Sunteți pe pagina 1din 7

SPITALUL JUDEEAN DE URGEN VASLUI

PROCEDUR OPERAIONAL
Schimbarea lenjeriei de pat fr pacient
POIN!"#
Ediia: I
Revizia: 0
Data:29.05.2014
PROCEDUR OPERA IONAL
Schimbarea lenjeriei de pat fr pacient
Edi$ia% #
Nr de e&%
1
SPITALUL JUDEEAN DE URGEN VASLUI
SPI'ALUL (UDEEAN DE
UR)EN *ASLUI
Re+i,ia% -
Nrde e& % -
C.d% POIN!"#
Pa/ina 012
E&emplar nr% #
C3prin4
1. Lista responsabililor 3
2. Sita ia edi iilor i a revizirilor 3
3. Lista de di!zare a pro"edrii 3
4. S"opl pro"edrii operaionale 4
5. Do#enil de apli"are 4
$. Do"#ente de re!erin % apli"abile 4
&. De!ini ii i abrevieri 5
'. Des"rierea pro"edrii operaionale $
9. Responsabilit% i &
10. (ne)e* +nre,istr%ri* ar-iv%ri '
2
SPITALUL JUDEEAN DE URGEN VASLUI
# Li4ta re4p.n4abilil.r
Lista responsabililor " elaborarea* veri!i"area .i aprobarea ediiei sa* dp% "az* a reviziei
+n "adrl ediiei pro"edrii de operaional%:
Elemente pri+ind
re4p.n4abilii1
.perati3nea
N3mele 4i
pren3mele
!3nctia Data Semnat3ra
1 2 3 4 5
1.1
.
Elaborat
1.2 /eri!i"at
1.3 (probat
0 Sit3a ia edi iil.r i a re+i,3iril.r pr.ced3rii
Editia1 re+i,ia in
cadr3l editiei
C.mp.nenta re+i,3ita 5.dalitatea re+i,iei
Data de la care 4e
aplica pre+ederile
editiei 4a3 re+i,iei
editiei
# 0 6 7
2.1. Edi ia
6 Li4ta de dif3,are a pr.ced3rii
Nr
Crt
Sc.p3l
dif3,arii
E&em-
plar nr
C.mpar-
timent !3nctia
N3me 4i
pren3me
Data
primirii
Semnat3ra
1 2 3 4 5 6 7
1 apli"are
2 in!or#are
3 eviden %
4 ar-ivare
3
SPI'ALUL (UDEEAN DE
UR)EN *ASLUI
PROCEDUR OPERA IONAL
Schimbarea lenjeriei de pat fr pacient
Edi$ia% #
Nr de e&%
Re+i,ia% -
Nrde e& % -
C.d% POIN!"#
Pa/ina 612
E&emplar nr% #
SPITALUL JUDEEAN DE URGEN VASLUI
SPI'ALUL (UDEEAN DE
UR)EN *ASLUI
PROCEDUR OPERA IONAL
Schimbarea lenjeriei de pat fr pacient
Edi$ia% #
Nr de e&%
Re+i,ia% -
Nrde e& % -
C.d% POIN!"#
Pa/ina 712
E&emplar nr% #
7 Sc.p3l pr.ced3rii .pera$i.nale
0 asi,rarea i,ienei .i "on!ortli pa"ientli1
0 +ndep%rtarea len2eriei #rdare3!olosite sa p%tat% " s4n,e* se"reii* de2e"ii.
8 D.meni3l de aplicare
5.1. 5re"izarea 6de!inirea7 a"tivit%ii la "are se re!er% pro"edra operaional%1
5.2. Deli#itarea e)pli"it% a a"tivit%ii pro"edrate +n "adrl porto!olili de a"tivit%i
des!%.rate de entitatea pbli"%1
5.3. Listarea prin"ipalelor a"tivit%i de "are depinde .i3sa "are depind de a"tivitatea
pro"edral%1
5.4. Listarea "o#parti#entelor !rnizoare de date .i3sa bene!i"iare de rezltate ale
a"tivit%ii pro"edrate1 listarea "o#parti#entelor i#pli"ate +n pro"esl a"tivit%ii.
9Se +a c.mpleta c.nf.rm )hid3l3i:
; D.c3mente de referin aplicabile
$.1. Re,le#ent%ri internaionale
$.2. Le,islaie pri#ar%
$.3. Le,islaie se"ndar%
$.4. (lte do"#ente* in"lsiv re,le#ent%ri interne ale entit%ii pbli"e
PROCEDUR OPERA IONAL
Schimbarea lenjeriei de pat fr pacient
Edi$ia% #
Nr de e&%
4
SPITALUL JUDEEAN DE URGEN VASLUI
SPI'ALUL (UDEEAN DE
UR)EN *ASLUI
Re+i,ia% -
Nrde e& % -
C.d% POIN!"# Pa/ina 812
E&emplar nr% #
< Defini ii i abre+ieri
<# Defini ii ale termenil.r
<0 Abre+ieri ale termenil.r
9Se +a c.mpleta c.nf.rm /hid3l3i:
SPI'ALUL (UDEEAN DE
UR)EN *ASLUI
PROCEDUR OPERA IONAL
Schimbarea lenjeriei de pat fr pacient
Edi$ia% #
Nr de e&%
Re+i,ia% -
Nrde e& % -
C.d% POIN!"# Pa/ina ;12
E&emplar nr% #
= De4crierea pr.ced3rii .pera$i.nale
== 8ateriale ne"esare
5
Nrcrt 'ermen3l Defini$ia >i14a3? dac e4te ca,3l act3l care define>te termen3l
# Pr.ced3r .pera i.nal Pre,entarea f.rmali,at? @n 4cri4? a t3t3r.r pa>il.r ce treb3ie 3rma$i?
a met.del.r de l3cr3 4tabilite >i a re/3lil.r de aplicat @n +ederea
reali,rii acti+it$ii? c3 pri+ire la a4pect3l pr.ce43al
0 Edi$ie a 3nei pr.ced3ri
.pera$i.nale
!.rma ini$ial 4a3 act3ali,at? d3p ca,? a 3nei pr.ced3ri .pera$i.nale?
apr.bat >i dif3,at
6 Re+i,ia @n cadr3l 3nei edi ii Ac$i3nile de m.dificare? ad3/are? 43primare 4a3 altele a4emenea?
d3p ca,? a 3neia 4a3 a mai m3lt.r c.mp.nente ale 3nei edi$ii a
pr.ced3rii .pera$i.nale? ac$i3ni care a3 f.4t apr.bate >i dif3,ate
SPITALUL JUDEEAN DE URGEN VASLUI
0 len2erie "rat%1
0 sa" pentr "ole"tarea len2eriei #rdare1
0 #%n.i de "a"i" 6pentr len2eria p%tat% " de2e"ii7.
=2 E!e"tarea pro"edrii
0 se str4n,e len2eria #rdar% +n sa"l de "ole"tare1
0 se spal% #4inile* se pn #%n.i1
0 se +ntinde "ear"ea!l de pat !oarte bine pentr a n r%#4ne "te .i se !i)eaz% la "olrile
saltelei +n !or#% de pli". Da"% "ear"ea!l n are di#ensini "orespnz%toare !i)area se !a"e
la partea dinspre pi"ioarele pa"ientli1
0 se s"-i#b% !aa de pern% .i "ear"ea!l pli".
2" 9n"-eierea pro"edrii
0 se +ndep%rteaz% len2eria #rdar%* se depoziteaz% +n sa"i spe"iali1
0 se +ndep%rteaz% #%n.ile de "a"i"1
0 se spal% #4inile.
SPI'ALUL (UDEEAN DE
UR)EN *ASLUI
PROCEDUR OPERA IONAL
Schimbarea lenjeriei de pat fr pacient
Edi$ia% #
Nr de e&%
Re+i,ia% -
Nrde e& % -
C.d% POIN!"# Pa/ina <12
E&emplar nr% #
2 Re4p.n4abilit$i >i r4p3nderi @n der3larea acti+it$ii
Nr
Crt
C.mpartiment3l
Ap.4t3lB1ac$i3nea A.pera$i3neaB
I II III I* * *I *II *III IC C CI CII D
" " # 0 6 7 8 ; < = 2 #" ## #0 D
6
SPITALUL JUDEEAN DE URGEN VASLUI
# A4i4tent ef E
0 A4i4tent de 4al.n E /
6 Infirmier (5. (
7 (5.
8 (5.
; (:.
#" Ane&e? @nre/i4trri? arhi+ri
Nr
Ane&
Den3mire
ane&
Elab.rat.r Apr.bat N3mr
e&
Dif3,are Arhi+are Alte
e&empl
L.c Peri.d
" # 0 6 7 8 ; < =
1.
2.
3.
7

S-ar putea să vă placă și