Sunteți pe pagina 1din 52

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5. Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Studii doctorale pentru dezvoltare durabil (SD-DD)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/S/6
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov
Universitatea Transilvania din Braov
coala Doctoral Interdisciplinar
Departament de cercetare: Sisteme mecatronice avansate

Ing. Ctlin Ionel COBLI


Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor
complexe.
Contributions to the 3D numerical measurement of complex
surfaces

Conductor tiinific
Prof. univ. dr. ing. Ciprian OLTEANUBRAOV, 2011

Rezumatul tezei

2

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV
BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT


D-lui (D-nei) ..............................................................................................................

COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 4763 din 12.09.2011

PREEDINTE: Prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU
DECAN Facultatea de Inginerie Mecanic
Universitatea Transilvania din Braov
CONDUCTOR TIINIFIC: Prof. univ. dr.ing. Ciprian Olteanu
Universitatea Transilvania din Braov
REFERENI:

Prof. univ. dr. ing. Vistrian MTIE, Dr. H.C
Universitatea Tehnic din Cluj- Napoca
Prof. univ. dr. ing. Nicolae ALEXANDRESCU
Universitatea Politehinca din Bucureti
Prof. univ. dr. ing. Luciana CRISTEA
Universitatea Transilvania din Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat: 14. Oct. 2011, ora
13
00
, sala UII3, Aula Sergiu T. Chiriacescu (str. Iuliu Maniu nr.41A, Braov).

Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s
le transmitei n timp util, pe adresa ionel.coblis@unitbv.ro

Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.

V mulumim.

Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

3

Cuprins

Pg.
tez
Pg.
rez.
Introducere.. 1 7
Cap. 1. Stadiul actual al sistemelor de msurare n coordonate 7 9
1.1. Echipamentele de msurare n coordonate 7 9
1.1.1. Mainile de msurare n coordonate 7 9
1.1.2. Braele de msurare 12 9
1.2. Principiile de msurare 13 9
1.2.1. Achiziia datelor cu ajutorul sistemelor de msurare cu contact
14 10
1.2.2. Tehnicile de digitizare cu ajutorul sistemelor de msurare fr
contact 17 10
1.3. Msurarea suprafeelor utiliznd scanarea cu contact 19 10
1.3.1. Tehnicile de palpare 20 11
1.3.2. Probleme i erori ntlnite la msurarea cu contact 21 11
1.4. Msurarea suprafeelor utiliznd scanarea cu laser 23 11
1.4.1. Clasificarea scanerelor laser ce au ca principiu de lucru,
triangulaia optic 23 11
1.4.2. Scanere laser de ultim generaie utilizate n industrie 24 12
1.4.3. Problemele ntlnite la msurarea cu scanere laser 28 12
Cap. 2. Obiectivele i direciile de cercetare ale tezei. 33 13
Cap. 3. Influena geometriei suprafeelor complexe asupra parametrilor msurrii
n coordonate. 35 14
3.1.Introducere 35 14
3.2. Poziionarea palpatorului mainii de msurare n coordonate n funcie de
normala la suprafa n punctul de msurare 36 14
3.2.1. Normala la o suprafat, definit prin ecuaii analitice 36 14
3.2.2. Normala la o suprafa, definit numeric 37 15
3.3. Alegerea pasului de scanare n funcie de curburile suprafeelor msurate
43 16
3.3.1. Calculul curburilor principale, a curburii medii i totale, pentru o
suprafa definit analitic 43 17
3.3.2. Determinarea curburilor la o suprafa exprimat numeric 46 17
Cap. 4. Cercetri experimentale pe mainile de msurare n coordonate la
msurarea cu contact........................................ 53 20
4.1. Obiectul i obiectivele cercetrilor experimentale la msurarea cu contact
53 20
4.2. Echipamentele utilizate la cercetrile privind msurarea prin contact 54 20
4.3. Programele de msurare 61 20
4.4. Determinrile experimentale 66 21
4.4.1. Msurarea cu contact a modelului experimentale 1 66 21
4.4.2. Msurarea cu contact a modelului experimental 2 79 23
Cap. 5. Cercetri experimentale pe mainile de msurare n coordonate la
msurarea fr contact cu scanere laser 87 26
5.1. Obiectul i obiectivele cercetrii 87 26
5.2. Echipamentele utilizate la msurarea fr contact cu laser 87 26
Rezumatul tezei

4

5.3. Scanarea cu laser a modelului experimental 1 90 27
5.3.2. Numerizarea modelului experimental 1 91 27
5.3.3. Procesarea norului de puncte 93 28
5.3.4. Analizarea rezultatelor 96 29
5.3.5. Verificarea rezultatelor 100 30
5.4. Scanarea cu laser a modelului experimental 2 103 31
5.4.1. Numerizarea modelului experimental 2 103 31
5.4.2. Procesarea norului de puncte 104 31
5.4.3. Analizarea rezultatelor 107 32
Cap. 6. Contribuii privind optimizarea msurrilor suprafeelor complexe 111
34
6.1. Studii privind optimizarea msurrilor cu contact 111
34
6.1.1. Dezvoltarea unui program pentru scanarea automat, punct cu
punct, optimizat, a unei suprafee fr model CAD 111 34
6.2. Studii privind optimizarea msurrilor fr contact, cu scanere laser 115 35
6.2.1. Dezvoltarea unui program, n mediul Camio, pentru scanarea
automat a modelului experimental 1 115 35
6.2.2. Testarea influenei culorii suprafeei msurate asupra preciziei
scanrii 123 36
6.2.3. Testarea performanelor scanerului laser din punct de vedere al
identificrii poziiilor optime n funcie de precizia de msurare 133 38
Cap. 7. Concluzii finale. Contribuii originale. Diseminarea rezultatelor. Direcii
viitoare de cercetare. 141 42
7.1 Concluzii finale
141
42
7.1.1 Concluziile stadiului actual al cercetrii privind mainile de
msurare n coordonate 141 42
7.1.2 Concluziile studiului teoretic privind influena geometriei
suprafeelor complexe asupra parametrilor msurrii n
coordonate 142 42
7.1.3 Concluziile studiului experimental privind scanarea cu contact a
celor dou modele propuse pentru studiu 142 43
7.1.4 Concluziile studiului experimental privind scanarea fr contact a
celor dou modele propuse pentru studiu 143 43
7.1.5 Concluziile privind contribuiile la optimizarea msurrilor
suprafeelor complexe 144 44
7.2 Contribuii originale 144 44
7.3 Diseminarea rezultatelor 148 47
7.4 Direcii viitoare de cercetare 148 47
Bibliografie. 149 48
Rezumat. 207 50
Curriculum Vitae... 208 51


Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

5

Contents

Pg.
tez
Pg.
rez.
Introduction.. 1 7
Cap. 1. State of the art for coordinate measurement systems . 7 9
1.1. Coordinate measuring equipment 7 9
1.1.1. Coordinate measuring machines 7 9
1.1.2. Measuring arms 12 9
1.2. Measurement principles 13 9
1.2.1. Data acquisition using contact measuring systems
14 10
1.2.2. Data acquisition using non-contact measuring systems
17 10
1.3. Surface measurement using contact scanning 19 10
1.3.1. Probing techniques 20 11
1.3.2. Errors and problems in contact measurement 21 11
1.4. Surface measurement using laser scanning 23 11
1.4.1. Classification of laser scanners that have optical triangulation as
working principle 23 11
1.4.2. Next-generation laser scanners used in industry 24 12
1.4.3. Problems encountered in laser scanning 28 12
Cap. 2. Objectives and research directions of the thesis . 33 13
Cap. 3. Influence of complex surface geometry on coordinate measurement
parameters . 35 14
3.1. Introduction 35 14
3.2. Positioning the touch trigger probe according to surface normal on the
measuring point 36 14
3.2.1. Normal to an analytically defined surface 36 14
3.2.2. Normal to a numerically defined surface 37 15
3.3. Choosing the probing step according to surface curvature 43
16
3.3.1. Calculus of main, mean and total curvature for an analytically
defined surface 43 17
3.3.2. Calculating curvature for a numerically expressed surface 46 17
Cap. 4. Experimental measurements using touch trigger probing on coordinate
measuring machines .................................................................. 53 20
4.1. The purpose and objectives of measurements using touch trigger probing 53
20
4.2. Measuring equipment 54 20
4.3. Measurement software 61 20
4.4. Experimental measurements 66 21
4.4.1. Contact measurement of experimental part 1 66 21
4.4.2. Contact measurement of experimental part 2 79 23
Cap. 5. Experimental measurements using laser scanning on coordinate measuring
machines.. 87 26
5.1. Purpose and objectives 87 26
5.2. Non-contact measurement equipment 87 26
5.3. Laser Scanning of experimental part 1 90 27
Rezumatul tezei

6

5.3.1. Laser scanning process 91 27
5.3.2. Point cloud processing 93 28
5.3.3. Analysis of results 96 29
5.3.4. Verification of results 100 30
5.4. Laser Scanning of experimental part 2 103 31
5.4.1. Digitization of part 2 103 31
5.4.2. Point cloud processing 104 31
5.4.3. Analysis of results 107 32
Cap. 6. Contributions to the optimization of complex surface measurements. 111
34
6.1. Studies on the optimization of contact measurements 111
34
6.1.1. Development of an application for automatic and optimized touch
trigger scanning of an area without having the CAD model 111 34
6.2. Studies on the optimization of laser scanning 115 35
6.2.1. Development of an application in Camio software for automatic
scanning of experimental part 1 115 35
6.2.2. Testing the influence of surface color on the accuracy of laser
scanning 123 36
6.2.3. Testing the capabilities of laser scanner in terms of identifying the
optimal orientations according to the precision of measurement 133 38
Cap. 7. Conclusions. Original contributions. Dissemination of results. Future
research directions 141 42
7.1 Conclusions 141 42
7.1.1 Conclusions regarding the state of the art 141
42
7.1.2 Conclusions regarding the theoretical study on the influence of
complex surface geometry of coordinate measuring parameters 142 42
7.1.3 Conclusions on the experimental measurements using touch trigger
probing on coordinate measuring machines 142 43
7.1.4 Conclusions on the experimental measurements using laser
scanning on coordinate measuring machines 143 43
7.1.5 Conclusions on the optimization of complex surface measurements 144
44
7.2 Original contributions 144 44
7.3 Dissemination of results 148 47
7.4 Future research directions 148 47
References. 149 48
Summary.. 207 50
Curriculum Vitae 208 51

Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

7

INTRODUCERE

n raport cu o problema att de important pentru industrie cum este realizarea ct mai precis
a pieselor ce sunt utilizate n sisteme performante care lucreaz de multe ori n condiii extreme,
verificarea metrologic eficient i timpul necesar acesteia, sunt elemente care influeneaz
eficiena produciei. De aceea, msurarea corect a suprafeelor este o activitate care utilizeaz
diferite tehnici de msurare prin contact i fr contact implementate pe echipamente i sisteme
de msurare performante, care s corespund standardelor ridicate impuse de evoluia
industrial.
Pornind de la aceste consideraii, teza doctoral intitulat Contribuii privind msurarea
numeric 3D a suprafeelor complexe i propune s realizeze cercetri teoretice i
experimentale n domeniul vast al msurrilor cu contact i fr contact. Sunt mbinate specificul
scanrii utiliznd tehnicile de palpare cu i fr contact prin intermediul mainii de msurare n
coordonate, cu specificul utilizrii programelor speciale n domeniul ingineriei pentru
prelucrarea de informaii, utilizarea de ecuaii i programarea de algoritmi, avnd drept scop
mbuntirea procesului metrologic.
Teza de doctorat cuprinde 156 pagini, 175 de figuri, 11 tabele i este structurat pe apte
capitole i o introducere, dintre care patru prezint n mod gradat problema i rezolvarea ei, iar
celelalte patru trateaz introducerea, stadiul actual, obiectivele generale ale tezei doctorale,
concluziile, contribuiile originale i respectiv modul de valorificare a rezultatelor i direcii
viitoare de cercetare. De asemenea, teza mai cuprinde alte 5 anexe, dintre care 3 se ntind pe 50
de pagini aparinnd cercetrilor experimentale iar 2, cuprinznd 3 pagini, prezint rezumatul
tezei alturi de un curriculum vitae al autorului.
Capitolul 1 intitulat Stadiul actual al sistemelor de msurare n coordonate realizeaz o
scurt trecere n revist a metodelor de digitizare pe mainile de msurare n coordonate ct i a
problemelor care pot interveni la folosirea acestora n cadrul procesului metrologic.
Capitolul 2 este intitulat Obiectivele i direciile de cercetare ale tezei de doctorat i
trateaz urmtoarele: studiul teoretic al tehnicilor de numerizare i al problemelor ce pot aprea
la msurarea pe mainile de msurare n coordonate, studiul teoretic privind influena geometriei
suprafeelor complexe asupra msurrii cu contact, msurri experimentale a unor piese cu
geometrii complexe, optimizarea scanrii cu contact i fr contact a unei suprafee.
Capitolul 3 intitulat Influena geometriei suprafeelor complexe asupra parametrilor
msurrii n coordonate prezint algoritmii prin care se determin ntr-un mod analitic iar apoi
ntr-unul numeric, normala rezultat la o suprafa i pasul de msurare n funcie de curbura
unei suprafee.
Capitolul 4 se numete Cercetri experimentale pe mainile de msurare n coordonate la
msurarea cu contact i este dedicat, dup cum i spune i numele, tratrii pe larg a metodelor
de msurare ce folosesc scanarea cu contact a dou modele experimentale n funcie de existena
sau nu a modelului CAD.
Rezumatul tezei

8

Capitolul 5 intitulat Cercetri experimentale pe mainile de msurare n coordonate la
msurarea fr contact, cu scanere laser, prezint metodele de msurare a celor dou modele
experimentale din prisma mai multor situaii de scanare.
Capitolul 6 se intituleaz Contribuii privind optimizarea msurrii suprafeelor complexe
i prezint diferite metode de optimizare i testare ce au ca scop final creterea eficienei
procesului de msurare. Pe parcursul acestuia se remarc dezvoltarea unor aplicaii n
programele Camio i Matlab alturi de dou proceduri de testare a performanelor scanerelor
laser cu ajutorul crora s se
Capitolul 7 este intitulat Concluzii finale. Contribuii originale. Diseminarea rezultatelor.
Direcii viitoare de cercetare i prezint concluziile generale ale rezultatelor obinute n urma
desfurrii experimentelor innd cont de toate cunotinele noi introduse n aceast tez,
elementele de originalitate, contribuiile aduse de ctre autor, valorificarea rezultatelor i
direciile viitoare de cercetare. Teza se ncheie cu referinele bibliografice i 5 anexe, dintre care
3 sunt corespunztoare cercetrilor experimentale efectuate de ctre autor.
Teza de doctorat reprezint rezultatul cercetrilor ntreprinse de ctre autor pe parcursul a trei
ani, cu sprijinul tiinific i logistic al unui numr important de persoane i instituii, crora le
datorez toat recunotina mea i crora doresc s le mulumesc. O mare parte din cercetrile
experimentale ale tezei au fost posibile datorit accesului asigurat pentru doctorand n cadrul
Bazei de Cercetare Multidisciplinar din Catedra de Mecanic Fin i Mecatronic, Facultatea de
Inginerie Mecanic, Universitatea Transilvania din Braov. De asemenea, cercetrile
experimentale n care se utilizeaz scanerele laser au fost realizate pe parcursul a dou stagii de
cercetare de cte 3 luni, efectuate n Belgia, la universitatea Khatolieke Universiteit Leuven, n
cadrul Departamentului de Inginerie Mecanic, Divizia de Inginerie de Producie, Design de
Maini i Automatizri.
Mulumesc n mod deosebit referenilor care, cu rbdare i ngdui, au analizat prezenta
lucrare i m-au sftuit astfel nct, teza de doctorat s prezinte un nivel tiinific ridicat.
Doresc s mulumesc n mod deosebit conductorului tiinific, domnul Prof. Dr. Ing. Ciprian
OLTEANU, pentru contribuia la formarea mea pe plan tiinific i personal.
Mulumesc conducerii Catedrei de Mecanic Fin i Mecatronic, Decanatului Facultii de
Inginerie Mecanic i Rectoratului Universitii Transilvania din Braov pentru sprijinul acordat
pe parcursul celor 3 ani de cercetare.
Mulumesc tuturor colegilor din cadrul Catedrei de Mecanic Fin i Mecatronic i n special
doamnei Prof. Dr. Ing. Ileana Constana ROCA, domnului Prof. Dr. Ing. Sorin ZAMFIRA i
doamnei Prof. Dr. Ing. Luciana CRISTEA pentru sprijinul acordat n diferitele etape de pregtire
ale tezei de doctorat.
Nu n ultimul rnd, doresc s mulumesc n mod deosebit familiei mele pentru sprijinul moral
i material acordat pe parcursul anilor de facultate, masterat i n special pe durata activitii
doctorale.
Octombrie, 2011 Autorul

Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

9

CAPITOLUL 1
STADIUL ACTUAL AL SISTEMELOR DE MSURARE N
COORDONATE
1.1. ECHIPAMENTELE DE MSURARE N
COORDONATE
Toate domeniile din cadrul industriei au nevoie de o multitudine de echipamente cu ajutorul
crora s se poat realiza verificarea calitativ a produselor rezultate n urma procesului de
producie. Echipamentele cele mai des ntlnite n cadrul operaiilor de control a pieselor de mare
complexitate la care sunt necesare precizii de ordinul micrometrilor, sunt mainile de msurare
n coordonate (MMC) despre care se poate spune c au devenit o obinuin n laboratoarele de
metrologie. Mai nou, echipamente precum braele de msurare devin tot mai des utilizate datorit
volumului mare de lucru pe care l pot acoperii precum i a mobilitii ridicate.
1.1.1. Mainile de msurare n coordonate
MMC-ul este un sistem de msurare fiabil i precis, compus din traductoare electronice, de un
program de achiziie a datelor, i de un sistem informatic. Principiul de funcionare a unei MMC
este de a nregistra punctele de contact dintre palpator si pies. Aceste puncte sunt localizate i
nregistrate de sistemul referenial al mainii. Sunt folosii diferii algoritmi pentru calculul
datelor n scopul determinrii poziiei i amplasrii caracteristicilor geometrice ale piesei [B1].
1.1.2. Braele de msurare
Braele de msurare portabile au schimbat metodele de msurare 3D, fcnd aceast operaie
mai uoar i mai rapid iar ca rezultat, crete productivitatea i se reduce timpul necesar
procesului de msurare. n cazurile n care metodele tradiionale de msurare sunt impracticabile
sau imposibile, productorii se bazeaz pe braele de msurare pentru a obine ct mai rapid
informaiile eseniale. Avantajul braelor de msurare este acela c ofer mobilitate maxim n
cadrul operaiilor din metrologia industrial [R9] [F3].
1.2. PRINCIPIILE DE MSURARE
Exist numeroase metode pentru achiziia informaiei cu privire la forma piesei, ele bazndu-
se pe tehnologii diferite. Cele mai ntlnite metode utilizeaz, pentru digitizarea unei suprafee,
capete de msurare pe care sunt montate palpatoare cu contact i fr contact. Scanarea 3D este
o metoda prin care msurtorile fizice ale unui obiect sunt transformate n format digital, ntr-un
mod organizat, rezultnd ceea ce se numete de obicei date 3D de scanare sau nor de puncte.
Odat ce datele de scanare pot fi accesate n format digital, pot fi determinate toate dimensiunile
obiectului fizic [P3], [C4].
Rezumatul tezei

10

1.2.1. Achiziia datelor cu ajutorul sistemelor de msurare cu contact
Scanarea cu contact a unei suprafee este un procedeu realizat pe mainile de msurare n
coordonate prin intermediul cruia, cu ajutorul palpatoarelor cu contact, se digitizeaz suprafaa
fizic a piesei de msurat. Scanarea unei suprafee prin contact cu declanare, este cea mai
ntlnit metod de digitizare a suprafeelor, prin contact mecanic. n figura 1.1 se poate observa
ansamblul de msurare constituit dintr-un cap de msurare, un palpator n continuarea cruia se
afl vrful de palpare care este format dintr-o tij metalic ce are n capt o bil de rubin cu un
diametru bine determinat [R8]. Palparea unui punct const n atingerea piesei cu bila din captul
vrfului de palpare, meninnd o vitez de naintare constant. Contactul ntre bil si pies
genereaz un semnal electric ce provoac citirea i nregistrarea poziiei axelor mainii ce ne
permite s aflm coordonatele punctului msurat [D2].

Fig. 1.1 Ansamblu de msurare cu contact discret: 1 cap de msurare; 2 element de adaptare a
palpatorului; 3 palpatorul; 4 vrful de msurare; 5 bila de rubin;
Scanarea cu contact continuu a unei suprafee se realizeaz cu ajutorul unui palpator activ,
prin intermediul cruia se asigur achiziia punctelor n mod continuu deoarece vrful de palpare
rmne n contact cu suprafaa pe tot parcursul procesului de scanare [R10].
1.2.2. Tehnicile de digitizare cu ajutorul sistemelor de msurare fr
contact
Principalele tehnici de msurare fr contact utilizate pentru digitizarea unei suprafee sunt
urmtoarele: triangulaia optic, fotogrametria, tehnicile radar. Cele mai des ntlnite sunt
sistemele de scanare ce folosesc tehnica triangulaiei i care sunt formate dintr-o camer CCD i
o surs de lumin (laser). Principiul fundamental al triangulaiei const n proiectarea pe un
obiect a unui fascicol luminos punctiform sau liniar, iar n funcie de intersecia celor dou i
cunoscnd poziia sursei luminoase n raport cu camera CCD putem calcula coordonatele
punctelor baleiate [H1].
1.3. MSURAREA SUPRAFEELOR UTILIZND
SCANAREA CU CONTACT
La msurarea suprafeelor utiliznd metodele de scanare prin contact, punct cu punct, lucrul
cel mai important care poate influena precizia, const n folosirea metodelor corespunztoare
pentru palparea suprafeei.
5
3
2
4
1
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

11

1.3.1. Tehnicile de palpare
Mainile de msurare n coordonate achiziioneaz datele n urma atingerii piesei cu un
palpator ce poate s msoare prin contact continuu sau prin declanare.
La msurarea unei piese, n cazul n care se folosesc tehnici eficiente de palpare, pot fi
eliminate multe din cauzele uzuale ce genereaz apariia erorilor. n cadrul msurrilor
metrologice, mai ales n cazul n care nu dispunem de modelul CAD al piesei, palparea ar trebui
realizat perpendicular pe suprafaa de msurat, urmnd direcia normalei la punctul ce urmeaz
a fi numerizat. Ideal, deviaia de la direcia optim cu care palparea poate fi realizat n condiii
acceptabile, ar trebui s fie de maxim 20
o
.
1.3.2. Probleme i erori ntlnite la msurarea cu contact
n cadrul msurrii se ntlnesc situaii n care avem nevoie de precizia maxim oferit de
palpator n combinaie cu maina de masurare i este important de tiut care sunt direciile
optime de palpare pentru respectarea exigenelor procesului metrologic. Digitizarea punctelor pe
direcii perpendiculare pe axa vrfului de palpare, are cea mai bun repetabilitate n comparaie
cu digitizarea pe alte direcii raportate la axa vrfului de palpare (Fig 1.2) [B8].

a) b) c) d)
Fig. 1.2 Direciile ntlnite la palpare: a) msurarea pe direcie perpendicular pe axa vrfului de
palpare (recomandat); b), c), d)msurarea pe alte direcii raportat la axa
vrfului de palpare (nerecomandat)
1.4. MSURAREA SUPRAFEELOR UTILIZND
SCANAREA CU LASER
n cadrul msurrilor pentru controlul dimensional al pieselor, scanerele cele mai des ntlnite
sunt cele care au ca principiu de lucru triangulaia optic. Msurtorile realizate cu aceste
echipamente nu sunt la fel de precise precum cele care utilizeaz pentru numerizarea palparea cu
contact. Acest lucru se datoreaz aspectelor ce in att de natura fizic a piesei, de mediul n care
au loc msurrile ct si de limitele constructive ale acestor echipamente. n ultima perioad
tehnologiile au evoluat att de mult nct problemele de natur constructiv ce influeneaz
performanele scanerelor sunt mult diminuate.
1.4.1. Clasificarea scanerelor laser ce au ca principiu de lucru,
triangulaia optic
Scanerele laser ce folosesc tehnica triangulatiei optice pot fi clasificate n funcie de tipul
fascicolului laser cu care acesta baleiaz suprafaa de msurat ca fiind cu proiectie punctiform,
Rezumatul tezei

12

adic proiecia fascicolului laser pe obiect este un punct iar la fiecare achiziie este numerizat
doar un singur punct de pe suprafaa obiectului i cu proiecie liniar, unde fascicolul punctiform
este nlocuit de o linie luminoas iar la fiecare achiziie este numerizat un numr mult mai mare
de puncte.
1.4.2. Scanere laser de ultim generaie utilizate n industrie
Datorit preciziei nalte de care dau dovad, unele dintre cele mai utilizate scanere n
laboratoarele de metrologie din industrie i cercetare sunt urmtoarele: scanerul laser Kreon
Zephyr KZ 25 (Fig. 1.3), scanerul laser CMS 106, scanerul laser CMS 106, scanerul laser Nikon
XC65D, scanerul laser Nikon LC 15, scanerele laser Nikon LC 50 i Nikon LC 60 DX.

Fig. 1.3 Scanerul Kreon Zephyr KZ 25
1.4.3. Problemele ntlnite la msurarea cu scanere laser
Pentru sistemele optice de triangulaie, exactitatea datelor rezultate n urma msurrii
depinde de interpretarea adecvata a imaginii produse de lumina reflectat de obiect pe camera
CCD. Perturbrile de form a luminii reflectate se produc atunci cnd se schimb reflexivitatea
suprafeei; suprafaa are un grad nalt de reflexivitate; geometria suprafeei are discontinuiti;
fascicolul luminos este parial obturat (Fig. 1.4); apare fenomenul de granularitate [P1], [P2].

Fig. 1.4 Fenomenul de umbr i de ocluziuneScaner laser
Scaner laser
Piesa Piesa
Fascicol
laser
Cmpul de
vedere al
camerei
Suprafaa este n cmpul vizual al camerei
dar laserul nu o baleiaz n ntregime
Suprafaa este baleiat de fascicolul
laser dar camera nu o vede
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

13

CAPITOLUL 2
OBIECTIVELE I DIRECIILE DE CERCETARE ALE TEZEI
DE DOCTORAT
Iniierea prezentei teze de doctorat se datoreaz importanei pe care o are, n domeniul
metrologiei, msurarea precis a suprafeelor cu geometrii complexe. n industrie, datorit
evoluiei foarte rapide a tehnologiei i implicit a productivitii, n cadrul proceselor de verificare
metrologic este o nevoie crescut de sisteme care s reduc ct mai mult timpii necesari pentru
realizarea diferitor operaii de verificare i care s asigure o precizie corespunztoare a msurrii.
Cercetarea dezvoltat pe parcursul acestei lucrri are ca scop dezvoltarea de proceduri i
algoritmi care, prin implementarea lor, s optimizeze realizarea procesului metrologic prin
reducerea timpului necesar msurrii dar totodat s asigure obinera unei precizii ridicate.
innd cont de aceste aspecte, s-au conturat obiectivele generale i cele punctuale ale tezei de
doctorat, dup cum urmeaz:
1. Pornind de la materialul bibliografic existent, s se realizeze un studiu complex privind
stadiul actual al cercetrii n domeniul sistemelor de msurare 3D prin identificarea
principiilor, metodelor i preciziilor de msurare a echipamentelor montate pe mainile de
msurare n coordonate;
2. Efectuarea unui studiu privind influena geometriei suprafeelor complexe asupra
parametrilor msurrii n coordonate ce folosesc palpatoarele prin contact;
3. Dezvoltarea de cercetri i msurri experimentale pe maina de msurare n coordonate
folosind sistemele de numerizare cu i fr contact, care s se concentreze pe numerizarea
3D a suprafeelor ce compun piese cu geometrie complex;
4. Implementarea unei aplicaii care s realizeze comunicarea ntre un program de msurare
cu un altul special destinat operaiilor de calcul i programare avansat, aa nct prin
combinarea capabilitilor celor dou, s rezulte o aplicaie ce optimizeaz msurarea cu
contact prin scanarea automat, punct cu punct, a unei suprafee n funcie de un numr de
puncte definit de utilizator;
5. n urma concluziilor reieite din al 4-lea obiectiv, s se implementeze o aplicaie cu
ajutorul creia s se optimizeze procesul de scanare al unui model experimental aa nct
s se obin un timp de msurare sczut iar prin generalizare ei s se poat utilizat pentru
scanarea optimizat a unui numr mai mare de piese;
6. Definirea i generalizarea unor proceduri de testare a performanelor scanerelor laser din
punctul de vedere al influenei aspectelor legate de culoarea unei suprafee asupra preciziei
msurrii i identificarea poziiilor optime ale scanerului pentru msurarea parametrilor
geometrici ai unei suprafee;
7. S se enune concluziile finale.Rezumatul tezei

14

CAPITOLUL 3
INFLUENA GEOMETRIEI SUPRAFEELOR COMPLEXE
ASUPRA PARAMETRILOR MSURRII N COORDONATE
3.1. INTRODUCERE
Avnd n vedere definiia analitic a unei suprafee i lund n considerare i exprimarea
numeric, s-a dezvoltat n cele ce urmeaz un studiu privind influena geometriei suprafeelor
complexe asupra parametrilor msurtorilor n coordonate (poziionarea palpatorului dup
normala n punctul de msurare i alegerea pasului de msurare n funcie de curburile
suprafeelor complexe).
3.2. POZIIONAREA PALPATORULUI MAINII DE
MSURARE N COORDONATE N FUNCIE DE
NORMALA LA SUPRAFA N PUNCTUL DE
MSURARE
Precizia la msurarea n coordonate a suprafeelor complexe depinde i de poziia palpatorului
n raport cu aceast suprafa deoarece, direcia de numerizare trebuie s fie ct mai aproape de
normala dus la momentul respectiv n punctul de msurare [B8], [R4]. De aceea este necesar s
definim o metod de determinare a normalei att n cazul exprimrii analitice a suprafeelor ct i
n cazul n care aceasta este definit numeric.
3.2.1. Normala la o suprafat, definit prin ecuaii analitice
Avnd n vedere ecuaiile ce definesc analitic o suprafa, ecuaiile normalei la aceasta vor fi
urmtoarele [E4]:
Pentru suprafaa exprimat prin ecuaia implicit:


(3.1)
Pentru suprafaa exprimat prin ecuaia explicit:


(3.2)
Pentru suprafaa exprimat prin ecuaiile parametrice:


(3.3)
Pentru suprafaa exprimat prin ecuaia vectorial:


(3.4)
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

15

3.2.2. Normala la o suprafa, definit numeric
Determinarea normalei la o suprafa definit numeric s-a fcut prin intermediul unor
subrutine ce compun o aplicaie dezvoltat n programul Matlab. Suprafaa care s-a luat n calcul,
este intradosul unei pale de la modelul experimental 1, definit n subcapitolul 4.1. Aceast
suprafa a fost reprodus numeric printr-un nor de puncte rezultat n urma scanrii ei, cu
ajutorul unei maini de msurare n coordonte i a unui palpator cu contact.
Dup operaiile de filtrare i editare a datelor, norul de puncte se va ncrca n program, care
prin intermediul subrutinelor dezvoltate le va prelucra efectiv. Procesarea complet a datelor ce
conin norii de puncte pentru definirea unor suprafee cu geometrie complicat, necesit
dezvoltarea unor algoritmi puternici care s realizeze corect triangulaia corectora.
Dup citirea norului de puncte, ca o prim etap, subrutina genereaz efectiv pe ecran
punctele care l compun, dup cum se vede n figura 3.1 a). Triangularea eficient a unui nor de
puncte ce red o suprafa neregulat, este un procedeu n care trebuie inut cont de aspecte
privind triunghiurile marginale, muchiile comune, puncte de extrem, succesiunea punctelor,
unghiul dintre dou triunghiuri, alturi de alte variabile importante iar rezultatul final al acestei
triangulaii este prezentat n figura 3.1 b) unde se poate observa reprezentarea complet a tuturor
triunghiurilor [A6]. De asemenea, aplicaia dezvoltat red suprafaa triangulat dar la care s-au
ters toate laturile triunghiurilor, avnd astfel o imagine clar a acesteia (Fig. 3.1 c)).

a) b) c)
Fig. 3.1 Suprafaa rezultat n urma triangulrii norului de puncte: a) norul de puncte; b)
triangulaia norului de puncte; c) suprafaa aferent norului de puncte
Partea a doua a aplicaiei dezvoltate are rolul de a reprezenta fiecare etap efectuat pentru
calcularea i determinarea normalelor. innd cont de geometria complicat a suprafeei, pentru
a realiza o scanare ct mai corect pe direcii aproape identice cu normala, s-a recurs la un proces
de segmentare a triangulaiei obinute. Procedeul duce la mprirea suprafeei rezultate, n 3
zone determinate aproximativ n funcie de complexitatea acesteia. Dup aceast operaie, dup
cum este prezentat n figura 3.2, se vor calcula i afia vectorii ce definesc normalele pentru toate
triunghiurile coninute de fiecare zon n parte [M7].
Rezumatul tezei

16


a) b) c)
Fig. 3.2 Segmentarea triangulaiei i calcularea normalelor pentru: a) zona superioar;
b) zona median; c) zona inferioar;
Urmtoarea etap a aplicaiei const n calcularea normalei rezultante a fiecrei zone n parte,
n funcie de normalele triunghiurilor coninute de fiecare dintre acestea. Normala rezultant s-a
determinat prin calcularea unei medii a tuturor normalelor ce aparin unei zone. Astfel calculate,
sunt apoi generate i reprezentate grafic, dup cum se poate vedea n figura 3.3.

Fig. 3.3 Reprezentarea normalelor rezultante
Avnd aproximarea normalelor n funie de fiecare segment al suprafeei n parte, valorile i, j,
k ce definesc direciile acestora pot fi citite de ctre programul de msurare iar pe baza lor se
realizeaz palparea optim, urmrind direcia normalelor.
3.3. ALEGEREA PASULUI DE SCANARE N FUNCIE DE
CURBURILE SUPRAFEELOR MSURATE
Una din problemele importante ce apare la procesul de scanare cu mainile de msurare n
coordonate este gsirea pasului de scanare optim cu influene benefice asupra preciziei
msurtorilor ct i a timpului de scanare. Deoarece mrimea pasului de scanare depinde, n
afara altor mrimi ale procesului de msurare, i de curburile suprafeelor msurate, n cele ce
urmeaz sunt prezentate modurile de determinare a curburilor pentru diverse feluri de exprimare
a suprafeelor.
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

17

3.3.1. Calculul curburilor principale, a curburii medii i totale,
pentru o suprafa definit analitic
La o suprafa S, curburile principale k
1
i k
2
ntr-un punct P S, sunt rdcinile ecuaiei n k
[E4]:


(3.5)
unde E, F i G sunt expresiile primei forme fundamentale iar L, M i N sunt expresiile celei
de a doua forme fundamentale.
Curbura total K i curbura medie H vor fi exprimate cu relaiile [E4]:


(3.6)


(3.7)
iar razele de curbur principale vor fi [E4]:


(3.8)
Dup calcularea curburii totale, curburii medii i a razelor de curbur principale, n funcie de
acestea se trece la dezvoltarea unui algoritm pentru calculul pasului de msurare optim, utilizat la
scanarea cu contact a unei suprafee cu geometrie complex, a crui expresie final este:

(3.9)
unde este raportul dintre curbura medie maxim i curbura medie minim iar P
med
este pasul
mediu introdus de ctre utilizator la nceputul msurrii.
3.3.2. Determinarea curburilor la o suprafa exprimat numeric
La numerizarea prin contact a unei suprafee, pasul de msurare poate avea un rol important
n determinarea eficient a abaterilor dimensionale doarece, cu ct este mai mic distana dintre
punctele palpate pe o anumit supafa a piesei, cu att crete eficiena algoritmului ce realizeaz
comparaia ntre acestea i modelul CAD. De asemenea la scanarea prin contact, punct cu punct,
a unei suprafee pentru procesul de inginerie invers, distana dintre punctele palpate
influeneaz reconstrucia fidel, ntr-un program CAD, a suprafeei respective [P3], [R10].
n cele ce urmeaz se va prezenta felul n care s-au determinat curburile medii aparinnd
suprafeei exprimat prin norul de puncte rezultat n urma scanrii. Pentru a realiza acest
obiectiv, s-a apelat la programarea, dezvoltarea i combinarea de subrutine n programul Matlab.
Pentru suprafeele exprimate n mod numeric, algoritmul de calcul al pasului optim de scanare
se bazeaz pe intersecia suprafeei triangulate cu un plan, rotirea acestuia cu un increment
unghiular, calcularea interseciilor i interpolarea unor cercuri pentru care va fi calculat ulterior
Rezumatul tezei

18

curbura. Avnd astfel informaiile despre valoarea curburii, se poate determina cu aproximaie,
pasul de msurare optim necesar numerizrilor pentru diferite suprafee ale pieselor.
naintea importrii n Matlab a norului de puncte, acesta sufer o serie de operaii de
prelucrare, n urma crora se poate ncrca n program fiierul care conine datele 3D
corespunztoare tuturor punctelor. n acest subcapitol este folosit i norul de puncte
corespunztor unei sfere, scanate n vederea verificrii finale a programului. Dup triangularea
unui nor de puncte i obinerea suprafeei formate dintr-o reea de triunghiuri, elementul de baz
de la care se ncepe calcularea curburii, este definirea unui plan care v-a intersecta suprafaa
triangulat n zona median a acesteia, raportat la axa Z.
Dup definirea planului se trece la calcularea punctelor de intersecie dintre aceste dou
suprafee. Metoda de calcul presupune gsirea triunghiurilor cu care se intersecteaz planul i
determinarea punctului comun al planului cu muchiile intersectate. n figura 3.4 este prezentat
intersecia celor dou suprafee, punctele fiind unite printr-o linie pentru creterea vizibilitii.

Fig. 3.4 Calcularea punctelor de intersecie i interpolarea unui cerc prin acestea
Determinarea curburii se face prin calcularea inversului razei cercului interpolat prin punctele
de intersecie (Fig. 3.4). Metoda se bazeaz pe unul dintre algoritmii lui Newton, folosind toate
punctele de intersecie pentru interpolarea cercului [C9]. Urmtorul pas const n rotirea
planului, cu un anumit increment unghiular (Fig. 3.5) i de un anumit numr de ori, n jurul unei
axe, avnd ca origine centrul suprafeei triangulate [M10].

Fig. 3.5 Unghiul de rotaie al planului n determinarea curburii i punctele de intersecie rezultate
Increment
unghiular
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

19

Axa de rotaie se definete de ctre operator n funcie de forma i orientarea suprafeei
triangulate, n timp ce originea este calculat automat de ctre subrutinele aplicaiei dezvoltate.
Pentru fiecare rotaie n parte se calculeaz curbura medie iar la fritul executrii
subrutinelor, se afieaz curbura medie total ca media aritmetic a curburilor calculate anterior.
n urma unei analize s-a observat faptul c, un increment unghiular de 4
o
duce la un numr de 45
de deplasri unghiulare a planului i astfel valoarea curburii se stabilizeaz la aproximativ
0,0197 m
-1
. Algoritmul a fost testat pentru suprafaa triangulat a unei sfere de calibrare pentru
scanerele laser i fcnd calculul s-a observat c algoritmul dezvoltat este suficient de exact.
Avnd valoarea final a curburii, conform relaiei (3.9), se trece la calcularea efectiv a pasului
optim de scanare aferent direciei principale i secundare de scanare n cadrul numerizrii unei
suprafee oarecare.
Pentru a generaliza acest program, aa nct s poat fi folosit cu uurin de ctre orice
utilizator, s-a realizat o interfa (Fig. 3.6) prin intermediul creia sunt introduse datele de intare
i sunt vizualizai paii cei mai importani ai acestuia alturi de rezultatele finale.

Fig. 3.6 Interfaa aplicaiei create n programul Matlab
O alt mbuntire adus acestei aplicaii deja generalizate a fost salvarea ei ca program
executabil aa nct s poat fi apelat i folosit n orice program de msurare. Interfaa
beneficiaz de o serie de opiuni cu ajutorul crora se pot pot manevra i vizualiza n timp real
imaginile din figuri. Integrarea acestei aplicaii n programele de msurare poate genera o
operaiune eficient care faciliteaz i optimizeaz procesul de scanare cu contact prin alegerea
optim a pasului de msurare fr intervenia major a utilizatorului n programul de msurare.Rezumatul tezei

20

CAPITOLUL 4
CERCETRI EXPERIMENTALE PE MAINILE DE
MSURARE N COORDONATE LA MSURAREA
CU CONTACT
4.1. OBIECTUL I OBIECTIVELE CERCETRILOR
EXPERIMENTALE LA MSURAREA CU CONTACT
Cercetrile experimentale n cadrul msurrilor cu contact s-au axat pe numerizarea 3D a
suprafeelor ce compun piese cu geometrie complex. n industrie i cercetare, piesele cu
geometrie complex sunt des ntlnite acestea necesitnd un control dimensional riguros ntruct
fac parte din sisteme care funcioneaz n condiii de precizie, temperatura, vitez i uzur
extreme (unul sau mai muli din aceti parametrii). De aceea ca obiect al acestei cercetri s-au
ales dou piese din care una este o turbin, ce provine de la turbosuflanta unui motor cu ardere
intern i cealalt, executat dup un model CAD, are ca destinaie exclusiv cercetarea. Cele 2
elemente de cercetare menionate anterior vor fi menionate i identificate n text, cu model
experimental 1 pentru turbin i model experimental 2 pentru piesa realizat dup modelul CAD.
Scopul cercetrii experimentale a fost analizarea procesului de msurare prin contact a pieselor
de studiu prin determinarea elementelor care face dificil controlul dimensional. Aceste elemente
apar destul de des, ele fiind n legtur direct cu limitrile i dezavantajele acestui tip de
determinri.
4.2. ECHIPAMENTELE UTILIZATE LA CERCETRILE
PRIVIND MSURAREA PRIN CONTACT
Pentru realizarea cercetrilor experimentale s-au utilizat o serie de echipamente de sine
stttoare sau interconectate. Echipamentele din dotarea laboratoarelor (din cadrul universitii
Transilvania din Braov i cel al universitii Khatolieke Universiteit Leuven din Leuven,
Belgia), folosite pentru aceast cercetare, au un grad nalt de performan, multe de acest gen
regsindu-se i n majoritatea laboratoarelor din cadrul companiilor de renume din industrie
[R8]. Astfel, la numerizarea 3D prin contact a turbinei au fost folosite urmtoarele echipamente:
maina de msurare n coordonate DEA Global Performance, COORD3 MC 16, Metris C3 V,
capul de msurare PH 10 M, palpatorul TP 20, extensii i vfuri de palpare.
4.3. PROGRAMELE DE MSURARE
Realizarea msurtorilor este un proces foarte complex iar pentru a se obine eficien
maxim, este necesar utilizarea unui program de msurare care s realizeze legtura i
comunicarea ntre utilizator i msurarea n coordonate. n timpul cercetrii experimentale,
pentru efectuarea determinrilor i analizarea acestora, s-au utilizat trei programe de msurare
diferite i anume programul PC-DMIS pentru maina de msurare n coordonate DEA Global
Performnce, programul CAMIO pentru maina de msurare n coordonate COORD 3 MC16 i
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

21

programul Focus Inspection pentru prelucrarea norilor de puncte, realizarea comparaiilor i
scanarea cu laser.
4.4. DETERMINRILE EXPERIMENTALE
Determinrile experimentale au fost realizate pe parcursul a dou etape n cadrul crora s-a
avut n vedere ntr-o prim faz msurarea numeric cu contact a modelului experimental 1
(msurare fr existena modelului CAD) iar n cea de a doua faz, msurarea cu contact a
modelului experimental 2 (msurare pe baza modelului CAD).
4.4.1. Msurarea cu contact a modelului experimental 1
Msurarea va fi ndreptat cu preponderen nspre zona palelor, ele fiind elementele cele mai
importante, a cror geometrie influeneaz direct performana i comportamentul optim al
turbinei. Inspecia unei pale const n scanarea cu contact a celor 2 fee, extradosul i intradosul
(Fig. 4.1). Fiind un model cu un grad nalt de complexitate, numerizarea a necesitat mult
atenie, rezultnd astfel un proces care a necesitat un timp ndelungat. Determinrile s-au efectuat
n condiii optime, valorile parametrilor ambientali ncadrnduse ntre limitele impuse n
manualul de utilizare al mainii [C5].
Turbina aleas pentru cercetrile experimentale provine de la un motor cu ardere intern.
Partea scanat este rotorul, adic zona de evacuare a gazelor arse i care conine un numr de 13
pale.

Fig. 4.1 Modelul experimental 1 i zonele de interes ale acestuia
n cadrul msurrii, piesa trebuie sa fie poziionat i orientat optim pentru a facilita
realizarea determinrilor i a reduce ct mai mult timpul necesar realizrii verificrii. n acest
scop, aspectele care trebuie luate n considerare la orientarea i poziionarea modelului
experimental 1, in de accesul palpatorului n zonele dinte pale, posibilitatea definirii orientrii
palpatorului astfel nct s poat palpa o anumit zon greu de atins, numrul de orientri ale
palpatorului i volumul de lucru al mainii.
Pentru determinrile realizate n cadrul cercetrilor experimentale cu contact s-a selectat
vrful de palpare cu lungimea de 20 mm avnd o bila de rubin de diametru 2 mm. Pentru a face
posibil palparea zonelor dintre palele turbinei, s-a optat pentru introducerea unui element
intermediar ntre vrful de palpare i palpator, care const ntr-o tij de alungire de 20 mm
lungime.
Extradosul Intradosul
Rezumatul tezei

22

Dup definirea sculei de msurare, urmat de calibrarea orientrilor necesare palpatorului, s-a
trecut la identificarea poziiei piesei pe masa de msurare i realizarea unei alinieri a acesteia n
raport cu sistemul global de coordonate al mainii. n cadrul scanrii cu contact s-au numerizat
patru pale ale turbinei i anume cele numerotate cu 1, 4, 7 i 10. Scanarea extradosului i
intradosului unei pale este un procedeu care necesit atenie n poziionarea palpatorului avnd n
vedere zonele greu accesibile i distana mic dintre pale. Scanarea acestor fee ale palei s-a
realizat eantionat, suprafeele fiind mprite n 3 zone n funcie de o aproximare a gradului de
dificultate. Ca rezultat final al palprii celor dou fee (Fig. 4.2 a)) s-a obinut norul de puncte ce
se poate observa n figura 4.2 b), la care punctele palpate au fost unite printr-o linie, n ordinea
realizrii lor. De asemenea, se pot vedea n figura 4.2 c) toate cele 4 pale scanate. Timpul necesar
numerizrii unei pale a fost de aproximativ 3 ore.

a) b) c)
Fig. 4.2 Scanarea modelului experimental 1: a) palparea punct cu punct a feelor; b) norul de puncte
al unei pale; c) norul de puncte al celor 4 pale scanate
Dup finalizarea scanrii punct cu punct a palelor, norul de puncte a fost importat n
programul Catia pentru a realiza triangularea punctelor i obinerea unei suprafee. S-au putut
identifica deviaii mari ale unor poriuni din norul de puncte, observabile n figura. 4.3 a) i b),
iar dup procesul de triangulaie, n figura. 4.3 c), acestea sunt vizibile mai clar.

a) b) c)
Fig. 4.3 Analizarea norului de puncte n programul Catia:
a), b) norul de puncte n dferite ipostaze, c) triangulaia norului de puncte
Astfel se poate vedea c msurarea unei anumite zone, cu orientri diferite ale palpatorului, n
lipsa modelului CAD i cu compensarea automat a razei bilei vrfului de palpare, genereaz
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

23

practic nori de puncte cu poziii diferite. Datorit acestor deviaii aprute, s-a recurs la o
rescanare a palelor folosind doar o singur orientare a palpatorului pentru scanarea punct cu
punct a unei fee de pal.
4.4.2. Msurarea cu contact a modelului experimental 2
n figura 4.4 putem vedea cea de a doua pies pe care s-au realizat masurtori i pe care am
numit-o modelul experimental 2. Aceasta a fost realizat pe baza unui model CAD, dintr-un
material denumit Ureol [P5], obinut prin frezarea pe o main n 5 axe i avnd ca scop
cercetrile i testrile principiilor de msurare (existena modelului CAD).

Fig. 4.4 Modelul experimental 2
De obicei n procesele metrologice care utilizeaz mainile de msurare n coordonate,
majoritatea determinrilor, se fac pe baza modelului CAD deoarece acesta faciliteaz procesul de
inspecie datorit mai multor aspecte printre care vizualizarea n timp real a rezultatelor i
furnizarea rapid a informaiilor despre dimensiunile geometrice i toleranele acestora [H1]. n
cazul analizat, experimentele nu se vor axa pe accesarea informaiilor despre tolerane i
dimensiuni ci vor avea ca obiectiv analizarea performanelor i a procesului de msurare efectiv.
Dup pornirea mainii de msurare i realizarea iniializrii acesteia, se import formatul
iges al modelului CAD n programul de msurare dup care se trece la poziionarea piesei pe
masa de msurare astfel nct orientarea i aezarea ei s faciliteze ct mai mult procesul de
inspecie. Spre deosebire de msurrile modelului experimental 1 pe maina DEA Global
Performance, scanarea cu contact a modelului experimental 2 nu prezint nici o problem din
punctul de vedere al spaiului de lucru.
Avnd astfel poziia piesei pe masa mainii, se definesc i se calibreaz orientrile
palpatorului cu care se vor putea identifica suprafeele piesei ce contribuie la determinarea
alinierii pentru definirea noului sistem de coordonate al piesei n raport cu cel global. Definirea
noului sistem de coordonate se face n funcie de 3 plane alese de pe pies cu ajutorul crora
acesta este precis pozionat (Fig. 4.5).
Rezumatul tezei

24


Fig. 4.5 Planurile utilizate pentru definirea sistemului local de coordonate
Procedura pentru definirea suprafeelor de msurat n cazul n care dispunem de modelul
CAD este diferit de cea n care nu avem aceast informaie. Elementul care subliniaz aceast
diferen, este felul n care definim suprafaa i anume, prin selectarea acesteia direct de pe
modelul CAD. Astfel, n figura 4.6, vedem cum cu o singur manevr a mose-ului se definete
suprafaa care se dorete a fi analizat, aceasta schimbndu-si culoarea n galben pentru o
identificare mai facil.

Fig. 4.6 Ipostaze ale msurrii n care sunt identificate suprafeele
Odat ce s-a stabilit suprafaa de msurare, punctele ce urmeaz s fie palpate se definesc prin
intermediul unei reele (Fig. 4.6), n cadrul creia distana dintre 2 puncte succesive reprezint
pasul de msurare, modul de realizarea a msurrii fiind complet automat n toate etapele. Norul
de puncte rezultat n urma numerizrii fiecrei suprafee, este salvat i exportat pentru a fi
analizat cu un alt program dedicat procesrii norilor de puncte. Msurrile realizate acoper
aproximativ 75% din suprafaa piesei iar timpul consumat este de aproximativ 8 ore.
Exportarea datelor din programul Camio s-a fcut n formatul csv care, se aseamn cu
formatul xls al aplicaiilor Microsoft Office Excel. Datorit acestuia, putem avea uor acces la
coninutul unei celule ntruct este nevoie de o trunchiere a datelor nainte de importarea n
programul de analizare al norilor de puncte. Este important de tiut c n cazul respectiv, la
scanarea cu contact punct cu punct, pentru fiecare suprafa numerizat s-a obinut un set de date
independent, rezultnd astfel un numr de 21 nori de puncte.
Pentru aceast ultim faz a procesului de inspecie, s-a utilizat programul Focus Inspection n
care norul de puncte rezultat din msurarea cu contact punct cu punct a modelului experimental
2, a fost suprapus i comparat cu modelul CAD. Dup importarea n program a norilor de puncte
n format optim, are loc mbinarea lor deoarece pentru operaiile ulterioare, acetia trebuie s se
comporte ca o singur entitate (Fig. 4.7 a)). Norul de puncte rezultat este apoi supus operaiei de
triangulaie fiind astfel transformat ntr-o suprafa (Fig. 4.7 b)) ce va fi utilizat n realizeazarea
comparaiei.
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

25


a) b) c)
Fig. 4.7 Prelucrarea norului de puncte n programul Focus Inspection:
a) norul de puncte rezultat; b) triangulaia norului de puncte; c) modelul CAD
Etapa urmtoare a procesului o constituie importarea modelului CAD al piesei de msurat
(Fig 4.7 c)). Pe baza acestor dou entiti, nor de puncte triangulat i model CAD, se realizeaz
alinierea n vederea comparaiei finale. Operaia de aliniere const n suprapunerea suprafeei
rezultate n urma triangulrii norului de puncte peste modelul CAD al piesei scanate. n final, pe
baza comparaiei i a raportului de msurare rezultat (Fig 4.8), s-a realizat analiza diferenelor
dintre cele dou. Practic, fiecare punct din suprafaa triangulat a msurandului, se compar cu
modelul CAD iar n funcie de valoarea distanei, se ncadreaz ntr-o scar de deviaii definit
anterior i creia i s-a atribuit automat o gril de culori.

Fig. 4.8 Raportul generat n urma comparaiei suprafeelor
Analiznd raportul de msurare, se poate observa c zonele unde apare culoarea roie i
culoarea albastr, sunt cele n care deviaiile dintre msurand i etalon sunt cele mai mari. Astfel,
zonele cu rou i cu albastru reprezint deviaii pozitive i respectiv negative, ceea ce nseamn
c partea respectiv a piesei, depete ca dimensiuni modelul CAD. Motivul pentru care
deviaiile sunt aa mari n aceste zone se datoreaz procesului de prelucrare al piesei, mai exact,
fiind modul de fixare al blocului brut de material n timpul prelucrrii i posibilitatea deformrii
elastice la prelucrare.
Rezumatul tezei

26

CAPITOLUL 5
CERCETRI EXPERIMENTALE PE MAINILE DE
MSURARE N COORDONATE LA MSURAREA FR
CONTACT, CU SCANERE LASER
5.1. OBIECTUL I OBIECTIVELE CERCETRII
Cercetrile experimentale privind msurarea fr contact au avut ca obiectiv numerizarea
suprafeelor celor dou modele experimentale alturi de analizarea i compararea acestor
procese. Pentru a obine o analiz ct mai complex a numerizrii cu laser pentru o geometrie
complicat cum este cea a turbinei, s-au realizat 3 scanri n urma crora norii de puncte obinui
au fost prelucrai iar apoi supui unor comparaii dimensionale. Modelul experimental 2, a fost
scanat cu o singur surs laser, deoarece s-a urmrit n special comparaia cu un model CAD. Pe
parcursul capitolului se studiaz probleme privind poziionarea i orientarea piesei de msurat,
distanele de scanare, procesarea norului de puncte, realizarea comparaiilor i analizarea
operaiei de scanare.
5.2. ECHIPAMENTELE UTILIZATE LA MSURAREA
FR CONTACT, CU SCANERE LASER
Echipamentele cu surs laser utilizate, se ncadreaz n toate standardele i respect toate
cerinele existente la momentul actual, pentru scanarea fr contact, cu laser, avnd verificrile
metrologice fcute la zi. Turbina utilizat pentru studiu a fost scanat n dou moduri (Fig 5.1
a), b)), una n starea natural iar cealalt n stare preiat, situaie n care s-a pulverizat pe
suprafaa acesteia, un strat subire de pulbere alb, des ntlnit la optimizarea scanrii pieselor de
culoare neagr, strlucitoare sau cu geometrii foarte complexe [G3].

a) b) c)
Fig. 5.1 Situaiile de msurare: a) modelul experimental 1 n stare natural; b) modelul experimental 1 n
stare preiat; c) modelul experimental 2 n stare natural
Modelul experimental 2 a fost scanat cu laser n starea natural (Fig. 5.1 c)), deoarece datorit
aspectului suprafeei, preierea nu influeneaz aceast msurare.
Echipamentele folosite la numerizare sunt scanerele laser LC 50 i LC 60 DX, prezentate n
figura 5.2, produse de ctre compania Nikon Metrology.
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

27


a) b) c)
Fig. 5.2 Capetele de msurare cu laser: a) scanerul LC 50;
b), c) 2 versiuni ale scanerului LC 60 DX
n cadrul cercetrilor, scanerele au fost montate pe mainile de msurare n coordonate
COORD3 MC 16 i respectiv Metris C3V. Manipularea scanerului, procesarea norilor de puncte,
operaiile cu suprafee, alinierile, comparaiile i generarea rapoartelor, s-au fcut prin utilizarea
programului Focus Inspection.
5.3. SCANAREA CU LASER A MODELULUI
EXPERIMENTAL 1
Elementele cercetrii ce in de determinrile experimentale n care s-au folosit echipamentele
de numerizare cu laser, s-au realizat n cadrul stagiului de cercetare extern la universitatea
Katholieke Universiteit din Leuven, Belgia, la departamentul de Inginerie Mecanic, divizia
PMA. n cadrul procesului de scanare a turbinei, au fost realizate un numar de 3 numerizri n
condiii diferite de stare a suprafeei i performane ale scanerului laser. Fiecrui procedeu i
implicit norului de puncte rezultat i s-a atribuit o prescurtare dup cum urmeaz: scanarea
turbinei n stare natural cu scanerul LC 50 primete prescurtarea (T50 - N); scanrii turbinei n
stare preiat cu scanerul LC 50, i se atribuie (T50 - S); scanarea turbinei n stare natural cu
scanerul LC 60 DX este identificat cu (T60 - N).
5.3.1. Numerizarea modelului experimental 1
nainte de realizarea scanrii s-au calibrat orientrile necesare, ele fiind definite n funcie de
unghiurile de rotaie A i B a capului de msurare, procedeu similar orientrii papatorului cu
contact. Ca un ultim pas naintea scanrii, a fost ajustat intensitatea fascicolului laser pentru a
digitiza ct mai multe puncte ntr-un interval ct mai scurt de timp, operaie foarte important
deoarece poate influena acurateea i timpul necesar scanrii. Astfel la o distan oarecare,
intensitatea ridicat a laserului poate crea o vizibilitate mult mai bun a suprafeelor baleiate
avnd ca rezultat achiziia unui numr mai mare de puncte. Pe parcursul unei singure baleieri
liniare, geometria turbinei duce la schimbri rapide ale distanei de scanare i pot astfel aprea
probleme de acuratee chiar i pe o lungime mic a direciei de scanare.
Scanarea propriuzis a fost partea care a consumat cel mai mult timp din cadrul ntregului
proces. Dup cum se vede n tabelul 5.1, au fost necesare multe unghiuri de orientare a
scanerului pentru a capta pe deplin ntreaga suprafa a msurandului.
Rezumatul tezei

28

Tabelul 5.1 Orientrile unghiulare pentru cele 3 scanri

Analiznd tabelul de mai sus se poate observa c scanarea turbinei n culoare natural cu
scanerul LC 50 (T50-N) este mai problematic dect celelalte dou situaii. Bineneles, dup
cum se atepta, scanarea turbinei cu scanerul LC 60 DX (T60-N), este mult mai rapid datorit
vitezei de achiziie sporite a acestuia, fiind necesare doar 3 ore pentru numerizarea complet. La
captarea punctelor au fost utilizate de asemenea i distane de scanare diferite, aa nct camera
CCD din interiorul echipamentului de scanare s poat vedea linia laser chiar i n zonele
ascunse i ntunecate dintre pale. Datorit influenei preierii, diferena de 2 ore dintre T50-N i
T50-S, este justificat de un numr mai mare de distane de scanare utilizate la numerizarea T50-
N.
5.3.2. Procesarea norului de puncte
Primul pas n procesarea norilor de puncte este operaia de fuzionare a acestora deoarece
pentru n operaii de baleiere rezult n nori de puncte (Fig. 5.3 a)).

a) b) c)
Fig. 5.3 Prelucrarea norului de puncte: a) fuzionarea; b) discretizarea; c) netezirea

Unghiurile pentru
scanarea turbinei n stare
natural cu scanerul
LC 50
Unghiurile pentru
scanarea turbinei
preiate cu scanerul
LC 50
Unghiurile pentru
scanarea turbinei n stare
natural cu scanerul
LC 60 DX
Unghiul de
rotaie A
Unghiul de
rotaie B
Nr.
orientrilor
Unghiul de
rotaie B
Nr.
orientrilor
Unghiul de
rotaie B
Nr.
orientrilor
0
o
0
o
; 90
o
2 0
o
; 90
o
2 0
o
; 90
o
2
45
o

-180
o
to 180
o
,
incr. 45
o

8
-180
o
to 180
o
,
incr. 90
o

4
-180
o
to 180
o
,
incr. 90
o

4
90
o

-180
o
to 180
o
,
incr. 15
o

24
-180
o
to 180
o
,
incr. 30
o

12
-180
o
to 180
o
,
incr. 30
o

12
105
o
-180
o
to 180
o
,
incr. 45
o

8
-180
o
to 180
o
,
incr. 90
o

4
-180
o
to 180
o
,
incr. 90
o

4
Timpul
necesar
7 h 42 5 h 22 3 h 22
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

29

Prin triangulaie, norul de puncte este discretizat n mai multe suprafee, care n cadrul
programului Focus Inspection sunt vizualizate ca o singur entitate (Fig. 5.3 b)). Astfel, se va
obine prima imagine a formei scanate sub form de suprafa virtual. Pentru a elimina micile
bavuri care apar pe suprafaa discretizat, se folosete procedeul de netezire (Fig. 5.3 c)), care
dup cum sugereaz numele, are rolul de a armoniza suprafaa eliminnd punctele de extrem i
genernd mai multe triunghiuri de dimensiuni mici.
Alinierea suprafeelor scanate (Fig. 5.4 a)) este o operaie n care msurandul se suprapune
peste etalon i prin realizarea ei, are rolul de a pregti comparaia final. n cazul acesta de
aliniere, suprafaa de referin nu este un model CAD, ci o scanare aleas dintre cele 3 existente.

a) b)
Fig. 5.4 Etapele finale ale prelucrrii: a) realizarea alinierii; b) comparaia;
Dup aceste etape, este realizat comparaia global ntre cele 2 entiti iar apoi poate fi
generat raportul (Fig. 5.4 b)). Pe baza raportului, cu ajutorul scalei gradate n care sunt integrate
intervalele de culoare, pot fi analizate cu uurin datele cu privire la poziia punctelor
msurandului n raport cu etalonul.
5.3.3. Analizarea rezultatelor
n urma cercetrilor, s-au realizat comparaii i analize, n primul rnd, pentru a vedea care
zone ale turbinei sunt cele mai problematice pentru scanare iar n al 2-lea rnd, pentru a avea o
imagine clar asupra eficienei scanrii din prisma unor situaii de msurare diferite.
Au fost comparate toate cele trei situaii de scanare, dup cum urmeaz: turbina n culoare
natural scanat cu LC 60 DX, cu turbina n culoare natural scanat cu LC 50 (T60N vs T50N);
turbina n culoare natural scanat cu LC 60 DX, cu turbina preiat scanat cu LC 50 (T60N vs
T50S); turbina n culoare natural scanat cu LC50, cu turbina preiat scanat cu LC50 (T50N
vs T50S). Pentru fiecare comparaie n parte sunt prezentate informaii referitoare la ncadrarea
procentual a punctelor de pe suprafaa msurandului n intervalul pozitiv sau negativ al
deviaiilor.
Din graficul comparaiei generale, prezentat n figura 5.5 precum i din tabelul 5.2, se poate
observa c pentru ambele comparaii T60N T50N i T60N T50S, majoritatea punctelor se
ncadreaz n intervalul pozitiv n timp ce pentru cazul T50N T50S, majoritatea sunt n
intervalul negativ. Linia notat cu zero n cadrul diagramei are rolul de a face vizibil diferena
dintre deviaiile negative i cele pozitive. Situaia aceasta este considerat normal, lund n
Rezumatul tezei

30

considerare acurateea crescut a scanerului laser LC 60 DX. Neateptat, a fost situaia din
comparaia T50N vs T50S unde, scanarea n stare preiat a turbinei adic msurandul, are
majoritatea punctelor sub valoarea de zero, rezultnd astfel c dimensiunile sunt mai mici dect
cele ale formei scanate n stare natural. n mod normal, preierea crete dimensiunile piesei
scanate cu aproximativ 20 m [G3] i astfel forma scanat ar trebui s aib majoritatea punctelor
ncadrate n deviaiile pozitive.

Fig. 5.5 Reprezentarea grafic liniar a tuturor comparaiilor
Tabelul 5.2 Situaia general a punctelor

Deviaii
Comparaia Negative Pozitive
T60N vs T50N 37% 67%
T60N vs T50S 44% 56%
T50N vs T50S 55% 45%
5.3.4. Verificarea rezultatelor
Din cauza acestor rezultate considerate neateptate n cazul T50N vs T50S s-a trecut la
analiza factorilor care ar putea influena valoarea acestora. Astfel, s-a constatat c aceti factori
pot proveni datorit unor eventuale erori din cadrul procesului de prelucrare a punctelor n
programul Focus Inspection. n scopul clarificrii problemelor legate de influena acestor factori
de program asupra rezultatelor, s-a recurs la: refacerea filtrrii, discretizrii i a netezirii folosind
aceiai parametri pentru fiecare entitate n parte; refacerea alinierii n Focus Inspection avnd
alte elemente de referin dect n primul caz. Analiznd rezultatele se poate spune c niciuna
din cele dou presupuse cauze, nu influeneaz rezultatele comparaiei.
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

31

5.4. SCANAREA CU LASER A MODELULUI
EXPERIMENTAL 2
Diferena ntre procesele de scanare a modelului experimental 1 i a modelului experimental 2
este c, norul de puncte obinut va fi comparat cu modelul CAD existent al piesei scanate. n
cadrul comparaiei, etalonul va fi considerat modelul CAD.
Pe parcursul acestor determinri se vor urmri aspecte ale procesului de scanare i n final, la
realizarea comparaiei, se vor analiza erorile aprute. Aceast pies se va scana ntr-o singur
stare, n culoare natural, doar cu scanerul LC 60 DX pentru c natura materialului i a suprafeei
nu prezint probleme la scanarea cu laser i astfel nu este necesar realizarea mai multor stri de
msurare.
5.4.1. Numerizarea modelului experimental 2
Volumul mare a spaiului de lucru, face ca amplasarea modelului experimental 2 s nu ridice
probleme deosebite. n cadrul acestor determinri acesta s-a poziionat pe un suport aezat n
partea frontal a mesei de lucru. Dup determinarea i calibrarea orientrilor necesare scanrii s-
a putut trece la numerizarea propriuzis a piesei (Fig. 5.6). Numerizarea cu laser a modelului
experimental 2, a durat aproximativ o or.

a) b)
Fig. 5.6 Scanarea modelului experimenatal 2: a) imagine de pe maina de msurare;
b) ipostaz din cadrul programului de msurare
5.4.2. Procesarea norului de puncte
Norul de puncte obinut n urma scanrii este procesat urmnd aceleai proceduri ca la
modelul experimental 1. n cazul acestei scanri, datorit faptului c suprafaa piesei are
caracteristici bune pentru digitizarea cu laser, nu au existat puncte reziduale sau de extrem care
s aib deviaii mari, vizibile cu ochiul liber pentru curirea manual. Norii de puncte sunt
transformai ntr-o singur entitate (Fig. 5.7 a)) care ulterior este discretizat iar n urma netezirii
se obine forma final, prezentat n figura 5.7 b), pe baza creia se vor alege elementele de
aliniere (Fig. 5.7).
Rezumatul tezei

32


a) b) c)
Fig. 5.7 Procesarea norului de puncte aferent modelului experimental 2: a) fuzionarea;
b) discretizarea i netezirea; c) identificarea planelor de aliniere
Procesul de aliniere a constat n suprapunerea celor dou entiti existena modelului CAD
permind definirea planelor de referin ale etalonului (modelul CAD) doar prin selectarea
suprafeelor cu ajutorul mose-ului.
Rezultatul alinierii este prezentat n figura 5.8 a) i se poate observa nainte de realizarea
comparaiei, faptul c ntre modelul CAD i suprafaa discretizat exist diferene geometrice.
Comparaia global realizat (Fig. 5.8 b)) scoate n eviden deviaiile dintre modelul CAD
(etalon) i suprafaa discretizat a norului de puncte (msurand).

a) b)
Fig. 5.8 Etapele finale ale procedurii: a) alinierea; b) comparaia final
5.4.3. Analizarea rezultatelor
Scara gradat folosit n comparaia dintre suprafaa discretizat i modelul CAD al modelului
experimental 2, are incrementul de 0,05 mm iar limita maxim i minim de 0,350 mm i
respectiv -0,350 mm.
Pe baza analizei, se poate observa c zona central a piesei este preponderent colorat n
albastru, lucru care evideniaz deviaiile negative dintre etalon i msurand. Albastrul nchis, cu
care sunt reprezentate extremitile laterale ale comparaiei arat faptul c acolo, abaterile
dimensionale sunt sub valoarea de -0,350 mm ceea ce nseamn c zonele respective sunt mult
sub valorile nominale. Felul n care sunt reprezentate culorile n comparaie, de la galben sau
verde n extremitile verticale la albastru n zona median, sugereaz faptul c piesa este
fabricat cu erori. Dup interpretarea pe graficului generat de comparaia global (Fig. 5.9) se
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

33

observ c, abaterile dimensionale care se ncadreaz sub valoarea de - 0,350 mm ocup o
proporie mai mare n comparaie cu cele ncadrate peste valoarea de 0,350 mm.

Fig. 5.9 Procentajul punctelor n cadrul comparaiei pentru modelul experimental 2
Aceste rezultate procentuale scot n eviden c 82% din numrul punctelor sunt n zona
abaterilor negative, iar astfel majoritatea abaterilor este negativ i se nelege c piesa a fost
realizat cu erori mari de prelucrare. Aceste erori provin din modul de fixare a semifabricatului
i din forele generate de sculele achietoare pe parcursul procesului de prelucrare. Aceste tipuri
de erori s-au constatat i la msurarea mai precis, realizat cu palpatorul prin contact n cadrul
capitolului 4.
Rezumatul tezei

34

CAPITOLUL 6
CONTRIBUII PRIVIND OPTIMIZAREA MSURRILOR
SUPRAFEELOR COMPLEXE
6.1. STUDII PRIVIND OPTIMIZAREA MSURRILOR
CU CONTACT
Numerizarea la scanarea prin contact cu mainile de msurare n coordonate este una dintre
cele mai exacte procedee de msurare, i de asemenea cu costuri reduse deoarece chiar cu
ajutorul palpatoarelor clasice de msurare cu declanare, se pot realiza operaii complexe de
scanare prin contact punct cu punct, reducnd astfel costurile n cadrul operaiilor unde nu este
neaparat nevoie de un timp redus pentru realizarea procesului metrologic [C4].
La scanarea automat, prin contact punct cu punct, a unei suprafee fr prezena modelului
CAD, anumite programe ntmpin dificulti, ntruct ele fie nu sunt suficient dezvoltate pentru
realizarea rapid, fie utilizatorul trebuie s i dezvolte propriul program i algoritm de msurare
[N4]. n cazul aplicaiilor de scanare prin contact, punct cu punct, la anumite programe de
msurare, utilizatorul poate defini doar pasul de scanare [P4]. Dac se dorete numerizarea unui
numr exact de puncte pe o suprafa, utilizatorul trebuie s calculeze pasul de scanare n funcie
de numrul de puncte i dimensiunile zonei respective.
6.1.1. Dezvoltarea unui program pentru scanarea automat, punct
cu punct, optimizat, a unei suprafee fr model CAD
Datorit dificultilor programelor de msurare, pentru a optimiza procesul de scanare prin
contact a unei suprafee pentru care nu deinem modelul CAD, folosind codul DMIS, s-a
dezvoltat un program n mediul de msurare Camio, cu ajutorul cruia se poate realiza
numerizarea acesteia n funcie de un anumit numr de puncte de palpare sau n funcie de un pas
de scanare dat. Programul Camio integreaz un subprogram ce a fost dezvoltat n mediul Matlab
i salvat n format executabil cu rolul de a calcula poziia punctelor ce urmeaz a fi palpate, n
funcie de numrul lor i dimensiunile suprafeei, i de asemenea de a genera codul de msurare
pe care l va comunica programului Camio n funcie de care maina de msurare realizeaz
numerizarea.
Algoritmul programului executabil ce calculeaz poziia punctelor din cadrul scanrii, n
funcie de numrul lor, funcioneaz pe baza urmtoarelor etape: citirea numrului de puncte
pentru scanare, citirea poziiei i a dimensiunii suprafeei, calculul divizorilor numrului de
puncte, condiiile pentru omogenizarea distribuiei punctelor i alegerea divizorilor, calculul
poziiei punctelor n funcie de dimensiunile suprafeei i divizorii alei, generarea codului de
msurare i salvarea acestuia ntr-un fiier tip txt.
Acest subprogram are rol de optimizare deoarece caut s fac o distribuie omogen a
punctelor pe suprafaa de msurat aa nct s acopere ct mai mult din aceasta. Omogenizarea
poziionrii se face pentru orice numr de puncte de scanare introdus de ctre utilizator, fie el
par, impar, ptrat perfect sau prim.
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

35

6.2. STUDII PRIVIND OPTIMIZAREA MSURRILOR
FR CONTACT, CU SCANER LASER
6.2.1. Dezvoltarea unui program, n mediul Camio, pentru scanarea
automat a modelului experimental 1
Scanarea cu laser a modelului experimental 1 i 2, dei mult mai rapid dect scanarea cu
contact, necesit totui un timp de 3 ore pentru numerizare. Acest fapt este cauzat de
repoziionarea manual, pe diferite distane de scanare, a senzorului laser pentru fiecare msurare
n parte aa nct s poat fi realizat numerizarea tuturor suprafeelor piesei ce trebuie verificat
metrologic. Limitele programelor de msurare au dus la dezvoltarea unei aplicaii cu rol de a
optimiza scanarea unor piese cu geometrii complexe din punctul de vedere al reducerii timpului
necesar realizrii acestei activiti. Programul de scanare dezvoltat n mediul Camio are ca scop
numerizarea turbinei fr intervenia operatorului n poziionarea scanerului. Intervenia uman
este totui prezent pe parcursul procesului, aceasta neinfluennd semnificativ timpul de scanare
deoarece utilizatorul intervine doar la localizarea poziiei sferelor de calibrare, n definirea
sistemului de coordonate local al piesei i n schimbarea senzorilor ntre ei.
Configuraia sistemului este prezentat n figura 6.1 unde putem observa sferele de calibrare,
piesa de scanat i capul de msurare pe care se monteaz palpatorul cu contact i ulterior
scanerul laser LC 60 DX.

Fig. 6.1 Poziia elementelor n cadrul procesului de scanare automat
Etapele parcurse n timpul rulrii algoritmului pentru scanarea automat a modelului
experimental 1 sunt urmtoarele: montarea capului de msurare prin contact, identificarea
poziiei sferelor de calibrare, etalonarea sferelor de calibrare, calibrarea orientrii palpatorului cu
contact, definirea sistemului de coordonate pe partea superioar a turbinei, schimbarea
palpatorului cu contact cu scannerul laser, definirea orientrilor scanerului laser i a distanei
orizontale i verticale de scanare, poziionarea senzorului deasupra sferei de calibrare a laserului,
calibrarea orientrilor laserului, poziionarea acestuia deasupra turbinei, scanarea automat a
turbinei.
n figura 6.2 sunt prezentate dou exemple de nori de puncte importai n programul Focus
Inspection, care au rezultat n urma scanrii automate cu orientrile A45 i A90, avnd diferite
incremete pentru unghiul orizontal.
Rezumatul tezei

36


a) b)
Fig. 6.2 Nori de puncte rezultai n urma scanrii automate: a) orientrile folosite sunt A 45 i A90 cu
un increment pentru unghiul B de 90
o
; b) orientrile folosite sunt A 45 i A90
cu un increment pentru unghiul B de 30
o

Pentru a scana automat o varietate mare de piese s-a realizat generalizarea programului din
punctul de vedere al numerizrii pe mai multe distane i nlimi de scanare alturi de
implementarea unei modaliti de orientare automat n funcie de anumite valori unghiulare
introduse de ctre utilizator. Aceste elemente suplimentare au rolul de a oferii flexibilitate
programului. n urma scanrii modelului experimental 1 cu ajutorul programului generalizat,
dup cum se poate observa n tabelul 6.1, s-au obinut timpi de scanare redui cu aproximativ
50% fa de scanarea cu acelai scaner LC 60 DX n programul Focus Inspection.
Tabelul 6.1 Timpii obinui la scanarea automat a modelului experimental 1
Orientrile
unghiului A
Incrementul
unghiului B
Timpul
necesar
calibrrii
Nr.
nlimilor
de scanare
Nr.
distanelor
de scanare
Timpul necesar
scanrii
Timpul
total
A45 45
o
4 min 1 2 2 X 6 min 16
A90 15
o
16 min 2 2 4 X 6 min 40
A105 15
o
17 min 1 2 2 X 6 min 29

1 h
26min
6.2.2. Testarea influenei culorii suprafeei msurate asupra preciziei
scanrii
Datorit rezultatelor obinute n cadrul comparaiei T50N vs T50S (capitolul 5), s-a trecut la
testarea felului n care influeneaz o suprafa de culoare neagr precizia de msurare.
Cercetarea este extins asupra influenei unei suprafee multicolore asupra preciziei. Pentru a
realiza aceste teste, s-a folosit o pies de form paralelipipedic, dintr-un aliaj de aluminiu (Fig.
6.3), a crei fee au fost prelucrate prin electroeroziune pentru a rezulta o suprafa mat aa nct
s nu se genereze reflexii secundare.
Pentru a simula diferite situaii de scanare n care se ntlnesc mai multe culori, pe suprafaa
piesei se aplic 4 fii de band adeziv, fiecare colorat omogen n albastru, rou, alb, negru i
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

37

una colorat n verde combinat cu galben cu rol ajuttor n delimitarea i prelucrarea ulterioar a
norilor de puncte n programul Focus Inspection.

Fig. 6.3 Ansamblu n care este fixat piesa prelucrat prin electroeroziune,
pe care se fac testele
Testele au fost realizate n programul Camio, folosind scanerul LC 60 DX montat pe maina
de msurare n coordonate Coord3 MC 16. Strategia de msurare folosit const n scanarea cu
contact prin palparea a 1000 de puncte pe suprafaa piesei urmnd ca apoi, aceeai zon s fie
scanat cu laser pentru a putea suprapune cele 2 entiti. La realizarea comparaiei, se consider
ca etalon scanarea cu contact deoarece aici se obin preciziile cele mai bune iar scanarea cu laser
se va considera ca fiind msurand.
Dup realizarea scanrii cu contact, se nlocuiete palpatorul cu scanerul laser i se trece la
numerizarea ntregii suprafee, prin dou metode diferite, definindu-se situaiile de scanare n
felul urmtor: scanarea transversal, unde linia laser baleiaz o singur culoare la un moment
dat, deplasnduse perpendicular pe banda adeziv (Fig. 6.4); scanarea longitudinal, unde linia
laser baleiaz mai multe culori odat i se deplaseaz practic dea lungul benzii adezive (Fig. 6.5).

Fig. 6.4 Scanarea transversal
Procesarea i compararea norilor de puncte se face n programul Focus Inspection deoarece
permite o gam mai larg de operaii asupra acestora. Rezultatele sunt analizate pe baza
graficelor generate folosind datele statistice generate de program n urma comparaiei norilor de
puncte rezultai la scanarea cu contact i cu laser.
Linia laser
Direcia de
baleiere
Rezumatul tezei

38


Fig. 6.5 Scanarea longitudinal
Analiznd rezultatele obinute se observ c graficele pentru fiecare cmp al datelor statistice
au aceeai tendin pentru ambele situaii de scanare. Datorit acestui lucru, se poate spune c
att n cazul scanrii unei singure culori odat ct i n cazul scanrii mai multora n acelai timp,
precizia i menine acceai tendin pentru fiecare culoare n parte.
Clasamentul culorilor n funcie de precizia scanrii, plaseaz pe primul loc culoarea alb,
apoi culoarea roie, urmat de culoarea albastr iar pe ultimul loc se afl culoarea neagr. Astfel
se poate concluziona c la scanarea unei suprafee colorate n alb, msurarea este cea mai
precis, pe cnd la scanarea unei suprafee de culoare neagr msurarea are precizia cea mai
sczut.
6.2.3. Testarea performanelor scanerului laser din punct de vedere
al identificrii poziiilor optime n funcie de precizia de
msurare
Deoarece la pregtirea unor msurri, s-au ntlnit dificulti n cadrul calibrrii orietrilor, s-a
hotrt testarea performanelor scanerului laser i gsirea poziiilor optime pentru care se poate
obine precizia maxim n cadrul msurrii. Pe tot parcursul testelor, n cadrul laboratorului de
metrologie, temperatura a fost meninut constant i iluminarea a fost omogen n sensul c
toat reeaua de iluminare a funcionat la aceeai parametrii.
Elementele principale de testare vor fi dou sfere de calibrare pentru scanerul laser, pentru
care se cunosc exact dimensiunile (Fig. 6.6). Sfera de calibrare metalic are rolul de a calibra
palpatorul cu contact cu ajutorul cruia se identific si se msoar cele dou sfere ceramice de
calibrare.
Testele constau n realizarea unor scanri cu laser a celor dou sfere de calibrare ceramice,
folosind mai multe orientri unghiulare ale scanerului urmate de asemenea i de o scanare cu
contact a acestora. Pentru interpretare, se genereaz n programul Focus Inspection cte o sfer
prin fiecare nor de puncte, se calculeaz distana dintre centrele lor i se compar ntre ele.
Linia laser
Direcia de
baleiere
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

39


Fig. 6.6 Configuraia sistemului de testare: 1 sfera ceramic 1 de calibrare;
2 sfera ceramic 2 de calibrare; 3 sfera metalic de calibrare
Prima etap efectuat n cazul testrii poziiilor optime ale scanerului (Fig. 6.6) a constat n
identificarea i msurarea celor dou sfere ceramice folosind palpatorul cu contact ce a fost
calibrat anterior pe sfera metalic. Pentru a avea rezultate ct mai relevante, fiecare sfer n parte
a fost msurat cu contact prin intermediul a 20 de puncte luate pe ntreaga suprafa.
Dup nlocuirea palpatorului cu contact cu scanerul laser, n urma calibrrii orientrilor
acestuia pe sfera 1, se stabilete direcia de scanare care pornete nainte de sfera 1 i se termin
dup sfera 2 (Fig. 6.7 ). Astfel, rezultatele msurrii vor fi analizate n urma unei singure baleieri
continue, cu o anumit orientare, a celor dou sfere.

Fig. 6.7 Stabilirea direciei de scanare
Sferele sunt poziionate la nlimi diferite, sfera 1 mai sus dect sfera 2, dar fr a depi
cmpul de vedere al laserului, aa nct s rezulte mai multe situaii n determinarea poziiilor
optime de scanare. S-au folosit pentru testare o serie de orientri ale scanerului laser, toate n
planul vertical, unde unghiul director A pornete de la 0
o
i este generat cu un increment de 30
o

pn ajunge la valoarea de 90
o
. Unghiul director B ia doar dou valori unghiulare i anume 90
o
i
-90
o
ajungnduse astfel, din combinarea celor dou unghiuri directoare, la un numr de 7
orientri prezentate n figura 6.8.

Sfera 1
Sfera 2
1
2
3
Rezumatul tezei

40


Fig. 6.8 Orientrile unghiulare utilizate n cadrul testelor
Pentru a realiza un numr mai mare de situaii de msurare aa nct s obinem o analiz
complex, s-a optat pentru numerizarea sferelor folosind 3 distane de scanare (Fig. 6.9).
Combinnd astfel cele 7 orientri ale scanerului cu cele 3 distane de scanare rezult un numr de
21 determinri n urma crora, n funcie de anumii parametrii, se pot analiza performanele
laserului.

Fig. 6.9 Distanele de scanare


A 90 B -90 A 90 B 90
A 30 B 90
A 30 B -90
A 60 B 90 A 60 B -90
A 0 B 90
Sfera

Dist 2
Dist 1
Dist 3
Sfera
Scaner laser
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

41

Unele dintre aspectele cele mai importante care se vor studia n cazul testelor, in de distanele
dintre centrele sferelor pe cele 3 axe i totodat poziiile acestora raportate la fiecare ax n parte.
Pentru aflarea poziiei centrului se recurge la interpolarea unei sfere, cu ajutorul programului,
prin norul de puncte iar apoi are loc exportarea n format txt a datelor obinute pentru fiecare
sfer generat n parte.
Analiznd rezultatele din punct de vedere al abaterii standard pentru ambele sfere, pe baza
diferenelor dintre valorile obinute pentru prima i a doua sfer, putem spune c, cu ct scanerul
baleiaz mai mult din suprafaa de msurat, cu att norul de puncte este mai amplu iar msurrile
pot fi mai precise. Astfel, indiferent de orientarea scanerului, la digitizarea unei suprafee, lucrul
cel mai important pentru obinerea unei precizii adecvate este baleierea unui poriuni ct mai
mari meninnd distana de scanare n limitele cmpului de vedere al scanerului.
Urmrind graficele privind poziia centrelor sferelor raportat la cele 3 axe, se poate
concluziona c orientrile pentru care s-au obinut cele mai mari deviaii raportat la scanarea cu
contact sunt A90_B90 i A60_B-90. Aceast modaliate de testare poate fi generalizat i
utilizat ca procedur standard de testare n cadrul oricrui proces de msurare cu scanner laser,
atunci cnd avem nevoie de precizii mari pentru suprafeele pieselor complexe i dorim ca
orientarea aleas pentru scanerul laser s fie cea optim.
Rezumatul tezei

42

CAPITOLUL 7
CONCLUZII FINALE. CONTRIBUII ORIGINALE.
DISEMINAREA REZULTATELOR. DIRECII VIITOARE DE
CERCETARE
7.1. CONCLUZII FINALE
Studiul asupra msurrii numerice 3D a suprafeelor complexe, care a fcut obiectul prezentei
teze de doctorat, a avut drept baz importana pe care o are realizarea ct mai rapid i eficient a
procesului de msurare n industrie i cercetare. Dei aparent destul de bine cunoscut, problema
msurrilor n coordonate, ca multe alte probleme din domeniul metrologiei, ofer spre
investigare o multitudine de aspecte, nebnuite la prima vedere. Abordarea studiului n ceea ce
privete optimizarea msurtorilor 3D a suprafeelor complexe s-a fcut pe patru direcii
principale: stadiul actual al cercetrilor i al nivelului de dezvoltare n domeniul construciei i
msurtorilor pe mainile de msurare n coordonate, studiul teoretic, privind influena
geometriei suprafeelor complexe asupra parametrilor msurrii n coordonate, studiul
experimental, privind diferite situaii de msurare cu contact i fr contact a dou modele
experimentale i studiul privind optimizarea masurrii suprafeelor complexe.
Scopul final al tezei de doctorat a fost dezvoltarea de proceduri i algoritmi care, prin
implementarea lor, s eficientizeze procesul metrologic prin reducerea timpului necesar
msurrii totodat asigurnd o precizie ridicat. Materializarea lui atest faptul c aceast tez de
doctorat este o lucrare interdisciplinar, aflat la frontiera dintre metrologie i informatic.
7.1.1. Concluziile stadiului actual al cercetrii privind mainile de
msurare n coordonate
Prima parte a lucrrii, face o introducere n cadrul sistemelor de msurare i anume mainile
de msurare n coordonate i braele de msurare, echipamente care la ora actual sunt din ce n
ce mai utilizate n laboratoarele de metrologie pentru control dimensional. De asemenea, n
cadrul acestui capitol sunt prezentate pe larg aspecte referitoare la principiile de scanare pe
mainile de msurare n coordonate folosind sisteme de digitizare cu contact i fr contact. De
asemenea, studiul critic realizat n domeniul scanrii cu laser scoate n eviden tipurile de
scanere ce au ca principiu de lucru triangulaia optic i totodat problemele i situaiile ce
trebuie evitate datorit posibilitii ridicate de apariie a erorilor de msurare.
7.1.2. Concluziile studiului teoretic privind influena geometriei
suprafeelor complexe asupra parametrilor msurrii n
coordonate
A doua parte tezei de doctorat este dedicat prezentrii metodelor i algoritmilor de obinere a
poziiilor ideale ale palpatorului la msurarea unei suprafee cu geometrie complex, alturi de
calcularea pasului de scanare optim n funcie de curbura suprafeei respective. Algoritmul
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

43

dezvoltat n cadrul poziionrii ideale a palpatorului, aduce un aport important n optimizarea
msurrilor prin contact, punct cu punct, a suprafeelor complexe deoarece segmenteaz
suprafaa de msurat i calculeaz normalele la entitile rezultate. Aplicaia dezvoltat poate
comunica apoi datele, referitoare la direcia i poziia normalelor, spre programul de msurare
care modific orientarea palpatorului n funcie de valorile acestora. Modalitatea de calcul a
curburii pentru o suprafa definit n mod numeric aduce o abordare original n care sunt
implicai o serie de algoritmi. Valoarea curburii aproximate este apoi folosit pentru calculul
pasului de scanare, prin care se obin valorile acestuia pentru ambele direcii de scanare i care
pot fi citite de ctre programul de msurare.
7.1.3. Concluziile studiului experimental privind scanarea cu contact
a celor dou modele propuse pentru studiu
Cele mai importante concluzii sunt:
La scanarea cu contact a modelului experimental 1 putem concluziona c ntreg
procesul e foarte lent, pentru numerizarea unei singure pale, fiind nevoie de
aproximativ 3 ore;
Este foarte important ca n funcie de curbura fiecrei zone n parte, la numerizarea
cu contact a unei suprafee fr existena modelului CAD, s se utilizeze o singur
orientare a palpatorului iar direcia de palpare s fie ct mai aproape de normala la
punctul care urmeaz a fi palpat;
Compensarea automat a razei bilei de rubin din vrful palpatorului nu este indicat
n lipsa modelului CAD dect dac pentru fiecare punct n parte, se poate calcula
normala. Totui, o excepie sunt suprafeele plane;
Prezena modelului CAD reduce erorile de msurare deoarece, cunoscndu-se
practic poziiile i normalele pentru toate punctele de pe suprafaa acestuia, nu apar
probleme cauzate de direcia de palpare sau compensarea automat a razei de
curbur pentru bila din vrful palpatorului.
7.1.4. Concluziile studiului experimental privind scanarea fr
contact a celor dou modele propuse pentru studiu
Se remarc urmtoarele concluzii:
Analiza scanrii pentru modelul experimental 1 evideniaz faptul c suprafaa
rezultat din scanarea n culoare natural depete valoarea dimensional a celei
rezultate din scanarea n stare preiat, n condiiile de utilizare a scanerului LC 50;
Factorii ce duc la obinerea acestui rezultat, sunt influena negativ a suprafeelor
nchise la culoare asupra scanrii cu laser i variaia mare pe o arie relativ mic a
nlimii suprafeei, lucru ce duce la erori datorit diferenelor create n interiorul
cmpului de vedere al scanerului;
n cazul suprafeelor de culoare nchis, la scanarea cu LC 50, preierea are o
influen pozitiv datorit faptului c reduce cu aproximativ o treime timpul de
scanare. De asemenea, la utilizarea scanerului LC 50 pentru numerizarea unei
Rezumatul tezei

44

suprafee de culoare nchis, se poate spune c preierea influeneaz n mod pozitiv
eficiena procesului ntruct abaterile pozitive sunt diminuate cu aproximativ 15%.;
Faptul c etalonul este de fapt modelul CAD, spre deosebire de scanarea modelului
experimental 1, ofer un grad maxim de credibilitate asupra eficienei comparaiei;
Cu ct piesa are mai multe zone ascunse, unghiuri ascuite, suprafee de culoare
neagr sau diferene mari de nlime pe o arie relativ mic, cu att procesul de
scanare va necesita mai mult timp pentru realizare.
7.1.5. Concluziile privind contribuiile la optimizarea msurrilor
suprafeelor complexe
Cele mai importante concluzii sunt:
Prin intermediul algoritmului dezvoltat i implementat n programul de msurare
automat, punct cu punct, a unei suprafee fr model CAD, punctele n funcie de
care se realizeaz msurarea, sunt distribuite omogen pe ntreaga suprafa;
Autorul reuete s lege dou medii de programare, Camio i Matlab, integrnd cu
succes n primul, un alt subprogram dezvoltat i salvat ca executabil n cel de al
doilea;
Programul dezvoltat n mediul Camio contribuie substanial, prin eliminarea masiv
a interveniei utilizatorului n procesul de msurare, la reducerea timpului de scanare
cu aproximativ 50%. Optimizarea acestui program a dus la generalizarea lui, putnd
fi utilizat n scanarea unei varieti mari de piese cu geometrie complex;
Felul n care sunt alese situaiile de msurare, la testarea influenei unei suprafee
colorate asupra preciziei de msurare, genereaz o serie de ncercri n care o
suprafa n mai multe culori, este scanat transversal i longitudinal raportat la
poziia acestora;
S-a constatat c suprafaa n alb genereaz rezultatele cele mai precise iar cea
colorat n negru aduce dificulti scanrii. Totodat, scanarea simultan a culorilor
nu genereaz precizii mai sczute fa de cazul scanrii independente a acestora,
dect n cazul culorii negre;
n urma analizrii a mai multor de situaii de msurare, generate din combinarea
distanelor de scanare cu orientrile scanerului laser a dus la identificare orientrilor
optime ale palpatorului n funcie de precizia de msurare.
7.2. CONTRIBUII ORIGINALE
Teza de doctorat Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe
mbin specificul scanrii utiliznd tehnicile de palpare cu i fr contact prin intermediul
mainii de msurare n coordonate, cu specificul utilizrii programelor speciale n domeniul
ingineriei pentru prelucrarea de informaii, utilizarea de ecuaii i programarea de algoritmi,
avnd drept scop mbuntirea procesului metrologic, adic dezvoltarea unor aplicaii care s
optimizeze scanarea cu contact i cu scanner laser din punct de vedere al reducerii timpului de
msurare n condiiile asigurrii unei precizii adecvate. Contribuia autorului const att n
utilizarea i combinarea celor mai noi echipamente i programe din domeniul proceselor
metrologice pe mainile de msurare n coordonate, ct i n introducerea unor soluii noi,
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

45

originale, viabile, concretizate n proceduri, algoritmi i tehnici ce duc la optimizarea msurrilor
pentru anumite situaii ntlnite n industrie i cercetare.
Capitolul 3 se intituleaz Influena geometriei suprafeelor complexe asupra parametrilor
msurrii n coordonate i prezint algoritmii prin care se determin ntr-un mod analitic iar
apoi ntr-unul numeric, normala rezultat la o suprafa i pasul de msurare n funcie de
curbura unei suprafee. Contribuiile originale ale autorului la acest capitol au constat n:
Dezvoltarea unui program pentru segmentarea unei suprafee i determinarea
numeric a normalei la segmentele rezultate;
Folosind programul pentru triangularea unui nor de puncte, alturi de alte aplicaii
precum intersectarea a dou suprafee n spaiu, identificarea zonei i calcularea
punctelor de intersecie, interpolarea unui cerc printr-o mulime de puncte i calculul
curburii medii, s-a dezvoltat un algoritm pentru determinarea pasului de scanare
pentru cele dou direcii de palpare, n funcie de curbura unei suprafee.
Capitolul 4 se intituleaz Cercetri experimentale pe mainile de msurare n coordonate la
msurarea cu contact i trateaz pe larg metodele de msurare a dou modele experimentale n
funcie de existena modelului CAD. Contribuiile originale ale autorului la acest capitol au
constat n:
Modalitatea de analiz a rezultatelor obinute n urma msurrii cu contact prin
compararea procedeelor la scanarea unei suprafee fr model CAD cu cel pentru
scanarea unei suprafee pentru care dispunem de acesta;
Realizarea unor msurtori preliminare prin care se verific influena compensrii
automate a razei bilei de rubin i de asemenea s se poate observa mai bine efectul
pe care l are msurarea pe o direcie necorespunztoare a suprafeei, aspecte n urma
crora s-au ales orientrile i direciile optime de palpare.
Capitolul 5 intitulat Cercetri experimentale pe mainile de msurare n coordonate la
msurarea fr contact, cu scanere laser prezint, n funcie de precizia i timpul necesar
procesului, metodele de msurare a celor dou modele experimentale din prisma mai multor
situaii de scanare. Contribuiile originale ale autorului la acest capitol au constat n:
Definirea unei strategii de msurare conturat prin identificarea a trei situaii de
scanare alese n funcie de performanele scanerelor laser utilizate i n funcie de
strile fizice (stare natural i stare preiat) n care s-au numerizat modelele
experimentale;
Gsirea unei metode de analizarea a datelor experimentale, astfel nct s reiese
timpii de msurare obinui i abaterile dimensionale rezultate pentru fiecare situaie
n parte;
Capitolul 6 se intituleaz Contribuii privind optimizarea msurrii suprafeelor complexe
i pe parcursul lui s-au studiat diferite metode de optimizare i testare ce au ca scop final
creterea eficienei procesului de msurare. Contribuiile originale ale autorului la acest capitol
au constat n:
Dezvoltarea unui program n mediul Camio pentru scanarea automat cu contact,
optimizat, a unei suprafee pentru care nu dispunem de modelul CAD, msurare
Rezumatul tezei

46

care se face n funcie de un numr de puncte dat la nceputul procesului de ctre
utilizator. n cadrul programului, autorul are urmtoarele contribuii originale:
- implementarea unui algoritm n programul Matlab, care distribuie punctele
omogen pe ntreaga suprafa i calculeaz poziiile acestora n funcie de
dimensiunile suprafeei i de numrul introdus iniial,
- optimizarea programului Matlab din punctul de vedere al generrii automate a
codului de msurare pe care l transmite apoi programului Camio, implementnd
i opiunea funcionrii ca o aplicaie independent;
Elaborarea unei aplicaii n programul Camio cu rol de a optimiza scanarea cu laser a
modelului experimental 1, activitate n care autorul are urmtoarele contribuii
originale:
- generalizarea aplicaiei prin implementarea posibilitii de numerizare folosind
multiple distane i nlimi de scanare;
Dezvoltarea unui studiu i a unui experiment privind testarea influenei aspectelor
legate de culoarea unei suprafee asupra preciziei scanrii n scopul definirii unei
proceduri generale ce poate fi utilizat pentru testarea capabilitailor oricrui scanner
laser montat pe mainile de msurare n coordonate. n cadrul acestui studiu i
experiment autorul are urmtoarele contribuii originale:
- definirea strategiilor de msurare, aspect concretizat prin dou modaliti de
baleiere a msurandului, una longitudinal iar cealalt transversal adic
perpendicular pe lungimea benzii,
- modalitatea de analiz a rezultatelor care a scos n eviden felul n care culorile
influeneaz precizia de msurare;
Dezvoltarea unui experiment privind testarea performanelor scanerului laser din
punct de vedere al identificarii poziiilor optime n funcie de precizia de msurare.
Pentru aceast activitate, contribuia original a autorului este:
- stabilirea configuraiei de msurare la care sunt utilizate dou sfere ceramice de
calibrare pentru scanerul laser care au dus la generarea, prin combinarea
distanelor de scanare cu orientrile scanerului laser, unui numr de determinri,
- gsirea unei metode adecvate de analiz a datelor experimentale aa nct s se
concluzioneze rezultate asupra poziiilor optime ale scanerului laser raportat la
fiecare ax a sistemului de coordonate.
Contribuiile personale n privina realizrii de aplicaii software s-au materializat prin
dezvoltarea a 7 programe realizate n mediile Matlab i Camio, fiind utilizate la cercetare ca
instrumente virtuale disponibile pentru realizarea inspeciei dimensionale n laborator i n
producia industrial. Acestea sunt:
Subprogramul n mediul Matlab pentru calculul normalei pentru o suprafa
complex definit numeric;
Subprogramul n mediul Matlab pentru determinarea pasului de msurare n funcie
de curbura suprafeei;
Programul n mediul Camio pentru scanarea prin contact, punct cu punct, optimizat,
a unei suprafee fr model CAD;
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

47

Subprogramul executabil, pentru calcularea poziiei punctelor de msurare, realizat
n mediul Matlab;
Programul pentru scanarea automat cu laser a modelului experimental 1;
Programul dezvoltat n mediul Camio pentru scanarea piesei n cazul testrii
influenei culorii unei suprafee asupra preciziei de msurare;
Programul dezvoltat n mediul Camio pentru testarea performanelor laserului din
prisma identificrii poziiilor optime n funcie de precizia de msurare.
7.3. DISEMINAREA REZULTATELOR
Cercetrile tiinifice efectuate asupra temei i domeniilor adiacente ei, care s-au ntins pe o
perioad de trei ani, s-au materializat prin rezultate valorificate printr-un numr de 6 publicaii
n reviste de specialitate de diverse categorii i printr-o monografie, care se structureaz n felul
urmtor:
3 lucrri n ISI proceedings, (vezi bibliografia [C1], [C3], [F1])
1 lucrare n conferine internaionale cotate BDI, (vezi bibliografia [B6])
1 lucrare n conferine internaionale cu comitet de program, (vezi bibliografia [C2])
1 n revist de specialitate fr cotaie ISI, (vezi bibliografia [F2])
1 monografie publicat (vezi bibliografia [B1]).
Dintre acestea, autorul este: la 3 - prim autor (vezi bibliografia [C1], [C2], [C3]) i la 3 -
coautor (vezi bibliografia [B6], [F1], [F2] ).
Monografia elaborat i publicat n domeniu de baz al tezei de doctorat este:
Braun Barbu, Ciprian Olteanu, Ctlin Cobli, (2009), Maini de msurare n coordonate,
Vol I, Editura Universitii Transilvania Braov, Romnia, ISBN 978-973-598-647-6
7.4. DIRECII VIITOARE DE CERCETARE
Rezultatele teoretice i experimentale ale cercetrilor dezvoltate n prezenta tez de doctorat
deschid noi orizonturi de cercetare n domeniul controlului dimensional pe maini de msurare n
coordonate. Dintre numeroasele cercetri ce vor fi abordate n viitor, se pot meniona:
Comasarea programului de segmentare i determinare a normalei cu programul de
calcul a curburii i a pasului de scanare iar alturi de programul de scanare automat
cu contact a unei suprafee s funcioneze ca o aplicaie independent ce poate fi
integrat n orice program de msurare ce folosete codul standard DMIS;
Dezvoltarea programului pentru calculul pasului de scanare pentru a genera codul de
msurare i astfel s poat fi integrat n orice program utilizat cu mainile de
msurare n coordonate;
Dezvoltarea unui program independent, care s poat fi integrat n programele de
msurare i care s calculeze automat, pe baza pasului i a vitezei de scanare, timpul
necesar msurrii unei suprafee;
Implementarea ntr-un program a msurrii combinate n care, n funcie de
geometria unei piese i de toleranele dimensionale ale suprafeei, algoritmul s
determine automat tipul de msurare ce trebuie folosit, cu contact sau fr contact i
apoi s genereze coordonatele optime pentru orientarea capului de msurare
Rezumatul tezei

48

BIBLIOGRAFIE
[A]
[A6] Advancedmcode.org, Surface reconstruction from scattered points cloud,
http://www.advancedmcode.org/surface-recostruction-from-scattered-points-cloud-
mycrust-robust.html, accesat n iulie 2010.
[B]
[B1] Braun Barbu, Ciprian Olteanu, Ctlin Cobli, (2009), Maini de msurare n
coordonate, Vol I, Editura Universitii Transilvania Braov, Romnia.
[B8] Brown & Sharpe, Introduction to coordinate metrology, http://www.brownandsharpe.
com/applications/intro-to-coordinatemetrology/modern-cmm-design-concepts, accesat
n iulie 2010.
[C]
[C1] Coblis Ionel Ctlin, Olteanu Ciprian, Faluvegi Erzsebet, (2011), Analysis of a turbine
wheel inspection process, Romanian Review Precision Mechanics, Optics &
Mechatronics, volumul 39, paginile 181 -184.
[C2] Cobli C. I. and Olteanu C., (2010), Turbine scanning. Transilvania University Press of
Braov, 3
rd
International Conference Advanced Composite Materials Engineering and
International Conference Research & Innovation in Engineering, COMAT, volumul 3,
paginile 41- 44.
[C3] Cobli Ctlin & Olteanu Ciprian, (2009), Laser scanning for lens edging machines,
Annals of DAAAM for 2009 and Proceedings of the 20 th International Symposium
Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Theory, Practice and Education,
1275 1276.
[C4] Cobli Ctlin, (2008), Msurri cu laser, Proiect de diplom, Braov.
[C5] Cobli Ctlin, (2011), Msurarea suprafeelor complexe, Lucrare de disertaie, Braov.
[C9] Creath K.and Wyant J . C., (1992), Moir and Fringe Projection Techniques, Optical
Shop Testing, Second Edition, J ohn Wiley & Sons.
[E]
[E4] Elena Murgulescu, Sofia Flexi, O. Kreindler, O Sacter, M. Trnoveanu, (1962),
Geometrie analitic i diferenial, Editura didactic i pedagogic Bucureti.
[F]
[F1] Faluvegi Erzsebet , Mate Csaba Zoltan, Cobli Ionel Ctlin, Cristea Luciana, (2011),
Measuring and Analyzing the Bevel Gears with Octoid I Teething, Proceedings of 2011
International Conference on Mechanical Engineering, Robotics and Aerospace,
Bucharest, Romania, (n curs de publicare).
[F2] Faluvegi Erzsebet , Cristea Luciana, Cobli Ctlin, (2011), Surface Description and
Measure of Spur Gear Flanks, Revista Mecatronica, volumul 1, paginile 68 71.
Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

49

[F3] Franco Pavese, Alistair B Forbes, (2009), Data Modeling for Metrology and Testing in
Measurement Science, Birkhauser, Boston.
[G]
[G3] Gestel N. V., Cuypers S., Bleys P., Kruth J -P, (2009), A performance evaluation test for
laser line scanners on CMMs, Optics and Lasers in Engineering, volumul 47, paginile
336 342.
[H]
[H1] Haibin Zhao, 2010, Multisensor Integration and Discrete Geometry Processing for
Coordinate Metrology, Tez de doctorat, Cachan, France.
[I]
[I1] Igor Bei, Nick Van Gestel, J ean-Pierre Kruth, Philip Bleys and Janko Hodoli, (2011),
Accuracy improvement of laser line scanning for feature measurements on CMM,
Optics and Lasers in Engineering, volumul 49, numrul 11, paginile 1274-1280.
[M]
[M7] Marin Ghinea, Virgil Fireeanu, (2004), Matlab, calcul numeric, grafic, aplicaii,
Editura Teora, Bucureti.
[M10] Matlab Central, 3D Rotation about Shifted Axis, http://www.mathworks.com/
matlabcentral/fileexchange/30864-3d-rotation-about-shifted-axis, accesat n aprilie
2011.
[N]
[N4] Nikon Metrology, Camio multiprobing CMM software, http://www.nikonmetrology.
com/tlcharger/brochures/, accesat n iunie 2011.
[P]
[P1] PONSAR M., CHICOT J . et al, (2008), Three-dimensional measurement with laser , The
Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, volumul 18, numrul
33, paginile 91-96.
[P2] PRIETO F. (2000), Metrologie assistee par ordinateur: apport des capteurs 3D sans
contact, Computer assisted metrology: Contribution of the laser range sensors, Tez de
doctorat, Montreal.
[P4] PC- Dmis Brochure, www.e-metrology.com, accesat n iunie 2009.
[P5] Performance polymers, Ureol 6414, http://www.lindberg-lund.com/files/Tekniske
%20datablad/VAN-UR6414-TD.pdf, accesat n aprilie 2011.
[R]
[R4] Ristic M, Ainsworth I and Brujic D, (2001), Contact probe radius compensation using
computer aided design models, Proc Instn Mech Engrs, J ournal of Engineering
Manufacture, volumul 215, partea B, paginile 819 834
[R10] Renishaw, SP 25M Product Brochure, http://www.renishaw.com/en/sp25m--6688,
accesat n ianuarie 2011.
Rezumatul tezei

50Rezumat
Prezenta tez de doctorat are ca scop dezvoltarea de proceduri i algoritmi care, prin
implementarea lor, s optimizeze realizarea procesului metrologic prin reducerea timpului
necesar msurrii, asigurnd totodat obinerea unei precizii ridicate. Pe parcursul lucrrii, n
urma analizei critice a stadiului actual, s-au realizat determinri practice pe dou modele
experimentale, folosind diferite metode, principii i procedee pentru achiziia formelor acestora.
Pe baza concluziilor rezultate, s-au dezvoltat diferite aplicaii prin intermediul crora se
optimizeaz procesul de msurare a suprafeelor complexe. Cercetrile teoretice au dus la
obinerea unor instrumente virtuale de calcul i analiz cu ajutorul crora se determin valorile
optime ale celor mai importani parametrii folosii prin intermediul programelor de msurare la
numerizarea geometriei unei suprafee. Datorit problemelor care apar pe parcursul scanrii cu
laser, a unei suprafee oarecare, s-au definit dou proceduri de testare prin intermediul crora se
pot analiza performanele oricrui scanner laser, stabilindu-se poziiile, situaiile i condiiile
optime de digitizare. Rezultatele au fost diseminate n diferite publicaii i reviste de specialitate,
acestea formnd o baz solid pentru stabilirea unor ambiioase direcii viitoare de cercetare.


Summary
This doctoral thesis aims to develop procedures and algorithms that, through implementation,
to optimize the inspection process by reducing the time needed for measurement, meanwhile
ensuring high accuracy. This thesis presents some practical research that was made, after a
critical analysis for the state of the art, on two experimental models using different methods,
principles and procedures for acquiring the shape of their geometry. Based on the conclusions
from the measurements, different applications have been developed in order to optimize the
measuring process of complex surfaces. Theoretical research has produced some virtual
computing and analysis tools which can determine the optimal values for most important
parameters used by the measuring programs when digitizing surface geometry. Due to problems
arising during the laser scan of complex surfaces, there have been developed two testing
procedures through which the performance of any laser scanner can be analyzed, establishing
optimal positions, situations and conditions for the measurement process. Results were
disseminated in various publications and so, forming a solid basis for setting ambitious future
research directions.

Ionel Ctlin Cobli Contribuii privind msurarea numeric 3D a suprafeelor complexe

51

CURRICULUM VITAE


Nume: COBLI;
Prenume: Ionel Ctlin;
Data naterii: 16.Mai.1984, Aiud, judeul Alba, Romnia;
Adres: Str. Axente Sever, Bl.21, Sc. B, Ap 10, RO-515200, Aiud, judeul Alba,
Romnia;
Telefon: +40-767-350175;
E-mail: ionel.cobli@unitbv.ro
Naionalitate: Romn;
Stare civil: Necstorit;
Carnet de ofer: Categoria B.
STUDII :
2008-2011 Doctorat: Universitatea Transilvania din Braov, Facultatea de
Inginerie Mecanic, Secia Mecanic Fin i Mecatronic, Departamentul
Sisteme Mecatronice Avansate;
2008-2010 Master: Universitatea Transilvania din Braov, Facultatea de Inginerie
Mecanic, Secia Inginerie Mecatronic;
2003-2008 Studii universitare: Universitatea Transilvania din Braov, Facultatea
de Inginerie Mecanic, Secia Mecanic Fin;
1999-2003 Liceu: Colegiul Naional Titu Maiorescu din Aiud , Secia
Matematic- Informatic.
CALIFICRI:
mai 2003 Atestat profesional de limba englez;
mai 2003 Atestat profesional pentru operare pe calculator.
ABILITI SOFTWARE:
- MS-DOS, WINDOWS, BORLAND PASCAL;
- AutoCAD, MathCAD, MATLAB, CATIA, PC-DMIS, CAMIO, FOCUS INSPECTION;
- MS OFFICE, ADOBE PHOTOSHOP.
- Engleza : vorbit / scris nivel avansat;
LIMBI STRINE :
- Franceza : vorbit / scris nivel mediu.
- Articole publicate: 6 (dintre care 3 ca prim autor).
ACTIVITATE TIINIFIC:
- Cri publicate: coautor la o monografie.

Rezumatul tezei

52

CURRICULUM VITAE


First Name: Ionel Ctlin;
Second Name: COBLI;
Date of Birth: May 16, 1984, Aiud, Alba county, Romania;
Adress: Axente Sever Street, No. 21B, Ap. 10, RO-515200, Aiud, Alba county,
Romania;
Phone Number: +40-767-350175;
E-mail: ionel.cobli@unitbv.ro
Nationality: Romanian;
Social Status: Not married;
Drivers License: B category.
STUDIES:
2008-2011 PhD: Transilvania University from Braov, Mechanical Engineering
Faculty, Precision Mechanics and Mechatronics Field, Advanced
Mechatronics Systems Research Department;
2008-2010 Masters Degree: Transilvania University from Braov, Mechanical
Engineering Faculty, Mechatronical Engineering Field;
2003-2008 Undergraduate: Transylvania University from Braov, Mechanical
Engineering Faculty, Precision Mechanics Department;
1999-2003 High School: Titu Maiorescu National College from Aiud,
Mathematics- Informatics Department.
QUALIFICATIONS:
May 2003 Professional Diploma for English Language;
May 2003 Professional Diploma for Computer Operator.
SOFTWARE KNOWLEDGES:
- MS-DOS, WINDOWS, BORLAND PASCAL;
- AutoCAD, MathCAD, MATLAB, CATIA, PC-DMIS, CAMIO, FOCUS INSPECTION;
- MS OFFICE, ADOBE PHOTOSHOP.
- English: spoken / written advanced level;
LANGUAGES:
- French: spoken / written fair level;
- Published papers: 6 (of which 3 as first author).
SCIENTIFIC ACTIVITY:
- Published books: co-author of a monograph