Sunteți pe pagina 1din 7

ANEX

la H.C.L.S 6 nr. 9/27.01.2011


COALA PRINILOR proiect pentru optimizarea i
dezvoltarea abilitilor parentale ale prinilor copiilor cu
vrste ntre 11 i 15 ani
14. PROIECTUL
1.1 Titlul coala Prinilor
1.2 Localizare: Bucureti, sector 6
1.3 Costul proiectului i suma solicitat e la !"#$PC $ector %
Costul total al proiectului Suma solicitat de la
DGASPC Sector 6
% din costul total al
proiectului
!!! lei !!! lei 1!!%
1.& Rezumat
Durata proiectului 1! luni
Scopul proiectului
"educerea semni#icati$ a situa%iilor de impas parental i a
di#icult%ilor a#erente &n cadrul rela%iei printe'copil, &n special &n
situa%iile copiilor cu de$ia%ii comportamentale cau(ate de
tra$ersarea perioadei de pu)ertate, dar i a copiilor cu di#icult%i de
adaptare colar sau de alt natur.
*ormarea unei re%ele &ntre specialiti pentru #acilitarea sc+im)ului
de e,perien%
Parteneri Ser$icii ale DGASPC sector 6, coli din ra(a sectorului 6.
Grupul -.rupurile/ %int
1
0n numr de 1! de persoane selectate dupa urmatoarele criterii :
' prin%i &n cuplu mama'tata sau un sin.ur mem)ru al acestui cuplu
ai cror copii cu $2rsta &ntre 6 3 1 ani )ene#icia( de ser$iciile de
specialitate ale Direc%iei Generale de Asisten% Social i Protec%ia
Copilului Sector 6 sau care #rec$entea( una din colile sectorului
6, al%ii dec2t )ene#iciarii ser$iciilor de asisten% social
Bene#iciarii #inali
1
' prin%ii participan%i la sesiunile de #ormare
' copii acestora4
' comunitatea locala prin crearea si perpetuarea unui model de
comportament parental a crei consecin% pe termen lun. $a #i
diminuarea #enomenului delinc$en%ei 5u$enile cau(at de
.estionarea .reit a con#lictului dintre printe'copil.
"e(ultatele ateptate
Creerea .radului de implicare a prin%ilor &n $ia%a copilului4
Creterea numrului de solu%ii e#iciente, adec$ate, identi#icate de
prin%i &n .estionarea rela%iei parinte'copil4
Scderea numrului de situa%ii con#lictuale i de cri( &n rela%ia
printe'copil4
Scderea numrului de copii cu a)ateri comportamentale .ra$e4
1
Grup int sunt grupurile / entitile care sunt afectate n mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului
proiectului.
2
Beneficiari finali sunt cei care vor eneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societii sau sectorului n
ansamlu.
6a #inalul cursului, #iecare participant $a a$ea cunostinte minime
despre speci#icul $arstelor 6 3 1! ani , 7especti$e 11'1 ani4
6a #inalul cursului, #iecare participant $a putea identi#ica c2te o
solu%ie e#icient noncon#lictual pentru minim 7 situa%ii pro)lematice
&n rela%ionarea cu copilul.
6a #inalul cursului, #iecare participant $a a$ea a)ilit%i minime de
.estionare a rela%iei printe'copil 4
8mplicarea i .estionarea unei ec+ipe de traineri din cadrul
DGASPC sector 6.
Principalele acti$it%i
1. "eali(area de parteneriate cu dou coli din sector
1. Promo$area 9 pre(entarea proiectului
7. Selectarea unor .rupuri de prin%i #unc%ie de ne$oile de #ormare
ale acestora
4. :$aluarea ne$oilor participan%ilor
. Selectarea $oluntarilor
6. *ormarea $oluntarilor pentru implicarea &n proiect
;. Ac+i(i%ionarea materialelor de #ormare i in#ormare -cr%i, teste
psi+olo.ice, etc/
<. "edactarea unui suport i a unui desi.n de curs
=. Ac+i(i%ionarea consuma)ilelor -coli #lipc+art, coli scris, mar>ere,
etc/.
1!. Amena5area spa%iului de sus%inere a seminariilor, or.ani(area
calendaristic i sus%inerea e#ecti$ a acestora
11. Sus%inerea sesiunilor de #ormare cu prin%ii
11. :$aluarea re(ultatelor acestor sesiuni de #ormare
17. ?r.ani(area unor &nt2lniri cu al%i specialiti din domeniu.
14. *ormarea pro#esional continu a specialitilor participan%i &n
cadrul proiectului.
1.' O(iecti)e
?)iecti$e .eneral:
Creterea capacit%ii de inter$en%ie educati$ e#icient a prin%ilor pentru copiii lor.
Crearea unei re%ele de suport &ntre prin%i cu spri5inul specialitilor &n domeniu pentru
stimularea disponi)ilit%ii i capacit%ilor de a #i un )un printe.
Sc+im) de e,perien% &ntre specialiti i &m)unt%irea te+nicilor i metodelor de lucru cu
prin%ii.
Super$i(are 9 #ormare pro#esional pentru specialitii DGASPC sector6.
?)iecti$e speci#ice:
?r.ani(area a 4 &nt2lniri cu .rupuri de < 3 1! prin%i, care pot $aria de la o &nt2lnire la alta, cu
durata 4 3 6 ore, &n $ederea do)2ndirii de ctre participan%i a unor cunotin%e minime cu pri$ire
la speci#icul etapei de $2rst prin care trece copilul i a de($oltrii capacit%ii acestora de a
identi#ica a solu%ie e#icient noncon#lictual pentru .estionarea pro)lemelor inter$enite &n rela%ia
printe copil.
"eali(area la o perioada de 1 lun de la #inali(area &nt2lnirilor cu printii, a unei sesiuni de
#ollo@'up pentru a e$alua e#icien%a in#orma%iilor i solu%iilor identi#icate &n timpul celor 4
seminarii i pentru a se consolida a)ilit%ile acumulate prin &mprtirea e,perien%elor ulteriore4
Atra.erea, implicarea i #ormarea unui numar de 1 $oluntari &n $ederea spri5inirii la reali(area
proiectuui c2t si la propa.area modelului de inter$en%ie de($oltat prin proiect.
?r.ani(area a 7 &nt2lniri cu al%i specialiti &n domeniu protec%iei drepturilor copilului care au
de($oltat proiecte similare.
?r.ani(area unui .rup de #ormare 9 super$i(are pro#esional a specialitilor implica%i &n proiect.
1.%*usti+icare
ABcoala Prin%ilorC $a #unc%iona at2t la ni$elul Direc%iei pentru Protec%ia Copilului, su)
#orma unui .rup de suport i de identi#icare de solu%ii, c2t si ca ser$iciu de pre$enire, &n
cadrul colilor din sectorul 6, la ni$elul crora se a#l cea mai mare comunitate de prin%i
acti$i. S'a constatat &n ultmii ani c tot mai mul%i prin%i &nt2mpin di#icult%i &n rela%ia cu
copiii, aceasta repercut2ndu'se asupra de($oltrii copiilor, asupra adaptrii lor colare i a
per#orman%elor.
Grupul %int $a #i #ormat din 1! prin%i care )ene#icia( de ser$icii &n cadrul DGASPC
sector 6. Bene#iciarii indirec%i $or #i copiii prin%ilor participan%i i mem)ri #amiliilor acestora,
precum i comunitatea sectorului 6.
8deea acestui proiect pleac de la #aptul c la ni$elul Direc%iei pentru Protec%ia Copilului
apar &n mod constant solicitri ale prin%ilor pentru a #i spri5ini%i &n a #ace #a% di#icult%ilor pe
care le &nt2mpin &n rela%ia cu proprii copii sau pentru a solicita inter$en%ia specialitilor &n
re(ol$area unor D pro)leme E pe care le au copiii. Aceste solicitri i demersurile #cute de
ctre ser$iciile &n cau( au e$iden%iat #aptul c orice inter$en%ie, pentru a a$ea succes, nu
poate #i #acut dec2t cu implicarea direct i asumat a prin%ilor. *amilia repre(int primul
cadru educa%ional din $ia%a copilului i pre(en%a ei constant &n timp &n sus%inerea copilului,
&i asi.ur statutul de a #i i cea mai important. De aceea, pentru a putea asi.ura copiilor
premise educati$e $aloroase tre)uie &n primul r2nd ca #amilia s poat #urni(a un model
$ala)il si )un. Pe de alta parte, societatea actual are un ritm de sc+im)are #oarte alert i
ridic permanent noi pro$ocri at2t pentru parin%i, c2t i pentru copii. 0neori poate #i di#icil
pentru prin%i, pe l2n.a responsa)ilit%ile (ilnice le.ate de #amilie, cas, ser$iciu, s
reueasc s'i rede#ineasc permanent modelele de rela%ionare cu copiii lor i s
.seasc solu%ii e#iciente. Sc+im)area rapida din ultimii ani din "omania, a creat o
discrepan% mare &ntre e,perien%a trit de prin%i &n copilrie i e,perien%a trita de copiii
lor &n societatea actual. Plec2nd de la ca(uistica &nt2mpinat &n cadrul ser$iciilor o#erite de
Direc%ia pentru Protec%ioa Copilului sector 6, de la opinia cadrelor didactice din colile de pe
ra(a sectorului 6, de la pro)lemele &nt2mpinate de copii &n .estionarea di#eritelor pro)leme
cu care se con#runt i de la #aptul ca #amilia repre(int cel mai important cadru educati$
pentru copil, s'a nscut necesitatea de a o#eri un ser$iciu pentru prin%i, construit su) #orma
unui .rup de suport, in#ormare i a)ilitare, care s'i spri5ine &n a identi#ica solu%ii i moduri
e#iciente de educare i &ndrumare a copiilor lor. De asemenea, aceste .rupuri au i #unc%ia
de a asi.ura un cadru &n care parin%ii &i pot &mprtai e,perien%ele i de a'i acorda suport
reciproc. Acest proiect intentionea( i s duc ser$iciile o#erite de Direc%iei pentru
Protec%ia Copilului &n comunitatea sectorului 6 pentru a #i mai aproape de )ene#iciari direc%i
i de a promo$a demersurile a,ate pe pre$enire, nu doar pe inter$en%ia &in ca( de ur.en%.
1.,!escrierea etaliat a acti)itilor

1. Fnc+eierea de parteneriate cu 1 coli din comunitatea sectorului 6. Aceasta este o
necesitate deoarece &n$%torii i pro#esorii din coal pot depista e$entuale aspecte
pro)lematice ale rela%iei printe copil, prin prisma celor o)ser$ate &n clas.
1. Promo$area proiectului. Aceasta se $a reali(a at2t de ctre specialitii Direc%iei pentru
Protec%ia Copilului care &nt2lnesc &n acti$itatea lor situa%ii &n care copiii mani#est
comportamente delic$ente sau &n care prin%ii solicit asisten% i de ctre cadrele
didactice din colile partenere. Gotrodat $or #i con#ec%ionate #lHere i a#ie.
7. Selectarea prin%ilor participan%i. Fn urma promo$rii proiectului specialitii Direc%iei
pentru Protec%ia Copilului i cadrele didactice din colile partenere $or re#eri prin%ii
participan%i pentru a participa la inter$iul de selec%ie.
4. :$aluarea ne$oilor de #ormare a prin%ilor. Prin%ii $or participa la un inter$iu care $a
$i(a calitatea rela%iei printe 3 copil, precum i aspectele pro)lematice de
comportament ale copilului i metodele aplicate de prin%i p2n la momentul pre(ent
pentru depirea acestei situa%ii. Pentru aceast acti$itate se $a #olosi un c+estionar
precum i teste psi+olo.ice, acolo unde este ne$oie.
. Sectarea $oluntarilor. Ioluntarii pot #i studen%i sau a)sol$en%i ai unei #acult%i cu pro#il
socio 3 uman, care doresc s se implice in acti$cit%ile proiectului.
6. *ormarea $oluntarilor. Ioluntarii $or participa la simularea unor sesiuni de #ormare &n
$ederea do)2ndirii unor a)ilit%i minime de #ormator.
;. Ac+i%ionarea materialelor de #ormare i in#ormare. Se $or ac+i(i%iona materiale de
#ormare i in#ormare -cr%i, teste psi+olo.ice, etc./.
<. "edactarea suportului i a desi.n'.ului de curs. Fn urma e$alurii ne$oilor de #ormare a
prin%ilor i a recomadrilor specialitilor Direc%iei pentru Protec%ia Copilului care
lucrea( cu acetia se $or ela)ora temele de curs i desi.'ul pentru #iecare sesiune de
#ormare, ast#el &nc2t acestea s o#ere participan%ilor un ma,imum de in#orma%ii i situa%ii
de &n$%are e,perien%ial.
=. Ac+i(i%ionarea consuma)ilelor. Se $a cuta cea mai a$anta5oas o#ert i se $or
ac+i(i%iona consuma)ilele necesare des#urrii acti$it%ilor din proiect -coli #lipc+art,
mar>ere, coli de scris, etc/.
1!. Amena5area spa%iului unde se $or des#%ura sesiunile de #ormare, or.ani(area
calendaristic a &nt2lnirilor. Sesiunile de #ormare se $or des#ura &n unul dintre sediile
Direc%iei de Asisten% Social i Protec%ia Copilului, sector 6, la un iter$al de 7
sptm2ni i $or dura &n medie 4 3 ore9 sesiune de #ormare.
11. Sus%inerea sesiunilor de #ormare. Ge+nicile i metodele #olosite $or #i interacti$e i $or
necesita implicarea acti$ a prin%ilor. Se $or #olosi e,punerea, 5ocul de rol,
&mprtirea e,perien%elor proprii.
11. :$aluarea re(ultatelor sesiunilor de #ormare. 6a #inalul #iecrei sesiuni de #ormare se $a
completa de ctre #iecare participant un c+estionar de e$aluare &n care $a preci(a care
dintre in#orma%iile pre(entate &i sunt utile i pe care le poate #olosi &n $ederea
&m)unt%irii rela%iei cu propriul copil. 6a o lun de la des#urarea sesiunilor de #ormare
$a a$ea loc o sesiune de #ollo@ 3 up &n care prin%ii $or preci(a e#icien%a metodelor i
te+nicilor do)2ndite.
17. ?r.ani(area unor &nt2lniri cu psi+olo.i consilieri colari i psi+olo.i care au atri)u%ii &n
protec%ia derepturilor copilului de la ni$elul Direc%iilor de Asisten% Social i Protec%ia
Copilului din Bucureti &n $ederea sc+im)ului de e,perien%. Aceste &nt2lniri $or $i(a
reali(area unei re%ele &ntre specialiti care acti$ea( &n domeniul protec%iei drepturilor
copilului &n $ederea o#eririi unor ser$icii de calitate.
14. *ormarea pro#esional continu a #ormatorilor 9 super$i(are pro#esional. *iecare dintre
#ormatori $a participa la un @or>'s+op9 curs de #ormare pro#esional continu, la
ale.ere, ast#el &nc2t acesta s corespund temelor a)ordate &n cursul sesiunilor de
#ormare.
1.-.etoolo/ia
Proceduri pentru e$aluare intern9e,tern
6a #inalul #iecrei sesiuni de #ormare #iecare printe participant $a completa un
c+estionar &n care $a aprecia utilitatea in#orma%iilor o#erite, te+nicile i metodele #olosite pe
parcursul sesiunii de #ormare, calitatea #ormatorilor i $or putea #ace o)ser$a%ii cu pri$ire la
ceea ce ar &m)unt%ii calitatetea ser$iciilor.
Fn sesiunea de #ollo@'up prin%ii participan%i la sesiunile precedente $or e$iden%ia care
dintre a)ilit%ile do)2ndite i'au a5utat &n .estionarea situa%iilor pro)lem din cadrul rela%iei
printe copil i totodat $or putea solicita in#orma%ii noi pe acele paliere unde au &nt2mpinat
di#icult%i.
Descrierea rolului i participrii a di#eri%ilor actori -parteneri locali, .rupuri %int, autorit%i
locale etc./, precum i moti$ele pentru care le'au #ost desemnate aceste roluri.
Din inter$en%iile specialitilor Direc%iei pentru protec%ia Copilului &n situa%iile &n care
prin%ii au solicit(at a5utor din partea prin%ilor &n solu%ionarea pro)lemelor copiilor, s'a
constatat c pentru o)%inerea unor re(ulate este ne$oie de implicarea #amiliei &n aceste
demersuri. Ast#el, rolul specilitilor Direc%iei pentru Protec%ia Copilului este acela de a
in#orma prin%ii cu pri$ire la acti$it%ile din cadrul acesui proiect i de a o#eri acest ser$iciu
complementar inter$en%iei lor.
S'a constat necesitatea implicrii cadrelor didactice din coli &n re#erirea de )ene#iciari
&ntru'c2t, copiii petrec o mare parte a timpului &n coal iar aici se pot e$iden%ia e$entuale
comportamente pro)lematice. Gotodat cadrele didactice men%in le.tura cu prin%ii iar i s'
a constat c acetia se adresea( coli atunci c2nd &nt2mpin di#icult%i &n rela%ia printe
copil. Aadar, rolul colilor este acela de a &ndruma prin%ii care solicit spi5in ctrre Direc%ia
pentru Protec%ia Copilului.
:c+ipa propus pentru implementarea proiectului -pe #unc%ii: nu este necesar includerea
aici a numelor persoanelor/.
:c+ipa care $a implementa proiectul $a #i #ormat din 7 psi+olo.i i un medic care
acti$ea( &n domeniul protec%iei drepturilor copilului. Ior #i coopta%i i doi $oluntari.
Principalele mi5loace propuse pentru implementarea proiectului -ec+ipamente,
instrumente etc./
Ji5loacele #olosite pentru implementarea proiectului $or #i lap'top'ul, retroproiectorul,
#lip'c+art'ul, mar>ere, coli de scris, creioane colorate, carioci, etc.
1.0!urata i planul e aciune
S:J:SG"06 1 S:J:SG"06 1
1. 1. 7. 4. . 6. ;. <. =. 1!. 11. 11.
1. !nc"eierea de parteneriate cu 2 #coli din
comunitatea sectorului $
K
1. %romovarea proiectului
K K
7. &electarea prinilor participani
K K
4. 'valuarea nevoilor de formare a prinilor
K
. &elecia voluntarilor
K
6. (ormarea voluntarilor
K
;. )c"iionarea materialelor de formare #i informare
K
<. *edactarea suportului #i a design+.ului de curs
K
=. )c"iziionarea consumailelor
K
1!. )mena,area spaiului unde se vor desfura
sesiunile de formare
K
11. &usinerea sesiunilor de formare
K K K K
11. 'valuarea rezultatelor sesiunilor de formare
K K K K
17. -rganizarea unor nt.lniri cu speciali#ti n
domeniu
K K
14. (ormarea profesional continu a formatorilor /
supervizare profesional
K
1. RE2ULT#TE #TEPT#TE
1.1 Impactul ateptat asupra /rupurilor int 3 (ene+iciarilor
Prin implementarea acestui proiect se urmrete scderea inciden%ei situa%iilor pro)lem
&n rela%ia printe 3 copil a celor 1! de participan%i la sesiunile de #ormare, de($oltarea
a)ilit%ilor parentale ale opaticipan%ilor, contienti(area ne$oii implicrii prin%ilor &n educa%ia
prin%ilor i crearea unei re%ele de suport &ntre specialiti i prin%i.