avans. niv.med niv.min.
n.avans.
n.med.
n.min.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
n.avans. niv.med niv.min.

137

Rezultate obinute:
- 16 elevi/59.26% din GE i 7 elevi/26.92% din GM s-au plasat la nivelul avansat, acumulnd
4-6 puncte;
- 8 elevi/29.63% din GE i 12 elevi/46.16% din GM s-au plasat la nivelul mediu, acumulnd
2-4 puncte;
- 3 elevi/11.11% din GE i 7 elevi/26.92% din GM s-au plasat la nivelul minim, acumulnd
0-2 puncte.
Elevii din grupa experimental au realizat lucrri la un nivel mai nalt, mai creative i mai
originale. Numrul elevilor care au executat lucrri de nivel nalt a crescut considerabil n
comparaie cu elevii din grupa martor.
n continuare elevilor li s-a propus spre analiz o imagine, care reprezint planul i 2 vederi
ale unui spaiu interior de locuit.
n Testul I au fost aplicai 15 itemi de evaluare care au fost utilizai i la etapa de constatare.
(Anexa 12).
Analiza datelor a demonstrat urmtoarele rezultate (Tabelul 3.10).
Elevii au dat rspunsuri:
- corecte i complete - 81,48% n GE;
- corecte, dar incomplete - 18.52% n GE, 65,38% n GM;
- incorecte - 34,62% n GM.
n urma analizei rezultatelor testului s-a constatat c elevii din grupa experimental nu au
ntmpinat dificulti n analiza structurii funcionale i cromatice a spaiului interior, compoziiei
i volumetriei.
Ei manifest cunotine i aptitudini att teoretice, ct i practice n domeniu. La trei itemi
(zonarea, compoziia, amplasarea mobilierului) - procentajul a fost maxim.
Testarea grupei martor a demonstrat c elevii practic nu au rspuns complet i profund nici la
un item.
Majoritatea au rspuns incomplet, greit. n lucrrile practice gndirea spaial, organizarea
compoziional i ritmic las de dorit.
Raportarea rezultatelor obinute de ctre elevii grupei experimentale la etapa post-
experimental la cele ale etapei de constatare este prezentat n Figura 3.7

138

Tabelul 3.10. Valori ale competenei spaial-artistice a elevilor


Itemi
Rspuns corect
complet
Rspuns corect
incomplet
Rspuns greit
GE GM GE GM GE GM
Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. % Nr. %
planimetria SI 18 66,66 0 0 9 33,34 20 72,92 0 0 6 23,07
destinaia SI 21 77,77 0 0 6 22,23 18 69.23 0 0 8 30,76
structura
funcional a SI
19 70,37 0 0 8 29,63 15 57,7 0 0 11 42,30
expresia SI 21 77,77 0 0 6 22,23 19 73.1 0 0 7 26,92
Asamblarea
figurilor
geometrice n
plan
25 92,59 0 0 2 7,4 13
50,0

0 0 13 50,0
zonarea SI 27 100 0 0 - 0 16 61,53 0 0 10 38.46
sistema
compoziional a
SI
22 81,49 0 0 5 18,51 11 42,30 0 0 15 57,69
compoziia 27 100 0 0 - 0 18 69,23 0 0 8 30,76
amplasarea
mobilierului i
utilajului n SI
27 100 0 0 - 0 21 80.76 0 0 5 19,22
volumetria SI 18 66,66 - - 9 33,34 11 42,30 0 0 15 57,7
Semnificaiile,
iluziile optice a
elementelor,
formelor i
volumelor n SI
25 92,59 0 0 2 7,4 19 73,1 0 0 7 2692
organizarea
structurii ritmice
a SI
15 55,56 0 0 12 44,44 12 46,15 0 0 14 53,84
organizarea
cromatica a SI
25 92,59 0 0 2 7,4 22 84,62 0 0 4 15,38
dominanta
cromatic
21 77,77 0 0 6 22,23 23 88,5 0 0 3 11,53
iluminarea SI 19 70,38
0

0 8 29,63 17 65,4 0 0 9 34,61
Media 81,48 - - 18.52 65,38 o 0 34,62139

etapa constatativ etapa post-experimental

Fig. 3.7 Niveluri de percepere a formei i spaiului de ctre elevi n proiectarea artistic a
spaiului interior, grupa experimental i martor, la etapele de constatare i post-experimental

Prezentarea comparativ a datelor demonstreaz eficiena variabilelor implementate n
experimentul formativ.
n baza testului dat s-a calculat indicele de sensibilitate la efectele metodologiei aplicate
dup formula:
S = , unde:
- Ra este numrul elevilor care au rspuns corect la itemi dup metodologia aplicat;
- Rb este numrul elevilor care au rspuns corect la itemi naintea aplicrii metodologiei
avansate,
- N este numrul elevilor care au participat la ambele teste.
Indicele de sensibilitate are valori cuprinse ntre -1 i +1, cu valoarea dezirabil ct mai
apropiat de 1. n cazul testului dat indicele de sensibilitate la efectele metodologiei aplicate are
valoarea 0.26.
Pentru Testul II au fost propui nou itemi cu alegere multipl i aceeai scar de estimare
descriptiv (Tabelul 3.11). Pentru analiz a fost propus planul i dou imagini a unui spaiu interior
de alimentaie public cafenea (Anexa 13).
Analiza datelor obinute prin testare, cu distribuia valorilor minime i maxime pe categoriile
de variabilitate (corect i complet; corect, dar incomplect; greit) a demonstrat urmtoarele rezultate:
Elevii au dat rspunsuri:
- corecte i complete - 82.86 % n GE, 9.14% n GM;
- corecte, dar incomplete - 17.14% n GE, 61.53% n GM;
- incorecte - 29.33% n GM.
0
20
40
60
80
100
gr.exp. gr.mart. gr.exp gr.mart.
26 , 0
27
15 22

N
Rb Ra

140

Tabelul 3.11. Perceperea de ctre elevi a formei i a spaiului interior pentru copii

Itemi
Rspuns corect
complet
Rspuns corect
incomplet
Rspuns greit
GE GM GE GM GE GM
nr. % nr. % nr. % nr. % nr % nr. %
planimetria
spaiului interior
18 66,66 6 23,07 9 33,34 13 50.0 0 0 7 26,92
structura
funcional a SI
24 88,88 0 0 3 11,12 15 57,69 0 0 11 42,30
expresia plastic
a SI
23 85,18 0 0 4 14,82 14 53,84 0 0 12 46,15
centrul de
interes
22 81,48 3 11,53 5 18,5 16 61,53 0 0 7 26,92
organizarea
mobilierului i a
utilajului n SI
19 70,37 0 0 8 29,63 19 73,07 0 0 7 26,92
semnificaiile,
iluziile optice
21 77,77 4 15,38 6 22,23 13 50,0 0 0 9 34,61
organizarea
structurii ritmice
23 85,18 5 19,23 4 14,82 17 65,38 0 0 4 15,38
organizarea
cromatic
25 92,6 1 3,84 2 7,4 20 76.92 0 0 5 19,23
dominanta
cromatic
26 93,3 3 11,53 1 3,7 17 65,38 0 0 6 23,07
Media 82,86 9,14 17,14 61,53 29,33

Concluzii generale la experiment
Analiza rspunsurilor la itemi demonstreaz c elevii din grupa experimental nu au avut
dificulti n realizarea testului. Testarea grupei martor relev o pregtire slab a elevilor n
organizarea spaiului interior de alimentaie public. Majoritatea au rspuns incomplet la ntrebrile
testului, nu au manifestat cunotine i capaciti suficiente n domeniul designului interior. Doi elevi
nu au rspuns la majoritatea ntrebrilor.
Dificulti de studiere/creare a formei i a spaiului interior:
a) n plan pedagogic:
- identificarea exact a cerinelor-problem;
- destructurarea problemei n elemente, care pot fi manipulate i dirijate;
- ntocmirea graficului operativ i a planului de lucru;
- stoparea prematur la prima soluie;
- analiza cerinelor spaiului i formularea obiectivelor designului interior;
- teama de nu a comite o greeala i de a nu se face de rs;

141

- teama de a fi diferit de ceilali, timiditatea;
- comportamentul conformist;
b) n plan artistic-tehnologic:
- n analiza planimetriei i formularea conceptelor preliminare de design corespunztoare
destinaiei spaiului interior;
- n analiza destinaiei spaiului interior i identificarea simbolurilor semnificative ale
activitilor desfurate;
- ntre corelaia dintre forma geometric a planului i elementele-forme create;
- n organizarea funcional a planului;
- n organizarea ritmic a structurii spaialvolumetrice;
- n elaborarea gamei cromatice armonioase, asociative;
- n transpunerea elementelor-forme la scar;
- n armonizarea elementelor-forme;
- n organizarea compoziional a imaginilor pe plane.

3.6. Concluzii la Capitolul 3:
n calitate de referenial de evaluare la disciplina Proiectarea artistic a spaiului interior se
utilizeaz valorile competenei spaial-artistice, ale gndirii spaiale (divergente, creative), ale
aptitudinilor artistice-plastice, ale trsturilor caracteriale individuale i ale comportamentelor
artistice-plastice.
Nomenclatorul achiziiilor mai sus indicate ale elevilor reprezint profilul de formare al
acestora la specialitatea Design interior, disciplina Proiectarea artistic a spaiului interior, deci pot
fi recunoscute i n calitate de standarde de formare profesional la specialitatea dat i drept criterii
de evaluare final.
Utilizarea descriptorilor de performan n evaluarea CSA a elevilor i a celorlalte achiziii
profesionale stimuleaz schimbarea accentului evalurii de pe coninuturi pe competene, atitudini,
trsturi caracteriale i comportamente specifice designerului de interior.
Metodologia modelizat teoretic i aplicat experimental n cadrul disciplinei Proiectarea
artistic a spaiului interior contribuie la eficientizarea formrii/dezvoltrii competenei spaial-
artistice a elevilor, a percepiei, imaginaiei i gndirii spaiale divergente i creatoare, a capacitilor
generale i speciale de creaie ale acestora.
Extinderile metodologiei predrii/studierii formei i a spaiului i n cadrul altor discipline a
demonstrat c aceasta deine un potenial pedagogic general, special i particular, apt s acopere un
areal amplu al formrii profesionale iniiale n artele plastice i design.

142

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI

Cercetarea descris n teza de doctorat a identificat i a soluionat o problem tiinific de
actualitate n educaia i formarea profesional artistic-plastic insuficiena estetic-pedagogic a
metodologiei de predare/studiere a formei i a spaiului interior n nvmntul preuniversitar,
efortul nostru ncheindu-se cu anumite valori teoretice i practice, sintetizate de urmtoarele
concluzii.
1. n plan istoric i artistic-estetic, cercetarea a stabilit etapele de definire a noiunilor de spaiu
interior i de design interior. Acestea se identific cu istoria formrii profesionale n domeniul
proiectrii artistice a spaiului interior: a) etapa nvmntului individual, caracterizat de
sincretismul utilitarului i artisticului popular i de performanele individuale ale meterilor populari;
b) etapa instituionalizrii nvmntului artistic, la care principiile i practicile arhitecturale sunt
gestionate de stat; c) etapa modern, la care se evideniaz individualitatea artistic; d) etapa
contemporan, caracterizat printr-un sincretism amplu al tuturor valorilor n domeniu.
Constituirea conceptului de spaiu artistic design interior este legat de coala Bauhaus -
prima coal de arte i meserii, design i arhitectur (Weimar, 1919).
n Republica Moldova nu au fost efectuate cercetri de metodologia formrii profesionale n
designul interior, dar au fost formulate idei aproape n toate cercetrile de EAP.
2. S-a constatat c spaiul, alturi de timp, este categoria fundamental a existenei umane; el
este perceput, explorat, valorificat i culturalizat n mod subiectiv. Spaiul interior este unul exclusiv
uman, produs cultural, care sintetizeaz demersurile tiinific, artistic i tehnologic, fiind astfel
transformat continuu n spaiu de existen uman: examinat tiinific, spaiul interior nu are o identitate
stabil, deoarece esena, raiunea de a fi a acestuia este s corespund necesitilor cultural-spirituale n
permanent schimbare ale omului; modelat artistic, spaiul interior induce o nuan de metafizic i
suprasensibil.
Forma artelor spaiale este concomitent proces i produs al corelrii funciei, formei i
semnificaiei propriu-zise (a elementelor i caracteristicilor lor), fiecare element sau caracteristic a
formei fiind condiionat/motivat de funcia spaiului interior i de semnificaia pe care o comport/o
reprezint/o creeaz.
n conformitate cu preceptele de mai sus, designul interior se definete ca domeniu complex al
activitii umane de modelare tiinific, artistic i tehnologic a spaiului interior, ntru armonizarea
ct mai deplin a universului intim al omului cu lumea din jurul su. Designul interior reprezint
manifestarea creativitii umane n raport cu spaiul su existenial n care-i petrece cea mai mare
parte a timpului.

143

Or, designul interior este concomitent proces i activitate de proiectare i creaie a spaiilor
interioare i produs al acestei activiti.
3. Caracterul complex i interdisciplinar al designului interior (tiin-art-tehnologie) este
probat de percepia formei i a spaiului, ca dimensiuni ale vieii i ocupaiilor omului n spaiile
interioare, determinate climatic, de tradiia popular i de creativitatea individual, precum i de
dezvoltarea economic i tehnologic n industrii. Datorit complexitii sale, designul interior
actualmente este abordat filosofic, estetic i tehnologic n multiple cercetri, concepte i viziuni.
4. n plan pedagogic, finalitatea principal a cercetrii este reprezentat de metodologizarea
teoretic a percepiei i predrii/studierii formei i a spaiului interior. Metodologia PSFSI se
ntemeiaz pe principiul constitutiv al artei, care afirm c crearea/receptarea operei se produce prin
elementele formei artistice. Principiul dat se manifest pe coordonatele:
- epistemologic: interaciunea principiilor cunoaterii tiinifice, cunoaterii artistice i
cunoaterii empirice, deoarece proiectul artistic al spaiului interior este concomitent un produs
tiinific, artistic i tehnologic;
- teleologic: valorificarea concomitent a dou obiecte de cunoatere: elevul receptor/creator
i procesul de elaborare a proiectului artistic al spaiului interior;
- coninutal: explorarea i aplicarea valorilor receptrii/studierii/creaiei (valori procesuale) i
valorile caracteristicilor de baz ale spaiului interior, alctuite prin interferena mijloacelor SI-
spaial-volumetrice, obiectual-utilitare, textural-materiale, cromatice, luminii;
- metodologic propriu-zis: selectarea i combinarea metodologiei generale, specifice i
particulare, care integreaz cele trei tipuri de cunoatere, desfurate n proiectarea artistic a spaiilor
interioare: tiinific, artistic, empiric-tehnologic, precum i prin promovarea prin toate
componentele sale a dezvoltrii creativitii artistice la elevi n designul interior.
5. Finalitile principale ale aplicrii unei astfel de metodologii sunt competena spaial-artistic
i gndirea spaial divergent i creativ a elevilor, care reprezint filonul formrii profesionale
iniiale a acestora n domeniul designului interior, acestea fiind completate de comportamentele i
trsturile caracteriale specifice designerului de interior, de aptitudinile pentru modelarea artistic a
spaiilor interioare. n domeniul examinat, competenele artistice-plastice se concretizeaz n
competena spaial-artistic competena de baz a designerului de interior.
6. Experimentul de formare a demonstrat, c n urma aplicrii Modelului MPSFSI, subiecii
cercetrii i-au format cunotinele, capacitile i atitudinile definitorii competenei spaial-artistice
i a gndirii spaial-artistice divergente i creatoare - a percepiei i a imaginaiei artistice creatoare,
a capacitilor generale i speciale de creare a spaiilor interioare, iar n procesul elaborrii propriilor
proiecte de design interior, au manifestat atitudini, trsturi caracteriale i comportamente aferente

144

designerului de interior. Elevii au demonstrat competene mai ample i mai profunde cu privire la:
principiile de organizare ale spaiului interior; perceperea corelaiei dintre funcie, form,
semnificaie i spaiu; metodele de organizare estetic n cadrul designului interior (funcional,
cromatic, decorativ); atitudini variate i viziuni proprii despre corelarea formelor n spaiul
interior n raporturi de contrast, de cantitate, de calitate.
7. Valoarea aplicativ a cercetrii const n posibilitatea aplicrii n practica FPAP a Modelului
MPSFSI; n stabilirea criteriilor de evaluare a competenei spaial-artistice; n extinderea
metodologiei elaborate i testate experimental ntr-un ir de discipline de formare profesional
artistic-plastic, fapt care certific c metodologia predrii/studierii formei i a spaiului deine un
potenial pedagogic general, special i particular, capabil s acopere un areal amplu de formare
profesional iniial n artele plastice i design.
Recomandri practice:
1. Conceptorilor de curriculum (de FPI n EAP i Design):
valorificarea teleologic a conceptelor de spaiu interior i design interior, de receptare
artistic a spaiilor interioare elaborate, de proiectare artistic a spaiilor interioare;
introducerea noiunilor de competen spaial-artistic i de gndire spaial;
delimitarea metodologiilor specifice formrii profesionale n designul interior.
2. Instituiilor de formare profesionala iniial i continu n EAP i Design:
centrarea demersului metodologic formativ pe particularitile de percepie a spaiului interior
de ctre subiecii formai i pe principiile artistice-estetice i ale pedagogiei artei;
realizarea obiectivelor de evaluare a subiecilor formai n baza nivelului real de dezvoltare
la acetia a competenei spaial-artistice i a gndirii spaiale, precum i pe criterii aferente
referenialului formrii profesionale n designul interior.
3. Cadrelor didactice din domeniul EAP i designului interior:
nsuirea i aplicarea metodologiei specifice formrii competenei spaial-artistice i a gndirii
spaiale la subiecii formai;
evaluarea complex a achiziiilor subiecilor formai, punnd accentul pe capacitile creatoare
ale acestora;
aplicarea Metodologiei PSFSI i la alte discipline de FPI i continu a specialitilor n
domeniul EAP i al designului interior.

145

BIBLIOGRAFIE
1. Aalto A. Umanizarea arhitecturii, 1940. n: Lacu N. Funciune i form. Bucureti: Ed.
Meridiane, 1989, pp.416-420
2. Achiei Gh., Breazu M., Maek V. Estetica. Bucureti: Ed. Academiei Romne, 1983, 584 p.
3. Achiei Gh. Frumosul dincolo de art. Bucureti: Ed. Meridiane, 1988, 421 p.
4. Ailinci C. Introducere n gramatica limbajului vizual. Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 1982, 180 p.
5. Albu G. Concepte fundamentale ale psihologiei. Bucureti: Ed. Economic, 2003, 448 p
6. Aliev Iu., Ardairova G., Barnicova L. Bazele educaiei estetice. Chiinu: Ed.Lumina, 1989,
216 p.
7. Amabile T. .M. Creativitatea ca mod de via. Ghid pentru prini i profesori. Bucureti: Ed.
tiin i Tehnic, 1997, 255 p.
8. Arbuz-Spatari O. Metodologia dezvoltrii creativitii artistice la studeni prin studierea i
aplicarea elementelor limbajului plastic (n cadrul cursului de art textil). Autoref. tez dr.
ped. Bli, 2011, 29 p.
9. Arnheim R. Arta i percepia vizual. O psihologie a vzului creator. Bucureti: Ed. Polirom,
2011, 500 p.
10. Arnheim R. Fora centrului vizual: un studiu al compoziiei n artele vizuale. Bucureti: Ed.
Meridiane, 1995, 156 p.
11. Avermaete R. Despre gust i culoare. Bucureti: Ed. Meridiane, 1971, 278 p.
12. Babii V., Godovanciuc Z., Bularga T. Studiul formelor muzicale. Chiinu: Tipografia Elena-
V.I. SRL, 2011, 208 p.
13. Brlogeanu L. Psihopedagogia artei. Iai: Ed. Polirom, 2001, 216 p.
14. Brzea C. Arta i tiina educaiei. Bucureti: Ed. Didactic i pedagogic, 1995, 220 p.
15. Blaga L. Spaiul mioritic. n: L.Blaga. Opere. Vol. 9: Trilogia culturii. Bucureti: Ed. Minerva,
1985, pp. 189-331
16. Blaja-Vitcovschi A. Dezvoltarea sensibilitii cromatice la elevii claselor primare. Autoref.
tez dr. ped. Chiinu, 2012, 30 p.
17. Bonta I. Pedagogie. Bucureti: Ed. ALL Educaional, 1995, 320 p.
18. Botez-Crainic A. Arta modern i contemporan. Bucureti: Ed. Niculescu SRL, 2001,
336 p.
19. Bruner S. Jerome. Pentru o teorie a instruirii. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1970, 81p.
20. Carnauhov A., Ptracu D. Bazele teoretico-aplicative ale creaiei tehnice a elevilor. Chiinu:
Tipografia Central, 1997, 176 p.

146

21. Cassirer E. Eseu despre om. O introducere n filozofia culturii umane. Bucureti: Ed.
Humanitas, 1994, 317 p.
22. Clin M. Teoria educaiei: fundamentarea epistemic i metodologic a aciunii educative.
Bucureti: Ed. ALL, 1996, 140 p.
23. Cerghit I. Metode de nvmnt. Iai: Ed. Polirom, 2006, 320 p.
24. Concepia dezvoltrii nvmntului n Republica Moldova. n: Monitorul oficial, 27 martie
1995, 16 p.
25. Constantin P. Culoare, art, ambient. Bucureti: Ed. Meridiane, 1970, 221 p.
26. Cosmovici A. Psihologie general. Iai: Ed. Polirom, 1996, 139 p.
27. Cristea M. Sistemul educaional i personalitatea. Dimensiunea estetic. Bucureti: Ed.
Didactic i Pedagogic, 1994, 159 p.
28. Cristea S. Dicionar de pedagogie. Bucureti-Chiinu: Grupul editorial Litera internaional,
1998, 480 p.
29. Cuco C. Pedagogie. Iai: Ed. Polirom, 1996, 230 p.
30. Cuzneov L. Educaie prin optim axiologic. Teorie i practic. Chiinu: Ed. Primex-com SRL,
2010, 159 p.
31. Curriculum de baz. Documente reglatoare. Cimilia: TIPCIM, 1997, 69 p.
32. Curriculum colar pentru cl. I-IV. Chiinu: Ed. Prut Internaional, 1998, 177 p.
33. Curriculum colar la arta plastic pentru cl. V-IX. Chiinu: Ed. Cartier educaional, 2000,
3l p.
34. Daghi I. Arta plastic n coal. ndrumtor. Chiinu: 1999, 117 p.
35. Demetrescu C. Culoarea: suflet i retina. Bucureti: Ed. Meridiane, 1965, 136 p.
36. Dicionar de art: Forme, tehnici, stiluri artistice, A-M./Coord. M. Popescu, Bucureti: Ed.
Meridiane, 1995, 294 p.
37. Dicionar de estetic general, Coord.V. uteu. Bucureti: Ed. Politic, 1972, 398 p.
38. Dinc M. Teste de creativitate. Bucureti: Ed. Paideia, 2001, 82 p.
39. Dittmann L. Stil. Simbol. Structur. Bucureti: Ed. Meridiane, 1988, 380 p.
40. Dragomirescu M. Ritm i culoare. Timioara: Ed. Fclia, 1990, 243 p.
41. Dru Fl. Psihologie i educaie. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1997, 175 p.
42. Dufrenne M. Fenomenologia experienei estetice. Obiectul estetic. Bucureti: Ed. Meridiane,
1976, Vol.I - 434 p.; Vol.II - 269 p.; Vol.III - 270 p.
43. Ecco U. O teorie a semioticii. Bucureti: Ed. Trei, 2008, 504 p.
44. Elsen A. E. Temele artei. O introducere n istoria i aprecierea artei. Bucureti: Ed. Meridiane,
1983, Vol. I - 412 p.; Vol. II 324 p.

147

45. Enescu M., Gheorghe I. Probleme ale arhitecturii contemporane. Bucureti: Ed. Tehnica, 1982,
184 p.
46. Evaluarea studenilor n contextul Procesului Bologna. Chiinu: CEP al UPSC, 2006, 110 p.
47. Faure E. Istoria artelor. Spiritul formelor. Bucureti: Ed. Meridiane, 1990, 157 p.
48. Filimon L. Psihologia percepiei. Bacu: Ed. Didactic i Pedagogic, 1993, 200 p.
49. Filosofia educaiei-imperative, cutri, orientri. Simpozion internaional. Chiinu: Ed. Catamix
SRL, 1997, 365 p.
50. Fleming W. Arte i idei. Bucureti: Ed. Meridiane, 1983. Vol.I - 378 p.; Vol.II 454 p.
51. Focillon H. Viaa formelor (urmat de elogiul minii). Bucureti: Ed. Meridiane, 1977, 144 p.
52. Francastel P. Realitatea figurativ. Bucureti: Ed. Meridiane, 1972, 544 p.
53. Funciune i form. Bucureti: Ed. Meridiane, 1989, 427 p.
54. Gagim I. Fundamentele psihopedagogice i muzicologice ale educaiei muzicale. Autoref. Tez
dr. hab. ped. Chiinu, 2004, 55 p.
55. Gagne R . Condiiile nvrii. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1975, 336 p.
56. Gheorghi C. Fundamente etnopedagogice i etnografice ale dezvoltrii capacitilor
creative la studeni. Autoref. tez dr. ped. Chiinu, 2007, 24 p.
57. Ghyc M. Estetica i teoria artei. Bucureti: Ed. tiinific i Enciclopedic, 1981, 495 p.
58. Golu M. Percepie i activitate. Cluj: Ed. tiinific, 1971, 197 p.
59. Golu M. Fundamentele psihologiei. Bucureti: Ed. Fundaiei Romnia de mine, 2000, 825 p.
60. Grigorescu D. Arta de azi i rspntiile ei. Bucureti: Ed. Meridiane, 1994, 246 p.
61. Gropius W., Staatliches Bauhaus din Weimar. Manifest i Program, 1919. n: N.Lacu. Funciune
i form. Bucureti: Ed. Meridiane, 1989, pp.180-184
62. Gropius W., Bauhaus. Idee i construire. n: N.Lacu. Funciune i form. Bucureti: Ed.
Meridiane, 1989, pp. 253-269
63. Gropius W. Noua arhitectur i Bauhaus, 1935. n: N.Lacu. Funciune i form. Bucureti: Ed.
Meridiane, 1989, pp. 388-400
64. Gugiuman A., Zetu E., Codreanca L. Introducere n cercetarea pedagogic. Chiinu: Ed.
Tehnica, 1993, 182 p.
65. Guu Vl., Pslaru Vl., Gru E. . a. Tehnologii educaionale. Ghid metodologic. Chiinu: Ed.
Cartier Educaional, 1998, 167 p.
66. Huberman A., Cum se produce schimbarea n educaie: contribuii la studiul inovaiei,
Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1972.
67. Heidegger M. Originea operei de art. Bucureti: Ed. Univers, 1982, 381p.
68. Hofmann W. Fundamentele artei moderne. O ntroducere n formele ei simbolice. Bucureti: Ed.

148

Meridiane, 1977. Vol. I 273 p.; Vol. II 287 p.
69. Horia H. Spaii, forme, culori n arta contemporan. Bucureti: Ed. Meridiane, 1989, 318 p.
70. Hubenco T. Dezvoltarea perceperii artistice la preadolesceni n cadrul activitilor de
educaie artistico-plastic. Autoref. tez dr. ped. Chiinu, 2000, 20 p.
71. Huyghe R. Dialog cu vizibilul. Bucureti: Ed. Meridiane, 1981, 383 p.
72. Ionescu G., Lazr V. Educaia plastic. Manual pentru cl.VI. Bucureti: Ed. Nemira,1999,
112 p.
73. Ionescu M. Didactica modern. Cluj-Napoca: Ed. Dacia, 2001, 240 p.
74. Jauss H. R. Experien estetic i hermeneutic literar. Bucureti: Ed. Univers, 1983, 500 p.
75. Jigu M. Copii supradotai. Bucureti: Societatea, tiin i Tehnic, 1994, 384 p.
76. Jones Christopher J. Design: Metode i aplicaii. Bucureti: Ed. Tehnic, 1975, 3 p.
77. Jurov C., Se vinde arhitectura? Arhitectura: concept. Produs. Marketing. Bucureti: Ed. Capitel,
2008, 348 p.
78. Kandinsky W. Spiritualul n art. Bucureti: Ed. Meridiane, 1994, 120 p.
79. Kant I. Critica facultii de judecare. Bucureti: Ed.tiinific i Enciclopedic, 1981,571 p.
80. Kudreavev T.V. Psihologia gndirii tehnice. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1981,
272 p.
81. Lzrescu L. Culoarea n art. Iai: Ed. Polirom, 2009, 212 p.
82. Le Corbusier. Cele cinci puncte ale unei noi arhitecturi, 1926. n: Lacu N. Funciune i form,
Bucureti: Ed. Meridiane, 1989, pp. 331-334.
83. Lissitzki El. Element i inovaie. n: N.Lacu. Funciune i form. Bucureti: Ed. Meridiane,
1989, pp. 290-292.
84. Marcus S. Timpul. Bucureti: Ed. Albatros, 1985, 386 p.
85. Melicson M. Arhitectura modern. Bucureti: Ed. tiinific i Enciclopedic, 1975, 359 p.
86. Meyer H. Bauhaus i societate, 1929. n: N.Lacu. Funciune i form. Bucureti: Ed.
Meridiane, 1989, pp. 357-361
87. Mies van der Rohe L. Despre form n arhitectur. n: N.Lacu. Funciune i form. Bucureti:
Ed. Meridiane, 1989, pp. 344-345
88. Mihali C. Inventarea spatiului: arhitecturi ale experienei cotidiene. Bucureti: Ed. Paideia,
2001, 234 p.
89. Moraru I. tiina i filosofia creaiei. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1995, 360 p.
90. Mukarovsk J. Studii de estetic. Bucureti: Ed. Univers, 1974, 466 (+LI) p.
91. Munteanu A. Incursiuni n creatologie, Timioara: Ed. Augusta, 1994, 362 p.
92. Neacu I. Metode i tehnici de nvare eficient. Bucureti: Ed. tiinific, 1990, 370 p.

149

93. Negre-Dobridor I., Panioara I. O. tiina nvrii: de la teorie la practic. Iai: Ed. Polirom,
2008, 254 p.
94. Negur I., Papuc L., Pslaru Vl. Curriculum psihopedagogic universitar de baz. Chiinu: UPSC I.
Creang, 2000, 174 p.
95. Neufert E. Manualul arhitectului (Elemente de proiectare i de construcie). Bucureti: Ed. Alutus,
2004, 666 p.
96. Nicola I., Frca D. Teoria educaiei i noiuni de cercetare pedagogic. Bucureti: Ed. v
Didactic i Pedagogic, 1995, 116 p.
97. Nicola I. Pedagogie. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1994, 102 p.
98. Norberg-Schulz C. Genius loci: Spre o fenomenologie de arhitectur. New-York: Ed.
Rizzoli, 1979, 213 p.
99. Noica C. Cuvnt mpreun despre rostirea romnasc. Bucureti: Ed. Eminescu, 1987, 327 p.
100. Odobleja S. Psihologia consonantist. Bucureti: Ed. tiinific i Enciclopedic, 1982,
384 p.
101. Oprea O. Didactica nova. Teoria instruirii. Vol. I. Chiinu: Ed. Lumina, 1992, 296 p.
102. Oprea O. Didactica nova. Tehnologia didactic. Voi. II. Chiinu: Ed. Lumina, 1992, 284 p.
103. Oroveanu A. Teoria european a artei i psihoanaliza. Bucureti: Ed. Meridiane, 2000,
347 p.
104. Papanek V. Design pentru lumea real. Bucureti: Ed. Tehnic, 1997, 279 p.
105. Patracu D., Paiu M. Concepia educaiei tehnologoce. n: Valenele reformei nvmntului.
Chiinu, IPP, 1992, Part.IV, pp. 63-76
106. Patracu D., Rotari E. Dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenilor la profilul inginer-
pedagog. Chiinu: UPS I. Creang, 2012, 258 p.
107. Patracu D. Tehnologii educaionale. Chiinu: Ed. tiina, 2005, 702 p.
108. Papuc L. Cercetarea pedagogic. ndrumar la realizarea tezelor de an i de diplom. Chiinu:
CEP al UPSC, 1996, 26 p.
109. Papuc L., Arhip A. Noile educaii imperative ale lumii contemporane. Chiinu, CEP UPSC,
1996, 142 p.
110. Pascadi I. Estetica ntre tiin i art. Bucureti: Ed. Albatros, 1971, 303 p.
111. Panofsky E. Art i semnificaie. Bucureti: Ed. Meridiane, 1980, 443 p.
112. Prvu N. Studii de psihologia artei. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1967, 228 p.
113. Pslaru Vl. A preda sau a forma cunotine? n: Rev. nvtorul modern, 2012, nr. 3 (21),
pp. 4-5
114. Pslaru Vl., Cojocaru Sn. Pentru o educaie eco-estetic. n: Rev. Art i educaie artistic,

150

2012, nr.1, pp. 67-80
115. Pslaru Vl. Competenele educaiei lingvistice i literare. n: Rev. Didactica Pro, 2011, nr.3
(67), pp. 40-44
116. Pslaru Vl. Principiul pozitiv al educaiei. Chiinu: Ed. Civitas, 2003, 320 p.
117. Pslaru Vl., Cabac V., Achiri I. Evaluarea n nvmnt. Orientri conceptuale. Ghid
metodologic. Chiinu: Institutul de tiine ale Educaiei, 2002, 151 p.
118. Pslaru Vl. Introducere n teoria educaiei literar-artistice. Chiinu: Ed. Museum, 2001,
312 p.
119. Pleu A. Cltorii n lumea formelor. Bucureti: Ed. Meridiane, 1974, 248 p.
120. Popa . Autoafirmarea tinerilor designeri de interior n cmpul muncii i creaiei. n:
Intensificarea activitii civice i autoafirmrii tineretului-imperativul timpului. Academia de
tiine a Moldovei, Chiinu, 2008, pp.366-369.
121. Popa . Tehnologia instruirii problematizate n proiectarea artistic a spaiului interior. n:
Arta i Tradiia n Europa, Iai, Romania, 2011, pp. 122-126.
122. Popa . Abordri conceptuale a relaiei spaiu-form-timp n Arhitectur i Design
Interior. n: Arta i Tradiia n Europa, Iai, Romania, 2012, pp.177-183.
123. Popa . Studierea formei, funciei i imaginii n procesul proiectrii artistice a designului
interior. n: Probleme actuale ale tiinelor umanistice, UPSC I. Creang, Chiinu, 2008,
vol.VII, pp.84-92.
124. Popa . Studierea cromaticii i contribuia aceteia la dezvoltarea profesionalismului viitorului
designer de interior. n: Probleme actuale ale tiinelor umanistice, UPSC, I. Creang,
2009, vol. VIII, pp. 283-288.
125. Popa . Problema spaiului n proiectarea artistic a spaiului interior. n: Probleme actuale
ale tiinelor umanistice, UPSC I. Creang, Chiinu 2010, vol. IX, pp. 132-138.
126. Popa . Avantaje ale evalurii innovative n cadrul studierii disciplinei proiectarea. n:
Tehnologii educaionale moderne, UPSC I. Creang, Chiinu, 2010, pp. 173-180.
127. Popa . Rolul i eficiena metodei Proiectul n evaluarea performanelor elevilor n cadrul
disciplinei Proiectarea artistic a spaiului interior. n: Rev. Didactica Pro, 2012, nr. 2-3 (72-
73) iunie, pp.77-81.
128. Popa . Ritmul n spaiul interior. Simpozion Internaional A.R.T.E. Ediia I, Iai, 2011,
p. 38
129. Popa . Coordonata istoric a designului de interior. n: Arta i Tradiia n Europa, Iai,
Romania, 2013, pp.136-144.
130. Proiectare curricular n nvmntul superior. Curs pentru cadre didactice universitare/R.

151

Dumbrveanu, I. Huet, L. Papuc, M. Grosu. Chiinu: Ed. Continental Grup, 2011, 216 p.
131. Prut C. Dicionar de art modern i contemporan. Bucureti: Ed. Univers Enciclopedic,
2002, 548 p.
132. Puic E. Concepia educaiei artistice-plastice n nvmntul preuniversitar. n: Valenele
reformei nvmntului. Partea IV/M; IPP. Chiinu, 1992, pp. 49-57
133. Radu C. Art i convenie. Bucureti: Ed.tiinific i Enciclopedic, 1989, 293 p.
134. Rateau P. Metodele i statisticile experimentale n tiinele umane. Iai: Ed.Polirom, 2004,
280 p.
135. Read H. Originile formei n art. Bucureti: Ed. Univers, 1971, 245 p.
136. Rileanu V. Dezvoltarea percepiei vizuale la studeni n procesul studierii disciplinelor
grafice. Autoref. tez dr. ped. Chiinu, 2006, 22 p.
137. Roco M. Creativitatea individual i n grup. Bucureti: Ed. Academiei Romne, 1979,
208p.
138. Roca Al. Creativitatea general i special. Bucureti: Ed. Academiei Romne, 1981,
272 p.
139. Slvstru D. Psihologia educaiei. Iai: Ed. Polirom, 2004, 288 p.
140. Srbu V. Studiul volumelor i al formelor. Bucureti, Editura Didactic i pedagogic, RA,
1994, 120 p.
141. Schelling F.W.J. Filozofia artei: despre relaia artelor plastice cu natura. Bucureti: Ed.
Meridiane, 1992, 579 p.
142. Silistraru N. Vademecum n pedagogie (Pedagogia n tabele i scheme), Chiinu: UST,
2011, 192p.
143. Socoliuc N., Cojocaru V. Formarea competenelor pedagogice pentru cadrele didactice din
nvmntul universitar. Chiinu: Ed. Cartea Moldovei, 2007, 160 p.
144. Solcan A. Problematizarea mijloc de dezvoltare a gndirii critice. n: Rev. Didactica Pro,
nr.6 (16), 2002, pp. 63-67
145. Standarde educaionale. nvmnt gimnazial. nvmnt liceal. Discipline socio-umane.
Proiect. Chiinu: Ed. Lumina, 2002, 107 p.
146. Stanciu M. Reforma coninuturilor nvmntului. Cadru metodologic. Iai: Ed. Polirom,
1999, 247 p.
147. Stoica A., Mustea S. Evaluarea rezultatelor colare. Ghid metodologic. Chiinu: Ed.
Liceum, 1997, 176 p.
148. ual I. Estetica i psihopedagogia artelor plastice i designului. Bucureti: Ed. Sigma,
2000, 240 p.

152

149. ual I., Petre Gh. Educaia vizual de baz. Sinteze pentru examenele de absolvire,
definitivare i titularizare. Bucureti: Ed. Humanitas, 2009, 175 p.
150. ual I., Brbulescu O. Dicionar de art. Bucureti: Ed. Sigma, 1993, 304 p.
151. Taine H. Despre producerea operelor de art. Bucureti: Ed. Minerva, 1910, 96 p.
152. Tatarkiewicz W. Istoria celor 6 noiuni. Bucureti: Ed. Meridiane, 1981, 519 p.
153. Taut B. Un program de arhitectur, 1918. n: Funciune i form/ coord. N.Lacu. Bucureti:
Ed. Meridiane, 1989, p. 166-170
154. Tehnologii educaionale moderne. Proiectarea i elaborarea tehnologiilor didactice. Vol.
VIII, V.Mndcanu (coord.), E.Rilean, L.Cuzneov .a. Chiinu: Ed. Pontos, 2007, 340 p.
155. Temple Ch., Jeannie L. Steele, Kurtis S. Meredith. Strategii de dezvoltare a gndirii critice
pentru disciplinele colare. Supiment al rev. Didactica Pro, 2002, nr. 2, 88 p.
156. Temple Ch., Steele J.L., Meredith K., Iniiere n metodologie (lectur i scriere pentru
dezvoltarea gndirii critice). Supliment al revistei Didactica Pro, 2001, nr. l, 60 p.
157. Truic I. Arta compoziiei. Iai: Ed. Polirom, 2011. 221 p.
158. Uvarova A. Metodologia aplicrii bazelor compoziiei decorative n procesul pregtirii
profesionale a studenilor de la facultile de Arte Plastice (n baza materialului cursului
Tapiseria artistic). Autoref. tez dr. ped. Chiinu, 2005, 21 p.
159. Vatavu A. Formarea motivaiei activitii de instruire n procesul studierii grafice (n baza
materialului cursului de desen liniar). Autoref. tez dr ped. Chiinu, 2000, 19 p.
160. Videanu G. UNESCO - 50. Educaie. Bucureti: Ed. Didactic i Pedagogic, 1996, 149 p.
161. Videanu G. Educaia la frontiera dintre milenii. Bucureti: Ed. Politic, 1988, 328 p.
162. Vtianu V. Metodica cercetrii n istoria artei. Bucureti: Ed. Meridiane, 1974, p. 137
163. Vianu T. Estetica. Bucureti: Ed. Minerva, 1968, 440 p.
164. Voiculescu E. Factorii subiectivi ai evalurii colare. Cunoatere i control. Bucureti: Ed.
Aramis, 2007, 192 p.
165. Vozian L. Metodologia receptrii de ctre studeni a timpului i a spaiului n pictur.
Autoref. tezei de dr. n pedagogie. Chiinu, 2009, 28 p.
166. Wright F. Limbajul unei arhitecturi organice, 1953. n: Funciune i form /coord. N.Lacu.
Bucureti: Ed. Meridiane, 1989, p. 423-426
167. Zevi B. Cum s nelegem arhitectura. Trad. n rom. de arh. Cezar Lzrescu . a.,
Bucureti: Ed. Tehnic, 1969, p. 211
168. . . . C - ,
: - , 1998, 312 .

153

169. .. ( ). : - -,
2002. 175 p.
170. A .., .., ..
. : - -, 2002, 568 p.
171. .. . : - , 1980.
255 p.
172. ., . : - B , 1982, 208 p.
173. ., . : -
, 1992, 122 .
174. ..
, : - , 1969, 222, .
175. . ( ). :
- , 1985, 125 .
176. .. :
. : - , 1982, 166 p.
177. .., . : - , 1990, 311.
178. .
, ( ). . . .
. : 1990, 17 .
179. . . - . : - JR-MEDIA
SRL, 2007, 236 p.
180. . . : . : - , 1975, 176 p.
181. . . . . : -
, 1993, 96 .
182. ., . : - -, 2005,
224 p.
183. B E. . : -
, 1976, 284 cp.
184. . 12- . : - 2003, 109 p.
185. Boc . C. . .: - ,
1997, 91 .
186. Boc . C. . : - , 2008, 668 .
187. . . . : - ,
2002, 327 p.

154

188. . .
. : - , 1966, 268 .
189. .. . . :
- , 1970, 190 .
190. .. . :
. . . 60. 1990, 116-149 .
191. O. . . : - , 2001,
120 p.
192. .. . . . . .
: 1972, 27 .
193. . . : - , 1977, 287 .
194. . . : - , 1985, 136 p.
195. . . . / . . .. ,
.. . : - . .., 2007, 407 .
196. . . . : - , 2005, 504 .
197. . . , , . : - , 1986,
288 p.
198. . ., . : - , 1985,
176 p.
199. . . : - , 2007, 96 p.
200. .. - . : - , 1986,
184 p.
201. .
. , : - , 2007,
143 .
202. .. . :
. .. , 1985, 90 .
203. .. : - , 1979, 145 p.
204. .. - . : .
, 1981, 2, . 20-30
205. .. 80- :
. : . , . 60. : -
, 1990, . 22-45
206. ., - . : . --

155

: - , 2008, 478 p.
207. .. . n: - , 14, 1979, 2, p. 3-13
208. . . : - , 1977, 304 p.
209. .., .. ,
: -
. : .
, 1980, 7, p. 27-37
210. ..
. :
/. .. , , 1984, . 64-73
211. . . ,
, 1987, 166 .
212. . - . : , 1982, 578 p.
213. . . : - , 1971, 208 .
214. . . . : - , 1984, 167 p.
215. . . :
. : :
. : - , 1986, p. 29-42
216. .
. i. III mi -
ii. i i i i
ii i i i. . . (26-27
2007), , . 134-135
217. .
. // i, ii
i i i. . . 6-7, 2008, , .
278-281
218. .
. // .
, 2009, . 240-243
219. . -
. n: i iii ii i ii .
i ii: i, i, i, . i-i, 2010, .
537-542

156

220. . . : - , 1987, 231 p.
221. . . . : -
, 1998, 252 p.
222. .., .. . .. :
-, 2001, 252 .
223. . . . :
- -, 2005, 312 .
224. : ./ . .
.., .. - , 1979. 178 .
225. ., . : - , 1987, 288 .
226. . . . : - , 1985, 184 p.
227. . . : 44. : -
-, 2007, 187 .
228. .. -
-. : -
, . . . , 2009, 4, . 199-210
229. BARRON F. Bergson and the modern psyhology of creativity, 1986, 292 p.
230. Gropius W. Neue Arbeiten der Bauhauswerkstatten (Bauhausbucher, nr.7), 1926
231. Guilford J.P. Creaivitz. The American Psyhologist, vol Y.nr.9, 1950
232. Joedicke J., De la genese du fonctionalisme. n: Rev. L-Architecture d-aujourd-hui, 1971,
nr.158, p. 9
233. Loos A. Architektur. 1910. n: A.Loos. Samtliche Schriften. Viena-Munchen, 1962, Vol.I,
pp. 302-318
234. Meyer H. Zeitschreft fur Gestaltung. n: Dessau,1928, nr.4, p.12
235. Mies van der Rohe L. Uber die Form in der Architektur, Die Form, 1927, p.59
236. PARNES S.J. Education and Creativitz, in Creativitz: Its Educational Implications
(J.C.Gowan,G.D. Demos, E.P.Torrance, eds.),Wilez,New Zork,1967.
237. TORRNACE E.P.,Guiding Creative Talent, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall,1962.
238. Alexander, Christopher, The Timeless Way of Building, Oxford University Press, New York,
1979, 552 p. http://www. amazon.com (vizitat 02.2009)
239. Bachelard, Gaston, La Poetiques de l'espace, Verso Press, Quadrige, London, 1989, 150 p.
http://www. revistaideacao.com (vizitat 03.2009)
240. Cassirer, Ernst, Eseu despre om, Editura Humanitas, Bucureti, 1994, 85 p.
http://www.humanitas.ro (vizitat 03.2010)

157

241. Curtis, William jr., Modern Architecture siance 1900, Phaidon Press, Oxford, 1996, 736 p.
http://www. amazon.com (vizitat 05.2009)
242. Kurokawa, Kisho, Intercultural Architecture. The Philosophy of Symbiosis, Academy
Editions, London, 1991, 153 p. http://www.abebooks.com (vizitat 10.2010)
243. Le corps, le rythme et lesthtique sociale chez Andr Leroi-Gourhan, Techniques & culture
48-49, 2007. http://tc.revues.org (vizitat 08. 2011)
244. Norberg Schulz, Christian, Systeme logique de Larchitecture, Editura Dessart & Mardaga,
Bruxelles, 1988, 304 p. http://www.librairiedumoniteur.com (vizitat 11.2008)
245. Wolfgang P., Expressionist architecture in drawings, van Nostrand Reinhold Company, New
York, 1985, 115 p. http://search.library.wisc.edu/catalog (vizitat 10.2009)
246. Von Meiss, Pierre, De la Forme au Lieu. Une introduction letude de l'architecture, Presses
Polytechniques Romandes, Laussane, 1993, 221 p. http://books.google.md/books/abou (vizitat
02.2011)
158

ANEXE
Anexa 1.
Curriculum la disciplina Proiectarea artistic a spaiului interior
MINISTERUL CULTURII I TURISMULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
COLEGIUL DE ARTE PLASTICE ALEXANDRU PLMDEAL
SECIA ARTE PLASTICE, DECORATIVE I DESIGN
SPECIALITATEA DESIGN INTERIORCURRICULUMUL LA DISCIPLINA
PROIECTAREA ARTISTIC A SPAIULUI INTERIOR
ANUL I-IV
NVMNTUL PREUNIVERSITARCHIINU, 2009

159

CUPRINS
Prezena cursului
Motivaia, utilitatea cursului pentru dezvoltarea profesional
Competene transversale dezvoltate n cadrul disciplinei
Competene profesionale dezvoltate n cadrul disciplinei
Competene specifice disciplinei
Administrarea disciplinei (Ealonarea materiei de studiu)
Coninuturi recomandate
Descrierea procesului de nvare
Descrierea elementelor de evaluare
Obligaiunile profesorului i ale elevului
Bibliografie

PREZENA CURSULUI: obligatoriu, din blocul disciplinelor de profil
Specialitatea: 1892 Design Interior
Disciplina: Proiectarea artistic a spaiului interior
Durata predrii: 4 ani; semestrele II - VIII
Numrul de ore: 391

Curriculumul colar la specialitatea Design Interior vizeaz Caracterul complex i
interdisciplinar al designului interior (tiin-art-tehnologie) este probat de percepia formei i a
spaiului ca dimensiuni ale vieii i ocupaiilor omului n spaiile interioare, determinate climatic, de
tradiia popular i de creativitatea individual, precum i de dezvoltarea economic i tehnologic
n industrii. Datorit complexitii sale, designul interior actualmente este abordat filosofic, estetic i
tehnologic n multiple cercetri, concepte i viziuni. Curriculumul colar la specialitatea Design
Interior contribuie la dezvoltarea competenei spaial-artistice i a gndirii spaiale divergente i
creative a elevilor, care reprezint filonul formrii profesionale iniiale a acestora n domeniul
designerului de interior.
Curriculumul reflect teoria i practica procesului educaional i are scopul de a oferi elevului
experiena de receptare, creare i comunicare artistic n proiectarea artistic a spaiului interior.
Astfel, curriculumul este propus n calitate de:
concept al dezvoltrii educaiei proiectrii artistice a spaiului interior n instituiile de
nvmnt preuniversitar;
document normativ cu privire la organizarea i desfurarea procesului educaional;
suport metodologic pentru cadrele didactice angajate n predarea disciplinei;
reper metodologic pentru elaboratorii de manuale, ghiduri, materiale intuitive etc.;
standarde educaionale;

160

concept al evalurii rezultatelor instruirii elevilor.
n comparaie cu programa analitic curriculumul reprezint complexitatea aciunilor de
predare/nvare bazate pe obiective educaionale nsoite de coninuturi flexibile. Prin urmare,
profesorului i se ofer posibiliti reale de racordare a coninuturilor la condiiile obiective de
desfurare a procesului instructiv (tipul instituiei de nvmnt i particularitile psihologice ale
elevilor).
Implementarea eficient a curriculum-ului la specialitatea Design Interior va avea loc n
condiiile respectrii:
- coerenei componentelor structurii curriculum-ului (obiective, coninuturi, activiti de
nvare i evaluare);
- primatului obiectivelor educaionale fa de coninuturi;
- utilizrii flexibile a coninuturilor;
- evalurii complexe a progresului colar al elevului la disciplin;
- predominrii metodelor active de nvare fa de metodele pasiv-reproductive;
- manifestrii atitudinii creative a profesorului i elevilor fa de activitile specifice
proiectrii artistice a spaiului interior.
Principiile de selectare a coninuturilor:
principiul realizrii obiectivelor prin coninuturi;
principiul coninutului tiinific;
principiul complexitii unitilor i funcionalitii informaiilor;
principiul valorii artistice;
principiul flexibilitii.
Coninuturile la disciplina proiectarea artistic a spaiului interior sunt structurate n
corespundere cu principiile de evaluare a unitilor de coninut recomandate n ghidul metodologic
Proiectarea curriculum-ului de baz.

OBIECTIVELE GENERALE ALE DISCIPLINEI
Cunotine:
stpnirea terminologiei specifice Designului interior;
recunoaterea elementelor de limbaj plastic ca mijloace ale expresiei i armonizrii;
cunoaterea procedeelor, tehnicilor i a modalitilor de organizare a spaiului interior;

161

cunoaterea valorilor n domeniul Designului interior;
cunoaterea tendinelor de dezvoltare a Designului interior universal;
Competene:
perceperea i nelegerea destinaiei spaiului interior;
utilizarea limbajului specific Designului interior n activitatea artistic i viaa cotidian;
utilizarea termenilor de Design n comunicarea artistic;
exprimarea prin coninut n procesul crerii imaginii semnificative a spaiului interior;
perceperea corelaiei dintre structura spaiului interior i a limitelor sale materiale;
asimilarea valorilor de Design interior naionale i universale.
Atitudini:
formarea necesitii de evaluare prin intermediul proiectrii artistice a spaiului interior;
perfecionarea continu i completarea cunotinelor din domeniul Designului interior prin
acumularea de informaii i experiena de lucru;
manifestarea interesului fa de viaa cultural din ar i peste hotarele ei;
educarea respectului fa de Designul interior universal i naional;
formarea gustului estetic;
aprecierea adecvat a valorilor de Design interior.

METODOLOGIE:
Studiul bibliografic al surselor teoretice, demonstrarea, analiza, instruirea problematizat i
lucrrile practice sunt metodele aplicate n procesul de nsuire/instruire a materialului. n realizarea
proiectului artistic, metoda de baz va fi nsoit de conversaie i expunere ca metode
complementare.
STRATEGIA EVALURII:
Realizarea complet a volumului de lucru stipulat n programa analitic
Originalitatea ideilor spaial-artistice, semnificaia mesajului, rezolvarea funcional i
expresiv
Calitatea lucrrilor elaborate
Atitudinea elevului pe parcursul semestrului
METODE DE EVALUARE:

162

Evaluarea formativ se va realiza att n faza de studiere a materialului teoretic ct i n faza
de transpunere practic a acestuia prin intermediul conversaiilor i consultaiilor individuale
urmrind i asigurnd progresul fiecrui elev.
Evaluarea curent a activitilor de nvare i a abilitilor formate n cadrul disciplinei se
efectueaz n baza: rspunsurilor orale, testelor ct i n baza realizrii lucrrilor practice prevzute
n programa analitic; soluionrii ideilor individuale; posibilitatea i miestria de transpunere n
material a cunotinelor teoretice; gradul de investigaie, cercetare autoinstruire; volumul i numrul
variantelor elaborate;
Evaluarea final este exprimat prin expunerea lucrrilor i a machetelor realizate la
vizionarea de sfrit de semestru.

CADRUL CONCEPTUAL
EAP (educaia artistic plastic) - procesul dirijat de formare a capacitilor elevilor de
comunicare artistic i de creare a imaginii artistice a spaiului interior.
Ideea principal const n faptul c imaginea artistic a spaiului interior este rezultatul actului
de creaie al elevilor i totodat metod de instruire. nsuirea principiilor de reprezentare a
planului, a seciunilor, a structurii spaial - volumetrice, a planului tavanului, a perspectivelor
manuale n cadrul activitilor practice formeaz condiii favorabile pentru obinerea de ctre elevi a
experienei de creaie n proiectarea artistic a spaiului interior i dezvoltarea competenei spaial-
artistice de nelegere a spaiului interior. Studiul limbajului plastic al Designului interior, a
structurilor compoziionale i a tehnicilor de lucru cu diverse materiale este o etap a acestui proces.
Prin urmare, EAP n nvmntul preuniversitar, n esena sa este procesul de formare a
competenei spaial-artistice de receptare, de creare a spaiilor interioare funcionale, semnificative
i expresive n Proiectarea artistic i de comunicare estetic.
Integrarea actului de creaie n procesul educaional este una din caracteristicile
procesului de predare/nvare desfurat conform prevederilor curriculum-ului. De asemenea
un rol important le revine individualizrii procesului educaional, crerii condiiilor optime pentru
valorificarea Eu-lui fiecrui elev i cunoaterii spaiilor interioare moderne de valoare incontestabil.
Tehnologiile didactice se constituie prin mbinarea anumitor forme, metode de
predare/nvare i mijloace de nvmnt. Conceptul curricular propune folosirea diverselor forme
de predare (povestirea, explicaia, demonstrarea, modelarea, portofoliul, problematizarea, exerciii,
lucrri practice etc.) a metodelor de nvare bazate pe explorare, descoperire, aciune, precum i
utilizarea mijloacelor de nvmnt variate: mijloace informativ-demonstrative, mijloace de
exersare i formare a deprinderilor, mijloace de raionalizare a timpului n cadrul orelor de

163

proiectare artistic a spaiului interior, mijloace audiovizuale.
Accentul se va deplasa de la formarea unor deprinderi de a mnui instrumentele, de a poseda
materialele, la sensibilizarea elevilor fa de cultura Designului universal i naional, dezvoltarea
sentimentelor estetice, formarea capacitilor de trire i de nelegere a mesajului artistic al spaiilor
interioare.
Dezvoltarea creativitii artistice i capacitii de exprimare a elevului n cadrul activitilor
de proiectare artistic a spaiului interior faciliteaz tendina ctre libertatea cugetului i a
sentimentelor estetice, contribuie la dezvoltarea competenelor de creaie artistic i sporete
ncrederea n forele proprii. Contientizarea Eu-lui propriu ca parte integr a societii i ca valoare
inedit a mediului social dinamizeaz procesele de formare a personalitii creative.
Scopul general al EAP: formarea personalitii creative, receptive la frumosul din via i art,
cu capaciti de asimilare a valorilor artistice ale spaiului interior. O societate democratic este
construit pe un fundal cultural adecvat. EAP n nvmntul preuniversitar contribuie la formarea
mediului social favorabil pentru dezvoltarea personalitii libere, capabile s asimileze valorile
culturii naionale i universale.
Principiile de elaborare a concepiei curriculare n cadrul disciplinei Proiectarea artistic a
spaiului interior:
A. Principiul unitii dintre predare i nelegere n procesul studierii formei i a spaiului n
proiectarea artistic spre toate sursele i resursele de frumos existente n art, societate, natur,
care vizeaz perfecionarea continu a activitii de formare dezvoltare a personalitii n
termenii Designului interior;
B. Principiul sistematizrii i continuitii n crearea i rezolvarea proiectelor artistice,
stimularea factorilor intelectuali i non-intelectuali ai creativitii elevilor este necesar un sistem
de sarcini, potrivit obiectivelor curriculare i trans-disciplinare de tip creativ i epistemologic
disciplinei colare. Aplicarea principiului presupune efortul profesorului de a formula corect
sarcinile la lecii, de a susine i a stimula elevii n rezolvarea lor;
C. Principiul interaciunii necesare n cadrul activitii didactice, ntre teorie i practic,
respectarea acestui principiu n procesul de instruire a elevilor implic organizarea i distribuirea
corespunztoare a sarcinilor ce urmeaz a fi ndeplinite i stabilirea unei noi reele de comunicare
prin ntregirea relaiilor profesor - elevi. Interaciunea reprezint lucrul n comun pentru realizarea
unor obiective comune;
D. Principiul individualizrii i diferenierii activitii de realizare a sarcinilor creative al
nivelului gndirii creative, determinat de fluen, fluiditate, flexibilitate, originalitate, elaborare i
sensibilitatea la sarcini este diferit pentru fiecare subiect. Principiul individualizrii i diferenierii

164

garanteaz din interior caracterul democratic al nvmntului n raport cu particularitile,
nivelul de dezvoltare, aptitudinile, interesele i opiunile personalitii;
E. Principiul aplicabilitii cunotinelor i capacitilor n practica artistic i viaa cotidian
fundamenteaz aspectul funcional-aplicativ al EAP, pentru studiere fiind propuse noiunile
fundamentale ale proiectrii artistice a spaiului interior necesare realizrii personalitii n
domeniul Designului Interior i formrii - unor abiliti necesare n viaa cotidian;
F. Principiul gndirii prin intermediul schemelor strategice, reprezint ansamblul de
principii, care servesc ca ndrumtor n practic, reflectnd sistematizarea, generalizarea unui
ansamblu de cunotine i de idei, privind procesele de activitate uman i ale contiinei sociale;
G. Principiul autoevalurii i al evalurii ghidate a proiectelor artistice creative n raport cu
experiena personal i a grupului, specialitii indic c la nivel colar intereseaz mai puin
valoarea social a produsului obinut prin actul creator. Autoevaluarea este o cale spre
autocunoatere i poate oferi elevilor ncredere n sine i motivaie pentru mbuntirea
performanelor colare.
Curriculumul la specialitatea Design Interior pentru anii de studii I - IV este alctuit din
urmtoarele componente: obiective, coninuturi, activiti de nvare, sugestii metodologice,
sugestii de evaluare.
Din punct de vedere al funcionrii curriculumului important este s fie corelate componentele
lui. La baza acestei corelri st principiul interaciunii i complexitii.
Centrarea pe finaliti stabilete o viziune netradiional fa de utilizarea coninuturilor.
Coninuturile n contextul curricular devin mobile, flexibile i redau viziunea autorilor referitoare la
realizarea obiectivelor.
Coninuturile snt informaii, baza de date care fundamenteaz teoretic formarea
cunotinelor, competenelor i atitudinilor elevilor n procesul educaional.
Coninuturile recomandate prevd studiul elementelor de limbaj i armonizare al proiectrii
artistice a spaiului interior, al noiunilor elementare din teoria i istoria Designului interior i sunt
propuse corespunztor compartimentelor:
1. Proiectarea artistic a spaiului interior (limbaj i principii de construire compoziional i
funcional a planului, seciunilor, structurii spaial-volumetrice, planului tavanului, perspectivelor
manuale, gamei cromatice);
2. Scheme fundamentale de organizare a limitelor materiale ale spaiului interior (perceperea
i reprezentarea semnificativ a formelor simple arhetipale);
3. Iniiere despre spaiul arhitectural fcut prin teoria Arhitecturii i istoria Designului
interior.

165

REPARTIZAREA ORELOR PE ANII DE STUDII:

A
n

d
e

s
t
u
d
i
i

S
e
m
e
s
t
r
u
l

Modulul
Numrul de ore
T
o
t
a
l

T
e
o
r
e
t
i
c
e

P
r
a
c
t
i
c
e

Anul I II
Spaiu interior conceptual, asociativ cu
funcie redus, n baza unei legende.

36 10 26
Anul II
III
Spaiu interior conceptual, asociativ
pentru copii cu funcie redus, n baza
unei legende.
16 4 12
IV
Proiect asociativ. Staie urban de
transport public cu butic. (n baza unei
legende).
36 10 26
Anul III
V
Proiect artistic: Proiect artistic:
reconstrucia spaiului interior de trai,
unifamilial (apartament cu 2 -3 odi,
dup plan existent) n baza unei legende.
64 12 52
VI
Proiect artistic: reconstrucia spaiului
interior de alimentaie public (cafenea
bar, restaurant) dup plan existent, n
baza unei legende.
72 12 60
Anul VI
VII
Proiect artistic: reconstrucia spaiului
interior de destinaie public dup plan
existent (bibliotec), n baza unei
legende.
65 12 53
VIII
Tem liber. reconstrucia unui spaiu
interior dup plan existent. Lucrare de
licen.
102 18 84
Total : 391 78 313

166


Anul Semestr
ul
Modul
ul
Unitatea de coninut Nr. de
ore

t p
I II I Spaiu interior conceptual, asociativ cu funcie
redus, n baza unei legende.
10 26
Modulul 1.1 Iniiere n Designul Interior. Conceptul de
realizare a imaginii spaiului interior.
1
Modulul 1.2 Predarea temei: Proiect conceptual axat
pe o activitate profesional i una extraprofesional
2 2
Modulul 1.3 Conceptul abstract de reprezentare a
imaginii artistice.
1 4
Modulul 1.4 Documentarea n literatura de specialitate
i n internet
2
Modulul 1.5 Reprezentarea unor scheme compoziionale
asociative a planului spaiului interior.
2 2
Modulul 1.6 Aplicarea planului, seciunilor la scar, pe
plasa modular, sc.1:20
4
Modulul 1.7 Relaia plin-gol, continuitatea spaiului
interior.
2 2
Modulul 1.8 Caracteristica culorilor (tonul de culoare,
tonul de luminozitate, saturaia). Dominanta cromatic.
2
Modulul 1.9 Ritmul: de tact simplu, de tact alternativ,
de tact compus. Registre orizontale. Registre verticale.
2
Modulul 1.10 Realizarea imaginilor pe plan, sc.1:20 1 4
Modulul 1.11 Construirea structurii spaial -
volumetrice, sc.1:30, a dou perspective manuale din
spaiul interior
2
Modulul 1.12 Realizarea machetei, 1:50 1
36
II III II Spaiu interior conceptual, asociativ pentru copii cu
funcie redus, n baza unei legende.
4 12
Modulul 2.1 Iniiere n tem. Conceptul de realizare a
imaginii spaiului interior pentru copii.
1
Modulul 2.2 Predarea temei: Proiect conceptual axat
pe activitile de studiu i de joac a copiilor
1 1
Modulul 2.3 Conceptul abstract de reprezentare a
imaginii artistice.
1 1
Modulul 2.4 Documentarea n literatura de specialitate
i n internet
1
Modulul 2.5 Elaborarea unor scheme compoziionale
asociative a planului spaiului interior.
1 1
Modulul 2.6 Aplicarea planului, seciunilor la scar, pe
plasa modular, sc.1:20
1
Modulul 2.7 Relaia plin-gol, continuitatea spaiului
interior.
1

167

Modulul 2.8 Caracteristica culorilor (tonul de culoare,
tonul de luminozitate, saturaia). Dominanta cromatic.
1
Modulul 2.9 Ritmul: de tact simplu, de tact alternativ,
de tact compus. Registre orizontale. Registre verticale.
1
Modulul 2.10 Realizarea imaginilor pe plan, sc.1:20 1
Modulul 2.11 Construirea structurii spaial -
volumetrice, sc.1:30, a dou perspective manuale din
spaiul interior
1
Modulul 2.12 Realizarea machetei, sc.1:50 2

16
II IV III Proiect asociativ. Staie urban de transport public
cu butic. (n baza unei legende).
10 26
Modulul 3.1 Iniiere n tem. Conceptul de realizare a
imaginii asociative - staie urban de transport.
2
Modulul 3.2 Predarea temei: Proiect artistic axat pe
semnificaia unei denumiri
2 2
Modulul 3.3 Conceptul asociativ de reprezentare a
imaginii artistice.
2 2
Modulul 3.4 Documentarea n literatura de specialitate
i n internet
2
Modulul 3.5 Elaborarea unor scheme funcional -
compoziionale, asociative ale planului staiei urbane.
2 2
Modulul 3.6 Aplicarea planului, vederilor, seciunilor
la scar, sc.1:20
2 2
Modulul 3.7 Relaia plin-gol, continuitatea spaiului
interior.
2
Modulul 3.8 Caracteristica culorilor (tonul de culoare,
tonul de luminozitate, saturaia). Dominanta cromatic.
2
Modulul 3.9 Ritmul: de tact simplu, de tact alternativ,
de tact compus. Registre orizontale. Registre verticale.
2
Modulul 3.10 Realizarea imaginilor pe plan, sc.1:20 2
Modulul 3.11 Construirea structurii spaial -
volumetrice, sc.1:30, a dou perspective manuale din
spaiul interior i din exterior
2
Modulul 3.12 Realizarea grafic i cromatic 2
Modulul 3.13 Realizarea machetei 4

36
III V IV Proiect artistic: reconstrucia spaiului interior de
trai, unifamilial (apartament cu 2 -3 odi, dup un
plan existent) n baza unei legende.
12 52
Modulul 4.1 Iniiere n tem. Conceptul de realizare a
imaginii spaiului interior pentru o locuin
unifamilial.
2
Modulul 4.2 Predarea temei: Proiect artistic axat pe o
activitate profesional i una extraprofesional dup un
plan existent
2 2

168

Modulul 4.3 Conceptul abstract de reprezentare a
imaginii artistice.
2 4
Modulul 4.4 Documentarea n literatura de specialitate
i n internet
2 6
Modulul 4.5 Elaborarea unor scheme funcional -
compoziionale, asociative ale planului.
2 6
Modulul 4.6 Elaborarea planului, sc.1:50, seciunilor,
scar, sc.1:20
4
Modulul 4.7 Elaborarea planului tavanului, sc.1:50 6
Modulul 4.8 Relaia plin-gol, continuitatea spaiului
interior.
6
Modulul 4.9 Construirea structurii spaial -
volumetrice, sc.1:30, a dou perspective manuale din
spaiul interior
6
Modulul 4.10 Caracteristica culorilor (tonul de culoare,
tonul de luminozitate, saturaia). Dominanta cromatic
2 4
Modulul 4.11 Realizarea grafic i cromatic 6
Modulul 4.12 Realizarea machetei 2
64
III VI V Proiect artistic: reconstrucia spaiului interior al
unei cafenele bar, restaurant dup un plan
existent, n baza unei legende.
12 60
Modulul 5.1 Iniiere n tem. Conceptul de realizare a
imaginii spaiului interior pentru un spaiu interior de
alimentaie public
2 2
Modulul 5.2 Predarea temei: Proiect artistic axat pe
o asociaie din natur, tehnic, tiin
2 2
Modulul 5.3 Conceptul abstract de reprezentare a
imaginii artistice.
2 4
Modulul 5.4 Documentarea n literatura de specialitate
i n internet
2 6
Modulul 5.5 Elaborarea unor scheme funcional -
compoziionale, asociative ale planului
2 6
Modulul 5.6 Elaborarea planului, sc.1:50, seciunilor,
scar, sc.1:20
6
Modulul 5.7 Construirea structurii spaial -
volumetrice, sc.1:30, a dou perspective manuale din
spaiul interior
6
Modulul 5.8 Relaia plin-gol, continuitatea spaiului
interior
6
Modulul 5.9 Elaborarea planului tavanului, sc.1:50 6
Modulul 5.10 Caracteristica culorilor (tonul de culoare,
tonul de luminozitate, saturaia). Dominanta cromatic
2 6
Modulul 5.11 Organizarea imaginilor pe plane 6
Modulul 5.12 Realizarea grafic i cromatic 4
Modulul 5.13 Realizarea machetei, sc.1:50
72
IV VII VI Proiect artistic: spaiu interior de destinaie public
dup plan existent (bibliotec), n baza unei legende.
12 53

169

Modulul 6.1 Iniiere n tem. Conceptul de realizare a
imaginii spaiului interior de destinaie public
2
Modulul 6.2 Predarea temei: Proiect artistic axat pe
o asociaie din natur, tehnic, tiin
1 2
Modulul 6.3 Conceptul abstract de reprezentare a
imaginii artistice
1 2
Modulul 6.4 Elaborarea unor scheme funcional -
compoziionale, asociative ale planului
1 4
Modulul 6.5 Elaborarea planului, sc.1:50, seciunilor,
scar, sc.1:20
2 4
Modulul 6.6 Construirea structurii spaial -
volumetrice, sc.1:30, a dou perspective manuale din
spaiul interior
1 6
Modulul 6.7 Elaborarea planului tavanului, sc.1:50 2 4
Modulul 6.8 Caracteristica culorilor (tonul de culoare,
tonul de luminozitate, saturaia). Dominanta cromatic
6
Modulul 6.9 Construirea structurii spaial -
volumetrice, sc.1:30, a dou perspective manuale din
spaiul interior
2 6
Modulul 6.10 Relaia plin-gol, continuitatea spaiului
interior
6
Modulul 6.11 Organizarea imaginilor pe plane 6
Modulul 6.12 Realizarea grafic i cromatic 6
Modulul 6.13 Realizarea machetei, sc.1:50 3
65
IV VII VII Tem liber. reconstrucia unui spaiu interior dup
plan existent, n baza unei legende. Lucrare de
diplom.
18 84
Modulul 7.1 Documentare, selectarea a 2 3 teme
dup planuri existente
4
Modulul 7.2 Aprobarea temei la Consiliul instituiei
de nvmnt
2 4
Modulul 7.3 Documentare, selectarea materialului
ilustrativ n literatura de specialitate, internet
2 4
Modulul 7.4 Conceptul abstract de reprezentare a
imaginii artistice la tema aprobat
2 6
Modulul 7.5 Elaborarea unor scheme funcional -
compoziionale, asociative ale planului
2 6
Modulul 7.6 Elaborarea planului, sc.1:50, seciunilor,
scar, sc.1:20
2 6
Modulul 7.7 Liniile directorii, relaia plin-gol,
continuitatea spaiului interior
6
Modulul 7.8 Ritmul: de tact simplu, de tact alternativ,
de tact compus. Registre orizontale. Registre verticale.
2 6
Modulul 7.9 Caracteristica culorilor (tonul de culoare,
tonul de luminozitate, saturaia). Dominanta cromatic
6
Modulul 7.10 Elaborarea planului tavanului, sc.1:50 2 6
Modulul 7.11 9 Construirea structurii spaial -
volumetrice, sc.1:30
6

170

Modulul 7.12 Construirea a dou perspective manuale
din spaiul interior
6
Modulul 7.13 Organizarea imaginilor pe plane 6
Modulul 7.14 Realizarea imaginilor n creion 6
Modulul 7.15 Realizarea grafic i cromatic 6
Modulul 7.16 Realizarea machetei, sc.1:50 4
102171

Anexa 2.
Reconstrucia unui apartament. Proiect artistic.
Reconstrucia unui apartament cu dou odi. Proiect artistic.
Anul III, autor eleva O. Curteanu.
Elaborarea funcional compoziional a planului spaiului interior
a) Plan iniial b) Plan elaborat


c) Elaborarea a dou trei seciuni a spaiului interior.172

d) Elaborarea structurii spaial - volumetrice. (construirea axonometriei sau a perspectivei)e) Elaborarea planului tavanului173

f) Elaborarea a dou perspective de mn


g) Elaborarea compoziiei imaginilor pe plane i realizarea proiectului artistic

j) Elaborarea machetei174

Anexa 3.
Influena elementelor i a suprafeelor cromatice n spaiul interior


Nuane cromatice de intensitate i luminozitate medie cu o bun
evideniere a facturii suprafeei.

Forma i dimensiunile spaiului interior se percep natural. Se
creeaz impresia de instabilitate a podelei.

Culori reci, preponderent de nuane deschise, estompate, discrete,
uoare i cu o factur slab pronunat (bleu, albastru, verde,
verde-albstrui, alb i gri)

Forma se percepe natural. Se creeaz iluzia de lrgire a spaiului
interior, de instabilitate a podelei.

Culori calde, intense, pronunate, dense, grele i facturate (rou -
nchis, rou-brun, portocaliu, galben, negru).

Forma se percepe natural. Se creeaz iluzia de micorare a
spaiului interior, de spaiu nchis, limitat, integru, de instabilitate
a podelei.

Pereii - culori calde, nuane nchise, tavanul culoare rece,
nuan deschis, podeaua culoare local.

Se creeaz impresia de micorare a spaiului interior n lungime i
lime, de spaiu nchis, iluzia mririi nlimii.

Pereii - culori reci, nuane deschise, tavanul i podeaua culori
calde, nuane nchise.

Se creeaz impresia de micorare a nlimii spaiului interior, dar
de mrire n lime i adncime.


175


Pereii i tavanul - culori reci, nuane deschise, podeaua culoare
cald, nuan nchis.

Forma se percepe natural. Se creeaz impresia de stabilitate a
podelei, de deschidere i mrire, de planare a spaiului interior.


Culorile peretelui din fundal a podelii i tavanului - calde, nuane
nchise, a pereilor laterali reci, nuane deschise.

Se creeaz impresia de modificare a formei, de limitare a
spaiului interior pe nlime i adncime, spaiul interior pare mai
jos, mai ngust.Culoarea peretelui din fundal - cald, nuan nchis, culorile
pereilor laterali i a podelei local, a tavanului rece, nuan
deschis.

Se modific forma, se creeaz impresia de micorare a adncimii,
de caracter frontal al spaiului interior, crete importana
suprafeei frontale.


Culorile pereilor laterali calde, nuane nchise, podeaua i a
tavanul culori locale, peretele din fundal culoare rece.

Se creeaz impresia de modificare a formei, de adncime, de
micorare a spaiului interior n lime i deschiderea n
adncime.

Culoarea peretelui lateral cald, nuan nchis, culoarea
celorlali perei reci, nuane deschise, podeaua i a tavanul
locale.

Se creeaz impresia de deformare a spaiului interior, de
micorare unilateral i deschidere a spaiului interior n
adncime i ntr-o parte, distrugerea echilibrului i integritii.
176


Prelucrarea pereilor i tavanului cu oglinzi, culoarea podelei -
local sau cald.

Efectul lipsei suprafeelor de limit.

Toi pereii ( nu pe nlimea total ) i podeaua sunt colorate n
culori calde, nuane medii - tavanul i partea de sus a pereilor n
culori reci, nuane deschise.

Se creeaz impresia de schimbare a proporiilor, de micorare a
nlimii i extindere a spaiului interior n rezultatul schimbrii
raporturilor nlimii ctre adncime.

Pereii sunt vopsii n culori reci, nuane deschise, podeaua
culoare local (orice variante cromatice de nuan i luminozitate
medie cu o evideniere clar a facturii), tavanul i partea de sus a
pereilor e vopsit n culori calde, nuane nchise.

Se creeaz o impresie foarte apstoare, spaiul interior se
lrgete.

Divizarea liber a suprafeelor n culori calde, reci i locale, care
nu depind de configuraia liniilor de contur a suprafeelor.

Se creeaz impresia de deformare complet a spaiului interior,
imposibilitatea de a determina forma lui natural.

Podeaua i partea de jos a pereilor este vopsit n culori calde,
nuane nchise, pereii i tavanul n culori reci, nuane deschise.

Se modific proporiile, se creeaz impresia de lrgire i de
imponderabilitate a spaiului interior, de stabilitate a podelei, de
mrire vizual a suprafeei ei.

Elementele liniare verticale i podeaua sunt vopsite n culori
calde, nuane nchise, pereii i tavanul n culori reci, nuane
deschise sau locale.
Se evoc adncimea spaiului interior, divizarea ritmic obine un
rol dominant n spaiul interior.

177


Dungile amplasate pe tavan i pe podea, pereii - culori calde, nuane
nchise, podeaua culoare local, tavanul culoare rece, nuan deschis.

Optic, se creeaz impresia de nchidere a spaiului, de mrire a nlimii.

Elementele liniare - culori calde, nuane nchise, podeaua i tavanul
culori locale, peretele din fundal culoare rece, nuan deschis.

Se creeaz impresia de adncime a spaiului interior, de direcionare a
micrii vizuale.

Podeaua i elementele lineare sunt vopsite n culori calde, nuane nchise,
peretele din fundal i suprafaa arcadei n culori locale sau reci, nuane
deschise.

Se creeaz impresia de adncime, se evideniaz direcionarea n spaiul
interior, vizual forma se distruge.

Podeaua i elementele lineare sunt vopsite n culori calde, nuane nchise,
peretele din fundal i suprafaa arcadei n culori locale sau reci, nuane
deschise.

Se evideniaz forma i succesiunea ritmic a elementelor n perspectiv,
direcionarea n spaiul interior.

178

Anexa 4.
Eseu nestructurat Legenda spaiului interior

Eseu nestructurat (item de tip creaie/analiz)
Se propune alegerea unei teme i alctuirea "legendei" unui spaiu de interior destinat:
- unui artist plastic;
- unui muzicant;
- unui om de tiin;
- unui sportiv;
- unui muncitor.

V rog s v expunei opinia referitor la specificul spaiului interior ales, formelor
ncadrate n spaiul interior (mobilier i utilaj) dat; gamei cromatice.

Data
Elevul ()..................................., anul.............., CAP A. Plmdeal
Semntura...................................

179

Anexa 5.
Proiect artistic al unui spaiu interior de alimentaie public
Proiect artistic - cafenea Dragobete.
Anul III, autor eleva E. Maoglova.
a) proiect artisticb) machet


180

Anexa 6.
Proiect artistic conceptual
Anul II, autor eleva O. Curteanu.
Proiect artistic conceptual-staie urban Orange.
a) Proiect artistic


b) macheta181

Anexa 7.
Chestionar privind stabilirea nivelului de percepere a formei i a spaiului
Chestionarul 1(anul II-III de studii, specialitatea design interior)

O mai bun formare n profesia designer-ului necesit cercetri permanente. n acest scop,
v rog s rspundei la ntrebrile de mai jos.
Mulumesc! Profesor: tefan Popa

1. Liniile orizontale i verticale sugereaz (indicai varianta corect prin direcia sgeilor)
Orizontale.. elanul, optimismul, avntul
Verticale .calm, linite ,stabilitate, confort
2. Care sunt calitile primare ale formei (ncercuiete varianta corect de rspuns a sau b)
a) culoarea, factura, textura
b) ritmul, proporia, echilibrul
3. Numete semnificaiile formelor simple arhetipale
1. Ptratul........................................................................................
2. Dreptunghiul.................................................................................
3. Cercul.........................................................................................
4. Triunghiul....................................................................................
4. Ce nelegei prin proporie i proporionarea formei?

5. Liniile de for de-a lungul crora se organizeaz elementele spaiului interior sunt axe de
compoziie ? (ncercuiete prin A - adevrat, F - fals)
6. Cum se obine armonia compoziional n spaiul interior?
1) ........ ........................... ..........................................................
2).................................................................. ...................
3)................................................................................... ..
4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Care sunt culorile care mresc optic spaiul interior?
(ncercuiete varianta corect de rspuns a sau b)
a) culorile deschise
b) culorile nchise
8. Care este rolul luminii arhitecturale n perceperea formelor n spaiul interior?

9. Ce efecte optice produc culorile deschise asupra volumelor i asupra spaiului interior?
(ncercuiete varianta corect de rspuns a sau b)
a) mresc volumele, spaiul

182

b) micoreaz volumele, spaiul

10. Elaboreaz un modul 3X3 cm, n baza cruia vei organiza o compoziie modular, dinamic cu
dominanta pe orizontal, (Formatul 30X30 cm) i anexeaz-o la acest chestionar, indicnd numele,
prenumele, anul de studii.
Data
Elevul ()..................................., anul.............., CAP A. Plmdeal
Semntura..................................

183

Anexa 8.
Test I , cu multipl alegere privind competena CSA

Test I (anul II-III de studii, specialitatea design interior)
Profesor: tefan Popa
Analizai planul i imaginile spaiului interior al oficiului de reclam Adell Saatchi &
Saatchi" din Tallinn i alegei rspunsurile corecte la ntrebrile ce in de organizarea formei i
spaiului n spaiul interior realizat.
1. Ce forme simple arhetipale predomin n plan ?
A B C D E
2. Destinaia spaiului interior este:
a) locativ
b) public
c) administrativ
3. Organizarea funcional a spaiului interior corespunde destinaiei ?
a) da
b) nu
4. Expresia spaiului interior sugereaz:
a) masivitate
b) austeritate
c) fragilitate
5. Determinai metodele de organizare a formelor simple arhetipale:
a) alipire
b) eliminare
c) suprapunere
6. Delimitarea spaiului interior este organizat:
a) cromatic
b) constructiv
c) prin amplasarea mobilierului
7. Sistema compoziional este structurat:
a) pe forme primare
b) pe sisteme compoziionale complexe
c) pe unitatea de modul
8. Compoziia este organizat conform:

184

a) unui centru de interes
b) dou centre de interes
c) mai multor centre de interes
9. Amplasarea mobilierului i utilajului n spaiul interior
a) accent n spaiul interior
b) element simplu, inclus n compoziie
c) provizoriu
10. Volumetria spaiului interior reflect sincer coninutul funcional i spaial
a) da
b) nu
11. Linia orizontal n spaiul interior dat semnific:
a) stabilitate
b) instabilitate
c) micare ascendent
12. Ritmul spaial n spaiul interior dat este realizat prin:
a) articularea plinurilor i golurilor
b) sistemul constructiv
c) succesiunea metric
13.Gama cromatic n spaiul interior:
a) cald
b) rece
14. In spaiul interior dat dominanta cromatic este:
a) verde - albstrui
b) portocalie
c) bleu gri
15. Cum este rezolvat sistema de iluminare arhitectural?
a) subliniaz forma spaiului interior
b) este organizat deasupra suprafeelor de lucru
c) este organizat n cercData
Elevul ()..................................., anul................, CAP A. Plmdeal
Semntura.................

185

Anexa 9.
Test II cu multipl alegere privind competena CSA
Test II (anul II-III de studii, specialitatea design interior)
Profesor: tefan Popa
Analizai planul i imaginile unui spaiu interior pentru copii i alegei rspunsurile corecte .
1. Dintre formele sugerate ca rspunsuri, identificai forma care are o caracteristic
dominant n plan.
a) ptrat - dreptunghi
b) ptrat - cerc
c) cerc triunghi
2. Determinai funcia i specificul spaiului interior.
a) sportiv
b) art plastic
c) muzic i dans
d) centru de creaie tehnic
3. Mesajul semantic al spaiului interior este axat pe tematica personajelor din
povetile populare?
a) adevrat
b) fals
c) greu de determinat
4. Care din rspunsurile sugerate identific centrul de interes?
a) intersecia liniilor directorii
b) gruparea mobilierului i utilajului
c) cromatic
d) iluminarea artistic
5. Mobilierul i utilajul corespund domeniului de activitate?
a) corespund
b) nu corespund
c) parial corespund
6. Iluzia optic n spaiul interior creeaz impresia de:
a) de lrgire a spaiului
b) de micorare a spaiului
c) de bun dispoziie
d) apstoare
7. Identific organizarea succesiunilor ritmice n spaiu:
a) succesiuni ritmice compuse
b) succesiuni ritmice metrice
c) haos total
8. Determin gama cromatic a spaiului interior:
a) gama cald

186

b) gama rece
c) monocrom

9. Determin corectitudinea influentei fiziologice i psihologice a culorilor n spaiul
interior
a) Rou - culoare rece, culoare linititoare, impresie de
prospeime, favorizeaz deconectarea nervoas, senzaie
de deprtare n spaiu. A F

b) Albastru - accelereaz pulsaiile inimii, favorizeaz
secreia gastric, culoare cald, stimulent emotiv, senzaie
de apropiere foarte mare n spaiu, impresie de sntate
i optimism. A F

c) Galben - influeneaz funcionarea normal a sistemului
cardiovascular, culoare cald i vesel, stimuleaz vederea,
senzaie de apropiere n spaiu, predispune la comunicativitate. A F
Data
Elevul ()..................................., anul................, CAP A. Plmdeal
Semntura...................................

187

Anexa 10.
Studiu de caz. Organizarea spaiului interior
Studiu de caz. Organizarea spaiului interior pentru un tnr designer.
a) Varianta I sc.1:50 H= 2600 b) Varianta II sc.1:50 H= 2600

188

Anexa 11.
Chestionar privind stabilirea nivelului de percepere a formei i a spaiului
Chestionarul 1(anul II-III de studii, specialitatea design interior)

O mai bun formare n profesia designer-ului necesit cercetri permanente. n acest scop,
v rog s rspundei la ntrebrile de mai jos.
Mulumesc! Profesor : tefan Popa

1. Liniile orizontale i verticale sugereaz (indic varianta corect prin direcia sgeilor)
Orizontale.. elanul, optimismul, avntul
Verticale .calm, linite ,stabilitate, confort
2. Care sunt calitile primare ale formei (ncercuiete varianta corect de rspuns a sau b)
a) culoarea, factura, textura
b) ritmul, proporia, echilibrul
3. Numete semnificaiile formelor simple arhetipale
1. Ptratul........................................................................................
2. Dreptunghiul.................................................................................
3. Cercul.........................................................................................
4. Triunghiul....................................................................................
4. Ce nelegei prin proporie i proporionarea formei?

5. Liniile de for de-a lungul crora se organizeaz elementele spaiului interior sunt axe de compoziie
? (ncercuiete prin A - adevrat, F - fals)
6. Cum se obine armonia compoziional n spaiul interior?
1) ............................................................................................
2)................................................................................
3)................................................................................ .
4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Care sunt culorile care mresc optic spaiul interior?
(ncercuiete varianta corect de rspuns a sau b)
a) culorile deschise
b) culorile nchise

8. Care este rolul luminii arhitecturale n perceperea formelor n spaiul interior?

9. Ce efecte optice produc culorile deschise asupra volumelor i asupra spaiului interior?
(ncercuiete varianta corect de rspuns a sau b)
a) mresc volumele, spaiul
b) micoreaz volumele, spaiul

189


10. Elaboreaz o compoziie plan, cu echilibru instabil, exprimnd micare n spaiu, rostogolire,
micare ondulatorie, ascensional. (Formatul 30X30 cm) i anexeaz-o la acest chestionar, indicnd
numele, prenumele, anul de studii.

Data
Elevul ()..................................., anul.............., CAP A. Plmdeal
Semntura.................

190

Anexa 12.
Test I , cu multipl alegere privind competena CSA
Test I (anul II-III de studii, specialitatea Design Interior)
Profesor: tefan Popa
Analizai planul i imaginile unui spaiu interior de locuit i alegei rspunsurile corecte la
ntrebrile ce in de organizarea formei i spaiului n spaiul interior realizat.
1. Ce forme simple arhetipale predomin n plan ?
a) ptrat - dreptunghi
b) ptrat - cerc
c) cerc triunghi
2. Specificul spaiului interior reprezint:
a) muncitor
b) intelectual
c) sportiv
3. Organizarea funcional a spaiului interior corespunde destinaiei ?
a) da
b) nu
4. Expresia spaiului interior sugereaz:
a) masivitate
b) austeritate
c) fragilitate
5. Determinai procedeele de organizare a formelor simple arhetipale:
a) alipire
b) eliminare
c) suprapunere
6. Delimitarea spaiului interior este organizat:
a) cromatic
b) constructiv
c) prin amplasarea mobilierului
7. Sistema compoziional este structurat:
a) pe forme primare
b) pe sisteme compoziionale complexe
c) pe unitatea de modul
8. Compoziia este organizat conform:
a) unui centru de interes
b) dou centre de interes
c) mai multe centre de interes
9. Amplasarea mobilierului i utilajului n spaiul interior
a) accent n spaiul interior

191

b) element simplu, inclus n compoziie
c) provizoriu

10. Volumetria spaiului interior reflect veridic coninutul funcional i spaial
a) da
b) nu
11. Linia orizontal n spaiul interior dat semnific:
a) stabilitate
b) instabilitate
c) micare ascendent
12. Ritmul spaial n spaiul interior dat este realizat prin:
a) articularea plinurilor i golurilor
b) sistemul constructiv
c) succesiunea metric
13.Gama cromatic n spaiul interior :
a) cald
b) rece
14. In spaiul interior dat dominanta cromatic este:
a) verde - albstrui
b) portocalie
c) bleu gri
15. Cum este rezolvat sistema de iluminare arhitectural?
a) subliniaz forma spaiului interior
b) este organizat deasupra suprafeelor de lucru
c) este organizat n cerc

Data
Elevul ()..................................., anul................, CAP A. Plmdeal
Semntura...................................

192

Anexa 13.
Test II , cu multipl alegere privind competena CSA
Test II (anul II-III de studii, specialitatea design interior)
Profesor: tefan Popa

Analizai planul i imaginile unui spaiu interior de alimentare public (cafenea ) i alegei
rspunsurile corecte.
1. Dintre formele sugerate ca rspunsuri, identificai forma care are o caracteristic
dominant n plan.
a) ptrat - dreptunghi
b) ptrat - cerc
c) cerc triunghi
2. Determinai funcia i specificul spaiului interior.
Funcia spaiului dat corespunde cu specificul i destinaia spaiului interior.
A F
3. Mesajul semantic al spaiului interior este axat pe tematica:
a) sportiv
b) teatral
c) muzical
d) centru de distracie
4. Care din rspunsurile sugerate identific centrul de interes?
a) intersecia liniilor directorii
b) gruparea mobilierului i utilajului
c) cromatic
d) iluminarea artistic
5. Mobilierul i utilajul corespund domeniului de activitate?
a) corespund
b) nu corespund
c) parial corespund
6. Iluzia optic n spaiul interior creeaz impresia de :
a) de lrgire a spaiului
b) de micorare a spaiului
c) de bun dispoziie
d) apstoare
7. Identific organizarea succesiunilor ritmice n spaiu :
a) succesiuni ritmice compuse
b) succesiuni ritmice metrice
c) haos total


193


8. Determin gama cromatic a spaiului interior:
a) gama cald
b) gama rece
c) monocrom
9. Determin corectitudinea influenei fiziologice i psihologice a culorilor n spaiul
interior
d) Albastru - culoare rece, culoare linititoare, impresie de
prospeime, favorizeaz deconectarea nervoas, senzaie
de deprtare n spaiu. A F
e) Negru - accelereaz pulsaiile inimii, favorizeaz
secreia gastric, culoare cald, stimulent emotiv, senzaie
de apropiere foarte mare n spaiu, impresie de sntate
i optimism. A F
f) Violet - influeneaz funcionarea normal a sistemului
cardiovascular, culoare cald i vesel, stimuleaz vederea,
senzaie de apropiere n spaiu, predispune la comunicativitate. A F
Data
Elevul ()..................................., anul................, CAP A. Plmdeal
Semntura...................................

194

Declaraia privind asumarea rspunderii

Subsemnatul, declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza de doctorat
sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz contrar, urmeaz
s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.


Numele de familie, prenumele Popa tefan

Semntura

Data 2014


195

CURRICULUM VITAE
Numele i prenumele: Popa tefan

Studii superioare: Institutul de Stat de Arte Plastice din
Estonia, Tallinn, specialitatea Design interior i utilaj (seria
MB-I nr. 108069 eliberat la 01.06.1987)

Experien profesional, stagii (instituii n care a activat,
postul, perioada, realizrile de vrf obinute):
1996 Pictor-ef al Asociaiei de Comer Lumea copiilor
1997-1998 Specialist principal, firma Murzacova
1998-2006 Lector superior, catedra Design Interior,
Academia de Muzic, Teatru i Arte Plastice
2007-2010 Doctorand, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang
2008 -2011 - Lector superior, catedra Arte Decorative i Design, UPS I. Creang
2006 prezent Profesor la catedra Arte Decorative i Design, Colegiul Republican de Arte
Plastice Al. Plmdeal, or. Chiinu

Calificri specifice domeniului, perfecionri: (instituiile n care au avut loc cursurile, perioada,
tematica).
2011 Cursuri de formare continu la specialitatea Psihopedagogie, Institutul de tiine ale
Educaiei

Domeniul de activitate tiinific (cu indicarea specialitii (lor) nguste): tiine ale Educaiei
(Pedagogie vocaional 533.02);
1999 - Membru al Asociaiei Internaionale a Artelor Plastice IAA-AIAP UNESCO
2001- Membru al Asociaiei Arhitecilor din R. Moldova
2011- Membru titular al UAP, R. Moldova

Participarea la proiecte, granturi de cercetare sau transfer tehnologic:
proiecte tiinifice naionale:
2007 - coordonator al concursului Design pe piciorue Moldexpo, Chiinu, RM
2008 - coordonator al concursului Promo cadou pentru birou Moldexpo, Chiinu, RM
2009 2010 coordonator al proiectului Art Fr Erontier (Ambasada Romn, UAP RM,
UPS I. Creang)
2012 2014 coordonator al proiectului Salonul Profesorilor de arte vizuale din R. Moldova
proiecte tiinifice internaionale:
2011- Coordonator al proiectului de parteneriat educaional, Festivalul Internaional A.R.T.E

196

(Arte Remedii - terapii prin art Tradiii Educaii) Ediia a II-a
2012 - Coordonator al proiectului de parteneriat educaional, Festivalul Internaional A.R.T.E
(Arte Remedii - terapii prin art Tradiii Educaii) Ediia a III-a .
2012 - Coordonator al proiectului de parteneriat educaional pentru Concursul Internaional de
Creaie Plastic EMINESCIANA Ediia a II-a
2011 - Coordonator al proiectului de parteneriat educaional privind Revista Internaional de
Educaie, tiin, Cultur i Art IPOSTAZE
2012 - Coordonator al proiectului de parteneriat educaional, Revista Internaional de Educaie,
tiin, Cultur i Art IPOSTAZE
2012- coordonator al Festivalului Internaional Arta i Tradiia n Europa, Iai.

Stagii de perfecionare i/sau de documentare efectuate peste hotare:
2007- documentare la Universitatea de arte George Enescu, Iai
2008 - documentare la Universitatea de arhitectur i urbanism Ion Mincu, Bucureti
2010 documentare la Institutul de Arhitectur din Moscova (Academia de Stat)

Date statistice privind numrul total de publicaii tiinifice i metodic-didactice publicate
(monografii, articole de sintez, articole, materiale ale comunicrilor tiinifice, brevete de
invenii, certificate de soiuri de plante, de rase de animale, de softuri, manuale, lucrri metodice
etc.): 15 articole tiinifice i metodic-didactice.

Participri n activiti de expertiz, consultan, activiti editoriale (membru al colegiilor
de redacie ale revistelor tiinifice naionale i internaionale, al unor asociaii tiinifice):
2012 - Membru al comisiei de evaluare i jurizare n cadrul concursului Republican Tinere
Talente
2013 Membru al comisiei de evaluare i jurizare n cadrul concursului Republican Tinere
Talente

Premii, meniuni, distincii i titluri onorifice:
2009 Diplom de excelen, Expoziia Internaional de Art plastic ntre figurativ i
simbolic ipostaze de ieri i de azi, Iai, Romni
2010 Diplom Iaul citadela artei i culturii ediia I
2010 - Diplom de excelen pentru grafic, Principele Radu al Romniei, Iai,
Romnia
2010 Diploma Asociaiei Arhitecilor din Moldova
2010 Diplom, expoziia Ritmuri Atemporale, Iai, Romnia
2011 Premiul M. Eminescu, Concursul Internaional de Arte plastic vizuale NOI I
EMINESCU, Iai, Romnia
2011 - Diplom de excelen n cadrul Salonului Profesorilor de Arte Vizuale, ediia X
2011 Premiul special pentru grafic, Expoziia Internaional de Arte Vizuale ediia I
2011 Diplom expoziie Chiinul n pictur, Biblioteca A A. Lupan
2012 - Diplom de onoare, Biblioteca Municipal B. P. Hadeu
2012 - Diplom de excelen n cadrul expoziiei Identiti ieene

197

2013 - Diplom de excelen n cadrul expoziiei Srbtoarea Artelor la Casa Corpului Didactic
Iai, ediia I
2013 Diplom Festivalul-Tabr Internaional de Creaie, Parcova, R. Moldova
2013 - Diplom de excelen n cadrul Festivalului Internaional Arta i Tradiia n Europa, ediia
a IV-a

Cunoaterea calculatorului:
Windows: Microsoft Word, Excel, ArhiCAD, Photoshop, Internet, E-mailing

Limbi cunoscute (cu indicarea gradului de cunoatere):
Romna fluent.
Rusa fluent.
Franceza fluent

Antrenarea n managementul cercetrii i educaiei:
Dezvoltarea i modernizarea curriculumului colar; integrarea disciplinelor colare; monitorizarea
implementrii curriculumului colar proiectat; evaluarea rezultatelor colare, etc.

Alte abiliti profesionale: abiliti organizatorice i de lucru n echip, responsabil, perseverent,
sociabil, punctual.

Data naterii: 01.03.1959
Cetenia: Republica Moldova
Adresa, telefoane de contact, e-mail: Str. Prietenia 25, com. Ciorescu, m. Chiinu.
Tel: 457502, mob:+37369246815, e-mail: pstefan59@gmail.com