Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluarea intreprinderii, CIG/ID 2012

Bilet examen nr.2


I. Un investitor dorete sa achiziioneze 5% din aciunile unei firme; evaluatorul va stabili
valoarea firmei prin metoda DCF pornind de la urm!toarele ipoteze"
cifra de afaceri a firmei va creste cu #%$an in perioada de previziune e%plicita de & ani; se
prevede o cretere anuala continua pentru perioada de previziune non'e%plicita de &%;
la (nceputul anului )*l va fi pusa in funciune o linie de fabricaie ce va diminua
cheltuielile materiale cu +,% in anul respectiv; din )*- cheltuielile materiale vor creste
anual cu -% datorita ma.or!rii preturilor de achiziie ale materiilor prime;
se estimeaz! o diminuare a nivelului cheltuielilor cu salariile la +,,, lei cifra de afaceri cu
/, lei $an;
investiia necesara achiziiei si punerii in funciune a liniei de fabricaie este de 5,,, mii
lei durata de amortizare fiind de +, ani 0lineara1; cheltuielile cu amortizarea mi.loacelor
fi%e e%istente scad anual cu & mii lei. prin scoateri din funciune;
firma va obine in )*+ un credit pentru achiziionarea liniei tehnolo2ice de &,, mii rata
dob3nzii 4 5% rambursabil in +, ani;
in anul ) nevoia de fond de rulment e de 6,, mii lei; se apreciat un nivel constant al raportului
)F7$C8 pentru perioada de previziune e%plicita; valoarea neta de realizare a unor active in afara
e%ploat!rii este evaluata la 5,, mii lei;
rata de actualizare este de +/ %; cota de impozit pc profit 4+6%.
)r.
Crt.
Indicatori 9alori contabile
:a &+.+-.) 0mii lei1
+ Cifra de afaceri 56 ;,,
- Cheltuieli materiale + ;,,
& Cheltuieli salariale +/ +,,
/ Cheltuieli cu amortizarea - ;,,
# 7ezultat aferent e%ploat!rii -+ 5,,
; 9enituri financiare ,
5 Cheltuieli financiare ,
+, 7ezultat financiar ,
++ 7ezultat e%traordinar ,
+- <rofit brut -+ ##,
+/ <rofit net +; -;6;
=%ista informaii de pe piaa financiara despre tranzacii cu pachete minoritare de aciuni de la trei firme.
Firma 8 are o dimensiune mai redusa a activelor iar firma C nu utilizeaz! credite in finanarea activit!ii.

>ultiplicator Firma 8 Firma ? Firma C
<ret$<rofit net /; /& 66
Calculai valoarea firmei prin metoda DCF si metoda comparaiei si stabilii valoarea finala a investiiei
aplic3nd coreciile necesare stabilirii valorii pachetului de 5% de evaluat.
Evaluarea intreprinderii, CIG/ID 2012
+. <rincipiul substituiei este specific"
a1 metodelor bazate pe active
b1 metodelor bazate pe venit
c1 metodei comparaiei de pia!
d1 tuturor celor trei 2rupe de metode de mai sus
-. @ermenul de AvaloareB este utilizat (n raportul de evaluare cu alt atribut"
a1 uneori
b1 doar pentru metoda DCF 0discounted de flu% de numerar actualizat1 i 8)C 0activul net corectat1
c1 (n funcie de cerinele clientului
d1 nici un r!spuns corect
&. Intre obiectivele standardelor de evaluare fac parte"
a1 spri.inirea evaluatorilor sa elaboreze rapoarte coerente pentru clieni
b1 promovarea (nele2erii uniforme 0coerenei1 prin utilizarea unor definiii standard ale valorii de pia!
c1 a i b
d1 nici unul
/. In cadrul unei propriet!i terenul care poate fi considerat activ redundant este terenul"
a1 neconstruit din cadrul propriet!ii
b1 liber situat la e%tremit!ile propriet!ii
c1 pe care sunt amena.ate construcii provizorii
d1 care nu este necesar in e%ploatare i care poate fi utilizat pentru dezvolt!ri ulterioare
5. Care dintre elementele de mai .os nu este cuprins (n definiia valorii de pia!"
a1 v3nz!tor hot!r3t i cump!r!tor hot!r3t; b1 tranzacie echilibrat!
c1 la data evalu!rii; d1 p!rile au acionat in mod constr3ns
6. Discountul pentru lipsa de lichiditate (nseamn!"
a1 o suma sau un procent care reflecta faptul ca rata lichidit!ii 2enerale este mai mica de +5;
b1 o suma sau un procent care reflecta faptul ca rata disponibilit!i$activ total este mai mica de +5;
c1 o suma sau un procent care reflecta lipsa de lichiditate a investiiei in firma evaluata;
d1 o suma sau un procent care reflecta lipsa de decizie asupra flu%ului de lichidit!i 2enerat de firma.
#. @ipul de valoare pentru un anumit investitor este"
a1 valoarea de piata; b1 valoarea de impozitare; c1 valoarea de asi2urare; d1 valoarea de investitie.
;. 8naliza dimensiunii i structurii potenialului uman are in vedere"
a1 numarul de zile de 2reva; b1 dinamica num!rului de salariai; c1 dinamica productivitatii muncii
d1 dinamica salariului mediu
5. 8ctivul net contabil este"
a1 active totale C active circulante
b1 active totale C datorii totale
c1 capital propriu C active imobilizate
d1 active totale C active imobilizate
+,. Ultima etapa in procesul de evaluare este"
a1 prezentarea ane%elor care au fundamentat valoarea
b1 prezentarea copiilor dup! bilan autorizaiile de funcionare etc.
c1 reconcilierea rezultatelor i estimarea valorii finale
d1 privind condiiile limitative i certificarea competentei evaluatorului
Punctaj: grila: 3p; problema: 6p