Sunteți pe pagina 1din 4

eu am gasit pe net acest model rezolvat la sub 2...

intrebarea mea este,ca la primul


obiectiv 3.1.,unde cere sa desprinda idei principale si informatii de detaliu dintr-un
text citit,acel text trebuie sa-l compunem noi?sa-l scriem acolo la rezolvare sau care
e procedura?
caci la obiectivulele celelalte am inteles cat de cat,eu oricum fa co rezolvare pt sub 2
care s-a dat anul trecut la examen si il pun aici,apoi a subiectul 1 inca nu stiu
nu m aalsa sa-l atasez,am s aincerc sa dau copy paste,gata,sa vedem
OB!"#$! %!&!%'#(
3.2. s) desprind) idei principale si informa*ii de detaliu dintr-un text citit +literar-
nonliterar,-
.... s) utilizeze corect, /n textele redactate, elementele de construc*ie a comunic)rii
studiate-
..0. s) aseze corect /n pagin) textele scrise, respect1nd scrierea cu alineate pentru a
marca trecerea de la o id2e la alta.
"O'#'3#3%
#extul literar. 4ersona5ul literar - tr)s)turi
fizice, tr)s)turi morale.
- 6ubiectul. 4)r*ile de vorbire prin care se
exprim) subiectul +substantiv, pronume
personal,.
- Organizarea textului scris. 4)r*ile component ale unei compuneri7 introducerea,
cuprinsul,
/nc8eierea +actualizare,.
a, 4roiectati trei itemi diferiti +de tip7 obiectiv, semiobiectiv si subiectiv,, pentru a
verifica realizarea obiectivelor de referin*) din secven*a dat), astfel /nc1t fiec)rui
obiectiv s) /i corespund) c1te un item.
nainte de a concepe itemii se va preciza cateva caracteristici ai itemilor pe care ii
folosim.
O.% 1- "ontinutul 1
Ob de evaluare7 6a identifice persona5ele intamplarii
tem1 + tem semiobiectiv- cu raspuns scurt,
"are sunt persona5ele intamplarii?
99999999999999..
O.% 2- "ont2
Ob !v 7 6a exprime subiectele propozitiilor printr-un singur pronume personal
tem 2 + tem obiectiv- de tip perec8e,
3neste subiectele din prima coloana cu pronumele prin care se pot inlocui din
coloana a doua
a,Bunica si nepoata ingri5esc florile. ei
b,"laudiu si (lin 5oaca volei. ea
c,nvatatoarea explica lectia. ele
d, !u cu mama si cu tata mergem in vacant noi
O.%.3- "ont 3
Ob ev. 6a alcatuiasca o compunere respectand partile component ale acesteia
tem 3 +item subiectiv- de tip eseu nestructurat,
%ealizati o compunere cu tema :O calatorie in adancuri;
<escriptori de performanta
tem &O(%#! B'!
B'! 63&"!'#
1.
%aspuns corect si complet7 identifica cele doua persona5e ale intamplarii %aspuns
partial correct7identifica numai un persona5 %aspuns incorrect7nu identifica niciun
persona5
2.
%aspuns correct si complet7realizeaza corespondenta intre toate propozitiile
%aspunsul partial correct7 realizeaza corespondenta intre trei=doua propozitii
%aspuns incorect7realizeaza corespondenta intre una=nicio propozitie
3.
%aspuns correct si complet7 alcatuieste o compunere respectand partile compunerii si
proportiile acestora %aspuns partial correct7
alcatuieste o compunere respectand partile component dar nu respecta proportiile
acestora %aspuns incorrect7 alcatuieste o compunere7nu respecta partile component
si proportiile
!valuare finala
#!> "(?&"(#$
%ezovla correct si integral 3 itemi &B
%ezolva correct si integral 2 itemi incorrect 1 item B
%ezovla partial 2 itemi incorrect 1 item 6
Barem de corectare= raspunsul asteptat
tem 1 4ersona5ele intamplarii sunt crocodiulul si caprioara
tem 2 6e realizeaza corespondenta dintre subiecte si pronumele prin care pot fi
inlocuite astfel7
a,Bunica si nepoata ingri5esc florile. ei
b,"laudiu si (lin 5oaca volei. ea
c,nvatatoarea explica lectia. ele
d, !u cu mama si cu tata mergem in vacant noi
tem 3 (lcatuieste o compunere respectand tema data, partile component ale
compunerii7 introducere ,cuprins , inc8eiere precum si proportiile acesteia