Sunteți pe pagina 1din 30

1.

Prezentarea Cadrului legislativ privind stocurile- OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
DirectiveleEuropene- Legea contabilitatii, legea nr. 82/1991, republicata in in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 454 din18/06/2008

- Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal- H.G. nr. 97 din 19.03.1994 pentru
modificarea H.G. nr. 58/1994 privind reglementareadiferentelor favorabile din reevaluarea
stocurilor de valori materiale la unele produse ale caror preturi se stabilesc sub supravegherea
Ministerului Finantelor, precum si a diferentelor favorabilede curs valutar rezultate ca urmare a
deprecierii cursurilor in lei ale valutelor la unele bancicomerciale cu capital majoritar de stat,
publicata in M.Of. nr. 80 din 29.03.1994

- IAS 2: Stocuri

-Ghidul calitatii in audit2. Prezentarea obiectivelor misiunii de audit financiar contabil privind stocurile

1. Evaluarea la intrare a stocurilor de materii prime la cost de productie si achizitie.

2. Identificarea stocurilor la nivelul patrimoniului entitii. Asigurarea faptului c stocurile
exist i sunt deinute de societate.


3. Evaluarea corect la ieire a stocurilor , conform metodei FIFO. Asigurarea faptului c
ieirilede stocuri au fost corect contabilizate .

4. Urmrirea consecvenei n aplicarea metodei contabile de evaluare la ieire a stocurilor.
Se urmrete exactitatea n aplicarea metodei contabile privind stocurile prin aplicarea
principiului independenei exerciiului.
AUDITUL FINANCIAR
CONTABIL PRIVID
STOCURILE

5. Se verific exhaustivitatea informaiei privind stocurile de materii prime.


6. Corelarea dintre balanta si bilantul contabil.

7. Identificarea stocurilor depreciate i greu vandabile i verificarea constituirii de
provizioane necesare.


8. Se verifica daca stocurile cu o micare lent sau fr micare au fost corect evaluate, la
valoarea net realizabil.
9. Verificarea corectitudinii inventarierii.


10. Aplicarea reducerilor comerciale si financiare.

3.Sistemul de documente primare si fluxul lor informational-Factura de cumparare
-Factura de vanzare
-Jurnal Cumparari
-Jurnal Vanzari
-Registru Jurnal
-Nota Intrare Receptie
-Bon de primire
-Bon de predare a semifabricatelor la magazine
-Bon de predare a materilelor refolosibile la magazine
-Bon de predare transfer restituire
-Bon de transfer
-Bon de consum
-Balanta de verificare
-Decont TVA


Factura
cumparare
Jurnal
cumparari

Registru
Jurnal
Decont
TVA

Balanta de
verificare

Nota de
intrare
receptie

Bon de
primire
Factura de
vanzare

Bon de
Jurnal
Vanzari

4.Prezentarea monografiei contabile a misiunii de audit

Aplicatia 1.Evaluarea stocurilor la cost de acizitie
Societatea ALFA achizitioneaza 5000 metri de panza de la furnizorul BETA, la un pret de 10
euro/metro.Cursul de schimb la data achizitiei este de 45,5 lei/euro,taza vamala este de 7%,iar
comisionul vamal este de 5%.Pentru a duce marfa in unitate,ALFA primeste de la o societate de
transport o facture in valoare de 2 480 lei(din care TVA 24%).
Costul de achizitie al marfurilor:
Pret de achizitie=5000*10 euro/metro*45,5lei/euro=2 275 000 lei
(+)Taxa vamala=2 275 000*7%=91 000
(+)Comision vamal=2 275 000*5%=11 375
(+)Cheltuieli de transport=2 000
(=)Cost de acizitie =2 379 375 lei

2 379 375 lei 371 Marfuri = % 2 379 375
401.01 Furnizori BETA 2 275 000
401.02 Furnizori transport 2 000
446 Impozite,taxe si 10 2375
varsaminte asimilate


Aplicatia 2. Societatea ALFA are in stoc la inceputul lunii decembrie 2012 , marfuri in valoare
de 7500 lei. Incursul lunii au loc urmatoarele operatii: achizitie de marfuri in valoare de 200 lei
TVA 24%;vanzari de marfuri la prt de vanzare de 800 lei, TVA 24%, cost achizitie 600 lei. La
sfarsitullunii are loc inventarierea in urma careia se stabileste stocul final faptic de marfuri in
valoare de6500 lei.Inventarierea se face prin metoda inventarului permanent.

-Achizitie marfuri
% = 401Furnizori 124 lei
371 Marfuri 100
4426 TVA deductibila 24
-Vanzare marfuri
:a) vanzare propriu-zisa :
4111 Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 500 lei (gresit)
b)descarcare de gestiune:
607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 300 lei

-La sfarsitul perioadei se inregistreaza diferenta constatata la inventar
Sf scriptic = 5000 + 100 300 = 4 800 lei
Sf faptic = 4 500 lei
=>Minus la inventar in valoare de 300 lei
607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 300 lei

Aplicatia 3. Contabilitatea stocurilor din productie proprie
A.La inceputul perioadei ,situatia initiala in conturi se prezinta astfel:contul 345Produse
finite 4800 lei(cost prestabilit),contul 348 Diferente de pret la produse 300 lei(sold creditor),
contul 331 Produse in curs de executie 3600 lei(cost efectiv).In cursul lunii cheltuielile
ocazionate cu desfasurarea procesului de productie sunt in valoare de 20400 lei.Pe parcursul lunii
societatea obtine produse finite la cost prestabilit de 19 200 lei.Costul efectiv al productiei finite
obtinute,conform bonurilor de predare-transfer/21 dec este de 18 000lei.
a)inregistrarea cheltuielilor pt productia neterminata,preluata dina nul precedent
711 Variatia stocurilor = 331 Produse in curs de executie 3600
b)obtinerea de produse finite
345 Produse finite = 711 Variatia stocurilor 19 200

c)inregistrarea diferentelor de prt aferente produselor finite obtinute
stabilirea diferentelor de prt :
cost efectiv<cost prestabilit => diferenta de prt in plus 1200 lei
348 Diferente de prt la produse =711 Variatia stocurilor = 348 1200 lei(Gresit !)

B.Societatea vinde o parte din productia finita a carei valoare ,la cost prestabilit, este de 14 400
lei.Pretul de livrare al producatorului este de 15 840 lei , la care se percepe TVA 24%.Valoarea
determinata a productiei neterminate la sf lunii esre de 6000 lei cost efectiv.
a)vanzare produse finite
411 Clienti = % 19 641,6
701 Venituri din vanzarea produselor finite 15 840
4427 TVA colectata 3 801,6

C.La sfarsitul lunii decembrie ,se descarca gestiunea de produse finite cu valoarea,la prt de
inregistrare (cost prestabilit ) a produselor livrate , in suma de 14 400 lei si se repartizeaza
diferenta de prt aferenta produselor livrate.
711 Variatia stocurilor = 345 Produse finite 14 400
348 Diferente de prt la produse = 711 Variatia stocurilor 900
Calculul diferentelor de prt aferente produselor livrate :
Determinarea coeficientului mediu al diferentelor :
K= soldul ct 348 inainte de repartizare = 1500 = 0,0625
TSD ct 345 24 000
Determinarea diferentelor de prt aferente produselor livrate :
dv-Rc 345 * K= 14 400*0,0625=900 lei


Aplicatia 4..Se cunosc urmatoarele informatii privind un stoc de marfa al societatii ALFA:
-La 01.12.2012 se aflau in stoc 100 bucati, evaluate la costul de achizitie de 100 lei/buc;
-La 10.12.2012 are loc o achizitie de 100 buc. la cost de 200 lei/buc., TVA 24%;
-La 15.12.2012 are loc o vanzare de 150 buc
-La 20.12.2012 are loc o achizitie de 50 buc, prt 300 lei/ buc, TVA 24%
-La 25.12.2012 are loc o vanzare de 90 buc.Pretul de vanzare a fost 500 lei
Care este valoarea iesirilor din stoc si a stocului final daca se utilizeaza metoda FIFO?


Data
Intrari Iesiri Stoc
Cantitate Cost
unitar
Cost
total
Cantitate Cost
unitar
Cost
total
Cantitate Cost
unitar
Cost
total

1.12
100 100

10 000

10.12

100 200

20 000100
100
100
200
10 000
20 000
15.12100
50
100
200
10 000
10 000
50

200

10 000

20.12

50 300

15 00050
50
200
300
10 000
15 000
25.1250
40
200
300
10 000
12 000
10

300

3 00031.1210


300


3000


Valoarea iesirior= 42 000
Stoc final= 3 000
Aplicatia 5. Contabilitatea marfurilor la o intreprindere comerciala cu amanuntul
A.Societatea ALFA achizitioneaza marfuri :prt de cumparare de 3500 lei, TVA deductibil
24%.Adaosul comercial practicat este de 40%(marfurile sunt evidentiate la pretul de vanzare cu
amanuntul)
a)achizitie marfuri
% =401 Furnizori 4340
371 Marfuri 3500
4426 TVA deductibila 840
b)inregistrarea adaosului comercial
371 Marfuri = % 2576
378 Diferente de pret la marfuri 1400
4428 TVA neexigibila 1176
Calculul pretului de vanzare cu amanuntul pentru marfurile achizitionate
Cost de achizitie marfuri = 3500
Adaos comercial = 1400
=Prt vanzare fara TVA= 4900
TVA neexigibila(4900*24%)=1176
=Prt vanzare cu TVA =6 076

B.Societatea ALFA achizitioneaza 1000 parfumuri de la furnizorul extern BETA la un pret de
50 euro bucata. Cursul de schimb de la data achizitiei 4.5 lei/euro . Taxa vamala 5%, comision
vamal0.5%. Pentru a aduce marfa in unitate X primeste de la o societate de transport o facture
invaloare de 1200 lei ( din care TVA 24% ).
Pretul negociat = 1000 buc x 50 x 4.5 lei/ = 225 000 lei
+ Taxa vamala = 225 000 x 5% = 11 250 lei
+ Comision vamal = 225 000 x 0.5% = 1 125 lei
+ Cheltuieli de transport = 1 200 lei
+TVA 24%=288 lei (Gresit !)
= Cost achizitie = 238 863 lei
371 Marfuri = % 238 863 (Gresit !)
401 Furnizori(Beta) 225 000
446Alte impozite,taxe si 12 375
varsaminte asimilate
401 Furnizori(Transport) 1 200
4426 TVA deductibila 288

Aplicatia 6.Societatea acorda garantie de un an tuturor produselor pe care le vinde.Statisticile
arata ca 70% din produsele vandute nu prezinta defecte, 25% prezinta defecte minore si 5%
prezinta defecte majore.Daca toate produsele ar avea defecte minore,cheltuielile cu reparatiile ar
fi de 100 000 lei.Daca toate produsele ar avea defecte majore,cheltuielile cu reparatiile ar fi de 1
000 000 lei.
Provizionul :70%*0+25%*100 000+ 5%* 1 000 000=75 000 lei
Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli=Provizioane pentru garantii 75 000

Aplicatia 7. Se cunosc urmatoarele informatii cu privire la produsele finite PF1, PF2, PF3,PF4
ale societatii ALFA, in anul 2012. Societatea evalueaza stocurile in bilant conform IAS2.
Produs Cost Valoarea realizabila
neta
Valoarea de inventar
PF1
PF2
PF3
PF4
10 000
12 000
15 000
19 500
11 000
13 500
13 500
16 000
10 000
12 000
13 500
16 000
TOTAL 56 500 54 000 51 500


In bilant = min ( cost ; valoarea de inventar)
Valoarea de inventar = min ( cost, valoarea realizabila neta)
Min ( 56 500 ; 51 500) = 51 500 => Apreciere :5 000

394 Ajustari pentru deprecierea =7814 Venituri din ajustari pentru 5 000 ( Gresit ! )
Produselor deprecierea activelor circulante


Aplicatia 8.Societatea ALFA inregistreaza in luna decembrie valori consumate dupa cum
urmeaza:materii prime 9 000 lei,materiale consumabile 1785 lei,conform centralizatorului
bonurilor de consum.La sf lunii decembrie se determina diferentele de pret aferente valorilor
materiale consumate si se inregistreaza repartizarea acestora,stiind faptul ca la inceputul lunii
situatia in conturi se prezinta astfel:cont 301 Materii prime 3750 lei,cont 3028 Alte materiale
consumabile 1500 lei ,cont 308 Diferente de pret la materii prime si materiale(debitor) 2600
lei.
Inventar permanent
a)consumul de materii prime si materiale
601 Cheltuieli cu mp =301 Materii prime 9 000
6028 Cheltuieli priv alte materii consumabile=3028 Alte materiale consumabile 1 785

b)repartizarea diferentei de pret aferente consumurilor
% = 308 Diferente de pret la materii prime 1 542
si materiale
601 Cheltuieli cu mp 1 287
6028 Cheltuieli priv alte 255
materii consumabile

Calculul dif de pret aferente consumurilor:
-determ coeficientului mediu de dif de pret:
K=2600+400/15750+5200=0,143
-determ dif de pret aferente consumurilor de :
Mp:9000*0.143=1287
Materiale consum:1785*0.143=1542
Total=1542 lei
Inventar intermintent
a)trecerea pe cheltuiala a stocurilor initiale la inceput de luna
601 Cheltuieli cu mp =301 Materii prime 3750
6028 Cheltuieli priv alte materii consumabile=3028 Alte materiale consum 1 500
B)blocarea in conturilor de stocuri a valorilor materiale constatate la inventariere
301 Materii prime = 601 Cheltuieli cu mp 15 750
3028 Alte materiale consum = 6028 Cheltuieli priv alte materii consumabile 5 200


Aplicatia 9.Inregistrarea in contabilitate a costului de achizitie si a reducerilor comerciale de
natura scontului
Societatea ALFA cumpara marfuri in valoare de 10 200 lei cu un rabat de 10%, discount
5%,cheltuieli de transport 11%, din valoarea achizitiei , cuprinse in factura primita de furnizor,
TVA 24%.
Scadenta facturilor, conform contractului cu furnizorul, este la 90 de zile , iar in cazul platii
inaintea acestui termen , pana la 60 de zile, se acorda un scont care este de :
-15% din valoarea facturii,pentru plata in momentul facturarii;
- 10% din valoarea facturii,pentru plata pana la 30 de zile de la data facturarii, sau
-5% din valoarea facturii,pentru plata pana la 60 de zile de la data facturarii.
Structura costului de achizitie:
a)Pretul de cumparare a marfurilor 10.200
b)Rabat =10% -1.020
c)Total 9.180
d)Discount(din c)=5% - 459
e)Total (c-d) 8.721
f)Cheltuieli de transport(din a)=11% 1.122
Costul de achizitie(e+f) 9.843
TVA=24% 2362,32
Total de plata 12.205,32

A.Inregistrarea scontului la achitatea facturii furnizorului
-inregistrarea stocului si a scontului in momentul primirii facturii si receptiei stocului:
12.205,32 % = 401 Furnizori 12. 205,32
9.843 371 Marfuri
2362,32 4426 TVA deductibila
-decontarea facturii , cand valoarea achitata este diferenta dintre total factura si scontul primit
(12 205,32- 9843*5%=12 205,32- 492,15=11 713,17)

12 205,32 401 Furnizori = % 12 205,32
5121 Conturi la banci 11 713, 17
767 Venituri din 492,15
sconturi obtinute
B..Inregistrarea scontului in momentul primirii acestuia de la furnizor , moment ce este ulterior
achitarii facturii
-inregistrarea stocului in momentul receptiei:
12.205,32 % = 401 Furnizori 12. 205,32
9.843 371 Marfuri
2362,32 4426 TVA deductibila
-decontarea facturii:
12 205,32 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci 12 205,32
-incasarea scontului conform facturii de acordare a scontului:
492,15 401 Furnizori = 767 Venituri din 492,15
sconturi obtinute

C.Situatiile in care, conform contractului cumparatorul beneficiaza de scont si plata facturii se
realizeaza in mometul achizitiei(scontul nu se contabilizeaza distinct , ci se scade din valoarea
facturii).In aceste cazuri, scontul de care beneficiaza cumparatorul este de 15%din costul
acizitiei.
Suma de plata:
a)Pretul de cumparare a marfurilor 10.200
b)Rabat =10% -1.020
c)Total 9.180
d)Discount(din c)=5% - 459
e)Total (c-d) 8.721
f)Cheltuieli de transport(din a)=11% 1.122
Costul de achizitie(e+f) 9.843
TVA=24% 2362,32
Scont = 15% - 1 476,45
Total de plata 10.728,87


-.Inregistrarea scontului in momentul receptiei
12. 205,32 % = % 12 205,32
9.843 371 Marfuri 401 Furnizori 10. 728,87
2362,32 4426 TVA deductibila 767 Venituri din 1 476,45
sconturi obtinute

-achitarea facturii furnizorului
10. 728,87 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci 10. 728,87


Aplicatia 10.Inregistrarea in contabilitate a costului de achizitie si a reducerilor comerciale de
natura scontului
Societatea ALFA cumpara marfuri in valoare de 10 200 lei cu un rabat de 10%, discount
5%,cheltuieli de transport 11%, din valoarea achizitiei , cuprinse in factura primita de furnizor,
TVA 24%.
Scadenta facturilor, conform contractului cu furnizorul, este la 90 de zile , iar in cazul platii
inaintea acestui termen , pana la 60 de zile, se acorda un scont care este de :
-15% din valoarea facturii,pentru plata in momentul facturarii;
- 10% din valoarea facturii,pentru plata pana la 30 de zile de la data facturarii, sau
-5% din valoarea facturii,pentru plata pana la 60 de zile de la data facturarii.
Structura costului de achizitie:
a)Pretul de cumparare a marfurilor 10.200
b)Rabat =10% -1.020
c)Total 9.180
d)Discount(din c)=5% - 459
e)Total (c-d) 8.721
f)Cheltuieli de transport(din a)=11% 1.122
Costul de achizitie(e+f) 9.843
TVA=24% 2362,32
Total de plata 12.205,32

A.Inregistrarea scontului la achitatea facturii furnizorului
-inregistrarea stocului si a scontului in momentul primirii facturii si receptiei stocului:
12.205,32 % = 401 Furnizori 12. 205,32
9.843 371 Marfuri
2362,32 4426 TVA deductibila
-decontarea facturii , cand valoarea achitata este diferenta dintre total factura si scontul primit
(12 205,32- 9843*5%=12 205,32- 492,15=11 713,17)

12 205,32 401 Furnizori = % 12 205,32
5121 Conturi la banci 11 713, 17
767 Venituri din 492,15
sconturi obtinute
B..Inregistrarea scontului in momentul primirii acestuia de la furnizor , moment ce este ulterior
achitarii facturii
-inregistrarea stocului in momentul receptiei:
12.205,32 % = 401 Furnizori 12. 205,32
9.843 371 Marfuri
2362,32 4426 TVA deductibila
-decontarea facturii:
12 205,32 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci 12 205,32

-incasarea scontului conform facturii de acordare a scontului:
492,15 401 Furnizori = 767 Venituri din 492,15
sconturi obtinute

C.Situatiile in care, conform contractului cumparatorul beneficiaza de scont si plata facturii se
realizeaza in mometul achizitiei(scontul nu se contabilizeaza distinct , ci se scade din valoarea
facturii).In aceste cazuri, scontul de care beneficiaza cumparatorul este de 15%din costul
acizitiei.
Suma de plata:
a)Pretul de cumparare a marfurilor 10.200
b)Rabat =10% -1.020
c)Total 9.180
d)Discount(din c)=5% - 459
e)Total (c-d) 8.721
f)Cheltuieli de transport(din a)=11% 1.122
Costul de achizitie(e+f) 9.843
TVA=24% 2362,32
Scont = 15% - 1 476,45
Total de plata 10.728,87
-.Inregistrarea facturii de marfa
12. 205,32 % = 401 Furnizori 12 205,32 (Gresit!)
9.843 371 Marfuri
2362,32 4426 TVA deductibila

-achitarea facturii furnizorului
10. 728,87 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci 10. 728,87
5.Aplicarea procedeelor si tehnicilor de audit
5.1 Scrisoare de angajament

Ctre Consiliul de Administraie sau reprezentanilor adecvai ai conducerii la vrf:
Dumneavoastr ai cerut ca noi s efectum auditul situaiilor financiare ale societii
S.C.ALFA S.A. care conin bilanul la data de 31.12.2012, contul de profit i pierdere,
situaiamodificrilor capitalului propriu i situaia fluxurilor de trezorerie pentru exerciiul
financiar carese ncheie la aceast dat, precum i un rezumat al politicilor contabile
semnificative i alte noteexplicative.Suntem ncntai s v confirmm acceptarea i nelegerea
noastr n ce privete acestangajament prin coninutul acestei scrisori. Auditul pe care l vom
efectua va avea ca obiectivexprimarea unei opinii din partea noastr asupra situaiilor financiare.
Auditul nostru va fi efectuat n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit.Acele
standarde cer ca noi s respectm cerinele de etic i s planificm i s efectumauditul astfel
nct s obinem o asigurare rezonabil c situaiile financiare nu conin denaturrisemnificative.
Un audit implic aplicarea de proceduri n vederea obinerii de probe de audit cu privire la
valorile i prezentrile de informaii din situaiile financiare.
Procedurile selectatedepind de raionamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscului
existenei de denaturrisemnificative n situaiile financiare provenite din fraud sau eroare. Un
audit include, deasemenea, evaluarea conformitii politicilor contabile folosite i a
rezonabilitii estimrilor contabile efectuate de ctre conducere, precum i evaluarea prezentrii
generale a situaiilor financiare.Datorit caracteristicii de test i a altor limitri inerente ale
oricrui sistem contabil i decontrol intern, exist un risc inevitabil ca unele denaturri
semnificative s rmn nedescoperite.Atunci cnd am efectuat evaluarea riscului, am considerat
controlul intern relevant pentruntocmirea situaiilor financiare de ctre societate pentru a putea
defini procedurile de audit caresunt corespunztoare n circumstanele date, dar nu n scopul
exprimrii unei opinii asupraeficacitii controlului intern din cadrul societii. Totui, v vom
furniza o scrisoare separatreferitoare la orice deficiene semnificative n structurarea sau
implementarea controluluiintern n raportarea financiar de care am luat cunotin pe parcursul
auditrii situaiilor financiare.
V reamintim c responsabilitatea pentru ntocmirea situaiilor financiare care prezint
nmod corect poziia financiar, performanele financiare i fluxurile de trezorerie ale societii
nconformitate cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar este a conducerii
societii.Raportul nostru de audit va explica faptul c responsabilitatea pentru ntocmirea i
corecta prezentare a situaiilor financiare n conformitate cu cadrul de raportare financiar
aplicabilrevine conducerii societii, iar aceast responsabilitate include:- Structurarea,
implementarea i meninerea controlului intern relevant pentru ntocmireasituaiilor financiare
care nu conin denaturri provenite din fraud sau eroare;- Selectarea i aplicarea politicilor
contabile corespunztoare; i- Efectuarea de estimri contabile care sunt conforme cu
circumstanele.Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea conducerii
confirmri scrisecu privire la declaraiile ce ne-au fost date n legtur cu auditul.Ateptm cu
nerbdare o colaborare deplin cu echipa dumneavoastr i credem caceasta ne va pune la
dispoziie orice nregistrri, documentaii i alte informaii care ne vor finecesare n efectuarea
auditului.
V rugm s semnai i s returnai exemplarul ataat acestei scrisori pentru a ne arta
cscrisoarea este conform cu nelegerea dumneavoastr n legtur cu organizarea auditului
pecare l vom efectua asupra situaiilor financiare
S.C. AUDIT FINANCIAR DE CALITATE S.R.L
S-a luat la cunotin n numele societii S.C. ALFA S.A de ctre
..
Numele si functia
Data


5.2. Control documentat-contabil


Acest tip de control cuprinde:
- Controlul cronologic- ce consta in verificarea facturilor de vanzare in ordinea
calendaristica a emiterii lor;
- Controlul invers cronologic- urmarind verificarea facturilor de cumparare in ordinea
inversa a acestora;
- Controlul sistematic- prin intermediul caruia este verificata corespondenta dintre
informatiile aferente Registrului Jurnal si cele aparute in fisele sintetice ale conturilor;
- Controlul reciproc- ce vizeaza verificarea informatiilor inscrise pe facturi cu cele
prevazute in notele de intrare receptie;
- Controlul incrucisat-care presupune confruntarea exemplarului 1 al facturii aflat
la cumparator cu exemplarul 2 aflat la vanzator si verificarea acestora;
- Controlul matematic-ce are in vedere verificarea corectitudinii elementelor
valorice care apar in documentele financiar-contabile;
- Analiza contabila-referindu-se la verificarea respectarii corespondentei conturilor
utilizate in cadrul inregistrarilor contabile conforme cu OMFP 3055.

5.3. Control total si control prin sondaj

Avand in vedere numarul de documente financiar-contabile ce trebuie verificate,
auditorul poate opta pentru verificarea intregului volum de documente existente in cadrul firmei
sau sa selecteze un procent considerat semnificativ dintre acestea care sa genereze un rezultat
final corect in ceea ce priveste evaluarea situatiei firmei auditate.
Intreprinderea auditata in cazul de fata inregistreaza, in medie, un volum de 6 000 facturi
in decursul unui exercitiu financiar. Aceasta inseamna inregistrarea, in medie, a unui numar de
500 de facturi lunar. Fiind un volum mare de facturi, verificarea se va face prin aplicarea
controlului prin sondaj.
Tehnica aplicarii controlului prin sondaj presupune urmatoarele etape:
1. Se determina volumul de facturi care fac obiectul misiunii de audit.
In cazul de fata, numarul de facturi este de 3500, determinat anterior (6.000 facturi / 12
luni = 500 facturi/luna).
2. Se realizeaza ordonarea descrescatoare a facturilor, dupa valoare.
3. Se determina marimea esantionului statistic utilizand un procent semnificativ.
In cazul de fata, se alege aplicarea unui procent de 20%. Esantionul statistic va avea
valoarea de 500 x 20% = 100.
4. Pe baza esantionului statistic, se determina topul acestuia prin aplicarea
procentului de 80% din valoarea esantionului.
In cazul de fata, topul esantionului statistic inregistreaza valoarea de 80% x 100 = 80
facturi.
5. Selectarea facturilor aleatoare alese din randul celor ce nu au fost luate in
considerare in topul esantionului se va face dupa voia auditorului.
In cazul de fata se va alege aleator dintr-un numar de 100 80 = 20 de
facturi, exeptand cele 80 de facturi apartinand topului esantionului.

5.4. Control faptic

Controlul faptic cuprinde:
- Inventarierea - fizica si valorica, in functie de natura elementelor avute in vedere
in procesul de auditare;
- Observarea directa- care presupune urmarirea unui proces sau a unei proceduri
efectuata de altcineva (de exemplu, urmarirea inventarierii stocurilor realizata de catre personalul
intreprinderii auditate);
- Analiza de laborator-ce apare in cazul necesitatii apelarii la specialisti pentru
efectuarea analizei.


5.5. Confirmarile externe

Acestea constau in confirmarea soldurilor finale ale conturilor de furnizori si cele de
clienti, respectiv conturile de datorii si cele de creante.6.Determinarea riscului aferent misiunii de audit

Riscul de audit reprezinta riscul ca auditorul sa exprime o opinie de audit neadecvata,atunci cand
situatiile financiare sunt denaturate in mod semnificatv.

Calculul riscului de audit (RA).RA=RI x RC x RN

Riscul de audit cuprinde trei componente:
- riscul inerent,
-riscul de control ,
- riscul de nedetectare.
In cazul de fata, avand in vedere ca s-a efectuat auditarea utilizand controlul prin sondaj prin
intermediul unui procent de 20% din volumul documentelor, nivelul riscului va fi mai ridicat
decat in cazul efectuarii auditarii utilizand controlul total sau a auditarii folosind un procent mai
mare in stabilirea esantionului statistic.
Riscul inerent reprezinta posibilitatea ca o asertiune sa comporte o denaturare ce poate fi
semnificativa, fie individual, fie cumulata cu alte denaturari, presupunand ca nu exista controalea
ferente. Riscul inerent exista in permanenta, fiind independent de auditul sistemului financiar.In
cazul de fata, riscul inerent in evaluarea intreprinderii inregistreaza o valoare de 10 %.

Riscul de control consta in riscul ca o denaturare ce poate aparea intr-o asertiune si care poate
fi semnificativa, fie in cazul in care este izolata, fie cumulata cu alte denaturari, sa nu fie
prevenita, detectata si corectata la timp de sistemul de control intern al entitatii.
Riscul de control se manifesta ca o functie a eficacitatii proiectarii, implementarii si mentinerii
controlului intern,care cunoaste limite.Intreprinderea auditata in cazul de fata prezinta un risc de
control de 8 %.

Riscul de nedetectare reprezinta riscul ca auditorul sa nu detecteze o denaturare existenta intr-
o asertiune si care poate fi semnificativa, fie in cazul in care este izolata, fie cumulata cu alte
denaturari. Riscul de nedetectare este strans legat de natura, momentul si intinderea procedurilor
pe care auditorul le stabileste pentru a reduce riscul de audit la un nivel scazut,
acceptabil,reprezentand, deci, o functie a eficacitatii unei proceduri de audit si a aplicarii de catre
auditor a respectivei proceduri.
In ceea ce priveste intreprinderea auditata in cazul de fata, riscul de nedetectare inregistreaza o
valoare de 12%.

In urma evaluarii celor 3 tipuri de risc se va efectua calculul unui risc total de audit, astfel, riscul
total in cazul intreprinderii auditate inregistreaza valoarea de 9,6%.
RA = 10% x 8% x 12% = 9,6%
7.Prezentarea probelor de audit


Proba 1
In urma verificarii inregistrarii 2 s-a constat ca societatea a inregistrat vanzarea de marfuri
astfel:
4111 Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor
Varianta corecta a vanzarii propriu-zise se contabilizeaza astfel:

4111Clienti = % 620 lei
707Venituri din vanzarea marfurilor 500
4427 TVA colectata 120
Aceasta proba este cuantificabila.

Proba 2
Pe 15.11.N , soc ALFA a cumparat materii prime in valoare de 1000 .Plata furnizorului se
efectueaza pe 5.02.N+1.Societatea inchide conturile ,in fiecare an,la 31.12.Cursul monedei
europene a suportat urmatoarea evolutie:
-la 15.11.N :4,4 lei
-la 31.12.N: 4,6 lei
-la 5.02.N+1: 4,5 lei

15.11.N Achizitie stoc de materie prima
301 = 401 4 400 lei(1000 * 4,4 lei)

31.12.N Inregistrarea valorii din diferente de curs valutar
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar = 401 Furnizori 200 lei (1000 * 0,2)

5.02.N+1 Plata furnizorului 4 500 lei
401 Furnizori= 5121 Conturi curente la banci 4 500 lei (Gresit!)

Varianta corecta este urmatoarea:
401 Furnizori = % 4 600 lei
5121 Conturi la banci 4 500
756 Venituri din diferente 100
de curs valutarProba 3
Societatea ALFA detiene un stoc initial de produse finite la cost de productie 3 000 lei
.Operatiile efectuate in cursul lunii : produse obtinute la cost de productie 6000 , produse
vandute la pret de vanzare dar nefacturate 1 000 , TVA= 24% ,stoc final de produse nevandute la
cost de productie 2 000.Se foloseste metoda inventarului permanent.

Obtinerea de produse la cost standard
345 Produse finite = 711 Venituri aferente stocurilor de produse finite 6 000 lei

Vanzarea produselor nefacturate
4111Clienti= % 1240 lei (Gresit!)
701 Venituri din vanzarea produselor finite 1000
4428 TVA neexigibila 240

Varianta corecta este urmatoarea:
418 Clienti- = % 1240 lei
Facturi de intocmit 701 Venituri din vanzarea produselor finite 1000
4428 TVA neexigibila 240

Cost productie produse nevandute=3000 + 6000-2000=7 000 lei
711 Venituri aferente stocurilor de produse finite = 345 Produse finite 7 000 leiProba 4
In urma verificarii inregistrarii nr 8 se constata ca societatea a folosit evaluarea si inregistrarea
prin metoda inventarului intermitent. Conform notelor explicative inventarierea s-a stabilit a se
face prin metoda inventarului permanent. Asadar nu s-a folosit in mod consecvent metoda
contabila de inventariere.


Proba 5

In urma verificarii exhaustivitatii informatiilor, plecand de la fisa de cont s-a urmarit dac exista
documentul aferent. Nu au fost gasite un numar de 3 documente contabile ( factura 129458
/23.12.2012; factura 266589 / 17.12.2012; factura 2889544 /02.10.2012) . Suma totala a
facturilor : 520 lei.

Proba 6

Societatea ALFA cumpara 100 de scaune in cursul anului 2012, cu scopul de a le revinde. Costul
unitar de achizitie este de 300 lei, iar pretul general de vanzare de pe piata de 450 lei. Societatea
a incheiat un contract pentru vanzarea in anul urmator a 70 scaune la un pret de 360 lei.Costurile
necesare oricarei vanzari pe piata sunt de 120 lei/ scaun.
Cost unitar = 100* 300 =3 0 000 lei
VRN = 70 buc * (360 -120 ) + 30 buc ( 450-120) = 26 700 lei lei

Deprecierea stocurilor : 607Cheltuieli privind marfurile = 371Marfuri 300 lei (gresit)
Varianta corecta este urmatoarea:
607Cheltuieli privind marfurile =371 Marfuri 3 300 lei

Proba 7
In urma verificarii inregistrarii nr 3.A s-a constatat o eroare in inregistrarea diferentelor de pret.
Varianta corecta este urmatoarea:
Inregistrarea diferentelor de prt aferente produselor finite obtinute
stabilirea diferentelor de prt :
cost efectiv<cost prestabilit => diferenta de prt in minus(favorabila) 1200 lei
711 Variatia stocurilor = 348 Diferente de prt la produse 1200

Proba 8
In bilant = min ( cost ; valoarea de inventar)
Valoarea de inventar = min ( cost, valoarea realizabila neta)
Min ( 56 500 ; 51 500) = 51 500 => Depreciere :5 000


6814 Cheltuieli de exploatare = 394 Ajustari pentru deprecierea 5 000
privind ajustarile pt deprecierea produselor
activelor circulante

Proba 9
In urma verificarii inregistrarii 5B s-a constatat o eroare in calculul costului de achizitie,fiind
adaugat TVA-ul la cheltuielile de transport.Varianta corecta este urmatoarea :
Pretul negociat = 1000 buc x 50 x 4.5 lei/ = 225 000 lei
+ Taxa vamala = 225 000 x 5% = 11 250 lei
+ Comision vamal = 225 000 x 0.5% = 1 125 lei
+ Cheltuieli de transport = 1 200 lei
= Cost achizitie = 238 575 lei
371 Marfuri = % 238 575
401 Furnizori(Beta) 225 000
446Alte impozite,taxe si 12 375
varsaminte asimilate
401 Furnizori(Transport) 1 200
Proba 10
In urma verificarii aplicatiei 10 C s-a constatat o eroare in contabilizarea scontului primit.
Solutia corecta este urmatoarea :
-Inregistrarea scontului in momentul receptiei
12. 205,32 % = % 12 205,32
9.843 371 Marfuri 401 Furnizori 10. 728,87
2362,32 4426 TVA deductibila 767 Venituri din 1 476,45
sconturi obtinute

-achitarea facturii furnizorului
10. 728,87 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci 10. 728,878.Importanta relativa a riscurilor de erori si pragul de semnificatie
Pe baza indicatorilor de calitate (cifra de afaceri, totalul activelor, rezultatul exercitiului)
se apreciaza pragul de semnificatie. In urma raportarii valorii probei cuantificabile la valoarea
unui indicator de calitate se poate determina daca proba respectiva este sau nu semnificativa.
Astfel, daca valoarea raportului depaseste pragul de 5% aceasta este considerata semnificativa.
Societatea auditata a inregistrat urmatoarele valori ale indicatorilor calitativi:
Anul N - Cifra de afaceri: 20.000 lei
- Totalul activelor: 9.000 lei
- Rezultatul exercitiului: 1000 lei
Analiza probelor de audit:

Proba 1: Eroarea consta in valoarea de 620 lei, ponderea in valoarea cifra de afaceri
fiind de 620/20 000lei = 3%. Aceasta valoare este inferioara pragului de 5%, reprezentand,
deci, o proba nesemnificativa.

Proba 2: Eroarea este de 100 lei, ponderea in cifra de afaceri fiind de 100/20000 lei
= 0,1%. Valoarea este inferioara pragului de 5%, reprezentand, deci, o proba nesemnificativa.

Proba 3: Eroarea de 12400 lei genereaza o pondere in valoarea cifrei de afacei de
1240/20000 = 6%. Fiind o valoare mai mare de 5 %, proba este considerata
semnificativa.

Proba 4 : Aceasta proba de audit este necuantificabila. In acest caz, auditorul va folosi
rationamentul profesional in aprecierea acesteia. In urma acestei erori, nu s-a cauzat nicio
alterare in prezentarea situatiilor financiare ale firmei, prin urmare auditorul considerand proba
nesemnificativa.

Proba 5: Eroarea este de 520 lei, generand o pondere de 520/20000= 2% din cifra
de afaceri. Fiind sub nivelul de 5 % este clasificata drept proba nesemnificativa.

Proba 6: Eroarea are valoarea de 3.000 lei, detinand o pondere de 3 000/20000= 15 % din cifra
de afaceri. Aceata valoare depaseste pragul de 5%, apreciindu-se, deci, ca fiind o proba
semnificativa.

Proba 7: Eroarea inregistreaza o valoare de 1200 lei, ponderea in cifra de afaceri fiind de
1200/20000 lei = 6%. Valoarea este superioara pragului de 5%, reprezentand, deci, o proba
semnificativa.
Proba 8: Eroarea inregistreaza o valoare de 5000 lei, ponderea in cifra de afaceri fiind de
5000/20000 lei = 25%. Valoarea este superioara pragului de 5%, reprezentand, deci, o proba
semnificativa.

Proba 9 : Eroarea este de 520 lei, generand o pondere de 288/20000= 1,4% din cifra
de afaceri. Fiind sub nivelul de 5 % este clasificata drept proba nesemnificativa

Proba 10: Eroarea inregistreaza o valoare de 1476 lei, ponderea in cifra de afaceri fiind de
1476/20000 lei = 7,3%. Valoarea este superioara pragului de 5%, reprezentand, deci, o proba
semnificativa.

.
9.Exprimarea opiniei de audit

Prin probele de audit obinute, auditorul trebuie s furnizeze un nivel moderat de asigurare,
potrivit creia informaiile financiar-contabile nu conin denaturri semnificative.n ceea ce
privete stocurile, n urma auditului efectuat, vom exprima o opinie cu rezerve,cu evidenierea
unor aspecte ntr-un paragraf explicativ. Considerm c probele de audit pe care le-am obinut
sunt suficiente i adecvate pentru a forma o baz pentru opinia noastr de audit strict n legatur
cu stocurile. Analizand probele de audit colectate am constatat urmatoarele:- potrivit probelor de
audit numarul 3, datorita inregistrarii gresite a diferentelor de pret si a celor de curs valutar s-a
constatat intocmirea si inregistrarea eronata a diferentelor- potrivit probelor de audit nr 4 si 5 am
constatat ca societatea nu a aplicat in mod consecvent metodele contabile- potrivit probei de
audit nr 2 s-a constatat ca societatea nu a determinat si inregistrat in mod corect costul productiei
finite.n opinia noastr, situaiile financiare nu prezint cu fidelitate, sub toate aspectele
semnificative, poziia financiar a societii S.C ALFA SA, aa cum se prezint aceasta la
datade 31 decembrie 2012, n conformitate cu Standardele Internaionale de Raportare
Financiar.


10.Intocmirea si prezentarea raportului de audit

S.C. AUDIT FINANCIAR S.R.L
-IN ATENTIA-
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR


Auditul statutar al situaiilor financiare anuale simplificate ale S.C. ALFA S.A., la data de
31decembrie 2012 formate din bilan F10, cont de profit i pierdere F20, date informative F-
30,situaia activelor imobilizate F40, si notele explicative 1-10, s-a efectuat in baza contractului
deaudit financiar nr. X/11.12.2012, de catre S.C. AUDIT SERV S.R.L, membru activ al Camerei
Auditorilor Financiari din Romania, cu autorizatia nr. Y/2008.S.C. ALFA S.A. intra sub
incidenta Ordinului ministerului finantelor publice nr.1752/2005 pentruaprobarea
Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile sicompletarile
ulterioare, art.3 alin.2.
Responsabilitatea conducerii pentru situaiile financiare
Responsabilitatea pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale anului
2012 revine d-lui Popecu Alin in calitate de administrator.Aceast responsabilitate include:-
conceperea, implementarea i meninerea unui control intern relevant pentru ntocmirea i
prezentarea fidel a acestor situaii financiare ce nu conin denaturri semnificative datorate
fiefraudei, fie erorii;- selectarea i aplicarea politicilor contabile adecvate;- realizarea unor
estimri contabile rezonabile pentru circumstanele date.
Responsabilitatea auditorului
Responsabilitatea noastr este s exprimm o opinie asupra acestor situaii financiare
anuale, pe baza auditului efectuat. Am efectuat auditul n conformitate cu Standardele
Internaionale de Audit(ISA) elaborate de International Federation of Accountants (IFAC) i
adoptate de CameraAuditorilor Financiari din Romnia (CAFR). Aceste Standarde cer ca noi s
ne conformmcerinelor etice i s planificm i s realizm auditul n vederea obinerii unei
asigurri rezonabilec situaiile financiare nu conin erori semnificative.
Descrierea unui audit:
Un audit implic realizarea procedurilor necesare pentru obinerea probelor de audit
referitoare lasume i alte informaii publicate n situaiile financiare.Procedurile selectate depind
de raionamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor casituaiile financiare s prezinte
denaturri semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. n respectivaevaluare a riscurilor,
auditorul analizeaz sistemul de control intern relevant pentru ntocmirea i prezentarea fidel a
situaiilor financiare ale entitii cu scopul de a planifica proceduri de auditadecvate n
circumstanele date, dar nu n scopul exprimrii unei opinii cu privire la eficacitateasistemului de
control intern al Societii. n cadrul unui audit se evalueaz, de asemenea, gradul deadecvare a
politicilor contabile folosite i msura n care estimrile contabile elaborate deconducere sunt
rezonabile, precum i prezentarea global a situaiilor financiare. Considerm c probele de audit
pe care le-am obinut sunt suficiente i adecvate pentru a forma o baz pentruopinia noastr de
audit

Opinie
n opinia noastr, situaiile financiare anuale simplificate ale Societatii Comerciale ALFA
S.A. ladata 31.12.2012 ofera sub toate aspectele semnificative o imagine fidela n conformitate
cu prevederile Legii contabilitii nr. 82/1991 i ale Ordinului ministrului finanelor nr.
1752/2005 pentru aprobarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, cu
modificrile icompletrile ulterioare.Exprimandu-ne o opinie cu rezerve, atragem atenia asupra
faptului c am constat urmatoarelenereguli : intocmirea si inregistrarea eronata a decontului de
TVA; societatea nu a aplicat in mod consecvent metodele contabile ; societatea nu a determinat
si inregistrat in mod corect costul productiei finite.

Alte aspecte
Atragem atenia asupra faptului c n exerciiul financiar ncheiat la 31 decembrie 2012
Societatea nu avea organizat activitatea audit intern care s se fi materializat prin
rapoarteadecvate adresate managementului Societii, fapt care antreneaz existena unor
posibile riscuriasupra activitii desfurate.Acest raport este ntocmit exclusiv pentru uzul intern
al Societii i al acionarilor i pentru depunerea la Direcia General a Finanelor Publice, i nu
poate fi folosit n nici un alt scopfr acordul auditorului.
Data: 12.01.2013 SC. AUDIT FINANCIAR S.R.L