Sunteți pe pagina 1din 2

TABEL PREZENTA CURS

Perioada de desfasurare : ..
Locul de desfasurare :.
Nume si
prenume
Grdinia/Localitat
e
cupatie !odul "#
Semnatura
!odul $#
Semnatura
!odul %#
Semnatura
Ziua " Ziua $ Ziua " Ziua $ Ziua "
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Dezvoltarea rofesio!al" e!tru erso!alul siste#ului de educa$ie ti#urie %! cadrul Proiectului e!tru &duca'ie (i#urie )!cluziv"*
Pro+ra#ul de )!cluziu!e ,ocial"


Nume si
prenume
Grdinia/Localitat
e
cupatie !odul "#
Semnatura
!odul $#
Semnatura
!odul %#
Semnatura
Ziua " Ziua $ Ziua " Ziua $ Ziua "
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-or#ator:................
Dezvoltarea rofesio!al" e!tru erso!alul siste#ului de educa$ie ti#urie %! cadrul Proiectului e!tru &duca'ie (i#urie )!cluziv"*
Pro+ra#ul de )!cluziu!e ,ocial"