Sunteți pe pagina 1din 2

Se considera dou tabele:

CATEDRA (COD_CATEDRA, NUME, PRO!"#


PROESOR (COD, NUME, PRENUME, DATA_NAST, $RAD, SE, SA"AR!U,
PR!MA, COD_CATEDRA#
Constr%n&eri:
' COD_CATEDRA este c(eie strain )n tabelul PROESOR *entru tabelul CATEDRA
' SE re*re+inta COD al su*eriorului ierar(ic
' SA"AR!U" unui an&a,at nu *oate -i .ai .ic de /00 de lei
Cerinte:
12 S se cree+e o ba+ de date cu cele dou tabele2
32 S se adau&e 4 )nre&istrri )n tabelul CATEDRA 5i 10 )nre&istrari )n tabelul
PROESOR2
62 S se selecte+e:
a# nu.ele tuturor catedrelor2
b# nu.ele catedrelor care au *ro-ilul 7REA"82
c# *ro-ilele distincte
d# nu.ele tuturor *ro-esorilor 5i s se a-i5e+e scrise cu litere .ari
e# nu.ele -iecarui *ro-esor, salariul acestuia si 9aloarea i.*o+itului cores*un+ator
stiind ca re*re+inta 1:; din salariu
-# &radele distincte din tabela *ro-esor
&# nu.rul tuturor *ro-esorilor
(# toate )nre&istrrile din tabelul catedra
i# nu.ele *ro-esorilor si salariile ordonate du*a salariu
,# nu.ele si *renu.ele *ro-esorilor care au &radul <CON=
># nu.ele *ro-esorilor care au &radul <AS!ST= si sunt nascuti inainte de 0121021?/0
l# salariul .ini. *entru -iecare &rad
use dbScoala13
create table tcatedra
(cod_catedra char(10) primary key,
nume varchar(25),
profil char(10)
)
create table tprofesor
(cod char (10) primary key,
nume varchar(25),
prenume varchar(25),
data_nast date,
rad char(10),
sef char(10) forein key references tprofesor(cod),
salariu numeric(!),
prima numeric(!),
cod_catedra char(10) forein key references tcatedra(cod_catedra)
)
insert into tcatedra values ("100","matematica","real"),
("101","info","real"),
("102","romana","uman"),
("103","bioloie","real"),
("10!","enle#a","uman")