Sunteți pe pagina 1din 8

Construcii

Efectele crizei economice asupra sectorului de construcii S.


Lambrache87

EFECTELE CRIZEI ECONOMICE ASUPRA SECTORULUI DE
CONSTRUCII

Silviu LAMBRACHE
drd. CS inginer, Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare n Construcii,
!rbanism "i Dezvoltare #eritorial$ Durabil$ INCD !%&'N ( INC)%C,
Sucursala INC)%C &ucure"ti, Secia )conomia Construciilor
e*mail+ silviu.lambrache,-ahoo.com

Astr!ct #he .orld.ide economic crisis, starting in the latter hal/ o/ 0118,
has led to concerted e//orts b- governments .orld.ide to revive the
economic c-cle and develo2 ideas o/ ho. best to emerge /rom the crisis
situation. In the .a3e o/ the international /inancial crisis and the ensuing
global recession, the construction industr- must 2re2are itsel/ no. to
address the ne. economic realit- and the sustainabilit- im2erative.
#he economic recession has a//ected all the regions o/ the .orld to a greater
or lesser e4tent and, as /e. sectors have been .orse hit than construction
b- this global recession, the state o/ the economies o/ the di//erent regions
o/ the .orld .ill determine 2ros2ects /or the construction industr-.

"#$ %or&s: economic crisis, constructions, /inancial crisis.

'( Intro&uc#r#
'ctuala criz$ /inanciar$ "i economic$
a/ecteaz$ ma5oritatea sectoarelor
economiei 2rintre care "i sectorul
construciilor. 6iaa construciilor a /ost "i
va /i o surs$ im2ortant$ de venit 2entru
!niunea )uro2ean$, n valoare total$ de
a2ro4imativ 7.891 mii de miliarde de
euro. Cu siguran$, construciile
re2rezint$ un 2rocent im2ortant n 6I&*ul
/iec$rei $ri euro2ene, 2rocent ce di/er$
de la ar$ la ar$. :n $rile din )uro2a de
;est, 2iaa rezidenial$ re2rezint$
a2ro4imativ 91< din 2iaa construciilor,
n tim2 ce n $rile )uro2ei de )st,
ma5oritatea este deinut$ de construcii
civile "i nerezidenial. :n 2lus, n )uro2a
de ;est bugetul mediu cheltuit 2e ca2 de
locuitor n construcii este de = * > ori mai
mare dec?t cel cheltuit n $rile din )st.
Dar, con/orm 2reviziunilor, n urm$torii
ani $rile care vor 2rezenta o cre"tere,
de"i mic$, vor /i cele de )stul )uro2ei.
Lucrarea evideniaz$ im2actul crizei
economice "i /inanciare asu2ra sectorului
construcii la nivel euro2ean "i naional.

:n anul 0118, economia euro2ean$ a /ost
marcat$ de cre"terea crizei globale
economice "i /inanciare care a intrat ntr*o
/az$ critic$ n cursul lunii se2tembrie.
'ceast$ criz$ "i are r$d$cinile n criza
i2otecar$ din Statele !nite "i n consecin$,
n ncetinirea economic$ accentuat$ n
Statele !nite, 2recum "i 2reurile ridicate ale
2etrolului "i ale materiilor 2rime.

Con/orm 2reviziunilor e/ectuate la
nce2utul lunii martie 011@ de c$tre
Comisia )uro2ean$ "i )urostat, cre"terea
economic$ se 2reconizeaz$ a /i sc$zut la
a2ro4imativ 7< n 0118, at?t n )!*07 c?t
"i n zona euro Ade la 2uin sub =< n
0117B. 6otrivit Comisiei )uro2ene, n
ciuda climatului economic mai /avorabil
din 2rima 5um$tate a anului 0118, tendina
Urbanism. Arhitectur. Construcii ;ol. = Nr. = 017788
actual$ de sc$dere este rezultatul
im2actului crizei /inanciare intensi/icate
asu2ra economiei reale, care a generat o
recesiune la nivel mondial mani/estat$ n
contracie sever$ din comerul mondial "i
a 2roduciei manu/acturiere, iar n unele
$ri, sl$birea sectorului 2ieelor imobiliare.

Nivelul 2reurilor, al c$ror v?r/ de
cre"tere a /ost atins n vara anului 0118, a
ncetinit considerabil de atunci.

Du2$ o dezvoltare /avorabil$ ntre anii
0119*0117, n anul 0118 situaia de 2e 2iaa
/orei de munc$ nce2e s$ se nr$ut$easc$
n ma5oritatea statelor membre ale !).
%eacion?nd cu un oarecare decala5 la
evoluiile la nivelul cre"terii 6I&*ului,
cre"terea ocu2$rii /orei de munc$ este de
a"te2tat s$ se diminueze cu a2ro4imativ
0,9< n !), c?t "i n zona euro n acest an "i
cu nc$ 7,9< n 0171 Ase a"tea2t$ o 2ierdere
de a2ro4imativ 8,9 milioane de locuri de
munc$ n 0171B. Ca urmare, rata "oma5ului
se a"tea2t$ s$ creasc$ la @,>< n !) n 011@,
cu o cre"tere su2limentar$ n 0171.

:n acest conte4t sumbru, consumul
guvernamental "i investiiile 2ublice sunt de
a"te2tat s$ o/ere oarecare rela4are, /a2tul c$
2resiunile in/laioniste s*au rela4at "i ar
trebui s$ contribuie la consumul 2rivat.
C$surile /iscale discreionare "i monetare
anunate nc$ din august 0118 ar 2utea /i, de
asemenea, mult mai e/iciente dec?t s*a
antici2at n restabilirea stabilit$ii "i a
ncrederii n 2ieele /inanciare "i s2ri5inirea
activit$ii economice.

)( S#ctorul construciilor *n
Uniun#! Euro+#!n,
Situaia economic$ 2rezentat$ anterior a
/ost simit$ "i n sectorul construciilor,
acesta /iind constant n cre"tere n 2rima
5um$tate a anului 0118, nainte de im2actul
negativ al crizei /inanciare. Cu toate
acestea, 2roducia total$ a construciilor n
0118, la nivelul !) se estimeaz$ a /i
stagnat, cu o cre"tere numai 1.0<, ceea ce
re2rezint$ a2ro4imativ 7,= miliarde de
euro. :n ciuda acestei ncetiniri, sectorul
construciilor continu$ s$ re2rezinte o 2arte
semni/icativ$ a economiei !) n ansamblu
A71,>< din totalul 6I&*ul !) n 0118B.

Dac$ n 0117, 6ortugalia a /ost singura
ar$ din !) ce a su/erit o cre"tere
negativ$ n activitatea de construcii,
tendina s*a schimbat /oarte mult din
vara anului 0118, c?nd multe alte $ri ale
!) au cunoscut o cre"tere negativ$
datorit$ crizei /inanciare.

De"i situaia di/er$ n mod semni/icativ n
cadrul !) de la o ar$ la alta "i de la un
sub*sector la altul, unele tendine
generale 2ot /i observate+

D condiiile de creditare sunt mai stricte,
iar obinerea asigur$rii de credit este
tot mai di/icil$E

D com2aniile de construcii se con/runt$
cu di/icult$i /inanciare, n unele
cazuri e4treme, ceea ce a condus chiar
la /alimentE sectorul construciilor este
com2us n 2rinci2al din ICC*uri,
acestea baz?ndu*se n 2rinci2al 2e
credite bancare, /iind ast/el mai
e42use la nt?rzierea e/ectu$rii 2l$ilor
de c$tre clieni A2rivai "i 2ubliciBE

D contracia sectorului de construcii de
locuine noi este continu$ "i se
accentueaz$E. acest segment este n
su/erin$, n s2ecial din cauza li2sei de
ncredere n 2ers2ectivele de 2ia$
viitoareE ast/el investitorii am?n$ s$
investeasc$ n 2ro2riet$i, n ciuda
ratelor /oarte sc$zute ale dob?nzilorE

D sectorul de 2ia$ nerezidenial este
in/luenat de climatul de a/aceri, care
se con/runt$ cu un nivel sc$zut de
Construcii
Efectele crizei economice asupra sectorului de construcii S.
Lambrache8@
investiii a/lat ntr*o abatere de la
tendina nregistrat$ n anii
2recedeni, acest subsector nu 2oate /i
susinut 2rin investiii 2ublice AF8,0<
cre"tere n 0118 n sectoarele de
s$n$tate "i educaieB, n tim2 ce
sectorul 2rivat nerezidenial este "i
mai a/ectat de ncetinirea cre"terii
AF0,=< cre"tere n 0118BE aceast$
tendin$ este mult mai acut$ n 011@
AF7,9< 2entru 2ublic "i *7< 2entru
sectorul 2rivat nerezidenialB.

D n general, lucr$rile de inginerie civil$
au sc$zut n com2araie cu anul
2recedent, de"i acestea au a5utat la
susinerea activit$ii de construcii n
multe $ri ale !) datorit$ 2lanurilor
euro2ene "i naionale de redresare
economic$, care dau 2rioritate 2entru
lucr$rile de in/rastructur$E

D 2rezent?nd o u"oar$ cre"tere, de 1,@< n
0118, lucr$rile de reabilitare "i
ntreinere, r$m?n 2rinci2alul motor de
cre"tere n segmentul de locuine n
ma5oritatea $rilor din !), investitorii
tind s$ /avorizeze investiiile n
renovarea "i modernizarea locuinelor,
dec?t n locuine noi, acest lucru
dator?ndu*se "i tendinei actuale c$tre
luarea n considerare a 2roteciei
mediului n sectorul construciilor "i n
s2ecial de stimulente /iscale e4istente n
multe $ri din !) 2entru investiii
e/iciente energetic.

)vident, toate aceste evoluii au un
im2act asu2ra ocu2$rii /orei de munc$
n sectorul construcii, care n 0118,
2entru 2rima dat$ n zece ani, a cunoscut
o sc$dere.

:n ceea ce 2rive"te situaiile s2eci/ice din
di/erite state membre ale !), se 2oate s2une
c$ $rile est*euro2ene au /ost mai 2uin
a/ectate de criz$ n 0118. 'st/el, 6olonia,
%om?nia, &ulgaria, Slovacia "i Slovenia au
nregistrat o cre"tere s$n$toas$ activitatea de
construcii n anul 0118. :n contrast, !ngaria
A*8< n 2rimele trei trimestreB "i )stonia sunt
e4ce2ii, din cauza di/icult$ilor economice ce
au nce2ut nainte de intensi/icarea crizei.
%e2ublica Ceh$, de asemenea, s*a con/runtat
cu di/icult$i, dar ntr*o m$sur$ mai mic$
datorit$ e4ce2iilor 2recum lucr$rile de
in/rastructur$, reabilitare "i ntreinere care s*
au meninut la un nivel ridicat.

De asemenea, $rile est*euro2ene sunt
a/ectate de noile reglement$ri de acordare
a creditelor, aceste $ri baz?ndu*se /oarte
mult 2e m2rumuturi de la b$ncile vest*
euro2ene, dar 2e de alt$ 2arte, aceste $ri
bene/iciaz$ de o /inanare semni/icativ$
din 2artea !) 2entru investiii 2ublice.
Cu toate acestea, bene/iciile reale de2ind
de ca2acitatea /iec$rei $ri de a GabsorbiG
e/icient aceste /onduri dis2onibile.

6iaa construciilor n $rile vest*euro2ene a
/ost mai sensibil$ la e/ectele crizei /inanciare
"i a declinului economic general. 'st/el,
Hrana, Italia, Danemarca, 6ortugalia "i
Irecia au cunoscut o cre"tere negativ$ n
activitatea de construcii n anul 0118, n tim2
ce J$rile de Kos A&elgia, Suedia, 'ustria "i
HinlandaB au cunoscut o ncetinire
semni/icativ$ a ratei sectorului de construcii.

)ste de remarcat /a2tul c$ di/icult$ile
nt?m2inate de unele $ri vest*euro2ene
nu sunt datorate intensi/ic$rii crizei
/inanciare n 0118. 'cesta este cazul
anumitor $ri 2recum Carea &ritanie,
S2ania "i Irlanda, unde 2iaa imobiliar$ a
cunoscut o ncetinire semni/icativ$ nc$
din anul 0117.

'v?nd n vedere m$surile luate de c$tre !)
"i statele membre s$ investeasc$ n mari
2roiecte de in/rastructur$ c?t "i 2romovarea
e/icienei energetice a cl$dirilor ca o soluie
la ncetinirea cre"terii economice, sectorul
Urbanism. Arhitectur. Construcii ;ol. = Nr. = 0177@1
construciilor cel mai a/ectat este de a"te2tat
s$ /ie construirea de case noi, unde cererea
s*a 2r$bu"it n ma5oritatea $rilor !)
A#abelul 7B


Fi-( '. Inde4ul 2roduciei sectorului de construcii
Sursa+ )urostat

T!#lul '. )voluia sectorului de construcii la
nivel euro2ean la debutul crizei economice A<B

Sursa+ )IC A)uro2ean International ContractorsB

T!#lul ). Iradul de ocu2are cu /ora de munc$
la nivelul !) n sectorul construciilor AmiiB


Sursa+ )IC A)uro2ean International ContractorsB

.( I/+ort!n! s#ctorului &# construcii l!
niv#lul UE
Sectorul de construcii 2romoveaz$ o
cre"tere euro2ean$ e/icient$, durabil$ "i
com2etitiv$ 2rin+
D crearea unui mediu e/icient energetic
"i integrarea energiei regenerabileE
D realizarea unei in/rastructuri moderne
2entru sectorul de trans2ortE
D reducerea am2rentei ecologice a
2roduselor "i serviciilor.
Sectorul construciilor re2rezint$ cel mai
mare anga5ator din sectorul industrial din
)uro2a+
Construcii
Efectele crizei economice asupra sectorului de construcii S.
Lambrache@7
D re2rezint$ @,@< din 6I& "i 97,>< din
/ormarea brut$ de ca2ital /i4E
D cu 7>,@ milioane de anga5ai,
re2rezint$ 7,7< din totalul ocu2$rii
/orei de munc$ n )uro2a "i a2roa2e
=1< din industrieE
D cu2rinde = milioane de ntre2rinderi
A)!07B, din care @9< sunt ICC*uri cu
mai 2uin de 01 de anga5ai ASursa+ HI)CB
Sectorul construciilor 2rezint$ o in/luen$
semni/icativ$ asu2ra ntregii economii+
D cl$dirile Lin/rastructura /urnizat$ de
sectorul de construcii deserve"te o
multime de alte industrii "i serviciiE
D a2roa2e >9 de milioane de anga5ai
de2ind de activitatea de construcii
din )uro2aE
D 7 M cheltuit n construcii genereaz$
a2ro4imativ = M n activitatea economic$
total$E
D este una dintre cele mai bune
modalit$i de stimulare a activit$ilor
economice

.( I/+!ctul cri0#i #cono/ic# !su+r!
1or#i &# /unc,
Criza economic$ global$ a a/ectat
2uternic 2iaa muncii din toate statele
!niunii )uro2ene A!)B, iar trans/orm$rile
su/erite de economiile acestor $ri au avut
la r?ndul lor re2ercusiuni asu2ra
migraiei /orei de munc$. Sectoarele de
activitate 2redominant ocu2ate de c$tre
migrani, cum ar /i construciile sau
serviciile au /ost cele mai lovite de criza
economic$, cauz?nd 2ierderea locurilor
de munc$ "i "oma5 crescut n r?ndul
lucr$torilor migrani.

6e 2iaa muncii din %om?nia criza
economic$ s*a mani/estat 2rintr*o
2uternic$ reducere a ocu2$rii "i cre"tere a
num$rului de "omeri. Sectoarele
2roductive care au /ost a/ectate cel mai
mult de criz$ sunt cele care au o 2erioad$
de dezvoltare mai am2l$, 2recum
sectorul construciilor, automobilelor "i
mobilei, dar "i sectoarele asociate
consumului au avut de su/erit.

:n acest conte4t, ideea de a 2leca n
str$in$tate 2entru munc$ devine tot mai
atractiv$ 2entru tot mai muli rom?ni.
Locurile o/erite de 2iaa intern$ se
dovedesc insu/iciente 2entru a satis/ace
cererea, de asemenea salariile sunt mult
mai mici dec?t n anii 2recedeni, 2rin
urmare, 2lecarea n $ri unde salariile
r$m?n satis/$c$toare "i n cuantum
su/icient 2entru a menine un nivel de
trai decent re2rezint$ o soluie.

Fi-( ). Suma trimis$ n ar$ de lucr$torii rom?ni din
str$in$tate
Sursa+ &N%

0
20
40
60
80
E
U
-
2
7
E
u
r
o
a
r
e
a
N
e
t
h
e
r
l
a
n
d
s
D
e
n
m
a
r
k
S
w
e
d
e
n
A
u
s
t
r
i
a
G
e
r
m
a
n
y

y
!
r
u
s
U
n
i
t
e
d
"
#
i
n
l
a
n
d
S
l
o
$
e
n
i
a
%
o
r
t
u
&
a
l
'
u
(
e
m
)
o
u
r
&

*
e
+
h

"
#
r
a
n
+
e
,
e
l
&
i
u
m
E
s
t
o
n
i
a
-
r
e
l
a
n
d
,
u
l
&
a
r
i
a
G
r
e
e
+
e
'
a
t
$
i
a
%
o
l
a
n
d
.
o
m
a
n
i
a
S
l
o
$
a
k
i
a
S
!
a
i
n
'
i
t
h
u
a
n
i
a
-
t
a
l
y
/
a
l
t
a
0
u
n
&
a
r
y
S
w
i
t
*
e
r
l
a
n
d
-
+
e
l
a
n
d
N
o
r
w
a
y

r
o
a
t
i
a
1
u
r
k
e
y
#
2
.
o
3
/
a
"

Fi-( .. %ata ocu2$rii /orei de munc$*0171 A<B
Sursa+ INS

%om?nia r$m?ne 2rinci2alul /urnizor de
/or$ de munc$ migrant$ la nivelul
s2aiului euro2eanE datele o/erite de
)urostat con/irm$ c$, n 0171, num$rul
rom?nilor rezideni 2e teritoriul !niunii
)uro2ene era de 2este 0 milioane
2ersoane. )stim$rile indic$, totu"i, c$
num$rul real al rom?nilor n !) este cu
mult mai mare, rom?nii /iind
comunitatea cea mai numeroas$ dintre
migranii intercomunitari "i dein locul al
doilea ca m$rime, ra2ortat la migranii
Urbanism. Arhitectur. Construcii ;ol. = Nr. = 0177@0
cet$eni din $rile tere re2rezentai de
imigranii originari din #urcia.

6este 71< dintre rom?nii care lucreaz$ n
a/ara granielor au ales /ie S2ania, /ie
ItaliaE 2rin urmare, modul n care criza
in/lueneaz$ 2iaa muncii din aceste $ri
ca2$t$ o im2ortan$ deosebit$ 2entru
analiza im2actului crizei asu2ra migraiei
rom?ne"ti n sco2 de munc$.


Fi-( 2. Cet$enia migranilor !) "i non*!), rezideni ai
$rilor )!07 n anul 0171

.( E1#ct#l# cri0#i #cono/ic# l! niv#l
/on&i!l
Criza economic$ mondial$, nce2ut$ din
a doua 5um$tate a anului 0118, a condus
la e/orturile concertate ale guvernelor din
ntreaga lume de a revigora activitatea
economic$ "i dezvoltarea de idei 2rivind
cele mai bune aciuni necesare 2entru a
ie"i din situaia de criz$.

:n urma crizei /inanciare internaionale "i
a recesiunii globale care a urmat,
industria construciilor trebuie s$ se
2reg$teasc$ acum 2entru a aborda noua
realitate economic$. 'st/el, n multe zone
ale lumii, recesiunea global$ a lovit
2uternic industria de construcii.

%ecesiunea economic$ a a/ectat toate zonele
lumii la un nivel mai mare sau mai mic, iar
anumite sectoare ale economiei au /ost
lovite mai r$u dec?t sectorul de construcii.
Situaia economic$ din di/erite zone ale
lumii va determina 2reviziunile 2entru
industria de construcii. 6otrivit Hondului
Conetar Internaional AHCIB, redresarea
economic$ global$ a /ost mai bun$ dec?t
a"te2t$rile. )conomiile $rilor dezvoltate,
sunt de a"te2tat s$ r$m?n$ n 2rima linie a
cre"terii economice, n tim2 ce o cre"tere a
celorlalte economii este reinut$ de
2roblemele r$mase n sectoarele /inanciare.

)stimarea 2entru 0171 este c$ 2roducia
mondial$ este de a"te2tat s$ creasc$ cu
a2ro4imativ >,0<, dar variaia n
nivelurile de cre"tere economic$ ntre $ri
este considerabil$.

T!#lul .. )stimarea cre"terii 6I&*ului 2entru
anul 0177


Construcii
Efectele crizei economice asupra sectorului de construcii S.
Lambrache@=
%atele de cre"tere 2rezentate n #abelul =
indic$ /a2tul c$ economiile avansate din
)uro2a de ;est "i S!' vor continua s$ ias$
din recesiune, dar la un ritm mai lent dec?t
n economiile emergente, n s2ecial China
"i India. 'ceast$ distincie dintre ratele de
cre"tere ale economiilor dezvoltate "i n
curs de dezvoltare este o continuare a unui
ti2ar, 2redominant n anii dinainte de
recesiune, atunci c?nd ratele de cre"tere din
economiile emergente au /ost cu > * 8< mai
mari dec?t cele din economiile avansate.

Industria construciilor a /ost su2us$ istoric
la un model ciclic de dezvoltare mult mai
2ronunat dec?t economia n ansamblu sau
alte sectoare de activitate economic$.
6rivind la modelul de 2roducie de
construcii la nivel mondial 2entru ultimele
2atru decenii, observ$m o tendin$ general$
de cre"tere, 2unctat$ cu v?r/uri de cre"tere "i
2erioade de sc$dere.


Fi-( 3. )stimarea cre"terii medii anuale a cheltuielilor
din sectorul construcii A0118*0177B
ASursa+ 'da2tat de la Condial de constructii 011@,
Davis Langdon "i Seah InternationalB

Criza /inanciar$ a /ost cel mai acut
resimit$ n 'merica de Nord "i )uro2a "i
n consecin$, e/ectele asu2ra cheltuielilor
de construcie au /ost cele mai severe n
aceste regiuni.

Higura 9 ne indic$ /a2tul c$ declinul n
activitatea de construcii este mai sever n
cadrul economiilor dezvoltate, 2robleme
2rinci2ale decurg?nd din cre"terea
accelerat$ a 2reurilor bunurilor imobiliare.

Du2$ cum se observ$, China "i India, $ri
cu economii a/late n continuare ntr*o
dezvoltare ridicat$, conduc n 2rivina
cre"terii sectorului de construcii.

)conomiile a/late n curs de dezvoltare
re2rezint$ a2ro4imativ 5um$tate din
cheltuielile de construcie globale, iar n
tim2 ce S!' r$m?ne cea mai mare 2ia$
naional$ de construcii, aceasta va /i n
cur?nd de2$"it$ de China, ce are n 2lan
cheltuirea a 811 miliarde dolari 2entru
lucr$ri de in/rastructur$ n urm$torii ani.

Higura 8 ne arat$ cre"terea 2reconizat$ de
China "i declinul a doi gigani industriali,
Ka2onia "i S!' n ceea ce 2rive"te
cheltuielile de construcie la nivel global
n ultimele dou$ decenii "i o 2redicie
2entru urm$torii 2atru ani.


Fi-( 4. Cheltuieliile a/erente sectorului de construcii A<B
Sursa+ INS Ilobal Insight Construction Service

Statele !nite ale 'mericii au su/erit cea
mai grav$ recesiune n 71 de ani ca
urmare a 2r$bu"irii 2ieei imobiliare.

Urbanism. Arhitectur. Construcii ;ol. = Nr. = 0177@>

Fi-( 5. Valoarea construciilor execut ate n SUA (mil. $)

:nce2?nd din noiembrie 011@,
cheltuielile 2entru 2roducia de
construcii au /ost estimate de c$tre
De2artamentul de Comer la o rat$
anual$ a5 ustat$ sezonier de @11.7
miliarde dolari, cu 7=,0< sub valoarea
din aceea"i 2erioad$ din 0118.

:n 2rimele 77 luni ale anului 011@,
cheltuielile de construcie s*au ridicat la
888.@ miliarde dolari, cu 70,7< sub
valoarea de @@>.@ miliarde dolari 2entru
aceea"i 2erioad$ din 0118.

BIBLIO6RAFIE

OOO A011@B, The global economic crisis and its
consequences for the European construction
industry ositi!e measures and concerns of the
European "ocial artners E#$%% and #&EC.
)uro2ean Construction Industr- Hederation
A011@B, Annual 'eport.
)urostat A0177B, http())epp.eurostat.ec.europa.eu)
portal)page)portal)eurostat)home)
Nistorescu #., 6loscaru C., &mpact of economic and
financial crisis in the construction industry
St$nculescu C., Stoiciu ;. A0177B, &mpactul crizei
economice asupra migraiei forei de munc
rom*ne+ti, Hriedrich * )bert * Sti/tung, &ucure"ti.
Steven %., Les %., Emerging from the -lobal Economic
Crisis ./eli!ering 'eco!ery through a
"ustainable Construction &ndustry0, CI& P99
&uilding )conomics, %otterdam.


Pri/it+ 0= a2rilie 0170 Acc#+t!t *n 1or/! 1in!l,+ = mai 0170