Sunteți pe pagina 1din 29

Cuprins Sistem adapost crestere animale

Simbol
C
1
F1
F2
F3
DO
DG
C1
C6
C7
C8
C9
1.1
F3
C6
C7
C8
C9

Denumire
Cuprins Dosar Raportare
Sistem adapost crestere animale
Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Devizul obiectului
Devizul general
Centralizatorul investitiei
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Lista cuprinzand costurile privind transporturile
Deviz
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii
Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Pagina

2
3
4
8
9
11
12
16
17
18
19
23
27
28
29

Pagina 1

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nr. cap. /
subcap.
deviz
general
1
1.2
1.3
2.1
3.1
3.3
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.1

Denumirea capitolelor de cheltuieli

2
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Studii teren
Proiectare si inginerie
Constructii si instalatii
Sistem adapost crestere animale
Deviz
Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
Organizare de santier
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata:
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):

Valoarea cheltuielilor / obiect, exclusiv TVA


Mii Lei
Mii Euro

4
0,000
0,000
0,000
0,000
1,277
125,184
125,184
125,184
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,504
128,964
30,951
159,916

Din care C+M


Mii Lei

Mii Euro

5
0,000
0,000
0,000
0,000
0,292
28,646
28,646
28,646
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,573
29,511
7,083
36,594

6
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

125,184
125,184
125,184
0,000

28,646
28,646
28,646
0,000

125,184
30,044
155,228

28,646
6,875
35,521

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 2

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

Nr.
crt.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nr. cap. /
Cheltuieli pe categoria de lucrari
subcap
deviz pe
obiect
1
2
I
Lucrari de constructii
1
Sistem adapost crestere animale
2
Deviz
TOTAL I
II
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
III
Procurare
1
Utilaje si echipamente tehnologice
2
Utilaje si echipamente de transport
3
Dotari
TOTAL III
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
Taxa pe valoarea adaugata:
TOTAL VALOARE:

Valoarea, exclusiv TVA


Mii Lei
Mii Euro

4
125,184
125,184
125,184

28,646
28,646
28,646

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
125,184
30,044
155,228

0,000
0,000
0,000
0,000
28,646
6,875
35,521

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 3

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


29 Mai 2013
Devizul: Deviz
SECTIUNEA TEHNICA
Nr

Simbol

Capitolul de lucrari
Sustineri din grinzi metalice extensibilela constructii avand
inaltimea pana la 20 m inclusiv, grinzile rezemand direct pe pereti
sau pe panourile de cofraj ale peretilor;

SECTIUNEA FINANCIARA
UM Cantitatea

1.1

CB45A1

buc

1.2

TRA01A10 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta


P
dist.=10 km

tona

1.3

TSH01A1

Degajarea terenului de corpuri strainede corpuri straine

100
mp

1.4

TSA02A1

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m


sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc.in pamant
necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor

mc

1.5

CG32C1

Umpluturi in straturi compactatecu piatra sparta si nisip,


compactate cu mijloace manuale

mc

1.6

TRB01C15 Transportulmaterialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc


rasturnare grup1-3 distanta 50m

1.7

CA01B04

Preparare beton pentru punerea in operaPrepararea betonului cu


betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu
mijloace manuale, capacitatea betonierei 250 l

mc

1.8

CZ0106E1 Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana


la 31 mm, in beton armat in stalpi, grinzi, placi de constructii
curente si diafragme, preparat cu ciment M 30 in instalatii
centralizate ;

mc

1.9

CA02G1

Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele mc


executate in cofraje glisantemarca ...1) la constructii cu inaltimea
pana la 35 m inclusiv in pereti si diafragme cu grosime pana la 30
cm inclusiv

1.10

CB02A1

Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu


astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand
inaltimea de0-3m.

mp

1.11

CB01A1

Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje

mp

tona

20,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15,0000

Pretul unitar
(Lei)
38,5551
0,0550
38,5001
0,0000
0,0000
9,1136
0,0000
0,0002
0,0000
9,1134
123,7816
0,0000
123,7816
0,0000
0,0000
13,1310
0,0000
13,1310
0,0000
0,0000
58,9185
42,7586
16,1599
0,0000
0,0000
16,4118
0,0000
16,4118
0,0000
0,0000
21,0096
0,0000
21,0096
0,0000
0,0000
277,0969
271,2521
1,5998
4,2450
0,0000
196,4766
132,2115
63,6764
0,5886
0,0000
16,8867
2,1231
14,7636
0,0000
0,0000
24,8780

Pretul total
(Lei)
771,102
1,100
770,002
0,000
0,000
91,136
0,000
0,002
0,000
91,134
371,345
0,000
371,345
0,000
0,000
136,562
0,000
136,562
0,000
0,000
589,185
427,586
161,599
0,000
0,000
164,118
0,000
164,118
0,000
0,000
218,500
0,000
218,500
0,000
0,000
2 881,807
2 821,021
16,638
44,148
0,000
2 043,356
1 375,000
662,235
6,121
0,000
506,600
63,692
442,909
0,000
0,000
373,169

Pagina 4

simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din


scinduri de rasinoase,cu astereala din scanduri de rasinoase

1.12

CC01A1

Montarea armaturilor din otel-beton in fundatiiizolate (inclusiv


fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv,
distantier din mase plastice

kg

1.13

20014671

Plasa sudata STM D= 4 mm cu ochiuri de 100/100 mm

kg

1.14

7106001

Otel beton profil neted OB 37 D = 6 mm

kg

1.15

CG22A-56 Pardoseli din beton sau mortar, turnate pe loc, in incaperi cu


#
suprafata mai mare de 16 mpbeton marfa simplu clasa c 10/8 (bc
10/b 150),10 cm+4cm gros,turnat in camp continuu, driscuit

mp

1.16

TSD01B1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.


gros cu sfarim. bulg. terenteren mijlociu

mc

1.17

CB47A1

Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 m mp


inaltime inclusiv ;

1.18

CC02C1

1.19

CD07B1

Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii,


exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisantela
constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare
fasonate avand diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi
si pana la 10 mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu
distantier din plastic
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizatin ziduri cu o
grosime de 20 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35
m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate

1.20

CD05C1A

Inchideri si compartimentari din b.c.a. cu mortar m25-z, preparat


cu malaxorul pe santier, la inaltimea cladirii pana la 35 mZidarie
interioara de 12,5 cm grosime zidarie plina

mc

1.21

CF01D1

Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpila pereti, executate


manual, pe suprafete de beton, zidarie de blocuri mici de beton
sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de
var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, execlusiv
schela ;

mp

1.22

CK01C+

Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix,


mp
avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu
spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice.montata la
perti din caramida cu goluri sau BCA

1.23

CN04A1[ 1 Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane,


]
executatemanual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite;

mp

1.24

TSE02B1

100

Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de

kg

mc

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1 042,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
900,0000
Material:
Transport:
170,0000
Material:
Transport:
165,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
200,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
320,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3,0148
21,8631
0,0000
0,0000
4,6172
4,0355
0,5817
0,0000
0,0000
2,9597
2,9597
0,0000
3,7000
3,7000
0,0000
49,7222
32,9178
16,6414
0,1630
0,0000
5,3575
0,0000
5,3575
0,0000
0,0000
9,5037
0,5352
8,9685
0,0000
0,0000
4,6266
4,0449
0,5817
0,0000
0,0000

45,223
327,947
0,000
0,000
4 811,099
4 204,964
606,135
0,000
0,000
2 663,738
2 663,738
0,000
629,000
629,000
0,000
8 204,163
5 431,442
2 745,825
26,896
0,000
53,575
0,000
53,575
0,000
0,000
1 900,731
107,036
1 793,695
0,000
0,000
1 480,515
1 294,370
186,145
0,000
0,000

27,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4,5000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
185,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
305,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2,0000

282,3313
201,7771
80,5542
0,0000
0,0000
62,1097
0,0000
62,1097
0,0000
0,0000
19,4580
3,5252
15,8097
0,1230
0,0000
494,3768
478,1152
14,1158
2,1457
0,0000
22,2138
5,0997
17,1141
0,0000
0,0000
68,8065

7 622,944
5 447,982
2 174,962
0,000
0,000
279,493
0,000
279,493
0,000
0,000
3 599,730
652,166
2 924,800
22,763
0,000
4 943,768
4 781,152
141,158
21,457
0,000
6 775,214
1 555,420
5 219,794
0,000
0,000
137,613

Pagina 5

10-20 cm,in:teren mijlociu

1.25

DA06B1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta


filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu
asterneremecanica;

1.26

DC05B1

Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executata intr-un


singur strat, in grosime de : 18 cm;

1.27

TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de5,5mc


dist. =5 km

1.28

CE26A#

1.29

RPCP12A1 Confectionat,montare,montat executat diverse lucrari confectii


#
metalice teava profilata, ornamente tip forjat sau turnate

1.30

3123360

Teava fara sudura pentru temperaturi ridicate LC 140 x 8 / OLT 45


k I s 3478

1.31

3332076

Teava dreptunghiulare 100x60x3 OL 32-1N sudate s7941

1.32

3331967

Teava dreptunghiulare 60x40x4 OL 32-1N sudate s7941

1.33

3229889

Teava fara sudura pentru temperaturi ridicate TR 40x 4 / OLT 35 k


ii s 3478

1.34

CF06B1

Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe


ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de
beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T,
in grosime medie de 2,5 cm;

1.35

RPSXF11A Diverse lucrari: sapare sant canal pentru conducte sub 1 m lat pina
la 2 m adinc taluz vertical maluri sprijin. dulapi

1.36

RPSXF11A Diverse lucrari: sapare sant canal pentru conducte sub 1 m lat pina
la 2 m adinc taluz vertical maluri sprijin. dulapi

1.37

6700586

Teava PVC-g PN 10 DN 32x1.8 cod ny032/6m10b

1.38

4826893

Conductor fy

Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri


(fara scaune) compusa din pane si capriori, pentru invelitori de
carton bitumat sau tabla, cu una sau doua pante, executate pe
suprafete peste 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de
ancorare si prindere, dinlemn ecarisat

1x2,5mmp;

mp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc
5,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mp
100,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
tona
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mp
250,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
kg
100,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
m
48,0000
Material:
Transport:
m
30,0000
Material:
Transport:
m
70,0000
Material:
Transport:
m
248,0000
Material:
Transport:
mp
130,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc
12,5000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc
12,5000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
m
200,0000
Material:
Transport:
m
150,0000
Material:

0,0000
68,8065
0,0000
0,0000
95,5215
78,6600
6,4780
10,3835
0,0000
76,5660
57,6234
12,2705
6,6722
0,0000
85,8866
0,0000
0,0000
0,0000
85,8866
30,5765
18,1896
12,3869
0,0000
0,0000
12,4282
0,1109
11,3364
0,9808
0,0000
31,5198
31,5198
0,0000
15,0070
15,0070
0,0000
11,6470
11,6470
0,0000
17,7442
17,7442
0,0000
28,4505
4,3595
24,0910
0,0000
0,0000
87,2196
0,8256
86,3940
0,0000
0,0000
87,2196
0,8256
86,3940
0,0000
0,0000
1,6657
1,6657
0,0000
4,1531
4,1531

0,000
137,613
0,000
0,000
477,608
393,300
32,390
51,918
0,000
7 656,601
5 762,336
1 227,049
667,216
0,000
858,866
0,000
0,000
0,000
858,866
7 644,130
4 547,401
3 096,729
0,000
0,000
1 242,817
11,095
1 133,644
98,079
0,000
1 512,952
1 512,952
0,000
450,211
450,211
0,000
815,291
815,291
0,000
4 400,550
4 400,550
0,000
3 698,566
566,734
3 131,832
0,000
0,000
1 090,245
10,320
1 079,925
0,000
0,000
1 090,245
10,320
1 079,925
0,000
0,000
333,130
333,130
0,000
622,970
622,970

Pagina 6

1.39

CE05A1

Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata,


panourile fixatesi tesute cu suruburi autofiletante

mp

1.40

4807871

Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la


propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x4
mmp

1.41

5535995

Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a,mont.ingr

buc

1.42

5500718

Intrerupator cumpana st.simbol 0174 250 V 10a bipolar

buc

1.43

RPCH10A1 Astereala invelitorii din scanduri de rasinoase, de 24 mm grosime,


executate cu scanduribrute, la constructii obisnuite

mp

1.44

20012268

Tabla neagra OL 37 de 1,5 mm

kg

1.45

3256117

Teava fara sudura 101,6x 5,74 x 46 api 5lx

1.46

5901015

Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 supertit fin

2,5

kg

Transport:
210,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
70,0000
Material:
Transport:
10,0000
Material:
Transport:
5,0000
Material:
Transport:
210,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
212,0000
Material:
Transport:
30,0000
Material:
Transport:
4,0000
Material:
Transport:

0,0000
48,2397
35,2838
12,9559
0,0000
0,0000
6,6813
6,6813
0,0000
17,5980
17,5980
0,0000
7,0791
7,0791
0,0000
17,4887
13,1600
4,3287
0,0000
0,0000
2,1637
2,1637
0,0000
26,1816
26,1816
0,0000
12,7510
12,7510
0,0000

Total manopera (ore)


Total greutate materiale (tone)

1 966,2735
236,9546

Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient
CAS
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare
Concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe


Cheltuieli indirecte
Profit

0,000
10 130,346
7 409,601
2 720,744
0,000
0,000
467,688
467,688
0,000
175,980
175,980
0,000
35,395
35,395
0,000
3 672,620
2 763,600
909,020
0,000
0,000
458,713
458,713
0,000
785,448
785,448
0,000
51,004
51,004
0,000

Valoare
20,8000%
5,2000%
0,5000%
0,2800%
0,2500%
0,8500%

Material
63 085,228

Manopera
33 946,311

Utilaj
938,598

Transport
949,999

Total
98 920,135

Material
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Manopera
7 060,833
1 765,208
169,732
95,050
84,866
288,544

Utilaj
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Total
7 060,833
1 765,208
169,732
95,050
84,866
288,544

Material
63 085,228

Manopera
43 410,542

Utilaj
938,598

Transport
949,999

Total
108 384,367
10 838,437
5 961,140

10,0000%
5,0000%

Total Deviz fara TVA

125 183,944

Total General fara TVA


TVA (24%)
TOAL GENERAL (Lei)

125 183,944
30 044,146
155 228,090

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 7

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale

DEVIZUL
obiectului: Sistem adapost crestere animale
In mii Lei / mii Euro la cursul 4.37 Lei/Euro din data 2013-04-17
Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

1
2
I. - LUCRARI DE CONSTRUCTII
1
Sistem adapost crestere animale
2
Deviz
TOTAL I
II. - MONTAJ
1
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
TOTAL II
III. - PROCURARE
1
Utilaje si echipamente tehnologice
2
Utilaje si echipamente de transport
3
Dotari
TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Valoare (fara TVA)


Mii Lei
Mii Euro
3
4

TVA
Mii Lei
5

Valoare (inclusiv TVA)


Mii Lei
Mii Euro
6
7

125,184
125,184
125,184

28,646
28,646
28,646

30,044
30,044
30,044

155,228
155,228
155,228

35,521
35,521
35,521

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
125,184

0,000
0,000
0,000
0,000
28,646

0,000
0,000
0,000
0,000
30,044

0,000
0,000
0,000
0,000
155,228

0,000
0,000
0,000
0,000
35,521

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 8

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale

DEVIZUL GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii:
Sistem adapost crestere animale
In mii Lei / mii Euro la cursul 4.37 Lei/Euro din data 2013-04-17
Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de


cheltuieli

Conform H.G. nr.28 din 2008


Valoare (fara TVA)
Mii Lei
Mii Euro
3
4

TVA
Mii Lei
5

Valoare (inclusiv TVA)


Mii Lei
Mii Euro
6
7

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea sii amenajarea terenului
1.1
1.2
1.3

Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
starea initiala
TOTAL CAPITOLUL 1

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare


obiectivului
TOTAL CAPITOLUL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Studii teren
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii
Proiectare si inginerie
Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta
Asistenta tehnica
TOTAL CAPITOLUL 3

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1,277
0,000
0,000
0,000
1,277

0,292
0,000
0,000
0,000
0,292

0,306
0,000
0,000
0,000
0,306

1,583
0,000
0,000
0,000
1,583

0,362
0,000
0,000
0,000
0,362

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Constructii si instalatii
Sistem adapost crestere animale
Deviz
Montaj utilaj tehnologic
Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu
montaj
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
TOTAL CAPITOLUL 4

125,184
125,184
125,184
0,000
0,000

28,646
28,646
28,646
0,000
0,000

30,044
30,044
30,044
0,000
0,000

155,228
155,228
155,228
0,000
0,000

35,521
35,521
35,521
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
125,184

0,000
0,000
0,000
28,646

0,000
0,000
0,000
30,044

0,000
0,000
0,000
155,228

0,000
0,000
0,000
35,521

0,573
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,573

0,601
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,601

3,105
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,105

0,710
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,710

0,000

0,000

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3

Organizare de santier
Lucrari de constructii pentru organizarea santierului
Cheltuieli conexe organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
Comisioane, taxe si cote legale
Costul creditului
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL CAPITOLUL 5

2,504
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,504

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

Pagina 9

6.2

Probe tehnologice si teste


TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL:
din care C+M:

0,000
0,000
128,964
125,184

0,000
0,000
29,511
28,646

0,000
0,000
30,951
30,044

0,000
0,000
159,916
155,228

0,000
0,000
36,594
35,521

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 10

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale

Centralizatorul investitiei
29 Mai 2013
Nr
1

Denumire
Deviz

Devize (Lei fara TVA)


125 183,944

TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):


TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):
TOTAL VALOARE (fara TVA):
Taxa pe valoarea adaugata (24 %):
TOTAL VALOARE:

Echipamente (Lei fara TVA)


0,000
125 183,944
0,000
125 183,944
30 044,146
155 228,090

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 11

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale


29 Mai 2013
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Simbol

6202818

Denumirea resursei
materiale

Apa industriala pentru mortare


si betoane de la retea
6433651 Armatura in prefabr beton OL
38 peste 10 mm barem
6433560 Armatura in prefabr.beton OB
37 peste 10mm calmat barem
2205680 Azbest crisolitic de orsova fulgi
cal 2 s 3315
2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm
2100957 Beton de ciment B 200 stas
3622
2100969 Beton de ciment B 250 stas
3622
2100971 Beton de ciment B 300 stas
3622
2100995 Beton de ciment B 400 stas
3622
2901167 Bile manele D = 7-11cm L =
2-6m rasinoase s.1040
2600206 Bitum pentru drumuri tip D
80/120 stas 754
2800076 Bloc zid nearmat bca gbc50
700 C1palets10833
4807871 Cablu din cupru cu izolatie si
manta PVC cu rezistenta
marita la propagarea flacarilor
pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol
cyyf de 3x4 mmp
20010075 Cale portante si distantiere
2601262 Carton bitumat strat acop filer
calcar ca300 120cmx10m s
138
6103036 Chit romtix 1502 p ntr 5655-74
2100385 Ciment de furnal cu adaosuri f
25 saci s 1500
2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci
2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci
2100397 Ciment II B 32,5(M 30) vrac
4826893 Conductor fy
1x2,5mmp;
5891533 Crampoane marimea 2
10x10x110 OL 37 s 1447
5886943 Cuie
5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru
constructii 3x70 OL 34 s 2111
5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru
constructii 3x70 OL 34 s 2111
5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100
OL 34 s 2111
7315789 Decofrol
20010078 Diblu expandabile L= 135 mm
6719275 Diblu PVC marimea 3
nii-1030-75
6200676 Diluant White spirit rafinat tip A
stas 44
6719093 Distantier din m.plasti.pt
poz.arm.in beton pentru grinzi

Furnizorul

Cantitatea

UM

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total
(Lei)

Greutate

Depozit

2,0800

mc

0,0000

0,297

2,0800

Cost
transport
(Lei)
0,000

Depozit

1 042,0000

kg

4,0000

4 168,000

1,0420

0,000

Depozit

320,0000

kg

4,0000

1 280,000

0,3200

0,000

Depozit

6,8000

kg

0,0000

0,000

0,0068

0,000

Depozit
Depozit

6,5550
5,5000

mc
mc

60,0000
250,0000

393,300
1 375,000

11,1435
13,4750

0,000
0,000

Depozit

6,7650

mc

290,0000

1 961,850

16,9802

0,000

Depozit

0,6000

mc

290,0000

174,000

1,5720

0,000

Depozit

18,0000

mc

300,0000

5 400,000

47,7000

0,000

Depozit

0,0285

mc

172,3848

4,913

0,0171

0,000

Depozit

10,1000

kg

1,4422

14,566

0,0111

0,000

Depozit

26,4600

mc

197,1389

5 216,295

22,2253

0,000

Pret de
referinta

70,0000

6,6813

467,688

0,0700

0,000

Depozit
Depozit

40,0000 buc
5,9000 mp

0,3552
2,3484

14,207
13,855

0,0012
0,0103

0,000
0,000

Depozit
Depozit

21,0000
419,2500

kg
kg

5,4544
0,7000

114,543
293,475

0,0231
0,4234

0,000
0,000

Depozit
Depozit
Depozit
Pret de
referinta
Depozit

2,0000
3 960,0000
3 296,8000
150,0000

kg
kg
kg
m

0,0000
0,7000
0,7000
4,1531

0,000
2 772,000
2 307,760
622,970

0,0020
3,9996
3,2968
0,0060

0,000
0,000
0,000
0,000

0,7000

kg

1,8613

1,303

0,0008

0,000

Depozit
Depozit

25,0000
0,0625

kg
kg

5,0000
1,7494

125,000
0,109

0,0250
0,0001

0,000
0,000

Depozit

27,7500

kg

5,5000

152,625

0,0322

0,000

Depozit

0,4000

kg

5,5000

2,200

0,0005

0,000

1,1000 kg
100,0000 buc
81,0000 buc

1,8239
1,4915
0,0726

2,006
149,154
5,877

0,0012
0,0070
0,0008

0,000
0,000
0,000

kg

0,7675

0,998

0,0016

0,000

245,9000 buc

0,0726

17,842

0,0025

0,000

Depozit
Depozit
Depozit
Depozit
Depozit

1,3000

Pagina 12

32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65

2918639

Dulap fag impregnati balotati


lun G = 1,8- 5m cl a
2904327 Dulap rasinos tivit clasa A gR =
38mm lun G = 3,00m s 942
2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR =
48mm lun G = 3,50m s 942
5901015 Electrod sud.ol.nealiat s
1125/2 supertit fin 2,5
5901194 Electrod sud.otel s 1125/2
e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2
6202741 Energie electrica la contor
pentru lucrari de
constructie-montaj
20010091 Fereastra PVC OCHI MOBIL DD 80x140 cm
2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane
groS = 10/12-35/35 L = 4-6m
2908749 Grinda rasin.cu 4 fete plane
groS = 10/12-35/35 L = 4-6m
5500718 Intrerupator cumpana st.simbol
0174 250 V 10a bipolar
2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m
rasinoase s.1040
3064291 Material marunt
2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s
1030
2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030
6200951 Motorina pentru motor diesel ld
iarna vara s 240
2200496 Nisip sortat nespalat de rau si
lacuri 0,0-1,0 mm
2200513 Nisip sortat nespalat de rau si
lacuri 0,0-3,0 mm
2200525 Nisip sortat nespalat de rau si
lacuri 0,0-7,0 mm
2200642 Nisip sortat spalat de riu si
lacuri 3,0-7,0 mm
7106001 Otel beton profil neted OB 37 D
= 6 mm
2000236 Otel beton profil neted OB 37
stas 438 D = 20mm
2928361 Panou cofraj astereala scind.
ras.scurte subscurte
3645318 Panou cutat zn. ntr.98 1,5 x
750x2000 OL 34-1n
2201701 Piatra sparta pentru drumuri
r.sediment 8-15 mm.
2200317 Pietris ciuruit spalat de mal
15-30 mm
2200288 Pietris ciuruit spalat de mal
7-15 mm
2200161 Pietris ciuruit spalat de rau
7-30 mm
5840479 Piulita hexagonala grosolana A
M 12 gr. 5, s 922
5840601 Piulita hexagonala grosolana A
M 20 gr. 5, s 922
5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926
2925412 Placa PFL dure standard calii
1fn 1830x1700x6,0 mm, s
6986
2927745 Placa PFL moi bitumate calii
2750x1220x16 s7848
2005418 Plasa sirma neagra ochi
hexag. 19,0 x0,8 x1000 s 2542
20014671 Plasa sudata STM D= 4 mm cu
ochiuri de 100/100 mm

Depozit

0,1600

mc

600,0000

96,000

0,1280

0,000

Depozit

0,0250

mc

625,1030

15,628

0,0125

0,000

Depozit

0,0290

mc

550,0000

15,950

0,0145

0,000

Pret de
referinta
Depozit

4,0000

kg

12,7510

51,004

0,0048

0,000

0,6000

kg

1,4428

0,866

0,0007

0,000

Depozit

0,7000 kwh

0,0000

0,000

0,0000

0,000

Depozit

11,2000 mp

404,9460

4 535,395

0,8586

0,000

Depozit

0,0050

mc

550,5010

2,753

0,0025

0,000

Depozit

2,0000

mc

550,0000

1 100,000

1,0000

0,000

Pret de
referinta
Depozit

5,0000 buc

7,0791

35,395

0,0004

0,000

0,0075

mc

286,8380

2,151

0,0045

0,000

Depozit
Depozit

1,5000
6,3200

%
mc

0,0000
143,1759

109,501
904,872

0,0000
14,2832

0,000
0,000

Depozit
Depozit

1,6470
0,4000

mc
kg

127,2675
0,5727

209,610
0,229

3,9857
0,0005

0,000
0,000

Depozit

2,2050

mc

0,0000

0,000

2,9768

0,000

Depozit

5,1480

mc

50,0000

257,400

6,9498

0,000

Depozit

16,2250

mc

50,0000

811,250

21,9038

0,000

Depozit

2,4960

mc

60,0000

149,760

3,3696

0,000

Depozit

170,0000

kg

3,7000

629,000

0,1700

0,000

Depozit

0,5000

kg

3,7000

1,850

0,0005

0,000

Depozit

2,4450 mp

9,9312

24,282

0,0367

0,000

Depozit

233,0000 mp

28,9698

6 749,966

3,7280

0,000

Depozit

11,0000

mc

27,5078

302,586

16,5000

0,000

Depozit

3,6504

mc

16,2972

59,491

5,8406

0,000

Depozit

2,8600

mc

16,2972

46,610

4,5760

0,000

Depozit

9,9000

mc

16,2972

161,342

15,8400

0,000

Depozit

1 000,0000 buc

0,2337

233,736

0,0200

0,000

Depozit

500,0000 buc

0,6155

307,752

0,0400

0,000

Depozit
Depozit

9,0000 buc
0,0240 mc

0,0488
322,3189

0,439
7,736

0,0001
0,0240

0,000
0,000

Depozit

0,0020

mc

134,4247

0,269

0,0007

0,000

Depozit

0,2000

kg

4,0000

0,800

0,0002

0,000

Depozit

900,0000

kg

2,9597

2 663,738

0,9000

0,000

Pagina 13

66

67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86

87
88

89

90
91
92
93
94
95

5535995

Priza bipol.dubla capac


amino-plast,250
V/10a,mont.ingr
6621612 Pudreta cauciuc cu continut
dedeseuri tex.gran.0,1-5mm
2907828 Rigla rasin lunga cls D gR =
58-96 mm L = 3,00-6,00 m
5883043 Saiba plata pentru lemn A M
11 OL 34 s 7565
5883263 Saiba plata pentru lemn B M
20 OL 34, s 7565
5883006 Saiba plate M 12
3803128 Sarma moale obisnuita D =
1,12 OL 32 s 889
3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5
mm, OL 32, s 889
2903995 Scandura rasin lunga tiv cls D
gR = 24mm L = 4,00m s 942
6311528 Scoaba otel pentru constructii
din lemn, latime= 65-90mm,
l.200-300 mm
20010080 Spuma poliuretanica
20010081 Spuma siliconica
5821083 Surub cap hexagonal grosolan
M 12x 120 mm gr. 4.6, s 920
5822685 Surub cap hexagonal grosolan
M 20x 260 mm gr. 4.8, s 920
5836492 Surub cu cap bombat crestat l
5 x 60 f1 s 1451
5836569 Surub cu cap bombat crestat l
8 x 40 f1 s 1451
5838579 Surub cu cap patrat pentru
lemn l 10 x 140 f1 s 1455
20012268 Tabla neagra OL 37 de 1,5 mm
3642732 Tabla zincata s2028 0,6 x
750x1500 OL 34-1N cal.1
3332076 Teava dreptunghiulare
100x60x3 OL 32-1N sudate
s7941
3331967 Teava dreptunghiulare
60x40x4 OL 32-1N sudate
s7941
3256117 Teava fara sudura 101,6x 5,74
x 46 api 5lx
3123360 Teava fara sudura pentru
temperaturi ridicate LC 140 x 8
/ OLT 45 k I s 3478
3229889 Teava fara sudura pentru
temperaturi ridicate TR 40x 4 /
OLT 35 k ii s 3478
6700586 Teava PVC-g PN 10 DN
32x1.8 cod ny032/6m10b
6201084 Ulei emulsionabil pentru
decofrare betoane stas 11382
6201450 Ulei pentru masini textile te 16
s 744
2100713 Var pasta pentru constructii tip
2
6104349 Vopsea lavab casati tecnopaint
special pentru int/ext
6103294 Vopsea minium de plumb V
351-3 ntr 90-80

TOTAL Lei:
TOTAL Euro:
Greutate:

Pret de
referinta

10,0000 buc

17,5980

175,980

0,0006

0,000

Depozit

1,8000

kg

0,1447

0,260

0,0018

0,000

Depozit

2,5000

mc

336,1760

840,440

1,5000

0,000

Depozit

0,1500

kg

4,7256

0,709

0,0002

0,000

Depozit

32,7500

kg

3,6907

120,870

0,0380

0,000

Depozit
Depozit

34,5000
13,6200

kg
kg

0,2382
2,4591

8,219
33,492

0,0345
0,0136

0,000
0,000

Depozit

0,7500

kg

4,0000

3,000

0,0008

0,000

Depozit

5,3205

mc

500,0000

2 660,250

2,6603

0,000

Depozit

25,9000

kg

1,8389

47,627

0,0300

0,000

Depozit
Depozit
Depozit

1,5000
l
1,0000
l
1 000,0000 buc

33,8612
31,6044
0,5752

50,792
31,604
575,247

0,0015
0,0010
0,1400

0,000
0,000
0,000

Depozit

500,0000 buc

2,3803

1 190,165

0,4400

0,000

Depozit

81,0000 buc

0,2000

16,200

0,0008

0,000

Depozit

1 890,0000 buc

0,0508

95,958

0,0378

0,000

Depozit

9,0000 buc

0,4000

3,600

0,0008

0,000

Depozit
Depozit

212,0000
147,0000

kg
kg

2,1637
2,2910

458,713
336,780

0,2120
0,1470

0,000
0,000

Depozit

30,0000

15,0070

450,211

0,2154

0,000

Depozit

70,0000

11,6470

815,291

0,4046

0,000

Depozit

30,0000

26,1816

785,448

0,4071

0,000

Depozit

48,0000

31,5198

1 512,952

1,2499

0,000

Depozit

248,0000

17,7442

4 400,550

0,8804

0,000

Pret de
referinta
Depozit

200,0000

1,6657

333,130

0,0680

0,000

5,4000

kg

1,7576

9,491

0,0063

0,000

Depozit

4,2000

kg

0,6794

2,854

0,0046

0,000

Depozit

0,4335

mc

72,0374

31,228

0,6069

0,000

Depozit

122,0000

12,6618

1 544,745

0,2001

0,000

Depozit

1,0000

kg

10,2291

10,229

0,0011

0,000

63 085,228
14 435,979
236,9546

Pagina 14

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 15

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru


29 Mai 2013
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Simbol
10121
10111
10221
10231
10241
10211
10721
10731
10741
10711
11131
11111
11321
11641
221441
221431
21841
26821
26831
26841
26851
20000002
29931
19931
19921
99911
12821
12811
19621
19621
60191
13121
13131
13151
13421
13431
13441
13451
13411
13321
13331
13311

Denumirea meseriei
Asfaltator categoria a II-a
Asfaltator categoria I
Betonist categoria a II-a
Betonist categoria a III-a
Betonist categoria a IV-a
Betonist categoria I
Dulgher constructii categoria a II-a
Dulgher constructii categoria a III-a
Dulgher constructii categoria a IV- a
Dulgher constructii categoria I
Fierar beton categoria a III-a
Fierar beton categoria I
Finisor terasamente categoria a II-a
Instalator sanitar categoria a IV-a
Lacatus constructii metalice categoria a IV-a
Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a
Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a IV-a
Montator c-tii metalice categoria a II-a
Montator constructii metalice categoria a III-a
Montator constructii metalice categoria a IV-a
Montator constructii metalice categoria a V-a
Muncitor deservire
Muncitor deservire constructii masini categoria I
Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a
Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a
Muncitor deservire gospodarie comunala categoria I
Pavator categoria a II-a
Pavator categoria I
Sapator categoria a II-a
Sapator categoria a II-a
Tamplar categoria Speciala
Tinichigiu santier categoria a II-a
Tinichigiu santier categoria a III-a
Tinichigiu santier categoria a V-a
Zidar categoria a II-a
Zidar categoria a III-a
Zidar categoria a IV-a
Zidar categoria a V-a
Zidar categoria I
Zugrav vopsitor categoria a II-a
Zugrav vopsitor categoria a III-a
Zugrav vopsitor categoria I

Total ore manopera:


TOTAL Lei:
TOTAL Euro:

Cantitatea
Pretul unitar (Lei)
0,6100
17,5080
1,0000
17,5080
15,7840
17,5080
28,2640
17,5080
147,7840
17,5080
31,8840
18,8211
109,8119
18,8211
179,8000
17,5080
21,9000
18,8211
65,3300
18,8211
21,9900
17,5080
20,4300
17,5080
7,8600
17,5080
79,2500
10,2000
12,6000
17,5080
12,6000
17,5080
54,0000
17,5080
69,3000
17,5080
25,2000
17,5080
2,1000
17,5080
8,4000
17,5080
2,0000
18,8211
0,0001
18,8211
25,5420
18,8211
159,2735
18,8211
21,2100
17,5080
0,5500
17,5080
1,3000
17,5080
19,6600
17,5080
132,5000
10,2000
5,5000
18,8211
8,4000
17,5080
8,4000
17,5080
8,4000
17,5080
58,8600
18,8211
204,5400
18,8211
42,9000
18,8211
48,6500
18,8211
6,8400
18,8211
30,5000
18,8211
244,0000
17,5080
21,3500
17,5080

Pretul total (Lei)


10,680
17,508
276,346
494,846
2 587,403
600,092
2 066,782
3 147,940
412,182
1 229,583
385,001
357,689
137,613
808,350
220,601
220,601
945,432
1 213,305
441,202
36,767
147,067
37,642
0,002
480,729
2 997,704
371,345
9,629
22,760
344,207
1 351,500
103,516
147,067
147,067
147,067
1 107,810
3 849,670
807,426
915,647
128,736
574,044
4 271,954
373,796

1 966,2735
33 946,311
7 768,034

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 16

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


29 Mai 2013
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Simbol
3832
5603
3546
6751
3702
7301
3553
3552
3710
4005
3005

12
13
14

7612
7688
4019

15
16
17
18
19

4055
5605
7673
20000001
3716

20

4057

Denumirea utilajului de constructii


Aparat de polizat (biax)
Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t
Autogreder pina la 175cp
Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m
Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l
Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw
Buldozar pe senile 65-80cp
Buldozer pe senile pana la 60cp
Centrala de beton semiautomatizata 21-40mc/ora
Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf
Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie
electrica )15-28kw
Longrina metalica 3m
Masina electrica de gaurit
Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp
650-700kgf
Repartizator de beton de ciment 20cp
Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp
Umbrar ptprotectia betonului de ciment la drumuri
Utilaj de ridicat
Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5
kw
Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp

TOTAL Lei:
TOTAL Euro:

Cantitatea
Pretul unitar (Lei)
5,0000
1,8829
0,8250
46,1417
0,2400
75,4235
2,0000
42,3714
0,9900
15,6323
1,2950
17,5777
0,1456
47,0298
0,3300
34,6057
0,4472
83,4094
0,7650
37,2677
9,0000
8,3398

Pretul total (Lei)


9,414
38,067
18,102
84,743
15,476
22,763
6,848
11,420
37,301
28,510
75,058

250,0000
5,0000
4,5000

0,1322
2,7213
19,4338

33,043
13,607
87,452

4,5000
2,0000
4,5000
0,2000
5,2000

40,8618
45,6988
0,7977
107,2855
1,1772

183,878
91,398
3,589
21,457
6,121

4,5000

33,4115

150,352
938,598
214,782

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 17

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale

Lista cuprinzand costurile privind transporturile


29 Mai 2013

Nr

Simbol
30280

8888909

Tipul de transport
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera
de 5,5mc dist. = 5 km
Transportul rutier al pamintului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km

Tone transportate Pretul unitar (Lei)


10,0000
85,8866

TOTAL Lei:
TOTAL Euro:

10,0000

9,1134

Pretul total (Lei)


858,866
91,134

949,999
217,391

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 18

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale
Devizul: Deviz

LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


29 Mai 2013
SECTIUNEA TEHNICA
Nr

Simbol

Capitolul de lucrari
Sustineri din grinzi metalice extensibilela constructii avand
inaltimea pana la 20 m inclusiv, grinzile rezemand direct pe pereti
sau pe panourile de cofraj ale peretilor;

SECTIUNEA FINANCIARA
UM Cantitatea

CB45A1

buc

TRA01A10 Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta


P
dist.=10 km

tona

TSH01A1

Degajarea terenului de corpuri strainede corpuri straine

100
mp

TSA02A1

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m


sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc.in pamant
necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor

mc

CG32C1

Umpluturi in straturi compactatecu piatra sparta si nisip,


compactate cu mijloace manuale

mc

TRB01C15 Transportulmaterialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc


rasturnare grup1-3 distanta 50m

CA01B04

Preparare beton pentru punerea in operaPrepararea betonului cu


betoniera cu cadere libera, incarcarea agregatelor se face cu
mijloace manuale, capacitatea betonierei 250 l

mc

CZ0106E1 Beton marca B 200, cu agregate grele, sortate cu granulatia pana


la 31 mm, in beton armat in stalpi, grinzi, placi de constructii
curente si diafragme, preparat cu ciment M 30 in instalatii
centralizate ;

mc

CA02G1

Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele mc


executate in cofraje glisantemarca ...1) la constructii cu inaltimea
pana la 35 m inclusiv in pereti si diafragme cu grosime pana la 30
cm inclusiv

10

CB02A1

Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu


astereala din scanduri de rasinoase, la ziduri drepte avand
inaltimea de0-3m.

mp

11

CB01A1

Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje

mp

tona

20,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,4000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
30,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15,0000

Pretul unitar
(Lei)
38,5551
0,0550
38,5001
0,0000
0,0000
9,1136
0,0000
0,0002
0,0000
9,1134
123,7816
0,0000
123,7816
0,0000
0,0000
13,1310
0,0000
13,1310
0,0000
0,0000
58,9185
42,7586
16,1599
0,0000
0,0000
16,4118
0,0000
16,4118
0,0000
0,0000
21,0096
0,0000
21,0096
0,0000
0,0000
277,0969
271,2521
1,5998
4,2450
0,0000
196,4766
132,2115
63,6764
0,5886
0,0000
16,8867
2,1231
14,7636
0,0000
0,0000
24,8780

Pretul total
(Lei)
771,102
1,100
770,002
0,000
0,000
91,136
0,000
0,002
0,000
91,134
371,345
0,000
371,345
0,000
0,000
136,562
0,000
136,562
0,000
0,000
589,185
427,586
161,599
0,000
0,000
164,118
0,000
164,118
0,000
0,000
218,500
0,000
218,500
0,000
0,000
2 881,807
2 821,021
16,638
44,148
0,000
2 043,356
1 375,000
662,235
6,121
0,000
506,600
63,692
442,909
0,000
0,000
373,169

Pagina 19

simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din


scinduri de rasinoase,cu astereala din scanduri de rasinoase

12

CC01A1

Montarea armaturilor din otel-beton in fundatiiizolate (inclusiv


fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv,
distantier din mase plastice

kg

13

20014671

Plasa sudata STM D= 4 mm cu ochiuri de 100/100 mm

kg

14

7106001

Otel beton profil neted OB 37 D = 6 mm

kg

15

CG22A-56 Pardoseli din beton sau mortar, turnate pe loc, in incaperi cu


#
suprafata mai mare de 16 mpbeton marfa simplu clasa c 10/8 (bc
10/b 150),10 cm+4cm gros,turnat in camp continuu, driscuit

mp

16

TSD01B1

Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm.


gros cu sfarim. bulg. terenteren mijlociu

mc

17

CB47A1

Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 m mp


inaltime inclusiv ;

18

CC02C1

19

CD07B1

Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii,


exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisantela
constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare
fasonate avand diametrul pana la 18 mm inclusiv, in grinzi si stalpi
si pana la 10 mm inclusiv, in placi (inclusiv scari si podeste) cu
distantier din plastic
Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizatin ziduri cu o
grosime de 20 cm, la constructii executate la o inaltime pana la 35
m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate

20

CD05C1A

Inchideri si compartimentari din b.c.a. cu mortar m25-z, preparat


cu malaxorul pe santier, la inaltimea cladirii pana la 35 mZidarie
interioara de 12,5 cm grosime zidarie plina

mc

21

CF01D1

Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpila pereti, executate


manual, pe suprafete de beton, zidarie de blocuri mici de beton
sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de
var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, execlusiv
schela ;

mp

22

CK01C+

Montare ferestre din tamplarie de PVC, cu un singur canat fix,


mp
avand suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu
spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice.montata la
perti din caramida cu goluri sau BCA

23

CN04A1[ 1 Vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane,


]
executatemanual, cu vopsea lavabila, pe tencuieli driscuite;

mp

24

TSE02B1

100

Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de

kg

mc

Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1 042,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
900,0000
Material:
Transport:
170,0000
Material:
Transport:
165,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
200,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
320,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

3,0148
21,8631
0,0000
0,0000
4,6172
4,0355
0,5817
0,0000
0,0000
2,9597
2,9597
0,0000
3,7000
3,7000
0,0000
49,7222
32,9178
16,6414
0,1630
0,0000
5,3575
0,0000
5,3575
0,0000
0,0000
9,5037
0,5352
8,9685
0,0000
0,0000
4,6266
4,0449
0,5817
0,0000
0,0000

45,223
327,947
0,000
0,000
4 811,099
4 204,964
606,135
0,000
0,000
2 663,738
2 663,738
0,000
629,000
629,000
0,000
8 204,163
5 431,442
2 745,825
26,896
0,000
53,575
0,000
53,575
0,000
0,000
1 900,731
107,036
1 793,695
0,000
0,000
1 480,515
1 294,370
186,145
0,000
0,000

27,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
4,5000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
185,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
305,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2,0000

282,3313
201,7771
80,5542
0,0000
0,0000
62,1097
0,0000
62,1097
0,0000
0,0000
19,4580
3,5252
15,8097
0,1230
0,0000
494,3768
478,1152
14,1158
2,1457
0,0000
22,2138
5,0997
17,1141
0,0000
0,0000
68,8065

7 622,944
5 447,982
2 174,962
0,000
0,000
279,493
0,000
279,493
0,000
0,000
3 599,730
652,166
2 924,800
22,763
0,000
4 943,768
4 781,152
141,158
21,457
0,000
6 775,214
1 555,420
5 219,794
0,000
0,000
137,613

Pagina 20

10-20 cm,in:teren mijlociu

25

DA06B1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta


filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu
asterneremecanica;

26

DC05B1

Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executata intr-un


singur strat, in grosime de : 18 cm;

27

TRA06A05 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de5,5mc


dist. =5 km

28

CE26A#

29

RPCP12A1 Confectionat,montare,montat executat diverse lucrari confectii


#
metalice teava profilata, ornamente tip forjat sau turnate

30

3123360

Teava fara sudura pentru temperaturi ridicate LC 140 x 8 / OLT 45


k I s 3478

31

3332076

Teava dreptunghiulare 100x60x3 OL 32-1N sudate s7941

32

3331967

Teava dreptunghiulare 60x40x4 OL 32-1N sudate s7941

33

3229889

Teava fara sudura pentru temperaturi ridicate TR 40x 4 / OLT 35 k


ii s 3478

34

CF06B1

Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe


ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de
beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T,
in grosime medie de 2,5 cm;

35

RPSXF11A Diverse lucrari: sapare sant canal pentru conducte sub 1 m lat pina
la 2 m adinc taluz vertical maluri sprijin. dulapi

36

RPSXF11A Diverse lucrari: sapare sant canal pentru conducte sub 1 m lat pina
la 2 m adinc taluz vertical maluri sprijin. dulapi

37

6700586

Teava PVC-g PN 10 DN 32x1.8 cod ny032/6m10b

38

4826893

Conductor fy

Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri


(fara scaune) compusa din pane si capriori, pentru invelitori de
carton bitumat sau tabla, cu una sau doua pante, executate pe
suprafete peste 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de
ancorare si prindere, dinlemn ecarisat

1x2,5mmp;

mp Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc
5,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mp
100,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
tona
10,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mp
250,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
kg
100,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
m
48,0000
Material:
Transport:
m
30,0000
Material:
Transport:
m
70,0000
Material:
Transport:
m
248,0000
Material:
Transport:
mp
130,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc
12,5000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
mc
12,5000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
m
200,0000
Material:
Transport:
m
150,0000
Material:

0,0000
68,8065
0,0000
0,0000
95,5215
78,6600
6,4780
10,3835
0,0000
76,5660
57,6234
12,2705
6,6722
0,0000
85,8866
0,0000
0,0000
0,0000
85,8866
30,5765
18,1896
12,3869
0,0000
0,0000
12,4282
0,1109
11,3364
0,9808
0,0000
31,5198
31,5198
0,0000
15,0070
15,0070
0,0000
11,6470
11,6470
0,0000
17,7442
17,7442
0,0000
28,4505
4,3595
24,0910
0,0000
0,0000
87,2196
0,8256
86,3940
0,0000
0,0000
87,2196
0,8256
86,3940
0,0000
0,0000
1,6657
1,6657
0,0000
4,1531
4,1531

0,000
137,613
0,000
0,000
477,608
393,300
32,390
51,918
0,000
7 656,601
5 762,336
1 227,049
667,216
0,000
858,866
0,000
0,000
0,000
858,866
7 644,130
4 547,401
3 096,729
0,000
0,000
1 242,817
11,095
1 133,644
98,079
0,000
1 512,952
1 512,952
0,000
450,211
450,211
0,000
815,291
815,291
0,000
4 400,550
4 400,550
0,000
3 698,566
566,734
3 131,832
0,000
0,000
1 090,245
10,320
1 079,925
0,000
0,000
1 090,245
10,320
1 079,925
0,000
0,000
333,130
333,130
0,000
622,970
622,970

Pagina 21

39

CE05A1

Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata,


panourile fixatesi tesute cu suruburi autofiletante

mp

40

4807871

Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la


propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x4
mmp

41

5535995

Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a,mont.ingr

buc

42

5500718

Intrerupator cumpana st.simbol 0174 250 V 10a bipolar

buc

43

RPCH10A1 Astereala invelitorii din scanduri de rasinoase, de 24 mm grosime,


executate cu scanduribrute, la constructii obisnuite

mp

44

20012268

Tabla neagra OL 37 de 1,5 mm

kg

45

3256117

Teava fara sudura 101,6x 5,74 x 46 api 5lx

46

5901015

Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 supertit fin

2,5

kg

Transport:
210,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
70,0000
Material:
Transport:
10,0000
Material:
Transport:
5,0000
Material:
Transport:
210,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
212,0000
Material:
Transport:
30,0000
Material:
Transport:
4,0000
Material:
Transport:

0,0000
48,2397
35,2838
12,9559
0,0000
0,0000
6,6813
6,6813
0,0000
17,5980
17,5980
0,0000
7,0791
7,0791
0,0000
17,4887
13,1600
4,3287
0,0000
0,0000
2,1637
2,1637
0,0000
26,1816
26,1816
0,0000
12,7510
12,7510
0,0000

Total manopera (ore)


Total greutate materiale (tone)

1 966,2735
236,9546

Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Coeficient
CAS
Sanatate
Somaj
Fond de risc
Fond de garantare
Concedii si indemnizatii

Total Cheltuieli Directe


Cheltuieli indirecte
Profit

0,000
10 130,346
7 409,601
2 720,744
0,000
0,000
467,688
467,688
0,000
175,980
175,980
0,000
35,395
35,395
0,000
3 672,620
2 763,600
909,020
0,000
0,000
458,713
458,713
0,000
785,448
785,448
0,000
51,004
51,004
0,000

Valoare
20,8000%
5,2000%
0,5000%
0,2800%
0,2500%
0,8500%

Material
63 085,228

Manopera
33 946,311

Utilaj
938,598

Transport
949,999

Total
98 920,135

Material
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Manopera
7 060,833
1 765,208
169,732
95,050
84,866
288,544

Utilaj
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Total
7 060,833
1 765,208
169,732
95,050
84,866
288,544

Material
63 085,228

Manopera
43 410,542

Utilaj
938,598

Transport
949,999

Total
108 384,367
10 838,437
5 961,140

10,0000%
5,0000%

Total General fara TVA


TVA (24%)
TOAL GENERAL (Lei)

125 183,944
30 044,146
155 228,090

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 22

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale
Devizul: Deviz

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale


29 Mai 2013
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Simbol

6202818

Denumirea resursei
materiale

Apa industriala pentru mortare


si betoane de la retea
6433651 Armatura in prefabr beton OL
38 peste 10 mm barem
6433560 Armatura in prefabr.beton OB
37 peste 10mm calmat barem
2205680 Azbest crisolitic de orsova fulgi
cal 2 s 3315
2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm
2100957 Beton de ciment B 200 stas
3622
2100969 Beton de ciment B 250 stas
3622
2100971 Beton de ciment B 300 stas
3622
2100995 Beton de ciment B 400 stas
3622
2901167 Bile manele D = 7-11cm L =
2-6m rasinoase s.1040
2600206 Bitum pentru drumuri tip D
80/120 stas 754
2800076 Bloc zid nearmat bca gbc50
700 C1palets10833
4807871 Cablu din cupru cu izolatie si
manta PVC cu rezistenta
marita la propagarea flacarilor
pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol
cyyf de 3x4 mmp
20010075 Cale portante si distantiere
2601262 Carton bitumat strat acop filer
calcar ca300 120cmx10m s
138
6103036 Chit romtix 1502 p ntr 5655-74
2100385 Ciment de furnal cu adaosuri f
25 saci s 1500
2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci
2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci
2100397 Ciment II B 32,5(M 30) vrac
4826893 Conductor fy
1x2,5mmp;
5891533 Crampoane marimea 2
10x10x110 OL 37 s 1447
5886943 Cuie
5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru
constructii 3x70 OL 34 s 2111
5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru
constructii 3x70 OL 34 s 2111
5887001 Cuie cu cap conic tip a1 4 x100
OL 34 s 2111
7315789 Decofrol
20010078 Diblu expandabile L= 135 mm
6719275 Diblu PVC marimea 3
nii-1030-75
6200676 Diluant White spirit rafinat tip A
stas 44
6719093 Distantier din m.plasti.pt

Furnizorul

Cantitatea

UM

Pretul unitar
(Lei)

Pretul total
(Lei)

Greutate

Depozit

2,0800

mc

0,0000

0,297

2,0800

Cost
transport
(Lei)
0,000

Depozit

1 042,0000

kg

4,0000

4 168,000

1,0420

0,000

Depozit

320,0000

kg

4,0000

1 280,000

0,3200

0,000

Depozit

6,8000

kg

0,0000

0,000

0,0068

0,000

Depozit
Depozit

6,5550
5,5000

mc
mc

60,0000
250,0000

393,300
1 375,000

11,1435
13,4750

0,000
0,000

Depozit

6,7650

mc

290,0000

1 961,850

16,9802

0,000

Depozit

0,6000

mc

290,0000

174,000

1,5720

0,000

Depozit

18,0000

mc

300,0000

5 400,000

47,7000

0,000

Depozit

0,0285

mc

172,3848

4,913

0,0171

0,000

Depozit

10,1000

kg

1,4422

14,566

0,0111

0,000

Depozit

26,4600

mc

197,1389

5 216,295

22,2253

0,000

Pret de
referinta

70,0000

6,6813

467,688

0,0700

0,000

Depozit
Depozit

40,0000 buc
5,9000 mp

0,3552
2,3484

14,207
13,855

0,0012
0,0103

0,000
0,000

Depozit
Depozit

21,0000
419,2500

kg
kg

5,4544
0,7000

114,543
293,475

0,0231
0,4234

0,000
0,000

Depozit
Depozit
Depozit
Pret de
referinta
Depozit

2,0000
3 960,0000
3 296,8000
150,0000

kg
kg
kg
m

0,0000
0,7000
0,7000
4,1531

0,000
2 772,000
2 307,760
622,970

0,0020
3,9996
3,2968
0,0060

0,000
0,000
0,000
0,000

0,7000

kg

1,8613

1,303

0,0008

0,000

Depozit
Depozit

25,0000
0,0625

kg
kg

5,0000
1,7494

125,000
0,109

0,0250
0,0001

0,000
0,000

Depozit

27,7500

kg

5,5000

152,625

0,0322

0,000

Depozit

0,4000

kg

5,5000

2,200

0,0005

0,000

1,1000 kg
100,0000 buc
81,0000 buc

1,8239
1,4915
0,0726

2,006
149,154
5,877

0,0012
0,0070
0,0008

0,000
0,000
0,000

kg

0,7675

0,998

0,0016

0,000

245,9000 buc

0,0726

17,842

0,0025

0,000

Depozit
Depozit
Depozit
Depozit
Depozit

1,3000

Pagina 23

32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65

poz.arm.in beton pentru grinzi


Dulap fag impregnati balotati
lun G = 1,8- 5m cl a
2904327 Dulap rasinos tivit clasa A gR =
38mm lun G = 3,00m s 942
2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR =
48mm lun G = 3,50m s 942
5901015 Electrod sud.ol.nealiat s
1125/2 supertit fin 2,5
5901194 Electrod sud.otel s 1125/2
e43.2 D = 3,25mm inv. r1.2
6202741 Energie electrica la contor
pentru lucrari de
constructie-montaj
20010091 Fereastra PVC OCHI MOBIL DD 80x140 cm
2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane
groS = 10/12-35/35 L = 4-6m
2908749 Grinda rasin.cu 4 fete plane
groS = 10/12-35/35 L = 4-6m
5500718 Intrerupator cumpana st.simbol
0174 250 V 10a bipolar
2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m
rasinoase s.1040
3064291 Material marunt
2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s
1030
2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030
6200951 Motorina pentru motor diesel ld
iarna vara s 240
2200496 Nisip sortat nespalat de rau si
lacuri 0,0-1,0 mm
2200513 Nisip sortat nespalat de rau si
lacuri 0,0-3,0 mm
2200525 Nisip sortat nespalat de rau si
lacuri 0,0-7,0 mm
2200642 Nisip sortat spalat de riu si
lacuri 3,0-7,0 mm
7106001 Otel beton profil neted OB 37 D
= 6 mm
2000236 Otel beton profil neted OB 37
stas 438 D = 20mm
2928361 Panou cofraj astereala scind.
ras.scurte subscurte
3645318 Panou cutat zn. ntr.98 1,5 x
750x2000 OL 34-1n
2201701 Piatra sparta pentru drumuri
r.sediment 8-15 mm.
2200317 Pietris ciuruit spalat de mal
15-30 mm
2200288 Pietris ciuruit spalat de mal
7-15 mm
2200161 Pietris ciuruit spalat de rau
7-30 mm
5840479 Piulita hexagonala grosolana A
M 12 gr. 5, s 922
5840601 Piulita hexagonala grosolana A
M 20 gr. 5, s 922
5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926
2925412 Placa PFL dure standard calii
1fn 1830x1700x6,0 mm, s
6986
2927745 Placa PFL moi bitumate calii
2750x1220x16 s7848
2005418 Plasa sirma neagra ochi
hexag. 19,0 x0,8 x1000 s 2542
20014671 Plasa sudata STM D= 4 mm cu
2918639

Depozit

0,1600

mc

600,0000

96,000

0,1280

0,000

Depozit

0,0250

mc

625,1030

15,628

0,0125

0,000

Depozit

0,0290

mc

550,0000

15,950

0,0145

0,000

Pret de
referinta
Depozit

4,0000

kg

12,7510

51,004

0,0048

0,000

0,6000

kg

1,4428

0,866

0,0007

0,000

Depozit

0,7000 kwh

0,0000

0,000

0,0000

0,000

Depozit

11,2000 mp

404,9460

4 535,395

0,8586

0,000

Depozit

0,0050

mc

550,5010

2,753

0,0025

0,000

Depozit

2,0000

mc

550,0000

1 100,000

1,0000

0,000

Pret de
referinta
Depozit

5,0000 buc

7,0791

35,395

0,0004

0,000

0,0075

mc

286,8380

2,151

0,0045

0,000

Depozit
Depozit

1,5000
6,3200

%
mc

0,0000
143,1759

109,501
904,872

0,0000
14,2832

0,000
0,000

Depozit
Depozit

1,6470
0,4000

mc
kg

127,2675
0,5727

209,610
0,229

3,9857
0,0005

0,000
0,000

Depozit

2,2050

mc

0,0000

0,000

2,9768

0,000

Depozit

5,1480

mc

50,0000

257,400

6,9498

0,000

Depozit

16,2250

mc

50,0000

811,250

21,9038

0,000

Depozit

2,4960

mc

60,0000

149,760

3,3696

0,000

Depozit

170,0000

kg

3,7000

629,000

0,1700

0,000

Depozit

0,5000

kg

3,7000

1,850

0,0005

0,000

Depozit

2,4450 mp

9,9312

24,282

0,0367

0,000

Depozit

233,0000 mp

28,9698

6 749,966

3,7280

0,000

Depozit

11,0000

mc

27,5078

302,586

16,5000

0,000

Depozit

3,6504

mc

16,2972

59,491

5,8406

0,000

Depozit

2,8600

mc

16,2972

46,610

4,5760

0,000

Depozit

9,9000

mc

16,2972

161,342

15,8400

0,000

Depozit

1 000,0000 buc

0,2337

233,736

0,0200

0,000

Depozit

500,0000 buc

0,6155

307,752

0,0400

0,000

Depozit
Depozit

9,0000 buc
0,0240 mc

0,0488
322,3189

0,439
7,736

0,0001
0,0240

0,000
0,000

Depozit

0,0020

mc

134,4247

0,269

0,0007

0,000

Depozit

0,2000

kg

4,0000

0,800

0,0002

0,000

Depozit

900,0000

kg

2,9597

2 663,738

0,9000

0,000

Pagina 24

66

67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86

87
88

89

90
91
92
93
94
95

ochiuri de 100/100 mm
Priza bipol.dubla capac
amino-plast,250
V/10a,mont.ingr
6621612 Pudreta cauciuc cu continut
dedeseuri tex.gran.0,1-5mm
2907828 Rigla rasin lunga cls D gR =
58-96 mm L = 3,00-6,00 m
5883043 Saiba plata pentru lemn A M
11 OL 34 s 7565
5883263 Saiba plata pentru lemn B M
20 OL 34, s 7565
5883006 Saiba plate M 12
3803128 Sarma moale obisnuita D =
1,12 OL 32 s 889
3803233 Sarma moale obisnuita D = 2,5
mm, OL 32, s 889
2903995 Scandura rasin lunga tiv cls D
gR = 24mm L = 4,00m s 942
6311528 Scoaba otel pentru constructii
din lemn, latime= 65-90mm,
l.200-300 mm
20010080 Spuma poliuretanica
20010081 Spuma siliconica
5821083 Surub cap hexagonal grosolan
M 12x 120 mm gr. 4.6, s 920
5822685 Surub cap hexagonal grosolan
M 20x 260 mm gr. 4.8, s 920
5836492 Surub cu cap bombat crestat l
5 x 60 f1 s 1451
5836569 Surub cu cap bombat crestat l
8 x 40 f1 s 1451
5838579 Surub cu cap patrat pentru
lemn l 10 x 140 f1 s 1455
20012268 Tabla neagra OL 37 de 1,5 mm
3642732 Tabla zincata s2028 0,6 x
750x1500 OL 34-1N cal.1
3332076 Teava dreptunghiulare
100x60x3 OL 32-1N sudate
s7941
3331967 Teava dreptunghiulare
60x40x4 OL 32-1N sudate
s7941
3256117 Teava fara sudura 101,6x 5,74
x 46 api 5lx
3123360 Teava fara sudura pentru
temperaturi ridicate LC 140 x 8
/ OLT 45 k I s 3478
3229889 Teava fara sudura pentru
temperaturi ridicate TR 40x 4 /
OLT 35 k ii s 3478
6700586 Teava PVC-g PN 10 DN
32x1.8 cod ny032/6m10b
6201084 Ulei emulsionabil pentru
decofrare betoane stas 11382
6201450 Ulei pentru masini textile te 16
s 744
2100713 Var pasta pentru constructii tip
2
6104349 Vopsea lavab casati tecnopaint
special pentru int/ext
6103294 Vopsea minium de plumb V
351-3 ntr 90-80
5535995

TOTAL Lei:
TOTAL Euro:

Pret de
referinta

10,0000 buc

17,5980

175,980

0,0006

0,000

Depozit

1,8000

kg

0,1447

0,260

0,0018

0,000

Depozit

2,5000

mc

336,1760

840,440

1,5000

0,000

Depozit

0,1500

kg

4,7256

0,709

0,0002

0,000

Depozit

32,7500

kg

3,6907

120,870

0,0380

0,000

Depozit
Depozit

34,5000
13,6200

kg
kg

0,2382
2,4591

8,219
33,492

0,0345
0,0136

0,000
0,000

Depozit

0,7500

kg

4,0000

3,000

0,0008

0,000

Depozit

5,3205

mc

500,0000

2 660,250

2,6603

0,000

Depozit

25,9000

kg

1,8389

47,627

0,0300

0,000

Depozit
Depozit
Depozit

1,5000
l
1,0000
l
1 000,0000 buc

33,8612
31,6044
0,5752

50,792
31,604
575,247

0,0015
0,0010
0,1400

0,000
0,000
0,000

Depozit

500,0000 buc

2,3803

1 190,165

0,4400

0,000

Depozit

81,0000 buc

0,2000

16,200

0,0008

0,000

Depozit

1 890,0000 buc

0,0508

95,958

0,0378

0,000

Depozit

9,0000 buc

0,4000

3,600

0,0008

0,000

Depozit
Depozit

212,0000
147,0000

kg
kg

2,1637
2,2910

458,713
336,780

0,2120
0,1470

0,000
0,000

Depozit

30,0000

15,0070

450,211

0,2154

0,000

Depozit

70,0000

11,6470

815,291

0,4046

0,000

Depozit

30,0000

26,1816

785,448

0,4071

0,000

Depozit

48,0000

31,5198

1 512,952

1,2499

0,000

Depozit

248,0000

17,7442

4 400,550

0,8804

0,000

Pret de
referinta
Depozit

200,0000

1,6657

333,130

0,0680

0,000

5,4000

kg

1,7576

9,491

0,0063

0,000

Depozit

4,2000

kg

0,6794

2,854

0,0046

0,000

Depozit

0,4335

mc

72,0374

31,228

0,6069

0,000

Depozit

122,0000

12,6618

1 544,745

0,2001

0,000

Depozit

1,0000

kg

10,2291

10,229

0,0011

0,000

63 085,228
14 435,979

Pagina 25

Greutate:

236,9546

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 26

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale
Devizul: Deviz

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru


29 Mai 2013
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Simbol
10121
10111
10221
10231
10241
10211
10721
10731
10741
10711
11131
11111
11321
11641
221441
221431
21841
26821
26831
26841
26851
20000002
29931
19931
19921
99911
12821
12811
19621
19621
60191
13121
13131
13151
13421
13431
13441
13451
13411
13321
13331
13311

Denumirea meseriei
Asfaltator categoria a II-a
Asfaltator categoria I
Betonist categoria a II-a
Betonist categoria a III-a
Betonist categoria a IV-a
Betonist categoria I
Dulgher constructii categoria a II-a
Dulgher constructii categoria a III-a
Dulgher constructii categoria a IV- a
Dulgher constructii categoria I
Fierar beton categoria a III-a
Fierar beton categoria I
Finisor terasamente categoria a II-a
Instalator sanitar categoria a IV-a
Lacatus constructii metalice categoria a IV-a
Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a
Lacatus mecanic intretinere-reparatii categoria a IV-a
Montator c-tii metalice categoria a II-a
Montator constructii metalice categoria a III-a
Montator constructii metalice categoria a IV-a
Montator constructii metalice categoria a V-a
Muncitor deservire
Muncitor deservire constructii masini categoria I
Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a
Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a
Muncitor deservire gospodarie comunala categoria I
Pavator categoria a II-a
Pavator categoria I
Sapator categoria a II-a
Sapator categoria a II-a
Tamplar categoria Speciala
Tinichigiu santier categoria a II-a
Tinichigiu santier categoria a III-a
Tinichigiu santier categoria a V-a
Zidar categoria a II-a
Zidar categoria a III-a
Zidar categoria a IV-a
Zidar categoria a V-a
Zidar categoria I
Zugrav vopsitor categoria a II-a
Zugrav vopsitor categoria a III-a
Zugrav vopsitor categoria I

Total ore manopera:


TOTAL Lei:
TOTAL Euro:

Cantitatea
Pretul unitar (Lei)
0,6100
17,5080
1,0000
17,5080
15,7840
17,5080
28,2640
17,5080
147,7840
17,5080
31,8840
18,8211
109,8119
18,8211
179,8000
17,5080
21,9000
18,8211
65,3300
18,8211
21,9900
17,5080
20,4300
17,5080
7,8600
17,5080
79,2500
10,2000
12,6000
17,5080
12,6000
17,5080
54,0000
17,5080
69,3000
17,5080
25,2000
17,5080
2,1000
17,5080
8,4000
17,5080
2,0000
18,8211
0,0001
18,8211
25,5420
18,8211
159,2735
18,8211
21,2100
17,5080
0,5500
17,5080
1,3000
17,5080
19,6600
17,5080
132,5000
10,2000
5,5000
18,8211
8,4000
17,5080
8,4000
17,5080
8,4000
17,5080
58,8600
18,8211
204,5400
18,8211
42,9000
18,8211
48,6500
18,8211
6,8400
18,8211
30,5000
18,8211
244,0000
17,5080
21,3500
17,5080

Pretul total (Lei)


10,680
17,508
276,346
494,846
2 587,403
600,092
2 066,782
3 147,940
412,182
1 229,583
385,001
357,689
137,613
808,350
220,601
220,601
945,432
1 213,305
441,202
36,767
147,067
37,642
0,002
480,729
2 997,704
371,345
9,629
22,760
344,207
1 351,500
103,516
147,067
147,067
147,067
1 107,810
3 849,670
807,426
915,647
128,736
574,044
4 271,954
373,796

1 966,2735
33 946,311
7 768,034

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 27

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale
Devizul: Deviz

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


29 Mai 2013
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Simbol
3832
5603
3546
6751
3702
7301
3553
3552
3710
4005
3005

12
13
14

7612
7688
4019

15
16
17
18
19

4055
5605
7673
20000001
3716

20

4057

Denumirea utilajului de constructii


Aparat de polizat (biax)
Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t
Autogreder pina la 175cp
Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m
Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l
Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw
Buldozar pe senile 65-80cp
Buldozer pe senile pana la 60cp
Centrala de beton semiautomatizata 21-40mc/ora
Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf
Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie
electrica )15-28kw
Longrina metalica 3m
Masina electrica de gaurit
Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp
650-700kgf
Repartizator de beton de ciment 20cp
Tractor pe pneuri cu remorca de 3t 65cp
Umbrar ptprotectia betonului de ciment la drumuri
Utilaj de ridicat
Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5
kw
Vibrofinisor de beton de ciment cu mot ardere int 20-25cp

TOTAL Lei:
TOTAL Euro:

Cantitatea
Pretul unitar (Lei)
5,0000
1,8829
0,8250
46,1417
0,2400
75,4235
2,0000
42,3714
0,9900
15,6323
1,2950
17,5777
0,1456
47,0298
0,3300
34,6057
0,4472
83,4094
0,7650
37,2677
9,0000
8,3398

Pretul total (Lei)


9,414
38,067
18,102
84,743
15,476
22,763
6,848
11,420
37,301
28,510
75,058

250,0000
5,0000
4,5000

0,1322
2,7213
19,4338

33,043
13,607
87,452

4,5000
2,0000
4,5000
0,2000
5,2000

40,8618
45,6988
0,7977
107,2855
1,1772

183,878
91,398
3,589
21,457
6,121

4,5000

33,4115

150,352
938,598
214,782

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 28

Obiectivul: Centrul Social Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil-Slobozia


Obiectul: Sistem adapost crestere animale
Devizul: Deviz

Lista cuprinzand costurile privind transporturile


29 Mai 2013

Nr

Simbol
30280

8888909

Tipul de transport
Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera
de 5,5mc dist. = 5 km
Transportul rutier al pamintului sau molozului cu
autobasculanta dist.=10 km

Tone transportate Pretul unitar (Lei)


10,0000
85,8866

TOTAL Lei:
TOTAL Euro:

10,0000

9,1134

Pretul total (Lei)


858,866
91,134

949,999
217,391

Cursul de referinta: 4.37 Lei/Euro, din data de 2013-04-17

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Pagina 29