Sunteți pe pagina 1din 2

COALA DE VAR SRIM 2014

PROGRAM PRELIMINAR
1. Diagnosticul radioimagistic al malformaiilor vasculare intracraniene
2. Diagnosticul radioimagistic pozitiv i diferenial al anomaliilor intracraniene de dezvoltare venoas
3. Diagnosticul vascular prin ecografie Doppler
4. Diagnosticul ultrasonografic al patologiei testiculului i scrotului
5. Diagnosticul ecografic al leziunilor mamare maligne
6. Secventele !" de la simplu la comple#
$. %#aminarea imagistica a s&nului pentru diagnosticarea i monitorizarea post terapeutic a cancerului mamar
'. Diagnosticul radioimagistic al (olilor inflamatorii articulare i al artropatiilor cristaloide
). Diagnosticul diferenial radiologic al *ilului pulmonar mare
1+. Diagnosticul radiologic al sindromului cavitar pulmonar
11. ,umorile pancreatice
12. -portul e#plorrilor radioimagistice .n diagnosticul pozitiv i diferenial al atacului cere(ral acut
13. Diagnosticul radioimagistic .n patologia aortei
14. Diagnosticul radioimagistic .n patologia arterei pulmonare
15. Diagnosticul radioimagistic .n patologia peritoneului/ mezenterului i peretelui a(dominal
16. Diagnosticul radioimagistic .n evaluarea postoperatorie a pancreasului
1$. ,e*nicile radioimagistice utilizate in evaluarea cardiaca0 cardio12, 3 coronarografia12, si cardio1!"
1'. Diagnosticul radioimagistic .n patologia venei cave superioare
1). 4roceduri radiologice la femeia .n perioada fertil
LECTORI
Dr. 5erdinand 6auer 7 8auf(euren/ 9ermania
:ef. ;ucr. Dr. 2arolina 6otar1<id 7 2lu=1>apoca
-s. ?niv. Dr. -na "agdalena 6ratu 7 6ucureti
4rof. Dr. "ircea 6uruian 7 ,&rgu1"ure
:ef. ;ucr.dr. !azvan -l. 2apa 7 6ucureti
:ef. ;ucr. Dr. -ngelica 2*iorean 7 2lu=1>apoca
4rof. Dr. Sorin Dudea 7 2lu=1>apoca
-s. ?niv. Dr. ;uana 2orina ;ascu 7 2raiova
4rof. Dr. oana 9.;upescu 7 6ucureti
-s. ?niv. Dr. -ndreea "arinescu 7 =6ucureti
2onf. Dr. -drian :anta 7 Si(iu
:ef lucr. Dr. 2orina ?rsulescu 7 ai
4rof. Dr. 2onstantin @a*aria 7 6ucureti