Sunteți pe pagina 1din 2

Ctlin tefnescu, om de teatru i televiziune, productoruli

preyentatorul emisiunii Garantat 100%, critic de teatru, membru UNITER


Spunei-mi v rog cteva opinii vizavi de acest eveniment la care luai
parte n acest moment.
Ok,deci pot sa zic despre festival, asta am povestit si ieri la un interviu
la Unimedia. N-o sa spun evident decit lucruri bune. tii ce cred, c!
e foarte de"tept. #red c! e foarte de"tept faptul c! festivalul e pe o
perioad! lun$! de timp "i c! nu sunt multe evenimente de diminea%a
pin! seara. &ac! festivalul ar fi e'clusiv facut pentru teoriticieni "i
lumea interesat! de teatru ar fi un lucru destul de trist "i atunci, ar
trebui s! fu$i ca la alte festivaluri, dintr-o parte (n alta, de"i "i asta e
un model demn de luat (n seam.&ar, festivalul ar ceva foarte
particular. )aptul ca se *oaca un sin$ur spectacol seara la ora +,.-- il
face s! arate (n primul r(nd ca un festival care e dedicat (n e$al!
masura, sau poate "i mai mult, comunit!%ii (n care e'ist! teatrul !sta
"i asta e un lucru foarte important. .i-a" dori s! vin! c(t mai mult!
lume aici la teatru, dar, cum s! zic, ave%i "i voi partea voastr! de
r!spuns la c/estia asta. i ei trebuie s! vin! , dar "i voi trebuie s!-i
c/ema%i. i cred c! selectia spectacolelor pe parcursul festivalului e o
selectie foarte interesant!. )aptul ca a%i dedicat cumva anul !sta
sec%iunea 0ersonalit!%i notorii ale teatrului rom1nesc lui 2le'andru
&abi*a este un lucru foarte bun. E un re$izor foarte contemporan. 3unt
re$izori buni de toate facturile, iar &abi*a e unul e'trem de bun "i
contemporan, "i eu cred c! lucru !sta conteaz! foarte mult. i vroiam
s! spun ca e o persoana foarte prietenoas!.
Daca D-nul Dai!a are o parere ...nu pot sa spun proast, mai
degra sceptic, vizavi de critici i critica de teatru. Care e
atitudinea dvoastr fa de acest fenomen. "un aceast ntreare
pentru c suntei i critic de teatru i memru al #$%&'( )

E foarte adevarat. Nu eu nu am o p!rere proast! despre e'isten%a
fenomenului critic. #red c! acest fenomen artistic face parte profund
din mediul artistic.Nu sunt de accord c! orice critic e un artist .
#! e vorba doar de impostori care stau "i comenteaz!, nu sunt de
acord cu lucrurul acesta. 0e de alt! parte, nu rareori tipul !sta de
afirma%ie are ni"te ridicari real, nu fenomenul critic e de in*ura ci una
sau alte persoane care fac uneori meseria.
Scriei despre teatru fr a v fi fric c la un moment dat o s
vin regizorul i o s ai preenii c ai scris asta sau ailalt)
&aca un re$izor i%i spune a"a, se descalific! cumva. Orice om are
dreptul la propria opinie. Eu nu mai scriu despre teatru (ntr-un fel, de
ceva timp bun. 2cuma dac! scriu despre teatru e un fel de capriciu.
#(nd am c/ef scriu despre ceea ce (mi e pe plac "i (mi asum faptul c!
scriu despre lucrurile care (mi plac. Nu mai fac ceea ce se nume"te
critic! de teatru (n nici un caz.Eu scriu despre spectacole atunci c(nd
(mi plac "i nu fac meseria de critic de teatru.
Cum v par oamenii din C*iinu
4a acest festival m-am cunoscut cu c(%iva voluntari "i sunt la fel de civiliza%i,
"i de simpatici, "i de vii ca orice alt om demn din lumea asta civilizat!. &e
fiecare dat! tot (ncerc s! preint(mpin astfel de (ntrebari. Nu e'ist! nici o
$rani%! (ntre .oldova "i Rom1nia, lucrurile sunt e$ale. #eea ce e bun aici e
bun "i (n alt! parte. #eea e r!u aici e r!u "i (n alt! parte. E'act a"a e
povestea peste tot.