Sunteți pe pagina 1din 683

AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din

punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.


Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALBU N. LUISA-VERONICA
Numar matricol 31040701PM111773
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Logistica de aprovizionare Ia S.C..
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AMARGHIOALEI L IOANA CRISTINA
Numar matricol 31040701PM121750
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Crearea avantajuIui competitiv prin intermediuI Iogisticii
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANTUC . LUCIA
Numar matricol 31040701PM121751
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI capitaIuIui reIationaI
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent APOPEI C. DANIELA CS. SRBU
Numar matricol 31040701PM111775
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza strategica a firmei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. R. CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ASOFII C. COSMINA-ELENA
Numar matricol 31040701PM121726
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI riscuIui de faIiment in activitatea firmeIor din sectoruI
distributiei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BABT C. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM102225
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie TehnoIogia RFID in gestionarea IantuIui Iogistic
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BALAN S. BOGDAN
Numar matricol 31040701PM121752
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI achizitiiIor si gestiunea stocuriIor
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BARCZAK-PAN|IRU C. DIANA
Numar matricol 31040701PM111776
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza performanteIor financiare aIe unei firme
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BARNOSCHI S. RADU
Numar matricol 31040701PM121753
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza IantuIui Iogistic de aprovizionare in cadruI unei societati
comerciaIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BASAMAC N. LARISA-ROXANA
Numar matricol 31040701PM121727
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Cresterea eficientei transportuIui rutier internationaI de marfuri
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOTEZ N. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM111779
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Practici de managementuI cunostinteIor in cadruI unei organizatii
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BULIGA V ANCA-DIANA
Numar matricol 31040701PM102228
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SuppIy chain management-uI intreprinderii SC ELSACO SRL Botosani
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUSUIOC . CORINA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121729
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea si performanta personaIuIui in domeniuI Iogisticii
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CAZACU I. GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM102231
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Masurarea performantei IantuIui Iogistic
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRARE C. RALUCA
Numar matricol 31040701PM121755
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea activeIor de tip cunoastere in organizatie
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIUMANDRU C ANCU|A-OLIVIA
Numar matricol 31040701PM121756
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea anaIizei cost-beneficiu in evaIuarea eficientei unui proiect de
investitii
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COJOCARIU V. ELENA cs. AILENEI
Numar matricol 31040701PM111781
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI activitatii Iogistice in cadruI firmei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. R. CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COJOCARIU V.V. OANA-RALUCA
Numar matricol 31040701PM121730
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea eficientei unui proiect de investitii intr-o firma de distributie
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COMAN V. CORINA ANDREEA
Numar matricol 31040701PM121757
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza comparativa privind serviciiIe de curierat
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COPO| I. ANDRA
Numar matricol 31040701PM121758
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COSEBIUC C. DIANA-LARRISA
Numar matricol 31040701PM102235
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Fundamentarea si impIementarea procesuIui de achizitionare a unei
firme
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. I. ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DANILUC G. MARIUS-PETRU
Numar matricol 31040701PM111784
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii si performanta in Iogistica Ia .S.C..
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DIACONU S. CARMEN cas. ANDREI
Numar matricol 31040701PM094456
Promo[ia 2009-2012
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DRAGU P TEODORA SABRINA
Numar matricol 31040701PM121759
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ExternaIizarea vs. centraIizarea functiiIor Iogistice
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ENEL L. MDLINA
Numar matricol 31040701PM094457
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI si importanta achizitoruIui in dezvoItarea firmei
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHEORGHE T.E. CTLINA-GABRIELA
Numar matricol 31040701PM121731
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Competitivitatea transportuIui auto de marfa din Romania
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHEORGHIU B.V. ANDRA-MARIA cs. DUMITRESCU
Numar matricol 31040701PM111788
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea activeIor de tip cunoastere aIe organizatiei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHIBAN L. ANDREI-GEORGE
Numar matricol 31040701PM121760
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHI|UN I. GABRIEL-MIHAI
Numar matricol 31040701PM121732
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza Iogisticii de aprovizionare a unei companii
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HRJOI A. DANIEL-CTLIN
Numar matricol 31040701PM121733
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Identificarea factoriIor care determina ampIasarea parcuriIor Iogistice
in Romania
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HORTU I LAURA-EUGENIA
Numar matricol 31040701PM121734
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI IantuIui de aprovizionare intr-o societate comerciaIa
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HORLESCU E. FABIAN
Numar matricol 31040701PM111789
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Expeditia internationaIa de marfuri
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent KOGLNICEANU M. FLORENTINA MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121761
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ReaIitati si tendinte in domeniuI Iogisticii
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LATURE G. IONU|-ANDREI cas. LATURE-ZAHARIA
Numar matricol 31040701PM111792
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ProfiIuI consumatoruIui de produse naturiste in Romania
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LEON T. CRISTIAN CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM111793
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI cunostinteIor cuIturaIe in organizatie
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LEONTE R. ALINA
Numar matricol 31040701PM111794
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Benchmarking pentru eIaborarea strategiei Iogistice
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LEONTE V. ANCA-CTLINA
Numar matricol 31040701PM121736
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza mediuIui intern organizationaI pentru determinarea avantajeIor
competitive
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. R. CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LOGHIN M. IRINA
Numar matricol 31040701PM111795
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI riscuIui de faIiment in activitatea unei firme
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUCACI P. LUCIAN
Numar matricol 31040701PM121737
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AIegeri strategice si operationaIe in cadruI Iogisticii si a procesuIui de
distributie
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHAI V. OANA-IULIANA
Numar matricol 31040701PM121762
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PosibiIitati de ameIiorare a procesuIui de distributie a marfuriIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHILESCU I. IOAN-ROBERT
Numar matricol 31040701PM121738
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Competitivitatea transportuIui feroviar de marfa din Romania
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MISILOAE P. GABRIELA
Numar matricol 31040701PM121739
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza strategiei de distributie a unei companii
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NICHITA V. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM121740
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza Iogisticii de distributie a unei companii
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NISTOR C. ANCA
Numar matricol 31040701PM111804
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza activitatii de achizitii in sistemuI sanitar
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PDURE G. GEORGE-ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM111805
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritati aIe procesuIui de achizitie si Iogistica in cadruI
proiecteIor cu finantare nerambursabiIa
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. I. ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PERC P.P. PAULA-MDLINA
Numar matricol 31040701PM121763
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI depoziteIor in Iogistica marfuriIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETRESCU G. ALEXANDRU-NICOLAE
Numar matricol 31040701PM111806
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Adapatarea caIitatii produseIor aIimentare Ia exigenteIe comertuIui
internationaI
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. M. TaImaciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PINTILIE I. ALEXANDRINA-NICOLETA cs. DONIS
Numar matricol 31040701PM111808
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii si directii de perfectionare a sistemuIui Iogistic
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. R. CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPA D. ANA-MARIA cs. ANTON
Numar matricol 31040701PM111809
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIicatiiIe adaptarii sistemuIui de productie Ia normeIe europene
asupra schimburiIor comerciaIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. M. TaImaciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPA G. GIORGIANA
Numar matricol 31040701PM121741
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Forme moderne aIe Iogisticii - utiIizare si performante in firmeIe
romanesti
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPESCU C.D. BOGDAN-TEFAN
Numar matricol 31040701PM102246
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI riscuriIor in cadruI proceseIor de achizitii pubIice
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. I. ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRELIPCEANU I. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM111811
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritati aIe negocierii in organizarea unui demers comerciaI de
import-export
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. M. TaImaciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRICOP C. LUMINI|A-NARCISA
Numar matricol 31040701PM111812
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Actiuni strategice pentru sporirea competitivitatii firmei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. R. CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROU V ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM102248
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Identificarea posibiIitatiIor de crestere a vanzariIor in functie de
cererea pietei
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RUSU F. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM121742
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza performantei si riscuIui financiar in domeniuI Iogisticii
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STAN C. ROXANA - ELENA
Numar matricol 31040701PM111814
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta Iogisticii asupra performanteIor organizatiei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STRATAN V. TUDOR
Numar matricol 31040701PM094464
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI reIatiiIor cIient - furnizor
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STRATINA T MONICA ANDREEA
Numar matricol 31040701PM121744
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza performanteIor intreprinderii pe baza situatiiIor financiare
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SURU C. ANDREEA-DIANA
Numar matricol 31040701PM111816
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Fundamentarea si eIaborarea strategiei manageriaIe a firmei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. R. CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IPOTEANU M. ANDA-DENISA
Numar matricol 31040701PM121767
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ProcesuI de seIectare a furnizoriIor
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TEFUR D. ALEXANDRU-CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM121745
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIarizari in distributia pieseIor de schimb auto
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent UHANE C FLORIN-CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM121768
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Logistica de aprovizionare - activitati si performante
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TERINTE V. MARICELA
Numar matricol 31040701PM111818
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RiscuriIe in comertuI internationaI in contextuI crizei mondiaIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. M. TaImaciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TRIF D OANA
Numar matricol 31040701PM121769
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea angajatiIor in organizatia care invata
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TRIF V. GEORGIANA-GEANINA
Numar matricol 31040701PM121746
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ExternaIizarea activitatii- forme si consecinte
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VAMANU S. ALINA
Numar matricol 31040701PM121771
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea Iogisticii in Romania - directii si consecinte
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VARTOLOMEI P CLAUDIU STEFAN
Numar matricol 31040701PM121748
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI cunostinteIor despre cIienti
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VOLOV| N OLTI|A
Numar matricol 31040701PM102256
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza activitatii de achizitii in domeniuI medicaI
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VRNCEANU V BOGDAN
Numar matricol 31040701PM121749
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI managementuIui cunostinteIor in imbunatatirea activitatii
Iogistice a unei organizatii
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZAI| I ANDREI MIHAIL
Numar matricol 31040701PM121773
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Achizi{ii - distribu{ie - Iogistic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Contributia transporturiIor Ia eficientizarea managementuIui Iogistic aI
unei firme
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ACONSTANTINESEI C. PETRONELA
Numar matricol 31040701PM111823
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CadruI normativ privind manifestarea concurentei in pIan
european-studiu comparativ
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. M.Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALBOAI M. ALEXANDRA-ELENA
Numar matricol 31040701PM121802
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu privind dezvoItarea carierei in functia pubIica europeana
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANTON C.V. BIANCA GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM121803
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Protectia juridica a dreptuIui Ia viata Ia niveI european
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BERTEA A ANCA
Numar matricol 31040701PM121805
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Protectia drepturiIor copiIuIui Ia niveI european
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOTEZATU V. VASILE
Numar matricol 31040701PM121807
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza statutuIui secretaruIui U.A.T. si posibiIitati de imbunatatire
ndrumtor stiin[ific Dr.D.Lupu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BULARDA V. MARIA-CASIANA
Numar matricol 31040701PM121808
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InstitutiiIe financiare aIe Uniunii Europene si functionaIitatea
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. B.Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUTNARIU C. MDLINA
Numar matricol 31040701PM121809
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie OficiuI de Iupta antifrauda aI Uniunii Europene
ndrumtor stiin[ific Conf.dr M.Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUTNARIU D. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM080161
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ asupra organizarii administrative a statuIui (pe
exempIuI unor state federaIe)
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUTUC P. RAMONA GABRIELA
Numar matricol 31040701PM121810
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ServiciiIe pubIice onIine oferite de administratia pubIica din Romania
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHELE I. VASILE
Numar matricol 31040701PM121811
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ privind organizarea administratiei IocaIe in state
membre aIe Uniunii europene.
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRI|OI G ANDREEA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121812
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza finantarii poIiticii de coeziune prin instrumente structuraIe.
CazuI Romaniei
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Dornean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHITIAL P GEORGE-BOGDAN
Numar matricol 31040701PM121813
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ asupra E-Guvernarii in Uniunea Europeana
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIUBOTARIU M. GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM121814
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Finantarea dezvoItarii regionaIe prin instrumente structuraIe-o anaIiza
a efecteIor pentru Romania
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Dornean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CONDURACHE M. ANDREEA-CRISTINA
Numar matricol 31040701PM102265
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SistemuI institutiiIor financiare aIe Uniunii Europene
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. B.Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COSTANDI V. PAVEL-DNU|
Numar matricol 31040701PM121816
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ privind structura administrativa a stateIor federaIe.
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COOFRE| I IOAN BOGDAN
Numar matricol 31040701PM121817
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Administrarea proiecteIor de investitii pubIice-exigente teoretice,
IegaIe si practici europene
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.FL.Oprea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COTE| A. OANA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM121818
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RegIementarea evaziunii fiscaIe, tendinte si perspective
ndrumtor stiin[ific Conf.dr M.Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRCIUN G. DIANA-LOREDANA
Numar matricol 31040701PM121819
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Protectia juridica europeana impotriva discriminarii rasiaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CUCO D. OANA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM121820
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Protectia someriIor si integrarea Ior profesionaIa.Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DARIE I. CLAUDIU
Numar matricol 31040701PM121821
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza faciIitatiIor oferite de site-uriIe primariiIor in diaIoguI cu
cetatenii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DAVIDEL C. ECATERINA-MAGDA
Numar matricol 31040701PM080347
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Protectia drepturiIor fundamentaIe aIe omuIui prin norme juridice
penaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DAVIDOAIA I. MIHELA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM121822
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SistemuI institutiiIor financiare aIe uniunii europene
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. B.Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ENE N. ALEXANDRA-NARCISA
Numar matricol 31040701PM080406
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ControIuI financiar uIterior aI Curtii de Conturi privind executia
bugetuIui de stat
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. S.Mihaescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FILIP S VLAD-IULIAN
Numar matricol 31040701PM121824
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Finantarea dezvoItarii IocaIe prin indatorare-abordare comparativa
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.FL.Oprea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FOR|U D.V. OANA- DIANA
Numar matricol 31040701PM121825
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Saracia sociaIa si impIicatiiIe saIe. Studiu de caz.
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAVRILA I. IRINA-ANDREEA cs. DUDUMAN
Numar matricol 31040701PM080437
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Performanta financiara a administratiiIor pubIice IocaIe si impIicatiiIe
acesteia
ndrumtor stiin[ific Lect dr. B.Zugravu, Lect drd. F.Oprea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHEMU ANDREI-RADU
Numar matricol 31040701PM094492
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRIGORA D ANA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM094496
Promo[ia 2009-2013
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ privins saracia sociaIa.Indicatori de masurare
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HERGHELEGIU V. MARIUS
Numar matricol 31040701PM102279
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParteneriatuI pubIic-privat -strategie de eficientizare a activitatii
administratiei pubIice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IRIMIA D. SIMONA-MARIA
Numar matricol 31040701PM080561
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PIanificarea strategica in institutiiIe pubIice.Studiu de caz.
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. Ana-Maria Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MACAROV P. SERGIU
Numar matricol 31040701PM121826
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea noiIor tehnoIogii informationaIe si comunicationaIe in
administrarea arhiveIor institutiiIor administratiei pubIice
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUNTEANU V DIANA-DUMITRI|A
Numar matricol 31040701PM102296
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ControIuI financiar aI Curtii de Conturi provind executia bugetuIui de
stat
ndrumtor stiin[ific Sorin Mihaescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUNTEANU V. MIHAELA-LILIANA
Numar matricol 31040701PM080709
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Libertatea de a munci. RegIementare interna si internationaIa
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.M Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OATU C. MARIUS-CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM121827
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza poIiticii de ocupare a fortei de munca in Romania
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OBOROCEANU S.M. DENISA-MARIA
Numar matricol 31040701PM111843
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Progrese si dificuItati in impIementarea e-guvernarii in Romania
ndrumtor stiin[ific prof.dr. O.Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETRAI V. ALIN
Numar matricol 31040701PM111846
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Mutatii in poIitica soIduIui bugetar in tariIe Uniunii Europene in
contextuI actuaI si impIicatiiIe saIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. B.Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PICIOREA A. DANIEL-GABRIEL
Numar matricol 31040701PM121829
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutia regIementariIor bugetare Ia niveIuI Uniunii Europene
ndrumtor stiin[ific Conf.dr M.Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PLAIU I. CTLINA
Numar matricol 31040701PM121830
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ProbIeme si soIutii in managementuI achizitiiIor pubIice Ia niveI IocaI
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.FL.Oprea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PLIAU G. CLAUDIA
Numar matricol 31040701PM121831
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Arhitectura si functionaIitatea sistemuIui institutionaI de gestiune a
fonduriIor europene. Abordari comparative
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Dornean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RACOVI| V. IONU|-LUCIAN
Numar matricol 31040701PM111847
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI crizei asupra finanteIor pubIice in pIan european si
aIternative de contracarare a efecteIor negative
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. B.Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RADU C. DANIELA
Numar matricol 31040701PM080882
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Protectia juridica a dreptuIui de proprietate si impIicatiiIe acesteia
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RPANU G. MARINA
Numar matricol 31040701PM111848
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie TehnoIogii informatice moderne utiIizate pentru dezvoItarea sistemeIor
de e-government performante
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROCA M. ADRIANA
Numar matricol 31040701PM102306
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de evaIuare a performanteIor personaIuIui din institutia
pubIica
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROMANIUC C. ALEXANDRA-ELIZA
Numar matricol 31040701PM111850
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perceptia coruptiei in administratia pubIic si impIicatiiIe saIe
ndrumtor stiin[ific Conf.dr..D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROU M ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM121834
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ privind sistemuI transferuriIor interguvernamentaIe
si impIicatiiIe acestora
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.FL.Oprea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RUSU P GEORGIAN ANDREI
Numar matricol 31040701PM121835
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Protectia drepturiIor civiIe Ia niveI european
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SCARLAT I. GEANINA-LARISA
Numar matricol 31040701PM080943
Promo[ia 2008-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SECRIERU R.R. IVONA-ANAMARIA
Numar matricol 31040701PM121836
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ReguIi imperative privind procedura inspectiei fiscaIe
ndrumtor stiin[ific Conf.dr M.Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SOLOMON M. LOREDANA
Numar matricol 31040701PM102310
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii aIe sistemuIui financiar in tari membre aIe Uniunii Europene
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. B.Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SOPONARIU M. SIMONA
Numar matricol 31040701PM121837
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii aIe sistemuIui financiar in tari membre aIe Uniunii Europene
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. B.Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SPNU I. PETRONELA
Numar matricol 31040701PM102311
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ControIuI fiscaI privind impoziteIe directe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr .S.Mihaiescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TICAN D. EDUARD
Numar matricol 31040701PM111855
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Administrarea proiecteIor de investitii pubIice Ia niveI IocaI si
impIicatiiIe acesteia
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. FI.Oprea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent URSAC G. DIANA-ELENA
Numar matricol 31040701PM102324
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ privind apIicabiIitatea principiuIui autonomiei IocaIe
in state aI Uniunii Europene
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VARGANICI T. GEORGE-LUCIAN
Numar matricol 31040701PM111859
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ privind sistemuI de transferuri interadministrative si
impIicatiiIe Ia niveIuI managementuIui financiar IocaI.
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. FI. Oprea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZEGREA C. DRAGO
Numar matricol 31040701PM102327
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Administra{ie pubIic Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ConfIicteIe de interese in organizatie si intrumente de rezoIvare a
acestora.
ndrumtor stiin[ific Conf. dr D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ABABEI A. ELENA-MDLINA
Numar matricol 31040701PM121838
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ComertuI eIectronic in contextuI gIobaIizarii schimburiIor
internationaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BEJENARU F. ANDREEA-LOREDANA
Numar matricol 31040701PM121839
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie IntercuIturaI differences in entrepreneurship (Diferente cuIturaIe in
antreprenoriat)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Chiper
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOSTAN A.O. IOANA-ALEXANDRA cs. RUSU
Numar matricol 31040701PM121840
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Fata nevazuta a gIobaIizarii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUDU A. DANIELA
Numar matricol 31040701PM111864
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie LimbajuI trupuIui si identitatea vizuaIa feminina in afaceri
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUTAN G.M. TEODORA
Numar matricol 31040701PM121841
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Economia Chinei in contextuI gIobaIizarii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHELARIU M MARIUS
Numar matricol 31040701PM121842
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CapitaIuI sociaI in tariIe Europei CentraIe si de Est. Studiu comparativ
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHELARIU S. DANIELA
Numar matricol 31040701PM121843
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Noi centre de putere in economia mondiaIa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIHAIA M. SORINA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121844
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de afaceri aIe companiiIor muItinationaIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOMRTAN C. ANDREI
Numar matricol 31040701PM121845
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI pretuIui de transfer in strategia de afaceri a firmeIor
muItinationaIe europene
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Mihai
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COJOCARU V SEBASTIAN
Numar matricol 31040701PM121846
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie VaIoarea economico-sociaIa a increderii
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COSTANDACHI D. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM121847
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COSTAUC N. IOANA-IULIANA
Numar matricol 31040701PM094547
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie NegocieriIe afaceriIor internationaIe si impactuI cuIturii asupra Ior
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Iacob
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COZMOLEANU P ANDREEA-MADALINA
Numar matricol 31040701PM094549
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DipIomatia prin organizatii internationaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Iacob
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CUCUVEIC D. ANDREI-DNU|
Numar matricol 31040701PM111867
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Business CuIture and the Ianguage of advertising
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Cocarta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DARIE C MIHAELA-DANIELA
Numar matricol 31040701PM121848
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie GIobaIizarea durabiIa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DASCLU J. ANDRA-IONELA
Numar matricol 31040701PM121849
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie GIobaIizarea si transnationaIizarea tehnoIogiei
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DIACONI|A D RUXANDRA-DANIELA
Numar matricol 31040701PM121850
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutia cursuIui euro-doIar si impactuI acesteia asupra economiei
Uniunii Europene
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DONOS C. IOANA-DIANA
Numar matricol 31040701PM121852
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI institutiiIor informate in procesuI dezvoItarii economice.
Abordari comparative
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DRON E. MIRCEA DNU|
Numar matricol 31040701PM121853
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI ONG-uriIor in procesuI de schimbare institutionaIa
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRIGORA S ELENA-SORINA
Numar matricol 31040701PM121855
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de export pe piata internationaIa. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IFRIM D. ANA-IZABELA
Numar matricol 31040701PM121856
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Dimensiunea cuIturaIa a dezvoItarii durabiIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ILIE F ALIN-FLORENTIN
Numar matricol 31040701PM121857
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea comertuIui eIectronic din Romania in context european
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IORDACHE C. RAZVAN-CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM102333
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Cross cuIturaI aspects in business communication
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. L. Andrei Cocarta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IOSUB N LAVINIA-ELENA
Numar matricol 31040701PM121858
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModeIe cuIturaIe si dezvoItare economica. Studiu comparativ
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent JICU V MIHAI
Numar matricol 31040701PM121859
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie GIobaIizarea si probIema demo-economica
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MANOLACHE G. ADRIAN
Numar matricol 31040701PM121860
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI confIicteIor miIitare asupra economiei gIobaIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MAZILU L. MARIUS
Numar matricol 31040701PM111872
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Branding-uI de tara, strategie de crestere a atractivitatii unei tari
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHAI G. MARIUS MIHAIL
Numar matricol 31040701PM121861
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI aderarii Romaniei Ia Uniunea Europeana asupra
marketinguIui intreprinderiIor romanesti
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MURARIU D. TUDOR-CLIN
Numar matricol 31040701PM121862
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CapitaIuI uman in modeIuI dezvoItarii durabiIe. AnaIiza comparativa
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NEAGA M. CRINA-CERASELA
Numar matricol 31040701PM121863
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CorporatiiIe transnationaIe- vehicuI aI gIobaIizarii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PALADI C. CARMEN-ELENA
Numar matricol 31040701PM111874
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie De Ia gIobaIizarea crizei Ia criza gIobaIizarii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PAPUC S DANIELA-ROXANA
Numar matricol 31040701PM121865
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CuIturaI Dimensions in Business. Case Study (Dimensiuni cuIturaIe in
afaceri. Studiu de caz)
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Cocarta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PAVLOVICI G. TATIANA-ALINA
Numar matricol 31040701PM080793
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Teorii cu privire Ia muItinationaIizarea firmeIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PUN I. LAURA-IULIA
Numar matricol 31040701PM121866
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie The Importance of Business Etiquette (Importanta etichetei in afaceri)
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Cocarta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POCAIL C. ELENA-CORINA
Numar matricol 31040701PM094564
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta reIigiei asupra comportamentuIui consumatoruIui
internationaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRUTEANU O.A. IRINA
Numar matricol 31040701PM111876
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategies for effective cross-cuIturaI communication
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Cocarta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RTUANU R. ANDREEA-SABINA
Numar matricol 31040701PM121867
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CompaniiIe muItinationaIe in contextuI gIobaIizarii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROTUNDU C DANIELA MARIA
Numar matricol 31040701PM121868
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CuturaI Sensivity in Business (SensibiIitatea cuIturaIa in afaceri)
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Cocarta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SAVU P. RARE-PETRU|
Numar matricol 31040701PM121869
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InternationaIizarea firmei prin joint venture. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Isan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TRNUCEANU G. ADINA
Numar matricol 31040701PM121870
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CuturaI Sensivity in Business (SensibiIitatea cuIturaIa in afaceri)
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Cocarta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TRNUCEANU G. GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM121871
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Overcoming cuIturaI barriers in muItinationaIs (Depasirea bariereIor
cuIturaIe in companiiIe muItinationaIe)
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Cocarta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent |IBIREAC G. RADU
Numar matricol 31040701PM111880
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Corporate sociaI resonsabiIity: a discursive approach to a modern
bussines practice
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Chiper
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VACARAU I. ALIN-ANDREI
Numar matricol 31040701PM121873
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Franciza internationaIa. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Iacobuta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VASILIU C. FLORIN
Numar matricol 31040701PM121874
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Afaceri interna{ionaIe i strategii intercuIturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Romania in procesuI de integrare european. O perspectiva
macroeconomica
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Pascariu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AGAFI|EI V. ANCU|A
Numar matricol 31040701PM080004
Promo[ia 2008-2010
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EIaborarea strategiiIor de distributie aIe produsuIui NatanaeI
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALECSA V. IONUT-CIPRIAN
Numar matricol 31040701PM094571
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perceptia consumatoriIor asupra pirateriei digitaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANCHIDIN S. OANA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM121876
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de promovare Ia Iansarea unui produs nou pe piata
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANECHITEI V. CRISTIAN
Numar matricol 31040701PM080046
Promo[ia 2008-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza si evaIuarea unui sistem de distributie
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANTOCHI V ANCA-ELENA
Numar matricol 31040701PM121877
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta promotiiIor asupra imaginii unei companii de vanzare on-Iine
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent APOSTOL V. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM094573
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta pubIicitatii in randuI cIientiIor bancari
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. T. Jijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BBI C ANDREI
Numar matricol 31040701PM102353
Promo[ia 2010-2012
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Intentia detinatoriIor de Smartphone de a face cumparaturi onIine
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BEJAN E IOANA
Numar matricol 31040701PM094574
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MotivatiiIe de cumparare in intentia de achizitie unui auoturism hibrid
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BLANARIU G. IRINA-EUGENIA
Numar matricol 31040701PM111882
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tehnici de marketing foIosite in mediuI onIine
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOSTAN I. ALEXANDRA-DIANA
Numar matricol 31040701PM121879
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModaIitati de crestere a credibiIitatii unui site web
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRUM P PETRONELA
Numar matricol 31040701PM094576
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta bIoguriIor asupra notorietatii unui brand
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUBURUZ I. CARMEN-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM111884
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie OffIine vs. onIine in cercetarea de piata din Romania
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CALOIAN V. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM094577
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de promovare pentru ocheIari de vedere
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CARA V. CORINA
Numar matricol 31040701PM111885
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Adaptarea modeIuIui ELM (EIaboration LikeIihood ModeI) pentru
anaIiza graduIui de IoiaIitate
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRIAC V. EUGEN
Numar matricol 31040701PM080216
Promo[ia 2008-2010
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie A FOST RESPINS DE 2 ORI; Strategii de marketing in contextuI noiIor
tendinte de pe piata asigurariIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. E. Maxim
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRI| C IONU|
Numar matricol 31040701PM102354
Promo[ia 2010-2012
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perceptia consumatoriIor romani de internet cu privire Ia pirateria
onIine- downIoad-uI iIegaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHITII F. NATALIA
Numar matricol 31040701PM121881
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing pe piata produseIor bio
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOBANU C. IOANA
Numar matricol 31040701PM080231
Promo[ia 2008-2010
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie A RENUNTAT LA SUSTINEREA DISERTATIEI
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOBANU E. SIMINA ALEXANDRA cas. PADURARU
Numar matricol 31040701PM111887
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de pret pentru geogriIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOBANU V. BIANCA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121882
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de comunicare pentru metrosexuaI
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIUDIN I IOANA-CRISTINA cs. SLOBOZIANU
Numar matricol 31040701PM102356
Promo[ia 2010-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta branduIui in procesuI decizionaI de cumparare onIine
ndrumtor stiin[ific Adrian Monoranu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CONCU V. ANCA-DANIELA
Numar matricol 31040701PM111888
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza imaginii marcii H&M pe piata din Romania
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CUCIURHAN M. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM111889
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Atitudinea consumatoriIor asupra anunturiIor pIatite pe GoogIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (asis.dr. P.Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DMTR . MARIA-ANDREEA cs. CEOBOTARU
Numar matricol 31040701PM111890
Promo[ia 2011-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DNIL G. CRISTINA-IONELA cs. LUCACI
Numar matricol 31040701PM111891
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI crizei de imagine asupra perceptiei consumatoriIor unui
brand
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOMINTE V. GABRIELA-DIANA
Numar matricol 31040701PM121884
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de promovare a serviciiIor turistice din Romania in strainatate
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DORNEANU V. MARINA-LOREDANA
Numar matricol 31040701PM094583
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tehnici de promovare pe piata serviciiIor bancare
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. T. Jijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DUBANGIU G. IONELA-ELENA
Numar matricol 31040701PM111892
Promo[ia 2011-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DUTCEC I. ADRIAN
Numar matricol 31040701PM111893
Promo[ia 2011-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Facebook-instrument de marketing on-Iine
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FEREN| I. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121885
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de pret in industria ospitaIitatii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FOTEA C. GEORGE-LUCIAN
Numar matricol 31040701PM111894
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI strategiiIor de pozitionare asupra sensibiIitatii Ia pret
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRCINEANU P. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM111895
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza comparativa a strategiiIor de marketing a doua branduri
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAVRIL L. CTLINA cs. ANTON
Numar matricol 31040701PM080435
Promo[ia 2008-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Oferta educationaIa FEAA - EvaIuarea perceptiiIor pubIicuIui tinta
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GNG D.V. MARINELA
Numar matricol 31040701PM080468
Promo[ia 2008-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ResonsabiIitate sociaIa corporatista- sunt intersate firme romanesti de
proiecteIe din domeniuI sanatatii?
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRIGORA D. RAMONA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM102362
Promo[ia 2010-2012
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta grupuriIor asociative in Iansarea unui produs nou
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HANU V. OANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM111896
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Promovarea pacheteIor turistice in cadruI unei agentii de turism
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HETRIUC-ROU V IONELA cs. OLARIU
Numar matricol 31040701PM094586
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea imaginii masteruIui ASM
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HOBINC I. OANA
Numar matricol 31040701PM121886
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing in cauzeIe sociaIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IACOB P. IONU|-ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM094587
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing pentru atragerea pasionatiIor de sporturi
extreme
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IFTIMESCU A. IRINA
Numar matricol 31040701PM094588
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PIan de afaceri in mediuI onIine
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. E. Maxim
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IOSUB P. PETRONELA
Numar matricol 31040701PM102363
Promo[ia 2010-2012
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ComportamentuI consumatoriIor privind cumpararea serviciiIor de
comuncatie mobiIa
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ISACHE A IOANA-VIOLETA
Numar matricol 31040701PM102364
Promo[ia 2010-2012
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Factori care infIuenteaza cumpararea de produse IT C in magazine
virtuaIe din Romania
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IVACU M. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM080576
Promo[ia 2008-2010
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Fundamentarea strategiiIor in marketinguI evenimenteIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. E. Maxim
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LAMBRU V.R. LOREDANA-ELENA
Numar matricol 31040701PM102365
Promo[ia 2010-2012
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu privind piata conducatoriIor de taxiuri
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LARION . FLORENTINA-GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM094590
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AtitudiniIe studen{iIor fa{ de pIatformeIe on-Iine de nv{are
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. Tudor Jijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LAVRIC S SILVIU
Numar matricol 31040701PM118066
Promo[ia 2011-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI rebrandinguIui asupra intentiei de cumparare
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Monoranu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUCA D. BOGDAN MARIAN
Numar matricol 31040701PM121887
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing pentru imbunatatirea perceptiei cIientiIor
asupra serviciiIor oferite de magazineIe onIine
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUCA ELENA
Numar matricol 31040701PM121888
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI crizei de imagine asupra consumatoriIor unui brand
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MACOVEI V. ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM121890
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PerceptiiIe cIientiIor fata de cumparaturiIe on-Iine
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MACSIM G. MIHAIELA
Numar matricol 31040701PM121891
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MANOLEASA E. MIHAI
Numar matricol 31040701PM121892
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Inbound marketing
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MAXIM V. VLAD
Numar matricol 31040701PM121893
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta bannereIor onIine asupra niveIuIui vanzariIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MELINTE V SIMONA-MARIA
Numar matricol 31040701PM094592
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing privind serviciiIe pubIice IocaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUNTEANU L. IONELA
Numar matricol 31040701PM121896
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de pret pentru apIicatii mobiIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NASTAS V. CRISTINA
Numar matricol 31040701PM121897
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AmabaIajuI - eIement aI strategiei de produs
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NEGRU DUMITRU-DANIEL
Numar matricol 31040701PM102370
Promo[ia 2010-2012
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Atitudinea consumatoriIor fata de branduriIe prezente in sociaI media
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NOVAC M MIHAELA
Numar matricol 31040701PM094597
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de pret in sectoruI incaItamintei ortopedice
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OLARU A. ADRIANA
Numar matricol 31040701PM121898
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing in turismuI cuIturaI
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OSCEPIUC D SILVIU-CTLIN
Numar matricol 31040701PM102371
Promo[ia 2010-2012
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Factorii reIevanti intentiei de cumparare a jucariiIor educative pentru
copii din mediuI onIine
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OVESEA G ADRIAN-MIHAIL
Numar matricol 31040701PM102372
Promo[ia 2010-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Promovarea in firmeIe de turism
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PAGU I NATALIA
Numar matricol 31040701PM121899
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de fideIizare a cIientiIor in domeniuI bancar
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PANOSCHI V. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM080776
Promo[ia 2008-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StudiuI factoriIor de infIuenta a deciziei de achizitionare a panouriIor
soIare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PAVL G MARIA-MAGDALENA
Numar matricol 31040701PM121900
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PEREA V. OANA-MDLINA
Numar matricol 31040701PM080801
Promo[ia 2008-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Cercetarea comportamentuIui cIientiIor din domeniuI serviciiIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETREA V. SERGIU-IULIAN
Numar matricol 31040701PM121901
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Obiective strategice si avantajuI competitionaI aI marciIor proprii a
supermarketuriIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETRIUC R. ALINA-BIANCA
Numar matricol 31040701PM080805
Promo[ia 2008-2010
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Promovarea produseIor si serviciiIor bancare in contextuI
constrangeriIor financiare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PINTILIE I. IOANA
Numar matricol 31040701PM111906
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Repozitionarea produsuIui "Raiffeisen Banca pentru Iocuinte"
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PITARIU V ALINA TEFANA
Numar matricol 31040701PM094599
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Marketing de nisa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PLECA P. LIDIA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM080825
Promo[ia 2008-2010
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Fundamentarea strategiei de marketing in contextuI anaIizei rateIor de
rentabiIitate aIe firmei
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPOVICI A. ANDREEA-KATIA cs. NECHIFOR
Numar matricol 31040701PM080851
Promo[ia 2008-2010
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MarketinguI competitiv in sectoruI educatiei pentru aduIti
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RADU I. MDLINA-GABRIELA
Numar matricol 31040701PM121902
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta sampIinguIui asupra imaginii unei companii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RADU T. VLAD
Numar matricol 31040701PM121903
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI schimbarii identitatii branduIui asupra perceptiei
consumatoriIor
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Monoranu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RIVAN G. ROXANA-PETRONELA
Numar matricol 31040701PM121904
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Promovarea vanzariIor in mediuI onIine
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. T. Jijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SANDU C. ALINA-ELENA
Numar matricol 31040701PM121906
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManipuIarea sentimenteIor in vanzari
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SIMIONOV I. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM111908
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Crearea unei campanii de promovare pentru Iansarea unui produs nou
pe piata
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STANCIU M. COSMIN
Numar matricol 31040701PM121799
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de promovare in domeniuI serviciiIor
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Maxim
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STRUGAR V. IOANA-CRISTINA
Numar matricol 31040701PM094603
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Factori de infIuenta asupra deciziei de a crea un cont pe o retea de
sociaIizare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ORODOC I RADU-ANDREI
Numar matricol 31040701PM121907
Promo[ia 2012-2014
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TAPALAG I. RALUCA
Numar matricol 31040701PM111913
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PerceptiiIe studentiIor de Ia marketing asupra primuIui Ioc de munca
dupa absoIvire
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TEODORESCU F. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM081015
Promo[ia 2008-2010
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing in domeniuI turismuIui
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. E. Maxim
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VULPE E. CRISTINA
Numar matricol 31040701PM094606
Promo[ia 2009-2011
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea perceptiiIor pubIicuIui fata de consumuI de etnobotanice
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZAHARESCU G ANDREEA
Numar matricol 31040701PM094607
Promo[ia 2009-2012
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategie de comunicare pentru Iansarea pe piata a unor produse
reaIizate din materiaIe recicIate
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZAMFIR M. MIHAI
Numar matricol 31040701PM111915
Promo[ia 2011-2013
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing pentru imbunatatirea perceptiei cIientiIor
asupra serviciiIor unei organizatii studentesti
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZOBU I OANA
Numar matricol 31040701PM102374
Promo[ia 2010-2012
Specializarea AnaIiz i strategie de marketing Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EfectuI imaginii de marca asupra riscuIui perceput in achizitiiIe onIine
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ACATRINEI A. LIDIA-ALINA
Numar matricol 31040701PM111916
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI cursuIui de schimb asupra comertuIui exterior aI Romaniei
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Gheorghe Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AGAVRILOAIE C. ROXANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM080007
Promo[ia 2008-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI operatiuniIor bancare prin intermediuI carduriIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Cocris
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AILINCI C. GABRIEL
Numar matricol 31040701PM111918
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie BanciIe centraIe in contextuI crizei mondiaIe
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Dnu{ ChirIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AIVNESEI V.I. IOANA
Numar matricol 31040701PM121933
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza performantei portofoIiiIor de actiuni pe piata de capitaI din
Romania
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Maria Prisacariu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALEXA V. RALUCA-GABRIELA
Numar matricol 31040701PM121908
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RiscuI de creditare Ia niveIuI sistemuIui bancar romnesc i mijIoace
de gestionare a acestuia
ndrumtor stiin[ific Iect. univ. dr. Bogdan FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALEXE D. ANDREI
Numar matricol 31040701PM121934
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza de bonitate a cIientiIor in creditarea de corporate
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. VasiIe Cocri
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALEXOAE V OANA-FLORENTINA
Numar matricol 31040701PM102376
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Caracteristici aIe pieteIor finantarii imobiIiare in Europa
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALIONTE C. MIHAELA-MIRELA
Numar matricol 31040701PM102377
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI instrumenteIor financiare derivate in decIansarea si propagarea
crizei financiare din perioada 2007-2009
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Ursu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALISTAR DS. DANIELA MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121958
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Cauze si efecte aIe actuaIei crize financiare
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. VaIeriu Dornescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AMARANDEI R. ANDREI CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM111919
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FMI si roIuI sau in sustinerea Iichiditatii internationaIe
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Gheorghe Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AMARIU|EI V ALEXANDRU-CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM102378
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AudituI si gestionarea riscuriIor intr- o societate bancara
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Mihaescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDREESCU G. RALUCA-ELENA
Numar matricol 31040701PM080031
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Segmente de cIienti in piata bancara si evoIutia acestora in contextuI
financiar actuaI din Romania
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANTAL A. VERONICA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM121935
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI riscuriIor interne in activitatea bancara
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. VasiIe Cocri
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ARUSTEI T. TUDOR-CTLIN
Numar matricol 31040701PM080070
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIitatea modeIeIor financiare in fundamentarea deciziiIor de investitii
pe piata de capitaI din Romania
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Prisecariu (Lect. Dr. S. Ursu)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BALAN A. VICTORITA-OANA
Numar matricol 31040701PM121959
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza factoriIor de infIuenta asupra echiIibruIui baIantei de pIati
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Gheorghe Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BELECCIU V. GABRIELA
Numar matricol 31040701PM094624
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Variante de finantare prin credite pe termen foarte scurt si roIuI Ior in
echiIibrarea trezoreriei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BILIBOU P CRISTIAN
Numar matricol 31040701PM121909
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIica{iiIe activit{ii bancare de creditare n Europa CentraI i de Est
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Bogdan Cpraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRSAN M. CLAUDIU-MIHAI
Numar matricol 31040701PM121910
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AudituI riscuriIor in sistemuI bancar din Romania
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Sorin Mihiescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BLANARIU G. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM094627
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Western Union si impactuI sau asupra urgentarii pIatiIor Ia niveI intern
si internationaI
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOGLE M. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121911
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza rentabiIitatiIor si riscuriIor fonduriIor mutuaIe pe piata
financiara din Romania
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Maria Prisacariu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BORCILA I. ION
Numar matricol 31040701PM094628
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PerspectiveIe integrarii pietei de capitaI romanesti intr-o piata de
capitaI unica europeana
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. O. Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRAOVSCHI V VIOLETA
Numar matricol 31040701PM108084
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Internet banking-uI si impIicatiiIe saIe asupra decontariIor
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUBURUZANU A. ANDREEA-LORENA
Numar matricol 31040701PM121936
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza instrumenteIor de poIitica monetara utiIizate de BNR
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. AngeIa Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BURLACU V ALA cas. STUDOLSCHI
Numar matricol 31040701PM095281
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Activitatea de asigurari in procesuI de constituire a garantiei crediteIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Cocris Conf. dr. D. ChirIesan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CATEA P. PAULINA
Numar matricol 31040701PM094637
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Banca CentraIa Europeana si roIuI sau in gestionarea crizei financiare
actuaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. O. Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CAZAN P. SABINA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM121960
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Institutii speciaIizate in finantarea domeniuIui imobiIiar rezidentiaI in
cadruI Uniunii Europene
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Bogdan Cpraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CLUGREANU D.I. ANAMARIA
Numar matricol 31040701PM121937
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza riscuIui de creditare in institutiiIe de credit cooperatiste
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. VasiIe Cocri
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIFAN I. GEORGIC
Numar matricol 31040701PM121961
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Achizi{ii i fuziuni bancare Ia niveI interna{ionaI
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Bogdan Cpraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIPRU|I V. OANA-ELENA
Numar matricol 31040701PM102405
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu de marketing privind produseIe si serviciiIe bancare
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. D. ChirIesan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRIAC C. SIMONA-GABRIELA
Numar matricol 31040701PM111929
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AudituI activitatii de creditare intr-o societate bancara
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Sorin Mihiescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIURIL C. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM121939
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tendinte in activitatea de finantare a domeniuIui imobiIiar in Uniunea
Europeana
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Bogdan Cpraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COCEA-LIONESCU C. IRINA cs. MAXIM
Numar matricol 31040701PM080267
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FonduriIe specuIative si impactuI Ior asupra stabiIitatii sectoruIui
financiar
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. O. Stoica (Asist. Dr. S. Anton)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COHAL V. OANA-ELENA
Numar matricol 31040701PM094650
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CredituI de cont curent
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Cocris Conf. dr. D. ChirIesan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COJOCAR G. MRIOARA
Numar matricol 31040701PM094651
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AranjamenteIe rateIor de schimb aIe vaIuteIor tariIor membre aIe FMI si
impIicatiiIe Ior
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CORBAN M. ROXANA
Numar matricol 31040701PM102414
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Piata carduriIor bancare Ia niveI european: caracteristici, evoIutii si
tendinte
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COSTAN T. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM121913
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ privind constituirea portofoIiiIor in modeIeIe
Markowitz si Sharpe
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Maria Prisacariu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRESCU I IONELA
Numar matricol 31040701PM121962
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza comparativa a pietei fonduriIor de pensii in Uniunea
Europeana
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Ovidiu Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DASCLU D. ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM102421
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI euro asupra sistemuIui bancar european
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. O. Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DEDIU D. ANA
Numar matricol 31040701PM102424
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI reIatiei dintre infIatie si dobanda in poIitica monetara
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. D. ChirIesan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DIAC A. CTLINA
Numar matricol 31040701PM121914
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing in retaiI bankinguI romanesc sub impactuI crizei
financiare actuaIe
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Bogdan Cpraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FRUNZ V. DANIEL-VASILE
Numar matricol 31040701PM094666
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing bancar in contextuI crizei financiare actuaIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GALI| N. ANDRIANA
Numar matricol 31040701PM121940
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii si perspective aIe credituIui acordat gospodariiIor popuIatiei
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. AngeIa Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAVREA I CRISTIAN-IOAN cas. GAVREA MAZUR
Numar matricol 31040701PM102439
Promo[ia 2010-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Accesarea fonduriIor europene in domeniuI agricuIturii-Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. VaIeriu Dornescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAVRIL V ELENA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121915
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI BanciIor CentraIe in Asigurarea StabiIitatii Financiare
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. AngeIa Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAVRILU| M. GABRIEL
Numar matricol 31040701PM121941
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unei firme in viziune patrimoniaIa
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Dumitru Buctaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GEAMBAU V. CAMELIA
Numar matricol 31040701PM111946
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHERASIM C. ADINA-ELENA
Numar matricol 31040701PM080452
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza instrumenteIor de poIitica monetara si a eficientei acestora in
diferite tari
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Roman (Asist. dr. S. Anton)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHERGHESCU G. SIMONA-GABRIELA
Numar matricol 31040701PM121964
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RiscuriIe interne in activitatea bancara
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. VasiIe Cocri
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GIMIGA V. ANCA-MONALISA cas. RUSU
Numar matricol 31040701PM080462
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Creditarea bancara de retaiI in tariIe UE
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GIREAD D CRISTINA-DANIELA
Numar matricol 31040701PM121916
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FonduI Monetar InternationaI si roIuI sau in sustinerea Iichiditatii
internationaIe.
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Gheorghe Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRIGORU| L. LOREDANA-GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM121965
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI riscuIui de creditare in activitatea de retaiI banking
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. VasiIe Cocri
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRINDEI C. ANDREEA-NICOLETA
Numar matricol 31040701PM094672
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza riscuIui de creditare si roIuI sau in Iuarea deciziei de acordare
a crediteIor bancare de investitii
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GROSU I FLORINA-GABRIELA
Numar matricol 31040701PM121917
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza riscuIui de creditare si roIuI sau in Iuarea deciziei de acordarea
crediteIor bancare
ndrumtor stiin[ific Iect. univ. dr. Bogdan FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HU|ANU G. MARCELA cs. JIPA
Numar matricol 31040701PM080520
Promo[ia 2008-2013
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IDRICEANU V. DANIELA
Numar matricol 31040701PM121966
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI bnciIor centraIe n asigurarea stabiIit{ii financiare
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Ovidiu Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IGNAT V MDLINA
Numar matricol 31040701PM121942
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Transformari in sistemuI bancar european in contextuI adoptarii
monedei unice.
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Ovidiu Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ILIE F. ROXANA-ELENA
Numar matricol 31040701PM121918
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Finantarea prin credit bancar a proiecteIor cu fonduri europene
accesate de IMM-uriIe din Romania
ndrumtor stiin[ific Iect. univ. dr. Bogdan FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IONESCU M.C. MARIA-SILVIA
Numar matricol 31040701PM094404
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza si aprobarea soIicitariIor de credite pentru finantarea activitatii
curente aIe cIientiIor corporate
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IRIMIA P IULIAN
Numar matricol 31040701PM102451
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Proiecte de investitii finantate din instrumente structuraIe. Studiu de
caz
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. V. Dornescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IUGA V. ANDREI
Numar matricol 31040701PM121943
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Identificarea si evaIuarea riscuriIor prin audituI bancar
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Sorin Mihiescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IUC N. SIMONA-DUMITRI|A
Numar matricol 31040701PM121944
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Factorii care infIuenteaza asupra cursuIui de schimb si potentarea Ior
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Gheorghe Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LAZR D. OTILIA
Numar matricol 31040701PM121945
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Efecte aIe tranzitiei de Ia "Banca traditionaIa" catre "Banca virtuaIa"
ndrumtor stiin[ific Iect. univ. dr. Bogdan FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LAZURCA G. LAURA GABRIELA
Numar matricol 31040701PM121968
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitica BNR privind cursuI de schimb si impIicatiiIe ei
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Gheorghe Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LICIU G ROXANA-VIRGINIA
Numar matricol 31040701PM121969
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii si tendinte pe piata carduriIor bancare in Uniunea Europeana
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Ovidiu Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LINGA V. ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM098066
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FonduriIe structuraIe si de coeziune si impactuI Ior asupra tariIor
beneficiare
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. V. Dornescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUCHIAN C PETRU|
Numar matricol 31040701PM121919
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii si tendinte aIe sistemeIor europene de pIati.
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Ovidiu Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUNCAU-MALNAI C BEATRICE cs. DIACONU
Numar matricol 31040701PM121920
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Mutatii recente in activitatiIe de creditare pentru cIientii corporate si
impactuI acestora
ndrumtor stiin[ific Iect. univ. dr. Bogdan FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUNGU F. IOANA-LORENA cs. TANAS
Numar matricol 31040701PM111951
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitica de dividend si impactuI asupra pretuIui actiuniIor
ndrumtor stiin[ific Iect. univ. dr. SiIviu Ursu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUPU C. MADLENA-LARISA
Numar matricol 31040701PM121946
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza diagnostic a rezuItateIor financiare aIe unei firme
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Dumitru Buctaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LU|A T ALEXANDRU-VLAD
Numar matricol 31040701PM121921
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie STRATEGII CU OPTIUNI SI RISCUL PE PIATA FINANCIARA
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Maria Prisacariu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MANOLE A TEODORA
Numar matricol 31040701PM121970
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIu{ia i perspectiveIe pie{ei carduriIor n Romnia
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. VasiIe Cocri
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MICODAN D. OANA ROXANA
Numar matricol 31040701PM121971
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Banca CentraI European i roIuI su n gestionarea crizei financiare
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Ovidiu Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MORARIU F ALINA
Numar matricol 31040701PM121922
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Forme si impIicatii aIe garantiiIor bancare pentru sustinerea afaceriIor
cIientiIor corporate
ndrumtor stiin[ific Iect. univ. dr. Bogdan FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MORARU C ANCU|A-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121947
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Proiecte de succes versus proiecte euate finan{ate din fonduri
europene
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. VaIeriu Dornescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MORARU V PARASCOVIA
Numar matricol 31040701PM089573
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza de bonitate a unui cIient corporate, soIicitant aI unei Iinii de
credit Ia BCR si impactuI sau asupra deciziei de creditare
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NEDES G. CRISTINA
Numar matricol 31040701PM121924
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie POLITICA DE COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA IN CADRUL UNIUNII
EUROPENE
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. VaIeriu Dornescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NICURIUC G. MDLINA-ELENA
Numar matricol 31040701PM098087
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI riscuIui operationaI Ia o banca comerciaIa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Cocris
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OLARU V. IRINA-ELENA
Numar matricol 31040701PM121948
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI banciIor centraIe in contracararea efecteIor crizei financiare
recente
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. AngeIa Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OLTEANU G. ANDREI-GABRIEL
Numar matricol 31040701PM121925
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StrategiiIe cu optiuni si voIatiIitatea actiuniIor
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Maria Prisacariu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OPREA N ADRIANA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121949
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RiscuI creditarii persoaneIor fizice
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Dnu{ ChirIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PANAITE T MIHAI-RADU
Numar matricol 31040701PM121972
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIica{iiIe crizei financiare gIobaIe asupra sistemuIui bancar
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. SiIviu Ursu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PNTEA L IULIA-BIANCA
Numar matricol 31040701PM121950
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza riscuIui de creditare si roIuI sau in Iuarea deciziei de acordare
a crediteIor bancare
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Dnu{ ChirIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PARFENIE V. VASILICA ANDREEA
Numar matricol 31040701PM121926
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza pietei imobiIiare din Romania
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Bogdan Cpraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PASNICIUC M. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM094708
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI riscuIui vaIutar Ia niveIuI unei banci comerciaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Cocris
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PATRACU C. CARMEN-ELENA
Numar matricol 31040701PM121951
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza-diagnostic a performanteIor intreprinderii-etapei in evaIuarea
intreprinderii
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Dumitru Buctaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PAVALOI V OTILIA cas. RUSU
Numar matricol 31040701PM102479
Promo[ia 2010-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unei firme in viziune financiara
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Dumitru Buctaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETRARIU I. ANCU|A-CIPRIANA
Numar matricol 31040701PM121927
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Absorb{ia fonduriIor europene nerambursabiIe-cazuI Romniei
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. VaIeriu Dornescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETRU| C ANDREEA-IULIANA cs. AGU
Numar matricol 31040701PM121952
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza rentabiIitatiIor portofoIiiIor de actiuni pe piata de capitaI din
Romania
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Maria Prisacariu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PINTEA E. OLGU|A-FELICIA
Numar matricol 31040701PM102482
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tendinte si impIicatii aIe activitatii de off-shore banking
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PNZARU I. ELENA-MARINELA
Numar matricol 31040701PM111964
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unei firme cu ajutoruI metodei patrimoniaIe
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Dumitru Buctaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PLATON M.L ANDREEA-IRENE
Numar matricol 31040701PM121953
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Banca CentraIa Europeana si roIuI ei in cadruI zonei euro
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Gheorghe Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PODARU L ALINA-MONICA
Numar matricol 31040701PM102485
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitica de produs Ia BRD Group Societe GeneraIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. D. ChirIesan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POMAN P. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM121973
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI fonduriIor de investitii in sistemeIe financiare contemporane
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. VaIeriu Dornescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPADIUC V.C. ROXANA-ELENA
Numar matricol 31040701PM102487
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Constituirea si monitorizarea portofoIiuIui de actiuni in modeIuI de
piata
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Prisacariu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPESCU D. RAMONA-PAULA
Numar matricol 31040701PM102488
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIicatiiIe crizei financiare internationaIe din august 2007, asupra
creditarii de retaiI din Romania
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPESCU G. LARISA-ELENA
Numar matricol 31040701PM121974
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RiscuI in activitatea de creditare a persoaneIor fizice si metode de
gestionare
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. AngeIa Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPESCU I FLORIN
Numar matricol 31040701PM121975
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza pie{ei carduriIor din Romnia
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Bogdan Cpraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRESCUR G ANDREEA GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM121976
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii aIe sectoruIui bancar romanesc si provocari post-criza
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. AngeIa Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRICOB M. OANA-GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM094719
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitica monetara a Bancii NationaIe a Romaniei in contextuI crizei
internationaIe actuaIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRICOP C DANA-CTLINA
Numar matricol 31040701PM102492
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unei firme cu ajutoruI metodei fIuxuriIor de trezorerie
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RACLARU C. SIMONA cs. ZAHARIA
Numar matricol 31040701PM121928
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ANALIZA DIAGNOSTIC A RENTABILITATII UNEI FIRME SI IMPACTUL
ASUPRA VALORII ACESTEIA
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Dumitru Buctaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROMAN D. MARIA-MONICA
Numar matricol 31040701PM094725
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI banciIor centraIe in cadruI sistemeIor bancare actuaIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROMAN I. LUCIAN
Numar matricol 31040701PM080896
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DiagnosticuI economic si manageriaI aI SC AutomobiIe Dacia SA
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROU V. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121955
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ANALIZA DIAGNOSTIC A ACTIVITATII COMERCIALE A UNEI FIRME
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Dumitru Buctaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROTARU G. ANIOARA cs. NEGURICI
Numar matricol 31040701PM094727
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Oportunitati de finantare din fonduri nerambursabiIe pentru
intreprinderi mici si mijIocii
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. V. Dornescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RUSU V. VASILICA-LOREDANA
Numar matricol 31040701PM102498
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Creditarea bancara de retaiI Ia niveI european: caracteristici, tendinte
si impIicatii
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SACU R ANCA-DANIELA
Numar matricol 31040701PM094367
Promo[ia 2009-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MarketinguI bancar in Romania si perspectiveIe acestuia
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Cocris Conf. dr. D. ChirIesan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SANDU A. ALINA
Numar matricol 31040701PM121929
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Piata credituIui ipotecar din Uniunea Europeana in contextuI crizei
financiare
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Ovidiu Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SINESCU R. IOANA-MDLINA cs. FECLISTOV
Numar matricol 31040701PM094733
Promo[ia 2009-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza - diagnostic a indicatoriIor de gestiune Ia o firma
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SLTINEANU C. ANCA-LCRMIOARA
Numar matricol 31040701PM102504
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Servicii bancare oferite Ia distanta si impactuI acestora asupra
activitatii bancare de retaiI
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SOHORIANU M. ALINA
Numar matricol 31040701PM111975
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIicatiiIe activitatii bancare de tip offshore
ndrumtor stiin[ific Iect. univ. dr. Bogdan Cpraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STAMA A. TEFANIA
Numar matricol 31040701PM094736
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIicatiiIe activitatii de caII center in retaiI banking
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STRUGARIU A. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM121978
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza diagnostic a indicatoriIor de gestiune si impactuI asupra
vaIorii firmei
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Dumitru Buctaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OVA S. VICTORIA
Numar matricol 31040701PM121977
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie NoiIe tehnoIogii si inovatia financiara: noi oferte de intermediere
bancara
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Dnu{ ChirIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TEFAN C. ANDREI
Numar matricol 31040701PM121979
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Performanta fonduriIor de investitii
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. SiIviu Ursu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TESLARU P. MARICICA-SIMONA cs. STOIAN
Numar matricol 31040701PM121932
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AIternative de finantare a investitiiIor cIientiIor corporate prin credite
bancare si impactuI acestora
ndrumtor stiin[ific Iect. univ. dr. Bogdan FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TIPU I. BRNDUA
Numar matricol 31040701PM121980
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RiscuI in activitatea de creditare bancara si impIicatiiIe saIe in
conditiiIe actuaIe
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. AngeIa Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TOMA P. MARIAN
Numar matricol 31040701PM121956
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIu{ia ratei crediteIor neperformante n Romnia
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Dnu{ ChirIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TOMA C GABRIELA
Numar matricol 31040701PM081036
Promo[ia 2011-2012
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Creditarea IMM-uriIor in Uniunea Europeana
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. VaIeriu Dornescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TUDOS N. LAURA-ANA
Numar matricol 31040701PM111980
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza comparativa a pietei fonduriIor de pensii in Uniunea
Europeana
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. Ovidiu Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent |ICLO I. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM121981
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza indepIinirii criteriiIor de creditare prin intermediuI scoring-uIui
bancar
ndrumtor stiin[ific prof. univ. dr. VasiIe Cocri
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent UNGUREANU T. MONICA-MARIANA
Numar matricol 31040701PM121957
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI banciIor centraIe in gestionarea crizeIor financiare
ndrumtor stiin[ific conf. univ. dr. Dnu{ ChirIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent URSACHI M ANCA-MDLINA
Numar matricol 31040701PM102510
Promo[ia 2010-2013
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza comparativa a strategiiIor de investitii aIe fonduriIor de pensii
din Romania
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VECHIU C. RALUCA-IOANA
Numar matricol 31040701PM111985
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Bnci i pie{e financiare Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Western Union si impactuI sau asupra urgentarii pIatiIor Ia niveI intern
si internationaI
ndrumtor stiin[ific Iect. univ. dr. Bogdan FiIip
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ACASANDREI P IOANA
Numar matricol 31040701PM102517
Promo[ia 2010-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI reorganizarii prin fuziune asupra performantei unei societati
comerciaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr I.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ADAM D. DANIELA-VASILICA
Numar matricol 31040701PM122071
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea si fiscaIitatea imobiIizariIor corporaIe
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Toma
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALEXA V ANDREEA
Numar matricol 31040701PM094758
Promo[ia 2009-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Aspecte privind tratamentuI contabiI aI decontariIor cu furnizorii si
cIientii
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. E.Dumitrean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANGHELU V. VASILE-GABRIEL
Numar matricol 31040701PM111989
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tratamente si poIitici privind decontariIe cu angajatii, asigurariIe si
protectia sociaIa
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E.Dumitrean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent APOSTOAE G. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM111991
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza pozitiei financiare a intreprinderii si roIuI acesteia in
fundamentarea deciziiIor manageriaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ARDELEANU M. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122072
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie VaIorificarea raportarii financiare in procesuI decizionaI
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AVDNI P MARCEL
Numar matricol 31040701PM102531
Promo[ia 2010-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PraguI de semnificatie si riscuI in audituI financiar
ndrumtor stiin[ific Lect dr. M.Grosu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BACIU D GEORGIANA-IONELA
Numar matricol 31040701PM122073
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PerfomanteIe financiare aIe societatiIor comerciaIe in conditiiIe
apIicarii IFRS
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. N.Tabara
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BALAN G. OANA CS. OSTAFI
Numar matricol 31040701PM131858
Promo[ia 2013-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EfectuI contracteIor de Ieasing operationaI si financiar asupra
situatiiIor financiare
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Istrate
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BAMBOI M ANDREI
Numar matricol 31040701PM094770
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tratamente si poIitici contabiIe privind trezoreria entitatiIor economice
ndrumtor stiin[ific EmiIian Dumitrean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BANCIU G. GEANINA cas. MITUCHI
Numar matricol 31040701PM111994
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DiagnosticuI rentabiIitatii si riscuIui in societatiIe comerciaIe
farmaceutice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BARNEA C. NOEMI-ELENA
Numar matricol 31040701PM122047
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta poIiticii de credite comerciaIe asupra Iichiditatii intreprinderii.
Studiu comparativ.
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BCOANU F. CELINA
Numar matricol 31040701PM111995
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza echiIibruIui financiar si functionaI aI intreprinderii in domeniuI
farmaceutic
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BEJENARU D. MARIUCA
Numar matricol 31040701PM094777
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Consideratii privind anaIiza pozitiei financiare si performantei
societatiIor muItinationaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. N.Tabara
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BILIC M MIHAELA-ALINA
Numar matricol 31040701PM122048
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModuI de caIcuI si Iegatura dintre rezuItatuI contabiI si rezuItatuI
fiscaI.
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. D.Mardiros
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOURUC D. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM112000
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Performanta si risc in domeniuI imobiIiar
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUCHIR I DANA - MRIUCA
Numar matricol 31040701PM122049
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza potentiaIuIui intern aI intreprinderii. Studiu comparativ.
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUDEANU C VASILICA-ANDREI
Numar matricol 31040701PM094789
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea fIuxuriIor privind drepturiIe saIariaIe si vaIoriIe asimiIate
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E. Horomnea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUJOR C. OANA - RAMONA
Numar matricol 31040701PM122021
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea anaIizei financiare in predictia faIimentuIui intreprinderii.
Studiu expIorator
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUTNARIU M LOREDANA
Numar matricol 31040701PM094795
Promo[ia 2009-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie NormaIizare i armonizare n contabiIitate
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E. Horomnea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CARABULEA V. ANDREEA-NICOLETA
Numar matricol 31040701PM122050
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FoIosirea instrumenteIor contabiIe in identificarea evaziunii fiscaIe in
domeniuI TVA
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Istrate
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CARDON D.N. CEZAR-DAN
Numar matricol 31040701PM122051
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Abordarea comparativa a diagnosticuIui financiar-contabiI in
societatiIe din industria textiIa
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRLESCU P. ADINA-MARIA cs. COSTANDACHE
Numar matricol 31040701PM102551
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Etica si comportamentuI profesionaI in audituI financiar
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E.Horomnea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRLESCU V. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM122022
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitici si tratamente contabiIe privind operatiiIe de Iichidare
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Toma
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHEBAC I. ROXANA
Numar matricol 31040701PM112004
Promo[ia 2011-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Estimarea vaIorii de piata a imobiIeIor conform standardeIor de
evaIuare
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. L.PavaIoaia
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHELARIU F. LOREDANA
Numar matricol 31040701PM122023
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza pozitiei financiare a intreprinderii si roIuI acesteia in
fundamentarea deciziiIor manageriaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRIL C ALEXANDRA-SABINA
Numar matricol 31040701PM122052
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza potentiaIuIui uman in societatiIe din sectoruI constructiiIor.
Studiu expIorator
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOBANU C OANA-ELENA cs. TRUFANDA
Numar matricol 31040701PM094808
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea operatiunii de fuziune prin absortie
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C Toma
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOBANU P DIANA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122053
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIUBUC V. VLADIMIR
Numar matricol 31040701PM122024
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza performanteIor societatiIor cotate. Abordarea prin comparatia
de piata.
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIUC F. ROXANA-ELENA
Numar matricol 31040701PM122025
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tratamente contabiIe si fiscaIe privind contabiIitatea stocuriIor
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Toma
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIUTEA V. CRISTINA-FLORENTINA
Numar matricol 31040701PM122074
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tratamente si poIitici contabiIe privind venituriIe si cheItuieIiIe unei
societati comerciaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. I Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRLAN T ADINA
Numar matricol 31040701PM122075
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RefIectarea in contabiIitate a principaIeIor operatiuni privind
cheItuieIiIe si venituriIe si impactuI acestora asupra performantei intreprinderii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CLOC G. ANA-DIANA
Numar matricol 31040701PM122054
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii europene actuaIe in impozitarea grupuriIor de intreprinderi
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Istrate
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CODREANU I. TEFANIA
Numar matricol 31040701PM122055
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Pozitia financiara si performanteIe entitatiIor cu activitate de comert
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Toma
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COJOCARIU V. VERONICA-PETRONELA
Numar matricol 31040701PM122026
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tratamente si poIitici contabiIe privind decontarea cu furnizorii in
cadruI unei societati comerciaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CONSTANTIN C. ALINA-FELICIA
Numar matricol 31040701PM094818
Promo[ia 2009-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza si controIuI conturiIor de trezorerie
ndrumtor stiin[ific Lect dr. C.Chersan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COVALIU E. RAMONA-GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM122027
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StabiIirea vaIorii activeIor unei cIinici medicaIe in vederea refIectarii in
situatiiIe financiare anuaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. L.PavaIoaia
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRE|U M. ELENA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122076
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Performanta unitatii si vaIorificarea informatiiIor in proceseIe
decizionaIe
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Toma
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CUSTUR P. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122056
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SituatiiIe financiare anuaIe, conforme cu regIementariIe contabiIe
nationaIe si internationaIe
ndrumtor stiin[ific Lect dr. C.Huian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DAMIAN R. ANCA-RUXANDRA
Numar matricol 31040701PM122029
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitici contabiIe privind recunoasterea venituriIor si audituI
performantei financiare a intreprinderii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.M.Grosu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOBOS D IOAN
Numar matricol 31040701PM122030
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIicatii contabiIe si fiscaIe aIe tranzactiiIor intragrup
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Istrate
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHEORGHIU I. IULIANA
Numar matricol 31040701PM112013
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie LocuI TVA Ia incasare in sistemuI fiscaI romanesc
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Istrate
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GIURGIL I. ALIN-VIRGIL
Numar matricol 31040701PM122077
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Procedura faIimentuIui Ia niveI nationaI, comunitar si internationaI
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. I.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRIGORA A. ANCA-LAURA
Numar matricol 31040701PM122031
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DiagnosticuI economico-financiar aI unui grup de firme pe baza
informatiiIor din situatiiIe financiare consoIidate
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRIGORA I. ADELINA ELISABETA
Numar matricol 31040701PM122032
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InsoIventa comerciaIa si faIimentuI
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. I.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GUDAN S. TATIANA-EMA
Numar matricol 31040701PM122033
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Diagnostic si strategie in consoIidarea pozitiei concurentiaIe a
societatiIor cotate
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HAINAL M. ANDREEA-MARIA
Numar matricol 31040701PM080496
Promo[ia 2008-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Situatii financiare anuaIe aIe societatiIor bancare
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. N.Tabara
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HARHT V VASILICA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122057
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Gestiunea bugetara si controIuI bugetar
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Budugan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HOLEICIUC M. RALUCA-ADINA
Numar matricol 31040701PM094850
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tendinte aIe contabiIitatii impozituIui pe profit pe pIan nationaI si
internationaI
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. N.Tabara
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HOLOTENCO T IULIANA
Numar matricol 31040701PM094851
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Reorganizarea prin divizare a societatiIor comerciaIe in actuaIuI
context economic
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. I.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HORIA D. MIHAI
Numar matricol 31040701PM122058
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitici si optiuni contabiIe privind recunoasterea,
estimarea si contabiIizarea provizioaneIor, a datoriiIor si activeIe eventuaIe
ndrumtor stiin[ific Lect dr M.Grosu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HOSPODE N. CLAUDIA-ELENA cs. ATEFNOAEI
Numar matricol 31040701PM112015
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitea si fiscaIitatea fuziunii prin absorbtie
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Toma
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HRINCESCU V RALUCA
Numar matricol 31040701PM122079
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DiagnosticuI intreprinderii in dificuItate . Studiu comparativ
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IGNAT G CARMEN-DIANA cs. NEDELCU
Numar matricol 31040701PM102599
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DiagnosticuI performanteIor economico-financiare aIe intreprinderii pe
baza situatiiIor de raportare financiara
ndrumtor stiin[ific Prof.dr S.Petrescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ILIE I. AURA-ELENA
Numar matricol 31040701PM122080
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza efecteIor crizei economice asupra performanteIor
eonomico-financiare aIe intreprinderii.Studiu expIorator
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IRIMIA C. DIANA-ELENA
Numar matricol 31040701PM122059
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RiscuI de audit si praguI de semnificatie-eIemente de baza in
pIanificarea demersuIui de audit financiar
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.M.Grosu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IRIMIA D STEFANIA IULIANA
Numar matricol 31040701PM122060
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea drepturiIor saIariaIe.AnaIiza fortei de munca
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. D.Mardiros
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IVACU C. VALENTINA LAVINIA
Numar matricol 31040701PM122061
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tratamente si poIitici contabiIe privind decontarea cu cIientii in cadruI
unei societati comerciaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUCA . CIPRIAN
Numar matricol 31040701PM102611
Promo[ia 2010-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea creativa si scandaIuriIe financiare
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. N.Tabara
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUNGU I MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122035
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ privind impIementarea IFRS in Romania si Spania
ndrumtor stiin[ific Lect dr M.Grosu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUNGU P RZVAN-DUMITRU
Numar matricol 31040701PM122062
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RefIectarea principaIeIor aspecte privind importanta factoruIui uman in
cadruI unei societati comerciaIe.
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LU|IA D. OANA-RALUCA
Numar matricol 31040701PM122063
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza impactuIui fuziunii asupra societatiIor comerciaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. I.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MNDRU M. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM080632
Promo[ia 2008-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie BugetuI costuriIor de productie si controIuI acestuia
ndrumtor stiin[ific Prof.dr D.Budugan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MARCU I MARIA
Numar matricol 31040701PM122082
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea si fiscaIitatea operatiuniIor de fuziune prin absorbtie
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Toma
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MRZA M. LILIANA
Numar matricol 31040701PM080650
Promo[ia 2008-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SistemuI de bugete aI intreprinderii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr.N.Tabara
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MAVRICHI A. ALINA-ROXANA
Numar matricol 31040701PM094872
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DiagnosticuI costuriIor de productie
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. S.Petrescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MAXIM G. IRINA cas. DRGNESCU
Numar matricol 31040701PM080660
Promo[ia 2008-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Asezarea, caIcuIarea si pIata impozituIui pe profit
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. G.Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MICOCI C ELENA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122036
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Abordari contabiIe nationaIe si internationaIe privind situatiiIe
financiare anuaIe
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Toma
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MERCAN T. MARIA
Numar matricol 31040701PM122083
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PIanificarea, controIuI si raportarea performantei economice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MERZA A DENISA-ELENA
Numar matricol 31040701PM102617
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritati aIe rapoarteIor de audit in cazuI banciIor nationaIe
ndrumtor stiin[ific Lect dr. C.Chersan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHAI I ALINA-MARIA
Numar matricol 31040701PM094874
Promo[ia 2009-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHAI I. ANDREI
Numar matricol 31040701PM122084
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tratamente si poIitici contabiIe privind trezoreria unei societati
comerciaIe.
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHALACHE S. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122037
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea informatiei de tip cost in Iuarea deciziiIor manageriaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Budugan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MOCANU A. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM102622
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii si controverse actuaIe in evaIuarea contabiIa a activeIor si a
datoriiIor
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Istrate
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUSTEA| T. PETRU
Numar matricol 31040701PM122086
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StabiIirea vaIorii de piata a echipamenteIor in vederea garantarii unui
imprumut
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. L.PavaIoaia
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NEAM|U S IRINA
Numar matricol 31040701PM122064
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIicatiiIe utiIizarii XBRL asupra raportarii financiare.
ndrumtor stiin[ific Lect dr M.Grosu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ONOFREI G. MARINELA cs. STEGARU
Numar matricol 31040701PM102632
Promo[ia 2010-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Fundamentarea costuriIor de productie pe baza centreIor de cost
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.L.PavaIoaia
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PARASCAN G ANGELA-ELENA
Numar matricol 31040701PM102633
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea informatiei de tip cost in Iuarea deciziiIor manageriaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Budugan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PASCAL N. MARIANA
Numar matricol 31040701PM102634
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tratamente si poIitici contabiIe privind contabiIitatea marfuriIor si
ambaIajeIor
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E .Dumitrean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PAPARAN C. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM080789
Promo[ia 2008-2010
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea imobiIizariIor corporaIe si amortizariIor in societatiIe
comerciaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr.E Horomnea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PDURARU G. ATENA-IULIANA
Numar matricol 31040701PM112035
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza situatiiIor financiare
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.L.PavaIoaia
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPESCU G. ANCA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122065
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutia reguIiIor contabiIe si fiscaIe privind TVA in Romania
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Istrate
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPOVICI G. DIANA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122088
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Aspecte privind tratamentuI contabiI aIe imobiIizariIor corporaIe si
impactuI Ior asupra performanteIor intreprinderii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. D.Mardiros
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POROH I MONICA-DORINA
Numar matricol 31040701PM122089
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Gestiunea si contabiIitatea trezoreriei unei societati comerciaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. I.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POSTOLACHE N. ANDREEA-NICULINA
Numar matricol 31040701PM080855
Promo[ia 2008-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea cheItuieIiIor si venituriIor din expIoatare
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E. Horomnea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRALEA I. ANDREEA-PETRONELA
Numar matricol 31040701PM122040
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModaIitati de determinare a vaIorii de piata a unei proprietati formata
dintr-o constructie si un teren
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. L.PavaIoaia
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRINDII P. ALINA-PETRONELA
Numar matricol 31040701PM080866
Promo[ia 2008-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza-diagnostic a performanteIor economico-financiare pe baza
contuIui de profit si pierdere
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. S.Petrescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRISECARU M NICOLETA
Numar matricol 31040701PM094919
Promo[ia 2009-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritatiIe finantarii unitatiIor de invatamant preuniversitar si
impIicatiiIe financiar-contabiIe
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Toma
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRUN C. DELIA CORINA
Numar matricol 31040701PM112037
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ActuaIitati si perspective in contabiIitatea imobiIizariIor corporaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. N.Tabara
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRUTEANU G. ROXANA DANIELA
Numar matricol 31040701PM122090
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CosturiIe caIitatii produseIor, IucrariIor executate si serviciiIor prestate
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Budugan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RADU V IOANA
Numar matricol 31040701PM122041
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DiagnosticuI si managementuI costuriIor intreprinderii.
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROBU M CORNELIA
Numar matricol 31040701PM102647
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ControIuI de gestiune in economia moderna
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. N.Tabara
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROPOTA M DANIEL
Numar matricol 31040701PM122066
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ActuaIitati si perspective aIe contabiIitatii imobiIizariIor necorporaIe pe
pIan nationaI si internationaI.
ndrumtor stiin[ific Prof.dr N.Tabara
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SCHIPOR V. LIDIA
Numar matricol 31040701PM122091
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ReguIi contabiIe si fiscaIe de recunoastere, cIasificare si evaIuare a
venituriIor si cheItuieIiIor
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Istrate
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STAMATE G. ANA
Numar matricol 31040701PM080973
Promo[ia 2008-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea trezoreriei si vaIoriIor asimiIate intr-o societate
comerciaIa
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E. Horomnea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STEJAR V. VALENTIN-VASILE
Numar matricol 31040701PM094938
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tratamente si poIitici contabiIe privind imobiIizariIe corporaIe
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. E.Dumitrean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STRATON G. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM122042
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza raportarii performantei gIobaIe a societatiIor cotate. Studiu
expIorator utiIizand internetuI ca pIatforma de comunicare organizationaIa.
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TALMACIU F. MARIA-MDLINA cs. LUCA
Numar matricol 31040701PM102659
Promo[ia 2010-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea inchiderii exercitiuIui financiar
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E.Horomnea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TODIREASA D. DUMITRU
Numar matricol 31040701PM102664
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Venituri, cheItuieIi, rezuItat contabiI si rezuItat gIobaI in normeIe
romanesti si IAS/IFRS
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Istrate
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TOFAN N. GEORGIANA cas. LUCA
Numar matricol 31040701PM112049
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Consideratii asupra reIatiei dintre contabiIitate si fiscaIitate
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. N.Tabara
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent |IBU A. ALINA
Numar matricol 31040701PM122068
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Aspecte contabiIe si fiscaIe aIe reorganizarii prin fuziunea societatiIor
comerciaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. I.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent |U|U G CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM102671
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Frauda si raportarea financiara
ndrumtor stiin[ific Lect dr. C.Chersan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent UNGUREANU R. ANDREI-EUSEBIU
Numar matricol 31040701PM122043
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Imaginea fideIa, pozitia financiara si performanta intreprinderii prin
intermediuI situatiiIor financiare
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E.Horomnea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent URTU C ALIN-FLORENTIN
Numar matricol 31040701PM122092
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Frauda si raportarea financiara in contextuI crizeIor economice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C. Chersan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VRLNU|E G PETRONELA
Numar matricol 31040701PM122093
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea anaIizei economice si financiare in predictia faIimentuIui
intreprinderii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E.Horomnea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VRLNU|E G GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM122069
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModaIitati de diagnosticare si evaIuare a factoriIor de risc in activitatea
intreprinderii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E.Horomnea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VARTOLOMEI M. CORINA-GABRIELA
Numar matricol 31040701PM112055
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DiagnosticuI si evaIuarea intreprinderii din sectoruI de constructii prin
fIuxuriIe de trezorerie
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.ApostoI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VASILIU . MARIA
Numar matricol 31040701PM122094
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea impozituIui pe profit si cai de identificare evaziunii
fiscaIe
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Istrate
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VRABIE A OLGA
Numar matricol 31040701PM121772
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii romanesti in reIatia dintre contabiIitatea si fiscaIitatea
impozituIui pe profit.
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Istrate
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VRJITORU V. VASILICA - DIANA
Numar matricol 31040701PM081112
Promo[ia 2008-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContabiIitatea taxei pe vaIoare adaugata
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E.Dumitrean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VUZA V. RUXANDRA-IULIA
Numar matricol 31040701PM112062
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Abordari patrimoniaIe si actuariaIe in evaIuarea intreprinderii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Mironiuc
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZNACOM S. ALEXANDRA-NICOLETA
Numar matricol 31040701PM122045
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Identificarea factoriIor de aparitie a riscuIui de eroare si frauda in
audituI financiar-garantie a unei asigurari rezonabiIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. M.Grosu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZORIL G. GEORGIANA-ILONA
Numar matricol 31040701PM081124
Promo[ia 2008-2012
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI audituIui financiar in identificarea si probarea fraudei financiare
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. E.Horomnea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZUGRVESCU G. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM081126
Promo[ia 2008-2011
Specializarea ContabiIitate, expertiz i audit Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CostuI produsuIui pe baza cicIuIui de viata
ndrumtor stiin[ific Prof.dr D.Budugan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AGAFI|I D ALINA-ELENA
Numar matricol 31040701PM102680
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Criza economica si financiara - mecanisme de contagiune Ia niveI
regionaI si gIobaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDREI I. IONU|-COSTINEL
Numar matricol 31040701PM094963
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI noiIor tehnoIogii asupra afaceriIor internationaIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ATEFNOAIE G MARIANA
Numar matricol 31040701PM102683
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitica externa a UE in raport cu OrientuI MijIociu Ia inceput de secoI
XXI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Isan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOMOY W.L. ISALE GINA
Numar matricol 31040701PM129599
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Activitatea companiiIor muItinationaIe in tariIe in dezvoItare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Isan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CANDET G. MIHAI
Numar matricol 31040701PM122121
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Franta si Germania - NucIeuI Uniunii Europene
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CA|RU S MIRCEA
Numar matricol 31040701PM089534
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI ISD asupra dezvoItarii economice: cazuI tariIor CentraI si Est
Europene
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Isan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRIL G. VALENTIN-NICOLAE
Numar matricol 31040701PM094979
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Ajustari structuraIe in comertuI exterior aI Romaniei dupa aderarea Ia
UE
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRIL V ALEXANDRA-IOANA
Numar matricol 31040701PM122136
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RiscuI de tara in afaceriIe internationaIe. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOBAN L. ANDREI
Numar matricol 31040701PM080229
Promo[ia 2008-2012
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ComertuI eIectronic - practici si regIementari
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOBANU V. ANDRA-BIANCA
Numar matricol 31040701PM102694
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Romania in ierarhia internationaIa a competitivitatii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COJOCARU I IONELA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122122
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI riscuIui poIitic asupra companiiIor muItinationaIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. Tiganas
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CORBAN V. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122137
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ProtectionismuI comerciaI: tendinte de evoIutie in contextuI crizei
actuaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COTE| M. CONSTANTIN-GABRIEL
Numar matricol 31040701PM112075
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CompaniiIe muItinationaIe din industria famaceutica
ndrumtor stiin[ific Liviu Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COVTARU D ALEXANDRA cs. OBOROC
Numar matricol 31040701PM094986
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AustraIia - o noua extindere pentru KWH Mimke. EIaborarea pIanuIui
de marketing internationaI
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOBRESANCIUC P. ARMAND-JORJ
Numar matricol 31040701PM080368
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI crizei financiare actuaIe asupra pietei imobiIiare din Uniunea
Europeana
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOLHAN M. TIBERIU-CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM112078
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Chinamerica - un duopoI Ia varfuI puterii mondiaIe?
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FOCNEANU M MIHAIL LUCIAN
Numar matricol 31040701PM122123
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie China - un nou centru de putere in comertuI internationaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHEORGHIU G. IOANA
Numar matricol 31040701PM095006
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Contributia fonduriIor structuraIe Ia dezvoItarea economiei Romaniei.
Studiu de caz: Regiunea Nord-Est
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHIORGHIE V. MARIAN
Numar matricol 31040701PM122124
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InvestitiiIe straine directe si dezvoItarea economica: cazuI Romaniei
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHIURU A CHRISTIAN-DAVID
Numar matricol 31040701PM122125
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI si impactuI SUA in comertuI internationaI actuaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Ignat
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GOSAV M IRINA
Numar matricol 31040701PM122126
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Reconfigurarea prioritatiIor de poIitica comerciaIa aIe Uniunii
Europene in nouI context gIobaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HONCIUC N.Z. BIANCA
Numar matricol 31040701PM112084
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutia pietei de capitaI din Romania in conditiiIe crizei
economico-financiare actuaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Ignat
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ISIL D. DANIELA
Numar matricol 31040701PM112087
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagamentuI expunerii economice Ia variatiiIe cursuIui de schimb in
campaniiIe muItinationaIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. M. Costica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IURIE| O.C. RZVAN-IONU|
Numar matricol 31040701PM080571
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Reconfigurarea roIuIui FMI sub incidenta crizei economice mondiaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Ignat (Lect. Drd. C. Tiganas)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LAZR C ALINA
Numar matricol 31040701PM102721
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutia protectionismuIui comerciaI - studiu comparativ SUA- UE
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUNGU M. ROXANA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122138
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ComertuI exterior si integrarea regionaIa: cazuI Romaniei
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MARIAN M NARCIS-VLAD
Numar matricol 31040701PM122139
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MuItinationaIizarea firmeIor din industria automobiIeIor. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MASTACAN B. VLAD
Numar matricol 31040701PM122140
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Piata produseIor vitivinicoIe a RepubIicii MoIdova
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Isan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MNLU D. OANA-LENU|A
Numar matricol 31040701PM122141
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza riscuIui de tara. Studiu de caz: Romania
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHAI I. CRISTINA
Numar matricol 31040701PM102723
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI FonduIui Monetar InternationaI in contextuI actuaIei crize
economice
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHAI N. MIHAELA-DANIELA
Numar matricol 31040701PM122143
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI crizei economice mondiaIe asupra schimburiIor comerciaIe
aIe UE cu restuI Iumii
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIRON C. PETRIC-CTLIN
Numar matricol 31040701PM122144
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUNTEANU D. MARIUS-CIPRIAN
Numar matricol 31040701PM112092
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Dinamica sistemeIor economice
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUNTEANU I.M. RALUCA-BIANCA
Numar matricol 31040701PM098090
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ComertuI exterior aI Romaniei sub impactuI crizei mondiaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NEAGA G. VIOREL
Numar matricol 31040701PM122129
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MobiIitatea fortei de munca in Uniunea Europeana
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NEGUR M. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122130
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI companiiIor muItinationaIe din tariIe emergente
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Isan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OBREJA M DANA
Numar matricol 31040701PM122145
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI comertuIui internationaI cu servicii in dezvoItarea economica.
Studiu de caz: RoIuI invatamantuIui superior
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Ignat
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OCNEANU M. ALINA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM080751
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ComertuI internationaI si mediuI inconjurator
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OCRAIM D ALINA-PETRONELA
Numar matricol 31040701PM122146
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Uniunea Europeana - actor principaI in comertuI internationaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OLRAU V. LAURA-MARIA
Numar matricol 31040701PM112094
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Ascensiunea tariIor BRIC in comertuI internationaI. Studiu de caz:
BraziIia
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OSIPOV C. IULIA-LARISA
Numar matricol 31040701PM112095
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CompaniiIe offshore si frauda financiara "IegaIa"
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. Tiganas
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PASNICIUC S. ELIZA
Numar matricol 31040701PM102735
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InedituI experientei economice chineze
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Pohoata
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PAVL C MIHAELA-GABRIELA
Numar matricol 31040701PM122131
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Criza din zona Euro. EvoIutie si perspective
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PDURARIU V. EMILIAN
Numar matricol 31040701PM102737
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Criza datoriiIor suverane in contextuI actuaIei crize economice
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Ignat
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETREA T. ALEXANDRINA-ELENA
Numar matricol 31040701PM112097
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI crizei economice actuaIe asupra comertuIui exterior aI
Romaniei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. BaItatescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRLOG V. PETRU|A
Numar matricol 31040701PM112098
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ISD si comertuI internationaI: compIementaritate si potentare
reciproca
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PURICE-FETESCU M. MONICA
Numar matricol 31040701PM122147
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FonduriIe structuraIe si de coeziune aIocate Romaniei in perioada
2014-2020
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RNDUNIC I ELENA-VALENTINA
Numar matricol 31040701PM122148
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CompaniiIe muItinationaIe si tariIe in curs de dezvoItare
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SAVIN D DANA-MARIA cs. ENACHE
Numar matricol 31040701PM122132
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FonduriIe suverane de investitii - actori importanti in economia
mondiaIa
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SCRIERU V.I. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM102745
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SCURTU I. IONELA
Numar matricol 31040701PM131981
Promo[ia 2013-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Investitii straine in Romania. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SOCIU V. RALUCA-IULIANA
Numar matricol 31040701PM112105
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SubconstientuI economiei. MentaIitati si comportamente
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STOICA C. CORINA-ELENA
Numar matricol 31040701PM122149
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InvestitiiIe straine directe si cresterea economica in Europa CentraIa si
de Est - AnaIiza comparativa Romania-Ungaria
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Ignat
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ORNESCU C. RZVAN
Numar matricol 31040701PM108043
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CompaniiIe transnationaIe - actor important in comertuI mondiaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TANAS G. VLAD-GEORGE
Numar matricol 31040701PM095064
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI in transporturiIe internationaIe de marfuri. Studiu de
caz
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TOPAL A. BOGDAN-ANDREI
Numar matricol 31040701PM095065
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ComertuI exterior aI Romaniei in contextuI procesuIui de integrare
economica europeana
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TURCU T. CTLINA
Numar matricol 31040701PM112108
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI FonduIui Monetar InternationaI in contextuI actuaIei crize
financiare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Isan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent |OPTEA V. OANA-ELENA cs. HANGANU
Numar matricol 31040701PM122134
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ResponsabiIitatea sociaIa corporativa - intre mit si reaIitate
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent URSACHI R. RALUCA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM095068
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea afaceriIor internationaIe si outsourcing-uI IT
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Isan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VASCAN I. NATALIA
Numar matricol 31040701PM122150
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Incidente aIe actuaIei crize economice si financiare asupra participarii
RepubIicii MoIdova Ia circuituI economic mondiaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. PraIea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VASILIU . CRISTI-DANIEL
Numar matricol 31040701PM112110
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MuItinationaIizarea afaceriIor in domeniuI asigurariIor. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VATAMAN I. DIANA-LOREDANA
Numar matricol 31040701PM122135
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RiscuriIe in afaceriIe internationaIe. Studiu de caz: piata petroIuIui
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VEDEAN V. IRINA-ANCU|A cs. BRADA|AN
Numar matricol 31040701PM081094
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Economie i afaceri interna{ionaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie GIobaIizarea economica si recurenta crizei financiare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Ignat
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AANCU|E G. FLORIN
Numar matricol 31040701PM080001
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InvestitiiIe straine directe si impactuI Ior asupra economiiIor in
tranzitie
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AFLOROAIEI D. ADRIAN-IONU|
Numar matricol 31040701PM112114
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI economic aI statuIui din perspectiva institutionaIa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Pohoata
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALEXANDRU M. LCRMIOARA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122183
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Evaziunea fiscaIa in agricuItura
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANTOCHE F ANA MARIA OANA
Numar matricol 31040701PM118064
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Interferente intre organizatie si institutie. Studiu de caz pe exempIuI
FMI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Pohoata
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent APETRII I. NELU IULIAN
Numar matricol 31040701PM122184
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FaIimentuI unei societati comerciaIe - cauze si efecte
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. Ana -Maria Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ASAVEI I. TEFANA-VICTORIA
Numar matricol 31040701PM122185
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Migratia in randuI tineriIor si consecinteIe saIe economice
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BACIU G AIDA-LOREDANA
Numar matricol 31040701PM122152
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitica monetara a tariIor emergente
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BALABAN V.S. ISABELA
Numar matricol 31040701PM122153
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Investitia in educatie si cresterea economica. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOICU M. CONSTANTIN-CRISTIAN
Numar matricol 31040701PM102755
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SectoruI pubIic si roIuI acestuia in dezvoItarea economica a Romaniei
dupa 1990
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUCTARU I. GEORGIANA-SIMONA
Numar matricol 31040701PM122154
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Raspunderea juridica in materia concurentei neIoiaIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BURLACU C GEORGIANA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122155
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BURLOIU T.C. SIMONA
Numar matricol 31040701PM122156
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Coruptie si oportunism din perspectiva neoinstitutionaIista
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Pohoata
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BURT I. FLORIN
Numar matricol 31040701PM122157
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI inovatiei in dezvoItarea afaceriIor
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CATARAM I. IRINA-IULIANA
Numar matricol 31040701PM122187
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI strategic in conditiiIe mediuIui european de afaceri
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHERA A. COSMIN
Numar matricol 31040701PM080207
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Oportunitati de finantare a afaceriIor pe piata europeana. Studiu de
caz: programuI operationaI sectoriaI cresterea competitivitatii economice
ndrumtor stiin[ific Liviu Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRA T. MDLINA
Numar matricol 31040701PM112121
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie IntreprinderiIe pubIice in cadruI economiei romanesti. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRI|OIU C. ANDRA
Numar matricol 31040701PM122189
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SomajuI in Uniunea European - reaIitate si tendinte
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOFU V IOANA-RALUCA
Numar matricol 31040701PM122190
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu privind utiIitatea IeasinguIui in sfera afaceriIor
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. Ana -Maria Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COCA I MONICA
Numar matricol 31040701PM122160
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza performanetei sectoruIui pubIic Ia niveIuI UE 27. Studiu de caz
pe indicatorii guvernantei
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COCA I OANA
Numar matricol 31040701PM122161
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AvantajeIe competitive si strategia de extindere a afaceriIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Isan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COCA V. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM122162
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Educatia universitara, capitaIuI uman si poIiticiIe de ocupare in
contextuI european actuaI
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COLOTIN C. CRISTIAN
Numar matricol 31040701PM112123
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza teoretica si practica a contractuIui de mandat in sfera
afaceriIor
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRECIUN G VIRGINIA
Numar matricol 31040701PM122193
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitica economica franceza in contextuI european actuaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRUCIANU P. SERGIU-DANIEL
Numar matricol 31040701PM122164
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Evaziunea fiscaIa in Romania
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DMOC M. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM112126
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitici si strategii de ocupare a fortei de munca - obiective si efecte in
Romania
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ENEA V. ALEXANDRU-RZVAN
Numar matricol 31040701PM122194
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitici si strategii de dezvoItare ruraIa
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FECHET O ALINA-OLIVIA
Numar matricol 31040701PM102761
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie China - performante si Iimite in cresterea economica
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FILIMON C. TEFANIA
Numar matricol 31040701PM122195
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIiticiIe sociaIe si dezvoItarea economica. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAFENCU T.A. ANCA-THEODORA
Numar matricol 31040701PM122196
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GALUSCA I. ALINA
Numar matricol 31040701PM122165
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Performanta si dezvoItare economica din perspectiva institutionaIa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Pohoata
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GARACICUN I. GEORGIANA-RAISA
Numar matricol 31040701PM102762
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Economia sectoruIui pubIic. Studiu de caz: judetuI Iasi
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. T. BraiIean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAVRILI| A. EDUARD-CLAUS
Numar matricol 31040701PM112128
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI investitiiIor straine directe asupra stocuIui de capitaI uman.
Studiu de caz: Romania- Regiunea de dezvoItare Nord -Est
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GUIA L. ALEXANDRA cs. NI|
Numar matricol 31040701PM112132
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Evaziunea fiscaIa in Romania. Cai de prevenire si combatere
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HAHAM A. ECATERINA
Numar matricol 31040701PM122197
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIitatea sistemuIui de franciza in deruIarea afaceriIor
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. Ana -Maria Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HRISCU I CERASELA
Numar matricol 31040701PM122167
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContractuI de Ieasing
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HUZUM C. ALEXANDRA-ELENA
Numar matricol 31040701PM112135
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea ruraIuIui si ocuparea fortei de munca in Romania
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. Cristian POPESCU
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IONESEI P. SIMONA-IONELA
Numar matricol 31040701PM122168
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Desfasurarea procedurii insoIventei in dreptuI roman
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ISTRATE E. CRISTINA
Numar matricol 31040701PM112136
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Pozitiaa dominanta si formeIe de manifestare aIe acesteia
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IURCO I. CRISTINA
Numar matricol 31040701PM122198
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategia de internationaIizare a Companiei Gazprom
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent JUGARU K MIRUNA-ANA
Numar matricol 31040701PM122199
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FenomenuI somajuIui in randuI tineriIor
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUCA C. RAMONA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122169
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza migratiei interne in perioada 1990-2013
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUCACI I GEORGE
Numar matricol 31040701PM122200
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI si impIicatiiIe contractuIui internationaI de vanzari marfuri in
sfera afaceriIor
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. Ana -Maria Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MACOVEI I. ECATERINA
Numar matricol 31040701PM122201
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FirmeIe muItinationaIe in tariIe CentraI si Est-Europene. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Isan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MACOVEI O. OANA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122170
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitica protectiei sociaIe europene in contextuI crizei actuaIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MAFTEI C BIANCA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122202
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SpeciaIizarea si costuriIe de tranzactie. OportunismuI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Pohoata
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MANDEA C. IONU|
Numar matricol 31040701PM122203
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InvestitiiIe straine in Iasi si impactuI Ior asupra pietei muncii
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MATRAN A. GABRIELA
Numar matricol 31040701PM122171
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ProcesuI de privatizare in Romania: evoIutie si consecinte
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. L. Maha
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MRTINA I. ALINA-CLAUDIA
Numar matricol 31040701PM122204
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Piata muncii din Romania
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MEREU| N. OVIDIU-CEZAR-GABRIEL
Numar matricol 31040701PM112138
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie LeasinguI - Mecanism compIex de finantare a activitatii firmei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHAI I. IULIAN-VLDU|
Numar matricol 31040701PM112139
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Privatizarea intreprinderiIor petroIiere si gaze naturaIe romanesti
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. V. Isan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIRON R. OANA
Numar matricol 31040701PM112140
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI statuIui in contextuI instabiIitatii economice. CazuI Romaniei
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MODRC A. CRISTINA
Numar matricol 31040701PM098132
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CompaniiIe muItinationaIe si impactuI Ior asupra economiei
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUNTEANU V. NICOLAE
Numar matricol 31040701PM122205
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI aderarii Romaniei Ia UE asupra evoIutiei exporturiIor
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NECULA N. FLORINA
Numar matricol 31040701PM112141
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CadruI IegisIativ si impactuI sau asupra functionarii pietei muncii din
Romania
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Lutac
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NEGUR I.R. ADELINA-GABRIELA
Numar matricol 31040701PM122172
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Educatia in facuItate si acumuIarea de capitaI uman
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NICHITEAN D. DANIEL-CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM122206
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PrincipiiIe IiberaIismuIui in fata provocariIor poIiticiIor de mediu
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OANC I. NICOLETA-CAMELIA
Numar matricol 31040701PM080748
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Modificari fiscaIe introduse in 2009 - oportunitati fiscaIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OLARIU F ANDREEA-GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM122173
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MijIoaceIe de sustinere a dezvoItarii economice in UE - referire Ia
situatia din Romania
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ONOFRA I. TUDOR-CODRIN
Numar matricol 31040701PM102771
Promo[ia 2010-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PANAITE M. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM080773
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Ocuparea fortei de munca in economia Romaniei si perspectiveIe ei in
contextuI obiectiveIor strategiei de Ia Lisabona
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Lutac
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PARFENE I. IONU|-VIRGIL
Numar matricol 31040701PM122174
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ProcesuI de privatizare in Romania
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PLIMARIU D.D. ALIN-DANIEL
Numar matricol 31040701PM122175
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Eficienta sistemuIui pubIic de sanatate din Romania
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PROTEA N. MARIANA-LCRMIOARA
Numar matricol 31040701PM080873
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Hayek vs. Keynes: ConfIictuI care a definit economia mondiaI. Studiu
de caz: MariIe crize economice
ndrumtor stiin[ific Conf. univ. dr. Cristian Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RILEANU I. ELENA-GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM122207
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CaIitatea guvernantei romanesti din perspectiva teoriei pubIic choice
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROIBU V PAULA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122208
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Dinamica economica Ia institutionaIisti
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Pohoata
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SAMOILA I. DRAGO-IONU|
Numar matricol 31040701PM122176
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza oportunitatiIor de investitii in firme IegumicoIe in judetuI Iasi
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SANDU I. CRISTINA-MARIA
Numar matricol 31040701PM122209
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STOICA L. IULIANA-CARLA
Numar matricol 31040701PM112147
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Infiintarea societatiIor comerciaIe. Abordare comparativa
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TILICI I. IONU|-LUCIAN
Numar matricol 31040701PM112150
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI investitiiIor in dezvoItarea afaceriIor
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. G. Mursa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TRIF V. ELENA-ANINA
Numar matricol 31040701PM112152
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza migratiei interne in perioada 1990-2012
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent UJENIUC D. IULIANA-EMANUELA
Numar matricol 31040701PM112153
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitici sociaIe europene in contextuI crizei actuaIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VASILACHE C CTLINA
Numar matricol 31040701PM122213
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ContractuI de societate. Studiu comparativ
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. Tofan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VASILIU C. ANDREEA-ALINA
Numar matricol 31040701PM122179
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ReIatia eficienta-echitate in sanatatea pubIica. AnaIiza comparativa Ia
niveIuI tariIor Uniunii Europene
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VASILIU R. ANDREI-IONU|
Numar matricol 31040701PM122180
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI bugetuIui european in asigurarea stabiIitatii si creterii
economice Ia niveIuI UE
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Pohoata
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VICOL F. RADU-GEORGE
Numar matricol 31040701PM122181
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Interferente intre organizatie si institutie. Studiu de caz pe exempIuI
FMI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. I. Pohoata
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZLATARU L CTLINA-ELENA
Numar matricol 31040701PM122182
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Economie i dreptuI afaceriIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza tranzitiei tariIor ex-comuniste prin prisma privatizarii. Studiu
de caz Romania si PoIonia
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. L. Baciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ADSCLI|II C. CRISTIAN-FLORINEL
Numar matricol 31040701PM122240
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza diagnostic a indicatoriIor de gestiune si impactuI asupra
vaIorii unei firme
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALBU L ANDREEA-MDLINA
Numar matricol 31040701PM102796
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Fundamentarea si finantarea cheItuieIiIor Ia o institutie de invatamant
pre-universitar
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Stefura
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALEXA F ADRIAN
Numar matricol 31040701PM095109
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModeIe de evaIuare a actiuniIor din domeniuI inaItei tehnoIogii
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Ursu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AMARFEI H. CTLIN-EMIL
Numar matricol 31040701PM122275
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Identificarea si evaIuarea riscuriIor prin audituI bancar
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Mihaiescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDREI-CODI| M MIRELA
Numar matricol 31040701PM122257
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PosibiIitati de perfectionare a tehniciIor si proceduriIor privind
reaIizarea impoziteIor directe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Stefura
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDRONACHE D ALIN
Numar matricol 31040701PM122258
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIicatii aIe crizei financiare recente asupra activitatii de creditare
bancara din Romania
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ARUTEI C. PETRONELA-TEFANIA
Numar matricol 31040701PM122259
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RefIectarea imaginii fideIe a firmeIor prin audituI financiar
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Mihaiescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ASOLTANEI G. OANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM095117
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FiscaIitatea in economia de piata
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Stefura
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ATUDOSIEI G. CLAUDIA-GEORGETA
Numar matricol 31040701PM122241
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Efecte aIe standardeIor de guvernanta corporativa asupra rezuItateIor
financiare aIe intreprinderii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BADEA P. OANA
Numar matricol 31040701PM102800
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza raporturiIor de putere dintre actionari si manageri in conditiiIe
guvernantei corporatiste
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BDLU| I. IULIANA-GEORGETA
Numar matricol 31040701PM122260
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitici fiscaIe orientate spre protectia mediuIui si impIicatiiIe acestora
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRBIERU I. IULIA cs. ILIE
Numar matricol 31040701PM122261
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Mutatii in poItica soIduIui bugetar in Romania in contextuI economic si
sociaI actuaI
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRBU D.V. ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM102801
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Mutatii in poIitica de protectie a concurentei economice din Romania
in contextuI integrarii in Uniunea Europeana
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Dornean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BEJAN B. ELENA
Numar matricol 31040701PM122277
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI bugetuIui UE in asigurarea stabiIitatii financiare Ia niveIuI Uniunii
Europene
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BELEAG P. ALIN-PETRU
Numar matricol 31040701PM112162
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI utiIizarii instrumenteIor financiare derivate in gestiunea
riscuIui de dobanda
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOBOC V ALEXANDRU-VLAD
Numar matricol 31040701PM122262
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii si tendinte pe piata produseIor si a serviciiIor de retaiI banking
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRNZ N. OANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM122278
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AudituI financiar Ia niveIuI unei firme din domeniuI farmaceutic
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Mihaiescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUJOR D.G. SNZIANA-PAULA
Numar matricol 31040701PM102803
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BULIGA M. IONELA cs. CICAL
Numar matricol 31040701PM122279
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Identificarea si evaIuarea riscuriIor prin audituI financiar Ia niveIuI
firmeIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Mihaiescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BULIGA V. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM102804
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza diagnostic a riscuriIor in cazuI unei firme
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BURLACU TEFAN-CRISTIAN
Numar matricol 31040701PM102806
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AudituI situatiei financiare Ia niveIuI unei firme
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Mihaescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BURSUC C. CIPRIAN
Numar matricol 31040701PM102807
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unei firme cu ajutoruI metodeIor patrimoniaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUTA G. STELU|A-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122243
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AsigurariIe CASCO si modernizarea acestora
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUTNARU V. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122263
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea metodoIogiei vaIoare Ia risc in masurarea riscuIui de piata
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CATRINOI-SFARGHI C. ALEXANDRA-IULIANA
Numar matricol 31040701PM122244
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Mutatii in poIitica de subventionare a economiei in contextuI economic
actuaI
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CPRARU G. GEORGIANA cs LCTUU
Numar matricol 31040701PM122264
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InvestitiiIe imobiIiare in Romania in conditii de criza
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRUU D. DUMITRU NICUOR
Numar matricol 31040701PM122265
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIicatii aIe coduriIor de guvernanta corporatista asupra eficientei
pieteIor de capitaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHELBOSU V. CONSTANTIN-CTLIN
Numar matricol 31040701PM112171
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza diagnostic a echiIibruIui financiar aI unei firme
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOBANU T ANATOLIE
Numar matricol 31040701PM122245
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI riscuriIor asupra vaIorii unei firme
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOCAN F. ALINA-FLORENTINA
Numar matricol 31040701PM122281
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Procedura fiscaIa privind impoziteIe directe si posibiIitati de
imbunatatire
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Stefura
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CONSTANTIN I ANDRA
Numar matricol 31040701PM122246
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PosibiIitati de imbunatatire in fundamentarea si reaIizarea venituriIor
proprii Ia bugeteIe IocaIe ( pe exempIuI Primaria Mun. Iasi)
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Stefura
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CURACIUC P. GHEORGHE
Numar matricol 31040701PM122247
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Mutatii in poIiticiIe fiscaIe aIe tariIor din UE in contextuI crizei actuaIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Dornean
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DUMEA P. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM102826
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutia procesuIui infIationist si impIicatiiIe saIe in Romania
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent EDU I ROXANA-FLORINA
Numar matricol 31040701PM122266
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza instrumenteIor de poIitica monetara aIe Bancii NationaIe a
Romaniei si eficienta acestora
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ENACHE C LUXI|A-ELENA
Numar matricol 31040701PM122267
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Mutatii si tendinte in asigurariIe obIigatorii de Iocuinte
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAMAN C.V. RZVAN
Numar matricol 31040701PM122268
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu de impact privind impozitarea venituriIor persoaneIor fizice.
Abordari comparative
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. S. Lazar
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAVRIL G. GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM122248
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tendinte in finantarea ocrotirii sanatatii in tariIe Uniunii Europene
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHERASIM I. ANCA-ELENA
Numar matricol 31040701PM080453
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de preturi bazate pe costuri si impactuI acestora
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHI|ESCU G. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM102832
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutia asigurariIor private de pensii in tariIe Uniunii Europene si
impactuI acestora
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRECU N. DIANA-GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM122249
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Efecte aIe principiiIor de guvernanta corporatista asupra eficientei
companiiIor de asigurari
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HJ V. TEODORA
Numar matricol 31040701PM122250
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Lichiditatea internationaIa si factorii de infIuenta ai acesteia
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IGNTESCU I. OANA-CRISTINA
Numar matricol 31040701PM095160
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza comparativa a strategiiIor de investitii aIe fonduriIor de pensii
din Romania
ndrumtor stiin[ific Asist. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ION D LARISA-DANIELA
Numar matricol 31040701PM122283
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ privind impoziteIe directe in tari aIe Uniunii
Europene. AnaIiza de impact
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. S. Lazar
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LOZNEANU D. EDUARD-ADRIAN
Numar matricol 31040701PM080606
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Asigurari aIe Iocuintei persoaneIor fizice - caracteristici si posibiIitati
de ampIificare si diversificare a acestora
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MACAREI . TEFAN-CRISTIAN
Numar matricol 31040701PM122284
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Abordari comparative privind tehniciIe de impozitare a profituriIor
agentiIor economici si impIicatiiIe acestora
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. S. Lazar
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MACSIM M. FLORIN-ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM122269
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Organizarea gestiunii financiare Ia unitatiIe administrativ-teritoriaIe si
posibiIitati de perfectionare (pe exempIuI Primariei Mun. Iasi)
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Stefura
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MAFTEI V. FLORINA-COSTINELA
Numar matricol 31040701PM102849
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI utiIizarii instrumenteIor financiare derivate in gestiunea
riscuIui de dobanda
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MANEA M.C. CRISTINA-IOANA
Numar matricol 31040701PM122270
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Dimensiunea guvernantei corporatiste refIectata in anaIiza starii de
performanta financiara (Studiu de caz)
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MARCIUC I. RALUCA
Numar matricol 31040701PM112193
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI sectoruIui bancar romanesc in finantarea economiei nationaIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MARINIUC N. NICOLETA
Numar matricol 31040701PM122271
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AudituI financiar Ia o companie din domeniuI petroIifer
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Mihaiescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MATEI G SIMONA
Numar matricol 31040701PM102852
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PosibiIitati de finantare a IMM-uriIor in Romania
ndrumtor stiin[ific Teodora Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MCRESCU G. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122251
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ControIuI -componenta fundamentaIa a sistemuIui de guvernanta
corporatista
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHAI P. LAVINIA-PAULA cs. TOFAN
Numar matricol 31040701PM122252
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unei firme cu ajutoruI metodeIor patrimoniaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHALACHE D ANCUTA-ADRIANA
Numar matricol 31040701PM122272
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii si impIicatii aIe cheItuieIiIor pubIice in Uniunea Europeana
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHALACHE G MONICA
Numar matricol 31040701PM095171
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RefIectarea obiectiveIor guvernantei corporatiste in activitatea
financiara a intreprinderii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MOCANU P. ELENA-ADELINA cs. PDURARU
Numar matricol 31040701PM112197
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea activeIor corporaIe si impIicatiiIe acesteia
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MOREANU M. ROXANA-DANIELA
Numar matricol 31040701PM112198
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIicatii aIe asezarii si perceperii taxeIor de consumatie in diverse
tari aIe Iumii. Abordari comparative
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Lazar
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MOTRESCU F. ELENA FLORINOVNA
Numar matricol 31040701PM122285
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Abordari comparative privind taxeIe de consumatie si impIicatiiIe
acestora
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. S. Lazar
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUNTEANU M.C. CTLINA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122273
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI utiIizarii instrumenteIor financiare derivate in gestiunea
riscuIui de dobanda
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MURGOCI P. PETRU
Numar matricol 31040701PM122286
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza-diagnostic a riscuriIor intreprinderii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUSTEA| R. BIANCA ELENA
Numar matricol 31040701PM122274
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Procedura fiscaIa privind impoziteIe indirecte si posibiIitati de
imbunatatire
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Stefura
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NISTOR N. ELIZA BEATRICE
Numar matricol 31040701PM122287
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIiticiIe bugetare si impactuI Ior asupra echiIibruIui baIantei de pIati
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NI|IOR I OVIDIU-ANDREI
Numar matricol 31040701PM095176
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Asezarea si perceperea venituriIor bugetare de Ia contribuabiIi
persoane juridice
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Stefura
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PANAINTE D. ANDREEA-ADRIANA
Numar matricol 31040701PM112202
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AudituI situatiiIor financiare Ia o societate comerciaIa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Mihaiescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PATRACU I. ELENA-MDLINA
Numar matricol 31040701PM112204
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unei firme cu ajutoruI metodeIor financiare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PITUAC G. MIHAI
Numar matricol 31040701PM112207
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Asigurarea autovehicuIeIor (AUTO CASCO) i modernizarea acestora
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. Bogdan Narcis FR|ESCU
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROMACU M ANDREEA-LOREDANA cs. TERENTE
Numar matricol 31040701PM122288
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Surse aIternative de finantare a IMM-uriIor romanesti
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RUSU M GEORGETA
Numar matricol 31040701PM122254
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutie si tendinte in asigurari de viata
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RUSU O. ADRIAN-MARCEL
Numar matricol 31040701PM102877
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unei firme cu ajutoruI metodeIor financiare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RUSU S. IOANA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM102878
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza diagnostic a indicatoriIor de gestiune Ia o firma
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SABU M. ANCA
Numar matricol 31040701PM095192
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie A RENUNTAT LA SUSTINEREA DISERTATIEI
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SANDU I ANDREEA-ELENA
Numar matricol 31040701PM102879
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Procedura fiscaIa privind impoziteIe directe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Stefura
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SAVIN I. DANIEL-MIHAI
Numar matricol 31040701PM112216
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI voIatiIitatii asupra performantei fonduriIor de investitii
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Ursu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SINGURELU V. MARINELA
Numar matricol 31040701PM122289
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI statuIui in formarea, dezvoItarea si finantarea domeniuIui
imobiIiar
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. B. Capraru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SOLCAN LOREDANA
Numar matricol 31040701PM102882
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutia si modernizarea asigurariIor de viata Unit Linked in Romania
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Firtescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SPIRIDON C. ELENA
Numar matricol 31040701PM122290
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza procesuIui infIationist in Romania si impIicatiiIe saIe
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STAN E. ADELAIDA-CRINA
Numar matricol 31040701PM080974
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza raporturiIor de putere dintre actionari si creditori in conditiiIe
guvernantei corporative
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STOICHICI F. DENIS-ANDREI
Numar matricol 31040701PM122291
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unei firme in viziunea financiara si impIicatiiIe acesteia
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. D. Bucataru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SULUGIUC M. DANIELA-DUMITRI|A
Numar matricol 31040701PM102883
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tendinte in utiIizarea instrumenteIor financiare derivate in gestiunea
riscuIui de pret aI marfuriIor
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TBCARU V. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM112220
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Orientari moderne in stimuIarea investitiiIor prin faciIitati fiscaIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TULEASCA V. GABRIELA cs. SAVA
Numar matricol 31040701PM122255
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Surse aIternative de finantare a investitiiIor unei intreprinderi mici si
mijIocii
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. A. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent |IGANIA A. LOREDANA - ANA
Numar matricol 31040701PM081054
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza financiara a proiecteIor de investitii finantate din fonduri
structuraIe europene
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent UNGUREANU V. BOGDAN-VALENTIN
Numar matricol 31040701PM122256
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Abordari comparative privind tehniciIe de impozitare a patrimoniuIui si
impIicatiiIe acestora
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. S. Lazar
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VTMANU M. DIANA-NICOLETA
Numar matricol 31040701PM095211
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Reforma sistemuIui de pensii in Romania in perioada de tranzitie Ia
economia de piata si impIicatiiIe acesteia
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZAHARIA G. GIORGIANA
Numar matricol 31040701PM112227
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e - asigurri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RiscuI de tara si impIicatiiIe saIe in contextuI crizei actuaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. G. Voinea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALBU N. DENIS
Numar matricol 31040701PM112155
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ARHIRE E.I. ALEXANDRU-IRINEL
Numar matricol 31040701PM122214
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie The ReIationship between Firms' Market VaIue and InteIIectuaI CapitaI:
An EmpiricaI Investigation ( ReIatia dintre vaIoarea de piata a firmeIor si capitaIuI inteIectuaI: o
cercetare empirica)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Ursu
Data Semntura
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AVRAM-RUSU G. ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM122215
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie How Credit Ratings Impact the BaIance of Payments: An European
Union Case (ImpactuI ratinguriIor de tara asupra baIantei de pIati. Studiu de caz asupra Uniunii
Europene)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BLINEANU L. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM102780
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza strategiiIor fonduriIor de hedging si impIicatiiIe Ior in
managementuI riscuIui
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Ursu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRIAC A ELISABETA
Numar matricol 31040701PM122216
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie VoIatiIity SpiIIovers between Stock Prices and Exchange Rate
Changes (EfectuI de propagare a voIatiIitatii intre preturiIe actiuniIor si fIuctuatiiIe cursuIui de
schimb)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CENUS I. OLGA
Numar matricol 31040701PM122217
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Determinants of Foreign Direct Investments: The Case of Romania
(Determinanti ai investitiiIor straine diercte: cazuI Romaniei)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRICA R IONU|-ADRIAN
Numar matricol 31040701PM122218
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Is There a CorreIation between OiI Prices and the Exchange Rate?
(Exista o coreIatie intre pretuI petroIuIui si cursuI de schimb?)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHISTOL D. VALENTINA
Numar matricol 31040701PM122219
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Foreign Direct Investments and Economic Growth in DeveIoping
Countries: Evidence from CentraI and Eastern Europe ( InvestitiiIe straine directe si cresterea
economica in tariIe in curs de dezvoItare: studiu asupra Europei CentraIe si de Est)
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei (Asist. dr. I. Ihnatov)
Data Semntura
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOCHINA A.D. HORIA-ANDREI
Numar matricol 31040701PM122220
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Automated Trading on the Romanian Stock Market: is There a SimpIe,
ProfitabIe Strategy (Tranzactionarea automata pe piata romaneasca de capitaI: Exista o
strategie simpIa si profitabiIa?)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Ursu
Data Semntura
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DNIL C. MIHAI-ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM112234
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DINICA M. MARINELA
Numar matricol 31040701PM122221
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FinanciaI Crisis and Contagion: Evidence from European FinanciaI
Markets (Criza financiara si contagiunea: studiu asupra pieteIor financiare europene)
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. O. Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FURTUN C.D. BOGDAN-ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM102782
Promo[ia 2010-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GOLUB V. NATALIA
Numar matricol 31040701PM122223
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Firm VaIue and Corporate Hedging: a "catch me if you can" game
( VaIoarea firmei si hedging-uI corporativ: un joc "prinde-ma daca poti")
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Ursu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HAULIC M. GEORGE-EMANUEL
Numar matricol 31040701PM122224
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie The Performance of Banks in the FinanciaI Crisis: Which Banks Did
Better and Why? (Performanta banciIor in timpuI crizei financiare: care banci s-au descurcat
mai bine si de ce?)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Ursu
Data Semntura
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HOLUBAS D BOGDAN-ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM122225
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie The PhiIIips Curve Revisited (Curba PhiIIips. O reevaIuare)
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei (Asist. dr. I. Ihnatov)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IGNATIUC S VICTOR
Numar matricol 31040701PM102783
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ILIE S. TEFAN-CTLIN
Numar matricol 31040701PM112237
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MAFTEI D MDLINA-MARIA
Numar matricol 31040701PM122227
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Underpricing of IPOs: An EmpiricaI Study on Warsaw Stock Exchange
(SubevaIuarea IPO: un studiu empiric pe Bursa de VaIori Varsovia)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MONEAGU S. ALIN-PETRU
Numar matricol 31040701PM122229
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AppIication of VAR on the FinanciaI Market (ApIicabiIitatea VaR pe
piata financiara)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NEGRU V. ADI-ELENA
Numar matricol 31040701PM122230
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Price VoIatiIity and VoIume Trading in Foreign Exchange Futures
Markets (VoIatiIitatea preturiIor si voIumuI de tranzactii pe piata contracteIor futures pe vaIute)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NICOLAU M. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM112243
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie The effect of the credit and Iiquidity risks on the risk premium during
the financiaI crisis
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PANAIT S. MIHAELA-CRISTINA cas. BAGHIU
Numar matricol 31040701PM102787
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI riscuIui de curs de schimb n companiiIe romne?ti
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PINTELEI S. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM112245
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PLESCA V. VALERIA
Numar matricol 31040701PM122231
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Is a Fund of MutuaI Funds ProfitabIe on the Romanian Market? (Poate
fi un fond de fonduri mutuaIe profitabiI in Romania?)
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei (Asist. dr. I. Ihnatov)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRICOP C ANDREI
Numar matricol 31040701PM102792
Promo[ia 2010-2013
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie A proposaI for a new financiaI intrument for the heaIth care industry
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. B. Zugravu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROTARU I. GABRIELA-ANGELA
Numar matricol 31040701PM112248
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Forecasting VoIatiIity Using GARCH ModeIs
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Anton
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SERBENIUC M. LUCRE|IU
Numar matricol 31040701PM122233
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Investing in GoId as a Hedge or Safe Haven (Investitia in aur pentru
acoperirea riscuIui sau ca refugiu de siguranta)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Ursu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STEJAR V. IULIANA-PAULA
Numar matricol 31040701PM122235
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Impact of OiI Price on Derivatives (ImpactuI pretuIui petroIuIui asupra
derivateIor)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Ursu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TAMA M. GABRIEL
Numar matricol 31040701PM122236
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie The Impact of Venture CapitaI on the Underpricing of InitiaI PubIic
Offerings ( ImpactuI capitaIuIui de risc asupra subevaIuarii actiuniIor in cadruI oferteIor pubIice
initiaIe)
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei (Asist. dr. I. Ihnatov)
Data Semntura
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TEMNEANU M BOGDAN
Numar matricol 31040701PM122237
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CapitaI Structure Dynamics and Stock Returns (Dinamica structurii
capitaIuIui si rentabiIitatea actiuniIor)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. S. Ursu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VARGA I ALEXANDRA CRISTINA cs. DUMEA
Numar matricol 31040701PM122238
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FinanciaI Reporting for Derivative Instruments: Forwards and Swaps
(Raportarea financiara a instrumenteIor financiare derivate: contracte forward si swap)
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. C. Huian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VASLUIANU C RALUCA
Numar matricol 31040701PM102795
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Finan{e i managementuI riscuIui (n Iimba engIez) Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ReformeIe de regIementare i determinan{ii acestora: o anaIiz Ia
niveIuI {riIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. O Stoica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALEXE G. RADU-THEODOR
Numar matricol 31040701PM102891
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de dezvoItare in domeniuI hoteIier in contextuI gIobaIizarii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALISTAR G. ANDREEA-NICOLETA
Numar matricol 31040701PM112254
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Facebook-instrument de marketing onIine pentru agentiiIe de turism
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AMRIU|EI T. ALEXANDRA-ROXANA
Numar matricol 31040701PM122340
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie VacanteIe senioriIor, oportunitate pentru turism
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. A.ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDRONACHE N. ANDREI
Numar matricol 31040701PM102892
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Factori care infIuenteaza continuitatea si succesuI in cariera-apIicatie
in domeniuI turismuIui
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent APOSTOL M. IULIA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM095221
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Formarea si speciaIizarea resurseIor umane din domeniuI ospitaIitatii
ndrumtor stiin[ific Asis.dr. R.CiuIu& Conf.dr. Agheorghiesei T
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOBEIC S. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM112256
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ privind destinatiiIe turistice din Romania si ItaIia
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. G.Butnaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOBOC G. ANDRA
Numar matricol 31040701PM122341
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea comertuIui eIectronic in vederea cresterii avantajeIor
competitive aIe organizatiiIor din domeniuI ospitaIitatii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BORDEIANU C. LOREDANA
Numar matricol 31040701PM122342
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Organizarea eficienta a serviciiIor de housekeeping
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUDI I. MARIA-DANIELA cas. SOARE
Numar matricol 31040701PM112257
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii manageriaIe in domeniuI ostpitaIitatii in orasuI Iasi
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BURA V. COSMIN
Numar matricol 31040701PM122366
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI aderarii Romaniaie Ia Unuinea europeana asupra
IMM-URILOR
ndrumtor stiin[ific Prof.dr.C.Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CALMC A IURII
Numar matricol 31040701PM089529
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Recrutarea , seIectia si motivarea personaIuIui
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Prodan. Asist.dr.R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CANTOR C. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM080171
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Proiecte turistice-evaIuare si eIemente de impact
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRIL C. GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM080219
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Detrminarea comportamentuIui consumatoruIui unei pensiuni
agroturistice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRIL P. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122343
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FideIitatea consumatoruIui in turism
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. A.ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIHUREANU C. ANDREEA-BEATRICE
Numar matricol 31040701PM102907
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PatrimoniuI cuIturaI UNESCO-studiuI privind vaIorificarea turistica a
acestuia
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIORBA V IULIA
Numar matricol 31040701PM108080
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PatrimoniuI cuIturaI Unesco si vaIorificarea turistica a acestuia
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIORNEI M. ANDREI
Numar matricol 31040701PM112265
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StudentuI-consumator de turism
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CORCIOV D. MARIUS-MIHAI
Numar matricol 31040701PM095233
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu privind perceptia turistiIor asupra zonei Negresti-Oas
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. Mihai TaImaciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COSTEA P MARIA-MARCELA
Numar matricol 31040701PM122367
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie In ce masura tin cont hoteIierii de recenziiIe de pe site-uriIe care
permit evaIuarea serviciiIor?
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CUCORANU G GABRIEL
Numar matricol 31040701PM102910
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu privind componente aIe produsuIui hoteIier cu impact asupra
cIientiIor
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DASCLU A. DIANA-NICOLETA
Numar matricol 31040701PM112266
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI si structura coduIui de etica in indistria turistica
ndrumtor stiin[ific Agheorghiesei DanieIa
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DMOC A. PAUL
Numar matricol 31040701PM095234
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PosibiIitati de dezvoItare si diversificarea serviciiIor turistice in
statiunea Borsec.
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei (Corodeanu)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DSCLEANU M. MARIAN
Numar matricol 31040701PM122344
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Formarea antreprenoriIor din turismuI ruraI
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DR|U C. IOANA
Numar matricol 31040701PM122368
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu aspra caIitatii serviciiIor turistice din mediuI ruraI
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. M.TaImaciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOBRCEANU M. TEFAN
Numar matricol 31040701PM102911
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ReIatia dintre niveIuI de satisfactie aI angajatiIor si aI cIientiIor in
industria hoteIiera
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.C.BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOLHSCU D. DANIEL
Numar matricol 31040701PM112268
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIarizari aIe turismuIui de afaceri
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOROFTEI V. NONA
Numar matricol 31040701PM122369
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Angajarea si instruirea personaIuIui intr-un compIex hoteIier
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DORO . CARMEN-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122345
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DRELCIUC C. CRISTINA-DANIELA
Numar matricol 31040701PM095235
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Crearea si promovarea imaginii unei destinatii turistice
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ERDE V. LAVINIA
Numar matricol 31040701PM095240
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de motivare a resurseIor umane din industria ospitaIitatii in
orasuI Iasi.
ndrumtor stiin[ific Asis.R.CiuIu&Conf.dr. D.Agheorghiesei (Corodeanu)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAZZI E. SIMONA-ELENA
Numar matricol 31040701PM080443
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea si impactuI dezvoItarii industriei turistice in regiunea Lazio
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHI|U I. IONELIA
Numar matricol 31040701PM122346
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI FonduriIor Europene asupra zoneIor turistice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. S.Tita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRIGORE I MARIANA
Numar matricol 31040701PM122370
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GROSU G.S. ANDRADA-GABRIELA
Numar matricol 31040701PM122371
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta practiciIor de management strategic asupra crearii
avantajeIor competitive in domeniuI hoteIier
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HOLBNEL F. ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM122347
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ComportamentuI consumatoruIui in interioruI agentiei de turism
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IFTIMICIUC G. NICOLETA
Numar matricol 31040701PM122348
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ReteIeIe de sociaIizare, instrumente de marketing onIine pentru
agentiiIe de turism
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IONI|E N. ALINA-NICOLETA
Numar matricol 31040701PM122373
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Surse de finantare in industria hoteIiera
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. C.Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUNGU C. COSMIN-ANDREI
Numar matricol 31040701PM122350
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MAFTEI I. BIANCA-CTLINA
Numar matricol 31040701PM122374
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza strategica a organizatiei din domeniuI ospitaIitatii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. C.Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MALAGEAC V. ELENA
Numar matricol 31040701PM102924
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CIasificarea pe steIe-barometru aI caIitatii?
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MANDIUC O. BIANCA TEREZA
Numar matricol 31040701PM095255
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perceptia cIientiIor unui restaurant fata de caIitatea serviciiIor prestate
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MATEI F. MARIAN
Numar matricol 31040701PM122375
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de dezvoItare utiIizate in domeniuI hoteIier
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHAI T. BOGDAN
Numar matricol 31040701PM122376
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Metode moderne de promovare si comerciaIizare a serviciiIor hoteIiere
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHALACHE G. OANA-DUMITRI|A
Numar matricol 31040701PM102928
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StudiuI privind comunicarea eficienta a compartimentuIui FRONT
OFFICE cu ceIeIaIte compartimente dintr-un hoteI
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MITITELU F. ANCA-IOANA
Numar matricol 31040701PM112279
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Aspecte privind decizia de aIegere si cumparare a unei vacante de
catre studenti
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. G.Butnaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MOLDOVAN G.F. DELIA-FLORINA
Numar matricol 31040701PM122352
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie TurismuI piscicoI in Romania-actuaIitate si perspective
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. Gina Butnaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MORUZI S. IOANA-CRISTINA
Numar matricol 31040701PM122353
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza comparativa a turismuIui dintre tariIe din sud-estuI Europei si
Romania
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. S.Tita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUNTEANU M. ROXANA-MIHAELA cas. CHIPIRITEANU
Numar matricol 31040701PM102931
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StudiuI factoriIor care infIuenteaza aIegerea studentiIor cu privire Ia
unitatiIe de aIimentatie pubIica
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.C.BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MURARIU G. ALINA- ELENA
Numar matricol 31040701PM122354
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Infiintarea unei firme-oportunitati si dificuItati
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NECULEAC C. MARINELA
Numar matricol 31040701PM112282
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Practica bacsisuIui -intre norme cuIturaIe, obicei si riscuri etice
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NEGRU M. RALUCA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM112283
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Provocari pentru managerii din industria hoteIiera-motivarea
generatiei Y
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NEGURA M ANDREI
Numar matricol 31040701PM122377
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ-perceptiiIe romaniIor privind turismuI asiatic
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. Gina Butnaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PAMFILE V. DRAGO
Numar matricol 31040701PM122355
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie De Ia idee Ia afacere. Crearea unei societati comerciaIe de
servicii(turism, restauratie)
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PANTOC P. SIMONA-PETRONELA
Numar matricol 31040701PM112285
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Etica si protectia consumatoruIui in industria turistica
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PARFIMON A IULIANA
Numar matricol 31040701PM095262
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea si dezvoItarea personaIuIui in domeniuI hoteIier
ndrumtor stiin[ific Asis.dr. R.CiuIu& Prof.dr.A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PDURARIU C IOANA ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122356
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PDURARIU M. PAULA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122379
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ReaIizarea unui posibiI modeI de masurare a caIitatii serviciiIor in
turism
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. Gina Butnaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PLECA I MIHAELA-IOANA
Numar matricol 31040701PM122381
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FideIizarea cIientiIor in serviciiIe de cazare
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPA C. ANA-GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM122382
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Cercetari privind motivatia turistiIor care viziteaza statiunea Vatra
Dornei
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPA E. GEORGE-CTLIN
Numar matricol 31040701PM102935
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI probIemeIor aparute in deruIarea circuiteIor turistice-soIutii
propuse.
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPA G. CRISTIAN-MIHAI
Numar matricol 31040701PM112287
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ProcesuI coproducerii serviciuIui turistic
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPA . TEFANIA-SIMONA
Numar matricol 31040701PM122357
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii intercuIturaIe in managementuI turistic
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPA V. ANDREEA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122358
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Contributia turismuIui Ia dezvoItarea sustenabiIa
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POSTRNAC D. DANA-MLINA
Numar matricol 31040701PM102937
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu privind criteriiIe de aIegere a destinatiiIor turistice
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RDEANU I. SIMONA-IONELA
Numar matricol 31040701PM095268
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta managementuIui asupra performanteIor economice aI unui
hoteI
ndrumtor stiin[ific Asis.R.CiuIu&Conf.dr. D.Agheorghiesei (Corodeanu)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROBU M. IULIAN-GABRIEL
Numar matricol 31040701PM122359
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PosibiIitati de dezvoItare a turismuIui educationaI
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RULIAN G. ADRIAN-FLORIN
Numar matricol 31040701PM112293
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea durabiIa a turismuIui in judetuI Iasi
ndrumtor stiin[ific Lect.dr..M.TaImaciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RUSNAC I DIANA
Numar matricol 31040701PM102942
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Initierea unei afaceri in domeniuI aIimentatiei
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SCLEANU C. CONSTANTIN-CIPRIAN
Numar matricol 31040701PM122383
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Aspecte privins decizia de aIegere si cumparare a unei vacante
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. Gina Butnaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SIEA G. IOANA ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122384
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii manageriaIe in domeniuI ospitaIitatii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SOBIESKI-CAMERZAN G. ELENA
Numar matricol 31040701PM112294
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Factori decizionaIi in aIegerea unei destinatii turistice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SPINTICIUC A. ANDREI-BOGDAN
Numar matricol 31040701PM112295
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Factorii care infIuenteaza aIegerea destinatiei turistice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SPNACHE . OANA-ELENA
Numar matricol 31040701PM112296
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perspective aIe dezvoItarii turismuIui in Romania dupa aderarea Ia
Uniunea Europeana
ndrumtor stiin[ific Lect.dr..M.TaImaciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STROE V. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM112297
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perspective aIe dezvoItarii turismuIui baInear in statiunea Lacu Sarat
ndrumtor stiin[ific Lect.dr..M.TaImaciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STRUGARIU I. LARISA-OTILIA
Numar matricol 31040701PM080984
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI crizei economice asupra cererii turistice in Romania
ndrumtor stiin[ific Asis.dr. G.Butnariu&Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SURUGIU C CARMEN-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM102948
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perspective de dezvoItare a turismuIui de iarna intr-o statiune montana
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SURUGIU C. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM102947
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perceptia cIientiIor cu privire Ia caIitatea serviciiIor oferite de
structuriIe de cazare turistica din zona Vatra Dornei
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. G.Butnaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SVEATCHEVICI E.. ANGEL-GEORGE
Numar matricol 31040701PM122361
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Optiuni de petrecere a vacanteIor:generatia X vs generatia Y
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. A.ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIOPU M. ALEXANDRA-ELENA cs. AIFTINCI
Numar matricol 31040701PM112298
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Factori de infIuenta asupra performantei echipei de munca in cadruI
agentiei de turism Sempre Dritto Tour
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. G.Butnaru
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TATARIN S. ALEXANDR
Numar matricol 31040701PM122362
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EfecteIe confIicteIor si dezasterIor asupra turismuIui
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. S.Tita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TCACIUC N. GABRIEL
Numar matricol 31040701PM112300
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Recrutarea, seIectia si motivarea personaIuIui din industria ospitaIitatii
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TIMOFTE M. IULIANA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM095274
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritati aIe turismuIui de afaceri romanesc
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent |IGNAU I ALEXANDRA-ELENA
Numar matricol 31040701PM095276
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu privind reIatia dintre caIitatea serviciiIor oferite de un hoteI si
resurseIe umane
ndrumtor stiin[ific Asis.dr. G.Butnariu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent URSACHE D. DUMITRI|A-OANA
Numar matricol 31040701PM122385
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie IntreprinzatoruI si importanta sa in economie
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. C.Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VIERU M. DANIELA LUCIANA
Numar matricol 31040701PM122387
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI aderarii Romaniei Ia Uniunea Europeana asupra industriei
turistice
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. C.Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VLAHIDIS P.N. YANNIS
Numar matricol 31040701PM122388
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie De Ia vis Ia reaIitate! Perceptia destinatiei turistice
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. A.ManoIica
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VRABIE D. ANDRADTHA-LORINA
Numar matricol 31040701PM122364
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItare sustenabiIa: cum poate contribui turismuI.
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. V.Nita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZAM I.G. ELENA-PETRONELA
Numar matricol 31040701PM122389
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Practica bacsisuIui intre norme cuIturaIe, obicei si riscuri etice.
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZMUSCHI P ALINA
Numar matricol 31040701PM095280
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Management turistic i hoteIier Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FIuctuatia popuIatiei-FIuctuatia vanzarii intr-un magazin
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. Mihai TaImaciu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PDURARU V. MARIAN
Numar matricol 31040701PM080795
Promo[ia 2008-2010
Specializarea ManagementuI mediuIui i aI resurseIor naturaIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza eficientei economico-sociaIe a proiecteIor de protectie a
mediuIui
ndrumtor stiin[ific Conf.dr C Mihai
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AMRIU|EI V. MIHAELA-DELIA
Numar matricol 31040701PM122411
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza forumuriIor de cIienti-un reper esentiaI in managementuI
unitatii turistice
ndrumtor stiin[ific Conf.dr.D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDRU D. ROBERT CIPRIAN
Numar matricol 31040701PM080044
Promo[ia 2008-2010
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI caracteristiciIor organizationaIe asupra
Ieadership-uIui:Ieadership-uI in sectoruI pubIic
ndrumtor stiin[ific Conf.dr.O.GavriIovici
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANECHITEI E. ANDREEA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122412
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI cunostinteIor pe IantuI vaIorii:transferuI cunostinteIor
in amonte
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANGHELU| I. DRAGO-IONU|
Numar matricol 31040701PM122413
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Gestionarea reIatiei cu cIientii
ndrumtor stiin[ific Letc.dr. C.BobiIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANTON M. MIHAELA LUMINITA
Numar matricol 31040701PM122390
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta traininguIui asupra performantei
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ARAM C. GHEORGHE
Numar matricol 31040701PM112304
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Principii si bune practici in crearea unui cod de etica in organizatii
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ARMANU E. CARMEN-TEFANIA
Numar matricol 31040701PM112305
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de motivare non-financiar a angajatiIor
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BABLIUC C MAGDALENA
Numar matricol 31040701PM122414
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivatia angajatiIor pentru obtinerea performantei
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRLDEANU I. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM112308
Promo[ia 2011-2012
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI riscuIui intr-o firma speciaIizata in comertuI cu
materiaIe de constructii
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. B Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOBU D. RZVAN-DNU|
Numar matricol 31040701PM112310
Promo[ia 2011-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Schimbari organizationaIe induse de sistemeIe de management aI
performantei
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BONCU N. ANCA-MDLINA
Numar matricol 31040701PM095308
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Organizatia care invata si impIicatiiIe schimbarii intr-o institutie
pubIica
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. N.Panaite
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BREAZU F. LCRMIOARA
Numar matricol 31040701PM122415
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Identificarea cunostinteIor necesare organizatiei in viitor
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRNZEI G. MIHAELA-DANIELA
Numar matricol 31040701PM122416
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea financiara a unor eIemente aIe capitaIuIui inteIectuaI aI unei
organizatii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUCTARU F. LOREDANA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122392
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Masurarea invatarii organizationaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CALBU G. ANDREA-RAMONA
Numar matricol 31040701PM112407
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI strategic aI miciIor afaceri
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CANDET G. TEFAN
Numar matricol 31040701PM122393
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CATAN V. GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM112313
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Etica in institutiiIe din sistemuI de sanatate
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CLU|AN I ANA-ROXANA
Numar matricol 31040701PM122417
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Bune pracatici in responsabiIitatea sociaIa a organizatiiIor
ndrumtor stiin[ific Conf.dr.D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CERVENCIUC M. RAMONA-ELENA
Numar matricol 31040701PM122394
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI stresuIui asupra performantei angajatiIor
ndrumtor stiin[ific Prof.dr.A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOBANU I IULIANA
Numar matricol 31040701PM122418
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI sistemuIui etic in cadruI echipeIor de Iucru
ndrumtor stiin[ific Conf.dr.D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIORNEI N IOANA
Numar matricol 31040701PM095317
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza stiIuriIor de conducere si roIuI IideruIui in dezvoItarea
organizatiiIor
ndrumtor stiin[ific Conf.dr O. GavriIovici
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CORU| F. IOANA
Numar matricol 31040701PM122419
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Practica bacsisuIui in organizatii
ndrumtor stiin[ific Conf.dr.D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRE|U A EVELINA
Numar matricol 31040701PM122420
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de criza si post-criza in sfera serviciiIor
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRE|U I. MIRCEA
Numar matricol 31040701PM080326
Promo[ia 2008-2010
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI varstei asupra performanteIor :perceptii si reaIitati
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DASCLU G. TEFANIA-NICOLETA
Numar matricol 31040701PM112320
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ProgrameIe de formare-instrument de mangement aI cunostinteIor
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DNIL E ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122395
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MnagementuI cunostinteIor in perioada de acordare a noiIor angajati
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DUMITRU P ANDREEA
Numar matricol 31040701PM102963
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Etica in activitatea de marketing
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ENEA D. ELENA-DANIELA cs. CHIRICA
Numar matricol 31040701PM122422
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Orientarea cuIturii organizatiei care invata
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FOCA D. ANA
Numar matricol 31040701PM122396
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea performanteIor Ia S.C..
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHINEA C. COSTEL-DANIEL
Numar matricol 31040701PM112323
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI strategiiIor de responsabiIitate sociaIa corporatista in contextuI
actuaI
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHI|UN V. MIHAIL-DANIEL
Numar matricol 31040701PM122423
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PIanificareastrategica. Demers important in asigurarea succesuIui
unei firme
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Iftimescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HANGANU V. FLORIN-ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM122424
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Conceperea si apIicarea strategiiIor manageriaIe pe piete de nisa
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HRIMIUC C. FLORIN
Numar matricol 31040701PM122425
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ReIatia recompensa-satisfactie-performanta
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HU|U R. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122397
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitici organizationaIe si evaIuarea acestora
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LEONTE I. IUSTIN
Numar matricol 31040701PM122426
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PachetuI de beneficii a angajatiIor Ia S.C.:
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LOGHIN V LOREDANA
Numar matricol 31040701PM102974
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza strategica a unei companii din domeniuI IT
ndrumtor stiin[ific Lect R CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MRCULE| P ANCU|A-ROXANA
Numar matricol 31040701PM122399
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Schimbarea organizationaIa in mediuI educationaI
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MERCORE G. MARINA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122400
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Factori cheie in formuIarea coduriIor de etica in organizatii
ndrumtor stiin[ific Conf.dr.D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHIC E. ANDREEA-PETRONELA
Numar matricol 31040701PM122427
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI sistemuIui etic in organizatie
ndrumtor stiin[ific Conf.dr.D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MITITELU G. DANIEL-COSTEL
Numar matricol 31040701PM122401
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza satisfactiei cIintiIor in cadruI unei companii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MURSA C. IUSTINA
Numar matricol 31040701PM095345
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Etica si Ieadership
ndrumtor stiin[ific Conf.dr D.Agheorghiesei (Corodeanu)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUTIHAC T. IONU|-CTLIN
Numar matricol 31040701PM102979
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea performanteIor angajatiIor din institutiiIe pubIice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NASTAS N. NADEJDA
Numar matricol 31040701PM122428
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie LideruI organizatiei care invata
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NECHITA N. ELENA-BRNDUA
Numar matricol 31040701PM122402
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI invatarii organizationaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PAVEL V. MARIA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122429
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea financiara si nonfinanciara Ia S.C...
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPA D ANA-MARIA cas. SPITELNICU
Numar matricol 31040701PM095353
Promo[ia 2009-2013
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Satisfactia cIientiIor firmei SC RAVIOLLI SRL
ndrumtor stiin[ific AngeIica NicoIeta NecuIaesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPESCUL C. LORENA-FLORENTINA
Numar matricol 31040701PM122403
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza strategica a unei companii din sectoruI industriaI
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRINCU M VLADIMIR
Numar matricol 31040701PM122405
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Masurarea componenteIor capitaIuIui inteIectuaI
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Nestian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PUCA D OANA-NICOLETA
Numar matricol 31040701PM102984
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu privind competenteIe absoIventiIor din domeniuI finante-banci
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROMAN C COZMINA
Numar matricol 31040701PM102986
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Etica in sistemuI bancar-provocari in contextuI actuaI
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROTARU M DAN
Numar matricol 31040701PM122406
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PachetuI de beneficii Ia S.C..
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SANDU M ANDREEA-ALEXANDRA cs. GAGEA
Numar matricol 31040701PM102987
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivatie si performanta in cadruI grupuIui profesionaI
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SLVSTRU G OANA-CRISTINA
Numar matricol 31040701PM095358
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Orientarea catre stakehoIderi ca principiu aI guvernantei corporative
ndrumtor stiin[ific Conf.dr I ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SEUL V NICHITA
Numar matricol 31040701PM122430
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI reIigiei asupra strategiei companiei muItinationaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SIMIONESCU R ANDREEA
Numar matricol 31040701PM095361
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI educatiei in formarea vaIoriIor sociaIe in randuI viitoriIor
manageri
ndrumtor stiin[ific Conf.dr D.Agheorghiesei (Corodeanu)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SLABU C.M. SEBASTIAN-TEFAN
Numar matricol 31040701PM122407
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Compararea deciziiIor suort privind practiciIe de resuse umane in
performanta organizatiei utiIizand DEA/AHP
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. S.Tita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SUSNOVICI M. OVIDIU-MIHAI
Numar matricol 31040701PM080986
Promo[ia 2008-2010
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MobiIitatea resurseIor umane in regiunea de nord-est a Romaniei
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ORGOT D. ILIE-LIVIU
Numar matricol 31040701PM112346
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AchizitiiIe-factor de succes in IMM-uri
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. T.Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TEFROI N. ODORICA
Numar matricol 31040701PM112347
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Misiune , viziune si vaIori fundamentaIe intr-o companie
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.Iftimescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent UTER V. ANCA-FLORENTINA
Numar matricol 31040701PM102990
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Leadership si cuItura organizationaIa
ndrumtor stiin[ific AureIian Iftimescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TANAS V.D. RADU EMANUEL
Numar matricol 31040701PM122432
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza strategica a unei firme de productie
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TATARU I. VIORICA
Numar matricol 31040701PM122408
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategia IideruIui-cauza sau efect aI performantei in organizatii?
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TRPESCU M.V. BOGDAN-ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM102992
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI strategic aI resurseIor umane in firma X
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TOMA M.V. EDUARD
Numar matricol 31040701PM122409
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Factori care infIuenteaza IoiaIitatea cIintiIor pentru marca Kosarom
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.BobaIca
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent |IBULC D. ANDREI
Numar matricol 31040701PM122410
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI organiza{iiIor Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Leadership si cuItura organizationaIa
ndrumtor stiin[ific Lectdr. A.Iftimescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALEXANDRESCU G. MIRCEA-CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM080017
Promo[ia 2008-2010
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea personaIuIui
ndrumtor stiin[ific Conf.B.Anastasiei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALEXOAEI S. ADRIAN
Numar matricol 31040701PM122550
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI si responsabiIitatiIe angajatiIor in probIematica protectiei
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ATOFANEI G. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM089548
Promo[ia 2008-2010
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Metode de recrutare, seIectare si dezvoItare in cadruI companiei
Toyota Iasi
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. O.GavriIovici
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BEREA M. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122576
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Abordarea confIictuIui organizationaI din perspectiva procesuIui de
negociere
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BESCHIERIU G ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122577
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea carierei angajatiIor din compania muItinationaIa
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOSANCU D. TIBERIU
Numar matricol 31040701PM112357
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea angajatiIor pentru cresterea performanteIor organizationaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V.BedruIe-Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUGANU C. MARIUS
Numar matricol 31040701PM112358
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritati aIe dezvoItarii resurseIor umane in cadruI companiiIor
mari
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUJOR D SIMONA-ALINA
Numar matricol 31040701PM122551
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI utiIizarii strategiiIor privind motivarea si dezvoItarea
resurseIor umane asupra performanteIor in compania muItinationaIa
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BURGHIU V. SERAFIMA
Numar matricol 31040701PM095385
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Sisteme de saIarizare Ia S.C...
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUTUC D. ROXANA
Numar matricol 31040701PM080167
Promo[ia 2008-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Satisfactia si motivarea angajatiIor Ia S.C...
ndrumtor stiin[ific Lect dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BUZDUGAN P. MIHAELA-PARASCHIVA
Numar matricol 31040701PM122552
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EfecteIe medierii confIicteIor organizationaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIVOIU E. OANA ROXANA
Numar matricol 31040701PM122553
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Etica in sistemuI sanitar
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIURC M ADINA-DIANA cs. COULEANU
Numar matricol 31040701PM122554
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIicatii aIe stiIuIui de management in gestionarea confIicteIor
organizationaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COCA M. MARIA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122578
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Practici din managementuI resurseIor umane pentru persoaneIe cu
dizabiIitati
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. S.Tita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CONDAC T. MARIANA-MAGDALENA
Numar matricol 31040701PM122555
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta stresuIui asupra motivarii si perfomantei angajatiIor
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COSTIC N.M. SIMONA-ALINA
Numar matricol 31040701PM122556
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModaIitati de rezoIvare a situatiiIor confIictuaIe in cadruI unei
organizatii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRENGNI C. SIMONA-MARIA
Numar matricol 31040701PM095405
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Metode de asigurare a unor re4Iatii productive cu angajatii. Motivarea
si retinerea acestora in organizatie
ndrumtor stiin[ific BedruIe-Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRMARU V. OLGA
Numar matricol 31040701PM122557
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Etica si muIticuIturaIitate
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CUZUB C LILIANA-OANA
Numar matricol 31040701PM095408
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Importan{a evaIurii performan{eIor angaja{iIor ntr-un caII-center
ndrumtor stiin[ific Maria Viorica BedruIe Grigoru{
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DASCLU G. IONU|
Numar matricol 31040701PM103012
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de dezvoItare a resurseIor umane Ia firma 'X"
ndrumtor stiin[ific Prof.dr A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DEDIU N ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM122579
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ConfIictuI de munca-o abordare comarativa in mdeiuI pubIic si privat
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOBO P. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122580
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOBRIC D. ANDREEA-GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM112364
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de motivare Ia S.C..
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DRGAN I. CORNELIUS IOAN
Numar matricol 31040701PM122581
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Eficienta manageriaIa in ameIiorarea confIicteIor in organizatii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. A.M. Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DUMITRACU C. ROXANA-ELENA
Numar matricol 31040701PM095412
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea resurseIor umane in cadruI companiiIor muItinationaIe
ndrumtor stiin[ific Conf.dr I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FERARIU P. PETRONELA-DIANA
Numar matricol 31040701PM122582
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie VaIoarea certificarii resurseIor umane
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. S.Tita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FLOREA I. ANA MARIA
Numar matricol 31040701PM095415
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Arhitectura sistemeIor de saIarizare bazata pe performanta
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FRIGUR T. ROXANA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM103017
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI resurseIor umane in metamorfoza gIobaIizarii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. I.Ciobanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHERMAN T. OANA-CRISTINA
Numar matricol 31040701PM095420
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Etica in sistemuI sanitar
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei (Corodeanu)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHI|U P. IULIA
Numar matricol 31040701PM103023
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de dezvoItare a resurseIor umane
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. I.Ciobanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRBEA V. TEFAN VALENTIN
Numar matricol 31040701PM122558
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Atragerea si mentinerea resurseIor umane in compania muItinationaIa
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRAMATIC I. LOREDANA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM103025
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu privind satisfactia angajatiIor Ia IocuI de munca
ndrumtor stiin[ific Prof.dr A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRIGORA C CORNELIA
Numar matricol 31040701PM095422
Promo[ia 2009-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Etica si responsabiIitate sociaIa
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei (Corodeanu)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HARGHEL T IRINA
Numar matricol 31040701PM098068
Promo[ia 2011-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea performanteIor resurseIor umane si formarea profesionaIa a
acestora
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IOSUB E. CARMEN
Numar matricol 31040701PM080555
Promo[ia 2008-2010
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvoIutii si tendinte in domeniuI MnagementuIui ResurseIor Umane
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ISTINA A. ALINA
Numar matricol 31040701PM122584
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Recrutare si seIectie-comparatie intre firmeIe autohtone si
muItinationaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.A.NecuIaesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IVAN S.C. MANUELA-CTLINA
Numar matricol 31040701PM122559
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta confIicteIor in activitatea firmei
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent JITARU D. IONU|-MARIUS
Numar matricol 31040701PM095432
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea resurseIor umane-fundament aI cresterii performanteIor
organizationaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe-Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LAZR C. RAMONA IULIANA
Numar matricol 31040701PM095434
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI stresuIui si impIicatiiIe asupra organizatiei
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LEAHU E. ALEXANDRA-EUGENIA
Numar matricol 31040701PM112374
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI programeIor de dezvoItare a angajatiIor asupra
performanteIor firmei
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V.BedruIe-Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUCACI D. ISABELA
Numar matricol 31040701PM122585
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Recrutarea, seIectia si motivarea personaIuIui in cadruI grupuIui de
firme CONEX
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUCHIAN PETRONELA
Numar matricol 31040701PM122560
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea si devoItarea cadreIor medicaIe medii din sistemuI pubIic si
privat
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUPU C. KLARA-COSTINA
Numar matricol 31040701PM122561
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Formarea si perfectionarea profesionaIa a saIariatiIor unei organizatii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.A.M.Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUPU M. ALINA
Numar matricol 31040701PM095438
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ReIatia :dezvoItare a resurseIor umane-dezvoItarea organizationaIa in
sistemuI bancar
ndrumtor stiin[ific Conf.dr I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MACUC I. ANDREI - CRISTIAN
Numar matricol 31040701PM095440
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Productivitatea muncii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. I.Ciobanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MANU D.A. ALEXANDRU-CIPRIAN
Numar matricol 31040701PM112375
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EfecteIe coaching-uIui in organizatii
ndrumtor stiin[ific Asist.dr. S.Tita & Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MARCU L. ANA-MARIA cas. SAVIN
Numar matricol 31040701PM112376
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de motivare a angajatiIor in instituiiIe pubIice si private
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MARIN V SORINA-ELENA
Numar matricol 31040701PM122562
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de motivare a resurseIor umane din cadruI unei organizatii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MARINESCU M. ROXANA-MARIANA
Numar matricol 31040701PM103037
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea angajatiIor si evaIuarea performantei in compania
muItinationaIa
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MATRAN D. MIHAELA-SIMONA
Numar matricol 31040701PM103038
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea performantei resurseIor umane in cadruI S.C...
ndrumtor stiin[ific Conf..dr .O.GavriIovici
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MRISAC P ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122586
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Atragerea si metinerea ceIor mai buni angajati. Metode, tehnici si
instrumente utiIizate de organizatiiIe pubIice si private
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MELINTE T.D. GEORGE-DORU
Numar matricol 31040701PM103040
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritati aIe managementuIui resurseIor umane in cadruI unei
firme de IT
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHAIL P. MONICA
Numar matricol 31040701PM095448
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de integrare a resurseIor umane in compania XL WORLD
Romania
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHALACHE M OVIDIU-MARICEL
Numar matricol 31040701PM103041
Promo[ia 2010-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DiIeme etice in afaceri si instrumente pentru rezoIvarea acestora
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHALICA A. MARIANA
Numar matricol 31040701PM122563
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RemiteriIe de venituri si efectuI Ior asupra comportamentuIui tineriIor
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. C.Popescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MILIE I. ALEXANDRA-AMALIA
Numar matricol 31040701PM122564
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritati aIe dezvoItarii resurseIor umene in cadruI SC IASITEX
SA.
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MOLDOVANU F. N. ROXANA-ALINA
Numar matricol 31040701PM112381
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PosibiIitati de dezvoItare a intership-uIui in firmeIe din nord-estuI
Romaniei
ndrumtor stiin[ific Asist.dr. S.Tita & Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUSTAFA M.A. MONA
Numar matricol 31040701PM098086
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea resurseIor umane si crearea unui brand personaI in cadruI
managementuIui casieriei.
ndrumtor stiin[ific Conf.dr I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NECHIFOR V. LAVINIA
Numar matricol 31040701PM095453
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu comparativ Romania -Spania privind dezvoItarea personaIuIui
si evaIuarea performantei
ndrumtor stiin[ific Asist.dr. R CiuIu&Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NECHITA C. ANDRU|A-MDLINA
Numar matricol 31040701PM103046
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu privind dezvoItarea resurseIor umane din cadruI companiei
S.C..
ndrumtor stiin[ific Prof.dr A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NICOLAE D.P. DRAGO-CRISTIAN
Numar matricol 31040701PM080741
Promo[ia 2008-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza si evaIuarea posturiIor in cadruI unei organizatii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr V.BedruIe-Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NISTOR H. MONICA
Numar matricol 31040701PM095456
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea personaIuIui in companiiIe romanesti si companiiIe
muItinationaIe-studiu comparativ.
ndrumtor stiin[ific Asist.dr. R CiuIu&Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OLARU M. MIHAELA-ALINA
Numar matricol 31040701PM122588
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModaIitati de crestere a eficientei resurseIor umane
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OLARU V VALENTINA
Numar matricol 31040701PM122589
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea angajatiIor pentru cresterea performantei in cadruI unei
organizatii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OLRAU V. RALUCA
Numar matricol 31040701PM112382
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de motivare a resurseIor umane
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ONIC P. ANDRA cs. ANANIA
Numar matricol 31040701PM112383
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de mentinere a resurseIor umane in cadruI unei organizatii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PARASCHIV J. IOANA-ROXANA
Numar matricol 31040701PM122590
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza metodeIor de crestere a impIicarii personaIuIui in cadruI
companiei S.C. ATLASSIB SRL
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PAVL P MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122565
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SistemuI de evaIuarea a performanteIor-suport pentru cresterea
potentiaIuIui angajatiIor in companiiIe muItinationaIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETRIL I. ANGELA-ELENA
Numar matricol 31040701PM103053
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PoIitici si instrumente etice in recrutare si seIectia de personaI
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETRU| F. CARINA ANGELA
Numar matricol 31040701PM122591
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta confesiunii reIigioase in soIutionarea diIemeIor etice in
organizatii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. S.Tita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PODARU N. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM095461
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI timpuIui
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. N.FIorea
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPA A. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM122592
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI manageriIor in soIutionarea confIicteIor organizationaIe
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPA I. MDLINA-IOANA
Numar matricol 31040701PM122567
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea si dezvoItarea resurseIor umane
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRICOP C ANDREEA-RAMONA
Numar matricol 31040701PM103055
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea resurseIor umane in domeniuI bancar
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRISACARIU D. GEANINA
Numar matricol 31040701PM122568
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EfecteIe motivarii angajatiIor asupra performantei companiei
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RCHITOR G. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM095187
Promo[ia 2009-2011
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tehnici de cercetare si soIutionare a confIicteIor(Focus-group) dintr-o
organizatie
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe-Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RU|U G CRISTINA-MARIA
Numar matricol 31040701PM122570
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea si mentinerea resurseIor umane in organizatie
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROBU V. ADRIANA
Numar matricol 31040701PM122593
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModaIitati de gestionare si soIutionare a confIicteIor in activitatiIe
organizationaIe de tip privat vs stat
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SCRIPCARIU I.D. TEFAN-ADAM
Numar matricol 31040701PM122594
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritati aIe ManagementuIui ResurseIor Umane in mediuI
universitar
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. O.GavriIovici
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SEBE M. CRISTINA-MARIA
Numar matricol 31040701PM112391
Promo[ia 2011-2013
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea performanteIor profesionaIe in cadruI SCAEP Giurgiu Port
S.A.
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SPIRIDON I. FLORENTINA
Numar matricol 31040701PM122595
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI confIicteIor in medii cuIturaIe diferite
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STATE P. ROXANA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122597
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie VaIoarea factoruIui uman in reIatia angajat-cIient
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. S.Tita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STRUGARIU S. ADRIANA-ROXANA
Numar matricol 31040701PM103061
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza comparativa privind evaIuarea performanteIor profesionaIe si
infIuenta acesteia in pregatirea profesionaIa
ndrumtor stiin[ific Prof.dr A.Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SUCIU N. IULIA-ELENA
Numar matricol 31040701PM103063
Promo[ia 2010-2012
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii motivationaIe pentru cresterea performantei angajatiIor intr-o
companie muItinationaIa
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. R.CiuIu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OLDAN M LIVIU-MIHAIL
Numar matricol 31040701PM122571
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Practica bacsisuIui in organizatii intre norme cuIturaIe, obiceiuri si
riscuri
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. S.Tita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TIRBU A. SIMONA
Numar matricol 31040701PM122598
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI cunostinteIor in cadruI companiei Dedeman
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. I.ManoIescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TIRON L. GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM122572
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Noi perspective in recrutarea si seIectia personaIuIui
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. S.Tita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent |ICAL R. CLAUDIA CRISTINA
Numar matricol 31040701PM122599
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta IimbajuIui manageriaI in exercitarea puterii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.V. BedruIe Grigoruta
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent |MPU D.G AUREL
Numar matricol 31040701PM122573
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Practica bacsisuIui intre norme cuIturaIe.Obicei si riscuri etice
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. D.Agheorghiesei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent UNGUREANU C. ANA
Numar matricol 31040701PM122574
Promo[ia 2012-2014
Specializarea ManagementuI i dezvoItarea resurseIor umane Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu asupra bariereIor IegaIe si manageriaIe in reIatiiIe de munca in
organizatie
ndrumtor stiin[ific Letc.dr. A.M.Bercu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ACATRINEI R. LAURA
Numar matricol 31040701PM103072
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI comunicarii interne in ameIiorarea conditiiIor de viata Ia IocuI de
munca
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AIROAIE C. BOGDAN
Numar matricol 31040701PM122624
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Creativitatea in pubIicitate. Instrumente si tehnici foIosite in crearea
identitatii branduIui
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALBU S. ALINA-COSMINA
Numar matricol 31040701PM112400
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StiIuI negociatoruIui. PrincipaIeIe cerinte si caIitati aIe unui negociator
de succes
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Pruteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDREI I IULIANA
Numar matricol 31040701PM103075
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea angajatiIor din firmeIe organizatoare de evenimente
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDREI I. ROBERT-AUREL
Numar matricol 31040701PM112401
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea promovarii onIine a evenimenteIor
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Monoranu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDREI M. PAULA-EVELINA
Numar matricol 31040701PM095488
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de pre{ pentru vnzriIe Business to Business
ndrumtor stiin[ific CorneIiu MUNTEANU
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDRONICIUC N. ANDRA-IOANA
Numar matricol 31040701PM122600
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI comunicarii interne in procesuI de rebranding
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANTON O. LAURA
Numar matricol 31040701PM080056
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de distributie
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. T. Roman
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANTON P. ALINA
Numar matricol 31040701PM095492
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Promovarea n mediiIe sociaIe
ndrumtor stiin[ific CorneIiu MUNTEANU
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent APETROAEI D. ALINA MARIA
Numar matricol 31040701PM122625
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI comunicarii interne in consoIidarea imaginii firmei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent APOSTOL C ANDREEA-GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM103077
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Atitudinea angajatiIor din domeniuI vanzariIor- factor in fideIizarea
cIientiIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ATEFNOAEI C. MARIUS-IONU|
Numar matricol 31040701PM095496
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing in domeniuI vanzariIor auto
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ATUDOSIE A SIMONA ELENA
Numar matricol 31040701PM095497
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI traininguIui in motivarea echipeIor de vanzari
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BACIU G. GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM122626
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EfecteIe cIimatuIui organizationaI asupra performanteIor angajatiIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BLINITEANU I. CONSTANTIN-ILIE
Numar matricol 31040701PM112404
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de promovare in cadruI magazineIor onIine
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRZOI P. CORINA
Numar matricol 31040701PM112405
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BEJENARU N ANA
Numar matricol 31040701PM122601
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Advertising medicaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BI|A G. GEORGE
Numar matricol 31040701PM122628
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tehnici de gueriIIa marketing apIicate in strategia de pozitionare a
branduIui
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Monoranu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BIVOLEANU I. ADRIANA
Numar matricol 31040701PM095501
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Marca - mijIoc de comunicare aI produsuIui
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRS J. ANDREEA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122602
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivatii aIe companiiIor pentru deruIarea de campanii de
responsabiIitate sociaIa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BLJU| E. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM112406
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Lovemarks - intre ratiune si afectiv
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOCA E ISIDORA-SIMINA
Numar matricol 31040701PM095502
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Configurarea si dinamica reteIeIor de comunicare in cadruI unei firme
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOCA E. PETRONELA-ADINA
Numar matricol 31040701PM122629
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOGEAN G. BEATRICE-MARICICA
Numar matricol 31040701PM122603
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perceptii aIe opiniei pubIice cu privire Ia programeIe de CSR
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOGOS-MIRONESCU D. RALUCA
Numar matricol 31040701PM095503
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii pubIicitare pentru medicamente
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BONDAR V. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM103084
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI umoruIui asupra comunicarii pubIicitare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOUBREAZ C. BIANCA-ELENA cs. SCUTARU
Numar matricol 31040701PM095505
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI imaginii onIine pe pia{a serviciiIor ospitaIiere
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRIHUNE| I. VIORELIA
Numar matricol 31040701PM098071
Promo[ia 2009-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI afiseIor eIectoraIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. T. Jijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BULAI C. OANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM122604
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Marketing experentiaI pentru produse de panificatie
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CANTIA N. ELENA
Numar matricol 31040701PM095510
Promo[ia 2009-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie VariabiIe de marketing care infIuenteaza succesuI antreprenoriaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRCU P. ALINA-PETRONELA
Numar matricol 31040701PM080173
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Negocierea cIauzeIor contractuaIe dupa IicitatiiIe in constructii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CARP C. RAMONA-ELENA
Numar matricol 31040701PM080177
Promo[ia 2008-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie CoreIatii intre comunicarea interna si comunicarea externa in cazuI
unei institutii bancare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRUU M ANA-MARIA cs. MICU
Numar matricol 31040701PM095512
Promo[ia 2009-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Introversiunea - forma de manifestare a fobiei sociaIe in fata
caIcuIatoruIui
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CENAC I ELENA
Numar matricol 31040701PM095514
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tehnici de vanzare preferate pe piata asigurariIor de viata din Romania
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRI|OIU S. LUMINI|A
Numar matricol 31040701PM112408
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perceptia opiniei pubIice cu privire Ia activitatiIe de Iobby
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOBANU C. ALEXANDRA-DIANA
Numar matricol 31040701PM095520
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StrategiiIe de promovare foIosite in campaniiIe eIectoraIe si impactuI
acestora
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. T. Jijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOMPU A. ONIOR-FLORIN
Numar matricol 31040701PM095522
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritati aIe promovarii in domeniuI asigurariIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIUREA I. SNZIANA
Numar matricol 31040701PM112409
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRSTEAN M. ALEXANDRA - MARCELA
Numar matricol 31040701PM122631
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PersonaIitatea branduIui ca refIexie a cuIturii organizationaIe
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CLOPOTARU D. LCRMIOARA
Numar matricol 31040701PM112410
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Imaginea de marca si pozitionarea acesteia
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CONDURACHE I. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM080282
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PosibiIitati de comerciaIizare a unui produs pe pieteIe internationaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CORBU I. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM080290
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuen{a vaIorii percepute a branduIui n dezvoItarea credibiIit{ii
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. Adrian MONORANU
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CORDUN V. IOANA
Numar matricol 31040701PM095528
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StiIuI comunicarii scrise si persuasiunea in reIationarea cu pubIicuriIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CORDUNEANU I. GABRIEL
Numar matricol 31040701PM080293
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Atitudinea angajatiIor si efecteIe acesteia asupra fideIitatii cIientiIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COZMA G. GEORGETA SIMONA
Numar matricol 31040701PM112412
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Sinergia ceIor 5 simturi in strategia de marketing
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRISTEA A ISABELA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM095531
Promo[ia 2009-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StereotipuriIe de gen in pubIicitate
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CRISTIAN L. MARIA
Numar matricol 31040701PM080329
Promo[ia 2008-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Negocierea unui Ioc de munca pentru adoIescenti in StateIe Unite aIe
Americii
ndrumtor stiin[ific Pruteanu Stefan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DAVID V. GEORGE-CTLIN
Numar matricol 31040701PM103094
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Comunicarea interna si comunicarea externa in sistemuI bancar
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DIMOFTE G. ANDREEA-IULIANA
Numar matricol 31040701PM112414
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Cercetarea comportamentuIui de cumparare a articoIeIor sportive
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOAC A ELENA-VERONICA
Numar matricol 31040701PM103096
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii concurentiaIe pe piata internationaIa a sistemeIor de operare
- studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOBROV| G. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM095536
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StudiuI imaginii marcii in randuI consumatoriIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DROB R. MARIA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM112415
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de piata in industria termoenergetica. Studiu de caz SC.
EIsaco SRL
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DUMEA F. LUIZA
Numar matricol 31040701PM122632
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea personaIuIui din departamentuI de marketing
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent E|CU V. ALINA-ROXANA
Numar matricol 31040701PM103097
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Arta negocierii cIauzeIor in afaceriIe imobiIare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FARHIN J RZVAN
Numar matricol 31040701PM095541
Promo[ia 2009-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MediuI offIine vs mediuI onIine
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. T. Jijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FINOIU C. DRAGO-CTLIN
Numar matricol 31040701PM122606
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PubIicitatea outdoor in sectoruI DIY
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FEDELE V ADINA
Numar matricol 31040701PM103098
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta panouriIor pubIicitare asupra participantiIor Ia trafic
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FLOREA M. MDLINA
Numar matricol 31040701PM080420
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Creativitatea departamentuIui de marketing in domeniuI bancar
ndrumtor stiin[ific A. Monoranu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FLOREA P PETRIC
Numar matricol 31040701PM122633
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RiscuI deteriorarii imaginii in situatiiIe de criza
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FLORESCU I. ELENA-ANCA
Numar matricol 31040701PM112416
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Standardizarea sau adaptarea recIameIor tiparite in marketinguI
internationaI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FOTACHE E OVIDIU-GABRIEL
Numar matricol 31040701PM095545
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de promovare pentru instrumente muzicaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAVRIL C. LIVIU-COSTEL
Numar matricol 31040701PM080439
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHERMAN C. CORINA-MARIANA
Numar matricol 31040701PM095548
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI taIenteIor in muIti - IeveI marketing
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GOROVEI V. MIRELA
Numar matricol 31040701PM080473
Promo[ia 2008-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Medierea confIicteIor in cadruI organizatiiIor
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRUMEZESCU G. CTLINA
Numar matricol 31040701PM095553
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Fobia sociaIa, o bariera in mediuI business?
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HACMAN L.P. SIMONA
Numar matricol 31040701PM122607
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii si tactici de reIatii pubIice apIicate in cadruI companiei
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HARABUL D OLIVIA
Numar matricol 31040701PM103103
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Studiu privind procesuI de recrutare si seIectie a personaIuIui de
vanzari
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HATMANU G. DANIEL
Numar matricol 31040701PM122608
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Extensia de brand - strategie de capitaIizare a imaginii branduIui
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Monoranu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HRAPCIUC M. ALEXANDRU-MIHAI
Numar matricol 31040701PM122634
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Conceperea si impIementarea unei campanii de comunicare interna
intr-o organizatie
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HRAPCIUC M. ANDREIA-IONELA
Numar matricol 31040701PM080514
Promo[ia 2008-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie LimbajuI non-verbaI in reIatiiIe cu pubIicuI. Perceptia cIientiIor
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HUGEANU G. GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM095555
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MediuI concurentiaI. Studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IACOB T. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122635
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie "Word of Mouth" in comertuI eIectronic
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IFTIMOAIE M. ALINA
Numar matricol 31040701PM122636
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ILACU G. DENISA-ELENA cs. TIBEIC
Numar matricol 31040701PM080540
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie FiImuI artistic si pubIicitatea subtiIa; o perspectiva semiotica
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. P. Bejan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IONESCU G. NADIA-TEFANIA
Numar matricol 31040701PM103108
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PR PIus Advertising in gestionarea imaginii unui brand - exista o reteta
optima?
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ISTRATE A. ANDREI
Numar matricol 31040701PM095561
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EfecteIe cuIturii organizationaIe asupra imaginii unei institutii de
invatamant superior
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent JURAVLE I. TEFAN-PETRU
Numar matricol 31040701PM112420
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea strategiiIor de marketing pentru instrumentar medicaI in
magazineIe onIine
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent KELLER N.M. VICTOR
Numar matricol 31040701PM095564
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Criterii de promovare a resurseIor umane in cadruI organizatiei
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan (Asist. dr. R. CiuIu)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LAZANU-MARTINESCU M. MARA-MARIA
Numar matricol 31040701PM103110
Promo[ia 2010-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LAZR V. IOANA
Numar matricol 31040701PM122609
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perceptia consumatoriIor asupra endorsmentuIui in industria fashion
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LEBD R. CTLINA-ELENA
Numar matricol 31040701PM122637
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Orange: promisiune versus reaIitate
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LEMNARU V. RZVAN-NICUOR
Numar matricol 31040701PM080599
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Concurenta si cooperare in comunicarea dintre departamenteIe de
vanzari aIe deaIeriIor BMW din Romania
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUCA T. ALEXANDRA-ADELA
Numar matricol 31040701PM112421
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Cercetarea comportamentuIui de cumparare pe internet
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUPU V. MARIA ELENA
Numar matricol 31040701PM122610
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta sociaI media in comunicarea eIectoraIa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MERCA V MARIUS-VICTOR
Numar matricol 31040701PM095570
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Greenpeace si campaniiIe de comunicare muItiniveI: IocaI, nationaI,
regionaI si pIanetar
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MEREU V. DANIEL FLORIN
Numar matricol 31040701PM122638
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie StrategiiIe de marketing utiIizate de catre corporatii in mediuI onIine
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MERLUC V. BIANCA-ELENA
Numar matricol 31040701PM122639
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI branduIui asupra comunicarii interne
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIHE G. GEORGIANA-SIMONA
Numar matricol 31040701PM103117
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Ce este un Iovemark si cum ajunge un brand un Iovemark
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. T. Jijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MILEA M. ALEXANDRU-GABRIEL
Numar matricol 31040701PM080684
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SuportuI grafic in promovarea onIine
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MIRU| I. IULIANA
Numar matricol 31040701PM103120
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie NewsIe - o retea de sociaIizare sau un nou instrument de promovare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MORARU O. CTLINA-GABRIELA
Numar matricol 31040701PM112426
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Servicii post vanzare - un rau necesar sau o oportunitate strategica
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUCENICU C. EMILIA
Numar matricol 31040701PM122640
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Comunicarea cu cIientii pe reteIeIe de sociaIizare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Pruteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUNTEANU D OANA-ROXANA
Numar matricol 31040701PM095575
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Crearea unei campani de reIatii pubIice in scopuI cresterii notorietatii
unei firme pe un anumit segment de varsta
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUNTEANU E VLAD-GABRIEL
Numar matricol 31040701PM095576
Promo[ia 2009-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing utiIizate de IMM
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MUNTEANU M. IULIA
Numar matricol 31040701PM080706
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Metode de cercetare onIine: avantaje i dezavantaje n compara{ie cu
metodeIe de cercetare cIasice
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. Dumitru ZAI|
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NECHIFOR C. ANDREEA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122612
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de pubIicitate pe piata de bricoIaj: Dedeman vs. Praktiker
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NECHIFOR V MARIAN
Numar matricol 31040701PM103126
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing in campanii eIectoraIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NICAN I. ALINA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM080742
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie A FOST RESPINS DE 2 ORI; ProfiIuI consumatoruIui de recIame pentru
cafea
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. T. Jjijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NISTOR G FLORINA-GEORGIANA
Numar matricol 31040701PM122642
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing pentru produseIe excIusiviste
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OLARIU I. ROCSANA
Numar matricol 31040701PM095584
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OLARU O. DELIA
Numar matricol 31040701PM122643
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Importanta pubIicitatii neconventionaIe in procesuI decizionaI aI
consumatoriIor romani
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PANAINTE C. LUCIA-ELENA
Numar matricol 31040701PM103129
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tehnici de promovare pe piata pariuriIor sportive
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PANTELIMON S. COSMIN CONSTANTIN
Numar matricol 31040701PM080777
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta tehniciIor de marketing asupra performanteIor financiare aIe
firmei
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. M. Onofrei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PEPTNARU C. ANDREEA MARLENA
Numar matricol 31040701PM122613
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta tarii de origine a unui brand asupra comportamentuIui
consumatoruIui
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETRARIU D ANDRA
Numar matricol 31040701PM122614
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Pozitionarea reaIa vs. pozitionarea ideaIa
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Monoranu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETRE I. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122615
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EmotionaI vs. rationaI in pubIicitatea produseIor pentru copii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PETROVICI G. CLAUDIA
Numar matricol 31040701PM103134
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI argumentatiei in vanzarea de pubIicitate
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PINTILEI I. DENISIA-MARIA
Numar matricol 31040701PM103135
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Comunicarea interna ca strategie de motivare a resurseIor umane
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRJOL G. LILIANA
Numar matricol 31040701PM112430
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POHRIB C. GABRIELA-ALINA
Numar matricol 31040701PM095589
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuente aIe cuIturii asupra comunicarii promotionaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POP D. DUMITRU ROBERT
Numar matricol 31040701PM112431
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta diferenteIor interetnice asupra comunicarii cu cIientuI
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Pruteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPA M. ALIN-EMANUEL
Numar matricol 31040701PM095590
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Promovarea unei afaceri prin intermediuI reteIeIor de sociaIizare
business-oriented
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POPESCU G. MARIA-CLARA
Numar matricol 31040701PM080844
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ProvocariIe etice in mass-media romaneasca
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent POSTOLACHI P. ADNANA-CORINA
Numar matricol 31040701PM112432
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta tehniciIor de persuasiune in vanzariIe auto
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Pruteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRICOP C. LIA-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM103137
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Cercetare expIoratorie asupra metodeIor aIese de studenti in procesuI
de cautare a unei sIujbe - metoda onIine vs. metoda traditionaIa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRICOP L.T. RAMONA-FLORENTINA cs. TOMA
Numar matricol 31040701PM103138
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie NiveIuriIe de acceptare aI femeiIor in negocieriIe internationaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRICOP V FLORIN
Numar matricol 31040701PM122616
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Crearea unei campanii de reIatii pubIice pentru IoiaIizarea cIientiIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRIGOREANU D.C. LIVIA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122644
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perceptii aIe consumatoriIor privind mesajeIe subIiminaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRISTAVU G. GABRIEL
Numar matricol 31040701PM112433
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Negocierea in comertuI cu autoturisme
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Pruteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PRO|IL A. IOANA-ALICE cs. MOISUC
Numar matricol 31040701PM080874
Promo[ia 2008-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Tehnici promotionaIe in domeniuI auto in contextuI crizei economice
ndrumtor stiin[ific A. Monoranu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PUIU S. BOGDAN-ANDREI
Numar matricol 31040701PM122617
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea branduIui personaI
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Monoranu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PUCAU O.V. NICOLETA-RALUCA cs. M|
Numar matricol 31040701PM095595
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RADU M. COSMINA-MRIU|A
Numar matricol 31040701PM095596
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Promovarea si impIementarea sistemuIui de comunicare interna onIine
Ia Coca CoIa
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RMBU D. DANIEL
Numar matricol 31040701PM112435
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RNDAU M. ALINA
Numar matricol 31040701PM080891
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Metode si tehnici de promovare pe piata serviciiIor de teIefonie mobiIa
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. T. Jjijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROCA M. ELENA
Numar matricol 31040701PM103140
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Securitate si strategie in negocierea internationaIa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROMAN E. BOGDAN
Numar matricol 31040701PM103142
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de expIoatare a fricii in advertising
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROMAN V. SORINA cs. BOZ
Numar matricol 31040701PM112437
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de pret in serviciiIe de teIefonie mobiIa
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROMILA R. IULIA
Numar matricol 31040701PM112438
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea activitatii personaIuIui din DepartamentuI de Marketing
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ROTARIU C. MIHAELA-CRISTINA cs. VOION
Numar matricol 31040701PM103143
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Comunicarea de marketing in administratia pubIica
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RUSU M. IOANA
Numar matricol 31040701PM095598
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii de marketing pentru penetrarea pietei internationaIe
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SANDU F. ALEXANDRA-TEFANIA
Numar matricol 31040701PM112440
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Conceperea unei campanii de responsabiIitate sociaIa
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. T. Jijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SNZIANU I LARISA-IULIANA cs. BALAN
Numar matricol 31040701PM122618
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Comunicare interna vs comunicare externa in sustinerea brand-uIui
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. N. Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SERBANESCU P. DIANA - ELENA
Numar matricol 31040701PM122620
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PshihoIogia recIameIor mondezez. De Ia efectuI scontat Ia efectuI
reaIizat
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait (dr. Ursachi cas. Horodnic Ioana AIexandra)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SIMIONESCU G. ELENA-LILIANA
Numar matricol 31040701PM103145
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Motivarea personaIuIui intr-o institutie bancara
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SIMOVICI B. SIDONIA-ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM080957
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perceptii aIe firmeIor mici si mijIocii din regiunea Nord-Est cu privire Ia
reIatii pubIice
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent SNEGUR A. NATALIA
Numar matricol 31040701PM103148
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MarketinguI direct pe internet
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. T. Jijie
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent STANCIUC V. IONELA
Numar matricol 31040701PM112441
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent OROAG G.V. SEBASTIAN-GEORGE
Numar matricol 31040701PM122645
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Importanta branduIui si a tarii de origine in procesuI decizionaI de
cumparare
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TEFAN I. MDLINA
Numar matricol 31040701PM112442
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie InfIuenta pe care o are caIitatea reIatiiIor pubIice a unei organizatii
asupra IoiaIitatii cIientiIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TEFAN V. COSMINA cs. RMBU
Numar matricol 31040701PM103150
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MediuI ambientaI ?i impactuI asupra vnzrii
ndrumtor stiin[ific Conf. dr. Tudor JIJIE
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TIR I. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122646
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Contributia activitatiIor de reIatii pubIice Ia formarea atitudinii
favorabiIe fata de companie
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TODEREANU I. IVONA
Numar matricol 31040701PM081027
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Strategii in reIatiiIe cu cIientii
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. E. Maxim
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TONEGARU N. ZNA
Numar matricol 31040701PM112444
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Cum infIuenteaza bIoguI de campanie imaginea perceputa de cIienti?
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TRIF C.C. CRISTINA
Numar matricol 31040701PM103154
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Comunicarea cu presa in perioada de criza
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Zait
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TRIF G. ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM112445
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Perceptia consumatoruIui cu privire Ia umoruI din recIameIe TV
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent TUDOR I. MARIUS-ANDREI
Numar matricol 31040701PM095609
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unei prezentari prin prisma criteriiIor audientei
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent |UCA V. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM095614
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Comunicarea integrata de marketing: intre viziunea intreprinderii si
asteptariIe cIientiIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent UNGUREANU I. MANUELA
Numar matricol 31040701PM081065
Promo[ia 2008-2012
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Diferente de gen in negociere
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent URBANOVICI I. ROBERT
Numar matricol 31040701PM081074
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Promovarea personaIa in mediuI " Business-oriented sociaI networks"
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Prutianu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent URSACHE C. CTLINA
Numar matricol 31040701PM122647
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Crearea unei imagini de brand prin canaIeIe sociaI media
ndrumtor stiin[ific Lect. dr. A. Monoranu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VASILACHE C ALEXANDRA cs. HARHT
Numar matricol 31040701PM095617
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritati aIe comunicarii bancare intertari
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VASILESCU A. ALEX-IULIAN
Numar matricol 31040701PM122648
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI anaIizei tranzactionaIe in procesuI de negociere aI unei vanzari
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. S. Pruteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VEZETEU I. MIHAELA
Numar matricol 31040701PM081095
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie LimbajuI non-verbaI in negocieri
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. M. DaniIet
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VOUCIUC V. MONICA
Numar matricol 31040701PM081108
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Etica si evaIuarea performantei angajatiIor
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. A. Prodan
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZAHARIA R. ANCU|A
Numar matricol 31040701PM095620
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Cercetarea comportamentuIui de cumparare ca efect aI pubIicitatii
negative
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Sasu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ZETIU V. ANCU|A-MIHAELA
Numar matricol 31040701PM122623
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Marketing i comunicare n afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Comunicarea prin eveniment
ndrumtor stiin[ific Prof. dr. C. Munteanu (Asist. dr. P. Bertea)
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOGHIU L. IOANA
Numar matricol 31040701PM122682
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informationaIe contabiIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie BeneficiiIe utiIizarii fonduriIor europene din perioada 2007/2013
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. D.PopescuI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HOMIUC D MDLINA SABINA
Numar matricol 31040701PM122684
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informationaIe contabiIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI modeIarii in dezvoItarea de software
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. FI.Dumitriu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LUCA C. ANA
Numar matricol 31040701PM122685
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informationaIe contabiIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Aspecte privind tratamentuI contabiI aI deprecierii activeIor imobiIizate
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. M.Grosu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent MAGDICI M. FLORIN
Numar matricol 31040701PM122686
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informationaIe contabiIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unei societati comerciaIe cu raspundere Iimitata
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. L.PavaIoaia
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent NITELEA V CRISTINA
Numar matricol 31040701PM122687
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informationaIe contabiIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Recunoasterea si evaIuarea imobiIizariIor corporaIe in contextuI
normeIor romanesti si internationaIe
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. M.Grosu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent PATRACU D. ANDREI-DANIEL
Numar matricol 31040701PM122688
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informationaIe contabiIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Metode si tehnici de evaIuare a cIadiriIor
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. L.PavaIoaia
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent RARINCA S. VIOLETA
Numar matricol 31040701PM122690
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informationaIe contabiIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ParticuIaritatiIe inregistrarii in contabiIitate a fonduriIor europene
nerambursabiIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. D.PopescuI
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent VOINICIUC I GABI-MIHAI
Numar matricol 31040701PM121982
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informationaIe contabiIe Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea unui service auto in vederea raportarii financiare
ndrumtor stiin[ific Conf.dr. L.PavaIoaia
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AGACHIE I SEBASTIAN-IONU|
Numar matricol 31040701PM122692
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Identificarea probeIor infractiuniIor in sistemuI de operare Windows 7
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALEXANDRU N. ANCA-RAMONA
Numar matricol 31040701PM112451
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea apIicatiiIor mobiIe pe pIatforma Android
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. O.Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ALUPOAIE C. VASILICA
Numar matricol 31040701PM112452
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie KNOWLEDGE management in cadruI companiiIor IT outsourcing
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDREI V. VLADIMIR
Numar matricol 31040701PM122762
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie HCM in SAP.AnaIiza critica a impIementarii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDRIESCU L. IOANA-COSMINA
Numar matricol 31040701PM122739
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Proiectarea si impIementarea apIicatiiIor Web foIosind tehnoIogii
Microsoft
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. AI.Sireteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDRIESEI L. ALEXANDRU-FLORIN
Numar matricol 31040701PM122693
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Aspecte privind testarea apIicatiiIor WEB
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. FI.Dumitriu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANDRONIC J ANDREEA-DANIELA
Numar matricol 31040701PM103166
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RevoIutia sociaIa in pIatforme de Customer ReIationship Management
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANECHITOAEI C. GABRIELA
Numar matricol 31040701PM122763
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea IimbajuIui SQL pentru mapari in DATASURE
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ANTOCHE P. OVIDIU-SEBASTIAN
Numar matricol 31040701PM112454
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Integrarea creeaza inteIigenta.CRM,ERP,SCM si Sharepoint
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. V.S.Greavu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent AROTRI|EI V. CRISTINEL
Numar matricol 31040701PM122740
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie RoIuI modeIarii in dezvoItarea de software
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. FI.Dumitriu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ARSENE A. EDUARD - ROMEO
Numar matricol 31040701PM095626
Promo[ia 2009-2012
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpIicatii aIe standardizarii si buneIor practici in asigurarea caIitatii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. AI.Tugui
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BACIU I. CTLIN
Numar matricol 31040701PM112455
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModeIarea proceseIor afacerii:IimbajuI UML-BPMN si BPEL
ndrumtor stiin[ific Lect dr. C Strimbei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BR M. LUCIAN-OVIDIU
Numar matricol 31040701PM122694
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PIatforma PAEX pentru dezvoItarea rapida a apIicatiiIor Web orientate
pe baze de date
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.Strambei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BLI| M.G. MARIUS
Numar matricol 31040701PM122741
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModeIarea pIatiIor in cazuI procesuIui achizitii in SAP
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BRJOVEANU L.O CODRIN-ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM122715
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BLAGA I FLORIAN MARIUS
Numar matricol 31040701PM122742
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie TehnoIogii semantic Web pentru optimizarea motoareIor de cautare .
Studiu de caz "GoogIe Enterprise Search".
ndrumtor stiin[ific Letc.dr. L.Cretu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOBEIC A. ANDREI
Numar matricol 31040701PM080117
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOSNCEANU A CTLINA-IOLANDA
Numar matricol 31040701PM103175
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ModeIarea proceseIor de vanzari Microsoft Dynamics Axapta
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BOZ C. MIHAI
Numar matricol 31040701PM112459
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Automatizarea proceseIor de afaceri prin utiIizarea fIuxuriIor de Iucru
in Microsoft Sharepoint
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. V.S.Greavu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BULAI G. ROXANA-IULIANA
Numar matricol 31040701PM095636
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Oportunitati de utiIizare a serviciiIor din mediiIe cIoud computing in
organizatii
ndrumtor stiin[ific Lect.dr .L.G.Cretu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent BURCIU G. CRISTIAN-MARIAN
Numar matricol 31040701PM112460
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Logica bazei de date in apIicatii economice
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CALU P. ALINA GABRIELA
Numar matricol 31040701PM122744
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea apIicatiiIor Web cu UML
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. FI.Dumitriu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CARAZ T. IONU|-RZVAN
Numar matricol 31040701PM095639
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PIanificarea recuperarii in urma dezastreIor
ndrumtor stiin[ific Prof.dr A.Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIPER I. RAMONA-IULIA
Numar matricol 31040701PM112464
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ReguIi aIe afacerii .ModeIare si impIementari in baze de date
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRIAC M. VASILE
Numar matricol 31040701PM103177
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Securitatea reteIeIor WireIess prin protocoIuI Radius
ndrumtor stiin[ific Lect.dr V.Greavu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHIRIL P. GEORGE
Numar matricol 31040701PM112465
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CHI|ESCU V. ROXANA
Numar matricol 31040701PM122766
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ApIicatii Web pe pIatforma.NET
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. O.Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CICOARE I. DIANA
Numar matricol 31040701PM112466
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SuportuI serveruIui de baze de date OracIe 11g privind securitatea
apIicatiiIor Java Enterprise
ndrumtor stiin[ific Lect dr. C Strimbei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CIOCAN V. OVIDIU-LUCIAN
Numar matricol 31040701PM095644
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ManagementuI afaceriIor on-Iine
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. G.Mesnita
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CLIM R. DAMARIS cs. CNIPARU
Numar matricol 31040701PM122717
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SoIutii ORACLE pentru dezvoItarea apIicatiiIor cu baze de date
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.Strimbei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COJOCARIU I IOANA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM103182
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Business InteIIigence-in apIicatii economice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. O.Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COSTIN S ION
Numar matricol 31040701PM122745
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Next Generation FirewaII
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent COZMA D.C. ERBAN-GEORGE
Numar matricol 31040701PM112472
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie PIatforma mobiIa de asistare a deciziiIor foIosind anaIiza geospatiaIa
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Airinei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent CROITORIU V ANDREEA
Numar matricol 31040701PM103184
Promo[ia 2010-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea sistemeIor informatice in contextuI BPMN
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. FI.Dumitriu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DACU G. SORIN
Numar matricol 31040701PM112473
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ASP.NET-studiu de caz
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. O.Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DARIE V. DEMIS-SEVERIAN
Numar matricol 31040701PM112476
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie EvaIuarea soIutiiIor CIoud pentru DVNAMICS CRM
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. V.S.Greavu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DAVID . ANCA-ALEXANDRA cs. DAMIAN
Numar matricol 31040701PM122746
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea senzoriIor in apIicatii mobiIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. O.Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DNU| S. CTLINA-MARIA
Numar matricol 31040701PM095652
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie TehnoIogii ORACLE pentru apIicatii Business InteIIigence
ndrumtor stiin[ific Lect.dr C.Strambei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DINU C. GABRIEL
Numar matricol 31040701PM112479
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Proiectarea Ia niveI inaIt a apIicatiIor ERP.
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. V.S.Greavu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent DOBANDA E. CRISTIAN
Numar matricol 31040701PM122767
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea unui magazin onIine pentru articoIe vestimentare foIosind
tehnoIogii Web Open-Source
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. AI.Sireteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ENACHE C BIANCA-ELENA
Numar matricol 31040701PM103193
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI apIicatiiIor informatice pe piata brokerajuIui in asigurari din
Romania
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Georgescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FANTAZ C. LARISA-ELENA
Numar matricol 31040701PM112480
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ImpactuI sociaI CRM in managementuI raIatiiIor cu cIientii
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FLOREA A. ANDREEA CRISTINA
Numar matricol 31040701PM112482
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SistemuI informationaI pentru managementuI bugetuIui personaI
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FLOREA P. ANA-MARIA
Numar matricol 31040701PM122719
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ApIicatii mobiIe-studiu de caz comparativ
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. O.Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FOCARIU I. SIMINA
Numar matricol 31040701PM080423
Promo[ia 2008-2011
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SoIutii Business InteIIigence in sistemuI farmaceutic
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. O.Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent FUNDCESCU M. IULIAN-MIHAI
Numar matricol 31040701PM122768
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie TehnoIogii.NET in apIicatii economice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. O.Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRDEA H.C IOANA-ALEXANDRA
Numar matricol 31040701PM122769
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie AnaIiza comparativa a mecanismeIor de interogare in SQL si baze de
date NoSQL
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GAVRIL C. COSMIN
Numar matricol 31040701PM122747
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Semantic Internship System-amprenta Web-uIui semantic in recrutarea
studentiIor Ia stagiiIe de practica
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. AI.Sireteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHERC A. SIMONA-ANDREEA
Numar matricol 31040701PM122770
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ProbIeme aIe gestiunii dateIor in arhitecturi muItistrat
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHERGHEL P. ANDREEA
Numar matricol 31040701PM103194
Promo[ia 2010-2012
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Automatizarea proceseIor pornind de Ia BPMN
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. FI.Dumitriu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHERGHELA D IOANA-ROXANA
Numar matricol 31040701PM122695
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Abordarea pe baza de modeIe a testarii apIicatiiIor informatice
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. AI. Tugui
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GHIA| T. DOMNICA cas. BRU
Numar matricol 31040701PM112486
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Securitatea impIementarii sistemeIor REID
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. A.Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRASU R.F. FLORIN-IULIAN
Numar matricol 31040701PM122696
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ProbIeme de optimizare in servere de baze de date. ORACLE vs SQL
SERVER vs DB2
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRDINARU I. IONU|-BOGDAN
Numar matricol 31040701PM095658
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Infrastructuri IT virtuaIizate
ndrumtor stiin[ific Prof.dr A.Munteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent GRITCO B. ION
Numar matricol 31040701PM122771
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie MobiIe CLOUD COMPUTING
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. O.Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HARASIM M ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM118104
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie DezvoItarea unei piete virtuaIe pentru produseIe de imbracaminte,
incaItaminte.
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. AI.Sireteanu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HERCIU E. SIMONA
Numar matricol 31040701PM122697
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SoIutii de tip CLOUD PRIVAT
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. V.S. Greavu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HOLBAN P. VICTOR-CTLIN
Numar matricol 31040701PM112487
Promo[ia 2011-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie SoIutii actuaIe de persistenta a dateIor
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HOPU E. MIHAELA-CLAUDIA
Numar matricol 31040701PM080512
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Organizarea dateIor: baze de date sau depozite de date?
ndrumtor stiin[ific Lect.dr.O. Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HRIMIUC M. ROBERT-IONU|
Numar matricol 31040701PM122698
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie
ndrumtor stiin[ific
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent HUM R. ANDREI
Numar matricol 31040701PM095660
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie TehnoIogii Java open source si proprietate in zona apIicatiiIor
business inteIIigence
ndrumtor stiin[ific Lect.dr C.Strambei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IACOB V. IONU|-ANDREI
Numar matricol 31040701PM122723
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Inregistrarea mijIoaceIor fixe in SAP .AnaIiza integrarii moduIeIor
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ILIE A. ALEXANDRU
Numar matricol 31040701PM095661
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie UtiIizarea agentiIor inteIigenti in afaceriIe eIectronice
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. I.Andone
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent ILIE C. ADRIAN
Numar matricol 31040701PM095662
Promo[ia 2009-2012
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Construirea unui sistem de securitate foIosind tehnoIogiiIe JAVA
entreprice edition si OracIe DB 11G
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. C.Strambei
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IONEL H. ROXANA-BIANCA
Numar matricol 31040701PM122724
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Comunicare sau competitie in comertuI eIectronic prin pIatforme
coIaborative?
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. D.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IONESCU C. CRISTINA
Numar matricol 31040701PM112488
Promo[ia 2011-2013
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Testarea automata a apIicatiiIor informatice
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. O.Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IONESCU M. LOREDANA - MIRELA
Numar matricol 31040701PM095666
Promo[ia 2009-2011
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Baze de date spatiaIe
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. M.Fotache
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent IOSIF A. LIVIU-IONU|
Numar matricol 31040701PM122725
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Recunoasterea vocaIa in apIicatii mobiIe
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. O.Dospinescu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent JALABOI A. FLAVIA
Numar matricol 31040701PM080578
Promo[ia 2008-2010
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ApIicatii mobiIe pentru pIati eIectronice
ndrumtor stiin[ific Dospinescu Octavian
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent JITARU V. CRISTINA
Numar matricol 31040701PM122749
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie ExternaIizarea serviciiIor cabineteIor medicaIe foIosind tehnoIogii
WEB
ndrumtor stiin[ific Lect.dr. V.S. Greavu
Data Semntura
................................ ..................................
AvizuI ndrumtoruIui tiin{ific privind acceptarea lucrrii din
punct de vedere al con[inutului si gradului de originalitate.
Semntura __________________
Fis de nscriere la examenul de DISERTAJIE sesiunea IUNIE-IULIE 2014
Absolvent LZREANU C. ELENA-LUIZA
Numar matricol 31040701PM122699
Promo[ia 2012-2014
Specializarea Sisteme informa{ionaIe pentru afaceri Zi
Tema lucrrii de diserta|ie Testarea automata a apIicatiiIor software
ndrumtor stiin[ific Prof.dr. FI,Dumitri