Sunteți pe pagina 1din 4

Cursul 1

PRINCIPII GENERALE ALE


AGRICULTURII ECOLOGICE

7. n conformitate cu principiile IFOAM, agricultura este
activitatea de baz a omenirii, istoria, cultura #i valorile
comunit&ii umane fiind implicate n cadrul acestei activit&i.
Principiile se aplic agriculturii n sensul cel mai larg,
incluznd modul n care fermierii ngrijesc solul, apa, plantele
#i animalele, pentru a produce, procesa #i comercializa
alimentele. Preocuparea major este reprezentat de modul n
care oamenii interac&ioneaz cu fiin&ele vii, precum #i de
efectele acestor interac&iuni asupra genera&iilor viitoare
(www.ifoam.org).
8. Principiile IFOAM sunt considerate rdcinile din
care agricultura ecologic cre#te #i se dezvolt. Ele exprim
faptul c agricultura ecologic are posibilitatea s
mbunt&easc situa&ia agriculturii, la nivel global (preluat
dup principiile IFOAM).

2.1. Principiul snt#ii

9. Agricultura ecologic trebuie s asigure #i s sporeasc
sntatea solului, a plantelor, animalelor, oamenilor #i a ntregii
planete, ca tot unitar #i indivizibil.
Acest principiu relev faptul c sntatea indivizilor #i a
comunit&ilor nu poate fi separat de sntatea ecosistemelor
solurile sntoase produc culturi sntoase care sus&in sntatea
animalelor #i a oamenilor.
Sntatea nseamn plenitudinea #i integritatea sistemelor
vii. Aceasta nu nseamn doar simpla absen& a bolilor, ci #i
men&inerea strii de bine sub aspectele condi&iei fizice,
mentale, sociale #i ecologice. Trsturile esen&iale ale acestui
concept sunt: imunitatea, elasticitatea #i regenerarea.
10. Rolul agriculturii ecologice n produc&ie, procesare,
distribu&ie sau consum, este de a asigura #i spori sntatea
ecosistemelor #i organismelor, de la cele microscopice
existente n sol pn la fiin&ele umane.
n mod deosebit, agricultura ecologic este destinat
producerii de alimente cu o calitate nutritiv superioar, care
contribuie la prevenirea bolilor #i la ntre&inerea strii de bine.
n acest sens, trebuie evitat utilizarea ngr#mintelor,
pesticidelor, medicamentelor #i aditivilor alimentari, care pot
avea efecte duntoare asupra snt&ii (dup principiile
IFOAM, 2004).

2.2. Principiul ecologic

11. Agricultura ecologic trebuie s se bazeze pe sisteme
#i cicluri ecologice vii, s lucreze cu acestea, s ncerce s le
stimuleze #i s le sus&in.
Acest principiu precizeaz locul agriculturii ecologice n
cadrul sistemelor ecologice vii. Conform acestuia, produc&ia se
bazeaz pe procese ecologice #i pe reciclare.
12. Alimenta&ia #i starea de bine se realizeaz prin
ecologizarea mediului specific de produc&ie. De exemplu, n
cazul culturilor agricole, mediul specific este solul; n cazul
animalelor, acesta este ecosistemul fermei; n cazul pe#tilor #i
organismelor marine, acesta este mediul acvatic.
13. Sistemele de agricultur ecologic, pstorit #i de
recoltare a produselor din natur trebuie s corespund
ciclurilor #i echilibrelor ecologice din natur. Aceste cicluri
sunt universale, ns func&ionarea lor are un specific local.
Managementul ecologic trebuie adaptat condi&iilor locale, sub
aspect ecologic, metodelor de cultivare #i locului ocupat de
aceastea.
14. Este necesar reducerea inputurilor, prin refolosirea,
reciclarea #i managementul eficient al materialelor #i energiei,
cu scopul men&inerii #i mbunt&irii calit&ii mediului, precum
#i pentru conservarea resurselor.
15. Agricultura ecologic trebuie s ajung la un echilibru
ecologic prin organizarea sistemelor de produc&ie agricol,
gospodrirea habitatelor #i ntre&inerea diversit&ii genetice #i
agricole.
Este necesar ca to&i cei care produc, proceseaz,
comercializeaz sau consum produse ecologice s protejeze #i
s ajute mediul nconjurtor care apar&ine tuturor, inclusiv
peisajul, clima, habitatele, biodiversitatea, aerul #i apa (dup
principiile IFOAM, 2004).

2.3. Principiul corectitudinii

16. Agricultura ecologic trebuie s dezvolte rela&ii care
s asigure corectitudinea n privin&a mediului nconjurtor
comun #i a condi&iilor de via&. Corectitudinea este exprimat
prin echitate, respect, dreptate #i considera&ie fa& de lumea
nconjurtoare, att n rela&iile dintre oameni, ct #i n rela&iile
dintre oameni #i alte fiin&e vii.
17. Acest principiu subliniaz faptul c to&i cei implica&i
n agricultura ecologic trebuie s dezvolte rela&ii umane ntr-o
manier care s asigure corectitudinea, la toate nivelurile, fa&
de to&i cei implica&i fermieri, muncitori, procesatori,
distribuitori, comercian&i #i consumatori. Agricultura ecologic
trebuie s asigure tuturor celor implica&i o calitate bun a vie&ii
#i s contribuie la independen&a alimentar a acestora #i la
reducerea srciei. Scopul agriculturii ecologice este de a
produce o cantitate suficient de alimente #i alte produse de
bun calitate.
Acest principiu insist asupra faptului c animalelor
trebuie s li se asigure condi&ii de via& n conformitate cu
caracteristicile lor fiziologice, comportamentul natural #i starea
de bine.
18. Resursele naturale #i de mediu, utilizate pentru
produc&ie #i consum, trebuie s fie gestionate ntr-o manier
corect, din punct de vedere social #i ecologic, #i trebuie s &in
cont de responsabilitatea fa& de genera&iile viitoare.
Corectitudinea necesit sisteme de produc&ie, distribu&ie #i
comercializare oneste #i echitabile, care s &in cont de
costurile reale sociale #i de mediu (dup principiile IFOAM,
2004).

2.4. Principiul administrrii

19. Agricultura ecologic trebuie administrat ntr-o
manier prudent #i responsabil, pentru a proteja sntatea #i
bunstarea genera&iilor actuale #i viitoare #i a mediului.
20. Agricultura ecologic este un sistem viu #i dinamic,
care rspunde cerin&elor #i condi&iilor interne #i externe. Cei
care practic agricultura ecologic pot spori eficien&a #i
productivitatea, ns nu cu riscul de a pune n pericol sntatea
#i bunstarea organismelor vii.
21. Acest principiu stabile#te c pruden&a #i
responsabilitatea reprezint elementele esen&iale ale strategiilor
de management, dezvoltare #i alegere a tehnologiilor n
agricultura ecologic. Este necesar ca #tiin&a s se asigure c
agricultura ecologic este sntoas, sigur #i valid din punct
de vedere ecologic.
Totu#i, cuno#tin&ele #tiin&ifice singure nu sunt de ajuns.
Experien&a practic, n&elepciunea acumulat #i cuno#tin&ele
tradi&ionale #i locale ofer solu&ii viabile, verificate n timp.
22. Agricultura ecologic trebuie s previn apari&ia unor
riscuri majore, prin adoptarea unor tehnologii corespunztoare
#i evitarea celor nesigure, precum ingineria genetic. Deciziile
trebuie s reflecte valorile #i cerin&ele tuturor celor care ar
putea fi afecta&i, prin procese transparente #i participative
(IFOAM, 2004).

2.5. Bune practici de agricultur ecologic

23. Ecosistemele agricole se situeaz la intersec&ia dintre
ac&iunea factorilor naturali externi (abiotici #i biotici), a
factorilor interni (a genotipurilor care alctuiesc
agroecosistemele) #i presiunea popula&iei umane (cerin&ele
social-economice), care influen&eaz metodele de gospodrire a
lor, fapt care eviden&iaz complexitatea problemelor
agroecologiei (L. Muntean, 2005).
24. Agricultura ecologic are ca obiectiv protec&ia
mediului, prevenind impurificarea #i degradarea acestuia cu
ntregul arsenal chimic al agriculturii contemporane, a
lucrrilor solului #i iriga&iilor #i a reziduurilor industriale de
transformare a produselor agricole.
25. n strategia agriculturii ecologice, Puia #i Soran
(1984) relateaz c mai nainte de orice, o premis
fundamental se impune s fie acceptat: orice sistem nou care
se propune, trebuie s fie un sistem intensiv, de nalt
productivitate, n caz contrar, orict ar fi de serioas
fundamentarea sa biologic sau ecologic, el nu va putea fi
acceptat din ra#iuni economice.
26. Agricultura ecologic se bazeaz pe o serie de
principii #i idei, cum ar fi conservarea sistemelor naturale de
transformare ciclic, utilizarea resurselor regenerabile n
sistemele de produc&ie #i prelucrare, protec&ia habitatelor
vegetale #i animalelor slbatice, sporirea biodiversit&ii,
utilizarea ra&ional a apei, sus&inerea conceperii unui sistem
integrat de cultivare care s contribuie la crearea unor filiere de
prelucrare #i distribu&ie echitabile din punct de vedere social #i
responsabile n ceea ce prive#te mediul natural.
27. Principiile de baz ale agriculturii ecologice sunt:
protec&ia mediului nconjurtor;
men&inerea #i sporirea fertilit&ii solului;
respectul pentru sntatea consumatorilor;
men&inerea biodiversit&ii ecosistemelor
agricole;
reciclarea substan&elor #i resurselor, ct mai
mult posibil n cadrul exploata&iilor agricole;
considerarea exploata&iilor agricole ca entit&i
n echilibru;
men&inerea integrit&ii produselor agricole
ecologice, de la producerea acestora #i pn la
comercializarea lor;
cultivarea plantelor #i cre#terea animalelor, n
armonie cu legile naturale;
ob&inerea de produc&ii optime, nu maxime;
tehnologii noi #i convenabile pentru sistemul
de agricultur ecologic,
cre#terea animalelor corespunztor cerin&elor
fiecrei specii (IFOAM, 2004).
28. ntr-un sistem de agricultur ecologic, trebuie avut
n vedere dezvoltarea unor exploata&ii agricole durabile #i
productive, cu obliga&ia de a proteja mediul nconjurtor.
Tehnologiile de cultivare trebuie s restabileasc #i apoi s
men&in stabilitatea ecologic a exploata&iei agricole #i a
mediului nconjurtor. Fertilitatea solului este men&inut #i
mbunt&it printr-un sistem de msuri care favorizeaz
activitatea biologic maxim n sol, precum #i conservarea
resurselor solului. Controlul buruienilor, bolilor #i duntorilor
se realizeaz prin metode de control integrate, precum #i prin
lucrrile solului, rota&ia culturii, mpr#tierea insectelor utile
pentru a crea un echilibru ntre prdtori #i insectele
duntoare, promovnd diversitatea biologic.
29. ntr-un sistem de agricultur ecologic, animalele
beneficiaz de condi&ii de cre#tere #i de o densitate a animalelor
conforme cu necesit&ile lor comportamentale, precum #i de
furaje ecologice #i de metode de cre#tere care reduc nivelul de
stres, favorizeaz o mai bun stare de sntate a animalelor #i
previn mbolnvirile.
30. Principalul obiectiv al agriculturii ecologice este de a
ob&ine produse agricole sntoase #i sigure pentru consumatori,
avnd n vedere #i protec&ia mediului. Men&iunea de "Produs
ecologic" garanteaz c acel produs este rezultatul unui mod de
produc&ie care exclude utilizarea produselor chimice de sintez
#i protejeaz mediul nconjurtor. Pentru a putea fi
comercializate, toate produsele agriculturii ecologice trebuie s
fie controlate #i s ob&in certificarea din partea unui organism
autorizat n acest sens (I. Toncea, 2003.)
31. Obiectivele agriculturii ecologice ar putea fi
sintetizate astfel:

S-ar putea să vă placă și