Sunteți pe pagina 1din 6

Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori Falsificarea de monede

Art. 310
(1) - Falsificarea de moned cu valoare circulatorie se pedepse te cu nchisoarea de la 3
la 10 ani i
intericerea e!ercitrii unor drepturi.
(") - #u aceea i pedeaps se sanc ionea falsificarea unei monede, emise de ctre
autorit ile
competente, nainte de punerea oficial n circula ie a acesteia.
(3) - $entativa se pedepse te.
Art. 311
(1) - Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea pl ilor sau
a oricror altor
titluri ori valori asemntoare se pedepse te cu nchisoarea de la " la % ani i intericerea
e!ercitrii
unor drepturi.
(") - &ac fapta prevut n alin. (1) prive te un instrument de plat electronic,
pedeapsa este
nchisoarea de la 3 la 10 ani i intericerea e!ercitrii unor drepturi.
(3) - $entativa se pedepse te.
Art. 31"
(1) - Falsificarea de timbre de orice fel, mrci po tale, plicuri po tale, cr i po tale sau
cupoane rspuns
interna ional se pedepse te cu nchisoare de la ' luni la 3 ani sau cu amend.
(") - $entativa se pedepse te.
Art. 313 (oul #od )enal. $e!t preluat din ***.superle+e.ro.
(1) - )unerea n circula ie a valorilor falsificate prevute n art. 310-31", precum i
primirea, de inerea
sau transmiterea acestora, n vederea punerii lor n circula ie, se sanc ionea cu
pedeapsa prevut de
le+e pentru infrac iunea de falsificare prin care au fost produse.
(") - )unerea n circula ie a valorilor falsificate prevute n art. 310-31", sv,r it de
ctre autor sau un
participant la infrac iunea de falsificare, se sanc ionea cu pedeapsa prevut de le+e
pentru
infrac iunea de falsificare prin care au fost produse.
(3) - -epunerea n circula ie a uneia dintre valorile prevute n art. 310-31", de ctre o
persoan care a
constatat, ulterior intrrii n posesia acesteia, c este falsificat, se sanc ionea cu
pedeapsa prevut
de le+e pentru infrac iunea de falsificare prin care au fost produse, ale crei limite
speciale se reduc la
.umtate.
(/) - $entativa se pedepse te.
Art. 31/
(1) - Fabricarea, primirea, de inerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu
scopul de a servi
la falsificarea valorilor sau titlurilor prevute n art. 310, art. 311 alin. (1) i art. 31" se
pedepse te cu
nchisoarea de la unu la 0 ani.
(") - Fabricarea, primirea, de inerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hard*are
sau soft*are,
cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plat electronic, se pedepse te cu
nchisoarea de
la " la % ani.
(3) - (u se pedepse te persoana care, dup comiterea vreuneia dintre faptele prevute n
alin. (1) sau alin. ("), nainte de descoperirea acestora i nainte de a se fi trecut la
sv,r irea faptei de falsificare, pred instrumentele sau materialele de inute autorit ilor
.udiciare ori ncuno tin ea aceste autorit i despre e!isten a lor.
Art. 310
(1) - #onfec ionarea de moned autentic prin folosirea de instala ii sau materiale
destinate acestui
scop, cu nclcarea condi iilor stabilite de autorit ile competente sau fr acordul
acestora, se
pedepse te cu nchisoarea de la " la % ani i intericerea e!ercitrii unor drepturi.
(") - #u aceea i pedeaps se sanc ionea punerea n circula ie a monedei confec ionate
n condi iile
alin. (1), precum i primirea, de inerea sau transmiterea acesteia, n vederea punerii ei n
circula ie.
Art. 31' - &ispoi iile cuprinse n preentul capitol se aplic i n caul c,nd infrac iunea
prive te
monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plat emise n strintate.
#apitol "
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Art. 31%
(1) - Falsificarea unui si+iliu, a unei tampile sau a unui instrument de marcare de care se
folosesc
persoanele prevute n art. 1%' sau persoanele fiice men ionate n art. 1%0 alin. (") se
pedepse te cu
nchisoare de la ' luni la 3 ani sau cu amend.
(") - Falsificarea unui si+iliu, a unei tampile sau a unui instrument de marcare de care se
folosesc alte
persoane dec,t cele prevute n alin. (1) se pedepse te cu nchisoare de la 3 luni la un an
sau cu
amend.
(3) - $entativa se pedepse te. (oul #od )enal. $e!t preluat din ***.superle+e.ro.
Art. 311 - Folosirea instrumentelor false prevute n art. 31% se pedepse te cu nchisoare
de la 3 luni la
3 ani sau cu amend.
Art. 312 - &ispoi iile cuprinse n preentul capitol se aplic i atunci c,nd fapta prive te
instrumente de
autentificare sau de marcare folosite de autorit ile unui stat strin.
#apitol 3
Falsuri n nscrisuri
Art. 3"0
(1) - Falsificarea unui nscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin
alterarea lui n
orice mod, de natur s produc consecin e .uridice, se pedepse te cu nchisoarea de la '
luni la 3 ani.
(") - Falsul prevut n alin. (1), sv,r it de un func ionar public n e!erci iul atribu iilor
de serviciu, se
pedepse te cu nchisoarea de la unu la 0 ani i intericerea e!ercitrii unor drepturi.
(3) - 3unt asimilate nscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate
productoare de
consecin e .uridice.
(/) - $entativa se pedepse te.
Art. 3"1
(1) - Falsificarea unui nscris oficial cu prile.ul ntocmirii acestuia, de ctre un func ionar
public aflat n
e!ercitarea atribu iilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau mpre.urri
necorespuntoare
adevrului ori prin omisiunea cu tiin de a insera unele date sau mpre.urri, se
pedepse te cu
nchisoarea de la unu la 0 ani.
(") - $entativa se pedepse te.
Art. 3""
(1) - Falsificarea unui nscris sub semntur privat prin vreunul dintre modurile
prevute n art. 3"0
sau art. 3"1, dac fptuitorul folose te nscrisul falsificat ori l ncredin ea altei
persoane spre folosire,
n vederea producerii unei consecin e .uridice, se pedepse te cu nchisoare de la ' luni la
3 ani sau cu
amend.
(") - $entativa se pedepse te.
Art. 3"3 - Folosirea unui nscris oficial ori sub semntur privat, cunosc,nd c este fals,
n vederea
producerii unei consecin e .uridice, se pedepse te cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau
cu amend, c,nd
nscrisul este oficial, i cu nchisoare de la 3 luni la " ani sau cu amend, c,nd nscrisul
este sub
semntur privat.
Art. 3"/
(1) - Falsificarea unei nre+istrri tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea
atestrii unor
mpre.urri necorespuntoare adevrului sau omisiunea nre+istrrii unor date sau
mpre.urri, dac a
fost urmat de folosirea de ctre fptuitor a nre+istrrii ori de ncredin area acesteia unei
alte persoane
spre folosire, n vederea producerii unei consecin e .uridice, se pedepse te cu nchisoare
de la ' luni la 3
ani sau cu amend.
(") - #u aceea i pedeaps se sanc ionea folosirea unei nre+istrri tehnice falsificate n
vederea
producerii unei consecin e .uridice.
(3) - )rin nre+istrare tehnic, n sensul preentului articol, se n ele+e atestarea unei
valori, +reut i,
msuri ori a desf urrii unui eveniment, realiat, n tot sau n parte, n mod automat,
prin intermediul (oul #od )enal. $e!t preluat din ***.superle+e.ro.
unui dispoitiv tehnic omolo+at i care este destinat a proba un anumit fapt, n vederea
producerii de
consecin e .uridice.
Art. 3"0 - Fapta de a introduce, modifica sau ter+e, fr drept, date informatice ori de a
restric iona,
fr drept, accesul la aceste date, reult,nd date necorespuntoare adevrului, n scopul
de a fi
utiliate n vederea producerii unei consecin e .uridice, constituie infrac iune i se
pedepse te cu
nchisoarea de la unu la 0 ani.
Art. 3"' - &eclararea necorespuntoare a adevrului, fcut unei persoane dintre cele
prevute n art.
1%0 sau unei unit i n care aceasta i desf oar activitatea n vederea producerii unei
consecin e
.uridice, pentru sine sau pentru altul, atunci c,nd, potrivit le+ii ori mpre.urrilor,
declara ia fcut
serve te la producerea acelei consecin e, se pedepse te cu nchisoare de la 3 luni la " ani
sau cu
amend.
Art. 3"%
(1) - )reentarea sub o identitate fals ori atribuirea unei asemenea identit i altei
persoane, fcut unei
persoane dintre cele prevute n art. 1%0 sau transmis unei unit i n care aceasta i
desf oar
activitatea prin folosirea frauduloas a unui act ce serve te la identificare, le+itimare ori
la dovedirea
strii civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a men ine n eroare un
func ionar
public, n vederea producerii unei consecin e .uridice, pentru sine ori pentru altul, se
pedepse te cu
nchisoarea de la ' luni la 3 ani.
(") - #,nd preentarea s-a fcut prin ntrebuin area identit ii reale a unei persoane,
pedeapsa este
nchisoarea de la unu la 0 ani.
(3) - 4ncredin area unui act ce serve te la identificare, le+itimare ori la dovedirea strii
civile spre a fi
folosit fr drept se pedepse te cu nchisoare de la 3 luni la " ani sau cu amend.
Art. 3"1 - &ispoi iile cuprinse n preentul capitol se aplic i atunci c,nd fapta prive te
acte emise de o
autoritate competent a unui stat strin sau de o or+ania ie interna ional instituit
printr-un tratat la
care -om,nia este parte sau declara ii ori o identitate asumate n fa a acesteia.
$itlu %
5nfrac iuni contra si+uran ei publice
#apitol 1
5nfrac iuni contra si+uran ei circula iei pe cile ferate
Art. 3"2
(1) - (endeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas de ctre
an+a.a ii care
+estionea infrastructura feroviar ori ai operatorilor de transport, interven ie sau
manevr, dac prin
aceasta se pune n pericol si+uran a circula iei mi.loacelor de transport, interven ie sau
manevr pe
calea ferat, se pedepse te cu nchisoarea de la unu la 0 ani.
(") - &ac fapta a avut ca urmare un accident de cale ferat, pedeapsa este nchisoarea de
la 3 la 10 ani.
Art. 330
(1) - (endeplinirea ndatoririlor de serviciu sau ndeplinirea lor defectuoas, din culp,
de ctre an+a.a ii
care +estionea infrastructura feroviar ori ai operatorilor de transport, interven ie sau
manevr, dac
prin aceasta se pune n pericol si+uran a mi.loacelor de transport, interven ie sau
manevr pe calea
ferat, se pedepse te cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend. (oul #od )enal.
$e!t preluat din ***.superle+e.ro.
(") - #,nd fapta a avut ca urmare un accident de cale ferat, pedeapsa este nchisoarea de
la unu la 0
ani.
Art. 331
(1) - )rsirea postului, n orice mod i sub orice form, de an+a.a ii cu atribu ii privind
si+uran a
circula iei mi.loacelor de transport, interven ie sau manevr pe calea ferat, dac prin
aceasta se pune
n pericol si+uran a circula iei acestor mi.loace, se pedepse te cu nchisoarea de la " la %
ani.
(") - #u aceea i pedeaps se sanc ionea ndeplinirea ndatoririlor de serviciu de ctre
un an+a.at av,nd
atribu ii privind si+uran a circula iei mi.loacelor de transport, interven ie sau manevr pe
calea ferat,
care are o mbiba ie alcoolic de peste 0,10+6l alcool pur n s,n+e ori se afl sub
influen a unor
substan e psihoactive.
(3) - #,nd faptele prevute n alin. (1) i alin. (") au avut ca urmare un accident de cale
ferat, pedeapsa
este nchisoarea de la 3 la 10 ani i intericerea unor drepturi.
Art. 33"
(1) - &istru+erea, de+radarea ori aducerea n stare de nentrebuin are a liniei de cale
ferat, a
materialului rulant, a instala iilor de cale ferat ori a celor de comunica ii feroviare,
precum i a oricror
altor bunuri sau dotri aferente infrastructurii feroviare ori a earea de obstacole pe linia
ferat, dac
prin aceasta se pune n pericol si+uran a mi.loacelor de transport, manevr sau
interven ie pe calea
ferat, se pedepse te cu nchisoarea de la " la % ani i intericerea e!ercitrii unor
drepturi.
(") - #u aceea i pedeaps se sanc ionea sv,r irea de acte de semnaliare fals sau
sv,r irea oricror
acte care pot induce n eroare personalul care asi+ur circula ia mi.loacelor de transport,
manevr sau
interven ie pe calea ferat n timpul e!ecutrii serviciului, dac prin aceste fapte se
creea un pericol
de accident de cale ferat.
(3) - &ac faptele prevute n alin. (1) i alin. (") au avut ca urmare un accident de cale
ferat, pedeapsa
este nchisoarea de la 3 la 10 ani i intericerea e!ercitrii unor drepturi.
(/) - #,nd faptele prevute n alin. (1)-(3) sunt sv,r ite din culp, limitele speciale ale
pedepsei se
reduc la .umtate.
(0) - $entativa la infrac iunile prevute n alin. (1) i alin. (") se pedepse te.
Art. 333 - Accidentul de cale ferat const n distru+erea sau de+radarea adus
mi.loacelor de transport,
materialului rulant sau instala iilor de cale ferat n cursul circula iei sau manevrei
mi.loacelor de
transport, manevr, ntre inere sau interven ie pe calea ferat.