Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Lucian Blaga , Facultatea de Inginerie Hermann Oberth , Sibiu

Functionarea unui Atm


Bitiu Andrada,
SIA An. III

Functionarea unui Atm
Descrierea temei
- functionarea unui ATM
- tranzactii bancare cu ajutorul cardului, de exemplu: consultare sold, extragere
numerar, depunere cec si plati utilitati
Cerintele clientului
Sa fie capabil sa citeasca cardul;
Sa fie capabil sa interactioneze virtual cu utilizatoru;
Sa poata elibera sumele de bani cerute;
Sa aiba timp de raspuns ridicat;
Securitatea informatiilor ;
Performanta ridicata
Diagrama de secventa pentru cazul de utilizare : Autentificare
Actorul = orice entitate care colaboreaza cu sistemul din afara.
Aceasta poate fi un om, o instalare te!nic", un program sau oricare alt sistem care poate fi surs" de
ac#iune pentru sistemul proiectat $n a%a mod, cum $l determin" colaboratorul
&a r$ndul s"u, use case-ul este creat pentru descrierea serviciilor pe care sistemul le ofer" actorului
fiecare caz de utilizare define%te o colec#ie de ac#iuni executate de sistem $n timpul
dialogului cu actorul
Actori:
'' (tilizatorul ) o persoana oarecare, care detine un card
'* +peratorul bancar ) angajat al bancii care se ocupa de ATM
- efectueaza operatiuni de alimentare cu bani, aprovizioneaza cu !artie pentru c!itante si se
intretine de mentenana
', ATM ) aparatul asupra caruia se efectueaza operatiuni
Scenariu: (n utilizator se autentifica in cadrul sistemului bancar, introducand codul P-.
in ATM
Actori: (tilizatorul / clientul 0 si sistemul bancar
Descrierea scenariului:
- (tilizatorul trebuie sa aiba un cont bancar si un card aferent contului
- 1ontul si cardul trebuie sa nu fie blocate sau cu valabilitatea depasita / expirate 0
Scenariu nominal:
- (tilizatorul introduce cardul
- ATM identifica numarul cardului se conecteza la sistemul bancar si ii cere utilizatorului
sa introduca P-.
- (tilizatorul introduce codul P-.
- ATM verifica codul introdus de utilizator
- -n caz de autentificare reusita ATM permite accesul utilizatorului la cont
- -n caz de nevalidare se afieaza un mesaj de eroare si se resolicita codul P-.
- -n caz de autentificare nereusita de , ori consecutiv se trece la cazul de utilizare
1apturare1ard
Scenariul alternativ:
- A1: 2erificarea numarul cardului utilizatorului
- Alegerea se face la punctual * din scenariul nominal
ATM identifica numarul cardului se conecteza la sistemul bancar si ii cere utilizatorului sa
introduca P-.
Scenariul alternativ 2:
- A2: 2erificarea P-.-ului
- Alegerea se face la punctul 3 din scenariul nominal
- ATM verifica codul introdus
- -n caz de autentificare reusita ATM permite accesul utilizatorului la cont
- -n caz de nevalidare se afieaza un mesaj de eroare si se resolicita codul P-.
Scenariu de eroare :
- P-. introdus gresit
- 4roarea apare la punctul 5 din scenariul nominal
- -n caz de nevalidare se afieaza un mesaj de eroare si se resolicita codul P-.
Diagrama de secventa pentru cazul de utilizare : Autentificare .
User ATM
Sist emBancar
1 : I ntroduceCardul()
2 : IdentificaNumarCardului()
3 : Solicit aPI N()
: I nt roducePI N()
! : "alidarePIN()
# : Acces()
Diagrama de activitate pentru cazul de utilizare Autentificare
Introduce cardul
I dentifica numarul cardului SolicitaPIN
I ntroduce PI N
"alidea$a PI N
Autentificare %suata
Autentificare reusita
Diagrama cazurilor de utilizare
S&stem
User
Ut ilizat or
Aut ent ificarePI N
Ret ragere
Capt urareCard
Consult are
DepunereNumerar
DepunereCec
''e(tend))
Operat or bancar
AprovizionareMonet ar
RecuperareCard
AprovizionareHart ie
Ment enant aoft
ist em !ancar
Plat aUt ilit at i