Sunteți pe pagina 1din 23

Programul Operaional Regional 2007-2013

Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al


%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
NR: __________
BENEFICIAR:
-APL-
Model orientativ
1
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
CONTRACT DE FINANARE
!rin Pro"ra#$l O!eraional Re"ional %&&'-%&()
A*a !rioritar+ , -.!ri/inirea de0volt+rii #edi$l$i de afaceri re"ional 1i local2
Do#eni$l #a/or de intervenie ,3(3 -De0voltarea d$ra4il+ a 5tr$ct$rilor de 5!ri/inire a
afacerilor de i#!ortan+ re"ional+ 1i local+2
Nr
(
633333333333333337633333333333333333333333333
Prea#4$l
P+ri:
Mini5ter$l De0volt+rii8 L$cr+rilor P$4lice 1i Loc$inelor8 #u )ediul +n ,u#ure$ti- )trada
Apolodor nr&17- .atura /ord- )e#tor 0- 1el& 037 211 14 02- " ax& 037 211 10 13- #od de +nregi)trare
"i)#al3- repreentat legal de 3- a!4nd "un#ia de 3- 9n calitate de A$toritate de Mana"e#ent
!entr$ Pro"ra#$l O!eraional Re"ional %&&'-%&(), denumit +n #ele #e urmea AM POR
!rin
A"enia !entr$ De0voltare Re"ional+ 68 #u )ediul +n 3- 1el&5 "ax 3- #od de +nregi)trare
"i)#al 3- repreentat legal de 3- +n "un#ia de 3- 9n calitate de Or"ani5# Inter#ediar !entr$
Pro"ra#$l O!eraional Re"ional %&&'-%&(), denumit +n #ele #e urmea OI- #are )emnea +n
numele $i pentru 6ini)terul %e!oltrii- .u#rrilor Pu(li#e $i .o#uinelor- pe de o parte
1i
:nitatea ad#ini5trativ-teritorial+ ;co#$na7 ora1$l7 #$nici!i$l7 /$de$l< =den$#ire
co#$n+7 ora17 #$nici!i$7 /$de>- a!4nd )ediul +n )tr& 738- nr&738- 7lo#alitatea8- 7judeul8- #od
po$tal 73338- Rom4nia- #od de +nregi)trare "i)#al 7333&8- repreentat legal de dl5d-na
7prenume- nume8- a!4nd "un#ia de 9primar 5 pre$edinte al :on)iliului ;udeean<- identi"i#at prin
,&= 5 :&= )eria 7&&&&&8 nr& 7&&&&&&&&&&&8- :/P 7&&&&&&&&&&&&&&&&8
+n #alitate de Beneficiar-
au #on!enit +n#>eierea preentului Contract de finanare +n urmtoarele #ondiii?
Inter!retare
@1A Bn preentul :ontra#t- #u ex#epia #aului #4nd #ontextul #ere alt"el )au a unei pre!ederi
#ontrare?
aA :u!intele #are indi# )ingularul in#lud $i pluralul- iar #u!intele #are indi# pluralul in#lud $i
)ingularulC
(A :u!intele #are indi# un gen in#lud toate genurileC
#A :u!intele #are indi# per)oane !or in#lude per)oane "ii#e $i5)au juridi#e- dup #a&
@2A Re"erinele la ori#e a#te normati!e )e #on)ider a "a#e re"erire $i la ori#e a#te normati!e
)u()e#!ente prin #are a#e)tea )unt modi"i#ate&
ARTICOL:L ( ? OBIECT:L CONTRACT:L:I
@1A O(ie#tul a#e)tui :ontra#t +l repreint a#ordarea "inanrii neram(ur)a(ile de #tre A6 POR-
pentru implementarea Proie#tului nr& 7#od S6=S8 3 intitulat? 7titlul83- denumit +n #ontinuare
Proie#t&
1
/umarul :ontra#tului de "inanare
2
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
@2A Dinanarea neram(ur)a(il menionat la alin& @1A e)te a#ordat +n (aa S#>emei de ajutor de
)tat pentru de!oltare regional prin #rearea $i de!oltarea )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor
din #adrul Programului operaional regional 2007-2013- apro(at prin Ordinul mini)trului
de!oltrii- lu#rrilor pu(li#e $i lo#uinelor nr& 2E75200E- #u modi"i#rile $i #ompletrile
ulterioare&
@3A ,ene"i#iarului i )e !a a#orda "inanarea neram(ur)a(il +n termenii $i #ondiiile )ta(ilite prin
a#ordul de !oin al prilor- #are e)te #on)tituit din preentul :ontra#t de "inanare $i anexele
a#e)tuia- pe #are ,ene"i#iarul de#lar # le #unoa$te $i le a##ept&
@4A :ererea de "inanare depu) de ,ene"i#iar- reultat +n urma !eri"i#rilor- modi"i#rilor $i
#ompletrilor e"e#tuate pe par#ur)ul pro#e)ului de e!aluare $i )ele#ie- de!ine anex la
preentul :ontra#t- "#4nd parte integrant din a#e)ta&
@0A ,ene"i#iarul a##ept "inanarea neram(ur)a(il $i )e angajea ) implementee Proie#tul pe
propria r)pundere- +n #on"ormitate #u pre!ederile #uprin)e +n preentul :ontra#t $i #u
legi)laia naional $i #omunitar +n !igoare&
ARTICOL:L % ? D:RATA CONTRACT:L:I @I PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECT:L:I
@1A :ontra#tul intr +n !igoare la data )emnrii lui de #tre ultima parte&
@2A :ontra#tul +$i p)trea !ala(ilitatea 0 ani dup expirarea perioadei de implementare a
Proie#tului a$a #um e)te )ta(ilit #on"orm pre!ederilor preentului arti#ol&
@3A %ata +n#eperii implementrii Proie#tului e)te iua urmtoare intrrii +n !igoare a preentului
:ontra#t&
@4A Perioada de implementare a Proie#tului e)te de 333333333333333 luni&
ARTICOL:L ) ? AALOAREA PROIECT:L:I
Faloarea total a Proie#tului e)te de 3 7)uma +n #i"re85 3 7)uma +n litere8 lei din #are?
!aloarea total eligi(il e)te de 3 7)uma +n #i"re8 lei @"inanare neram(ur)a(il $i
#ontri(uia (ene"i#iarului la !aloarea eligi(il a Proie#tuluiA
!aloare neeligi(il e)timat- in#lu)i! 1FA a"erent a#e)teia- e)te de 3 7)uma +n #i"re8 lei
!aloarea 1FA a"erent #>eltuielilor eligi(ile e)te de 3 7)uma +n #i"re8 lei
dup #um urmea?
Faloarea
total a
Proie#tulu
i
Faloarea
total
eligi(il a
Proie#tului
Faloarea
eligi(il
neram(ur)a(il
Faloarea
eligi(il
neram(ur)a(i
l din DG%R
Falaoare
eligi(il
neram(ur)a(il
din (ugetul
naional
:o"inanar
ea eligi(il
a
,ene"i#iar
ului
Faloarea
1FA a"erenta
#>eltuieli-lor
eligi(ile
Faloarea
ne-
eligi(il
in#lu)i!
1FA
a"erent
a#e)teia
@leiA @leiA @leiA @HA @leiA @HA @leiA @HA @leiA @H
A
@leiA @leiA
1 I
2J11J12
2 I3J2 3I4K2 4 0ILK3 L 7IEK3 E 2I10K2 10 11 12
ARTICOL:L , ? AALOAREA CONTRACT:L:I
3
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
@LA Faloarea preentului :ontra#t e)te de & 3 7)uma +n #i"re85 3 7)uma +n litere8 @"r 1FAA
repreent4nd !aloarea total eligi(il a Proie#tului- )ta(ilit #on"orm art& 3 din preentul
:ontra#t&
@7A A6 POR )e angajea ) a#orde o "inanare neram(ur)a(il de maxim 3 7)uma +n #i"re85 3
7)uma +n litere8 lei- e#>i!alent #u maximum 3 H din !aloarea total eligi(il a Proie#tului
)pe#i"i#at la art& 3 al preentului :ontra#t&
@EA Ori#e modi"i#are a :ontra#tului )au a Proie#tului- agreat de #tre pri- nu poate +n ni#i un
#a #ondu#e la #re$terea !alorii "inanrii neram(ur)a(ile $i5)au a pro#entului pe #are
a#ea)ta +l repreint din !aloarea total eligi(il a Proie#tului )pe#i"i#at la art&3 al
preentului :ontra#t&
@2A Pre!ederile art& 4 alin @3A )e apli# #ore)puntor $i +n #aul modi"i#rilor a)upra (ugetului
pre!ute la art& 17 alin& @11A din preentul :ontra#t&
@10ABn #aul +n #are- la terminarea perioadei de implementare a Proie#tului- !aloarea total
#on)iderat eligi(il de #tre A6 POR e)te mai mi# de#4t !aloarea total eligi(il
)pe#i"i#ata la art& 4 alin& @1A din preentul :ontra#t- "inanarea neram(ur)a(il a#ordat de
A6 POR )e !a redu#e #ore)puntor- prin apli#area la !aloarea total #on)iderat eligi(il
de #tre A6 POR a pro#entelor pre!ute la art&3 din preentul :ontra#t&
ARTICOL:L B ? ELICIBILITATEA CDELT:IELILOR
@1A :>eltuielile )unt #on)iderate eligi(ile da# )unt +n #on"ormitate #u Motr4rea Nu!ernului nr&
70252007 pri!ind regulile de eligi(ilitate a #>eltuielilor e"e#tuate +n #adrul operaiunilor
"inanate prin programele operaionale #u modi"i#rile $i #ompletrile ulterioare $i #u Ordinul
#omun al mini)trului de!oltrii- lu#rrilor pu(li#e $i lo#uinelor nr& 2L7504 martie 200E $i al
mini)trului e#onomiei $i "inanelor nr& 14475 10 mai 200E pentru apro(area #ategoriilor
eligi(ile pentru domeniul major de inter!enie '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire
a a"a#erilor de importan regional $i lo#al* +n #adrul axei prioritare 'Sprijinirea de!oltrii
mediului de a"a#eri regional $i lo#al* din #adrul Programului Operaional Regional 2007-2013-
#u modi"i#rile $i #ompletrile ulterioare&
@2A :>eltuielile pre!ute la alin& @1A al preentului arti#ol- )unt eligi(ile #u #ondiia #a a#e)tea )
"ie #uprin)e +n Anexa V Bugetul Proiectului a preentului :ontra#t $i ) "ie e"e#tuate +n
#on"ormitate #u termenii $i #ondiiile preentului :ontra#t&
ARTICOL:L E ? ACORDAREA PREFINANFRII @I RAMB:R.AREA CDELT:IELILOR
@1A Pre"inanarea $i ram(ur)area )e !or e"e#tua de #tre A6 POR +n #on"ormitate #u Anexa ===
=n)tru#iuni de pre"inanare $i ram(ur)are a #>eltuielilor- pe (aa #ererilor
(ene"i#iarului +naintate de #tre O= la A6 POR&
@2A Pre"inanarea )e a#ord +n pro#ent de maximum 30H din !aloarea total eligi(il a
"inanrii neram(ur)a(ile- in (aa urmatoarelor do#umente?
a& )oli#itare )#ri) pri!ind a#ordarea pre"inanriiC
(& un #ontra#t de "urniare de (unuri5pre)tare de )er!i#ii5exe#uie de lu#rri +n#>eiat
+ntre (ene"i#iar $i un operator e#onomi#C
#& )#ri)oare de garanie (an#ar pentru )uma a"erent pre"inanrii )oli#itateC
d& identi"i#are "inan#iar pri!ind de)#>iderea unui #ont dedi#at ex#lu)i! pentru utiliarea
pre"inanrii&
Bn #aul +n #are ,ene"i#iarul optea pentru )oli#itarea pre"inanrii +n tran$e- #ontra#tul de
"urniare de (unuri5pre)tare de )er!i#ii5exe#uie de lu#rri +n#>eiat +ntre (ene"i#iar $i un
operator e#onomi# !a "i depu) numai la prima #erere de a#ordare a pre"inanrii&
4
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
@3A Pentru a)igurarea di)poni(ilitii )umelor ne#e)are a#ordrii pre"inanrii- ,ene"i#iarul !a
tran)mite #tre O= o noti"i#are pri!ind depunerea #ererii de pre"inanare +n termen de 30 de
ile #alendari)ti#e de la )emnarea #ontra#tului de "inanare& Bnt4rierea tran)miterii
noti"i#rii pri!ind depunerea #ererii de pre"inanare !a atrage dup )ine de#alarea #u o lun
a termenului de plat a pre"inanrii de #tre A6POR- termen pre!ut +n Anexa === -
=n)tru#iuni de pre"inanare $i ram(ur)are a #>eltuielilor a preentului :ontra#t&
@4A ,ene"i#iarul poate re!eni a)upra noti"i#rii pri!ind depunerea #ererii de pre"inanare
pre!ut la alineatul pre#edent- prin tran)miterea #tre O= a unei +n$tiinri +n a#e)t )en)-
p4n la "inele lunii pre#edente lunii +n #are a "o)t pre!ut depunerea #ererii de
pre"inanare& Bn$tiinarea !a "i +n)oit o(ligatoriu de o noti"i#are re!iuit pri!ind
depunerea #ererii de pre"inanare&
@0A /ere)pe#tarea pre!ederilor aliniatului pre#edent atrage dup )ine de#alarea #u o lun a
termenului de plat a pre"inanrii de #tre A6 POR- termen pre!ut +n Anexa ===
=n)tru#iuni de pre"inanare $i ram(ur)are a #>eltuielilor a preentului :ontra#t&
@LA Pre"inanarea )e !a re#upera prin dedu#eri pro#entuale din "ie#are #erere de ram(ur)are- +n
pro#ent de minim 30H din )uma #on)iderat eligi(il de #tre A6POR a "ie#rei #ereri de
ram(ur)are @)um #are in#lude $i #ontri(uia proprie a (ene"i#iaruluiA p4n la a#operirea
integral a pre"inanrii a#ordate&
@7A Re#uperarea pre"inantarii )e e"e#tuea +n#ep4nd #u prima #erere de ram(ur)are- a)t"el
+n#4t )uma a"erent pre"inanrii ) )e re#uperee integral +nainte de e"e#tuarea platii
"inale&
@EA %a# pre"inanarea nu a "o)t re#uperat +nainte de e"e#tuarea plii "inale )au +nainte de
reilierea #ontra#tului- da# e)te #aul- di"erena rma) nere#uperat tre(uie pltit de
#tre ,ene"i#iar +n #ontul A6 POR- +n termen de 30 @treie#iA de ile #alendari)ti#e de la
noti"i#area tran)mi) de A6 POR& ,ene"i#iarul e)te o(ligat ) tran)mit #4te o #opie a
ordinului de plat #ore)puntor #tre O= $i A6 POR- +n termen de 0 @#in#iA ile lu#rtoare
de la data e"e#turii plii&
@2A Pentru proie#tele #u perioada de implementare de p4n la 24 de luni- ,ene"i#iarul tre(uie
) tran)mit #el puin o #erere de ram(ur)are +n termen de L luni de la primirea
pre"inanrii& Pentru proie#tele #u o perioad de implementare mai mare de 24 de luni-
,ene"i#iarul tre(uie ) tran)mit #el puin o #erere de ram(ur)are +n termen de 1 an de la
primirea pre"inanrii&
@10AA6 POR !a "a#e tran)"erul "ondurilor de pre"inanare +n #ontul )pe#ial de)#>i) de #tre
,ene"i#iar pentru +n#a)area pre"inanrii&
@11ASumele exi)tente in #ontul de pre"inanare )e !or utilia ex#lu)i! pentru derularea
a#ti!itilor eligi(ile ale proie#tului&
@12ARam(ur)area #>eltuielilor )e !a "a#e +n #ontul indi#at de ,ene"i#iar +n :ererea de
ram(ur)are- #on"orm pre!ederilor legale&
@13A%a# ,ene"i#iarul nu tran)mite O= o #erere de ram(ur)are "inal +n termen de maxim L0
@$aie#iA de ile #alendari)ti#e de la expirarea perioadei de implementare pre!ut la art&
2 alin& @4A din preentul :ontra#t- a#e)ta e)te #on)iderat de#ut din dreptul de a )oli#ita
a#ea)t ram(ur)are- de la data expirrii termenului de L0 de ile- "r a "i ne#e)ar ni#io
noti"i#are )au +ndeplinirea ori#ror altor "ormaliti de #tre O=5 A6 POR&
ARTICOL:L ' ? ACORDAREA CONTRAAALORII TAA
Sumele pentru a#operirea plii 1FA a"erente #>eltuielilor eligi(ile !or "i a#ordate ,ene"i#iarului-
de #tre A6POR- #on"orm legi)laiei +n !igoare- dar nu !or dep$i limita maxim pre!ut la art& 3
din preentul :ontra#t&
ARTICOL:L G ? OBLICAIILE PFRILOR
A3 O4li"aiile Beneficiar$l$i
Obligaii generale
0
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
@1A ,ene"i#iarul are o(ligaia de a +n#epe implementarea Proie#tului la data indi#at +n art& 2-
alin @3A al preentului :ontra#t&
@2A ,ene"i#iarul )e o(lig ) implementee Proie#tul pe propria r)pundere +n #on"ormitate #u
pre!ederile preentului :ontra#t $i ale legi)laiei #omunitare $i naionale +n !igoare&
,ene"i#iarul !a "i )ingurul r)puntor +n "aa A6 POR $i O= pentru +ndeplinirea o(ligaiilor
a)umate prin :ontra#t- pentru implementarea Proie#tului $i pentru realiarea o(ie#ti!elor
pre!ute +n Anexa IV Cererea de finanare la preentul :ontra#t&
@3A ,ene"i#iarul +$i a)um integral r)punderea pentru prejudi#iile #auate terilor din #ulpa )a pe
par#ur)ul implementrii Proie#tului& A6 POR $i O= !or "i degre!ate de ori#e re)pon)a(ilitate
pentru prejudi#iile #auate terilor- de #tre ,ene"i#iar- #a urmare a exe#utrii preentului
:ontra#t- #u ex#epia #aului +n #are prejudi#iul #auat e)te #on)e#ina +ndeplinirii unei
in)tru#iuni expre)e primite din partea A6POR 5 O=&
@4A ,ene"i#iarul e)te o(ligat ) "urniee A6 POR 5 O= ori#e do#umente- date $i5)au in"ormaii
)oli#itate +n legtur #u implementarea Proie#tului $i exe#utarea preentului :ontra#t- +n
termenul $i #ondiiile )pe#i"i#ate +n )oli#itarea re)pe#ti!e&
Implementare
@0A ,ene"i#iarul )e o(lig ) nu utiliee +n mod ex#lu)i! o(ie#tele 5 (unurile- "ie ele mo(ile )au
imo(ile- "inanate +n #adrul preentului :ontra#t&
@LA ,ene"i#iarul )e o(lig ) nu +n)trinee o(ie#tele 5 (unurile- "ie ele mo(ile )au imo(ile pe
perioada pre!ut la art& 2 alin& 2- dar poate ipote#a )au gaja o(ie#tele 5 (unurile- "ie ele
mo(ile )au imo(ile- "inanate +n #adrul preentului :ontra#t- pe perioada de implementare a
proie#tului- a$a #um a#ea)ta e)te pre!ut la art& 2 alin& 4- ex#lu)i! +n )#opul realirii
proie#tului5 o(inerii )#ri)orii de garanie (an#ar pre!ut la art& L- alin& @2A- lit& #A- #u
pre!ederilor din .egea 2135122E pri!ind propietatea pu(li# $i regimul juridi# al a#e)teia&
@7A Faloarea #reditului nu dep$e$te !aloarea #ontri(uiei proprii a ,ene"i#iarului- a #>eltuielilor
neeligi(ile $i a 1FA a"erent #>eltuielilor eligi(ile- +n #uantum de 7)umaI #oloanele 2J11J12
din ta(elul de la art& 38 lei- #on"orm art& 3&
@EA ,ene"i#iarul are o(ligaia de a tran)mite o #opie de pe #ontra#tul de #redit $i ipote#5gaj +n
termen de 10 ile lu#rtoare de la )emnarea lui- +n)oit de raportul de e!aluare a imo(ilului5
gajului "inanat +n #adrul preentului #ontra#t- realiat de #tre un e!aluator (an#ar )au
independent&
@2A Bn #aul unui #ontra#t de ipote#- ,ene"i#iarul are o(ligaia de tran)mite A6 POR o #opie
legaliat a extra)ului de #arte "un#iar #u meniunea +nregi)trrii ipoteti#ii- +n termen de 0
ile lu#rtoare de la e"e#tuarea +nregi)trrilor +n Regi)trul de #arte "un#iar&
@10A,ene"i#iarul are o(ligaia de a re)pe#ta #alendarul a#ti!itilor pre!ute +n Anexa =F
:ererea de "inanare la preentul :ontra#t&
@11A,ene"i#iarul are o(ligaia ) a)igure un management e"i#ient al Proie#tului in#lu)i! prin
a)igurarea re)ur)elor umane $i materiale ne#e)are implementrii #ore#te $i +n termenele
)ta(ilite prin preentul :ontra#t a a#ti!itilor Proie#tului&
@12A,ene"i#iarul are o(ligaia de a re)pe#ta #alendarul a#>iiiilor pu(li#e pre!ute +n Anexa =F
:ererea de "inanare la preentul :ontra#t&
@13A,ene"i#iarul e)te o(ligat ) realiee toate m)urile de in"ormare $i pu(li#itate +n
#on"ormitate #u o(ligaiile a)umate prin Anexa =F :ererea de "inanare la preentul
:ontra#t- #u re)pe#tarea pre!ederilor din Anexa == 6)uri de in"ormare $i pu(li#itate la
preentul :ontra#t&
@14ADr a )e adu#e atingere pre!ederilor art& 17 alin&@EA din :ontra#t- ,ene"i#iarul are o(ligaia
de a re)pe#ta Anexa IIIa Graficul de depunere a cererilor de rambursare pri!ind e)timarea
depunerii #ererilor de ram(ur)are- #are e)te parte integrant a preentului :ontra#t&
@10A,ene"i#iarul are o(ligaia de a tran)mite O=- noti"i#ri pri!ind depunerea #ererilor de
ram(ur)are pe toat perioada de implementare a Proie#tului& Bnt4rierea depunerii
noti"i#rilor pri!ind #ererile de ram(ur)are !a am4na plata ram(ur)rii #u o perioad de 3 luni
de la primirea noti"i#rii&
L
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
@1LA,ene"i#iarul are o(ligaia de a +nto#mi $i tran)mite #tre O=- #on"orm gra"i#ului de depunere a
#ererilor de ram(ur)are- #ererile de ram(ur)are $i rapoartele de progre)- pre#um $i
do#umentele ju)ti"i#ati!e #e +n)oe)# #ererea de ram(ur)are +n #on"ormitate #u Anexa === -
=n)tru#iuni de pre"inantare )i ram(ur)are a #>eltuielilor&
@17A:ererile de ram(ur)are- rapoartele de progre)- noti"i#rile- pre#um $i ori#e alt do#ument
o"i#ial tran)mi) A6 POR5O= pentru implementarea Proie#tului !or "i )emnate de #tre
repreentantul legal al ,ene"i#iarului )au de #tre per)oana +mputerni#it +n a#e)t )en)- de
#tre ,ene"i#iar&
@1EA,ene"i#iarul are o(ligaia de a +nto#mi $i tran)mite #tre O=- rapoarte de progre)- trime)trial
$i5)au ori de #4te ori A6 POR5 O= )oli#it a#ea)ta&
@12A,ene"i#iarul e)te o(ligat ) in"ormee O= $i A6 POR de)pre ori#e )ituaie #are poate determina
+n#etarea )au +nt4rierea exe#utrii :ontra#tului- +n termen de maxim 0 @#in#iA ile lu#rtoare
de la data lurii la #uno$tin de)pre o a)t"el de )ituaie& Bn urma analiei )ituaiei aprute-
A6 POR poate de#ide )u)pendarea5reilierea :ontra#tului #u apli#area #ore)puntoare a
pre!ederilor art& 13 din preentul :ontra#t&
Audit i control
@20A,ene"i#iarul e)te o(ligat ) permit- pe +ntreaga durat de !ala(ilitate a :ontra#tului- O=- A6
POR $i ori#ror alte per)oane autoriate +n a#e)t )en) de #tre a#e)tea- pre#um $i Autoritii
de :erti"i#are $i Plat- Autoritii de Audit- :omi)iei Guropene )au ori#rui alt organi)m
a(ilitat ) !eri"i#e )au ) realiee #ontroale5 audituri a)upra modului de implementare a
Proie#telor #o"inanate din in)trumente )tru#turale- $i5)au agenilor de)emnai de #tre
a#e)tea- ) !eri"i#e- #u o#aia !iitelor la "aa lo#ului- prin examinarea do#umentelor
originale $i o(inerea de #opii de pe a#e)te do#umente- modul de implementare a Proie#tului&
@21A%up expirarea perioadei de !ala(ilitate a :ontra#tului- )e menine o(ligaia ,ene"i#iarului de
a p)tra $i de a pune la di)poiia O=- A6 POR- Autoritii de :erti"i#are $i Plat- Autoritii de
Audit- :omi)iei Guropene $i ori#rui alt organi)m a(ilitat de a e"e#tua #ontroale5 audituri
a)upra modului de utiliare a "inanrii neram(ur)a(ile- toate do#umentele originale pri!ind
a#ti!itile $i #>eltuielile eligi(ile a"erente Proie#tului- in#lu)i! do#umentele #onta(ile-
in!entarul a)upra a#ti!elor do(4ndite #a urmare a preentului :ontra#t- pe o perioad de 0
ani de la data +n#>iderii o"i#iale a Programului Operaional Regional 2007 2013&
@22ABn +ndeplinirea o(ligaiilor de mai )u)- ,ene"i#iarul )e o(lig ) a#orde- +n termenul $i perioada
)oli#itat- drepturile de a##e) ne#e)are per)onalului $i5)au agenilor de)emnai +n a#e)t )en)
de #tre organi)mele menionate la alin& @20A la lo#urile $i )paiile unde )e implementea )au
a "o)t implementat Proie#tul- in#lu)i! a##e) la )i)temele in"ormati#e- pre#um $i la (unurile
a#>iiionate- la toate do#umentele $i "i$ierele in"ormati#e pri!ind ge)tiunea te>ni# $i
"inan#iar a Proie#tului& %o#umentele tre(uie ) "ie u$or a##e)i(ile $i ar>i!ate a)t"el +n#4t )
permit !eri"i#area lor& ,ene"i#iarul e)te o(ligat ) in"ormee A6 POR $i O= #u pri!ire la lo#ul
ar>i!rii&
@23A,ene"i#iarul are o(ligaia de a a)igura di)poni(ilitatea $i preena per)onalului impli#at +n
implementarea Proie#tului- pre#um $i a managerului Proie#tului !eri"i#at )au auditat pe
+ntreaga durat a !eri"i#rilor&
@24A,ene"i#iarul are o(ligaia de a realia- la termenele )pe#i"i#ate- toate m)urile in#lu)e +n
planurile de a#iune pentru implementarea re#omandrilor reultate #a urmare a mi)iunilor
de audit ale :omi)iei Guropene $i5)au ale Autoritii de Audit de pe l4ng :urtea de :onturi a
Rom4niei- a)t"el #um a#e)te planuri de a#iune )unt agreate #u O=5A6POR&
Atribuirea contractelor i politici comunitare
@20A,ene"i#iarul e)te o(ligat ) re)pe#te pre!ederile #uprin)e +n Anexa IV Cererea de finanare
re"eritoare la a)igurarea #on"ormitii #u politi#ile Oniunii Guropene $i naionale- pri!ind
a#>iiiile pu(li#e- ajutorul de )tat- egalitatea de $an)e- de!oltarea dura(il- in"ormarea $i
pu(li#itatea&
@2LABn )#opul atri(uirii #ontra#telor de )er!i#ii- "urniare- exe#uie de lu#rri ne#e)are pentru
implementarea Proie#tului #are "a#e o(ie#tul preentului :ontra#t- ,ene"i#iarul- +n #alitate
7
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
de Autoritate :ontra#tant- are o(ligaia de a re)pe#ta pre!ederile din Anexa F= '=n)tru#iuni
pri!ind atri(uirea #ontra#telor de lu#rri- de "urniare $i de )er!i#ii* la preentul :ontra#t&
/ere)pe#tarea a#e)tei o(ligaii #ondu#e la neeligi(ilitatea #>eltuielilor a)t"el e"e#tuate&
@27A=n #aul +n #are )e apli# pre!ederile alin& @LA @2A +n )#opul o(inerii unui #redit- ,ene"i#iarul-
+n #alitate de Autoritate :ontra#tant- are o(ligaia de a utilia ex#lu)i! #ontul #reditului @)au
#ontul ata$at al #redituluiA pentru plata #ontra#telor de )er!i#ii- "urniare- exe#uie de lu#rri
ne#e)are pentru implementarea proie#tului&
Asigurarea co-finanrii eligibile a beneficiarului i a cheltuielilor neeligibile
@2EA,ene"i#iarul e)te o(ligat ) pltea)# din )ur)e proprii )umele ne#e)are a)igurrii #o"inanrii
eligi(ile $i a "inanrii #>eltuielilor neeligi(ile +n !ederea implementrii Proie#tului- #e +i re!in
#on"orm art& 3 din preentul :ontra#t&
Eiden contabil distinct
@22A,ene"i#iarul tre(uie ) in o e!iden #onta(il "olo)ind #onturi analiti#e di)tin#te pentru
Proie#t& Si)temul #onta(il utiliat !a "i +n #on"ormitate #u legi)laia naional +n !igoare&
!erificarea cheltuielilor
@30A,ene"i#iarul are o(ligaia de a pune la di)poiia A6 POR- O=- Autoritii de :erti"i#are $i
Plat- Autoritii de Audit- :omi)iei Guropene $i ori#rui alt organi)m a(ilitat ) !eri"i#e
modul de utiliare a "inanrii neram(ur)a(ile- la #erere $i +n termen- do#umentele )oli#itate
$i ) a)igure toate #ondiiile pentru e"e#tuarea !eri"i#rilor la "aa lo#ului&
@31A Bn a#e)t )#op- ,ene"i#iarul )e angajea ) a#orde dreptul de a##e) la lo#urile $i )paiile unde
)e implementea )au a "o)t implementat Proie#tul- in#lu)i! a##e) la )i)temele in"ormati#e-
pre#um $i la (unurile a#>iiionate- la toate do#umentele $i "i$ierele in"ormati#e pri!ind
ge)tiunea te>ni# $i "inan#iar a Proie#tului& %o#umentele tre(uie ) "ie u$or a##e)i(ile $i
ar>i!ate a)t"el +n#4t ) permit !eri"i#area lor& ,ene"i#iarul e)te o(ligat ) in"ormee A6 POR
$i O= #u pri!ire la lo#ul ar>i!rii do#umentelor&
Pstrarea documentelor
@32A,ene"i#iarul are o(ligaia de a p)tra toate do#umentele originale- in#lu)i! do#umentele
#onta(ile- pri!ind a#ti!itile $i #>eltuielile eligi(ile- +n #on"ormitate #u regulamentele
#omunitare $i naionale- pe o perioad de 0 ani de la +n#>iderea o"i#ial a Programului
Operaional Regional +n #adrul #ruia e)te "inanat Proie#tul #are "a#e o(ie#tul preentului
:ontra#t&
Ealuare
@33A,ene"i#iarul +$i a)um o(ligaia de a "urnia O= $i A6 POR ori#e do#ument )au in"ormaie- +n
termenul )oli#itat- +n !ederea realirii e!alurii Programului Operaional Regional $i5)au a
Proie#tului implementat& :u a#ordul A6 POR- reultatul e!alurii poate "i pu) la di)poiia
,ene"i#iarului&
B3 O4li"aiile OI
@34AO= !a in"orma ,ene"i#iarul de)pre data +n#>iderii o"i#iale a Programului Operaional Regional-
+n termen de 0 @#in#iA ile lu#rtoare de la data #omuni#rii a#e)teia de #tre A6 POR&
@30AO= are o(ligaia de a in"orma ,ene"i#iarul #u pri!ire la ori#e de#iie luat $i #are poate a"e#ta
implementarea Proie#tului- +n termen de 0 @#in#iA ile lu#rtoare de la emiterea de#iiei
re)pe#ti!e )au de la luarea la #uno$tin a unei de#iii a A6POR&
@3LAO= are o(ligaia de a )prijini ,ene"i#iarul prin "urniarea in"ormaiilor )au #lari"i#rilor
ne#e)are pentru implementarea Proie#tului&
@37AO= are o(ligaia de a r)punde la ori#e )oli#itare )#ri) a ,ene"i#iarului- pri!ind
implementarea Proie#tului- +n termen de maxim 10 @e#eA ile lu#rtoare de la primirea
a#e)teia& Bn #aul +n #are O= )oli#it opinia A6 POR pentru "ormularea unui r)pun)- r)pun)ul
)e !a da +n termen de 0 @#in#iA ile lu#rtoare de la primirea r)pun)ului de la A6 POR&
E
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
@3EAO= monitoriea din pun#t de !edere te>ni# $i "inan#iar implementarea Proie#tului #are "a#e
o(ie#tul preentului :ontra#t&
@32APe perioada de implementare a proie#tului O= !a e"e#tua o !iit la "aa lo#ului la prima
#erere de ram(ur)are- o !iit la momentul a!irii a 40H din !aloarea #ontra#tului de
"inanare $i o !iit la #ererea "inal de ram(ur)are& Fiitele la "aa lo#ului !or "i +n)oite de
un raport de !iit&
@40AO= are o(ligaia de a !eri"i#a $i a!ia toate materialele de in"ormare $i pu(li#itate tran)mi)e
)pre a!iare de #tre ,ene"i#iar +n !ederea implementrii m)urilor de in"ormare $i
pu(li#itate a)umate de ,ene"i#iar prin :ontra#t- +n termen de maxim 10 @e#eA ile lu#rtoare
de la primirea a#e)tora&
@41AO= are o(ligaia de a !eri"i#a realitatea- legalitatea $i #on"ormitatea tuturor do#umentelor #e
+n)oe)# #ererea de ram(ur)are $i raportul de progre) tran)mi)e de #tre ,ene"i#iar- +n
!ederea )oluionrii a#e)teia&
@42AO= are o(ligaia de a re)pe#ta termenele de !eri"i#are $i a!iare a #ererii de ram(ur)are
menionate +n Anexa III Instruciuni de prefinanare si rambursare a cheltuielilor&
@43AO= e)te r)puntor "a de ,ene"i#iar pentru prejudi#iile do!edit a "i #auate a#e)tuia #a
urmare a ne+ndeplinirii o(ligaiilor )ale&
C3 O4li"aiile AM POR
@44AA6 POR are o(ligaia de a in"orma ,ene"i#iarul #u pri!ire la rapoartele- #on#luiile $i
re#omandrile "ormulate de #tre :omi)ia Guropean #are au impa#t a)upra Proie#tului #are
"a#e o(ie#tul preentului :ontra#t&
@40AA6 POR are o(ligaia de a )prijini ,ene"i#iarul- prin "urniarea in"ormaiilor )au #lari"i#rilor
pe #are a#e)ta le #on)ider ne#e)are pentru implementarea Proie#tului- dire#t )au prin
intermediul O=&
@4LAA6 POR !a in"orma #ore)puntor O= +n )ituaia +n #are )-au "urniat in"ormaii5#lari"i#ri
dire#t #tre ,ene"i#iar&
@47ABn #aul +n #are O= )oli#it opinia A6 POR pentru "ormularea unui r)pun)- a#e)ta )e !a
tran)mite O= +n termen de maxim 10 @e#eA ile lu#rtoare de la primirea )oli#itrii&
@4EAA6 POR !a e"e#tua ram(ur)area #>eltuielilor +n #ondiiile $i #u re)pe#tarea termenelor
menionate +n Anexa === =n)tru#iuni de ram(ur)are a #>eltuielilor- dup !eri"i#area $i
a!iarea raportului pri!ind #ererea de ram(ur)are $i a do#umentelor depu)e de #tre O=&
ARTICOL:L H ? CONFIDENIALITATE
@1A Dr a adu#e atingere o(ligaiilor pre!ute la art& E alin& @20A-@23A- @30A- @31A din preentul
:ontra#t A6 POR- O= $i ,ene"i#iarul )e angajea ) depun toate diligenele pentru p)trarea
#on"idenialitii a)upra do#umentelor- materialelor- datelor $i in"ormaiilor +n legtur #u
Proie#tul- re)pe#ti! ) nu multipli#e- utiliee- #opiee )au ) tran)mit unor teri ori#e
in"ormaii de#larate de prile la preentul :ontra#t #a "iind #on"ideniale&
@2A /u pot "i de#larate #on"ideniale a#ele do#umente- materiale- date $i5)au in"ormaii "olo)ite +n
)#op pu(li#itar pentru in"ormarea $i promo!area utilirii "ondurilor alo#ate prin POR 2007-
2013- #on"orm o(ligaiei A6 POR5 O=- pre#um $i #ele reultate din o(ligaia ,ene"i#iarului de a
re)pe#ta m)urile de in"ormare $i pu(li#itate #on"orm Anexei II Msurile de informare !i
publicitate&
@3A A6 POR5 O=5 ,ene"i#iarul !or "i exonerai de r)punderea pentru de!luirea de in"ormaii
#on"ideniale re"eritoare la :ontra#t da#?
aA in"ormaia a "o)t de!luit dup #e a "o)t o(inut a#ordul )#ri) al #eleilalte pri
#ontra#tante pentru a)emenea de!luireC )au
(A partea #ontra#tant a "o)t o(ligat +n mod legal ) de!luie in"ormaia&
2
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
ARTICOL:L (& ? CONFLICT:L DE INTERE.E
@1A Bn +nele)ul preentului :ontra#t- #on"li#tul de intere)e repreint ori#e )ituaie #are are )au
poate a!ea #a e"e#t #ompromiterea exe#utrii a#e)tui :ontra#t- de #tre pri- +n mod o(ie#ti!
$i imparial& A)t"el de )ituaii pot aprea #a reultat al intere)elor e#onomi#e- a"initilor
politi#e )au naionale- legturilor de "amilie )au emoionale- or al altor legturi )au intere)e
#omune&
@2A Prile )e o(lig ) +ntreprind toate diligenele ne#e)are pentru a e!ita ori#e #on"li#t de
intere)e $i ) )e in"ormee re#ipro#- +n termen de maxim 0 @#in#iA ile #alendari)ti#e de la
luarea la #uno$tin- +n legtur #u ori#e )ituaie #are d na$tere )au e)te po)i(il ) dea na$tere
unui a)t"el de #on"li#t& Ori#e #on"li#t de intere)e #are apare +n de#ur)ul exe#utrii :ontra#tului
tre(uie noti"i#at "r +nt4riere #tre A6 POR& A6 POR +$i reer! dreptul de a !eri"i#a a#e)te
)ituaii $i de a lua m)urile ne#e)are- da# e)te #aul&
ARTICOL:L (( ? DREPT:L DE PROPRIETATE 7 :TILIIARE A REI:LTATELOR @I ECDIPAMENTELOR
Ori#e reultate )au drepturi legate de a#e)tea- in#lu)i! drepturi de autor $i5)au ori#e alte drepturi
de proprietate intele#tual $i5)au indu)trial- o(inute +n exe#utarea )au #a urmare a exe#utrii
a#e)tui :ontra#t- #u ex#epia #aurilor +n #are a)t"el de drepturi )unt preexi)tente :ontra#tului- !or
"i proprietatea ,ene"i#iarului&
ARTICOL:L (% ? CE.I:NEA
Preentul :ontra#t +n integralitatea )a- pre#um $i toate drepturile $i o(ligaiile de#urg4nd din
implementarea a#e)tuia- nu pot "a#e o(ie#tul #e)iunii&
ARTICOL:L () ? NEREC:LI @I RE.TIT:IREA FINANFRII
@1A Prin *neregul* )e +nelege ori#e a(atere de la legalitate- regularitate )i #on"ormitate +n
raport #u di)poiiile legale naionale $i5)au #omunitare- pre#um $i #u pre!ederile
#ontra#telor ori ale altor angajamente legale +n#>eiate +n (aa a#e)tor di)poiii- #are
prejudi#ia (ugetul general al :omunitiii Guropene )au (ugetele admini)trate de a#ea)ta
ori +n numele ei- pre#um $i (ugetele din #are pro!ine #o"inanarea a"erent printr-o
#>eltuial ne#u!enit&
@2A Bn #aul #on)tatrii unei nereguli- O= !a di)pune- +n )#ri)- +n termen de 0 @#in#iA ile
lu#rtoare de la #on)tatare- toate m)urile ne#e)are pentru eliminarea )au diminuarea
#on)e#inelor a)upra implementrii Proie#tului $i !a in"orma #ore)puntor A6 POR&
@3A O= poate propune A6 POR )u)pendarea exe#utrii :ontra#tului )au reilierea a#e)tuia +n
#aul +n #are #on)tat # ,ene"i#iarul nu implementea toate m)urile di)pu)e&
@4A %e#iia de )u)pendare )au reiliere )e ia de #tre A6 POR- dup !eri"i#area moti!elor
expu)e de O= $i a do#umentelor pro(ante&
@0A Bn #aul lurii de#iiei de )u)pendare a exe#utrii :ontra#tului- A6 POR noti"i# ,ene"i#iarul
#u pri!ire la de#iia luat- la perioada )u)pendrii- a m)urilor de remediere- pre#um $i la
#ore#iile "inan#iare #e )e impun& Bn a#e)t #a- A6POR !a )oli#ita ,ene"i#iarului- +n termen
de maxim 10 @#in#i)pree#eA ile #alendari)ti#e de la data #on"irmrii de primire a
noti"i#rii de #tre ,ene"i#iar- returnarea )umelor #are "a# o(ie#tul noti"i#rii de #ore#ie
"inan#iar- pre#um $i- da# e)te #aul- a #omi)ioanelor de tran)"er (an#ar- pltite de
A6POR- a"erente )umelor re)pe#ti!e&
@LA %a#- +nainte de expirarea perioadei de )u)pendare a exe#utrii :ontra#tului- )e #on)tat
realiarea de #tre ,ene"i#iar a m)urilor #ore#ti!e )ta(ilite de #tre A6 POR $i +ndeplinirea
o(ligaiilor pri!ind #ore#iile "inan#iare- A6 POR noti"i# O= $i ,ene"i#iarul #u pri!ire la
reluarea exe#utrii :ontra#tului- menion4nd data de la #are #urge reluarea :ontra#tului&
@7A %a#- p4n la expirarea perioadei de )u)pendare a exe#utrii :ontra#tului- nu )e #on)tat
realiarea de #tre ,ene"i#iar a m)urilor #ore#ti!e )ta(ilite de #tre A6 POR )au
+ndeplinirea o(ligaiilor pri!ind #ore#iile "inan#iare- A6 POR de#ide reilierea :ontra#tului&
10
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
@EA Bn #aul lurii de#iiei de reiliere a :ontra#tului- A6 POR noti"i# ,ene"i#iarul #u pri!ire la
de#iia luat- la )umele #are tre(uie re)tituite de ,ene"i#iar $i la #ondiiile de re)tituire a
a#e)tora& Bn a#e)t #a- A6POR !a )oli#ita ,ene"i#iarului- +n termen de maxim 10
@#in#i)pree#eA ile #alendari)ti#e de la data #on"irmrii de primire a noti"i#rii de #tre
,ene"i#iar- returnarea )umelor #are "a# o(ie#tul noti"i#rii de reiliere- pre#um $i- da#
e)te #aul- a #omi)ioanelor de tran)"er (an#ar- pltite de A6POR- a"erente )umelor
re)pe#ti!e&
@2A Bn #aul neregulilor #on)tatate ulterior "inalirii implementrii Proie#tului- ,ene"i#iarul are
o(ligaia #a +n termen de 10 @#in#i)pree#eA ile #alendari)ti#e de la data primirii noti"i#rii
din partea A6 POR- ) re)tituie )umele +n#a)ate ne#u!enit- pre#um $i- da# e)te #aul-
#omi)ioanele de tran)"er (an#ar- pltite de A6POR- a"erente )umelor re)pe#ti!e&
@10AOri#e plat ex#edentar e"e#tuat de #tre A6 POR #on)tituie plat nedatorat- iar
,ene"i#iarul are o(ligaia de a re)titui )umele re)pe#ti!e&
@11ABn #aul +n #are )ituaia pre!ut la alin @10A a "o)t depi)tat +nainte de e"e#tuarea ultimei
pli- A6 POR poate de#ide diminuarea )umei ram(ur)ate +n#ep4nd #u tran$a urmtoare #u
)umele #ore)puntoare p4n la )tingerea integral a de(itului- in#lu)i!- da# e)te #aul- a
#omi)ioanelor de tran)"er (an#ar- pltite de A6POR- a"erente )umelor re)pe#ti!e&
@12ABn )ituaia +n #are- la plata #ererii "inale de ram(ur)are- de(itul nu a "o)t )tin)- A6 POR !a
noti"i#a ,ene"i#iarul #u pri!ire la )uma datorat rma) de re)tituit de #tre (ene"i#iar&
@13A=n termen de 10 @#in#i)pree#eA ile #alendari)ti#e de la data #on"irmrii de primire- de
#tre ,ene"i#iar- a noti"i#rii menionate la alineatul pre#edent- a#e)ta e)te o(ligat )
re)tituie )uma datorat- pre#um $i- da# e)te #aul- #omi)ioanele de tran)"er (an#ar-
pltite de A6POR- a"erente )umelor re)pe#ti!e&
@14ABn #aul +n #are plata ex#edentar e)te depi)tat dup e"e#tuarea ultimei tran$e de plat
A6 POR !a noti"i#a ,ene"i#iarul #u pri!ire la plata nedatorat- a#e)ta a!4nd o(ligaia de a
re)titui- +n termen de 10 @#in#i)pree#eA ile #alendari)ti#e de la data #on"irmrii de primire
a noti"i#rii- )uma datorat- pre#um $i- da# e)te #aul- #omi)ioanele de tran)"er (an#ar-
pltite de A6POR- a"erente )umelor re)pe#ti!e&
@10A:omi)ioanele (an#are o#aionate de ram(ur)area )umelor datorate A6 POR #ad +n )ar#ina
ex#lu)i! a ,ene"i#iarului&
@1LABn#ep4nd #u a 1L-a @$a)e)pree#eaA i #alendari)ti# de la termenele pre!ute la alin& @0A-
@EA- @2A- @13A $i @14A - )e !or #al#ula majorri de +nt4riere +n !aloare de 0-1 H pe i de
+nt4riere din )uma datorat p4n la data plii e"e#ti!e&
ARTICOL:L (, ? MONITORIIARE
6onitoriarea realirii o(ie#ti!elor )ta(ilite prin :ontra#t e)te realiat de O= $i A6 POR +n
#on"ormitate #u pre!ederile menionate +n Anexa I Msuri de monitori"are la preentul :ontra#t
ARTICOL:L (B ? P:BLICAREA DATELOR
,ene"i#iarul e)te de a#ord #a urmtoarele date ) "ie pu(li#ate de #tre A6 POR5O=? denumirea
(ene"i#iarului- denumirea Proie#tului- !aloarea total a "inanrii neram(ur)a(ile a#ordate- datele
de +n#epere $i de "inaliare ale Proie#tului- lo#ul de implementare a a#e)tuia&
ARTICOL:L (E ? CORE.PONDENA
@1A Bntreaga #ore)ponden legat de preentul :ontra#t )e !a "a#e +n )#ri)- #u menionarea titlului
Proie#tului- pre#um $i a #odului S6=S $i !a purta numr de +nregi)trare de intrare $i de ie$ire&
@2A Bntreaga #ore)ponden legat de preentul :ontra#t )e !a tran)mite la urmtoarele adre)e?
Pentru ,ene"i#iar? &&&&&&&&&&&&&&&
Pentru A6 POR? 6ini)terul %e!oltrii Regionale $i 1uri)mului- ,u#ure$ti-
)tr& Apolodor nr& 17- .atura /ord- )e#tor 0C 1el& 037211 14 02 5 "ax& 037 211 1L30
Pentru O=? &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
11
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
ARTICOL:L (' - MODIFICFRI @I COMPLETFRI LA CONTRACT
@1A Prile au dreptul- pe durata +ndeplinirii preentului :ontra#t- de a #on!eni modi"i#area
#lauelor $i5)au Anexelor a#e)tuia- prin a#t adiional- +n#>eiat +n a#elea$i #ondiii #a $i
:ontra#tul- #u ex#epiile menionate +n preentul arti#ol&
@2A Bn #aul +n #are propunerea de modi"i#are a :ontra#tului !ine din partea ,ene"i#iarului- a#e)ta
are o(ligaia de a o tran)mite O= #u #el puin 30 @treie#iA de ile #alendari)ti#e +nainte de
termenul la #are e)te intenionat a intra +n !igoare- #u ex#epia unor #ir#um)tane
deo)e(ite- a##eptate de A6 POR5O=& ,ene"i#iarul !a tran)mite- de a)emenea- odat #u
)oli#itarea de modi"i#are- toate do#umentele ju)ti"i#ati!e ne#e)are&
@3A Prin ex#epie de la pre!ederile alin&@2A- +n #aul +n #are ,ene"i#iarul )oli#it prelungirea
perioadei de implementare a Proie#tului- a#e)ta e)te o(ligat ) tran)mit O= )oli#itarea
re)pe#ti! #u #el puin L0 @$aie#iA de ile #alendari)ti#e +nainte de )"4r$itul perioadei de
implementare a Proie#tului&
@4A Prin ex#epie de la pre!ederile alin&@2A- +n #aul +n #are ,ene"i#iarul )oli#it #re$terea !alorii
Proie#tului pre!ut la art& 3 din preentul :ontra#t- a#e)ta e)te o(ligat ) tran)mit O=
)oli#itarea re)pe#ti! #u #el puin L @$a)eA luni +nainte de )"4r$itul perioadei de implementare
a Proie#tului&
@0A Ori#e modi"i#are a !alorii totale a Proie#tului nu poate #ondu#e la #re$terea !alorii totale
eligi(ile a Proie#tului- menionat la art&3 din preentul :ontra#t- e"e#tu4ndu-)e ex#lu)i! prin
majorarea !alorii neeligi(ile a Proie#tului& ,ene"i#iarul e)te o(ligat ) tran)mit- +mpreun #u
#ererea de modi"i#are a :ontra#tului- $i do#umente din #are ) reia) angajamentul a#e)tuia
# !a a)igura- din re)ur)e proprii- "ondurile )uplimentare ne#e)are- pre#um $i di)poni(ilitatea
a#e)tor "onduri&
@LA Ori#e modi"i#are a !alorii totale a Proie#tului- e"e#tuat +n #ondiiile alin&@4A- nu poate
#ondu#e la dep$irea #uantumului de E2&000&000 lei- +n #a #ontrar Proie#tul de!enind
neeligi(il- iar ,ene"i#iarul "iind o(ligat ) returnee +n integralitate )umele primite de la A6
POR- +n #ondiiile art&13 din preentul :ontra#t&
@7A Prin ex#epie de la pre!ederile alin&@1A- Anexele =- ==- $i === ale :ontra#tului pot "i modi"i#ate-
unilateral- ex#lu)i! de #tre A6 POR- printr-o noti"i#are )#ri)- #omuni#at de #tre A6 POR
,ene"i#iarului $i O=& /oti"i#area !a meniona o(ligatoriu data de la #are modi"i#rile
re)pe#ti!e intr +n !igoare&
@EA Prin ex#epie de la pre!ederile alin&@1A- ,ene"i#iarul poate e"e#tua modi"i#ri a)upra Anexei
IIIa Graficul de depunere a cererilor de rambursare- printr-o noti"i#are tran)mi) #tre O= +n
maxim 10 ile #alendari)ti#e de la +n#eputul lunii pre!ute +n Nra"i#ul de ram(ur)are pentru
depunerea #ererii de ram(ur)are pentru #are )e "a#e a#tualiarea& ,ene"i#iarul e)te o(ligat )
tran)mit- +mpreun #u a#ea)t noti"i#are- un Nra"i# re!iuit- #on"orm modi"i#rilor
inter!enite&
@2A /ere)pe#tarea pre!ederilor alin&@EA atrage dup )ine de#alarea #u 3 @treiA luni a termenului de
ram(ur)are a #>eltuielilor de #tre A6 POR- pre!ut +n Anexa III Instruciuni de prefinanare
si rambursare a cheltuielilor a preentului :ontra#t&
@10APrin ex#epie de la pre!ederile alin&@1A- ,ene"i#iarul poate e"e#tua modi"i#ri +n #omponena
e#>ipei de Proie#t- printr-o noti"i#are )#ri)- #omuni#at O= $i A6 POR +n termen de maxim 10
@e#eA ile lu#rtoare de la emiterea de#iiei de modi"i#are& /oti"i#area !a "i o(ligatoriu
+n)oit de de#iia de modi"i#are- :F-ul $i "i$a de po)t a per)oanei a)t"el in#lu)e +n e#>ipa de
Proie#t&
@11APrin ex#epie de la pre!ederile alin @1A- $i #u re)pe#tarea pre!ederilor art&4 alin&@3A din
preentul :ontra#t- ,ene"i#iarul poate e"e#tua modi"i#ri a)upra Anexei V Bugetul
Proiectului- prin tran)"eruri +ntre liniile din #adrul a#eluia$i #apitol (ugetar de #>eltuieli
eligi(ile- da# a#e)tea nu a"e#tea )#opul prin#ipal al Proie#tului $i "r a )e modi"i#a
!aloarea total eligi(il a Proie#tului& A)t"el de realo#ri )e pot e"e#tua numai +n limita unui
pro#ent de 10H din )uma +n)#ri) iniial @)au apro(at #a urmare a unui a#t adiionalA +n #adrul
liniei (ugetare din #are )e "a#e realo#area& ,ene"i#iarul poate e"e#tua in#lu)i! modi"i#ri
a)upra liniilor (ugetare #are au limite maxime impu)e de pre!ederile regulamentelor
#omunitare )au naionale )au de regulile de eligi(ilitate )ta(ilite de A6 POR- #u #ondiia de a
nu dep$i a#e)te limite maxime impu)e&
@12A=n #aul +n #are ,ene"i#iarul apli# pre!ederile alin @11A- a#e)ta e)te o(ligat ) tran)mit la
O=- )pre a!iare- (ugetul a)t"el modi"i#at- #u #el puin 10 @e#eA ile lu#rtoare +nainte de
data la #are modi"i#area re)pe#ti! e)te intenionat a intra +n !igoare&
12
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
@13A6odi"i#rile de (uget pre!ute la alin&@11A de!in apli#a(ile numai dup a!iarea a#e)tora de
#tre O=& O= are o(ligaia de a in"orma A6 POR de)pre a#e)te modi"i#ri +n termen de maxim 0
@#in#iA ile lu#rtoare de la a!iare- )u( )an#iunea inopoa(ilitii "a de A6 POR a a#e)tor
modi"i#ri&
@14AA#tele adiionale intr +n !igoare +n iua imediat urmtoare )emnrii lor de #tre ultima
parte- #u ex#epia #aurilor +n #are prin a#tul adiional )e #on"irm modi"i#ri inter!enite +n
legi)laia naional $i5)au #omunitar rele!ant- #u impa#t a)upra exe#utrii preentului
:ontra#t- )ituaii +n #are modi"i#area re)pe#ti! intr +n !igoare de la data menionat +n
a#tul normati! #ore)puntor&
@10APrin ex#epie de la pre!ederile alin&@1A- ,ene"i#iarul poate e"e#tua- prin noti"i#are- modi"i#ri
a)upra Anexei =F :ererea de "inanare- pun#tele? 2&3&0& A#ti!itile proie#tului- $i 2&3&L
:alendarul a#ti!itilor- atun#i #4nd a#e)te modi"i#ri !iea ex#lu)i! plani"i#area in timp a
a#e)tora pre#um $i pun#tul 3&4 A#>iiii pu(li#e- atun#i #4nd !iea ex#lu)i! plani"i#area in
timp a a#>iiiilor- )#>im(area tipului de pro#edur- #umularea mai multor a#>iiii +ntr-o
)ingur pro#edur @#u re)pe#tarea pre!ederilor OON 345200L #u modi"i#rile $i #ompletrile
ulterioareA #u #ondiia #a a#e)te modi"i#ri ) nu a"e#tee (ugetul proie#tului- perioada de
implementare $i ) re)pe#te pre!ederile #ontra#tuale legale +n !igoare& 6odi"i#rile pre!ute
in preentul alineat !or "i adu)e la #uno$tina O= $i A6 POR- in termen de maxim 0 @#in#iA ile
lu#rtoare de la intrarea in !igoarea modi"i#rilor- )u( )an#iunea inopoa(ilitii a#e)tora
"a de A6 POR&
@1LA/edete#tarea de #tre O= $i5)au A6POR a erorilor pri!ind pro#e)ul de atri(uire al #ontra#telor
de a#>iiii ne#e)are pentru implementarea proie#tului #u o#aia primirii noti"i#rilor
pre!ute la art& 17 alin @10A nu a"e#tea dreptul O= $i5)au A6POR de a de#lara neeligi(ile-
#u o#aia !eri"i#rii #ererilor de ram(ur)are- #>eltuielile e"e#tuate #u nere)pe#tarea OON
345200L #u modi"i#rile $i #ompletrile ulterioare
@17A,ene"i#iarul poate modi"i#a !aloarea neeligi(il a #ontra#tului de "inanare prin noti"i#are-
p4n la #uantumul de E2&000&000 lei&
ARTICOL:L (G - FORA MAJORF
@1A Bn )en)ul preentului :ontra#t- "ora major repreint ori#e e!eniment impre!ii(il $i de
ne+nlturat- inter!enit dup +n#>eierea preentului :ontra#t $i #are +mpiedi# exe#utarea +n tot
)au +n parte a a#e)tuia& Sunt #on)iderate )ituaii de "or major- +n )en)ul a#e)tei #laue-
+mprejurri #a? r(oaie- #alamiti naturale- epidemii- $i alte e!enimente )imilare& Dora
major exonerea de r)pundere prile +n #aul neexe#utrii pariale )au totale a o(ligaiilor
a)umate prin preentul :ontra#t- pe toat perioada +n #are a#ea)ta a#ionea $i numai da# a
"o)t noti"i#at #ore)puntor #eleilalte pri& /u e)te #on)iderat "or major un e!eniment
a)emenea #elor de mai )u) #are- "r a #rea o impo)i(ilitate de exe#utare- "a#e extrem de
#o)ti)itoare exe#utarea o(ligaiilor uneia din pri&
@2A Partea #are in!o# "ora major are o(ligaia de a noti"i#a #eleilalte pri #aul de "or
major- +n termen de 0 @#in#iA ile #alendari)ti#e de la data apariiei a#e)teia $i de a o do!edi-
+n termen de #el mult 10 @#in#i)pree#eA ile #alendari)ti#e de la data apariiei& %e a)emenea-
are o(ligaia de a #omuni#a data +n#etrii #aului de "or major- +n termen de 0 @#in#iA ile
#alendari)ti#e de la +n#etare&
@3A Prile au o(ligaia de a lua ori#e m)uri #are le )tau la di)poiie +n !ederea limitrii
#on)e#inelor a#iunii "orei majore&
@4A %a# partea #are in!o# "ora major nu pro#edea la noti"i#area +n#eperii $i +n#etrii #aului
de "ora major- +n #ondiiile $i termenele pre!ute- nu !a "i exonerat de r)pundere $i !a
)uporta toate daunele pro!o#ate #eleilalte pri prin lip)a de noti"i#are&
@0A Gxe#utarea :ontra#tului !a "i )u)pendat de la data apariiei #aului de "or major pe
perioada de a#iune a a#e)teia- +n (aa de#iiei A6 POR&
@LA Bn #aul +n #are "ora major $i5)au e"e#tele a#e)teia o(lig la )u)pendarea exe#utrii
preentului :ontra#t pe o perioada mai mare de 3 @treiA luni- prile )e !or +nt4lni +ntr-un
termen de #el mult 10 @e#eA ile #alendari)ti#e de la expirarea a#e)tei perioade- pentru a
#on!eni a)upra modului de #ontinuare- modi"i#are )au reiliere a :ontra#tului&
ARTICOL:L (H ? KNCETAREA CONTRACT:L:I
13
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
@1A Bn #auri ex#epionale $i temeini# do!edite- in#lu)i! #aurile de "or major- A6 POR poate
de#ide ) reiliee :ontra#tul printr-o noti"i#are )#ri)- "r a "i )oli#itat re)tituirea "inanrii
neram(ur)a(ile deja pltite&
@2A Bn )ituaia +n #are ,ene"i#iarul nu a +n#eput implementarea Proie#tului +ntr-un termen de L
@$a)eA luni de la data intrrii +n !igoare a :ontra#tului- a#e)ta !a "i reiliat de #tre A6POR-
"r a mai "i ne#e)ar punerea +n +nt4riere )au !reo alt "ormalitate +n a#e)t )en)- #u o(ligaia
pentru ,ene"i#iar de a re)titui +n +ntregime )umele deja primite +n #adrul :ontra#tului- +n
#ondiiile pre!ute la art&13 din preentul :ontra#t& Bn a#e)t )en)- O= !a tran)mite o in"ormare
la A6 POR pri!ind ne+n#eperea implementrii Proie#tului +n termen de 7 @$apteA ile lu#rtoare
de la expirarea termenului de L @$a)eA luni& A6 POR !a emite de#iia de reiliere $i !a di)pune
re#uperarea )umelor pltite +n termen de 3 ile lu#rtoare de la data primirii in"ormrii de la
O=&
@3A Bn )ituaia +n #are ,ene"i#iarul nu tran)mite la O= ni#io #erere de ram(ur)are #on"orm
pre!ederilor art& L din preentul :ontra#t- O= poate propune A6 POR reilierea :ontra#tului&
@4A Bn #aul nere)pe#trii de #tre ,ene"i#iar a pre!ederilor preentului :ontra#t- A6 POR poate
di)pune reilierea :ontra#tului& Bn a#ea)t )ituaie- ,ene"i#iarul are o(ligaia re)tituirii +n
+ntregime a )umelor deja primite +n #adrul :ontra#tului din "inanare neram(ur)a(il- +n
#ondiiile pre!ute la art&13 din preentul :ontra#t&
@0A Anterior reilierii :ontra#tului- A6 POR poate )u)penda plile #a o m)ur de pre#auie- dup
noti"i#area preala(il a ,ene"i#iarului #u pri!ire la ne+ndeplinirea o(ligaiilor )ale #ontra#tuale&
Bn a#ea)t )ituaie ,ene"i#iarului i )e !or per#epe majorri de +nt4riere +n !aloare de 0-1H pe
i de +nt4riere din )uma la #are e)te +ndreptit- p4n la data +ndeplinirii e"e#ti!e a o(ligaiei&
@LA A6 POR !a reilia :ontra#tul da# )e #on)tat ne#on#ordana +ntre )tarea de "apt do!edit $i
#ele de#larate de #tre ,ene"i#iar +n #ererea de "inanare- re"eritor la "aptul # Proie#tul nu
"a#e o(ie#tul unei "inanri din "onduri pu(li#e naionale )au #omunitare )au # nu a mai
(ene"i#iat de "inanare din alte programe naionale )au #omunitare& Bn a#e)t #a- ,ene"i#iarul
e)te o(ligat ) re)tituie integral )umele primite&
@7A A6 POR !a reilia :ontra#tul- "r punerea +n +nt4riere $i "r ni#i o alt "ormalitate- da# )e
#on)tat #- pe perioada de !ala(ilitate a preentului :ontra#t- a)t"el #um a#e)ta e)te
identi"i#at la art& 2- alin&4 ,ene"i#iarul #on)tituie gaj- ipote# )au alt "orm de garanie
(an#ar a)upra o(ie#telor 5 (unurilor- "ie ele mo(ile )au imo(ile- "inanate +n #adrul
preentului :ontra#t- "r re)pe#tarea pre!ederilor art& E alin& @LA @2A& Sumele ram(ur)ate
a"erente o(ie#telor 5 (unurilor +n #au )e !or re#upera #u re)pe#tarea pre!ederilor art& 13 din
preentul #ontra#t&
@EA Bn )ituaia +n #are Proie#tul a de!enit neeligi(il- A6 POR !a de#ide reilierea :ontra#tului "r
noti"i#are preala(il $i "r ni#io alt "ormalitate +n a#e)t )en)& %e#iia de reiliere !a "i
tran)mi) )pre in"ormare (ene"i#iarului $i O= +n termen de maxim 3 @treiA ile lu#rtoare de la
emiterea a#e)teia&
@2A Proie#tul de!ine neeligi(il da#- ori#4nd pe perioada de !ala(ilitate a :ontra#tului- a)t"el #um
a#ea)ta e)te )ta(ilit la art&2 alin&@2A- inter!in modi"i#ri #are +ndepline)# #umulati!
urmtoarele #ondiii?
aA a"e#tea natura operaiunii "inanate )au #ondiiile de implementare a
a#e)teia- )au o"er unui ter un a!antaj ne#u!enit $i
(A reult "ie dintr-o )#>im(are a naturii proprietii a)upra unui arti#ol de
in"ra)tru#tur- "ie dintr-o +n#etare a unei a#ti!iti produ#ti!e&
@10A,ene"i#iarul are o(ligaia de a in"orma O=5A6 POR +n termen de 10 @#in#i)pree#eA ile
#alendari)ti#e de la data apariiei ori#rei )ituaii #are determin )au poate determina
neeligi(ilitatea Proie#tului& A()ena )au netran)miterea +n termen a a#e)tei noti"i#ri atrage
r)punderea ,ene"i#iarului pentru ori#e daune $i5)au prejudi#ii #auate O= $i5)au A6 POR prin
a#ea)ta&
@11ABn #aul +n #are neeligi(ilitatea Proie#tului e)te determinat de o a#iune )au omi)iune a
,ene"i#iarului- a#e)ta !a "i o(ligat ) returnee integral )umele primite +n (aa preentului
:ontra#t
@12A:ontra#tul !a "i reiliat $i "inanarea neram(ur)a(il a#ordat !a "i re#uperat $i +n #aul +n
#are o(ie#tele 5 (unurile- "ie ele mo(ile )au imo(ile- "inanate +n #adrul preentului :ontra#t
nu )unt "olo)ite #on"orm )#opului de)tinat- pre#um $i +n #aul +n #are a#e)tea )unt !4ndute )au
+n)trinate- ori#4nd +ntr-o perioad de 0 @#in#iA ani de la data expirrii perioadei de
implementare a Proie#tului- a$a #um e)te a#ea)ta )ta(ilit la art&2 alin&@3A $i @4A&
14
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
ARTICOL:L %( ? LECEA APLICABILF
@1A Preentul :ontra#t o(lig prile ) re)pe#te +nto#mai $i #u (un #redin "ie#are di)poiie a
a#e)tuia +n #on"ormitate #u prin#ipiul o(ligati!itii :ontra#tului +ntre pri&
@2A :ontra#tul e)te gu!ernat de legea rom4n&
ARTICOL:L %( ? ANELE
@1A Ormtoarele do#umente )unt anexate la preentul :ontra#t $i "a# parte integrant din a#e)ta?
Anexa =? 6)urile de monitoriare
Anexa ==? 6)urile de in"ormare $i pu(li#itate
Anexa ===? =n)tru#iuni de pre"inanare )i ram(ur)are a #>eltuielilor
Anexa ===a? Nra"i#ul de depunere a #ererilor de ram(ur)are
Anexa =F? :ererea de "inanare
Anexa F? ,ugetul Proie#tului
ARTICOL:L %% ? DI.POIIII FINALE
@1A Bn e!entualitatea unui litigiu +ntre A6 POR5 O= $i ,ene"i#iar- )ur!enit +n exe#utarea a#e)tui
:ontra#t- )e !a +n#er#a )oluionarea a#e)tuia pe #ale amia(il& Bn )ituaia +n #are nu )e poate
ajunge la o +nelegere pe #ale amia(il- litigiul !a "i )oluionat de #tre in)tanele jude#tore$ti
#ompetente material din raa teritorial a 6uni#ipiului ,u#ure$ti&
@2A Preentul :ontra#t a "o)t +n#>eiat +n trei exemplare originale +n lim(a rom4n- din #are un
exemplar pentru A6 POR- un exemplar pentru O= $i un exemplar pentru ,ene"i#iar&
Pentr$ Or"ani5#$l Inter#ediar
N$#e:
F$ncie:
.e#n+t$ra:
Data:
Pentr$ Beneficiar
N$#e:
F$ncie:
.e#n+t$ra:
Data:
Pentr$ A$toritatea de Mana"e#ent
N$#e: 3333333333333
F$ncie: Mini5tr$
.e#n+t$ra:
Data:
AF=PG
10
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
1L
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
A"E#A I
M$%&RI'E (E MO"I)ORI*ARE
Monitori0area Proiect$l$i:
@1A A6 POR5 O= monitoriea +ndeplinirea indi#atorilor )ta(ilii prin #ererea de "inanare pentru
m)urarea atingerii reultatelor $i o(ie#ti!elor Proie#tului&
@2A A6 POR5 O= monitoriea progre)ul implementrii Proie#tului prin?
a& Feri"i#area rapoartelor de progre) $i a #ererilor de ram(ur)are tran)mi)e de #tre
(ene"i#iariC
(& Realiarea de !iite la "aa lo#ului #on)emnate +n rapoarte&
@3A Raportul de progre) +nto#mit de #tre (ene"i#iar !a #uprinde in"ormaii re"eritoare la
a#ti!itile de)"$urate- )tadiul de realiare la momentul raportrii- reultatele pariale5 "inale
o(inute- reultate anti#ipate indi#atori de realiare&
Aerificarea 1i control$l:
@4A Re)pe#tarea legi)laiei naionale pri!ind a#>iiiile pu(li#e e"e#tuate de (ene"i#iar +n #adrul
:ontra#tului !a "i !eri"i#at de O= $i5)au alte )tru#turi #are repreint 6%R1- O:FAP $i A/R6AP&
@0A O= !a !eri"i#a 100H toate do#umentele #e +n)oe)# o #erere de ram(ur)are&
@LA Feri"i#area pe teren )e realiea de #tre O= la prima #erere de ram(ur)are- la momentul
a!irii a 40H din !aloarea #ontra#tului de "inanare $i la #ererea "inal- a)t"el +n#4t a#e)te
#ereri de ram(ur)are !or "i +n)oite de #4te un raport de !iit la "aa lo#ului&
@7A A6 POR !a e"e#tua !eri"i#ri la "aa lo#ului prin )ondaj- pe (aa unei analie de ri)# )ta(ilite la
ni!elul A6 POR
@EA A6 POR $i5)au alte )tru#turi #are repreint 6ini)terul %e!oltrii Regionale $i 1uri)mului- #u
atri(uii de #ontrol 5 !eri"i#are 5 audit a "inanrilor neram(ur)a(ile din "ondurile )tru#turale-
#on"orm pre!ederilor art& 2& alin&@4A pot e"e#tua mi)iuni de #ontrol pe perioada de
implementare a proie#tului- #4t $i pe durata #ontra#tului de "inanare- in#lu)i! p4n la
expirarea termenului de 0 ani de la data +n#>iderii o"i#iale a Programului Operaional Regional&
17
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
A/GQA ==
M$%&RI'E (E I"+ORMARE ,I P&-'I.I)A)E
#e $or reali"a %n conformitate cu pre$ederile &egulamentului C' (r) *+,-./++0 pri$ind normele
generale asupra 1ondurilor #tructurale, &egulamentului C' (r) *,/,./++0 pri$ind regulile de
implementare a &egulamentului C' (r) *+,-./++0 !i a &egulamentului (r) *+,+./++0 al
Parlamentului !i al Consiliului pri$ind 1ondul 'uropean de 2e"$oltare &egional ce definesc
msurile de informare !i publicitate pri$ind operaiunile finanate din instrumente structurale,
precum !i cu pre$ederile &egulamentului C' (r) ,30./++4 pri$ind modificrile aduse
&egulamentului C' (r) *,/,./++0)
Acceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe lista
beneficiarilor %n conformitate cu pre$ederile art) 5 lit) d din &egulamentul de Implementare)
(3 Re"$li "enerale ? cerine !entr$ toate !roiectele
@1A ,ene"i#iarii )unt re)pon)a(ili pentru implementarea a#ti!itilor de in"ormare $i pu(li#itate +n
legtur #u a)i)tena "inan#iar neram(ur)a(il o(inut prin Programul Operaional Regional-
+n #on"ormitate #u #ele de#larate +n #ererea de "inanare&
@2A /e+ndeplinirea a#e)tor o(ligaii are drept #on)e#in pierderea "ondurilor alo#ate pentru
in"ormare $i pu(li#itate- pre#um $i apli#area unor )an#iuni&
@3A ,ene"i#iarul e)te de a#ord #a- odat #u a##eptarea "inanrii- urmtoarele date ) "ie
pu(li#ate- ele#troni# )au +n ori#e alt mod? denumirea (ene"i#iarului- denumirea proie#tului-
!aloarea total a "inanrii- datele de +n#epere $i de "inaliare ale proie#tului- pre#um $i lo#ul
de implementare al a#e)tuia&
@4A ,ene"i#iarii )unt o(ligai ) utiliee- pentru toate produ)ele de #omuni#are realiate +n #adrul
proie#telor "inanate prin Programul Operaional Regional- indi#aiile te>ni#e din 6anualul de
=dentitate Fiual pentru Programul Operaional Regional&
@0A ,ene"i#iarii au o(ligaia ) tran)mit #tre O= pentru a!iare toate materialele de in"ormare $i
pu(li#itate ela(orate +n !ederea implementrii m)urilor de in"ormare $i pu(li#itate a)umate
prin #ontra#tul de "inanare- #u #el puin 10 ile lu#rtoare +nainte de lan)area $i utiliarea
a#e)tora&
@LA ,ene"i#iarii au o(ligaia ) dein un do)ar @+n "ormat tiprit $i5)au ele#troni#A +n #are !or "i
+nregi)trate toate do#umentele $i produ)ele a"erente a#ti!itilor de in"ormare $i pu(li#itate
de)"$urate&
@7A Pu(li#aiile tre(uie ) in#lud o(ligatoriu pe ultima #opert- +n #a)eta te>ni#? titlul
proie#tului- editorul materialului- data pu(li#rii- textul? ':oninutul a#e)tui material nu
repreint +n mod o(ligatoriu poiia o"i#ial a Oniunii Guropene )au a Nu!ernului Rom4niei*-
pre#um $i date de #onta#t ale (ene"i#iarului #are emite pu(li#aia- a)t"el +n#4t #ei intere)ai-
) poat o(ine mai multe in"ormaii- la #erere& Opional- pu(li#aiile !or in#lude datele de
#onta#t ale A6 POR $i a O= rele!ant&
@EA Re()ite-urile de!oltate +n #adrul proie#telor "inanate prin Programul Operaional Regional
!or #onine- o(ligatoriu- pe pagina prin#ipal @i&e& >omepageA )igla Oniunii Guropene- in#lu)i!
numele "ondului din #are )e "inanea proie#tul- a Nu!ernului Rom4niei- a 6ini)terului
%e!oltrii Regionale $i 1uri)mului- a =n)trumentelor Stru#turale $i a Programului Operaional
Regional& %e a)emenea- Se()ite-urile !or #onine un linT #tre )ite-ul Se( al =n)trumentelor
Stru#turale +n Rom4nia- SSS&"onduri-ue&ro- +n)oit de textul? UPentru in"ormaii detaliate
de)pre #elelalte programe #o"inanate de Oniunea Guropean- ! in!itm ) !iitai
SSS&"onduri-ue&ro*& @textul repreent4nd un linT la adre)a Se( @OR.A? >ttp?55SSS&"onduri-
ue&roA&
1E
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
@2A Pe pagina prin#ipal a Se(page-ului #reat !a "i in)erat urmtorul text? ':oninutul a#e)tui
material nu repreint +n mod o(ligatoriu poiia o"i#ial a Oniunii Guropene )au a Nu!ernului
Rom4niei*&
@10ABn )ituaia per)onalirii unor materiale promoionale- )iglele #are tre(uie ) apar o(ligatoriu
pe a#e)tea )unt? )igla Oniunii Guropene- in#lu)i! numele "ondului european din #are )e
"inanea proie#tul- )igla Nu!ernului Rom4niei- )igla =n)trumente Stru#turale- )igla Regio $i
)loganul =niiati! lo#al& %e!oltare regional& Gx#epie de a#e)te reguli "a# arti#olele
promoionale mi#i- re)pe#ti! #ele a #ror )upra"a de imprimare e)te mai mi# de 0 #m& Bn
a#e)t #a- )iglele o(ligatorii )unt? )igla Oniunii Guropene $i )igla Regio&
@11A,annerele expu)e +n a#iunile proie#telor "inanate prin Programul Operaional Regional !or
a!ea in)#ripionate )igla Oniunii Guropene- in#lu)i! numele "ondului european din #are )e
"inanea proie#tul- )igla Nu!ernului- )igla 6ini)terului %e!oltrii Regionale $i 1uri)mului-
)igla (ene"i#iarului- )igla =n)trumentelor Stru#turale +n Rom4nia $i )igla Regio& ,ene"i#iarul !a
)ta(ili dimen)iunile optime ale a#e)tor )igle- a)t"el +n#4t ) a)igure !ii(ilitatea maxim pentru
Programul Operaional Regional $i #ontri(uia "inan#iar a Oniunii Guropene&
@12ABn #aul realirii unui )pot audio de promo!are- !oi#eo!er-ul !a meniona la "inalul textului
)ele#tat pentru promo!area programului5proie#tului- urmtorul text?
U=n!e)tim +n !iitorul tu V Proie#t )ele#tat +n #adrul Programului Operaional Regional $i
#o"inanat de Oniunea Guropean prin Dondul Guropean de %e!oltare Regional&*
@13ABn #aul realirii unui )pot !ideo- dup imaginile )ele#tate pentru a repreenta
proie#tul5programul- !a "i in#lu) un #arton de "inal pe #are !or "i apli#ate urmtoarele
in"ormaii- re)pe#t4nd ordinea de mai jo)?
- )igla O/=O/== GOROPG/G- in#lu)i! textul DO/%O. GOROPGA/ PG/1RO %GPFO.1ARG RGN=O/A.WC
- )igla NOFGR/O.O= RO6X/=G=C
- )igla 6=/=S1GRO.O= %GPFO.1WR== RGN=O/A.G Y= 1OR=S6O.O=C
- )igla (ene"i#iaruluiC
- )igla =/S1RO6G/1G S1RO:1ORA.GC
- )igla Regio- +mpreun #u )loganul Iniiati$ local) 2e"$oltare regional)
- pagina de internet a Regio- SSS&in"oregio&ro
- 1extul? U=n!e)tim +n !iitorul tu V Proie#t )ele#tat +n #adrul Programului Operaional Regional $i
#o"inanat de Oniunea Guropean prin Dondul Guropean de %e!oltare Regional&*
@14ABn #aul a#>iiiilor de e#>ipamente- a#e)tora li )e !a apli#a la lo# !ii(il un auto#olant #are )
#onin urmtoarele elemente o(ligatorii? )igla Oniunii Guropene- in#lu)i! numele "ondului
european din #are )e "inanea proie#tul- )igla Nu!ernului Rom4niei- )igla 6ini)terului
%e!oltrii Regionale $i 1uri)mului- )igla =n)trumentelor Stru#turale- pre#um $i )igla $i logo
Regio& Pentru e#>ipamente #rora li )e !or apli#a auto#olante de dimen)iunea 20 mm x 00 mm-
)igla o(ligatorie e)te #ea a Regio- +mpreun #u )loganul Iniiati$ local) 2e"$oltare regional)
@10A,ene"i#iarul e)te o(ligat ) a)igure o in"ormare tran)parent $i #ore#t a ma))-media a)upra
proie#tului "inanat prin Programul Operaional Regional& A)t"el- !a "i o(ligat ) anune prin
#omuni#ate de pre)5anunuri +n pre) +n#eperea a#ti!itilor din proie#t&
@1LA.a "inaliarea proie#tului (ene"i#iarul !a pu(li#a o in"ormare a)upra proie#tului $i a reultatelor
)ale +n iarul lo#al5regional #u #ea mai mare audien& =n"ormarea !a in#lude urmtoarele
elemente o(ligatorii? )igla Oniunii Guropene- in#lu)i! numele "ondului european din #are )e
"inanea proie#tul- )igla Nu!ernului Rom4niei- )igla 6ini)terului %e!oltrii Regionale $i
1uri)mului- )igla =n)trumentelor Stru#turale- )igla Regio- !aloarea proie#tului- numele
proie#tului5in!e)tiiei- (ene"i#iarul& %e a)emenea- a#e)t material di)tri(uit +n ma)) media !a
#onine $i in"ormaii de)pre impa#tul proie#tului la ni!elul lo#alitii5regiunii @ex& #rearea de
lo#uri de mun#- prote#ia #on)umatorului- #re$terea #alitii )er!i#iilor pu(li#e et#A&
@17A,ene"i#iarii !or "a#e do!ada apariiei anunurilor li!rate #tre ma)) media @#omuni#atele
preluate #a atare- $tirile reultate din in"ormaia "urniat- anunul pu(li#itar pltitA prin
ar>i!area unei #opii a iarului5iarelor +n #are )-a pu(li#at )au prin "oto#opierea
12
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
a#e)tuia5a#e)tora- a)t"el +n#4t ) "ie !ii(il textul $tirii5anunului- numele iarului5iarelor $i
data apariiei&
%3 Re"$li 5!ecifice !entr$ !roiecte de l$cr+ri 1i acMi0iii de 4$n$ri
/01 Reguli aplicabile 2n perioada de implementare a proiectului
@1A ,ene"i#iarii proie#telor de in!e)tiii +n in"ra)tru#tur- alta de#4t #ea de tran)port @ex& lu#rri de
#on)tru#ii- rea(ilitare- moderniare- extindereA pentru #are !aloarea #ontri(uiei pu(li#e
dep$e$te 000 000 de euro )unt o(ligai ) montee panouri pentru toat durata de
implementare a proie#tului- #>iar la lo#aia proie#tului& %a# proie#tul )e implementea +n
mai multe lo#aii- )e !a in)tala #el puin un panou la #el puin una dintre lo#aii& Pentru a#e)t
tip de in!e)tiie )e !a monta un panou temporar- #are !a "i inlo#uit- la #el mult L luni de la
"inaliarea proie#tului- #u o pla# permanent&
@2A Panourile tre(uie #on"e#ionate dintr-un material rei)tent #on"orm )pe#i"i#aiilor te>ni#e din
6anualul de =dentitate Fiual Regio& %a# a#e)tea )e deteriorea din #aua unor "a#tori
externi @ex& mediu- !andali)mA- (ene"i#iarul !a tre(ui ) le re"a# +n #el mai )#urt timp po)i(il&
@3A /umrul panourilor in)talate- di"er +n "un#ie de tipul de lu#rri- dup #um urmea?
- pentru lu#rri de #on)tru#ii- rea(ilitare- moderniare- extindere- )e !a in)tala un )ingur
panouC
- pentru in"ra)tru#tur de tran)port- )e !or in)tala #4te dou panouri la "ie#are #apt de
drum- pe "ie#are )en) de mer)
2
& %a# pe lungimea )e#torului de drum exi)t poduri- )e !a
in)lata #4te un panou la "ie#are pod- de#orat "a5!er)o& Bn #aul +n #are pe tra)eul
proie#tului exi)t mai multe poduri- panourile re)pe#ti!e )e !or in)tala la minim 3 poduri&
@4A Panourile !or "i expu)e +n maxim 4 luni de la emiterea ordinului de +n#epere a lu#rrilor&
@0A %imen)iunea re#omandat pentru panourile temporare e)te l )# * M %#&
@LA :el puin 20H din )upra"aa panoului !a "i #on)a#rat parti#iprii :omunitii- $i +n mod )pe#i"i#
!a #uprinde?
aA imaginea Oniunii- #u )teagul $i #u!intele 'Oniunea Guropean* J 'Dondul Guropean pentru
%e!oltare Regional* "r a "i pre)#urtateC
(A :ontri(uia "inan#iar a Oniunii Guropene )u( "orma urmtorului text? '=n!e)tim +n !iitorul
tuV Proie#t )ele#tat +n #adrul Programului Operaional Regional $i #o-"inanat de Oniunea
Guropean prin Dondul Guropean pentru %e!oltare Regional*& 6rimea #ara#terelor
pentru menionarea #ontri(uiei "inan#iare a Oniunii Guropene !a "i a#eea$i #a $i #ea
"olo)it pentru in"ormaiile re"eritoare la #o"inanarea naional- $i nu mai mi# de 00H din
"ontul "olo)it pentru )#rierea titlului proie#tului&
@7A Panoul tre(uie ) in#lud o(ligatoriu urmtoarele in"ormaii?
a& logo-ul Regio $i )loganul? UIniiati$ local) 2e"$oltare regional&*C
(& logo-ul Nu!ernului Rom4nieiC
#& logo-ul 6ini)terului %e!oltrii Regionale $i 1uri)muluiC
d& logo-ul =n)trumentelor Stru#turaleC
e& numele proie#tuluiC
"& numele (ene"i#iaruluiC
g& !aloarea total a proie#tuluiC
>& #ontri(uia Oniunii Guropene @+n RO/AC
i& #ontri(uia Nu!ernului Rom4niei @+n RO/A @da# e)te ero- pe r4ndul reer!at
a#e)tei )ume )e !a )#rie o linie de pau @ - AAC
2
:on"orm 6=F A:=S- pag 14- ex#epiile de la numrul de panouri in)talate )e pot )ta(ilit pun#tual- prin
di)poiii ale Autoritii de 6anagement a Regio&
20
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
j& #ontri(uia ,ene"i#iarului @#>eltuieli eligi(ile J #>eltuieli neeligi(ile J 1FAA @+n
RO/AC
T& data +n#eperii proie#tuluiC
l& data "inalirii proie#tuluiC
m& organi)m =ntermediarC
n& Autoritatea de 6anagementC
o& #on)tru#torC
p& logo-ul Oniunii Guropene $i #u!intele? UOniunea Guropean*- "r a(re!ieriC
Z& menionarea Dondului Guropean pentru %e!oltare Regional @DG%RAC
r& textul U=n!e)tim +n !iitorul tuV Proie#t )ele#tat +n #adrul Programul Operaional
Regional $i #o"inanat de Oniunea Guropean prin Dondul Guropean de %e!oltare
Regional*&
@EA Panourile !or "i +nlo#uite #el t4riu dup $a)e luni de la terminarea proie#tului #u pl#i
permanente&
@2A Pentru proie#tele de a#>iiie de (unuri a #ror "inanare pu(li# dep$e$te 000&000 euro- !a "i
in)talat un panou de dimen)iune l 0-E m x > 0-0 m& A#e)t panou !a "i in)talat la )ediul
(ene"i#iarului #are a a#>iiionat (unurile&
/0/ Reguli aplicabile dup 2ncheierea proiectului
@10A,ene"i#iarii proie#telor de in!e)tiii +n in"ra)tru#tur @de exemplu? lu#rri de #on)tru#ii-
rea(ilitare- moderniare- extindereA )au de a#>iiii de (unuri- a #ror !aloare din #ontri(uia
pu(li# dep$e$te 000&000 de euro- )unt o(ligai #a- nu mai t4riu de L luni de la +n#>eierea
proie#tului- ) montee pl#i permanente prin #are )e !or "a#e #uno)#ute a#iunile Oniunii
Guropene&
@11A=n"ormaiile #are tre(uie in#lu)e o(ligatoriu pe o pla# permanent )unt?
a& logo-ul Regio $i )loganul? U=niiati! lo#al& %e!oltare regional&*C
(& logo-ul Nu!ernului Rom4nieiC
#& logo-ul 6%R1C
d& logo-ul =n)trumentelor Stru#turaleC
e& numele proie#tuluiC
"& numele (ene"i#iaruluiC
g& !aloarea total a proie#tului @!aloarea e"e#ti! pltit- at4t de (ene"i#iar- #a $i
#>eltuieli neram(ur)a(ile- #4t $i )umele ram(ur)ateA@+n RO/AC
>& data +n#eperii proie#tuluiC
i& data "inalirii proie#tului @durata e"e#ti! a implementrii proie#tuluiAC
j& Organi)m =ntermediarC
T& Autoritatea de 6anagementC
l& logo-ul Oniunii Guropene $i #u!intele? UOniunea Guropean*- "r a(re!ieriC
m& menionarea Dondului Guropean pentru %e!oltare Regional @DG%RAC
n& textul U=n!e)tim +n !iitorul tuV Proie#t )ele#tat +n #adrul Programul Operaional
Regional $i #o-"inanat de Oniunea Guropean prin Dondul Guropean pentru
%e!oltare Regional*&
@12A/umrul de pl#i permanente in)talate !a "i egal #u #el al panourilor temporare&
@13ABn #aul +n #are proie#tul e)te implementat +n mai multe lo#aii- )e !a ampla)a #el puin o pla#
la #el puin una dintre lo#aii&
@14APentru proie#tele de a#>iiie de (unuri a #ror "inanare pu(li# dep$e$te 000&000 euro- !a "i
in)talat o pla# de dimen)iune minim 70 #m x 40 #m& A#ea)t pla# !a "i in)talat la )ediul
(ene"i#iarului #are a a#>iiionat (unurile&
@10APl#ile permanente !or rm4ne in)talate la lo#ul implementrii proie#tului pe o perioad de 0
ani de la data +n#>iderii o"i#iale a Programului Operaional Regional 2007 - 2013&
21
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
A"E#A III 3 I"%)R&.4I&"I (E PRE+I"A")ARE %I RAM-&R%ARE A .5E')&IE'I'OR
6PROIE.)E .ARE I")RA %&- I".I(E")A A7&)OR&'&I (E %)A)8
@1A O= !a !eri"i#a do#umentele pre!ute la art& L alin& @2A +n !ederea o(inerii pre"inanrii-
+n termen de maxim 30 de ile #alendari)ti#e& O= poate opri #urgerea a#e)tui termen +n
#aul +n #are )unt ne#e)are #lari"i#ri- modi"i#ri )au in"ormaii )uplimentare #are tre(uie
"urniate de #tre ,ene"i#iar +n termen de 0 ile lu#rtoare de la )oli#itare& 1ermenul
limit !a #urge din nou de la data la #are O= a primit in"ormaiile5 #lari"i#rile5
do#umentele )uplimentare )oli#itate&
@2A A6 POR !a tran)"era pre"inanarea #tre ,ene"i#iar +n termen de maxim 30 ile
#alendari)ti#e de la data primirii #ererii de pre"inanare de la O=& %ata plii )e #on)ider
data de(itrii #ontului A6 POR&
@3A Pre"inantarea )e a#orda ex#lu)i! ,ene"i#iarului in (aa urmatoarelor do#umente?
a& )oli#itare )#ri) pri!ind a#ordarea pre"inanriiC
(& un #ontra#t de "urniare de (unuri5pre)tare de )er!i#ii5exe#uie de lu#rri +n#>eiat
+ntre (ene"i#iar $i un operator e#onomi#C
#& )#ri)oare de garanie (an#ar pentru )uma a"erent pre"inanrii )oli#itateC
d& identi"i#are "inan#iar pri!ind de)#>iderea unui #ont dedi#at ex#lu)i! pentru
utiliarea pre"inanrii&
Bn #aul +n #are ,ene"i#iarul optea pentru )oli#itarea pre"inanrii +n tran$e- #ontra#tul de
"urniare de (unuri5pre)tare de )er!i#ii5exe#uie de lu#rri +n#>eiat +ntre (ene"i#iar $i un
operator e#onomi# !a "i depu) numai la prima #erere de a#ordare a pre"inanrii&
@4A Pre"inanarea a#ordat )e !a re#upera integral +nainte de e"e#tuarea plaii "inale prin
apli#area unui pro#ent de re#uperare de minim 30H din "ie#are #erere de ram(ur)are&
@0A Pentru o(inerea pre"inanrii (ene"i#iarii in)tituii pu(li#e- indi"erent de modul de
"inanare $i )u(ordonare- au o(ligaia de)#>iderii unui #ont la treoreria )tatului- iar
#elelalte #ategorii de (ene"i#iari pot de)#>ide un #ont la treorerie )au +ntr-o (an#
#omer#ial- #on"orm legi)laiei +n !igoare& :ontul !a "i dedi#at ex#lu)i! pentru primirea
pre"inanrii $i e"e#tuarea #>eltuielilor a"erente proie#tului&
@LA ,ene"i#iarii de proie#te "inanate din in)trumente )tru#turale au o(ligaia ) in pentru
"ie#are proie#t o e!iden #onta(il di)tin#t- "olo)ind #onturi analiti#e dedi#ate- at4t
pentru )umele +n#a)ate repreent4nd pre"inanarea- #4t $i pentru #>eltuielile e"e#tuate
a"erente implementrii "ie#rui proie#t&
@7A Bn !ederea ram(ur)rii #>eltuielilor eligi(ile e"e#tuate +n #adrul Proie#tului- ,ene"i#iarul
poate tran)mite lunar- +n) re#omandat la un inter!al de maxim 3 luni- #tre O=5A6 POR o
#erere de ram(ur)are- pe )uport de >4rtie $i +n "ormat ele#troni#& :alendarul de depunere a
#ererilor de ram(ur)are e)te pre!ut +n Anexa ===a Nra"i#ul de depunere a #ererilor de
ram(ur)are- $i poate "i modi"i#at numai #u re)pe#tarea pre!ederilor preentului :ontra#t&
@EA Bnainte de )oli#itarea ram(ur)rii- #>eltuielile re)pe#ti!e tre(uie ) "ie deja e"e#tuate $i
pltite& %ata plii )e #on)ider data de(itrii #ontului (an#ar al ,ene"i#iarului& Se
#on)ider eligi(ile #>eltuielile e"e#tuate $i pltite de ,ene"i#iar p4n la termenul de
depunere a #ererii de ram(ur)are "inale #on"orm art& L@13A din #ontra#tul de "inanare&
@2A ,ene"i#iarul !a e"e#tua plata #>eltuielilor eligi(ile numai prin tran)"er (an#ar& /u !or "i
#on)iderate eligi(ile #>eltuielile #e )e !or plti +n numerar )au prin alt modalitate de plat
de#4t prin tran)"er (an#ar& Pentru plile +n alte !alute a"erente #>eltuielilor eligi(ile
e"e#tuate de ,ene"i#iar- A6 POR !a ram(ur)a #ontra!aloarea +n lei a a#e)tora la #ur)ul de
)#>im( apli#at de (ene"i#iar +n iua plii dar "r a dep$i #ontra!aloarea +n lei a )umelor
"a#turate la #ur)ul ,/R din iua emiterii "a#turii&
@10AO= !a !eri"i#a realitatea- legalitatea $i #on"ormitatea #>eltuielilor e"e#tuate de ,ene"i#iar-
dup primirea #ererii de ram(ur)are& Feri"i#area )e "a#e pe (aa do#umentaiei )oli#itate
#e +n)oe$te #ererea de ram(ur)are& %o#umentele originale pe (aa #rora )e +nregi)trea
+n #onta(ilitatea (ene"i#iarului #>eltuielile e"e#tuate +n #adrul proie#tului !or a!ea
menionat #odul proie#tului $i meniunea [ Proie#t "inanat din POR \& ,ene"i#iarul !a
22
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1& '%e!oltarea dura(il a )tru#turilor de )prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al*
iunie 2011
Model Contract de finanare
apli#a meniunea [ :on"orm #u originalul \ pe #opiile do#umentelor )uport5ju)ti"i#ati!e #e
+n)oe)# #ererea de ram(ur)are&
@11AO= !a primi $i !eri"i#a #ererea de ram(ur)are tran)mi) de #tre ,ene"i#iar- +n termen de 30
ile #alendari)ti#e& O= poate opri #urgerea a#e)tui termen +n #aul +n #are )unt ne#e)are
#lari"i#ri- modi"i#ri )au in"ormaii )uplimentare& ,ene"i#iarul e)te o(ligat ) "urniee
ori#e alt do#ument )oli#itat de #tre O= +n termen de 0 ile lu#rtoare de la primirea
)oli#itrii- pentru !eri"i#area #ererii de ram(ur)are& 1ermenul limit !a #urge din nou de la
data la #are O= a primit in"ormaiile5 #lari"i#rile5 do#umentele )uplimentare )oli#itate&
@12APe perioada de implementare a proie#tului O= !a e"e#tua o !iit la "aa lo#ului la prima
#erere de ram(ur)are- o !iit la momentul autoririi a 40H din !aloarea #ontra#tului de
"inanare $i o !iit la #ererea "inal de ram(ur)are& Fiitele la "aa lo#ului !or "i +n)oite
de un raport de !iit&
@13ABn pro#e)ul de !eri"i#are a #ererii de ram(ur)are (ene"i#iarul e)te o(ligat #a +n termen de 0
ile de la noti"i#are ) r)pund ori#rei #lari"i#ri )oli#itate de O=5A6& P4n la primirea
r)pun)ului din partea (ene"i#iarului termenul de !eri"i#are a #ererii de ram(ur)are )e
)u)pend&
@14A A6 POR !a e"e#tua plata #ererii de ram(ur)are +n #ontul ,ene"i#iarului indi#at +n #ererea
de ram(ur)are +n termen de maxim 10 ile #alendari)ti#e- #al#ulat de la data expirrii
termenului de !eri"i#are de #tre A6 POR a #ererii de ram(ur)are& %ata plii )e #on)ider
data e"e#turii tran)"erului (an#ar din #ontul Autoritii de 6anagement +n #ontul
,ene"i#iarului&
@10ABn #aul +n #are nu tran)mite #ererea de ram(ur)are- )e menine o(ligaia ,ene"i#iarului de
a tran)mite raportul de progre) trime)trial )au ori de #4te ori A6 POR5O= !a )oli#ita a#e)t
lu#ru +n mod expre)&
@1LAO= !a tran)mite (ene"i#iarului +n termen de 0 ile de la )emnarea #ontra#tului- modelul
#ererii de ram(ur)are- raportul de progre)&
@17ABn #aul +n #are )e apli# pre!ederile art& E alin& @LA-@2A din preentul #ontra#t- #ererea de
ram(ur)are !a "i +n)oit de extra) de #ont #on)e#uti! pri!ind #ontul de #redit $i do#umente
ju)ti"i#ati!e pri!ind a#>itarea ratei de #tre (ene"i#iar&
@1EA%o(4nda net a#umulat +n #ontul de pre"inanare )e raportea la A6 POR $i )e dedu#e din
)umele de ram(ur)at p4n la plata "inal- in#lu)i!&
23