Sunteți pe pagina 1din 23

Astronomie Biologie Chimie Desen Diverse Drept

Economie Engleza Filozofie Fizica Franceza Geografie


Germana Informatica Istorie Italiana Marketing Matematica
Medicina Muzica Psihologie Romana Romana !paniola
FINANTE - CURSURI
FINANTE CURS 1
Rolul gestiunii financiareGeatiunea financiara urmareste
maximizarea valorii intreprinderii, urmarind
urmatoarele:
1. Maximizarea profitului si a calitatii intreprinderii;
2. Maximizarea valorii implica protectia si
conservarea patrimoniului, respectiv mentinerea lichiditatii (capacitatea intreprinderii de
a-ti plati datoriile la momentul cutrent) si solvailitatii (capacitatea intreprinderii de a-ti
plati datoriile la incheierea exercitiului) firmei;
!. Gestiunea financiara urmareste aplicarea instrumentelor care sa asi"ure o protectie
adecvata impotriva riscurilor (economice, financiare, de faliment)
V # valoarea firmei
t = 1 .. n # durata de viata economica
t # profiturile anuale viitoare
k # rata de actualizare
V # valoarea reziduala, adica ceea ce se asteapta sa se otina la scoaterea din functiune.
$aloarea firmei este influentata in mod pozitiv de profit si de patrimoniul firmei, iar in
sens ne"ativ de riscurile manifestate la nivelul intreprinderii.
%naliza financiara urmareste realizare:
dia"nosticului pe termen scurt prin utilizarea indicatorilor de echiliru financiar, static si
dinamic;
Ultimele referate adaugate
Mihai Eminescu
- Mihai eminescu - student la berlin
Mircea Eliade
- Mircea Eliade - Mioara Nazdravana (mioria!
#asile Alecsandri
- "hirita in #rovintie de Vasile $lecsandri
-e%#unerea subiectului
Emil Girlenu
- &ragoste de viata de 'ack (ondon
Ion $uca Caragiale
- )riumful talentului* (re#roducere! de +on (uca
"aragiale
Mircea Eliade
- ,antasticul in #roza lui Mircea Eliade - (a tiganci
Mihai Eminescu
- -.ersonalitate creatoare/ si -figura a s#iritului
creator/ eminescian
George Calinescu
- Enigma 0tiliei de 1eorge "alinescu - geneza2
subiectul si tema romanului
$iviu Re%reanu
- $rta literara in romanul +on2 - (iviu 3ebreanu
&limpiu 'usfelean
- $utomobilul marii
"auta referat
4criitori romani
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
1 din 23 5/31/2014 11:46 AM
dia"nosticul rentailitatii si al riscului, aici urmarindu-se ratele de rentailitate,
lichiditatea si solvailitatea, dar si indicatori care se refera la riscurile la nivelul
intreprinderii: coeficientul efectului de levier de exploatare, coeficientul efectului de
levier financiar, riscul de faliment va fi evaluat pe aza metodei sconturilor, metodei &ancii
'entrale a (rantei, modelul 'onan-)olden;
urmareste determinarea politicii de finantare pe termen scurt, mediu si lun" (decizia de
investitii * pe termen lun", determinarea surselor de finantare ale ciclului de exploatare *
pe termen scurt).
Analiza indicatorilor de echilibru financiar


Forma bilantului lista
%. %ctive imoilizate (necorporale, corporale, financiare)
&. %ctive ciculante (numite si active curente)
'. 'heltuieli inre"istrate in avans (drepturi asupra unor terti)
+. +atorii ce treuiesc platite intr-o perioada mai mica de un an (pe termen scurt, curente,
temporale)
,. %ctive circulante (curente) nete sau +atorii curente nete: &-'-+-.
(. /otal activ * +atorii curente # 'apitaluri permanente
G. +atorii ce treuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an
). 0rovizioane pentru riscuri si cheltuieli (datorii sau oli"atii)
.. $enituri inre"istrate in avans
1. 'apitaluri si rezerve
Indicatorii
1! Situatia neta adica capitalul propriu
23 # %ctive totale * +atorii totale
daca 23 este pozitiv si crescator, acesta va evidentia o situatie financiara la nivelul
intreprinderii, reflectand o "estiune economica sanatoasa, fiind consecinta reinvestirii unei
parti din profitul net si a altor elemente de acumulare aneasca; aceasta inseamna ca
valoarea firmei creste;
daca 23 este ne"ativ firma se poate afla intr-o situatie de prefaliment, datorita incheierii
cu pierderi a exercitilor anterioare si acoperirii pierderilor prin utilizarea in totalitate a
capitalurilor proprii, partea ramasa neacoperita ramanand in sarcina creditorilor, ca
urmare a asumarii riscurilor de insolvailitate;
daca 23 # 4 este o situatie de echiliru perfect intre datorii si active (nu se poate realiza
in practica, deoarece ar insemna ca nu mai exista capital propriu).
"! Fondul de rulment
(5 # %ctive circulante (curente) * +atorii pe termen scurt
(nevoi temporale) (resurse temporale)
daca (5 este pozitiv inseamna ca activele circulante depasesc datoriile curente, adica exista posiilitatea transformarii in lichiditati a
activelor circulante pe termen scurt, ceea ce permite ramursarea datoriilor si de"a6area unor lichiditati suplimentare; este
considerata o situatie favoraila din punct de vedere al solvailitatii intreprinderii;
daca (5 este ne"ativ inseamna ca activele sunt insuficiente pentru a acoperi ramursarea datoriilor pe termen scurt, reprezentand o
stare de dezechiliru la nivelul firmei si o situatie nefavoraila din punct de vedere al solvailitatii intreprinderii;
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
2 din 23 5/31/2014 11:46 AM
daca (5 # 4 inseamna ca exista echiliru perfect intre activele circulante si datoriile pe termen scurt, fiind o situatie ipotetica.
(5 # 'apital permanent * %ctive imoilizate
(resurse permanente) (nevoi permanente)
daca (5 este pozitiv inseamna ca, capitalul permanent finanteaza o parte din activele circulante, dupa finantarea in totalitate a
activelor imoilizate; aceasta situatie evidentiaza (5 ca o expresie a realizarii echilirului pe termen lun" si ca participare la
realizarea echilirului financiar pe termen scurt;
daca (5 este ne"ativ inseamna ca, capitalul permanent este insuficient pentru acoperirea activelor imoilizate, ceea ce reflecta
otinerea unei parti din resursele temporale pentru acoperirea nevoilor permanente; situatia reflecta un dezechiliru financiar si
poate fi considerata o situatie alarmanta pentru firmele cu activitate industriala ;
daca (5 # 4 inseamna ca, capitalul permanent este e"al cu activele imoilizate, aceasta fiind o situatie ipotetica deoarece treuie sa
existe o armonizare perfecta intre activele imoilizate si capitalul permanent.
+in punct de vedere al structurii capitalului permanent, fondul de rulment are 2 componente:
(r propriu # 'apital propriu * %ctive imoilizate
(5 imprumutat (strain) # (5 * (r propriu
Ne#oia de fond de rulment 5.
3(5 # %ctive circulante (exclusiv activele de trezorerie) * +atorii pe termen scurt (exclusiv pasivele de trezorerie)
%ctive de trezorerie: disponiilitati, valori moiliare de plasament (clasa 7)
0asive de trezorerie: credite (linii de finantare deschise), soldurile creditoare al conturilor la anci
daca 3(5 este pozitiv inseamna ca activele circulante depasesc datoriile pe termen scurt; este considerata o situatie normala numai
daca este rezultatul unei politici de investitii care sa conduca la cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare; in caz contrar
va evidentia un decala6 nefavorail intre lichiditatea stocurilor si a creantelor si exi"iilitatea datoriilor pe termen scurt (relaxarea
incasarilor si ur"entarea platilor);
daca 3(5 este ne"ativ avem de-a face cu un surplus de resurse temporale fata de nevoile temporale; poate fi considerata o situatie
favoraila daca este rezultatul accelerarii rotatiei activelor circulante si al an"a6arii unor datoriipe un termen mai lun", adica se
ur"enteaza incasarile si se relaxeaza platile; 3(5 se transforma in sursa de finantare deoarece va finanta (5 si trezoreria neta; daca
nu este rezultatul accelerarii rotatiei activelor circulante si al an"a6arii unor datoriipe un termen mai lun", atunci situatia va fi
nefavorailaexista chiar riscul unor rupturi in activitatea de aprovizionare, de reinnoire a stocurilor si de realizare a productiei.
Trezoreria neta 6.
/3 # (5 * 3(5
sau /3 # %ctive de trezorerie * 0asive de trezorerie
CURS "
daca trezoreria neta este pozitiva atunci se inre"istreaza un excedent de finantare datorita desfasurarii unei activitati eficiente,
iar imo"atirea trezoreriei arata ca intreprinderea dispune de lichiditati suficiente, care ii vor permite ramursarea datoriilor, dar
si realizarea unor plasamente eficiente atat pe piata monetara, cat si pe cea financiara. .n acest context intreprinderea se ucura de
autonomie financiara pe termen scurt.
daca trezoreria neta este ne"ativa atunci firma se confrunta cu o stare de dezechiliru financiar, apare un deficit monetar, care va fi
acoperit pe seama unor noi resurse monetare (credite pe termen scurt sau de trezorerie). %ceasta arata ca intreprinderea depinde
de resurse financiare externe. .n cazul in care se apeleaza la resurse financiare externe, firma va fi interesata sa alea"a acele surse
ce se caracterizeaza prin cel mai mic cost posiil. .deal ar fi ca acoperirea deficitului sa se realizeze prin utilizarea mai multor tipuri
de surse de finantare. %tunci cand trezoreria neta este ne"ativa se limiteaza autonomia financiara pe termen scurt, dar nu apare
implicit starea de insolvailitate.
- tipuri de credite pe termen scurt: credite ancare (8), credite de afacturare, scontare de efecte de comert, avalizare, leasin";
daca trezoreria neta este e"ala cu 4, aceasta este o situatie ipotetica deoarece reflecta un echiliru perfect intre resurse si nevoi,
fondul de rulment permite finantarea inte"rala a nevoii de fond de rulment, evitandu-se astfel dependenta de surse de finantare
externe.
Analiza $e baza echilibrului financiar
- acest tip de analiza se azeaza pe o noua conceptie a intreprinderii, aceea ca intreprinderea este acea entitate economica
si financiara care indeplineste urmatoarele functii:
(unctia de productie 1.
(unctia de consum 7.
(unctia de personal (resurse umane) 5.
(unctia de investire si dezinvestire 6.
- dezinvestire: apare spre sfarsitul duratei de viata a investitiei, atunci cand valoarea aceteia se apropie de 4, dar ea mai poate aduce
venituri, si anume valoarea reziduala prin vanzarea sau scoaterea din functie a investitiei (utila6, etc.)
(unctia de finantare 8.
(unctia de repartitie. 9.
1-2-! * functia de exploatare
Ciclul de e%$loatare * are 9 faze:
achizitia si stocarea (materiilor prime, materialelor, comustiililor, etc.) 1.
productia sau faricare 7.
stocarea produselor finite si comercializarea lor 5.
incasarea vanzarilor. 6.
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
3 din 23 5/31/2014 11:46 AM
:iectul analizei functionale il reprezinta cunoasterea diferitelor implicatii ale operatiilor realizate de intreprindere asupra
trezoreriei, respectiv cunoasterea platilor imediate cu scadente certe si impactul direct asupra trezoreriei, dar si cunoasterea creditelor
acordate sau otinute.
%ctiv imoilizat ( marime ruta) 'apital propriu
%mortizare
%ctiv circulant +atorii financiare
+atorii pe termen scrt
%ctivului imoilizat (rut) ii corespunde functia de investire si dezinvestire. (unctia de investire va "rupa elementele de activ
imoilizat in functie de caracterul acestora in:
- active imoilizate de exploatare
- active imoilizate in afara exploatarii (imoilizari financiare, cladiri administrative).
%ctivului circulant ii corepunde functia de exploatare. (unctia de exploatare va "rupa activele circulante in:
- active circulante de exploatare
- active circulante in afara axploatarii
- active de trezorerie
'apital propriu - %mortizare - +atorii financiare * le corespunde functia de finantare. (unctia de finantare va "rupa elementele
indiferent de scadenta lor.
+atoriilor pe termen scurt (furnizori, salariati, actionari) le corespunde functia de exploatare. ,lementele de datorii pe termen scurt
se vor clasifica in:
- datorii de exploatare
- datorii in afara exploatarii
- pasive de trezorerie.
.n acest contex fondul de rulment se poate determina:
(5 # %', - %'%, - %/ * +, * +%, - 0/
%', # active circulante de exploatare
%'%, # active circulante in afara exploatarii
%/ # active de trezorerie
+, # datorii de exploatare
+%, # datorii in afara exploatarii
0/ # pasive de trezoreria
3evoie de fond de rulment se imparte in:
- nevoie de fond de rulment de exploatare (3(5,)
3(5, # %', - +,
- nevoia de fond de rulment in afara exploatarii (3(5%,)
3(5%, # %'%, - +%,
/inand cont ca 3(5 # 3(5, - 3(5%,, se verifica, ca /3 # %/ * 0/
pentru ca activitatea sa fie considerata de exploatare, de aza treuie ca 3(5, sa fie mai mare decat 3(5%,.
Analiza rezultatelor intre$rinderii
2e realizeaza pe aza elementelor cuprinse in contul de profit si pierdere, "rupate pe doua mari cate"orii (venituri si cheltuieli). %tat
cheltuielile, cat si veniturile sunt clasificate in:
- cheltuieli si venituri de exploatare
- cheltuieli si venituri financiare
- cheltuieli si venituri extraordinare.
amortizarea este o cheltuiala nemonetarp, neplatiila, din acest motiv face parte din cheltuielile de exploatare, ea nu influenteaza
trezoreria
provizioanele sunt venituri nemonetare, neincasaile, la randul lor ele nu influenteaza trezoreria
venituri din cesiunea elementelor de activ sunt venituri din exploatare, ele se refera la diferentele dintre pretul la care este vandut
activul respectiv si valoarea ramasa de amortizat. .n cazul in care aceasta difenta este ne"ativa vorim valoare neta contaila (8).
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
4 din 23 5/31/2014 11:46 AM
0e aza elementelor din contul de profit si pierdere se pot calcula sodurile intermediare de "estiune.
&ar'a comerciala (&C) caracterizeaza intreprinderile cu activitate de comert, valoarea otinuta fiind influentata de politica de vanzare
promovata de firma in cauza.
M' # venituri din vanzarea marfurilor * costurile de cumparare (otinere) a marfurilor respective
daca M' este ne"ativ inseamna ca s-a cumparat marfa, dar nu s-au incasat anii din vanzare (8)
*roductia e%ercitiului (*E)
0, # productia vanduta (cifra de afaceri - '%) productia stocata productia de imoilizari
+aloarea adaugata (+A)
$% # M' - 0, * consumul extern (de la terti)
CURS ,
valoarea adau"ata are importanta deoarece prin a"re"area la nivel macro se otine produsul
inter rut (0.&);
ea reprezinta un criteriu pentru aprecierea aportului specific al intreprinderii la formarea
productiei;
este un indicator mai sintetic decat cifra de afaceri si productia otinuta;
este un criteriu de apreciere a cresterii valorii intreprinderii, deoarece evidentieaza
evaluarea cresterii reale prin luarea in calcul a ratei inflatiei sau a deflatorului;
valoarea adau"ata masoara "radul de inte"rare al intreprinderii, tinandu-se seama de
raportul ;
ea evidentiaza structura exploatarii prin utilizarea ratelor de repartizare a valoii adau"ate,
astfel raportand fiecare element (remunerarea fiecarui participant) la valoarea adau"ata
vom otine modalitatea de distriuire a veniturilor "loale catre participantii la activitate;
reflecta "radul de utilizare a factorilor de productie, deoarece se poate constata ca pentru
acelasi nivel al valorii adau"ate, cu o structura de exploatare identica, utilizarea factorilor
de productie este diferita;
astfel se poate evidentia randamentul echipamentelor de lucru ca raport intre
sau se poate evidentia intensitatea capitalistica :
; cu cat randamentul muncii va fi mai mare, cu atat intensitatea
capitalistica va fi mai puternica, iar randamentul imoilizarii va fi mai mare.
E%cedentul brut de e%$loatare (E-E)
,&, # $% - 2uventii de exploatare * 'heltuieli de personal- .mpozite, taxe, varsaminte
asimilate
excedentul rut de exploatare exprima acumularea ruta din activitatea de exploatare, luand in calcul operatiile le"ate strict de
productia industriala, activitatea comerciala sau de prestarea unor servicii;
se poate urmari rolul acestui indicator astfel:
- este o masura a performantelor economice inre"istrate de intreprindere, deoarece poate fi utilizata in cadrul rentailitatii
economice;
- este un indicator independent de politica financiara, de politica de dividende, de politica de finantare, de elemente
extraordinare;
- indicatorul este o resursa importanta pentru intreprindere, deoarece poate fi privit ca o resursa potentiala de trezorerie,
respectiv un cash-flo; potential de exploatare.
Rezultatul e%$loatarii (RE)
5, # ,&, - alte venituri de exploatare * alte cheltuieli de exploatare
Rezultatul financiar (RF)
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
5 din 23 5/31/2014 11:46 AM
5( # venituri financiare * cheltuieli financiare
Rezultatul curent (RC)
5' # 5, 5(
Rezultatul brut (R-)
5& # 5' 5ezultatul extraordinar
Rezultatul net (RN)
53 # 5& * .mpozitul pe profit
rezultatul rut este considerat a fi e"al cu rezultatul impozail pentru usurarea calculului; daca apar cheltuieli nedeductiile din punct
de vedere fiscal si venituri neimpozaile se va determina rezultatul impozail, iar impozitul pe profit se va determina prin aplicarea
cotei de impozit aferenta la rezultatul impozail.
*rofitul im$ozabil (rezultatul im$ozabil) . R- / cheltuieli nedeductibile din $unct de #edere fiscal #enituri neim$ozabile
0e aza soldurilor intermediare de "estiune vom evidentia ca$acitatea de autofinantare (CAF). 0entru determinarea capacitatii de
autofinantare se vor utiliza doua metode:
1. Metoda de"resiva : evidentiaza calcularea '%( ca diferenta intre veniturile incasaile si cheltuielile platiile.


,&,
/ alte venituri de exploatare (fara venituri din reluarea provizioanelor de exploatare, fara veniturile din cedarea<cesiunea activelor, fara
venituri din repartizarea suventiilor de exploatare)
0 alte cheltuieli de exploatare (fara amortizari si provizioane constituite, fara valoarea neta contaila a elementelor de activ cedate)
/ venituri financiare (fara venituri din utilizarea provizioanelor financiare)
0 cheltuieli financiare (fara cheltuieli pentru constituirea provizioanelor financiare)
/ venituri extraordinare
0 cheltuieli extraordinare
0 impozit pe profit
. CAF
2. Metoda aditiva: eidentiaza elementele contaile care nu "enereaza fluxuri monetare, in acest caz se porneste de le rezultatul net
la care vor fi adau"ate toate cheltuielile neplatiile sau calculate si se vor scadea veniturile calculate.

53
/ amortizari si provizioane constituite
/ valoarea net contaila a elementelor de activ cedate
0 venituri din utilizarea provizioanelor
0 venituri din cesiunea<cedarea activelor
0 venituri din repartizarea suventiilor de exploatare
. CAF
'apacitatea de autofinantare dupa repartizarea dividendelor poarta denumirea de autofinantare gloobala!
%G # '%( * dividendelor distriuite
relatia de calcul este valaila numai in tarile =niunii ,uropene, deoarece repartizarea profitului imraca forma urmatoarele forme:
rezerve si dividende, iar participarea salariatilor la profit este considerata o cheltuiala deductiila din punct de vedere fiscal si nu o
forma de repartizare a profitului
autofinantarea are doua forme:
autofinantare de mentinere: include sursele din care urmeaza sa se realizeze in viitor cheltuieli pentru mentinerea potentialului
productiv a nivelului atins de intreprindere prin reinnoirea mi6loacelor de productie si acoperirea riscurilor de exploatare. 2ursele
incluse sunt: amortizarea si provizioanele
a.
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
6 din 23 5/31/2014 11:46 AM
autofinantare neta: este acea parte din autofinantarea ruta care se formeaza pe seama surselor proprii peste necesarul cerut de
refacerea capitalurilor investite.
b.
capacitatea de autofinantare prezinta importanta deoarece constituie un mi6loc si"ur de finantare, fiind o sursa independenta si
staila, evidentiaza autonomia intreprinderii, respectiv "radul de autonomie financiara si permite diminuarea indatorarii si implicit
reducerea cheltuielilor financiare.
Analiza $ragului de rentabilitate ($unct mort1critic)
.n analiza pra"ului de rentailitate treuie sa tinem seama de cheltuielile fixe si cele variaile, deoarece cheltuielile variaile variaza
direct proportional cu cifra de afaceri, pe cand cele fixe nu sunt influentate de modificarea cifrei de afaceri. %naliza pe aza pra"ului de
rentailitate ne ofera posiilitatea de a da raspunsuri la mai multe intreari:
'are este cifra de afaceri corespunzatoare pra"ului de responsailitate8 1.
'are este cifra de afaceri atunci cand se doreste otinerea unui anumit profit8 7.
'are este cifra de afaceri necesara pentru a se otine un anumit profit in conditiile in care costurile fixe cresc8 5.
unde: M'$ # mar6a asupra cheltuielilor variaile in marime procentuala
M'$ # '% * '$
se poate determina un pra" de rentailitate in zile, acesta semnificand data la care va fi atins pra"ul de rentailitate:
E%em$lu : societate comerciala a ine"istrat o cifra de afaceri de 9444 milioane lei, cheltuielile variaile reprezentand >4?, iar cheltuielile
fixe 244 milioane lei. +eterminati:
'ifra de afaceri pentru care profitul este 4. a.
0rofitul ce poate fi realizat la o crestere a cifrei de afaceri cu 14 ?. b.
'ifra de afaceri necesara pentru a se otine profit de @44 milioane lei. c.
'ifra de afaceri necesara pentru mentinerea profitului din perioada curenta in conditiile in care cresterea cheltuielilor fixe a fost de
74?.
d.
.ndicator 0erioada curenta ? a c +
'% 9444 1444 9944 9744 9744
- '$ !244 >4 >44 !724 !A44 !A44
# M'$ >44 24 244 >>4 B44 B44
- '( 244 244 244 244 !44
# 03 A44 4 A>4 @44 A44
milioane lei
la punctul c:
Ca nivelul firmei vor fi evaluate mai multe cate"ori de riscuri:
5iscul economic: este evaluat prin coeficientul efectului de le#ier al e%$loatarii (CE2E) 1.
- poate fi determinat prin trei relatii:
a.
3 aceasta relatie se utilizeaza atunci cand se cunosc date privind dinamica activitatii la nivelul firmei.
.
cu cat coeficientul are o valoare mai mare, iar intreprinderea are cheltuieli fixe mari cu atat ea este mai riscanta si se poate adapta
mai "reu la modificarile pietei in acest context ea treuie sa otina un rezultat suficient de mare, care sa ii permita remunerarea
actionarilor, dar sa si includa o prima de risc.
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
7 din 23 5/31/2014 11:46 AM
c.
cu cat '% depaseste mai mult '% cu atat firma inre"istreaza un risc mai mic, iar flexiilitatea ei creste;
cu cat coeficientul este mai mare decat 1 cu atat cresterea cifrei de afaceri "enereaza profit;
este "rav daca coeficientul este mai mic decat 1, deoarece rentailitatea activitatii de exploatare este scazuta.
5iscul financiar: este evaluat pe aza coeficientul efectului de le#ier financiar (CE2F) care masoara modificarea relativa a
rezultatului curent inainte de impozitare la o modificare relativa a rezultatului din exploatare, sau dupa caz modificarea cifrei de
afaceri.
7.
- se poate detemina dupa doua formule:
a.
.
'ei doi coecicienti pun in evidenta coeficientul efectului de le#ier combinat (CE2C)

5iscul de faliment. 5.


4iagnosticul financiar $e baza ratelor de rentabilitateCa nivelul intreprinderii pot fi puse in evidenta mai multe rate de rentailitate, de structura sau de rotatie. ,le se pot determina ca
raport intre efecte si eforturi si pot fi exprimate in procente, in zile sau in marimi asolute.
5ata de rentailitate are trei forme:
5ata de reantailitate comerciala 1.
5ata de reantailitate economica 7.
5ata de reantailitate financiara 5.
5atele de reantailitate permit compararea perfomantelor industriale si comerciale ale firmelor.
5ata de rentailitate comerciala apreciaza randamentul diferitelor stadii ale activitatii intreprinderii la formarea rezultatelor; se
determina ca raport intre diverse mar6e de acumulare aneasca si cifra de afaceri sau valoarea adau"ata.
1.
CURS 5
Ratele de rentabilitate comerciala
rentailitatea comerciala se determina ca raport intre mar6a comerciala si cifra de afaceri
sau valoarea adau"ata
5entailitatea economica masoara eficienta mi6loacelor financiare si materiale alocate activitatii intreprinderii. 2e poate determina: 7.
unde ,&./ reprezinta excedentul rut de exploatare inainte de deducerea cheltuielilor cu doanda si a impozitului pe profit
%, * reprezinta activul economic si se determina dupa formula urmatoare:
unde in calculul 3(5 se iau in calcul atat activele de trezorerie, cat si pasivele de trezorerie.
%, se poate calcula si dup formula:
se mai poate determina rata de rentailitate economica luand in calcul excedentul rut de exploatare:
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
8 din 23 5/31/2014 11:46 AM
- deoarece in calculul ,&, nu au fost luate in calcul amortizarile, aceasta rata are avanta6ul de a nu fi afectata de politica de
amortizare practicata;
in termeni reali rentailitatea economica treuie sa depaseasca rata inflatiei, deoarece intreprinderea treuie sa isi mentina
sustanta economica, de aceea rata rentailitatii economice treuie sa depaseasca rata inflatiei, ea treuie sa remunereze capitalul
investit, cel putin la nivelul ratei medii de randament din economie (rata medie a doanzii), dar sa acopere si riscul economic si
financiar pe care si-i l-au asumat actionarii si creditorii:
- daca 5ata reala # 5ata nominala (otinuta din calcule) -
- daca 5ata reala #
(5elatiile lui (ischer)
rentailitatea economica treuie sa permita intreprinderii reinnoirea si cresterea activitatii sale, intr-o perioada cat mai scurta,
urmarind ca raportul intre ,&, si activele imoilizate sa fie
reantailitatea economica se poate determina si ca o rata a profitului net:
- in acest caz este o rata neta de impozit, fiind dependenta de strate"ia de finantare si "radul de indatorare al
intreprinderii;
rentailitatea economica se poate otine prin doua strate"ii comerciale opuse:
: politica de pretuti inalta, cu o mar6a ruta mare, dar cu o rotatie lenta a capitalului. a.
: politica de pretuti 6oasa, cu o mar6a ruta scazuta, dar cu o rotatie accelerata a capitalului. b.
rentailitatea economica se mai poate calcula dupa formula:
- daca descompunem renrailitatea economica in doi factori vom evidentia: rata mar6ei nete de acumulare ( ) si
coeficientul de rotatie ( );
- rentailitatea economica poate fi influentata sau ameliorata prin:
a) cresterea ratei mar6ei nete care se va realiza prin cresterea vanzarilor si diminuarea cheltuielilor platiile;
) cresterea coeficientului de rotatie a capitalului economic ce se realizeaza prin diminuarea investitiilor si optimizarea
stocurilor si a creditului client.
rentailitatea economica poate evidentia costul surselor de finantare, in acest caz putem determina o rentailitate economica ca
medie aritmetica ponderata a surselor de finantare:
- unde reprezinta un cost al capitalului propriu si reprezinta costul datoriilor. .n cazul acestei formule se
folosesc datele din anul de aza.
de asemenea rentailitatea economica poate sa evidentieze productivitatea activelor economice, utilizandu-se rata mar6ei nete asupra
valorii adau"ate, randamentul imoilizarilor si coeficientul investitiilor.
5atele de rentailitate financiare: masoara capacitatea intreprinderii de a de"a6a profitul net prin utilizarea capitalului propriu.
5entailitatea financiara reflecta scopul final al activitatii economice, deoarce evidentiaza remunerarea actionarilor prin dividende si
prin cresterea rezervelor. 5entailitatea financiara treuie sa evidentieze rentailitatea factorului munca corelat cu structura
investitiilor si cu randamentul investitiilor:
5.
- reprezinta efectul de levier;
- reprezinta levierul si reprezinta ratul levierului.
3ota: si sunt nete de impozit pe profit (au fost impozitate)
daca D atunci indatorarea are efecte pozitive asupra activitatii intreprinderii, deoarece va creste cu fiecare procent
de crestere al indatorarii. .n acest caz efectul de levier imraca forma efectului Epar"hie de indatorareF;
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
9 din 23 5/31/2014 11:46 AM
daca G atunci cresterea indatorarii va avea un efect ne"ativ asupra , deoarece cu fiecare procent al indatorarii
se va diminua cu diferenta dintre si . .n acest caz efectul de levier se numeste efect Ede maciucaF.
0e aza acestor relatii putem evidentia si efectul fiscalitatii asupra . %stfel daca intreprinderea este profitaila fiscalitatea
(impozitul pe profit) va atenua efectul de levier. +aca intreprinderea este neprofitaila, fiscalitatea nu influenteaza . .n cazul unei
intreprinderi indatorate poate fi mai mare decat , pe cand in cazul unei intreprinderi se poate a6un"e la relatia # . +e
aceea cresterea se poate otine prin cresterea indatorarii. .n cazul societatilor pe actiuni treuie sa cunoastem doi indicatori, care au
importanta pentru actionarii ma6oritari sau minoritari:
- pentru firmele cotate la ursa se poate determina randamentul ursier al actiunilor; pentru a masura reactia ursiera se
poate determina coeficientul de capitalizare ursiera: , unde '& este cursul ursier al unei actiuni.
%cest indicator masoara de cate ori investitorii sunt dispusi sa cumpere profitul per actiune, permitand comparatii ale
firmelor ce-si desfasoara activitatea in acelasi sector. 'u cat 5,0 (indicator extern) este mai mare cu atat exista
posiilitatea de crestere economica;
- pe lan"a 0,5 se mai poate determina profitul per actiune: .
E%em$lu 0ornind de la urmatoarele elemente determinati ca raport si ca medie aritmetica ponderata, si evidentiati efectul de
levier; comparati rata inflatiei de 24? cu si cu . 'omentati corelatia dintre si rata inflatiei.
+in contul de profit si pierdere se cunosc urmatoarele date:
vanzari de marfuri: >922
productia vanduta: 1741>A
cumparari de materii prime: 14>194
alte cumparari si cheltuieli externe: 1B4>9
cheltuieli de personal: 19244
amortizari de exploatare: 21>9
venituri din cesiunea elementelor de activ: 1@22
cumparari de marfuri: @!!2
doanzi platite: 2B4>
venituri financiare: 7>
impozit pe profit: se calculeaza cu o cota de 14?.
+in ilant se cunosc urmatoarele date:
%ctiv imoilizat: 27B94
2tocuri: !4449
'lienti: A9B9
'apitaluri proprii: 24A1A
+ividende datorate: 944
+atorii pe termen scurt: !1@>9
.mprumuturi pe termen lun": BA!>.
M' # venituri din vanzarea marfurilor * costul de cumparare al marfurilor
# >922 * @!!2
# 14B4
0, # 1471>A
$% # M' - 0, * consumuri externe (de la terti)
# 14B4 - 1741>A * 14>194 * 1B4>9
# 29472
,&, # $% * cheltuieli de personal
# 29472 - 19244
# B>72
5, # ,&, - alte venituri de exploatare * alte cheltuieli de exploatare
# B>72 - 1@22 * 21>9
# B!B4
5( # venituri financiare * cheltuieli financiare
# 7> * 2B4>
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
10 din 23 5/31/2014 11:46 AM
# - 2>74
5' # 5, 5(
# B!B4 * 2>74
# A794 (rezultatul rut)
.mpozit pe profit # A794H14? # A79
03 # 5' * .mpozit pe profit
# A794 * A79
# 7>>A
,&./ # venituri totale * cheltuieli (exclusiv cheltuielile cu doanda si cu impozitul pe
profit
# >922 - 1741>A - 1@22 -7> * @!!2 * 14>194 * 19244 * 1B4>9 * 21>9
# B99>
3(5 # !4449 - A9B9 * 944 * !1@>9
# 9!19
%, # .milizari - 3(5 sau %, # I - I
# 27B94 - 9!19 # 24A1A - BA!>
# !4279 # !4279
#
#
#
G efectul de levier este efecet Ede maciucaF si indatorarea are efect ne"ativ asupra valorii intreprinderii deoarece
se diminueaza pe masura ce creste "radul de indatorare.
5ata reala a rentailitatii economice #
si 5ata reala a rentailitatii financiare #
in termeni reali firma otine un profit redus care nu ii este sufucient pentru a-si achita datoriile si pentru a se dezvolta.
CURS 6
Ratele structurii financiare


5atele structurii financiare sunt de trei tipuri:
%. Ratele echilibrului financiar: reprezinta expresia realizarii echilirului financiar pe
termen lun" si a echilirului functional, evidentiind existenta sau inexistenta fondului
de rulment, nevoii de fond de rulment si a trezoreriei nete. .n acest sens vom avea
urmatoarele "rupe de rate:
1. 5atele de finantare: care evidentiaza modalitatea de finantare a investitiilor, ce pot fi
strate"ice, de modernizare, de exploatare sau de echiliru. 2e pot determina
urmatoarele rate:
a. Rata de finantare a imobilizarilor (rata fondului de rulment)
sau
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
11 din 23 5/31/2014 11:46 AM
aceasta rata poate inre"istra valori supraunitare, ceea ce inseamna ca totalitatea activelor
imoilizate este finantata din resurse permanente, iar cresterea valorii raportului va
semnifica o ameliorare a structurii de finantare. 5educerea valorii raportului exprima o
deteriorare a situatiei, deoarece vor treui "asite noi posiilitati de finantare, ceea ce
inseamna cresterea costului finantarii
se mai poate determina rata fondului de rulment
$ro$riu :
acest raport treuie sa fie supraunitar, astfel
incat imoilizarile sa se finanteze numai pe seama
capitalurilor proprii
Rata de autofinantare a in#estitiilor
evidentiaza sau masoara valoarea investitiilor
autofinantate
c. Rata de finantare a ne#oii de fond de rulment
de e%$loatare
raportul se considera ca este satisfacator daca (5 reprezinta aproximativ 2<! din stocuri;
ca dezavanta6 specific este utilizarea unui element static (5 si a unui elemet dinamic 3(5.
2. 5atele de lic6iditate (trezorerie): caracterizeaza situatia financiara a intreprinderii,
pornind de la capacitatea acesteia de a-si onora datoriile. ,le sunt:
a. Rata lichiditatii generale ($atrimoniale)
reflecta capacitatea de plata pe care o are intreprinderea pe aza transformarii in lochiditati
a activelor circulante
se considera un rezultat un acea valoare cuprinsa intre 2 si 2,7
daca valoarea este supraunitara intreprinderea va avea capacitatea pe termenscurt de a-si
onora oli"atiile de plata, ceea ce pentru anca reprezinta un "rad de si"uranta in cazul
acordarii sau reinnoirii creditului
cu cat raportul este mai mare decat 1, cu atat intreprinderea nu se va confrunta cu
imposiilitatea platii datoriilor.
. Rata lichiditatii reduse
sau
valoarea acestui raport treuie sa fie cuprinsa intre 4,> si 1, in cazul in care se inre"istreaza o
valoare supraunitara atunci stocurile nu sunt finantate prin datorii pe termen scurt, ci prin
avansuri primite de la clienti, care nu aduc costuri financiare. .n "eneral insa raportul este mai
mic decat 1 si nu produce disfunctionalitati daca intreprinderea realizeaza o "estiune
sanatoasa a trezoreriei.
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
12 din 23 5/31/2014 11:46 AM
c. Rata lichiditatii imediate
semnifica capacitatea de plata imediata a datoriilor firmei si se considera un rezultat
mutumitor daca valoarea raportului este mai mare de 4,!.
d. Rata sol#abilitatii
se considera o valoare normala atunci cand raportul este mai mare de 1,7
&. Ratele de indatorare: aceste rate se folosesc in analiza lichditate-exi"iilitate,
evidentiind "radul de indatorare pe care il are intreprinderea. 2e pot determina
urmatoarele rate:
1. Coeficientul de indatorare (le#ier)
este o rata care arata autonomia financiara a firmei, indicand "radul in care an"a6amentele pe
termen scurt si lun" sunt "arantate de catre capitalurile proprii;
cu cat coeficientul este mai mare decat 1, cu atat intreprinderea va depinde de resurse
financiare externe, iar in cazul in care este mai mic decat 1, anca va acorda in continuare
credite societatii.
2. Rata datoriilor financiare
se considera ca anca poate credita in continuare firma daca valoarea raportului este mai mica
de 4,7
!. Rata ca$acitatii de im$rumut
'. Ratele $ri#ind structura elementelor de acti# si $asi# acestea evidentiaza durata
de rotatie sau viteza de rotatie a elementelor de activ si pasiv. +e aceea pentru
fiecare element de activ sau pasiv putem determina rate de rotatie (cinetice) care
exprima numarul de zile de recuperare a elementelor in cauza prin cifra de afaceri. .n
mod "eneral:

pornind de la relatia de mai sus putem determina indicatorii de echiliru financiar determinati
in numar zile de recuperare prin cifra de afaceri:
-ugetele intre$rinderii
0rocesul u"etar are rolul de a orienta activitatea tuturor compartimentelor firmei spre
aceleasi oiective: rentailitate, lichiditate, diminuarea riscului.
&u"etul realizeaza armonizarea activitatea desfasurata in compartimentele firmei,
deoarece fiecare compartiment isi va re"asi activitatea cel putin in pro"noza unui u"et. 0e
ansamlu planificarea financiara treuie sa prezinte cat mai multe avanta6e. Ca nivelul
intreprinderii u"etele pot fi elaorate de oicei anual, exista insa si u"ete pe o perioada mai
lun"a (planul de finantare) sau pe o perioada mai mica de un an (u"etul de trezorerie).
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
13 din 23 5/31/2014 11:46 AM
2istemul u"etar cuprinde urmatoarele tipuri de u"ete:
1. &u"etul de orientare "enerala, pe termen lun".
2. &u"ete anuale, specifice diverselor activitati ale firmei (u"etul
aprovizionarii, productiei, desfacerii, pulicitatii, etc.).
!. &u"etul rezultative care sunt intocmite pornind de la prevederile
u"etelor anuale (u"etul de trezorerie).
Ca nivelul firmei exista u"ete orientative sau secundare si u"ete principale
(coordonatoare). =nele u"ete au caracter imperativ, pro"nozele realizate neputand fi depasite
sau cu caracter facultativ sau orientativ, previziunile lor putand fi modificate. .n cadrul
sistemuluiu"etar, cea mai mare importanta o are u"etul trezoreriei, care este un u"et
rezultant, iar daca la nivelul lui nu se realizeaza echilirul dintre incasari si plati vor fi facute
corectii la nivelul tuturor celolalte u"ete.
-ugetul de trezorerie

- porneste de la realizarea unui echiliru intre incasarile si platile certe, oiectivele
"estiunii trezoreriei fiind:
1. %si"urarea disponiilitatilor de finantare la cel mai mic cost posiil.
2. 'resterea operativitatii incasarii clientilor, fara a afecta polica fata de acestia.
!. ,salonarea echitaila a termenelor de plata a oli"atiilor intreprinderilor.
9. :ptimizarea utilizarii excedentului de trezorerie, in conditii de rentailitate,
lichiditate si risc minim
Elaborarea bugetului de trezoreri
- u"etul de trezorerie are ca functiune previziunea incasarilor si platilor, pornind de
la planificarea cheltuielilor platiile si a veniturilor incasaile;
- u"etul de trezorerie urmareste asi"urarea permanenta a capacitatii de plata a
intreprinderii, urmarind sincronizarea incasarilor cu platile;
- se elaoreaza pe aza a ! documente de sinteza:
ilantul exercitiului incheiat
ilantul previzional
contul de profit si pierdere
- este un u"et indicativ, fiind rezultanta previziunii celorlalte u"ete;
- se poate intocmi anual, semestrial, trimestrial, lunar, zilnic
0reviziunea incasarilor si a platilor: fazele elaorarii u"etului de trezorerie prin metoda
incasari-plati sunt:
1. 0reviziunea incasarilor
2. 0reviziunea platilor
!. +eterminarea si acoperirea soldurilor de trezorerie rezultate din compararea incasarilor
cu platile, faza ce cuprinde urmatoarele operatiuni:
a. determinarea soldurilor de trezorerie inainte de acoperirea deficitului;
. acoperirea prin credite a deficitului de trezorerie;
c. determinarea si elaorarea u"etului de trezorerie definitiv.
9. determinarea soldului trezoreriei si plasarea excedentului.
CURS 7
8estiunea financiara $e termen scurt
0Continutul gestiunii ciclului de e%$loatare0
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
14 din 23 5/31/2014 11:46 AM

Gestiunea ciclului de exploatare este partea cea mai importanta a "estiunii financiare,
pentru ca are ca oiectiv cresterea rentailitatii activitatii financiare, in conditiile diminuarii
riscului economic si financiari. %tin"erea oiectivului de crestere a rentailitatii activelor
circulante presupune realizarea ciclului de exploatare prin utilizarea unui volum redus de active
circulante, volum ce este influentat de anumiti factori, cum ar fi:
nivelul productiei, aprovizionarii, desfacerii;
cheltuielile de productie si viteza de rotatie a activelor circulante.
+aca cresterea volumului nivelului aprovizionarii, productiei si desfacerii este insotita si de o
crestere a activelor circulante, "estiunea financiara a ciclului de exploatare presupune ca sporul
de productie otinut sa-l depaseasca pe cel al activelor ciculante.
5educerea cheltuielilor poate avea dulu efect favorail: cresterea rentailitatii si micsorarea
volumului activelor circulante.
.n ceea ce priveste viteza de rotatie, accelerarea ei duce la o diminuare a volumului activelor
circulante si o crestere a "radului de lichiditate. .ncetinirea ei duce la imoilizari de fonduri,
suplimentare.
*asi#ele circulante

5entailitatea pasivelor circulante este influentata de reducerea costurilor de procurare a
resurselor si de cresterea preponderentei surselor atrase. 0entru a raspunde nevoii de diminuare
a riscului, "estiunea activelor circulante urmareste:
eliminarea rupturii de stoc;
eliminarea lipsei de lichiditate;
eliminarea intrepunerilor accidentale in desfasurarea activitatii.
/oate aceste trei scopuri se realizeaza prin constituirea unui stoc de si"uranta.
0entru pasivele circulante reducerea riscului presupune reducerea sau eliminarea deficitelor
de capitalurilor temporar liere, care sunt solicitate de ciclul de exploatare si cresterea
autonimiei financiare a ciclului de exploatare, urmarindu-se determinarea sau existenta fondului
de rulment pentru ca firma sa realizeze in si"uranta echilirul financiar pe termen scurt.
Gestiunea ciclului de exploatare presupune:
1. determinarea necesarului de active circulante: nivelul activelor circulante se
fundamenteaza in principal pe vanzarile previzionate, in functie de raportul vanzari si nivel
al activelor circulante necesar realizarii cifrei propusa. %stfel in cadrul politicii activelor
circulante vom avea ! politici:
a. *olitica ofensi#a care presupune indiferenta fata de risc, fiind promovata de acei
mana"eri ce urmaresc cresterea cifrei de afaceri prin utilizarea unor stocuri minime.
%ceasta politica se azeaza pe existenta mai multor riscuri le"ate de: lipsa de stoc, lipsa
de lichiditati, lipsa de (in)solvailitate, mizandu-se pe otinerea unei rentailitati mari
cauzata de o accelerare a rotatiei activelor circulante si pe o crestere a "radului de
lichiditate al activelor circulante.
. *olitica defensi#a (a conducatorilor $rudenti) se caracterizeaza prin aversiune fata de
risc, iar cifra de afaceri se realizeaza cu stocuri si lichiditate ridicate. 3u se accepta
riscul rupturii de stoc curent, chiar daca se otine o rentailitate redusa. 0entru orice
crestere a cifrei de afaceri vor creste si stocurile ce asi"ura continuarea activitatii
(stocurile de si"urantp si cele curente).
c. *olitica echitabila armonizeaza relatia contradictorie dintre rentailitate si risc, iar
cresterea volumului cifrei de afaceri se realizeaza cu un stoc a carui marime corespunde cu
cea a cifrei de afaceri propusa. .n acest caz stocul de si"uranta se va determina la acel
nivel ce e"alizeaza costul ruturii de stocuri cu costurile excesive ale stocurilor peste nivelul
maxim.
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
15 din 23 5/31/2014 11:46 AM
2. stailirea surselor de finantare a ciclului de exploatare3.
0entru pasivele circulante se pot determina ! tipuri de politici:
1. *olitica agresi#a finantarea activelor circulante se azeaza numai pe resurse ciclice
posiile de a fi moilizate (credite pe termen scurt, datorii de exploatare), resurse ce sunt
caracterizate prin costuri reduse, dar prezinta nesi"uranta in reinnoirea lor (modificarea
ratelor de doanda a termenelor de ramursat, etc.).
2. *olitica defensi#a finantarea activelor circulante se realizeaza numai din resurse proprii
permenente ce sunt caracterizate prin costuri de procurare mari, dar prezinta o acoperire
suficienta impotriva riscurilor de reinnoire a creditelor si de crestere a ratei doanzii.
!. *olitica neutra se azeaza pe sincronizarea perfecta a scadentelor activelor circulante cu
cea a pasivelor circulante, rentailitatea si riscul au aceeasi marime, dar sensuri contrare,
ele neutralizandu-si efectele. 0olitica se azeaza pe existenta unui fond de rulment minim
la nivelul unei cresteri minime consolidate a nevoii de fond de rulment, astfel incat
diferenta sau fluctuatia nevoii de fond de rulment sa fie acoperite din resurse ciclice.
2tocurile pot fi privite atat din punct de vedere fizic, cat si financiar. +in punct de vedere fiziv
stocurile reprezinta cantitati de materiale, productie, marfuri necesare in orice faza a ciclului de
exploatare. +in punct de vedere financiar marimea stocurilor este data de masura capitalurilor
necesare pentru constituirea si pastrarea lor. 0entru dimensionarea marimii stocurilor exista
modelul Jilson-Jhitin, care urmareste optimizarea marimii stocurilor pornind de la costul total
ocazionat de formarea stocurilor si tinand seama de rentailitatea dorita a fi otinuta din
activitatea de exploatare:
unde: 3 # necesarul anual al stocului respectiv
costul unitar pentru pre"atirea unei noi aprovizionari
pretul unitar de aprovizionare
costul de depozitare pe unitate de stoc
unde: i # interval de aprovizionare
t # timp
Modelul s-a fundamentat pe un caz particular de aprovizionare potrivit caruia intervalele intre
aprovizionari sunt constante. .n practica se intalnesc aprovizionari la intervale nere"ulate in timp
si in cantitati variaile. %stfel se va putea determina intervalul mediu intre aprovizionari
consecutive:
unde: cantitatile aprovizionate
intervalele posiile de aprovizionare
2e determina atfel un stoc curent mediu:
Ca nivelul firmei se poate determina si un stoc de si"uranta:
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
16 din 23 5/31/2014 11:46 AM
unde s # reprezinta intervalul de si"uranta:
unde: cantitatea aprovizionata la termene intarziate
numarul de zile intarziere fata de aprovizionare.
&etode de determinare a necesarului de finantare a ciclului
de e%$loatare (NFCE)3


0entru determinarea necesarului de finantare a ciclului de exploatare se cunosc doua cate"orii
de metode:
1. %nalitice
2. 2intetice
CURS 9
Analiza cash0flo:0urilor

$ariatia disponiilitatilor anesti stailita prin analiza dinamica a fluxului de trezorerie
reflecta modificarea soldului trezoreriei, indicator relevant pentru actionari si creditori.
/rezoreria permite aprecierea performantelor intreprinderiii, cu un rol strate"ic privind
modul de formare si utilizare. +e"a6area trezoreriei sau a cash-flo;-urilor ne da informatii
despre: pozitia strate"ica a intreprinderii in raport cu produsele sale sau cu pietele de desfacere,
cu concurentii actuali si potentiali, cu contran"erile existente.
Ca nivelul firmei, in cursul unui exercitiu, cash-flo;-ul disponiil este rezultatul diferentei
incasari-plati "enerate de toata activitatea firmei.
Cash0flo:0ul dis$onibil provine din:
operatiuni de "estiune (exploatare, financiare, extraordinare);
operatiuni de capital (investitii, dezinvestitii, finantare).
'ash-flo;-ul disponiil poate fi analizat dupa:
a. ori"ine: cash-flo;-ul disponiil reflecta surplusul disponiilitatilor anesti, "enerat de
operatiuni de "estiune dupa finantarea cresterii economice.

unde:
crestere economica
. destinatie: are doua componente
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
17 din 23 5/31/2014 11:46 AM
pentru creditori:
pentru actioari:
+aca cash-flo;-ul disponiil este pozitiv atunci firma are o activitate eficienta, dispune de
lichiditati si nu se pune prolema insolvailitatii.
+upa ori"ine cash-flo;-ul disponiil indica posiilitatea de acoperire a cresterii economice
si posiilitatea de remunerare pentru capitalul propriu si cel imprumutat.
+aca in timp marimea cash-flo;-ul disponiil este pozitiva si crescatoare, firma va avea
posiilitatea sa isi finanteze investitiile (strate"ice si de exploatare) pe aza trezoreriei
de"a6ate din activitatea de exploatare si va reusi sa ramurseze o parte din credite fara sa
apeleze la noi resurse externe.
+aca cash-flo;-ul disponiil este ne"ativ atunci firma devine vulneraila pentru ca nu isi
poate finanta activitatea pe aza trezoreriei firmei si nu va avea posiilitatea sa-si remunereze
actionarii si creditorii, astfel ca firma va incerca sa atra"a noi fonduri externe de la creditori si
actionari.
2e poate determina si un cash-flo; de exploatare:
3ota:la detrminarea 3(5 vor fi luate in calcul toate elementele de activ circulant si ale
datoriilor de exploatare, adica si activele de trezorerie si pasivele de trezorerie.
'ash-flo;-ul de exploatare este rezultatu trezoreriei "enerate sau consumate de
activitatea de exploatare pentru ca ea e privita in sens lar". %stfel sunt luate in considerare nu
numai fluxurile aferente activitatii de exploatare ci si cele "enerate de operatiile financiare (cu
exceptia cheltuielilor cu doanda si impozitul pe profit) si fluxurile aferente activitatii
extraordinare.
'ash-flo;-ul de exploatare ofera informatii referitoare la performanta firmei
concretizata printr-un excedent de lichiditate sau informatii referitoare la vulnerailitatea ei in
asenta unei trezorerii disponiile. .n acest caz, operatiile de exploatare, in loc sa de"a6eze
trezoreria utilizeaza sau consuma trezoreria. .n acasta situatie firma nu va mai avea capacitatea
de a face fata nivelului de finantare si nu mai are posiiliatetea de a-si autofinanta activitatea,
cresterea economica, si nu va putea ramursa doanda, ratele scadente, nu va putea plati
dividende si impozite.
0e termen lun" este o situatie "rava, consecinta unei rentailitati economice insuficiente
sau poate fi rezultatul unei politici ne6ustificative in domeniul finantarii activitatii firmei.
%naliza se poate realiza si in functie de sectorul din care face parte firma, pentru un
sector caracterizat printr-o crestere economica cant. realizarea de investitii poate antrena un
cash-flo; ne"ativ. 'u toate acestea investitiile vor treui realizate.
+aca intreprinderea face parte dintr-un sector cu un "rad de imoilizari ridicat, din
cash-flo; vor fi finantate cu precadere investitiile de rennoire. +aca firma face investitii
strate"ice pentru cresterea economica, ea va miza pe otinerea unei rentailitati economice mari,
ceea ce poate duce la atra"erea unor surse de finantare externe (credite ancare) * situatie
favoraila daca se inre"istreaza un efect de par"hie de indatorare, ceea ce reduce riscul
economic, financiar, de faliment.
E%em$lu +terminati cash-flo;-ul de exploatare si analizati cash-flo;-ul disponiil dupa ori"ine si
destinatie. .nterpretati rezultatele.
&ilant:
.moilizari # @A4 .moilizari # A>4
%ctive circulante # 244 %ctive circulante # @44
'apital propriu # 9!4 'apital propriu # 724
+atorii financiare # 744 +atorii financiare # @74
+atorii de exploatare # !4 +atorii de exploatare # 114
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
18 din 23 5/31/2014 11:46 AM
'ontul de profit si pierdere:
vanzare marfuri # A94
productia vanduta # 1244
consumuri terti # B24
cheltuieli cu personalul # 944
cheltuieli cu doanda # 144
cheltuieli cu amortizarile # 244
impozit pe profit # 27?
,&./ # A94 - 1244 * B24 -944 -244 # !24
0rofit rut # !24 * 144 # 224
.mpozit pe profit # 77

CURS ;
Rata interna de rentabilitate


5ata interna de rentailitate (5.5) este considerata acea valoare a ratei de actualizare
pentru care valoarea actualizata neta ($%3) este zero, altfel spus, rata interna de rentailitate
este acea rata de actualizare pentru care valoarea actualizata a costurilor este e"ala cu valoarea
actualizata a veniturilor, iar profiturile actualizate sunt zero.
5ata interna de rentailitate treuie sa fie mare sau cel putin e"ala cu rata medie a
doanzii pe piata pentru ca, in cazul in care este mica, influentele asupra firmei sunt ne"ative. 'u
cat rata interna de rentailitate este mai mare cu atat investitia este mai profitaila. +e oicei,
pentru determinarea 5.5-ului se practica ecuatii superioare care au la aza valori diferite si
repetate ale ratelor interne de rentailitate.
unde : $5 # valoarea reziduala
Ti$uri de in#estitii
- pot exista urmatoarele cate"orii:
1. .nvestitii de inlocuire: se practica inlocuirea echipamentelor uzate caracterizate de
un risc economic ridicat, care nu pot fi imunatatite pe aza unui proces tehnolo"ic.
2. .nvestitii de modernizare: apar in cazul echipamentelor existente in functiune ce se
caracterizeaza printr-un risc redus ca urmare a unor modificari a procesului
tehnolo"; aceste investitii conduc la cresterea rentailitatii si a productivitatii, la
reducerea costurilor de productie, la standardizarea procesului de productie, la
reducerea consumurilor de factori de productie.
!. .nvestitii de dezvoltare (extindere): vizeaza realizarea unor noi sectii sau crestere
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
19 din 23 5/31/2014 11:46 AM
investitiilor in active corporale; aceste investitii prezinta un risc mai ridicat pentru
ca vor fi realizate studii de piata care sa evidentieze ce produse noi ar dori
consumatorii.
9. .nvestitii strate"ice: se caracterizeaza printr-un risc ridicat si un "rad de
incertitudine mare; aceste investitii se refera la automatizarea procesului de
productie, fuzionarea cu o alta societate, crearea unor filiate in strainatate, etc.

2ursele de finantare ale proiectelor de investitii, in cazul primelor doua cate"orii sunt
reprezentate in "eneral de creditele pe termen lun". 'elelalte doua cate"orii vor fi finantate din
surse proprii, interne si externe (autofinantare, aporturi noi in natura sau in numerar).
'riteriile financiare utilizate pentru evaluarea proiectelor de investitii au in vedere
urmatoarele:
1. influenta proiectelor de investitii asupra rentailitatii si a rezultatelor
intreprinderii: fiecare proiect de investitii necesita cheltuieli si duce la otinerea
unor venituri pe intrea"a durata de viata economica; evaluarea contriutiei
proiectelor de investitii la otinerea rezultatelor si a rentailitatii se realizeaza
prin utilizarea unor indicatori de eficienta otinuti prin compararea fondurilor
alocate cu rezultatele posiile a se otine in viitor
evaluarea proiectelor de investitiise poate realiza pornind de la un rezultat contail
(diferenta dintre venituri si cheltuieli)
nota: oservam ca in acest context nu se face deoseirea intre cheltuielile platiile si cele
calculate, astfel acestea din urma vor diminua profitul determinand un surplus de o"atie
creata si nu un surplus monetar.
2. influenta proiectelor de investitii echilirului financiar: acest criteriu urmareste
incidenta operatiunile de investitii asupra solvailitatii intreprinderii, astfel in
cazul in care sunt alocate fonduri pentru achizitionarea unor active imoilizate
treuie sa ne "andim la conceptul de finantare "loala adica, fie cautam resurse
de finantare externe, fie utilizam o parte a fondului de rulment, ceea ce in timp
poate influenta ne"ativ trezoreria.
!. influenta proiectelor de investitii nivelului riscului asumat de intreprindere: in
ceea ce priveste riscul, proiectele de investitii strate"ice au impactul cel mai
mare; se considera ca investitia initiala (cheltuiala<costuri initiale) au un impact
ne"ativ asupra trezoreriei, ceea ce ar putea duce la aparitia riscului de
insovailitate.

.n ceea ce priveste riscul de exploatare, acesta este influentat de caracterul incertitudinii
al productiei sau al activitatii desfasurate. +atorita eforturilor financiare mari, poate sa apara si
riscul financiar a carui marime depinde de raportul dintre rata de randament a activelor investite
(rentailitatea economica) si costul resurselor utilizate (din doanzi).
E%em$lu 2e considera urmatoarele date referitoare la un proiect de investitii:
,lemente 2ituatia initiala, fara
investitie
2ituatia noua, cu investitie
'ifra de afaceri 24.444 @4.444
'heltuieli monetare de
exploatare
1A.444 !4.444
%mortizarea anuala 2.444 A.444
3(5 9.444 >.444
.moilizari neta 74.444 A4.444
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
20 din 23 5/31/2014 11:46 AM
.nvestitia initiala !.444
5ata de actualizare 14?
'ota de impozit pe profit 27?
+urata de viata a investitiei 7 ani
+eterminati $%3 si indicele de profitailitate.
CURS <
Sursele im$rumutate si costul acestora


Sursele im$rumutate
1. .mprumuturi ancare: sunt utilizate in special de intreprinderile necotate la ursa,
in cazul in care doresc sa finanteze investitii. &anca treuie sa realizeze analiza
onitatii firmei (lichiditate, solvailitate, venituri financiare, etc.), dar si analiza
proiectelor de investitii. .n functie de rezultatele otinute, firma analizata va fi
inclusa intr-o anumita cate"orie, anca acceptandu-i sau refuzandu-i cererea de
creditare.
2. .mprumuturi oli"atare: sunt credite pe termen lun" ce consta in emisiunea si
vanzarea in pulic a oli"atiunilor emise. %ceste oli"atiuni nu confera detinatorului
putere de decizie si nici nu permite sa eneficieze de cresterea valorii firmei. +e
oicei imprumutul oli"atar are un cost mai mic decat emisiunea actiunilor.
Caracteristici
a. Marimea: este stailita de fiecare intreprindere, in functie de necesitatile de
investitie, dar si in functie de capitalurile anesti disponiile pe piata capitalurilor.
. $aloarea de emisiune: reprezinta valoarea platita de persoanele ce suscriu la
oli"atiuni. .n cursul de piata, pretul real poate fi mai mare, mai mic sau e"al cu
valoarea nominala. +iferenta dintre valoarea de emisiune si cea nominala reprezinta
prima de emisiune.
c. Marimea doanzii ce remunereaza detinatorul: le"ata strict de rata doanzii, fiind
platiila la o data stailita, contra remiterii unui cupon din contul oli"atiunii.
d. +urata si modalitatea de ramursare:
ramursare prin anuitate constanta si amortizare variaila
- anuitatea: este suma platita anual pe o perioada determinata de catre un deitor
pentru plata capitalului imprumutat si a doanzii aferente:

FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
21 din 23 5/31/2014 11:46 AM
% # anuitatea
$ # valoarea imprumutului oli"atar
i # rata doanzii anuala
n # durata imprumutului
ramursare prin amortizare constanta si anuitate variaila: suma ramursata anual va fi
e"ala pe toata durata imprumutului; amortizarea anuala:
ramursare inte"rala a imprumutului la scadenta: pe intrea"a perioada de emisiune a
oli"atiunilor, se va plati numai doanda, deci trezoreria intreprinderii va fi afectata doar
de aceasta plata. %ceasta modalitate de ramursare se caracterizeaza prin cel mai ridicat
cost de .. a resurselor
rascumpararea prin intermediul ursei: se utilizeaza cand cursul ursier este mai mic decat
valoarea de ramursare.
,xemplu: : societate emite un imprumut oli"atar pe 7 ani, cu doanda de 7?. $aloarea
imprumutului este de 244444 u.m. 2tailiti in functie de modalitatea de ramursare influenta
asupra trezoreriei:
1. ramursarea in anuitati constante si amortizarea variaila
,lemente %nuitate %mortizare +oanda
244.444 9A.214 !A.214 14.444
1A!.@B4 9A.214 !A.424,7 >.1>B,7
127@AB.7
9A.214
!BB21.7!
A.!>>,9@7
>7>9@.B@7 9A214 91B1> 92B2.!BB
9!B!4.!@9 9A214 9!.B!4,!@9
2. ramursarea anuitati variaile si amortizare constanta:
Elemente Anuitate Amortizare 4obanda
244.444 74.444 94.444 14.444
1A4.444 9>.444 94.444 >.444
124.444 9A.444 94.444 A.444
>4.444 99.444 94.444 9.444
94.444 92.444 94.444 2.444
- este mai avanta6oasa decat prima
!. ramursarea inte"rala la scadenta:
Elemente Anuitate Amortizare 4obanda
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
22 din 23 5/31/2014 11:46 AM
244.444 14.444 - 14.444
244.444 14.444 - 14.444
244.444 14.444 - 14.444
244.444 14.444 - 14.444
244.444 214.444 244.444 14.444
- este cea mai costisitoare metoda
Costul ca$italurilor
'osturile financiare reprezinta unul din criteriile de evaluare a ratei de actualizare a
solvailitatii.
'ostul capitalurilor are doua componente:
a. costul inatorarii: se masoara prin doanzile platite
. costul capitalurilor proprii: se refera la elemente mai complexe si nu doar la plata
dividendelor. .n "eneral costul mediu ponderat al surselor de finantare se determina:

cate"orii de surse
costul fiecarei surse de finantare
"o#:right ; "ontact < )rimite referat
FINANTE - CURSURI referat http://www.referatele.com/referate/economie/online5/FINANTE---CU...
23 din 23 5/31/2014 11:46 AM