Sunteți pe pagina 1din 4

Teoria curriculumului

Termenul provine din limba latina( singular curriculum, plural: curricula) unde semnifica alergare
, cursa.Acelasi termen era vehiculat si in sens figurat , de exemplu : curriculum- solis , vitae ,
desemna curs al soarelui , al lunii , al vietii.Trecerea din campul semantic originar , in campul
semantic al faptului educational este corelata , de cercetatorul american David Hamilton , 1989, cu
nevoia de control al statului si al bisericii protestante asupa fenomenului educational, nevoie
exprimata in torentul miscarilor ideologice si sociale din Europa celei de a doua jumatati a secolului
XVI.Hamilton mentioneaza ca functia initiala a curriculumului a fost motivata atat extern cat si
intern, printr-o combinatie de autoritate administrativa si pedagogica.
Desi nu exista inca , in literatura pedagogica actuala, un consens asupra unei definitii unice a
conceptului de curriculum , s-a conturat totusi cu claritate , cadrul sau referential.Diferiti autori
definesc conceptul in accord cu o anumita teorie despre curriculum si intr-o anumita traditie a
cunoasterii.
Cateva din cele mai vehiculate definitii sunt:
Curriculum este viata si programul scolii.. un demers de ghidare a vietii( Rugg , 1947)
Curriculum este un plan al invatarii !( Taba, 1975)
Experientele de invatare , planificate si ghidate ,precum si rezultatele asteptate in urma
procesului de invatare, printr-o sistematica reconstructie a cunostintelor si expereintei de invatare,
facuta sub auspiciile scolii, in vederea dezvoltarii permanente a competentelor personale si sociale
ale educatilor.
Beauchamp , 1986, 1981, defineste conceptul de curriculum in 3 sensuri :
document ce descrie continutul procesului educational , scopurile sale si situatiile de
invatare
Sistem curricular( curriculum system) care analizeaza contextul actiunii educationale si
deciziile care se iau aici
Arie (curiculara) de activitate didactica.

Un curriculum consta in :
a) Ceea ce educatorii si elevi intreprind impreuna;
b) Ceea ce elevii, educatorii si altii considera( cu o mare majoritate) ca este important pentru
a fi predat si invatat , si ca atare , ceea ce reprezinta o baza de referinta pentru aprecierea
succesului elevului si a scolii
c) Modalitatea in care aceste doua aspecte interactioneaza intre ele , si modalitatea in care
acestea, ca intreg , interactioneaza cu celelalte elemente din contextul educational
imediat, desfasurat intr-un anumit timp si spatiu .
(D.Walker, 1990)Sunt mai multe tipuri de curriculum:
Curriculum general- sau core curriculum ofera o baza de cunostinte, abilitati si
comportamente obligatorii pentru toti cursantii, pe parcursul primelor stadii ale
scolaritatii.Durata educatiei generale vriaza in functie de sistemul national de
invatamant.
Curriculum specializat pe categorii de cunostine si aptitudini( literatura , muzica ,
stiinte exacte) se focalizeaza pe imbunatatire si aprofundarea competentelor , pe
exersarea abilitatilor inalte , pe formarea comportamentelor specifice determinarii
performantelor in domenii particulare de studiu.
Curriculum recomandat- de un comitet de experti sau de autoritati guvernamentale
ca fiind cel mai bun la un moment dat.In viziunea autorului, curriculum recomandat
este util profesorilor ca un ghid general.
Curriculum scris- care are un caracter oficial si este specific unei institutii
educationale concrete.
Curriculum predat- reprezinta experienta de invatare oferita direct de educatori
elevilor in activitatea curenta
Curriculum de suport( curriculum ca resurse)- care desemneaza materialele
curriculare aditionale, precum culegeri de texte si exercitii, timpul alocat experientei
de invatare , cadre didactice , cursuri de pefectionare si de specializare.
Curriculum testat- este expereinta de invatare transpozionata in teste , probe de
examinare si alte instrumente de apreciere a progresului scolar.
Curriculum invatat-semnifica ceea ce elevul achizioneaza de fapt, ca o rezultanta a
actiunii cumulate a celorlalte tipuri de curriculum si eventual manifestat prin termeni
psihocomportamentali de catre elev

Procesul de reforma a curriculumului este continuu.
Concceptul de curriculum este supus , in continuare , procesului de extindere ,
precizare , nuantare a ariei sale semantice , ca forma de reflectare a evolutiilor din
campul cercetarii si al practicii curricum-ului.Interdisciplinaritatea-apare ca necesitate a depasirii granitelor artificiale intre diferite
domenii. Argumentul care pledeaza pentru interdisciplinaritate consta in aceea ca ofera o
imagine integrata a lucrurilor care sunt, de regula, analizate separat.
Prin interdisiciplinaritate se creeaza:
Acoperirea rupturilor dintre discipline, eliminarea izolarii i lipsei corelaiilor intre
continuturile diverselor discipline.
Construirea, prin educatie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile si responsive,
capabile sa sprijine deciziile cele mai potrivite.
Rezolvarea de probleme, care poate fi considerata cea mai importanta forta motrice a
integrarii, datorita relevantei sale practice. Problemele cu care ne confruntam in viata
profesionala, sociala sau personala impun judecati si decizii care nu sunt, de regula,
limitate in jaloanele disciplinare. Aceste probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea
lor impune corelatii rapide si semnificative.
ISTORIC
Termenul interdisciplinaritate se regaseste pentru prima data in Dictionarul de
neologisme de F. Marcu si C .Manea, ed. a III a Bucuresti, si in Le petite Larousse en
couleurs . ed. 1995, definit ca fiind stabilirea unor relatii intre mai multe stiinte sau
discipline.
La noi in tara, initierea pluridisciplinara si interdisciplinara este abordata in literatura
prin Dimitrie Cantemir si Bogdan Petriceicu Hasdeu, care, in lucrarile lor, au privit
problemele din toate perspectivele disciplinare necesare.
Disciplinele nu ne dau imaginea completa a lucrurilor, daca le privim izolat. Articulandu-
se intre ele, integrandu-se, ele isi indeplinesc rolul in mod eficace

Interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii disciplinareprin ignorarea
limitelor stricte ale disciplinelor, se cauta teme comune pentru diferite obiecte de studiu cu un
ordin de invatare mai inalt, termen regasit in limba engleza higher order learning objectives.
Capacitatile metacognitive, cum ar fi luarea deciziilor, rezolvarea de probleme, invatarea
eficienta, sunt unele din aceste obiective.Prin interdisciplinaritate se realizeaza actiunea
deschisa dintre competente sau continuturi interdependente din doua sau mai multe discipline,
ce implica interpenetrarea disciplinelor.
La nivelul proiectarii curriculare vorbim de competente transversale sau competente
cheie.
Prin interdisciplinaritate se dezvolta competente integrate / transversale / cheie /
crosscurriculare.
La nivel interdisciplinar apar transferuri orizontale ale cunostintelor dintr-o disciplina
in alta la nivel
metodologic si conceptual.
Avantajele invatarii la nivel interdisciplinar:
Incurajarea colaborarii directe si a schimbului intre specialisti care provin din
discipline diferite, contribuind la constituirea unui caracter deschis al cercetarii, al
practicilor sociale si al curriculumului scolar
Centrarea procesului de instruire pe invatare, pe elev, dezvoltarea pedagogiilor active ,
participative
de lucru la clasa, lucrul pe centre de interes, invatarea tematica sau conceptuala, invatarea pe
baza de proiecte sau de probleme, invatarea prin cooperare.
Crearea unor structuri mentale si actional - comportamentale flexibile si integrate, cu
potential de transfer si adaptare.
Invatare durabila si cu sens, prin interactiuni permanente intre discipline, prin
relevanta explicita a
competentelor formate in raport cu nevoile personale, sociale si profesionale.
Decentrarea teoriei si practicii pedagogice de pe ideea de disciplina si a
decompartimentarii achizitiilor
invatarii in favoarea interactiunilor si corelatiilor.
Transdisciplinaritatea -este privita ca o forma superioara a interdisciplinaritatii si
presupune concepte, metodologie si limbaj care tind sa devina universale (teoria sistemelor,
teoria informatiei, cibernetica, modelizarea, robotizarea etc.)
Abordarea de tip transdisciplinar tinde catre o fuziune a cunostintelor specifice diferitelor
discipline, la descoperirea unor noi campuri de investigatie, la conceperea unor noi programe
de cercetare. Abordarea transdisciplinara este centrata pe viata reala cu probleme
importante, asa cum afecteaza viata oamenilor in context cotidian.
Considerandu-se ca deschide calea catre atingerea unui nivel al cunoasterii superior,
transdisciplinaritatea a fost ridicata la rangul de noua viziune asupra lumii, fiind capabila sa
conduca la intelegerea, solutionarea multiplelor probleme complexe si provocari ale lumii
actuale

S-ar putea să vă placă și