Sunteți pe pagina 1din 71

Academia de Studii Economice din Bucureti

Facultatea de Management Economic


Lucrare de licen
Managementul proiectelor in domeniul IT
Implementarea unui centru de date
Coordonator tiinific:
Conf. univ. dr. Razvan Catalin Dobrea
Absolvent:
Dobrinoiu Cristian Nicolae
Bucureti
ulie !"#!
1
Cuprins
Capitolul I Introducere n Managementul Proiectelor
#.# Scurt istoric al managementului $roiectelor ................................................ $ag% !&'
#.!. Evoluia i obiectivul managementului $roiectelor ................................... $ag% '
#.( Caracteristicile $roiectelor .......................................................................... $ag% )&
* #.' Ciclul de viata al $roiectelor ....................................................................... $ag%
*&+ #.) Relaia $roiect , mediu ...............................................................................
$ag% +&-
Cap II Particularitati ale Managementului Proiectelor in omeniul IT
!.# A$ariia $roiectelor . ................................................................................ $ag% #"
!.! Evoluia in $lanul com$le/it0ii $roiectelor . .......................................... $ag% #"&
## !.( 1articularit0i ale Managementului 1roiectelor 2n . ................................. $ag%
##&#( !.' Caracteristici Data Center ..........................................................................
$ag% #'&!#
!.'.# 1roblemele centrelor de date ....................................................... $ag% #*&
#+ !.'.!. Beneficiile aduse de c0tre centrele de date organiza i ilor .......... $ag%
#+&!"
Cap III! Anali"a de pia a centrelor de date n #om$nia
(.# 1ia a rom3neasc0 a centrelor de date ........................................................... $ag% !#&!(
Cap I% &tudiu de ca" &!C! B Better Business &olutions &!#!L
'.# 1rezentarea societ0ii .................................................................................... $ag% !'&
!* '.!. Necesitatea $roiectului ................................................................................. $ag%
!*
'.( Sco$ul obiectivele $roiectului ........................................................................ $ag% !*&!+
'.' 4biectivele $roiectului ................................................................................... $ag% !+
'.) Bugetul i $lanul de aciune .......................................................................... $ag% !-&()
'.5 Rezultatul ate$tat $ag .................................................................................. $ag% ()&'*
'.5.# 6arianta # & Configuraia # ......................................................... $ag% ()&
'! '.5.! 6arianta ! & Configuraia ! ......................................................... $ag%
'!&'* '.5.(. Concluzii ....................................................................................
$ag% '*
Conclu"ii ........................................................................................................ $ag% '+&'-
Bibliografie ................................................................................................... $ag% )"
Ane'e .............................................................................................................. $ag% )#&
)(
2
Ca$itolul
ntroducere 2n Managementul 1roiectelor
(!( &curt istoric al managementului proiectelor
1roiectele realizate de oameni nu re$rezint0 o noutate% monumentele ridicate de cele mai
vec7i civilizaii stau m0rturie $entru realiz0rile incredibile ale 2naintailor notrii8 trezindu&ne
i ast0zi uimirea i admiraia. Cu toat0 te7nologia lor sofisticat08 $roiectele moderne nu au
nea$0rat $ro$orii mai am$le dec3t unele dintre aceste gigantice lucr0ri str0vec7i. 9ns0 $resiunile
de ordin economic ale lumii industrializate8 concuren a dintre com$aniile rivale8 atenia
deosebit0 acordat0 valorii8 bun0st0rii i8 2n consecin08 costurilor legate de $ersonal8 toate
acestea au contribuit la dezvoltarea unor noi idei i te7nici 2n domeniul managementului de
$roiect.
Managementul $roiectelor a a$0rut 2n anii #-)" $entru coordonarea i
controlul activit0ilor com$le/e din industria modern0. A$ariia i dezvoltarea sa sunt legate
2ndeosebi de iniierea i derularea $rogramelor s$aiale ale N.A.S.A8 de concuren a dintre
naiuni $entru su$remaie 2n domeniul militar8 de $resiunea clienilor care doreau ca
$roiectele lor s0 fie realizate c3t mai re$ede8 astfel 2nc3t s0 $oat0 s0&i recu$ereze c3t mai ra$id
investiiile.
#
A$arut 2n S.:.A.8 managementul $roiectelor a fost $reluat ra$id i 2n Euro$a8
$rimele 2ncerc0ri de standardizare a $racticilor 2n domeniu dat3nd din #-*- i a$arin3nd unui
institut din Marea Britanie , .7e C7artered nstitute of Building. Acesta a devenit 2n $rezent8
al0turi de alte organizaii8 cum ar fi nstitutul $entru Managementul 1roiectelor8 un organism
care certific0 at3t managerii de $roiect8 c3t i $rogramele de instruire 2n domeniu din 2ntreaga
lume. De asemenea8 la nivel euro$ean s&au elaborat $roceduri $rivind calitatea 2n
domeniul managementului $roiectelor8 $roceduri 2nscrise 2n standardele 4rganizaiei
nternaionale de Standardizare ;.S.4<.
!
Dei din $unct de vedere al tiintific8 managementul $roiectelor este o a$ariie
relativ recent08 abordarea s$ecific0 are o istorie milenar0. Astfel8 cele mai vec7i
$roiecte sunt considerate a fi $iramidele egi$tene deoarece structura organizatoric0 utilizat0 era
una s$ecific0
#
Radu 6ictor = Managementul 1roiectelor = Ed. :niversitara = !""+ = 1ag.
-
!
Radu 6ictor = Managementul 1roiectelor = Ed. :niversitara = !""+ =
1ag. -
3
$roiectelor. 9n tim$ul constructiilor e/istau su$ervizori8 din $artea faraonului8 care nu erau
cu$rini 2n structura obinuit0 a statului i care >ucau rolul managerului de $roiect 2n tim$
ce lucr0torii erau at3t $ermaneni8 c3t i tem$orar anga>ai doar $entru aceste $roiecte.
Managementul $roiectelor este f0r0 doar i $oate8 derivat din managementul general
i 2m$rumut0 metode i te7nici din acesta. :n re$er im$ortant 2n acest sens este contribuia
lui ?enr@ Aantt care a conce$ut graficul care 2i $oart0 numele i a devenit mai t3rziu8 odat0
cu cristalizarea managementului $roiectelor ca disci$lin08 una din te7nicile s$ecifice.
(
9n anii )" odat0 cu iniierea $rogramelor s$aiale 2nce$e adev0rata sa dezvoltare atunci
se dezvolt0 metodologiile C1M si 1ER. ce vor fi utilizate intensiv in cadrul $roiectelor de
DoD ;De$artamentul A$0r0rii din S.:.A.< si care au fost imediat ado$tate i 2n
domeniul construciilor. 9n anii 5" ca o continuare a dezvolt0rii a$ar si alte metodologii
cum ar fi MN:.EMAN care 2i va atinge celebritatea sub denumirea de E6M
;Earned 6alue Management , Managementul 6alorii C3tigate<.
'
4 a doua eta$08 de maturizare a managementului $roiectelor este cu$rins0 2ntre anii #-*"&
#-+" c3nd se efectueaz0 diverse studii8 dar nu se $oate vorbi des$re o dezvoltare e/tensiv0 a
managementului $roiectelor8 cea mai im$ortanta contribuie fiind considerat0 a$ariia
$rimelor culegeri de te/te $e s$ecificul managementului de $roiect care s0 ilustreze cazurile
de bun0 $ractic0 denumite generic CDC ;Cor$ul de cunotine< care in englez0 ai acronimul
B4B ;BooC of BnoDledge<.
)
Anii #--" 2nseamn0 e/$lozia cunotinelor i a$licaiilor din domeniul
managementului de $roiect. Acumul0rile din anii #-*"&#-+"8 dar i dezvoltarea
informaticii au favorizat o e/$ansiune foarte accentuat0 a managementului $roiectelor. A$ar
noi metodologii cum ar fi 1RNCE ; Marea Britanie , #--"<8 E1 ;E/treme 1rograming
, Ben BecC8 #--5<8 R:1 ;Relational :nified 1rocess< etc , marea lor ma>oritate viz3nd
domeniul informaticii.
5
Du$a anul !""" cele mai intense $reocu$0ri au fost 2n domeniul dezvolt0rii unui model
matur de managementul $roiectelor 2n furnizarea tuturor instrumentelor necesare transform0rii
organizaiilor 2n organizaii orientate s$re $roiecte i corelarea acestui domeniu cu
noua economie , economie bazata $e cunotine.
(
Radu 6ictor = Managementul 1roiectelor = Ed. :niversitara = !""+ = 1ag.
#"
'
Radu 6ictor = Managementul 1roiectelor = Ed. :niversitara = !""+ =
1ag. #"
)
Radu 6ictor = Managementul 1roiectelor = Ed. :niversitara = !""+
= 1ag. #"
5
Radu 6ictor = Managementul 1roiectelor = Ed. :niversitara =
!""+ = 1ag. #"
4
:n indicator foarte semnificativ $rivind ecoluia managementului $roiectelor
este constituit de num0rul membrilor celei mai $restigioase asociaii 2n domeniu ,
1ro>ect Management nstitute , care s&a 2nfiin at 2n #-5- i care 2n #--" avea *.)"" de
membrii8 iar in !""( atinsese #!".""".
*
Acest lucru dovedete at3t im$ortan a $e care oamenii de stiin 0 o
acorda managementului $roiectelor intr&o societate moderna c3t i contribuia acestuia ala
dezvoltarea unei economii solide la nivel mondial.
(!)! *volu i a i obiectivul managementului proiectelor
Managementul $roiectului a evoluat s$re $lanificarea8 coordonarea i controlarea
activit0ilor variate i com$le/e $resu$use de $roiectele actuale . si de sc7imbarea industrial08
comercial0 i de management. .oate $roiectele 2m$0rt0 e sc o 2nsuire comun08 i anume
materializarea unor idei i activit0i 2n noi iniiative. 4mni$rezen a elementului de risc i a
incertitudinii face ca evenimentele i sarcinile care duc la finalizarea $roiectului s0 nu $oat0 fi
niciodata antici$ate cu o acuratee absolut0. E/ist0 nenum0rate $roiecte ce au de$0it costurile
estimate cu sume uriae8 au fost finalizate cu 2nt3rziere sau c7iar abandonate 2nainte de a fi
2nc7eiate. Astfel de e ec uri se 2nt3lnesc mult $rea des 2n toate ti$urile de $roiecte din industrie8
comer 8 servicii si din sectorul $ublic.
+
4biectivul managementului de $roiect este acela de a antici$a sau $revedea c3t mai multe
din $ericolele i $roblemele im$licate i de a $lanifica8 organiza i controla activit0i astfel
2nc3t $roiectele s0 fie finalizate cu succes8 2n $ofida tuturor riscurilor. Acest $roces trebuie s0
2ncea$0 cu mult tim$ 2nainte de investirea oric0ror resurse i trebuie s0 continue $3n0 la
finalizarea lucr0rii. 1rinci$alul obiectiv al mangementului de $roiect este acela ca rezultatul
$roiectului s0 fie satisf0c0tor $entru finan a tor sau cum$0r0tor i $entru $rinci$alele $0ri
interesate8 s0 se 2ncadreze 2n intervalul de tim$ stabilit i s0 nu utilizeze mai multe resurse
financiare sau de alt0 natur0 dec3t cele rezervate sau alocate iniial.
-
*
Radu 6ictor = Managementul 1roiectelor = Ed. :niversitara = !""+ = 1ag. #"
8 Dennis FocC = Managementul 1roiectului Editia a Noua = Monitorul 4ficial = !"#" = 1ag.
# 9 Dennis FocC = Managementul 1roiectului Editia a Noua = Monitorul 4ficial = !"#" =
1ag. #
5
(!+ Caracteristicile proiectelor
9n esen08 un $roiect este un mod de a lucra8 un mod de a&i organiza $e oameni i un mod
de a gestiona activit0i. Este o manier0 de organizare i coordonare a muncii. Ceea ce 2l
deosebete de alte genuri de management este fa$tul c0 se concentreaz0 2n totalitate $e rezultatul
final i c08 2n momentul 2n care se realizeaz0 acest rezultat8 $roiectul 2nceteaz0 s0 mai fie necesar
i i se $une ca$at.
:n $roiect 2nce$e 2ntr&un moment dat din tim$8 se termin0 la un moment dat din tim$ i
se consider0 terminat atunci c3nd rezultatul final este com$let realizat. De regul0 e/ist0 resurse
limitate8 cel mai adesea sub forma de bani si resurse umane8 $entru realizarea rezultatului final.
Atunci c3nd rezultatul final se vede livrat8 ceva se va fi sc7imbat. Dei e/ist0 unele elemente
comune 2n toate $roiectele8 oric3t de mult s&ar deosebii 2ntre ele8 fiecare $roiect este unicat8 cu un
set s$ecific de activit0i care nu se mai re$et0 identic.
Managementul de $roiect este o metodologie formal0 anume elaborat0 $entru gestionarea
$roiectelor. 9ntr&o gama foarte divers0 de 2ntre$rinderi economice se $oate utiliza cu folos
managementul de $roiect8 fie ca e vorba de construirea unei nave8 de construirea unei case8 de
dezvoltarea unui sistem informatic8 de $roiectarea conce$tuala8 realizarea i lansarea $e $ia 0
a unui nou $rodus sau de derularea unei iniiative de reducere a costurilor. .i$urile de
a$titudini necesare $entru 2nde$linirea fiec0reia dintre aceste activit0i variaz0 imens8 dar
toate $ot fi materializate $rin intermediul unui $roiect i gestionate cu abordarea de
management de $roiect. .oate 2nde$linesc criteriul de a avea un rezultat final clar i care s0
$oat0 fi definit , sau o consecin 0 $al$abil0.
#"
nstrumentele8 te7nicile i $rocesele s$ecifice managementului de $roiect $ot fi e/trem
de eficace ca mi>loace $entru a se obine un rezultat dorit sau 8 2n limba>ul folosit de
managerii de $roiect8 ca mi>loc de GlivrareH.
dentificarea unui $roiect se realizez0 $e baza caracteristicilor sale. Acestea sunt mai mult
sau mai $uin reliefate 2n funcie de ti$ul $roiectului. 1ornind de la definiiile e/istente se
$ot identifica o serie de caracteristici s$ecifice $roiectelor% se ocu$a de o $roblem0 s$ecific08 au
un sco$ $recis definit8 au caracter unicat8 au un rezultat unic8 creeaz0 valoare8 constituie
instrumente $entru sc7imbare8 au caracter tem$orar8 o$ereaz0 cu un buget limitat i bine definit8
au o ec7i$a
#"
Ric7ard NeDton = Managementul de 1roiect Maiestrie in livrarea $roiectelor = Ed. Codecs = !""5 = 1ag% #!&#(
6
constituit08 r0s$underea a$arine unei entit0i8 au un grad ridicat de incertitudine8 o$ereaz0
2ntr&un anumit conte/t e/terior.
Este e/trem de im$ortant de $recizat fa$tul ca dintre aceste caracteristici8 trei8 sunt
fundamentale ;unicitatea8 caracterul tem$orar i incertitudinea<
:nicitatea , const0 2n fa$tul c0 sco$ul unui $roiect este nere$etitiv. :n eventual caracter de
re$etabilitate $oate a$are $rin realizarea aceluiai ti$ de $roiect 2n mod re$etat8 dar cu
siguran0 condiiile e/terne difer08 localizarea acestuia este alta8 termenele8 bugetele8 ec7i$ele
sunt diferite i evident rezultatele vor fi diferite. 1rin caracterul de unicitate se
2ncura>eaz0 ideile noi8 abord0rile diferite8 inovarea i creativitatea. :nicitatea im$lic0
sc7imb de idei i $uncte de vedere8 abordare creativ0 a structurii i designului i 2nele$ciune.
Caracterul tem$orar , este determinat de fa$tul c0 $roiectele au o durat0 stabil08 cu o dat0 de
2nce$ere i o dat0 de finalizare fi/e. 1e durata $roiectului sunt mobilizate resurse i este
format0 ec7i$a8 care este anga>at0 $entru o durat0 determinat0 menit0 s0 asigure realizarea
$roiectului. Fa 2nc7eierea acestuia ec7i$a se dizolv0. E/ce$ia $oate a$0rea 2n cazul derul0rii
unor $roiecte 2n cadul unor organizaii8 de regula firme. Atunci realizarea ec7i$ei se face
nu $rin anga>are tem$orar0 de $ersonal ci $rin re$artizarea de noi atribuii i stabilirea de
noi subordon0ri $e durata realiz0rii $roiectului. Fa 2nc7eierea $roiectului dizolvarea ec7i$ei
se realizeaz0 $rin re3ntoarcerea 2n cadrul structurii iniiale i nu $rin $0r0sirea firmei.
ncertitudinea , este datorat0 fa$tului c0 $roiectele au caracter de noutate i re$rezint0 asumarea
misiunii in condiii s$ecifice. ncertitudinea $rivind realizarea cu succes a $roiectului este
cauzat0 de riscuri referitoare la li$sa de informaii sau nesiguran a surselor8 utilizarea
unor te7nici=te7nologii=ec7i$amente noi netestate anterior8 modificarea factorilor
e/teriori i sc7imbarea total0 sau $arial0 a mediului8 ali factori de natur0 social08
$olitic08 economic08 natural0. Se 2ncearc0 diminuarea8 $e c3t $osibil8 a gradului de incertitudine
i a riscurilor la care $roiectul $oate fi e/$us. Cele dou0 forme de $revenire sunt8 2n $rimul r3nd8
$revederea riscurilor $osibile i a formelor de rezolvare 2nc0 din faza de iniiere a
$roiectului i 2n al doilea r3nd atitudinea $ro&activ0 i creatoare a managerului de $roiect i
a ec7i$ei a combina cunotinele8 e/$erien a i raiunea 2n identificarea de soluii.
##
##
Adriana Arigorescu = Managementul 1roiectelor = Ed. :ranus = !""* = 1% '#&'!
7
Fu3nd 2n considerare vremurile 2n care tr0im8 evoluia tot mai ra$id0 a
te7nologiei8 conte/tul $rezent8 $rocesul internaionaliz0rii i globaliz0rii8 im$actul $e care
aceti factori le au asu$ra evoluiei lumii la care ne ra$ort0m8 $utem contientiza
im$ortan a necesit0ii unei ca$acit0i s$orite de ada$tare a sistemelor ce o alcatuiesc.
Sinteza referitoare la evoluia managmentului $roiectelor i la caracteristicile
acestora8 realizat0 la 2nce$utul lucr0rii de fata are sco$ul de a ne oferi o $ers$ectiv0 asu$ra
istoricului domeniuluiI vom folosi aceast0 sintez0 ca i $unct de $lecare $entru elaborarea
celorlalte teme abordate8 realiz3nd $e aceasta cale i o cone/iune 2ntre trecut i $ers$ectivele ce
se contureaz0.
(!, Ciclul de viata al proiectelor
Astfel8 $roiectul re$rezint0 un ansamblu de activit0i $lanificate care8 $entru o mai bun0
2ntelegere8 trebuie $rivite ca o succesiune de eta$e ce trebuie $arcurse de la identificarea sco$ului
i $3n0 2n momentul evalu0rii rezultatelor si res$ectiv a im$actului acestuia.
Av3nd 2n vedere caracteristicile $roiectelor8 $rocesele care au loc 2n eta$ele s$ecifice sunt
urmatoarele%
& dentificarea8 analizarea i selectarea necesit0ilor care trebuiesc rezolvate $rin $roiectI
& Stabilirea sco$ului $roiectului i a obiectivelor acestuiaI
& 1regatirea $roiectelor8 evaluarea acestora i stabilirea acordurilorI
& Realizarea $ro$riu&zis08 monitorizarea8 controlul i ra$ortareaI
& Evaluarea rezultatelor i a im$actuluiI
#!
Dac0 inem cont de caracteristicile $roiectelor i ale ciclului de via 0 ale unui
$roiect8 realiz0m im$ortan a $reciziei cu care acestea trebuie elaborate i im$lementate.
1e baza acestor $rocese se $oate construi ciclul de via 0 al unui $roiect. Acest ciclu de via0
cu$rinde urmatoarele eta$e%
#. niierea , este eta$a 2n care se identific0 nevoia i se analizeaz0 o$ortunitatea derul0rii
$roiectuluiI
!. Conce$tualizare , este eta$a 2n cadrul c0reia se stabilete sco$ul $roiectului8 obiectivul
general i obiectivele s$ecificeI
(. Elaborare=Dezvoltare , $e baza elementelor fundamentale stabilite anterior se realizeaz0
$lanurile8 detalierea obiectivelor cu activit0ile ce trebuie realizate8 resursele ce
sunt
#!
Adriana Arigorescu = Managementul 1roiectelor = Ed. :ranus = !""* = 1%')
8
necesare realiz0rii $roiectului8 modul de mobilizare ale acestora8 $lanificarea tim$ului de
realizare a $roiectului8 nivelul bugetului etc. .ot 2n cadrul acestei eta$e au loc evaluarea
$roiectului8 demersurile i decizia de finanare a acestuia8 $recum i stabilirea
unor acorduri de colaborare $entru realizarea $roiectului.
'. Realizare=m$lementare , constituie eta$a de transformare a ideii 2n realitate8 a
documentaiei i $lanurilor acesteia 2n ceva real8 $al$abil. Aceast0 eta$a are durata
cea mai mare 2n ciclul de via 0 al $roiectului i este caracterizat0 de o intensitate
mare a activit0ii 2n cadrul $roiectului.
). 9nc7eierea , este momentul finaliz0rii $roiectului i al finis0rii rezultatului
acestuia. Re$rezint0 momentul cel mai cel mai 2nc0rcat emoional deoarece este $redat
rezultatul c0tre beneficiar i evaluat0 realizarea $roiectului8 dar re$rezint0 i
momentul de dezmembrare a infrastructurii care a $ermis realizarea $roiectului.
#(
(!- #elaia proiect . mediu
Dou0 com$onente foarte im$ortante 2n realizarea cu succes a unui $roiect sunt%
& Managementul $roiectuluiI
& Resursele umane utilizateI
Acestea au o im$ortan 0 vital0 din momentul aloc0rii fondurilor $3n0 la 2nc7eierea
$roiectului8 dei ele sunt avute 2n vedere i 2n $rocesele anterioare.
Al0turi de cele dou0 com$onente direct im$licate 2n realizarea $roiectului8 2n tim$ul derul0rii
$ot intra 2n interaciune cu acestea facilit3nd8 s$ri>inind sau 2n calitate de $ublic8 diferite
alte entit0i. Acestea $ot fi com$lementare sco$ului $roiectului8 $ot face $arte din $roiecte
colaterale sau $ot constitui entit0i se$arate av3nd ca sco$ rezolvarea secvenial0 a unor
$robleme din cadrul strategiei mai sus amintite.
1rinci$alele com$onente care intervin 2n realizarea unui $roiect sunt%
& Beneficiarii $roiectuluiI
& Finan a torii $roiectuluiI
& Autorit0ileI
& Ec7i$a $roiectuluiI
& Managerul $roiectuluiI
#(
Adriana Arigorescu = Managementul 1roiectelor = Ed. :ranus = !""* = 1%'5
9
& Alte $ersoane interesateI
Beneficiarii $roiectului sunt organizaia8 instituia sau $ersoanele care vor $relua
rezultatul $roiectului i vor asigura e/$loatarea sau utilizarea viitoare sau vor res$onsabile cu
$0strarea i diseminarea informaiilor rezultate etc. :n $roiect 2n funcie de natura sa $oate
avea beneficiari direci i uneori beneficiari indireci.
Finan a torii $roiectului sunt re$rezenta i de acele organisme8 organizaii sau
$ersoane abilitate s0 a$robe i s0 $un0 la dis$oziia $roiectului fondurile necesare realiz0rii
acestuia. 9n cadrul $roiectelor industriale sau de firm08 finanatorul se identific0 ca structur0 cu
beneficiarul 2n sensul c0 $roiectul se realizeaz0 din sursele financiare ale firmei sau surse
atrase de c0tre acesta8 iar firma este cea care va beneficia de rezultatul $roiectului.
Autorit0ile au rolul de reglementare i sunt re$rezentate de instituiile statului8 alte
insituii sau organizaii care asigur0 crearea i su$raveg7erea mediului $e baza
reglementarilor care se a$lic0 fiec0rui ti$ de $roiect.
Ec7i$a $roiectului este format0 de totalitatea s$ecialitilor reunii $entru a furniza
servicii com$entente 2n domeniile lor de e/$ertiz0 2n sco$ul realiz0rii $roiectului i obinerii
rezultatelor $reconizate.
Managerul $roiectului este s$ecialistul c0ruia i se 2ncredineaz0 res$onsabilitatea trans$unerii
2n realitate a $roiectului dezvoltat 2n documentaie. Acesta este individualizat de resul ec7i$ei8 nu
$entru c0 nu face $arte din ec7i$08 ci $entru fa$tul c0 deine artibuii su$limentare8 com$le/e
i8 2n $rinci$al8 $entru c0 2nde$linete funcia de interfa0 2ntre $roiect i mediul e/tern al
acestuia8 $recum i de liant 2n cadrul ec7i$ei $roiectului.
#'
Alte $ersoane interesate sunt constituite din toate acele entit0i interesate 2n realizarea sau
rezultatul $roiectului.
Se $oate concluziona c0 $roiectul are o structur0 s$ecific08 ceea ce im$lic0 utilizarea unor
te7nici manageriale cores$unz0toare. El este rezultatul conte/tului socio&economic8
interacioneaz0 i este influen at de mediul e/tern i are menirea de a genera sc7imbare fa 0
de momentul iniial.
#'
Adriana Arigorescu = Managementul 1roiectelor = Ed. :ranus = !""* = 1%)"
10
Ca$ 1articularitati ale Managementului 1roiectelor in Domeniul .
)!( Apariia proiectelor IT
Mainile electronice au fost ca$abile s0 realizeze calcule 2nc0 de la $rimul calculator
legat vreodat0 de c0tre om. 1e masura ce $erformantele calculatoarelor cretea8 acela lucru se
2ntam$la i cu dezvoltarea $roiectelor soft. Ma>oritatea acestor $roiecte8 atat 7ard c3t i soft erau
finan a te de c0tre NASA i guvernul Statelor :nite ale Americii. Cu toate acestea dezvoltarea8 2n
$aralel8 a $roiectelor softDere si 7ardDere nu era $osibila. 9nce$3nd din anul #-+" dezvoltarea
$roiectelor softDere a 2nce$ut s0 aib0 loc se$arat i s0 se dezvolte ca o industrie $rivat0
i matur0. Com$arativ cu utilitatea iniial08 aceast0 dezvoltare se adresa 2n s$ecial
sco$urilor comerciale.
#)
1entru com$aniile $rivate8 viteza intr0rii $e diverse $iee re$rezenta c7eia
succesului. .ermenul de Hva$orDareH a 2nce$ut s0 a$ar0 $e m0sur0 ce com$aniile de
softDere dezvoltau $roduse menite sa diminueze costuri8 s0 eficientizeze munca etc. 1e
$arcursul anilor #-+"&#--"8 $ia a $roduselor soft a crescut semnificativ8 devenind din ce 2n ce
mai mare i mai com$le/0. Cu toate acestea sco$ul $rinci$al al $roduselor softDere ramanea
acela % introducerea $roduselor $e $ia 0 2n cel mai scurt tim$ $osibil. Nevoia de a $une 2n
balan 0 sco$ul $roiectului i tim$ul necesar unui $rodus de a se transforma din idee 2n $rodus
vandabil8 far0 a falimenta com$ania8 a creat un mediu $erfect $entru dezvoltarea $roiectelor in
domeniul ..
)!) *voluia in planul comple'itii proiectelor IT
9n august #-+'8 Bill Aates8 a demarat un $roiect $entru a crea HJindoDs for JordH8
versiunea #.". Acest $roiect avea ca termen de finalizare sem$tembrie #-+). 9n acela tim$8
Microsoft lucra la o versiune HJord fot A$$leH8 destinata calculatoarelor A$$le8 calculatoare
lansate in luna iulie #-+). Durata8 de un an8 a $roiectului $area destul de rezonabil0. Cu toate
#)
C@nt7ia StacC$ole8 FranC 1art7 = ntroduction to . $ro>ect management = 6ienna
;6irginia<%Management Conce$ts=!""*= 1agina%#"
11
acestea JindoDs for Jord s&a dovedit a fi un $roiect atat de com$le/ 2nc3t a fost lansat 2n
noiembrie #-+-.
#5
Din acel moment8 industria a dezvoltat a$licaii imense menite s0 fie folosite 2n
cor$ora ii internaionale. Aceste a$licaii au a>uns sa aiba milioane de linii de cod. At3t
dezoltarea acestor $ac7ete c3t i im$lementarea lor trebuie s0 fie controlate cu atenie $entru
ca $roiectul s0 aib0 succes.
)!+ Particulariti ale Managementului Proiectelor n IT
S$re deosebire de membrii $roiectelor tradiionale8 unde ec7i$ele se formeaz08
dezvolt08 lanseaz0 $roiectul i a$oi se dizolv0 nemainteracion3nd niciodat0 cu $rodusul8
oamenii din . dezvolt0 $rodusul i destul de fregvent acestia se ocu$a de mentenan a
acestuia sau remediaz0 $roblemele identificate de c0tre utilizatori. Ca un rezultat al acestui
lucru8 tim$ul oamenilor im$licai 2n $roiecte . este 2m$0rit 2ntre o$eraiunile de
mentenan0 i munca 2n cadrul $roiectului. Acest lucru conduce8 frecvent8 la $robleme 2n
$rioritizarea tim$ului 2ntre activit0ile de mentenan 0 i activit0ile necesare realiz0rii
$roiectelor.
#*
9n $lus8 $roiectele 2n . au o durat0 mult mai scurt08 cu termene m0surate 2n s0$t0m3ni
sau luni 2n loc de luni sau ani. 1roiectele . trebuie sa 2m$art0 resursele at3t 2n o$eraii zilnice c3t
i 2n alte $roiecte. Fucrul 2n cadrul a mai multor $roiecte este un lucru bine cunoscut 2n lumea
$roiectelor .8 iar dedicarea unui singur $roiect este un lu/ $entru un $or>ect manager 2n acest
domeniu.
Scurtele $erioade de tim$ i folosirea resurselor $use la dis$ozitie8 afecteaz08 2n mai
multe feluri8 modul 2n care $roiectele . sunt administrate. 1entru c0 o$eraiunile zilnice au8 sau
ar trebuii sa aib0 $rioritate8 este foarte dificil de realizat c3t tim$ $oate fi distribuit sa$t0m3nal
$entru munca 2n cadrul $roiectului. Din cauza fa$tului c0 $ersoanele lucreaz0 2n mai multe
locuri8 are loc o diminuare vizibil0 2n ceea ce $rivete $roductivitatea muncii.
.e7nologia 2nsii re$rezint0 un factor im$ortant. Creterea constant0 a
$erformanelor at3t 7ardDere c3t i softDere obliga de$artamentul de . s0 2ncor$oreze cele mai
noi i cele mai bune ec7i$amente.
#5
C@nt7ia StacC$ole8 FranC 1art7 = ntroduction to . $ro>ect management = 6ienna
;6irginia<%Management Conce$ts=!""*= 1ag%#"&##
#*
C@nt7ia StacC$ole8 FranC 1art7 = ntroduction to . $ro>ect management = 6ienna
;6irginia<%Management Conce$ts=!""*= 1ag%#!&#(
12
.abel # , Diferene 2ntre $roiectele tradiionale i $roiectele .
Proiecte Traditionale Proiecte IT
Au de obicei o ec7i$a bine definit0 Ec7i$a de $roiect este 2m$0rit0 2ntre $roiect
i o$eraiunile zilnice.
Au o durata de luni i uneori c7iar ani de zile Au o durata de sa$t0m3ni8 ocazional luni
i
foarte rar ani de zile.
nclud ore $entru dezvoltarea i
antrenarea ec7i$ei
Nu au suficient tim$ $entru dezvoltarea
i antrenarea ec7i$ei
Au o $rioritate bine definit0 Au multi$le $riorit0i8 ce se 2nt3m$l0 des sa
se
modifice.
Riscul te7nologic este de obicei constant
$e durata 2ntregrului $roiect.
Riscul te7nologic este diferit $e
durata $roiectului.
Membrii ec7i$ei lucreaz0 $e tasC&
uri $redefinite 2n cadrul $roiectului
Membrii ec7i$ei trebuie s0 2nde$lineasc0
mai multe tasC&uri at3t 2n cadrul $roiectului
c3t i 2n cadrul o$eraiunilor zilnice.
Fa finalizarea $roiectului ec7i$a se
dizolv08
nemaiinteracion3nd cu $rodusul.
Deseori la finalizarea $roiectului ec7i$a
de
$roiect ramane $entru a oferii
mentenan0 $rodusului.
;Surs0% ntroduction to . 1ro>ect Management<
Center for Business 1ractice realizeaza cercet0ri8 benc7marCing i ofer0 $ublicaii cu
$rivire la managementul de $roiect i $racticile de business. Acetia au realizat un studiu8
2n cadrul caruia au $artici$at mai multi senior . $ro>ect manager8 i au desco$erit fa$tul
c0 folosind $racticile managementului $roiectelor au loc rezultate su$erioare. Rezultatele au
fost 2n s$ecial 2n urm0toarele domenii% durata tim$ului necesar unui $rodus $entru a trece de la
ideea de $rodus la a fi vandabil8 satisfacia clienilor8 2nde$linirea obiectivelor strategice8
2ncadrarea 2n tim$8 bugetul i calitatea obiectivelor.
Dificultatea managementului de $roiect 2n domeniul . este reflectat0 2n rata8 relativ
mare8 de eec a acestui ti$ de $roiecte. 9n !""- un ra$ort $ublicat de c0tre .7e Standis7 Arou$
13
indica fa$tul c0 doar (!K dintre $roiectele 2n domeniul te7nologiei informatiei8 demarate de
c0tre com$anii8 au fost considerate de succes. A$roa$e un sfert dintre $roiectele de acest ti$
eueaz08 2n tim$ ce ''K sunt considerate a fi HC7allengedH ceea ce 2nseamn0 c0 fie au 2nt3rziat
data de finalizare a $roiectului8 fie au de$0it bugetul stabilit8 fie nu au atins toate
cerinele $roiectului.
#+
9n general $roiectele 2n domeniul te7nologiei informaiei eueaz0 din mai multe
motive.
#-
& Fi$sa de tim$. De obicei termenul limit0 al $roiectelor este stabilit 2naintea
2nce$erii
$roiectului. Acest lucru duce la o grab0 2n demararea $roiectul. Aceasta este8 a$roa$e de
fiecare dat0 metoda greit0 deoarece im$lementarea unui $roiect in domeniul .
necesit0 2n $realabil un studiu cu $rivire la designul $roiectului8 com$atibilitatea
com$onentelor8 resursele necesare etc.
& Buget insuficient. Ma>oritatea $roiectelor au un buget nerealist de mic8 com$arativ cu
adev0ratele cerinte. 9n momentul 2n care acest lucru se 2nt3m$l08 ma>oritatea
activit0ilor din cadrul $roiectului sunt 2ncetinite sau c7iar o$rite.
& Slaba comunicare. Buna comunicare cu clienii8 utilizatorii i 2n mod s$ecial cu ec7i$a
de dezvoltare este esenial0 $entru succesul $roiectului. Managerul de $roiect trebuie
s0 se asigure 2n $ermanen 0 c0 este 2neles de c0tre 2ntreaga ec7i$0 i c0 fiecare
membru al acesteia tie cu e/actitate ce se dorete de la el.
& Fi$sa de revizuire a $rogresului $roiectului. 1e m0sur0 ce un $roiect avanseaz0 acesta
sufer0 o serie de modific0ri8 modific0ri ce $ot avea un im$act semnificativ.
& .est0ri inadecvate. Cu c3t $resiunea livr0rii $roiectului se a$ro$ie8 testarea $rodusului are
de suferit. De obicei rezultatul este un $rodus $lin de $robleme si un client nemulumit.
& Fi$sa $rofesionitilor cu e/$erien 0 2n managementului de $roiect $e
domeniul te7nologiei informaiei.
& Com$licaii a$0rute din cauza incom$atibilit0ii te7nologiei sau a
defeciunii com$onentelor 7ardDare.
1roiectele 2n domeniul . $rezint0 un grad de risc mult mai ridicat 2n com$araie cu
celelalte ti$uri de $roiecte. 1entru a se $utea micora acest risc este im$ortant se se acorde o
im$ortan 0 s$orit0 tutror com$onentelor ce com$un un $roiect ..
18
1ro>ect Smart.co.uC , 1ro>ect Management and ts m$act on . 1ro>ect Succes
#-
1ro>ect Smart.co.uC & J7@ SoftDere 1ro>ects Fail and 7oD to maCe t7em
succeed
14
)!, Caracteristici ata Center
Com$aniile utilizeaz0 ec7i$amente . 2n fiecare eta$0 care im$lic0 $rocesarea de date.
:tilizarea eficient0 a resurselor . re$rezint0 factorul c7eie care difereniaz0 com$aniile de
succes de adversarii mai $uin com$etitivi. Multe dintre acestea au 2nteles o$ortunit0ile $e
care le $oate oferi te7nologia i au investit 2n . far0 2ns0 a avea i beneficii. :tilizarea
unui nou sistem . im$lic0 riscuri ce trebuiesc gestionate i atenuate $entru a controla evoluia
afacerii 2n limitele stabilite. :n centru de date re$rezint0 un nou astfel de sistem .8 acesta
re$rezent3nd o solutie de gazduire $asiva destinat0 at3t $ersoanelor fizice c3t si $ersoanelor
>uridice.
:n centru de date este o instalaLie utilizat0 $entru sistemele informatice interne i
com$onente asociate8 cum ar fi telecomunicatii si sisteme de stocare. Acesta include8 2n general8
consumabile redundante sau de rezerv0 de energie8 comunicaLii de date redundante8 cone/iuni de
controale de mediu ;de e/em$lu8 aer condiLionat8 combaterea incendiilor<8 i dis$ozitivele
de securitate.
/acilitile unui ata Center:
& Atmosfer0 controlat0. :n centru de date necesit0 un climat controlat $entru toate celulele8
furnizat de un sistem de r0cire redundant bazat $e te7nologii A1C si .RANE ;$entru
racirea cu a$a<. Sistemele de aer condiionat $ermit distribuia controlat0 a tem$eraturii
i umidit0ii 2n data center8 iar flu/urile de aer 2mbun0t0esc condiiile de mediu
$entru ec7i$amente. Ar7itectura de r0cire trebuie $roiectat0 lu3nd 2n considerare
cele mai recente cercet0ri i recomand0ri din
industrie. Conform recomand0rilor din GA7idurile termice $entru
mediile de $rocesare a datelorM8 te7nologia utilizat0 trebuie s0 asigure un climat
o$tim iar tem$eratura 2n data center trebuie s0 fie meninut0 2ntre !# si !! NC8 iar
umiditatea 2ntre '" si ))K.
!"
& Sistemele de detectare i stingere a incendiilor. Sistemele de detectare i stingere
a incendiilor sunt eseniale $entru meninerea integrit0tii8 siguranei i dis$onibilit0ii
unui data center. :n data center trebuie $roiectat $e baza celor mai moderne
sisteme i te7nologii $entru detectarea i stingerea incendiilor8 at3t $asive8 c3t i active8
2ncor$or3nd un grad 2nalt de $rotecie contra
incendiilor. 1ot fi alese soluii $entru $arta>area celulelor8 $odelei8 tavanului8
$ereilor i dula$urilor8 $entru a izola i stinge incendiul far0 im$act asu$ra zonelor din
>ur. Sistemul de $rotecie
!"
7tt$%==DDD.omnilogic.ro=ro=datacenter
15
contra incendiilor $ot conine detectori inteligeni de fum8 dis$ozitive cu argon
$entru eliminarea incendiului i fumului din 2nca$ere etc.
& 1rotecia antiseismic0. .oate unit0ile de distribuie a energiei electrice i
aerului condiionat i toate racCurile care g0zduiesc serverele trebuiesc fi/ate $e o
structur0 inde$endent0 de sistemul te7nic al $odelei. Accesul la retea i $unctele de
susinere trebuiesc ancorate i $rote>ate antiseismic8 incluzand conducte8 conductori8
fibre8 canale de cablu8 evi i facilit0i $entru a$a i scurgere8 $recum i alte
ec7i$amente electrice=mecanice.
& Securitatea. :n data center $oate beneficia de mai multe niveluri de control al accesului8
utiliz3nd carduri magnetice8 $az0 $ermanent08 su$raveg7ere video a tuturor
s$aiilor8 $roceduri de autorizare i acces8 fireDall si 6FAN.
& Ec7i$amentele i infrastructura de reea. Dotarea unui data unui data center este
com$usa din% ec7i$amente $entru
infrastructura de retea8 securitatea retelei8 Servere8
Ec7i$amentele de stocare8 virtualizarea reelei. nfrastructura si ec7i$amentele de
retea trebuie s0 aib0 aceeasi $olitica de redundanta8 $entru a $utea oferii o
dis$onibilitate de --8 -----K.
!#
& Centrul de administrare si monitorizare. :n data center trebuie s0 asigure administrarea
ec7i$amentelor i serverelor8 monitorizarea lor i remedierea incidentelor non&
sto$8 !'/*/!.
Serviciile ce $ot fi furnizate sunt standard sau $ot fi $ersonalizate8 2n funcie de
nevoile clientului. Fa cerere8 $ot fi furnizate ra$oarte des$re o$eraiuni8 2ncarcarea
retelei8 dis$onibilitate8 amenin0ri de securitate8 incidente8 o$timiz0ri i alte as$ecte
solicitate de clieni. 4 ec7i$0 de ingineri e/$erimentai8 s$ecializai 2n diverse
te7nologii8 asigur0 administrarea data centerului i monitorizeaz0 2n $ermanen 0
ec7i$amentele i serverele cu o serie de a$licaii s$ecifice.
& Conectivitatea. Data centerul ofer0 cone/iuni $rin intermediul tuturor o$eratorilor de
internet. Aceti o$eratori ofer0 cone/iuni redundante $e diverse rute8 din $unctele lor
de $rezen 0 la data center. 1entru a oferi un grad mai mare de dis$onibilitate8 cone/iuni
$e diverse su$orturi de transmisie8 $recum cu$rul8 $ot fi furnizate cone/iuni $rin fibra
o$tica si radio.
21
7tt$%==DDD.omnilogic.ro=ro=datacenter
16
& 1odeaua te7nica. 9n interiorul celulelor trebuie construit un sistem de $odea
2n0l a t0 $entru a $ermite instalarea cablurilor electrice din cladire8 care ofer0 cele mai
scurte rute i cea mai buna $oziionare $entru evitarea interferenelor.
&erviciile oferite n cadrul unui ata Center:
))
& ?osting S7ared. Serviciu de 7osting i g0zduire re$rezint0 locul unde un site Deb
este al0turat altor sute de site&uri. 9n cazul de fa 0 un site $oate o$ri un serviciu folosit de
toate $ortalurile g0zduite $e acel ec7i$ament 2n cadrul datacenterului utilizat. De
asemenea at3t restriciile c3t i dimensiunea alocat0 sau laimea de band0 sunt
identice $entru fiecare site Jeb.
& ?osting & gazduire reseller. Conce$ut utilizat $entru cei care doresc s0 g0zduiasc0 mai
multe domenii. :n cont reseller $oate administra mai multe conturi S7ared 2ns0 nu are
acces la funciile de baza ale calculatorului. Administratorul unui cont Reseller
2ntreine $arametrii serviciului ;s$atiul $e disC8 alocarea l0imii de band0 $ermis08 amd<
oferit.
& Server dedicat sau virtual. 6irtual 1rivate Server ;61S< este o te7nologie care $ermite
unui server s0 genereze sisteme de o$erare virtuale cu diferite medii de o$erare i
diferii $arametrii 7ardDare ;frecven a de lucru a $rocesorului8 memoria RAM8
dimensiunea datelor acce$tate sau l0imea de band0 su$ortat0. Beneficiile constau 2n
fle/ibilitatea configur0rii sistemelor de o$erare8 accesul su$rem MrootH8 se$ararea
resurselor 7ardDare i diminuarea costurilor investiiei 7ardDare.
& ?osting dedicate. 1ac7etul de fa0 include colocarea unui server $ro$riu8 nu sunt
s$ecificate restricii te7nice i configurarea acestuia variaz0 2n funcie de
$referinele $ro$rietarului. Soluia de fa 0 im$lic0 o investiie semnificativ0
datorit0 fa$tului c0 include costul de 2nc7iriere al unui com$uter server i $ermite i
administrarea serverului de c0tre te7nicienii datacenterului.
& Colocare &erver. Acest serviciu este ales de c0tre $ersoanele cu e/$erien 0 2n domeniul
administr0rii serverelor. m$lic0 serviciul de colocare 2ntr&un datacenter dotat cu cel
$uin dou0 linii de conectivitate la reeaua nternet8 surse de alimentare i generatoare de
curent electric.
22
7tt$%==DDD.Ouietroot.org=servicii=data&center.7tml
17
)!,!(! Problemele centrelor de date
Din ce 2n ce mai eficiente8 calculatoarele de 2nalt0 densitate $ermit o mai bun0 valorificare
a fiec0rui metru $0trat de s$aLiu din centrele de date. 1uternicele servere blade i M$izza
bo/H consum0 o cantitate mare de energie8 ceea ce im$lic0 o cretere a costurilor 2n fiecare an. 9n
$lus8 ele genereaz0 c0ldur08 ceea ce $oate s0 cauzeze o$rirea serverelor i s0 limiteze
$osibilitatea de a ad0uga ec7i$amentul necesar.
9n toat0 lumea centrele de date sunt 2n criz0 din cauza necesit0Lii unei $uteri de calcul mai
mari8 a unui consum s$orit de energie electric08 a unor soluLii de r0cire mai bune i a unor
facilit0Li care s0 $rogreseze odat0 cu organizaLia. 1roblemele nu $ot fi rezolvate $rin sim$la
ad0ugare de mai multe servere i $ornirea aerului condiLionat. 9n sc7imb8 numeroase organizaLii
intenLioneaz0 s0 ias0 din aceast0 criz0 $rin construirea unor facilit0Li noi sau $rin modificarea
radical0 a celor e/istente. Ele 2ncearc0 s0&i o$timizeze centrele de date nu numai $entru a
$ermite instalarea mai multor ec7i$amente8 dar i $entru a atinge urm0toarele obiective%
& Reducerea costurilorI
& Ada$tarea la cererea tot mai mare de cretere a ca$acit0Lii centrului de date8 $entru o
$roductivitate mai mareI
& 1ermiterea modific0rii continue a te7nologiei8 $entru a im$lementa noi $rocese de
businessI
& 9mbun0t0Lirea rezilienLei i a securit0Lii8 $entru a a>uta la $rote>area datelor i la
res$ectarea normelor cor$orative i guvernamentaleI
9n vederea atingerii acestor obiective e/ist0 o serie de servicii menite s0 a>ute 2n vederea
evalu0rii8 $roiect0rii8 im$lement0rii i gestion0rii infrastructuri . i a mediul fizic%
!(
& &erviciile strategice pentru centre de date i faciliti. A>ut0 la identificarea
cerinelor8 ca$abilit0ilor si ca$acit0ilor centrului de date. De asemenea acest ti$ de
serviciu a>ut0 la definirea celor mai bune o$iuni ecologice i de 2nalt0 rezilienL0.
& &erviciile de evaluare0 proiectare i construire a facilitilor IT! A>ut0 la crearea unor
centre de date stabile8 cu o securitate solid0 i $reg0tite $entru viitor.
& &erviciile IT de consolidare i relocali"are! A>ut0 la realizarea unor investiLii o$time8
care s0 ofere dis$onibilitate8 scalabilitate8 ca$acitate de recu$erare i agilitate $e 2ntreaga
durat0 a tranziLiei la centrul de date.
!(
7tt$%==DDD&-().ibm.com=services=ro=gts=7tml=s$l=site&and&facilit@&s$l.7tml
18
& &erviciile speciali"ate pentru faciliti! Acest ti$ de servicii const0 in oferirea de HCnoD
7oDH 2n domeniul . s$ecifice domeniului de activitate i esenLiale $entru $roiectarea i
integrarea cl0dirilor inteligente i ecologice8 $recum i $entru automatizarea fabricilor8
$entru s$aLii de ti$ clean room i trading room i $entru FMCS ;facilit@ management
control s@stems<.
)!,!)! Beneficiile aduse de ctre centrele de date organi"aiilor!
Colocarea re$rezint0 2nc7irierea de s$aiu ;unit0i de racC8 racC cage< $entru serverele
i ec7i$amentele de comunicaii ale com$aniei dumneavoastr0 2ntr&un Data Center.
1entru com$anii decizia de mutare a infrastructurii .PC 2ntr&un datacenter seam0n0 foarte mult
cu cea de cum$0rare a unei asigur0ri8 facut0 doar atunci c3nd este necesar0 $oate fi $rea t3rziu.
Dac08 $3n0 recent8 subiecte cum ar fi securitatea informaiei i continuitatea afacerii
erau $reocu$0ri constante 2n $rinci$al $entru com$aniile mari8 evenimentele legate de
dezastrele naturale din lume au sc7imbat $erce$ia multor $ersoane cu $utere decizional08
inclusiv din sectorul $ublic i MM&uri. Motivele $entru care tot mai multe com$anii aleg
s0 coloc7eze infrastructura .PC 2ntr&un Data Center sunt 2ns0 mult mai multe.
!'
& Costurile! Construirea i o$erarea unui Data Center im$lic0 investiii semnificative
i costuri de mentenan 0 im$ortante ;investiii 2n construcia i=sau amena>are
s$aiu8 instalaii electrice de $utere8 :1S&uri8 gru$uri electrogene8 unit0i de
climatizare8 instalaie stingere incendii8 sistem de monitorizare video etc.8 costuri
$entru $ersonal o$erare i mentenan 0 ec7i$amente8 $entru energie electric0 etc.<.
Com$aniile care ofer0 servicii de colocare au f0cut de>a aceste investiii8 iar
dumneavoastra v0 $ute i direciona ca$italul c0tre core&business.
& Puterea electric! Ec7i$amentele .PC sunt foarte mari consumatoare de energie.
Cl0dirile de birouri8 2n foarte multe cazuri8 nu $ot acomoda cerin e im$ortante de
$utere electric0 i scalabilitatea necesar0 odat0 cu creterea afacerii i a
num0rului de ec7i$amente instalate. :nele com$anii aleg s0 2i instaleze surse
ne2ntreru$tibile de energie ;:1S< i gru$uri electrogene $ro$rii 2n sediul lor8 $entru
a $reveni astfel de incidente. Aceste sisteme trebuie 2ns0 o$erate8 meninute i testate
$eriodic% :1S&baterii 2nlocuite8 Aru$ Electrogen&alimentare cu carburant8 c7eltuieli
de $ersonal i toate
!'
MarCet Jatc7 = DA.A CEN.ER & .41 #( centre de date locale editia = !"## = 1ag% #+
19
celelalte c7eltuieli $resu$use de mentenan a in&7ouse a ec7i$amentelor. 4$erarea
i mentenan a de c0tre $ersonal nes$ecializat nu elimin0 $otenialele $robleme
de alimentare. Cauza cea mai frecvent0 a defect0rii ec7i$amentelor .PC8 uneori 2nsoit0
de $ierdere a datelor8 o re$rezint0 fluctuaiile de tensiune. Data Centerele $rofesionale
sunt 2ns0 conectate8 conform standardelor8 la cel $uin dou0 staii de
alimentare ale furnizorului de energie electric08 o$ereaz0 $rin $ersonal 2nalt calificat
ec7i$amentele ;:1C8 AE8 1D:< din gamele $rofesionale ale vendorilor i le testeaz0
$eriodic conform normelor.
& &paiu! nfrastructura .PC ocu$0 un s$aiu ce $oate fi utilizat mai util $entru afacerea
dumneavoastr0. 4dat0 cu creterea afacerii8 va crete de asemenea s$aiul dedicate
ec7i$amentelor. .rebuie avut 2n vedere ca s$aiul s0 $oat0 acomoda o greutate de minim
'& )"" Bg=m$. 9n $lus8 av3nd ec7i$amentele colocate 2n Data Center8 dac0 decidei s0
sc7imbai locaia actual0 a birourilor8 nu este nevoie s0 mutai i serverele8 asigur3nd
cu uurin 0 continuitatea afacerii.
& Climati"are. 1entru asigurarea funcion0rii o$time a ec7i$amentelor .PC este nevoie
de o tem$eratur0 2n limitele de #+&!*"C. Meninerea tem$eraturii 2n aceste limite8 2n
condiiile 2n care serverele sunt mari disi$atoare de c0ldur08 2ntr&un s$aiu ne$rofesional8
este foarte dificil0 cu sisteme de racire obinuite8 beneficiind de infrastructura e/istent
sau $osibil0 2ntr&un s$aiu de birouri. 9n $lus8 sistemele de r0cire trebuie u$gradate
$ermanent $e m0sura instal0rii de noi ec7i$amente. 9ntrebarea care trebuie $us0 este 2ns0
ce se va 2nt3m$la cu serverele dumneavoastr0 c3nd aceste sisteme de r0cire se defecteaz0.
1entru a $reveni defectarea serverelor i $ierderea datelor8 2n astfel de cazuri8 decizia
$ersonalului . este de a o$ri serverele.
& &ecuritate. 1entru marea ma>oritatea a afacerilor8 securitatea datelor este un factor
e/trem de im$ortant. Este securitatea datelor o $reocu$are i $entru dumneavoastr0Q
Dotarea unui s$aiu cu cele necesare securit0ii datelor ;securitate strict0 de acces ,
senzori8 video&camere8 $ersonal de $az0 dedicatI $rotecie anti&incendiu8 anti&
inundaie8 anti&cutremurI sisteme redundante de r0cire i alimentareI sisteme de bacCu$
i restaurare ale datelor< $oate fi e/trem de costisitoare8 $resu$un3nd investiii de
ca$ital foarte im$ortante. 1rin colocarea ec7i$amentelor 2ntr&un Data Center vei
beneficia de aceste sisteme de>a dis$onibile.
20
& Conectivitate. Ma>oritatea cl0dirilor de birouri ofer0 $osibilit0i limitate de
conectivitate8 cu $uine anse de a $rimi un $re com$etitiv de la furnizori. Avei
$osibilitatea s0 alegei orice furnizor8 s0 negociai cu cel actual sau s0 2l sc7imbai
atunci c3nd nu v0 ofer0 calitatea=ca$acitatea dorit0Q Atenie8 2n multe cazuri Data
Centerele ofer08 de asemenea8 $osibilit0i limitate de conectare la diveri furnizori.
:n factor im$ortant de alegere a Data Centerului 2n care v0 colocai ec7i$amentele
este s0 fie de ti$ carrier&neutral8 care v0 $ermite conectarea la orice furnizor. 9n $lus8
creterea tem$orar0=$ermanent0 a ca$acit0 i i cone/iunii dvs. 2n funcie de diverse
raiuni de business ;lansare $rodus8 cretere num0r clieni etc.< se $oate face e/trem
de ra$id8 la $re u ri foarte bune.
& *'perti". 1rin colocarea ec7i$amentelor 2ntr&un Data Center8 avei automat acces
la e/$ertiza s$ecialitilor de to$8 care v0 $ot oferi cele mai bune sfaturi legate de
colocarea ec7i$amentelor dvs. i a serviciilor cone/e.
Dac08 datorit0 unor reglement0ri de ordin intern sau legislativ8 unele com$anii
o$ereaz0 $ro$riul Data Center8 tot mai multe com$anii 2nce$ s0 2neleag0 avanta>ele
serviciilor de colocare. .rendul de e/ternalizare a infrastructurii .PC se va accelera
odat0 cu creterea contientiz0rii avanta>elor i a com$le/it0ii soluiilor ;virtualizare8 aaS8
SaaS8 Cloud etc.<.
Mai mult dec3t at3t8 c7iar unele guverne ;rlanda , DDD.idaireland.com8 Suedia
, DDD.investsDeden.se8 Finlanda , DDD.investinfinland.fi8 slanda , DDD.invest.is< au
sesizat $otenialul de dezvoltare enorm al acestui segment i ofer0 diverse facilit0i $entru
investitorii din domeniu.
Domeniul . re$rezin0 domeniul cu cel mai mare $otenial de dezvoltare la nivel mondial.
Acesta nu doar a>ut0 la sim$lificarea $roceselor 2n cadrul unei com$anii dar reduce 2ntr&o mare masur0
at3t durata de tim$ a $roceselor c3t si costurile aferente.
9n tim$ ce in 0 rile dezvoltate de acest domeniu re$rezin0 o com$onent0 de baza 2n
ma>oritatea com$aniilor8 2n Rom3nia accentul este $us intr&o foarte mic0 m0sur0 $e astfe de
activit0i. Acesta $ia0 subdezvoltat0 re$rezint0 o mare o$ortunitate $entru com$aniile ce activeaz0 2n
domeniul ..
21
Ca$ . Analiza de $ia0 a centrelor de date 2n Rom3nia
+!( Piaa rom$neasc a centrelor de date
9n toamna anului !""!8 tirile des$re centre de date 2n Romania se rezumau8 $rintre
altele8 la un articol a$0rut 2ntr&o $ublicaie cu $rofil financiar care anun a c08 2n locaia unei
foste fabrici de c3rnai8 o investiie de #8+ milioane de dolari va sta la baza $rimului bunc0r
de date . din Euro$a de est.
Fa $este #" ani distan08 $ia a centrelor de date din Romania este8 cel $uin la
nivelul declaraiilor8 2n $as cu ultimele te7nologii din domeniu. Cloud com$uting8
virtualizare sau SaaS sunt termeni la ordinea zilei i8 at3t clienii8 c3t i furnizorii
tradiionali de servicii .PC8 $ar s0 fi 2neles c0 centrele de date sunt mai mult decat un
G7@$eH al $ublicaiilor de s$ecialitate i tind s0 devin0 o com$onent0 tot mai $rezent0 $e
$iaa local0.
9n $rezent o c0utare cu Aoogle $e site&urile .ro du$0 e/$resiaGdata centerH 2ntoarce
$este ))".""" de $agini $agini8 ceea ce transform0 sintetizarea unui astfel de subiect
2ntr&o real0 aventur0.
1ia a local0 de data center a 2nregistrat o evoluie accelerat0 2n ultimii ani8 at3t din
$unct de vedere al num0rului i com$le/it0ii facilit0ilor cu o asemenea destinaie8
c3t i al diversific0rii serviciilor dis$onibile. .ranziia de la o activitate deinut0 i
controlat0 de o$eratorii de telecomunicaii c0tre o $ia0 neutr0 i dinamic0 s&a f0cut foarte
ra$id 2n $erioada !""+&!"#"8 $rin investiiile ma>ore f0cute 2n ordine cronologic0 de
4mnilogic8 StarStorage i BM. 6aloarea $unctual0 a acestor investiii de$0 e ste !"
milioane E:R8 2ns0 $roiectele de e/tindere se anun 0 la fel de costisitoare.
9n cadrul analizei iniiate de MarCetJatc7 au fost identificate #) com$anii care
o$ereaz0 facilit0i relevante de ti$ Data Center8 reuind 2n final s0 catalog0m #( dintre
acestea. .rebuie $recizat din start c0 analiza a avut 2n vedere e/isten a unui nivel de
com$le/itate i res$ectarea unor norme constructive 2n etic7etarea ca Data Center a unei
facilit0i% $odea te7nic08 solutii $rofesionale de alimentare i r0cire8 redundan 0 8
ec7i$amente 7ig7&end etc.
Cele #( centre de date intrate 2n analiz0 totalizeaz0 un s$aiu de 5*(+ m$ de data&
room8 care este $lasat 2ntr&un $rocent de circa -)K 2n Bucureti. De fa$t8 singura com$anie
care deine facilit0i de data center 2n dou0 localit0i distincte este Romtelecom ;Bucureti
i Braov<8 iar
22
singurul $lasat 2n afara Bucuretiului este cel o$erat de E.A':=.1S din .imioara. A.S
are o facilitate 2n 4radea8 2ns0 nu este 2nc0 amena>at0 la nivelul de com$le/itate necesar.
S$aiul general de 5*(+ m$ este foarte mic8 dac0 avem 2n vedere c0 noul central de date al
Amazon va avea 2n final circa #".+"" m$. 9n to$ ( se afl0 4mnilogic ;#(!" m$< BM
;#"5" m$< i Romtelecom ;#""" m$< care 2m$reun0 re$rezint0 $este )"K din su$rafaa de
dataroom analizat0. - dintre cele #! centre de date $rezentate 2n catalog sunt
catalogate .ier ( conform reglement0rilor Com.A8 ceea ce 2nseamn0 o dis$onibilitate
de --8-+!K $e an. .oate cele #( centre de date au $ersonal te7nic i de su$raveg7ere
dis$onibil 2n locaie !'=*.
!)
.abel !. Cele mai re$rezentative #( centre de date din Rom3nia ;2n ordinea su$rafeei camerei de date<
4mnilogic DataCenter ;4DC< #(!" m$
BM Managed Data Center #"5"m$
Romtelecom C@ber?ost #""" m$ 2n ( data centere situate 2n
Bucureti i Braov
Star 6ault +"" m$
NEDA.A&# '""m$8 2n ( camere de colocare
NEDA.A&! '""m$8 2n ! camere de colocare
?ostDa@ Data Room )"" m$
iNES Data Center (!" m$
A.S .elecom ! / #'' m$
AdNet Datacenter #")m$
A$$nor MS1 #)" m$
Distinct DataCenter #(" m$
DataCenter /Servers ##" m$
Eta!u = .1S *) m$
;Sursa% MarCet Jatc7 = DA.A CEN.ER & .41 #( centre de date locale editia = !"## = 1ag% !*&'"<
Din $unct de vedere al securit0ii8 5 dintre cele #( centre de date au instalate i
sisteme bazate $e masur0tori biometrice ;am$rent0<8 2n restul cazurilor accesul f0c3ndu&se
$e baz0 de cartele magnetice.
25
MarCet Jatc7 = DA.A CEN.ER & .41 #( centre de date locale editia = !"## = 1ag% '
23
6irtualizarea este un alt element comun8 cele mai r3s$3ndite te7nologii fiind
6MDare8 EEN i Microsoft ?@$er&6. C7iar dac0 virtualizarea a devenit un conce$t
foarte r3s$3ndit8 cererea de maini fizice dedicate se $0streaz0 destul de ridicat0. Nu am
$utut estima un ra$ort maini fizice versus maini virtuale 2n cadrul acestei analize.
Din $unct de vedere al comunicaiilor8 ma>oritatea celor #( centre de date
ofer0 numeroase alternative clienilor8 av3nd cone/iuni cu cei mai cunoscui o$eratori
locali. Data Center&ul BM este neutru din $unct de vedere al comunicaiilor8 $ractic clienii
$ut3nd fi interconectai cu orice furnizor.
Cele mai frecvente certific0ri sunt S4 -""# ;calitate< i S4 !*""# ;securitate<8
$rezente 2n circa +)K din cazuri. Cu unele e/ce$ii8 infrastructura 7ardDare ;servere8 storage8
netDoCing< este eterogen08 ec7i$amentele 2nt3lnite fiind branduri $recum% ?18 BM8 Dell8
EMC8 Sun etc.
:n element de noutate 2l re$rezint0 $latformele anti&seismice care
$rote>eaz0 ec7i$amentele de acceler0rile laterale brute8 conform datelor furnizate doar
centrele de date BM ;$e toate ec7i$amentele8 inclusiv cele de comunicaii< i ?ostDa@
au instalate asemenea $latforme.
Com$arativ cu 0rile din regiunea Central i Est Euro$ean08 Rom3nia este 2nc0 la
2nce$ut de drum8 dar asta 2i ofer0 totui un anumit avanta> com$etitiv8 deoarece8 conform
unui studiu Aartner8 )"K din Data Centerele construite 2nainte de !""5 sunt de$0ite din
$unct de vedere te7nologic $entru cererile actuale ale $ieei ;$utere electric0=m$8 servicii
etc.<8 Rom3nia av3nd astfel un avanta> deoarece marile $roiecte data center sunt realizate
relativ recent. 1e de o $arte8 se observ0 un $otenial de investiii interesant8 $e de alta8
com$aniile clieni ale serviciilor de colocare vor beneficia de ultimele inovaii te7nologice.
.abel (. 1iaa de data center din regiunea Central i Est Euro$ean0 ra$ortat0 la numarul de locuitori 2n anul !""+
ar0 1ia a de data center ;m$
!
< Focuitori ;mii<
Ce7ia #).#"- #".)""
1olonia #'."(* (+.##5
:ngaria #-.(55 #"."#(
Slovacia '5'' ).'*"
Rom3nia '""" !#.5-+
;Sursa% MarCet Jatc7 = DA.A CEN.ER & .41 #( centre de date locale editia = !"## = 1ag% !"<
24
Ca$ 6
Studiu de caz S.C. DB Better Business Solutions S.R.F
,!( Pre"entarea societii
S.C. DB Better Business Solutions S.R.F. s&a 2nfiin at 2n data de #+ august !"#".
4biectul $rinci$al de activitate al societ0ii 2l re$rezint0 HActivitati de realizare a soft&ului
la comanda ;softDare orientat client<H8 conform codului CAEN 5!"#. 1e $arcursul a celor8
a$roa$e8 trei ani de activitate societatea si&a m0rit constant numarul de clieni i
$ortofoliul de servicii oferite. Conducerea societ0ii este com$us0 din doi asociai ambii cu
c3te )"K din $0rile sociale.
Societatea realizeaz0 v3nz0ri la nivel naional strict $rin intermediul s$atiului
online8 reuind s0 aiba $3n0 2n $rezent clieni din a$roa$e toate regiunile 0rii. 9nce$3nd din
anul !"## societatea i&a orientat atenia i c0tre t0rile din Euro$a de 6est8 reuind s0
2nc7eie $arteneriate cu societ0i din talia si Fran a.
Datorit0 unor investiii efectuate la 2nce$utul anului !"#! societatea a reusit sa
$astreze o cifir0 de afaceri lunar0 constant0 2n >urul sumei de #".""" de R4N8 $este )"K din
aceasta fiind asigurat0 de c0tre serviciile de Deb&design.
escrierea serviciilor
S.C. DB Better Business Solutions S.R.F. ofer0 o gam0 larg0 de servicii .8
$rintre acestea num0r3ndu&se% dezvoltare Deb8 gazduire Deb8 mentenan 0 Deb8 mentenan0
7ardDere i softDere8 identitate vizual08 grafic0 $ublicitar08 marCeting online.
& Dezvoltare Deb% serviciile de dezvoltare Deb sunt realizate de c0tre un $rogramato
cu $este 5 ani e/$erient0 2n domeniu. 1e l3ng0 e/$erien 0 acesta deine i un
$ortofoliu im$resionant de lucr0ri realizate ca i $rogramator freelancer.
& A0zduirea Deb% 2n momentul de fa 0 societatea este reseller oficial al unuia dintre
cele mai moderne centre de date din Euro$a8 Soft Fa@er8 centru de date cu $este
+""" de servere dedicate.
& Mentenan 0 Deb% de&a lungul tim$ului ma>oritatea clienilor8 ce au a$elat la
serviciile de dezvoltare Deb8 nu deineau o e/$erien 0 suficient0 2n vederea
administr0rii $aginilor Deb. Din acest motiv societatea le ofer0 acestora servicii de
mentenan 0 Deb8 servicii ce
25
constau 2n adaugarea de coninut8 soluionarea $roblemelor grafice a$0rute8
soluionarea $roblemelor te7nice a$arute8 modificarea de coninut etc.
& Mentenan 0 7ardDere i softDere% acest ti$ de servicii sunt adresate 2n s$ecial
com$aniilor mi>locii i mari ce dein un numar mai mare de calculatoare i nu 2i
$ermit un de$artament de .. 1rintre activit0ile desf0urate 2n acest ti$ de servicii se
num0r0% instalare sistem de o$erare8 instalare=dezinstalare softDere8 devirusare
calculatoare8 instalare=dezinstalare com$onente 1C8 adaugare reea internet8 soluionarea
$roblemelor retelei de internet8 ilocuire com$onente 1C8 curatare com$onente etc.
& dentitate vizual0% acest ti$ de servicii const0 2n crearea unui brand clienior i const0
2n desenarea logoului com$aniei8 cartilor de vizit08 cardurilor de fidelitate8
invitaiilor la diverse evenimente etc.
& Arafica $ublicitar0% acest ti$ de servicii consta 2n crearea unor materialelor $ublicitare
$recum% fl@ers8 bro u ri8 afise8 bannere etc.
& MarCeting online% acest ti$ de servicii const0 2n crearea de reclame c3t mai eficiente
$entru clieni. 1rintre societ0ile cu care firma colaboreaz0 se numara% Aoogle
;$rin sistemul de reclama AdJords<8 FacebooC ;$rin sistemul de reclama
adscreator<8 FinCedn ;$rin sistemul de reclama FinCedn Ads<
Societatea a reuit s0 atrag0 i s0 satisfac0 $reten ii le unor noi clieni at3t $rin
varietatea serviciilor oferite c3t i $rin $rin com$le/itatea acestora. 1onderea serviciilor
2n cifra de afaceri se $oate observa 2n tabelul de mai >os.
.abelul '. 1onderea serviciilor 0n cifra de afaceri
Servicii 1rocent Cifr0 de Afaceri
Dezvoltare Deb )"K
A0zduirea Deb #"K
Mentenan 0 Deb )K
Mentenan 0 7ardDere i softDere #"K
dentitate vizual0 )K
Arafica $ublicitar0 #"K
MarCeting online #"K
26
Se constat0 o cretere continu0 a serviciilor de dezvoltare Deb oferite Hla $ac7etH
cu serviciile de identitate vizual0. .ot mai multe societ0 i 2neleg im$ortan a unui brand
$uternic 2n mediul online i aleg s0 nu fac0 rabat de la calitate. Firma dis$une la ora
actual0 de $ersonal s$ecializat $entru a $utea face fa 0 acestor dorin e ale clienilor.
B Better Business &olutions n mediul online
Fiind o societate a/at0 strict $e mediul online8 2nc0 de la 2nce$ut8 s&a $us accentul
$e marCetingul online. 9n momentul de fa 0 siteul societ0ii deine a$ro/imativ !)" de
bacClinCuri ;linC situat 2ntr&un alt site care face trimitere c0tre site&ul surs0<. 1rintre
siteurile ce dein bacClinCuri se numar0 siteuri ale unor im$ortante instituii $recum%
Masterul de Comunicare 2n Afaceri 2n Fimba Englez0 din cadrul Academiei de Studii
Economice Bucuresti8 Fabrica de 2ng7e a t0 BriBri ce Cream8 clinica medicala Med
Clinic etc. 9n $lus 2n momentul de fa0 societatea s$onsorizeaz0 blogul de antre$renoriat
HDDD.tineri&antre$renori.roH.
Personal
9n momentul de fa 0 $ersonalul societ0ii este com$us din ( anga>ai% un
administrator8 un $rogramator i un grafician. 1entru a se $utea e/tinde i mai mult la nivel
naional societatea a mai colaborat de&a lungul tim$ului cu diversi $rogramtori si graficieni
din diverse orae ale 0 rii $recum% Braov8 Sibiu8 1iteti8 Bac0 i .imioara. 9nc0 de
la 2nce$ut s&a $us accent $e s$ecializarea $ersonalului8 societatea investind o mare
$arte a veniturilor in cursuri de s$ecializare.
& Administratorul societ0ii a urmat cursurile de antre$renoriat ale scolii HSc7ool
' Startu$sH si cursurile de antre$renoriat oferite 2n cadrul Academiei Credis.
& 1rogramatorul societ0ii deine toate cele ' acredit0ri CCNA E/$loration8 $rogram
2n urma c0ruia studenii inva 0 cum s0 im$lementeze i s0 configureze $rotocoale de
nivel data linC i cum se a$lic0 conce$tele de securitate i de control al accesului i
serviciile de adresare 2n cadrul unei retele JAN. .otodat08 studenii inva0 s0
identifice i s0 corecteze $robleme de im$lementare ale reelelor de nivel enter$rise.
& Araficianul societ0ii deine certificarea Adobe Certified E/$ert & 17otos7o$ CS)8
cea mai 2nalt0 certificare acordat0 de c0tre Adobe ;$roducatorul $rogramului de desen
grafic 17otos7o$<
27
Anali"a &12T
.abel ). Analiza
SJ4.
Puncte tari 3&treng4ts5
&e/$erien 0 2n domeniuI
&imagine foarte bun0 $e $ia0I
&ec7i$0 e/$erimentat0 i unit0I
&strategie de marCeting online eficient0I
&servicii variate i de com$le/eI
Puncte slabe 31ea6nesses5
&li$sa unui centru de date
$ro$riu &su$rasolicitarea
$ersonaluluiI
&li$sa unui s$atiu de $rezentareI
2portuniti 32pportunities5
&$osibilit0i de obinere a unor fonduri
structuraleI
&domeniu 2n continu0 cretereI
&$rogram de lucru 2nc0rcat $ersonalI
&utilizarea la scar0 tot mai larg0 a internetului
;comenzi $entru e&mail<I
&fondurile structurale $entru idustria .
Amenintari 3T4earts5
&numarul tot mai mare de societ0i
2n domeniul .I
&numarul $rea mare de freelanceri
ce lucreaz0 f0r0 a avea o forma legal0I
&li$sa unei strategii clare din
$artea Auvernului $entru
com$aniile din industria .I
&criza economic0
,!)! 7ecesitatea proiectului
E/ist0 o larg0 varietate de motive $entru care o com$anie8 indiferent de dimensiunea
sau obiectul s0u de activitate8 va $utea o$ta $entru serviciile viitorului centru de date.
Acesta va oferii servicii at3t $entru com$aniile cu $osibilit0i financiare limitate ce nu 2i
$ermit un $roiect de e/tindere a infrastructurii .8 c3t si com$aniilor ce doresc atingerea
unui nivel su$erior de continuitate a afacerii. Structura viitorului centru de date va fi
realizat0 2n aa fel 2nc3t s0 se $lieze $e s$ecificul oric0rui model de business.
Sub efectul crizei economice8 dar i ca urmare a 2nce$erii $rocesului de maturizare a
$ieei8 com$aniile trebuie s0 fac0 fa 0 la momentul actual unei com$etiii foarte
$uternice8 s0 reacioneze mai re$ede la $rovoc0rile cu care se confrunt08 s0 lanseze ra$id
servicii i $roduse noi8 s0 controleze mai bine costurile etc. Noul centru de date va venii 2n
a>utor clienilor cu viteze de rulare a $roceselor mult $este concuren 0 8 vitez0 menit0 sa
a>ute la lansarea ra$id0 a serviciilor si $roduselor $e $ia 0 .
,!+ &copul obiectivele proiectului
&copul societ0ii este acela de a 2i crea $ro$riul centru de date 2n vederea oferirii de
servicii de g0zduire Deb $ro$rii at3t clienior de>a e/isteni c3t si altor societ0i.
28
Societatea dorete s0 dob3ndeasc0 o re$utaie $e $ia a centrelor de date ca i
furnizor de servicii de gazduire Deb. Datorit0 vitezei foarte mari de dezvoltare a industriei .
cei doi asociai $revizioneaz0 o durat0 de folosin 0 a centrului de date de ' ani. 9n acest tim$
acetia doresc ca in urma unei investiii de #.!)"."""R8 s0 obin0 un $rofit brut de minim
!.)""."""R. Acest lucru se $oate obine $rin dezvoltarea ra$id0 a unui centru de date de mici
dimensiuni8 a$ro/imativ (" de metrii $atrati. De asemenea este im$ortant0 2ntelegerea clar0 a
tendinelor i nevoilor de $ia 0 2n vederea realiz0rii unor $ac7ete de gazduire Deb atractive
$entru toate segmentele de business.
9n vederea atingerii acestui obiectivul8 S.C. DB Better Business Solutions S.A. are
nevoie de ca$ital i talent managerial.
,!, 2biectivele proiectului
1ac7etele de g0zduire Deb ce se doresc a fi realizate8 vor fi orientate c0tre toate
ti$urile de clieni 2ncerc3nd s0 aco$ere o larg0 $la>a de clieni8 2nce$3nd de la gazduire
$entru bloguri $ersonale $3n0 la gazduire Deb ca$abil0 s0 su$orte diverse $latforme Deb.
Marea ma>oritate a viitorilor $oteniali clieni clienilor este re$rezentat0 de
c0tre 2ntre$rinderile mici si mi>locii. Cu toate acestea societatea are 2n vedere i
realizarea unor $ac7ete mai mici destinate blogurilor $ersonale dar si a unor $ac7ete mari ce
vor fi oferite c0tre diveri reselleri.
1entru ai determina $e clienLii s0 a$eleze la serviciile oferite de societate8 conducerea
va $une accentul8 2n $rimul r3nd8 $e calitatea deosebit0 a serviciilor $restate8 $reLul
convenabil i calitatea com$onentelor din viitorul centru de date. 1rodusele societ0ii vor fi
distribuite direct clienilor $rin intermediul siteului com$aniei i a unui magazin online.
:n alt obiectiv foarte im$ortant al celor doi asociai este acela de a 2nregistra un u$time
de $este -)K.
1reLurile serviciilor furnizate vor fi constituite din elementele $ro$rii lor8 reieind
din costurile centrului de date i din alte c7eltuieli lunare.
9n ceea ce $riveste marCetingul8 societatea a luat 7ot0r3rea de a se a/a 2n continuare
$e marCetingul online. 1entru acesta s&a $rev0zut 2n buget suma de #""" de euro lunar
$entru reclama 2n cadrul a doua mari siteuri% Aoogle si FiCedn.
29
,!- Bugetul i planul de aciune
9n vederea realiz0rii acestui centru de date se vor aloca din surse $ro$rii un buget
de #.!)".""" de euro8 buget $rovenit din surse $ro$rii ale celor doi asociai.
9n vederea realiz0rii obiectivelor cei doi asociai au ales doi furnizori. 1entru
realizarea centrului de date a fost selectata com$ania BM Rom3nia 2n vederea
ac7izition0rii com$onentelor iar $entru amena>area s$aiului a fost aleas0 firma A6AF
NE. S.R.F. De asemenea $entru furinzarea serviciilor au mai fost selectate urmatoarele
societ0i% S.C. Cobalt . S.R.F $entru furnizarea de servicii de internet8 Enel Rom3nia $entru
furnizarea de electricitate i mobiliare 1C. $entru 2nc7irierea unei 7ale.
9n ceea ce $rivete com$onentele8 cei doi asociai au luat 7ot0r3rea de a realiza
dou0 configuraii 2m$reun0 cu re$rezentanii BM Rom3nia8 urm3nd ca ulterior sa selecteze
varianta cea mai $rofitabil0 2n conformitate cu sco$ul si obiectivele $roiectului.
Configura i a (
1entru aceasta s&a ales un RacC standard '!: 2n care au fost introduse zece servere
HE/$ress /(5)" M(8 Eeon 'C E)5!"H de !8'A?z.
1rinci$alele caracteristici ale acestui ti$ de servere sunt%
& 1erformanLa su$erioar0 $er Dat contribuie la 2mbun0t0Lirea eficienLei
costului & Designul fle/ibil sim$lific0 administrarea i 2ntreLinerea
& Ar7itecturile ada$tabile i mediile de lucru virtualizate $ermit gestionarea riscului
!5
Fiecare server este dotat cu dou0 $rocesoare HE/$ress /(5)" M(8 Eeon 'C
E)5!"Hde
!8'A?z recunoscute $entru $erformanele8 eficiena i fle/ibilitatea acestora. Fiec0rui server
i&a fost atasat * 7ard&disC&uri SAS de 5"" de AB si un 7ard&disC SA.A de !""AB.
Ca$acitatea total de s$atii $entru un astfel de server este de #5 7ard&disCuri. Memoria
SA.A este folosit0 2n s$ecial $entru realizarea de bacCu$&uri avand o vitez0 de scriere mult
mai mare. Memoria totala a unui server in configuratia aleasa este de ''"" AB8 iar memoria
totala a unui racC 2n aceasta configuraie este de ''."""AB ;#" servere / '.'""AB<. De
asemenea fiec0rui server i&au fost adaugate * memorii ram de +AB si o memorie de ' AB.
Acestea memorii au rolul de a marii viteza de rulare a $roceselor ce au loc $e server.
Memoria ram totala a unui astfel de server este de 5"AB. 9n vederea 2nde$linirii obiectivelor
sunt necesare cinci astfel de configuraii.
!5
7tt$%==DDD&("'.ibm.com=businesscenter=smb=ro=ro=/(5)"m(
30
Cea mai buna configuratie oferit0 s$re 2nc7iriere de c0tre unul dintre $rinci$alii >ucatori de
$e $ia a de Deb 7osting din Romania este cu o su$rafata de )""AB memorie $e 7ard&disC si
doar (! AB memorie RAM.
Costul unui astfel de RacC conform H BM Estimated Selling 1riceH este de !#(."+) R
du$0 cum urmeaz0 in tabelul de mai >os%
.abel 5% Cost RacC Configuratie #
Com$onent0 Cantiat
e
1re=buc
;R<
1re total
;R<
NetBAS S! '!: Standard RacC Cabinet # #8)("."
"
#8)("."
" E/$ress /(5)" M(8 Eeon 'C E)5!"
+"J !.'"A?z=#"55M?z=#!MB #
"
#8*'#."
"
#8*'#."
" ntel Eeon 'C 1rocessor Model E)5!"
+"J !.'"A?z=#"55M?z=#!MB #
"
5!#."
"
5!#."
"
'AB ;#/'AB8 #R/'8 #.()6< #
"
+(."
"
+(."
" +AB ;#/+AB8 !R/'8 #.()6< *
"
#(+."
"
#(+."
" BM !""AB SA.A !.)in MFC ?S SSD #
"
!8-+"."
"
!8-+"."
" BM 5""AB !.)in SFF Slim&?S #"B 5Ab$s SAS
*
"
)'5."
"
)'5."
"
?DD Dual 1ort #Ab Et7ernet Daug7ter Card #
"
+#."
"
+#."
" ntel Et7ernet Tuad 1ort Server Ada$ter ('"&.' for
BM S@stem / #
"
'"-."
"
'"-."
" BM 5*)J Redundant AC 1oDer Su$$l@ #
"
!(-."
"
!(-."
" BM 6irtual Media Be@ #
"
!5)."
"
!5)."
" ( Sear 4nsite Re$air !'/* ' ?our Res$onse #
"
)-'."
"
)-'."
" BM S@stem NetDorCing RacCSDitc7 A+")! ! )8#!"."
"
)8#!"."
" ( Sear 4nsite Re$air !'/* ' ?our Res$onse ! #8"*"."
"
#8"*"."
" #: #*in Flat 1anel Monitor Console Bit D=o Ce@board # #8(+"."
"
#8(+"."
" D1 :niversal RacC 1D: ;Euro$e< ' #-"."
"
#-"."
"
'.(m8 #5A=!"+68 C#- to NEMA F5&!"1 ;:S< Fine Cord ' '#."
"
'#."
" #-U Fle/ible ' 1ost Rail Bit ;S@stem /< ! #-5."
"
#-5."
" BM SF1V SR .ransceiver #"
'
(+5."
"
(+5."
" BM Focal !/#5 Console Manager ;FCM#5< # #8#""."
"
#8#""."
" ( Sear 4nsite Re$air !'/* ' ?our Res$onse # #*(."
"
#*(."
" BM ##"""6A FCD ): RacC :1S ;!""=!"+=!("6< # '8*!"."
"
'8*!"."
" BM S@stem NetDorCing RacCSDitc7 A+!5'. ;front to
rear<
! #58#("."
"
#58#("."
"
'.(m8 #"A=#""&!)"68 C#( to EC (!"&C#' RacC
1oDer Cable ' #+."
"
#+."
" .otal !#(8"+)."
"
;Sursa% BM Estimated Selling 1rice<
31
Configura i a )
i $entru cea de&a doua configuraie s&a ales tot ceasta s&a ales tot un RacC standard '!: 2n
care au fost introduse tot zece servere HE/$ress /(5)" M(8 Eeon 'C E)5!"H de !8'A?z.
Configuraiile serverelor difera destul de mult 2ns0. 1entru ce&a de&a doua
configuraie serverele au fost dotate cu c3te dou0 $rocesoare H/(5)" M(8 Eeon 'C E)5!"H
de !8'A?z. Fiec0rui server i&au fost ata a te ) 7ard&disC&uri de c3te -""AB SAS i un 7ard&
disC de !""AB SA.A. Memoria totala a unui astfel de server este de '*""AB8 iar memoria
totala a unui racC 2n aceasta configuraie este de '*."""AB ;#" servere / '.*""AB<. 9n ceea
ce $rivete memoria RAM au fost alese c3te ( memorii a #5AB fiecare8 astfel fiecare server
av3nd o memorie de RAM totala de '+AB. 9n vederea 2nde$linirii obiectivelor sunt
necesare cinci astfel de configuraii.
Costul unui astfel de RacC conform H BM Estimated Selling 1riceH este de !!!.!(!.R du$0
cum urmeaz0 in tabelul de mai >os%
.abel *% Cost RacC Configuratie !
Com$onent0 Cantiat
e
1re=buc
;R<
1re total
;R<
NetBAS S! '!: Standard RacC Cabinet # #8)("."
"
#8)("."
" /(5)" M(8 Eeon 'C E)5!" +"J
!.'"A?z=#"55M?z=#!MB8#/'AB8 4=Ba@ ?S
!.)in SAS=SA.A 8SR M#"#)8 '5"J $=s8 RacC #
"
!8!!"."
"
!!8!""."
" ntel Eeon 'C 1rocessor Model E)5!"
+"J !.'"A?z=#"55M?z=#!MB #
"
5!#."
"
58!#"."
" #5AB ;#/#5AB8 'R/'8 #.)6< 1C(&+)"" CF* ECC
DDR( #"55M?z F1 RDMM (
"
(5(."
"
#"8+-"."
" BM -""AB !.)in SFF ?S #"B 5Ab$s SAS ?DD )
"
-""."
"
')8"""."
" BM !""AB SA.A !.)in MFC ?S SSD #
"
!8-+"."
"
!-8+""."
" Dual 1ort #Ab Et7ernet Daug7ter Card #
"
+#."
"
+#"."
" ntel Et7ernet Tuad 1ort Server Ada$ter ('"&.' for
BM S@stem / #
"
'"-."
"
'8"-"."
" BM '5"J Redundant 1oDer Su$$l@ :nit #
"
!#"."
"
!8#""."
"
Altiris De$lo@ment Solution for BladeCenter
C7assis Ficense #
"
#8#5"."
"
##85""."
" ( Sear 4nsite Re$air !'/* ' ?our Res$onse !
"
)-'."
"
##8++"."
" BM 6irtual Media Be@ #
"
!5)."
"
!85)"."
" '.(m8 #"A=#""&!)"68 C#( to EC (!"&C#' RacC
1oDer Cable '
"
#+."
"
*!"."
" BM S@stem NetDorCing RacCSDitc7 A+")! ;front to rear< ! )8#!"."
"
#"8!'"."
" ( Sear 4nsite Re$air !'/* ' ?our Res$onse ! #8"*"."
"
!8#'"."
" BM S@stem NetDorCing RacCSDitc7 A+!5' ;front to rear< ! #-855"."
"
(-8(!"."
"
32
( Sear 4nsite Re$air !'/* ' ?our Res$onse ! !8-""."
"
)8+""."
" BM Alobal !/!/#5 Console Manager ;ACM#5< # (8'+"."
"
(8'+"."
" ( Sear 4nsite Re$air !'/* ' ?our Res$onse # !-"."
"
!-"."
" #: #-in Flat 1anel Monitor Console Bit Dit7 4$tical
Drive Ba@ D=o Ce@board # #8-'"."
"
#8-'"."
" Romanian Be@board # (!."
"
(!."
" BM ##"""6A FCD ): RacC :1S ;!""=!"+=!("6< # '8*!"."
"
'8*!"."
" D1 :niversal RacC 1D: ;Euro$e< ' #-"."
"
*5"."
" '.(m8 #5A=!"+68 C#- to NEMA F5&!"1 ;:S< Fine Cord ' '#."
"
#5'."
" #-U Fle/ible ' 1ost Rail Bit ;S@stem /< ! #-5."
"
(-!."
" BM SF1V SR .ransceiver - (+5."
"
(8'*'."
" .otal !!!8!(!."
"
;Sursa% BM Estimated Selling 1rice<
Alte c4eltuieli cu prev"ute sunt cele cu amena8area spaiului:
& Aer condiionat% ) / A$arat de aer conditionat 1remium J7irl$ool AMD "('8 !'""" Btu8
Clasa A W ("""R
!*
. Fiecare server deine $ro$riul sistem de ventilaie 2ns0 din cauza
num0rului mare de com$onente fiecare configuraie are nevoie i de un sistem de
climatizare e/tern de minim !"""" Btu. Datorit0 fa$tului ca se dorete construirea unui
data center de nivel mic nu este necesar un sistem de aer condiionat industrial8 c3te un
a$arat J7irl$ool AMD "(' de !'""" Btu $entru fiecare RacC fiind suficient.
& :0 blindat0% *)"R
!+
. 1rotecia datelor este una dintre cele mai im$ortante caracteristici
ale viitorului centru de date. Din acest motiv accesul 2n cadrul centrului de date se face
$rin intermediul unei usi blindate ce ofer0 o izolaie fonic0 de $3n0 la '!dB i o rezisten 0
la foc de $3n0 la (" de minute.
& Sistem de control acces i $onta> biometric cu recunoatere facial0% )*"R
!-
. Securitatea se
dorete a fi unul dintre $unctele forte al noului centru de date8 motiv $entru care se vor
ac7iziiona cele mai bune sisteme de securitate e/istente $e $ia0. Accesul 2n cadrul
centrului de date se va face doar de c0tre $ersonalul autorizat8 $e baza recunoaterii
faciale.
!*
7tt$%==DDD.emag.ro=a$arateXaerXconditionat=a$arat&de&aer&conditionat&$remium&D7irl$ool&amd&"('&!'"""&btu&
clasa&a&&$AMD"('
!+
7tt$%==DDD.DaldecC.ro=usi&metalice=usi&blindate.7tml
!-
7tt$%==DDD.sistemdesecuritate.com=control&acces&$onta>=control&acces&biometric=control&acces&$onta>&biometric&
facial.7tml
33
& Sistem de su$raveg7ere% ! / Cit de su$raveg7ere video% ')"R
("
. Fiecare Cit de
su$raveg7ere video este com$us din ! camere8 fiecare 2nregistrand $e un 7ard&disC de
)""AB. Acest lucru $remite o su$raveg7ere video de zeci de ore8 2n funcie de calitatea
selectat0.
& Bit sistem de alarma Direless ( zone cu comunicare gsm Yablotron% ))"R
(#
& Bariera 4$tica Fum Detectie )"/#) metri% )-"R
(!
. Din cauza tem$eraturilor ridicate din
cadrul centrului de date8 este necesar un sistem antiincendiu c3t mai $erformant. De aceea s&a
o$tat $entru un sistem antiincendiu ce creeaz0 o barier0 o$tic0 ce $oate detecta fumul $e o
raz0 de )" de metrii.
& 1odea 2n0l a t0% )""R. 9n interiorul centrului de date $odeaua va fi 2n0l a t0 cu )" de cm.
Aceast0 $odea 2n0l a t0 are rolul de a $rote>a com$onentele 2n cazul unor inundaii sau a
altor factori ce ar $utea $rovoca distrugeri.
& Costuri mano$er0% #"""R. &
Alte costuri #"""R
.otalul c7eltuieli cu amena>area s$aiului% ("""R V *)"R V )*"R V ')"R V ))"R V )-"R V
)""R V #"""R V #"""R W +'#"R
C4eltuieli Anuale:
& Servicii internet% #"""R=lun0 W #!."""R=an. 1entru a $utea funciona 2n $arametrii o$timi
centrul de date are nevoie de servicii internet cu o vitez0 garantat0 de minim !) Mb$s. :n
alt factor im$ortant cu $rivire la serviciile de internet este su$ortul te7nic8 2n viitorul centru
de date acesta fiind !'=*.
& Salarii $ersonal de $az0% ! anga>ai / '""R=lun0 W -5""R=an. in3nd cont ca valoarea
investiiei este de $este #."""."""R anga>area a doi ageni de $az0 este strict necesar0.
& Salarii $ersonal de mentenan 0 % ! anga>ai / ))"R=lun0 W #(.!""R=an. 1entru a $utea
realiza un u$&time de $este -)K este necesar0 anga>area a doi te7nicieni . $entru a $utea
re$ara orice $roblem0 a$0rut0 2n cel mai scurt tim$ $osibil.
("
7tt$%==DDD.sistemdesecuritate.com=su$raveg7ere&video=Cituri&su$raveg7ere&video=sistem&su$raveg7ere&scoala&
e/amen
31
7tt$%==DDD.sistemdesecuritate.com=sisteme&alarma=sisteme&alarma&>ablotron=Cit&sistem&alarma&Direless&gms&
>ablotron.7tml
32
7tt$%==DDD.ssc.ro=alarma&incendiu&bentel&c&tec&7oc7iCi=Sisteme&Adresabile&C&.EC&:B&?oc7iCi&Ya$an=Bariera&
4$tica&Fum&)"m&Fire&Fig7ting&:B
34
& Salariu administrator% )""R=lun0 W ##."""R=an. Administratorul viitorului centru de date
are rolul de a su$raveg7ea buna desf0urare a lucrurilor.
& C7eltuieli $ublicitare% !"""R=lun0 W !'."""R=an. Suma de !"""R=lun0 se va duce 2n
totalitate $e realizarea unor reclame $ublicitare $e motorul de cautare Aoogle i re eaua
de socializare FinCedn.
& C7eltuieli cu electricitatea% #"""R=lun0 W #!."""R=an. :n factor foarte im$ortant in
alegerea furnizorului de electricitate a constat 2n $romtitudinea cu care acesta reu e te 0
remedieze defeciunile te7nice.
& C7eltuieli c7irie s$aiu
((
% #!""R=lun0 W #'.'""R=an &
C7eltuieli licen e softDere% !"."""R=an
.otal c7eltuieli anuale% #!."""R V -5""R V #(.!"" V ##."""R V !'."""R V #!."""R V
#'.'""R V !"."""R W ##5.!""R=an
Se $revizioneaz0 o cretere a c7eltuielilor anuale cu !)K 2n fiecare an8 cretere datorat0
liberaliz0rii $re u rilor la energie8 inflaiei i a nevoii din ce 2n ce mai mari de $ublicitate
online.
Plan de aciune:
& Eta$a , 9nc7irierea s$aiului
& Eta$a , Amena>area s$aiului
& Eta$a , Montarea ec7i$amentelor de $az0 i $rotecie &
Eta$a 6 , Anga>area $ersonalului de $az0
& Eta$a 6 , Ac7izitionarea configuratiei selectate
& Eta$a 6 , Semnarea contractelor cu furnizorii de electricitate i internet &
Eta$a 6 , Anga>area administratorului i a te7nicienilor .
& Eta$a 6 , Ac7izitionarea licentelor softDere &
Eta$a E , Realizarea $lanurilor tarifare
& Eta$a E , 1ornirea cam$aniilor de $ublicitare
((
7tt$%==DDD.imobiliare.ro=inc7irieri&s$atii&industriale=bucuresti=giulesti=s$atiu&industrial&de&inc7iriat&
E6"""'AS-QlistaW'(-')*'
35
,!9 #e"ultatul ateptat
9n vederea realiz0rii obiectivelor $roiectului s&au realizat dou0 variante de monetizare a
s$aiului dis$onibil $entru v3nzare. 9n $rima varianta s&a o$tat $entru o strategie orientat0
direct c0tre clientul final8 2n tim$ ce a doua variant0 este orientat0 c0tre distribuitori ;reselleri<.
,!9!( %arianta ( . Configuraia (
Aa cum s&a $recizat la $unctul '.) su$rafa a total0 a unui RacC8 2n configuraia #8 este
de ''.""" AB. Din aceasta8 ca$acitatea efectiv0 dis$onibil0 este cu a$ro/imativ -K mai mic0
din cauza $artiion0rilor efectuate8 sistemului de fiiere etc. Astfel ca$acitatea de memorie
ma/ima ce $oate fi oferit0 s$re v3nzare 2n configuraia # este de '".""" AB $e fiecare RACB.
Su$rafaa total0 oferit0 s$re v3nzare 2n configuraia # este de !""."""AB ;) RacCuri /
'"."""AB<
Pac4ete tarifare
9n vederea recu$er0rii investiiei cei doi asociai au conce$ut $atru $ac7ete de gazduire
Deb. Acetia au avut 2n vedere cerinele clienilor actuali dar i tendinele $ieei. Aceste
ti$uri de $ac7ete se adreseaz0 2n at3t com$aniilor $rivate ce dein un site sau c7iar o $latforma
online c3t
si $ersoanelor fizice ce dein un blog
$ersonal. .abel nr +% .abel $returi $ac7ete Deb&
7osting
Basic
! AB s$atiu $e disc
trafic lunar necontorizat
ma/ #"" cone/iuni concurente
subdomenii nelimitate
! R = luna
Advance
5 AB s$atiu $e disc
trafic lunar necontorizat
ma/ #"" cone/iuni concurente
subdomenii nelimitate
) R = luna
Basic Plus
' AB s$atiu $e
disc trafic lunar
necontorizat
ma/ #"" cone/iuni
concurente subdomenii
nelimitate
' R = luna
Business
+ AB s$atiu $e disc
trafic lunar necontorizat
ma/ #"" cone/iuni concurente
subdomenii nelimitate
* R = luna
36
in3ndu&se cont de nevoile clienilor actuali ai societ0ii s&a realizat o $ondere a $ac7etelor 2n
totalul s$aiului oferit s$re v3nzare du$0 cum urmeaz0%
& 1ac7etul Basic , !) K
& 1ac7etul Basic 1lus , ()K &
1ac7etul Advance , ("K
& 1ac7etul Business , #"K
Distributia Spatiului previzionat
spre vanzare in Anul I in GB
Basic Basic Plus Advance Business
10%
25%
30%
35%
Figura.#% Distribuia S$aiului $revizionat s$re v3nzare 2n Anul 2n AB
Se $revizioneaza un grad de ocu$are al serverelor du$a cum urmeaza% &
Anul , '"KI
& Anul , )"KI &
Anul , 5"KI &
Anul 6 , *"KI
Acest0 $reviziune a fost realizat0 tin3ndu&se cont de numarul clienilor actuali i de suma
lunar0 investit0 2n cam$aniile de $ublicitate online. Creterea anual0 se datoreaz0 clienilor noi
ce vor dorii s0 a$eleze la serviciile centrului de date. Cei doi asociai mizeaz0 $e o continuitate a
37
clienilor $revizion3nd ca -"K dintre acetia nu vor $0r0sii centrul de date du$0 e/$irarea
contractului de un an de zile.
in3nd cont de gradul de ocu$are8 al serverelor8 $revizionat $entru $rimii ' ani de e/$loatare
i de su$rafa a total0 de !""."""AB a centrului de date s&au obinut urm0toarele rezultate%
& Anul % '"K / !""."""AB W +"."""AB
& Anul % )"K / !""."""AB W #""."""AB &
Anul % 5"K / !""."""AB W #!"."""AB &
Anul 6% *"K / !""."""AB W #'"."""AB
Anul I
in3ndu&se cont de cererea $revizionat0 de +"."""AB $entru anul s$aiul v3ndut este
distribuit du$0 cum urmeaz0%
& 1ac7etul Basic% +".""" AB ;su$rafaa total0< / !)K W !".""" AB
& 1ac7etul Basic 1lus% +".""" AB ;su$rafata total0< / ()K W !+.""" AB &
1ac7etul Advance% +".""" AB ;su$rafata total0< / ("K W !'.""" AB
& 1ac7etul Business% +".""" AB ;su$rafata total0< / #"K W +.""" AB
in3ndu&se cont de aceste $reviziuni se vor oferii s$re v3nzare !!.""" de $ac7ete astfel% &
#".""" $ac7ete Basic% !".""" AB = ! AB ;su$rafaa unui $ac7et<
& *.""" $ac7ete Basic 1lus% !+.""" AB = ' AB ;su$rafa a unui $ac7et< &
'.""" $ac7ete Advance% !'.""" AB = 5 AB ;su$rafa a unui $ac7et<
& #""" $ac7ete Business% +.""" AB = + AB ;su$rafaa unui $ac7et<
6eniturile lunare 2nregistrate 2n $rimul an din v3nzarea $ac7etelor conform structurii de mai
sus sunt%
& 1ac7etul Basic !".""" R % #".""" $ac7ete / ! R= $ac7et=lun0
& 1ac7etul Basic 1lus !+.""" R % *.""" $ac7ete / ' R= $ac7et=lun0 &
1ac7etul Advance !".""" R % '""" $ac7ete / ) R= $ac7et=lun0
& 1ac7etul Business *.""" R % #""" $ac7ete / * R= $ac7et=lun0
Conform acestor v3nz0ri veniturile totale lunare 2nregistrate de centrul de date8 2n anul 8 sunt
de *).""" R ;!"."""R V !+."""R V !"."""R V *."""R<. Astfel venitul anual $entru anul este de
*).""" R / #! luni W -""."""R.
C7eltuielile totale $entru anul sunt conform $unctului '.) de ##5.!""R
38
in3ndu&se cont de veniturile i c7eltuielile $rev0zute se observ0 un $rofit brut $entru $rimul
an de funcionare du$0 cum urmeaz0%
1rofit brut% -"".""" R & ##5.!"" R W *+(.+"" R
Astfel $rofitul net $entru anul este de *+(.+"" R & ;*+(.+"" R / #5=#""< W 5)+.'-( R
Mar>a 1rofitului W ;1rofit Brut = 63nz0ri< / #"" W ;*+(.+"" R = -"".""" R< / #"" W +*8"+K.
Acest indicator8 de$0ind cu mult valoarea de #)K8 arat0 o valoare foarte bun0 a rentabilit0ii
v3nz0rilor.
Anul II
Aa cum s&a $revizionat 2n anul v&a avea loc o creterii a cererii cu !)K8 astfel s$aiul
v3ndut 2n cel de&al doilea an va crete de la +".""" AB la #"".""" AB. Distribuia s$aiului
$entru cel de&al doilea an de funcionare este%
& 1ac7etul Basic% #""".""" AB ;su$rafaa total0< / !)K W !).""" AB
& 1ac7etul Basic 1lus% #""".""" AB ;su$rafata total0< / ()K W ().""" AB &
1ac7etul Advance% #""".""" AB ;su$rafata total0< / ("K W (".""" AB
& 1ac7etul Business% #""".""" AB ;su$rafata total0< / #"K W #".""" AB
4 dat0 cu creterea de !)K a s$aiul v3ndut se 2nregistreaz0 automat i o cretere a
num0rului de $ac7ete de la !!.""" la !*.)"" du$0 cum urmeaz0%
& #!.)"" $ac7ete Basic% !).""" AB = ! AB ;su$rafaa unui $ac7et<
& +.*)" $ac7ete Basic 1lus% ().""" AB = ' AB ;su$rafa a unui $ac7et< &
).""" $ac7ete Advance% (".""" AB = 5 AB ;su$rafa a unui $ac7et<
& #.!)" $ac7ete Business% #".""" AB = + AB ;su$rafaa unui $ac7et<
6eniturile lunare 2nregistrate 2n cel de&al doilea an8 din v3nzarea $ac7etelor conform
structurii de mai sus8 sunt%
& 1ac7etul Basic !).""" R % #!.)"" $ac7ete / ! R=$ac7et=lun0
& 1ac7etul Basic 1lus ().""" R % +.*)" $ac7ete / ' R= $ac7et=lun0 &
1ac7etul Advance !).""" R % ).""" $ac7ete / ) R= $ac7et=lun0
& 1ac7etul Business +.*)" R % #.!)" $ac7ete / * R= $ac7et=lun0
Conform acestor v3nz0ri veniturile totale lunare 2nregistrate de centrul de date8 2n anul 8
sunt de -(.*)" R ;!).""" R V ().""" R V !).""" R V +.*)" R<. Astfel venitul anual $entru anul
este de -(.*)" R / #! luni W #.#!)."""R.
39
C7eltuielile totale $entru anul 8 conform $unctului '.)8 au suferit o cretere de !)K de la
##5.!"" R la #').!)" R ;##5.!"" R / #8!)<.
in3ndu&se cont de veniturile i c7eltuielile $rev0zute se observ0 un $rofit brut $entru cel de&
al doilea an de funcionare du$0 cum urmeaz0%
1rofit brut% #.#!).""" R & #').!)" R W -*-.*)" R
Astfel $rofitul net $entru anul este de% -*-.*)" R & ;-*-.*)" R / #5K< W +!!.--" R
Mar>a $rofitului $entru anul este de ;-*-.*)" R = #.#!).""" R< / #"" W +*8"+K. 6aloarea
acestui indicator fiind la fel cu cea din anul arat0 o valoare foarte bun0 a rentabilit0ii
v3nz0rilor.
Anul III
9n anul s&a $rev0zut o cretere mai mic0 cu ) $rocente com$arativ cu cea din anul 8 astfel
c0 s$aiului v3ndut 2n cel de&al &lea an este de #!".""" AB. Distribuia s$aiului $e $ac7ete
$entru cel de&al treilea an de funcionare este%
& 1ac7etul Basic% #!"".""" AB ;su$rafaa total0< / !)K W (".""" AB
& 1ac7etul Basic 1lus% #!"".""" AB ;su$rafata total0< / ()K W '!.""" AB &
1ac7etul Advance% #!"".""" AB ;su$rafata total0< / ("K W (5.""" AB
& 1ac7etul Business% #!"".""" AB ;su$rafata total0< / #"K W #!.""" AB
Creterea s$aiul v3ndut 2n cel de&al treilea an determin0 automat i o cretere a num0rului de
$ac7ete de la !*.)"" la ((.""" du$0 cum urmeaz0%
& #).""" $ac7ete Basic% (".""" AB = ! AB ;su$rafaa unui $ac7et<
& #".)"" $ac7ete Basic 1lus% '!.""" AB = ' AB ;su$rafa a unui $ac7et< &
5.""" $ac7ete Advance% (5.""" AB = 5 AB ;su$rafa a unui $ac7et<
& #.)"" $ac7ete Business% #!.""" AB = + AB ;su$rafaa unui $ac7et<
6eniturile lunare 2nregistrate 2n cel de&al treilea an8 din v3nzarea $ac7etelor conform
structurii de mai sus8 sunt%
& 1ac7etul Basic (".""" R % #.)""" $ac7ete / ! R=$ac7et=lun0
& 1ac7etul Basic 1lus '!.""" R % #".)"" $ac7ete / ' R= $ac7et=lun0 &
1ac7etul Advance (".""" R % 5.""" $ac7ete / ) R= $ac7et=lun0
& 1ac7etul Business #".)"" R % #.)"" $ac7ete / * R= $ac7et=lun0
40
Conform acestor v3nz0ri veniturile totale lunare 2nregistrate de centrul de date8 2n anul 8
sunt de ##!.)"" R ;(".""" R V '!.""" R V (".""" R V #".)"" R<. Astfel venitul anual $entru anul
6 este de ##!.)"" R / #! luni W #.()"."""R.
C7eltuielile totale $entru anul 8 conform $unctului '.)8 au suferit o cretere de !)K de la
#').!)" R la #+#.)5!8) R
in3ndu&se cont de veniturile i c7eltuielile $rev0zute se observ0 un $rofit brut $entru cel de&
al treilea an de funcionare du$0 cum urmeaz0%
1rofit brut% #.()".""" R & #+#.)5!8) R W #.#5+.'(*8) R
Astfel $rofitul net $entru anul este de% #.#5+.'(*8) R & ;#.#5+.'(*8) R / #5K< W
-+#.'+*8)R
Mar>a $rofitului $entru anul este de ;#.#5+.'(*8) R=#.()".""" R< / #"" W +58))K. Se
observ0 o mic0 sc0dere a mar>ei $rofitului com$arativ cu anii si 8 aceasta sc0z3nd cu "8)(K
de la +*8"+K la +58))K.
Anul I%
9n cel de&al $atrulea an8 i ultimul de e/$loatare al $roiectului8 s&a $rev0zut o cretere de
!".""" AB com$arativ cu anul . Astfel su$rafaa total0 v3ndut0 2n anul 6 este de #'".""" de
Ab. Distribuia s$aiului $e $ac7ete $entru cel de&al $atrulea an de funcionare este%
& 1ac7etul Basic% #'"".""" AB ;su$rafa a total0< / !)K W ().""" AB
& 1ac7etul Basic 1lus% #'"".""" AB ;su$rafata total0< / ()K W '-.""" AB &
1ac7etul Advance% #'"".""" AB ;su$rafata total0< / ("K W '!.""" AB
& 1ac7etul Business% #'"".""" AB ;su$rafata total0< / #"K W #'.""" AB
Num0rul de $ac7ete ce se vor vinde 2n cel de&al $atrulea an este de (+.)"" i este
distribuit du$0 cum urmeaz0%
& #*.)"" $ac7ete Basic% ().""" AB = ! AB ;su$rafaa unui $ac7et<
& #!.!)" $ac7ete Basic 1lus% '-.""" AB = ' AB ;su$rafa a unui $ac7et< &
*.""" $ac7ete Advance% '!.""" AB = 5 AB ;su$rafa a unui $ac7et<
& #.*)" $ac7ete Business% #'.""" AB = + AB ;su$rafaa unui $ac7et<
6eniturile lunare 2nregistrate 2n cel de&al treilea an8 din v3nzarea $ac7etelor conform
structurii de mai sus8 sunt%
& 1ac7etul Basic ().""" R % #.*)"" $ac7ete / ! R=$ac7et=lun0
41
& 1ac7etul Basic 1lus '-.""" R % #!.!)" $ac7ete / ' R= $ac7et=lun0 &
1ac7etul Advance ().""" R % *.""" $ac7ete / ) R= $ac7et=lun0
& 1ac7etul Business #!.!)" R % #.*)" $ac7ete / * R= $ac7et=lun0
Conform acestor v3nz0ri veniturile totale lunare 2nregistrate de centrul de date8 2n anul 8
sunt de #(#.!"" R ;().""" R V '-.""" R V ().""" R V #!.!)" R<. Astfel venitul anual $entru anul
6 este de #(#.!"" R / #! luni W #.)*'.'""R.
C7eltuielile totale $entru anul 68 conform $unctului '.)8 au suferit o cretere de !)K de la
#+#.)5!8) R la !!5.-)(8#! R.
in3ndu&se cont de veniturile i c7eltuielile $rev0zute se observ0 un $rofit brut $entru cel de&
al $atrulea an de funcionare du$0 cum urmeaz0%
1rofit brut% #. )*'.'"" R & !!5.-)(8#! R W #.('*.''58- R
Astfel $rofitul net $entru anul 6 este de% #.('*.''58- R & ;#.('*.''58- R / #5K< W
#.#(#.+))8' R.
Mar>a $rofitului $entru anul 6 este de ;#.('*.''58-R=#.)*'.'""R< / #"" W +)8)+K. Se
observ0 din nou o mic0 sc0dere a mar>ei $rofitului8 com$arativ cu anii trecui8 aceasta sc0z3nd
com$arativ cu anul cu "8-*K. Cu toate acestea indicatorul mar>ei de $rofit se g0sete 2n
continuare la o cot0 foarte bun08 de$0ind cu mult $rocentul de #)K sub care o scoietate se
g0sete 2ntr&o stare $recar0 conform acestui indicator.
Conclu"ii %arianta (
De&a lungul celor ' ani de derulare a $roiectului se observ0 o cretere constant0 a $rofitului
brut anual de la *+(.+""R 2n $rimul an la #.('*.''58-R 2n cel de&al $atrulea an. Societatea a
2nregistrat 2n $erioada de e/$loatare a $roiectului un $rofit brut total de '.!*-.'('8'R astfel
$rofitul mediu anual fiind de #."5-.+)+85R.
.in3ndu&se cont de $rofitul mediu anual8 termenul de recu$erare al investiiei8 2n valoare de
#."*(.+() R va fi de #8""( ani du$0 cum urmeaz0% nvestiia .otala = 1rofit W #."*(.+() R =
#."5-.+)+85 R W #8""(
9n ceea ce $rivete mar>a $rofitului se $oate observa o stagnare 2n >urul valorii de +5K8 cot0
ce re$rezint0 o rentabilitate foarte bun0 a v3nz0rilor $e $arcursul celor ' ani de e/$loatare. Cu
toate acestea se $oate observa o sc0dere 2n anul cu "8)(K si 2n anul 6 cu "8-*K. Aceste
sc0deri sunt datorate creterii mai mari al costurilor anuale com$arativ cu v3nz0rile.
42
Coeficientul de eficienta economica a investitiei este de "8-- du$0 cum urmeaz0% 1rofit R =
nvestiia .otal0 R W #."5-.+)+85 R = #."*(.+() R W "8--
Randamentul economic al investiiei este de !8-+ R la fiecare # R investit8 du$0 cum
urmeaz0% Z;1rofit / Durata de e/$loatare a $roiectului<=nvestiie .otal0[&# W Z;#."5-.+)+85 R
/ ' ani<= #."*(.+() R[&# W !8-+ R la fiecare # R
,!9!) %arianta ) . Configuraia )
Aa cum s&a $recizat la $unctul '.) su$rafaa total0 a unui RacC8 2n configuraia !8 este
de '*.""" AB. Din aceasta8 ca$acitatea efectiv0 dis$onibil0 este cu a$ro/imativ -K mai mic0
din cauza $artiion0rilor efectuate8 sistemului de fiiere etc. Astfel ca$acitatea de memorie
ma/ima ce $oate fi oferit0 s$re v3nzare 2n configuraia # este de '!.""" AB $e fiecare RACB.
Su$rafaa total0 oferit0 s$re v3nzare 2n configuraia # este de !#"."""AB ;) RacCuri /
'!."""AB<
Pac4ete tarifare
9n vederea recu$er0rii investiiei cei doi asociai au conce$ut $entru ce&a de&a
doua configuraie o strategie total diferit0 de $rima. Acetia au luat 7ot0r3rea de a crea doar
dou0 $ac7ete de gazduire Deb destinate e/clusiv resellerilor. Acest ti$ de gazduire Deb este
adresat0 2n s$ecial ageniilor de Deb design8 designerilor freelancer sau c7iar si
societ0ilor ce comercializeaz0 s$atiu Deb f0r0 a avea $ro$riul centru de date.
.abel nr -% .abel $returi $ac7ete Deb&
7osting
#eseller Basic
(" AB s$atiu $e disc
trafic lunar necontorizat
ma/ )"" cone/iuni concurente
gazduire domenii nelimitate
!" R = luna
#eseller Pro
)" AB s$atiu $e disc
trafic lunar necontorizat
ma/ )"" cone/iuni concurente
gazduire domenii nelimitate
(" R = luna
Societatea deine 2n $rezent un contract de reseller cu un im$ortant centru de date din
Euro$a. Av3nd o e/$erienta de $este ( ani 2n acest domeniu cei doi asociai au luat 7ot0r3rea de
43
a realiza o $ondere a $ac7etelor 2n totalul s$aiului oferit s$re v3nzare de )"K $ac7ete Reseller
Basic si )"K Reseller 1ro.
in3ndu&se cont de $reul sub nivelul $ieei al acestui ti$ de gazduire si de calitatea foarte
bun0 a com$onentelor centrului de date se $revizioneaz0 un grad de ocu$are $e $arcursul celor '
ani du$0 cum urmeaz0%
& Anul , 5"K &
Anul , *"K
& Anul , *)K &
Anul 6 , +"K
in3nd cont de gradul de ocu$are8 al serverelor8 $revizionat $entru $rimii ' ani de e/$loatare
i de su$rafa a total0 de !#"."""AB a centrului de date s&au obinut urm0toarele rezultate%
& Anul % 5"K / !#"."""AB W #!5."""AB &
Anul % *"K / !#"."""AB W #'*."""AB
& Anul % *)K / !#"."""AB W #)*.)""AB &
Anul 6% +"K / !#"."""AB W #5+."""AB
Anul I
in3ndu&se cont de cererea $revizionat0 de #!5."""AB $entru anul s$aiul v3ndut este
distribuit du$0 cum urmeaz0%
& 1ac7etul Reseller Basic% #!5."""AB ;su$rafa a total0< / )"K W 5(.""" AB &
1ac7etul Reseller 1ro% #!5."""AB ;su$rafata total0< / )"K W 5(.""" AB
in3ndu&se cont de aceste $reviziuni se vor oferii s$re v3nzare (.(5" de $ac7ete astfel% &
!.#"" $ac7ete Reseller Basic% 5(.""" AB = (" AB ;su$rafa a unui $ac7et<
& #.!5" $ac7ete Reseller 1ro% 5(.""" AB = )" AB ;su$rafa a unui $ac7et<
6eniturile lunare 2nregistrate 2n $rimul an din v3nzarea $ac7etelor conform structurii de mai
sus sunt%
& 1ac7etul Reseller Basic '!.""" R % !.#"" $ac7ete / !" R= $ac7et=lun0 &
1ac7etul Reseller 1ro (*.+"" R % #.!5" $ac7ete / (" R= $ac7et=lun0
Conform acestor v3nz0ri veniturile totale lunare 2nregistrate de centrul de date8 2n anul 8 sunt
de *-.+"" R ;'!.""" R V (*.+"" R<. Astfel venitul anual $entru anul este de *-.+"" R / #! luni W
-)*.5""R.
44
C7eltuielile totale $entru anul sunt conform $unctului '.) de ##5.!""R
in3ndu&se cont de veniturile i c7eltuielile $rev0zute se observ0 un $rofit brut $entru $rimul
an de funcionare du$0 cum urmeaz0%
1rofit brut -)*.5"" R & ##5.!"" R W +'#.'"" R
Astfel $rofitul net $entru anul este de +'#.'"" R & ;+'#.'"" R / #5=#""< W *"5.**5 R
Mar>a 1rofitului W ;1rofit Brut = 63nz0ri< / #"" W ;+'#.'"" R = -)*.5"" R< / #"" W +*8+5K.
Acest indicator8 de$0ind cu mult valoarea de #)K8 arat0 o valoare foarte bun0 a rentabilit0ii
v3nz0rilor.
Anul II
in3ndu&se cont de cererea $revizionat0 de #'*."""AB $entru anul 8 s$aiul v3ndut este
distribuit du$0 cum urmeaz0%
& 1ac7etul Reseller Basic% #'*."""AB ;su$rafa a total0< / )"K W *(.)"" AB &
1ac7etul Reseller 1ro% #'*."""AB ;su$rafata total0< / )"K W *(.)"" AB
in3ndu&se cont de aceste $reviziuni se vor oferii s$re v3nzare (.-!" de $ac7ete astfel% &
!.')" $ac7ete Reseller Basic% *(.)"" AB = (" AB ;su$rafa a unui $ac7et<
& #.'*" $ac7ete Reseller 1ro% *(.)"" AB = )" AB ;su$rafa a unui $ac7et<
6eniturile lunare 2nregistrate 2n cel de&al doilea an8 din v3nzarea $ac7etelor conform
structurii de mai sus8 sunt%
& 1ac7etul Reseller Basic '-.""" R % !.')" $ac7ete / !" R= $ac7et=lun0 &
1ac7etul Reseller 1ro ''.#"" R % #.'*" $ac7ete / (" R= $ac7et=lun0
Conform acestor v3nz0ri veniturile totale lunare 2nregistrate de centrul de date8 2n anul 8
sunt de -(.#"" R ;'-.""" R V ''.#"" R<. Astfel venitul anual $entru anul este de -(.#"" R / #!
luni W #.##*.!"" R.
C7eltuielile totale $entru anul 8 conform $unctului '.)8 au suferit o cretere de !)K de la
##5.!"" R la #').!)" R
in3ndu&se cont de veniturile i c7eltuielile $rev0zute se observ0 un $rofit brut $entru $rimul
an de funcionare du$0 cum urmeaz0%
1rofit brut #.##*.!"" R & #').!)" R W -*#.-)" R
Astfel $rofitul net $entru anul este de -*#.-)" R & ;-*#.-)" R / #5=#""< W +#5.'(+ R
45
Mar>a 1rofitului W ;1rofit Brut = 63nz0ri< / #"" W ;-*#.-)" R = #.##*.!"" R< / #"" W +58--K.
Se observ0 o mic0 sc0dere a mar>ei $rofitului com$arativ cu anii 8 aceasta sc0z3nd cu "8+*K de
la +*8+5K la +58--K.
Anul III
in3ndu&se cont de cererea $revizionat0 de #)*.)""AB $entru anul 8 s$aiul v3ndut este
distribuit du$0 cum urmeaz0%
& 1ac7etul Reseller Basic% #)*.)""AB ;su$rafa a total0< / )"K W *+.*)" AB &
1ac7etul Reseller 1ro% #)*.)""AB ;su$rafata total0< / )"K W *+.*)" AB
in3ndu&se cont de aceste $reviziuni se vor oferii s$re v3nzare '.!"" de $ac7ete astfel% &
!.5!) $ac7ete Reseller Basic% *+.*)" AB = (" AB ;su$rafa a unui $ac7et<
& #.)*) $ac7ete Reseller 1ro% *+.*)" AB = )" AB ;su$rafa a unui $ac7et<
6eniturile lunare 2nregistrate 2n cel de&al treilea an8 din v3nzarea $ac7etelor conform
structurii de mai sus8 sunt%
& 1ac7etul Reseller Basic )!.)"" R % !.5!) $ac7ete / !" R= $ac7et=lun0 &
1ac7etul Reseller 1ro '*.!)" R % #.)*) $ac7ete / (" R= $ac7et=lun0
Conform acestor v3nz0ri veniturile totale lunare 2nregistrate de centrul de date8 2n anul 8
sunt de --.*)" R ;)!.)"" R V '*.!)" R<. Astfel venitul anual $entru anul este de -(.#"" R / #!
luni W #.#-*.""" R.
C7eltuielile totale $entru anul 8 conform $unctului '.)8 au suferit o cretere de !)K de la
#').!)" R la #+#.)5!8) R
1rofit brut #.#-*.""" R & #+#.)5!8) R W #."#).'(*8) R
Astfel $rofitul net $entru anul este de #."#).'(*8) R & ;#."#).'(*8) R / #5=#""< W
+)!.-5*8)R.
Mar>a 1rofitului W ;1rofit Brut = 63nz0ri< / #"" W ;#."#).'(*8) R = #.#-*.""" R< / #"" W
+'8+(K. Se observ0 o mic0 sc0dere a mar>ei $rofitului com$arativ cu anii 8 aceasta sc0z3nd cu
!8#5K de la +58--K la +'8+(K.
Anul I%
in3ndu&se cont de cererea $revizionat0 de #5+."""AB $entru anul 68 s$aiul v3ndut este
distribuit du$0 cum urmeaz0%
46
& 1ac7etul Reseller Basic% #5+."""AB ;su$rafa a total0< / )"K W +'.""" AB &
1ac7etul Reseller 1ro% #5+."""AB ;su$rafata total0< / )"K W +'.""" AB
in3ndu&se cont de aceste $reviziuni se vor oferii s$re v3nzare '.'+" de $ac7ete astfel% &
!.+"" $ac7ete Reseller Basic% +'.""" AB = (" AB ;su$rafa a unui $ac7et<
& #.5+" $ac7ete Reseller 1ro% +'.""" AB = )" AB ;su$rafa a unui $ac7et<
6eniturile lunare 2nregistrate 2n cel de&al $atrulea an8 din v3nzarea $ac7etelor conform
structurii de mai sus8 sunt%
& 1ac7etul Reseller Basic )5.""" R % !.+"" $ac7ete / !" R= $ac7et=lun0 &
1ac7etul Reseller 1ro )".'"" R % #.5+" $ac7ete / (" R= $ac7et=lun0
Conform acestor v3nz0ri veniturile totale lunare 2nregistrate de centrul de date8 2n anul 68
sunt de #"5.'"" R ;)5.""" R V )".'"" R<. Astfel venitul anual $entru anul 6 este de #"5.'"" R /
#! luni W #.!*5.+"" R.
C7eltuielile totale $entru anul 68 conform $unctului '.)8 au suferit o cretere de !)K de la
#+#.)5!8) R la !!5.-)(8#! R.
1rofit brut #.!*5.+"" R & !!5.-)(8#! R W #."'-.+'58- R
Astfel $rofitul net $entru anul 6 este de #."'-.+'58- R & ;#."'-.+'58- R / #5=#""< W
++#.+*#8'R.
Mar>a 1rofitului W ;1rofit Brut = 63nz0ri< / #"" W ;#."'-.+'58- R = #.!*5.+"" R< / #"" W
+!8!!K. Se observ0 o mic0 sc0dere a mar>ei $rofitului com$arativ cu anii 8 aceasta sc0z3nd cu
!8 5#K de la +'8+(K la +!8!!K.
Conclu"ii %arianta )
De&a lungul celor ' ani de derulare a $roiectului se observ0 o cretere constant0 a $rofitului
brut anual de la +'#.'"" R 2n $rimul an la #."'-.+'58- 2n cel de&al $atrulea an. Societatea a
2nregistrat 2n $erioada de e/$loatare a $roiectului un $rofit brut total de (.+*+.5('8'R astfel
$rofitul mediu anual fiind de -5-.5)+85 R.
.in3ndu&se cont de $rofitul mediu anual8 termenul de recu$erare al investiiei8 2n valoare de
#."*(.+() R va fi de #8#"* ani du$0 cum urmeaz0% nvestiia .otala = 1rofit W #."*(.+() R = de
-5-.5)+85 RW #8#"* ani
47
9n ceea ce $rivete mar>a $rofitului se $oate observa o sc0dere o sc0dere constant0 de&a
lungul celor ' ani8 de la +*8+5K 2n $rimul an la +!8!!K 2n cel de&al $atrulea an. Aceste sc0deri
sunt datorate creterii mai mari al costurilor anuale com$arativ cu v3nz0rile.
Coeficientul de eficienta economica a investitiei este de "8-"! du$0 cum urmeaz0% 1rofit =
nvestiia .otal0 W -5-.5)+85 R = #."*(.+() R W "8-"!
Randamentul economic al investiiei este de !85# R la fiecare # R investit8 du$0 cum urmeaz0%
Z;1rofit / Durata de e/$loatare a $roiectului<=nvestiie .otal0[&# W Z;-5-.5)+85 R / ' ani<=
#."*(.+() R[&# W !85# R la fiecare # R
,!9!+! Conclu"ii
Necesitatea realiz0rii $roiectului de im$lementare a unui centru de date este constituit0 de
determinarea variantei o$time de investiie8 2n vederea im$lement0rii unui centru de date.
9n cazul oric0rui $roiect economic8 intervine nevoia de a determina care dintre o$iunile
analizate re$rezint0 cel mai bun ra$ort 2ntre eforturile financiare realizate 2n stadiul iniial8 2n
eta$a de investiie8 i efectele economice ;m0surate $rin indicatorii de eficien 0 < obinute 2n urma
acesteia.
Fu3nd 2n considerare fa$tul c0 2n orice $roiect trebuie s0 folosim c3t mai eficient resursele de
care dis$unem8 indiferent de ti$ul acestora8 fie c0 sunt resurse materiale8 financiare8 umane etc.8
trebuie s0 inem cont de toate o$iunile e/istente 2n vederea valorificarii lor. 9n $rocesul
ado$t0rii celei mai bune decizii8 vom analiza com$arativ indicatorii economici de eficien0
calcultai $entru fiecare variant0.
ind3ndu&se cont de rezultatele obinute 2n cele dou0 configuraii se observ0 fa$tul c0
varianta o$tim0 este Configuraia # deoarece%
& 1rofitul total obinut 2n cei $atru ani de e/$loatare este '.!*-.'('8' R com$arativ cu
(.+*+.5('8' R 2n configuraia !I
& .ermenul de recu$erare a investiiei este de #8""( ani com$arativ cu #8#"* ani 2n
configuraia !I
& Coeficientul de eficien 0 economic0 este de "8-- com$arativ cu "8-"! 2n configuraia !I
& Randamentul economic este de !8-+ R la fiecare # R com$arativ cu !85# R la fiecare # R 2n
configuraia !
48
Concluzii
Din ceea ce am analizat $e $arcursul 2ntregii lucr0ri am $utut concluziona ca $ia a
rom3neasca a centrelor se g0sete la un nivel mult inferior celor din 0rile dezvoltate. Firmele
rom3neti 2nc0 nu au realizat im$ortan a mut0rii infrastructurii .PC 2ntr&un centru de date i
ca$acitatea acestuia de a contribuii la dezvoltarea acestora.
Din $0cate am observat o li$s0 foarte mare de informare 2n r3ndul societ0ilor rom3neti
cu $rivire la avanta>ele unui centru de date. F0c3nd com$araie cu 0rile vest&euro$ene nivelul
infrastructurii . din Rom3nia se g0sete la un nivel mult inferior8 un $rim factor ce contribuie la
acest lucru fiind li$sa unor strategii eficiente de finaare i susinere a industriei . i 2n s$ecial a
centrelor de date de c0tre guvern.
Din moment ce astfel de $rograme8 menite s0 a>ute la dezvoltarea industriei .8 nu e/ist0
nici firmele ce activeaz0 2n acest domeniu nu se vor $utea dezvolta la ca$acitate ma/im0. Astfel
nu ne $utem ate$ta ca $ia a centrelor de date din Rom3nia s0 $oat0 concura cu cea a $ieelor
euro$ene.
.in3nd cont de evoluia modelelor de business la nivel internaional8 societ0ile rom3neti
se vor vedea obligate s0 se ada$teze la noile tendine i vor fi obligate s0 2i eficientizeze
de$artamentele de . $rin intermediul centrelor de date. Astfel li$sa unei concuren e acerbe $e
$iata centrelor de date din Rom3nia se va transforma 2n avanta> $entru societ0ile ce doresc
2nfiin area unei astfel de societ0i. 9n momentul de fa0 $rinci$alele com$anii ce a$eleaz0 la
serviciile centrelor de date sunt societ0ile de nivel mediu sau mari.
9n Rom3nia nu se 2ntelege im$ortan a mediului online i nici beneficiile ce vin odat0 cu
$rezen a 2n acest mediu8 astfel societ0ile8 2n s$ecial micro2ntre$rinderile i 2ntre$rinderile mici8
nu 2i manifes0 interesul cu $rivire la acest domeniu. Mai mult e/ist0 un $rocent destul de mare
al societ0ilor ce nu dein nici m0car o $agina Deb iar dac0 au aceasta nu este funcional08 iar 2n
ceea ce $rivete adresa de e&mail8 2n multe cazuri aceasta nu e/ist0 sau nu este funcional0.
4 soluie $entru aceast0 $roblem0 ar $utea fi o com$anie sau un $rogram al guvernului
Rom3niei 2ndre$tat c0tre societ0i care s0 informeze conducerile acestora de im$ortan a $rezenei
in s$aiul virtual i mai im$ortant de modul cel mai adecvat de a se $rezenta $e aceast0 $ia0
virtual0.
49
1ia a centrelor de date este 2n esen 0 o com$onent0 im$ortant0 a economiei rom3neti8 nu
at3t datorit0 sumelor aduse la bugetul de stat8 c3t datorit0 im$ortanei vitale 2n funcionarea
marilor com$anii din Rom3nia. .ocmai din aceast0 $ers$ectiv0 acest domeniu ar trebui s0 fie
unul dintre cele mai dezvoltate domenii din economie8 2ns0 din nefericire 2n Rom3nia acest lucru
nu se 2nt3m$l0. :nul dintre lucrurile ce atest0 acest fa$t este su$rafa a total0 a centrelor de date
din Rom3nia care este cu mult sub su$rafaa unui singur centru de date aflat 2n Amsterdam.
Anual8 conform R4.FD ;Romanian .o$ Fevel Domain<8 2n Rom3nia se 2nregistreaz0
a$ro/imativ )".""" de domenii .ro8 domenii ce vor avea nevoie de gazduire Deb. 9n $rezent
conform aceleiai surse 2n Rom3nia erau 2nregistrate la finele anului !"##8 )*'.-+) de domenii
.ro8 )*'.-+) de $oteniali clieni. Dintre acetia a$ro/imativ ("K sunt $ersoane fizice8 '"K sunt
firme mici i mi>locii8 #"K sunt re$rezentai de c0tre zona cor$orate8 )K instituii de stat i #)K
alte categorii. 4 mare $arte dintre acetia $l0tesc servicii de g0zduire Deb 2n centre de date din
Euro$a de 6est datorit0 $reurilor mult mai avanta>oase dar i a nivelului de ec7i$are al
serverelor net su$erior.
:n as$ect im$ortant 2n e/$licarea e/istenei sc0zute a $rezenei firmelor 2n centrele de
date $oate fi considerat0 i cunostint0 redus0 2n ceea ce $riveste utilizarea internetului8 2ns0 acest
lucru este $e cale de a se 2ndre$ta8 datorit0 creterii $e care o 2registreaz0 dezvoltarea retelei de
internet 2n Rom3nia. Din $unctul acesta de vedere $ot s$une c0 Rom3nia a atins un nivel
accelerat de educare 2n ceea ce $rivete internetul. :n alt as$ect este re$rezentat de li$sa de
comunicare 2ntre centrele de date si 2ntre$rinderile mici i mi>locii. Ma>oritatea acestor
2ntre$rinderi nu cunosc avanta>ele unui centru de date.
De asemenea una din gre e lile centrelor de date din Rom3nia este li$sa unor cam$anii
$ublicitare 2n mediul online. Astfel 2n urma unei analize am observat fa$tul c0 la c0utare $e
A44AFE a H centru de date romaniaH se g0sete o singur0 cam$anie $ublicitar0 a centrului de
date BM8 iar la cautarea Hcentru de dateH se mai g0sete i centrul de date A11N4R.
:n avanta> al $ietei de 7osting 2n Rom3nia este dat de nivelul de dezvoltare. Fa$tul c0
aceasta este $uternic subdezvoltat0 dar 2n aceli tim$ din ce 2n ce mai necesar0 com$aniilor de
orice nivel a facut din $ia a de gazduire Deb unul din domeniile ce nu au fost afectate de criza
economic0. Mai mult 2n momentul de fa 0 se estimeaz0 un $rocent de circa )"K de $otenial
clieni ce nu au f0cut 2nc0 $asul c0tre mediul online.
50
BBF4ARAFE
#. Radu 6ictor8 Managementul 1roiectelor8 Ed. :niversitara 8 !""+
!. Dennis FocC8 Managementul 1roiectului Editia a Noua8 Monitorul 4ficial 8 !"#"
(. Ric7ard NeDton8 Managementul de 1roiect Maiestrie in livrarea $roiectelor8 Ed. Codecs8
!""5
'. Adriana Arigorescu8 Managementul 1roiectelor8 Ed. :ranus8 !""*
). C@nt7ia StacC$ole8 FranC 1art78 ntroduction to . $ro>ect management8 6ienna
;6irginia<%Management Conce$ts8 !""*
5. Yose$7 17illi$s8 . 1ro>ect Management% 4n .racC from Start to Finis78 .7ird Edition8
McAraD&?ill8 !"#"
*. 1ro>ect Smart.co.uC , 1ro>ect Management and ts m$act on . 1ro>ect Succes +.
1ro>ect Smart.co.uC & J7@ SoftDere 1ro>ects Fail and 7oD to maCe t7em succeed -.
7tt$%==DDD&-().ibm.com=services=ro=gts=7tml=s$l=site&and&facilit@&s$l.7tml
#". MarCet Jatc78 DA.A CEN.ER & .41 #( centre de date locale editia 8 !"##
##. 7tt$%==DDD.Ouietroot.org=servicii=data&center.7tml
#!. 7tt$%==DDD.omnilogic.ro=ro=datacenter
#(. 7tt$%==DDD.ca$ital.ro
#'. 7tt$%==DDD.cisco.com
#). 7tt$%==ittrends.ro
#5. 7tt$%==DDD.com$uterDorld.ro