Sunteți pe pagina 1din 5

SC ..

APROBAT,
R.C. : J/ . Administrator,
CUI : ..
PROCEDURI DE INVENTARIERE
Inventarierea se efectueaa ce! "utin o data "e an, de re#u!a !a sfarsitu! anu!ui.
SARCINILE ADMINISTRATORULUI
sau a!e a!tei "ersoane care are o$!i#atia #estionarii "atrimoniu!ui
Ras"underea "entru or#aniarea inventarierii revine administratoru!ui sau a!tei "ersoane care are
o$!i#atia #estionarii "atrimoniu!ui conform art. % a!in.&'( din )e#ea conta$i!itatii nr.%*/'++' re"u$!icata
si a O,-P *%.'/*//+ "entru a"ro$area 0orme!or "rivind or#aniarea si efectuarea inventarierii
e!emente!or de active!or, datorii!or si ca"ita!uri!or "ro"rii.
Persoana res"onsa$i!a cu inventarierea emite o deciie de numire a Comisiei de inventariere care
tre$uie sa contina:
1 com"onenta comisiei,
1 nume!e res"onsa$i!u!ui comisiei,
1 modu! de efectuare a inventarierii,
1 #estiuni!e su"use inventarierii,
1 data de ince"ere si terminare a o"eratiuni!or.
Masurile pe care trebuie sa le ia administratorul sau alta persoana care are obligatia gestionarii
patrimoniului "entru creearea conditii!or cores"unatoare de !ucru comisiei de inventariere sunt:
or#aniarea activitatii de trimitere a scrisori!or de circu!ariare "entru confirmari de so!d de !a
c!ienti, furniori si $anci inainte de data ince"erii "erioadei de inventariere2
or#aniarea de"oitarii va!ori!or materia!e #ru"ate "e sortoti"odimensiuni, codificarea acestora si
intocmirea etic3ete!or de raft2
tinerea !a i a evidentei te3nico1o"erative !a #estiuni!e de va!ori materia!e si a ce!ei conta$i!e si
efectuarea !unara a confruntarii date!or dintre aceste evidente2
"artici"area !a !ucrari!e de inventariere a intre#ii comisii de inventariere2
asi#urarea "ersona!u!ui necesar "entru mani"u!area va!ori!or materia!e care se inventariaa,
res"ectiv "entru sortare, aseare, cantarire, masurare, numarare etc.2
asi#urarea "artici"arii !a identificarea $unuri!or inventariate &ca!itate, sort, "ret etc.( a unor
"ersoane com"etente din unitate sau din afara acesteia, !a so!icitarea res"onsa$i1 !u!ui comisiei
de inventariere, care au o$!i#atia de a semna !iste!e de inventariere "entru atestarea date!or
inscrise2
dotarea #estiunii cu a"arate si instrumente adecvate si in numar suficient "entru masurare,
cantarire etc., cu mi4!oace de identificare &cata!oa#e, mostre, sonde etc.(, "recum si cu
formu!are!e si rec3iite!e necesare2
dotarea comisiei de inventariere cu mi4!oace te3nice de ca!cu! si de si#i!are a s"atii!or
inventariate2
dotarea #estiuni!or &ma#aine, de"oite etc.( cu doua randuri de incuietori diferite.

1
Comisia de inventariere se preocupa de :
5nainte de 5nce"erea o"era6iunii de inventariere s7 ia de !a #estionaru! r7s"un7tor de #estiunea
$unuri!or o dec!ara6ie scris7 din care s7 reu!te dac7:
1 #estionea7 $unuri 8i 5n a!te !ocuri de de"oitare2
1 5n afara $unuri!or entit76ii res"ective are 5n #estiune 8i a!te $unuri a"ar6in9nd ter6i!or, "rimite cu sau
f7r7 documente2
1 are "!usuri sau !i"suri 5n #estiune, des"re a c7ror cantitate ori va!oare are cuno8tin672
1 are $unuri nerece"6ionate sau care tre$uie e:"ediate &!ivrate(, "entru care s1au 5ntocmit
documente!e aferente2
1 a "rimit sau a e!i$erat $unuri f7r7 documente !e#a!e2
1 de6ine numerar sau a!te 39rtii de va!oare reu!tate din v9narea $unuri!or af!ate 5n #estiunea sa2
1 are documente de "rimire1e!i$erare care nu au fost o"erate 5n eviden6a #estiunii sau care nu au fost
"redate !a conta$i!itate.
;e asemenea, #estionaru! va men6iona 5n dec!ara6ia scris7 fe!u!, num7ru! 8i data u!timu!ui document
de intrare/ie8ire a $unuri!or 5n/din #estiune.
;ec!ara6ia se datea7 8i se semnea7 de c7tre #estionaru! r7s"un7tor de #estiunea $unuri!or 8i de
c7tre comisia de inventariere. Semnarea dec!ara6iei de c7tre #estionar se face 5n fa6a comisiei de
inventariere2
s7 identifice toate !ocuri!e &5nc7"eri!e( 5n care e:ist7 $unuri ce urmea7 a fi inventariate2
s7 asi#ure 5nc3iderea 8i si#i!area s"a6ii!or de de"oitare, 5n "reen6a #estionaru!ui, ori de c9te ori
se 5ntreru" o"era6iuni!e de inventariere 8i se "7r7se8te #estiunea.
;ocumente!e 5ntocmite de comisia de inventariere r7m9n 5n cadru! #estiunii inventariate 5n !ocuri
s"ecia! amena4ate &fi8ete, casete, du!a"uri etc.(, 5ncuiate 8i si#i!ate. Comisia de inventariere r7s"unde
de o"era6iunea de si#i!are2
s7 $aree 8i s7 semnee, !a u!tima o"era6iune, fi8e!e de ma#aie, men6ion9nd data !a care s1au
inventariat $unuri!e, s7 viee documente!e care "rivesc intr7ri sau ie8iri de $unuri, e:istente 5n
#estiune, dar ne5nre#istrate, s7 dis"un7 5nre#istrarea acestora 5n fi8e!e de ma#aie 8i "redarea !or !a
conta$i!itate, astfe! 5nc9t situa6ia scri"tic7 a #estiunii s7 ref!ecte rea!itatea2
s7 verifice numeraru! din cas7 8i s7 sta$i!easc7 suma 5ncas7ri!or din iua curent7, so!icit9nd
de"unerea numeraru!ui !a casieria entit76ii &!a #estiuni!e cu v9nare cu am7nuntu!(2
s7 contro!ee dac7 toate instrumente!e 8i a"arate!e de m7sur7 sau de c9nt7rire au fost
verificate 8i dac7 sunt 5n $un7 stare de func6ionare2
determinarea stocuri!or fa"tice se face astfe! 5nc9t s7 se evite omiterea ori inventarierea de
dou7 sau de mai mu!te ori a ace!ora8i $unuri.
5n cau! 5n care #estionaru! nu s1a "reentat !a data 8i ora fi:ate "entru 5nce"erea o"era6iuni!or
de inventariere, comisia de inventariere si#i!ea7 #estiunea 8i comunic7 aceasta administratoru!ui sau
a!tei "ersoane care are o$!i#a6ia #estion7rii entit76ii. Aceste "ersoane au o$!i#a6ia s7 5! 5ncuno8tin6ee
imediat, 5n scris, "e #estionar des"re re"ro#ramarea inventarierii ce tre$uie s7 se efectuee, indic9nd
!ocu!, iua 8i ora fi:ate "entru 5nce"erea o"era6iuni!or de inventariere. ;ac7 #estionaru! nu se "reint7
nici de aceast7 dat7 !a !ocu!, data 8i ora fi:ate, inventarierea se efectuea7 de c7tre comisia de
inventariere 5n "reen6a re"reentantu!ui s7u !e#a! sau a a!tei "ersoane, numit7 "rin deciie scris7, care
s7 5! re"reinte "e #estionar.
Pentru desfasurarea inventarierii se sisteaa o"eratiuni!e de intrare1iesire de $unuri su"use
inventarierii.
Pe toat7 durata inventarierii, "ro#ramu! 8i "erioada inventarierii se afi8ea7 !a !oc vii$i!.
Semnarea listelor de inventariere

Pe u!tima fi!7 a !istei de inventariere, #estionaru! tre$uie s7 men6ionee dac7 toate $unuri!e 8i
va!ori!e $7ne8ti din #estiune au fost inventariate 8i consemnate 5n !iste!e de inventariere 5n "reen6a sa.
;e asemenea, acesta men6ionea7 dac7 are o$iec6ii cu "rivire !a modu! de efectuare a inventarierii. <n
acest ca, comisia de inventariere este o$!i#at7 s7 ana!iee o$iec6ii!e, iar conc!uii!e !a care a a4uns se
vor men6iona !a sf9r8itu! !iste!or de inventariere.
2
)iste!e de inventariere se semnea7 "e fiecare fi!7 de c7tre "re8edinte!e 8i mem$rii comisiei de
inventariere, de c7tre #estionar, "recum 8i de c7tre s"ecia!i8ti so!icita6i de c7tre "re8edinte!e comisiei
de inventariere "entru "artici"area !a identificarea $unuri!or inventariate.
<n cau! #estiuni!or co!ective &cu mai mu!6i #estionari(, !iste!e de inventariere se semnea7 de c7tre
to6i #estionarii, iar 5n cau! "red7rii1"rimirii #estiunii, acestea se semnea7 at9t de c7tre #estionaru!
"red7tor, c9t 8i de c7tre ce! "rimitor.
Com"!etarea !iste!or de inventariere se efectuea7 fie fo!osind sistemu! informatic de "re!ucrare
automat7 a date!or, fie "rin 5nscrierea e!emente!or de active identificate, f7r7 s"a6ii !i$ere 8i f7r7
8ters7turi, conform "roceduri!or interne a"ro$ate.
Nu pot !ace parte din comisiile de inventariere
#estionarii de"oite!or su"use inventarierii
conta$i!ii care tin evidenta #estiunii res"ective, cu e:ce"tia unitati!or mici.
In comisii vor fi numite "ersoane cu "re#atire cores"unatoare economica si te3nica.
,em$rii comisii!or de inventariere nu "ot fi in!ocuiti decat in cauri $ine 4ustificate, "rin deciie scrisa,
emisa de administrator.

SARCINILE DIRECTORULUI ECONOMIC "sau CONTA#ILUL SE$%
In afara administratoru!ui sau a!tei "ersoane o$!i#ate !a #estionarea "atrimoniu!ui conform )e#ii
conta$i!itatii, directoru! economic &conta$i!u! sef( are urmatoare!e sarcini:
verifica intocmirea fise!or de inventariere cu va!ori!e scri"tice, #ru"area !or "e #estiuni si "e
ti"uri de stocuri sau a!te active/datorii si numerotarea !or2
verifica "redarea fise!or de inventariere catre res"onsa$i!u! comisiei/comisii!or de inventariere2
or#anieaa activitatea de trimitere a e:trase!or de cont catre c!ienti si furniori cu date
cores"unatoare din evidenta conta$i!a, "otrivit =>:trasu!ui de cont= &cod '?1.1@( sau "uncta4e!or
reci"roce scrise. 0eres"ectarea acestei "roceduri, "recum 8i refuu! de confirmare constituie a$ateri de
!a "reente!e norme 8i se sanc6ionea7 "otrivit !e#ii.
urmareste "rimirea e:trase!or de cont $ancare "entru toate conturi!e "ro"rii desc3ise !a $anci.
In acest sco", e:trase!e de cont din iua de @' decem$rie sau din u!tima i $ancar7, "use !a dis"oi6ie
de institu6ii!e de credit 8i unit76i!e Treoreriei Statu!ui, vor "urta 8tam"i!a oficia!7 a acestora.
dis"oni$i!it76i!e 5n !ei 8i 5n va!ut7 din casieria entit76ii se vor inventaria 5n u!tima i !ucr7toare a
e:erci6iu!ui financiar, du"7 5nre#istrarea tuturor o"era6iuni!or de 5ncas7ri 8i "!76i "rivind e:erci6iu!
res"ectiv, confrunt9ndu1se so!duri!e din re#istru! de cas7 cu monetaru! 8i cu ce!e din conta$i!itate.
inventarierea tit!uri!or "e termen scurt 8i !un# se va efectua "e $aa documente!or care atest7
de6inerea acestora &re#istru! ac6ionari!or, documente care au stat !a $aa ac3ii6iei sau "rimirii cu tit!u
#ratuit( cu res"ectarea !e#is!a6iei 5n vi#oare.
"entru toate ce!e!a!te e!emente de natura active!or, datorii!or 8i ca"ita!uri!or "ro"rii, cu ocaia
inventarierii, se verific7 rea!itatea so!duri!or conturi!or res"ective, iar "entru ce!e af!ate !a ter6i se fac
cereri de confirmare, care se vor ata8a !a !iste!e res"ective du"7 "rimirea confirm7rii.
SARCINILE DEPARTAMENTULUI &URIDIC
Sarcina de"artamentu!ui 4uridic consta in "unerea !a dis"oitia comisiei de inventariere a urmatoare!or
acte:
i"oteci &"rimite/date(2
#a4uri &"rimite/acordate(2
cereri de retrocedare2
situatia !iti#ii!or &cu c!ientii, furniorii si tertii(2
situatia c!ienti!or inso!va$i!i &"!an#eri in instanta, sentinte 4udecatoresti, ince"erea "rocedurii de
fa!iment, etc.(2
3
plangeri la organele de politie pentru clienti asupra carora se detin efecte de comert (CEC -uri, BO)
fara acoperire.
Sta'ilirea re(ultatelor inventarierii
Reu!tate!e inventarierii se sta$i!esc "rin com"ararea date!or constatate fa"tic 8i 5nscrise 5n
!iste!e de inventariere cu ce!e din eviden6a te3nico1o"erativ7 &fi8e!e de ma#aie( 8i din conta$i!itate.
<nainte de sta$i!irea reu!tate!or inventarierii se "rocedea7 !a o ana!i7 a tuturor stocuri!or
5nscrise 5n fi8e!e de ma#aie 8i a so!duri!or din conta$i!itate "entru $unuri!e inventariate. >rori!e
desco"erite cu aceast7 ocaie tre$uie corectate o"erativ, du"7 care se "rocedea7 !a sta$i!irea
reu!tate!or inventarierii "rin confruntarea cantit76i!or consemnate 5n !iste!e de inventariere cu eviden6a
te3nico1 o"erativ7 "entru fiecare "oi6ie.
Intocmirea procesului )ver'al privind re(ultatele inventarierii
Procesu!1ver$a! "rivind reu!tate!e inventarierii tre$uie s7 con6in7, 5n "rinci"a!, urm7toare!e
e!emente: data 5ntocmirii, nume!e 8i "renume!e mem$ri!or comisiei de inventariere, num7ru! 8i data
deciiei de numire a comisiei de inventariere, #estiunea/#estiuni!e inventariat7/inventariate, data
5nce"erii 8i termin7rii o"era6iunii de inventariere, reu!tate!e inventarierii, conc!uii!e 8i "ro"uneri!e
comisiei cu "rivire !a caue!e "!usuri!or 8i a!e !i"suri!or constatate 8i "ersoane!e vinovate, "recum 8i
"ro"uneri de m7suri 5n !e#7tur7 cu acestea, vo!umu! stocuri!or de"reciate, f7r7 mi8care, cu mi8care
!ent7, #reu vanda$i!e, f7r7 desfacere asi#urat7 8i "ro"uneri de m7suri 5n vederea reinte#r7rii !or 5n
circuitu! economic, "ro"uneri de scoatere din func6iune a imo$i!i7ri!or cor"ora!e, res"ectiv din eviden67
a imo$i!i7ri!or necor"ora!e, "ro"uneri de scoatere din u a materia!e!or de natura o$iecte!or de
inventar 8i dec!asare sau casare a unor stocuri, constat7ri "rivind "7strarea, de"oitarea, conservarea,
asi#urarea inte#rit76ii $unuri!or din #estiune, "recum 8i a!te as"ecte !e#ate de activitatea #estiunii
inventariate.
Pro"uneri!e cu"rinse 5n "rocesu!1ver$a! a! comisiei de inventariere se "reint7, 5n termen de A
i!e !ucr7toare de !a data 5nc3eierii o"era6iuni!or de inventariere, administratoru!ui, ordonatoru!ui de
credite sau "ersoanei res"onsa$i!e cu #estiunea entit76ii. Acesta, cu aviu! conduc7toru!ui
com"artimentu!ui financiar1conta$i! 8i a! conduc7toru!ui com"artimentu!ui 4uridic, decide asu"ra
so!u6ion7rii "ro"uneri!or f7cute, cu res"ectarea dis"oi6ii!or !e#a!e.

Completarea Re*istrului ) Inventar
=Re#istru!1inventar= &cod '?1'1*( este un document conta$i! o$!i#atoriu 5n care se 5nscriu
reu!tate!e inventarierii e!emente!or de natura active!or, datorii!or 8i ca"ita!uri!or "ro"rii, #ru"ate du"7
natura !or, conform "osturi!or din $i!an6. >!emente!e de natura active!or, datorii!or 8i ca"ita!uri!or "ro"rii
5nscrise 5n re#istru!1inventar au !a $a7 !iste!e de inventariere, "rocese!e1ver$a!e de inventariere 8i
situa6ii!e ana!itice, du"7 ca, care 4ustific7 con6inutu! fiec7rui "ost din $i!an6.
In cau! 5n care inventarierea are !oc "e "arcursu! anu!ui, date!e reu!tate din o"era6iunea de
inventariere se actua!iea7 cu intr7ri!e sau ie8iri!e din "erioada cu"rins7 5ntre data inventarierii 8i data
5nc3eierii e:erci6iu!ui financiar, date!e actua!iate fiind a"oi cu"rinse 5n re#istru!1inventar. O"era6iunea
de actua!iare a date!or reu!tate din inventariere se va efectua astfe! 5nc9t !a sf9r8itu! e:erci6iu!ui
financiar s7 fie ref!ectat7 situa6ia rea!7 a e!emente!or de natura active!or, datorii!or 8i ca"ita!uri!or
"ro"rii.
Com"!etarea re#istru!ui1inventar se efectuea7 5n momentu! 5n care se sta$i!esc so!duri!e tuturor
conturi!or $i!an6iere, inc!usiv ce!e aferente im"oitu!ui "e "rofit, 8i a4ust7ri!e "entru de"reciere sau
"ierdere de va!oare, du"7 ca. Re#istru!1inventar "oate fi ada"tat 5n func6ie de s"ecificu! 8i necesit76i!e
entit76i!or, cu condi6ia res"ect7rii con6inutu!ui minim de informa6ii "rev7ut "entru acesta.
4
Reu!tate!e inventarierii tre$uie 5nre#istrate 5n eviden6a te3nico1o"erativ7 5n termen de ce! mu!t
A i!e !ucr7toare de !a data a"ro$7rii "rocesu!ui1ver$a! de inventariere de c7tre administrator,
ordonatoru! de credite sau "ersoana res"onsa$i!7 cu #estiunea entit76ii. Reu!tatu! inventarierii se
5nre#istrea7 5n conta$i!itate "otrivit "revederi!or )e#ii nr. %*/'++', re"u$!icat7, 8i 5n conformitate cu
re#!ement7ri!e conta$i!e a"!ica$i!e.
Pe $aa re#istru!ui1inventar 8i a $a!an6ei de verificare 5ntocmite !a fine!e e:erci6iu!ui financiar se
5ntocme8te $i!an6u!, "arte com"onent7 a situa6ii!or financiare anua!e, a!e c7rui "osturi tre$uie s7
cores"und7 cu date!e 5nre#istrate 5n conta$i!itate, "use de acord cu situa6ia rea!7 a e!emente!or de
natura active!or, datorii!or 8i ca"ita!uri!or "ro"rii, sta$i!it7 "e $aa inventaru!ui.

Pre(entele proceduri sunt intocmite de SC ++++++++++, SRL cu respectarea
urmatoarelor acte normative
1)e#ea nr %*/+' Re"u$!icata,)e#ea conta$i!itatii
1O,- nr *%.'/*//+ "rivind norme!e "entru or#aniarea si efectuarea inventarierii e!emente!or de
natura active!or , datorii!or si ca"ita!uri!or "ro"rii.

5