Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRNCU I

FACULTATEA DE DREPT
REFERAT LA
DREPTUL TRANSPORTURILOR
STUDENT:
TURTUREA IONU CRISTIAN
Gr. 331
An universitar !13 " !1#
UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRNCU I
FACULTATEA DE DREPT
TEM REFERAT:
DOCU$ENTUL DE TRANSPORT
An universitar !13 " !1#
DOCU$ENTUL DE TRANSPORT
Contractul de transport de pasageri i bagaje este contractul n teeiul c!ruia
c!r!u ul se oblig! s! deplase"e pasagerul de la punctul de pornire p#n!
la cel de destina$ie% iar pasagerului re&ine obliga$ia de a pl!ti costul c!l!toriei'
(n Codul ci&il de)ini$ia contractului este redat! la art'*+,% potri&it c!ruia
prin contractul de transport de c!l!tori i bagaje c!r!u ul se oblig! s! transporte
pasagerul preun! cu bagajele lui la punctul de destina$ie% iar pasagerul se
oblig! s! pl!teasc! reunera$ia cu&enit!-'
Aplicarea norelor din Codul ci&il' .entru ca norele Codului ci&il s!/ i
g!seasc! aplicarea% este necesar s! )ie ntrunite ur!toarele criterii: deplasarea
s! se e)ectue"e n ba"a contractului de transport0 contractul de transport s! )ie
nc1eiat cu respectarea principiului egalit!$ii p!r$ilor i a principiului libert!$ii
contractuale 2n sensul c! se respect! dreptul pasagerului de a alege c!r!u ul
cu care dore te s! contracte"e34' Ca e5eplu de aseenea ser&icii poate )i adus
transportul coercial al pasagerilor cu autobu"ul% troleibu"ul% icrobu"ul% ta5i/
ul% trenul% na&a ariti! i a&ionul'
Nu &or )i aplicabile norele Codului ci&il n situa$ia c#nd transportarea
se )ace n ba"a rela$iilor de unc!% aceasta )iind o deplasarea de ser&iciu'
Dispo"i$iile Codului ci&il nu se &or aplica nici n ca"ul transportului reali"at
pentru necesit!$i personale% )ailiale i de u" casnic % deoarece principala
tr!s!tur! juridic! a acestui )el transport este lipsa scopului coercial'
Contractul de transport de pasageri i bagaje este consensual% real% cu titlu
oneros i de ade"iune'
-' Contractul de transport de c!l!tori este consensual n ca"ul transportului
)ero&iar% ariti i aerian' El se consider! nc1eiat din oent ce p!r$ile au
ajuns la un acord de &oin$! asupra clau"elor esen$iale ale contractului% adic!
din oent ce c!l!torul a procurat biletul la tren% biletul la a&ion sau biletul
la cursa na&ei aritie' Dac! c!l!torul inten$ionea"! s! p!trund! ilegal n
salonul &e1iculului% )!r! a de$ine un bilet de c!l!torie% el poate )i sanc$ionat
cu aend! adinistrati&!' Atunci c#nd cursa preconi"at! se anulea"!%
transportatorul
este obligat s!/i o)ere c!l!torului ca ijloc de alternati&! o alt! curs!
n direc$ia respecti&! sau s!/i restituie contra&aloarea biletului de c!l!torie'
4' Contractul de transport auto de c!l!tori poart! caracter real' .#n! a intra
n salonul troleibu"ului% autobu"ului 2pe rutele urbane3 i icrobu"ului%
c!l!torul nu are bilet de c!l!torie' 6r% c!l!torul nt#i urc! n &e1icul% iar
ai apoi pe parcursul deplas!rii sau c1iar cu pu$in nainte de cobor#re%
ac1it! pentru c!l!torie' (n a a od% contractul este nc1eiat din oent ce
c!l!torul 7a p! it8 n interiorul ijlocului de transport% iar plata ta5ei este
doar un act de e5ecutare a unui contract deja nc1eiat'
9' De regul!% contractul de transport de pasageri este un contract cu titlu
oneros% ceea ce nsean! c! deplasarea pasagerilor se )ace doar contra plat!'
Totu i e5ist! ca"urile c#nd contractul poate )i gratuit' Transportarea gratuit!
nu este regleentat! de regulile Codului ci&il'
(n teeiul art'-: alin'2-3 pct'2d3 al ;egii nr'-*, din ,+',<'4,,9 cu pri&ire la
&eterani% au dreptul la c!l!torie gratuit! &eteranii de r!"boi9% la care se adaug!
i copiii p#n! la &#rsta de = ani' De aseenea% con)or ;egii nr':-> din
-+'-4'*, cu pri&ire la poli$ie:% colaboratorii poli$iei au dreptul s! se deplase"e
gratuit n transport pe teritoriul Republicii Moldo&a 2art'9+3% iar deplasarea
lor gratuit! se e)ectuea"! nuai la pre"entarea legitia$iei de ser&iciu'
Alt e5eplu poate ser&i situa$ia c#nd conduc!torul sau ta5atorul unui ijloc
de transport public n coun% n teeiul unor rela$ii de rudenie sau de prietenie cu
c!l!torul% accept! s!/l transporte n od gratuit' Dac! n
cursul deplas!rii se produce un accident i c!l!torul su)er! &!t!!ri corporale%
el &a bene)icia de desp!gubiri de asigurare i de alte drepturi ce reies
din statutul s!u de c!l!tor% c1iar dac! nu are bilet de c!l!torie'
Cu alte cu&inte% pasagerii )!r! bilete de c!l!torie bene)icia"! de drepturi i
obliga$ii ca i ceilal$i pasageri% iar raporturile juridice care apar ntre ei i
c!r!u se supun regleent!rilor Codului ci&il i legisla$iei din transport'
Acest lucru se nt#pl! din oti& c! pe de o parte% c!r!u ul care prestea"!
ser&iciile de transport public tot tipul este un ntreprin"!tor 2('M' 7Regia
Transport Electric8% ('S' 7Calea Ferat! din Moldo&a8 etc'3 i raporturile sale
cu cei din jur se consider! a )i o acti&itate aduc!toare de pro)it'
.e de alt! parte% din oent ce deplasarea propriu/"is! a nceput i c!l!torul
se a)l! n interiorul ijlocului de transport% asupra lui se r!s)r#ng drepturile
i obliga$iile &alabile tuturor c!l!torilor% )!r! a deosebi ntre c!l!torii
care de$in i cei care nu de$in bilete de c!l!torie'
:' A&#nd un nu!r are de pasageri% copaniile de transport nu sunt n
stare de a negocia clau"ele contractuale cu )iecare pasager n parte% oti&
pentru care contractul de transport de c!l!tori i bagaje este de ade"iune'
.asagerul este practic lipsit de libertatea de a alege% )iind ne&oit s! accepte
transportatorul i regulile ipuse de acesta<' (n Codul ci&il aseenea reguli
sunt nuite clau"e contractuale standard 2art'=-4/=4,3'
Eleentele contractului'
.!r$ile contractului' Contractul se nc1eie ntre dou! p!r$i: c!l!torul
2pasagerul3 i c!r!u ul'
.#n! la nc1eierea contractului de transport cu c!l!torul% pe seaa c!r!u ului
e5ist! ai ulte obliga$ii% iar acest lucru con)ir! rolul iportant
care re&ine c!r!u ului n procesul de preg!tire i des)! urare n condi$ii bune
a transportului' Reie ind din )aptul c! contractul de transport de persoane
poart! caracter public% c!r!u ul este obligat s! e)ectue"e transportarea tuturor
persoanelor care i se adresea"! n acest scop 2art'*+- Cod ci&il3'
Mai nt#i% c!r!u ul trebuie s! cree"e condi$ii egale tuturor poten$ialilor
pasageri de a procura bilete de c!l!torie i de a bene)icia de alte drepturi prescrise
de lege p#n! la nceperea e5ecut!rii contractului de transport' (n acest scop%
c!r!u ul trebuie s! dispun! cel pu$in de o ba"! aterial! ini! pentru a putea
organi"a procesul de &#n"are a biletelor ? s! aib! case de &#n"are a biletelor%
agen$ii de coerciali"are a biletelor 'a'% iar n transportul urban ? conductor
sau ecanise te1nice prin care s! poat! )i5a oentul urc!rii c!l!torului n
ijlocul de transport' De aseenea% c!r!u ul trebuie s! dispun! de un siste
de in)orare a tuturor celor interesa$i cu pri&ire la ora% destina$ia curselor%
costul biletelor de c!l!torie i alte date iportante='
(n calitate de c!l!tor poate )i nuai persoana )i"ic!' Nu are iportan$!
ce calitate de$ine c!l!torul% coerciant sau necoerciant+% la )el nu contea"!
)unc$ia pe care o ocup!% po"i$ia social!% apartenen$a sa religioas! 'a' C!r!u ul
este obligat s! preste"e ser&iciile de transport n &olu deplin i lu#nd n
considerare egalitatea n drepturi a tuturor c!l!torilor'
Dac! pentru nc1eierea altor contracte ci&ile legea cere ca persoana s! aib!
&#rsta de -+ ani 2capacitatea de e5erci$iu deplin!3% atunci n transportul de
persoane &#rsta c!l!torului este% n genere% neseni)icati&!% deoarece copiii
2ele&ii3 sub &#rsta de -+ ani )olosesc transportul public urban 2troleibu"ele%
autobu"ele% icrobu"ele3 pentru a ajunge la liceu% a re&eni acas! sau a erge la
bibliotec!' De aceea% consider! c! a a cu sunt icile cup!r!turi "ilnice
pe care le )ac copiii% la )el i c!l!toria lor cu transportul public% constituie ni te
acte juridice curente de ic! &aloare care se e5ecut! la oentul nc1eierii lor
2art'44 alin'243 pct'2a3 Cod ci&il3'
6biectul contractului l )orea"! ac$iunile c!r!u ului orientate spre
deplasarea c!l!torului la punctul de destina$ie% iar n ca"ul pred!rii bagajului ? i a
bagajului' De aseenea% obiect al contractului l constituie i ac$iunile c!l!torului
de ac1itare a costului biletului de c!l!torie'
Contractul de transport de persoane se nc1eie n )or! &erbal!'
(nc1eierea sa se con)ir! 2se docuentea"!3 printr/un bilet 2titlu de
c!l!torie3 2art'*+> Cod ci&il3'
6rice ntreprindere de transport este obligat! de a aduce pasagerul la punctul
de destina$ie% de a/i acorda acestuia condi$ii con)ortabile i de siguran$!
n tipul deplas!rii' @radul de securitate se asigur! la to$i pasagerii n aceea i
!sur!% iar ni&elul de con)ort ? n liitele posibilit!$ii c!r!u ului% dar i n
)unc$ie de dorin$a pasagerului n sc1ibul unei ta5e suplientare'
Ailetele pot )i cup!rate la casele de &#n"are din incinta autog!rilor% g!rilor
)ero&iare% portului ariti% iar n ca"ul biletelor la a&ion coerciali"area lor se
)ace at#t la agen$iile de &#n"are a biletelor% c#t i prin Bnternet' (n sc1ib la
transportul
public urban n coun% ac1itarea se produce pe parcursul c!l!toriei-9'
;a sta$iile de troleibu" sau de autobu" de pe liniile urbane% c!l!torul urc! n
salonul &e1iculului% a tept#nd s! se apropie ta5atorul pentru a cere ac1itarea
ta5ei' Ailetul pe care/l prie te este pentru o singur! c!l!torie i trebuie p!strat
p#n! la cobor#rea din transport' Dac! c!l!torul &a pierde% &a rupe sau &a distruge n
alt od biletul% el nu &a putea aduce alte ijloace de prob! pentru a
do&edi c! a ac1itat ta5a de transport' Dac! &a )i depistat de c!tre controlori% &a
)i obligat s! pl!teasc! i o aend!' (n ca"ul transportului cu ta5ietrele% ta5a
poate )i ac1itat! i dup! e)ectuarea transport!rii'
.asagerul ai este obligat s! p!stre"e biletul p#n! la punctul s!u de destina$ie
i s!/l pre"inte la cererea repre"entan$ilor organelor de control' Bportan$a
p!str!rii biletului p#n! la )inele c!l!toriei const! n )aptul c! la transportul
auto i cel )ero&iar% periodic se e)ectuea"! controale' Scopul acestor
controale este unul educati&% dar i puniti&% deoarece se ur!re te depistarea i
sanc$ionarea pasagerilor )!r! bilet'
(n sc1ib aseenea controale nu se e)ectuea"! n transportul aerian i
ariti% in oti& c! deplasarea na&ei este liitat! ntre punctul de pornire i cel
de destina$ie% iar orice pasager la oentul barc!rii este supus procedurii
de nregistrare nso$it! i de o perc1e"i$ie prealabil!' Cu alte cu&inte% posibilitatea
ca la bordul na&ei s! ajung! persoane )!r! bilet% cu e5cep$ia ebrilor
ec1ipajului% este e5clus!'
Art' -*>- din Noul Cod ci&il% prelund ideea din pre&ederile art' :-: din
&ec1iul Cod coercial pre&ede c! la reiterea bunurilor pentru transport%
e5peditorul trebuie sa predea transportatorului% in a)ara de docuentul de transport%
toate docuentele suplientare &aale% sanitare% )iscale si altele aseenea%
necesare e)ectuarii transportului% potri&it legii'
Docuentul de transport este senat de e5peditor si trebuie sa cuprind!%
intre altele% entiuni pri&ind identitatea e5peditorului% a transportatorului si a
destinatarului si% dupa ca"% a persoanei care trebuie sa plateasca transportul'
Docuentul de transport entionea"a% de aseenea% locul si data luarii in priire a
bunului% punctul de plecare si cel de destinatie% pretul si terenul transportului%
natura% cantitatea% &oluul sau asa si starea aparenta a bunului la predarea spre
transport% caracterul periculos al bunului% daca este ca"ul% precu si docuentele
suplientare care au )ost predate si insotesc transportul' .artile pot con&eni sa
introduca si alte entiuni in docuentul de transport' Dispo"itiile legii speciale
raan aplicabile'
R!spunderea e5peditorului )a$! de transportator se angajea"! n ca"ul n care
en$iunile pre&!"ute de lege au )ost oise sau au )ost nscrise n docuentul de
transport n od incoplete Ci ine5act'
Docuentul de transport se intoceste in cel putin 9 e5eplare% cate unul
pentru transportator si e5peditor si altul care insoteste bunul transportat pana la
destinatie'
Bn lipsa docuentului de transport% transportatorul trebuie sa elibere"e
e5peditorului% la cererea acestuia% o recipisa de priire a bunului spre transport%
dispo"itiile art' -'*>- alin' 243 aplicandu/se in od corespun"ator' Aceasta
pre&edere nu se aplica in ca"ul transportului rutier de ar)uri '
Docuentul de transport sau% in lipsa acestuia% recipisa de priire do&edeste
pana la proba contrara luarea in priire a bunului spre transport% natura% cantitatea
si starea aparenta a acestuia'
(n situa$ia n care e5peditorul preda pentru transport ai ulte colete% daca
prin lege nu se pre&ede alt)el% transportatorul are dreptul sa ii solicite acestuia cate
un docuent de transport pentru )iecare colet in parte'
Ca Ci Codul coercial de la -++=% si Codul ci&il n &igoare pre&ede
posibilitatea ca docuentul de transport sa nu )ie doar noinati&% ci Ci la ordin sau
la purt!tor% ca" in care proprietatea bunurilor transportate se trans)er! pin e)ectul
transiterii acestor docuente' Totodat! Codul regleentea"! )ora Ci e)ectele
girurilor n ca"ul docuentului la ordin prin triitere la dispo"i$iile legale
re)eritoare la cabie Ci bilet la ordin'