Sunteți pe pagina 1din 1

GRAFIC DE DESFASURARE

a inventarierii patrimoniului S.C. ____________________in anul 2012


Perioada de desfasurare a inventarierii ____________________ - ______________________ .
Nr. crt. Elementele patrimoniale
Perioada de inventariere
De la data de: Pana la data de:
0 1 2
1. Mijloace fixe
2. Materii prime si materiale
3. Obiecte de inventar
4. Marfuri
5. Ambalaje
6. Materiale aflate la terti
7.
unuri primite in custodie!
leasin"! c#irie! etc.
$.
Mijloace banesti si alte valori
%numerar in casierie!
disponibilitati banesti in conturi!
avansuri spre decontare! alte
valori! etc&
7.
'apital social %pe ba(a de
'ertificat 'onstatator eliberat de
)e"istrul 'omertului&
$.
'reante * clienti! debitori! creante
fiscale! etc
+.
,atorii * furni(ori! creditori!
obli"atii fiscale! etc.

Administrator! -resedinte comisie inventariere!
............ ..........................
Model oferit de * ///.cabinetexpert.ro * cu sprijinul membrilor "rupului 0contacafe.club1 %2a#oo 3roup&