Sunteți pe pagina 1din 2

INFLUENA OMULUI ASUPRA MEDIULUI

Mediul nconjurtor reprezint mediul nturl cre !o"t trn"!ormt de omeni# El


cuprinde relie!ul$ erul$ p$ %e&et'i (i "olul# Ace"te "unt elementele mediului nturl "upr
cror inter%enit omul prin cti%it'ile "le# Fiecre element reprezint un rol deo"e)it n crere
mediului nturl# *n cel(i timp$ tote "unt n le&tur unele cu ltele# A"t!el$ relie!ul
in!luen'ez clim# +lim$ l r,ndul ei$ mpreun cu relie!ul$ determin r"p,ndire
%e&et'iei$ ir ce"t din urm$ !unei# It$ (dr$ o nln'uire n cre !iecre element n prte
tre)uie " !unc'ioneze )ine pentru "e p"tr ce unitte cre e"te mediul nturl#
Pentru tri mi )ine$ omenii u cret (ezri$ u culti%t terenuri$ u con"truit drumuri
(i uzine$ dic u trn"!ormt treptt mediul nturl# Mediul nturl pote !i !olo"it n "prijinul
omului$ dr cu condi'i " nu !ie di"tru"# Din pcte e-i"t numero"e e-emple de
di"tru&ere plntelor (i nimlelor$ de polure erului$ pelor (i "olului# De cele mi multe
ori$ %or)ind de"pre impctul omului "upr mediului nconjurtor "e !c re!eriri l polure# *n
relitte$ &re"iune omului dep(e(te mult "!er polurii (i de cee e"te mi corect " %or)im de
ci di!erite de deteriorre mediului#
Ac'iune ne&ti% omului "upr mediului "e nume(te deteriorre .de&rdre /#
E-i"t o "erie de "ur"e mjore de deteriorre c rezultt l cti%it'ii umne# Ace"te ci de
deteriorre nu c'ionez "eprt n timp (i "p'iu$ ci de cele mi multe ori &re"iune "e
e-ercit
"imultn "upr di!eritelor componente le mediului#
Polure e"te un din ce"te ci# Polure reprezint ptrundere n mediul nturl unor
polun'i nturli$ dr mi le" rti!icili rezult'i din cti%itte umn$ ndeo"e)i din
indu"trie$
&ricultur$ trn"porturi$ cre reprezint de(euri le cti%it'ii umne#
E-emple de polure0
Admini"trre n&r(mintelor c1imice pote %e urmri nedorite pentru mediul
nconjurtor# Su)"tn'ele c1imice ptrund n p,nz de p !retic (i de ici n !,nt,ni "u
iz%ore$ menin',nd "ntte omenilor (i nimlelor#
2rn"portul ener&iei pote %e e!ecte de polure#
Mrile (i ocenele "unt !ectte de petrolul cre "e re%r" n urm di!eritelor ccidente#
Petrolul e"te rezi"tent l c'iune )cteriilor$ de cee per"i"t mult timp# Formez o
pelicul l "upr!' pei$ cre mpiedic di!uzre o-i&enului n p#
Re'elele electrice de nlt (i jo" ten"iune produc0
3 polure %izul 3 !irele (i "t'iile de trn"!ormre4
3 polure "onor 5 &enerez "entiment de !ric$ duc l pierdere pr'il "u totl
uzului4
3 polure electrom&netic 5 pertur) emi"iile de rdio (i tele%iziune4
3 polure p"i1ic 5 &enert de tem de pericole de ccidentre#
Indu"trilizre$ ur)nizre cu inten"i!icre ccentut circul'iei rutiere$ eriene$
con"truc'iilor de drumuri$ r"p,ndire !r precedent prtelor udio3%izule u du" l
cre(tere "emni!icti% polurii "onore# Un lt e!ect ne&ti% l indu"trilizrii m"i%e
e"te
polure prin de%er"re reziduurilor (i &zelor to-ice rezultte n urm proce"elor
te1nolo&ice#
Polure e"te dor un din cile mjore de deteriorre mediului$ dr e-i"t (i lte "ur"e
mjore de de&rdre$ c rezultt l cti%it'ii umne#
Supre-plotre )o&'iilor "u)"olului$ pdurilor$
p(unilor$ "olului$ "peciilor de plnte (i nimle re e!ecte
ne&ti%e# Urmre ce"tor c'iuni "3 jun" l reducere
)o&'iilor "u)"olului (i "upr!e'elor mpdurite$ l di"tru&ere
p(unilor (i "olului$ l di"pri'i numero"e "pecii$ l
de&rdre mediului nturl prin "urpri (i lunecri de teren#
Relizre de mri menjri de teritorii cum r !i0 lucrri
miniere de "upr!'$ lucrri 1idrote1nice .)rje de cumulre$
cnle$ "i"teme de iri&'ii/$ duce l di"tru&ere mediilor nturle (i rti!icile#
Men'inere %ie'ii pe pm,nt (i "upr%ie'uire &ener'iilor %iitore "unt po"i)ile numi
prin reducere c'iunilor necontrolte le omului "upr nturii#
De cee$ o importnt pro)lem cre "e pune zi n !' omenilor e"te ce protec'iei
mediului nconjurtor# Protec'i mediului n"emn con"er%re (i ocrotire#
+on"er%re mediului re n %edere !olo"ire lui cu &rij (i c1i)zuil$ e%it,ndu3"e ri"ip
(i di"tru&erile din cdrul "u#
Pentru protec'i mediului tre)uie cret un "i"tem de or&nizre unor pro&rme de
cercetre (i cuno(tere de&rdrii mediului#
Ocrotire mediului pretinde lure unor m"uri )zte pe le&i cre interzic cti%itte "u)
orice !orm n numite re&iuni# Ace"te re&iuni "unt numite rezer%'ii nturle#