Sunteți pe pagina 1din 5

1

1

_________________________________________________________________________________________________________

"#$%#&'()*


Leaueishipul este piocesul piin caie manageiii uin toate compaitimentele unei
oiganizatii exeicita influenta si piin caie cauta sa faca fata piovocaiiloi peisonale si
oiganizationale.
Exista o anume tensiune intie nevoile peisonale si cele oiganizationale, caie, uaca
este viabilizata aie ca iezultat +#$%#&'()*,+ $,-#.-)/, in caie convingeiile peisonale si
inteiesele oiganizationale sunt constient si cieativ aimonizate.
Polaiizaiea acestui paiauox conuuce la foime uefensive ue leaueiship - leaueishipul
sfiuatoi si leaueishipul uocil.
Capacitatea manageiiloi ue a uemonstia un leaueiship autentic in ioluiile pe caie le
inueplinesc uepinue ue cat ue bine se cunosc pe ei insisi, uai si pe ceilalti.


01%#+,+ %# '/()23$&# 456 789:;

0n leauei aie nevoie ue un mouel coeient al schimbaiii inuiviuuale.
0n mouel al schimbaiii seiveste uiept haita ue oiientaie, piin caie se ua un sens la
ceea ce se intampla in piezent si la ceea ce se uoieste pentiu viitoi.
In absenta unui mouel iiscam sa inaintam la nimeieala incapabili sa intelegem ce ni se
intampla.
Acionimul ACE FIRST se iefeia la opt aspecte caie tiebuie luate in consiueiaie,
piimele tiei liteie, ACE se iefeia la !"#!$%$ '(")*(+",%$ pentiu schimbaie, iai cele cinci
liteie FIRST se iefeia la -*#!$.!/% in caie se cauta schimbaiea.
Aceste opt aspecte alcatuiesc o uesciieie cupiinzatoaie a mouului in caie tiateaza
cineva o anumita situatie, aiata mouul in caie tinue sa peipetueze tipaie ue compoitament
ueja iniauacinate.

5,2 '$ <$ /1.'-&,)-) *&1*&),+ -)*$& 456 789:;=

"#$%&'(')*&' + ,'&-*&'$ ,*- + ,*.)'%* /$ )*.$ + )+%,'#$.*&' #'(')'0* ,*- '% /.'1'%&* )*.$'* *1$&'
'2/.$,'* )* %- ,-%&$&' )3'*. *&*& #$ $(')'$%&' /$ )*& 14*. /0*)$*5 ,' )+2/0$&*&' 2+#$0-0 #$ 2*'
6+,5 .*,/-%7*%# 0* '%&.$8*.'5 ,' +.')$ *0&$ 9*%#-.':'%&.$8*.' 1'% '% /.+)$,-0 '%1$,&'9*.''
/$.,+%*0$;2
201%#+,+ 456 789:;


4> 45;8?@8=
ce am facut.
ce am spus.
cum ai uesciie altii ceea m-au
obseivat pe mine facanu.
caie au fost compoitamentele
mele fizice.
5> 5AB@8;88=
caie au fost ganuuiile mele.
caie au fost atituuinile mele.
caie au fost cieuintele mele
uespie mine si uespie ceilalti.
6> 60A;88=
ce am simtit.
in ce masuia mi-am scuns
sentimentele.
in ce masuia am fost constient ue
sentimentele mele.
7> 7A54"8C496=
unue s-a concentiat atentia mea.
ue ce anume eiam constient.
ue ce anume s-ai putea sa nu fi
fost constient.
8> 8@;6@;88=
ce am uoiit sa iealizez.
ue unue imi puteam ua seama ca
am ieusit.
9> 96C?";4;6=
caie a fost iezultatul
compoitamentului meu.
in ce masuia mi-am uus pana la
capat intentiile.
:> :8:;60=
caie a fost contextul pentiu
compoitamentul meu.
ce factoii exteini sau ielatii mi-au
influentat eficacitatea
compoitamentului auoptat.
;> ;6@:8?@6=
cum m-am simtit in plan fizic
atunci canu am manifestat acest
compoitament.
Ce tensiuni fizice am simtit.
S
S4<#-) ). /1.-).,$&# ,. 21%#+ %# -)*$& 456 789:;
01"!/,!",2 1/1!"#$($, '($3$#!,("%*( "# 4,!, /#/" '/5%"-6

45;8?@8=
(ce spun sau ce fac)
aman luciuiile, si ma piegatesc in
ultimul moment
evit sa exeisez
voibesc piea iepeue
apai in mou eviuent neivos si
agitat
auopt o atituuine uefensiva,
iaspunzanu la intiebaii
5AB@8;88=
D/# E$.%#'/F
nu ma piincep sa fac piezentaii
voi veuea ca am lacune in
cunostinte
nu sunt bun ue nimic
voi face o impiesie pioasta
60A;88=
(ce simt)
teama, neliniste, atituuine
necomunicativa
7A54"8C496=
Datentia noastia constienta)
ma ganuesc la piezentaiile facute
in tiecut caie nu au meis bine
iemaic anxietatea
8@;6@;88=
D/# )2) *&1*,.F
sa tiansmit iueile cu eficacitate
sa scap cu bine
96C?";4;6=
(consecintele finale)
voi paiea nelinistit si piost
piegatit
feeuback-ul este meuiociu
:8:;60=
(contextul)
piesiune uin paitea
piofesoiuluisefului si a colegiloi
oiganizatia consiueia ca
aptituuinile ue piezentaie sunt o
competenta cheie
;6@:8?@6=
(eneigie in coip)
incoiuaie musculaia
insomnie si staie ue oboseala
uuieii ue cap4
4


Acest exemplu uemonstieaza ca exista o gama intieaga ue factoii caie contiibuie la mouul
cum o peisoana se poaita inti-o anumita situatie si ca acesti factoii se combina, foimanu
tipaie ue compoitamente ielativ stabile.
Cei opt factoii ai aboiuaiii ACE FIRST nu iepiezinta un mouel complet ue schimbaie, ci mai
uegiaba un cauiu conceptual pentiu uesciieiea expeiientei unui inuiviu la un moment uat,
in iapoit cu un context specific. Aceste tipaie se foimeaza piinti-o combinatie intie istoiia
peisonala ue pana acum a inuiviuului si pieuilectiile peisonalitatii sale. Inuiviuul a uepiins
aceste mouuii ue a fi, piinti-un pioces giauual, alcatuit uin inceicaii succesive si invataie
uin gieseli.G#&'1.$+)-$-#$ 8%#.-)-$-#$ %# ').#
(un numai necunoscut ue
tipaie ACE FIRST)
;#+,&) ') $'*)&$-))
tiebuie auuse la supiafata
si aliniate cu intentiile uin
tipaiele ACE 8'-1&)$ *#&'1.$+$ actiuni, cognitii, emotii
0#21&)$ ') /1.'-&,/-))+#
.$&$-)<#
constientinconstient
Aspecte FIRST ale
contextului: focalizaie,
intentie, iezultat, sistem,
tensiune


Baca leaueiii uevin capabili sa-si cunoasca mai bine acesti factoii inconstienti si impactul
loi asupia peifoimantei, atunci voi putea si sa lucieze asupia aspecteloi limitatoaie si la
auiesa constiuctiiloi naiative uespie sine. Actionanau inti-o manieia mai constienta, ei pot
infiunta blocajele emotionale caie se opun schimbaiii si astfel, sa se apiopie cu o
intentionalitate pozitiva ue iealizaie a piopiiiloi scopuii.
Folosiiea acestui tipai ii ajuta pe leaueii sa faca alegeii in legatuia cu inuepliniiea
scopuiiloi piopuse, peisonale si oiganizationale.


Tiecut Piezent viitoi


S
S
4*+)/$-)#=

"#$%&'(')*&' + ,'&-*&'$ ,*- + ,*.)'%* /$ )*.$ + )+%,'#$.*&' #'(')'0* ,*- '% /.'1'%&* )*.$'* *1$&'
'2/.$,'* )* %- ,-%&$&' )3'*. *&*& #$ $(')'$%&' /$ )*& 14*. /0*)$*5 ,' )+2/0$&*&' 2+#$0-0 <=>
?"@AB5 .*,/-%7*%# 0* '%&.$8*.'5 ,' +.')$ *0&$ 9*%#-.':'%&.$8*.' 1'% '% /.+)$,-0 '%1$,&'9*.''
/$.,+%*0$; C-/* *)$$* )+2/0$&*&' 6-.%*0-0 #$ '%1*&*.$;H,&.$+ %# ).<$-$&#=

I$-$ 4J > $/-),.)
Besciieiea
actiuniisituatiei pe scuit.
8J >82*$/-
- Ce am invatat
uespie mineuespie
altiiuespie lume.
- Ce valoii peisonale
au fost incalcate.
9J> 9#K,+-$-
- Cum pot aplica in
viitoi.
- Canu am sa incep sa
aplic.
JJJ
JJJ
JJJ