Sunteți pe pagina 1din 6

AVIZ DE INSPECIE

FISCAL-se comunic entitii


controlate cu 15 zile nainte de
nceperea controlului
NOTIFICAREA-se comunic
entitii controlate cu minim 7
zile nainte de nceperea
controlului
CUPRINDE urmtoarele
inormaii!
a" temeiul #uridic al inspectiei
iscale$
%" data de incepere a inspectiei
iscale$
c" o%li&atiile iscale si
perioadele ce urmeaza a i
supuse inspectiei iscale$
d" posi%ilitatea de a solicita
amanarea datei de incepere a
inspectiei iscale' (manarea
datei de incepere a inspectiei
iscale se poate solicita) o
sin&ura data) pentru moti*e
#ustiicate
CUPRINDE urmtoarele
inormaii!
-perioada supus controlului
-tematica de control
-perioada n care se *a des+ura
controlul
R(P,R- DE IN.PEC/IE
0I.C(12
PR,CE. 3ER4(1 DE
C,N.-(-(RE
Raportul de inspectie iscala
cuprinde!
Date despre inspectia fiscala!
- prezentarea or&anelor de
inspectie iscala care
eectueaza *eriicarea)- temeiul
jridic al inspectiei iscale)
PROCESUL VERBAL DE
CONSTATARE cuprinde!
- prezentarea ec5ipei de
control
- temeiul jridic al inspectiei
iscale)
-numarul si data transmiterii
a*izului de inspectie iscala)
- perioada supusa *eriicarii)
-numarul de inre&istrare si data
inceperii inspectiei iscale
inscrise in Re&istrul unic de
control)
- perioada in care s-a desasurat
inspectia iscala) precum si locul
de desasurare
-) o%li&atiile iscale si perioadele
care ac o%iectul inspectiei
iscale)
- modul de indeplinire a
dispozitiilor sta%ilite prin
ultimul act de control$
Date despre c!ntri"a"il!
-datele de identiicare ale
contri%ua%ilului) orma de
proprietate) orma #uridica)
precum si principalii
actionari6asociati si e*olutia
capitalului social)
-inormatii reeritoare la
actionari6asociati) in situatia in
care sunt constatate relatii de
participare la alt contri%ua%il cu
care are relatii de afaceri) *
- perioada de des+urare
controlului
- date de identiicare a
entitii controlate
- tematica de control
- perioada controlat
- documente +i operaiuni
controlate
- persoana desemnata sa
reprezinte contri%ua%ilul
pe durata controlului
- constatri
- se ntocme+te n dou
e7emplare
-3eriicarea corectitudinii listei
conturilor %ancare cu cele
comunicate de unitatile %ancare
or&anelor iscale competente)
-e*olutia cirei de afaceri si a
rezultatului e7ercitiului
inanciar) conorm ultimelor 8
%ilanturi anuale) indierent de
perioada *eriicata)
-*eriicarea e*identei
documentelor cu re&im special)
cu prezentarea actelor cu care au
ost ac5izitionate)
-prezentarea su%unitatilor
contri%ua%ilului cu precizari
speciice) daca este cazul) pentru
cele care prezinta un interes
iscal deose%it) -persoana care
asi&ura administrarea acti*itatii
contri%ua%ilului *eriicat)
persoana care raspunde de
conducerea conta%ilitatii)
-persoana desemnata sa
reprezinte contri%ua%ilul pe
durata inspectiei iscale)
-prezentarea relatiilor de ailiere
dintre contri%ua%ilul *eriicat si
alti contri%ua%ili care au
calitatea de clienti sau urnizori$
C!nstatari fiscale!
-inormatii despre o%li&atia
iscala care a acut o%iectul
inspectiei iscale)
- o%iecti*ele minimale a*ute
in *edere in actiunea de
inspectie iscala) %aza de
impunere) solutionarea
deconturilor de ta7a pe
*aloarea adau&ata cu sume
ne&ati*e cu optiune de
ram%ursare$
alte constatari! or&anizarea
si conducerea e*identei
c!nta"ile) utilizarea si
tinerea re&istrelor$
discutia inala cu
contri%ua%ilul! prezentarea
sintezei punctului de
*edere al contri%ua%ilului)
concluzii asupra analizei
punctului de *edere al
contri%ua%ilului$
sinteza constatarilor
inspectiei iscale! pentru
iecare impozit) ta7a sau
contri%utie la care s-au
calculat dierente sau
accesorii in sarcina
contri%ua%ilului tre%uie
prezentate anumite
inormatii o%li&atorii'
Ane#e la Rap!rt
Pentru iecare impozit) ta7a sau
contri%utie *eriicata) la
Raportul de inspectie iscala
se *or ane7a situatii) ta%ele)
copii de pe documente) note
e7plicati*e) necesare sustinerii
constatarilor) iind parte
inte&ranta din Raportul de
inspectie iscala' -a%elele sau
situatiile se intocmesc ori de
cate ori este necesara
sintetizarea unui numar mai
mare de documente sau
operatiuni si in toate cazurile in
care se prezinta si se sustin
constatarile din Raportul de
inspectie iscala'
N$arl de e#e$plare ale
Rap!rtli
Raportul *a i intocmit in 8
e7emplare) dintre care unul
pentru contri%ua%il) unul
pentru or&anele de inspectie
iscala si unul pentru or&anul
iscal de administrare
competent) unde contri%ua%ilul
este luat in e*identa ca platitor
de impozite si ta7e