Sunteți pe pagina 1din 6

PLANUL DE CONTURI

CONTURI DE CAPITALURI
surse stabile si permanente de finantare a activului patrimonial

capitaluri proprii (pasiv intern); capitaluri aflate in proprietatea
titularilor de patrimoniu.
capital social
prime legate de capital
diferente din reevaluare
rezerve
fonduri
rezultatul exercitiului
subventii pentru investitii
capitaluri straine (pasiv extern); imprumuturi si datorii pe
termen mediu si lung imprumuturi
credite bancare pe termen mediu si lung
datorii legate de participatii
dobanzi aferente imprumuturilor
provizioane reglementate si pentru riscuri si cheltuieli

CAPITALURI PROPRII
CONTABILITATEA CAPITALUL SOCIAL
A) Constituirea
Documente primare
Actul constitutiv
Acte de proprietate
Rapoarte de evaluare
Chitante, extrase de cont
Conturile utilizate pentru reflectarea in contabilitate :
101 Capital socialcont sintetic I (P).
1011 Capital subscris si nevarsat inregistreaza subscrierea de capital
1012 Capital subscris si varsat inregistreaza varsamantul efectuat
precum si eliberarea hartiilor de valoare.
456 Decontari cu asociatii privind capitalul (A) relatiile cu actionarii
privind constituirea capitalului social
201 Cheltuieli de constituire (A) - cheltuielile legate de constituirea
capitalului social
456 = 1011 SUBSCRIEREA
5311, 5121, 212 = 456 VARSAREA, APORTUL
1011 = 1012 CONVERSIA

CAPITALUL SOCIAL
B) Creterea capitalului social
noi aporturi in natura si numerar
prin operatiuni interne sau autofinantare (incorporarea
rezervelor, primelor legate de capital, diferentelor din reevaluare
si profitului)
conversia unor datorii in actiuni

C) Reducerea capitalului social
anularea pierderilor din exercitiile anterioare (numai daca au fost
epuizate toate rezervele)
prin retragerea unor actionari
1012 = 117, 456 REDUCEREA
456 = 5311, 5121, 212 ACHITAREA DATORIEI
CAPITALUL PROPRIU
CONTABILITATEA PRIMELOR LEGATE DE CAPITAL
suplimente de valoare patrimonial nencorporate n capitalul social
Constituire: A + x = (Cp + x) + D
Functiile acestor prime :
sa acopere cheltuielile de modificare a capitalului social
sa egalizeze drepturile actionarilor noi si vechi
a) prime de emisiune : diferena ntre valoarea de emisiune i cea nominal.

b) prime de fuziune : diferenta dintre valoarea bunurilor primite prin fuziune
si suma cu care a crescut capitalul social al societatii absorbante

b) prime de aport : diferenta dintre valoarea bunurilor aportate si valoarea
nominala a actiunilor.

Utilizri: incorporare in CS, rezerve, acoperire cheltuieli de tranzacie
Utilizare: A = (Cp + x x) + D
456 = 1041
456 = 1042
456 = 1043
104x = 1012, 106x, 201
CAPITALUL PROPRIU
CONTABILITATEA DIFERENELOR DIN REEVALUARE
nregistrarea plusurilor din reevaluarea imobilizrilor
A + x = (Cp +x) + D
105 (P) Diferene din reevaluare
A. Reevaluarea imobilizrilor corporale
EX: se reevalueaza o cladire care are valoarea contabila de
30.000 lei iar valoarea actuala de 55.000 lei. Amortizarea
cumulata a cladirii la data reevaluarii este de 10.000 lei iar
amortizarea actualizata este de 15.000 lei.


B. Reevaluarea imobilizrilor financiare
EX: valoarea contabila a titlurilor de participare este de 6.000 lei
iar valoarea actuala de 8.000 lei
212 = 105 25.000
105 = 2812 5.000
261 = 105 2.000
CAPITALUL PROPRIU
CONTABILITATEA REZERVELOR
Rezerve: surse proprii care se constituie din profit.
rezerve legale (5 ;20%): din profitul brut 1061
rezerve statutare: din profitul net conform statut 1062
alte rezerve: din profitul net conform hot AGA 1063

Utilizri: acoperirea pierderilor sau majorarea capitalului social

Repartizarea profitului la rezerve

Acoperirea pierderilor din exerciiul anterior

Majorarea capitalului social


129 = 106x
106x = 117
106x = 1012