Sunteți pe pagina 1din 9

Subiecte rezolvate Dr.

Civil
1)Notiunea si structura obligatiei civile
Obligatia este raportul juridic n temeiul caruia o persoana, numita creditor, are dreptul de a pretinde de
la o alta persoana, numita debitor, o anumita prestatie, pe care aceasta este ndatorat a o ndeplini.
Elementele eseniale ale oric!rui raport juridic de obligaie sunt" creditorul, debitorul #i prestaia$Sanctiunea
intervine doar n cazul n care debitorul nu ndepline#te de bun! voie prestaia sau abinerea la care s%a ndatorat.
Ea este o garanie con&erit! de lege creditorului n vederea e'ecut!rii silite, la nevoie, a obligaiei.
() )aspunderea pt.prejudiciile cauzate de lucruri in general
*rt.1+++ alin.1,CC - se re&era la lucruri neinsu&letite,mobile sau imobile &ara a &ace distinctia daca acestea sunt
sau nu periculoase.
.ersoane%pazitori juridici ai lucrurilor" %proprietarul lucrului
%titularii unor dezmembraminte ale dreptului proprietarului
%posesorul
%detentorii precari
Conditiile raspunderii - victima trebuie sa &aca dovada prejudiciului si a raportului de cauzalitate dintre //&apta
lucrului // si prejudiciu.

000 1ictima prejudiciului este indreptatita sa obtina despagubiri de la cel ce are paza juridica a lucrului.
2) Novatia - este o convetie prin care partile unui raport juridic obligational sting o obligatie vec3e si o
inlocuiesc cu o obligatie noua.
4elurile novatiei " %novatia obiectiva
%novatia subiectiva
Conditiile novatiei " % intentia partilor de a nova
% sa e'iste o obligatie vec3e valabila care sa se stinga prin novatie
% prin acordul partilor sa se nasca o obligatie noua care sa o inlocuiasca pe cea vec3e
% obligatia noua sa contina un element nou &ata de obligatia vec3e,cum ar &i
"partile,obiectul sau cauza.
E&ectele novatiei "
1) Stinge obligatia vec3e impreuna cu toate garantiile sale
() Da nastere unei noi obligatii ,care are caracter contractual
5) Clasi&icarea obligatiilor dupa obiectul acestora "
a) %obligatia de a da
%obligatia de a &ace
%obligatia de a nu &ace
b) %obligatia de rezultat
%obligatia de diligenta
i
D
e
f
i
n
i
t
i
e

G
a
j

g
e
n
e
r
a
l

a
l

c
r
e
d
i
t
o
r
i
l
o
r
D
r
e
p
t
u
l

c
r
e
d
i
t
o
r
u
l
u
i
c) %obligatii pozitive
%obligatii negative
d) %obligatii pecuniare - care au ca obiect prestatia de a da o suma de bani
%obligatii de alta natura
6) Corelatia dintre raspunderea parintilor si raspunderea altor persoane care au obligatia de a supraveg3ea un
minor
De c7te ori un minor s!v7r#e#te o &apt! ilicit! care cauzeaz! altcuiva un prejudiciu, legea distinge ntre
situaia n care r!spunderea revine p!rinilor #i situatia n care r!spunderea revine altor persoane ce
aveau obligaia de supraveg3ere a minorului.
.entru a se angaja acest tip de r!spundere, victima trebuie s! dovedeasc! e'istena prejudiciului,
e'istena &aptei ilicite a minorului, precum #i leg!tura de cauzalitate dintre acestea. Odat! &!cut! aceast!
tripl! dovad!, legea prezum! c! p!rinii nu #i%au ndeplinit obligaia de cre#tere #i educare, sau #i%au
ndeplinit%o n mod de&ectuos #i c! ntre aceasta #i &apta prejudiciabil! a minorului, e'ist! o leg!tur! de
cauzalitate, ceea ce antreneaz! automat r!spunderea p!rinilor,tutorelui pentru &apta ilicit! a minorului.
Consecina antren!rii r!spunderii este obligarea p!rinilor,tutorelui la repararea pagubei.
)e&eritor la r!spunderea altor persoane dec7t p!rinii,tutorele, respectiv r!spunderea nv!!torilor,
pro&esorilor, etc. "
.entru angajarea r!spunderii acestora mai este necesar! n plus #i o condiie special!, anume ca la
momentul s!v7r#irii &aptei ilicite, minorul s! se &i a&lat sau s! &i trebuit s! se a&le sub supraveg3erea
celui c3emat s! r!spund!. De e'emplu, n cazul elevului care trebuia s! se a&le la ore, ns! el, lipsind
nemotivat de la #coal!, comite o &apt! ilicit! #i cauzeaz! cuiva un prejudiciu, se antreneaz! r!spunderea
p!rinilor,tutorelui #i nu a pro&esorului
8n general, toate persoanele c3emate s! r!spund!, se pot e'onera dac! dovedesc c! nu au putut
mpiedica &apta prejudiciabil! a minorului. 8n acest caz, vor r!spunde minorii, pentru &apta proprie.
8n concluzie, persoanele c3emate s! r!spund! pentru &apta prejudiciabil! a minorului, sunt obligate la
repararea pagubei pricinuite persoanei prejudiciate. )epararea pagubei se e&ectueaz! de regul! n
natur!, sau dac! acest lucru nu este posbil, prin ec3ivalent b!nesc.
9) .lata - reprezinta e'ecutarea voluntara a obligatiei de catre debitor ,indi&erent de obiectul ei.
Conditiile platii , persoanele care pot &ace,pot primi plata
1) .lata o poate &ace debitorul sau orice persoana interesata sau neinteresata in e&ectuarea ei.
() .otrivit art.1+:2,C.Civ.,obligatia poate &i ac3itata de oricine
2) *rt.1+:9,C.Civ. - dispune ca plata trebuie sa se &aca creditorului sau imputernicitului sau
Data platii ; se &ace atunci cand datoria a ajuns la scadenta
<ocul platii. % .lata trebuie e&ectuata la locul convenit de parti.
%Daca partile nu au stabilit locul ,C.Civ.prevede ca ea sa se e&ectueze la domiciliul debitorului =plata
este c3erabila)
%Daca partile au stabilit ca plata sa se &aca la domiciliul creditorului =plata este portabila)
>ndivizibilitatea platii
?) Notiunea de contract si limitele libertatii contractuale
Contract - acordul ntre dou! sau mai multe persoane cu intenia de a constitui, modi&ica sau
stinge un raport juridic@. , art.1199, C.Civ.
>nc3eierea contractului este guvernata de principiul libertatii contractuale deoarece orice
contract este creatia unei vointe umane. .rincipiul libertatii contractuale se e'pri% ma si prin &aptul ca o
persoana poate inc3eia orice &el de contract, poate sa determine prin vointa sa, clauzele contractuale si
e&ectele pe care contractul urmeaza sa le produca.
<imitele principiului libertatii contractuale"
1.Se realizeaza prin norme imperative ale legii"
%nu se pot inc3eia contracte care au cauze imorale sau un obiect ilicit$
%anumite categorii de persoane =judecatorii) nu pot inc3eia unele varietati de contracte decat cu conditia
obtinerii unei autorizatii prealabile.
(.Se realizeaza prin reguli de convietuire sociala =partile nu pot inc3eia acte juridice care ar contraveni
regulilor de convietuire din oranduirea noastra).
A) )aspunderea comitentului pentru prejudiciile cauzate tertilor prin &aptele ilicite delictuale ale prepusilor -
comitentii raspund // de prejudiciul cauzat de...prepusii lor in &unctiile ce li s%au incredintat//
Conditiile raspunderii comitentului pentru &apta prepusului . Este necesar ca,in persoana prepusului,sa &ie
intrunite conditiile raspunderii pentru &apta proprie ,prevazute de art.::A si ::: C.Civ.
Conditii speciale "
a) e'istenta raportului de prepusenie
b) prepusii sa &i savarsit &apta // in &unctiile ce li s%au incredintat
E&ectele raspunderii comitentului . 1ictima are posibilitatea de a se adresa ,la alegerea sa ,pentru intreaga
despagubire ,&ie comitentului singur ,&ie comitentului si prepusului deodata ori succesiv ,&ie numai prepusului ,pe
temeiuri di&erite si cu &undamentari di&erite.
:) >mputatia platii
- Determinare a modului si ordinei de stingere a datoriilor care au aceeasi natura si sunt asumate &ata
de acelasi creditor, in cazurile cand plata e&ectuata de catre debitor nu acopera toate aceste datorii
.lata trebuie sa &ie su&icienta pt. * stinge intreaga datorie asupra careia debitorul &ace imputatia.
1+) Clasi&icarea contractelor in contracte sinalagmatice si contracte unilaterale
1.Contractele unilaterale - nasc obligatii numai in sarcina uneia dintre parti. Cel mai des intalnit este contractul
de donatie. *lte e'emple " imprumutul, depozitul =casuta de valori).
(.Contractele sinalagmatice - da nastere la obligatii reciproce intre parti. . E' " contractul de vanzare%cumparare
11) )aspunderea persoanelor care au obligatia de supraveg3ere a unui minor sau interzis judecatoresc pentru
prejudiciul cauzate tertilor pentru &aptele ilicite savarsite de cel a&lat sub acea supraveg3ere.
1() Compensatia - este un mod de stingere a doua obligatii reciproce dintre doua persoane pana la concurenta
celei mai mici dintre ele.
.resupune ca o persoana sa se imprumute de la o alta persoana cu o suma de bani ,iar creditorul=cel care a dat
banii ) devine si el debitor pt o alta suma de bani.
12) Subclasi&icarea contractelor cu titlu gratuit in liberalitati si acte dezinteresate
Contractele cu titlu gratuit - o parte procur! celeilalte p!ri un &olos patrimonial &!r! a urm!ri s!
primeasc! ceva n sc3imb. E'emple" de comodat, mutuum =poate &i #i oneros)$ de mandat =poate &i #i
oneros)$ de depozit =poate &i #i oneros)$ sec3estrul =poate &i #i oneros)$ de rent! viager! =n principiu e
oneros).
Contractele cu titlu gratuit pot &i impartite in"
Contracte dezinteresate ; prin care o parte procura celeilalte un &olos, cu titlu gratuit, dar &ara a%si stirbi
propriul patrimoniu. E'emplu" contractul de imprumut, mandatul gratuit$
<iberalitati ; cele prin care o parte transmite celeilalte, cu titlu gratuit, un bun sau o &actiune din
patrimoniul sau sau c3iar intregul sau patrimoniu. E'emplu" contractul de donatie.
Sub aspectul &ormei liberalitatile sunt acte solemne iar cele dezinteresate sunt, in principiu, acte
consensuale.
15) Obligatia alternativa - un raport juridic avand ca obiect una sau mai multe prestatii ,din care numai una
singura trebuie sa &ie e'ecutata de catre debitor ,la alegerea sa.
16) Darea in plata - este o novatie prin sc3imbarea obiectului obligatiei ,care nu mai este platita in natura ,ci
printr%un alt bun sau o alta prestatie con&orm intelegerii partilor
19) Clasi&icarea contractelor in contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit
Cu titlu oneros % contractul prin care partea care procur! celeilalte p!ri un anumit &olos, urm!re#te, n
sc3imb, s! obin! un alt &olos patrimonial mai mult sau mai puin ec3ivalent.
E'emple" de v7nzare%cump!rare, de locaiune, de arendare, de tranzacie, de rent! viager! =poate &i #i
cu titlu gratuit, dar ar &i o liberalitate, nu ar mai avea caracter aleatoriu), de ntreinere =poate &i #i
gratuit), de asigurare, de consignaie, de comision, de transport, de antrepriz!$ sec3estrul =poate &i #i
gratuit % dac! p!rile au convenit$ sec3estrul judiciar e variant! a depozitului), contractul de depozit
poate &i #i oneros =n principiu e gratuit), contractul de mandat poate &i #i oneros =n principiu e gratuit),
contractul de mprumut de consumaie % mutuum % poate &i #i oneros =n principiu, e gratuit).
Codul civil mparte contractele cu titlu oneros n contracte comutative #i contracte aleatorii"
Comutative % contractele n care p!rile cunosc sau pot cunoa#te din c3iar momentul nc3eierii lor
ntinderea drepturilor #i oblig. ce le revin, pe care le privesc ca &iind valoric ec3ivalente. E'emple"
contractul de vanzare%cumparare$ de arendare$ de tranzacie$ de sc3imb$ de transport$ de antrepriz!.
Contracte aleatorii % cele n care e'istena sau ntinderea obligatiilor =cel puin ale uneia dintre p!ri)
depinde de un element nesigur =numit alea), p!rile av7nd n vedere la nc3eierea contractului
posibilitatea unui c7#tig sau riscul unei pierderi. E'emple" contractul de asigurare$ de rent! viager!$ de
ntreinere$ de consignaie$ jocul$ pariul$ v7nzarea unui uzu&ruct, a nudei propriet!i, a unui drept
litigios, a unor dreturi succesorale.
1?) Obligatia &acultativa - raport juridic ,avand ca obiect o singura prestatie ,dar debitorul are posibilitatea
de a se elibera ,e'ecutand o alta prestatie determinata prin acordul partilor.
1A) )emiterea de datorie - este un mod voluntar de stingere a obligatiei care consta in renuntarea
creditorului,cu consimtamantul debitorului ,la dreptul sau de creanta. .oate &i cu titlu oneros sau cu titlu
gratuit ,e'presa sau tacita.
.rin remiterea de datorie opereaza nu doar stingerea platii,ci si a accesoriilor si a garantiilor.
)emiterea de datorie &acuta in &avoarea debitorului principal ,pro&ita atat &ideiusorul ,cat si ceilalti
codebitori solidari ,dar remiterea in &avoarea unui &ideiusor nu%l libereaza nici pe debitorul principal si
nici pe ceilalti &ideiusori.
1:) Clasi&icarea contractelor in contracte negociate si contracte de adeziune
Contracte negociate ; e presupusa discutia =negocierea) tuturor clauzelor cuprinse in contract ; partile
trebuie sa &ie de acord, neconditionat cu aceste clauze.
Este contractul in care toate conditiile si clauzele, natura, intinderea si calitatea prestatiilor la care se
obliga partile contractante sunt rezultatul negocierilor libere. Este tipul traditional de contract.
Contracte de adeziune % sunt acele contracte redactate in intregime sau aproape in intregime de catre
una dintre partile contractante, cealalta parte neputand modi&ica clauzele contractuale ci doar sa le
accepte sau nu. O&erta se adreseaza in general publicului. Ca e'emplu" calatorul care doreste sa
calatoreasca la o anumita companie de transport aerian sau terestru trebuie sa accepte conditiile impuse
de compania respectiva. *lt e'emplu" contractul de transport in comun. *lte e'emple" contractul de
transport pe calea &erata, contractul de tele&onie &i'a
(+) Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei
Subrogatia - este acel mod de transmitere a obligatiilor care consta in inlocuirea creditorului
dintr%un raport juridic obligational cu o alta persoana care ,platind datoria debitorului ,devine
creditor ale acestuia din urma ,dobandind toate drepturile creditorului platit.
4elurile subrogatiei "
% subrogatie legala
%subrogatie conventionala " %consimtita de creditor
% consimtita de debitor
E&ectul principal al subrogatiei este acela ca subrogatul dobandeste toa
te drepturile creditorului platit ,precum si garantiile creantei si poate sa e'ercite toate drepturile
si actiunile impotriva debitorului.
(1) Bajul general al creditorilor
- dreptul creditorului de a urmari oricare dintre bunurile sau valorile active ce se a&la in
patrimoniul debitorului ,in scopul realizarii creantei sale devenita e'igibila ,&ara a%l putea opri
sa le instraineze inaintea inceperii urmaririi.
* nu se con&unda cu dreptul de gaj, care este un drept real accesoriu dreptului de creanta ce con&era
titularului sau atributele de urmarire si de pre&erinta
(() O&erta de a contracta - propunerea pe care o persoan! o &ace altei persoane sau publicului
de a nc3eia un contract n anumite condiii.
Condiiile ofertei de a contracta
% s! &ie precis! i complet! =s! cuprind! toate elementele pentru a putea nc3eia contractul, n mod
obligatoriu s! se speci&ice natura i obiectul contractului)$
% s! &ie &erm! =&!cut! &!r! rezerve). De e'emplu, o o&ert! care cuprinde clauza negociabil! re&eritoare la
pre , nu este o o&ert! valabil! sau un anun re&eritor la v7nzarea unei ma ini prin mica publicitate, nu
reprezint! o o&ert!, c3iar dac! este complet. O o&ert! nu este &erm!, dac! con ine termeni Cn limita
stocului disponibil@, Co&ert! pentru primii 6+ de cump!r!tori@ etc.$
% s! &ie e'primat! e'pres =scris, verbal sau de e'emplu prin a&i area pre ului m!r&ii etc.). O&erta trebuie
s! &ie e'primat! n &orma cerut! de lege pentru valabilitatea contractului ce se va nc3eia. De e'emplu,
dac! se va nc3eia un contract de dona ie pentru care legea prevede obligativitatea &ormei autentice =act
nc3eiat la notar), atunci i o&erta va mbr!ca tot &orm! autentic!.
Condi iile acceptrii ofertei de a contracta
% destinatarul s! accepte integral o&erta$
% s! &ie nendoielnic!, adic! s! ateste clar inten ia destinatarului o&ertei de a o accepta i de a nc3eia
contractul$
% s! nu &ie tardiv!, adic! s! &ie acceptat! n interiorul termenului stabilit de p!r i$
% s! mbrace &orma cerut! de lege pentru valabilitatea contractului ce se va nc3eia, n caz contrar
acceptarea este nul! absolut.
Cnd produce efecte oferta de a contracta?
O&erta de a contracta produce e&ecte numai din momentul n care ajunge la destinatar, c3iar dac! acesta
nu ia la cuno tin ! de ea. O&erta de a contracta poate &i retras!
Oferta de a contracta devine caduc =adic! nu mai produce e&ecte juridice)"
% dac! o&erta nu ajunge la destinatar n termenul stabilit sau ntr%un termen rezonabil$
% c7nd este re&uzat! de destinatar$
% n caz de deces sau incapacitate a o&ertantului
(2) Cesiunea de creanta - este o conventie prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte
persoane .Creditorul care transmite creanta se numeste - cedent si persoana catre care se transmite
creanta se numeste - cesionar
Conditiile cesiunii de creanta "
% poate &orma obiectul unei cesiuni
% este un contract consensual ,deci este valabil din momentul inc3eierii acordului de vointa

.entru validitatea cesiunii de creanta nu este necesar consimtamantul debitorului decedat.
.entru ca cesiunea sa &ie opozabila tertilor ,trebuie indeplinite anumite &ormalitati "
% prin noti&icarea &acuta de cedent ,cesionar debitorului cedat
% acceptarea din partea debitorului cedat
Cesiunea de creanta produce e&ectele actelor juridice care se in&aptuiesc prin intermediul ei "
vanzare,sc3imb,donatie,imprumut.
(5) *ctiunea oblica =indirecta,subrogatorie) - este acea actiune in justitie pe care creditorul o
e'ercita pentru valori&icarea unui drept care apartine debitorului sau.
Conditiile actiunii oblice "
% debitorul sa &ie inactiv
% creditorul trebuie sa aiba un interes serios si legitim pt a intenta actiunea
% creanta pe care o are creditorul trebuie sa &ie certa ,lic3ida si e'igibila.
Nu se cere ca debitorul sa &ie introdus in proces,desi introducerea lui este utila.
E&ectele actiunii oblice "
% paratul actionat de creditor ii va putea opune acestuia toate apararile pe care le%ar &i putut
opune si debitorului
% daca creditorul castiga procesul,bunul asupra caruia purta dreptul ce era amenintat cu
pierderea este readus in patrimoniul debitorului.
(6) *cceptarea o&ertei - este cea de%a doua latura a consimtamantului si constituie un raspuns
in care se mani&esta acordul cu o&erta primita.
*cceptarea o&ertei trebuie sa intruneasa anumite cerinte "
% sa concorde cu o&erta
% sa &ie neindoielnica
% daca o&erta a &ost adresata unei anumite persoane ,numai aceasta persoana o poate accepta
% acceptarea trebuie sa intervina inainte ca o&erta sa &i devenit caduca ori sa &i &ost revocata.
(9) )aspunderea civila delictuala a persoanei juridice pentru prejudiciile cauzate prin &apta
proprie
(?) *ctiunea pauliana - acea actiune prin care creditorul poate cere revocarea pe cale
judecatoreasca a actelor juridice inc3eiate de debitor in vederea prejudicierii sale. .rin
inc3eierea actelor atacate debitorul isi mareste sau creeaza o stare de insolvabilitate.
Conditiile actiunii pauliene "
a) actul atacat sa &i creat creditorului un prejudiciu
b) &rauda debitorului consta in aceea ca debitorul a avut cunostinta de rezultatul pagubitor al
actului &ata de creditor.
c) creditorul sa aiba o creanta certa,lic3ida,e'igibila si anterioara actului atacat
d) complicitatea la &rauda a tertului cu care debitorul a inc3eiat actul atacat.
E&ectele actiunii pauliene
Ca urmare a reusitei in actiunea pauliana ,actul atacat ,dovedind ca &iind &raudulos ,va &i
inopozabil creditorului.
4ata de ceilalti creditori ai debitorului ,actiunea pauliana nu produce nici un e&ect.
*ctiunea pauliana se deosebeste de actiunea oblica prin aceea ca prima apartine creditorului
c3irogra&ar ,pe cand cea de a doua este e'ercitata de creditor in numele debitorului.
(A) Domentul inc3eierii contractului este acela in care acceptarea intalneste o&erta. E'))ista
urmatoarele 2 ipoteze "
a) inc3eierea contractului intre prezenti - o&ertantul si acceptantul ,ambii &iind de &ata ,cad de
acord asupra inc3eierii contractului.
b) inc3eierea contractului prin tele&on
c) inc3eierea contractului prin corespondenta = intre absenti)
(:) )aspunderea civila delictuala pentru prejudiciile cauzate de animale
*rt.1++1, C.C>1. .)E1EDE ca sunt tinute a raspunde persoanele care la momentul producerii
prejudiciului ,aveau paza juridica a animalului .
Conditiile raspunderii. 1ictima prejudiciului trebuie sa &aca dovada ca prejudiciul a &ost cauzat
de catre animal si ca ,la data cauzarii prejudiciului ,animalul se a&la in paza juridica a persoanei
de la care se pretinde plata despagubirilor.
Cauze de e'onerare de raspundere"
a) &aptei victimei insesi
b) &aptei unei terte persoane pentru cel care are paza juridica a animalului nu este tinut a
raspunde
c) cazului de &orta majora ,nu insa si cazului &ortuit
Daca cel ce are paza juridica a platit despagubirile ,el are dreptul sa se regreseze ,&acand
dovezile cerute de art.::A%::: C.Civ. ,impotriva celui caruia i%a incredintat paza materiala ,din
vina caruia animalul a &ost pus in situatia de a cauza prejudiciul.