Sunteți pe pagina 1din 6

prof.

Cristina Rusu-Marian
Scoala Generala Nr.16
Tg. Mures 1
AVIZAT,
Inspector de specialitate


- FISA DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMA PENTRU OPTIONAL


A. Avizul scolii
Denumirea optionalului: Tehnologia Informatiei.
Tipul: Extindere
Clasa: a V -a
Durata: 1 an
Numar de ore pe saptamna: 1 ora
Autorul: prof. Cristina Rusu-Marian
Abilitatea pentru sustinerea cursului:
Institutia de nvatamnt: Scoala Generala Nr.16


B. Avizul Consiliului de Curriculum al Scolii (CDS)

CRITERII SI INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei
1
da
Argument da
Competente specifice (Obiective de referinta) da
Continuturi (asociate competentelor) da
Valori si atitudini da
Sugestii metodologice (inclusiv modalitati de evaluare) da
II. Existenta unei bibliografii
1
da
III. Elemente de calitate da
Respectarea particularitatilor de vrsta ale elevilor da
Concordanta cu etosul scolii, cu interesele elevilor si cu
nevoile comunitatii
da
Continutul argumentului: da
- oportunitatea optionalului da
- realismul n raport cu resursele disponibile da
Corelarea competentelor cu unitatile de nvatare da
Corelarea competentelor cu situatiile de nvatare propuse la
Sugestii metodologice
da
Adecvarea modalitatilor de evaluare la demersul didactic
propus
da


1
NOTA: Pentru a fi acceptat proiectul de programa trebuie sa ntruneasca DA la punctele I si II si cel putin DA/
DA cu recomandari la punctul III.
(Am utilizat programa scolara de TEHNOLOGIA INFORMATIEI aprobata prin ordinul ministrului
nr.3788/10.05.1999)prof. Cristina Rusu-Marian
Scoala Generala Nr.16
Tg. Mures 2

PROIECT C.D.S.

FILIERA: TEORETICA
PROFIL:
SPECIALITATEA: TEHNOLOGIA INFORMATIEI
DURATA: 1 AN
NUMAR DE ORE PE SAPTAMNA: 1 ORA
TITLU: TEHNOLOGIA INFORMATIEI
TIPUL: EXTINDERE
CLASA: A V-AARGUMENT

n ultimii ani asistam la o dezvoltare n ritm sustinut a utilizarii calculatoarelor electronice,
spectrul aplicatiilor n diferite domenii de activitate se mbogateste continuu, numarul
utilizatorilor se mareste simtitor.
Odata cu cresterea complexitatii programelor este necesara nsusirea modului de operare pe
calculator nca din clasele mici, de la cele mai fragede vrste.
Pe de alta parte, nu toti elevii au acasa calculatoare, deci ar fi recomandabil ca macar o data
pe saptamna sa aiba posibilitatea utilizarii unui computer, n cadrul orelor de tehnologia
informatiei.
Ei vor fi ajutati sa nvete modul de operare si utilizare a unui computer ca sa-l poata folosi ca
instrument de lucru si n cadrul altor discipline.SUGESTII METODOLOGICE

? Folosirea unor criterii de comparare si clasificare pentru descoperirea unor
proprietati;
? Folosirea unor exemple ca punct de plecare pentru ntocmirea, clasificarea sau
justificarea unor notiuni;
? Stimularea muncii independente;
? Stimularea activitatii pe grupe;
? Initierea si realizarea creativa a unor investigatii;
? Stimularea studiului individual.MODALITATI DE EVALUARE

? Frontala, individuala, prin munca independenta diferentiata sau prin exercitii la
calculator, teste, lucrari scrise, referate.
prof. Cristina Rusu-Marian
Scoala Generala Nr.16
Tg. Mures 3

OBIECTIVE CADRU

O1. Utilizarea surselor informationale si a mijloacelor de procesare n scopul
preluarii, prelucrarii si prezentarii informatiei;
O2. ntelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor tehnologiei informatiei
asupra mediului si a societatii;
O3. Dezvoltarea competentelor de comunicare si cooperare n contexte
interactive.CLASA a V -a

OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE NVATARE

OBIECTIVE DE REFERINTA ACTIVITATI DE NVATARE
1. Utilizarea surselor informationale si a mijloacelor de procesare n scopul preluarii,
prelucrarii si prezentarii informatiei
1.1. ? sa identifice modalitati de preluare,
prelucrare si transmitere a informatiei
utiliznd calculatorul
? preluare, prelucrare si transmitere de
informatii prin tatonari;
1.2. ? sa aplice cunostinte referitoare la
componentele, modul de utilizare al
unui calculator si la sistemul de
operare
? descrierea structurii unui sistem de calcul;
? explicarea functiilor unui sistem de calcul;
? exercitii de utilizare a tastaturii si a mouse-
ului;
1.3. ? sa utilizeze un program asistenta a
sistemului de operare studiat (Norton
Commander, File Manager, Explorer,
Total Commander etc.)
? exercitii de utilizare a Help-ului pentru
autoinstruire;
? utilizarea facilitatilor oferite de programele
de asistenta a sistemului de operare;
1.4.
? sa reprezinte informatiile n forme ct
mai variate utiliznd un editor de text,
un editor grafic
? prezentarea informatiei prin diverse moduri
de prezentare (text, imagine, grafica, sunet
etc.);
? discutii care sa se finalizeze cu
identificarea ct mai multor forme de
reprezentare a informatiilor;
? prezentarea editorului de text ales;
? redactarea documentelor tip: scrisoare,
cerere, adeverinta, Curriculum vitae,
chestionare, tabele, statistici etc.
? prezentarea editorului de imagini ales;
? combinarea elementelor de text si a
imaginilor n acest document;
? realizarea unor aplicatii simple de tip buget
familial, statistici simple, centralizatoare
etc.
2. ntelegerea dezvoltarii tehnicii si a implicatiilor tehnologiei informatiei asupra mediului si
societatii
2.1. ? sa realizeze produse dupa criterii
estetice si de eficienta
? compararea diferitelor produse (texte,
desene) realizate de elevi n functie de


prof. Cristina Rusu-Marian
Scoala Generala Nr.16
Tg. Mures 4
forma, continutul si mesajul acestora;
2.2.
? sa utilizeze elemente de tehnologia
informatiei n rezolvarea de
probleme
? aplicatii pentru ameliorarea
standardelor si pentru luarea deciziilor
etc.;
? punerea n evidenta a unor situatii
practice n care informatiile trebuie
stocate n vederea prelucrarii;
? selectarea elementelor necesare
realizarii unui anumit obiectiv avnd n
vedere urmarile posibilelor erori;
2.3.
? sa demonstreze nsusirea unor
valori etice n procesul de
prelucrare a informatiei
? discutarea impactului social economic
si moral al utilizarii tehnologiei
informatiei;
? enumerarea unor domenii n care sunt
folosite instrumente de tehnologia
informatiei;
? studiu de caz, investigatie pentru
sesizarea aspectului calitativ al muncii
de prelucrare automata a datelor;
? discutii privind avantajele si
dezavantajele utilizarii tehnologiei
informatiei;
2.4.
? sa identifice domenii de activitate
conexe n care este utilizata
tehnologia informatiei
? relatari despre evolutia instrumentelor
de calcul, despre inventori si despre
personalitati celebre din domeniu;
? discutarea articolelor incluse n legea
copyright-ului si a semnificatiilor
acestora.
3. Dezvoltarea competentelor de comunicare si cooperare n contexte interactive
3.1.
? Sa utilizeze mijloace moderne de
comunicare (Internet, posta
electronica)
? Exercitii de identificare a oportunitatii
utilizarii tehnologiei informatiei pentru
mbogatirea cunostintelor si marirea
eficientei activitatilor desfasurate n
cadrul altor discipline;
? Redactarea unei scrisori, expedierea ei
prin posta electronica;
? Utilizarea Internet-ului ca sursa de
informare la scara mondiala (n cazul n
care scoala nu dispune de dotare
necesara pentru utilizare Internet, se
vor organiza vizite n alte scoli sau la
firme, prin implicarea societatii civile
n actul educational);
3.2.
? Sa utilizeze corect simbolurile,
prescurtarile si terminologia specifice
domeniului informatic
? Gasirea unor sinonime pentru termenii
de specialitate asimilati, care sa
probeze ntelegerea acestora;
? Crearea unui vocabular de termeni de
specialitate;
3.3. ? Sa recunoasca semnificatia si sfera de
utilizare a unor termeni informatici
? Realizarea unor clase de notiuni
asociate domeniilor informatice


prof. Cristina Rusu-Marian
Scoala Generala Nr.16
Tg. Mures 5
studiate;
3.4.
? Sa participe la munca n echipa si sa-si
asume diferite roluri n cadrul grupei
? Identificarea continuturilor activitatii ce
urmeaza sa se desfasoare;
? Selectarea elementelor necesare
realizarii unui anumit obiectiv, avnd n
vedere urmarile posibilelor erori;
? Dezbateri pe teme fixarii rolurilor n
echipa, n functie de interesele si
aptitudinile individuale;
? Formularea unor probleme simple;
discutii preliminare si analiza
problemei;
? Discutii asupra modalitatilor de
abordare a problemelor care apar pe
parcursul desfasurarii activitatilor;
3.5.
? Sa argumenteze propriile puncte de
vedere n cadrul unei dezbateri pe
teme din domeniu
? Prezentarea si dezbaterea aplicatiilor
realizate;
? Discutii purtate ntre elevi, exprimarea
si ascultarea parerilor fiecaruia;
3.6.
? Sa urmareasca toate etapele de
realizare a unei aplicatii
? Discutii asupra necesitatii validarii
datelor;
? Discutii asupra standardelor de calitate
ale unui produs.CONTINUTURI

I. Rolul si functiile sistemelor de calcul

? Structura unui sistem de calcul
? Functiile unui sistem de calcul

II. Sisteme de operare (MsDos, Windows, etc.)

? Concepte de baza; caracteristici ale sistemului de operare
? Elemente de interfata (elemente specifice de comunicare dintre utilizator si sistemul de
operare)
? Programe de asistenta (Norton Commander, File Manager, Windows Explorer)

I I I . Birotica

I I I .1. Editorul de texte (Edit, Notepad, Wordpad, Word)

? Crearea, salvarea, deschiderea, nchiderea, listarea, vizualizarea documentelor
? Formatul documentelor (caractere, paragrafe, setarea paginilor)
? Operatii cu blocuri de text (selectare, stergere, mutare, copiere)
? Numerotarea paginilor, antetul si subsolul paginii, nota de subsol
? * Inserarea tabelelor si a imaginilorprof. Cristina Rusu-Marian
Scoala Generala Nr.16
Tg. Mures 6
I I I .2. Editorul de imagini (Paintbrush, Paint, Corel Draw)

? Crearea, salvarea deschiderea, nchiderea, listarea, vizualizarea fisierelor de imagini
? Selectarea culorilor si a grosimii liniei
? Alegerea si utilizarea instrumentelor de desenare


I V. I nformatica si societatea


? Influente ale tehnologiei de vrf asupra societatii si a vietii cotidiene
? Probleme de etica.


BIBLIOGRAFIE

1. METODICA PREDARII INFORMATICII SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI-
Carmen Petre, Daniela Popa, Stefania Craciunoiu, Camelia Iliescu; Editura ARVES
Craiova;
2. TEHNOLOGIA INFORMATIEI PE NTELESUL TUTUROR Tudor Sorin, Vlad
Hutanu; Editura L&S Soft - Bucuresti