Sunteți pe pagina 1din 38

SUBIECT

Enumerai sanciunile disciplinare ale funcionarilor publici i comentai modul de


aplicare al acestora.
20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 77 alin. !" i art. 7#
$ enumerarea sanciunilor disciplinare % & sanciuni ' (punct
$ aplicarea mustr)rii scrise % ! puncte
$ aplicarea celorlalte sanctiuni % * puncte
$ condiiile de aplicare a sanciunii cercetare prealabil)+ audiere" % ! puncte
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Tipuri de r)spundere aplicabile funcionarilor publici pentru .nc)lcarea cu /ino/)ie a
.ndatoririlor de ser/iciu. 0efinii fiecare tip de r)spundere .n parte$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 7*+ art. #!+ art. #&+ art. #*+ art. #1
$ R)spundere disciplinar)+ contra/enional)+ ci/il) sau penal) % ! puncte
$ R)spunderea disciplinar) $ ! puncte
$ R)spunderea contra/enional) a funcionarilor publici $ ! puncte
$ R)spunderea ci/il) a funcionarului public % ! puncte
$ R)spunderea funcionarului public pentru infraciunile s)/2rite .n timpul
ser/iciului sau .n le-)tur) cu atribuiile funciei publice pe care o ocup) $ ! puncte
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
3n cadrul instituiei publice au fost sancionai disciplinar doi funcionari publici. 4rimului
funcionar public i$a fost aplicat) sanciunea mustr)rii scrise .n urm) cu 1 luni+ iar celui
de$al doilea sanciunea retro-rad)rii .n funcia public) pe o perioad) de 1 luni+ .n urm) cu
! luni.
4reci,ai i moti/ai dac) se impune .n /reun ca, radierea de drept a sanciunii
disciplinare.$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. #2
$ 5e radia,) sanciunea mustr)rii scrise % & puncte
$ Radiere mustrare scris) $ .n termen de 1 luni de la aplicare % ! puncte
$ Moti/are % prin efectul le-ii % & puncte
$ Retro-radarea .n funcia public) pe o perioad) de p2n) la un an se radia,) .n
termen de un an de la e'pirarea termenului pentru care a fost aplicat). % & puncte
(
$ Capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Aplicarea sanciunilor disciplinare i competena aplic)rii acestora+ cu preci,area
termenelor+ condiiilor de aplicare i de radiere.0ai un e'emplu de sanciune disciplinar)
i preci,ai termenul de radiere a acesteia.$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 77 alin. *"+ art. 7#+ art. 76 alin. (" + art. #2
$ identificarea termenului de aplicare a sanciunii % ( punct
$ identificarea modalit)ilor de aplicare7 persoana care are competena numirii+ la
propunerea comisiei de disciplin) % ( punct+ direct de c)tre conduc)tor % ( punct
$ identificarea condiiilor de aplicare7 cercetare prealabil) % 2 puncte+ audiere
funcionar public % 2puncte+
$ termenele de radiere % ! puncte
$ constatare prin act administrati/+ cu e'cepia destituirii % 2 puncte
$ e'emplul pre,entat $ ! puncte
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Comentai situaiile .n care este an-a8at) r)spunderea ci/il) a funcionarului public.$ 20
puncte
BAREM CORECTARE
$ enumerarea situaiilor .n care acesta se an-a8ea,) % ! situaii ' 2 p91 puncte
$ enumerarea modalit)ilor prin care se dispune repararea pa-ubei.$ 2'2p9 & puncte
$ preci,area termenului de !0 de ,ile % ( puncte
$ enunarea posibilit)ii funcionarului de a se adresa instanei de contencios.$ 2
puncte
$ preci,area termenul de prescripie de ! ani+ a dreptului conduc)torului instituiei
de a emite ordinului:dispo,iiei de imputare de la data producerii pa-ubei.$ 2
puncte
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Anali,ai pre/ederile le-ale pri/ind r)spunderea funcionarului public pentru infraciunile
s)/2rite .n timpul ser/iciului sau .n le-)tur) cu atribuiile funciei publice pe care o
ocup).$ 20 puncte
2
BAREM CORECTARE
Art. #1
$ modalitatea de an-a8are a r)spunderii% ! puncte
$ condiiile .n care are loc suspendarea % & puncte
$ m)surile dispuse .n ca, de ac;itare sau .ncetare a procesului penal % & puncte
$ condiiile de sesi,are a comisiei de disciplin) % 2 puncte
$ condiiile de mutare % 2 puncte
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
0etaliai pre/ederile <e-ii nr.(##:(666 pri/ind 5tatutul funcionarilor publici r2" cu
modific)rile i complet)rile ulterioare referitoare la perfecionarea funcionarilor publici.$
20 puncte
BAREM CORECTARE
art.*0 din <e-ea nr.(##:(666
$este un drept i o obli-aie$ (punct
$obli-aiile autorit)ilor :instituiilor publice $ 2 puncte
$drepturile funcionarilor publici pe perioada perfecion)rii$ ! puncte
$obli-aiile funcionarilor publici .n ca,ul cursurilor cu durat) mai mare de 60 de
,ile$ * puncte
$preci,area studiilor ce nu constituie forme de perfecionare profesional)$ ( puncte
$obli-aiile autorit)ilor :instituiilor publice pri/ind planul de perfecionare % !
puncte
$capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$*
puncte
SUBIECT
E/aluarea performanelor profesionale indi/iduale ale funcionarilor publici. Consecine
asupra carierei funcionarului public. Obli-aiile funcionarilor publici de conducere .n
acest proces. <e-ea nr.(##:(666 pri/ind 5tatutul funcionarilor publici+ republicat)+ cu
modific)rile i complet)rile ulterioare i <e-ea nr.7: 200&+ pri/ind Codul de conduit) al
funcionarilor publici+ republicat)"$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 16 din <e-ea nr. (##:(666 r2"+ cu modific)rile i complet)rile ulterioare
$ 4rocesul de e/aluare. Calificati/e.$ * puncte
$ Consecine asupra carierei $* puncte
$ Obli-aiile funcionarilor publici de conducere. Obiecti/itatea .n e/aluare$ *
puncte
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
!
SUBIECT
Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a
funciilor publice+ ca instrument mana-erial+ conform dispo,iiilor <e-ii nr. (##:(666
pri/ind 5tatutul funcionarilor publici r2"+ cu modific)rile i complet)rile ulterioare.$ 20
puncte. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.2! din <e-ea nr.(##:(666
$pre/i,ionarea modalit)ilor de ocupare a funciilor publice pentru anul /iitor$ 1
puncte
$elaborarea planului de ocupare a funciilor publice coninut+ transmitere+
aprobare"$ 6 puncte
$capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$*
puncte
SUBIECT
=umirea+ eliberarea din funcia public) i e/aluarea performanelor indi/iduale a .nalilor
funcionari publici+ conform <e-ii nr. (##:(666 rep. 2 pri/ind 5tatutul funcionarului
public.$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. (6 i art. 20
$ enumerarea entit)ilor competente a numi i a elibera .nalii funcionari publici+
identificarea funciilor publice corespun,)toare cate-oriei .nalilor funcionari
publici raportat la acestea> $ 2'* puncte % (0 puncte
$ e/aluarea anual) % ( punct
$ e/aluarea -eneral) % ( punct
$ competena de e/aluare comisia" $ ( punct+ numirea comisiei % 2 puncte
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Comentai obli-aia autorit)ilor i instituiilor publice de a re,er/a postul aferent funciei
publice de e'ecuie+ pe perioada suspend)rii raportului de ser/iciu precum i m)surile pe
care le poate lua conduc)torul autorit)ii sau instituiei publice .n /ederea desf)ur)rii .n
condiii normale a acti/it)ii.$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
art. & alin.!"+ art.!1+ art. 61 alin. !"
$ pre,entarea obli-aiei % * puncte
$ ocuparea postului pe durata suspend)rii prin concurs:redistribuire% 2 puncte
$ .ncetarea i modificarea raportului de ser/iciu pe perioada suspend)rii % ! puncte
$ comentarii asupra impedimentelor -enerate de reor-ani,area acti/it)ii instituiei
sau autorit)ii
&
publice care necesit) reducere de posturi+ inclusi/ posturi ale c)ror titulari au
raportul de ser/iciu suspendat % * puncte
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
4re,entai situaiile .n care raportul de ser/iciu al funcionarului public poate .nceta din
moti/e imputabile acestuia. Termenul de comunicare al actelor administrati/e$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 66 alin. (" lit. d."+ art. 66 alin. 2"+ art. (0(
$ 4entru incompetena profesional)+ .n ca,ul obinerii calificati/ului
?nesatisf)c)tor? la e/aluarea performanelor profesionale indi/iduale % ! puncte
$ Ca sanciune disciplinar) % ! puncte
$ 5ituaii7 s)/2rirea repetat) a unor abateri disciplinare sau a unei abateri
disciplinare care a a/ut consecine -ra/e % ! puncte+ s$a i/it un moti/ le-al de
incompatibilitate+ iar funcionarul public nu acionea,) pentru .ncetarea acestuia
.ntr$un termen de (0 ,ile calendaristice de la data inter/enirii ca,ului de
incompatibilitate. % ! puncte
$ Actele administrati/e se comunic) funcionarului public .n termen de * ,ile
lucr)toare de la data emiterii % ! puncte
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
4re,entai i comentai ca,urile .n care sunt consultate comisiile paritare+ atribuiile
acestora precum i m)surile care pot fi cuprinse .n acordurile colecti/e. $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
art.72 alin.("+ art. 7&
$ & ca,uri ' ( punct$ & puncte
$ atribuii comisii paritare $ ! ' 2 puncte $ 1 puncte
$ m)suri acord colecti/ * ' ( % * puncte
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
4re,entai modalit)ile de .ncetare a raportului de ser/iciu. Tratai i comentai .ncetarea
de drept a raportului de ser/iciu. $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 67 i art. 6#
$ * modalit)i ' ( punct 9 * puncte>
*
$ enumerarea situaiilor de .ncetare de drept % #'(punct $ # puncte>
$ termenul de constatare a ca,ului de .ncetare a raportului de ser/iciu $ ( punct >
$ termenul de comunicare a actului administrati/ de .ncetare a raportului de
ser/iciu % ( punct
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
4re,entai modalit)ile de .ncetare a raportului de ser/iciu. Tratai i comentai eliberarea
din funcia public) a funcionarului public.$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 67 i art. 66
$ pre,entarea modalit)ilor de .ncetare a raportului de ser/iciu7 * modalit)i ' 0+*
puncte 9 2+* puncte>
$ ca,urile de eliberare din funcia public) 9 7 ca,uri ' ( punct 97 puncte7
$ obli-aiile instituiei .n ceea ce pri/ete eliberarea funcionarilor publici din
moti/e neimputabile lor prea/i,+ reducere pro-ram+ posturi /acante+ lista A=@4" %
& puncte
$ prioritatea funcionarului public de conducere % ( punct
$ reali,area transferului % 0+* punct
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
4re,entai situaiile .n care funcionarii publici care urmea,) forme de perfecionare
profesional) beneficia,) de drepturile salariale cu/enite. 4reci,ai care sunt studiile care
nu constituie forme de perfecionare profesional). Obli-aia de comunicare a planului de
perfecionare profesional).$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. *( alin. (" i 2"+ art. *2 i art. *!
$ identificarea situaiilor 7 2 situaii ' ! puncte % 1 puncte
$ identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecionare profesional)7 2
tipuri ' ! puncte % 1 puncte
$ comunicarea c)tre A-enia =aional) a @uncionarilor 4ublici $ ! puncte
$ capacitatea de anali,a i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'primarii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Comparai modalit)ile de elaborare+ aprobare i transmitere a planului de ocupare a
funciilor publice+ pentru autorit)ile i instituiile publice din administraia public)
1
central) i pentru cele din administraia public) local). Consideraii pri/ind acest
instrument. 20 puncte
BAREM CORECTARE
$instituia care elaborea,) planul $ art. 2!+ alin 2" $* puncte
$modalitatea de .ntocmire art. 2!+ alin !" % & puncte
$aprobarea i transmiterea planului+ comparati/ pentru cele dou) tipuri de instituii
$ 2!+ alin &"+ alin *"% 1 puncte
$capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$*
puncte
SUBIECT
4re,entai modalit)ile de reali,are i condiiile .n care se efectuea,) redistribuirea
funcionarilor publici de c)tre A-enia =aional) a @uncionarilor 4ublici. 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ modalit)ile de redistribuire .n funcie de distan) % ! puncte %art. (0&+ alin ("+
lit. a"$ b"
$ redistribuirea pe funcii de conducere i e'ecuie % & puncte $ art. (0&+ alin 2"$&"
$ redistribuirea pe funcii temporar /acante i testarea % ! puncte $ art. (0&+ alin *"
$ etapele finale ale redistribuirii % * puncte $ art. (0&+ alin 1"$#"
$ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$*
puncte
SUBIECT
Anali,ai comparati/ reor-ani,area i .ncetarea acti/it)ii unei instituii publice i
consecinele acesteia asupra carierei funcionarilor publici $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 66 + art. (00
$ Asem)n)ri7 moti/e neimputabile % ( punct+ dispus prin act administrati/ ( punct+
termen comunicare act % ( punct+ prea/i, % ( punct+ reducere pro-ram lucru %
(punct+ solicitare la A=@4 list) funcii publice /acante % ( punct+ prioritate
funcionar public conducere % ( punct+
$ 0eosebiri7 $ Reor-ani,area7 are loc prin reducerea postului ocupat % ( punct+
punere la dispo,iie funcii /acante % ( punct+ ca,uri numire % 2 puncte+ criterii
numire % 2 puncte+ or-ani,are e'amen % ( punct+ 8ustificare reducere post:
interdicie .nfiinare post % ( punct
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
7
SUBIECT
Care sunt etapele reor-ani,)rii unei autorit)i sau instituii publiceA 0repturile
funcionarilor publici i obli-aiile instituiilor publice .n ca, de reor-ani,are. $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 66+ art. (00+ art. (07 alin. (" lit.c." i alin. !"+ art. (0* alin. ("
$ stabilirea funcii publice+ a/i, A=@4+ emitere act administrati/
reor-ani,are:eliberare din funcie%& puncte
$ numire .n noile funcii publice:criterii le-ale % & puncte
$ termen de prea/i, i drepturi ce decur- din el % ! puncte
$ solicitare A=@4 lista funcii publice /acante$(punct
$ prioritate funcionar de conducere$(punct
$ eliberarea din funcia public) i trecerea .n corpul de re,er/) $2 puncte
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
5copul ca,ierului administrati/. 4re,entai situaiile .n care funcionarului public .i este
necesar ca,ierul administrati/+ pentru de,/oltarea carierei acestuia. 20 puncte
BAREM CORECTARE
art. 1* alin. 2" lit.d."+ art. 11 lit. e."+ art. 70 alin. 2" lit. c."+ art.#(. art. 62
$ concurs sau e'amenul de promo/are .n -radul profesional % ! puncte
$ concursul de promo/are .ntr$o funcie public) de conducere % ! puncte
$ promo/are rapid)% ! puncte
$ e'ercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere /acante sau
temporar /acante % ! puncte
$ scopul % e/ideniere situaie disciplinar) % ! puncte
$ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$*
puncte
SUBIECT
4re,entai trei situaii care ar putea constitui impedimente .n -estionarea eficient) a
resurselor umane .n cadrul unei instituii publice din administraia public) central):local)
precum i m)surile corelati/e de diminuare a acestora. 20 puncte
BAREM CORECTARE
$pre,entarea impedimentelor % !'!puncte $ 6puncte
$m)suri de diminuare a efectelor % 1 puncte
$capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $ *
puncte
#
SUBIECT
Anali,ai comparati/ eliberarea din funcia public)+ urmare a reor-ani,)rii acti/it)ii+ prin
reducerea postului ocupat de funcionarul public i destituirea din funcia public).
Consecine asupra carierei funcionarilor publici $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 66+ art. (0(+ art. (0* alin. ("
Asem)n)ri7
$ .ncetare a raporturilor de ser/iciu % ( punct
$ dispus prin act administrati/+ termen comunicare % ( punct
0eosebiri7
$ eliberare $ 7 puncte din care7
$ moti/ neimputabil+ intrare .n corpul de re,er/)7 $ 2 puncte
$ drepturi funcionar public:obli-aii instituie7 prea/i, % ( punct+ reducere
pro-ram% ( punct+ punere la dispo,iie funcii publice /acante% ( punct+ solicitare
la A=@4 list) funcii publice /acante % ( punct+ prioritate funcionar de conducere
% ( punct
$ destituire $ 1 puncte din care7
$ sanciune disciplinar)+ moti/ imputabil% ( punct
$ identificarea celor dou) situaii % ( punct
$ art. (0* alin. (" $ nu se intr) .n corpul de re,er/) % 2 puncte
$ art. *& lit. i." $ interdicia de ocupare a unei funcii publice% 2 puncte
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Anali,ai comparati/ destituirea din funcie public) i demisia $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. (0(+ art. (02+ art. (0* alin. ("
$ ambele $ situaii de .ncetare% 2 puncte
$ nu se intr) .n corpul de re,er/) % ( punct
$ destituirea $ prin act administrati/ al persoanei care are competena le-al) de
numire+ ca sanciune disciplinar) aplicat) pentru moti/e imputabile funcionarului
public % ! puncte
$ situaii % 2 puncte
$ comunicare act administrati/ $ 2 puncte
$ demisia %manifestarea /oinei funcionarului public % (punct
$ notificare scris) persoanei care are competena le-al) de numire% 2 puncte
$ nu se moti/ea,) % ( punct
$ producere efecte% ( punct
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
6
SUBIECT
Ca,uri .n care autoritatea ori instituia public) are obli-aia de a solicita A-eniei
=aionale a @uncionarilor 4ublici+ .n perioada de prea/i,+ lista funciilor publice /acante.
Ca,urile i criteriile de numire a funcionarilor publici la reor-ani,are. $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 66 alin. (" lit. a"$c" i e."i alin. 1"+ art. (00 alin. (" i 2"
$ enumerarea ca,urilor &'( punct:$& puncte
$ dac) nu e'ist) funcii /acante corespun,)toare % ( punct
$ ca,uri de numire $ & '(punct:$& puncte
$ criterii % &'(punct $ &puncte
$ 8ustificare reducere post i or-ani,are e'amen+ interdicie .nfiinare posturi
similare % 2 puncte
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Anali,ai .n mod comparati/ detaarea funcionarilor publici i e'ercitarea cu caracter
temporar a unei funcii publice de conducere. $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. #6 + art. 62
Asem)n)ri7
$ modalit)i de modificare a raporturilor de ser/iciu $ ( punct
$ perioada de dispunere % ( punct
$ se pot reali,a pe funcii de conducere % ( punct>
$ situaia de e'cepie pri/ind funciile din cate-oria .nalilor funcionari publici % (
punct
$ posibilitatea reali,)rii pe funcii publice cu statut special % ( punct
0eosebiri7
$ prelun-ire detaare+ necesitate acord funcionarului public % ( punct>
$ condiiile de reali,are detaare % ! puncte
$ condiiile de reali,are e'ercitare cu caracter temporar % ! puncte
$ situaii .n care este necesar a/i,ul A=@4 detaare conducere+ e'ercitare funcie
public) conducere /acant)" % ! puncte
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
4re,entai modalit)ile de modificare a raportului de ser/iciu. Tratai e'ercitarea cu
caracter temporar a unei funcii publice de conducere /acante. $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. #7 alin. 2"+ art. 62
(0
$ pre,entare modalit)i modificare raport de ser/iciu $*'(punct$ * puncte
$ condiii reali,are pe funcii publice conducere /acante sau temporar /acante % !
puncte
$ e'cepia funciei publice corespun,)toare cate-oriei .nalilor funcionari publici %
2 puncte
$ perioad) dispunere /acant) % ( punct
$ e'cepia+ prelun-ire e'ercitare /acant) % (punct
$ perioad) dispunere temporar /acant)$2 puncte
$ salariul % (punct
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
4re,entai modalit)ile de modificare a raportului de ser/iciu. Tratai i comentai
mutarea .n cadrul autorit)ii sau instituiei publice ori .n cadrul altei structuri f)r)
personalitate 8uridic) a autorit)ii sau instituiei publice $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. #7 alin.2"+ art. 6(
$ ca,uri de modificare a raporturilor de ser/iciu *'( punct $ * puncte
$ tipuri de mutare $ ( punct
$ mutarea definiti/)+ dispus) de conduc)tor % 2puncte+ la solicitarea funcionarului
public % (punct+ .n alte situaii pre/),ute de le-e % (punct+ ca,ul .nalilor
funcionari publici$(punct
$ mutarea temporar) %(punct
$ e'cepia mutare definiti/):temporar) solicitat) de funcionarul public % ( punct
$ mutarea .n alt) localitate (punct
$ refu, mutare (punct
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
0escriei competena de or-ani,are a concursurilor de recrutare pentru ocuparea
funciilor publice din cadrul autorit)ilor i instituiilor publice.Comentai rolul
responsabilului de procedur).
20 pct
BAREM CORECTARE
$ 5tabilirea competenei de or-ani,are a concursurilor % * puncte
$ Re-uli specifice aplicabile autorit)ilor i instituiilor publice % & puncte
$ Competena A=@4 de or-ani,are a concursurilor % 2 puncte
$ Coninutul .ntiin)rii transmise c)tre A=@4 % 2 puncte
$ Rolul responsabilului de procedur) % 2 puncte
((
$ Capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
0efinii r)spunderea funcionarilor publici.
4re,entai i comentai r)spunderea ci/il) i r)spunderea penal) a funcionarilor publici. $
20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.7*+ art. #&+ art. #*+ art.#1
$ considerente -enerale cu pri/ire la r)spunderea funcionarilor publici % (punct
$ r)spunderea ci/il) % situaii !'( punct $! puncte
$ recuperarea pa-ubelelor % & puncte
$ funcionarul public se poate adresa instanei % ( punct
$ prescriere % ( punct
$ r)spunderea penal)$ c2nd se an-a8ea,) $(punct
$ obli-aia an-a8atorului .n situaia trimiterii .n 8udecat) a funcionarului public$
(punct
$ obli-aia an-a8atorului .n situaia ac;it)rii sau .ncet)rii procesului penal$(punct
$ .n ce situaie este sesi,at) comisia de disciplin)$(punct
$ obli-aia an-a8atorului .n situaia .nceperii urm)ririi penale$(punct
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
4reci,ai i comentai .n ce const) dreptul funcionarilor publici de a beneficia de
protecia le-ii .n e'ercitarea atribuiilor de ser/iciu.
20 puncte
BAREM CORECTARE
$ obli-ati/itatea autorit)ii sau instituiei .n asi-urarea proteciei funcionarului
public $& puncte
$ m)surile speciale de protecie pentru anumite cate-orii de funcionari publici+
propunere i a/i,are $ 1 puncte
$ obli-ati/itatea autorit)ii sau instituiei publice de a acorda desp)-ubiri
funcionarului public .n situaia .n care acesta a suferit un pre8udiciu .n e'ercitarea
atribuiilor de ser/iciu $ * puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor$ *
puncte
SUBIECT
R)spunderea contra/enional) i ci/il) a funcionarilor publici+ precum i repararea
pa-ubelor produse. $ 20 puncte
(2
BAREM CORECTARE
Art. #! % art. #*
$ r)spunderea contra/enional) % condiii an-a8are % 2 puncte
$ posibilitate contestare de c)tre funcionarul public % 2 puncte
$ r)spunderea ci/il) % situaii !'2puncte$1puncte
$ recuperarea pa-ubelelor % !puncte
$ funcionarul public se poate adresa instanei % ( punct
$ prescriere % ( punct
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
4re,entai principiul subordonar)rii ierar;ice i limitele acestuia 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.!+ art.&*+ art.&#
$ principiu care st) la ba,a e'ercit)rii funciei publice % & puncte
$ obli-aia de a re,ol/a lucr)rile .n termenele stabilite i de a nu primi direct cereri
care intr) .n competena lor % * puncte
$ situaia de e'cepie de a refu,a .ndeplinirea unei dispo,iii primite de la superiorii
ierar;ici+ dac) o consider) ile-al). % 1 puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor$ *
puncte
SUBIECT
4re,entai rolul compartimentelor de resurse umane .n -estiunea funciilor publice i a
funcionarilor publici+ formulai i fundamentai minim ! propuneri de .mbun)t)ire a
modului de -estiune.$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ art. 2& % obli-aii compartimente RB % reali,are -estiune curent) a resurselor
umane i a funciilor publice % 2 puncte
$ colaborarea direct) cu A=@4 % ( punct
$ formulare de propuneri % ! ' 2 $ 1 puncte
$ fundamentare propuneri %! ' 2 $ 1 puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor$ *
puncte
SUBIECT
Rolul i importana depunerii 8ur)m2ntului de credin) pre/),ut de 5tatut pentru
funcionarii publici.
20 puncte
(!
BAREM CORECTARE
Art.12 alin.1" i 7".
$ procedura obli-atorie a depunerii 8ur)m2ntului $* puncte
$ termenul de depunere a 8ur)m2ntului i forma depunerii$ *puncte
$ consecinele refu,ului depunerii 8ur)m2ntului $* puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor$ *
puncte
SUBIECT
Re-uli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcii publice de e'ecuie
din cadrul unei instituii publice locale. $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.*&+ art.*7+ art.*#
$ Condiii -enerale de ocupare a unei funcii publice % * puncte
$ Condiiile de /ec;ime $ * puncte
$ Or-ani,area concursului de recrutare % * puncte
$ Capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
4re,entai .n ce ba,) se nasc i se e'ercit) raporturile de ser/iciu ale funcionarilor
publici+ care este perioada de e'ercitare a raporturilor de ser/iciu ale funcionarilor
publici+ precum i modalit)ile de ocupare a unei funcii publice temporar /acante. 20
puncte
BAREM CORECTARE
Art.2 alin.2"+ art.&+
$ preci,area c) este act administrati/ de numire$ ( punct
$ preci,area c) perioada este nedeterminat)$ ( punct
$ pre,entarea modalit)ilor de ocupare a funciei temporar /acante$ 6 puncte 2'
&+*puncte"
$ pre,entarea efectelor asupra carierei persoanei care ocup) funcia temporar
/acant)+ respecti/ c) dob2ndete calitatea de funcionar public pentru perioada .n
care ocup) temporar funcia public) i c) nu beneficia,) de dreptul de a intra .n
corpul de re,er/) al funcionarilor publici dup) .ncetarea raportului de ser/iciu.$
&puncte 2'2puncte"
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
4re,entai i comentai modalit)ile de ocupare a funciilor publice de e'ecuie i de
conducere temporar /acante. 20 puncte
(&
BAREM CORECTARE
Art.& alin.!"+ art.62 alin.&"+
$ prin redistribuire din corpul de re,er/) al funcionarilor publici de c)tre A=@4 $ *
puncte
$ prin concurs$ * puncte
$ prin e'ercitare cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere temporar
/acante$ * puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
0escriei modalit)ile de ocupare a funciilor publice de conducere cu caracter temporar+
condiiile i procedurile aplicabile. 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ art. #6 alin. 2"+ art. 62 $ identificare modalit)i detaare+ e'ercitare cu caracter
temporar" % 2 puncte
$ descrierea condiiilor i procedurilor % (! puncte din care7
$ detaarea7 termen 1 luni cu prelun-ire ! luni" % ( punct+ a/i, A=@4 % ( punct+
.ndeplinire condiii studii %(punct+ /ec;ime % ( punct+ ine'istena funcionarilor
publici .n instituie care s) fie promo/ai % 2 puncte
e'ercitarea cu caracter temporar7 identificarea celor 2 situaii % 2 puncte+ condiie
studii % (punct+ /ec;ime %(punct+ situaia disciplinar) % ( punct+ termen /acante 1
luni cu prelun-ire ! luni" % ( punct+ termen temporar /acante %(punct
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
4re,entai modalit)ile de ocupare a funciilor publice. 0etaliai promo/area
funcionarilor publici.20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.*1+ art. 1!+ art. 1&+ art. 1*+ art.11+ art.1#+ art.70
$ modalit)ile de ocupare a funciilor publice$* puncte
$ noiuni -enerale pri/ind promo/area funcionarilor publici$ ( puncte
$ promo/area .n -radul profesional imediat superior celui deinut $ & puncte
$ promo/area .n clas) $( puncte
$ promo/area .ntr$o funcie public) de conducere $& puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
(*
SUBIECT
4re,entai modalit)ile de ocupare a funciilor publice. 0etaliai transferul funcionarilor
publici. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.*1+ 60
$ modalit)ile de ocupare a funciilor publice $ * puncte
$ transferul .n interesul ser/iciului $ & puncte
$ transferul la cerere$ & puncte
$ publicitatea funciilor publice /acante care pot fi ocupate prin transfer la cerere$ 2
puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
4re,entai modalit)ile de ocupare a funciilor publice. 0etaliai redistribuirea
funcionarilor publici. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.*1+ art.(0&
$ modalit)ile de ocupare a funciilor publice $ * puncte
$ cine reali,ea,) redistribuirea $( puncte
$ situaiile .n care se poate reali,a redistribuirea$ ! puncte
$ condiiile redistribuirii$! puncte
$ condiia obli-atorie .n situaia redistribuirii .ntr$o funcie public) /acant) de
conducere$2 puncte
$ actul administrati/ prin care se dispune redistribuirea$( punct
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
Bn funcionar public aflat .n corpul de re,er/)+ care a ocupat .n urm) cu 1 luni .ntr$o
instituie public) funcia de consilier superior+ solicit) redistribuirea la o instituie public)
aflat) la 10 de Cm de localitatea de domiciliu+ pe funcia public) /acant) de consilier
asistent.4reci,ai i moti/ai dac) .n acest ca, poate opera redistribuirea. 4reci,ai
instituia care reali,ea,) redistribuirea i cea care reali,ea,) numirea. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. (0&
$ Ddentificare soluiei situaie posibil)" % & puncte
$ Moti/are7
$ Redistribuirea funcionarilor publici se face .n cadrul autorit)ilor sau instituiilor
publice din alt 8ude sau aflate la o distan) mai mare de *0 Cm de localitatea de
domiciliu+ la cererea funcionarului public $ ! puncte
(1
$ Redistribuirea se poate face i .ntr$o funcie public) inferioar) /acant)+ cu acordul
scris al funcionarului public % ! puncte
$ Redistribuire % A=@4 % ! puncte
$ numire % conduc)tor instituie public) % 2 p
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
4re,entai modalit)ile de ocupare a funciilor publice. Anali,ai comparati/ concursul de
recrutare i concursul de promo/are. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.*1+ art.*7+ art.1* alin.2" i alin.!"+ art. 11+ art.70
$ pre,entarea modalit)ilor de ocupare $ * puncte
$ anali,a comparati/) % (0 puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
Ddentificai modalit)ile de ocupare a unei funcii publice de conducere i de,/oltai una
dintre acestea. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.*1+ art.*7+ art.11+ art.#6+ art.60+ art.6(+ art.62+ art.(01 alin.2"
$ distincia .ntre ocuparea pe perioad) determinat) i ocuparea pe perioad)
nedeterminat)> $ 2 puncte
$ identificarea modalit)ilor de ocupare a unei funcii publice de conducere pe
perioad) nedeterminat) i pe perioad) determinat) % # ' ( $ # puncte recrutare+
promo/are+ transfer+ redistribuire+ detaare+ mutare+ e'ercitare cu caracter temporar+
;ot)r2re 8udec)toreasc)"
$ descrierea unei modalit)i de ocupare a unei funcii publice de conducere % *
puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
0e,/oltarea carierei funcionarilor publici de e'ecuie prin ocuparea .n mod definiti/ a
unei funcii publice superioare. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.1*+ art.11+ art.1#+ art.70
$ identificarea modalit)ilor de de,/oltare a carierei prin ocuparea unei funcii
publice superioare % & puncte
(7
$ identificarea aspectelor specifice ce in de promo/area .n clas) $! puncte
$ identificarea aspectelor specifice ce in de promo/area .n -radul profesional $&
puncte
$ identificarea condiiilor pre/),ute de le-e pentru participarea la concursul
or-ani,at .n /ederea promo/)rii rapide .n funcia public) % 2 puncte
$ identificarea condiiilor pre/),ute de le-e pentru participarea la concursul
or-ani,at .n /ederea promo/)rii .ntr$o funcie public) de conducere $2 puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
Enumerai i comentai (0 drepturi ale funcionarilor publici. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Capitolul E+ seciunea (
$ enumerarea a (0 drepturi % ( punct fiecare$ (0 puncte
$ comentarea celor (0 drepturi % * puncte
$capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ *
puncte
SUBIECT
4re,entai comparati/ rolul A-eniei =aionale a @uncionarilor 4ublici A=@4 " i rolul
autorit)ilor i instituiilor publice pri/ind e/idena funciilor publice i a funcionarilor
publici i dosarul profesional. Obli-aia persoanelor care au acces la datele cuprinse .n
e/idena naional) i la dosarul profesional. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.2*+ art.21
$ rolul A=@4 pri/ind administrarea e/idenei naionale i dosarul profesional% &
puncte
$ obli-aiile autorit)ilor i instituiilor publice pri/ind e/idena funciilor publice i
a funcionarilor publici i dosarul profesional % (0 puncte
$ obli-aia asi-ur)rii confidenialit)ii $ ( punct
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
Enumerai principiile care stau la ba,a e'ercit)rii funciei publice. Comentai
transpunerea a dou) dintre principii .n dispo,iiile le-ale din 5tatut. $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ enumerarea principiilor art.!" % 7' (puncte 9 7 puncte
$ comentarea i transpunerea principiilor % 2 ' & puncte 9 # puncte
(#
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
Asem)n)ri i deosebiri .ntre dele-are i detaare+ ca modalit)i de modificare a
raporturilor de ser/iciu ale funcionarilor publici de e'ecuie i funcionarilor publici de
conducere. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.##+ art. #6
$ situaii .n care funcionarul public poate refu,a dele-area sau detaarea % !'0+*p
$(+* puncte
$ situaii .n care funcionarul public poate refu,a detaarea % 1'0+*p$! puncte
$ drepturi salariale i costuri suportate de instituia public) la dele-are % ( puncte
$ drepturi salariale i costuri suportate de instituia public) la detaare % ( puncte
$ durata dele-)rii .n cursul unui an calendaristic i acordul scris al funcionarului
public % 2 puncte
$ durata deta)rii .n cursul unui an calendaristic i acordul scris al funcionarului
public % 2 puncte
$ detaarea pe o funcie public) de conducere % (+* puncte
$ detaarea pe o funcie public) din cate-oria .nalilor funcionari publici % ( puncte
$ detaarea funcionarilor publici cu statut special % 2 puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
4re,entai modalit)ile de modificare a raporturilor de ser/iciu ale funcionarilor publici
de e'ecuie i funcionarilor publici de conducere. Comparaie .ntre transferul la cerere i
transferul .n interesul ser/iciului. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.#7+ art.60
$ pre,entarea modalit)ilor de modificare a raporturilor de ser/iciu % *'0+*p $ 2+*
puncte
$ transferului .n interesul ser/iciului % & puncte
$ transferul la cerere % & puncte
$ anali,a comparati/) $ &+* puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
@ormulai o propunere de reor-ani,are a unei instituii publice.Ddentificai * pre/ederi
le-ale aplicabile .n situaia reor-ani,)rii unei instituii publice.$20 puncte
(6
BAREM CORECTARE
Art.66+ art.(00+ art.(07
$ pre,entarea propunerii de reor-ani,are $(0 puncte
$ identificarea pre/ederilor le-ale aplicabile propunerii a/ansate $(' * pre/ederi $ *
puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
4re,entai i comparai modalit)ile de promo/are a funcionarilor publici de e'ecuie. 20
puncte
BAREM CORECTARE
Art.1!+ art.1&+ art.1*+ art.1#+ art.70
$ pre,entarea modalit)ilor de promo/are a funcionarilor publici de e'ecuie $ !
puncte
$ promo/area .n clas) $ 2 puncte
$ promo/area .n -rad profesional $ 2 puncte
$ promo/area rapid) $ 2 puncte
$ comparaie .ntre promo/area .n clas) i promo/area .n -rad profesional $ 1 puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
A/2nd .n /edere atribuiile A-eniei =aionale a @uncionarilor 4ublici /) ru-)m s)
identificai * situaii .n care o instituie public) colaborea,) cu A-enia. $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
E'emplu7 art.2&+ art.2*+ art.21+ art.*!+ art.*&+ art.*7+ art.66+ art.(0&+ art.(07
$ identificarea situaiilor * ' ! puncte $(* puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
4re,entai modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecionare a pre-)tirii
profesionale pentru funcionarii publici.$20 puncte
BAREM CORECTARE
Capitolul E+ seciunea a !$a+ art.16
$ e/aluarea performanelor profesionale ale funcionarilor publici stabilete
cerinele de formare $ * puncte
$ planul de perfecionare $ * puncte
$ fondurile pre/),ute .n bu-etul anual propriu pentru acoperirea c;eltuielilor de
20
perfecionare profesional) a funcionarilor publici+ or-ani,ate la iniiati/a ori .n
interesul autorit)ii sau instituiei publice $ * puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
4reci,ai scopul reali,)rii mobilit)ii .n corpul funcionarilor publici i enumerai
modalit)ile pre/),ute de 5tatutul funcionarilor publici+ prin care se poate modifica
raportul de ser/iciu al funcionarilor publici. 0etaliai detaarea funcionarilor publici. %
20 p
BAREM CORECTARE
$ Art. #7. art. #6
$ modificarea raporturilor de ser/iciu $ * situaii ' 0+*$ 2+* puncte
$ scopul mobilit)ii $ 2 puncte
$ detaarea se dispune .n interesul instituiei:perioada $ ( punct
$ detaarea funcionarilor publici de conducere $ (+* puncte
$ condiii $( punct
$ detaarea .nalilor funcionari publici $ 2 puncte
$ detaarea funcionarilor publici cu statut special $ 2 puncte
$ ca,urile de refu, al deta)rii % 1 situaii '0+* $ ! puncte
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $*
p
SUBIECT
4re,entai i comentai asem)n)rile i deosebirile dintre mutarea temporar) i mutarea
definiti/) a funcionarilor publici. $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ Art. 77 alin. 7"+ art. #1 alin. *"+ art. 6(
$ pre,entarea elementelor comune celor dou) tipuri de mutare se dispune de
conduc)tor sau se solicit) de funcionarul public+ pe funcie public) ec;i/alent) de
aceeai cate-orie+ clas) i+ dup) ca,+ de acelai -rad profesional cu .ndeplinirea
condiiilor specifice" $! ' 2 $ 1 puncte
$ pre,entarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare pe funcie public) de ni/el
inferior se poate dispune numai mutarea definiti/)+ cu reparti,area postului numai
mutarea definiti/) sau temporar) dispus) de conduc)tor+ perioadele"$ ! ' 2 $ 1
puncte
$ mutarea .nalilor funcionari publici $ ( punct
$ alte situaii cercetare administrati/)+ urm)rire penal)" $ 2 puncte
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* p
2(
SUBIECT
Ddentificai norma de conduit) aplicabil) i preci,ai dac)+ .n ca,ul .n care+ fiind
funcionar public+ /i se propune ocuparea unei funcii de preedinte al unui partid politic+
acceptaiA % 20 de puncte
BAREM CORECTARE
$ identificare norm) de conduit) -eneral) art. && alin. (" <e-ea (##:(666% *
puncte
$ identificare soluie po,iti/:ne-ati/" % * puncte
$ moti/are soluie % Am .n /edere faptul c)+ .n calitate de funcionar public .mi este
inter,is s) fac parte din or-anele de conducere ale partidelor politice $* puncte
$ capacitate de anali,)+ claritate .n e'primare+ lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte
SUBIECT
Enumerai condiiile .n care poate a/ea loc .ncetarea raporturilor de ser/iciu. 0e,/oltai
i comentai destituirea ca sanciune disciplinar). $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ Art. 7#+ art. 67+ art. (0(
$ condiii % *'( % * puncte
$ destituirea se dispune prin act administrati/ al persoanei care are competena
le-al) de numire .n funcia public)+ ca sanciune disciplinar) aplicat) pentru moti/e
imputabile funcionarului public % 2 puncte
$ ca,uri % 2 ca,uri '! % 1 puncte
$ comunicare act administrati/ % 2 puncte
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
0escriei o situaie care constituie abatere disciplinar) i conduita superiorului ierar;ic .n
ca,ul .n care o constat). 3ncadrai fapta+ descriei i moti/ai m)surile care se impun a fi
luate .n acest ca,. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 77+ art. 76 alin. ("
$ descrierea situaiei % 1 puncte
$ .ncadrarea faptei $ & puncte
$ descrierea conduitei superiorului ierar;ic7 sesi,area comisie de disciplin) % !
puncte
$ moti/area m)surilor dispuse7 obli-aie pre/),ut) de le-e $ 2 puncte
$ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $ *
puncte
22
SUBIECT
0escriei+ .n mod punctual i succint+ acti/it)ile ce presupun e'ercitarea prero-ati/elor
de putere public) ce se desf)oar) .n cadrul instituiei pentru care candidai i conduita
funcionarilor publici .n procesul de folosire a prero-ati/elor de putere public). $ 20
puncte
BAREM CORECTARE
$5tatut art. 2 alin. !" : Cod art (7
$ identificarea acti/it)ilor care implic) prero-ati/e de putere public) $ * puncte
$ aplicarea la situaia concret) a instituiei $ * puncte
$ folosirea prero-ati/elor de putere public)> interdicii$ * puncte
$ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $ *
puncte
SUBIECT
Care sunt modalit)ile de ocupare a funciilor publiceA 4re,entai patru ca,uri de Falte
modalit)iG de ocupare pre/),ute e'pres de <e-ea nr. (##:(666 $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
art. *1
$ modalit)ile de ocupare a funciilor publice $ * puncte
$ alte modalitati pre/a,ute e'pres de pre,enta le-e % minim & ca,uri $ & ' 2+* $ (0
puncte
art. (01 alin. 2"+ art. ((( alin. !"+ art. (00 alin. (" i !"+ art. 66 alin. *"+ art. 6(
alin. 2"
$ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $ *
puncte
SUBIECT
=umirea funcionarilor publici. Comentarii pri/ind posibilitatea de ne-ociere a
elementelor pre/),ute .n mod obli-atoriu .n actul administrati/ de numire.$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 12
$ competena de numire % ! puncte
$ identificarea formei+ a elementelor cuprinse obli-atoriu .n actul administrati/ de
numire i ane'a % fia postului % # ' 0+* puncte % & puncte
$ depunerea 8ur)m2ntului i consecina nedepunerii acestuia %! puncte
$ comentarii asupra posibilit)ii de ne-ociere $ consecin) a re-imului 8uridic
aplicabil funcionarilor publici % * puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor. $
* puncte
2!
SUBIECT
Ddentificai i comentai cinci obli-aii ale funcionarilor publici de conducere fa) de
funcionarii publici de e'ecuie. $20 puncte
BAREM CORECTARE
$ identificarea i comentarea obli-aiilor % * ' ! puncte % (* puncte
E'emple7
$ obli-aii care deri/) din principiul subordon)rii ierar;ice coordonarea" art. !
lit.-"
$ informarea cu pri/ire la deci,iile care .l pri/esc .n mod direct % art.2#
$ spri8inirea iniiati/elor i propunerilor moti/ate care pot conducere la
eficienti,area acti/it)ii autorit)ii :instituiei publice % art.&! alin.2"
$ obli-aii .n procesul de stabilire a necesit)ilor de perfecionare profesional) %
art.2#
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor. $
* puncte
SUBIECT
Anali,ati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii
publici cu statute speciale $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ art. 2 alin. ($! * puncte
$ art. * alin ($ ! * puncte
$ comentariu * puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
Ordonai minim 7 .ndatoriri ale funcionarilor publici .n funcie de importana pe care
considerati ca o are fiecare.Ale-eti cate un e'emplu de indatorire a carei incalcare atra-e
r)spunderea funcionarului public+ pentru fiecare cate-orie de r)spundere a functionarului
public % 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ Art. &!$&6 7'(" $ 7 puncte
$ Art. 77 $ e'emplu $ 2 puncte
$ Art. #! $ e'emplu $ 2 puncte
$ Art. #& $ e'emplu $ 2 puncte
$ Art. #1 $ e'emplu $ 2 puncte
$ Capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
2&
SUBIECT
Ale-eti dou) dintre cele mai eficiente i rapide modalit)i de ocupare a posturilor /acante
din instituiile publice i ar-umentati care dintre ele este cea mai indicat)+ .n funcie de
etapele care trebuiesc .ndeplinite p2n) la numire. % 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ identificarea modalit)ilor de ocupare $ 2 ' ! $ 1 puncte
$ ar-umentarea soluiei $ 2 ' &+* $ 6 puncte
E'emple
art. 60 alin("$#"+ art. 11 lit. a"$e"+ art. (0& alin ("$#""
$ Capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
Enumerai modalit)ile de modificare a raporturilor de ser/iciu ale funcionarilor publici.
4re,entai situaiile .n care pentru reali,area mobilit)ii este necesar acordul scris e'pres
al funcionarului public. % 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. #7 alin. 2"+ art. ## alin. !"+ art. #6 alin. (" i !"+ art. 60 alin. !"+ art. 6( alin.
2" lit.a."
$ enumerarea modalit)ilor % * '( p % * puncte
$ dele-area peste 10 ,ile:an % 2 puncte
$ detaarea peste 1 luni % 2 puncte
$ detaare pe funcie public) inferioar) % 2 puncte
$ transfer .n interesul ser/iciului % 2 puncte
$ mutare definiti/) dispus) de conduc)tor % 2 puncte
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Bn funcionar public solicit) suspendarea raporturilor de ser/iciu pentru creterea
copilului .n /2rst) de p2n) la 2 ani. 4reci,ai care sunt obli-aiile funcionarului public i
ale autorit)ii sau instituiei publice pentru suspendarea raporturilor de ser/iciu i reluarea
acti/it)ii. % 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 21+ alin. !"+ 6& alin. 2"+ art. 6*+ art. 61
$ obli-aii funcionar public la suspendare $ cerere scris)+ termen+ la re/enire $
cerere scris)+ termen" &'2 puncte % # puncte
$ obli-aie instituie suspendarea $ se constat) prin emiterea actului administrati/+
se comunic) la A=@4 .n (0 ,ile lucr)toare+ se re,er/) postul+ nu pot fi modificate:
.nceta raporturile de ser/iciu+ reluarea $ se dispune prin act administrati/ + se
comunic) la A=@4 .n (0 ,ile lucr)toare % 1 puncte
2*
competena emiterii actului administrati/ % ( punct
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
<a ni/elul unei instituii publice+ doi funcionari publici au s)/2rit infraciuni .n le-)tur)
cu ser/iciul. Bnul dintre acetia este trimis .n 8udecat)+ iar pentru cel de$al doilea s$a
.nceput urm)rirea penal). 0escriei obli-aiile instituiei publice .n aceast) situaie+
precum i .n situaia .n care se dispune ac;itarea sau .ncetarea procesului penal. % 20
puncte
BAREM CORECTARE
Art. 21 alin. !"+ #1+ art. 6& alin. (" lit. m."
$ urm)rire penal) % dac) fapta poate influena cercetarea+ se dispune mutarea
temporar) % * puncte
$ trimitere .n 8udecat) % se constat) suspendarea de drept+ se emite act
administrati/+ actul administrati/ se comunic) la A=@4 .n (0 ,ile lucr)toare+ la
ac;itare sau .ncetare proces penal $ suspendarea .ncetea,)+ funcionarul public .i
reia acti/itatea+ /or fi ac;itate drepturile salariale+ se re,er/) postul+ nu pot fi
modificate: .nceta raporturile de ser/iciu+ reluarea $ se dispune prin act
administrati/ + se comunic) la A=@4 .n (0 ,ile lucr)toare % (0 puncte
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Tratai perioada de sta-iu a funcionarilor publici. % 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. ((+ art. 10+ art. 1(
$ obiectul perioadei de sta-iu % & puncte
$ durata % ! puncte
$ reali,area e/alu)rii % ( punct
$ re,ultatul e/alu)rii % numire:eliberare " 2'! puncte % 1 puncte
$ la eliberare+ perioada de sta-iu nu constituie /ec;ime necesar) pentru ocuparea
unei funcii publice % ( punct
$ capacitatea de anali,) si sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
4reci,ai dac) funcionarii publici beneficia,) de dreptul de asociere i dac) da+ .n ce
condiii % 20 de puncte
21
BAREM CORECTARE
Art. 26
$ preci,area c) dreptul de asociere sindical) este -arantat.$ ( punct
$ preci,area c) funcionarii publici pot .nfiina+ adera i e'ercita orice mandat .n
cadrul or-ani,aiilor sindicale.$ 2 puncte
$ pre,entarea situaiei .nalilor funcionari publici ce au calitatea de ordonatori
principali de credite alei .n or-anele de conducere ale or-ani,aiilor sindicale.$ !
puncte
$ pre,entarea situaiei celorlali funcionari publici.$* puncte
$ preci,area c) funcionarii publici se pot or-ani,a .n asociaii profesionale sau cu
scop .n prote8area intereselor profesionale$ & puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
4re,entai sintetic asem)n)rile i deosebirile dintre promo/area i recrutarea
funcionarilor publici % 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ 4romo/area .n -rad profesional art. 1& $1*"% 2 puncte
$ 4romo/area .n clas) art. 1#"% ( punct
$ 4romo/area rapid) art. 70$7("% ( punct
$ 4romo/area pe funcii publice de conducere art. 11" % 2 puncte
$ condiiile -enerale pre/),ute la art. *& $ 2 punct
$ condiiile de /ec;ime .n specialitatea studiilor pentru recrutare art. *7 alin. *" i
1"" $ 2 puncte
$ competenele de or-ani,are a concursului de recrutare pentru funciile publice
art. *# alin. (" i 2"" $ 2 puncte
$ pre,entare comparati/$sintetic) % ! puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Bn ser/iciu de resurse umane are .n componen) # posturi din care un post de conducere
de ef ser/iciu+ & posturi de consilier superior i ! posturi de referent superior. 5unt
ocupate 1 posturi de e'ecutie+ ( post este /acant referent". Acest ser/iciu se
reor-ani,ea,a la ni/el de compartiment cu * posturi de consilier superior. Ce obli-aii
re/in conduc)torului instituiei publice .n aceast) situaie .n conformitate cu 5tatutul
funcionarilor publiciA $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ obli-ati/itatea solicit)rii a/i,ului pri/ind funciile publice+ poti/it art.(07 alin.("
% 2 puncte
$ eliberarea din funcie a funcionarilor publici c)rora li s$au desfiinat posturile i
27
pre,entarea procedurii potri/it art.66 alin (" lit b" si alin.2"$7" % # puncte
$ numirea funcionarilor publici .n condiiile art.(00 alin.(" lit.a" i alin.2" % *
puncte
$ capacitate de anali,a i sinte,a+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor % *
puncte
SUBIECT
Bnul dintre principiile care stau la ba,a e'ercit)rii funciei publice este principiul
responsabilit)ii .n conformitate cu pre/ederile le-ale. Ce repre,inta acest principiu i
preci,ati care sunt dispo,itiile 5tatutul funcionarilor publici .n care este materiali,at
acesta.$ 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ conform principiului responsabilit)ii+ funcia public) trebuie e'ercitat) .n
conformitate cu pre/ederile le-ale+ iar inc)lcarea acestora atra-e r)spunderea
titularului funciei publice art.! lit.d $* puncte
$ identificarea celor patru tipuri de r)spunere aplicabile funcionarilor publici $ (0
puncte
raspunderea disciplinara % 2+* puncte+ raspunderea contra/entionala$ 2+*puncte+
raspunderea ci/ila$2+*puncte+ raspunderea penala$2+*puncte"
$ capacitate de anali,a si sinte,a+ claritatea+ coerenta si lo-ica e'primarii ideilor % *
puncte
SUBIECT
Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natur) contractual) .n funcii publice .n
conformitate cu pre/ederile 5tatutului funcionarilor publici i care sunt obli-aiile
conduc)torului instituiei:autorit)ii publiceA $ 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ stabilirea de functii publice potri/it art. ((( alin.!" % * puncte
$ obli-ati/itatea solicitarii a/i,ului pri/ind functiile publice+ poti/it art.(07 alin.("
% * puncte
$ alta modalitate de ocupare a unei functii publice+ pre/a,uta de le-e+ potri/it art *1
lit. e" % * puncte
$ capacitate de anali,a si sinte,a+ claritatea+ coerenta si lo-ica e'primarii ideilor % *
puncte
SUBIECT
3n cuprinsul 5tatutului funcionarilor publici se face referire la raportul de ser/iciu al
functionarului public. Raportul de ser/iciu repre,int) un raport de munc)+ .n intelesul
le-iiA Ar-umentai din punct de /edere al noiunii+ al atribuiilor e'ercitate+ al numirii i
al incompatibilit)ii. $ 20 puncte
2#
BAREM CORECTARE
$ noiunea de funcie public) $ art. 2 alin.(" $ ( punct
$ identificarea acti/itatilor care implic) e'ercitarea prero-ati/elor de putere public)
$ art.2 alin.!"$ & puncte
$ identificarea acti/it)ilor:cate-oriilor care nu intra sub incidenta 5tatutului+
potri/it art.1 % & puncte
$ pre,entarea raportului de ser/iciu potri/it art.& alin.(" i alin.2" % ! puncte
$ obli-ati/itatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art. &6 % !
puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de ondui!" a #un$ionarilor pu%lii
SUBIECT
Ddentificai normele -enerale de conduit) ale funcionarilor publici corelate fiec)rui
principiu care st) la ba,a e'ercit)rii funciei publice. 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ identificarea principiilor care stau la ba,a e'ercit)rii funciei publice art.! din
<e-ea nr.(##:(666" % ! puncte
$ identificarea normelor -enerale de conduit) a funcionarilor publici art.*$(6 din
<e-ea nr.7:200&" % 7 puncte
$ corelarea principiilor cu normele de conduit) % * puncte
$ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $
*puncte
SUBIECT
4re,entai interdiciile stabilite de le-e pentru funcionari publici .n scopul de a nu aduce
pre8udicii ima-inii sau intereselor le-ale ale instituiei publice .n care .i desf)oar)
acti/itatea. 0ai un e'emplu care se .nscrie .n aceast) norm). 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ enumerarea interdiciilor art. 7+ alin. 2"+ lit. a" $ e"$ (0 puncte *'2"
$ e'emplul pre,entat $ * puncte
$ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $
*puncte
SUBIECT
0escriei o situaie care ar repre,enta o .nc)lcare a normelor de conduit) pri/ind cadrul
relaiilor .n e'ercitarea funciei publice
a.Ddentificai consecinele acestei fapte.
b.Ar)tai ce m)suri ai lua .n situaia .n care ai fi superiorul direct al funcionarului
26
public care nu a respectat normele de conduit) pri/ind cadrul relaiilor .n e'ercitarea
funciei publice. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.(2
$descriere$ * puncte
$pct. a" % * puncte
$pct. b" % * puncte
$capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$*
puncte
SUBIECT
4re,entai obli-aiile funcionarilor publici .n ceea ce pri/ete respectarea cadrului
relaiilor .n e'ercitarea funciei publice. 0ai un e'emplu de posibil) .nc)lcare a acestei
norme. 20 puncte
BAREM CORECTARE
art.(2
$obli-aiile funcionarilor publici .n relaiile cu personalul din cadrul autorit)ii sau
instituiei publice .n care .i desf)oar) acti/itatea+ precum i cu persoanele fi,ice
sau 8uridice % (0 puncte
$ e'emplul pre,entat $ * puncte
$capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$*
puncte
SUBIECT
4reci,ai care sunt obiecti/ele codului de conduit) al funcionarilor publici i care sunt
metodele prin care acestea se reali,ea,). 20 puncte
BAREM CORECTARE
art.2
$pre,entarea obiecti/elor$ 1 puncte
$pre,entarea celor trei metode de reali,are a obiecti/elor$ 6 puncte
$capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor$*
puncte
SUBIECT
4re,entai comparati/ rolul A-enei =aionale a @uncionarilor 4ublici A=@4 " i rolul
autorit)ilor i instituiilor publice .n coordonarea+ monitori,area i controlul aplic)rii
normelor de conduit) profesional). 20 puncte
BAREM CORECTARE
Capitolul DDD
!0
$ rolul A=@4 $ * puncte
$ rolul autorit)ilor i instituiilor publice $ * puncte
$ anali,a comparati/) $ * puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
A/2nd .n /edere principiul -eneral pri/ind imparialitatea i independena .n e'ercitarea
funciei publice anali,ai trei norme din Codul de conduit) al funcionarilor publici care
s) reflecte acest principiu. 20 puncte
BAREM CORECTARE
art.! lit.e"
$ pre,entarea celor ! e'emple $ ! ' *$ (* puncte
e'emple orientati/e
$ folosirea prero-ati/elor de putere public)
$ detalierea normei -enerale pri/ind participarea la procesul de luare a deci,iilor
$ detalierea normei -enerale pri/ind obiecti/itatea .n e/aluare
$ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerena i lo-ica e'prim)rii ideilor $ *
puncte
SUBIECT
A/2nd .n /edere principiul -eneral pri/ind prioritatea interesului public .n e'ercitarea
funciei publice+ anali,ai trei norme care s) reflecte acest principiu. 20 puncte
BAREM CORECTARE
art.! lit.b"
$ anali,a normelor identificate$ ! ' * $(* puncte
e'emple orientati/e
$ preci,area interdiciilor dup) .ncetarea raportului de ser/iciu
$ preci,)ri pri/ind de,/)luirea informaiilor care au caracter public sau remiterea
documentelor care conin asemenea informaii
$ utili,area resurselor publice
$ limitarea particip)rii la ac;i,iii+ concesion)ri sau .nc;irieri
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ coerena+ claritatea i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
Ddentificai norma de conduit) aplicabil) i preci,ai dac)+ pentru urm)torul ca,+ acceptai
propunerea:oferta f)cut)7 suntei poliist local i o firm) care confecionea,) articole de
piel)rie /) propune s) deinei rolul principal .ntr$un spot publicitar pentru curele :
centuri. Ddeea spotului este c) dac) centurile produse de firma respecti/) re,ist) .n medie
!(
* ani la folosirea ,ilnic) a poliitilor locali+ acestea /or re,ista o /ia) .n condiiile unui
utili,ator pri/at. % 20 de pct
BAREM CORECTARE
art. ((
$ identificare norm) de conduit) -eneral) % * puncte
$ identificare soluie po,iti/:ne-ati/" % * puncte
$ moti/are soluie % =u+ deoarece .n considerarea funciei publice deinute+
funcionarilor publici le este inter,is s) permit) utili,area numelui sau ima-inii
proprii .n aciuni publicitare pentru promo/area unei acti/it)i comerciale. $*
puncte
$ capacitate de anali,)+ claritate .n e'primare+ lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte
SUBIECT
Enumerai i detaliai limit)rile la care sunt supui funcionarii publici .n ceea ce pri/ete
participarea la ac;i,iii+ concesion)ri sau .nc;irieri ale bunurilor aflate .n proprietatea
pri/at) a statului sau a unit)ilor administrati/$teritoriale % 20 de puncte
BAREM CORECTARE
$ posibilitatea de a ac;i,iiona .mpreun) cu e'cepiile $ art. (6 alin (" $ * puncte
$ aplicarea .n mod corespun,)tor pentru concesionare+ .nc;iriere $ art. (6 alin 2" $
* puncte
$ restricionarea furni,)rii informaiilor $ art. (6 alin !" $ * puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
0escriei cadrul relaiilor .n e'ercitarea funciei publice i folosirea prero-ati/elor de
putere public). % 20 de puncte
BAREM CORECTARE
Art. (27
$ obli-aia de a a/ea un comportament ba,at pe respect+ bun)$credin)+
corectitudine i amabilitate % 2 puncte
$ obli-aia de a nu aduce atin-ere onoarei+ reputaiei i demnit)ii % 2 puncte
$ obli-aia de a a/ea o atitudine imparial) i 8ustificat)+ de a respecta principiul
e-alit)ii cet)enilor .n faa le-ii i a autorit)ilor publice % ! puncte
Art. (77
$ interdicia folosirii .n alte scopuri a prero-ati/elor funciei publice % 2 puncte
$ interdicia urm)ririi de foloase % 2 puncte
$ interdicia de folosire a po,iiei oficiale% 2 puncte
$ interdicia de a impune altor funcionari publici .nscrierea .n or-ani,aii sau
asociaii % 2 puncte
!2
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Ddentificai norma de conduit) aplicabil) i preci,ai dac)+ .n ca,ul .n care+ fiind
funcionar public .n cadrul unei 0ireciei Henerale Iudeene a @inanelor 4ublice+ un
prieten /) cere informaii referitoare la recuperarea .n 8ustiie a unei ta'e pe care acesta a
ac;itat$o instituiei dumnea/oastr)+ .i oferii informaiile solicitate. % 20 de puncte
BAREM CORECTARE
$ identificare norm) de conduit) -eneral) % art. 7 alin. 2" lit. e." % * puncte
$ identificare soluie po,iti/:ne-ati/" % * puncte
$ Moti/are soluie % obli-aia de a nu acorda asisten) i consultan) persoanelor
fi,ice .n /ederea promo/)rii de aciuni 8uridice ori de alt) natur) .mpotri/a
statutului sau a instituiei .n care .i desf)oar) acti/itatea % * puncte
$ capacitate de anali,)+ claritate .n e'primare+ lo-ica e'prim)rii ideilor % * p
SUBIECT
Comentai folosirea prero-ati/elor de putere public). % 20 de puncte
BAREM CORECTARE
Art. (77
$ interdicia folosirii .n alte scopuri a prero-ati/elor funciei publice % & puncte
$ interdicia urm)ririi de foloase % & puncte
$ interdicia de folosire a po,iiei oficiale % & puncte
$ interdicia de impune altor funcionari publici .nscrierea .n or-ani,aii sau
asociaii % ! puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
4re,entai i comentai normele de conduit) profesional) a funcionarilor publici pri/ind
utili,area resurselor publice. % 20 de puncte
BAREM CORECTARE
Art. (#7
$ obli-aia de a aciona ca un bun proprietar % & puncte
$ obli-aia de a folosi timpul de lucru i bunurile aparin2nd autorit)ii sau
instituiei publice numai pentru desf)urarea acti/it)ilor aferente funciei publice
deinute % & puncte
$ obli-aia de folosire util) i eficient) a banilor publici % & puncte
$ interdicia de a folosi timpul de lucru ori lo-istica pentru reali,area acti/it)ilor
publicistice .n interes personal sau pentru acti/it)i didactice % ! puncte
!!
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
0escriei conduita funcionarilor publici .n procesul de luare a deci,iilor i e/aluare a
competenei profesionale. % 20 de puncte
BAREM CORECTARE
Art. (*
$ obli-aia de a aciona conform pre/ederilor le-ale i de a e'ercita capacitatea de
apreciere .n mod fundamentat i imparial % ! puncte
$ interdicia de a promite luarea unei deci,ii i .ndeplinirea atribuiilor .n mod
pri/ile-iat % ! puncte
Art. (1
$ asi-urarea e-alit)ii de anse i tratament % ! puncte
$ obli-aia funcionarilor publici de conducere de a aplica obiecti/ criteriile de
e/aluare % ! puncte
$ interdicia funcionarilor de conducere de a fa/ori,a sau defa/ori,a accesul ori
promo/area .n funcia public) % ! puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Ddentificai norma de conduit) aplicabil) i preci,ai cum procedai .n urm)torul ca,7 <a
ieirea din instituia .n care suntei .ncadrat ca funcionar public+ un repre,entant al unui
post TE local /) solicit) informaii pri/ind starea unui dosar pe care acesta l$a depus cu !
s)pt)m2ni .nainte. Jtii c) dosarul este soluionat po,iti/ i c) poate fi ridicat de c)tre
deponent oric2nd .ntre orele 0#$(1 de la re-istratura instituiei. 3i comunicai
repre,entantului postului TE informaiaA % 20 pct
BAREM CORECTARE
$ identificare norm) de conduit) -eneral) art.(2 % * puncte
$ identificare soluie po,iti/:ne-ati/" % * puncte
$ moti/are soluie % 0a+ deoarece calitatea acestuia .n relaia cu funcionarul public
este de beneficiar al ser/iciilor publice$funcionar public iar nu de repre,entant al
presei$funcionar public.$* puncte
$ capacitate de anali,)+ claritate .n e'primare+ lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte
SUBIECT
4re,entai i comentai normele de conduit) profesional) a funcionarilor publici pri/ind
acti/itatea public) i acti/itatea politic). % 20 de puncte
!&
BAREM CORECTARE
Art. 67
$ relaiile cu mi8loacele de informare .n mas) se asi-ur) de c)tre funcionarii
publici desemnai % 2 puncte
$ respectarea limitelor mandatului de repre,entare % 2 puncte
$ obli-aia de a face cunoscut faptul c) opinia e'primat) nu repre,int) punctul de
/edere oficial+ dac) funcionarul public nu este desemnat .n acest sens. % ! puncte
Art. (07
$ pre,entarea celor & interdicii ' 2 puncte fiecare % # puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Comentai rolul autorit)ilor i instituiilor publice .n coordonarea+ monitori,area i
controlul aplic)rii normelor de conduit) profesional)A % 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art. 2(7
$ desemnarea unui funcionar public cu atribuii de etic) % 2 puncte
$ atribuiile acestuia % ! atribuii ' (+* puncte fiecare % &+* puncte
$ comunicarea rapoartelor i rolul acestora % &+* puncte
Art. 227
$ cuprinsul raportului anual elaborat de c)tre A=@4% & date ' ( punct $ & puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Ddentificai norma de conduit) aplicabil) i preci,ai cum procedai .n urm)torul ca,7 la
ieirea din prim)ria .n care suntei .ncadrat ca funcionar public cu atribuii e'clusi/e .n
domeniul economic+ un repre,entant al unui post TE local /) solicit) informaii pri/ind
stadiul unei aciuni publice a prim)riei. 3i comunicai repre,entantului postului TE
informaiaA % 20 de pct
BAREM CORECTARE
$ identificare norm) de conduit) -eneral) art. 6 alin. ("% * puncte
$ identificare soluie po,iti/:ne-ati/" % * puncte
$ moti/are soluie % =u+ deoarece relaiile cu mi8loacele de informare .n mas) se
asi-ur) de c)tre funcionarii publici desemnai .n acest sens de conduc)torul
autorit)ii sau instituiei publice+ .n condiiile le-ii. $ * puncte
$ capacitate de anali,)+ claritate .n e'primare+ lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte
SUBIECT
Cu ce scop i .n ce condiii un funcionar public .ndeplinete atribuii de consiliere etica
!*
i monitori,are a respect)rii normelor de conduitaA 4re,entai o situaie care /$ar
determina s) /) adresai funcionarului public cu atribuii de consiliere etic). % 20 de
puncte
BAREM CORECTARE
Art. 2(7
$ desemnarea funcionarului public % 2 puncte
$ atribuiile acestuia % ! puncte
$ temeiul .n care se e'ercit) atribuiile acestuia % ( punct
$ modalitatea de transmitere a rapoartelor % ( punct
$ pre,entarea aspectelor le-ate de ba,a de date .n care sunt centrali,ate aceste
rapoarte ' ( punct de fiecare % ! puncte
$ situaia pre,entat) $ * puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
SUBIECT
Ddentificai norma de conduit) aplicabil) i preci,ai cum procedai .n urm)torul ca,7
suntei funcionar public iar eful ierar;ic superior /) roa-) s) .i ac;i,iionai
medicamente .n timpul pro-ramului de lucru. Acceptai ru-)mintea acestuiaA 20 puncte
BAREM CORECTARE
$ identificare norm) de conduit) -eneral) % art. (# alin. 2" % *puncte
$ identificare soluie po,iti/:ne-ati/" % * puncte
$ moti/are soluie % =u+ deoarece funcionarii publici au obli-aia s) foloseasc)
timpul de lucru numai pentru desf)urarea acti/it)ilor aferente funciei publice
deinute $ * puncte
$ capacitate de anali,)+ claritate .n e'primare+ lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte
SUBIECT
0etaliai rolul A-eniei =aionale a @uncionarilor 4ublici .n coordonarea+ monitori,area
i controlul aplic)rii normelor de conduit) profesional) ale funcionarilor publici % 20 de
puncte
BAREM CORECTARE
Art. 207
$ anali,area celor ! atribuii ale A.=.@.4. ' 2 puncte fiecare % 1 puncte
$ interdicia de a influena derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplin) %
* puncte
Art. 227
$ cuprinsul raportului anual elaborat de c)tre A=@4% & date ' ( punct $ & puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor %
* puncte
!1
SUBIECT
Ddentificai norma de conduit) aplicabil) i preci,ai cum procedai .n urm)torul ca,7 un
cet)ean /) atra-e atenia asupra faptului c) .n instituia .n care lucrai ca funcionar
public responsabil de relaii publice nu este afiat) <e-ea nr. 7:200& pri/ind Codul de
conduit) al funcionarilor publici+ republicat). Cum reacionaiA % 20 de puncte
BAREM CORECTARE
Ddentificare norm) de conduit) -eneral) % art. 2* $ *p
$ identificare soluie po,iti/:ne-ati/" % * puncte
$ moti/are soluie % 5olicit imediat efului ierar;ic permisiunea de a afia Codul de
conduit) la sediul instituiei publice+ .ntr$un loc /i,ibil dup) care .l afie,+ afiarea
constituind obli-aie pre/),ut) de le-e .n sarcina instituiei publice $ * puncte
$ capacitate de anali,)+ claritate .n e'primare+ lo-ica e'prim)rii ideilor % * puncte
SUBIECT
0escriei i comentai loialitatea fa) de Constituie i le-e i loialitatea fa) de autorit)ile
i instituiile publice ale funcionarilor publici. % 20 de puncte
BAREM CORECTARE
Art. 17
$ <oialitatea fa) de Constituie i le-e % * puncte
Art. 77
$ obli-aia de a ap)ra presti-iul autorit)ii sau instituiei publice $ 2+* puncte
$ descrierea celor * interdicii ale funcionarilor publici $ 2+* puncte
$ preci,area c) primele & interdicii se aplic) i dup) .ncetarea raportului de
ser/iciu+ pentru o perioad) de 2 ani $ 2+* puncte
$ modul .n care se reali,ea,) de,/)luirea informaiilor care nu au caracter public $
2+* puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
SUBIECT
Anali,ai comparati/ libertatea opiniilor+ acti/itatea public) i acti/itatea politic) a
funcionarilor publici. % 20 de puncte
BAREM CORECTARE
$ descrierea libert)ii opiniilor .n .ndeplinirea atribuiilor de ser/iciu % art. # $ !
puncte
$ descrierea acti/it)ii publice % art. 6 $ ! puncte
$ descrierea acti/it)ii politice % art. (0 $ ! puncte
$ anali,a comparati/) $ 1 puncte
$ capacitatea de anali,) i sinte,)+ claritatea+ coerenta i lo-ica e'prim)rii ideilor $
* puncte
!7
SUBIECT
4re,entai principiile -enerale care -u/ernea,) conduita profesional) a funcionarilor
publici. Comentai principiul impariali)ii i independenei. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.!
$ 6 principii ' ( puncte 9 6 puncte
$ comentariu 1 puncte
$capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $ *
puncte
SUBIECT
4re,entai principiile -enerale care -u/ernea,) conduita profesional) a funcionarilor
publici. Comentai principiul supremaiei Constituiei i a le-ii. 20 puncte
BAREM CORECTARE
Art.!
$ 6 principii ' ( punct 9 6 puncte
$ comentariu 1 puncte
$ capacitate de anali,) i sinte,)+ claritate+ coeren) i lo-ica e'prim)rii ideilor $ *
puncte
!#