Sunteți pe pagina 1din 12

BAREM FIZIOLOGIE

Anul 1
1. Osmolaritatea mediului intra- i extracelular: 300 miliosmoli / l
2. ! intracelular:
Este neutru i are valoarea de 7, se pot nregistra valori normale extreme: 6-7,4 dup tipul
de !elule"
". ! extracelular:
Este: 7,4 n plasma s#ngelui arterial$
7,3% n plasma s#ngelui venos$
7,4 n li!&idul intersti'ial$
#. $oncentra%ia de &a 'n mediul intra- i extracelular:
( mediu intra!elular: 10-37 mE) / l$
( li!&id intersti'ial: 136 mE) / l$
( plasma sanguin: 140 % mE) / l$
(. $oncentra%ia de ) 'n mediul intra- i extracelular:
( mediul intra!elular: 1%0 mE) / l$
( plasma sanguin: 3,% %,6 mE) / l$
*. $oncentra%ia de $a 'n mediul intra- i extracelular:
( mediul intra!elular: 10
-7
*$
( plasma sanguin: +,1-+,6 mE) / l$
+. $oncentra%ia de M, 'n mediul intra- i extracelular:
( mediul intra!elular: +,6 mE) / l$
( plasma sanguin: 1,% - +,% mE) / l$
-. $oncentra%ia de $l 'n mediul intra- i extracelular:
( mediul intra!elular: 1-3 mE) / l$
( li!&id intersti'ial: 117 mE) / l$
( plasma sanguin: ,0-110 mE) / l$
.. $oncentra%ia total/ a roteinelor 'n lasma san,uin/: 6 - - gr / dl
10. 1roteino,rama 2clasi3icarea roteinelor du/ masa molecular/ i concentra%iile lor
lasmatice45
( proteine totale 6-- gr / dl 100.$
( al/umine: 4,%-%,7 gr / dl %%-70.$
( glo/uline: 1,46-+,%4 gr /dl 30-4%.$
( 0i/rinogen: 0,+-0,4 gr / dl$ 1aport al/umine - glo/uline 2 1,% ( +,%
1
11. Frac%ii ,lo6ulinice 27 din totalul roteinelor lasmatice4

1
3-7 .$

+
7-10 .$
,-17 .$
1+-+0 .$
12. !ematocritul. 8e3ini%ie. 9alori normale5
3e0ini'ie: ( repre4int raportul dintre valorile elementelor 0igurate i !elulare ale s#ngelui
n !are se gses!"
5alori normale:
la /r/at: 46,% % .$
la 0emeie: 4+ % .$
la nou-ns!ut: %6 % .$
la !opil: 40 % .$
6emato!rit somati! 2 0,,1 x &emato!rit venos"
1". &um/r de :ematii 'n s;n,e. 9alori normale5
la /r/at 2 4"%00"000 ( %"000"000 / mm
3
de s#nge$
la 0emeie 2 4"+00"000 ( 4"%00"000 / mm
3
de s#nge$
la !opil 2 %"000"000 ( 6"000"000 / mm
3
de s#nge$
1#. $oncentra%ia :emo,lo6inei 'n s;n,e5
la /r/at 2 14-1- g / dl$
la 0emeie 2 1+-16 g / dl$
nou-ns!ut 2 1--+7 g / dl$
!opil su/ 1 an 2 10-1% g / dl$
!opil su/ 10 ani 2 1+-17 g / dl$
1(. 9<!. 8e3ini%ie. 9alori normale5
3e0ini'ie: 7nl'imea !oloanei de supernatant msurat la 1, +, +4 & din ameste! n
propor'ie de 4:1 s#nge venos proaspt re!oltat prin pun!'ie venoas i li!&id anti!oagulant 8!itrat
9a 3,- .:"
5alori:
la /r/at: +-7 mm / 1&$ 7-1% mm / +&$
la 0emeie: 4-, mm / 1&$ 1+-17 mm / +&$
sar!in: 3% mm / 1&$
nou-ns!ut: 0,% mm / 1&$
la !opil: ,-1+ mm / 1&$
1*. &um/r de leucocite 'n s;n,e. 9alori normale5
adult: 4"000--"000 / mm
3
$
nou-ns!ut: 1%"000-30"000 / mm
3
$
sugar: ,"000-1%"000 / mm
3
$
!opil su/ 6 ani: 4"000-10"000 / mm
3
$
+
1+. Formula leucocitar/5
7 nr. mm
"
de s;n,e
a,ranulocite5
lim3ocite5 +%-3% . 1"%00-+"400
monocite5 4-- . +40-600
,ranulocite5
neutro3ilele 60-70 . 3"000-4"-00
eo=ino3ilele 1-4 . 300-400
6a=o3ilele 0-1 . +0--0
1-. >imul de s;n,erare. 8e3ini%ie. 9alori normale5
3e0ini'ie: durata s#ngerrii induse prin pun!'ie dermi! !u a! ;ran!<ie"
5alori: +-4 minute 8prin te&ni!a 3u<e:"
1.. >im de coa,ulare. 8e3ini%ie. 9aria%ii normale5
3e0ini'ie: intervalul de timp dintre momentul re!oltrii s#ngelui venos i !el al !oagulrii
!omplete 8dispari'ia 0luidit'ii:"
5aria'ii normale:
prin te&ni!a =ee->&ite 8n epru/et::
o 6-10 minute: prima epru/et 8testat de la n!eput:$
o --1+ minute: a doua epru/et 8a0lat n repaus me!ani! p#n la !oagularea
!omplet p#n la epru/eta 1:$
metoda ?a4arov 8pe lam:: --10 minute$
20. &um/rul lac:etelor san,?ine. 9alori normale5 +00"000-300"000 / mm
3
$
21. Exlorarea 3ra,ilit/%ii cailare rin metoda Rumel-Leeds5
@rin maneta pneumati! se apli! pe ante/ra' o presiune !u !!a" 10 mm / 6g su/
valoarea presiunii sistoli!e, timp de % minute i se numr peteiile 8pete tegumentare roieti!e:
aprute pe o supra0a' !ir!ular !u diametrul de + !m i se sta/ilete s!orul"
1ea!'ie sla/ po4itiv 8A:: 10-1+ peteii"
1ea!'ie po4itiv 8AA:: peste +0 peteii"
1ea!'ie intens po4itiv 8AAA:: peste -0 de peteii"
22. 8eterminarea ,ruelor san,uine5
determinarea aglutinogenului 8metoda ?et&->in!ent::
o pe o lam de sti!l se pun 3 pi!turi de ser &emotest de la st#nga la dreapta din
grupele B, BB i BBB" =a 0ie!are din a!estea se adaug o !antitate 0oarte mi! 81/10:
de s#nge proaspt re!oltat prin pun!'ie venoas sau dermi!8!apilara:" Ce
omogeni4ea4 i se o/serv !u o!&iul li/er dup +-3 minute: pre4en'a
aglutinogenului 8!orespun4tor aglutininei din serul &emotest: determin
3
aglutinarea &ematiilor, urmata de sedimentarea rapida$ sedimentul este rou spre
deose/ire de men'inerea !ulorii roieti!e ini'iale n a/sen'a aglutinogenului$
determinarea aglutininei prin metoda Cimonin:
o pe o lam de sti!l se pun 3 pi!turi din s#ngele de !er!etat" Ce adaug la 0ie!are
n ordine de la st#ng la dreapta o !antitate 0oarte mi! de suspensii de &ematii (
test 8grupele 1, + i 3:" Ce !itete re4ultatul !a mai sus"
EDE1EFG1
2". @rina normal/5
Aspe!t 8la emisie:: este gal/en pai 8mai n!&is diminea'a: i limpede"
p6:
6,+-6,- n alimenta'ia mixt$
%,+-%,3 n alimenta'ia /ogat n proteine$
7-7,% n regim vegetarian$
3iure4a: 8volumul urinar n +4&: este ,00-1%00 ml !u varia'ii 0i4iologi!e legate de v#rst, sex,
temperatura mediului, ingestia de li!&ide"
2#. $omonentele examenului sumar de urin/5
Aspe!t: normal"
3ensitate: 101%-10++"
p6: 6,+-6,-
Al/umin, glu!o4, !orpi !etoni!i, pigmen'i /iliari, sruri /iliare: toate a/sente n mod normal"
Hro/ilinogen: normal"
Cedimente: rare leu!o!ite, rare !elule epiteliale, rare !ristale"
2(. 1ro6a Addis5
5alori normale: examenul !antitativ al elementelor 0igurate i !ilindrilor din sedimentul urinar,
pentru urina din +4 ore" 6ematii p#n n %00"000, leu!o!ite p#n n 1-+ milioane, !ilindrii p#n n
%"000"
2*. $oncentra%ia normal/ a ureei 'n lasma san,:in/5 0,+-0,4 g/l"
2+. $oncentra%ia normal/ a ureei 'n urina 3inal/5 1%-3% g/l"
2-. $oncentra%ia normal/ a acidului uric 'n lasma san,:in/5 +-% mg/dl"
2.. $oncentra%ia normal/ a acidului uric 'n urina 3inal/5 0,%-1 g/l"
"0. $oncentra%ia normal/ a creatininei 'n lasma san,:in/5 0,6-1,3 mg/dl"
"1. $oncentra%ia normal/ a creatininei 'n urina 3inal/5 0,7%-+ g/l"
"2. $oncentra%ia normal/ a ,luco=ei 'n lasma san,:in/5 0,--1,1 g/l"
"". $oncentra%ia normal/ a ,luco=ei 'n urina 3inal/5 0 g/l
"#. $oncentra%ia normal/ de $a
2A
'n lasma san,:in/5 4,3-%,+ mg/dl"
"(. $oncentra%ia normal/ a $a
2A
'n urina 3inal/5 0,14-0,+0 mg/dl"
4
"*. $oncentra%ia normal/ de 1O
#
"-
'n lasma san,:in/5 3,0-4,% mg/dl"
"+. $oncentra%ia normal/ de 1O
#
"-
'n urina 3inal/5 1,+-1,% mg/dl"
Anul BB
EB1EH=AFG1
1. Amlasarea electro=ilor 'n de?ia%iile standard5
8I: ante/ra'ul drept 8(:$ ante/ra'ul st#ng 8A:
8II: ante/ra'ul drept 8(:$ gam/a st#ng 8A:
8III: ante/ra'ul st#ng 8(:$ gam/a st#ng 8A:
IEodul !ulorilor:
ante/ra'ul drept ( rou$ ante/ra'ul st#ng ( gal/en$
gam/a dreapt ( negru 8mpm#ntare:$ gam/a st#ng ( verde$
2. Amlasarea electro=ilor 'n deri?a%iile uniolare ale mem6relor5
Ele!tro4ii de !ulegere 8A::
a51 ( ante/ra'ul drept
a5= ( ante/ra'ul st#ng
a5; ( gam/a st#ng
@entru 0ie!are din !ele trei deriva'ii poten'ial ele!tri! de re0erin' 80: se o/'ine prin
!uplarea !elorlal'i doi ele!tro4i din triung&iul lui Eint&oven 8prin re4isten'e de % Jo&mi:"
IEodul !ulorilor:
ante/ra'ul drept ( rou$ ante/ra'ul st#ng ( gal/en$
gam/a dreapt ( negru 8mpm#ntare:$ gam/a st#ng ( verde$
". Amlasarea electro=ilor 'n deri?a%iile recordiale5
51: parasternal dreapta, n spa'iul inter!ostal 4
5+: parasternal st#nga, n spa'iul inter!ostal 4
53: miKlo!ul distan'ei dintre 5+ i 54
54: linia medio!lavi!ular, spa'iul inter!ostal % st#ng
5%: linia axilar anterioar, spa'iul inter!ostal % st#ng
56: linia medioaxilar, spa'iul inter!ostal % st#ng
57: interse!tia liniei axilare post" !u ori4ontala prin 54$
5-: paraverte/ral stg, sp" B5 ( 5 inter!ostal"
@entru 0ie!are din !ele ase deriva'ii poten'ialul ele!tri! de re0erin' 80: se o/'ine prin
!uplarea !elor trei ele!tro4i din triung&iul lui Eint&oven 8prin re4isten'e de % <o&mi$ /orna
!entral >ilson:"
#. 8urata i amlitudinea undei 15 0,0--0,11 s$ 0,1-0,3 m5
(. 8urata se,mentului 1B5 0,04-0,1 s
*. 8urata inter?alului 1B5 0,1+-0,++ s
%
+. 8urata comlexului BR<5 0,04-0,1 s
-. 8urata se,mentului <>5 0,1-0,+ s
.. 8urata i amlitudinea undei >5 0,1%-0,+% s$ 0,+-0,6 m5
10. 8eterminarea ritmului cardiac5
1imul !ardia! normal ese rimul sinusal$ 0ie!are !omplex L1C este pre!edat de o singur
und @ 8po4itiv n !el pu'in dou deriva'ii standard i !u aspe!t normal:"
I ;re!ven' normal a ritmului sinusal este de 70/min"
11. 8eterminarea 3rec?en%ei cardaice e E$G5
9umrul de /ti dintr-un minut se determin mpr'ind 60 la durata n se!unde a !i!lului
!ardia! 8interval 11:$ da! 0re!ven'a este neregulat se !al!ulea4 0re!ven'a medie pentru 3-4
!i!luri:
I ;re!ven'a !ardia! normal este de 70/min"
12. Z,omotul I5
Mgomotul B se as!ult pe toat aria !ardia!, !u intensitate maxim n spa'iul % inter!ostal
st#ng, pe linia medio!lavi!ular pentru mitral i la /a4a apendi!elui xi0oid pentru tri!uspid"
I!ara!teristi!i: 8pre:lung, grav, puterni!, i !u tim/ru n0undat
Idurata: 0,0--0,1% s
I0re!ven'a: 3%-100 64
1". Z,omotul II5
Mgomotul BB se as!ult pe toat aria !ardia!, !u intensitate maxim n spa'iul +
inter!ostal, la + !m parasternal, n dreapta pentru aort i n st#nga pentru pulmonar"
I!ara!teristi!i: s!urt, nalt, lovit i !u tim/ru !lar
Idurata: 0,07-0,1 s
I0reven'a: 100-1%0 64
1#. 1resiunea arterial/5
maxim: 1+0-140 mm6g
minim 60-,0 mm6g
maxima N 100 A v#rsta 8ntotdeauna mai mi! de 160 mm6g:
minima N 8maxima / +: A p 8unde p este 10-+0 mm6g:
1(. M/surarea resiunii arteriale rin metoda ascultatorie5
Ce /a4ea4 pe explorarea !u aKutorul stetos!opului a 4gomotelor determinate de vi/ra'ia
peretelui arterial 8Jorot<ov: distal 0a' de o !ompresiune: se apli! maneta pneumati! a
tensiometrului pe /ra' i stetos!opul la pli!a !otului$ se introdu!e aer n manet p#n la o
presiunea mai mare de!#t valoare presupus a maximei$ se eva!uea4 lent aerul introdus$
presiunea !orespun4toare primului 4gomot repre4int valoarea presiunii maxime 8sistoli!e:$
presiunea !orespun4toare s!aderii /rue a inensit'ii 4gomotelor repre4int valoarea presiunii
minime 8diastoli!e:"
6
1EC@B1AFG1
1*. Z,omotul larin,o-tra:eal5
A!est 4gomot respirator, puterni! i !u tim/ru su0lant este produs de tre!erea aerului prin
glot 8inspir i expir:"
ICtetos!opul se plasea4 pe tora!e:
- anterior ( pe Kumtatea superioar a sternului$
- posterior ( pe regiunea inters!apular 8F
1
-F
4
:"
1+. Murmurul ?e=icular5
A!est 4gomot respirator, sla/ i !u tim/ru dul!e aspirativ este produs de tre!erea aerului
prin !omuni!area dintre /ron&iole i !analul alveolar"
ICtetos!opul se plasea4 sistemati! pe toat supra0a'a tora!i! pentru a de!ela modi0i!ri
patologi!e"
1-. 9alorile normale ale ?olumelor resiratorii 2ml45
%00 ( volum !urent 85E:
3000 ( volum inspirator de re4erv 85B1:
1+00 ( volum expirator de re4erv 85E1:
1+00 ( volum re4idual 851:
80emei -0. din valorile de mai sus, !ele de mai sus 0iind la /r/a'i:
Eapa!itatea inspiratorie 8EB: 2 5E A 5B1
Eapa!itatea vital 8E5: 2 5E A 5B1 A 5E1
Eapa!itatea 0un!'ional re4idual 8E;1: 2 5E1 A 51
Eapa!itatea pulmonar total 8E@F: 2 E5 A 51
1.. 8eterminarea 9EM<5
5olumul expirator maxim pe se!und 85E*C: se determin pe expirograma 0or'at
8inspir maxim urmat de apnee inspiratorie i expir maxim, toate su/ !ontrol voluntar:"
E93GE1B9
20. 1rinciiul metodei de radioimunodo=are 2RIA45
*etoda 1BA 8radioimunodo4are: se /a4ea4 pe !ompeti'ia dintre &ormonul de do4at
8nemar!at: i &ormonul mar!at radioa!tiv, n rea!'ie !u A! spe!i0i!"
21. 8ia,nosticul recoce de sarcin/5
3iagnosti!ul pre!o!e de sar!in se /a4ea4 pe eviden'ierea !reterii !on!entra'iei
gonadotropinei !orioni!e umane 86EO: n urina gravidei n!ep#nd !u 4iua 7,14 de sar!in i !u
un maxim n sptm#na 6"
7
@ro/a Oalli-*ainini: se inKe!tea4 urin de 0emeie presupus gravid 81-3 ml: la /ros!oi, prin
mus!ulatura !oapsei n sa!ii lim0ati!i dorsali" 3up 4% de minute, se re!oltea4 urin din !loa!a
animalului i se examinea4 la mi!ros!op dire!t 0r !olorare" Peroare N +0.Q
9E15GC
22. Re3lexul rotulian 8!entrii nv" *edulari la !are se n!&ide re0lexul:5 L
2
CL
#
@er!u'ia tendonului rotulian determin !ontra!'ia !vadri!epsului 0emural !u extensia
gam/ei pe !oaps" Ce poate examina la su/ie!tul n po4i'ie e4#nd 8pi!ior peste pi!ior: sau la
su/ie!tul n de!u/it dorsal, !ruia examinatorul i sus'ine 8!u m#na: mem/rul in0erior la nivelul
spa'iului popliteu"
2". Re3lexul ac:ilian5 L
(
C<
2
@er!u'ia tendonului a!&ilian determin !ontra!'ia tri!epsului sural !u 0lexia plantar a
pi!iorului" @entru explorare su/ie!tul se aea4 !u genun!&iul spriKinit de un s!aun sa pe
marginea patului"
2#. Re3lexul 6iciital5 $
(
C$
*
@er!u'ia tendonului distal al /i!epsului /ra&ial 8prin intermediul degetului
examinatorului: determin !ontra!'ia /i!epsului !u 0lexia ante/ra'ului pe /ra'" @entru explorare
su/ie!tul are ante/ra'ul uor 0le!tat pe /ra'"
2(. Re3lexul triciital5 $
+
C8
1
@er!u'ia tendonului tri!epsului /ra&ial la nivelul ole!raniului determin !ontra!'ia
tri!epsului !u extensia ante/ra'ului pe /ra'" @entru explorare examinatorul sus'ine /ra'ul
su/ie!tului la nivelul pli!ii !otului iar /ra'ul l adu!e uor napoi i n a0ar"
2*. Re3lexul cutanat lantar5 L
#
C<
2
Ex!itarea !u un v#r0 as!u'it a marginii externe a plantei dinspre !l!#i spre degete
determin 0lexia degetelor pe plant" Bnversarea re0lexului 8extenisa &alu!elui i a/du!'ia
!elorlalte degete semnul ?a/ins<i: apare 0i4iologi! la !opiii su/ 3 ani i la adult n somnul
pro0und, iar patologi! n le4iuni ale !ii piramidale"
2+. Re3lexul cutanat a6dominal5 8
.
C8
12
Ex!itarea uoar !u un v#r0 /ont a tegumentului a/dominal n regiunea superioar,
miKlo!ie i in0erioar determin !ontra!'ia mus!ulaturii peretelui a/dominal" @entru explorarea
su/ie!tul este n de!u/it dorsal i are !oapsele uor 0le!tate pe a/domen 8pentru relaxarea optim
a mus!ulaturii a/dominale:"
2-. Metode de stimulare ?a,al/5
IEomprimarea sinusului !arotidian 8unilateral timp de +0s: determin s!derea 0re!ven'ei
!ardia!e i a tensiunii arteriale 8e0e!t mai intens la su/ie!'ii vagotoni!i:"
I@ro/a 5alsalva: inspir pro0und urmat de o perioad de apnee postinspiratorie i
determin /radi!ardie tran4itorie"
-
I@ro/ de postur ( tre!erea din !linostatism n ortostatism i determin !reterea
0re!ven'ei !ardia!e i a tensiunii arteriale prin me!anism simpati! urmat de e0e!t invers prin
rea!'ie parasimpati! !ompensatorie"
A9A=BMAFG1B
2.. 8eterminarea acuit/%ii ?i=uale 2A945
Ce 0a!e !u aKutorul unui optotip standardi4at pentru 0ie!are din o!&i n parte n!ep#nd !u
!el !u vederea mai sla/" G!&iul neexaminat 0iind a!operit !u un oper!ul semitransparent"
Cu/ie!tul este ae4at n !ondi'iile impuse de optotip de o/i!ei 8po4i'ie !entral n 0a'a
optotipului: la distan'a de % m i i se indi! s !iteas! semnele gra0i!e din 0ie!are r#nd n!ep#nd
!u !ele de dimensiuni mari" 5aloarea a!uit'ii se !onsider !ea !orespun4toare ultimului r#nd n
!are su/ie!tul distinge !ore!t maKoritatea semnelor 8maxim +0. greeli: i se exprim dup
0ormula:
A5 2 d/3 unde
d ( distan'a de !itire a optotipului de !tre su/ie!tul examinat
3 ( distan'a de !itire a optotipului de !tre un o!&i emetrop
7n !a4ul imposi/ilit'ii !itirii de la distan'a impus se apropie su/ie!tul de optotip p#n
reuete s !iteas! primul r#nd" 3a! a!estuia i este imposi/il ( se !er!etea4 !apa!itatea de a
re!unoate degetele m#inii i n ultim instan' de a per!epe lumina"
EB1EH=AFG1 ( CH@=B*E9F
"0. $ondi%ii te:nice de 'nre,istrare a E)G5
pa!ient n de!u/it dorsal relaxat 0i4i! i psi&i!$
temperatura mediului am/iant de +0
o
E$
se degresea4 pielea !u al!ool la lo!ul unde urmea4 a 0i plasa'i ele!tro4ii$
se ume4ete p#n4a !u !are nvelim ele!tro4ii !u solu'ie de !lorur sau /i!ar/onat de sodiu
sau se 0olosete o past ade4iv i !ondu!tiv$
se plasea4 ele!tro4ii pe 4one mus!ulare i se 0ixea4 !u /en4i elasti!e sua 0a de ti0on,
se vor evita regiunile !u pr i !ele osoase$
se e0e!tuea4 etalonarea sistemului de nregistrare 8 re!tangular de 1mv210mm:$
se sta/ilete vite4a de derulare a &#rtiei 8+% mm/se! sau %0 mm/se!:$
se ns!rie traseul ele!tro!ardiogra0i!$
"1. 8eterminarea axei electrice a inimii5
se aleg dou deriva'ii standard 8!el mai u4ual 3B i 3BBB: i se desenea4 axele lor
interse!tate$
se !al!ulea4 suma alge/ri! a undei 1 i a undei L/C separat pentru !ele dou deriva'ii
alese$
se mar!&ea4 valorile respe!tive pe axele !elor dou deriva'ii 8dup semn n Kumtatea
po4itiv sau negativ a axei:$
,
se ridi! perpendi!ulare din pun!tele respe!tive, a!estea se interse!tea4 0orm#nd un
patrulater$
pe diagonal<a !orespun4toare a patrulaterului se repre4int gra0i! ve!torul !u originea la
interse!'ia axelor$
se trasea4 !er!ul trigonometri! !u !entrul al interse!'ia axelor$
orientarea ve!torului n:
o !adranul B 80(,0
o
:, !orespunde devia'iei normale$
o !adranul BB 8A,0R1-0
o
:, !orespunde devia'ei axiale drepte$
o !adranul BBB 8(,0R1-0
o
:, !orespunde devia'ei axiale extreme drepte$
o !adranul B5 80(,0
o
:, !orespunde devia'ei axiale st#ngi$
"2. Exlorarea reacti?it/%ii ?asculare C testul resor la rece5
Ce nsoar valorile presiunii arteriale nainte i dup !e se men'ine m#na timp de 1 minut
la re!e 8ap !u g&ea'::
normal: se !onstat ! presiunea arterial !rete !u 10-+0 mm6g$
&iporea!tivitate: !reteri mai mi!i de +0 mm6g ale presiunii arteriale$
&iperrea!tivitate: !reteri mai mari de +0 mm6g ale presiunii arteriale"
"". Metoda oscilometric/5
*etode os!ilometri! permite determinarea valorilor presiunii arteriale 8maxim, minim
i medie:, pre!um i apre!ierea elasti!it'ii peretelui arterial" Amplitudinea maxim a vi/ra'iilor
peretelui arterial, indi!ele os!ilometri! 810:, are urmtoarele valori normale:
/ra' 1/3 superioar ( 4-+0$
/ra' 1/3 in0erioar ( +-1+$
ante/ra' 1/3 in0erioar ( 1-10$
!oaps 1/3 medie ( 4-16$
gam/ 1/3 superioar ( 3-10"
5alorile normale ale presiunii arteriale medii: -%-100 6g" 3e interes pentru !lini! este
!ompararea valorii 10 ntre dou regiuni simetri!e" 3i0eren'e mai mari de + unit'i, ntre pun!tele
situate la a!elai nivel pe !ele dou mem/re arat pre4en'a le4iunii dar nu i ntinderea ei"
Gs!ilometria este indi!at pentru de!elarea o/stru!'iilor arteriale i a anevrismelor
arteriovenoase"
"#. >imul de circula%ie a s;n,elui 'n artere 8metoda !u glu!onat de !al!iu:5
Ce notea4 intervalul de timp dintre momentul inKe!trii n vena de la pli!a !otului a % ml
de glu!onat de !al!iu 8solu'ie de +0.: p#n la apari'ia unei sen4a'ii intense de !ldur la nivelul
lim/ii i 0aringelui"
5alori normale: --16 se!unde"
5alori 0i4iologi!e:
0a!tori !are s!urtea4 de !ir!ula'ie: e0ortul 0i4i!, sar!ina, anxietatea, temperatura !res!ut
a mediului am/iant$
0a!tori !are prelunges! timpul de !ir!ula'ie: vagotonia"
*odi0i!ri patologi!e ale timpului de !ir!ula'ie: insu0i!ien' !ardia!, arterite o/literante
8prelungirea timpului de !ir!ula'ia n teritoriul a0e!tat:, anevrism arterio-venos 8s!urtarea
timpului de !ir!ula'ie:"
10
"(. >este de e3ort C ro6a Master5
@ro/a urmrete eviden'ierea n !ondi'ii de e0ort a unor alterri 0un!'ionale inoperante n
!ondi'ii de repaus" Ea !onst n ur!area i !o/or#rea unui dispo4itiv standardi4at 0ormat din dou
trepte" 1itmul pailor este indi!at de un metronom i este men'inut !onstant" 7n !ardiopatia
is!&emi! se !on0irm ele!tro!ardigra0i! diagnosti!ul i se urmrete evolu'ia /olii pe /a4a
modi0i!rilor EJO !are apar la e0ort 8dup un interval de +-- minute:" 7n arteriopatie o/literant
se mar!&ea4 timpul din momentul n!eperii pro/ei p#n apar tul/urri 8dureri, sen4a'ia de
greutate: la nivelul mem/rului a0e!tat 8e0ort de !laudi!a'ie:" @ro/a se ntrerupe !#nd apare
o/oseal imens, dureri tora!i!e, dispnee exagerat" Eontraindi!a'iile pro/ei ( insu0i!ien'
!ardia!, in0ar!t mio!ardi! mai re!ent ase luni"
3BOECFB5
"*. >e:nica tu6aDului ,astric5
Ce introdu!e n tu/ul digestiv o sond 8tu/ de !au!iu! de !onstru!'ie spe!ial:, ;au!&er"
Oroas de 1 !m diametru i 7% !m lungime sau o sond Ein&orn de 0,% !m diametru i 1%0 !m
lungime" Ce introdu!e pe !ale oral 8sonda ;au!&er sau Ein&orn: sau pe !ale na4al 8sonda
Ein&orn:" @re4en'a n stoma! a !aptului distal al sondei permite aspirarea !on'inutului gastri!
8!u seringa ataat la !aptul proximal al sondei:"
"+. >e:nica tu6aDului duodenal5
Ce introdu!e n tu/ul digestiv 8pe !ale oral sau na4al: o sond 8tu/ de !au!iu! de
!onstru!'ie spe!ial:: o sond Ein&orn, su/'ire 0,% !m diametru i 1%0 !m lungime" @re4en'a n
duoden a !aptului distal al sondei permite aspirarea !on'inutului duodenal 8!u seringa ataat la
!aptul proximal al sondei:"
"-. Aciditatea sucului ,astric5 determinarea de/itelor se!retorii:
determinarea a!idit'ii su!ului gastri!: valori normale" Ce neutrali4ea4 su!ul gastri!
0iltrat !u 9aG6 0,1 9, n pre4en'a rea!tivului Fop0er i a 0enol0taleinei" C!&im/ri de
!uloare n !ursul titrrii: ini'ial rou, apoi gal/en-porto!aliu la p6 2 3,% 8repre4int
a!iditatea li/er: i apoi ro4 intens la p6 2 -,+ 8repre4int a!iditatea total:"
5alori normale:
6El li/er 2 1% H"El" 8unit'i !lini!e: i 0,,-1 g/l
6El !om/inat 2 +% H"El" i 1-+,% g/l
6El total 2 40 H"El" i +,%-3,% g/l
de/itul se!re'iei gastri!e n !ondi'ii /a4ale i de stimulare maxim:
o de/itul /a4al este de 60 ml/&, iar !el maximal +%0 ml/&$
o de/itul de a!id /a4al este + mE)/&, iar !el maximal 1- mE)/&
".. Recoltarea secre%iei 6iliare rin tu6aD duodenal5
Ce introdu!e n tu/ul digestiv pe !ale oral sau na4al o sond 8tu/ de !au!iu! de
!onstru!'ie spe!ial:: sond Ein&orn, sun'ire 0,% !m diametru i 1%0 !m lungime" @re4en'a n
duoden a !aptului distal al sondei" Ce re!oltea4
/ila A 8!oledo!ian: de !uloare gal/en n!&is i !onsisten' v#s!oas$
11
/ila ? ve4i!ular de !uloare gal/en-ver4ui" Ce administrea4 pe sond o su/stan'
!olagog 8de exemplu: +0 ml sul0ar de *g 33.:$
se re!oltea4 /ila E &epati! de !uloare gal/en-auriu
1+

S-ar putea să vă placă și