Sunteți pe pagina 1din 6

CAPITALUL PROPRIU

CONTABILITATEA REZULTATULUI
Profitul sau pierderea
A. Rezultatul curent: rezultatul din exerciiul curent 121-bifuncional

nchiderea veniturilor


nchiderea cheltuielilor


nregistrarea profitului net nerepartizat


nregistrarea profitului net repartizat


7xx = 121
121 = 6xx
121 = 117
121 = 129
CAPITALUL PROPRIU
B. Rezultatul reportat: din exerciiile anterioare 117-bifuncional

Acoperirea pierderilor din exerciiile anterioare


Reducerea capitalului social


Repartizarea profitului net din exerciiile precedente106,129 = 117
1012 = 117
117 = 106, 424, 457
PROVIZIOANE
CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR
PENTRU RISCURI I CHELTUIELI
Prelevari din profit; cont 151-pasiv
Constituirea : A = (Cp + x x) + D


Anularea : A = (Cp + x x) + D
681= 151x
151x = 681
CONTABILITATEA MPRUMUTURILOR
CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG
Contul 162x - pasiv

ncasarea creditelor: A + x = Cp + (D + x)

Rambursarea creditelor: A - x = Cp + (D - x)


ALTE MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE
Contul 167-pasiv
Achiziia n sistem leasing: A + x = Cp + (D + x)

nregistrarea obligaiei de plata a ratelor la leasing: A = Cp + (D + x x)
512x = 162x
162x = 512x
2xx = 167
167 = 404
IMOBILIZRI
CONTABILITATEA IMOBILIZRILOR
Drepturi patrimoniale de folosin ndelungat
A. CONTABILITATEA IMOBILIZRILOR
NECORPORALE
Active identificabile nemonetar, fr suport material
CONTABILITATEA CHELTUIELIOR DE CONSTITUIRE
Cont 201- activ

nregistrarea cheltuielilor de constituire: (A + x x) = Cp + D


Amortizarea cheltuielilor de constituire: A = (Cp + x x) + D
201 = 512, 531
680 = 2801
IMOBILIZRI NECORPORALE
Cheltuielile de dezvoltare (cont 203): ocazionate de efectuarea
unor lucrari de cercetare, garantia unor profituri viitoare.
Concesiunea (cont 205): dreptul de exploatare a unor bunuri si
servicii
Brevetul de inventie (cont 205):document de proprietate asupra
unei inventii.
Licenta (cont 205): este dreptul obtinut de o persoana de a utiliza o
inventie.
Marca de fabricatie, de servicii sau de comert (cont 205): semne
distinctive folosite pentru identificarea produselor, lucrarilor si
serviciilor de altele cu caracteristici asemanatoare.
Uzufructul (cont 205) dreptul de a se folosi de un bun care apartine
altei persoane.
Dreptul de superficie (cont 205) dreptul de proprietate asupra unei
cladiri sau asupra unei plantatii construite pe terenul altei persoane,
precum si dreptul de folosinta asupra acestul teren.
Fondul comercial (cont 207): suma suplimentara achitata in cazul
achizitionarii unei firme sau unor bunuri imobile.
Programele informatice (cont 208): elemente ale muncii
intelectuale;se amortizeaza in cel mult 5 ani.