Sunteți pe pagina 1din 7

1 Dezvoltare n serie de puteri - serie Taylor

Dezvoltare n serie de puteri n jurul punctului a ( n serie Taylor )


f(x) =
1

n=0
a
n
(x a)
n
=
1

n=0
f
(n)
(a)
n!
(x a)
n
, pentru orice x (a "; a + ") sau echivalent [x a[ < "
Folosim dezvolt arile n serie de puteri ale unor functii "elementare", pentru a obtine o serie de puteri a c arei
sum a este functia f
1
1 x
=
1

n=0
x
n
numai pentru [x[ < 1
e
x
=
1

n=0
x
n
n!
pentru orice x R
sinx =
1

n=0
(1)
n
x
2n+1
(2n + 1)!
pentru orice x R
cos x =
1

n=0
(1)
n
x
2n
(2n)!
pentru orice x R
(1 + x)

=
1

n=0
C
n

x
n
numai pentru [x[ < 1
unde C
n

not
=
( 1)( 2):::( n + 1)
n!
pentru n _ 1, si C
0

def
= 1
n plus alte cteva functii, deduse direct din cele de mai nainte
1
1 + x
=
1

n=0
(x)
n
=
1

n=0
(1)
n
x
n
numai pentru [x[ < 1
ln(1 + x) =
_
_
1

n=0
(1)
n
x
n
_
dx =
1

n=0
(1)
n
x
n+1
n + 1
numai pentru [x[ < 1
1
1 + x
2
=
1

n=0
(x
2
)
n
=
1

n=0
(1)
n
x
2n
numai pentru [x[ < 1
arctg x =
_
1
1 + x
2
dx =
_
_
1

n=0
(x
2
)
n
_
dx =
1

n=0
(1)
n
x
2n+1
2n + 1
numai pentru [x[ < 1
1
_
1 x
2
=
1

n=0
(1)
n
C
n
1=2
x
2n
numai pentru [x[ < 1
arcsinx =
1

n=0
C
n
1=2
x
2n+1
2n + 1
numai pentru [x[ < 1
C
n
1=2
=
1
n!
(
1
2
)(
1
2
1)(
1
2
2):::(
1
2
n + 1) =
=
(1)
n
1 3 5 ::: (2n 1)
n!2
n
=
(1)
n
(2n)!
2
2n
(n!)
2
Cteva "principii".
i) suma a dou a serii de puteri, este tot o serie de puteri cu raza de convergent a cea mai mic a dintre cele dou a
raze
1

n=0
a
n
(x a)
n
+
1

n=0
b
n
(x a)
n
=
1

n=0
(a
n
+ b
n
)(x a)
n
1
- n particular, un polinom adunat la o serie de puteri, este o serie de puteri cu aceeasi raz a de convergent a
p

k=0
a
k
(x a)
k
+
1

n=0
b
n
(x a)
n
=
p

k=0
(a
k
+ b
k
)(x a)
k
+
1

n=p+1
b
n
(x a)
n
3 2(x a) +
1

n=0
b
n
(x a)
n
= (3 + b
0
) + (2 + b
1
)(x a) +
1

n=2
b
n
(x a)
n
ii) produsul dintre un polinom si o serie de puteri este o serie de puteri cu aceeasi raz a de convergent a
_
p

k=0
a
k
(x a)
k
_

_
1

n=0
b
n
(x a)
n
_
=
1

n=0
c
n
(x a)
n
- n particular

_
1

n=0
b
n
(x a)
n
_
=
1

n=0
b
n
(x a)
n
(x a)
_
1

n=0
b
n
(x a)
n
_
=
1

n=0
b
n
(x a)
n+1
(x a)
k

_
1

n=0
b
n
(x a)
n
_
=
1

n=0
b
n
(x a)
n+k
iii) Putem deriva "termen cu termen" o serie de puteri, se obtine o serie de puteri cu aceeasi raz a de convergent a
_
1

n=0
a
n
(x a)
n
_
0
=
d
dx
_
1

n=0
a
n
(x a)
n
_
=
1

n=0
a
n
n(x a)
n1
=
1

n=1
a
n
n(x a)
n1
iv) Putem "integra" (de fapt deriv am o alt a serie) "termen cu termen" o serie de puteri, se obtine o serie de
puteri cu aceeasi raz a de convergent a
_
1

n=0
a
n
(x a)
n+1
n + 1
+ C
_
0
=
d
dx
_
1

n=0
a
n
(x a)
n+1
n + 1
+ C
_
=
1

n=0
a
n
(x a)
n
- cu alte cuvinte
_
_
1

n=0
a
n
(x a)
n
_
dx =
1

n=0
a
n
(x a)
n+1
n + 1
+ C
Orice polinom (de grad q ), este o serie pe puteri, cu toti coecientii "a
n
= 0" pentru n > q .
Este singurul caz n care se calculeaz a efectiv derivatele pentru a determina dezvoltarea n serie de puteri n
jurul punctului a .
P(x) =
q

k=0
b
n
x
k
= b
0
+ b
1
x + ::: + b
q
x
q
P(x) = P(a) +
P
0
(a)
1!
(x a) +
P
00
(a)
2!
(x a)
2
+ ::: +
P
(q)
(a)
q!
(x a)
q
Exemple.
S a se determine dezvoltarea n serie de puteri n jurul lui 1 pentru functia
P(x) = x
3
2x + 5
Solutie.
Calcul am derivatele n punctul 1 . n plus (x (1)) = (x + 1)
P
0
(x) = 3x
2
2 , P
00
(x) = 6x , P
000
(x) = 6
P(1) = (1)
3
2(1) + 5 = 6 , P
0
(1) = 3(1)
2
2 = 1 , P
00
(1) = 6 , P
000
(x) = 6
2
P(x) = P(1) +
P
0
(1)
1!
(x + 1) +
P
00
(1)
2!
(x + 1)
2
+
P
000
(1)
3!
(x + 1)
3
P(x) = 6 +
1
1!
(x + 1) +
6
2!
(x + 1)
2
+
6
3!
(x + 1)
3
P(x) = 6 + (x + 1) 3(x + 1)
2
+ (x + 1)
3

S a se determine dezvoltarea n serie de puteri n jurul lui 0 pentru functia


P(x) = x
5
+ (x + 2)
3
(2x + 1)
2
Solutie.
Tot ce avem de f acut este s a efectu am calculele
P(x) = x
5
+ (x + 2)
3
(2x + 1)
2
=
= x
5
+ x
3
+ 3 2x
2
+ 3 2
2
x + 2
3
(4x
2
+ 4x + 1) =
= x
5
+ x
3
+ 2x
2
+ 8x + 7

O functie rational a
f(x) =
P(x)
Q(x)
se poate dezvolta n serie de puteri, n jurul punctului 0 , dac a numitorul Q(0) ,= 0
Pasul I Se efectueaz a "mp artirea" , n sensul de o obtinem o alt a "fractie" (functie rational a) cu gradP <
gradQ
Pasul II Se descompune fractia n "fractii simple" (exact ca pentru calculul de primitive / antiderivat a)
Pasul III Fiecare din aceste fractii simple se dezvolt a n serie de puteri, apoi se adun a seriile de puteri obtinute.
Exemple.
Fractiile "simple" cu numitor de grad 1
1
ax + b
se pot dezvolta n serie de puteri n jurul oric arui punct x
0
,=
b
a
se aduce fractia la forma de sum a a unei serii geometrice cu ratia (x x
0
)
1
ax + b
=
1
a(x x
0
+ x
0
) + b
=
1
a(x x
0
) + ax
0
+ b
=
1
ax
0
+ b
1
_
a
xx0
ax0+b
_
+ 1
=
=
1
ax
0
+ b
1

n=0
(1)
n
_
a
x x
0
ax
0
+ b
_
n
numai pentru

a
x x
0
ax
0
+ b

< 1
=
1

n=0
(1)
n
a
n
(ax
0
+ b)
n+1
(x x
0
)
n
numai pentru

a
x x
0
ax
0
+ b

< 1
sau putem face "schimbarea de variabil a" x x
0
= y , atunci x = y + x
0
si c aut am dezvoltarea n serie de
puteri ale lui y
1
ax + b
=
1
a(y + x
0
) + b
=
1
ay + ax
0
+ b
=
1
ax
0
+ b
1
_
a
y
ax0+b
_
+ 1
=
=
1
ax
0
+ b
1

n=0
(1)
n
_
a
y
ax
0
+ b
_
n
numai pentru

a
y
ax
0
+ b

< 1
=
1

n=0
(1)
n
a
n
(ax
0
+ b)
n+1
(y)
n
=
1

n=0
(1)
n
a
n
(ax
0
+ b)
n+1
(x x
0
)
n
numai pentru

a
x x
0
ax
0
+ b

< 1
Exemplu.
3
S a se determine dezvoltarea n serie de puteri n jurul lui 2 pentru functia
f(x) =
1
3x + 2
Solutie.
ncerc am s a aducem functia la forma sumei unei progresii geometrice cu (x 2) n "compozitia" ratiei
f(x) =
1
3x + 2
=
1
3(x 2 + 2) + 2
=
1
3(x 2) + 8
=
1
8
1
3
8
(x 2) + 1
=
=
1
8
1

n=0
(1)
n
_
3
x 2
8
_
n
=
1

n=0
(1)
n
3
8
n+1
(x 2)
n
numai pentru

3
8
(x 2)

< 1

3
8
(x 2)

< 1 = [x 2[ <
8
3
Deci n nal
f(x) =
1
3x + 2
=
1

n=0
(1)
n
3
8
n+1
(x 2)
n
numai pentru [x 2[ <
8
3
raza de convergent a a seriei de puteri (seriei Taylor) este
8
3
.
Observatie. Aceast a "tehnic a" nu functioneaz a si pentru fractii "simple" cu numitor de grad 2 , adic a de tipul
1
ax
2
+ bx + c
cu = b
2
4ac < 0
Asemenea functii se pot dezvolta n serie de puteri doar ntr-un anumit punct
b
2a
1
ax
2
+ bx + c
=
1
a
1
x
2
+ 2
b
2a
x +
b
2
4a
2

b
2
4a
2
+
c
a
=
1
a
1
_
x +
b
2a
_
2


4a
2
=
=
1
a
4a
2

1
_
x+
b
2a
p

2a
_
2
+ 1
=
4a

n=0
(1)
n
_
x +
b
2a
p

2a
_
2n
=
4a

n=0
(1)
n
1
_
p

2a
_
2n
_
x +
b
2a
_
2n
=
=
1

n=0
(1)
n
a
1
_

4a
2
_
n+1
_
x +
b
2a
_
2n
numai pentru

x +
b
2a

< 1
Exemple.
1. S a se determine dezvoltarea n serie de puteri n jurul lui 0 pentru functia
f(x) =
1
3x
2
+ 2
Solutie.
f(x) =
1
3x
2
+ 2
=
1
2
1
3
2
x
2
+ 1
=
1
2
1

n=0
(1)
n
_
3
2
x
2
_
n
=
1

n=0
(1)
n
3
n
2
n+1
x
2n
numai pentru [x[ < 1

2. S a se determine dezvoltarea n serie de puteri n jurul lui


1
2
pentru functia
f(x) =
1
x
2
+ x + 2
Solutie.
f(x) =
1
x
2
+ x + 2
=
1
x
2
+ 2
1
2
x +
1
4

1
4
+ 2
=
1
_
x +
1
2
_
2
+
7
4
=
4
7
1
_
x+
1
2
p
7
2
_
2
+ 1
=
4
=
4
7
1

n=0
(1)
n
_
x +
1
2
p
7
2
_
2n
=
4
7
1

n=0
(1)
n
2
2n
7
n
_
x +
1
2
_
2n
=
1

n=0
(1)
n
2
2n+2
7
n+1
_
x +
1
2
_
2n
si numai pentru

x +
1
2

< 1

3. S a se determine dezvoltarea n serie de puteri n jurul lui 1 pentru functia


f(x) =
1
x
2
5x + 6
Solutie.
Dezvoltarea n serie de puteri n jurul lui 1 se face cu puteri (x (1)) = (x + 1)
x
2
5x + 6 = 0 , x
1;2
=
5
_
25 24
2
=
5 1
2
, x
1
= 3 , x
2
= 2
1
x
2
5x + 6
=
1
(x 2)(x 3)
=
1
(x 3)

1
(x 2)
1
(x 3)
=
1
x + 1 1 3
=
1
x + 1 4
=
1
4
1
x+1
4
1
=
1
4
1
x+1
4
1
=
1
4
1
1
x+1
4
=
=
1
4
1

n=0
_
x + 1
4
_
n
=
1

n=0
1
4
n+1
(x + 1)
n
numai pentru

x + 1
4

< 1
1
(x 2)
=
1
x + 1 1 2
=
1
x + 1 3
=
1
3
1
x+1
3
1
=
1
3
1
x+1
3
1
=
1
3
1
1
x+1
3
=
=
1
3
1

n=0
_
x + 1
3
_
n
=
1

n=0
1
3
n+1
(x + 1)
n
numai pentru

x + 1
3

< 1
Adun am cele dou a serii obtinute
f(x) =
1
x
2
5x + 6
=
1
(x 3)

1
(x 2)
=
=
1

n=0
1
4
n+1
(x + 1)
n

n=0
1
3
n+1
(x + 1)
n
=
1

n=0
_
1
3
n+1

1
4
n+1
_
(x + 1)
n
numai pentru [x + 1[ < 3 < 4

Alte exemple.
4. S a se determine dezvoltarea n serie de puteri n jurul lui 3 pentru functia
f(x) = sinx
Solutie.
Dezvoltarea n serie de puteri n jurul lui 3 se face cu puteri (x (3)) = (x + 3)
Folosim propriet ati specice functiei "sin"
sinx = sin(x + 3 3) = sin(x + 3) cos(3) + cos(x + 3) sin(3) =
apoi folosim dezvoltarea n serie de puteri ale functiilor sin si cos
sin(x + 3) =
1

n=0
(1)
n
(x + 3)
2n+1
(2n + 1)!
, cos(x + 3) =
1

n=0
(1)
n
(x + 3)
2n
(2n)!
adun am cele dou a serii si obtinem
sinx = cos 3 sin(x + 3) sin3 cos(x + 3) =
5
= cos 3
1

n=0
(1)
n
(x + 3)
2n+1
(2n + 1)!
sin3
1

n=0
(1)
n
(x + 3)
2n
(2n)!
=
= cos 3
1

n=0
(1)
n
cos 3
(2n + 1)!
(x + 3)
2n+1
+
1

n=0
(1)
n+1
sin3
(2n)!
(x + 3)
2n
pentru orice x R
S a observ am c a n prima sum a apar numai puteri impare, iar n a doua sum a apar numai puteri pare.

Aceeasi "tehnic a" functioneaz a si pentru functiile


cos x , e
x
5. De exemplu dezvoltarea n jurul punctului =4 pentru functia
f(x) = cos x
si n jurul punctului 2 pentru functia
g(x) = e
x
Solutie.
Proced am exact ca mai nainte
f(x) = cos x = cos(x

4
+

4
) = cos
_
x

4
_
sin

4
sin

4
sin
_
x

4
_
=
=
1
_
2
1

n=0
(1)
n
_
x

4
_
2n
(2n)!

1
_
2
1

n=0
(1)
n
_
x

4
_
2n+1
(2n + 1)!
e
x
= e
x2+2
= e
2
e
x2
= e
2
1

n=0
(x 2)
n
n!
=
1

n=0
e
2
n!
(x 2)
n
pentru orice x R

S a se determine dezvoltarea n serie de puteri n jurul lui 0 pentru functia


f(x) = (2x + 3) arctg x
Solutie.
Determin am dezvoltarea n serie de puteri pentru functia arctg x , apoi nmultim seria obtinut a cu polinomul
(2x + 3)
arctg x =
1

n=0
(1)
n
x
2n+1
2n + 1
numai pentru [x[ < 1
si obtinem
f(x) = (2x + 3) arctg x = (2x + 3)
1

n=0
(1)
n
x
2n+1
2n + 1
=
= 2x
1

n=0
(1)
n
x
2n+1
2n + 1
+ 3
1

n=0
(1)
n
x
2n+1
2n + 1
=
1

n=0
2
(1)
n
x
2n+2
2n + 1
+
1

n=0
3
(1)
n
x
2n+1
2n + 1

n acelasi mod determin am dezvoltarea n serie de puteri n jurul lui 0 pentru functia
f(x) = (x
2
3x + 2) ln(2x + 1)
Solutie.
Mai nti determin am dezvoltarea n serie de puteri pentru ln(2x +1) , apoi nmultim seria de puteri obtinut a
cu polinomul (x
2
3x + 2)
Derivnd obtinem o functie a c arei dezvoltare n serie de puteri este relativ simpl a
[ln(2x + 1)]
0
=
2
2x + 1
= 2
1

n=0
(1)
n
(2x)
n
=
1

n=0
(1)
n
2
n+1
x
n
numai pentru [2x[ < 1
6
apoi "integrnd" obtinem
ln(2x + 1) =
1

n=0
(1)
n
2
n+1
x
n+1
n + 1
+ C
Pentru x = 0 obtinem
0 = ln1 = ln(2 0 + 1) =
1

n=0
(1)
n
2
n+1
0
n+1
n + 1
+ C = C = C = 0
n nal
(x
2
3x + 2) ln(2x + 1) = (x
2
3x + 2)
1

n=0
(1)
n
2
n+1
x
n+1
n + 1
=
= x
2
1

n=0
(1)
n
2
n+1
x
n+1
n + 1
3x
1

n=0
(1)
n
2
n+1
x
n+1
n + 1
+ 2
1

n=0
(1)
n
2
n+1
x
n+1
n + 1
=
=
1

n=0
(1)
n
2
n+1
x
n+3
n + 1
+
1

n=0
3(1)
n+1
2
n+1
x
n+2
n + 1
+
1

n=0
(1)
n
2
n+2
x
n+1
n + 1
=
=
1

n=3
(1)
n
2
n+1
x
n
n + 1
+
1

n=2
3(1)
n+1
2
n+1
x
n
n + 1
+
1

n=1
(1)
n
2
n+2
x
n
n + 1
=
= (1)2
1+2
x
1 + 1
+ (1)
2
2
2+2
x
2
2 + 1
+ 3(1)
2+1
2
2+1
x
2
2 + 1
+
1

n=3
(1)
n
2
n+1
x
n
n + 1
=
= 4x +
_
2
4
3
8
_
x
2
+
1

n=3
(1)
n
2
n+1
x
n
n + 1
(x
2
3x + 2) ln(2x + 1) = 4x
8
3
x
2
+
1

n=3
(1)
n
2
n+1
x
n
n + 1
numai pentru [x[ <
1
2