Sunteți pe pagina 1din 4

OCROTIREA UNOR CATEGORII DE PERSOANE

Sunt masuri de ocrotire urmatoarele:


Ocrotirea minorilor, care se realizeaza prin institutia ocrotirii parintesti, prin tutela si curatela;
Ocrotirea alienatilor si debililor mintali prin interdictie judecatoreasca, tutela si curatela;
Ocrotirea persoanelor aflate in situatii deosebite (batrani, bolnavi, infirmitati fizice, disparitii
etc.)

OCROTIREA PARINTEASCA A MINORULUI
Ocrotirea parinteasca este mijlocul obisnuit de ocrotire a minorului, ce consta in totalitatea
mijloacelor juridice de ocrotire cu privire la persoana si bunurile minorului, de catre parintii
firesti sau adoptivi.
Aceasta institutie este reglementata de art. 482-512 C.C.
Principalele reguli ale ocrotirii parintesti sunt:
Exercitarea drepturilor parintesti se face potrivit art. 453, exclusiv in interesul minorului
Egalitatea ambilor parinti in exercitarea drepturilor si indatoririlor parintesti, art. 483 alin. 2
Independenta drepturilor patrimoniale dintre parinti si copii. Art. 500 C.C. parintii nu au nici
un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintesti, in afara de dreptul
de mostenire si dreptul de intretinere.
Ocrotirea parinteasca nu trece asupra ascendentilor, fiind o indatorire rezervata parintilor
Exercitarea ocrotirii parintesti se realizeaza sub supravegherea si controlul instantei de tutela
Ocrotirea parinteasca inceteaza la majoratul copiilor.

EXERCITAREA OCROTIRII PARINTESTI
Ocrotirea parinteasca are in continut urmatoarele categorii de drepturi
1) Drepturi si indatoriri cu privire la persoana copilului minor care trebuie sa asigure
dezvoltarea sa fizica si mentala, spiritualitatea, morala, in mod armonios.
Copilul care a implinit 14 ani are dreptul sa isi aleaga singur confesiunea religioasa.
Parintii au dreptul sa supravegheze copilul minor, sa impiedice corespondenta si legaturile
personale ale copilului in varsta de pana la 14 ani.
Parintii nu pot lua masuri disciplinare impotriva copilului, decat cu respectarea demnitatii
acestuia.
Tatal si mama copilului minor sunt obligati sa dea intretinerea copilului minor, asigurand
cele necesare traiului, educatiei, invataturii si pregatirii profesionale.
Parintii sunt obligati sa intretina minorul pana la majorat, iar daca acesta se afla in
continuarea studiilor, pana la terminarea acestora dar fara a depasi 26 ani.

2) Drepturile si indatoririle parintilor cu privire la bunurile copilului minor.
Aceste drepturi sunt in raport cu varsta minorului. Pana la varsta de 14 ani, parintii au
indatorirea sa-l reprezinte pe minor in actele civile si sa administreze bunurile acestuia, iar in
cazul copilului de peste 14 ani, parintii au rolul de a incuviinta prealabil actele juridice pe care le
incheie personal copilul.

RASPUNDEREA PARINTILOR
Neexercitarea indatoririlor parintesti atrage urmatoarele feluri de raspunderi:
a) Raspunderi de drept civil, concretizate in masura decaderii din drepturile parintesti in temeiul
art. 508 C.C.
b) Raspunderea de drept civil pentru fapte ilicite ale minorului, art. 1356 C.C.
c) Raspunderea pentru fapta proprie a parintelui, art. 1357 C.C.
d) Raspunderea administrativa, sanctionata cu amenda
e) Raspunderea penala sub forma pedepsei complementare a interzicerii drepturilor parintesti.
Pedeapsa pentru abandonul familiei, art. 378 C.P; pedeapsa pentru rele tratamente aplicate
minorului, art 197 C.P; pedeapsa pentru nerespectarea masurii privind incredintarea minorului,
art. 379 C.P; pedeapsa pentru impiedicarea accesului la invatamantul general obligatoriu, art. 380
C.P.


TUTELA MINORULUI
Tutela este o masura de ocrotire avand natura unei sarcini gratuite si obligatorii, in virtutea
careia o persoana numita tutore este chemata sa exercite drepturile si indatoririle parintesti fata
de un copil minor, ai carui parinti sunt decedati ori in imposibilitate permanenta de a-si exercita
atributiile.

CARACTERELE TUTELEI
a) Mijloc instituit de lege pentru ocrotirea minorului
b) Legalitatea tutelei, care inseamna ca procedura instituirii tutelei, exercitarea tutelei si incetarea
acesteia, este prevazuta de lege
c) Obligativitatea tutelei, care exprima faptul ca cel numit tutore este dator sa continue indeplinirea
sarcinilor tutelei
d) Gratuitatea tutelei, tutela este o sarcina gratuita, cu toate acestea, tutorele poate fi indreptatit la o
anumita remunerare stabilita de instanta de tutela, cu avizul consiliului de familie
e) Generalitatea tutelei, exprima faptul ca aceasta se instituie ori de cate ori un minor este lipsit de
ocrotire parinteasca
f) Personalitatea tutelei, care exprima faptul ca aceasta este o sarcina strict personala, constituita in
consideratia persoanei tutorelui.

REGULI PRIVIND EXERCITAREA TUTELEI
1. Tutela se face in interesul exclusiv al copilului minor
2. Independenta patrimoniala intre copilul minor si tutore
3. Controlul permanent exercitat de instanta de tutela asupra tutorelui.

DESCHIDEREA TUTELEI
Tutela se deschide in toate cazurile cand ambii parinti ai minorului se gasesc in
imposibilitate permanenta de a exercita ocrotirea parinteasca.
In lipsa unui tutore desemnat, instanta poate numi cu prioritate ca tutore o ruda, un afin sau
un prieten al familiei, in stare sa indeplineasca aceasta sarcina.
Procedura numirii tutorelui cuprinde urmatoarele reguli:
Numirea se face cu acordul tutorelui, de catre instanta de tutela, in camera de consiliu prin
incheiere definitiva
Ascultarea copilului de peste 10 ani este obligatorie
Incheierea si numirea tutorelui se comunica in scris tutorelui si se afiseaza la sediul instantei de
tutela si la primaria de domiciliu a minorului
Drepturile si indatoririle tutorelui incep la data comunicarii incheierii de numire.

CONSILIUL DE FAMILIE
Consiliul de familie se constituie pentru supravegherea modului in care tutorele isi exercita
drepturile si isi indeplineste indatoririle cu privire la persoana si bunurile minorului.
Instanta de tutela poate constitui in consiliul de familie din trei rude, afini sau persoane
care au avut legaturi de prietenie cu parintii minorului sau manifesta interes pentru situatia
acestuia.
Sotul si sotia sau tutorele nu pot fi membri ai consiliului de familie.
Consiliul de familie nu se poate modifica, in principiu, in cursul tutelei.

CONSTITUIREA CONSILIULUI DE FAMILIE
Persoanele care indeplinesc conditiile pentru a fi membri ai consiliului, sunt convocate la
domiciliul minorului de catre instanta de tutela, de tutore sau alte persoane care au cunostinta de
situatia minorului.
Minorul care a implinit 10 ani va fi ascultat cu privire la compozitia consiliului de familie
Consiliul de familie functioneaza prin convocarea la domiciliul minorului sau la sediul
instantei de tutela si da avize consultative la solicitarea instantei de tutela si ia decizii in cazurile
prevazute de lege.
Deciziile consiliului de familie vor fi motivate si consemnate intr-un registru.

CONTINUTUL OCROTIRII PRIN TUTELA
Tutela se exercita numai in interesul minorului, atat in ce priveste persoana, cat si bunurile
sale.
Tutorele are indatorirea de a se ingriji de minor, de sanatatea si dezvoltarea lui fizica si
mentala, de educatia, invatatura si pregatirea lui profesionala, potrivit aptitudinilor lui.

EXERCITAREA TUTELEI CU PRIVIRE LA PERSOANA MINORULUI
REGULI:
1. Masurile cu privire la persoana minorului se iau cu avizul consiliului de familie
2. Minorul pus sub tutela are domiciliul la tutore
3. Felul invataturii sau pregatirii profesionale nu poate fi schimbat de tutore, decat cu
incuviintarea instantei de tutela.
4. Instanta de tutela hotaraste dupa asculatarea minorului care a implinit 10 ani.

EXERCITAREA TUTELEI CU PRIVIRE LA BUNURILE MINORULUI
Dupa numirea tutorelui si in prezenta consiliului de familie, un delegat al instantei de tutela
intocmeste un inventar al bunurilor minorului.
Tutorele are indatorirea de a administra cu buna credinta bunurile minorului.
Tutorele are indatorirea de a reprezenta pe minor in actele juridice pana la implinirea
varstei de 14 ani.
Minorul care a implinit 14 ani incheie acte juridice cu incuviintarea inscrisa a tutorelui sau
a curatorului, sub sanctiunea nulitatii.
Este interzisa incheierea de acte juridice intre tutore, sot, ruda in linie dreapta, fratii si
surorile tutorelui pe de o parte, si minor, pe de alta parte.
Consiliul de familie stabileste suma anuala necesara pentru intretinerea minorului si
administrarea bunurilor sale si se aduce la cunostinta instantei de tutela.

CONTROLUL EXERCITARII TUTELEI
Instanta de tutela efectueaza un control efectiv si continuu asupra modului in care tutorele
si consiliul de familie isi indeplinesc atributiile cu privire la minor si bunurile sale.
Tutorele este dator sa prezinte annual instantei de tutela o dare de seama asupra modului in
care s-a ingirjit de minor si bunurile sale.
Aceasta dare de seama se prezinta in termen de 30 de zile de la sfarsitul anului
calendaristic.
Tutorele este obligat sa dea oricand dari de seama, la cererea instantei de tutela.
Minorul si membrii consiliului de familie pot face plangeri la instanta de tutela cu privire la
actele sau faptele pagubitoare pentru minor, facute de tutore.

INCETAREA TUTELEI
Tutela inceteaza cand situatia care a determinat instituirea tutelei nu se mai mentine, ori in
cazul mortii minorului.
La incetarea din orice cauza a tutelei, tutorele este obligat ca in 30 de zile sa prezinte
instantei de tutela o dare de seama generala, care sa cuprinda situatia veniturilor si cheltuielilor
pe ultimul an.
Dupa predarea bunurilor, verificarea socotelilor si aprobarea lor, instanta va da tutorelui
descarcare de gestiune.

RASPUNDEREA TUTORELUI
Tutorele este raspunzator pentru felul in care a ocrotit pe minor si bunurile sale.
Impotriva tutorelui poate fi angajata raspunderea penala sau civila.
Raspunderea penala se angajeaza pentru gestionare frauduloasa, prevazuta de art. 242 C.P.
Raspunderea civila va fi angajata pentru indepartarea de la tutela, potrivit art. 258 C.C.,
pentru raspundere civila delictuala sau cu amenda civila prevazuta de art. 163 C.C., pentru
refuzul de a continua sarcina tutelei sau pentru indeplinirea defectuoasa a acestei sarcini.