Sunteți pe pagina 1din 7

Biochimie 2

6. METABOLISMUL PROTIDELOR
6.1. Metabolismul aminoacizilor
6.2. Cile generale de catabolizare a aminoacizilor
6.2.1. Deaminarea aminoacizilor
6.3. Transaminarea aminoacizilor
6.4. Catabolismul scheletului carbonic al aminoacizilor
6.5. Decarboxilarea aminoacizilor
6.6. Metabolismul amoniacului !"3#
6.$. Metabolismul acizilor nucleici
6.%. &iosinteza 'D! re(licarea semiconser)ati)#
6.*. &iosinteza '+! transcrierea#
6.1,. &iosinteza (roteinelor
6.11. -ntrebri

.ia/a nu este (osibil 0r existen/a (rotidelor1 substan/e cu structur macromolecular.
2roteinele sunt s(eci0ice 0iecrui organism1 deci ele se sintetizeaz endogen1 ne(ut3nd 0i
(reluate din hran gata 0ormate.
2entru sinteza (roteinelor organismul trebuie s dis(un de cantit/i su0iciente din cei 22
aminoacizi care intr 4n alctuirea (rotidelor.
'minoacizii din organismul animal (ro)in din urmtoarele (rocedee5
6 hidroliza enzimatic a (roteinelor din hran7
6 biosinteza (ro(rie.
&iosinteza aminoacizilor (roteinelor# 4n organismul animal este limitat la 1,
aminoacizi1 numi/i aminoacizi neesen/iali.
+estul de 12 aminoacizi trebuie nea(rat introdu8i (rin hran. 'ce8tia se numesc
aminoacizii esen/iali. 9i(sa unor aminoacizi esen/iali din hran (ro)oac tulburri gra)e1
asemntoare bolilor caren/iale o(rirea cre8terii1 tulburri ner)oase1 slbirea
organismului# care dis(ar la introducerea lor 4n hran.
6.1. Metabolismul aminoacizilor
Biosinteza anabolismul# aminoacizilor di0er 4n cele 2 regnuri.
'st0el1 plantele verzi (ot sintetiza aminoacizii din C:
2
1 "
2
: 8i amoniac !"
3
#1 acest
(roces 0iind str3ns corelat cu 0otosinteza.
Animalele 48i (rocur aminoacizii 0ie (rin hran ; aminoacizi esen/iali1 0ie (rin sinteza
endogen ; aminoacizi neesen/iali.
Dera!area catabolismul# aminoacizilor din regnul animal cu(rinde reac/ii 0oarte
)ariate 8i are multe as(ecte comune cu catabolismul aminoacizilor din organismele
)egetale.
<xist ci generale de catabolizare ale aminoacizilor5
6 deaminarea1
6 transaminarea 8i
6 decarboxilarea1
dar 8i ci specifice di0eritelor aminoacizi.
-n (rocesul de catabolizare gru(area amino ;!"
2
a aminoacidului este 4nde(rtat1 o
(arte din azotul con/inut 4n aceasta gru(are este reutilizat1 iar o (arte trece 4n (rodu8ii
Metabolismul protidelor http://id.usamvcluj.ro/id/0zoot1/abiochim2/curs/c06.htm
1 di 7 07/12/2013 15:08


de dezasimila/ie1 dintre care cel mai im(ortant este urea1 care se elimin (rin urin1
0ecale 8i trans(ira/ie.
6.". #$ile enerale !e catabolizare a aminoacizilor
6.".1. Deaminarea aminoacizilor
<ste (rocesul de 4nde(rtare a gru(rii amino !"
2
sub 0orm de amoniac !"
3
#.
Deaminarea este de mai multe 0eluri5
1. Deaminarea o%i!ati&$ are loc cu (artici(area oxigenului1 iar aminoacidul (rin
(ierdera gru(rii ;!"
2
se )a trans0orma 4n cetoacid5


". Deaminarea re!ucti&$ necesit (rezen/a hidrogenului 8i const 4n trans0ormarea
aminoacidului 4ntr=un acid carboxilic5

'. Deaminarea (i!rolitic$ se des08oar 4n (rezen/a a(ei1 aminoacidul (rin (ierderea
gru(rii ;!"
2
se )a trans0orma 4n hidroxiacid5


).Deaminarea intramolecular$ are loc mai ales la microorganisme1 aminoacidul
trans0orm3ndu=se 4ntr=un acid nesaturat5

6.'. Transaminarea aminoacizilor
Transaminare aminoacizilor const 4n trans0erul gru(ei amino !"
2
de (e un aminoacid
(e un >= cetoacid.
<xem(lu5

2rin transaminare acidul glutamic se )a trans0orma 4n acid >=cetoglutaric5

Transaminarea constituie nu numai o cale de catabolizare a aminoacizilor dar 8i o cale de
biosintez a lor.
6.). #atabolismul sc(eletului carbonic al aminoacizilor
Metabolismul protidelor http://id.usamvcluj.ro/id/0zoot1/abiochim2/curs/c06.htm
2 di 7 07/12/2013 15:08
Du( deaminarea oxidati) sau du( transaminare1 cetoacidul rezultat intr 4ntr=un
(roces de decarboxilare oxidati) 8i se )a 0orma acil=Co'5


+eac/ia este catabolizat de un com(lex multienzimatic.
Acil coenzima A 0ormat )a 0i catabolizat (rin ?=oxidare1 cu 0ormare de acetil Co'1
care intr a(oi 4n ciclul 'TC 8i )a 0i oxidat la bioxid de carbon 8i a(.
6.*. Decarbo%ilarea aminoacizilor
-n catabolismul aminoacizilor (rin decarboxilare se 4nde(rteaz gru(a carboxil a
acestora sub 0orm de C:
2
8i rezult o amin. 'minele care se 0ormeaz se numesc
amine biogene1 deoarece unele mani0est o ac/iune 0armacologic1 iar altele sunt
hormoni tisulari sau (artici( la structura unor coenzime.

@unt (rezentate 4n continuare cele mai im(ortante reac/ii de decarboxilare ale
aminoacizilor1 cu men/ionarea (rodu8ilor de reac/ie 0orma/i5
@erina Colamin 4n structura 0os0atidelor#
Cisteina Cisteamin 4n structura coenzimei '#
"istidina "istamin hormoni tisulari#
'rginina 2utrescein a(are 4n carnea alterat#
Aizina Cada)erin a(are 4n carnea alterat#
6.6. Metabolismul amoniacului +,-'.
'moniacul rezult (rin deaminarea aminoacizilor. -ntruc3t el este toxic (entru organism
)a 0i trans0ormat 4n com(u8i netoxici5 glutamina 8i ureea. 'st0el1 (rin reac/ia amoniacului
cu acidul glutamic se )a 0orma glutamina1 care (oate ser)i ca donor de gru(e ;!"
2
4n
reac/iile de aminare ale glucidelor. Blutamina aCunge (e calea sanguin la rinichi unde
)a 0i scindat hidrolitic cu 0ormare de !"
3
8i acid glutamic. 'moniacul sub 0orm de
sruri de amoniu )a 0i eliminat (rin urin.
: (arte a amoniacului (oate 0i trans0ormat 8i 4n uree o alt 0orm netoxic de con)ersie
a acestuia. 2rocesul de 0ormare a ureei are loc 4n 0icat 8i se nume8te ureoenez$.

Dreea se 0ormeaz din !"
3
8i C:
2
rezultat (rin decarboxilarea aminoacizilor sau (rin alte
(rocese catabolice. -n (rima eta( se 0ormeaz carbamil 0os0atul care este a(oi con)ertit
4n uree5

Metabolismul protidelor http://id.usamvcluj.ro/id/0zoot1/abiochim2/curs/c06.htm
3 di 7 07/12/2013 15:08

Procesul !e uroenez$ este un (roces ciclic la care (artici( 8i aminoacizii cu caracter
bazic5 arginina 8i citrulina.
9a rumegtoare1 o (arte din ureea (rodus 4n 0icat aCunge (rin s3nge 4n sali) 8i a(oi 4n
rumen1 unde se descom(une eliber3nd !"
3
care ia (arte la biosinteza unor aminoacizi
din care se )or sintetiza (roteine. Dreogeneza Coac ast0el un rol im(ortant (entru
rumegtoare1 4n a(ro)izionarea lor cu azot (roteic.
9a mami0ere ureea 0ormat 4n 0icat este trans(ortat (rin s3nge la rinichi 8i se elimin
(rin urin.
@(re deosebire de mami0ere1 (srile 8i re(tilele elimin azotul amoniacal sub 0orm de
aci! uric.
6./. Metabolismul acizilor nucleici
Cu toate com(lexitatea structural a acizilor nucleici1 organismele )ii au ca(acitatea s=i
sintetizeze. @=a constatat c sinteza (roteinelor este (recedat de o sintez intens de
'+! 8i c biosinteza 'D!=ului are loc mai ales 4n (erioada (remergtoare di)iziunii
celulare. -n urma unor studii a(ro0undate 8i com(lexe1 s=a stabilit rolul acizilor nucleici 4n
transmiterea caracterelor ereditare 8i 4n biosinteza (roteinelor.
'cizi nucleici sunt macromolecule 0ormate din unit/i numite nucleoti!e. : nucleotid
este 0ormat dintr=o baz azotat (urinic sau (irimidinic1 o (entoz 8i acid 0os0oric.
Du( 0elul (entozei1 riboza sau deoxiriboza1 nucleotidele sunt de dou 0eluri5
ribonucleotide 8i deoxiribonucleotidele. +ibonucleotidele sunt unit/i structurale ale '+!1
iar deoxiribonucleotidele1 ale 'D!.
-n urma (roceselor de digestie din intestin1 acizii nucleici sunt des0cu/i sub ac/iunea
unor enzime (3n la cele mai sim(le (r/i constituente.

'cizi nucleici
'+! sau 'D!#


ribo deoxiribo# nucleaza
nucleotide

nucleotidaz
nucleozide E "
3
2:
4


nucleozidaz
baze azotate E (entoz
riboz sau deoxiriboz#.


Com(u8ii rezulta/i (rin hidrolizarea total a acizilor nucleici )or 0i catabolizate sau se )or
utiliza 4n biosintez. 'st0el5
Metabolismul protidelor http://id.usamvcluj.ro/id/0zoot1/abiochim2/curs/c06.htm
4 di 7 07/12/2013 15:08
Bazele libere 0urinice 1i 0irimi!inice uracil1 timina1 citozina1 adenina1 guanina# nu
sunt absorbite1 ele se )or cataboliza 4n continuare 8i sunt eliminate.
'st0el1 bazele (urinice (rin catabolizare )or 0orma acidul uric1 (rodus de excre/ie (entru
om 8i unele s(ecii de animale.
'nimalele care elimin acidul uric se numesc uricotelice om1 maimu/1 c3ine#.
Dnele animale trans0orm acidul uric 4n alantoin care se elimin (rin urin. 'cestea se
numesc alantoinotelice carni)orele 8i roztoarele#.
'lte animale1 bo)inele1 cabalinele 8i suinele sunt animale mixte.
&azele (irimidinice (rin catabolizare )or 0orma ?=alanina sau deri)a/ii ei.
Pentozele2 riboza 1i !eo%iriboza sunt u8or absorbite 8i a(oi catabolizate (e calea
(entozo0os0a/ilor sau )or ser)i la 0ormarea altor biomolecule
-
'
PO
)
= (oate 0i utilizat la 0os0orilri sau se elimin din organism.
Anabolismul +biosinteza. nucleoti!elor are loc din (recursorii lor de origine
endogen5
6 bazele azotate sintetizate (e ci (ro(rii 0iecreia dintre ele#1
6 (entozele rezultate din catabolismul glucidelor (e calea (entozo0os0a/ilor# 8i
6 acidul 0os0oric.
6.3. Biosinteza AD, +re0licarea semiconser&ati&$.
&iosinteza 'D!=ului nu se 0ace la 4nt3m(lare1 ci 4ntr=un mod s(eci0ic care asigur
transmiterea caracterelor ereditare de la celula mam la celula 0iic. &iosinteza are loc
(rintr=un (roces numit re(licare semiconser)ati).
&iosinteza 'D! 4nce(e (rin despiralarea ADN-ului dublu catenar1 ambele catene
constituind a(oi matri/e modele# (entru sinteza unei noi catene com(lementare ei.
'st0el1 din 0iecare molecul de 'D! se 0ormeaz 2 molecule noi de 'D!1 0iecare 0iind
constituit dintr=o caten )eche matri4a# 8i o caten nou +re0lica..
9a re(licarea semiconser)ati) (artici( nucleotidele tri0os0orilate s(eci0ice 'D!5 dTT21
dCT21 d'T21 dBT2.
+eac/ia este catalizat de o enzim s(eci0ic5 'D! (olimeraza 8i necesit (rezen/a
ionilor de Mg. +eac/ia global este redat schematic mai Cos5
n
d TT2
Mg
2E

d CT2 'D! (olimeraza
d 'T2 'D! E 4 n 2 =2
d BT2 Matri/ 'D!
6.5. Biosinteza AR, +transcrierea.
&iosinteza '+! are loc 4n nucleul celulelor 8i const 4n co(ierea sec)en/ei ordinei#
nucleotidelor dintr=o anumit zon a 'D! s(eci0ic unei anumite (roteine.
'+! este de mai multe 0eluri5 '+!=mesager1 '+!=ribozomal1 '+!=de trans(ort. '+!1
s(re deosebire de 'D! are o structur monocatenar.
2rocesul de biosintez a '+!=ului mesaer se nume8te (roces de transcriere 8i este
asemntor (rocesului de biosintez a 'D!. <nzima care catalizeaz (rocesul de
transcriere este '+!;(olimeraza. 9a biosinteza '+! (artici( nucleotidele s(eci0ice
acestuia1 sub 0orm tri0os0at5 DT21 'T21 BT21 CT2.
+eac/ia general de biosintez a '+! este urmtoarea5
n
d DT2
Mg
2E

d 'T2 'D! (olimeraza
d BT2 '+!m E 4n2 =2
d CT2 Matri/ 'D!

'+!=ul mesager sintetizat 4n nucleu trece 4n cito(lasm 8i se ata8eaz ribozomilor1
Metabolismul protidelor http://id.usamvcluj.ro/id/0zoot1/abiochim2/curs/c06.htm
5 di 7 07/12/2013 15:08


organite subcelulare unde )or determina sinteza de (roteine s(eci0ice.
6.16. Biosinteza 0roteinelor
Catena (oli(e(tidic a (roteinelor se caracterizeaz (rintr=o anumit com(ozi/ie 8i
sec)en/ ordine# a aminoacizilor care este dictat genetic.
Fn0orma/ia genetic este 4nscris 4n 'D! 4n cromozomii din nucleu (e baza codului
genetic. MesaCul genetic este co(iat 8i adus la locul sintezei (roteice de ctre '+!
mesager. 'minoacizii care )or 0orma (roteinele sunt adu8i la locul de sintez sub 0orm
acti)at de ctre '+! de trans(ort (ro(riu 0iecrui aminoacid.
@inteza (roteic se realizeaz la ni)elul ribozomilor care sunt 0orma/i din '+!= ribozomal
8i din (roteine.
Mecanismul biosintezei 0roteinelor are 4 eta(e im(ortante5
a# Activarea aminoacizilor ; se 0ace (rin combinarea acestora cu 'T25

'minoacidul acti)at se combin cu '+!
t
s(eci0ic5@ub aceast 0orm aminoacizii trans(orta/i de '+!
t
caracteristic 0iecruia1 )a aCunge la
ribozomi.
b# Iniierea lanului polipeptidic ; biosinteza (roteinelor 4nce(e (rin a8a numitul
codon de ini/iere care cores(unde unui com(us chimic numit !=0ormilmetionin.
c# Formarea lanului polipeptidic ; are loc (rin aranCarea aminoacizilor 4n ordinea
dictat de ctre '+!=mesager.
d# ncheierea sintezei i desprinderea de pe ribozomi
Du( terminarea sintezei lan/ului (oli(e(tidic1 acesta este 4nde(rtat de (e riboz
con0orm schemei urmtoare1 (rocesul a)3nd loc sub ac/iunea unui 0actor de eliberare5

0ormilmetionin;'
1
;'
2
;'
3
=G'
n
; '
1
;'
2
;'
3
=...='
n
E
unde
'
1
1 '
2
... '
n
desemneaz aminoacizii care alctuiesc lan/ul (oli(e(tidic1 iar
re(rezint '+! de trans(ort cores(unztor ultimului aminoacid1 '
n
.
&iosinteza (roteinelor constituie unul dintre cele mai im(ortante (rocese biologice1
datorit semni0ica/iei maCore (e care o re(rezint (entru toate organismele )ii1
indi0erent de gradul de organizare.
6.11. 7ntreb$ri
1. Care sunt cile (rinci(ale de catabolizare a acizilor gra8iH
2. Ce este deaminarea 8i de c3te 0eluri este aceastaH
3. Ce se 0ormeaz 4n urma reac/iei dintre acidul (iru)ic 8i acidul glutamic 8i ce 0el
de (roces este acestaH
4. Ce sunt aminele biogene 8i (rin ce (roces se 0ormeaz 4n organismul animalH
Metabolismul protidelor http://id.usamvcluj.ro/id/0zoot1/abiochim2/curs/c06.htm
6 di 7 07/12/2013 15:08
5. <numera/i (rodu8ii 0orma/i (rin decarboxilarea urmtorilor amoniacizi5
histidin1 tri(to0an1 lisin 8i arginin 8i arta/i im(ortan/a lor (entru organismul
animal.
6. Cum (oate 0i anihilat toxicitatea amoniacului rezultat (rin deaminarea
aminoacizilor 4n organismul animalH
$. Ce 4n/elege/i (rin re(licare semiconser)ati)H
%. Ce re(rezint (rocesul de transcriereH
*. Care sunt eta(ele biosintezei (roteinelorH


Biochimie 2
A:!D
Metabolismul protidelor http://id.usamvcluj.ro/id/0zoot1/abiochim2/curs/c06.htm
7 di 7 07/12/2013 15:08