Sunteți pe pagina 1din 4

`

Denumirea institutiei Denumirea institutiei


PROCES VERBAL DE INVENTARIERE
numrul din 31.12.2007
Comisiile de inventariere anual a patrimoniului, numite prin dispoziia
directorial numrul 20 / decembrie 2007 , formate din:
I. pentru inventarierea bunurilor aflate n estiunea d!lui ...................,
comisia de inventariere va avea urmtoarea componen:
...............
...............
...............
II. pentru inventarierea bunurilor aflate n estiunea d!lui ............................,
comisia de inventariere va avea urmtoarea componen:
...............
...............
...............
"naliz#nd listele de inventar ntocmite cu ocazia inventarierii elementelor
patrimoniale ale instituiei se constat urmtoarele:
$i%loace fi&e ...................... lei
din care:
- active fixe corporale ......................... lei
din care:
Simbol
cont
Denumire
Sold (debitor)
RON
212 Constructii
2131 Echipamente tehnologice
2133 i!loace de transport
1
- active fixe necorporale "cont 20#$ ................... lei
"mortizari privind activele fi&e necorporale "cont 2%0$ .................. lei
"mortizari privind activele fi&e corporale "cont 2%1$ .................. lei
$ateriale consumabile "cont 302$ ..................
lei
din care:
Com&usti&ili .lei
'iese de schim& -
(lte materiale . lei
Carnete &ilete spectacol . lei
'biecte de inventar "cont 303$ .................. lei
(aranii materiale "cont ##0$ .................. lei
)anca *cont +,-. ! conf extras din 2%.12.2007 - lei
Conturi curente la banci *proiect /0are.
Ct #121 2)1* lei
Ct. #12* 0)*% E+, - 1).1 lei
1isponibil fonduri e&t nerambursabile */0are 2. .................. lei
! conf extras din 2%.12.2007 "ct #1#$
Casa *cont +2-. ! conf 3C nr. ,2 din 20.-2.2007 0,00 lei
"lte valori .................. lei
din care: )C4!uri 1.2#0)00 lei
)ilete cu valoare nominal 7.2%*)00 lei
"lte valori %.#2#)00 lei
Contul --7 3ezultatul reportat ..................
lei
Contul -2- profit/pierdere ..................
lei
din care: proiect 'hare ...... lei / sold creditor
&uget ...... lei / sold de&itor
4urnizori "cont *01$ - lei
deoarece la data inventarierii obliatiile catre furnizorii institutiei au fost stinse n
totalitate
2
4urnizori de imobilizari "cont *0*$ ..................
lei
Clienti "cont *11$ - lei
Conturile 52- *personal salarii datorate., 527 *3eineri din retribuii datorate tertilor.,
526 *"lte datorii si creante in leatura cu personalul., 52- *asiurri sociale., 527
*decontari cu fondul de 7oma%. 526, 555 *impozit pe venitul din salarii. prezint
solduri finale creditoare at#t faptic c#t 7i scriptic *prin confruntarea soldurilor nscrise
n evidentele contabile cu cele nscrise n centralizatorul salariilor pe luna
decembrie, vizat de 8rezoreria $inicipal )oto7ani. deoarece obliaiile salariale la
data inventarierii acestor solduri nu au fost stinse n totalitate urmnd a se stine
odat cu lic0idarea lunii decembrie 2007 *care va fi n ianuarie 2006.:
Simbol
cont
Denumire
Sold
(debitor)
RON
52- /ersonal 9 salarii datorate
527 3eineri din retribuii datorate tertilor
526 "lte datorii si creante in leatura cu
personalul
52- "siurari sociale
*311 C(0 anga!ator
*312 C(0 anga!ati
*313 1d sanatate anga!ator
*31* 1d sanatate anga!ati
*31# 1d accidente de munca si &olo prof
*31. 1d concedii si indemni2atii anga!ator
527 "%utor de 7oma%
*371 1ond 3oma! anga!ator
*372 1ond 3oma! anga!a4i
526 "lte datorii si creante sociale
552 8:" de recuperat
555 Impozit pe venituri din salarii
C0eltuielile institutiei *clasa ,. prezinta sold final nul
:eniturile institutiei *clasa 7. prezinta sold final nul
Simbol cont Denumire Rulaj RON
705 :enituri din lucrari e&ecutate si
servicii prestate
706 :enituri din activitati diverse
7-; "lte venituri operationale
7+6 "lte venituri din e&ploatare
7,+ :enituri din diferente de curs
3
valutar
7,, :enituri din dobanzi
772 <ubventii
775 4inantare din fonduri e&terne
nerambursabile
TOTAL clasa 7
"naliz#nd listele de inventar ntocmite cu ocazia inventarierii nu s!au constatat
diferene ntre soldurile scriptice 7i faptice ale valorilor e&istente n patrimoniul instituiei.
5&serva4ii 3i propuneri ale comisiei:
1epozitarea bunurilor aflate n maazia instituiei este fcut corespunztor=
4i7ele de maazie sunt operate la zi, se prezint ordonat 7i sunt corespunztor
ar0ivate.
>n urma inventarierii comisia a observat c unele articole sunt dep7ite at#t fizic
c#t 7i moral 7i au ndeplinit termenul leal pentru casare. /ropunerile comisiei pentru
casare sunt ane&ate la prezentul proces verbal urm#nd ca conducerea instituiei s
analizeze aceste propuneri 7i s procedeze n consecin.
1rept pentru care s!a nc0eiat prezentul proces verbal, n 2 e&emplare, din care:
unul s!a nm#nat directorului instituiei=
unul s!a nm#nat compartimentului financiar contabil=
7i unul s!a nm#nat estionarului bunurilor inventariate.
C'$I<I" 1? I@:?@8"3I?3? 1I3?C8'3 C'@8")IA B?4
4