Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Educatoare: Stefan Ramona


Grupa: mijlocie
Categoria de activitate:Educatie muzicala
Tema: !Ploaia!
"#i$ca vantul frunzele%
Tipul de activitate:
de repetare
de invatare
&orma de realizare:
cantec
joc muzical
Scopul activitatii:
&ormarea tinutei $i a re$piratiei core$punzatoare o'tinerii unei emi$ii
vocale curate( formarea deprinderii de a canta e)pre$iv $i de a $e$iza $i
e)ecuta $unete cu durata $i inaltimi diferite( educarea capacitatii copiilor de
a a$culta $i de a interpreta pie$e muzicale $imple*
O'iective operationale:
+a $far$itul activitatii didactice toti copiii tre'uie:
a,cognitive:
$a interpreteze corect melodia re$pectand durata - inaltimea $i inten$itatea
$unetelor(
$a $tie de$pre ce e$te vor'a in cantec- $a perceapa u$or ver$urile cantecului(
$a con$olideze cantecul "Ploaia%(
$a invete corect jocul muzical: "#i$ca vantul frunzele%*
',afective:
$a participe cu intere$ la activitate*
c,p$i.omotorii:
$a e)ecute corect mi$carile jocului muzical*
#etode $i procedee: $urpriza- auditia- conver$atia- demon$tratia- e)ercitiul-
e)plicatia*
#aterial didactic: plan$e cu imagini reprezentand actiunile jocului muzical*
#aterial 'i'liografic:
Programa activitatilor in$tructiv educative in gradinita de copii /
0ucure$ti 1223(
&orme de organizare: frontal $i individual
+ocul de de$fa$urare: $ala de cla$a
4
Durata: 1213minute
DES&AS5RAREA ACTI6ITATII
7r*
Crt*
Evenimentul
didactic
Continutul $tiintific
Strategii
didactice
Evaluare
8in$trumente
$i indicatori,
I* Captarea
atentiei
Copii- eu am venit a$tazi cu
ur$uletul #artinel care a auzit
ca voi $unteti copii a$cultatori
$i $titi canta frumo$* A vrut $i
el $a va cunoa$ca $i $a cante
impreuna cu voi*
Surpriza
Conver$atia
II* Reactualizarea
cuno$tintelor
Priviti cu atentie ur$uletul*
Ce are el in mana9
De ce credeti voi ca $i
a luat um'rela9
Deci ur$uletul $e teme de
ploaie * 6oi $titi cum $e aude
cand ploua9
Ati invatat $i voi un cantec
de$pre ploaie pe care vreau $al
cantam ur$uletului*
Dar mai intai .aideti $a ne
incalzim vocile pentru a canta
frumo$*
Suflam un fulg din palma
8in$piram profund,- e)piram
8$uflam fulgul,*
Cum canta trompeta9
Am $a vil cant eu mai intai
pentru a vil reaminti*
Se canta apoi cantecul cu toti
copiii $i pe grupe*
+e arat o plan$a cu un copac in
'ataia vantului*
Ce vedeti voi aici9
Cum e$te el9
Conver$atia
E)ercitiul
Auditia
Conver$atia
III* Anuntarea
temei $i
enuntarea
o'iectivelor
Copii-a$tazi la activitatea de
educatie muzicala vom invata
un joc care $e nume$te "#i$ca
vantul frunzele%*
Conver$atia
I6* Dirijarea
proce$ului de
invatare
Se e)pune continutul jocului
muzical- apoi $e e)ecuta
cantecul de doua / trei ori
Auditia
1
7r*
Crt*
Evenimentul
didactic
Continutul $tiintific
Strategii
didactice
Evaluare
8in$trumente
$i indicatori,
avandu$e in vedere o e)ecutie
clara- corecta- nuantata*
Se canta jocul muzical aratand
imaginile*
Cant prima $tofa $i e)ecut
mi$carile $pecifice* O repet cu
copiii*
Cant a II / a $trofa $i o repet $i
cu copiii*
Cant I $i a IIa $trofa 8tot
cantecul,$i il repet cu copiii*
Demon$tratia
E)ercitiul
6 Evaluarea
Ii a$ez in picioare in $emicerc*
6or canta pe grupe 8fete-
'aieti, cate o $trofa $i apoi
individual*
E)ercitiul
6I
Inc.eierea
activitatii
Apreciez ver'al modul in care
au participat la activitate $i le
ofer recompen$e*
E)plicatia
: