Sunteți pe pagina 1din 32

REFORMA IN FINANTAREA

INVESTITIILOR PUBLICE:
EVALUAREA INVESTITIILOR
PUBLICE IN VEDEREA
FINANTARII CU PRIORITATE SAU
SISTARII

LIVIU VOINEA
MINISTRU DELEGAT PENTRU BUGET
SCOPUL reformei
1. IDENTIFICAREA PROIECTELOR PRIORITARE DE
INVESTITII PUBLICE
2. FINALIZAREA CU CELERITATE A PROIECTELOR
PRIORITIZATE, PRIN ASIGURAREA FINANTARII
NECESARE
3. SISTAREA PROIECTELOR CARE NU SE MAI
JUSTIFICA ECONOMIC SI SOCIAL
4. ORGANIZAREA PROCESULUI DE SELECTIE A
INVESTITIILOR NOI, PRIN VALIDAREA STUDIULUI
DE PREFEZABILITATE DE CATRE MFP
OBIECTUL reformei: cui se aplica
Obligatoriu: Investitii > 100 milioane lei
Dupa caz: investitii >30 milioane lei < 100

1. INSTITUTII PUBLICE CENTRALE
2. INSTITUTII PUBLICE LOCALE
3. INSTITUTII PUBLICE AUTOFINANTATE
4. COMPANII CU CAPITAL MAJORITAR DE STAT
5. PARTENERIATELE PUBLIC - PRIVAT
MECANISMUL REFORMEI
1. INFIINTAREA UNITATII DE EVALUARE A INVESTITIILOR PUBLICE, LA MFP, IN
SUBORDINEA DIRECTA A MINISTRULUI DELEGAT PENTRU BUGET - INDEPLINIT
in 2013
2. CREAREA CADRULUI LEGAL: OUG 88/septembrie 2013 INDEPLINIT in 2013
3. PRIORITIZAREA PILOT IN EXECUTIA BUGETULUI 2013 INDEPLINIT in 2013
(primele 20 de proiecte au primit 50% din totalul cheltuielilor de investitii din
bugetul de stat)
4. PRIORITIZAREA PILOT IN PROGRAMAREA BUGETULUI 2014, IN BAZA OUG
88/2013 INDEPLINIT in 2013
5. ELABORAREA SI ADOPTAREA NORMELOR METODOLOGICE LA OUG 88/2013
IN CURS DE REALIZARE, OBIECTIV: MARTIE 2014
6. IMPLEMENTAREA CADRULUI LEGAL COMPLETAT CU NORMELE
METODOLOGICE IN EXECUTIA BUGETULUI 2014 si IN PROGRAMAREA
BUGETULUI 2015


Top 20 proiecte de investitii semnificative ale administratiei centrale
conform platilor pe anul 2012
milioane lei
Nr. crt.
Denumirea proiectului / obiectivului de investitii

Plati 2012
Total
din care:
Buget de
stat
din care:
FEN (titlul 56)
Ch.
rambursabile
(titlul 65)

Total general program de investitii publice al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de
stat
11.188,1 10.107,4 2.833,2 2.969,0
din care
1 Autostrada Orastie - Sibiu 485,4 485,4 485,4
2
Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru
circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Sighisoara
457,6 457,6 457,6
3 Autostrada Bucuresti - Brasov 441,9 441,9
4 Autostrada Cernavoda - Constanta 409,2 409,2 3,3 405,9
5 Autostrada Brasov - Cluj - Bors 358,1 358,1
6 Constructia variantei de ocolire a oraselor Deva - Orastie la standard de autostrada 329,4 0,2
7 Autostrada Nadlac - Arad 284,1 284,1 284,1
8
Reabilitarea liniei c.f. Frontiera - Curtici - Simeria, parte componenta a Coridorului IV paneuropean
pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea: Frontiera - Curtici - Arad - km
614 (tronsonul 1)
270,3 270,3 270,3
9 Autostrada Arad - Timisoara si by-pass Arad 248,9 248,9 155,8 93,0
10 Magistrala V - metrou, etapa I-a Drumul Taberei - Universitate 178,4 178,4 178,4
11 Varianta de ocolire a municipiului Constanta 173,5 173,5 26,1 147,4
12 Autostrada Lugoj - Deva 160,9 160,9 160,9
13
Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru
circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea: Coslariu - Simeria
142,6 142,6 142,6
14 Reabilitarea sectiunii Baneasa - Fetesti de pe linia cf Bucuresti - Constanta ISPA 139,7 139,7
15 Autostrada Timisoara - Lugoj 125,9 125,9 125,9
16 Largire la 4 benzi de circulatie a DN 73 intre km.7+000 - 11+100 si drum de legatura cu DN 73D 124,0 124,0
17 Varianta ocolitoare a orasului Brasov pe DN 1 121,2 121,2 121,2
18
Reabilitarea sectiunii de cale ferata Campina - Predeal de pe linia de cale ferata Bucuresti - Brasov
(ISPA )
118,9 118,9
19 Reabilitare DN 2D Focsani - Ojdula km 0+000 - 118+873 105,6 105,6
20 Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183 102,3 102,3 102,3
Total 20 obiective 4.777,9 4.448,7 2.335,6 824,8
Top 20 proiecte de investitii semnificative ale administratiei centrale
conform platilor pe anul 2013
milioane lei
Nr.
crt.
Denumirea proiectului / obiectivului de investitii

Plati 2013
Total
din care:
Buget de stat
din care:
FEN (titlul 56)
Ch.
rambursabile
(titlul 65)
Total general program de investitii publice al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat 11.914,7 11.085,9 5.057,1 2.271,8
din care:
1 Autostrada Orastie - Sibiu 1.051,6 1.051,6 1.051,6
2 Autostrada Lugoj - Deva 821,3 821,3 821,3
3 Autostrada Cernavoda - Constanta 425,4 425,4 9,8 415,6
4 Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia
trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea: Coslariu - Simeria
416,8 416,8 416,8
5 Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componena a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia
trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Sighisoara
402,1 402,1 402,1
6 Autostrada Brasov - Cluj - Bors 356,5 356,5
7 Reabilitarea liniei c.f. Frontiera - Curtici - Simeria, parte componenta a Coridorului IV paneuropean
pentru circulaia trenurilor cu vitez maxima de 160 km/h, sectiunea: Frontiera - Curtici - Arad, km
614 (tronsonul 1)
303,0 303,0 303,0
8 Autostrada Bucuresti - Brasov 279,1 279,1
9 Magistrala V - Metrou, etapa a I-a Drumul Taberei - Universitate 254,4 254,4 141,7 44,9
10 Autostrada Arad - Timisoara si by-pass Arad 243,6 243,6 50,2 193,4
11 Finalizarea digului de larg in portul Constanta 239,5 239,5 239,5
12 Varianta de ocolire a municipiului Constanta 230,1 230,1 62,7 167,4
13 Constructia variantei de ocolire a oraselor Deva - Orastie la standarde de autostrada
221,9 221,9
14 Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183 140,2 140,2 140,2
15 Magistrala IV - Metrou 140,2 140,2
16 Magistrala V metrou. Drumul Taberei - Pantelimon. Tronson Universitate - Pantelimon
102,6 102,6 44,8 55,0
17 Lucrari de imbunatatire a conditiilor de navigatie pe Dunare sectorul Calarasi - Braila si studii
adiacente
93,7 93,7 93,7
18 Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti, intre A1 - DN 7 si DN 2 - A2 90,8 90,8
19 Autostrada Nadlac - Arad 90,1 90,1 90,1
20 Reabilitare DN 76 (E79) Deva Oradea km 0+000 - km 184+390 89,3 89,3 89,3
Total 20 obiective 5.992,2 5.992,2 3.956,7 876,3
Top 20 proiecte de investitii semnificative ale administratiei centrale
conform alocarilor bugetare pe anul 2014
milioane lei
Nr. crt.
Denumirea proiectului / obiectivului de investitii

Program 2014
Total
din care:
Buget de Stat
din care:
FEN (titlul 56)
Ch.
rambursabile
(titlul 65)

Total general program de investitii publice al ordonatorilor principali de credite ai
bugetului de stat
13.330,7 10.907,1 5.723,3 1.675,6
din care
1 Magistrala V - metrou, etapa I-a Drumul Taberei - Universitate 436,2 436,2 436,2
2
Autostrada Bucuresti Brasov (fonduri alocate pt. lucrari pe tronsonul de intrare in
Bucuresti 280 milioane lei si pt. exproprieri de terenuri pe tronsonul Comarnic Brasov 149
milioane lei)
429,1 429,1
3 Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP) 393,2 393,2 393,2
4
Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean,
pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu - Sighisoara
382,7 382,7 382,7
5 Autostrada Nadlac - Arad 360,0 360,0 360,0
6 Autostrada Lugoj - Deva 333,7 333,7 333,7
7 Autostrada Sebes - Turda 290,8 290,8 290,8
8 Autostrada Orastie - Sibiu 285,7 285,7 285,7
9
Reabilitarea liniei c.f. Frontiera - Curtici - Simeria, parte componenta a Coridorului IV
paneuropean pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea:
Frontiera - Curtici - Arad - km 614 (tronsonul 1)
262,0 262,0 262,0
10
Autostrada Brasov - Cluj Bors (fonduri alocate pt. scoaterea la licitatie in vederea
finalizarii tronsonului Suplacu de Barcau Bors stadiu fizic 52%)
256,5 256,5
11 Autostrada Timisoara - Lugoj 251,7 251,7 251,7
12
Reabilitarea liniei de c.f. Brasov - Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean,
pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea: Coslariu - Simeria
250,0 250,0 250,0
13 Finalizarea digului de larg in Portul Constanta 210,0 210,0 210,0
14 Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2 - A2 200,0 200,0 200,0
15 Magistrala V metrou. Drumul Taberei - Pantelimon. Tronson Universitate - Pantelimon 178,2 178,2 178,2
16 Autostrada Arad - Timisoara si By-Pass Arad 159,3 159,3 5,5 153,8
17 Modernizare DN 73 Pitesti - Campulung - Brasov km 13+800-42+850; km 54+050-128+250 114,6 114,6 114,6
18 Autostrada de centura a municipiului Bucuresti - sector centura sud km.52+770 - 100+900 104,7 104,7
19 Reabilitare DN 56 Craiova Calafat, km 0+000 - km 84+020 100,0 100,0 100,0
20
Teatrul National Bucuresti I. L. Caragiale stab. si siguranta in exploatare - optimizarea
functionala
94,7 94,7 94,7
Total 20 obiective 5.093,2 5.093,2 4.054,4 248,5
Structura programului de investitii publice pe anul 2014
al ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat
milioane lei

Numr
obiective noi
i n
continuare
Program 2014
Total rest de executat
2015 anii ulteriori
Media anuala estimata
pentru finalizare conform
alocarii din anul 2014 (ani)
Total din care: BS Total din care: BS Total
TOTAL, din care:
13.330,6 10.907,1 109.345,0 104.283,0
A Obiective de investiii n
continuare
375 8.230,9 8.113,2 72.602,0 71.788,0 9
% din total 97,2 61,7 74,4 66,4 68,8
- din care obiective semnificative 100 7.225,7 7.225,7 65.607,0 65.084,0 9
% din total obiective in
continuare
26,7 87,8 89,1 90,4 90,7
B Obiective de investiii noi 11 223,8 209,7 2.738,0 2.738,0 12
% din total
2,8 1,7 1,9 2,5 2,6
- din care obiective semnificative
1 50,0 50,0 574,0 574,0 11
% din total obiective noi
9,1 22,3 23,8 21,0 21,0
TOTAL: A + B 386 8.454,7 8.322,9 75.340,0 74.526,0 9
% din total
63,4 76,3 68,9 71,5
C Alte cheltuieli de investiii 4.875,9 2.584,2 34.005,0 29.758,0
% din total
36,6 23,7 31,1 28,5
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
100.00%
numar proiecte valoare
Investitiile semnificative 2014, % total investitii
publice
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Program 2014 (milioane lei)
Rest de executat 2015-anii ulteriori (milioane lei)
Program 2014 (milioane lei) Rest de executat 2015-anii ulteriori (milioane lei)
A Obiective de investiii n continuare 8,231 72,602
B Obiective de investiii noi 224 2,738
C Alte cheltuieli de investiii 4,876 34,005
Structura programului de investitii publice pe anul 2014
aprobat pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat
61.7%
1.7%
36.6%
Structura programului de investitii publice pe anul 2014
aprobat pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat
A Obiective de investiii n continuare B Obiective de investiii noi C Alte cheltuieli de investiii
12.2%
87.8%
Ponderea obiectivelor de investitii semnificative in totalul obiectivelor de investitii in
continuare, potrivit alocarilor bugetare din anul 2014
A - Alte obiective de investiii n continuare
A' - Obiective de investiii in continuare semnificative
77.7%
22.3%
Ponderea obiectivelor de investitii semnificative in totalul obiectivelor de investitii
noi, potrivit alocarilor bugetare din anul 2014
B - Alte obiective de investiii noi
B' - Obiective de investiii noi semnificative
I. Principalele prevederi ale Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 88/2013 (1)


Elemente de analiz privind investiiile publice semnificative (n valoare de peste 100 mil. lei)

analiza studiilor de prefezabilitate, memoriilor tehnico-economice sau notelor de fundamentare ale
investiiilor publice semnificative, din punct de vedere al suportabilitii i sustenabilitii;

evaluarea gradului de pregtire a proiectelor de investiii publice;

analiza propunerilor ordonatorilor principali de credite privind proiectele de investiii publice semnificative
prioritizate;

prezentarea ctre Guvern a propunerilor privind proiectele de investiii publice semnificative prioritizate.


I. Principalele prevederi ale Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 88/2013 (3)


Sunt excluse de la prioritizare, conform prevederilor O.U.G. nr. 88/2013:

cheltuielile de investiii ncadrate potrivit legii la categoria C Alte cheltuieli de investiii

programele, respectiv gruprile de proiecte de investiii publice sub o singur fi global n programul
de investiii publice;

proiectele de investiii publice din sectorul aprare naional, ordine public i siguran naional, a
cror detaliere conine informaii clasificate potrivit legii.

II. Istoric al pregtirii proiectului de act normativ (1)

O.U.G. nr. 88/2013 a intrat n vigoare n data de 23 septembrie 2013;

La data de 1 octombrie 2013 Unitatea de evaluare a investiiilor publice i-a nceput activitatea;

n octombrie 2013 s-a derulat un prim proces de prioritizare a investiiilor publice semnificative; s-a constatat c
este nevoie de o detaliere a aplicrii O.U.G. nr. 88/2013, de natur s creeze un cadru unitar de aplicare a
prevederilor actului normativ;

n noiembrie 2013 a fost elaborat un prim proiect de hotrre a Guvernului pentru aprobarea normelor
metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiii publice; acesta a fcut obiectul unor prime consultri
n cadrul Ministerului Finanelor Publice i, ulterior, a fost revizuit;

n decembrie 2013 versiunea revizuit a proiectului de act normativ a fost supus ateniei direciilor de
specialitate din cadrul Ministerului Finanelor Publice, precum i, spre consultare, echipei tehnice a Bncii
Mondiale;

Urmare observaiilor i propunerilor primite, documentul a suferit revizuiri succesive n lunile ianuarie i
februarie;

II. Istoric al pregtirii proiectului de act normativ (2)

Echipa Bncii Mondiale a fost consultat, att n luna decembrie 2013, ct i n luna ianuarie 2014, pe
parcursul misiunii comune FMI/BM/CE; au avut loc discuii, la nivel tehnic;

Urmare acestor consultri extinse, documentul a suferit alte revizuiri, supuse din nou ateniei direciilor de
specialitate din cadrul Ministerului Finanelor Publice, pe parcursul lunii februarie;

Versiunea final a documentului a fost publicat la sfaritul lunii februarie 2014 i transmis ctre Ministerul
Fondurilor Europene i Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, n scopul
analizei/avizrii;

Se propune promovarea spre adoptare a proiectului de act normativ pn la data de 15 martie 2014.

III. Alinierea la bunele practici n domeniu
Cadrul legal nou creat a urmrit alinierea Romniei la bunele practici internaionale i, n mod deosebit,
europene din domeniul managementului investiiilor publice.

n Italia, Unitatea de Evaluare a Investiiilor Publice din cadrul Ministerului dezvoltrii economice, ofer
suport tehnic entitilor guvernamentale n evaluarea proiectelor i programelor de investiii publice.
Unitatea evalueaz conformitatea programelor i proiectelor de investiii publice cu orientrile politicii
economice, fezabilitatea economic i financiar a acestora, precum i impactul socio-economic al
proiectelor i programelor;

n Marea Britanie prioritizarea investiiilor este realizat de ctre Departamentul de Trezorerie. Rolul
acestui department este de a aplica un mecanism de prioritizare pentru toate investiiile publice majore.

n Irlanda prioritizarea este realizat de ctre Departamentul de Finante, n cadrul cruia s-a constituit un
grup de monitorizare. Departamentul pune accent pe evaluarea i prioritizarea proiectelor i programelor cu
o valoare anual peste 50 milioane euro i care au o durata de execuie de peste 5 ani.

n Australia, Departamentul de Trezorerie i Finane a elaborat un ghid Politici i linii directoare n
evaluarea investiiilor care stabilete principiile i modul de evaluare a investiiilor publice. Ghidul este
aplicat la nivelul departamentului.

De asemenea, exist i alte ri n care se desfoar procesul de evaluare i prioritizare a investiiilor
publice, cum ar fi: Germania, Spania, Austria, Vietnam, Coreea etc.
IV. Nouti aduse prin proiectul de act normativ

introducerea unor elemente specifice de analiz a eficienei proiectelor de investiii publice semnificative, prin
utilizarea unor indicatori de performan economic (indicatori cost/beneficiu) i utilitate social (indicatori
cost/utilitate);

creterea eficienei mecanismului de prioritizare a obiectivelor de investiii publice prin introducerea unor elemente
de finalitate a prioritizrii: finanarea cu prioritate a unor proiecte sau sistarea altora (neperformante/ineficiente);

monitorizarea mai atent a implementrii proiectelor cu impact semnificativ asupra bugetului de stat;

detalierea procesului de evaluare a gradului de pregtire a unui proiect de investiii publice semnificativ nou;

introducerea unui punctaj total minim pentru admiterea la finanare a proiectului de investiii publice semnificativ
respectiv;

detalierea criteriilor de prioritizare prevzute de O.U.G. nr 88/2013, a acordrii punctajelor n evaluare i modul de
justificare a acestora, n scopul aplicrii uniforme i coerente de ctre prile implicate;

stabilirea unor elemente de analiz n procesul de re-evaluare a ntregului portofoliu de proiecte de investiii publice
semnificative de ctre ordonatorii principali de credite, n scopul sistrii proiectelor neperformante/ineficiente;

definirea unor termeni utilizai n cuprinsul O.U.G. nr. 88/2013 cu privire la procesul de evaluare, analiz i
prioritizare a proiectelor de investiii publice semnificative;

creterea transparenei n decizia de alocare a fondurilor pentru investiii;V. Scurt prezentare a principiilor i criteriilor de evaluare a proiectelor de
investiii publice semnificative
Proiecte de investiii publice semnificative noi

Criterii de prioritizare
Proiecte de investiii publice semnificative n continuare

Criterii de prioritizare

Principiul 1
Oportunitatea proiectului n contextul strategiilor sectoriale sau naionale

1.1. Obiectivele i intele proiectului sunt relevante?

0 puncte obiectivele proiectului nu sunt n
concordan cu obiectivele strategiilor
europene/naionale /sectoriale

5 puncte obiectivele proiectului sunt parial aliniate la
obiectivele strategiilor europene/naionale /sectoriale

10 puncte obiectivele proiectului sunt n strns
concordan cu obiectivele strategiilor
europene/naionale/sectoriale
1.1. Obiectivele i intele proiectului mai sunt relevante?

0 puncte obiectivele proiectului nu mai sunt n
concordan cu obiectivele strategiilor europene/naionale
/sectoriale;

5 puncte obiectivele proiectului sunt parial aliniate la
obiectivele strategiilor europene/naionale /sectoriale;

10 puncte obiectivele proiectului sunt n strns
concordan cu obiectivele strategiilor europene/naionale
/sectoriale.
1.2. Proiectul reprezint o prioritate ridicat n
contextul actualelor strategii sectoriale sau naionale?

1 punct proiectul nu este inclus n strategii, dar este
considerat o prioritate

3 puncte proiectul este inclus n strategii sectoriale

5 puncte proiectul este inclus n strategiile
naionale/Programul de guvernare

10 puncte proiectul este inclus ntr-un program
operaional

1.2. Proiectul mai reprezint o prioritate ridicat n
contextul actualelor strategii sectoriale sau naionale?

1 punct proiectul de investiii nu este inclus n strategii,
dar este considerat o prioritate;

3 puncte - proiectul de investiii este inclus n strategiile
sectoriale;

5 puncte - proiectul de investiii este inclus n strategiile
naionale/ Programul de guvernare;

10 puncte proiectul de investiii este inclus ntr-un
program operaional


Principiul 2
Justificarea economic i social
2.1. Proiectul este justificat economic prin studiul
de (pre)fezabilitate sau, dup caz, memoriul
tehnico-economic sau nota de fundamentare?

0 puncte dac:
- nu exist informaii referitoare la indicatorii de
performan economic, sau
- n situaia n care VENA<0, sau
- RIRE<RAS, sau
-nu exist importante beneficii nefinanciare care s fie
luate n calcul


10 puncte -dac VENA>0 i RIRE<media pe sector

20 puncte - dac VENA>0 i RIRE>media pe sector
2.1. Proiectul mai este justificat economic?0 puncte dac:
-nu exist informaii referitoare la indicatorii de
performan economic sau
- n situaia n care VENA<0,
- RIRE<RAS
- nu exist beneficii nefinanciare importante,
- nu exist informaii referitoare la eficiena economic a
proiectului de investiii;

7,5 puncte -dac VENA>0, RIRE<media pe sector;

15 puncte - dac VENA>0, RIRE>media pe sector
2.2. Proiectul are justificare social ?

0 puncte - nu are justificare social

10 puncte - proiectul este justificat social, dovedit prin
indicatori cost - utilitate
2.2. Proiectul mai are justificare social?

0 puncte -nu mai are justificare social;

10 puncte - proiectul este, n continuare, justificat social,
dovedit prin indicatori cost - utilitate
2.3. Impactul de mediu al proiectului corespunde
legislaiei n vigoare?

0 puncte - impactul proiectului asupra mediului nu
corespunde cerinelor legislaiei n vigoare, n cazurile
n care este necesar avizul de mediu


10 puncte dac:

-impactul proiectului de investiii asupra mediului
corespunde cerinelor legislaiei n vigoare, n cazurile
n care este necesar avizul de mediu; sau

-nu este necesar studiul de evaluare a impactului
asupra mediului

2.3. Impactul de mediu al proiectului mai
corespunde cu cel proiectat iniial?

0 puncte - Impactul proiectului de investiii asupra
mediului nu mai corespunde cerinelor legislaiei n
vigoare, n cazurile n care este necesar avizul de
mediu;

5 puncte dac:

-Impactul proiectului de investiii asupra mediului
corespunde cerinelor legislaiei n vigoare, n cazurile
n care este necesar avizul de mediu; sau

-nu este necesar studiul de evaluare a impactului
asupra mediuluiPrincipiul 3
Suportabilitatea i sustenabilitatea financiar

3.1. Cerinele totale de finanare ale proiectului
respect o estimare realist a resurselor disponibile
pentru sector/subsector?

0 puncte proiectul de investiii publice nu respect
cerinele prevzute la art. 43 alin. (9) din Legea 500/2002
privind finanele publice, sau, dup caz, cerinele
prevzute la art. 45 alin. (2) din Legea 273/2006 privind
finanele publice locale

10 puncte - proiectul de investiii publice respect
cerinele prevzute la art.43 alin.(9) din Legea 500/2002
privind finanele publice, sau, dup caz, cerinele
prevzute la art. 45 alin. (2) din Legea 273/2006 privind
finanele publice locale
3.1. Cerinele totale de finanare ale proiectului
respect i au respectat o estimare realist a resurselor
disponibile pentru sector/subsector?

0 puncte bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul
curent, nu au acoperit necesarul de finanare al proiectului
de investiii publice10 puncte - bugetele anuale alocate, inclusiv pentru anul
curent, au acoperit necesarul de finanare al proiectului de
investiii publice


3.2. Finanarea total/Fondurile necesit i
cofinanare de la bugetul de stat?

0 puncte proiect finanat integral de la bugetul de
stat
1 punct proiect finanat de la bugetul de stat i
venituri proprii
2 puncte proiect finanat din fonduri rambursabile i
din alte surse, mai puin fonduri externe
nerambursabile
5 puncte proiect finanat din fonduri externe
nerambursabile i alte surse (inclusiv fonduri externe
rambursabile)


3.2. Finanarea total/Fondurile necesit i
cofinanare de la bugetul de stat?

0 puncte proiect finanat integral de la bugetul de
stat;
1 punct proiect finanat de la bugetul de stat i
venituri proprii;
2 puncte proiect finanat din fonduri rambursabile i
din alte surse, mai puin fonduri externe
nerambursabile;
5 puncte proiect finanat din fonduri externe
nerambursabile i alte surse (inclusiv fonduri externe
rambursabile)


3.3. Exist aranjamente credibile pentru a acoperi
durabil costurile de operare i ntreinere rezultate
odat ce proiectul este finalizat?

0 puncte - nu va genera venituri
3 puncte va genera venituri care vor acoperi parial
costurile de operare i ntreinere
5 puncte va genera venituri care vor acoperi integral
costurile de operare i ntreinere.


3.3. Exist aranjamente credibile pentru a acoperi
durabil costurile de operare i ntreinere rezultate
odat ce proiectul este finalizat?

0 puncte - nu va genera venituri;
3 puncte va genera venituri care acoper parial
costurile de operare i ntreinere;
5 puncte va genera venituri care acoper integral
costurile de operare i ntreinere.Principiul 4
Aranjamente pentru implementare/Performana n implementare

4.1. Ct de bine s-a fcut actuala pregtire a
proiectului?

2 puncte proiectul de investiii are studiu de
prefezabilitate ntocmit conform H.G. 28/2008

3,5 puncte - proiectul de investiii are studiu de
fezabilitate ntocmit conform H.G. 28/2008

3,5 puncte - proiectul de investiii are indicatorii
tehnico-economici aprobai, conform prevederilor
legale n vigoare

1 punct - proiectul de investiii are alte documente
cerute de prevederile legale aplicabile (ex: studiu de
fundamentare a deciziei de concesionare); n cazul n
care legislaia nu prevede alte documente, se acord din
oficiu 1 punct.
4.1. Ct de bine a fost fcut pregtirea proiectului?


4 puncte - proiectul de investiii are ntocmit studiu de
prefezabilitate, conform prevederilor legale n vigoare

5 puncte - proiectul de investiii are ntocmit studiu de
fezabilitate, conform prevederilor legale n vigoare

5 puncte - proiectul de investiii are indicatorii tehnico-
economici aprobai, conform prevederilor legale n vigoare


1 punct - proiectul de investiii are alte documente cerute de
prevederile legale aplicabile aprobate (ex: studiu de
fundamentare a deciziei de concesionare); n cazul n care
legislaia nu prevede alte documente, se acord din oficiu 1
punct
4.2. S-au definit indicatori corespunztori pentru
progresul i performana proiectului i au fost
proiectate aranjamente adecvate pentru
monitorizare i evaluare?

Indicatori de progres i de rezultat, exprimai n
uniti valorice, fizice sau de alt natur,
cuantificabile, prin raportare la obiectivele specifice
ale proiectului, inclusiv un calendar de implementare a
principalelor etape/activiti aferente proiectului de
investiii publice:
0 puncte dac nu exist;
2 puncte dac exist;

Indicatori de performanta financiar: VFNA, RRF:
0 puncte puncte dac nu s-au calculat;
0,75 puncte pentru fiecare indicator calculat

Aranjamente pentru monitorizare si evaluare avute
n vedere:
0 puncte dac nu au fost avute n vedere aranjamente
pentru monitorizare si evaluare;
1,5 puncte dac se au n vedere aranjamente pentru
monitorizare si evaluare.

4.2. Indicatorii definii iniial pentru progresul i
performana proiectului mai corespund actualului
stadiu de implementare?


Costul total aprobat
3,5 puncte - Costul total aprobat iniial al investiiei
actualizat cu indicii de preuri nu a fost depit
0 puncte - Costul total iniial al investiiei actualizat cu
indicii de preuri a fost depit

Durata aprobat de realizare a investiiei
3,5 puncte Durata aprobat iniial nu a fost depit
0 puncte - Durata aprobat iniial a fost depit

Calendarul de implementare a proiectului
3 puncte - calendarul de implementare a principalelor
etape/activiti aferente proiectului de investiii
publice, aa cum a fost el definit iniial, la demararea
proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuie
fizic i valoric a fost respectat
0 puncte - calendarul de implementare a principalelor
etape/activiti aferente proiectului de investiii
publice, aa cum a fost el definit iniial, la demararea
proiectului, inclusiv cu detalierea gradului de execuie
fizic i valoric nu a fost respectat

4.3. Exist o structur de management de proiect
identificat care rspunde de progresul
implementrii?

0 puncte nu au fost desemnate
persoanele/departamentele responsabile cu
monitorizarea progresului

5 puncte - au fost desemnate
persoanele/departamentele responsabile cu
monitorizarea progresului


4.3. Exist o structur de management de proiect
identificat care rspunde de progresul
implementrii?

0 puncte nu au fost desemnate
persoanele/departamentele responsabile cu
monitorizarea progresului

5 puncte - au fost desemnate
persoanele/departamentele responsabile cu
monitorizarea progresuluiPrincipiul auxiliar utilizat pentru proiectele n continuare.

Perioada rmas pn la finalizarea proiectului de investiii publice

A.1. Ct de avansat este proiectul ca timp rmas, respectiv ci
ani au mai rmas sau stadiu fizic, respectiv ct mai este de
implementat?

1 punct -stadiul fizic<30%

3 puncte -stadiul fizic se situeaz n intervalul [30%-75%)

5 puncte - stadiul fizic75% sau durata rmas pentru finalizarea
proiectului de investiii este mai mic de 1 an, conform ultimului
program de lucrri

A.2. Care ar fi costurile asociate restructurrii sau nchiderii
proiectului?

(-5) puncte- atunci cnd costurile asociate restructurrii sau
nchiderii proiectului de investiii se situeaz sub 10% din costurile
de finalizare

0 puncte dac costurile asociate restructurrii sau nchiderii
proiectului de investiii depesc 10% din costurile de finalizare.
Prioritizarea proiectelor noi
minim de 55 puncte i condiia de a obine cel
puin:
5 puncte la criteriul 1.1;
1 punct la criteriul 1.2;
10 puncte la criteriul 2.1;
10 puncte la criteriul 2.2;
10 puncte la criteriul 2.3;
10 puncte la criteriul 3.1;
5,5 puncte la criteriul 4.1;
3,5 puncte la criteriul 4.2.

Prioritizarea proiectelor in
continuare
minim de 54,5 de puncte i condiia de a obine cel puin:
5 puncte la criteriul 1.1;
3 punct la criteriul 1.2;
7,5 puncte la criteriul 2.1;
10 puncte la criteriul 2.2;
5 puncte la criteriul 2.3;
11 puncte la criteriul 4.1;
10 puncte la criteriul 4.2;
5 puncte la criteriul 4.3;
3 puncte la criteriul auxiliar A1;
-5 puncte la criteriul auxiliar A2.VI Mecanismul de prioritizare i calendarul aciunilor

Aciunea Termenul
Ordonatorii principali de credite transmit Ministerului Finanelor
Publice lista proiectelor de investiii publice semnificative prioritizate.

Pn cel trziu la data de 15 mai, respectiv
15 august ale fiecrui an.
Ministerul Finanelor Publice analizeaz propunerile ordonatorilor
principali de credite i prezint Guvernului rezultatele prioritizrii.

Pn la data de 30 iunie, respectiv 30
septembrie ale fiecrui an.
Guvernul aprob prin Memorandum lista proiectelor prioritizate.

S-ar putea să vă placă și