Sunteți pe pagina 1din 4

MANIFEST STRATEGIC BAIA MARE

Consiliul Local adopta strategia de dezvoltare sustenabila a Municipiului Baia Mare prin Politici Publice, luand in
considerare urmatoarele prioritati:
1. Accesibilitate
SA SFARSIM CU IZOLAREA
MUNICIPIULUI NOSTRU!
Baia Mare este izolata geografic (Asezarea geografica si geostrategica izolata
in raport cu Romania si Uniunea uropeana!, ca urmare trebuie dezvoltate
legaturile:
I. Rtie!e"
Legaturile spre Ungaria si uropa de "est, adica spre Coridorul uropean ",
depind de realizarea drumului e#pres (sau autostrada! Baia Mare$%atu Mare$
&'ireg'(aza, precum si de modernizarea )rumului de &ord care va scurta
timpul de deplasare catre autostrada *ransilvania, la + ,m de la -alau.
Completarea centurii ocolitoare este vitala pentru a scadea presiunea
traficului asupra orasului si pentru a garanta accesibilitatea din si catre oras in
cadrul %istemului Urban Baia Mare. Ucraina ramane putin accesibila si
datorita deficitului de infrastructura de transport, si din cauza regimului
vizelor.
)ezvoltarea turismului si impunerea Municipiului Baia Mare ca si poarta
turistica este strict legata de asigurarea unei bune legaturi cu Maramuresul
istoric, care in acest moment este deficitara.
Legatura spre Clu/ &apoca ca centru al Regiunii &ord$"est.
00. Ae!ie#e 1 Aeroportul Baia Mare
000. Fe!$%ia!e 1 folosirea si dezvoltarea retelei feroviare industriale e#istente
ca si centura alternativa pentru transportul de persoane si marfuri intre
2ara si zona industriala %ud$"est si est, respectiv spre coridorul turistic
propus 1 3erneziu 3iriza.
0". Ral Sasa! & datorita faptului ca traverseaza municipiul Baia Mare a fost
identificat ca si coridor de acces si potentiala legatura:
inspre vest pana la Aeroport si (aldele de steril de la Bozanta,
inspre nord$est 3erneziu 1 3iriza cu conectarea orasului cu arealul cu
potential turistic
inspre est realizand legatura cu Baia %prie.
". I#te!'$(ale & Centura Polifunctionala %ud
P!i$!itati )e#t! C$#silil L$cal"
C$#silil L$cal %a s)!i*i#i !eali+a!ea ($c'e#tatiei #ecesa!e si %a acti%a t$t l$bb,&l )$sibil )e#t! a
)!$'$%a !eali+a!ea le-at!il$! !tie!e !a)i(e"
I# (i!ectia Sat Ma!e . N,i!e-,/a+a 0)rumul e#press spre Ungaria!
I# (i!ectia Zala 0legatura cu viitoara Autostrada *ransilvania!
I# (i!ectia Tatii Ma-/e!as1 Baia S)!ie1 G!$si1 Recea 0Completarea centurii ocolitoare!
I# (i!ectia 2e* . Cl* Na)$ca
2!'l cat!e Si-/et Ma!'atiei . Ma!a'!esl Ist$!ic
C$#silil L$cal %a s)!i*i#i !eali+a!ea ($c'e#tatiei #ecesa!e si %a acti%a t$t l$bb,&l )$sibil )e#t! a
)!$'$%a !eali+a!ea le-at!il$! alte!#ati%e"
2e+%$lta!ea Ae!$)$!tli I#te!#ati$#al
2e+%$lta!ea Rali Sasa! ca si c$!i($! (e acces
2e+%$lta!ea ce#t!ii 3e!$%ia!e i# M#ici)i
2e+%$lta!ea Ce#t!ii P$li3#cti$#ale S(
4. Me(il i#c$#*!at$!
PROMO5AM UN ME2IU
CURAT SI SANATOS
PENTRU ORASUL NOSTRU!
455 de ani de minerit si metalurgie au provocat contaminarea si poluarea
intensive a solului, aerului si apei. Pentru a putea reda Municipiul Baia Mare
mediului sau natural, si pentru a reda cetatenilor sai un mediu sanatos, trebuie
dovedite atat inteligenta strategica cat si determinare politica.
0nc(iderea intreprinderilor poluante, promovarea de politici publice
transparente privind riscurile pentru sanatate, functiunile teritoriului, trebuie
sa devina compatibile cu principiile dezvoltarii sustenabile.
0n aceasta privinta, poluarea industriala (atat surse active cat si poluarea
istorica!, precum localizare actuala a depozitului de gunoi reprezinta o
problema pentru oras.
P!i$!itati )e#t! C$#silil L$cal"
C$#silil L$cal i#te#ti$#ea+a sa s)!i*i#e le-at!ile #ecesa!e i#t!e -a#(i!ea st!ate-ica si #$l PUG1
)!$'$%a#("
ale-e!i (e l$cali+a!e !esi(e#tiala1 c$'e!ciala1 i#(st!iala si a se!%iciil$! )blice ca!e sa c$!es)#(a
c %i+i#ea st!ate-ica )e te!'e# l#-1 si ca!e sa -a!a#te+e ttela (e)li#a a sa#atatii cetete#il$!
ale-e!ea i#t!e $)ti#i (e (e+%$lta!e alte!#ati%e )e#t! a asi-!a $ (e+%$lta!e !ba#a sa#at$asa
)!$te*a!ea si %al$!i3ica!ea bi$(i%e!sitatii si a e6t!a%ila#li
eli'i#a!ea )$la!ii !ali Sasa! 0c !isc 'a*$! as)!a sa#atatii7
c$#ti#a!ea !e-la!i+a!il$! si c$#s$li(a!ii 'al!il$! !ali Sasa! si i# a%al (e )$(l 2ecebal1
!e+$l%a!ea )!$)!ietatii as)!a +$#ei (e sec!itate a3lata (e $ )a!te si (e alta a !ali Sasa!
)ast!a!ea si (e+%$lta!ea s)atiil$! %e!+i i# M#ici)i
8. M$bilitate si S)atii
Pblice
OFERIM CETATENILOR
SPATII PUBLICE 2E
CALITATE!
PU2$Regulamentul Urbanistic actual sunt deficitare in ceea ce priveste:
Aspectul estetic al orasului,
Regulile privind materialele si culorile in domeniul constructiilor,
%patiile publice in cartierele cu blocuri,
-onele in Baia Mare in care ar fi bine sa &U fie construite noi locuinte,
Constructii abandonate6degradate.
)e e#emplu, proprietarii ar trebui se fie obligati sa demoleze constructiile
degradate sau abandonate care strica imaginea orasului. -onele eliberate de
astfel de constructii trebuie sa capete o noua functionalitate. Mai mult, ar fi
bine de creat mai multe locuri de parcare in cartiere (de e#emplu supraeta/ate
sau subterane!, demoland daca este necesar gara/ele e#istente. Cimitirele ar fi
mai bine sa fie amplasate in e#travilan, in paduri.
Realizarea unui spatiu public de calitate cere investitii in zonele verzi
rezidentiale si de agrement urban, management al traficului si a spatiilor de
parcare, structuri pentru sport. %arbatoarii Castanelor trebuie sa se dedice un
spatiu public corespunzator.
P!i$!itati )e#t! C$#silil L$cal"
A)!$ba!ea PUG&li actali+at )!ec' si a #i #$ Re-la'e#t U!ba#istic i#$%at$! ca!e sa asi-!e
)!i#t!e altele !'at$a!ele"
s7 defineasc7 noiunea de 8cl7diri abandonate9 precum i de 8cl7diri degradate9 si s7 8impulsioneze9
administrativ rezolvarea situaiilor care pun :n pericol sigurana public7 i afecteaz7 decorul oraului;
s7 defineasc7 noiunea de 8locuin7 social79
s7 defineasc7 noiunea de 8spatiu public9
s7 8impulsioneze9 administrativ rezolvarea modalitatile de trecere in categoria de spatiu public a acelor
spatii care sunt absolut necesare unei dezvoltari urbane sustenabile
s7 defineasc7 directiile si functiunile spatiilor Municipiului $ rezidential, zona verde, zona pentru servicii,
zona prote/ata in care nu se va putea construi sau se va construi impunand anumite restrictii (centru
istoric!, spatiile care conform legislatiei in vigoare ar trebui sa e#iste de o parte si de alta a raurilor
s7 defineasca directiile si functiunile (0ndustrial, Comercial, *uristic, Rezidential! arealelor de
e#pansiune a Municipiului Baia Mare
s7 defineasc7, in cadrul perimetrului centrului istoric si a altor cartiere, materialele, si culoarile
obligatorii, si posibilitatea pentru Primarie de a interveni cu decizii obligatorii asupra formelor si
volumelor propuse pentru constructii, pe baza unui studiu de peisa/ intocmit in cadrul PU2 (pentru a
pastra mostenirea culturala si ar(itectonica!
s7 impun7 ca obligatie a proprietarului de a intretine corespunzator cladirile din proprietate si
sanctionarea sau c(iar trecerea in folosul public a cladirilor lasate in degradare
s7 acorde o importanta deosebita inlaturarii efectelor negative ale inc(iderii minelor
Pla#i3ica!ea I#%estitiil$! (e Ca)ital 0PIC7 & )eciziile de investiii ar trebui atent evaluate :n cea ce
privete 8localizarea9 si 8functionalitatea9, dar si orizontul de timp si etapizarea necesare realizarii
investitiilor.
9. E(catie1 S$cial1 F$!ta
(e '#ca1 I')lica!e
cetate#easca1
C!este!ea Ca)acitatii
A('i#ist!ati%e
SA SPRI:INIM
COMUNITATILE
2EZA5ANTA:ATE!
Unul dintre rezultatele cele mai remarcabile ale efortului desf7urat pe
parcursul implement7rii contractului a fost abordarea analizei socio$
economic7 i de mediu pe cartiere, prin: identificarea de indicatori statistici
pentru care se puteau culege datele statistice la nivel de cartier, prelucrarea si
comentarea acestor date incluziv pe baza de cartogramelor.
<bservatoarele Urbane e#istente :n cadrul uropei sunt concentrate, :n
general, asupra urm7toarelor activit7=i:
4. Colecteaz7, gestioneaz7, men=in >i utilizeaz7 informa=iile privind
dezvoltarea urban7;
?. Utilizeaz7 informa=iile culese, :n special indicatorii urbani, :n formularea
politicilor,
planificarea >i gestionarea mediului urban prin procese participative;
+. Colecteaz7 >i disemineaz7 rezultatele activit7=ilor >i bunele practici :n
utilizarea
informa=iilor :n domeniul dezvolt7rii urbane
#istenta unor zone urbane cu acumulari ale categoriilor sociale
dezavanta/ate (e#. zona Craica!.
)orinta de a implica in mod activ cetatenii in deciziile de dezvoltare a
Municipiului 1 mult mai usor realizabila prin abordarea C0"0C pe cartiere si
prin elaborarea contractelor de cartiere
Rezultatele remarcabile ale implicarii copiilor si a tinerilor trebuie continuate
si dezvoltate.
P!i$!itati )e#t! C$#silil L$cal"
E6ti#(e!ea ab$!(a!ii (e Obse!%at$! U!ba# )!i#" definirea conceptului de <bservator Urban :n
conte#tul activit7ii Municipiului Baia Mare; stabilirea cadrului organizaional i financiar si elaborarea
unui Plan de Aciune.
C$!ela!ea Obse!%at$!li U!ba# c I#itiati%a Ci5iC
C$#t!acte (e ca!tie!
2e+bate!i )e#t! a)!$ba!ea I#%estitiil$! Mltia#ale (e Ca)ital
I')lica!ea ti#e!il$! si i# )la#i3ica!ea (e+%$lta!ii %iit$a!e a M#ici)ili
C!este!ea Ca)acitatii A('i#ist!ati%e )!i# (e+%$lta!ea G!)!il$! L$cale (e Acti#e i# ca!e sa 3ie
at!asi sect$!l )blic si )!i%at
Asi-!a!ea ca(!li (e )e!3ecti$#a!e atat a )e!s$#alli (i# I#stittiile Pblice cat si (i# sect$!l
)!i%at i# ($'e#ii %itale )e#t! (e+%$lta!ea %iit$a!e a M#ici)ili . (esi-# !ba#1 ec$#$'ic si
3i#a#cia!1 IT.
;. Ec$#$'ie si ITC
SA SPRI:INIM ME2IUL 2E
AFACERI PENTRU A
RELANSA ECONOMIA!
-one industriale neadaptate cererii 6 e#igente pentru agentii economici:
Localizarea mai potrivita pentru a construi un parc industrial nou
Activitatile industriale pot sa fie amplasate in oras, sau mai bine in
zone limitrofe
)ezvoltarea in continuare de zone mi#te (industriale si6sau
comerciale si rezidentiale!
%oma/ul, formarea continua si reconversia fortei de munca, provocari ale
crizei economice mondiale.
Calitatea vietii in raport cu veniturile individuale ale comunitatii.
%istemul de educatie neconform pietei fortei de munca.
P!i$!itati )e#t! C$#silil L$cal"
P!$'$%a!e (e st!ct!i (e s)!i*i# )e#t! 'e(il (e a3ace!i (i# Baia Ma!e.
P!$'$%a!e (e )!$iecte (e (e+%$lta!e a !es!sel$! 'a#e Bai'a!e#e.
Pla#i3ica!ea I#%estitiil$! (e Ca)ital 0PIC7 & )eciziile de investiii ar trebui atent evaluate si :n cea ce
privete asigurarea conditiilor necesare pentru dezvoltarea mediului de afaceri si atragerea de noi investitii.
<. Pat!i'$#il Clt!al
si T!istic
SUNTEM MAN2RI 2E
5ALORILE CULTURALE SI
2E FRUMUSETEA
MARAMURESULUI!
Baia Mare este in mi/locul unei biodiversitati splendide si bogate din
Maramures si se situeaza pe locul ? in Romania ca suprafete ale ariilor
prote/ate.
0dentitatea culturala Baia Mare este o identitate a Maramuresului.
P!i$!itati )e#t! C$#silil L$cal"
P!$'$%a!ea (e )!$iecte le-ate (e i(e#titatea 'i#e!itli )!ec' si (e i(e#titatea M#ici)ili
Baia Ma!e (!e)t ca)itala a Ma!a'!esli1
I#cl(e!ea !ali Sasa! i#t!&# ci!cit t!istic !ba# )!i# a'e#a*a!i c$!es)#+at$a!e . prin
legarea raului cu zone de interes public din Municipiu pe verticala (2old Plaza, Centrul Universitar si
cultural, Piata Millennium si confluenta cu raul 3iriza! si conectarea cu coridorul turistic 3erneziu$3iriza$
"alea &eagra$Blidari$statiunea 0zvoare
2e+%$lta!ea +$#el$! (e !ec!ee!e1 (ist!ac=ii >i te!e#!i (e s)$!t
Re3ace!ea #$! a!eal!i (e-!a(ate si !e(a!ea l$! ?# 3$l$si#=a c$'#it@=ii . de e#emplu Cartierul
3erneziu, (aldele de steril de la Bozanta (care pot fi amena/ate intr$un parc de sporturi e#treme! si
confluenta raurilor %asar cu Lapus (care poate fi amena/ata intr$un @et land!
Reabilita!ea ce#t!el$! ist$!ice1 a '+eel$! >i a site&!il$! a!/e$l$-ice si i#t!$(ce!ea acest$!a >i a
$biecti%el$! t!istice l$cale ?# ci!cite #a=i$#ale >i i#te!#a=i$#ale
A')li3ica!ea at!ac=iil$! clt!ale >i a e%e#i'e#tel$! s)eciale . %arbatoarea Castanelor
A#3ii#=a!ea #i bi!$Bse!%ici (esti#at s)ecial )!$'$%@!ii )$te#=ialli t!istic
Ab$!(a!ea !e-i$#al@ >i t!a#s3!$#talie!@ & prin :nfiin=area unei re=ele regionale (atat in Regiunea de
&ord$"est cat si in bazinul superior al *isei!