Sunteți pe pagina 1din 19

Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial

METODE DE RECUPERARE MEDICAL B!F!T "# PARALI$IA DE #ER% RADIAL


PLA#UL LUCRRII DE DIPLOM
I &E#ERALIT'I (I DEFI#I'IE
II ETIOPATO&E#IE )CAU$E (I MECA#I*ME DE PRODUCERE+
III A#ATOMIA PATOLO&IC
I% *IMPTOMATOLO&IE
A! A#AM#E$A &E#ERAL
B! *TAREA PRE$E#T
C! E,AME#UL CLI#IC
% CRITERII PE#TRU *U*'I#EREA DIA&#O*TICULUI
A! CLI#ICE
B! RADIOLO&ICE
C! DE LABORATOR
%I DIA&#O*TIC DIFERE#'IAL
%II E%OLU'IE (I PRO&#O*TIC
%III TRATAME#T
a! PROFILACTIC
-! CURATI%
TRATAME#T I&IE#O.DIETETIC
COREC'IA *TRII P*I/ICE
MEDICA'IA
TRATAME#T ORTOPEDIC (I TRATAME#T C/IRUR&ICAL
TERAPIA FI$ICALA *I DE RECUPERARE )/IDROTERMOTERAPIE0
ELECTROTERAPIE+
MA*A1
2I#ETOTERAPIE
CULTUR FI$IC MEDICAL
TERAPIE OCUPA'IO#AL
CURA BAL#EO.CLIMATERIC
BIBLIO&RAFIE
I! De3ini4ie 5i 6eneralit74i
#ervii peri3erici 8unt nervi care a8i6ur7 tran8miterea in3orma4iilor de la centrii nervo5i
medulari la or6anele e3ectoare0 va8e de 8n6e0 vi8cere0 6lande0 precum 5i inver80 de la or6anele
e3ectoare la centrii nervo5i medulari!
9
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
Paralizia con8t7 n ntreruperea total7 8au par4ial7 a circula4iei in3lu:ului nervo8 pe ace8te
tra8ee0 cu diminuarea 8au a-olirea 3unc4iilor or6anelor la care 8e di8tri-uie nervul a3ectat!
#ervul radial 8e na5te din trunc;iul 8ecundar po8terior 5i din re6iunea a:ilar7 8e ndreapt7
n <o8 5i na3ar70 ncon<oar7 ;umeru8ul 5i a<un6e n lun6ul 3e4ei po8terioare a -ra4ului0 apoi trece n
6utiera -icipital7 e:tern70 la nivelul capului radiu8ului0 mp7r4indu.8e n dou7 ramuri terminale=
Anterioar7 )8enzitiv7+
Po8terioar7 )motorie+
E8te nervul e:ten8iei 5i 8upina4iei0 inervnd la -ra4 tricep8ul0 iar la ante-ra4 mu5c;ii din
re6iunea po8tero.e:tern7!
*enzitiv inerveaz7 9>? mi<locie a 3e4ei po8terioare a -ra4ului0 ante-ra4ului0 @>? laterale a
3e4ei dor8ale a minii0 3a4a po8terioar7 a policelui 5i a primei 3alan6e a de6etului II0 III 5i A a
inelarului!
De4ine 3i-re ve6etative!
A3ec4iunile neurolo6ice determin7 importante de3icien4e motorii0 8enzitivo.8enzoriale 5i
p8i;o.comportamentale care tran83orm7 -olnavul0 cel pu4in ntr.o prim7 etap70 dependent de
8erviciile medicale 8pecializate0 iar apoi de a8i8ten4a 8ocial7 8au 3amilial7!
Recuperarea0 5i mai ale8 readaptarea0 unui individ cu de3icite neurolo6ice ncepe nc7 din
3aza acut7 a -olii0 e:tinzndu.8e n timp0 cel pu4in doi ani0 perioad7 n care -olnavul poate
redo-ndi un anume 6rad de autonomie!
@
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
II! Etiopato6enie
Cauzele paraliziile de nerv radial 8unt multiple =

Cauze locale=
9! Traumati8me directe . 8unt cauzele cel mai de8 ntlnite n paralizia de nerv radial !
Traumati8mele pot antrena paralizii imediate 8au tardive!
paraliziile imediate 8e pot produce prin pl76i cu leziuni de nerv )direct7 8au prin 3ra6ment
o8o8 B 3racturi de ;umeru80 radiu8 8au cu-itu8+0 8trivire 8au elon6atie acut7 a nervului!
paraliziile tardive 8unt pro6re8ive 5i pot rezulta din n6lo-area nervului ntr.un calu8
vicio8 8au ntr.un 4e8ut cicatricial 8au poate 3i urmarea unei elon6a4ii pro6re8ive n cur8ul
unei atitudini vicioa8e po8ttraumatice!
Fracturile dia3izei ;umerale 8unt 3oarte 3recvent cauza unor paralizii a nervului radial0 3ie indirect
prin elon6a4ie n timpul manevrelor de reducere a 3ocarului de 3ractur70 3ie direct prin contuzia 8au
8ec4ionarea nervului n timpul 3racturii!
"n cazul reducerii 3ocarului de 3ractur7 prin o8teo8inteza cu plac70 ri8cul paraliziei de nerv
radial e8te mai mare la 8coaterea monta<ului dect la aplicarea lui!
@! Compre8iunea prelun6it7 . ac4ioneaz7 acolo unde nervul e8te n imediata apropiere a
unei 8upra3ete o8oa8e0 n circum8tan4e 3avorizante cum ar 3i 8c7derea nivelului de vi6ilen47
mu8cular7 )8omn0 ane8tezie0 com7+0 con8umul e:e8iv de alcool! Compre8iunea prelun6it7 mai e8te
numit7 5i Cparalizia de duminic7 diminea4aD0 Cparalizia ndr76o8ti4ilorC 8au Cparalizia -e4ivilorC!
Compre8iunea prelun6it7 poate apare n cur8ul actului pro3e8ional= 5o3eri0 diri<ori de orc;e8tr7!
?! Paralizii po8turale . pot 87 apar7 n cadrul neuropatiilor recuren4iale 3amiliale!
Dia6no8ticul va 3i pu8 pe -aza -iop8iei care eviden4iaz7 leziuni de demielinizare!
E! Factori iatro6eni . apar datorit7 aplic7rii de 6arou0 compre8iunii pe mar6inea me8ei de
opera4ie0 in<ec4ii intraarticulare n re6iunea po8terioar7 a -ra4ului!
Cauze 6enerale . toate mononeuropatiile a c7ror cauza local7 nu poate 3i precizat7 tre-uie 87
impun7 un e:amen clinic 5i paraclinic minu4io8 pentru depi8tarea unei a3ec4iuni 6enerale= dia-et0
periartrita nodoa870 -oli in3ec4ioa8e 8au into:ica4ii!
III! A#ATOMIE PATOLO&IC
Traumati8mul nervului peri3eric poate a3ecta toate 4e8uturile= va8ele0 3i-rele nervoa8e0
4e8utul con<unctiv!
La ora actual7 e:i8t70 5i e8te acceptat70 cla8i3icarea n F 6rade de traumati8m al nervului
peri3eric0 -azat7 pe modi3ic7rile ;i8tolo6ice ale 8tructurilor 3i-relor nervoa8e 5i ale trunc;iului
nervo8=
a+ 6radul I . d7 na5tere la o -locare a conducerii pentru 3a8ciculul nervului peri3eric0 ceea
ce core8punde neuropra:iei! E8te vor-a de un -loca< de conducere 8trict localizat0 niciodat7 e:tin8
pro:imal 8au di8tal traumati8mului! Dup7 o perioad7 de Clini5teC -loca<ul di8pare0 iar 3unc4ia e8te
complet re8ta-ilit7!
-+! 6radul II . 8e caracterizeaz7 prin di8continuitate a:onal70 dar nu 5i a tu-ului endoneural!
E8te un traumati8m intra3a8cicular care dup7 o perioad7 ceva mai lun67 de Clini5teC ncepe
re6enerarea a:onal7! Recuperarea va 3i complet7!
c+! 6radul III . e8te mai 8erio80 e:i8tnd o ruptura nu numai a a:onului0 ci 5i a peretelui
endoneural0 n acea8t7 8itua4ie dnd na5tere la adevaratul traumati8m intra3a8cicular!
d+! 6radul I% . e8te vor-a de un traumati8m cu ruptur7 3a8cicular7 5i a 4e8utului de
?
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
8u84inere al perimerului!
e+! 6radul % . l con8tituie completa 8eparare n dou7 -onturi terminale ale nervului
peri3eric!
#ervul radial .8e de8prinde din 3a8cicolul po8terior al ple:ului -ra;ial avnd ori6ine n r7d7cinile
CF.T9!
Are raporturi anatomice cu capul ;umeral )n a:il7+0 cu 3a4a po8terioar7 a ace8tuia )n
treimea 8uperioar7+ 5i apoi cu cea antero.e:tern7 )n treimea in3erioara+ 0 de unde 8e de83ace n
ramurile terminale!
La ante-ra4 intr7 n raport cu capul 5i 6tul o8ului radial0 iar di8tal cu 8tiloida aceluia5i o8!
Toate ace8te raporturi0 ca 5i pozi4ia lui relativ 8uper3icial7 l 3ac vulnera-il n 3racturile mem-rului
8uperior0 ca 5i n alte traumati8me!
"n raport cu topo6ra3ia0 leziunea de nerv radial poate 3i=
paralizia total7 a nervului0 rar70 datorit7 leziunii ace8tuia n re6iunea a:ilar7
n 9>? medie a -ra4ului )re8pect7 tricep8ul+
n 9>? in3erioar7 )re8pect7 tricep8ul 5i lun6ul 8upinator+
8u- arcada 3i-roa870 ntre cele dou7 capete ale 8curtului 8upinator
I%! *IMPTOMATOLO&IE
Leziunile unui nerv peri3eric 8e traduce printr.un ta-lou clinic care cuprinde in 6eneral=
un de3icit 8enzitiv cutanat0 izolat0 cu limite preci8e
un de3icit motor0 intere8nd mu5c;ii dependen4i de nervul radial0 acompaniat de
;ipo3le:ie 5i atro3ie mu8cular7!
tul-ur7ri ve6etative 5i tro3ice0 a c7ror inten8itate variaz7 mult!

"n paralizia total7 8unt a-olite 8au diminuate mi5c7rile de e:ten8ie ale=
cotului )tricep8+
minii )radiali 5i e:ten8or ulnar al capului+0
a primei 3alan6e a de6etelor )e:ten8or comun 5i e:ten8or propriu al de6etelor II 5i %+0
mi5c7rile de 8upina4ie ale ante-ra4ului )8curt 5i lun6 8upinator+
a-duc4ie a policelui )lun60 8curt e:ten8or 5i lun6 a-ductor police+
/ipotonia 5i amiotro3ia dezvoltate tardiv a3ecteaz7 mu5c;ii po8teriori ai -ra4ului 5i
ante-ra4ului!
Pe 3a4a dor8al7 a carpului0 n leziunile vec;i 8e poate o-8erva o proeminen47 determinat7 de o
8u-lu:a4ie a o8ului mare 5i a 8emilunarului!
Re3le:ele o8teotendinoa8e tricipital 5i 8tiloradial 8unt a-olite!

Di8tri-u4ia tul-ur7rilor motorii induce o atitudine caracteri8tic7 a mem-rului 8uperior cu
ante-ra4ul n 8emi3le:ie 5i prona4ie0 cu mna cazut7 n ;iper3le:ie0 C 6t de le-ad7C 5i de6etele
8emi3lectate!
Tul-ur7rile de 8en8i-ilitate . ;ipo 8au ane8tezia0 cuprind ntre6 teritoriu 8enzitiv al nervului0 dar
practic intere8eaza n 8pecial 3a4a dor8al7 a policelui 5i a primului 8pa4iu intero8o8!

Pacientul cu paralizie de nerv radial 8e a3l7 n impo8i-ilitatea de a e:tinde mna n 6e8tul
8alutului militar 8au de a a5eza mna )mar6inea 8a medial7+ pe cu87tura lateral7 a pantalonului C
E
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
8emnul vipu5tii C
Componenta ve6etativ7 a radialului e8te pu4in important70 motiv pentru care tul-ur7rile
va8cular.tro3ice 8unt rare !
For4a de preten8iune )3le:ia de6etelor+ e8te 8la-0 de5i 3le:orii nu 8unt atin5i! Acea8ta 8e
datoreaz7 impo8i-ilit74ii de a 3i:a pumnul n e:ten8ie cnd 8e 3lecteaz7 de6etele! Dac7 8e 3i:eaz7
pa8iv pumnul 8e con8tat7 c7 3le:orii au 3or4a normal7!
Mu8culatura e:ten8oare 8e atro3iaz7 trziu0 iar primul mu5c;i a3ectat e8te 8curtul 8upinator!
*indromul 8curtului 8upinator a8ociaz7 o durere ce pleac7 din re6iunea epicondilian7 5i mer6e pe
3a4a po8terioar7 a ante-ra4ului 5i a minii cu un de3icit motor al unuia 8au al tuturor mu5c;ilor
e:ten8ori!
E:amenul clinic al unui pacient cu paralizie de nerv radial nu e8te u5or0 deoarece ne putem
n5ela a8upra dia6no8ticului din cauza Cmi5c7rilor trucateC ce pot 3i realizate! De aceea0 ace8t
e:amen tre-uie 37cut cu mult7 aten4ie!
Mna cu paralizie de nerv radial poate prezenta o 8erie de C mi5c7ri trucate C care tre-uie
evitate cu 6ri<7 n timpul reeducatorii motorii! "n leziunile de3initive0 n870 tre-uie promovate=
dup7 3le:ia puternic7 a pumnului 5i a minii0 rela:area poate da impre8ia e:ten8iei pumnului0
de5i e:ten8orii 8unt paraliza4i! Di8pari4ia ace8tei mi5c7ri trucate e8te un prim 8emn c7 a nceput
recuperarea!
e:ten8ia la metacarpo3alan6iene 8e poate realiza datorit7 intero8o5ilor! Dac7 cerem pacientului
87 3ac7 acea8t7 mi5care0 vom o-8erva de 3apt o 3le:ie datorit7 contrac4iei mu5c;ilor intrin8eci
)intero8o5i+! Dac7 men4inem metacarpo3alan6ienele aproape e:tin8e 5i 8olicit7m e:ten8ia
de6etelor0 o-8erv7m c7 ea 8e produce din articula4iile inter3alan6iene datorit7 intero8o5ilor0 dar
n acela5i timp0 metacarpo3alan6ienele 8e 3lecteaza! Cel mai precoce 8emn al recuper7rii e8te
di8pari4ia ace8tei Cmi5c7ri trucateC!
de5i 8curtul 5i lun6ul e:ten8or al policelui 8unt paraliza4i0 pacientul poate e:ecuta totu5i
e:ten8ia ultimei 3alan6e0 dar numai cnd policele e8te a-du8 5i pu4in 3lectat!
Prin anamnez7 8e realizeaz7 primul contact dintre medic 5i pacient! De aceea0 importan4a ei
depa5e5te 8impla valoare a cule6erii de date pur medicale0 de8c;iznd o cale a cunoa5terii
pacientului 8u- raport p8i;olo6ic0 8ocial 5i educa4ional0 a8pect deo8e-it de important n alc7tuirea
pro6ramului de recuperare )mai ale8 a celui pe termen lun6+!
Datele anamne8tice tre-uie 8e cuprind7 att date 6enerale de8pre -olnav0 ct 5i pe cele care
l7mure8c 8ediul 5i caracterul durerii0 antecedentele evolu4iei -olii0 3actorii care o a6raveaz7 5i cele
care o amelioreaz70 ct 5i impactul pe care l are paralizia de nerv radial a8upra mo-ilit74ii
articulare!
%! CRITERII PE#TRU *U*'I#EREA DIA&#O*TICULUI
A+ *emne clinice
"n cazul paraliziei de nerv radial0 e:aminarea pentru punerea unui dia6no8tic corect 8e
-azeaz7 pe e:i8ten4a unei paralizii 3la8ce cu a-olirea re3le:elor o8teo.tendinoa8e 5i atro3ie
mu8cular7! La ace8tea 8e adau67=
a-8en4a eviden4ierii tendoanelor e:ten8orilor de pe 3a4a dor8al7 a minii n mi5carea de
a-duc4ie 3or4at7 a de6etelor!
F
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
a-8en4a corzii lun6ului 8upinator n mi5carea de 3le:ie 3or4at7 a ante-ra4ului0 contra
rezi8ten47!
impo8i-ilitatea de a e:tinde mna n 6e8tul 8alutului militar
impo8i-ilitatea de a a5eza mar6inea medial7 a minii pe cu87tura lateral7 )8emnul
vipu5tii+
B+ *emne paraclinice
Ace8tea tre-uie 87 vizeze dou7 o-iective=
demon8trarea naturii neuro6ene a leziunii
precizarea cauzei care a produ8 leziunea
*e vor 3ace=
e:amenul electric )electromio6ra3ia+ ce arat7 dac7 denervarea e8te par4ial7 8au total7 )8e va
traduce prin a-8en4a n totalitate a poten4ialului de unitate+! Apari4ia de 3i-rila4ii mu8culare n
repau80 8emn c7 atin6erea a:enal7 e:i8t70 permite un pro6no8tic rezervat cu recuperare lent7 5i
eventual incomplet7!
e:amenul de 8timulodetec4ie cu m78urarea vitezei de conducere n 3i-rele 8enzitive 5i motorii!
e:amenul radiolo6ic0 )8tandard+0 computer tomo6ra3ia0 etc!0 8unt uneori nece8are pentru
dia6no8ticul etiolo6ic!
E:amenele -iolo6ice uzuale ) %*/.ul0 ;emoleuco6rama0 6licemia0 etc+ vor 3i orientate de la
caz la caz!
G
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
%I! DIA&#O*TIC DIFERE#'IAL
Atro3ia mu8cular7 8au paralizia 3la8c7 nu 8unt ntotdeauna con8ecin4a lez7rii neuronului
motor peri3eric!
Dia6no8ticul di3eren4ial 8e 3ace cu=
-olile primitive mu8culare
atro3iile leziunilor o8teo.articulare
paralizia 3la8c7 de la de-utul unor 8indroame de neuron motor central in8talat -ru8c!
8indromul 8curtului 8upinator a8ociaz7 o durere ce pleac7 din re6iunea epicondilial7 5i mer6e
pe 3a4a po8terioar7 a ante-ra4ului 5i minii cu un de3icit motor al unuia 8au al tuturor mu5c;ilor
e:ten8ori! Ace8t de3icit motor e8te cel care permite dia6no8ticul di3eren4ial cu o epicondilit7
-anal7!
%II! E%OLU'IE (I PRO&#O*TIC
Paralizia nervului e8te o a3ec4iune 6rav7 deoarece compromite 8ati83acerea unor nece8it74i din
via4a cotidian7! "n cazul leziunilor -ilaterale ale nervului radial 3unc4ionalitatea mem-relor
8uperioare 8e e3ectueaz7 di3icil!
Evolu4ia 5i pro6no8ticul ace8tei a3ec4iuni 8unt n 3unc4ie de cauza care a produ8 leziunea
nervului radial! Aprecierea re3acerii nervului radial0 a evolu4iei 8pre vindecarea lezional7 e8te mai
di3icil7 dect n cazul nervilor cu-ital 5i median datorit7 marii variet74i a po8i-ilelor 8edii lezionale
de.a lun6ul nervului!
Din ace8t motiv 8.a propu8 ca 3iind cea mai practic7 aprecierea capacit74ii de pre;en8iune a
minii0 de5i radialul nu inerveaz7 direct mu5c;ii principali ai pre;en8iunii=
*.a con8tatat c7 n paralizia radialului 8e con8erva doar @F H din capacitatea de
pre;en8iune a minii!
Cnd mu5c;ii radiali a<un6 la 3or4a ? capacitatea de pre;en8iune a minii a<un6e la FI H din
cea normal7!
Atunci cnd 8e re3ace 5i cu-italul po8terior cu e:ten8orul comun al de6etelor0 3or4a de
pre;en8iune a<un6e la GI.JI H din normal!
Ca orientare 6eneral70 ritmul de re3acere a nervului radial e8te de 9 mm K zi!

J
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
%III! TRATAME#T
"n cazul paraliziilor de nervi peri3erici0 5i deci 5i n cazul paraliziei nervului radial0
tratamentul tre-uie 87 3ie pro3ilactic0 curativ 5i recuperator!

Tratamentul pro3ilactic tre-uie 87 ai-7 n vedere prevenirea cauzelor locale 8au 6enerale
care pot 87 traduca 8u3erin4a trunc;iurilor nervoa8e!
Local 8e previne atitudinea vicioa870 n 8pecial n actul pro3e8ional0 ct 5i prevenirea
accidentelor prin in<ec4ie0 aplic7ri de 6arou 8au 3i:area pe ma8a de opera4ie n pozi4ii 6re5ite!
De a8emenea0 pre8upune 5i o cunoa8tere corect7 a 8tructurilor anatomice n e3ectuarea actului
c;irur6ical0 ct 5i e3ectuarea unor manevre -lnde n reducerea lu:a4iilor!
Cauzele 6enerale 8e re3er7 la tratamentul corect al -olilor meta-olice0 al celor in3ec4ioa8e0 dar
5i 8uprave6;erea corect7 a tratamentelor cu poten4ial to:ic a8upra 3i-rei nervoa8e!
Tratamentul curativ e8te mai comple: 5i cuprinde =
tratamentul i6eno.dietetic pre8upune o alimentatie rational7 5i evitarea a-uzului de alcool 8au
de alte 8u-8tante to:ice!
ca 5i n cazul oricarei alte a3ec4iuni0 indi3erent de natura ei0 corec4ia 8t7rii p8i;ice a pacientului
are deo8e-it7 importan47! Bolnavul tre-uie convin8 c7 participarea la pro6ramul recuperator
are o deo8e-it7 importan47 n rec5ti6area capacit74ii 3unc4ionale a minii0 c7 a3ec4iunea 8a nu.l
3ace in3erior 3a47 de cei din <ur 5i c70 re8pectnd pro6ramul de recuperare 5i indica4iile medicului
8e poate re3ace ntr.un interval de timp mai 8curt 8au mai lun6! Bolnavul tre-uie c5ti6at ca
prieten n ntre6 pro6ramul recuperator!
repau8ul total al mem-rului 8uperior a3ectat e8te impu8 de durerile declan5ate de cele mai mici
mi5c7ri 8au pre8iuni! Lupta contra edemului nu tre-uie ne6li<at7= pozitionarea antideclin7 a
ante-ra4ului 5i minii0 al7turi de ma8a< 5i celelalte metode lupt7 mpotriva in8tal7rii edemului la
nivelul ace8tor 8e6mente!
Tratamentul medicamento8 vizeaz7=
3olo8irea n doze mari de vitamina B90 BG0 B9@!
8tricnina n doze pro6re8ive pna la 9L.@I m6Kzi n mai multe prize!
re6eneratoare nervoa8e0 cum ar 3i acidul adenozin tri3o83oric!
antiin3lamatoare ne8teriodiene= 3enil-utazon70 indometacin0 i-upro3en!
n cazul aparitiei de redori articulare 5i contracturi mu8culare 8e pre8criu decontracturante de
tip midocalm0 clorzo:azon70 diazepam!
8e pot 3olo8i de a8emenea0 pentru com-aterea durerii0 8u-8tan4e ane8tezice locale cum ar 3i=
procaina0 :ilina ce 8unt utilizate n 8pecial 8u- 3orm7 de in3iltra4ii locale!
pentru com-aterea ;ipotoniei 8e admini8treaz7 8tricnin7 9.E m6Kzi in<ectat7 8u-cutanat!
Tratamentul ortopedic pre8upune prevenirea retracturilor anta6oni5tilor mu8culaturii
paralizate0 care o-li67 la repo8turarea n pozi4ie neutr7 cu a<utorul atelelor 3i:e )lemn0 8rma0
pla8tic0 6ip8+! Ace8te atele 8unt de8tul de incomode 5i0 n plu80 -loc;eaz7 orice manevr7
recuperatorie! Din ace8t motiv 8e pre3er7 utilizarea Catelelor activeC care nu numai c7 previn
devia4iile0 dar permit 5i o oarecare 3unctionalitate a minii!
L
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
Ortezarea minii n paralizia nervului radial tre-uie privit7 cu ma:im7 pruden4a0 pre3era-il 3iind
87 3ie utilizat7 numai cu 8cop 3unctional 5i cu intermiten47! Acea8ta orteza are menirea de a
men4ine pumnul 5i articula4ia meta.carpo.3alan6ian7 n rectitudine0 policele n a-duc4ie0 l78nd
li-er7 3a4a palmar7 a minii 5i a de6etelor!
Tratamentul c;irur6ical e8te indicat n neuropatiile de cauz7 compre8iv70 unde tre-uie
ndep7rtat 3actorul compre8iv prin interven4ie c;irur6ical7!
*copul interventiei microc;irur6ice e8te de a re8taura continuitatea anatomic7! *e practic7
6re3a de nerv 8au tran8plantul de tendon!
Dupa o 8uturare c;irur6ical7 a nervului radial 8au c;iar 5i acolo unde nu 8.a intervenit
c;irur6ical0 dar paralizia unui 8e6ment de mem-ru e8te total70 8e pune pro-lema pentru o perioad7
8curt7 de timp a imo-iliz7rii acelui 8e6ment 8au a mem-rului 8uperior n totalitate!
"n 6eneral imo-ilizarea are ? indica4ii principale =
a! prote<area unei 8uturi 8au a unei 6re3e a nervuluiM
-! tratamentul 8imultan al unei leziuni a8ociate traumati8mului nervului radial )3ractur70 lu:atie0
entor87+!
c! prevenirea dezvolt7rii unor pozi4ii vicioa8e datorate dezec;ili-r7rilor mu8culare provocate de
leziunea nervului po8toperator!
De o deo8e-it7 importan47 n tratamentul a3ec4iunilor nervilor peri3erici e8te tratamentul 3izical
. Ninetic care cuprinde termoterapia0 electroterapia0 ma8a<ul0 Ninetoterapia!
"nainte de nceperea tratamentului de recuperare 8e va evalua 3unc4ia motorie a8t3el =
mI O paralizie complet7
m9 O contrac4ie vizi-il7
m@ O mu8culatura ante-ra4ului capa-il7 87 8e contracte mpotriva 6ravita4iei )a-ia vizi-il+
m? O contrac4ie mpotriva 6ravita4iei
mE O contrac4ie mpotriva unei rezi8ten4e
mF O contrac4ie cu 3or4a normal7!
ELECTROTERAPIA
Cele mai importante e3ecte ale electroterapiei 8unt=
8timularea electric7 e3icient7 a mu5c;ilor denerva4i0 cu 8copul men4inerii tonu8ului 5i
meta-oli8mului lor pe perioada nece8ar7 pn7 la reinervarea e3icient7 5i reluarea 3unc4iei!
8timularea electric7 a mu5c;ilor cu inerva4ie p78trat70 cu e3ecte de cre5tere a 3or4ei de
contrac4ie
8timularea cu 3recven4e adecvate pentru modularea durerilor acute 5i cronice
realizarea prin curen4i unidirec4ionali )6alvanic0 curen4i de <oa87 3recven47+ a unor e3ecte de
p7trundere tran8cutan7 a unor 8u-8tan4e 3armacolo6ice n 3orm7 ionizat7 )iono3orez7+
8timularea cu parametrii adecva4i a mu8culaturii netede
e3ecte termice o-4inute cu unde electroma6netice de nalt7 3recven47 )unde 8curte 5i
microunde+
Electro8timularea mu8culaturii denervate 8e poate realiza numai cu curen4i e:ponen4iali de
<oa87 3recven47 )9I B @II /z+0 dup7 un preala-il electrodia6no8tic care 8ta-ile5te parametrii optimi
de e:cita4ie! *timularea 8e realizeaz7 cu 8timuli apropia4i de cei electro3iziolo6ici0 cu pant7
pro6re8iv7 )triun6;iulari0 trapezoidali0 e:ponen4iali+0 cu durate di3erite ale impul8urilor0 pauzelor 5i
P
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
3recven4elor0 n 3unc4ie de 6radul de de6enerare indicat de cur-ele de inten8itate > durat70 de
coe3icientul de acomodare 5i de datele EM&!
Contraindica4iile electro8timul7rii=
leziuni iritative la nivelul pielii
re6iuni in3lamate
aparate electronice 8au endopreteze implantate )pacemaNer+
8arcin7
aplicarea n re6iunea inimii
Alte manevre 3olo8ite 8unt=
Baia 6alvanic7 B com-in7 ac4iunea curentului 6alvanic cu e3ectul termic al apei0 apa 3iind
mi<locitoare ntre te6ument 5i electrod 5i un -un conductor de electricitate! *e 3olo8e8c inten8it74i
redu8e ale curentului0 evitndu.8e a8t3el producerea ar8urilor! Baia 6alvanic7 poate 3i celular7 8au
6eneral7!
"n cazul paraliziei de nerv radial 8e va aplica -aia celular70 avnd ca timp de aplicare ntre
9I.?I min0 ntr.un ritm zilnic 8au la dou7 zile!

Ultra8unetul 8e poate aplica n dou7 3eluri =
. prin contact direct cu te6umentul0 3olo8indu.8e ca 8trat intermediar 6el0 ulei 8au va8elin7!
. prin contact indirect )n ap7+0 cnd 8e interpune ntre capul emita4or 5i te6ument un 8trat de ap7!
"n cazul aplic7rii prin contact direct0 capul emi4ator tre-uie 87 8e plim-e pe te6ument prin
intermediul 6elului 37r7 a 8e ap78a prea tare 5i impunnd o mi5care circular7! E8te important 87 8e
3olo8ea8c7 o vitez7 ct mai mic7 a capului emi4ator 5i tre-uie 87 8e urm7rea8c7 ca n permanen47 87
ai-7 un contact per3ect cu te6umentul 5i 87 3ie n pozi4ie vertical7 3a47 de ace8ta! De a8emenea0 n
cur8a emi47torului tre-uie8c evitate zonele cu proeminen4e o8oa8e0 ct 5i pe cele -o6at
va8cularizate!

Undele 8curte . au e3ect ;iperemiant0 de activare a circula4iei 5i a meta-oli8mului ti8ular0 ct
5i e3ect anal6ezic 5i decontracturant! Bolnavul tre-uie 87 3ie a5ezat pe o canapea care 87 ai-7 o
8altea izolatoare 5i 87 nu con4in7 pie8e metalice0 8au pe un 8caun de lemn! El nu tre-uie dez-r7cat
deoarece undele 8curte 8tr7-at 4e87turile din -um-ac0 ln70 material 8intetic 8au c;iar 6ip8! Tre-uie
nl7turate o-li6atoriu toate o-iectele metalice de pe pacient0 deoarece ace8tea concentreaz7 cmpul
electric putnd provoca ar8uri 5i compromite a8t3el tot pro6ramul recuperator!
TERMOTERAPIA
Termoterapia cuprinde proceduri ce dezvolt7 o mare cantitate de c7ldur7! E3ectele de -az7
ale termoterapiei 8unt=
anal6ezia0
;iperemia0
;ipertermia local7 5i 8i8temic70
reducerea tonu8ului mu8cular0
cre5terea ela8ticit74ii 4e8utului con<unctiv!
Ace8te e3ecte cumulate 8unt 3avora-ile pentru pre67tirea pro6ramelor de Ninetoterapie 5i
ma8a<!
Metodolo6ia de termoterapie include te;nici variate de aplica4ii=
9I
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
C7ldur7 pro3und70 produ87 de diatermie 5i ultra8unete
C7ldur7 8uper3icial70 produ87 de celelalte te;nici0 n care e3ectul de penetra4ie e8te mai redu80
de numai c4iva centimetri de la te6ument!
9! Impac;etarea cu para3in7
Con8t7 n aplicarea pe zona intere8at7 a unei cantit74i de para3in7 la o temperatur7 mai
ridicat7! Manevra 8e repet7 de @ . ? ori!
Ac4iunea mpac;et7rilor cu para3in7= para3ina provoac7 o 8upranc7lzire pro3und7 5i
uni3orm7 a 4e8uturilor0 pielea 8e nc7lze5te la ?L . EIQC provocRnd o tran8pira4ie local7 a-undent7!
La de83acerea para3inei 8e eviden4iaz7 ;iperemia produ87! Dup7 rnpac;etare 8e aplic7 o procedur7
de r7cire!
@! "mpac;etarea n7mol
Con8t7 n aplicarea n7molului la o temperatur7 de ?L . EIQC pe o anumit7 re6iune! Durata
unei 5edin4e e8te de @I .. EI minute!
Ac4iunea= n7molul are mai multe e3ecte=
. e3ect mecanic0 producRnd e:cita4ia pielii datorit7 micilor particule componenteM
. e3ect 3izic0 temperatura corpului cre5te cu @ . ?QCM
. e3ect c;imic prin rezor-4ia unor 8u-8tan4e -iolo6ic active prin piele din n7mol!
ln timpul mpac;et7rii cu n7mol 8unt mo-ilizate depozitele 8an6vine0 producRndu.8e
inten8i3icarea circula4iei n anumite teritorii!
?! Catapla8mele B con8tau n aplicarea n 8cop terapeutic a diver8elor 8u-8tan4e0 la temperaturi
variate a8ura di3eritelor re6iuni ale corpului!
Ele ac4ioneaz7 prin 3actorul termic! Catapla8mele calde 8e 3olo8e8c pentru e3ectul lor
;iperemiant 5i rezor-iv0 precum 5i pentru ac4iunea anti8pa8tic7 5i antial6ic7! La catapla8mele cu
plante medicinale 8e mai adau67 5i e3ectul c;imic!
MA*A1UL n paralizia nervului radial
Reprezint7 totalitatea mi5c7rilor0 a manevrelor manuale 8au mecanice care mo-ilizeaz7 un
4e8ut 8au un 8e6ment al corpului n 8cop terapeutic! Ace8te mi5cari manuale 8au mecanice 8unt
e3ectuate pe te6umente0 3a8cicule0 tendoane 5i mu5c;i0 ac4ionnd 5i a8upra circula4iei locale0
nervilor peri3erici 5i receptorilor!
E3ectele ma8a<ului 8unt=
diminuarea durerii
rela:area mu8cular7 5i 6eneral7
8timularea activit74ii 5i tro3icit74ii mu8culare!
De8crierea re6iunii anatomice
Ante-ra4ul reprezint7 al doilea 8e6ment al mem-rului 8uperior 5i e8te 3ormat din dou7
oa8e = radiu8 )8ituat lateral+ 5i cu-itu8 )medial+!
*c;eletul minii e8te 3ormat din mai multe oa8e0 mpar4ite n ? 6rupe=
9! carpiene )L oa8e+0 care 8unt 8ituate pe dou7 rnduri =
99
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
@! metacarpiene )F oa8e+0
?! 3alan6e )9E oa8e+0
Mu5c;ii ante-ra4ului 8e 6rupeaz7 a8t3el =
a! Mu5c;ii re6iunii anterioare =
9! m! rotund pronator B pronator 5i 3le:or al -ra4ului
@! m! 3le:or radial al carpului B 3le:or al -ra4ului0 a-ductor 5i 3le:or al artic! pumnului
?! m! palmar lun6 B 3le:or al artic! cotului 5i pumnului
E! m! 3le:or ulnar al carpului . 3le:or al artic! cotuluiM 3le:or 5i adductor al artic! pumnului
F! m! 3le:or 8uper3icial al de6etelor . 3le:or al artic! cotului0 pumnului 5i de6etelor
G! m! 3le:or comun pro3und al de6etelor . 3le:or al artic! pumnuluiM 3le:or al de6etelor
J! m! 3le:or propriu al policelui . 3le:or al artic! pumnului 5i policelui
L! m! p7trat pronator . pronator
-! Mu5c;ii re6iunii po8terioare=
9! m! e:ten8or comun al de6etelor B e:ten8or al -ra4ului0 minii 5i de6etelor II . I%
@! m! e:ten8or lun6 al de6etului mic B e:ten8or al de6etului %
?! m! e:ten8or ulnar al carpului . e:ten8or 5i adductor n artic! pumnului
E! m! anconeu B e:ten8or al ante-ra4ului
F! m! 8upinator . 8upina4ie
G! m! a-ductor lun6 al policelui
J! m! e:ten8or 8curt al policelui!
L! m! e:ten8or lun6 al policelui
P! m! e:ten8or al inde:ului!
c! Mu5c;ii re6iunii laterale=
9! m! -ran;ioradial B pronator 5i 3le:or al cotului
@! m! e:ten8or lun6 al carpului B e:ten8or 5i a-ductor al pumnului
?! m! e:ten8or 8curt al carpului . e:ten8or 5i a-ductor al pumnului

Mu5c;ii minii . 8e mpart a8t3el =

a! mu5c;ii re6iunii tenare . m! a-ductor 8curt al policelui
. m! opozant al policelui
. m! 3le:or al policelui
. m! a-ductor al policelui
-! mu5c;ii re6iunii ;ipoten8oare . m! palmar 8curt
. m! 3le:or 8curt al de6etului mic
. m! a-ductor al de6etului mic
. m! opozant al de6etului mic
c! mu5c;ii lo<ei mi<locii B m! lom-ricali )E+
Ma8a<ul mem-rului 8uperior cuprinde ma8a<ul celor ? 8e6mente= -ra40 ante-ra4 5i mn7!
9+! Ma8a<ul -ra4ului 8e ncepe cu neteziri cu o mn7 mpin6nd toata ma8a mu8cular7 a tricep8ului0
n timp ce cu cealalta mn7 8e 3i:eaz7 n u5oar7 3le:ie ante-ra4ul pe -ra4!
Urmeaz7 apoi netezirea re6iunii anterioare0 care 8e poate com-ina cu o vi-ra4ie u8oar7! *e
continu7 cu 3r7mntarea de <o8 n 8u80 putndu.8e aplica Cmn7 dupa mn7C0 dar 5i un tapotament
u5or0 pre8iuni 5i trac4iuni a8cendente!
9@
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
@+! Ma8a<ul cotului 8e ncepe cu netezirea re6iunii cu-itale 5i a tricep8ului0 iar apoi 8e 3ace
3r7mntarea cu am-ele mini0 cu policele ace8tora n 8an4urile paraoleocraniene! *e continu7 cu
3ric4iunea 8pre epicondili0 37cndu.8e neteziri de ntrerupere ntre manevre!
?+! Ma8a<ul ante-ra4ului 8e ncepe cu netezirea p7r4ii anterioare0 cu o mn7 8au cu am-ele mini de
<o8 n 8u8 5i de la pumn la cot! *e continu7 netezirea 3e4ei po8terioare cu o 8in6ura mn7!
Framntarea 8e 3ace pentru 6rupul 3le:orilor prin pre8iuni e:ecutate cu o mn7 8au cu am-ele mini
di8pu8e n inel0 prin mi5cari a8cendente !
*e 3ac de a8emenea mi5c7ri de 8toarcere pe partea radial7 8pre epicondili! Pe re6iunea
po8terioar70 ace8te pre8iuni 8e 3ac cu o 8in6ura mn7! *e mai pot 3ace -ateri u5oare cu partea
cu-ital7 a de6etelor0 dar 5i vi-ra4ii0 de a8emenea0 8e va ma8a articula4ia pumnului 5i mna propriu.
zi870 lundu.8e 3iecare de6et n parte0 e:ecutndu.8e manevrele po8i-ile!
Fiecare 8edin47 de ma8a< 8e va nc;eia cu trac4iuni manuale0 e:ecutate n a:ul mem-rului
8uperior! *e e:ecut7 8ucce8iv trac4iuni 5i decontrac4iuni corelate cu ritmul re8pirator0 care
3avorizeaz7 circula4ia 5i tro3icitatea local7! For4a de trac4iune va 3i moderat7 !

Contraindica4iile ma8a<ului
in3lama4ia acut7 a articula4iilor mem-rului 8uperior
-oli ;emora6ice )n ;emo3ilie e:i8t7 ri8cul apari4iei ;emartrozei+
-oli de piele n re6iunea re8pectiv7
3ra6ilitate va8cular7
3racturi recente
2inetoterapia 8e aplic7 cu 8ucce8 n medicina 8portiv7 5i recuperatorie0 a8i6urnd
prevenirea in8tal7rii unor de3icite0 tratnd di83unc4iile in8talate 5i a8i6urnd n 3inal o recuperare ct
mai complet7!
2inetoterapia 8e va aplica dupa e3ectuarea -ilan4ului de3icitului motor0 a -ilan4ului articular0
toni6en 5i tro3ic0 urmnd a 8e 8ta-ili 3olo8irea unor te;nici anaNinetice 5i Ninetice!
O-iectivele Ninetoterapiei 8unt=
9! prevenirea 5i corectarea devia4iilor
@! men4inerea 3or4ei mu8culaturii ina3ectate
?! prevenirea redorilor articulare
E! tratarea tul-ur7rilor va8culotro3ice
F! reeducarea motorie a mu5c;ilor paraliza4i
G! re3acerea a-ilit74ii de mi5care a minii
"n 6eneral0 pro6ramul de recuperare 8e ncepe 3olo8indu.8e mi5c7rile pa8ive! Ace8tea 8unt
realizate de Ninetoterapeut n 8en8ul mo-iliz7rii 3iziolo6ice !Acelea5i mi5c7ri pot 3i produ8e 5i prin
intermediul unor aparate 8pecializate n mo-ilizarea activ70 mecanic7!
2inetoterapia activ7 pre8upune e:i8ten4a unei contrac4ii mu8culare voluntare! Mo-ilizarea
activ7 poate 3i li-er70 completat7 cu cea pa8iv7 5i cu rezi8tent70 n 3unc4ie de 8copul urm7rit 5i de
re8tantul 3unctional!
Te;nicile Ninetice 8tatice pot realiza contrac4ia izometric7 5i rela:area mu8cular7!
"n 3aza de paralizie 8e vor e:ecuta mi5c7ri pa8ive n amplitudinea ma:im7 permi87 de
articula4ie! Pozi4ionarea pentru mi5c7rile pa8ive e8te cu ante-ra4ul n 8emiprona4ie 5i mna 8pri<init7
pe ma87 cu mar6inea cu-ital70 deoarece0 n principal paralizia de nerv radial n8eamn7 de3icit de
9?
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
e:ten8ie a de6etelor 5i a minii0 precum 5i de3icit de 8upina4ie0 8e vor e:ecuta prin ace8te mi5c7ri!
Un alt e:ercitiu pa8iv e8te acela cnd0 a8i8tentul men4ine n e:ten8ie pumnul pacientului0 iar
ace8ta apuc7 mna a8i8tentului pe care o va 8trn6e intermitent! De a8emenea0 a8i8tentul cu aceea5i
mn7 ca cea paralizat70 va apuca mna pacientului )ca atunci cnd 8e 8trn6e mna+ 5i i va cere
pacientului 87 3lecteze de6et dup7 de6et pe8te mna a8i8tentului! Din aceea5i pozitie 8e vor 3ace
prona4ii!
Pacientul va e:ecuta 5i mi8c7ri de 3le:ie ale de6etelor 5i minii n timp ce a8i8tentul va opune
rezi8tenta! O dat7 cu intrarea n 3aza de re3acere a inerva4iei0 8e va lucra cu 3iecare mu5c;i in parte
prin mi8cari active a8t3el =
9! Pentru -ra;ioradial 8e vor 3ace urmatoarele e:ercitii=
. cu ante-ra4ul n 8emiprona4ie0 8e cere pacientului 87 ridice pumnul de pe ma870 iar apoi 8e
3lecteaza cotul! Ace8te mi5c7ri 8unt la inceput li-ere0 iar apoi cu rezi8ten47 cre8cut7 pro6re8iv!

@! Pentru primul 5i al doilea radial )e:ten8orii minii+ 8e vor e:ecuta urm7toarele mi5c7ri =
- cu mna 8u8tinut7 de a8i8tent0 pacientul e:ecuta latero.devia4ia radiala a minii! Apoi
pacientul 8e opune ncerc7rii -lnde a a8i8tentului de a.i aduce mna n laterodevia4ie
cu-ital7!
- din aceea8i pozi4ie0 8e mentine pumnul in e:ten8ie 8i 8e e:ecuta mi8cari de de8c;idere a
pumnului!
- din pozitia de e:ten8ie ma:ima a pumnului 8u8tinuta 8e e:ecuta contractii izometrice!
- cu ante-ra4ul in 8emipronatie pe ma8a 8i pumnul e:tin8 8e realizeaza 3le:ia pumnului!
Apoi0 3ara intrerupere 8e va incerca e:ecutarea e:ten8iei inapoi!

?! Pentru cu-italul po8terior 8e vor e:ecuta=
- cu mna 8u8tinuta de a8i8tent0pacientul e:ecuta laterodeviatie cu-itala!
- cu de6etul mic 3lectat dininter3alan6iene08e e:ecuta a-ductia lui!

E! Pentru e:ten8orul comun al de6etelor 8e vor e:ecuta urmatoarele mi8cari=
- cu mna cu palma in <o8 8i 8pri<inita pe ma8a 8i cu de6etele 3lectate0 pacientul e:tinde
de6etele incercind 8a de83a8oare pe ma8a palma 8i de6etele !a8i8tentul a<uta la inceput
acea8ta mi8care!
- cu mna 8anatoa8a tinind pumnul in e:ten8ie 08e 3ac e:ten8ii ale de6etelor!
- cu mna cu palma in <o8 8i intin8a08e incearca ridicarea in aer a de6etelor
);ipere:ten8ie+!

F! Pentru e:ten8orul lun6 8i 8curt al policelui 8e vor 3ace urmatoarele e:ercitii=
- cu artculatia inter3alan6iana 3lectata 8i cu cea meta.carpo.3alan6iana e:tin8a08e e:tinde
li-er 3alan6a di8tala0 iar apoi contra unei rezi8tente
- 8e e:ecuta pen8e de tip CoC intre police 8i 3iecare de6et in parte0 a8i8tentul incercind 8a
rupa pen8a!
- cu mna in 8emipronatie 8i 8pri<inita cu partea cu-itala pe ma8a 08e e:tinde policele din
articulatia carpometacarpiointer3alan6iana !la inceput 0apoi din meta.carpo.3alan6iana 8i
in 3inal din inter3alan6iana!la inceput0acea8ta mi8care va 3i li-era iar apoi cu rezi8tenta!
G! Pentru a-ductorul lun6 al policelui 8e vor e:ecuta urmatoarele mi8cari=
- a8i8tentul prinde mna pacientului )police pe police+ 8i 8imte cum 8e contracta tendonul
a-ductorului!
- cu 3ata dor8ala a minii pe ma8a 8e e:ecuta a-ductia policelui0ce va 3i la inceput
li-era0iar apoi cu rezi8tenta !
9E
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
- cu palma pe ma8a 8e ridica mna cu toate articulatiile in e:ten8ie )pumn0 de6ete
police+0mentinindu.8e paralela cu ma8a !nu 8e permite 3le:ia in nici o articulatie! Ace8t
e:rcitiu pune in actiune toti e:ten8orii a3ectati de leziunea nervului radial!
Pe ma8ura ce 8e inre6i8treaza pro6re8ul in 3orta mu8culara0 e:ercitiile vor devenii mai
comple:e prin introducerea rezi8tentei tot mai inten8e0 ca 8i a 8curtelor momente de izometrie pe
parcur8ul amplitudii de mi8care!
Re3acerea 8en8i-ilitatii e8te o pro-lema 8ecundara in paralizia de nerv radial0 deoarece
de3icitul de 8en8i-ilitate nu e8te nici con8tant0 nici 8ever 8i in nici un caz nu a3ecteaza
3unctionalitatea minii! Daca totu8i 8e va pune acea8ta pro-lema0 reeducarea 8en8i-ilitatii 8e va
realiza prin Ninetoterapie!
Prevenirea redorii articulare0 care 8e in8taleaza prin lip8a de mo-ilizare normala0 zilnica a
umarului0 cotului 8i pumnului 8e 3ace cu a<utorul unor mi8cari pa8ive0 pa8ivo.active0 autopa8ive la
8cripete0 ca 8i cele active in apa );idroNinetoterapie+ 8au in 8ala!
Re3acerea a-ilitatii de mi8care a minii e8te etapa 3inala a oricarei reeducari motorii 8i
8enzitive! Ea utilizeaza e:ercitii com-inate0 comple:e )pro:imo.di8tale 8i di8talo.pro:imala+0 ca 8i
cele mai variate procedee ale terapiei ocupationale!
CULTUR FI$IC MEDICAL
Acea8ta 8e e:ecut7 ntr.o 8al7 8pecial70 core8punz7tor amena<at7 5i 8u- 8tricta ndrumare a
cadrelor de 8pecialitate!
E:erci4iile indicate 8unt=
Din pozi4ia 5eznd cu coatele 5i ante-ra4ele 8pri<inite pe ma870 8e 3ac 3le:ii repetate din cot0
a<un6nd cu minile la umeriM
Din pozi4ia 5eznd0 palmele ruleaz7 un -a8ton de pe ma870 nainte 5i napoiM
Din orto8tati8m 8e rediri<eaz7 prinderea 5i -aterea unei min6ii pe podeaM
Din pozi4ia 5eznd cu -ra4ele n retroduc4ie0 8e ridic7 repetat 6reut74i cu mna 8au cu a<utorul
8cripetelorM
Mi5c7ri de -o:0 de mpin6ere0 de aruncare cu -ra4ul orizontal 8au verticalM
Mi5c7ri de n5uru-are0 3olo8ind pentru acea8ta -ur6;iul 8au 5uru-elni4a!
TERAPIA OCUPA'IO#AL
E8te 3orma de tratament care 3olo8e8te ativitati 8i metode 8peci3ice pentru a dezvolta0
ameliora 8au re3ace capacitatea de a de83a8ura activitatile nece8are individului0 de a compen8a
di83unctii 8i de a diminua de3iciente 3izice!
Principalele e3ecte pe care le urm7rim prin aplicarea terapiei ocupa4ionale 8unt=
. mo-ilizarea unor articula4ii 5i cre5terea amplitudinii lorM
. dezvoltarea 3or4ei mu8culareM
. re8ta-ilirea ec;ili-rului p8i;ic!
"n cazul paraliziei de nerv radial terapia ocupational7 ncepe de 3apt mult mai precoce0 3iind
e:ecutat7 cu orteza dinamic7 aplicata pe mn7! *e va avea 6ri<a ca activitatile 8a 3ie la inceput mai
u8oare pentru ca 3orta 3le:arilor de6etelor 8a nu 3ie depa8ita de travaliu! "n ace8t caz 8e va produce
automat 3le:ia pumnului0 8ituatie nedorita!
Mai trziu0 cind e:ten8ia pumnului e8te po8i-ila 8i 8e va renunta la orteza dinamica0 8e va
continua evitarea oricarei 3le:ie a pumnului Cmi8care trucataC0 pentru a permite e:ten8ia articulatiei
9F
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
metacarpo3alan6iene!
Rezultatele depind de 6radul de 8ta-ilizare a evolu4iei -olii 5i de ncadrarea ra4ional7 a
er6oterapiei n comple:ele de recuperare 5i readaptare 3unc4ional7!
"n 6eneral0 recuperarea 8pontana dureaza 9 an . 9 an 8i G luni 8i cam tot atit daca a 3o8t
nece8ara 8i 8utura nervului!
CURA BAL#EAR
"n perioada de remi8iune -olnavul poate -ene3icia de tratament -alneo.3izical n 8ta4iuni
pro3ilate pe tratamentul a3ec4iunilor aparatului locomotor )Feli:0 E3orie #ord0 Man6alia0
Tec;ir6;iol etc!+0 unde a8ocierea 3actorilor naturali )apa mineral70 n7mol terapeutic0 climatul+ e8te
-ene3ic7 5i0 mpreun7 cu pro6ramele de Ninetoterapie adecvate0 vor a8i6ura re3acerea complet7!
Terapia cu n7mol ac4ioneaz7 prin cei trei 3actori cuno8cu4i= termic0 3izic )mecanic+ 5i
c;imic!
*ta4iunile indicate 8unt=
Tec;ir6;iol )5i tot litoralul+ care are n7mol 8apropelicM
Amara0 *ovata0 Tele6a0 Bazna0 *l7nic Pra;ova )n7moluri de lacuri 87rate+M
%atra Dornei0 Bor8ec0 Feli: )tur-7+M
&ovora )n7mol 8ilico8 5i iodat+M
&eoa6iu )n7moluri 3eru6inoa8e+
9G
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
BIBLIO&RAFIE
Dincule8cu T! B Balneo3izioterapie0 Ed! Medical70 9PLJ
I3rim Mircea B Compendiu de anatomie0 Ed! (tiin4i3ic7 5i Te;nic70 9PLL
Ione8cu Adrian B Ma8a<ul= procedee te;nice0 metode0 e3ecte0 aplica4ii n 8port0 Ed! ALL0 Bucure5ti
2i88 1aro8lav B Fizio.Ninetoterapie 5i recuperare medical7 n a3ec4iunile aparatului- locomotor0 Ed!
Medical70 9PPE
P7un Radu B Tratat de reumatolo6ie0 vol! II0 Ed! Medical70 9PPP
Popa Con8tantin B #eurolo6ie0 Ed! #a4ional0 9PPJ
(te3anac;e F! B #eurolo6ie clinic70 Ia5i0 9PPJ
*-en6;e T! B 2inetolo6ie pro3ilactic70 terapeutic7 5i de recuperare0 Ed! Medical70 9PLJ
9J
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
Paralizia #R con8t7 n ntreruperea total7 8au par4ial7 a circula4iei in3lu:ului nervo80 cu
diminuarea 8au a-olirea 3unc4iilor nervului! E8te o a3ec4iune 6rav7 deoarece compromite activitatea
pro3e8ional7 5i cotidian7 a -olnavului!
Cauzele cele mai 3recvente 8unt= traumati8mele0 compre8iunile prelun6ite0 cauzele 6enerale
)meta-olice0 to:ice0 in3ec4ioa8e+
Din punct de vedere anatomo.patolo6ic leziunea poate 3i de tip -loca< a conducerii0
di8continuitate a:onal7 8au ruptura total7 a nervului! Leziunile cele mai 3recvente au loc n 9>?
medie a -ra4ului 5i 9>? in3erioar7 a ante-ra4ului!
*emnele clinice caracteri8tice 8unt date de de3icitul motor0 cu ;ipotonia 5i atro3ia
mu8cular7! E8te a3ectat7 n primul rnd e:ten8ia )cotului0 minii 5i a primei 3alan6e+! Mna are
a8pect de S6t de le-7d7D0 iar -olnavul nu poate 3ace 8emnul 8alutului militar!
D6! *e pune pe -aza 8emnelor clinice 5i a electromio6ra3iei!
Tratamentul e8te comple: 5i de lun67 durat7! *e aplic7 un tratam! medicamento80
ortopedico.c;irur6ical )la nevoie+ 5i unul de recuperare BFT! Ace8ta din urm7 va ncepe dup7
evaluarea 3unc4iei motorii!
Electro8timularea mu8culaturii denervate 8e poate realiza numai cu curen4i e:ponen4iali de
<oa87 3recven47! E3ectele cumulate ale termo 5i electroterapiei 8unt 3avora-ile pentru pre67tirea
pro6ramelor de Ninetoterapie 5i ma8a<!
Ma8a<ul mem-rului 8uperior cuprinde ma8a<ul celor ? 8e6mente= -ra40 ante-ra4 5i mn7!
9+! Ma8a<ul -ra4ului 8e ncepe cu neteziri cu o mn7 mpin6nd toata ma8a mu8cular7 a tricep8ului0
n timp ce cu cealalta mn7 8e 3i:eaz7 n u5oar7 3le:ie ante-ra4ul pe -ra4!
Urmeaz7 apoi netezirea re6iunii anterioare0 care 8e poate com-ina cu o vi-ra4ie u8oar7! *e
continu7 cu 3r7mntarea de <o8 n 8u80 putndu.8e aplica Cmn7 dupa mn7C0 dar 5i un tapotament
u5or0 pre8iuni 5i trac4iuni a8cendente!
@+! Ma8a<ul cotului 8e ncepe cu netezirea re6iunii cu-itale 5i a tricep8ului0 iar apoi 8e 3ace
3r7mntarea cu am-ele mini0 cu policele ace8tora n 8an4urile paraoleocraniene! *e continu7 cu
3ric4iunea 8pre epicondili0 37cndu.8e neteziri de ntrerupere ntre manevre!
?+! Ma8a<ul ante-ra4ului 8e ncepe cu netezirea p7r4ii anterioare0 cu o mn7 8au cu am-ele mini de
<o8 n 8u8 5i de la pumn la cot! *e continu7 netezirea 3e4ei po8terioare cu o 8in6ura mn7!
Framntarea 8e 3ace pentru 6rupul 3le:orilor prin pre8iuni e:ecutate cu o mn7 8au cu am-ele mini
di8pu8e n inel0 prin mi5cari a8cendente !
*e 3ac de a8emenea mi5c7ri de 8toarcere pe partea radial7 8pre epicondili! Pe re6iunea
po8terioar70 ace8te pre8iuni 8e 3ac cu o 8in6ura mn7! *e mai pot 3ace -ateri u5oare cu partea
cu-ital7 a de6etelor0 dar 5i vi-ra4ii0 de a8emenea0 8e va ma8a articula4ia pumnului 5i mna propriu.
zi870 lundu.8e 3iecare de6et n parte0 e:ecutndu.8e manevrele po8i-ile!
Fiecare 8edin47 de ma8a< 8e va nc;eia cu trac4iuni manuale0 e:ecutate n a:ul mem-rului
8uperior! *e e:ecut7 8ucce8iv trac4iuni 5i decontrac4iuni corelate cu ritmul re8pirator0 care
3avorizeaz7 circula4ia 5i tro3icitatea local7! For4a de trac4iune va 3i moderat7 !
Principalul o-iectiv al Ninetoterapiei e8te reeducarea motorie a mu5c;ilor paraliza4i!
"n 3aza de paralizie 8e vor e:ecuta mi5c7ri pa8ive cu ante-ra4ul n 8emiprona4ie 5i mna 8pri<init7
pe ma87 cu mar6inea cu-ital70 deoarece0 n principal paralizia de nerv radial n8eamn7 de3icit de
e:ten8ie a de6etelor 5i a minii0 precum 5i de3icit de 8upina4ie!
Un alt e:ercitiu pa8iv e8te acela cnd a8i8tentul men4ine n e:ten8ie pumnul pacientului0 iar
9L
Tratamentut recuperator BFT n paralizia de nerv radial
ace8ta apuc7 mna a8i8tentului pe care o va 8trn6e intermitent! De a8emenea0 a8i8tentul cu aceea5i
mn7 ca cea paralizat70 va apuca mna pacientului )ca atunci cnd 8e 8trn6e mna+ 5i i va cere
pacientului 87 3lecteze de6et dup7 de6et pe8te mna a8i8tentului! Din aceea5i pozitie 8e vor 3ace
prona4ii! O dat7 cu intrarea n 3aza de re3acere a inerva4iei0 8e va lucra cu 3iecare mu5c;i in parte
prin mi8cari active!
9P