Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

Introducere/9
PARTEA I
Scrierea programelor PHP elementare
1 Crearea programelor PHP /13
2 Elementele constructive ale lima!ului PHP/2"
3 Crearea #ormularelor HT$%/3&
' Accesul la date/(1
" %ucrul cu valori scalare/)1
PARTEA A II*A
Scrierea unor programe PHP cu un grad avansat de comple+itate
( Scrierea instruc,iunilor PHP condi,ionale /&"
) -tili.area #unc,iilor /1/"
& -tili.area talourilor/123
9 -tili.area 0irurilor/139
PARTEA A III*A
%ucrul cu date stocate
1/ -tili.area variailelor coo1ie / 1"9
11 %ucrul cu #i0iere 0i cataloage/1(9
12 E+pedierea 0i recep,ionarea mesa!elor de po0t2
electronic2/2/9
13 3o,iuni #undamentale despre a.ele de date 0i S4%/23'
(
PARTEA A I5*A
-tili.area #unc,ionalit2,ilor avansate ale lima!ului PHP
1' Accesul la a.ele de date rela,ionale/2(9
1" -tili.area claselor 0i a oiectelor /3/2
1( -tili.area 0aloanelor de aplica,ie /31&
1) 6epanarea scripturilor PHP /32)
PARTEA A 5*A
Ane+e
A R2spunsuri la testele de veri#icare/3'"
7 Instalarea PHP/ 3"(
C Resurse PHP/3(2
6 Elemente #undamentale ale sistemului de operare -3I8/3('
E Caractere escape /3&3
9 ASCII/3&'
: ;peratori PHP/3&)
H Securitate/3&9
I 9unc,ii PHP/39'
Inde+/ '23