Sunteți pe pagina 1din 11

Capitolul 3

DREAPTA
PROBLEME.
3.1. Probleme rezolvate
Epur, urme, intere!"ia !u plane bie!toare
3.1.1. S se reprezinte n dubl proiecie ortogonal dreapta D#$, $%&, dat de punctele
A(46, 26, 34) i B(!, ", #)$ S se reprezinte punctul M de deprtare % &&, respecti'
punctul ' de cot 3#&&, ast(el nc)t a&bele s aparin dreptei D#$, $%&$
(i).3.1.1. Reprezentarea $reptei. Pun!te pe $reapt.
Rezolvare ((i). 3.1.1.)* Se reprezint n dubl proiecie punctele A#a, a%& i B#b, b%&$
+nind proieciile orizontale a i b se obine proiecia orizontal a dreptei $, respecti' unind
proieciile 'erticale a% i b% se obine proiecia 'ertical a dreptei $%$ ,entru a reprezenta
punctul M de pe dreapt, se duce o paralel la linia de p&)nt la deprtarea de %&& i la
intersecia cu proiecia orizontal $ se obine m$ -u linie de ordine din m se obine m% pe $%$
Si&ilar, pentru a reprezenta ' pe dreapt, se duce o paralel la Oz la cota de 3# && care
taie $% n n%$ -u linie de rapel rezult n pe $$
3.1.*. Se d dreapta #D& prin punctele A(36, 4, %) i B(22, !, 2#)$ S se reprezinte
ur&ele dreptei i s se speci(ice diedrele strbtute de dreapta #AB&$
Rezolvare ((i).3.1.*.)* Se reprezint n tripl proiecie punctele A#a, a%, a%%& i B#b, b%,
b%%&, rezult)nd ast(el proieciile #$, $%, $%%& ale dreptei$ +r&ele dreptei reprezint punctele n
care dreapta neap planele de proiecie dup cu& ur&eaz* +#,, ,%, ,%%& este ur&a
orizontal, -#v, v%, v%%& este ur&a 'ertical i .#/, /%, /%%& este ur&a lateral$ .n epur, la
intersecia $% cu linia de p&)nt se obine ,% i cu linie de ordine ,$$ .ntersecia proieciei
orizontale $ cu O0 ne d ur&a v, iar cu linie de ordine se obine v%$%$ /e ase&eni, $
intersectat cu O1 (sau prelungirea) d ur&a lateral /, respecti' $% intersectat cu Oz d /%$
,roieciile laterale ale ur&elor ,%%, v%% i /%% se obin aplic)nd regulile de reprezentare a
Geometrie descriptiv. Teorie, aplicaii, teste.
punctelor (coninute n planele de proiecie), n tripl proiecie$ 0bser'& c ,, v, /$1 ,%,
v%, /%$% respecti' ,%%, v%%, /%%$%%$
(i).3.1.*. 2rmele $reptei 3i $ie$rele trbtute $e $reapt.
2n cazul cel &ai general o dreapt strbate 3 diedre$ 2ntre ur&ele +#,, ,%& si -#v, v%&
este un diedru, n st)nga lui #,, ,%& alt diedru, iar n dreapta lui #v, v%& alt diedru$ Aleg)nd c)te
un punct arbitrar n cele trei poziii &enionate, n (uncie de se&nul deprtrii i al cotei se
stabilete diedrul parcurs de dreapt$ ,entru cazul studiat, acestea s3au indicat n 4ig$ 2$$2$
3.1.3. Se d dreapta D#$, $%& de(init de ur&ele +(4#, #, #) i -(62, #, 32)$ S se
deter&ine ur&a lateral a dreptei .#/, /%, /%%& i punctele de intersecie ale dreptei cu
planele bisectoare 4 i 5$ S se speci(ice diedrele strbtute de dreapt$
(i).3.1.3. 2rmele $reptei 3i intere!"ia !u planele bie!toare.
34
Capitolul 3. Dreapta.
Rezolvare ((i).3.1.3.)* Se reprezint punctele date i proieciile dreptei, adic prin v i
, 'a trece $, iar v% i ,% 'a de(ini $%$ /up procedura anterior e5plicat 'a rezulta proiecia
lateral a dreptei $%% i ur&a lateral$ ,unctul 4#i, i%& de intersecie al dreptei #D& cu planul
bisector B46444 se obine n unul din &odurile ur&toare*
n ,% se construiete si&etricul proieciei $% (a de O0 care intersecteaz $ n i1 i%
rezult cu linia de ordine pe $%1
n v se construiete si&etricul proieciei $ (a de O0 care taie pe $% n i%1 i rezult cu
linie de rapel pe $$
,unctul 5#7, 7%& n care dreapta #D& neap planul bisector B4464- se obine la intersecia
proieciei orizontale i 'erticale, ast(el nc)t 7=7%$ 2n 4ig$ 2$$3$ s3au stabilit (uncie de se&nul
coordonatelor, diedrele parcurse de dreapt$
3.1.8. S se deter&ine ur&ele ur&toarelor drepte particulare 6 paralele cu planele de
proiecie 6 i intersecia lor cu planele bisectoare* a) orizontala #AB& A(2", 6, #), B(%, 22,
#)1 b) (rontala #AB& A(22, 2#, %), B(", 2#, 3#)1 c) dreapta de pro(il #AB& A(", #, 2%), B(",
3#, )$
(i).3.1.8.Determinarea urmelor 3i a pun!telor $e intere!"ie
!u planele bie!toare a $reptelor paralele !u planele $e proie!"ie.
3"
Geometrie descriptiv. Teorie, aplicaii, teste.
Rezolvare ((i). 3.1.8.)* 2n 4ig$ 3$$4$a s3a reprezentat orizontala #AB&$ /eoarece,
orizontalele sunt paralele cu planul 9+:, acestea nu 'or intersecta planul orizontal de
proiecie, deci 'o& a'ea nu&ai ur& 'ertical i lateral$
2n (i). 3.1.8.b s3a reprezentat (rontala #AB&, care e'ident nu 'a intersecta planul
'ertical de proiecie, (iind paralel cu aceasta, deci ur&a 'ertical este aruncat la in(init$
.ntersecia cu planele bisectoare se deter&in ca i n cazul dreptelor oarecare$
2n 4ig.3.1.8.! s3a reprezentat dreapta de pro(il #AB&$ Aceasta (iind paralel cu planul
9.:, ur&a .#/, /%, /%%& 'a (i aruncat la in(init$ 2n acest caz, intersecia dintre dreapta de
pro(il i planul bisectoarelor 46444 rezult n proiecia lateral, respecti' i%%, iar apoi cu linie de
ordine pe proieciile corespunztoare ale dreptelor se obine i, i%$
Pozi"ia relativ a $ou $repte
3.1.;. Se d dreapta #& de(init de punctele A(4#, 6, !) i B(%, 32, 32) i punctul
7(", #, "), e5terior dreptei$ Se cere s se construiasc prin M o dreapt #D1& concurent
cu #& i o dreapt #D*& paralel la #&$
(i). 3.1.;.Contru!"ia unei $repte !on!urente 3i a unei paralele,
printr6un pun!t e0terior M#m,m%&.
Rezolvare ((i). 3.1.;.)* S3a reprezentat n tripl proiecie ortogonal punctul M i
dreapta #, %, %%&$ 8o& trasa prin m% o proiecie $1% aleatoare1 la intersecia proieciilor % i
$%1, se obine proiecia 'ertical i% a punctului de concuren$ -u linie de ordine din i% pe se
obine proiecia orizontal i, respecti' pe $%% se obine i%%$ ,entru construcia unei paralele
prin M la dreapta #& se tie c dou drepte sunt paralele dac proieciile de acelai tip sunt
paralele$ Ast(el, se duce $* || prin m, $%* || % prin m%, respecti' $*%% || %% prin m%%$
3.1.<. Se d dreapta #, %& prin punctele A(#, #, 3%) i B("#, 2#, %) i punctul 7(",
#, ") e5terior dreptei$ S se construiasc prin M o dreapt dis9unct cu dreapta #&$
36
Capitolul 3. Dreapta.
Rezolvare ((i). 3.1.<.)* S3au reprezentat n dubl proiecie punctele A i B care
de(inesc dreapta i punctul M$ 0 dreapt dis9unct cu o dreapt dat, nu 'a (i nici
concurent, nici paralel cu aceasta$ Ast(el se duce proiecia 'ertical $% prin m% i i%, iar
proiecia orizontal $ prin m i 7$ ,roieciile i% i 7 nu se 'or gsi pe aceeai linie de ordine$
(i). 3.1.<.Contru!"ia unei $repte $i=un!te >a" $e o $reapt $at.
3.1.?. Se d dreapta #D& prin punctele A(4:, 2%, 3) i B(", "#, 4#)$ S se duc prin
punctul 7(24, 2, 2#) e5terior o orizontal #@&, o (rontal #(& i o dreapt de pro(il #&
concurent cu #D&$
(i). 3.1. ?.Contru!"ia unor $repte paralele !u planele $e proie!"ie,
!on!urente !u o $reapt $at.
Rezolvare ((i). 3.1.?.)* S3au reprezentat n tripl proiecie punctele A i B care
de(inesc dreapta #$, $%, $%%& i punctul M$ ;a cota punctului M, respecti' prin m% se duce o
3!
Geometrie descriptiv. Teorie, aplicaii, teste.
paralel la linia de p&)nt care nt)lnete proiecia $% n 1%$ ,unctul #1, 1%, 1%%& reprezint
punctul de concuren dintre #@& i #D&$ Ast(el, 1 3i 1%% se obin cu linie de ordine pe $,
respecti' $%%$ ,unctul #m, m%, m%%& i punctul #1, 1%, 1%%& de(inesc co&plet orizontala #@&$
-unoate& prin de(iniie c o (rontal este o dreapt de deprtare constant$ /eci, prin m
'o& duce o paralel la linia de p&)nt care intersecteaz dreapta $ n punctul *$ Acesta
este punctul de concuren al (rontalei #(& cu dreapta #D&, ast(el nc)t proieciile *%, *%% se
obin cu linii de origine pe $%, respecti' $%%$ +nind proieciile m i *, m% i *%, m%% i *%% obine&
proieciile >, >%, >%%$ /reapta de pro(il este o dreapt de abscis constant$ ,rin m, respecti'
m% se duce o perpendicular pe linia de p&)nt (paralel la a5a 'ertical) obin)nd proiecia
orizontal , respecti' 'ertical % a dreptei de pro(il$ ,roieciile , % intersecteaz proieciile
$, $% n punctul (3, 3%& care reprezint punctul de concuren al acestor drepte$ -u linie de
ordine se obine 3%% pe $%%$ ,roiecia lateral %% 'a (i de(init de m%% i 3%%$
A$evrata lun)ime a unui e)ment $e $reapt. Perpen$i!ulara pe o $reapt.
*.1.A. Se d seg&entul de dreapt #AB&$ S se deter&ine ade'rata &ri&e a
seg&entului #AB& i ung<iurile , pe care le (ace seg&entul #AB& cu planele de proiecie$
a) A(46, ", %)1 B(2, 3#, 22)1 b) A("2, !, 22)1 B(22, 24, #)$
(i). 3.1.A. A$evrata mrime a unui e)ment
Rezolvare ((i). 3.1.A.)* +n seg&ent paralel cu un plan de proiecie se proiecteaz n
ade'rat &ri&e pe acel plan$ /ac seg&entul are o poziie oare!are (a de planul de
proiecie atunci se reconstituie trapezul din spaiul cuprins ntre seg&ent, proiectante i
proiecie$
Ast(el, n epur, n >i).3.1.A.a, pe perpendiculara n a s3a &surat cota punctului A,
respecti' pe perpendiculara n b s3a &surat cota punctului B$ ,rin unirea e5tre&itilor
ast(el obinute, se obine ABBB ade'rata &ri&e a seg&entului #AB& n spaiu$ 0 alt
&odalitate de obinere a ade'ratei &ri&i a seg&entului ABBB este prin &surarea pe
perpendicularele n a%, b% a deprtrilor punctelor A i B$
3%
Capitolul 3. Dreapta.
2n aplicaii, se utilizeaz e'ident, una dintre 'ariante$ Se obser' c prin trasarea unei
paralele la proiecia orizontal se obine ung<iul pe care l (ace seg&entul #AB& cu 9+:,
respecti' duc)nd o paralel la proiecia 'ertical $% se obine ung<iul pe care l (ace
seg&entul #AB& cu 9-:$ Aceasta se nu&ete re)ula trapezului$ 2n >i). 3.1.A.b, s3a (olosit
re)ula triun),iului$ ,e perpendiculara n a pe ab s3a &surat di(erena de cote a punctelor
A i B, obin)ndu3se ade'rata &ri&e a seg&entului ABBB i ung<iul pe care seg&entul l
(ace cu 9+:$
2n (uncie de opiune, se poate deter&ina ade'rata &ri&e a seg&entului ridic)nd o
perpendicular n b% pe a%b% de lungi&e egal cu di(erena deprtrilor punctelor B i A$ 2ntre
proiecia 'ertical i ABBB se &soar ung<iul pe care l (ace seg&entul #AB& cu 9-:$
3.1.C. S se deter&ine ade'rata &ri&e a distanei de la punctul M la dreapta #AB& n
ur&toarele cazuri* a) A("%, 2#, ")1 B(22, %, ")1 7(3%, 2!, 3#)1 b) A("4, 24, 3!)1 B(4, 24,
2)1 7(46, , !)1 c) A(2#, 3%, 6)1 B(2#, #, 26)1 7(3%, #, #)$
(i). 3.1.C. Ditan"a $e la un pun!t la o $reapt.
3:
Geometrie descriptiv. Teorie, aplicaii, teste.
Rezolvare (4ig$3$$:$)* /istana de la un punct la o dreapt este de la acel punct pe
dreapt$ +n ung<i se proiecteaz n ade'rat &ri&e dac a&bele laturi ale acestuia sunt
paralele cu planele de proiecie$ 2n cazul ung<iului drept, acesta se conser' dac una din
laturi este paralel cu un plan de proiecie$
Ast(el, n >i).3.1.C.a s3a reprezentat orizontala #AB& i punctul M, a')nd coordonatele
de la subpunctul a$ 2n acest caz ung<iul drept 'a (i nede(or&at n proiecie orizontal,
deoarece latura ab este proiectat n ade'rat &ri&e$ /uce& din m, o perpendicular pe
#ab& i se obine piciorul perpendicularei p, care, (iind punct de concuren, se ridic cu linie
de ordine pe #a%b%& obin)ndu3se p%$ /istana de la punctul M la dreapta #AB& este seg&entul
MP%#mp, m%p%&, a crui ade'rat &ri&e s3a deter&inat prin regula triung<iului, aplicat n
proiecie 'ertical$
2n >i).3.1.C.b obser'& c #AB& este o (rontal ast(el nc)t ung<iul drept se 'a
conser'a n proiecie 'ertical$ /uce& m%p% perpendicular pe a%b%, iar p se obine cu linie de
ordine pe ab$ ,entru a nu se crea con(uzii, ade'rata &ri&e MBPB s3a deter&inat n
proiecie orizontal$
2n >i). 3.1.C.! dreapta #AB& este o dreapt de pro(il, paralel cu 9.:, ast(el nc)t
ung<iul drept se 'a proiecta n ade'rata &ri&e n proiecie lateral$ 2n acest caz proble&a
se rezol' n tripl proiecie$ Ast(el, se traseaz perpendiculara mDpD pe aDbD, iar apoi se
re'ine cu linii de ordine pentru a obine p pe ab, respecti' p% pe a%b%$ Ade'rata &ri&e a
distanei MBPB se poate deter&ina n proiecie 'ertical sau orizontal cu una din regulile
e5plicate la proble&a 3.1.A$ 2n acest caz s3a aplicat regula triung<iului n proiecie orizontal$
3.1.1B. Se d dreapta D#$, $%& prin proiecii i punctul M#**, <, A& e5terior dreptei$ S
se duc prin punctul M o dreapt #, %& concurent i perpendicular pe dreapta oarecare
#D&$
(i). 3.1.1B. Contru!"ia unei $repte perpen$i!ulare 3i !on!urente !u o $reapt $at.
Rezolvare ((i). 3.1.1B$)* ,rin punctul M#m, m%& se duce orizontala #MA& i (rontala
#MB& concurente cu dreapta oarecare #D&$ Se deter&in triung<iul MAB n care pute&
construi nli&ile B* tiind c b* este perpendicular pe am, respecti' A1, cu &eniunea c
a%1% perpendicular pe b%m%$ Se obine ast(el punctul 4#i, i%& care este ortocentrul triung<iului
MAB$
4#
Capitolul 3. Dreapta.
,rin punctele M i 4 se construiete a treia nli&e a triung<iului care reprezint soluia
proble&ei$ Se obser' c #M4& este concurent cu #AB& n punctul 3, iar condiia de
perpendicularitate este e'ident$
3.*. Probleme propue
3.*.1. S se reprezinte n tripl proiecie ortogonal dreapta D#$, $%, $%%& dat de
punctele A i B$ S se deter&ine ur&ele +#,, ,%, ,%%&, -#v, v%, v%%&, .#/, /%, /%%&, punctele 4
i 5 n care dreapta neap planele bisectoare$ S se speci(ice pe epur diedrele strbtute
de dreapta*
a) A(", #, 2#)1 B(!#, 36", "#)1
b) A("#, ", 34#)1 B(", 2", #)1
c) A(", 3#, 32#)1 B(!#, 6", 3"#)$
3.*.*. ,rin punctul M s se construiasc o orizontal #@&, o (rontal #(& si o dreapt de
pro(il #& concurente cu dreapta #D& de(init de punctele A i B*
a) 7(3", 2", #)1 A(2#, 6#, 4#)1 B(!#, ", ")1
b) 7(", 3", 3")1 A( "#, ", 34#)1 B(", 2", #)1
c) 7(#, ", #)1 A(#, 2", ")1 B(3#, #, 2")$
3.*.3. S se deter&ine ur&ele dreptei #AB& i punctele 4 i 5 n care dreapta neap
planele bisectoare*
a) A(#, ", ")1 B(4", 2", ")1
b) A(4", #, ")1 B(#, #, 2")1
c) A(2#, 6#, "#)1 B(2#, 2#, #)$
3.*.8. Se d punctul M e5terior dreptei #AB&$ Se cere s se deter&ine ade'rata
&ri&e a distanei de la punctul M la dreapta #AB&*
a) A(2#, 6#, 3#)1 B(!#, ", 3#)1 7(2", 2#, 4#)1
b) A(", 3#, #)1 B(4#, 3#, "#)1 7(2#, "#, #)1
c) A(", ", "")1 B(", "", ")1 7(3#, #, #)$
3.*.;. =eprezentai un seg&ent de dreapt de lungi&e 3# && din toate tipurile de
drepte particulare (paralele cu planele de proiecie, respecti' perpendiculare pe planele de
proiecie)$
4
Geometrie descriptiv. Teorie, aplicaii, teste.
3.*.<. S se deter&ine ur&ele +#,, ,%, ,%%&, -#v, v%, v%%&, pentru dreptele reprezentate n
epurele de &ai 9os$ S se speci(ice pe epur diedrele strbtute de drepte*
42
Capitolul 3. Dreapta.
TEET.
43