Sunteți pe pagina 1din 1

Institutia Avocatului General

Sunt 8 avocati generali:


- 5 din statele socotite mari, puternice in UE
- 3 din celelalte state prin rotatie
Mandatul este de 6 ani (ca si mandatul de la Curtea de la Luem!ourg"
#intre ei, pentru o perioada de $ an, avocatii generali aleg un prim avocat
general, care are rolul de a reparti%a dosarele colegilor sai&
'ceasta institutie a avocatului general este copiata dupa aceea a Comisarului
(uvernului, din )ustitia administrativa *rance%a&
+olul avocatului general este acela de a eprima un punct de vedere li!er,
independent, re*eritor la legislatia aplica!ila in cau%a respectiva si la solutia pe care
considera ca ar tre!ui sa o primeasca dosarul&
'vocatul general nu participa la deli!erari, iar )udecatorii nu sunt tinuti sa urme%e
solutia care a *ost pre%entata de catre avocatul general&
Curtea de ,ustitie isi ela!orea%a si isi adopta propriul +egulament& Curtea este
singura in masura sa-si veri*ice competenta, sta!ilind daca se investeste cu
solutionarea unei cau%e sau nu&
-n cadrul Curtii *unctionea%a un serviciu de gre*a, unde eista un gre*ier se* si
unul ad)unct, avand atat atri!utii administrative cat si procedurale&
(re*ierul
- este cel care comunica documentele catre partile din dosar si
- cel care pu!lica documente din dosar si in *inal solutia data cau%ei.
- este cel care raspunde de ar/iva Curtii de ,ustitie a UE
- participa la deli!erari *ara drept de vot
- este tinut sa tina secretul deli!erarilor
-n cadrul serviciului administrativ destinat gre*ierului, eista un serviciu de
interpreti0traducatori, care sunt de o!icei specialisti cu du!la speciali%are 1 lingvisti si
)urisiti, care asigura atat traducerea pe parcursul derularii procedurii, a documentelor din
sala de )udecata, cat si a documentelor care sunt trimise partilor