Sunteți pe pagina 1din 2

8.

ETAPE DE IMPLEMENTARE
Nr.
d/o Aciuni i livrabile
Msuri
Perioada
de ti!
Res!onsabil
1. Adoptarea Programului pentru un guvern deschis 4.1 2011 Guvernul
2.
Adoptarea Metodologiei privind prestarea serviciilor
electronice (e-Services Delivery Model)
4.2 2011 Guvernul
3.
Elaorarea planului de di!itali"are a ar#ivelor $i
re!istrelor de pe #%rtie $i %n &or'ate care nu per'it
de"voltarea de servicii electronice
4.3 2011-2012
(ancelaria de Stat)
autorit*+ile
ad'inistra+iei pulice
centrale
4. ,ansarea portalului !uverna'ental unic 4.4 2011-2012(ancelaria de Stat
-.
Adoptarea Regulamentului pentru utilizarea i operarea
eficient a platformei tehnologice guvernamentale
comune ((loud .irst /olicy)
4.- 2011 Guvernul
0.
(rearea plat&or'ei te#nolo!ice !uverna'entale co'une
4.- 2011-2012(ancelaria de Stat
1.
Adoptarea Cadrului arhitecturii guvernamentale pe
scar larg, inclusiv Catalogul serviciilor, Politica
securitii informaiei i Modelul de gestionare a
serviciilor
4.1 2011-2012Guvernul
2.
(rearea serviciilor de plat&or'*3 identi&icarea electronic*
'oil* $i serviciul de pl*+i electronice
4.1 2011-2012(ancelaria de Stat
4. Adoptarea Cadrului de interoperabilitate 4.2 2011-2012Guvernul
10.
Evaluarea anual* a serviciilor pulice pentru di!itali"are
4.2 2011-2012
(onsiliul
coordonatorilor
pentru e-
5rans&or'are)
(ancelaria de Stat)
(o'isia 6a+ional*
pentru e-
5rans&or'are
11. Di!itali"area serviciilor pulice 4.2 2011-2014
(ancelaria de Stat)
autorit*+ile
ad'inistra+iei pulice
centrale
12.
Di!itali"area serviciilor co'une inter!uverna'entale
4.- 2011-201-(ancelaria de Stat
13.
De"voltarea capacit*+ii de !estionare a resurselor 57
4.11 2011-2014Autorit*+ile
ad'inistra+iei pulice
centrale

14.
De"voltarea ailit*+ilor te#nolo!ice ale &unc+ionarilor
4.11 2011-2014
(ancelaria de Stat)
pulici autorit*+ile
ad'inistra+iei pulice
centrale
1-.
De"voltarea $i asi!urarea unui cadru de investi+ii
inteli!ente %n 57
4.12 2011-2020(ancelaria de Stat)
A!en+ia Ac#i"i+ii
/ulice
10.
E8ternali"area lucr*rilor 57 spre sectorul privat
4.12 2011-2020Autorit*+ile
ad'inistra+iei pulice
centrale)
A!en+ia Ac#i"i+ii
/ulice
11.
Asi!urarea unui cadru re!ulator &avorail
4.13 2011-2020Autorit*+ile
ad'inistra+iei pulice
centrale
12.
Di!itali"area ar#ivelor $i re!istrelor de pe #%rtie $i din
&or'ate care nu per'it de"voltarea de servicii electronice
4.3 2012-2012Autorit*+ile
ad'inistra+iei pulice
centrale)
(ancelaria de Stat
14.
7'ple'entarea Modelului de operare a plat&or'ei
te#nolo!ice !uverna'entale co'une
4.- 2012 (ancelaria de Stat
20.
E8tinderea plat&or'ei te#nolo!ice !uverna'entale
co'une pentru !*"duirea noilor servicii electronice
4.- 2012-201-(ancelaria de Stat
21.
Adoptarea cerin+elor 57 pentru Cadrul comun de
referin %n !estionarea resurselor u'ane
4.11 2012 (ancelaria de Stat
22.
Elaorarea planurilor &or+ei de 'unc* %n do'eniul 57) ca
parte a planurilor !enerale de resurse u'ane %n !uvern
4.11 2012 Autorit*+ile
ad'inistra+iei pulice
centrale)
(ancelaria de Stat
23.
9ein!ineria proceselor opera+ionale $i de livrare a
serviciilor pulice
4.3 2013-2012Autorit*+ile
ad'inistra+iei pulice
centrale)
(ancelaria de Stat
24.
Asi!urarea diversit*+ii canalelor de acces3 internet)
tele&onie 'oil*) c#io$curi de acces etc.
4.4 2013-2020Guvernul
2-. (onsolidarea centrelor de date 4.0 201--2020Autorit*+ile
ad'inistra+iei pulice
centrale)
(ancelaria de Stat

S-ar putea să vă placă și