Sunteți pe pagina 1din 297

1

UNIVERSITATEA DIN BUCURETIFacultatea de Matematic i Informatic

GHI D PENTRU ADMI TERE LA
FACULTATEA DE MATEMATIC
I INFORMATIC
1
| \
2
x
G A x

= e
``
) )
R
Probleme propuse
Probleme rezolvate

( )
3
0 1
0 0 0
1 0
x
x x
A M
x x
| |
|
= e
|
|

\ .
R
Admiterea 2000 2008BUCURETI
20092
ALGEBR

EXERCIII REZOLVATE


1) Dac 3
1
= +
z
z s se calculeze .
1
n
n
z
z +
R. Avem
2
3
3 1 0 , cos sin
2 6 6
i
z z z i
t t
+ = = = .

2) Dac
k
z eC, n k z
k
, 1 , 0 e > = s se arate c

1 2 2 3 1 1
1 2
( )( )...( )( )
...
n n n
n
z z z z z z z z
E
z z z

+ + + +
= eR

R. .
2
=
k k
z z Calculm E i obinem E E = i deci EeR.

3) Dac 0 1
2
= + o + o s se calculeze

2 4 5
(1 )(1 )(1 )(1 ) E o o o o =

R. 1
3
= o i apoi ( ) . 9 ) 1 ( ) 1 (
2
2
= o o = E

4) Cte elemente are mulimea
1 1
: , ,
2 2
m n
i i
m n

+ | | | |
e
`
| |
\ . \ .

)
Z

R. Avem
=
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
| t
+
|
.
|

\
| t
|
.
|

\
| t
+
t
=
n
m
i i x
4
sin
4
cos :
4
sin
4
cos
.
4
) (
sin
4
) ( cos
t +
+
t
+ =
n m
i n m Mulimea are 8 elemente.


3
5) S se rezolve ecuaia . 0 ) ( ) ( = + +
n n
i x i x

R. 1 =
|
.
|

\
|

+
n
i x
i x
i apoi
n
k
i
n
k
i
i x
i x
n
t +
+
t +
= t + t =

+ ) 1 2 (
sin
) 1 2 (
cos sin cos
cu k = 0, 1, n1 adic .
2
) 1 2 (
n
k
ctg x
k
t +
=

6) S se calculeze termenii comuni ai progresiilor 4, 9, 14, i
7, 19, 31... .

R. ) 1 (
5
2
1 2
5
2 5 2 10
, 7 12 4 5 + + =
+ +
= + = + n n
n n
m n m
k n 5 1= i deci 3 12 + = k m i 5 4 60 19 m k + = + , k e N etc.

7) S se calculeze .
5
3 2
0

=
+
n
k
k
k k


R.

= =
+ +
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
+
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
=
n
k
n
k
n n k k
S
0 0
1 1
.
5
3
1
2
5
5
2
1
3
5
5
3
5
2


8) ntr-o progresie aritmetic
k
s este suma primelor k termeni. S
se calculeze . 3 3
3 2 n n n
s s s E + =

R.
( )
. 0 ,
2
) 1 ( 2
1
=
+
= E
k r a
s
k
k


9) Fie ( ), 1
n
a n > o progresie geometric. S se arate c
.
2
1
1
1
2
1
1
2
|
.
|

\
|
= |
.
|

\
|
|
.
|

\
|

=
+
=
+
=
n
i
i i
n
i
i
n
i
i
a a a a

4
10) Dac ntr-o progresie aritmetic de numere naturale exist un
ptrat perfect s se arate c exist o infinitate de ptrate perfecte.

R. Fie
2
a a
k
= i . ) 1 (
1
+ = n r a a
n
Avem . ) (
2
k n r a a
n
+ =
Alegem n astfel ca
2
2 m r m a k n + = i avem
2
( ) ,
n
a a rm n = + eN.

11) n progresia geometric
1
( )
n n
a
>
notm
[
=
=
n
k
k n
a P
1
. Dac
n n
P P
2
= , s se calculeze .
3n
P

R. Avem
) 1 2 ( 2
1
2
) 1 (
1

+
=
n n n
n n
n
q a q a i deci . 1
2
) 1 3 (
1
=
n n
n
q a Rezult
. 1
3
=
n
P

12) S se calculeze
ln ln ln
b c a
c a b
a b c .

R. 1

13) Dac
3
6 8
12
log 8
log 4 log 12,
log 6
a b = = . S se calculeze b n
funcie de a.

R. . 3 log
2
x = Avem
3
2
1
2 x
x
a
+

+
= i deci
4 3
3 4

=
a
a
x i
. etc
) 1 (
) 2 ( 3
x
x
x
b
+
+
=

14) S se rezolve ecuaia . 20 2 5 4 9
x x x x
=

R.
2
2 2
5 4 9
|
|
.
|

\
|
+ =
x x
x
i deci
5
2 2
2 2 2
4 5
4 5 9 1 2
9 9
x x
x x x
x
| | | |
+ = + = =
| |
\ . \ .
.
15) S se rezolve sistemul .
2 ) (log ) (log
5
2
2
2
2
log log
2 2

= +
= +
y x
y x
y x


R. b y a x
y x
= =
2 2
log log
, i deci . 2 log log , 5
2 2
= + = + b a b a

16) S se rezolve ecuaia ( ) . 1 1 3
5
2
= + +
+ x
x x

R. a) , 1 1 3
2
= + + x x b) 0 5 = + x i , 0 1 3
2
= + + x x
c) 1 1 3
2
= + + x x i x+5 par i deci { }. 1 , 5 , 0 , 3 e x

17) S se compare 3 log
2
cu . 8 log
3


R.
3 log
3
8 log
2
3
= i deci
( )
.
3 log
3 log 3
3 log 8 log
2
2
2
2 3

= Din
3 5
3 2 >
rezult 3
3
5
3 log
2
< < i . 3 log 8 log
2 3
>

18) Fie :[1, ) , ( ) 3 4 1 8 6 1 f f x x x x x = + + + R
S se rezolve ecuaia . 1 ) (log
2
= x f

R. Avem
5 2 1, [1, 5)
( ) 1 , [5,10]
2 1 5 , (10, )
x x
f x x
x x

= e

.
Soluia este [32, 1024].

19) Cte numere de n cifre (n > 3) au suma cifrelor 3 ?

R. Numerele sunt de forma 3 0...0, 1 00... 2... 0, 2 00... 1... 0.
1 0... 1 0... 1 0... 0 n total
2
) 1 (
) 1 ( ) 1 ( 1
2
1
+
= + + +

n n
C n n
n
numere.
6
20) Cte numere de n cifre (n > 3) au produsul cifrelor 8 ?

R. Exist numere cu cifra 8, celelalte cifre fiind 1 i numere cu
cifrele 2 i 4 i numere n care apare de trei ori cifra 2. n total
3 2
n n
C A n + +
numere.

21) S se determine cel mai mic numr n pentru care numerele de
n cifre care conin pe 9 sunt mai multe dect cele care nu l conin pe 9.

R. Avem . 9 8 9 8 10 9
1 1 1
>
n n n
Numrul n minim este 7.

22) Cte laturi are un poligon convex cu 1127 diagonale ?

R. . 49 , 1127
2
= = n n C
n


23) Pentru ce numere n avem
2
!
n
n
n C < ?

R. n s 6. Pentru n > 7 se arat prin inducie c !
2
n C
n
n
< adic
! ) 2 ( ) ! (
3
n n >

24) Care este numrul termenilor iraionali ai dezvoltrii
( ) . 3 2
2003
7 5
+

R. 1947. Avem t k C
k
k
k
k
7 cu , 3 2
7
2003
0
5
2003
2003
=

i
2003
5
k
e Z i
deci 7 35 = s k cu . 57 1 s s s

25) Fie . ) 1 ( .... ) 1 ( ) 1 ( ) 1 (
1 2 3 1 2
+ + + + =
n n n n
X X X X f
a) S se afle gradul lui f.
b) S se determine numerele z eC cu 1 z = i ( ) f z eR.
7
R.
a) Gradul este .
6
) 2 ( ) 1 (
) 1 (
1

=
+ +
= +
n
k
n n n
k n k
b)
12
(cos sin ) ,
( 1)( 2)
k
f i k
n n n
t
o o o + e = e
+ +
R Z.

26) S se calculeze .
1
) 1 (
1
1
k
n
n
k
k
C
k
S

=

=

R. Avem
( ). 1 1 ) 1 1 (
1
1
) 1 (
1
1
! ) ( ! ) 1 (
! ) 1 (
1
1 1
1
1
1
1

=
+ +
+

+ +
+
=
+
=
+

=
n
k
n k
n
k
n
k
k
n
n
C
n k n k
n
S

27) Fie numerele naturale n > k. Calculnd coeficientul lui X
k
din
polinomul
n n n n
X X X X X X f + + + + + + + =

... ) 1 ( ) 1 ( ) 1 (
2 2 1

s se arate c . ...
1
0 1
1
k
n k n
k
n
k
n
C C C C
+

= + + +

R. Avem
0 1
1
...
k n
k
n
k
n k
C C C a

+ + + =
i
1 1
1
1
) 1 (
) 1 (
1
1
1
) 1 (
+ +
+
+
+ =
|
|
.
|

\
|
+

+
=
n n
n
n n
X X
X
X
x
X
X
f
i deci .
1
k
n k
C a
+
=

28) S se arate c numrul
3
) ! ( 6
! ) 3 (
n
n
N = este ntreg.

R. .
1
1 2
1
1 3

=
n
n
n
n
C C N

29) S se determine
1
1 1 0
[ ], ...
n n
n
f X f X a X a X a

e = + + + + Z
dac 1 ) 1 ( = +i f i f are toate rdcinile reale.
8
R. Avem
[
=
=
n
k
k
x X f
1
) ( i deci 1 1 ) 1 ( 1 ) 1 (
1
2
1
= + = + = +
[ [
= =
n
k
k
n
k
k
x i x i f i
deci
2
(1 ) 0, 1, .
k
x k n = e

30) S se afle a i b dac
4 3 2
2 3 1 f X X aX = + + ,
2
2 g X X b = + i g divide f.

R. mprim i gsim restul
( 1) ( 1)
1 0
2 2
b a b a b
X
+ +
+ = i
deci a = 2, b=1 sau a=1, b = 1.

31) S se determine a i b dac rdcinile ecuaiei
0 8 8
2 3 4
= + + + b x ax x x sunt n progresie aritmetic.

R. Fie r r r r 3 , , , 3 + o + o o o rdcinile.
Avem 8 4 = o i 8 ) 9 ( 2 ) ( 2
2 2 2 2
= o o + o o r r i apoi
1 , 2 = = o r i a=14, b= 15.

32) S se descompun n
8 4
[ ] , 5 36 X f X X = + R .

R. Avem
( ) = + + = + =
2 2 2 2 2 4 4
6 ) 3 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 9 ( ) 4 ( X X X X X X f
. ) 3 3 ( ) 3 3 ( ) 2 ( ) 2 (
2 2
X X X X X X + + + + =

33) S se determine rdcinile polinomului [ ] f X eR ,
d cX bX aX X X X f + + + + + =
2 3 4 5 7
2 tiind c i x =
1
este rdcin
dubl.

R. Cum [ ] f X eR rezult c i i x =
2
este rdcin dubl i f
divide cu . ) 1 (
2 2
+ X Dup mprire gsim 1 , 0 , 2 , 1 = = = = d c b a i
rdcinile 1 i .
2
3 1 i

9
34) S se determine a dac ecuaia 0 ) 1 ( 8 6
2 3
= + + a ax ax x are
rdcinile n progresie geometric.

R. . , ,
3 2 1
q x x
q
x o = o =
o
= Se scriu relaiile lui Vite.

35) S se determine [ ], 0 f X f e = de grad minim care admite
rdcina . 2 5

R. Punem 2 5 = x i avem
4 2 2 2
14 49 40 7 10 2 10 2 7 x x x x + = = =
i deci
. 9 14
2 4
+ = X X f

36) Se arat c dac | |
3 2
g aX bX cX d X = + + + e are rdcina
2 5 rezult . 0 = = = = d c b a

37) Dac 1 ) 1 ( + + + =
n n
X X f are rdcinile
n
x x x ,..., ,
2 1
s se
calculeze

=

=
n
k k
x
S
1
.
2
1


R. Notm ,
2
1
k
k
x
y

= punem
X
Y

=
2
1
i eliminm pe X.
Avem 0 ) 1 2 ( ) 1 3 ( = + +
n n n
Y Y Y adic
( ) . 0 ... 2 3 ) 1 2 3 (
1 1 1 1
= + + + +
n n n
n
n n n
Y C Y
( )
.
1 2 3
2 3
1
1 1

=

+ +
+
= =
n
k
n n
n n
i
n
y S


10
38) Fie [ ], , 3
n
f X f X aX b n e = + + > R .
a) Pentru n = 2003 s se determine a i b dac restul mpririi lui f
la 1
2
+ + X X este 2 X + .
b) S se determine n, a, b dac

= =
= = = =
n
k
n
k
k k
x s x s
1 1
3
3
2
2
. 1 , 1

R.
a) Fie o cu
2
1 0 o o + + = Avem 1
3
= o i
2003 2
; 2, 3 a b o o = = =
b) Dac 4 > n rezult contradicia

=
=
n
k
k
x
1
2
. 0 Deci n = 3 i apoi
.
3
1
,
2
1
= = b a

39) Fie , , , a b c d numere reale nenegative date. S se rezolve n
mulimea numerelor reale sistemul
x y axy b
y z ayz c
x z axz d
+ + =
+ + =
+ + =
.

R.
Prin nmulirea cu a a fiecrei ecuaii i adunarea lor obinem :
( )( )
( )( )
( )( )
1 1 1
1 1 1
1 1 1
ax ay ab
ay az ac
az ax ad
+ + = +
+ + = +
+ + = +

Cu notaiile
1
1
1
u ax
v ay
w az
= +
= +
= +

1
1
1
A ab
B ac
C ad
= +
= +
= +

vom avea sistemul :
uv A
vw B
wu C
=

=
`

=
)
,
a crui rezolvare se las n seama cititorului.
11
40) Fie z
-
eC pentru care
1
Re
8
z < . S se arate c
2
1 1
z
z z
+ + eR dac i numai dac z eR.

R.
Fie r z = . Avem
( )
2 3
2 2 2
1 1 1 1 1 1
1 z z z z z z
z z z z z z
+ + e + + = + + + + = R
( )
( ) ( ) ( )( )
3 2
2 2
1 0 z z z z z z z zz z z z z z z = + + + =
( )( )
4 2
2Re 0 z z r r z = ,
unde am avut n vedere c
2
2
z z z r = = i c 2Re z z z + =
ns
4 2
2Re 0 r r z = (deoarece ecuaia de gradul al doilea
2
2Re 0 x x z = are discriminantul 1 8Re z + care este strict negativ).
Aadar,
2
1 1
z z z
z z
+ + e = R .
Dup cum se cunoate, ultima afirmaie echivaleaz cu z eR.

41) Fie z
-
eC astfel nct
3
3
1
2 z
z
+ s . Atunci
1
2 z
z
+ s .

R.
Avem
3
3
3
1 1 1
3 z z z
z z z
| | | |
+ = + + +
| |
\ . \ .
.
Notnd
1
t z
z
= + , | ) 0, t e , obinem :
3
3 3 3
3 3
1 1 1 1 1
3 3 2 3 t z z z z z t
z z z z z
| |
= + = + + + s + + + s +
|
\ .
.
12
Prin urmare, obinem
3
3 2 0 t t s , adic ( ) ( )
2
1 2 0 t t + s , ceea
ce nseamn c
| | 0, 2 t e , de unde concluzia.

42) Fie z
-
eC astfel nct
6
6
1
2 z
z
+ s . Atunci
1
2 z
z
+ s .

R.
Din
3
2 6 2
2 6 2
1 1 1
3 z z z
z z z
| | | |
+ = + + +
| |
\ . \ .
obinem (ca mai sus)
2
2
1
2 z
z
+ s .
Dar
2
2
2
1 1
2 z z
z z
| |
+ = + +
|
\ .
,
deci
2
2 2
2 2
1 1 1
2 2 2 2 4 z z z
z z z
+ = + + s + + s + = .
Prin urmare
1
2 z
z
+ s .

43) S se arate c, dac polinomul | | f X eC ,
( )
2
f X X X o | = + + , are rdcinile de modul 1, atunci i polinomul
( )
2
g X X X o | = + + are aceeai proprietate.

R.
Pentru 0 o = , polinomul are forma , 0, f X | | = + = deci
pentru rdcina x a sa, avem 1 x

|
= = .
13
Polinomul ( ) g X X | = + are rdcina x

|
= i deci
1 x

|
= = .
Pentru 0 o = , f are rdcinile de modul 1 dac i numai dac
polinomul ( )
2
1
f X X X
|
o o
= + + are rdcinile de modul 1.
Cu notaiile , u v
|
o o
= = , avem
( )
( )
2
1
2
1
f X X uX v
g X X u X v
= + +
= + +
.
Fie
1 2
, x x rdcinile polinomului
1
f i
1 2
, z z rdcinile
polinomului
1
g .
Cum
1 2
x x v = , avem
1 2
x x v = , deci 1 v = .
Deoarece
1 2
x x u + = , rezult
1 2 1 2
2 u x x x x = + s + s .
Aadar ( )
2
1
1 g X X u X = + + , unde 2 u s .
Pentru 2 u = , avem ( ) ( )
2
1
1 g X X = + , deci
1 2
1 z z = = , de unde
1 2
1 z z = = ;
Pentru 2 u < , avem
2
4 0 u A = < i atunci
2
1,2
4
2
u i u
z

= ,
deci
2 2
1 2
4
1
4
u u
z z
+
= = = .

44) Fie , m n
-
eN i ( )
( ) 1
1
, 1
1 1
m
k
a m n n
k k k k
=
(
=
(
+ + +
(

.
a) Se cere forma lui n , astfel nct ( ) ( ) , a m n e N ;
b) Pentru 999 m= se cere cel mai mic numr natural n , pentru
care ( ) , a m n este raional (natural).

14
R.
Dup amplificarea termenului general din suma de mai sus cu
conjugata numitorului, obinem
( )
1
1 1
, 1
1 1
m
k
n
a m n n
m k k
=
( | |
= =
( |
+ +
\ .

.

a) Prin urmare, forma lui n , pentru care ( ) ( ) , a m n e N , este
( )
2
1 , n m s = + unde ( ) , s s e e N .
b) n acest caz, ( ) ( ) , 999, a m n a n = =
1
1 1000 10 10
n n n
m
= =
+
.
Ca atare, cel mai mic numr natural n , pentru care ( ) 999, a n e,
este 10, iar cel mai mic numr natural n , pentru care ( ) 999, a n eN, este
1000.

45) Fie k
-
eN i polinomul ( )
1 2
1
k k
k
P X X X X

= + + + + . .
S se arate c, dac , m n
-
eN , ( ) , 1 m n = , atunci polinomul ( ) ( )
m n
P X P X
divide polinomul ( )
mn
P X .

R.
Se tie c, dac ( ) , 1 m n = , atunci
( )
1, 1 1
n m
X X X = .
[ntr-adevr, fie z o rdcin comun a polinoamelor 1
n
X i 1
m
X .
Din ( ) , 1 m n = exist , k l eZ cu 1 nl mk + = . Atunci
( ) ( )
k l
mk nl m n
z z z z
+
= = = 1 1 1
k l
= ].
Putem scrie
( ) ( ) 1 1
n
n
X P X X = i ( ) ( ) 1 1
m
m
X P X X = ,
unde ( ) , 1
n m
P P = . De asemenea ( )( ) 1 1
mn
mn
X P X X = .
Cum
( )
( ) ( )
( )
1 2
1 1 1
n m n m mn n
X X X X

= + + + . , de unde 1
n
X
divide 1
mn
X , deci
n
P divide
mn
P . Analog,
m
P divide
mn
P .
Cum ( ) , 1
n m
P P = , rezult c
n m
P P divide
mn
P .

15
46) Fie neN, 1 n > . S se arate c, pentru orice z eC, avem
Re Im
n n n
z z z s + .

R.
Fie z x iy = + , unde , x yeR. Inegalitatea din enun revine la
2 2
2n
n n
x y x y + s + , care este echivalent cu
( )
2
2 2 2 2 2
2
n
n
n
x y x y + s + ,
care la rndul ei este echivalent cu
( )
2 1
2 2 2 2 1 2 2 2
2
2
n
n
n
n
x y x C x y y

+ s + + + . ,
inegalitate ce este evident.

1617
ALGEBR

EXERCIII PROPUSE


1) Se consider expresia ( ) { }
3
, \ 1
1
x
E x x
x
+
= e

R .
S se determine :
a) toate numerele raionale x pentru care ( ) x E este numr ntreg ;
b) toate numerele ntregi x pentru care fracia este numr ntreg.

2) Se consider mulimea ( ) { }
, | 4 3 1980 A x y x y = e + = N N .
S se determine cardinalul mulimii A.

3) S se determine mulimea { } { } 10 3| 12 7| x x y y + e + e N N .

4) Se consider mulimile { }
1 1
| 11 8 , , A x x k k = e = + e Z Z
{ }
2 2
| 4 , B x x k k = e = e Z Z i { } | 44 8 , C x x k k = e = + e Z Z .
S se arate c C B A = .

5) S se determine numrul de elemente al mulimii

{ }
2
2
3
| , 1, 2, , 50
n
M x x n
n n
+
= e = e
`
+
)
. .

6) S se determine toate mulimile finite X _R cu proprietatea :
x X x x e + eR.

7) Fie , , a b ceZ numere impare. S se arate c
{ }
2
| 0 x ax bx c e + + = = C .

18
8) Fie , a beR. S se arate c, dac 1 , , , 0 1 = = = + + b a b a b a
sau
4
2
a
b = i 4 > a , mulimea
{ }
2
| 0 A x x ax b = e + + = R
{ }
2
| 0 x x bx a e + + = R are trei elemente.

9) S se determine rdcinile ecuaiei ( ) 0 12 9
2 2
= + + + m x m x ,
tiind c meR este o rdcin a ecuaiei date.

10) S se determine valorile parametrului pe i rdcinile
2 1
, x x ale ecuaiei ( ) 0
7
1
1
2 2
= + + + p x p x tiind c
2 1
2x x = .

11) S se rezolve ecuaia de gradul doi cu coeficieni reali
2
0 Px x S A + = , tiind c , S A i P sunt respectiv discriminantul, suma
i produsul rdcinilor sale.

12) Fie c b a , , lungimile laturilor unui triunghi. S se demonstreze
c :
i) ecuaia ( ) ( ) 0 1 2 2
2 2
= + + c b x c b a x are rdcini reale i
distincte ;
ii) ecuaia ( ) ( ) 0 2 2
2 2 2 2 2 2 2
= + + a c b x c b x a nu are rdcini
reale ;
iii) cel puin una din ecuaiile , 0 2 2
2
= + bc ax x
, 0 2 2
2
= + ac bx x 0 2 2
2
= + ab cx x nu are rdcini reale.

13) Fie { } , , 1, 2, ,
i i
a b i n e e R . . S se arate c :
i)
2 2 2
1 1 1
2 0 ,
n n n
i i i i
i i i
a x a b x b x
= = =
| | | |
+ > e
| |
\ . \ .

R.

ii) |
.
|

\
|
|
.
|

\
|
s |
.
|

\
|

= = =
n
i
i
n
i
i
n
i
i i
b a b a
1
2
1
2
2
1
.

Precizai cnd are loc egalitatea.
19
iii)
2
1 12
1
n
a
a
n
i i
n
i
i
>
|
|
.
|

\
|
|
.
|

\
|

= =
, dac { } n i a
i
, , 2 , 1 , 0 e > .

Cnd are loc egalitatea ?

14) S se arate c oricare ar fi 0 , , > c b a distincte, ecuaia
( ) 0
1 1 1
6
2
= + + + + +
c b a
x x c b a nu are rdcini reale.

15) Fie , , a b ceR cu 0 , 0 = = c a i
2 1
, x x rdcinile ecuaiei
0
2
= + + c bx ax . S se determine ecuaia de gradul al doilea ale crei
rdcini sunt
c bx
b ax
y
c bx
b ax
y
+
+
=
+
+
=
1
2
2
2
1
1
, .

16) Se consider ecuaia 0 2
2
= + mx x ce are rdcinile
2 1
, x x
( ) meR .
i) Artai c
2 2
1 2 2 2
1 2 1 2
1 1 1 1 21
0 ,
4
E x x m
x x x x
= + + + + + + > eR.

ii) Determinai m astfel nct E s aib valoarea cea mai mic.

17) Fie , p qeR astfel nct 0 , 0 4
2
< > p q p i 0 < q . Dac
2 1
, x x sunt rdcinile ecuaiei 0
2
= + + q px x , s se calculeze
4
2
4
1 2 1
, x x x x + + i
8
2
8
1
x x + .

18) Fie
2 1
, x x rdcinile ecuaiei 0 1
2
= + + ax x i
4 3
, x x
rdcinile ecuaiei 0 1
2
= + +bx x . S se arate c

( ) ( ) ( ) ( )
2 2
4 2 4 1 3 2 3 1
a b x x x x x x x x = + + .

19) Dac
2 1
, x x sunt rdcinile ecuaiei 0 1
2
= x x , s se
calculeze :
20
i)
1 3
1
1 3
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
+
+ +
+
+
+ +
=
x x
x x
x x
x x
E ;

ii)
2
1
2
1
3
2
3
2
3
1
3
1
2
+
+
+
+
+
=
x
x
x
x
E .

20) S se determine meR, astfel nct ecuaiile
( ) , 0 12 2 3 2
2
= + + x m x ( ) 0 36 2 9 4
2
= + x m x s aib o rdcin
comun.

21) Dac ecuaiile 0
2
= + + b ax x i 0
2
= + + d cx x au o rdcin
iraional comun i , , , a b c d eZ, artai c c a = i d b = .

22) S se determine numerele m i n astfel nct mulimea

( ) ( ) { }
2
| 3 4 6 1 0 x mx m x m e = R
( ) ( ) ( ) { }
2
| 1 1 6 2 0 x n x n x n e + = R
s aib dou elemente.

23) S se determine meR astfel nct mulimea

( ) ( ) { }
2
| 3 1 3 2 2 5 0 x m x m x m e + + + + + = R
( ) ( ) { }
2
| 2 5 3 2 3 1 0 x m x m x m e + + + + + = R
s aib trei elemente.

24) S se determine valorile reale ale lui m astfel ca ecuaia
( ) 0 5 2 1 2
2
= + + + m x m mx s aib rdcini mai mari ca 1.

25) S se determine meR astfel ca ecuaia
( ) 0 2 3 1 2
2
= + m x x m s admit o rdcin ntre 1 i 2, iar cealalt
rdcin s fie mai mic dect 1.

21
26) Dac , x yeR astfel nct 1 2 = + y x , artai c
5
1
2 2
> + y x .

27) Dac numerele reale x i y verific relaia
y x y x 10 24 168
2 2
+ = + + , atunci | | 13 , 11 e x i | | 6 , 4 e y .

28) S se determine meR astfel nct
( )
2
2
1 5
7 3 ,
1
x m x
x
x x
+ +
< < e
+
R.

29) Pentru ce valori ale lui m, ( ) ( ) 0 2 3 2 2 2
2
< + + m x m x m ,
oricare ar fi 0 < x ?

30) S se determine valoarea minim a expresiei
3 2
1 4 2
2
2
+
+
x x
x x
.

31) S se determine valorile lui m pentru care trinomul
( ) ( ) 1 1 2 5 2
2
+ + + x m x m are un maxim mai mare dect 5.

32) Fie familia de funcii de gradul al doilea :

( ) ( )
2
2 1 ,
m
f x x m x m m = + eR.
i) S se arate c vrfurile parabolelor asociate acestor funcii se
gsesc pe o parabol ;
ii) S se arate c vrfurile parabolelor asociate funciilor
m
f se
gsesc sub dreapta
4
5
= y .

33) Fie funcia de gradul al doilea :

( ) ( ) 0 , 1 1 2
2
= + = m m x m mx x f
m
.
S se determine m astfel nct vrful parabolei asociate acestei
funcii s se gseasc pe prima bisectoare.

22
34) Se consider funcia ( )
2
: , 3 2 f f x x x x a = + + R R
unde aeR.
i) S se reprezinte grafic funcia f. Discuie ;
ii) S se determine a astfel nct ( ) | ) 0, f = + R .

35) Fie funciile ( ) , : , 2 1 1 f g f x x x x = + + R R i
( ) 2 2
2
+ = x x x g , x eR. Calculai g f i f g .

36) Se consider funciile , : f g R R date de ( ) 2
2
+ + = x x x f
i ( ) 2
2
+ = x x x g . S se arate c nu exist o funcie : h R R astfel
nct ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) x f g x g h x f h = + , x eR.

37) S se rezolve urmtoarele sisteme :

i)

=
=
=
1 2
1 2
1 2
2
2
2
z x
y z
x y
; ii)
( ) ( )
( ) ( )

= + +
= + +
xy y x
xy y x
10 1 1
27 1 1
2 2
2 2
;

iii)

= + +
= + +
= + +
19
28
37
2 2
2 2
2 2
z yz y
z xz x
y xy x
; iv)

= + +
= + +
3
3
2 2 2
yz xz xy
z y x
;

v)
2 2 2
24
48
x y z
xy
x y z
+ + =

+ =

; vi)

= + +
= + +
= + +
5
6
4
2
2 2
yz xz xy
z y x
z y x
.

38) S se arate c 2 7 4 7 4 = + .
23
39) S se verifice egalitile :
i) 3 5 4 9 5 4 9
3 3
= + + ;
ii) 2 2 29 41 2 29 41
5 5
= + +
iii) 6 3 15 26 3 15 26
6 6
= + +

40) S se arate c
8 8
0
3 4 7 3 4 7 + + = x este rdcin a
ecuaiei 0 24 40 30
2 4 8
= + + x x x .

41) S se rezolve inecuaiile
a) x
x
x
>
1
;
b) x
x
x
>
1
;
c) x
x
x
>
1
;
d) x
x
x
>
1
.

42) Fie ( ) | |
6 3
1 P X X X X = + eR i fie C e c o rdcin a lui
( ) X P . S se demonstreze c :
a) ( ) 0
5
= c P ;
b) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
17 13 11 7 5
c c c c c c = X X X X X X X P ;
c) Pentru orice numr natural m polinomul ( ) 1
9 9
+ + = X X X Q
m

nu se divide cu ( ) X P .

43) Se consider matricea

( )
3
0 1 1
0 1 1
1 0 1
A M
| |
|
= e
|
|

\ .
R .

a) S se calculeze
2
A ;
24
b) S se demonstreze c A A = 2
3
;
c) Pentru fiecare numr natural 1 > n s se determine numerele
naturale
n n
y x , astfel nct A y A x A
n n
n
+ =
2
.

44) Fie ( )
2 2
1 1
1 0
A M
| |
= e
|
\ .
Z .
a) S se calculeze matricea
2
A A+ ;
b) S se calculeze matricea
3
A ;
c) Dac
|
|
.
|

\
|
=
0 0
0 0
0 este matricea nul i
|
|
.
|

\
|
=
1 0
0 1
I matricea
unitate, ( )
2 2
0, I M e Z , s se arate c { }
2
, , , 0 A A I F = este corp n raport
cu adunarea i nmulirea matricilor ;
d) S se demonstreze c orice corp K cu 4 elemente este izomorf
cu corpul F de la punctul precedent.

45) Fie meR i
( ) { } ( ) { }
2 2
| 1 1 0 1 1 0
m
A x mx m x m m x mx m = e + + + = + + = R
a) S se demonstreze c pentru orice meR mulimea
m
A are cel
mult 4 elemente ;
b) S se determine numrul de elemente ale mulimii
m
A pentru
7 , 1 , 0 = = = m m m ;
c) S se determine meR astfel nct mulimea
m
A s aib 4
elemente.

46) S se rezolve inecuaiile :
a) 1 ln ln > x x ;
b) ( ) 1 ln
1
3
ln >

+
x
x
x
;
c) 1 ln
1
3
ln , ln max >
|
|
.
|

\
|

+
x
x
x
x .25
47) Considerm matricea

( )
3
0 1 1
1 0 0
1 1 0
A M
| |
|
= e
|
|
\ .
R .
a) S se calculeze matricele
3 2
, A A ;
b) S se demonstreze c pentru orice neN exist numere naturale
n n
y x , astfel nct
3
I y A x A
n n
n
+ = (unde ( )
3 3
I M e R este matricea
unitate) ;
c) S se determine n funcie de neN numerele naturale
n n
y x , de
la punctul b).

48) Fie , , a b ceR. Pe Rdefinim legea de compoziie - prin
( ) c y x b axy y x + + + = -
a) S se decid dac legea de compoziie - este asociativ pentru
4 , 1 , 2 = = = b c a ;
b) S se determine o condiie necesar i suficient pentru ca legea
de compoziie - s fie asociativ.;
c) S se decid dac legea de compoziie - are element neutru
pentru 4 , 1 , 2 = = = b c a ;
d) S se determine o condiie necesar i suficient pentru ca legea
de compoziie - s aib element neutru.

49)
a) S se rezolve ecuaia
2
1 , x x x x + = eR ;
b) S se demonstreze c pentru orice meR, ecuaia
mx x x = + 1
2
are exact dou soluii reale.

50) Fie ( ) | | P X X eR .
a) Dac restul mpririi lui ( ) X P la 1 X este 2 i restul
mpririi lui ( ) X P la 1 + X este 3 s se determine restul mpririi lui
( ) X P la 1
2
X ;
26
b) Dac restul mpririi lui ( ) X P la ( )
2
1 X este 1 + X i restul
mpririi lui ( ) X P la ( )
2
1 + X este 1 X s se determine restul mpririi
lui ( ) X P la ( )
2
2
1 X .

51) Fie
2
3 1 i
= c i
|
|
|
.
|

\
|
=
1
1
1
2
2
2
c c
c c
c c
A .

a) S se calculeze matricele
2
A i ( )
2
3
A I + ;
b) S se calculeze n funcie de neN matricele
n
A i ( )
n
A I +
2
;
c) S se determine neN astfel nct
( ) A I A I
n
341
3 3
+ = +
(
3
I este matricea unitate din ( )
3
M C ).

52) Pentru , a beR notm
( ) ( )
3
0
, 0 0 0
0
a b
M a b M
b a
| |
|
= e
|
|

\ .
R .
a) S se calculeze n funcie de , , , a b c d eR matricea
( ) ( ) d c M b a M , , ;
b) S se demonstreze c
( ) { }
2 2
, | , , 0 G M a b a b a b = e + = R
este grup n raport cu nmulirea matricilor. S se precizeze care este
elementul unitate al acestui grup ;
c) S se demonstreze c
( ) { }
2 2
, | , , 0 H M a b a b a b = e + =
i
( ) { }
2 2
, | , , 0 K M a b a b a b = e + = Z
sunt monoizi n raport cu nmulirea matricelor i s se determine
elementele inversabile ale acestor monoizi.

27
53) Fie aeR. Se consider inecuaia
,
1
x a
x x
x

> e

R.
a) S se rezolve inecuaia pentru 0 = a ;
b) S se rezolve inecuaia pentru 1 = a ;
c) S se discute i s se rezolve inecuaia n funcie de parametrul
aeR.

54) S se rezolve ecuaiile :
a) ( ) ( ) 16 log 1 log
2
2 2
= x x x ;
b) ( ) ( ) 16 log 1 log
2
2
2
4
= x x x .

55) Fie ( )
2
1 3
2 6
A M
| |
= e
|
\ .
R .
a) S se calculeze
2
A i
3
A ;
b) S se calculeze n funcie de neN matricea
n
A ;
c) S se calculeze n funcie de neN matricea ( )
n
A I +
2
(
2
I este
matricea unitate din ( )
2
M R ).

56) Pe Z se consider legile de compoziie - i definite prin
1 ,
1 , ,
x y x y
x y x y x y
- = + +
= + e Z
.
a) S se arate c ( ) ,- Z i ( ) , Z sunt grupuri ;
b) S se construiasc izomorfism de grupuri.
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
: , , ,
: , , ,
: , , .
f
g
h
- +
+
-
Z Z
Z Z
Z Z


57)
a) Fie
1 2 3
, , x x x eR.
S se demonstreze c 0
3 2 3 1 2 1
2
3
2
2
2
1
= + + x x x x x x x x x dac i
numai dac
3 2 1
x x x = = .
28
b) Fie
1 2 3
, , x x x eR astfel nct 0
3 2 1
= + + x x x . S se
demonstreze c
0
2 1 3
1 3 2
3 2 1
=
x x x
x x x
x x x

dac i numai dac
3 2 1
x x x = = ;
c) Fie , , a b ce i r e R . S se rezolve sistemul

= + +
= + +
= + +
rz bz ay cx
ry az cy bx
rx cz by ax
.

58) S se rezolve inecuaiile :
a) 1 1 > + x x ;
b) 1 1 > + x x ;
c) ( ) 1 1 > + x x .

59)
a) S se determine meR astfel nct

( ) ( ) 0 1 2 1
2
> + + + + m x m x m
pentru orice meR ;
b) S se determine meR astfel nct

( ) ( ) 0 1 2 1
2
> + + + + m x m x m
pentru orice , 0 x x e > R ;
c) S se determine meR astfel nct

( ) ( ) 0 1 2 1
2
> + + + + m x m x m
pentru orice , 1 x x e > R .

60) Fie G un grup cu proprietatea 1
2
= x pentru orice G x e .
a) S se demonstreze c G este abelian ;
b) Pentru orice subgrup H al lui G notm
29
{ } H h xh xH e = | .
S se demonstreze c xH H este subgrup al lui G.
c) Dac G este grup finit s se arate c ordinul lui G este o putere a
lui 2.

61) s se rezolve inecuaiile :
a)
3 2
2 x x x > + ;
b)
3 2
2 x x x > + ;
c)
3
2
2 x x x > + .

62) Fie , 1 n n e > N .
a) Demonstrai c
n n
n n n
C C C 2 1
2 1
= + + + + ;
b) Determinai n funcie de n, cel mai mare numr natural k astfel
nct n k s 2 i demonstrai c
1 4 2
2 1

= + + + +
n k
n n n
C C C ;
c) Determinai n funcie de n, cel mai mare numr natural k astfel
nct n k s 4 i demonstrai c
|
|
.
|

\
|
+ = + + + +

4
cos 2 2
2
1
1
2
1 8 4
t n
C C C
n
n k
n n n
;
d) Demonstrai c
( ) ( ) ( )
( )
1 2 3
1 1 2
2
1 1 1 1
1
n n n
n
n n
n
n
X X X C X C X
C X n

+ + + = + + +
+ + +

.30
ANALIZ MATEMATIC

EXERCIII REZOLVATE


1) Fie a un numr strict pozitiv i | | : 0, f a R o funcie
continu. S se arate c exist
( )
0
0 0
1
lim
x
x
x
f t dt
x

>
}

i s se calculeze aceast limit.

Soluie
Deoarece f este continu, aplicm teorema de medie i gsim
pentru orice 0 x a < < cte un numr ( ) 0 c x x s s cu proprietatea c
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0
0
x
f t dt f c x x x f c x = =
}

deci
( ) ( ) ( )
0
1
x
f t dt f c x
x
=
}

Fie acum un ir ( )
n
n
x format cu numere 0
n
x a < < aa ca
lim 0
n
n
x = .
Avem pentru orice n
( ) ( ) ( )
0
1
n
x
n
n
f t dt f c x
x
=
}
.
Rezult c ( ) lim 0
n
n
c x = , prin urmare ( ) ( ) ( ) lim 0
n
n
f c x f =
(deoarece f este continu n 0).
Rezult n final c
( ) ( ) ( ) ( )
0
1
lim lim 0
n
x
n
n n
n
f t dt f c x f
x
= =
}

deci ( ) ( )
0
0
1
lim 0
x
x
f t dt f
x

=
}
.
31
2)
a) S se arate c pentru orice xeR avem inegalitatea :

2
2
1
1
1
x
x

s
+

b) S se demonstreze identitatea

2
2
1
arccos 2
1
x
arctg x
x

=
+

pentru orice | ) 0, xe .

Soluie

a) Avem de artat c
2
2
1
1 1
1
x
x

s s
+


ceea ce este echivalent cu (nmulim cu
2
1 0 x + > )

2 2 2
1 1 1 x x x s s +
evident. Dac 0 x > , inegalitile sunt stricte, deci
2
2
1
1
1
x
x

<
+
.
b) Funcia | | ( ) : 1,1 , arccos u u = R , este derivabil pe
( ) 1,1 i ( )
2
1
1
u
u
' =

.
Fie | ) ( )
2
2
1
: 0, , arccos
1
x
f f x
x

=
+
R se poate scrie ca o
compunere de funcii f h = unde avem schema
| ) | | ( )
2
2
1
0, 1,1 ,
1
h
x
h x
x


=
+
R (deci h este derivabil) i a
fost definit. Deoarece pentru ( ) 0, 1 1 x h x > < < , rezult, cu teorema de
derivare a funciilor compuse c f este derivabil.
Avem, pentru 0 x >
32
( )
( ) ( )
( ) ( )
2 2
2
2 2
2 2 2 2
2
2
2 1 2 1
1 1 4
4 1 1
1
1
1
x x x x
x x
f x
x x x
x
x
+
+
' = = =
+ +
| |

|
+
\ .


2 2
1 4 2
2 1 1
x
x x x
| |

= =
|
|
+ +
\ .
.
Funcia | ) ( ) : 0, , 2 g g x arctg x = R este derivabil i
( )
2
2
1
g x
x
' =
+
.
Avem funciile continue | ) , : 0, f g R cu proprietatea c
( ) ( ) f x g x ' ' = pentru orice 0 x > . Deci exist o constant real C aa ca
( ) ( ) f x g x C = pentru orice ( ) 0, xe .
Din continuitate, prin trecere la limit n 0 x = , avem de asemenea
( ) ( ) 0 0 f g C = .
Dar :

( )
( )
0 arccos 1 0
0 0
f
g
= =
=

( ) ( ) 0 0 0 f g = .
Deci 0 C = .
Prin urmare, ( ) ( ) 0 f x g x = , pentru orice 0 x > .
Aadar, f g =
adic
2
2
1
cos 2
1
x
arc arctg x
x

=
+

pentru orice | ) 0, xe .

Observaie. Putem obine C i lund valorile n 1 x = .
33
3) Fie a un numr real, 0 a = . Se consider irul ( )
n
n
x definit
astfel :

( )
2
4 2
2
1 1
n
a n n
x
an
+ +
=
a) S se arate c irul ( )
n
n
x este convergent i s se calculeze
lim
n
n
x ;

b) Pentru ce valori ale lui a avem lim 2
n
n
x = ?

Soluie

a) Avem, dac 1 a = :
2
2 2
2 2
2 2 2
1
1 1
1
1 1
1
0
n n
n
n
n n
n n
x
n n n n
| |
+
+ + |
+
\ .
= = = = .

Dac 1 a = , avem succesiv

( )
( ) ( )
2
4
2 2
2 4
2
1 1
1 1
1 1
n
a n
a n a n
x
an
(
+ + (

(

= =

( )
( ) ( )
2
4
2 2
2 4
2
1 1
1 1
1 1
a n
a n a n
an
+ +

= =

( ) ( )
2
2 2
2 4
2
1 1
1 1
1 1
a n
a n a n
an
+ +

= =
34
( ) ( )
2 2
2 4
1 1
1 1
1
1 1
n
a a
a a
a n a n

= + +

.

Deci, n toate cazurile :
1
lim
n
n
a
x
a

= .

b) Trebuie s avem
1
2
a
a

=
adic 1 2 a a = .
Dac 1 a > , revine la 1 2 1 a a a = = , imposibil.
Dac 1 a < , revine la
1
1 2 3 1
3
a a a a = = = .
Unica soluie este
1
3
a = .

4) Se consider funcia | ) : 0, f R, definit prin

( )
1 , daca 0
, daca 0
x
x
f x
x x
=
=

>

.

a) S se arate c f este continu ;

b) S se arate c f este derivabil pe ( ) 0, i s se calculeze
( ) f x ' pentru 0 x > ;
c) S se arate c f nu este derivabil n 0 x = .

Soluie

a) Avem de studiat continuitatea lui f n 0 (n rest, f este banal
continu).
Avem, pentru orice ( ) ( )
0 , ln ln x f x x x > = .
35
Atunci :
( ) ( )
( )
0 0 0 0
ln
ln
limln lim ln lim lim
1
1
x x x x
x
x
f x x x
x
x

'
= = = =
'
| |
|
\ .

( )
0 0
2
1
lim lim 0
1 x x
x
x
x

= = =

.
(am folosit regula lui lHspital ; se vor verifica ipotezele de
aplicabilitate).
Atunci :
( )
( ) ( )
( ) ( )
( )
0
limln
ln
0
0 0
lim lim 1 0
x
f x
f x
x x
f x e e e f


= = = = = .

b) Din nou, un procedeu asemntor.
Pentru 0 x > , avem ( )
( ) ( ) ln
ln
f x
x x
f x e e = = , deci
( ) ( ) ( )
ln
1
ln ln 1 ln
x x x x
f x e x x x x x x x
x
| |
'
' = = + = +
|
\ .
.
c) Avem
0 0
limln , lim 1
x
x x
x x

= = (cum am vzut), deci
( )
0
lim
x
f x

' = .
Cu consecina teoremei creterilor finite (deoarece f este continu),
avem
( ) ( )
0
0 lim
x
f f x

' ' = =
deci f nu este derivabil n 0 x = .

5) Fie : f R R, funcia definit astfel :

( )
2
2
, daca 0
, daca 0
x x
f x
x x
<

=

>

.


36
a) S se arate c f este derivabil i s se calculeze funcia derivat
: f ' R R ;
b) S se arate c f este de dou ori derivabil pe { } \ 0 R i nu este
de dou ori derivabil n 0 ;

Soluie

a) n orice punct 0 x = avem

( )
2 , daca 0
2 , daca 0
x x
f x
x x
<
' =

>

.
Cu consecina teoremei creterilor finite (deoarece f este continu
!verificare!) rezult c

( ) ( ) 0 lim lim 2 0
s
x o x o
f f x x ' ' = = =( ) ( )
0
0 lim lim2 0
d
x x o
f f x x ' ' = = =
_ _
.

Deci exist ( ) 0 0 f ' = .
Avem deci derivat n orice punct xeR. Formula derivatei
: f ' R R este
( )
2 , daca 0
2 , daca 0
x x
f x
x x
<
' =

>

.
b) Avem ( )
2 , daca 0
2 , daca 0
x
f x
x
<
'' =

>

.
n punctul 0 x = , vom aplica funciei continue h f ' = consecina
teoremei creterilor finite.

( ) ( ) ( )
0 0
0 lim lim 2
s
x x
h h x f x ' ' '' = = =( ) ( ) ( )
0 0
0 lim lim 2
d
x x
h h x f x ' ' '' = = =
_ _
.

37
Deci h nu este derivabil n 0 x = , adic f ' nu este derivabil n
0 x = , prin urmare f nu este de dou ori derivabil n 0 x = .

6) Fie 0 a > . Se definete irul ( )
1
n
n
x
>
dup cum urmeaz:

1
x a =
1 n n
x a x
+
= + , pentru orice 1 n > .

a) S se scrie termenii
1 2 3
, , x x x ;
b) S se arate c irul este strict cresctor ;
c) S se arate c irul ( )
n
n
x este mrginit ;
d) S se calculeze lim
n
n
x .

Soluie

a)
1 2 3
, , x a x a a x a a a = = + = + + .

b) Avem
2 1
x x > (evident v.1.)
Admitem c
1 n n
x x

> i artm c de-aici rezult c
1 n n
x x
+
> . Cu
pasul precedent va rezulta (inducie) c
1 p p
x x
+
> pentru orice p, deci
( )
n
n
x este strict cresctor
1 1 n n n n
x a x a x x
+
= + > + =

(folosind ipoteza
1 1 1 n n n n n n
x x a x a x a x a x

< + < + + < + etc.).
c) Avem de artat c exist 0 M > aa ca
n
x M < pentru orice n
(deoarece ( )
n
n
x este strict cresctor).
Ghicirea marginii M se face astfel : dac ( )
n
n
x este convergent,
atunci limita sa sup
n
l x = .
Dar, l (despre care nu tim c exist n R!) ar trebui s satisfac
ecuaia obinut prin trecere la limit n relaia de recuren
38
1 n n
x a x
+
= +
adic
2 2
0 l a l l a l l l a = + = + = .
Rdcinile sunt
12
1 1 4
2
a
l
+
= .
Soluia negativ nu este acceptabil. Rmne
1 1 4
2
a
l
+ +
= .
Prin inducie se arat c
1 1 4
2
n
a
x
+ +
< .
n adevr :

1
1 1 4
2 1 1 4
2
a
x a a a
+ +
= < < + +
4 1 1 4 2 1 4 a a a < + + + +
evident.
Apoi, admitem c
1 1 4
2
n
a
x
+ +
< .
1
1 1 4 1 1 4 2 1 4
2 4
n n n
a a a
x a x a x
+
+ + + + + +
= + < + <
1 2 1 4 1 1 4
2 2
n
a a a
x a
+ + + + +
< =
evident.
d) Din cele ce preced, rezult
1 1 4
lim
2
n
n
a
x
+ +
= .

7) S se calculeze :

0
1
2 sin
dx
x
t
+
}
39
Soluie
Avem sin 1 x s , deci 2 sin 0 x + > pentru orice xeR i numitorul
nu se anuleaz.
Se ncearc folosirea schimbrii de variabil standard
2
x
tg t =
care nu poate fi folosit pentru x t = .
n consecin, vom proceda astfel :
a) Definim funcia | | ( )
0
1
: 0, ,
2 sin
a
I I a dx
x
t =
+
}
R .
Vom calcula ( ) I a , pentru 0 a t < < .
( )
0
1
2 sin
a
I a dx
x
=
+
}

se calculeaz cu schimbarea de variabil
0 0
2
2
x t
x
tg t
a
x a t tg
= =

= =2
2
x
arctg t x arctg t = = (v. intervalul !)
2
1
2
1
dx dt
t
=
+
.
2
2
sin
2 1
x t
tg t x
t
= =
+
.
Integrala devine
( )
( )
2 2 2
2 2 2
2
1 2 1 2
2
1 1 2 1
2
1
a a
tg tg
o o
t
I a dt dt
t
t t t t
t
+
= = =
+ + + +
+
+
} }

2 2 2
2 2 2
2
0 0 0
1 1 1
1
1 3
1 3
2 4
2 2
a a a
tg tg tg
dt dt dt
t t
t
t
= = = =
+ +
| | | |
| |
+ +
+ + |
|
|
\ .
\ .
\ .
} } }


40
2
2 1
2 2 1 2 1
2
|
3 3 3 3 3
a
tg
o
a
tg
t
arctg arctg arctg
| |
+
|
+
= = =
|
|
\ .


2 1
2
2
6 3 3
a
tg
arctg
t
| |
+
|
=
|
|
\ .


Deoarece lim
2
a
a
a
tg
t
t

<
= , vom avea
2 1
2
lim
3
a
a
a
tg
t
t

<
+
= , deci
( )
2 1
2
2
lim lim
2 2 6 3 3
a a
a a
a
tg
arctg I a
t t
t t
t t t

< <
+
| |
= =
|
\ .
.

b) Avem : integrala cerut este ( ) ( )
2
lim
3 3
a
a
I I a
t
t
t
t

<
= = .

8) S se calculeze :
1 4
2
0
1
x
dx
x +
}
.

Soluie
a) nti facem mprirea
( )
4 2
: 1 x x + , adic4
x
2
1 x +

4 2
x x
2
1 x


2
/ x

2
1 x +
/ 1
41
Ctul este
2
1 x , restul este 1, deci
( ) ( )
4 2 2
1 1 1 x x x = + + ,
deci
4
2
2 2
1
1
1 1
x
x
x x
= +
+ +
.
b) Rezult
( )
1 1 1 4
2
2 2
0 0 0
1
1
1 1
x
dx x dx dx
x x
= + =
+ +
} } }

3
1 1
0 0
2 2
1
3 3 4 3
| |
x
x arctg x arctg
t | |
= + = + =
|
\ .
.

Observaie. Referitor la prima parte, puteam scrie
4 4 2 2 2 2
2 2
2 2 2 2
1 1
1 1 1 1
x x x x x x
x x
x x x x
+ +
= = + = + =
+ + + +

2
2
1
1
1
x
x
= +
+
etc.
9) S se reprezinte grafic funcia : f R R, definit astfel:

2
1
, daca 0
( )
0 , daca 0
x
x
f x
x
x

=
=Soluie
Avem f(x) = f(x), pentru orice x . e R
Este suficient s desenm graficul pe |0, ), graficul fiind simetric
n raport cu punctul O (0, 0).
Fie deci restricia | ) : 0, R, ( ) ( ) x f x = (deci
[0, )
/ f

= ).
Avem
42
2
2
0 , daca 0
1 1
( ) , daca 0 1
1 1
, daca 1
x
x
x x x
x x
x
x x
x x


= = < s


= >. ) ( lim , ) ( lim
0
= =

x x
x x
Dreapta x = 0 este asimptot vertical.

1
1
1 lim
) (
lim
2
=
|
.
|

\
|
=


x x
x
x x
i ( ) . 0
1
lim ) ( lim =
(


|
.
|

\
|
=

x
x
x x x
x x


Prin urmare, dreapta y = x este asimptot oblic la (ea va fi
asimptot oblic i la , din motive de simetrie).

. ) 1 , 0 ( pe 0
1
1 ) (
2
< = '
x
x Avem
1
lim ( ) 2
x
x ' =

.
. ) , 1 ( pe 0
1
1 ) (
2
> + = '
x
x Avem
1
lim ( ) 2
x
x ' =
_
.


Deoarece este continu, folosim consecina teoremei creterilor
finite i . 2 ) 1 ( , 2 ) 1 ( = ' = '
d s

Aadar, punctul ( ) ( ) ) 0 , 1 ) 1 ( , 1 = f este punct unghiular pentru
grafic.
Derivata secund: ,
2
) (
3
x
x = ' ' dac 0 < x <1 i ,
2
) (
3
x
x = ' ' dac
x > 1.

Tabel de variaie

x 0 1

f'(x) | 2/2 +
f(x) 0
_
0


43
f(x) | + |

Punctul O (0, 0) este punct izolat al graficului lui , i prezentat
mai jos:

y
x 1 0
n punctul unghiular (1, 0) avem punct unghiular cu semitangente
de pant 2 (la stnga) i pant 2 (la dreapta). Asimptota este reprezentat
punctat.
Prin simetrie, graficul lui f este urmtorul:

44

1
y
x 0
-110) Fie 0 a > . Se consider funcia ( ) : , f a R, definit prin :

( )
a
x a
f x
x a
+ | |
=
|

\ .
.
45

S se arate c exist ( ) lim
x
f x

i s se calculeze aceast limit.Soluie.
Pentru orice x a > , avem
2 2
1
x a x a a a
x a x a x a
+ +
= = +

,
deci
( )
2
2
2 2
1 1
ax
x a
x a
x
a
a a
f x
x a x a


(
| | | |
(
= + = +
| |
(
\ . \ .

.
Avem
2
lim 0
x
a
x a

i deci exist
2
2
lim 1
x a
a
x
a
e
x a

| |
+ =
|

\ .
.
Deoarece
2
lim 2
x
ax
a
x a


rezult c exist
( )
2
lim
a
x
f x e

= .

11) Se consider funcia ( ) ( ) : 0,1 1, 2 f R, definit prin :

( )
1
1
4
x
x
f x tg
t

| |
=
|
\ .
.

S se arate c exist ( )
1
lim
x
f x

i s se calculeze aceast limit.
Soluie.
Funcia este corect definit, deoarece pe ( ) ( ) 0,1 1, 2 D= avem :
1 0 x = i 0,
4 2
x t t | |
e
|
\ .
, deci ( ) 0,
4
x
tg
t
e .
Limita este de tipul 1

.
46
Pentru x D e avem
sin sin
4 4 4 4
1 1 1 2
4 4 4
cos cos cos
4 4 4
x x
x x
tg tg tg
x x
t t t t
t t t
t t t
| | | |

| |
| |
\ . \ .
= + = + = +
|
\ .

.
Apoi ( ) { } 1 , \ 0
4 4 4 4 4
x
x
t t t t t | |
= e
|
\ .

deci
sin 0
4 4
x t t | |
=
|
\ .

pentru x D e .
Putem deci scrie, pentru x D e :
( )
( )
( )
( ) sin 1
1
4
2
1
cos
cos
1
4
4
2
sin 1
4 sin 1
4
1 2
cos
4
x
x
x x
x
x
f x
x
t
t
t
t
t
t

| |
|
| |
|
|
|
= +
|
|
|
|
\ .
|
\ .
.
Paranteza mare are limita egal cu e (cnd 1 x ), deoarece
( ) sin 1 0
4
x
t
.
Apoi,
( )
( ) ( )
( )
sin 1 sin 1
1 1
4 4
2 2
1 4
cos 1 cos
4 4 4
x x
e x
x x
x
x
t t
t
t t t

= =


.Deoarece
( )
( )
1
sin 1
4
lim 1
1
4
x
x
x
t
t

, avem
47
( )
1
1
lim 1 2
4 2 2
2
x
e x
t t

= = .
n final, ( )
2
1
lim
x
f x e
t

= .

12) Fie : f R R o funcie periodic. S se arate c urmtoarele
afirmaii sunt echivalente.

a) Funcia f este constant ;
b) Exist ( ) lim
x
f x

;

Soluie.
1) 2) este evident.
2) 1) . Fie 0 T > o perioad a lui f. S presupunem prin absurd
c f nu este constant. Fie deci , a b n R aa ca ( ) ( ) f a f b = .
Definim irurile ( )
n
n
x i ( )
n
n
y dup cum urmeaz :
n
x a nT = +
n
y b nT = +
deci lim lim
n n
n n
x y = = .
Avem ( ) ( )
n
f x f a = pentru orice n , deci ( ) ( ) lim
n
n
f x f a = .
La fel ( ) ( ) lim
n
n
f y f b = .
Deci ( ) ( ) lim lim
n n
n n
f x f y = , ceea ce este contradictoriu, deoarece
exist ( ) lim
x
f x

.
13) Fie , 2 n n e > N i ( )
1
,
n
n n
dx
I n
x x
o
o =
+
}
unde o eR. S se
calculeze ( ) lim
n
n
I o

.
48

Soluie.
Avem
( )
( )
2
1 1
1
1
n n
n
n n
x
I n dx
x x
o
o


=
+
}
.
Dac ( )
1 n
x x

= avem ( )
2
1
n
n x

' = , de unde, folosind formula
de schimbare de variabil, obinem :
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
( )
( )
( )
1 1 1
1 1 1 1
n n n
n
x x x
n n
I dx dx dx
n n x x x x
o o

o

| | ' ' '
= = =
|
|
+ +
\ .
} } }

( )
1 1
1 1
1
1 1 1
1 1
ln | ln 1 | ln ln 2
1 1 1 1 1
n n
n n
n n n
n n
n
n dt dt n n n
t t
n t t n n n
o o o


| |
| |
(
= = + = + |
|
|
+ +
\ .
\ .
} }
Prin urmare
( )
, daca 1
lim ln 2 , daca 1
0 , daca 1
n
n
I
o
o o
o

+ >

= =

<

.

14) Fie ( )
0
n
n
a
>
, un ir de numere reale, cu proprietatea c
1 1
2
n n
n
a a
a
+
+
s , pentru orice n
-
eN . S se arate c irul ( )
1
n
n
b
>
, definit
prin ( )
1
1
n n n
b n a na
+
= + , n
-
eN , este mrginit superior.

Soluie.
Avem
1 1
2
n n n
a a a
+
s + , pentru orice n
-
eN de unde, prin
nmulirea cu n , obinem
1 1
2
n n n
na na na
+
s + , pentru orice n
-
eN .
Prin urmare
1 0 2
2 1 3
3 2 4
1 1
2
4 2 2
6 3 3
2 .
n n n
a a a
a a a
a a a
na na na
+
s +
s +
s +
s +
.

nsumarea acestor inegaliti ne conduce la
49
( )
1 0
1
n n
n a na a
+
+ s +
adic
( )
1 0
1
n n
n a na a
+
+ s .
Prin urmare
0 n
b a s ,
pentru orice n
-
eN , adic irul ( )
n
n
b
-
eN
este mrginit superior.

15) Fie , o | eR, n
-
eN . S se calculeze
0
1
lim
x
n
x
x
k
n k
|
o
=
| |
|
\ .

_
.

Soluie.
Dac 0 | > , cum
0
lim 0
x
x
|
=
_
, obinem
0
1
lim 1
x
n
x
x
k
n k
|
o
=
| |
=
|
\ .

_
.
Dac 0 | = , cum 1 x
|
= , avem
1
0
1
n ori
lim 1 1 1
n
x
x
k
n k n n n n
o o o o+
=
| |
= + + + = =
|
\ .

_
.
_
.
Dac 0 | < , cum
0
lim
x
x
|
=
_
avem urmtoarele cazuri :
1
0
) 1 0 o + = . n acest caz avem de studiat
0
1
1
lim
x
n
x
x
k
k
n
|
=
| |
|
\ .

_
. Suntem
n prezena unei nedeterminri de tipul 1

, deci vom studia


0
1
1
lim 1
n
x
x
k
x k
n
|
=
| |

|
\ .

_
.


Avem
1
0 0
1 1
1 1 1
lim 1 lim
x n n
x
x x
k k
k
x k x
n x n
| | +
= =
| |
=
|
\ .

_ _
.
Dar cum ( )
0
1 1
1
lim ln ln !
x n n
x
k k
k
k n
x
= =

= =

_
, deducem c :
50
i) pentru 1 0 | + = rezult
ln !
0
1
lim !
n
x
n
x n n
x
k
n k e n
|
o
=
| |
= =
|
\ .

_
;

ii) pentru 1 0 | + > rezult
0
0
1
lim 1
x
n
x
x
k
n k e
|
o
=
| |
= =
|
\ .

_
;

iii) pentru 1 0 | + < rezult
0
1
lim
x
n
x
x
k
n k
|
o
=
| |
= +
|
\ .

_
.

2
0
) 1 0 o + > . Atunci
0
1
lim
x
n
x
x
k
n k
|
o
=
| |
=
|
\ .

_
.
3
0
) 1 0 o + < . Atunci
0
1
lim 0
x
n
x
x
k
n k
|
o
=
| |
=
|
\ .

_
.

16) S se determine funciile ( ) : 0, f R pentru care exist o
funcie ( ) : 0, R i o eR astfel ca ( ) ( ) lim
y
f x y xy
o

= , pentru
orice 0 x > .

Soluie.
Fie f o funcie cu proprietatea cerut, iar ( ) 1 f o = . Atunci
( ) lim
y
y y
o
o

= . Avem
( ) ( ) ( ) ( ) lim lim
y y
f x y xy x xy xy x
o
o o o
o


= = =
Prin urmare ( ) f x x
o
o

= , pentru orice ( ) 0, xe .
Se verific imediat c funciile ( ) : 0, f R, date de
( ) f x x
o
o

= , pentru orice ( ) 0, xe , unde o eR, verific condiiile
impuse, anume putem alege ( ) : 0, R, ( ) x x
o
o

= , pentru orice
( ) 0, xe .

51
17) S se determine funciile derivabile : f R R cu
proprietile:
a) ( ) ( ) 0 , 0 f a f b ' = = i
b) ( ) ( ) ( ) ( )
2
y
x
y x
f t dt f x f y

= +
}
, pentru orice , x yeR.

Soluie.
Derivnd, n raport cu y , n relaia de la b), obinem
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1
2
f y f x f y y x f y ' = + + ,
de unde
( ) ( ) ( ) ( ) f y f x y x f y ' = + , pentru orice , x yeR.
Pentru 0 x = avem
( ) ( ) ( ) 0 f y f yf y ' = + , pentru orice y eR.
Vom avea ( ) ( ) f y a yf y ' = + , pentru orice y eR.
Pentru 0 y = putem scrie
( ) ( )
2 2
yf y f y
a
y y
'
= ,
adic
( ) 1
f y
a
y y
' '
| | | |
=
| |
\ . \ .
.
O consecin a teoremei lui Lagrange ne asigur c exist
constantele
1
c i
2
c astfel nct
( )
1
2
, 0
, 0
a
c y
y f y
a y
c y
y

+ <

+ >


adic
( )
1
2
, 0
, 0
a c y y
f y
a c y y
+ <
=

+ >

.
52
Din derivabilitatea funciei f i din ( ) 0 f b ' = , rezult
1 2
c c b = = ,
deci ( ) f y a by = + , pentru orice y eR.

18) Fie n
-
eN , a
+
eR i
( ) ( )
1
0
x
n x e ax
n
I a x e a e dx
+
= +
}

a) S se arate c irul ( ) { }
1
n
n
I a
>
este convergent ;
b) S se demonstreze c ( ) lim 0
n
n
I a

= .

Soluie.

a)
Pentru orice n
-
eN i a
+
eR avem :
( ) ( ) ( ) ( )
1
1
0
1 0
x
n x e ax
n n
I a I a x e a e x dx
+
+
= + s
}
,
deci ( ) ( )
1 n n
I a I a
+
s i prin urmare irul ( ) ( )
1
n
n
I a
>
este descresctor.
Evident, ( ) 0
n
I a > . Obinem astfel c irul din enun este convergent.
b) Observm c
( ) ( ) 0
x
n x e ax n e a
x e a e x e a e
+ +
s + s + , pentru orice
| | 0,1 xe . De aici obinem ( ) ( )
1
0
1
e a
n
I a e a e
n
+
s s +
+
de unde, conform
lemei cletelui, rezult ( ) lim 0
n
n
I a

= .


19) Fie n
-
eN .
a) S se arate c

( )( )( ) 2
3 1
1 log 1 2 3 2
n n
n n n n
+ +
< + + + < ;
b) S se calculeze
( )( )( ) { } 2
3 1
lim log 1 2 3
n n
n
n n n n
+ +
+
+ + + ,
unde { } x reprezint partea fracionar a numrului real x .
53

Soluie.
a) Inegalitatea considerat este echivalent cu urmtoarea :
( )( )( ) ( )
2
2 2
3 1 1 2 3 3 1 n n n n n n n n + + < + + + < + + .

Observnd c
( )( )( ) ( )
2
2
1 2 3 3 1 1 n n n n n n + + + = + + ,
inegalitatea de mai sus este imediat.
b) Din a) rezult c

( )( )( ) { } ( )( )( ) 2 2
3 1 3 1
log 1 2 3 log 1 2 3 1
n n n n
n n n n n n n n
+ + + +
+ + + = + + + =
( ) 2
2
2
3 1
log 3 1 1 1
n n
n n
+ +
(
= + +
(

.
Pentru calculul limitei date este suficient s calculm :
( )
2
2
2
1
1
ln ln 1
ln
lim log 1 1 lim lim 1
ln ln
m
m m m
m
m
m
m
m
m m
+ + +
| |

+
|
\ .
(
= = =

.

Prin urmare, ( )( )( ) { } 2
3 1
lim log 1 2 3 1
n n
n
n n n n
+ +

+ + + = .

20) S se calculeze
2
1
2
0
lim
1
n
n
x
n dx
x

+
}
.
Soluie.
Avem
( )
( ) ( )
2 2 2 2
2
1 1 1 1 1
2 1
0 2 2
0 0 0 0
1
1 1 1 2
1 1
n n n n
n
x x x x x
n dx x dx dx dx
x x x
x x
+
'
= = =
+ + +
+ +
} } } }
.
Cum
( )
2
2
1 1
2 2
0 0
1
0 0
1
1
n
n
n
x
dx x dx
n
x

s s =
+
+
} }
,
54
rezult c limita cerut este
1
2
.

21) S se arate c dac : f R R este o funcie periodic i
neconstant, atunci nu exist ( ) x f
x
lim i nu exist ( ) x f
x
lim .

Soluie
Fie 0 > T o perioad a funciei f i | ) T x x , 0 ,
2 1
e astfel nct
( ) ( )
2 1
x f x f = .
Atunci
( ) ( ) ( )
1 1 1
lim lim x f x f nT x f
n n
= = +


i
( ) ( ) ( )
2 2 2
lim lim x f x f nT x f
n n
= = +

.
Deoarece
( ) = +

nT x
n
1
lim ,
( ) = +

nT x
n
2
lim
i
( ) ( )
2 1
x f x f = ,
conform teoremei de caracterizare a limitei unei funcii cu ajutorul
irurilor, deducem c nu exist ( ) x f
x
lim .
Similar se arat c nu exist ( ) x f
x
lim .22) S se determine funciile ( ) : 0, f R astfel nct
( ) ( ) x f x f 10 1 = + ,
pentru orice xeR i
( ) ( ) ( ) 1 lg lim =

x f x
x
.

Soluie
Prima relaie din ipotez se rescrie astfel
55
( ) ( )
x x
x f x f
10 10
1
1
=
+
+
,
pentru orice xeR, deci funcia ( ) : 0, g R , dat de
( )
( )
x
x f
x g
10
= ,
pentru orice xeR, este periodic, de perioad 1.
Cea de a doua parte a ipotezei ne asigur c
( ) ( ) 1 lg lim =

x g
x
,
deci
( )
10
1
lim =

x g
x
.
Prin urmare, folosind problema anterioar, deducem c funcia g
este constant egal cu
10
1
, de unde
( )
1
10

=
x
x f ,
pentru orice xeR.

23) Fie, 2 > k fixat. Fie ( ) *
N e n n
x un ir de numere reale pozitive
astfel nct
k kx x
n
k
n
+ s
+
1
1
,
pentru orice
*
neN .
S se arate c irul ( ) *
n
n
x
eN
este convergent i s se afle limita sa.

Soluie
Conform ipotezei avem
( ) k
ori k
n n
k kx x 1 ... 1 1 1
1
1
+ s

+
,
de unde, conform inegalitii mediilor, obinem
n
n
n
x
k
k k kx
x =
+ +
s
+
1 1
1
,
pentru orice
*
neN , deci irul ( ) *
n
n
x
eN
este descresctor i mrginit
inferior de 0.
Prin urmare ( ) *
N e n n
x este convergent.
Fie
56
0 lim > =

l x
n
x
.
Prin trecere la limit n inegalitatea din ipotez, obinem
k kl l
k
+ s 1 ,
i.e.
( )( ) 0 1 ... 1
2 1
s + + + +

k l l l l
k k
.
Dac 1 > l , atunci vom obine contradicia
1 ... 1 ...
2 1 2 1
+ + + + < s + + + +

l l l k l l l
k k k k
,
iar dac 1 < l , atunci vom obine contradicia
k l l l k
k k
< + + + + s

1 ...
2 1
.
Aadar
1 = l ,
adic
1 lim =

n
n
x .

24) Fie ( )
n
n
x
eN
un ir de numere reale astfel nct ( ) 1 , 0
0
e x i
4 3 2
1 n n n n n
x x x x x + =
+
,
pentru orice neN.
S se arate c irul ( )
n
n
x
eN
este convergent i s se calculeze
n
n
x

lim .

Soluie
Vom arta, folosind metoda induciei matematice, c
( ) 1 , 0 e
n
x ,
pentru orice neN.
Fie ( ) ( ) 1 , 0 : e
n
x n P , unde neN.
( ) 0 P este adevrat conform ipotezei.
Dac presupunem c ( ) n P este adevrat, atunci i ( ) 1 + n P este
adevrat deoarece
( ) ( ) ( )
n n n n n
x x x x x =
+
1 1 1
1
.
Prin urmare irul ( )
n
n
x
eN
este mrginit.
Pe de alt parte, deoarece
( ) 0 1
2 2
1
s + =
+ n n n n n
x x x x x ,
57
pentru orice neN, irul ( )
n
n
x
eN
este descresctor, deci convergent.
Fie
l x
n
n
=

lim
Prin trecere la limit n relaia de recuren din ipotez obinem
( ) 0 1
2 2
= + l l l ,
de unde 0 = l , adic
0 lim =

n
n
x .

25) Fie ( ) *
n
n
x
eN
un ir de numere reale astfel nct
1
0 x > i
1 2
n
n
n
nx
x
n x
+
=
+
,
pentru orice n
-
eN .
S se arate c irul ( ) *
n
n
x
eN
este convergent i s se calculeze
lim
n
n
x

.

Soluie
Se verific imediat, folosind metoda induciei matematice, c
0
n
x > ,
pentru orice
*
neN .
Deoarece
1
2
1
n
n n
x n
x n x
+
= <
+
,
pentru orice n
-
eN , deducem c irul ( )
n
n
x
eN
este descresctor i
mrginit inferior, deci convergent.

Fie
l x
n
n
=

lim .
Pentru a calcula pe l vom folosi relaia
n
nx
x
n
n
=
i vom aplica lema lui Stolz-Cesro.
n acest scop formm raportul
58
( )
( )
( ) ( ) ( )
1 2 2
1 1 1
1
1 1
1
n n
n n n n n
n x nx
n x n x x x x
n n
+
+ + +
+
= + + =
+

Deoarece
( ) ( )
2 2
1
1 1 lim l l x x
n n
n
=
+

,
conform lemei de mai sus amintite, avem
( )
2
1 l l l = ,
de unde 0 = l , adic
0 lim =

n
n
x .

26) Fie , : f g R R astfel nct f este continu iar g este
monoton. Dac ( ) ( ) x g x f = , pentru orice xe, s se arate c g f .

Soluie
Fie o e R . S considerm irurile de numere raionale
( ) *
n
n
x
eN
i ( ) *
n
n
y
eN
care au proprietatea c
n n
y x < <o ,
pentru orice
*
neN i
lim lim
n n
n n
x y o

= = .
Putem presupune, fr pierderea generalitii, c g este
cresctoare.
Atunci avem
( ) ( ) ( )
n n
g x g g y o s s ,
i.e., conform ipotezei,
( ) ( ) ( )
n n
f x g f y o s s (*)
pentru orice
*
neN .
Cum f este continu, avem
( ) ( ) ( ) lim lim
n n
n n
f x f y f o

= =
de unde, conform lemei cletelui, din obinem (*),
( ) ( ) o o g f = .
Prin urmare
g f .
27) S se calculeze:
59
}
+ +
+ +

x
x e
x x
x
d
1 sin
1 2 sin sin
2
2


Soluie
Avem
( )
=
+ +
'
+ +
+
+ +
+ +
=
+ +
+ +
} } }

x
x e
x e
x
x e
x e
x
x e
x x
x
x
x
x
x
d
1 sin
1 sin
d
1 sin
1 sin
d
1 sin
1 2 sin sin
2
2
2
2
2
2

( ) . 1 sin ln
2
C x e x
x
+ + + + =28) Exist funcii
*
: f
+
R R , care admit primitive i astfel ca,
pentru o primitiv F a lui f, s avem, ( ) ( ) ( )
2
1 x F x F x F = , pentru orice
xeR ?

Soluie
S presupunem, prin reducere la absurd, c exist o astfel de
funcie. Prin derivarea relaiei date n ipotez, obinem
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
2 1 1 x f x x F x f x F x f = ,
pentru orice xeR.
Pentru 0 = x , avem
( ) ( ) ( ) ( ) 0 0 1 1 0 = F f F f ,
iar pentru 1 = x avem
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 1 0 0 1 f F f F f = .
Ca atare, obinem contradicia ( ) 0 1 = f .
29) S se calculeze
( )

=
+

n
k
n
a k n kx
n
e
n
0
1
lim
unde , a xeR, cu x a = .

Soluie
Fie
( )

=
+
=
n
k
n
a k n kx
n
e
n
S
0
1
.
Atunci
60
( )

+ =
n
k
a x
n
k
a
a
n
e
n
e
n
e
S
1
1
,
deci, cum
0 lim =

n
e
a
n

i
( )
( )
1
0
0
1 1
lim dt
k x a n
x a
t x a
n
n
k
e
e e
n x a

= =

}
,
deducem c
( )
a x
e e
a x
e
e e
n
a x a x
a
n
k
n
a k n kx
n

=

=
+


1 1
lim
0
.

30) Fie | | 1 , 0 e a . S se arate c nu exist nici o funcie continu
| | ( ) , 0 1 , 0 : f , astfel nct
( )
}
=
1
0
1 dx x f ,
( ) a x x f x =
}
1
0
d
i
( )
2
1
0
2
d a x x f x =
}
.

Soluii
I. Avem
( ) ( ) 0 d
1
0
2
=
}
x x f a x ,
de unde, cum
| |
( ) f a Id
2
1 , 0
este continu, avem
| |
( ) 0
2
1 , 0
f a Id ,
deci
0 f ,
fapt care contrazice ipoteza.
II. Din inegalitatea Cauchy-Buniakowsky-Schwarz avem
61
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
} } } }
= s
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
=
1
0
2
1
0
2
2
1
0
2
1
0
2
d d d d a x x f x x f x x x f x f x x x xf a .
Aadar avem egalitate n integralitatea Cauchy-Buniakowsky-
Schwarz, cea care implic proporionalitatea lui f cu
| |
f Id
1 , 0
, fapt
ce contrazice ipoteza.

31) S se calculeze
( )
n
n
n
x x arctg
1
0
2
d 1 lim
|
|
.
|

\
|
+
}Soluie
Avem
( )
( )
( )
( )
}
}
}
}
+
+
+ =
+
+
+ +
n
n
n
n
x x arctg
x x arctg
x x
x x arctg
0
2
1
2
n
0
2
1
0
2
d 1
d 1
1
d arctg 1
d 1
,
de unde, conform teoremei de medie, exist | | 1 , + e n n
n
, , astfel nct
( )
( ) ( )
} }
}
+
+
+ =
+
+
+
n
n
n
n
x x arctg
arctg
x x arctg
x x arctg
0
2
2
0
2
1
0
2
d 1
1
1
d 1
d 1
,
.
Deoarece
( )
} }
= > +
n n
n x x x arctg
0 0
2
d 1 d 1 ,
deducem c
( ) = +
}

n
n
x x arctg
0
2
d 1 lim .
Cum, pe de alt parte,
( )
4
1 1 lim
2
2
t
, + = +

n
n
arctg ,
deducem c
62
( )
1
d 1
1
1 lim
0
2
2
=
+
+
+
}

n
n
n
x x arctg
arctg ,
,
de unde, conform unui rezultat cunoscut,
( ) 1 d 1 lim
1
0
2
=
|
|
.
|

\
|
+
}

n
n
n
x x arctg .

32) Fie | | | ) 1 , 0 1 , 0 : f o funcie continu astfel nct
( ) ( )
} }
s
1
0
1
0
d d x x f x x f
n n
,
pentru orice
*
neN .
S se arate c 0 f .

Soluie
Deoarece f este continu i | | 1 , 0 este interval compact, exist
| |
( ) 1 sup
1 , 0
< =
e
x f M
x
.
Atunci
( ) ( ) ( )
n n n n n
M x x f x x f x x f x s s s s
} } }

1
0
1
0
1
0
1
d d d 0 ,
de unde, cu schimbarea de variabil
n
x y = , obinem
( )
}
s s
1
0
d
1
0
n
M y y f
n
,
i.e.
n
nM f s s
}
1
0
0 ,
pentru orice
*
neN .
Cum
0 lim =

n
n
nM ,
conform lemei cletelui,
63
0
1
0
=
}
f
Deoarece f este continu i pozitiv, deducem c 0 f .

33) Fie
*
neN i xeR. S se arate c dac ( ) ( )
2 1
0
sin d
a
n
t x t t
+
+
}

nu depinde de x , atunci exist k eZ, astfel nct k a 2 = .

Soluie
Fie : f R R, dat de
( ) ( ) ( )
}
+ =
+
a
n
t x t x f
0
1 2
d sin t
pentru orice xeR.
Cu schimbarea de variabil ( ) x t y + =t obinem
( ) ( )
( )
}
+
+
=
x a
x
n
y y x f
t
t
t
d sin
1
1 2
,
pentru orice xeR.
Deoarece f este constant, deducem c 0 = ' f , adic
( ) ( ) ( ) x x a
n n
t t
1 2 1 2
sin sin
+ +
= + ,
de unde
( ) ( ) ( ) x x a t t sin sin = + ,
pentru orice xeR.

Relaia de mai sus se rescrie sub forma
0
2
2
cos
2
sin 2 =
+ a x a t t t
,
pentru orice xeR, de unde
0
2
sin =
a t
,
deci exist k eZ, astfel nct k a 2 = .
64
ANALIZ MATEMATIC

EXERCIII PROPUSE


1) Se consider irul
1
) (
> n n
x definit prin

1
0
cos
n
x
x x dx
n
=
}


a) S se arate c
2
1 1
sin cos 1
n
x n n
n n
| |
= +
|
\ .
;
b) S se calculeze lim
n
n
x

;
c) S se arate c . 0 ) 1 2 ( lim =

n
n
x n

2) Fie ] 1 , 1 [
0
e x i ( )
n n
x
e N
irul definit prin

. sin
2
1
2
1
1 n n n
x x x + =
+


a) S se arate c irul ( )
n n
x
e N
este monoton i mrginit ;
b) S se calculeze . lim
n
n
x3) Se consider funcia : [1, ) f R definit prin

2
2
2
cos
2
1
sin ) ( t
t
t t f + =
a) S se arate c funcia f admite primitive i s se calculeze o
primitiv a sa ;
b) S se arate c :

1
2 *
1
sin , .
n
n
t dt n
n
+
s e
}
N
65
4) Fie
4
0
, 1
n
n
I tg x dx n
t
= >
}


a) S se arate c
2
1
1
n n
I I
n
+
+ =
+
;
b) S se calculeze I
3
;
c) S se arate c . 0 lim =

n
n
I

5) Fie : [0, 1] f R o funcie continu.

a) S se arate c
0 0
(sin ) (sin )
2
x f x dx f x dx
t t
t
=
} }
;
b) S se calculeze
2
0
sin
1 cos
x x
dx
x
t
+
}


6) Se consider funcia : [0, ) f R definit prin

( ) f x arctg x x =

a) S se studieze variaia funciei f ;
b) Fie 0
0
> x i ( )
n n
x
e N
irul definit prin

.
1
2
1
n
n n
x
arctg x x =
+

S se arate c irul ( )
n n
x
e N
este convergent i s se calculeze limita sa.

7) S se arate c

a)
5 1
5
0
0
1 1
lim
1
n
n
k
dx
n k x

=
=
+ +

}
;

b)

=
s
+
s
499
0
.
600
5
6 ln
100
1
0
k
k


66
8) Fie : [0, ) f R funcia definit prin

0
( ) ( 1)...( )
x
f x s s s n ds =
}

a) S se calculeze
0
( 1)( 2)
x
s s s ds
}
;
b) S se arate c dac n este numr natural par, atunci 0 ) ( = n f i
0 ) ( > x f pentru orice . ) , 0 [ e x

9) Fie c e R.
a) S se studieze continuitatea i derivabilitatea funciei
: [0, 1] F R,
( )
1
cos ln sinln , daca (0 , 1] ,
( )
2
, daca 0 .
x x x x c x
F x
c x

+ + eb) S se arate c funcia : [0 , 1] f R,

cosln , daca (0 , 1] ,
( )
0 , daca 0 ,
x x
f x
x
e
=


nu admite primitive i are proprietatea lui Darboux.

10) Se consider funcia
1
:[1, ) , ( )
t
x
x
e
f f x x dt e
t
=
}
R .

a) S se arate c funcia f este cresctoare ;
b) S se arate c lim ( )
x
f x

= + ;
c) S se arate c exist i este unic a > 1 astfel nct
1
t a
a
e e
dt
t a
=
}


11) Fie : F R R,

( )
0
( ) cos sin sin cos
x
F x t t t t dt = +
}

67
a) S se calculeze
( )
5
4
4
cos sin sin cos t t t t dt
t
t
+
}
;
b) S se arate c funcia F este periodic.

12) Se consider irul ( )
n n
x
e N
,

2 2
0
sin sin ...sin
2
n
n
x x
x x dx
n
=
}


a) S se calculeze x
1
i x
2 ;

b) S se arate c 0 lim =

n
k
n
x n pentru orice
*
k e N .

13) S se calculeze

a)
3
2 2
) 1 ( ln
lim
x
x x
x
+

;

b) ,
) 1 ( ln
lim
1
0
0
+ o
o o
>

+
x
x x
x
x
unde , 0 o o e > R .

14) Fie
3 2
: , ( ) 2 3 6 1 . f f x x x x = + + + R R
a) S se arate c f este o bijecie ;
b) S se calculeze
( )
1
(1) f

'
;
c) S se calculeze
12
1
5
( ) f y dy

}
.

15) Fie ) 1 , 0 (
0
e x i ( )
n n
x
e N
irul definit prin

.
2
1 n n n
x x x =
+


a) S se arate c irul ( )
n n
x
e N
este convergent i lim 0
n
n
x

= ;
b) S se arate c . 1 lim =

n
n
x n
68
16) Fie : [0 , 1] f R o funcie integrabil Riemann i

1
0
( )
n
n
x n f x dx =
}


a) S se arate c dac f este continu n zero, atunci irul ( )
n n
x
e N

este convergent. S se calculeze lim
n
n
x

;
b) S se arate c dac f este injectiv i continu pe |0, 1|, atunci
irul ( )
n n
x
e N
este monoton.

17) Fie a > 0.
a) S se afle numrul rdcinilor reale ale ecuaiei

0 ln = x a x
b) S se studieze continuitatea i derivabilitatea funciei

ln , daca (0, ) ,
( )
, daca (0, ) .
x x
f x
a x x
e
=18) Fie : [0 , 1] f R o funcie integrabil Riemann.
a) S se arate c
1
0
lim ( ) 0
n
n
x f x dx

=
}
;
b) S se arate c dac funcia f este continu, atunci exist
) 1 , 0 ( e
n
astfel nct

( )
1
0
1
( )
1
n
n
x f x dx f
n
=
+
}
.

19) Se consider irurile
1 1
) ( , ) (
> > n n n n
y x definite prin

1
0 0
1 1
cos , sin sin
n n
n n
k k
k k k k k
x y
n n n n n n

= =
+ | |
= =
|
\ .

.


69
S se arate c :
a) S se arate c
1
0
lim cos
n
n
x x x dx

=
}
;
b) . 0 ) ( lim =

n n
n
x y

20) Fie ( )
n n
x
e N
un ir cresctor de numere reale pozitive. S se
arate c :
a) ( )
n n
x
e N
este convergent dac i numai dac irul ( ) [ ]
n
n
x
e N

este convergent ;
b) ( )
n n
x
e N
este convergent dac i numai dac 0 ) ( lim
1
=
+

n n
n
x x
i { } ( )
n
n
x
e N
este convergent. ({x} este partea fracionar a lui x).

70
GEOMETRIE

PROBLEME REZOLVATE


1) Fie M un punct interior triunghiului echilateral ABC i
, , MX MY MZ perpendicularele din M pe laturile , , BC AC AB respectiv,
unde , , X BC Y AC Z AB e e e . Artai c au loc relaiile
a)
2 2 2 2 2 2
AZ BX CY ZB XC YA + + = + + ;
b) AZ BX CY ZB XC YA + + = + + .

Soluie
a) Aplicnd teorema lui Pitagora avem
( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2 2 2 2 2
AZ BX CY AM MZ BM MX CM MY + + = + +
i
( ) ( ) ( )
2 2 2 2 2 2 2 2 2
ZB XC YA BM MZ CM MX MA MY + + = + + .
Evident cele dou expresii sunt egale.

A
C B B
2
X C
1

C
2

Y
A
1

A
2

B
1

Z
M


Fig. 4.1.

71
b) Construim prin M paralelele
1 2 1 2
, AB BC i
1 2
C A la dreptele
, AB BC i CA respectiv (Fig. 4.1). Segmentele , MX MY i MZ sunt
mediane n triunghiurile
2 1 1 2
, MB C MAC i
2 1
MA B respectiv i
1 2 1 2 1 2
, , AA BB BB CC CC AA = = = . Rezult c

2 2 2 2 2 2
AZ BX CY AA A Z BB B X CC C Y + + = + + + + + =
1 1 1 1 1 1
CC ZB AA XC BB YA ZB XC YA = + + + + + = + + .

2) Fie AC diagonala cea mai mare a paralelogramului ABCD.
Prin C se construiesc perpendicularele CE i CF pe dreptele AB i AD
respectiv, , E AB F AD e e . Artai c are loc relaia
2
AB AE AD AF AC + =

Soluie

A B E
C
G
D
F

Fig.4.2.


Construim prin B perpendiculara BG pe AC (Fig. 4.2.). Din
asemnatrea triunghiurilor ABG i ACE deducem
AC AB
AE AG
= , adic
AC AG AE AB = . De asemenea, triunghiurile CBG i ACF sunt
72
asemenea i avem
AC BC
AF CG
= , adic AC CG AF BC = . Adunnd
membru cu membru egalitile obinute deducem c

( )
2
AB AE BC AF AC AG CG AC AC AC + = + = = .

3) O dreapt intersecteaz laturile AB i AD ale paralelogramului
ABCD n punctele E i F respectiv i diagonala AC n G . Artai c
are loc relaia
AB AD AC
AE AF AG
+ = .

Soluie

A D
E
C
G
B
F
D'
B'

Fig. 4.3.

Fie B' i D' puncte pe diagonala AC astfel nct BB EF ' | i
DD EF ' | . Atunci
AB AB
AE AG
'
= i
AD AD
AF AG
'
= . Observm c triunghiurile
ABB' i CDD' sunt congruente i avem deci AB CD ' ' = . Rezult c

AB AD AB AD CD AD AC
AE AF AG AG AG AG
' ' ' ' +
+ = + = = .

4) Trei cercuri
1 2 3
, , C C C sunt tangente exterior dou cte dou.
Artai c cele dou drepte care trec prin punctul de tangen al cercurilor
1
C i
2
C i prin cte unul dintre celelalte dou puncte de tangen,
intersecteaz nc o dat cercul
3
C n puncte diametral opuse.

73
Soluie

C'
O
3

B'
B
C
O
1

O
2

A
C
1

C
3

C
2Fig. 4.4.

Fie
1 2
, O O i
3
O centrele cercurilor
1 2
, C C i
3
C respectiv.
(Fig. 4.4.) i , , A B C punctele de tangen ale cercurilor
1
C i
2
C ,
2
C i
3
C ,
3
C i
1
C respectiv.
Atunci
1 3
O A O C' | deoarece

( )

( ) 1 3
m O AC m O CC ' = i
2 3
O A O B' |
deoarece

( )

( ) 2 3
m O AB m O B B ' = . Deoarece punctele
1 2
, , O A O sunt
coliniare, rezult c i punctele
3
, , B O C ' ' sunt coliniare, ceea ce nseamn
c B' i C' sunt puncte diametral opuse n cercul
3
C .

5) Fie AB i CD dou segmente oarecare i punctele
, M AB N CD e e care mpart segmentele AB i CD n acelai raport k .
Artai c
1
1 1
k
MN AC BD
k k
= +
+ +
, , ,
.


74
Soluie

A
B
M
C
D N

Fig. 4.5.

Din relaiile MA k MB =
, ,
i CN k DN =
, ,
deducem
( ) 1 AB k MB = +
, ,
i respectiv ( ) 1 CD k ND = +
, ,
. De asemenea, din relaia
0 AB BD DC CA + + + =
, , , ,
deducem AB CD AC BD =
, , , ,
i putem scrie

( )
1 1 1
1 1 1
MN MB BD DN AB BD CD AB CD BD
k k k
= + + = + = + =
+ + +
, , , , , , , , , ,
( )
1 1
1 1 1
k
AC BD BD AC BD
k k k
= + = +
+ + +
, , , , ,
.

6) Artai c egalitatea
2 2 2 2
AC BD AD BC + = + este o condiie
necesar i suficient pentru ca segmentele AB i CD s fie
perpendiculare.

Soluie
Relaia din enun se mai poate scrie :

2 2 2 2
OC OA OD OB OD OA OC OB + = +
, , , , , , , ,

OC OA OD OB OD OA OC OB + = +
, , , , , , , ,

OC OA OC OB OD OA OD OB =
, , , , , , , ,

( ) ( )
0 OC OA OB OD OA OB BA DC = =
, , , , , , , ,
.

75
7) Fie ABCD un ptrat circumscris unui cerc de raz 1 i , , , a b c d
distanele de la un punct oarecare P de pe cerc la vrfurile ptratului.
Artai c
2 2 2 2
10 a c b d + = .

Soluie


P
0 1
D (-1,1) C (1,1)
A (-1,-1) B (1,-1)
x
y


Fig. 4.7.

Dac
2 2
1 x y + = este ecuaia cercului ( ) 0,1 C , atunci
( ) ( )
2 2
0 0 0 0
, 0,1 1 P x y C x y e + =
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 1 a c b d x y x y
( (
+ = + + + + +


( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
0 0 0 0
1 1 1 1 x y x y
( (
+ + + + + =


( )( ) ( )( )
0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 x y x y x y x y = + + + + + + + =
( ) ( )
2 2
0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 9 4 18 8 4 8 4 10 x y x y x y x y = + + = + = .

8) Fie ABC un triunghi n care mediana din vrful B este
mprit de cercul nscris n triunghi n trei pri egale. Determinai
raportul
BC
AB
.
76
Soluie
Puterea punctului B fa de cerc este
2
2 BE x x = , deci
2 BE x = . Analog 2 MF x = . Notm y AM MC = = i deci
2 AD AF y x = = + . Observm c MC BC = , adic BC y = .

y

2 x
2 x
2 x
2 x y +


A C
B
D
E
F M
x
x
x


Fig.4.8.

Aplicm teorema medianei
( )
( )
2
2 2
2 2 2
2 2
2 2 2 4
2
9
4 4
y x y y
AB BC AC
MB x
(
+ +
+
(

= =
( )
2
2 2 2 2 2
36 4 2 2 2 18 2 x y y x y x y
(
+ = + + + =
(


( )
2
2 2 2 2 2 2
2 2 18 2 4 2 8 y x y x y y xy x y = + + + = + + +
2
8
10 4 2 5 2 2 2 2
5
x xy x y x y = = = .
Prin urmare
1 5
8 8
13
1
5 5
BC y
AB
y y
= = =
+ +
.

77
9) Fie ABC un triunghi oarecare i E un punct pe latura AC
astfel nct segmentul BE mparte triunghiul ABC n dou triunghiuri
asemenea, raportul de asemnare fiind egal cu 3 .
S se determine unghiurile triunghiului ABC.

Soluie
Triunghiurile ABE i BCE fiind asemenea au unghiurile dou
cte dou congruente. Sunt posibile urmtoarele 6 cazuri n care
1 2 3 4 5 6
, o o o o o o o = = = = = =
1 2 3 4 5 6
| | | | | | | = = = = = = .


A C
B
o |
1
o1 |1
E
1)
A C
B
o |
|3
3 o3
E
3)
A C
B
o |
o5
|5 5
E
5)
A C
B
o |
|2
o2 2
E
2)
A C
B
o |
4
|4 o4
E
4)
A C
B
o |
o6
6 |6
E
6)


Fig. 4.9.a

n cazul
1) AB EB | cci
1
o o = ;
2) AB EB | ;
3)
3 3
180 , , A B C | | + = + = coliniare ;
4)
4
90 ABC | | = = isoscel i raportul de asemnare al
triunghiurilor , ABE CBE este 1 ;
5) Este posibil numai cazul 5) n care
5
90 | | = = i
78
5 5
5 5
5
90
90
o o
o o o

+ = = +

= + =
`

=
)
.
6) EB CB | cci
6
| | = .
3 x

o=30 |=90
=60 o
5

|
5

5

x

Fig. 4.9.b.

10) Determinai unghiurile unui triunghi tiind c nlimea,
bisectoarea i mediana corespunztoare unui vrf, mpart unghiul n patru
pri egale.

Soluie


A B
D
C
M
o
o
o
o
o
t
2

o
t
2Fig. 4.10.

79

CAB CDB deoarece subntind arcul

BC . Atunci

CBD este
unghi drept, deci CD este diametru. Deoarece diametrul CD trece prin
mijlocul coardei AB i CD nu este perpendicular pe AB rezult c i
AB este diametru. Deci

3
2 8 2 8 8 8
C A B
t t t t t t
o = = = = = .

11) Pe arcul mic

BC al cercului circumscris triunghiului


echilateral ABC se consider un punct oarecare P . Fie Q BC AP = .
Artai c
1 1 1
PQ PB PC
= + .

Soluia a
A
C B
P
Q
N
M

Fig. 4.11.a.

Construim , M N AP e astfel nct PM PB = i PN PC = . Atunci
triunghiurile PBM i PCN sunt echilaterale i , PC BM PB CN | | .
Avem QPC QMB A A ~ i QCN QPB A A ~ . Folosim una din asemnri:

1
PC PQ PC PQ PB PB PQ PB
BM MQ PB PB PQ PC PQ PQ

= = = =


1 1 1 1 1 1
PC PQ PB PQ PB PC
= = .

80
Soluia b
A
C B
P
Q
D

Fig. 4.11.b.

Construim D pe dreapta BP astfel nct PD PC = . Atunci
PCD A este echilateral i CD QP | . Din BPQ BDC A A ~ rezult
1 1 1
1
PB DB PB PC PB
PQ DC PC PC PQ PC PB
+
= = = + = + .

Soluia c
PQ este bisectoare n triunghiul PBC :
2 120 2 1 1
cos
1 1 1 1 1 1
2 2
PQ
PB PC PB PC PB PC
= = =
+ + +

.

12) Fie ABC un triunghi ascuitunghic oarecare.
a) Pentru ce puncte M eInt ABC A expresia
a b c
a b c
d d d
+ + este
minim ?
b) Pentru ce puncte M eInt ABC A expresia
2 2 2
a b c
d d d + + este
minim ?
, ,
a b c
d d d sunt distanele de la punctul M la dreptele , , BC CA AB
respectiv.

81
Soluie
A
B C
M
d
c

d
b

d
a


Fig.4.12.


a) Avem
| | 2
2 2 2
a b c
a b c
a d b d c d
ABC a d b d c d o o o

+ + = = + + =
De asemenea

( )
a b c
a b c
a b c
a d b d c d
d d d
| |
+ + + + =
|
\ .


2 2 2 a b b c a c
b a c b c a
d d d d d d
a b c ab bc ac
d d d d d d
| | | | | |
= + + + + + + + + >
| | |
\ . \ . \ .


2 2 2
2 2 2 a b c ab bc ac > + + + + + ,

de unde rezult c

( )
2 2 2
1
2 2 2
2
a b c
a b c
a b c ab bc ac
d d d o
+ + > + + + + + =const.

Minimul se atinge
a b c
d d d M = = este centrul cercului
nscris n ABC A .
82
b) Identitatea lui Lagrange

( )( ) ( )
2
2 2 2 2 2 2
a b c a b c
a b c d d d a d b d c d + + + + = + + +
( ) ( ) ( )
2 2 2
b a c b a c
a d b d b d c d c d a d + + +

ne d
( )( ) ( )
2
2 2 2 2 2 2
2
a b c
a b c d d d o + + + + = +
( ) ( ) ( )
2 2 2
b a c b a c
a d b d b d c d c d a d + + +

de unde rezult c

2 2 2
min 0, 0
a b c b a c b
d d d a d b d b d c d + + = = = ,
0
a b c
a c
d d d
c d a d M
a b c
= = =

este punctul lui Lemoine (punctul de intersecie al simedianelor,
simedian = simetrica medianei fa de bisectoare).

13) Dintre toate triunghiurile de perimetru constant, cel de arie
maxim este triunghiul echilateral.

Soluie
( )( )( ) p p a p b p c o = este maxim ( )( )( ) p a p b p c este
maxim, deoarece p este constant. Dar

( ) ( ) ( )
( )( )( )
3
3
p a p b p c
p a p b p c
+ +
>
i deci ( )( )( ) p a p b p c este maxim

p a p b p c a b c = = = = .
14) Dintre toate triunghiurile de arie constant, cel de perimetru minim
este triunghiul echilateral.

Soluie
83
2 2 2 2
a b c a b c a b c a b c
o
+ + + + + +
=
( )( )( )
2
16
3 3
a b c
a b c a b c a b c
o + +
+ + + = (const.).
Dar, din inegalitatea mediilor

( ) ( ) ( )
3
4
a b c
a b c a b c a b c
+ +
+ + + + + + +
>

( )( )( )
4
3
a b c
a b c a b c a b c
+ +
> + + + +
deducem
( ) ( ) ( ) 2
4
16
3
4 3
a b c
a b c a b c a b c
o
+ +
+ + + + + + +
>
sau
2
4
16
3 3
a b c o + +
>
deci perimetrul a b c + + va fi minim

3
a b c
a b c a b c a b c a b c
+ +
= + = + = + + = = .

15) Dintre toate paralelipipedele dreptunghice de volum constant,
acel care are aria total minim este cubul.

Soluie
Fie , , x y z dimensiunile unui paralelipiped. Atunci volumul este
xyz , iar aria total este ( ) 2 xy yz xz + + . Avem
( )( )( ) ( )
2
3 3
3
xy yz xz
xy yz xz xyz
+ +
> = =const.
ceea ce se realizeaz xy yz xz x y z = = = = .

84
16) Dintre toate paralelipipedele dreptunghice care au aceeai arie
total, cel care are volumul maxim este cubul.

Soluia rezult din problema 15).

17) Dintre toi cilindrii circulari drepi (cilindri de rotaie) de
acelai volum, s se gseasc acela de arie total minim.

Soluie
Volumul
2
R G t = =const., iar
( )
2 2
totala
2 2 2 RG R RG R o t t t = + = + .
Trebuie gsit minimul sumei
2
RG R + tiind c
2
R G =const. Dar

2
R G =const.
( )
2
2
R G =const.
( ) ( )
1
2
4 2 2
R G R RG = = const.
i avem
( )
2
2
2
3 2 2
3 4
RG RG
R
RG
R
+ +
> =const.
Minimul se va realiza pentru
2
2
2
RG
R G R = = , deci pentru
cilindrul echilateral.

18) S se gseasc maximul volumului unui con de rotaie, a crui
arie lateral este constant.
Soluie
85

x
y
2 2
y x +

Fig. 4.18.

Aria lateral
2 2
x x y RG t t = + = =const.
2
a t = i trebuie gsit
maximul volumului
2
2 2 2 2 4 4
2
1 1 1 1
3 3 3 3
a
v x y R h x x x a x
x
t t t t = = = = ,
adic maximul produsului
4 4
x a x sau maximul produsului
( )
2
4 4 4
x a x tiind c
( )
4 4 4 4
x a x a + = =const. Din
4 4 4 4
4
2
4 4
4
3
2 2
3 2
a x a x
x
a x
x

+ +
| |
>
|
\ .

rezult c vom avea maxim cnd
4 4
4
2
a x
x

= , adic
4
3
a
x = .
Din
2 2 2
x x y a + = i
4
a
x
a
= gsim
4
2
3
y a = i
2 2 4
3 x y a + = , ceea ce nseamn 3 G R = .

Alt soluie
Aria lateral RG t = =const. ( )
2
RG = const., iar volumul
2 2 2
1
3
v R G R t = va fi maxim odat cu
86
( )
( ) ( ) ( ) ( )
2
1 2 1
2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 4
R G R R G R R R G R R R G R = = =
sau cu
( )
2
4 2 2 4
R R G R .
Din
2 2 4 2 2 4
4
2
2 2 4
4
3
2 2
3 2
R G R R G R
R
R G R
R

+ +
| |
>
|
\ .

rezult c vom avea maxim cnd
2 2 4
4
3
2
R G R
R G R

= = .

19) S se gseasc minimul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic,
n care produsul nlimii prin proiecia unei catete pe ipotenuz este
constant.

Soluie

x y
h

Fig. 4.19.

Trebuie gsit minimul sumei x y + avnd h x =const k = sau
3 2
x xy k x y k = = . Din
3
4
3 3 3
4 3
x x x
y
x
y
+ + +
| |
>
|
\ .

rezult c minimul se atinge atunci cnd
3
x
y = , deci 3 x y = .

20) Se consider toate triunghiurile echilaterale ale cror laturi
conin respectiv punctele date , , A B C . S se determine acela de perimetru
maxim.
87
Soluie

M
P
N
A
C
B
O
1

O
2

O
3


Fig. 4.20.

Vrfurile , , M N P ale unui astfel de triunghi sunt situate pe arcele
de cerc capabile de 60

i care conin perechile de puncte


{ } { } { } , , , , , A B B C C A . Perimetrul triunghiului MNP este maxim dac
MN este maxim, ceea ce nseamn c
1 2
MN OO | , unde
1
O i
2
O sunt
centrele cercurilor care conin arcele de mai sus.

21) Dintre toate triunghiurile circumscrise aceluiai cerc de raz r
s se gseasc cel de arie minim.

Soluie
Vom folosi formula
2
2 2 2
r
A B C
tg tg tg
o =pe care o demonstrm.
ntr-adevr, din
( )( )( ) p p a p b p c rp o = =
deducem
( )( )( ) ( )( )( )
2 2 2 2 4
p p a p b p c r p p p p a p b p c r p = =
88
( )( )( )
2 4
2
r p
p
p p a p b p c
= =( )( )
( )
( )( )
( )
( )( )
( )
2
r
p a p b p b p c p c p a
p p c p p a p p b
=

4
2 2
2 2 2
(1)
2 2 2
r
p r
A B C
tg tg tg

| | | | | |

| | |
\ . \ . \ .
,

deoarece
( )( )
( ) 2
p b p c
A
tg
p p a

=

, etc. Din (1) deducem


2
2 2 2
r
pr
A B C
tg tg tg
o = =

.

22) S se gseasc maximul ariei unui dreptunghi nscris ntr-un
cerc dat.

Soluie
Fie , x y lungimile laturilor dreptunghiului i r raza cercului.
Avem
2 2 2
4 x y r + = i trebuie gsit maximul produsului xy (sau al
ptratului su
2 2
x y ). Rezult 2 x y r = = , deci aria maxim este egal cu
2
2r .

23) Trei sfere de raz R sunt tangente unui plan t i sunt tangente
dou cte dou. Artai c exist o sfer de raz
1
3
r R = tangent la planul
t i tangent cu cele trei sfere.89
Soluie

O
1
O
2

O
3

R R A
e
2R 2R
O
3

O
2

O
1

O'
3

O'
2
O'
1


2R
2R 2R
R+r
R
-
r

O
4

r R R
O'
4

e


Fig. 4.23.

2 2
3
4 3 AO R R R = =

1
2 2
3
3 3
O R R e = = .

Teorema lui Pitagora n
1 4
OOe A :

( ) ( )
2 2
2
4
3
R r R r R + = +

2
R
2
2Rr r + +
2
R =
2
2Rr r +
2
4
3
R +

2
4 1
4
3 3
Rr R r R = =
24) Fie VABCD o piramid patrulater regulat n care latura bazei
are lungimea a i unghiul format de o muchie lateral cu planul bazei este
congruent cu unghiul format de dou muchii laterale ale unei fee, msura
lor fiind o .


90
a) S se arate c
5 1
cos
2
o

= ;
b) S se calculeze volumul piramidei VABCD.

Soluie
V
A B
D C
o
2
o


Fig. 4.24.
2
sin
2
sin 2sin
2 2
a
EC a
VC
VC
o
o o
= = = ;

2
2
2
cos
cos cos 2cos
a
OC OC a
VC
VC
o
o o o
= = = = ;

1 2
cos 2 sin
2 2 cos 2
sin
2
a a o
o
o
o
= =

2 2 2
5 1
cos 2sin 1 cos cos cos 1 0 cos
2 2
o
o o o o o

= = + = =91
b)
2
5 1
sin 1 cos
2
o o

= =
2 sin
2 cos
VO a
tg VO OC tg
OC
o
o o
o
= = = =

2 5 1 5 1
2 2 2
a a + +
= =

vol
2 2 3
1 1 5 1 1
5 1
3 3 2 6
a
a h a a
+
= = = + .

25) ntr-o piramid triunghiular regulat distana de la centrul
bazei la una din feele laterale este egal cu a , iar msura unghiului diedru
format de baz cu o fa lateral este . Artai c aria lateral a piramidei
este egal cu
2
6 3
sin sin 2
a

.

SoluieFig. 4.25.
A
B
D
O
C
V
a E

92
Aria lateral
1
3
2
BC VD o = = .
2
2
,
sin cos sin cos sin
a OD a a
OD VD

= = = =

.

3
3
sin
a
AD OD

= = .
3 2 6
sin60 sin 3 3 sin
AD a a
BC AB

= = = =2
3 6 2 6 3
2 sin 2 sin sin 2 3 sin
a a a
o

= =

.

26) S se arate c n orice triunghi exist inegalitatea
( )
2 sin cos
4 4
p b c
A A
bc
+
| |
+ s
|
\ .
.

Soluie.
Inegalitatea din enunul problemei este echivalent cu
( )
2 1 2sin cos
4 4
p b c
A A
bc
+
| |
+ s
|
\ .

adic
( )
1 sin
2 2
p b c
A
bc
+
+ s .
Aceast ultim inegalitate este echivalent cu
( )( ) 2
2
p b p c
pb pc bc
bc bc

+
s ,
adic cu
( )( )
2
p b p c
p b p c
b c
bc

+

s .
93
Ultima inegalitate este adevrat cci reprezint inegalitatea
mediilor (pentru numerele pozitive
p b
b

i
p c
c

).

27) Fie , 0,
2
a b
t | |
e
|
\ .
. S se arate c
2 2
cos sin
3 2 1
cos sin
a a
b b
| | | |
=
| |
\ . \ .


dac i numai dac
a b = .

Soluie.
Avem succesiv
2 2
2 2 2 2
cos sin
3 2 1 3cos sin 2sin cos
cos sin
a a
a b a b
b b
| | | |
= =
| |
\ . \ .

( ) ( )
2 2 2 2 2 2
cos sin 3cos 1 cos 2 1 cos cos b b a b a b = =
( )
2 2 2 2 2 2 2 2
cos 1 cos 3cos 3cos cos 2cos 2cos cos b b a a b b a b = + =
2 4 4 2 2 2 2
cos cos cos cos cos 3cos 3cos 0 b b b a b b a = + =
( )( )
2 2 2
cos cos cos 3 0 b a b =
2 2
cos cos b a = sau
2
cos 3 b = .
Cum | |
2
cos 0,1 be , avem
2 2
cos cos a b = , inegalitate care este
echivalent cu a b = , deoarece , 0,
2
a b
t | |
e
|
\ .
.

94
GEOMETRIE

PROBLEME PROPUSE


1) Pe latura BC a triunghiului ABC se consider punctul A'
astfel nct 2
BA
A C
'
=
'
. Fie D punctul de intersecie al segmentului AA' cu
mediana CC' . Determinai raportul
A D
AD
'
.

2) n triunghiul ascuitunghic ABC se consider nlimile AA' i
BB' . Artai c
A C AC
B C BC
'
=
'
.

3) Bisectoarea AD a triunghiului ABC intersecteaz cercul
circumscris n punctul P . Artai c triunghiurile ABP i BDP sunt
asemenea.

4) Fie a i b lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic i c
lungimea ipotenuzei. Artai c raza cercului nscris n triunghi este egal
cu ( )
1
2
a b c + , iar raza cercului tangent la ipotenuz i la prelungirile
catetelor este egal cu ( )
1
2
a b c + + .

5) Dou cercuri se intersecteaz n A i B . Un punct X este
situat pe dreapta AB , dar nu pe segmentul AB . Artai c lungimile
tangentelor duse din X la cele dou cercuri sunt egale.

6) Fie ( ) , C O R i ( ) , C o r dou cercuri tangente exterior i
( ) ( ) , , , A C O R B C o r e e puncte astfel nct dreapta AB este tangenta
celor dou cercuri. Calculai lungimea segmentului AB .

95
7) Trei cercuri ( ) ( ) ( ) , , , , , C A a C B b C C c , unde a b c > > , sunt
tangente exterior dou cte dou i sunt tangente unei drepte d . Artai c
1 1 1
c a b
= + .

8) Fie X un punct interior paralelogramului ABCD. Artai c
ABX CDX BCX ADX
S S S S + = + , unde
MNP
S este aria triunghiului MNP .

9) Artai c medianele mpart un triunghi n ase triunghiuri de
arii egale.

10) Fie P un punct interior triunghiului ABC astfel nct
triunghiurile , ABP BCP i ACP au arii egale. Artai c P este centrul
de greutate al triunghiului ABC.

11) Fie AM bisectoarea interioar a triunghiului ABC. Artai c
bAB cAC
AM
b c
+
=
+
, ,
,
, unde , b AC c AB = =
, ,
.

12) Artai c
( )
2 2 2 2
2 , v w v w v w + + = +
, , , , , ,
, v w
, ,
.

13) Artai c dac vectorii v w +
, ,
i v w
, ,
sunt perpendiculari,
atunci v w =
, ,
.

14) Se consider dreptele de ecuaii 1, 1, 1 x y x y = = = i
cercurile de ecuaii

2 2
1 1 1
1 1
2 2 2
x y
| | | |
+ =
| |
\ . \ .
,
2 2
1 1 1
1 1
2 2 2
x x
| | | |
+ + + =
| |
\ . \ .
,
96
( )
2 2
2
3 2 1 2 1
2 2 2 2
2 2
x y
| | | |
+ +
+ =
| |
| |
+ +
\ . \ . +
,
( )
2 2
2
3 2 1 2 1
2 2 2 2
2 2
x y
| | | |

+ =
| |
| |

\ . \ .
.

Artai c fiecare dintre cele trei drepte este tangent cu cele patru
cercuri.

15) Artai c elipsa ale crei focare sunt punctele de coordonate
( ) 1, 0 i ( ) 0,1 i a crei ax mare are lungimea egal cu 2, are ecuaia
2 2
3 2 3 4 4 0 x xy y x y + + = .
97
INFORMATIC

PROBLEME REZOLVATE


1) Scriei un program care s afieze cte numere prime exist mai
mici dect un N dat.

Exemplu : N=1000; rezultat : 168.

Soluie :
#include "stdio.h"

bool prim(int n)
{
int i;
for(i=2;i<=n/2;i++)
if(n%i==0)return false;
return true;
}

void main(void)
{
//variabile
int n,i,k;
//citire date
printf("n=");scanf("%d",&n);
//procesare: incrementm k
//pt fiecare numar prim gsit
k=0;
for(i=2;i<n;i++)
if(prim(i))k++;
//afiare rezultat
printf("%d\n",k);
}
98
2) Fie irul :
a
0
= x (unde x este un numr natural nenul dat) ;
a
n+1
= a
n
/2, dac n>=0 i a
n
este par ;
a
n+1
= 3
*
a
n
+1, dac n>=0 i a
n
este impar.

Scriei un program care primind x afieaz numrul n minim cu
proprietatea ca a
n
=1.
Exemplu : x=27; rezultat : 111.

Soluie :
#include "stdio.h"

void main(void)
{
//variabile
int x,n,a;
//citire date
printf("x=");scanf("%d",&x);
//procesare: calculm urmtorul termen
// al irului
//i ne oprim cnd este egal cu 1
//meninem n n indicele curent
n=0;
a=x;
while(a!=1)
{
n++;
if(a%2==0)a/=2;
else a=3*a+1;
}
//afiare rezultat
printf("%d\n",n);
}

3) Conjectura lui Goldbach spune c orice numar par > 2 este suma
a dou numere prime. Nimeni nu a putut demonstra c este adevarat.
Scriei un program care verific acest lucru pentru toate numerele pare
pn la N dat.

99
Soluie :

#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"

bool prim(int n)
{
int i;
for(i=2;i<=n/2;i++)
if(n%i==0)return false;
return true;
}

bool verific(int n)
{
int i;
for(i=2;i<=n/2;i++)
if(prim(i) && prim(n-i))
return true;
return false;
}
void main(void)
{
//variabile
int n,k;
//citire date
printf("n=");scanf("%d",&n);
//procesare: verificm
// pentru fiecare k par
for(k=4;k<=n;k+=2)
if(!verific(k))
{
printf("%d nu verifica!\n",k);
exit(0);
}
//afiare rezultat
printf("se verific pentru numere >2
si <=%d\n",n);
}
100
4) Folosii calculatorul (scriei un program) pentru a determina
care este cel mai mic numr care se poate scrie n dou moduri distincte ca
sum de cuburi de numere naturale nenule.

Soluie :

#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"

int cub(int n)
{
return n*n*n;
}

//testeaz dac n este un x^3, cu x>=inf
bool este_cub(int n,int inf)
{
int i;
for(i=inf;i<=n;i++)
{
int c=cub(i);
if(c==n)return true;
else if(c>n)return false;//optimizare
}
return false;
}

//gsete prima descompunere cu elemente >=inf
int primulcub(int n,int inf)
{
int i;
for(i=inf;i<=n/2;i++)
{
int c=cub(i);
if(c>n)return -1;//optimizare
if(este_cub(n-c,i))return i;
}
return -1;//nu exist
}
101
bool verifica(int n)
{
//verific dac exist dou variante distincte
int c=primulcub(n,1);
if(c!=-1)
{
int d=primulcub(n,c+1);
if(d!=-1)return true;
}
return false;
}

void main(void)
{
//variabile
int n;
//procesare: incrementm n
// pn cnd obinem o valoare convenabil
n=2;
while(!verific(n))n++;
//afiare rezultat
printf("n=%d\n",n);
}

5) Se d un ir de numere a
1
, a
2
, a
n
i un numr S. S se
determine subirul cu numr minim de elemente al lui a de sum S i s se
afieze, sau s se afieze nu exist atunci cnd suma oricrui subir al lui
a este diferit de S.

Exemplu :
a=(10,10,10,30,60,20) S=50; rezultat (30,20)

Soluie :

#include "stdio.h"
//variabile globale
const nmax=100;
int v[nmax],a[nmax],sol[nmax],opt[nmax],minim;
int n;
102
void bk(int k,int s,int nr)
//s=suma nc disponibil
//nr=cte elemente are submulimea curent
{
if(k>n)
{
if(s==0)
{
if(nr<minim)
{
minim=nr;
int i;
for(i=0;i<n;i++)opt[i]=sol[i];
}
}
}
else
{
sol[k]=0;
bk(k+1,s,nr);
if(s>=a[k])
{
sol[k]=1;
bk(k+1,s-a[k],nr+1);
}
}
}

void main(void)
{
//variabile
int i,s;
//citire date
printf("n=");scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++)
{
printf("a[%d]=",i);scanf("%d",&(a[i]));
}
printf("s=");scanf("%d",&s);
103
//procesare: generm toate submulimile
//prin backtracking
//i o alegem pe cea mai bun
minim=n+1;
bk(1,s,0);
//afiare rezultat
if(minim<=n)//cel puin o soluie a
// fost gsit
{
for(i=0;i<n;i++)
if(opt[i])printf("%d ",a[i]);
printf("\n");
}
else
{
printf("nu exist soluii\n");
}

}

6) Se d un grup de oameni, numerotai de la 1 la N. Se mai d o
list de M perechi de numere de forma (i,j) cu semnificaia c persoanele i
i j se antipatizeaz. S se spun cte variante exist pentru crearea unei
grupe de K persoane n care s nu existe antipatii i s se listeze aceste
grupe.

Exemplu :
n=4
m=1 perechile: (1,2)
k=3
Rezultat :
exist 2 variante

Soluie :
Vom memora graful dat de perechile citite ntr-o matrice de
adiacen.
Se vor genera combinrile de N luate cte k i se va testa condiia
suplimentar folosind matricea de adiacen.
#include "stdio.h"
104
//variabile globale
const nmax=100;
int a[nmax][nmax];//matrice de adiacen
int sol[nmax],n,k,nr;

bool ok(int pers, int completate)
//testeaz dac persoana pers poate fi adaugat
//la grupul curent din sol
{
int i;
for(i=0;i<completate;i++)
if(a[pers][sol[i]])return false;
return true;
}

void bk(int t,int inf)
//t=cte elemente mai trebuie stabilite
//inf=valoarea minim a elementelor
{
if(t==0)nr++;
else
{
int i;
for(i=inf;i<=n;i++)
if(ok(i,k-t))
{
sol[k-t]=i;
bk(t-1,i+1);
}
}
}

void main(void)
{
//variabile locale
int i,j,t,m;
//citire date
printf("n=");scanf("%d",&n);
printf("m=");scanf("%d",&m);
105
printf("k=");scanf("%d",&k);
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
a[i][j]=0;;
for(t=0;t<m;t++)
{
printf("i%d=",t);scanf("%d",&i);
printf("j%d=",t);scanf("%d",&j);
a[i][j]=a[j][i]=1;
}
//procesare: generm toate combinrile
//de n luate cte k
//prin backtracking
//i le numrm pe cele acceptabile
nr=0;
bk(k,1);
//afiare rezultat
printf("exist %d variante\n",nr);

}

7) Artai mai multe (cel putin dou) moduri posibile de a
interschimba valorile a dou variabile de acelai tip.

Soluie : (pentru variabile de tip int)

1) t=a; a=b; b=t;
2) a+=b; b=a-b; a-=b;
3) a^=b; b^=a; a^=b;

8) Scriei un program care rotete elementele unui vector circular
spre dreapta de K ori.
Exemplu: k=2, V=(5, 2, 8, 6, 4); Rezultat : (6, 4, 5, 2, 8)

Soluie :

#include "stdio.h"

void rotaie(int a[],int n)
106
{

int i,t;
t=a[n-1];
for(i=n-1;i>0;i--) a[i]=a[i-1];
a[0]=t;
}
void main(void)
{
//variabile
int v[100],n,i,k;
//citire date
printf("n=");scanf("%d",&n);
for(i=0;i<n;i++)
{

printf("v[%d]=",i);scanf("%d",&(v[i]));
}
printf("k=");scanf("%d",&k);
//procesare: rotim de k ori spre dreapta
for(i=0;i<k;i++)rotaie(v,n);
//afiare rezultat
for(i=0;i<n;i++) printf("%d ",v[i]);
printf("\n");
}

Soluie alternativ :
- se inverseaz ordinea primelor n-k componente :
- se inverseaz ordinea ultimelor k componente ;
- se inverseaz ordinea elementelor din vectorul astfel obinut ;
Timpul nu depinde de k9) Citeste un ir de numere ntregi
i scrie maximul dintre ele; se presupune c irul conine cel puin un
numr.

# include <stdio.h>
void main (void)
{ int max, i ;
scanf ("%d ", & max);
scanf ("%d", &i);
107
while (i !=0){scanf("%d", &i );
if (i > max ) max =i; }
printf ("max = % d \n ", max );
}

10) Citete valoarea lui x i scrie valoarea funciei de mai jos:

3 2
2
4 5 2 1 pentru 0
100 pentru 0
2 8 1 pentru 0
x x x x
x
x x x
+ + <

+ >#include <stdio.h>
void main(void)
{float x,y;
scanf("%f",&x);
if (x<0)y=4*x*x*x*+5*x*x-2*x+1;
else if (x = = 0) y = 100.0;
else y = 2*x*x+8*x-1;
printf(" ( ) % \ ", ); y x f n y =
}
11) Testeaz dac s-a citit o liter mare din fiierul standard de
intrare i numai n acest caz o rescrie ca liter mic la ieirea standard.
Dac la intrare nu se afl o liter mare, se rescrie caracterul respectiv.


# include <stdio.h>
void main (void)

{int c;
putchar (((c = getchar ()) > = A && c <=Z )?
c A + a : c );
}

108
12) Citete componentele a doi vectori u i v, calculeaz i afieaz
produsul lor scalar
1
n
i i
i
P u v
=
=# include <stdio.h>
#define MAX 20
void main (void)
{int n,i; float u[MAX],v[MAX],s;
scanf ("%d",&n);
if (n<=0 | | n > MAX)
printf ("dimensiune eronat :%d\ n",n);
else {i=0 ;
while (i<n && scanf("%f",&u[i]==1) ; i ++
if (i<n)
printf("vectorul u are componente eronate \n ");
else{i=0;
while(i<n && scanf("%f",&v[i]==1) i++;
if (i<n)
printf("vectorul v are componente eronate \n");
else {i=0;s=0;
while (i<n){s=s+u[i]*v[i];i++;}
printf("produsul scalar = % f \n ",s);
}
}
}
}

13) Afieaz numerele lui Fibonacci, mai mici sau egale cu n dat.

0 1 2 1
( 0; 1, )
i i i
f f f f f

= = = +
# include <stdio.h>
#define MAXFIB 32767
void main(void)
{long n;
unsigned f0,f1,fi;
if(scanf("%ld"&n)!=1| |n<0| |n>MAXFIB)
printf("n este eronat \n");
109
else { printf ("%d\n",0);
for ( 0 0, 1 1; 1 ; 0 1, 1 ) f f f n f f f fi = = <= = =
{ 0 1; fi f f = +
printf ("%u\n", 1 f );}
}
}
14) Programul efectueaz operaii cu mulimi de numere ntregi
cuprinse ntre 0 i 255 ale cror elemente sunt citite.

var a:array[1..2] of set of byte; c:set of byte;
at:array[1..2,1..256] of integer;
ds:array[1..256] of integer;
na:array[1..2] of byte;i,j,j1,j2,k,1:byte;
d:string[1];
begin
for j:=1 to 2 do
begin
writeln('Dai elementele mulimii ',j, ' de
nr.intregi ntre 0 si 255);
a[j]:=[];
write('Continuai?(d/n) ');readln(d);
i:=0;
while not((length(d)>0)and(d[1] in ['N','n'])) do
begin
write('Urmtorul: '); readln(l);
c:=a[j]; a[j]:=a[j]+[1];
if c<>a[j] then

begin
i:=i+1;
at[j,i]:=1
end
else writeln('Elementul se repet! ');
write('Continuai?(d/n) '); readln(d);
end;
na[j]:=i
end;
c:=a[1]*a[2];
writeln('S-au citit: ');
110
for j:=1 to 2 do
begin
write('mulimea',j, '=');
write('{');
if na[j]>0 then begin
for i:=1 to na[j]-1 do
write at[j,i], ', ');
write(at[j,na[j]])
end;
writeln('}')
end;
writeln('Reuniunea='); write('{'); d:= ' ';
if na[1]>0 then begin
d:=,;
for i:=1 to na[1]-1 do
write(at[1,i], ', ');
write(at(1,na[1]])
end;
if c<>a[2] then
begin
i: 1; =
while at[2,i ] in c do i:=i+1
write (d,at[2,i]);
for j:=i+1 to na[2] do
if not(at[2,j] in c)
then write(', ',at[2,j])
end;
writeln('}');
writeln('Intersecia='); write('{');
if c<> [] then
begin
i:=1 while not(at[1,i] in c) do i:=i+1;
write(at[1,i]);
for j:=i+1 to na[1] do if at[1,j] in c then
write (',',at[1,j])
end;
writeln('}');
k:=0;
writeln('Diferene: ');
111
for jl:1 to 2 do
begin
j2:=(j1+1) div j1;
writeln('mulimea ',j1, ' mulimea ',j2, '=');
write('{');
if not (a[j1] <=a[j2]) then
begin
i:=1;
while at[j1,i] in a[j2] do i1:=i+1;
write(at[j1,i]);
k:=k+1;
ds[k]:=at[j1,i];
for j:=i+1 to na[j1] do if not(at[j1,j] in a[j2])
then
begin
write(', ',at[j1,j]);
k:=k+1; ds[k]:=at[j1,j]
end
end;
writeln('}')
end;
writeln('Diferena simetric='); write('{');
if k>0 then
begin
for i:=1 to k-1 do write(ds[i],',');
write(ds[k])
end;

writeln('}'); readln
end.

15) Programul numar apariiile unui subir ntr-un ir de caractere
dat i afiseaz poziiile n care apare.

var s,sc:string; n,i,1 byte; pos:array[1..255] of
byte;
begin
writeln('Dai un ir de caractere: '); readln(s);
writeln('Dai subirul cutat: '); readln(sc);
112
1:=length(sc); n:=0;
for i:=1 to length(s)-l+1 do
if sc=copy(s,i ,1) then
begin
n:=n+1;
pos[n]:=i
end;
write('Subcuvntul apare de ',n, ' ori');
write('n poziiile: ');
for i:=1 to n-1 do write(pos[i ],,);
writeln(pos[n]);readln
end.

16) Recursivitate
S se afieze valoarea n! calculat ntr-o funcie recursiv.

program factorial-recursiv;
type natural =0 maxlongint;
var n: byte;
function fact (n:byte) : natural:
begin
if n=0 then fact : = 1
else fact : = n * fact(n-1);
end;
begin
write('Dai n = '); readln(n);
writeln(n, '!= ',fact(n))
end.

17) Se citesc n cuvinte terminate cu cte un blanc din n linii i s
se afieze fiecare cuvant aa cum s-a citit i apoi cu literele inversate.

program inversare-cuvinte;
var i;n:byte;
procedure inverseaz;
var c : char;
begin
read(c); write(c);
if c<>' ' then inverseaz;
113
write (c);
end;
begin
write('dai numrul de cuvinte');
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
write('cuvntul terminat cu blanc');
inverseaz
writeln;
end;
end.

18) Fiiere
S se intercaleze dou fiiere ordonate strict descresctor.

program interclasare;
var aa,bb,cc: file of integer;
l,x,y:integer;
begin
assign(aa, 'a.dat');
assign(bb, 'b.dat');
assign(cc, 'c.dat');
rewrite(aa);
repeat read(x);
write(aa,x);
until x=0;

close(aa);
rewrite(bb);
repeat read(y);
write(bb,y);
until y=0;
close(bb);
rewrite(cc); reset(aa); reset(bb);
read(aa,x); read(bb,y);
while not eof(aa) and not eof(bb) do
begin
if x<y then begin
114
write(cc,y);
read(bb,y);
end
else if x>y then begin
write(cc,x);
read(aa,x);
end
else begin
write(cc,x);
read(aa,x);
read(bb,y);
end;
end;
while not eof(aa) do begin
write(cc,x);read(aa,x);
end;
while not eof(bb) do begin
write(cc,y);read(bb,y);
end;
close(cc);
reset(cc);
while not eof(cc) do begin
read(cc,l);
write(l, ' ');
end;
end.

19) Liste
Se citete un ir de litere mici din alfabet, terminat cu caracterul
"$". S se pun ntr-o stiv toate literele citite. Se citete apoi o liter
oarecare y din alfabet. S se genereze dou liste de tip stiv ; prima s
cuprind literele din stiva iniial care preced n alfabet literei alese y,
cealalt s cuprind literele din stiva iniial care succed literei alese.
program prelucrare;
type reper = ^ element;
element = record
litera:a..z;
urm:reper
end;
115
var vrf, vrf1, vrf2, p,q:reper;
ir:string;i :byte;y:a..z;
begin
write('irul terminat cu $');readln(ir);
vrf:=nil;
i:=1;
while ir[i]<>'$' do
begin new(p);
p^.litera:= ir[i];
p^.urm:=vrf;
vrf:=p;
i:=i+1
end;
write ('litera y='); readln(y);
if vrf = nil then
writeln('stiva iniial este vid')
else
begin vrf1:=nil;
vrf2:=nil;
p:=vrf;
repeat
if p^.litera <y then begin
new(q);
q^.litera:=p^.litera;
q^.urm:=vrf1;
vrf1:=q;
end;
else
if p^.litera > y then
begin
new(q);
q^.litera:=p^.litera;
q^.urm:=vrf2;
vrf2:=q;
end;
p:=p^.urm;
until p = nil;
if vrf1=nil then
writeln('nu exist litere care preced y')
116
else begin
p:=vrf1;
repeat
write(p^.litera:2);
p:=p^.urm;
until p=nil;
end;
writeln;
if vrf2 =nil then writeln('nu exist litere
care succed y')
else begin
p:=vrf2;
writeln' literele care succed y');
repeat
write(p^.litera:2);
p:=^.urm;
until p=nil;
end;
end;
end.20) S se creeze un arbore binar i s se determine nlimea lui.

Soluie
#include <iostream.h>
typedef struct nod{
int inf;
nod *legs,*legd;
}arb;
void creare(arb * &rad){
int x;
cin>>x;
if(x) {rad=new arb;
117
rad->inf=x;
creare(rad->legs);
creare(rad->legd);
}
else rad=0;
}
int inaltime(arb * rad){
int x,y;
if(rad){x=inaltime(rad->legs);
y=inaltime(rad->legd);
if (x<y) return y+1;
else return x+1;
}
else return 0;
}
void main(){
arb *rad;
creare(rad);
cout<<"inaltimea arborelui este "<<inaltime(rad);
}


21) Fie A o matrice cu m linii i n coloane cu elemente de la 1 la 9.
Numim componenta conex n A un grup de elemente cu aceeai valoare
aezate consecutiv pe aceeai linie sau coloan. S se determine aria
componentei lui A cu numr maxim de elemente.Soluie
#include <iostream.h>
int max=0;
int n,m,contor;
int a[10][10];
void parcurg(int u,int v,int z){
118
if (!((u<0)||(u>=n)||(v<0)||(v>=m)))
if (a[u][v]==z )
{a[u][v]=0;
contor++;
parcurg(u-1,v,z);parcurg(u+1,v,z);
parcurg(u,v+1,z);parcurg(u,v-1,z);
}
}

22) Problema lui Josephus. Un numr de n persoane sunt aezate n
cerc i numrate din m n m ncepnd de la persoana de pe poziia k.
Persoana care a fost numrat pe poziia m pleac. Dndu-se n, m i k, s
se afieze ordinea plecrii persoanelor. Se cere o implementare care
folosete alocarea secvenial.

Soluie

#include <iostream.h>
void main(){
int n,m,k,i,j;
int a[50];
cout<<"Numarul de persoane ";
cin>>n;
cout<<"Pasul de numarare ";
cin>>m;
cout<<"Pozitia de plecare ";
cin>>k;

for(i=0;i<n;i++) a[i]=i+1;
i=k-1;
cout<<a[i]<<" ";
a[i]=0;
for(int repeta=1;repeta<n;repeta++){
j=m;
while(j>=1){if (a[(i+1)%n]) j--;
i=(i+1)%n;
}
cout<<a[i]<<" ";
119
a[i]=0;
}
}

120

121
INFORMATIC

PROBLEME PROPUSE


1) Se consider un graf neorientat cu structur de arbore. S se
determine cel mai lung drum n arbore.

2) Se citete de la intrare un ir de paranteze rounde deschise i
nchise. S se determine dac irul de paranteze este corect.

3) Se dau numerele naturale n i k, cu 1sksn. S se calculeze
k
n
C fr
a depi valoarea final.

4) Se dau numerele naturale n i k, cu 1sksn. S se determine toate
combinrile de k obiecte din {1,2,,n}.

5) Se consider un caroiaj 3n, ce trebuie pavat cu dale de dimensiuni
12. S se calculeze numrul de pavri distincte. Dou pavri simetrice
dar neindentice sunt considerate distincte.

6) Se consider vectorul x=(x
1
,,x
n
) ale crui elemente sunt numere
reale.
a) Ordonai cresctor elementele vectorului ;
b) Determinai numrul real o care minimizeaz suma

=

n
i
i
x
1
| | o .

7) Se citesc de la intrare numere ntregi pn la ntlnirea primului
numr negativ. S se listeze numerele naturale astfel citite n ordinea
direct i n ordinea invers n care au fost introduse de la intrare.

8) Fiind date numerele reale x
1
,,x
n
, s se determine coeficienii
polinomului de grad n, n care coeficientul lui x
n
este 1, care le admite ca
rdcini.

122
9) Se consider o matrice ptrat de ordin n avnd ca elemente numere
reale. S se reordoneze elementele matricii astfel nct pe orice linie i pe
orice coloan elementele s apar n ordine cresctoare.
10) Se consider o lege de compoziie - pe mulimea {1,2,,n} dat
prin matricea A de ordin n: i-j = a
ij
. S se determine dac legea de
compoziie are element neutru, caz n care se cere i acest element.

11) Pe mulimea { } N e n n , , , 2 , 1 citit de la tastatur, se definete o
relaie de echivalen 9sub forma unei matrice ptratice astfel:

9
=
altfel
j i daca
a
ij
, 0
, 1

S se alcatuiasc clasele de echivalent determinate de 9.

12) Se consider urmtoarea matrice infinit


Considernd ordinea indicat de sgei, s se determine care este
numrul raional aflat pe poziia k citit de la tastatur.

13) Se dau n cuburi, i pentru fiecare cub i se cunoaste lungimea laturii
l
i
si culoarea c
i
. S se formeze un turn de nltime maxim astfel nct dac
cubul i st pe cubul j atunci l
j
>l
i
i c
i
=c
j
.

14) Se d un graf conex neorientat. S se determine un ciclu de
lungime maxim.

123
15) Fie 10 1 s s n i se citete o permutare a mulimii { } n , , 2 , 1 .
Determinai numrul de ordine al permutrii n cadrul mulimii de
permutri ordonate lexicografic.
Exemplu: dac n=4, permutarea 2134 are numrul de ordine 7.


124
MODELE DE TESTE PENTRU ADMITERE

TESTUL A


I. Pentru 1 > n se consider polinomul | |
n
f X eR .
1. ( ) ( ) 1 2 1 + =
n n
n
X X f .
a) S se afle n dac
2 n
X are coeficientul 15 ;
b) S se afle dac 3 este soluie pentru ecuaia ( )
2
n x f
n
= ;
c) S se determine rdcinile reale ale lui
n
f ;
d) n ce cazuri
n
f
2
se divide cu
n
f ?
2. Fie
)
`

= + e
|
|
.
|

\
|

= 1 , ,
2 2
b a Q b a
a b
b a
M .
S se arate c :
a) ( ) , M este grup comutativ ;
b) Mulimea M are o infinitate de elemente.
II. Fie : f R R i ( )

> +
s
=
1 pentru ,
1 pentru , 3
2
2
x b ax ax
x x x
x f .
a) S se determine a i b dac f este derivabil pe R.
b) S se determine a i b dac ( ) 3
2
1
=
}

dx x f .
III. Un trapez ( ) CD AB ABCD cu diagonalele perpendiculare.
Lungimile laturilor DA CD BC AB , , , sunt d c b a , , , . S se arate c :
a)
2 2 2 2
d b c a + = + ;
b) Aria trapezului este ptratul nlimii dac i numai dac
trapezul este isoscel ;
c) Dac trapezul admite un cerc nscris atunci una dintre diagonale
este ax de simetrie ;
d) Se consider n spaiu un punct M i se noteaz
1
, V MA =
,
2
, V MB =
,
3
V MC =
,
. Dac a C 2 = s se calculeze MD
,
n
funcie de
3 2 1
, , V V V .

125
SOLUII


I.
1)
a) Avem ( ) 15 2 1
2 2
= +
n
C i deci
( )
3
2
1
=
n n
adic 3 = n .
b) Ecuaia se scrie
2
2 2 =
n
. Verificrile fcute pentru 4 s n arat
c 2 = n i 4 = n sunt soluii.
Pentru 5 > n se arat prin inducie c
2
2
n
n > i deci soluiile sunt
numai 2 = n i 4 = n .
c) Avem ( ) ( ) ( )
1 1
1 2
n n
n
f x n x x

(
' = +

. Dac n este impar
ecuaia ( ) 0 = ' x f
n
nu are soluii i din teorema lui Rolle ecuaia ( ) 0 = x f
n

are cel mult o soluie.
Avem ( ) 0 = x f
n
dac i numai dac 2 = x . Dac n este par avem
( )
2
3
2 1 0 = = = ' x x x x f
n
. Avem ( ) =

x f
n
x
lim i
0 1
2
1
2
1
2
3
< + =
|
.
|

\
|
n n
n
f i deci
|
.
|

\
|
e
2
3
,
1
x i
|
.
|

\
|
e ,
2
3
2
x . Rdcinile
sunt 1
1
= x i 2
2
= x .
d) Dac 1 = n avem
( )
2
2
2 3 2 f X X = + i ( )
1
2 2 f X = i deci
1 2
| f f . Dac 2 = n avem
( ) ( )
2 2
4
2 3 2 3 4 f X X X X = + + i deci
2 4
| f f . Pentru 3 > n ,
n
f are rdcini din C R. Fie oe C R cu
( ) 0 = o
n
f adic
( ) ( )
n n
2 1 1 = o o (1)
Dac
n n
f f
2
| rezult
( ) ( )
n n 2 2
2 1 1 = o o (2)
Din (1) i (2) rezult
( ) ( ) ( )
n n 2
2
2 1 2 1 = o o adic . ( ) ( ) | | 0 1 2 2 =
n n
o o .
innd seama de (1) avem ( ) ( ) 0 1 2 =
n n
o o ceea ce este n
contradicie cu oe C R. Valorile acceptabile pentru n sunt 1 = n i
2 = n .
126
2.
a) Fie
2 2 2 2
, , , , , 1 , 1
a b c d
A B a b c d a b c d
b a d c
| | | |
= = e + = + =
| |

\ . \ .
.
Avem
|
|
.
|

\
|

=
o |
| o
AB unde bd ac = o ; bc ad + = | . Avem , o | e
i ( ) ( ) ( )( ) 1
2 2 2 2 2 2 2 2
= + + = + + = + d c b a bc ad bd ac | o .
Rezult M ABe i BA AB = . Cum n ( )
2
M nmulirea este
asociativ aceast proprietate se regsete i n M . Pentru 0 , 1 = = b a
avem 1 , ,
2 2
= + e b a Q b a i deci M I e
2
. Inversa matricii A este
M
a b
b a
A e
|
|
.
|

\
|

=
1
deoarece , a b e i ( ) 1
2 2
= + b a . Rezult deci
c ( ) , M este grup comutativ.
b) Fie r e i
2 2
1
1
,
1
2
r
r
b
r
r
a
+

=
+
= . Avem 1
2 2
= +b a pentru
orice r e, adic mulimea M are o infinitate de elemente.

II.
a) f este derivabil pe fiecare dintre intervalele ( ) 1 , i ( ) , 1
fiind suma sau produs de funcii elementare. Continuitatea n 1 este
asigurat de condiiile ( ) ( ) 1 lim lim
1
1
1
1
= =
>

<

x f x f
x
x
x
x
, adic 2 = b .
Condiia de derivabilitate este
( ) ( ) ( ) ( )
1
1
lim
1
1
lim
1
1
1
1

>

<

x
f x f
x
f x f
x
x
x
x
,
adic 1
1
lim
1
2 3
lim
2
1
2
1
1
=

>

a
x
ax ax
x
x x
x
x
x
.
b) Avem
( ) ( ) ( ) ( ) = + + + = =
} } } }

2
1
2
1
1
0
2
0
1
2
3 3 dx x f dx x x dx x x dx x f I
}
+ + =
2
1
2
3 dx b ax ax .
127
Avem 0 3
2
1
2
= + =
}
dx b ax ax I .
Vom demonstra c dac | ) : 0, g R este o funcie continu i
( ) 0 =
}
b
a
dx x g atunci ( ) 0 = x g pentru orice | | b a x , e . Presupunem c
exist ( ) b a x ,
0
e astfel ca ( ) 0
0
> x g . Cum f este continu exist o
vecintate ( )
0
x V astfel c pentru orice ( )
0
x V x e avem ( ) 0
0
> x g .
Fie 0 > c astfel ca | | ( ) | | b a x V x x , ,
0 0 0
c + c c i m minimul lui f pe
intervalul nchis | | c c +
0 0
, x x . Rezult 0 > m . Dac ( ) b a x ,
0
e avem
contradicia
( ) ( ) ( ) ( ) 0 2
0
0 0
0
0
0
> > + + =
} } } } }
+
+
+

c
c
c c
c
c
c
m x d m x d x g x d x g dx x g dx x g
x
x
b
x
x
x
x
a
b
a
.
Analog se trateaz cazul a x =
0
sau b x =
0
. n cazul nostru rezult c
0
2
= + b ax ax pentru orice | | 2 , 1 e x . Cum polinomul b ax ax P + =
2

are o infinitate de rdcini rezult 0 = P adic 0 = = b a .

III.
a) Fie o intersecie a diagonalelor. Avem
( ) ( )
2 2 2 2 2 2
OD OC OB OA c a + + + = +
i
( ) ( )
2 2 2 2 2 2
OD OA OC OB d b + + + = +
deci
2 2 2 2
d b c a + = + .
b) Fie M i N mijloacele lui AB i DC. Avem
2
,
2
c
ON
a
OM = = i
deci ( ) ( ) h ON OM h
c a
ABCD + =
+
=
2
o . Perpendiculara din O pe AB
intersecteaz AB i DC }n M' i N' . Avem N O M O h ' + ' = i
N O ON M O OM ' > ' > , i deci ( )
2
h ABCD > o . Egalitatea are loc dac i
numai dac M O OM ' = i N O ON ' = . n acest caz avem
OC OD OB OA = = , i deci BC AD = , adic trapezul este isoscel.

128
c) Se arat c d b c a + = + i cum
2 2 2 2
d b c a + = + rezult
bd ac = i deci b a = i d c = sau d a = i b c = , adic BD este axa de
simetrie sau AC este ax de simetrie.

Observaie. Este valabil i reciproca acestei proprieti.

d) Avem
1 3 2
cV aV cV a MD
MO
c a c a
+ +
= =
+ +
,
,
i deci
3 2 1 2 3 1
2 2 V V V V
a
c
V V
a
c
MD + = + = .
TESTUL B


I.
1.Fie aeR i
3 2
, : , ( ) , 1. f g f x x x a g x ax = + + = + + R R
a) Pentru
3
7
= a s se rezolve ecuaia . ) 4 ( ) 2 (
x x
g f =
b) S se arate c f este inversabil i s se determine a tiind c
ecuaia x x g f =

)) ( (
1
are exact dou rdcini distincte.
c) S se afle a astfel nct ecuaiile 0 ) ( = x f i 0 ) ( = x g au o
rdcin real comun.
II.
1. Fie : , ( )
x
f f x xe

= R R .
a) S se determine a i b dac funcia : F R R
x
e b ax x F

+ = ) ( ) ( este o primitiv a lui f.
b) S se calculeze
0
lim ( )
n
n
f x dx

}
.
c) Dac
) (n
f este derivata de ordin n a lui f i 0 ) (
) (
= x f
n
s se
arate c x = n.
III.
1. Se consider un triunghi dreptunghic ABC cu ipotenuza AB de
lungime a i . ) ( x CAB m = Z
a) S se arate c dac r este raza cercului nscris n triunghiul
ABC atunci :
129
. ) 1 cos (sin
2
+ = x x
a
r
b) Dintre triunghiurile dreptunghice nscrise ntr-un cerc dat s se
gseasc acela cu raza cercului nscris maxim.
2. Fa de sistemul ortogonal Oxyz se consider punctele
( )
1
1, 2, 1 A , ( )
2
2,1,1 A i
3
A , diferit de O, n planul xOy astfel ca
triunghiul
1 2 3
A A A s fie echilateral.
a) S se arate c vectorii 1 2 3 , , OA OA OA
, , ,
sunt coplanari.
b) S se determine unghiul format de dreapta
2 3
A A cu planul xOy .

SOLUII


I.
1.
a) Notm y
x
= 2 i avem 0 > y i 1
3
7
3
7
2 4 3
+ = + y y y y ,
adic 0 ) 5 6 3 ( ) 2 ( ) 1 (
2
= + + y y y y i deci 1 y = sau 2 y = . Rezult
0 x = sau 1 x = .
b) Deoarece 0 1 3 ) (
2
> + = ' x x f funcia f este strict cresctoare i
deci injectiv.
Cum =

) ( lim x f
x
i =

) ( lim x f
x
iar f este continu (i deci are
proprietatea lui Darboux) rezult c ( ) f = R R, adic f este surjectiv.
Aadar f este bijectiv i deci inversabil.
Din x x g f =

)) ( (
1
rezult ) ( )) ( ( (
1
x f x g f f =

adic ) ( ) ( x f x g =
i deci
. 0 ) 1 ( ) 1 ( 0 ) 1 ( 1
2 2 3
= + = + + a x x x a x x x
Avem
1
1 x = .
Cum ecuaia are dou rdcini distincte rezult c ecuaia
0 1
2
= + a x are rdcina dubl diferit de 1 sau are rdcina 1 precum i
o alt rdcin. Avem deci cazurile 1- 0 a = sau 1 1 - 0 a + = . Pentru
1 a = rdcinile distincte sunt 1 i 0. Pentru 2 a = avem 1
1
= x i . 1
2
= x
130
c) Fie o eR rdcina comun. Avem 0
3
= + + a o o i
. 0 1
2
= + + o o a Eliminm a i obinem 1
4
= o adic . 1 = o Pentru
1 = o rezult , 2 = a iar pentru 1 = o rezult 2 a = .

II.
1.
a) Avem
x x x x
xe e b a ax e b ax ae x F

= + = + = ' ) ( ) ( ) ( i
deci . 1 = = b a
b) Avem .
1
1
0
) 1 ( d ) (
0
n
x
n
n
e
n
n
e x x x f I
+
= + = =

}

Din lema lui Stolz rezult 0
1
lim =
+

n
n
e
n
i deci . 1 ln =

n
n
I
c) Avem
( ) ( ) 0 ( ) 1 ( 1)
( ) ( ) ( ) ( ) 1
n x n x n x n
n n
f x e x C e x C e

= = + =
1
( 1) ( 1) ( 1) ( )
n x n x n x
xe n e e x n

= + = .
Avem deci
( )
( ) 0 0
n
f x x n x n = = = .

III.
1.
a) Fie C , B , A ' ' ' punctele de tangen ale cercului nscris cu
laturile triunghiului. Avem r A C B C = ' = ' i deci , AB AC r ' =
BA BC r ' = .
Cum
2 AB AC BC AB BA AC BC r ' ' ' ' = + = + = +
rezult
cos sin
2 2
AC BC AB a x a x a
r
+ +
= = .
b) Fie R raza cercului dat. Rezult R a 2 = i ( ) r r x = =
(sin cos 1) R x x = + cu .
2
, 0
|
.
|

\
|
e
t
x Avem . ) sin (cos ) ( x x R x r = ' Din
0 ) ( = ' x r rezult 0 tg x = i deci .
4
0
t
= x Avem 0 ) ( > ' x r pentru
131
|
.
|

\
| t
e
4
, 0 x i 0 ) ( < ' x r pentru .
2
,
4
|
.
|

\
|
e
t t
x Maximul lui r se realizeaz
n ,
4
0
t
= x deci pentru triunghiul dreptunghic isoscel.
2.
a) Fie . ) 0 , , (
3
b a A Condiiile
2 1 2 3 2 1 1 3
, A A A A A A A A = = conduc la
2 2 2 2 2 2
2 1 1 1 ) 2 ( ) 1 ( + + = + + b a
2 2 2 2 2 2
2 1 1 1 ) 1 ( ) 2 ( + + = + + b a
adic b a b a b a 2 4 4 2
2 2
+ = + = + , adic 0 = = b a sau . 3 = = b a
Cum A
3
este diferit de 0, rezult A
3
(3, 3, 0).
Vom arta c punctele
1 2 3
, , , O A A A sunt coplanare.
Avem
0 3 3
1 1 2
1 2 1
0 3 3 1
1 1 2 1
1 2 1 1
0 0 0 1

= A
Adunm prima linie la a doua linie i avem
0
0 3 3
0 3 3
1 2 1
=

= A .

Observaie. Punctele
1 2 3
, , , O A A A sunt coplanare.

b) Fie B proiecia lui
2
A pe planul xOy i o msura unghiului
format de dreapta
2 3
A A cu planul xOy . Avem
2
2 3
1
sin
6
A B
A A
o = = i deci
1
arcsin
6
o = .
TESTUL C


I.
1. Fie polinomul [ ], 1, 2
n
f X f X X n e = + + > R .
132
a) S se determine n dac . ) 2 ( 3 ) 4 ( f f =
b) Dac
1 2
, ,...,
n
x x x sunt rdcinile lui f s se calculeze
1 2
(1 )(1 ) (1 )
n
P x x x = + + + . .
c) Pentru ce valori ale lui n, f are cel puin o rdcin de modul 1.
2. Fie
3
,
a b
M a b
b a
| |
= e
`
|

\ . )
Z .
a) S se afle numrul elementelor mulimii M.
b) S se arate c ( ) , , M + este corp.
c) Dac M Ae s se calculeze
8
A .

II.
1.
a) S se arate c pentru x > 0 avem
2
ln(1 )
2
x
x x x < + < .
b) Dac
2 2 2
1 2
1 1 1
n
n
a
n n n
| || | | |
= + + +
| | |
\ .\ . \ .
. s se calculeze . lim
n
n
a


c) S se afle prima zecimal a numrului
3
0
ln(1 sin ) I x dx
t
= +
}
.
III.
1. Pe un cerc C de raz 1 se consider punctele , , , A B C D astfel ca
AD CD = , ( ) 105 , ( ) 90 m BAD m ABC Z = Z = .
a) Dac
1
BA v =
,
i
2
BC v =
,
s se exprime BD
,
n funcie de v
1
i
v
2
.
b) Se consider n spaiu punctul V astfel ca 2 VA VB VC = = = . S
se arate c piramida VABCD admite sfer circumscris i s se calculeze
raza acestei sfere.
2. Fa de sistemul rectangular xOy se consider punctele
( ) ( ) 1, 2 , 1,1 A B .
a) S se afle coordonatele centrului de greutate G, al triunghiului
ABC.
133
b) Dac H este ortocentrul triunghiului OAB i C este centrul
cercului su circumscris, s se arate c punctele , , G H C sunt coliniare.SOLUII

I.
1.
a) Avem 4 5 3(2 3) 4 3 2 4 0
n n n n
+ = + = . Fie y
n
= 2 i deci
0 > y , 0 4 3
2
= y y , adic y = 4 i deci n = 2.
b) Avem
1 1 2 1 2 1 1 2
1 ... ... ...
n n
P x x x x x x x x x

= + + + +

. Din
relaiile lui Vite rezult . 1 ) 1 ( ) 1 ( 1
1
= + + =
n n
P Altfel : avem
n
k k
x x = + 1 i deci . ) ... ( ) 1 (
2 1
n
n
n
x x x P = Cum
n
n
x x x ) 1 ( ...
2 1
= rezult
1 ) 1 ( ) 1 ( ) 1 (
) 1 (
2
= = =
+ n n n n
P , deoarece ) 1 ( + n n este par.
c) Fie o o sin cos i + rdcina lui f de modul 1. Avem
cos cos 1 no o + + + (sin sin ) 0 i no o + = i deci cos 1 cos no o = i
sin sin no o = . Ridicm la ptrat i adunm :
2 2
cos sin n n o o + =
2 2
(1 cos ) sin o o = + + , adic
2
1
cos = o i de aici
2
1
sin 1
2
o
| |
= =
|
\ .

3
2
= Deoarece f are coeficieni reali rezult c f admite rdcinile
2
3
2
1
1
i x + = i .
2
3
2
1
2
i x =
Cum 0 1
1
2
1
= + + x x i , 1
3
1
= x din 0 ) (
1
= x f rezult
( ) 0 1
1
2
1
2
1 1
= + + + x x x x
n
adic . 1 0
2
1
2
1 1
= =
n n
x x x Punnd
r k n + = 3 2 cu { } 0,1, 2 r e , rezult 0 1 ) (
1
3
1
= = r x x
r k
i deci
3 2, n k k = + eN.
2.
a) Deoarece
{ }

, 0,1, 2 a be rezult c exist 3 3 = 9 matrice
distincte.
134
b) Se arat uor c ( ) , , M + este inel. Pentru ca elementul
a b
b a
| |
|

\ .
s fie inversabil este necesar ca det
2 2
a b
a b
b a
| |
= +
|

\ .
s fie
inversabil n
3
Z adic
2 2

0 a b + = Verificm
3
, a beZ i constatm c
2 2

0 0 a b a b + = = = . Aadar
2
O A = este inversabil i
1
A
o |
| o

| |
=
|

\ .
cu
1 2 2 1 2 2
) ( , ) (

+ = + = b a b b a a | o adic .
1
M A e


c) Fie { }.
2
O M M =
-
Cum ( ) ,
*
M este grup cu 8 elemente
rezult c pentru
*
M Ae avem
8 2
A I = . Dac
2
A O = atunci A
8
= O
2
.

II.
1.
a) Pentru x>0 notm ) 1 ln( ) ( x x x f + = i
2
( ) ln(1 ) , , : (0, )
2
x
g x x x f g = + + R. Avem 0
1
) ( >
+
= '
x
x
x f i
deci f este strict cresctoare adic . 0 ) 0 ( ) ( = > f x f Deoarece
0
1
) (
2
>
+
= '
x
x
x g rezult analog . 0 ) 0 ( ) ( = > g x g
b) Punnd
2
n
k
x = rezult . 1 ln
2
2 2 4
2
2
n
k
n
k
n
k
n
k
<
|
.
|

\
|
+ < nsumm
aceste inegaliti pentru k = 1, 2,... n i avem
<
|
.
|

\
|
+ <
[

=
= = =
n
k
n
k
n
k
n
k
n
k
n
k
n
k
n
k
1
2
1
2 4
1
2
2
1
1 ln
2

2 4 2
( 1) ( 1) (2 1) ( 1)
ln
2 12 2
n
n n n n n n n
x
n n n
+ + + +
< < .
Trecem la limita pentru n i din teorema cletelui obinem
2
1
lim =

n
n
x i deci . lim e x
n
n
=


135
c) Avem x x
x
x sin ) sin 1 ln(
2
sin
sin
2
< + < i deci
2 3 3
0 0
sin
sin sin
2
x
x dx I x dx
t t
| |
< <
|
\ .
} }
, adic
2
1
16
3
12 2
1
< < + I
t
i deci
. 4 , 0
2
73 , 1
2
15 , 3
5 , 0 5 , 0 > + > > I Prima zecimal a lui I este 4.

III.
1.
a) Fie E intersecia dreptelor
AC i BC. Avem
( ) ( ) 45 m DAC m DCA Z = Z = ,
( ) 60 m CAB Z = , ( ) = Z 30 ACB m i
2 1
AC v v =
,
Din teorema bisectoarei
avem
1
30
3
AE AB
tg
EC BC
= = = i deci
1
1 3
AE
AE EC
=
+ +
adic
3 1
2
AE AC

=
,
i de aici
( )
2 1
3 1
2
AE v v

=
,
. Rezult
( )
1 2 1 1 2
3 1 3 3 3 1
2 2 2
BE BA AE v v v v v

= + = + = + =
, , ,

( ) 1 2
3 1
3
2
v v

= + .
Din teorema sinusurilor avem ,
sin60 sin75 sin105 sin30
BE AB BD AB
= =


i deci
2
4sin 75 2 3
3 3
BD
BE
+
= = adic

B
A
C
D
45
45
45
60
30

E
136
( ) ( ) 1 2 1 2
(2 3)( 3 1) 1 3
3 3
2 3 2 3
BD v v v v
+ +
= + = +
,
.
Altfel: Punem
1 2
BD v v = + i calculm
1
BD v i
2
BD v . Avem
6 2 2
1
2 2

+
= i
6 2 2
3
2 2

+
= .
b) Fie O proiecia lui V pe planul ABCD. Cum VA VB VC = =
rezult OA OB OC = = i deci O este centrul cercului. Sfera circumscris
conului cu vrful V i cu baza cercul C, este circumscris piramidei. Conul
are raza 1 R = i generatoarea 2 G = i deci seciunea sa axial este un
triunghi echilateral.
Raza sferei circumscris este raza cercului circumscris unui
triunghi echilateral de latura 2 adic .
3
2
=
2.
a) Coordonatele centrului de greutate sunt
1 2 3 1 2 3
0 1 1 0 2 1
0, 1
3 3 3 3
G G
x x x y y y
x y
+ + + + + + +
= = = = = =
b) Avem
2 2
(0 1) (0 2) 5 OA= + = i
2 2
(1 1) (2 1) 5 AB = + + = , adic AO AB = i deci triunghiul este
isoscel. Punctele , , C G H se gsesc pe nlimea din A i deci sunt
coliniare.

Observaie. Aceast proprietate are loc pentru orice triunghi.
Dreapta pe care se gsesc aceste puncte se numete dreapta lui Euler.
TESTUL D


I.
1. Fie | | , 1
n
f X f X X = = + + R .
a) S se arate c ( ) 2 f este iraional.
b) Pentru 3 = n se consider oe C R, rdcin a lui f.
S se afle prima zecimal a numrului ( ) Re o .
137
2. Fie ,
4
a b
M a b
b a
| |
= e
`
|
\ . )
Z .
a) Artai c ( ) +, M este inel comutativ ;
b) Determinai elementele inversabile ale inelului ;
c) Demonstrai c inelul are divizori ai lui zero.
II.
1. Fie funcia : f R R, ( )
3
2
1
x a
f x
x
+
=
+
.
a) S se arate c f este inversabil dac i numai dac 0 = a .
2. Pentru 0 = a s se calculeze :
b) Aria mrginit de graficul lui f i dreptele 0 , 1 , 2 = = = y x x .
c)
( )
1
1
2
f

| | '
|
\ .
.
III.
1. Fie un dreptunghi ABCD n care 1 , 2 = = BC AB . Notm M
mijlocul lui ( ) AD i N mijlocul lui DC :
a) Raza cercului nscris n triunghiul ANB ;
b) Unghiul format de dreptele AN i BM.
2. Fie un cub D C B A ABCD ' ' ' ' i O centrul su.
a) S se arate c
( )
1
2
AO BC DC BB' = + +
, , , ,
.
b) S se calculeze unghiul format de planele ( ) D B A ' ' i ( ) C A B ' ' .
5


SOLUII

I.
1.
a) Presupunem ( ) N k f e = 2 . Rezult
2
3 2 k
n
= + i deci
N m m k e + = , 1 2 . Pentru 1 = n avem contradicia
2
5 k = . Pentru
( ) 2 1 4 2 , 2 + = > m m n
n
i contradicia este ( ) 4| 4 1 2 m m .
b) Fie funcia ( )
3
: , 1 f f x x x = + +

R R i ( )
2
3 1 0 f x x = + >

.
Fiind strict cresctoare f
~
este injectiv i deci se anuleaz cel mult o dat.
Avem ( ) ( ) 1 1 , 0 1 f f = =

i deci polinomul f are o singur rdcin
real care este situat n ( ) 1, 0 . Mai precis
( ) 0 1 7 , 0 343 , 0 7 , 0
~
< + = f i ( ) 0 1 6 , 0 21 , 0 6 , 0
~
> + = f i deci
rdcina real
1
x se afl n ( ) 6 , 0 , 7 , 0 . Fie
2 3
, x x celelalte rdcini.
Avem o =
2
x i o =
3
x . Cum 0
3 2 1
= + + x x x rezult ( )
1
2Re 0 x o + =
i deci ( ) ( )
1
Re 0, 3 ; 0, 35
2
x
o = e , adic prima zecimal a lui o este 3.
2.
a) Fie , , , , ,
4 4
a b c d
A B a b c d
b a d c
| | | |
= = e
| |
\ . \ .
Z.
Avem
|
|
.
|

\
|
=
o o
| o
4
AB unde bc ad bd ac + = + = | o , 4 cu
, o | eZ i deci M ABe . Rezult de asemenea BA AB = . Este imediat
afirmaia M B A e + . Elementele neutre se obin pentru 0 , 0 = = b a i
respectiv 0 , 1 = = b a . Opusul lui M
a b
b a
e
|
|
.
|

\
|
4
este
( )
M
a b
b a
e
|
|
.
|

\
|


4
.
innd seama c ( ) ( )
2
, , M + R este inel i ( )
2
M M c R rezult c i
( ) + , M este inel (subinel al lui ( ) ( )
2
, , M + R .
b) Fie
|
|
.
|

\
|
=
a b
b a
A
4
. Dac 0 4 det
2 2
= = b a A , adic b a 2 =
atunci A este inversabil. Avem
6


2 2 2 2
1
2 2 2 2
4 4
4
4 4
a b
a b a b
A
b a
a b a b

| |
|

= |

|
|
\ .
i
1
2 2
4
a
A M
a b

e e

Z i
2 2
4
b
a b

Z.
Cum
( )
2 2 2
2 2
2 2
2
2 2
2
2 2
4
1
4
4
4
4 b a
b a
b a
b a
b
b a
a

=
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|

rezult c
este necesar condiia
2 2
4 | 1 a b , adic ( ) ( ) 1 2 2 = + b a b a . Rezult
0 = b i 1 = a . Elementele inversabile sunt
2
I i
2
I .
c) Cu notaiile de la a) punem 0 , 0 = = | o . Putem lua, de
exemplu, b a 2 = i d c 2 = i avem
2
0 = AB , adic A i B sunt divizori
ai lui zero.

II.
2.
a) Avem
( )
( )
2
2
3
1
2 3
+
+
= '
x
a x x x
f . Cum f este continu, injectivitatea
este echivalent cu stricta monotonie. Pentru ca f ' s nu-i schimbe
semnul n 0 este necesar ca ecuaia 0 2 3
3
= + a x x s aib rdcina 0,
adic 0 = a . Rezult ( )
( )
( )
0
1
3
2
2
2 2
>
+
+
= '
x
x x
x f , adic f este strict cresctoare,
adic injectiv. Avem ( ) =

x f
x
lim i ( ) =

x f
x
lim i cum f este
continu, rezult ( ) f = R R i deci este i surjectiv.
b) Avem
0 1 3 3
2 2
2 0
1 1
x x
A dx dx
x x

= +
+ +
} }
. Cum
1 1
2 2
3
+
=
+ x
x
x
x
x

rezult
( ) ( )
2 2
2 2
0 0 1 1
1 1 5 ln10
ln 1 ln 1
2 2 0 0 2 2 2 2 2
x x
A x x

= + + + + =

.
7


c) Din ( ) 0 = x f adic
2
1
1
2
3
=
+ x
x
rezult 1 = x i deci
( )
( )
1
1
1
2
1
1
=
'
=
|
.
|

\
|
'

f
f .

III.
1.
a) Triunghiurile ADN i BCN sunt dreptunghice isoscele i deci
0
45 m DNA m CNB
. . | | | |
| | = =
| |
\ . \ .
. Rezult de aici
0
90 =
|
|
.
|

\
| .
ANB m i
2 2 = = BN AN . Avem ( ) 2 2 2
2 2
4
=
+
= =
p
S
r .


A B
C D N
o
P
45 45
A B
C D N
o
P
45 45
M


b) Fie P intersecia dreptelor AN i BM. Notm
|
|
.
|

\
| .
= AMP m o i
avem 4
AB
tg
AM
o = = .
Deoarece
0
45 =
|
|
.
|

\
| .
PAM m rezult o =
|
|
.
|

\
| .
0 0
45 180 APM m i
deci
( )
0
0
0
135 1 4 5
135
1 135 1 4 3
tg tg
tg APM tg
tg tg
o
o
o
. | |

| = = = =
|
+
\ .
, adic
unghiul dintre dreptele AN i BM are msura
3
5
arctg .
8


2.
a) Avem
( )
1 1
2 2
AO AC AB BB B C ' ' ' ' = = + +
, , , , ,
. Cum AB DC =
, ,
i
B C BC ' ' =
, ,
rezult relaia din enun.
b) Considerm sistemul rectangular A D B A ' ' i latura cubului de
lungime 1. Vrfurile cubului au coordonatele ( ) ( ) , 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 B A
( ) ( ) , 1 , 0 , 1 , 1 , 0 , 0 B A ' ' ( ) ( ) 1 , 1 , 0 , 1 , 1 , 1 D C ' ' .
Fie 0 = + + + d cz by ax ecuaia unui plan. Dac punctele D B A ' ', ,
se gsesc n acest plan avem 0 , 0 , 0 = + = + = c b c a d i deci
c b c a = = , i ecuaia planului ( ) D B A ' ' este
0 = + z y x (1)
Considerm planul ce trece prin C A B ' ', , i avem
, 0 , 0 = + + + = + d c b a d a 0 = + d c , adic d c d b d a = = = , , i
ecuaia planului este
1 = + z y x (2)
Dac o este msura unghiului dintre planele ( ) D B A ' ' i ( ) C A B ' '
avem
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 1 1 1
1
cos
3 3 3
o
+ +
= =


i deci
3
1
arccos = o .
TESTUL E


I. Fie
*
, a n e e R N . S se determine toate polinoamele
[ ] P X eR avnd proprietatea

( ) ( 1) ( ) 0 X n P X XP X n a + + = .
II. Se consider irul ( ) ,
n n
x
e N
definit prin
1
3 2
n n
x x
+
= + ,
0
[0, 3] x e . S se arate c :
a) irul ( )
n n
x
e N
este monoton, mrginit i . 3 lim =

n
n
x
b) Pentru orice
*
, lim (3 ) 0
k
n
n
k n x

e = N .
9


III. Se consider piramida ABCD n care 3 DA AB = = i
( ) ( ) 90 , ( ) 60 , ( ) 45 m DAB m DAC m BAC m BDC Z = Z = Z = Z = .
a) S se arate c 4 AC = .
b) S se calculeze volumul piramidei i raza sferei nscris n
piramid.SOLUTII


I. Considernd egalitatea din enun pentru funciile polinominale
asociate i nlocuind succesiv pe x cu 0, 1, , n1 se obine
( ) ( ) 1 P P n a = = = . . Polinomul P este deci de forma
a n X X X T + ) ( )... 1 ( ) ( unde [ ]. T X eR Relaia din ipotez devine :

( 1) ( 1)... ( ) ( ) ( 1)... ( ) 0 T X X X n T X X X n + = .
Rezult c ) ( ) 1 ( X T X T = + i de aici c T este constant i deci
polinoamele din enun sunt de forma ( 1)...( ) b X X n a + unde be R.
II.
a) Presupunnd prin inducie c ] 3 , 0 [ e
n
x rezult c
9 2 3 0 s + s
n
x i deci . ] 3 , 0 [
1
e
+ n
x S-a demonstrat deci c irul ( )
n n
x
e N

este mrginit.
Avem apoi . ) 3 ( ) 1 (
2 2
1 n n n n
x x x x + =
+
Din etapa precedent
rezult atunci c irul ( )
n n
x
e N
este cresctor. Fiind monoton i mrginit
irul ( )
n n
x
e N
este convergent. Trecnd la limit n relaia
n n
x x 2 3
1
+ =
+

se obine . 3 lim =

n
n
x
b) Se poate arta c
1
0 3 3 ,
3
n
n
x n
| |
s s e
|
\ .
N.

10


III.
a) Notm AC = x i avem
2
9, 3 2 DC x BD = + = . Din teorema
cosinusurilor aplicat n triunghiurile ABC i DBC obinem:

. 9 6 9 18
, 3 9
2 2 2
2 2
+ + + =
+ =
x x BC
x x BC

Rezult c 9 6 18 3
2
+ = + x x i deci x = 4.
b) Aria
1
( ) sin60 3 3
2
ABC AB AC = = i volumul este
3 3 V = . Deoarece 13 BC = , cu formula lui Heron n triunghiul BCD
obinem aria
15
( )
2
BCD = . Aria total a piramidei este
( )
1
12 6 3 9 2
2
S = + + . Raza sferei nscrise rezult din relaia
3V
r
S
= .
TESTUL F


I. Pe C C se consider operaiile

) ), ( ) , ( ) , (
) , ( ) , ( ) , (
u w zv v w zu v u w z
v w u z v u w z
+ =
+ + = +


a) S se arate c ( , , ) K + = C C este un corp necomutativ.
b) S se calculeze (cos , sin )
n
u u .
II. Se consider funcia : f R R definit prin :

1
sin , daca 0 ,
( )
0 , daca 0 .
x x
f x
x
xa) S se studieze continuitatea i derivabilitatea funciei f.
b) Fie
0
x e R i ( )
n n
x
eN
irul definit prin . ) (
1 n n
x f x =
+
S se
arate c irul ( )
n n
x
eN
este convergent.
11


III. n triunghiul ascuitunghic ABC se noteaz B C ' ' proieciile
lui B pe AC i a lui C pe AB. Fie H ortocentrul i R raza cercului
circumscris triunghiului ABC. S se arate c :
a) 2 cos , sin2 AH R A BC R A ' ' = =
b) Dac AH BC BC ' ' + = , atunci ( BAC) 75 m Z < .SOLUII


I.
a) Este uor de artat c ( , ) + C C este un grup comutativ n care
elementul neutru este (0, 0). Se verific direct c legea este asociativ.
Deoarece ) , ( ) , ( ) , ( u w zv v w zu w z v u + = rezult c operaia nu
este comutativ. Fa de aceast lege (1, 0) este element neutru i
( , , + C C ) este inel necomutativ. Pentru a stabili elementele inversabile
fa de nmulire se ajunge la sistemul
1
0
uz vw
vz uw
=
+ =
.
n raport cu necunoscutele z, w sistemul are determinantul
.
2 2
v u + Rezult c dac (u, v) = (0, 0) sistemul are soluie unic i deci

1
2 2 2 2
( , ) ,
u v
u v
u v u v

| |

= |
|
+ +
\ .


b) C este izomorf cu un subcorp al lui K.
12II.
a) Este evident c funcia f este continu n zero i deci continu pe
R. Deoarece nu exist ,
1
sin lim
0
x
x
funcia nu este derivabil n zero.
b) irul ( )
n
n
x
eN
este descresctor i deci convergent.
Convergena irului ( )
n n
x
eN
rezult din continuitatea funciei f, din care
rezult ( ) ( )
n
n
n
n
x f x f

= lim lim , i observaia ( ). ) ( x f x f =

III.
a) Fie , , a b c lungimile laturilor triunghiului ABC. Avem
cos AC b A ' = . Cum ( )
( )

m AHC m B ' Z = avemcos 2 sin cos
2 cos
sin sin sin
AC b A R B A
AH R A
B B B
'
= = = =
Patrulaterul AB'HC' este inscriptibil i deci AH este diametrul
cercului circumscris triunghiului AB C ' ' . Avem
sin
B C
AH
A
' '
= i deci
2 cos sin sin2 BC R A A R A ' ' = = .
b) Avem relaia 2 cos sin2 2 sin R A R A a R A + = = i deci
1
sin cos sin2
2
A A A = . Notm sin cos A A x = i avem
2 2 2
sin cos sin2 A A A x + = . Atunci
2
sin2 1 A x = i deci
2
2 1 x x = .
Rezult c 2 1+ = x , adic sin cos 2 1 . A A = De aici
2 2 2 2
sin cos
2 2 2
A A

= de unde
1
0 sin( 45 )
2
A < < Atunci
45 30 A < .
TESTUL G


I.
a) Fie a un numr real. S se arate c dac a = 0, atunci exist
, 1 z z e = C astfel nct . 1 > + a z
13


b) Fie a
1
,..., a
n
numere reale astfel nct

1 ...
1
1
s + + +

n
n n
a z a z
pentru orice numr complex z de modul 1. S se arate c
1
0
n
a a = = = . .
II. Fie : f R R,
1
0
( ) cos d f t x tx x =
}
.
a) S se arate c

2
sin cos 1
, daca 0
( )
1
, daca 0
2
t t
t
t t
f t
t

+ =

.

b) S se studieze continuitatea i derivabilitatea funciei f.
c) S se arate c t x f
3
1
2
1
) ( s pentru orice . ] 1 , 0 [ e t
III. Fie H hiperbola de ecuaie . 1 9 4
2 2
= y x
a) S se arate c pe H nu exist puncte avnd ambele coordonate
ntregi.
b) S se determine ecuaiile tangentelor la hiperbol perpendiculare
pe dreapta . 0 1 4 3 = + + y x

SOLUII


I.
a) Se poate lua z i = .
14


b) Pentru n = 2 ipoteza este 1
2 1
2
s + + a z a z pentru orice z eC
cu . 1 = z nlocuind z cu iz rezult c 1
2 1
2
s + + a iz a z pentru orice
numr complex z cu . 1 = z Atunci 2 ) 1 ( 2
1
2
s + z i a z pentru orice
numr complex z cu , 1 = z de unde rezult c
1
1 1
1
2 2
i
z a
+
+ s ,
z eC cu . 1 = z Din a) rezult c a
1
= 0. Ipoteza devine 1
2
2
s + a z
pentru orice numr complex z cu , 1 = z ceea ce este echivalent cu a
spune c 1
2
s + a z pentru orice z cu . 1 = z
Din a) rezult c a
2
= 0. Demonstraia se continu apoi prin inducie
folosind ideile precedente (se va utiliza o rdcin complex de ordinul n a
lui 1).

II.
a) Pentru t = 0 se face schimbarea de variabil tx = s i obinem
2
0
1
( ) cos
t
f t s s ds
t
=
}
. Integrnd apoi prin pri rezult c
.
1 cos sin
) (
2
t
t
t
t
t f

+ =
b) Pentru t = 0 avem .
cos 2 2 sin 2 cos
) (
3
2
t
t t t t t
t f
+
= ' Atunci
0 ) ( lim
0
= '

t f
t
i dintr-o consecin a teoremei lui Lagrange rezult c f este
derivabil n zero i . 0 ) 0 ( = ' f
c)
}
= '
1
0
2
. d sin ) ( x tx x t f
III.
a) Presupunem c exist , a beZ astfel nct . 1 9 4
2 2
= b a
Rezult c b este impar adic 2 1, b c c = + eZ. Atunci
2 2
4 9(2 1) 1 36 ( 1) 10 a c c c = + + = + + .
15


Relaia ce rezult : 5 ) 1 ( 18 2
2
+ + = c c a este contradictorie.
b) Panta dreptei este
4
3
i deci panta tangentei este .
3
4

Intersectm dreptele n x y + =
3
4
cu hiperbola i obinem ecuaia
1 ) 3 4 ( 4
2 2
= + n x x echivalent cu . 0 1 9 24 12
2 2
= + + + n xn x Ecuaiile
tangentelor se obin dac rdcinile acestei ecuaii sunt egale, deci dac
36n
2
12. Tangentele au deci ecuaiile .
3
1
3
4
= x y
16


UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2000


I.
1. S se determine funcia de gradul al doilea : f R R, dat prin
( )
2
f x ax bx c = + + , tiind c admite un minim egal cu 9 i graficul su
trece prin punctele ( ) 1,13 A i ( ) 2,10 B .
2. Fie ecuaia
3 2
2 2 17 0 x x x + + = i
1 2 3
, , x x x rdcinile sale. S
se calculeze
2 2 2 3 3 3
1 2 3 1 2 3
, x x x x x x + + + + i determinantul

1 2 3
2 3 1
3 1 2
x x x
x x x
x x x
.

II.
1. S se reprezinte grafic funcia : f R R definit prin
( )
2
2
1
x
f x
x
=
+
.
2. Se consider funcia ( ) : 0,1 f R definit prin
( ) ( )
2
ln f x x x = .
a) S se calculeze derivata funciei f i s se arate c ( ) 0 1 f x < <
pentru orice ( ) 0,1 xe .
b) S se arate c irul ( )
n
n
x
eN
definit prin relaia de recuren
( )
2
2
1
ln
n n n
x x x
+
= cu ( )
0
0,1 x e este convergent i s se calculeze limita sa.


17


III.
1.
i) S se enune teorema sinusurilor ntr-un triunghi ABC.
ii) Fie ABCD un romb circumscris cercului ( ) , C O R . Considerm
o tangent variabil la cercul ( ) , C O R , care intersecteaz laturile | | AB i
| | AD n punctele M i respectiv N. S se arate c produsul BM DN este
constant.
2. Se consider piramida | | VABCD unde ABCD este dreptunghi,
{ } ( ) , O AC BD VO ABC = .
i) S se afle aria lateral, aria total i volumul piramidei, tiind c
, AB a BC b = = i VO h = .
ii) Un plan oarecare intersecteaz muchiile laterale ale piramidei n
punctele ( ) ( ) ( ) , , A VA B VB C VC ' ' ' e e e i ( ) D VD ' e . S se arate c
1 1 1 1
VA VC VB VD
+ = +
' ' ' '
.COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2000


Subiectele I i II coincid cu cele de la Facultatea de Matematic
Subiectul III
1. S se calculeze
1
0
x
xe dx
}
.
2. Fie a un numr strict pozitiv. Se consider irul ( )
n
n
x
eN
definit
prin
n
x n a n = + . S se arate c acest ir este strict monoton,
mrginit i s se calculeze limita sa.
18


SOLUII

FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2000


I.
1. Prima condiie este 9
4a
A
= , adic
2
4 36 ac b a = (1). Condiiile
( ) 1 13 f = i ( ) 2 10 f = devin 13 a b c + = (2), 4 2 10 a b c + + = (3).
Din relaiile (2) i (3) obinem 1 b a = , 12 2 c a = . nlocuind n (1)
obinem
2
9 10 1 0 a a + = . Avem soluiile 1, 2, 10 a b c = = = i
1 10 106
, ,
9 9 9
a b c = = = .
2. Din relaiile lui Vite obinem :
1 2 3
2 x x x + + = i
1 2 2 3 3 1
2 x x x x x x + + = .
Rezult de aici
( ) ( )
2
2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3
2 4 4 0 x x x x x x x x x x x + + = + + + + = = .
Apoi
1 2 3
, , x x x verific ecuaia dat, adic
3 2 3 2 3 2
1 1 1 2 2 2 3 3 3
2 2 17 0; 3 2 17 0; 3 2 17 0 x x x x x x x x x + + = + + = + + = .
Prin urmare avem
( ) ( ) ( )
3 3 3 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 3
2 2 51 0 x x x x x x x x x + + + + + + + + =
i de aici
3 3 3
1 2 3
55 x x x + + = .
Pentru determinant adunm toate liniile la prima i inem seama c
1 2 3
2 x x x + + = . Obinem
2 3 1 2 3 2 1 2
3 1 2 3 1 3 2 3
2 2 2 2 0 0
x x x x x x x x
x x x x x x x x
A = = =


( )
2 2 2
1 2 3 1 2 2 3 3 1
2 4 x x x x x x x x x = + + + = .
Dac se dezvolt determinantul dup regula lui Sarrus obinem
( )
3 3 3
1 2 3 1 2 3
3x x x x x x A = + + .
Deoarece
1 2 3
17 x x x = , rezult 51 55 4 A = + = .
19


II.
1. Avem ( ) ( ) ( )
( )
2
2
2
, lim 1, 0 0 ,
1
f
x
x
D f x f f x
x

' = = = =
+
R ,
( )
( )
2
3
2
1 3
2
1
x
f x
x

'' =
+
. Tabelul de variaie al funciei f este

x
1
3

0 1
3


( ) f x '
1
_
1
4

_
0

1
4


1
( ) f x
- - - - 0 + + + +

0 - - - -
( ) f x ''


1
4

1
4
Graficul lui f admite asimptota orizontal 1 y = pentru x , punctul
de minim ( ) 0, 0 i punctele de inflexiune
1 1
,
4 3
| |

|
\ .
i
1 1
,
4 3
| |
|
\ .
.
Graficul este prezentat n fig. 1.


Fig. 1.2.
20


a) Avem ( ) ( ) ln ln 2 f x x x ' = + i ( )
2
1
0 f x x
e
' = = i
( )
( )
2
2
0 0
0 0
ln
lim ln lim
1 x x
x x
x
x x
x

> >
= =
0 0
0 0
2ln
lim lim2 0
1 x x
x x
x
x
x

> >
= = =

.
Tabelul de variaie al funciei f este

x 0
2
1
e

1
( ) f x '
+ + 0 - -
( ) f x
0

2
4
e

_
0

Cum
2
4
1
e
< rezult c ( ) 0 1 f x < < .
b) Relaia de recuren se mai scrie ( )
1 n n n
x x f x
+
= . Deoarece
( )
0
0,1 x e i ( ) ( ) 0,1
n
f x e rezult c ( )
1
0,1 x e i prin inducie obinem
c ( ) 0,1
n
x e . Pentru studiul monotoniei calculm diferena
( ) ( )
1
1
n n n n
x x x f x
+
= . Cum ( ) 0,1
n
x e i ( ) ( ) 0,1
n
f x e rezult
1 n n
x x
+
< . Dup demonstrarea existenei limitei L prin trecerea la limit n
relaia de recuren ( ) ( )
1 0 L f L = i deci 0 L = deoarece ( ) 1 f L < .

III.
1.
i) n orice triunghi ABC avem :
2
sin sin sin
a b c
R
A B C
= = = ,

notaiile fiind cele consacrate.
ii) Fie , , E F G punctele de tangen ale cercului cu , AB MN i
AD. Notm

( ) ( ) m BOE m DOG o = = < < ;
21


( ) m EOM = < ( ) m FOM x = < ;
( ) ( ) m FON m GON y = = < < .
Avem 2 2 2 x y o t + + = i ( ) ( )
2
m OBM m ODN
t
o = = < < . Rezult
( ) m OMB y o = + < ( ) m DON = < i ( ) ( ) m OND x m BOM o = + = < < .
Deducem BOM DMO A A ~ i deci
BM OB
OD ND
= de unde
2
BM DN OB = .
2.
i) vol ( ) | |
2 2
2 2
3 4 4
lat
abh b a
VABCD A VABCD a h b h = = + + + .

ii) Fie , , V A O ' '' ' i C'' proieciile lui , , V A O i C pe planul
ABCD ' ' ' ' . Din asemnare rezult
CC CC
VC VV
' ''
=
' '
i
AA AA
VA VV
' ''
=
' '
i prin
adunare, membru cu membru, a celor dou egaliti avem
AA CC AA CC
VA VC VV
' ' '' '' +
+ =
' ' '
. Din teorema liniei mijlocii aplicat trapezului
AA C C '' '' rezult 2 AA CC OO '' '' ' + = i deci
2 AV VA CV VC OO
VA VC VV
' ' '
+ =
' ' '

i cum AV CV m = = rezult
1 1 1 2
2
OO
VA VC m VV
'
| |
+ = +
|
' ' '
\ .
.
Analog se arat c
1 1 1 2
2
OO
VB VD m VV
'
| |
+ = +
|
' ' '
\ .
.

Alt soluie. ntr-un triunghi ABC bisectoarea din A are lungimea
2 cos
2
a
A
bc
l
b c
=
+
. Aadar,
2cos
1 1
2
a
A
b c l
+ = .
22


Notm E' intersecia lui VO cu planul ABCD ' ' ' ' . n triunghiul
, VAC VE ' ' este bisectoare i rezult
2cos
1 1
2
AVC
VA VC VE
<
+ =
' '
.
Analog din triunghiul VB D ' ' obinem
2cos
1 1
2
BVD
VB VD VE
<
+ =
' '
.
Cum AVC BVD < < rezult
1 1 1 1
VA VB VC VD
+ = +
' ' ' '
.COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2000


Subiectul III
1. Integrnd prin pri obinem

( )
1 1
1 1
0 0
0 0
1 1
| |
x x x x
xe dx xe e dx e e e e = = = =
} }
.
2. Amplificnd cu n a n + + avem

n
n a n a
x
n a n n a n
+
= =
+ + + +
.

irul
( )
n
n a n
e
+ +
N
este strict cresctor i cu termeni pozitivi i
deci ( )
n
n
x
eN
este strict descresctor. Rezult de aici c
1
0
n
x x > > i deci
irul este mrginit. Deoarece
( )
lim
n
n a n

+ + = rezult lim 0
n
n
x

= .

23
UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2001


I.
1. Se d polinomul
4 3
f X aX bX c = + + + , unde , , a b c sunt
numere reale.
i) S se arate c nu exist valori ale lui , , a b c astfel nct f s se
divid cu
3
X X .
ii) Dac ( ) ( ) 0 1 f f = , s se determine , , a b c astfel ca polinomul
s aib rdcina
1 3
2
i +
i apoi, s se afle celelalte rdcini.
iii) Dac g este ctul mpririi polinomului determinat la punctul
ii) prin
2
2 X X , s se calculeze suma ( ) ( ) ( ) 1 2 g g g n + + + . , unde n
este numr natural.
2.
i) S se arate c dac
1 1
,
2 2
x y = = sunt numere reale, atunci

( )( )
1
1 1
2
xy x y + = .
ii) Fie
1
| \
2
x
G A x

= e
``
) )
R , unde
( )
3
0 1
0 0 0
1 0
x
x x
A M
x x
| |
|
= e
|
|

\ .
R .
S se arate c G este grup comutativ n raport cu nmulirea
matricelor.

24
II.
1. Fie a un numr real strict pozitiv i ( ) : 0, f R definit prin

( )
2 2
2
x a
f x
x
+
=
i) S se studieze monotonia funciei f.
ii) Se consider irul ( )
0
n
n
x
>
definit prin relaia
2 2
1
2
n
n
n
x a
x
x
+
+
= ,
unde
0
x a > .
iii) S se studieze monotonia i convergena irului ( )
0
n
n
x
>
. S se
calculeze limita irului. Ce se poate spune dac
0
0 x a < s ?
2. Fie 0 n > un numr natural i fie
1
0
n x
n
I x e dx =
}
.
i) S se calculeze
1
I i
2
I ;
ii) S se stabileasc legtura ntre
n
I i
1 n
I
+
;
iii) S se arate c 1
n
I e s pentru orice 0 n > .

III.
1. n planul xOy se consider punctele ( ) ( ) 4, 4 , 1, 0 A B i ( ) 0, C
unde este un parametru real.
i) S se determine astfel nct AB AC = ;
ii) S se calculeze aria triunghiului ABC pentru toate valorile lui
determinate mai sus.
2. Fie | | ABCD un tetraedru regulat i M un punct variabil n
interiorul tetraedrului.
i) S se arate c suma distanelor punctului M la feele tetraedrului
este constant.
ii) S se calculeze volumul tetraedrului | | ABCD i raza sferei
nscrise n tetraedru tiind c AB a = .25
COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2001


I.
1. Se d polinomul
4 3 2
2 f X X mX nX p = + + + + , unde , , m n p
sunt numere reale.
i) S se determine , m n i p astfel nct restul mpririi lui f la
1 X s fie -15, iar polinomul f s admit rdcina 1 i + .
ii) Pentru valorile lui , m n i p de la punctul i), s se afle
rdcinile polinomului f.
2. Se d matricea

1 3
2 2
3 1
2 2
A
| |

|
|
=
|

|
\ .
.

i) S se calculeze
2 3 302
, , A A A ;
ii) S se arate c mulimea
{ }
2
2
, , G I A A = formeaz grup
comutativ n raport cu operaia de nmulire a matricelor, unde

2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
.
3. Se d sistemul de ecuaii

log log 2
12
x y
n
y x
x y
+ =

+ =


unde n este un numr natural nenul.
S se determine valorile lui n astfel nct sistemul s aib soluii
numere ntregi i apoi s se rezolve sistemul.26
II.
1. S se reprezinte grafic funcia { } : \ 1 f R R, definit prin

( )
1
x
f x
x
=
+
.
2. S se calculeze integrala
2
1
ln x x dx
}
.FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2001


I.
1. Fie ecuaia
2
0 x px q + + = unde p i q sunt numere complexe
0 q = . Notm cu
1
x i
2
x rdcinile ecuaiei.
i) S se calculeze n funcie de p i q expresiile :

2 2 3 3 4 4
1 2 1 2 1 2
, , x x x x x x + + + .
ii) S se formeze o ecuaie de gradul al doilea ale crei rdcini
sunt
1 1
2
1
y x
x
= + i
2 2
1
1
y x
x
= + .
iii) S se arate c dac
1 2
1 x x = = , atunci i rdcinile ecuaiei
2
0 x p x q + + = au modulul egal cu 1.
2. Fie ( ) { } 0, \ 1 G = .
i) S se arate c dac , x y G e , atunci
ln y
x G e .
ii) S se arate c G este grup comutativ n raport cu legea de
compoziie - definit prin
ln y
x y x - = , pentru orice , x y G e .
27
II.
1. Fie a i b dou numere reale. Se consider funcia : f R R
definit prin

( )
2
, daca 1
1 , daca 1
ax b x
f x
x x
+ s
=

+ >

.

i) S se determine o relaie ntre a i b astfel nct funcia f s fie
continu.
ii) S se determine a i b astfel nct funcia f s fie derivabil.
2.
i) Fie a un numr real. S se calculeze integrala

2 2
2 2
1
x
dx
x a +
}
.
ii) S se demonstreze c funcia : f R R, definit prin

( )
2 2
2 2
1
x
f a dx
x a
=
+
}

este continu.

III.
1. Fie ABCD un patrulater cu diagonalele perpendiculare, nscris
ntr-un cerc de centru O i raz R.
i) S se arate c
2 2 2 2 2
8 AB BC CD DA R + + + = .
ii) S se demonstreze c oricare ar fi punctele
( ) ( ) ( ) , , E AB F BC J CD e e e i ( ) K AD e are loc inegalitatea

2 2 2 2 2
2 OE OF OJ OK R + + + > .

iii) S se determine punctele , , , E F J K pentru care inegalitatea de
mai sus devine egalitate.


28
2. Fie elipsa de ecuaie
2
2
1
4
x
y + = .
i) S se scrie ecuaia tangentei la elips care trece prin punctul
3
1,
2
M
| |

|
|
\ .
de pe elips.
ii) S se determine ecuaiile tangentelor la elips duse din punctul
( ) 1,1 P .SOLUII

FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2001


I.
1.
i) Dac
3
X X divide f atunci ( ) ( ) 1 0, 1 0 f f = = i
( ) 0 0 1 0; f a b c = + + + = 1 0 a b c + = i 0 c = . Din adunarea
primelor dou relaii avem 1 c = , contradicie.
ii) Din ( ) ( ) 0 1 f f = rezult 1 a b + = . Deoarece | | f X eR
rezult c i
1 3
2
i
este rdcin pentru f i deci f se divide la
2
1 3 1 3
1
2 2
i i
X X X X
| | | |
+
= +
| |
| |
\ . \ .
. Se obine ctul
( )
2
1 X a X a + + + i restul ( ) 1 b X c a + . Cum
2
1 X X + divide f
rezult 1 0, 0 b c a = = . Rezult 2, 1, 2 a b c = = = . Ctul este deci
2
2 X X i deci celelalte rdcini sunt -1 i 2.
29
iii) Ctul este
2
1 X X + . Avem
( ) ( )
( )( ) ( ) ( )
2
2
1 1
2
1 2 1 1
1
6 2 2
n n
k k
n n
n n n n n
g k k k n
= =
+
+ + +
= + = + =

.

2.
i) Dac, prin absurd, ( )( )
1
1 1
2
xy x y + = , atunci
( )( ) 1 2 1 2 0 x y = , de unde
1
2
x = sau
1
2
y = , contradicie.
ii) Fie
0 1
0 0 0
1 0
x
x x
A
x x
| |
|
=
|
|

\ .
i
0 1
0 0 0
1 0
y
y y
A
y y
| |
|
=
|
|

\ .
cu
1
2
x =
i
1
2
y = dou elemente din G . Cum
( )
( )
1 2 0 2
0 0 0
2 0 1 2
x y
x y xy x y xy
A A
x y xy x y xy
+ + | |
|
=
|
|
+ +
\ .

i
1
1 2
2
x y xy + = (din pct. i)) rezult c
1 2 x y x y xy
A A A G
+
= e .
Deoarece nmulirea matricelor este asociativ rezult c operaia
lui G este asociativ. Este clar c
x y y x
A A A A = i deci operaia este
comutativ. Dac punem 1 y = , avem
1 x x
A A A = i deci
1
1 0 0
0 0 0
0 0 1
A
| |
|
=
|
|
\ .

este elementul neutru al lui G . Cum ecuaia 1 2 1 x y xy + = , n raport
cu y , are soluia
1
2 1 2
x
y
x
= =

(cnd
1
2
x = ) rezult c simetricul
elementului
x
A este matricea
2 1
x
x
A

.
30
II.
1.
i) Avem ( )
2 2
2
2
x a
f x
x

' = i deci f este descresctoare pe


| | 0, a i
cresctoare pe | ) , a .
ii) i iii) Prin inducie se arat c 0
n
x > pentru orice n . Avem
( )
2
2 2
1
0
2 2
n n
n
n n
x a x a
x a a
x x
+
+
= = > . Cum 0
n
x > rezult
n
x a > pentru
orice 1 n > . Avem de asemenea
2 2 2 2
1
0
2 2
n n
n n n
n n
x a a x
x x x
x x
+
+
= = s i
deci irul ( )
1
n
n
x
>
este descresctor. Deoarece ( )
1
0,
n
x x e rezult
convergena lui ( )
1
n
n
x
>
. Prin trecere la limit n relaia de recuren,
rezult c limita irului este a. Dac
0
x a = , atunci irul este constant, egal
cu a . Dac
0
0 x a < < , atunci
1
x a > i se ajunge la cazul precedent.
2.
i) Integrnd prin pri se obine
1
1 I = i
2
2 I e = .
ii) Integrnd prin pri avem succesiv

( ) ( )
1 1
1
1 1
1
0
0 0
1 1
|
n x n x n x
n n
I x e dx x e n x e dx e n I
+ +
+
= = + = +
} }
.
iii) Deoarece | | 0,1 xe avem 1
n
x s i integrnd rezult

1 1
0 0
1
n x x
n
I x e dx e dx e = s =
} }
.

III.
1.
i) Avem 5 AB = i ( )
2
4 16 AC = + i deci
( )
2
4 16 5 AB AC = + = ( ) ( )
2 2
4 16 25 4 9 + = =
4 3 1 = = sau 7 = .

31
ii) Cum aria unui triunghi este
1
2
S = A unde
1 1 1
2 2 2
1 1 1
x y z
x y z
A =
obinem pentru
7
1,
2
S = = , iar pentru
25
7,
2
S = = .
2.
i) Avem
vol | | | | | | vol vol ABCD MABC MABD + + | | | | vol vol MACD MBCD + + .
Cum feele tetraedrului au arii egale notate cu S rezult c

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
, , , d D ABC d M ABC d M ABD = + +
( ) ( ) ( ) ( )
, , d M ACD d M BCD + +
ceea ce arat c suma cutat este egal cu nlimea tetraedrului.
ii) nlimea tetraedrului este
2
3
h a = . Volumul este
| | | |
3
1 2
vol aria
3 12
a
ABCD ABC h = = .

Fie I centrul sferei nscrise n tetraedru. Distanele sale la feele
tetraedrului sunt egale cu raza r a sferei. Conform i) avem 4r h = i deci
6
12
a
h = .
32

COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2001


I.
1.
i) Cum | | f X eR din ( ) 1 0 f i + = rezult i ( ) 1 0 f i = , deci f
se divide cu ( )( ) ( )
2
2
1 1 1 1 2 2 X i X i X X X + + + = + + = + + . Restul
mpririi lui f la
2
2 2 X X + + este ( ) 2 4 2 4 n m X p m + + + i deci
2 4 0 n m + = i 2 4 0 p m + = . Cum ( ) 1 154 f = avem i
18 m n p + + = . Rezult 2, 8, 8 m n p = = = .
ii) Avem
( )( )
2 2
2 2 4 f X X X = + + . Rdcinile lui f sunt deci
1 i i 2 .
2.
i) Avem
2 3
2
1 3
1
,
2
3 1
A A I
| |

= = |
|

\ .

i deci
( )
100
302 3 2 2
A A A A = = .
ii) Deoarece
2 2 2
3
, A A A A A A A I = = = i
2 2
A A A = rezult
c mulimea G este stabil fa de nmulire. nmulirea matricelor este
asociativ i deci aceast proprietate este valabil i pentru G. Elementul
neutru este
2
I G e . Din
2 2
2
A A A A I = = , rezult c
1 2
A A

= i
( )
1
2
A A

= . Aadar, elementele lui G sunt inversabile. Cum demonstrarea


comutativitii este imediat totul rezult.
3. Avem ( ) ( ) , 0,1 1, x ye . Prima ecuaie se scrie succesiv
2 2
ln ln
2 ln ln 2ln ln
ln ln
y x
x y x y
x y
+ = + = ( )
2
ln ln 0 x y =
ln ln x y x y = = .
33
A doua ecuaie devine 12
n
x x + = . Rezult x divide 12 deci
{ } 1, 2, 3, 4, 6,12 xe . Dup ncercri se constat c soluiile sunt 3 x =
pentru 2 n = i 6 x = pentru 1 n = .
II.
1. Avem ( )
1
1
lim
x
x
f x

<
= i ( )
1
1
lim
x
x
f x

>
= i deci 1 x = este
asimptot vertical. ( ) lim 1
x
f x

= deci 1 y = este asimptot orizontal.


Graficul intersecteaz axele n ( ) 0, 0 A . Avem ( )
( )
2
1
1
f x
x
' =
+
i
( )
( )
3
1
1
f x
x
'' =
+
. Avem tabelul :

x
-1
( ) f x '
+ + + + + + + +

( ) f x
1
1
( ) f x ''
+ + + + + - - - - - -

Graficul este schiat n figura de mai jos :
y
0
(-1,0)
x

2. Integrnd prin pri avem :
2
2 2 2
1 1 1
1 3
ln ln 2ln 2
2 2 4
|
x
x x dx x x dx = =
} }
.
34
FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2001


I.
1.
i) ( )
2
2 2 2
1 2 1 2 1 2
2 2 x x x x x x p q + = + =
( ) ( )
3
3 3 3
1 2 1 2 1 2 1 2
3 3 x x x x x x x x pq p + = + + = ;
( )
2
4 4 2 2 2 2 4 2 2
1 2 1 2 1 2
2 4 2 x x x x x x p p q q + = + = + .
ii)
1 2 1 2
1 2
1 1 p pq p
y y x x p
x x q q
+
+ = + + + = = ;
( )
2
1 2 1 2 1 2
2 1 1 2
1
1 1 1
2
q
y y x x x x
x x x x q
+ | || |
= + + = + + =
| |
\ .\ .
.

Ecuaia cutat este
( )
2
2
1
1
1 0
q
y p y
q q
+ | |
+ + + =
|
\ .
.
iii) Din
1 2
x x q = rezult
1 2 1 2
1 q x x x x = = = , iar din
1 2
x x p + = avem
1 2 1 2
2 p x x x x = + s + = . Ecuaia se scrie
2
1 0 x p x + + = .
Dac 2 p = rdcinile sunt egale cu 1.
Dac 2 p < atunci
2
4 0 p A = < i deci
1 2
, x x e C R.
Deoarece coeficienii ecuaiei sunt reali, rdcinile sunt conjugate, adic
2 1
x x ' ' = . Cum
1 2
1 x x ' ' = rezult c
2
1
1 x' = i deci
1 2
1 x x ' ' = = .
2.
i) Trebuie artat c
ln
1
y
x = , adic ln ln 0 y x = , ceea ce este
adevrat deoarece 1, 1 x y = = .
ii) Legea se mai scrie
ln ln x y
x y e - = . Evident operaia este
comutativ. Avem ( ) ( )
ln ln ln x y z
x y z e x y z - - = = - - , adic legea este
asociativ.
35
Din
ln
x x
u
= deducem ln ln ln x x u = i deci ln 1 u = , adic
e G u = e . Pentru x G e cutm x G ' e astfel nct x x e ' - = , adic
ln ln 1 x x' = . Deci
1
ln x
x e G ' = e este simetricul lui x .

II.
1.
i) Pe ( ) ,1 i pe ( ) 1, funcia este continu. Pentru continuitate
n 1 se impun condiiile ( ) ( ) ( )
1 1
1 1
1 lim lim
x x
x x
f f x f x

> <
= = , adic 2 a b + = .
ii) Cum f este derivabil pe ( ) ,1 i pe ( ) 1, i continu n 1 se
pune condiia ( ) ( ) 1 1
s d
f f ' ' = , adic 2 a = . Rezult 0 b = .
2.
i) Pentru 0 a = avem
2 2 2 2 2 2 2
2 2
2
2 2 2 2 2 2
1 1
1 1 1
1
| |
x x a a x
dx dx dx x a arctg
x a x a x a a a
+
= = =
+ + +
} } }

2 1
1 a arctg arctg
a a
| |
=
|
\ .
.
Pentru 0 a = avem
2
2
1
1
1
|
dx x = =
}
.
Aadar ( )
2 1
1 , pentru 0
1 , pentru 0
a arctg arctg a
f a a a
a
| |
=

|
=
\ .

.
ii) f este continu pe ( ) , 0 i pe ( ) 0, .
Avem
( )
0
0
lim 1 0 1
2 2
a
a
f a
t t

>
| |
= =
|
\ .

i
( )
0
0
lim 1 0 1
2 2
a
a
f a
t t

<
| |
= + =
|
\ .
.
Cum ( ) 0 1 f = rezult c f este continu n 0.

36
III.
1.
i) Notm , , a b c i d msurile arcelor

, , , AB BC CD DA. Rezult
a c t + = i b d t + = . Lungimile coardelor sunt 2 sin ,
2
a
AB R =
2 sin ,
2
b
BC R = 2 sin , 2 sin
2 2
c d
CD R DA R = = .
Avem
2 2 2 2 2 2 2 2
4 sin sin 4 sin sin
2 2 2 2 2
a c a a
AB CD R R
t | | | | | |
+ = + = + =
| | |
\ . \ . \ .

2 2 2 2
4 sin cos 4
2 2
a a
R R
| |
= + =
|
\ .
.
Analog
2 2 2
4 BC DA R + = i de aici rezult relaia cerut.
ii) Fie M mijlocul lui AB . Avem
2
2 2 2
4
AB
OE OM R > = i deci
2 2
2 2 2 2
8
4 2
4 4
AB R
OE R R R
| |
> = =
|
\ .

.

2.
i) Ecuaia se scrie prin dedublare. Avem
0
0
1
4
xx
yy + = i deci
3
1
4 2
x
y = .
ii) Fie ( )
0 0
, M x y punctul de tangen. Ecuaia tangentei la elips
n punctul M este
0
0
1
4
xx
yy + = . O dreapt oarecare care trece prin
( ) 1,1 P are ecuaia ( ) 1 1 y m x = cu meR, adic 1 0 mx y m + = .
Pentru a fi tangent n M , trebuie ca

0
0
1
4 1
x
y
m m
= =

,
de unde
0
4
1
m
x
m
=

i
0
1
1
y
m

.
37
Cum M aparine elipsei rezult
2
2 0
0
1
4
x
y + = i deci
( ) ( )
2
2 2
4 1
1
1 1
m
m m
+ =

. De aici 0 m= i
2
3
m = . Ecuaiile tangentelor
sunt 1 y = i ( )
2
1 1
3
y x = .38
UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2002


I.
1. Se consider ecuaia
4 2
3 4 1 0 x x x + + = , cu rdcinile
1 2 3 4
, , , x x x x . S se calculeze :
a)
4 4 4
2 3
1 1 1
1
, ,
i i
i i i
i
x x
x
= = =

;
b)
1 2 3 4
2 3 4 1
3 4 1 2
4 1 2 3
x x x x
x x x x
x x x x
x x x x
.
2. Fie n
-
eN i
1 2
, , ,
n
r r r e . . Se noteaz
{ }
1 1 2 2 1 2
| , , ,
n n n n
G a r a r a r a a a = + + + e . . Z . S se arate c :
a)
n
G este grup abelian n raport cu adunarea numerelor ;
b)
n
G = .

II.
1. Se consider funcia | ) : 0, f R definit prin

( )
( )
1
, pentru 0, , unde
0 , pentru 0
x
x e x
f x
x
o o

+ e e
=

R
.
a) S se determine o astfel nct funcia f s fie continu ;
b) S se arate c pentru 0 o = funcia f este derivabil cu derivata
continu.
2. Se consider funcia | | : 0, 2 f R definit prin
39
( )
| |
( )
( |
2
3
, pentru 0,1
2
2 1
, pentru 1, 2
1
x x
f x
x
x
x x

=

+

e
+


a) S se arate c funcia f este continu ;
b) S se calculeze ( )
2
0
f x dx
}
.

III.
1. Fie A i B dou puncte fixe n plan. S se determine locul
geometric al punctelor M din plan cu proprietatea c , M A i B sunt
vrfurile unui triunghi isoscel.
2. Fie ABC un triunghi cu lungimile laturilor , , a b c .
a) Scriei dou formule de calcul pentru aria triunghiului ABC.
b) S se arate c
( )
2 2
1
4
a b S + >
unde S este aria triunghiului ABC.
c) S se determine unghiurile triunghiului ABC n cazul n care, la
punctul b), are loc egalitate.COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2002


I.
1. Se d polinomul ( )
3 2
2 1 f X X mX X m = + + + , unde meR,
avnd rdcinile
1 2 3
, , x x x .
a) S se arate c
3 3 3 3
1 2 3
3 3 x x x m m + + = + + ;
b) S se determine valorile parametrului m pentru care
( )
2
3 3 3
1 2 3 1 2 3
3 x x x x x x + + > ;
40
c) S se determine m astfel nct polinomul ( ) f X s se divid cu
1 X i, n acest caz, s se gseasc rdcinile polinomului ( ) f X .
2. Fie sistemul de ecuaii

2 1
2 4 2 unde
7 4 11
x y z t
x y z t
x y z t

+ + =

+ + = e

+ + =

R.

S se determine astfel nct sistemul s fie compatibil i, n
acest caz, s se rezolve sistemul.

II. Se consider funcia : f R R, definit prin ( )
2
1 1
x
f x
x
=
+
.
1. S se reprezinte grafic funcia f .
2. S se calculeze ( )
2
0
f x dx
}
.FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2002


I.
1. Fie 0, 1 a a > = . S se rezolve i s se discute dup valorile
parametrului a inecuaia
2 4
3
log log log
4
a
a a
x x x + > .
2. Se definesc pe R operaiile algebrice i astfel :
3 3
3
x y x y = + i x y xy = pentru orice , x yeR. S se arate c :
i) ( ) , , R este corp comutativ ;
ii) Corpul numerelor reale ( ) , , + R este izomorf cu corpul
( ) , , R .
41
II.
1. Fie aeR. Se definete funcia : f R R, dat prin
( ) f x a x = . S se arate c :
i) Funcia este continu ;
ii) Avem echivalena : f este derivabil 0 a = .
2. Fie ( ) ( ) , 1 0, ae . S se calculeze
1
2
0
1
dx
x a +
}
.

III.
1. Laturile unui triunghi ABC au lungimile 13, AB = 14, BC =
15 AC = .
i) S se afle aria triunghiului ABC ;
ii) S se afle volumul corpului obinut prin rotirea triunghiului
ABC n jurul laturii | | BC .
2. Fie ( ) ( ) ( ) 2, 3 , 2,1 , 0, 3 A B C ' ' ' mijloacele laturilor | | | | , BC CA
i respectiv, | | AB ale unui triunghi ABC. Se cere :
i) S se scrie ecuaiile dreptelor , , AB BC CA.
ii) S se afle coordonatele punctelor , , A B C .
iii) S se afle coordonatele centrului de greutate, ortocentrului i
centrului cercului circumscris triunghiului ABC.COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2002


I.
1. S se determine numerele a i b astfel nct polinomul
4 3
3 f aX bX = + s fie divizibil cu polinomul ( )
2
1 g X = .
2. S se gseasc ctul mpririi lui f la g pentru numerele a i b
determinate la punctul 1.

42
II.
1. S se determine numerele , o | i astfel nct urmtorul
sistem s fie compatibil i matricea sistemului s aib rangul 2
2 1
1
x y z t
x y z t
x y z t
o
|
+ =

+ + + =

+ + =2. S se rezolve sistemul pentru numerele , , o | determinate la
punctul 1.

III. Se consider irul ( )
1
n
n
x
>
definit prin ( )
( )
1 1
n
n
x n n = + .
1. S se scrie termenii
1 2 3 4
, , , x x x x i s se stabileasc semnul lor.
2. S se arate c irul ( )
n
n
x nu este monoton.
3. S se arate c irul ( )
n
n
x este convergent i s se calculeze
limita sa.

IV. S se calculeze
1
2
0
1
1
x
dx
x
+
+
}
.SOLUII

FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2002


I.
1.
a) Din relaiile lui Vite :
1 2 3 4
0 x x x x + + + = ,
1 2
3 x x =

,
1 2 3
4 x x x =

,
1 2 3 4
1 x x x x = , avem :


43
2
4 4
2
2 2 1 2
1 1
2 0 2 3 6
i i
x x x x
= =
| |
= = =
|
\ .


i
4
1 2 3
1
1 1 2 3 4
1 4
4
1
i
x x x
x x x x x
=
= = =

.
Cum
1
x este rdcin avem
4 2
1 1 1
3 4 1 0 x x x + + = i deci
3
1 1
1
1
3 4 0 x x
x
+ + = .
Analog avem :
3
2 2
2
1
3 4 0 x x
x
+ + = ,
3
3 3
3
1
3 4 0 x x
x
+ + = ,
3
4 4
4
1
3 4 0 x x
x
+ + = .
nsumnd aceste relaii obinem :
4 4
3
1 1
1 1
1
1
3 16 0
i i
x x
x
= =
+ + =

i deci
4
3
1
16 4 12
i
i
x
=
= =

.
b) Adunnd toate liniile la prima linie avem :
2 3 4 1
3 4 1 2
4 1 2 3
S S S S
x x x x
D
x x x x
x x x x
=
unde
1 2 3 4
S x x x x = + + + . Deoarece 0 S = rezult 0 A = .
2. Dac
1 1
,
n n
i i i i
i i
x a r y br
= =
= =

cu ,
i i
a b eZ atunci
1
n
i i
i
x y c r
=
+ =


unde
i i i
c a b = + eZ i deci
n
x y G + e . Cum adunarea numerelor naturale
este asociativ i comutativ rezult c n
n
G avem asociativitate i
comutativitate.
Pentru
1 2
0
n
a a a = = = = e . Z obinem elementul neutru 0.
Pentru
1
n
i i
i
x a r
=
=

considerm ( )
1
n
i i
i
y a r
=
=

cu
i
a eZ i avem
0 x y y x + = + = . Aadar, ( ) ,
n
G + este grup abelian.
44
b) Fie
i
i
i
p
r
q
= cu
i
q
-
eN i
i
p eZ. Artm c
1 2
1
1
n
n
G
q q q
e
+ .
.
Presupunem
1 2
1
1
i
i
n i
p
a
q q q q
=
+

.
. Notnd
1 2 n
q q q q = . rezult q
-
eN
i
1
1
m
q q
=
+
unde meZ, de unde
1
1
1 1
m
q
m m
= = +

.
Cum qeZ rezult 1 | 1 m de unde 1 1 m = sau 1 1 m = i
deci 0 m= sau 2 m= . Rezult 0 q = sau 2 q = ceea ce este n
contradicie cu q
-
eN .

II.
1.
a) Restricia lui f la ( ) 0, este continu, fiind compunere de
funcii continue. Pentru continuitatea n 0 calculm
( )
0
0
lim 0
x
x
f x a o o

>
= + = i ( ) 0 0 f = i f este continu n 0 dac i numai
dac ( ) ( )
0
lim 0
x
f x f

= , adic 0 o = .
b) Pentru 0 o = avem ( )
( )
1
, pentru 0,
0 , pentru 0
x
xe x
f x
x

e
=

. Pentru
( ) 0, xe funcia este derivabil ca produs de funcii derivabile. Avem de
asemenea :
( ) ( ) 1
0 0
0 0
0
lim lim 0
0
x
x x
x x
f x f
e
x


> >

= =

.
Deci funcia f are derivabila n zero i ( ) 0 0 f ' = .
Aadar, ( )
( )
1
1
1 , pentru 0,
0 , pentru 0
x
e x
f x x
x

| |
+ e

|
' =
\ .

. Funcia f ' este


continu pe ( ) 0, . n plus ( )
1
0 0
0 0
1
lim lim lim 0
x
y
x x y
x x
e
f x
x e


> >
' = = = i cum
45
( ) 0 0 f ' = rezult c f ' este continu i n 0, adic este continu pe
| ) 0, .
2.
a) f este continu pe | ) 0,1 i pe ( | 1, 2 pentru c este funcie
polinomial i respectiv raional. Avem ( )
1 1
1 1
3
lim lim
2
x x
x x
f x x

< <
= =
( )
1
1
3
lim
2
x
x
f x

>
= =
( )
2
1
1
2 1 3
lim
1 2
x
x
x
x x

>
+
=
+
i ( )
( )
2 1 1 3
1
1 1 1 2
f
+
= =
+
. Deoarece
( ) ( )
1
3
lim 1
2
x
f x f

= = rezult c f este continu i n 1 adic este continu


pe | | 0, 2 .
b) Avem
( ) ( ) ( )
( )
2 1 2 1 2 2
1
2
0
0 0 1 0 1
3 2 1 3
2 1 2 2
|
x x
f x dx f x dx f x dx x dx dx
x x
+
= = = + = +
+
} } } } }

( ) ( ) ( )
2 2 2
2 2 2
1 1 1
1 3 1 1
1 1 4 1
x x
dx dx dx
x x x x x x x
| |
+
+ + = + + =
|
|
+ + +
\ .
} } }

2
2 2
1 1
1
3 1 1 1 3 1
ln 1
4 1 4 1 2
| |
x
dx
x x x x
| |
= + = + + =
|
+ +
\ .
}

5 2 1 5 4
ln ln ln
4 3 2 4 3
= + = + .

III.
1. Dac MA MB = atunci M se afl pe mediatoarea lui AB . Dac
MA AB = atunci M se afl pe cercul ( )
1
, C A R unde R AB = , iar dac
MB AB = atunci M se afl pe ( )
2
, C B R . Punctul M nu poate fi plasat n
mijlocul C al lui AB sau n intersecia cercurilor
1
C sau
2
C cu dreapta
AB . Dac E i F sunt simetricul lui A fa de B i respectiv simetricul
lui B fa de A locul este { }
1 2
, , , , M C C A B C E F .


46
2. Avem ( )( )( )
sin
2 4
ab C abc
S p p a p b p c pr
R
= = = = unde
2
a b c
p
+ +
= , iar r i R sunt razele cercurilor nscris i circumscris.
b) Avem
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 2
1 1 1
sin 1 sin
4 4 2 4 2 2
ab ab ab
a b a b a b C C + = + = + + =
( ) ( )
2 1
1 sin
4 2
ab
a b S C S = + + >
deoarece sin 1 C s .
c) Relaia
( )
2 2
1
4
a b S + = se scrie ( ) ( )
2 1
1 sin 0
4 2
ab
a b C + = ,
adic 0 a b = i 1 sin 0 C = . Rezult 90 C =

i 45 A B = =

.COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2002


I.
1. Relaiile lui Vite sunt :
1 2 3
x x x m + + = ,
1 2 2 3 3 1
2 x x x x x x + + =
i
1 2 3
1 x x x m = . Notm
1 2 3
,
k k k
k
S x x x k
-
= + + eN . Avem
( ) ( )
2
2
2 1 2 3 1 2 2 3 3 1
2 4 S x x x x x x x x x m = + + + + = .
Cum
1 2 3
, , x x x sunt rdcinile ecuaiei avem
3 2
1 1 1
3 2
2 2 2
3 2
3 3 3
2 1 0
2 1 0
2 1 0
x mx x m
x mx x m
x mx x m
+ + + =
+ + + =
+ + + =
.
Adunnd aceste egaliti, membru cu membru, avem
( )
3 2 1
2 3 1 0 S mS S m + + + =
i deci
( ) ( )
2 3
3
4 2 3 3 3 3 S m m m m m m = + = + + .

47

b) Inegalitatea se scrie
( )
2
3 3 2
3 3 3 1 3 9 0 m m m m m m + + > + s
3 3 5 3 3 5
, 0,
2 2
m
| ( (
+
e
( (

\
.
c) Avem 1 X divide ( ) ( ) 1 0 1 2 1 0 f X f m m = + + + =
1 m = .
2. Matricea sistemului este
2 1 1 1
1 2 1 4
1 7 4 11
A
| |
|
=
|
|

\ .
. Deoarece
2 1
0
1 2

= i
2 1 1 2 1 1
1 2 1 0 , 1 2 4 0
1 7 4 1 7 11

= =

rezult rang 2 A= .
Alegem
2 1
1 2
pr

A = i deci , x y sunt necunoscutele principale iar
primele dou ecuaii sunt principale. Avem

( )
3
2 1 1 0 1 0
1 2 2 0 5 2 4 0 5 7 15 4 0 5
1 7 15 7 7
carA = = = + = =
+

Sistemul este compatibil pentru 5 = .
Notm , z t o | = = i avem
2 1
2 2 4 .
x y
x y
o |
o |
=

+ = +Deci soluiile sunt :
4 6 3 7 3
, , ,
5 5
o | o |
o |
+ | |
|
\ .
, , o | eR.
48

II.
1. Avem
( )
2
, 1
2
, 1
x
x
f x
x
x x

s
=

>

. Avem ( ) lim
x
f x

= i
( ) lim
x
f x

= . Asimptota la :
( )
lim 1
x
f x
m
x

= = i
( ) ( )
2
2
lim lim lim 2
2 2
x x x
x x
n f x x x
x x

| |
= + = + = =
|

\ .
i deci pentru
x asimptota este 2 y x = . Pentru x avem asimptota y x = .
Avem ( ) ( )
2
2
4
, pentru 1
2
1 , pentru 1
x x
x
f x x
x

<

' =

>

, ( ) ( ) 1 3, 1 1
s d
f f ' ' = = deci f are
punct unghiular n ( ) 1,1 A .
Avem ( ) ( )
3
8
, pentru 1
2
0 , pentru 1
x
x f x
x

<

'' =

>

.
Comportarea funciei este dat de tabelul :

x
0 1
( ) f x '
- - - - - 0 + + + + + + + +

( ) f x

_
0

1


( ) f x ''
+ + + + + + 0 0

49

-2 -1 1
-2
-3
x
y
y = x

2. Avem :
( ) ( )
2 2 2
1 2 1 2 1 2
1 0 1 0 1 0
4 4
2 2 2
|
x x x
I f x dx f x dx dx x dx dx
x x
+
= + = + = + =

} } } } }
( )
( )
2
1 1 1
0 0 0
2
3 3
2 4 4ln 2 1
2 2 2 2
|
x
dx
x dx
x
+
= + + = + =

} }
.

50
FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2002


I.
1. Avem
2
2
log log
log
log 2
a a
a
a
x x
x
a
= = i
4
log
log
4
a
a
x
x = .
Inecuaia se scrie
1 1 3
log 1 log 1
2 4 4
a a
x x
| |
+ > >
|
\ .
. Pentru
( ) 0,1 ae avem 0 x a < s i deci ( | 0, x a e . Pentru 1 a > avem x a > deci
| ) , x a e .
2.
i) Pentru orice , x yeR avem
3 3
x y x y = + eR i deci R este
stabil fa de operaia . Pentru orice , , x y z eR avem
( )
3 3
3
x y z x y z = + =
3 3 3
3
x y z + + . Analog avem ( ) x y z =
3 3 3 3 3
3 3
x y z x y z = + = + + i deci , , x y z eR avem
( ) ( ) x y z x y z = adic operaia este asociativ. Rezult
imediat c este i comutativ. Avem x e x = adic
3 3 3
x e x + =
3 3
0 x e x e + = = . Aadar 0 e = este elementul neutru al
legii. Pentru xeR cutm x astfel ca x x e = , adic
3 3 3 3
0 0 x x x x + = + = x x = e R. Aceste proprieti arat faptul
c ( ) , R este grup comutativ. Cum coincide cu nmulirea rezult c
( )
,
-
R este grup comutativ. Artm c legea este distributiv fa de
. Pentru , , x y z eR avem
( ) ( ) ( )
3 3
3
x y z x y x z x y z = + =
( ) ( ) ( )
3 3
3 3 3 3
3 3
xy xz x y x z xy xy = + = +
ceea ce este adevrat. Rezult c ( ) , , R este corp comutativ.
51
ii) Fie ( )
3
: , f f x x = R R . Avem ( )
3
f x y x y + = + i
( ) ( )
( ) ( )
3 3
3 3
3 3 3 3
f x f y x y x y x y = = + = + . Aadar ( ) f x y + =
( ) ( ) f x f y = . De asemenea : ( )
3
3 3
f xy xy x y = = = ( ) ( ) f x f y .
Mai mult, funcia : f R R, ( )
3
f x x = este inversabil, inversa sa fiind
: g R R, ( )
3
g x x = . Cele de mai sus arat c f stabilete un izomorfism
ntre corpurile ( ) , , + R i ( ) , , R .

II.
1.
i) Avem ( )
, 0
, 0
ax x
f x
ax x
s
=

>

. Restriciile lui f la ( ) , 0 i la
( ) 0, sunt funcii elementare i deci continue. Cum ( )
0
0
lim
x
x
f x

<
=
( )
0
0
lim 0
x
x
ax

<
= = , ( )
0
0
lim 0
x
x
f x

>
= i ( ) 0 0 f = avem ( ) ( )
0
lim 0
x
f x f

= adic f
este continu n 0 i deci f este continu pe R.
ii) f este derivabil pe ( ) ( ) , 0 0, . Pentru ca f s fie derivabil
R este necesar i suficient ca f s fie derivabil n 0.
Avem
( )
( ) ( )
0 0
0 0
0
0 lim lim
0
s
x x
x x
f x f
ax
f a
x x

< <


' = = =


i
( )
( ) ( )
0 0
0 0
0
0 lim lim
0
d
x x
x x
f x f
ax
f a
x x

> >

' = = =

.
Aadar, f este derivabil n 0 (i deci pe R) dac i numai dac
( ) ( ) 0 0 2 0 0
s d
f f a a a a ' ' = = = = .
2. Pentru 1 a < avem
( )
( )( ) ( )( )
2 2
2
1 1 1 1 1
2 x a a
x a x a x a x a
x a
| |
|
= = =
|
+
+ +

\ .
i deci
52
1 1
1
2
0
0 0
1 1 1 1 1
ln
2 2
|
x a
dx dx
x a a x a x a a x a
| |
= = =
|
+ + +
\ .
} }

1 1 1 1
ln ln ln
2 1 2 1
a a a
a a a a a
| |

= = |
|
+ +
\ .
.

Pentru 1 a > avem
( )
1 1
1
2 2
0
2
0 0
1 1 1 1 1
|
x
dx dx arctg arctg
x a a a a a
x a
= = =
+
+
} }


III.
1.
i) Notnd
2
a b c
p
+ +
= are loc formula lui Heron
( )( )( ) S p p a p b p c = . Cum
13 14 15
21
2 2
a b c + + + +
= = avem
( )( )( )
2 2
21 21 13 21 14 21 15 21 4 84 S = = = .
ii) Fie D proiecia lui D pe BC. Deoarece AC este cea mai mare
latur i
2 2 2
AC AB BC < + rezult c triunghiul ABC este ascuitunghic
i deci ( ) D BC e . Prin rotirea triunghiului ABC n jurul lui BC se obin
dou conuri de raz AD i nlimi BD i CD. Avem
2 2 2
3 3 3
AD AD AD
V BD CD BC
t t t
= + = .
Avem
14
2 2
BC AD AD
S

= = , adic 84 7AD = , de unde 12 AD= i
2
12 14
672
3
V
t
= = .
2.
i) Dreapta BC este paralela dus prin A' la B C ' ' . Avem
2 1
2 1
3 1
2
0 2
B C
y y
m
x x
' '

= = =
+
i ecuaia lui BC este ( ) 3 2 2 y x = ,
53
adic ( ) : 2 7 0 BC x y + = . Analog se obin ecuaiile ( ) : 2 6 0 AB x y =
i ( ) : 3 7 0 AC x y + = .
ii) Punctul A se gsete la intersecia dreptelor ( ) AB i ( ) AC .
Coordonatele sale se obin prin rezolvarea sistemului
2 6 0
3 7 0
x y
x y
=

+ =

.
Rezult ( ) 4, 5 A . Din sistemul
2 6 0
2 7 0
x y
x y
=

+ =

se obine ( ) 4, 1 B , iar
din sistemul
2 7 0
3 7 0
x y
x y
+ =

+ =

se obine ( ) 0, 7 C .
iii) Centrul de greutate are coordonatele
1 2 3 1 2 3
1
, 0,
3 3 3
x x x y y y
G G
+ + + + | | | |
=
| |
\ . \ .
.
Deoarece
1
2
AB
m = i 2
BC
m = rezult c AB BC . Ortocentrul
triunghiului dreptunghic ABC este ( ) 4, 1 B , iar centrul cercului
circumscris este mijlocul lui AC adic ( ) 2,1 B' .COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2002


I.
1. Este necesar i suficient ca ( ) 1 0 f = i ( ) 1 0 f ' = . Avem
( )
3 2
4 3 f x aX bX ' = + i condiiile sunt 3 0 a b + = i 4 3 0 a b + = .
Rezult 9, 12 a b = = . O alt soluie, se obine aplicnd schema lui
Horner de dou ori.
2. mprind polinoamele
4 3
9 12 3 X X i
2
2 1 X X + gsim
ctul :
2
9 6 3 X X . Altfel, ctul se obine i din schema lui Horner.


54
II.
1. Determinanii de ordin trei sunt nuli. Avem deci
1
2 1 1
1 1 0
1 1 1
o

A = =

i
2
2 1 1
1 1 1 0
1 1 |

A = =

. Din
1
0 A = obinem
1 0 o + = i deci 1 o = . Din
2
0 A = , obinem ( ) 3 1 0 | + = i deci
1 | = . Deoarece
2 1
0
1 1

= minorii obinui prin bordarea acestui


determinant sunt nuli, rezult rang 2 A= .
Alegem determinantul principal
2 1
3
1 1
p

A = = i pentru
compatibilitatea sistemului avem condiia 0
car
A = , adic
2 1 1
1 1 1 0
1 1


i deci
2 1 0
1 1 0 0
1 1 1

=

. Rezult de aici 1 = .
Aadar 1 o | = = i 1 = .
2. Reinem ecuaiile principale
2 1
1
x y z t
x y z t
+ =

+ + =

. Notm
necunoscutele secundare : , z t = = i avem
2 1
1
x y
x y


= +

+ = +

. Din
adunarea ecuaiilor rezult 0 x = i apoi 1 y = + . Soluiile sunt
( ) 0, 1 , , , , + eR, sistemul fiind dublu nedeterminat.

III.
1. Avem
1 2 3 4
1 2 0, 3 2 0, 3 2 0, 5 2 0 x x x x = < = < = < = > .
2. Deoarece
2
2 1 2 0
k
x k k = + > i
2 1
2 1
k
x k
+
= +
2 2 0 k + < rezult c
1
0
n n
x x
+
> pentru n impar i
1
0
n n
x x
+
<
55
pentru n par adic nu exist
0
n astfel ca pentru
0
n n > irul ( )
0
n
n x
x
>
s fie
monoton.
3. Avem
( ) 1
1
n
n
x
n n

=
+ +
i cum
( )
lim 1
n
n n

+ + = rezult c
lim 0
n
n
x

= .

IV. Avem
( )
1 1 1
1 1
2
2 2 2
0 0
0 0 0
1 1
ln 1
1 1 1 2
| |
x x dx
dx dx x arctg x
x x x
+
= + = + + =
+ + +
} } }

1 1 1
ln 2 ln1 1 0 ln 2
2 2 2 4
arctg arctg
t
= + = + .

56
UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2003


I.
1. Fie , p qeR, fie
1 2 3
, , x x x rdcinile ecuaiei
3
0 x px q + + = , i
fie
( )
1 2 3 3
2 2 2
1 2 3
1 1 1
A x x x M
x x x
| |
|
= e
|
|
\ .
C .
i) S se arate c ( ) ( ) ( ) ( )
2 1 3 1 3 2
det A x x x x x x = .
ii) S se calculeze matricea
t
A A n funcie de p i q (unde
t
A
este transpusa matricei A).
iii) S se arate c ( ) ( )
2
3 2
det 4 27 A p q = .
iv) S se arate c rdcinile
1 2 3
, , x x x sunt reale dac i numai dac
3 2
4 27 0 p q + s .
2. Pe mulimea Z a numerelor ntregi se definesc operaiile
algebrice i astfel : ( ) 2, 2 6 x y x y x y xy x y = + = + + ,
oricare ar fi , x yeZ.
i) S se arate c ( ) , , Z este un inel comutativ.
ii) S se determine , a beZ astfel nct funcia : , f Z Z
( ) f x ax b = + , oricare ar fi xeZ, s fie izomorfism de la inelul Z al
numerelor ntregi la inelul ( ) , , Z .
iii) S se determine elementele inversabile ale inelului ( ) , , Z .

II.
1. Fie a i b dou numere strict pozitive. Se definete irul ( )
1
n
n
x
>

astfel :
2
1
1
n
n
k
x
an bk =
=
+

.
57
i) S se scrie
1 2 3
, , x x x .
ii) S se arate c irul ( )
1
n
n
x
>
este convergent i s se calculeze
lim
n
n
x

.
2. Fie : f R R o funcie continu. S se arate c urmtoarele
dou proprieti sunt echivalente :
i) Pentru orice xeR, avem ( ) 0 f x = .
ii) Pentru orice xeR i orice 0 h > , avem ( )
2
x h
x
f t dt h
+
s
}
.

III.
1. Se d familia de drepte
( ) ( ) ( ) : 1 2 1 3 2 0, x y + + + = eR,
ntr-un plan raportat la un sistem de coordonate carteziene xOy .
S se determine dreapta din familia ( ) care intersecteaz axele
Ox i Oy n punctele A, respectiv B , astfel nct s fie satisfcut relaia
2 2
1 1
5
OA OB
+ = .
2. Fie ABCDABCD ' ' ' ' o prism dreapt circumscris unei sfere cu
diametrul de lungime d . S presupunem c baza ABCD este un romb
avnd unghiurile ascuite de msur 4 t . S se calculeze aria seciunii
prismei cu planul determinat de dreptele BC i A D ' ' .


58
COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2003


I.
1. Se d polinomul
( ) | |
3 2
f X X X aX b X = + + + eC .
S se determine a i b i s se afle rdcinile
1 2 3
, , x x x ale lui
( ) f X , tiind c restul mpririi lui ( ) 1 f X la 1 X + este 4 i
3 3 3
1 2 3
8 x x x + + = .
2. Se d sistemul de ecuaii liniare :
( ) ( )
( ) ( )
( )
3 2 2
2 2 1
2 1
m x m y z m
m x m y z
x y m z
+ + =

+ + =

+ + =


unde m este un parametru real.
a) S se arate c determinantul matricei sistemului este egal cu
( ) ( )
2
1 3 m m .
b) S se determine valorile parametrului m pentru care sistemul
este compatibil determinat i s se rezolve sistemul n acest caz.

II.
1. Fie funcia : f R R, definit prin
( )
( )
2
1
,
1
x
f x x
x
+
= e
+
R.
a) S se studieze derivabilitatea funciei f n punctul 0 x = .
b) S se reprezinte grafic funcia f .
2. S se calculeze integrala
( )
2
2
1
2 1
1
x
dx
x x
+
+
}
.

59
SOLUII

FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2003


I.
1.
i) Prin nmulirea primei linii cu
1
x i scderea ei din cea de-a doua
linie, obinem :
2 1 3 1
2 2 2
1 2 3
1 1 1
det det 0 A x x x x
x x x
| |
|
=
|
|
\ .
,
iar prin nmulirea primei linii cu
2
1
x i scderea ei din cea de-a treia linie,
obinem :
2 1 3 1
2 2 2 2
2 1 3 1
1 1 1
det det 0
0
A x x x x
x x x x
| |
|
=
|
|

\ .
.
Prin urmare :
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
2 1 3 1 3 1 2 1
det A x x x x x x x x = =
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1
x x x x x x x x x x x x = + + =
( ) ( ) ( )
2 1 3 1 3 2
x x x x x x = .
Dup cum este binecunoscut, acest tip de determinant se numete
Vandermonde.
ii) Vom folosi urmtoarea notaie :
1 2 3
k k k
k
s x x x = + + , unde k
-
eN .
Avem :

2
1 1 1 2
2
1 2 3 2 2 1 2 3
2 2 2 2
1 2 3 3 3 2 3 4
1 1 1 1 3
1
1
t
x x s s
A A x x x x x s s s
x x x x x s s s
| |
| | | |
|
| |
= =
|
| |
| |
|
\ . \ .
\ .
.
Relaiile lui Vite, mpreun cu tehnicile cunoscute, ne conduc la
1
0, s =
2
2 s p = ,
3
3 s q = i
2
4
2 s p = , de unde :
60

2
3 0 2
0 2 3
2 3 2
t
p
A A p q
p q p
| |
|
=
|
|

\ .
.
iii) Folosind faptul c determinantul unui produs de matrici este
produsul determinanilor i c determinantul unei matrici este egal cu
determinantul matricii transpuse, avem, pe de o parte :
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2
det det det det
t t
A A A A A = =
Pe de alt parte, un calcul direct arat c :
( )
3 2
2
3 0 2
det det 0 2 3 4 27
2 3 2
t
p
A A p q p q
p q p
| |
|
= =
|
|

\ .
.
Prin urmare, avem :
( )
2
3 2
det 4 27 A p q = .
iv) Dac rdcinile
1 2 3
, , x x x sunt reale, atunci det AeR, deci
( )
2
3 2
det 4 27 0 A p q = > , adic
3 2
4 27 0 p q + s .
S observm c, dei pare simpl, aceast implicaie folosete
punctele anterioare ale problemei.
O soluie alternativ folosete irul lui Rolle (ndemnm cititorul s
completeze detaliile).
Pentru implicaia invers vom presupune c
3 2
4 27 0 p q + s i vom
arta c rdcinile
1 2 3
, , x x x sunt reale.
Dup cum este binecunoscut, un polinom de grad impar are cel
puin o rdcin real. Putem presupune, fr pierderea generalitii, c
1
x
este o rdcin real a polinomului considerat n problem.
Dac presupunem c nu toate rdcinile polinomului sunt reale,
atunci exist , o | eR, cu 0 | = , astfel ca
2
i x o | = + i
3
i x o | = .


Prin urmare :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
2 2 2 2 2
2 2
2 1 3 1 3 2 1
det 4 A x x x x x x x | o | = = +
61
Cum :
( )
2
3 2
det 4 27 0 A p q = > ,
deducem c :
( ) ( )
( )
2
2 2
1
4 0 x | o | + > ,
de unde gsim c :
2
4 0 | > ,
ceea ce contrazice | eR, cu 0 | = .
Prin urmare, presupunerea c nu toate rdcinile polinomului sunt
reale, conduce la o contradicie, deci, n ipoteza
3 2
4 27 0 p q + s , toate
rdcinile polinomului sunt reale.

Comentariu. n mod evident, esena acestei probleme este
subpunctul iv). Fr a fi nsoit de subpunctele premergtoare, el constituie
un exerciiu cu o dificultate peste medie. Majoritatea candidailor au
rezolvat corect i) i ii). Muli candidai au abordat subpunctul iii)
calculnd expresia ( )( )( )
2
2 1 3 1 3 2
x x x x x x (

, calculul fiind, ntr-o
oarecare msur, anevoios. Numrul candidailor care au rezolvat iv) a fost
redus.
Nelinititor este faptul c majoritatea candidailor, dei au fcut
dovada stpnirii tehnicilor de calcul, par a nu fi neles sensul expresiei
dac i numai dac, care apare n cadrul enunului de la iv).

2.
i) Trebuie artat c ( ) , Z este grup abelian, c ( ) , Z este
monoid comutativ i c operaia este distributiv fa de operaia .
Acestea sunt nite simple verificri i drept urmare ne limitm la a
meniona c 2 este elementul neutru pentru legea i c 3 este elementul
neutru pentru legea . Simetricul lui xeZ, n ( ) , Z , este 4 x .
ii) Pentru ca : f Z Z, ( ) f x ax b = + , oricare ar fi xeZ, s fie
morfism de la inelul Z al numerelor ntregi la inelul ( ) , , Z , trebuie ca:
( ) ( ) ( ) f x y f x f y + =
i
( ) ( ) ( ) f xy f x f y = ,
62
pentru orice , x yeZ, adic :
( ) ( ) ( ) a x b b ax b ay b + + = + +
i
( ) ( ) axy b ax b ay b + = + + ,
pentru orice , x yeZ, ceea ce nseamn :
( ) ( ) ( ) 2 a x y b ax b ay b + + = + + +
i
( )( ) ( ) ( ) ( )
2 6 axy b ax b ay b ax b ay b + = + + + + + +
pentru orice , x yeZ.
Dup identificarea coeficienilor, obinem 2 b = ,
2
, a a =
( ) 2 0 a b = ,
2
5 6 0 b b + = , deci obinem morfismele ( ) 2 f x = i
( ) 2 f x x = + , pentru orice xeZ.
Evident, primul morfism nu este bijecie, deci rspunsul la punctul
ii) este 1 a = i 2 b = .
iii) Dac xeZ este un element inversabil al inelului ( ) , , Z ,
atunci exist y eZ astfel ca :
( ) 2 6 3 x y xy x y = + + =
deci :
( )( ) 2 2 1 x y = ,
de unde { } 2 1,1 x e , adic { } 1, 3 xe .
Observaia c 1 are drept invers pe 1, iar 3 are drept invers pe 3, n
inelul ( ) , , Z , ncheie demonstraia faptului c elementele inversabile
ale inelului ( ) , , Z sunt 1 i 3.

Comentariu. Majoritatea candidailor au rezolvat corect
subpunctul i), dei a existat i un numr relativ nsemnat de lucrri n care
axiomele din definiia inelului apreau nensoite de cuantificatorii logici
corespunztori sau cu aceti cuantificatori ntr-o ordine necorespunztoare.
Chiar i subpunctele ii) i iii) s-au dovedit dificile pentru unii dintre
concureni.
II.
1.
63
i) Avem
1 2
1 1 1
,
4 4 2
x x
a b a b a b
= = +
+ + +
i
3
1 1 1
9 9 2 9 3
x
a b a b a b
= + +
+ + +
.
ii) Pentru orice { } 1, 2, , k n e . , avem
2 2 2
1 1 1
an bn an bk an b
s s
+ + +
,
de unde, prin sumare dup k , obinem :
2 2
n
n n
x
an bn an b
s s
+ +
.
Cum irurile de ncadrare au limit comun, anume :

2 2
1
lim lim
n n
n n
a
an bn an b

= =
+ +
,
se deduce, cu lema cletelui, c irul ( )
1
n
n
x
>
este convergent i c
1
lim
n
n
x
a

= .

Comentariu. Mai mult dect surprinztor, muli candidai nu au
putut soluiona punctul i), ceea ce arat c sensul simbolului este nc
neclar pentru muli elevi de liceu, fapt care implic o slab nelegere a
unor noiuni fundamentale, precum cea de determinant sau de integral.
Nici n privina subpunctului ii) lucrurile nu au stat cu mult mai bine, muli
candidai ncercnd, fr succes, fie s arate c irul n cauz este monoton
i mrginit, fie s-l prezinte ca pe un ir de sume Riemann.

2.
Implicaia i)ii) este evident, cci dac pentru orice xeR,
avem ( ) 0 f x = , atunci :
( )
2
0
x h
x
f t dt h
+
= s
}
,
pentru orice xeR i orice 0 h > .
Pentru implicaia ii)i) vom prezenta trei variante de soluie.
64

A. Considerm funcia : F R R, dat astfel :
( ) ( )
0
x
F x f t dt =
}
, pentru orice xeR.
Dup cum se cunoate, deoarece f este continu, F este
derivabil i
( ) ( ) F x f x ' = , pentru orice xeR.
Pentru xeR i 0 h > arbitrare, avem :
( ) ( ) ( )
x h
x
f t dt F x h F x
+
= +
}
,
deci condiia ii) nseamn :
( ) ( ) F x h F x
h
h
+
s .
Prin trecere la limit pentru h tinznd la 0, obinem :

( ) 0 F x ' = ,
adic ( ) 0 f x = .

B. n conformitate cu teorema de medie, pentru xeR i 0 h >
arbitrare, exist ( )
,
,
x h
c x x h e + astfel nct
( ) ( )
,
x h
x h
x
f t dt hf c
+
=
}
,
iar condiia ii) devine :
( )
, x h
f c h s .
Considernd un ir ( )
1
n
n
x
>
arbitrar de numere reale, astfel ca
lim
n
n
x x

= i
n
x x > , pentru orice n
-
eN (deci irul ( )
1
n
n
h
>
definit, pentru
orice n
-
eN , prin
n n
x x h = + , are proprietile 0
n
h > i lim 0
n
n
h

= ),
obinem :
( )
,
,
n
x h n
c x x e ,
astfel ca :
65
( )
,
n
x h n
f c h s .
Deoarece lim 0
n
n
h

= , din inegalitatea de mai sus, deducem c


( )
,
lim
n
x h
n
f c

exist i c :
( )
,
lim 0
n
x h
n
f c

= .
Din lim
n
n
x x

= decurge c :
,
lim
n
x h
n
c x

= ,
iar cum f este continu n x , tragem concluzia c :
( ) ( )
,
lim 0
n
x h
n
f c f x

= = .

C. S presupunem, prin reducere la absurd, c exist
0
x astfel ca :
( )
0
0 f x = .
Putem presupune, fr pierderea generalitii, c ( )
0
0 f x > .
Pentru un
0
c fixat, astfel ca ( )
0 0
0 f x c < < , deoarece f este
continu, exist 0 o > astfel c pentru orice | |
0 0
, x x x o o e + , avem :
( )
0
f x c > .
Prin urmare, pentru orice ( ) 0, h o e , avem, conform cu ipoteza :
( )
0 0
0 0
2
0 0
x h x h
x x
h dt f t dt h c c
+ +
= s s
} }
,
deci
0
0 h c < s , pentru orice ( ) 0, h o e , relaie care este contradictorie.
Drept urmare, ( ) 0 f x = , pentru orice xeR.

Comentariu. Au fost foarte puini candidaii care au reuit s
rezolve aceast problem. Este cu totul regretabil c nici mcar implicaia
i)ii) nu a fost abordat dect de un foarte mic numr de candidai. Se
pare c majoritatea candidailor nu au contientizat faptul c pentru
aceast problem era necesar s demonstreze dou lucruri, anume i)ii)
i ii)i), adic, altfel spus, nu au cunoscut semnificaia sintagmei dac
i numai dac.

66
III.
1.
S observm c pentru
1
1, ,
2
= = dreptele corespunztoare ale
familiei intersecteaz numai una dintre axele de coordonate, deci aceste
valori ale parametrului sunt necorespunztoare.
Un calcul simplu ne conduce la determinarea coordonatelor
punctelor A i B , anume
2 3
, 0
1
A

| |
|
+
\ .
i
2 3
0,
2 1
B

| |
|

\ .
.
Pentru 0 OA= sau 0 OB = , adic pentru
2
3
= , expresia
2 2
1 1
OA OB
+ nu are sens, deci i aceast valoare este necorespunztoare.
Relaia
2 2
1 1
5
OA OB
+ = devine
( ) ( ) ( )
2 2 2
1 2 1 5 2 3 + + = .
Soluiile ecuaiei de mai sus, care este echivalent cu :
2
20 29 9 0 + = ,
sunt 1 i
9
20
. Dreptele cerute sunt :
2 1 0 x y + + = i 29 2 13 0 x y = .

Comentariu. Dei aceast problem este una de rutin, au existat
destui candidai care au efectuat greit calculele.

2. S observm c sfera se proiecteaz ortogonal ntr-un cerc
nscris n rombul de baz, anume ABCD (fig. 1)
Fie E proiecia lui D pe BC. Este clar c DE d = .
Deoarece triunghiul DEC are unghiul E drept, avem :
2
sin
4
d
DC d
t
= = .
n conformitate cu teorema celor trei perpendiculare (fig. 2),
deoarece ( ) DD ABCD ' i DE BC , rezult c DE BC ' .
67
Prin urmare, DE ' este nlime n paralelogramul de seciune,
anume ADCB ' ' . S observm c DD' are lungimea egal cu diametrul
sferei nscrise, anume DD d ' = . Prin urmare, teorema lui Pitagora
aplicat n triunghiul dreptunghic DDE ' , ne asigur c 2 DE d ' = .
Aria seciunii cutate este
2
2 2 2
A DCB
A BC DE d d d
' '
' = = =

A D
B C
E
d d

A' D'
A
D
B'
C'
C E B

Fig. 1 Fig. 2

Comentariu. Majoritatea candidailor nu au reuit s rezolve
aceast problem, principalul obstacol fiind impresia fals c seciunea
este un dreptunghi.
SOLUII

COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2003

68

I.
1. Avem ( ) ( ) ( ) 1 1 4 f x x g x = + . Pentru 1 x = rezult
( ) 2 4 f = , adic 8 4 2 4 a b + + = i deci 2 b a = . Notnd
1 2 3
k k k
k
S x x x = + + i utiliznd relaiile lui Vite avem
1
1 S = i
2
1 2 S a = . Deoarece
3 2
1 1 1
0 x x ax b + + + = ,
3 2
2 2 2
0 x x ax b + + + = i
3 2
3 3 3
0 x x ax b + + + = , prin adunare obinem
3 2 1
3 0 S S aS b + + + = i deci
3
1 2 3 S a a b = + + . Din
3
8 S = rezult 3 a b = . Deoarece 2 b a =
obinem 3 a = i 6 b = . Ecuaia se scrie
3 2
3 6 0 x x x + = , adic
( )( )
2
2 3 3 0 x x x + + = i rdcinile sunt
1
2, x =
2
3 3
2
i
x
+
= ,
3
3 3
2
i
x

= .
2.
a) Avem
3 2 2 1
2 2 1
1 1 2
m m
D m m
m

=

. Scznd a doua linie din


prima, obinem
( ) ( )
( )
2
1 0 0
2 2 1 1 2 1
1 1 2
m
D m m m m
m

= = =


( )( )( ) ( ) ( )
2
1 1 3 1 3 m m m m m = = .
b) Sistemul este compatibil determinat dac i numai dac 0 D= ,
adic { } \ 1, 3 meR . Pentru rezolvarea sistemului folosim regula lui
Cramer.
2 1 1 0 0
1 2 1 1 2 1
1 1 2 1 1 2
x
m m m
D m m
m m

= = =


( ) ( ) ( ) ( )
2 2
1 2 1 1 3 m m m m
(
= =

.

69
3 2 1
2 1 1
1 1 2
y
m m
D m
m

.
Scdem ultima linie din celelalte i obinem
( )
( )
2
2 1 1 1 2 1 1
1 0 1 1 1 0 1
1 1 2 1 1 2
y
m m m
D m m m
m m

= =

.
Adunm ultimele coloane la prima
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
0 1 1
1 1
1 0 0 1 1 4 1 4
0 1
4 1 2
y
D m m m m m
m m
= = =

.
Avem
3 2 2
2 2 1
1 1 1
z
m m m
D m m

= . Scdem ultima linie din celelalte
( )
( )
2
2 1 1 1 2 1 1
1 1 0 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
z
m m m
D m m m

= = =
( ) ( ) ( )
2 2 2
2 1 1
1 0
1 1 0 0 1 1
1 1
1 0 1
m m m

= = = .
Rezult
( ) ( )
( ) ( )
2
2
1 3
1
1 3
x
m m D
x
D
m m

= = =

,
( ) ( )
( ) ( )
2
2
1
4
4
1 3
y
D m x m
m
y
D m
m m


= = =


,
( )
( ) ( )
2
2
1
1
3
1 3
z
m
D
z
D m
m m

= = =i deci soluia este
4 1
1, ,
3 3
m
m m
| |

|

\ .
cu { } \ 1, 3 meR .

II.
70
1. Funcia se scrie ( )
( )
2
1
, pentru 0
1
1 , pentru 0
x
x
f x
x
x x

+
<
=

+ >

.
a) Avem
( )
( )
2
2
0 0 0
0 0 0
1
1
3 3
1
lim lim lim 3
0 1 1
s
x x x
x x x
x
x x x
x
f
x x x x

< < <
+

+ +

' = = = =

,
0
0
1 1
lim 1
0
d
x
x
x
f
x

>
+
' = =

.
b) Avem ,
f
D = R ( ) ( ) lim lim 1
x x
f x x

= + = i
( )
( )
1
1 1
lim lim
1
1
x x
x x
x
f x
x
x

| |
+ +
|
\ .
= =
| |

|
\ .
. Asimptotele sunt 1 y x = + pentru
x i 3 y x = pentru x deoarece
( ) ( )
( )
2
1
lim lim 1
1
x x
f x x
m
x x x

+
' = = =


i
( ) ( )
( )
2
1
3 1
lim lim lim 3
1 1
x x x
x
x
n f x mx x
x x

| |
+
+
' ' = = + = = |
|

\ .
.
Derivatele funciei sunt
( ) ( )
2
2 3
, pentru 0
1
1 , pentru 0
x x
x
f x x
x
+ =
<

' =

>

,

( ) ( )
3
8
, pentru 0
1
0 , pentru 0
x
x f x
x

<

'' =

>

.
Prima derivat se anuleaz pentru
2
2 3 0 x x + + = i 0 x < . Se obine
1 x = .
Tabelul de variaie este
71

x
-1 0
( ) f x '
- - - - - - 0 + + + + constanta 1
( ) f x ''
+ + + + + + + + + constanta 0

( ) f x

_ 0

1
Graficul este :

-3 -1 0


Descompunem n fracii simple. Avem succesiv
( )
2 2
2 1
1 1
x A B C
x x x x x
+
= + +
+ +
,
( ) ( )
2
2 1 1 1 x Ax x B x Cx + = + + + + , ( ) ( )
2
2 1 x A C x A B x B + = + + + +
i deci 0, A C + = 2 A B + = , 1 B = i deci 1, 1, 1 A B C = = = adic
( )
2 2
2 2
1 1
2 1 1 1 1
1 1
x
dx dx
x x x x x
+ | |
= + =
|
+ +
\ .
} }

( )
2
1
1 1 1 4
ln ln 1 ln 2 ln3 ln1 1 ln 2 ln
2 2 3
|
x x
x
| |
= + = + + = +
|
\ .
.72
UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2003


I.
1. Fie polinomul ( )
4 3
3 f X aX bX = + , unde , a beR. S se
determine :
i) Ctul i restul mpririi lui ( ) f X la 1 X ;
ii) Numerele a i b astfel nct ( ) f X s fie divizibil cu ( )
2
1 X .
2. Fie 0 a > i { } | , 0 A x x x a = e s < R . Pe intervalul | ) 0, +
definim legea de compoziie * astfel :
2
1
x y
x y
xy
a
+
- =
+

oricare ar fi | ) , 0, x ye + .
S se arate c :
i) A este partea stabil a lui | ) 0, + n raport cu * ;
ii) * este asociativ, comutativ i cu element neutru ;
iii) Dac , , x y z A e i x y y z - = - , atunci x y = .
iv) A mpreun cu operaia indus de * nu este grup.

II.
1. Fie | ) : 0, f + R definit astfel :
( ) 3 2 f x x = + .
i) S se calculeze ( ) f x ' , pentru orice | ) 0, xe + .
ii) S se arate c f este cresctoare.
iii) S se arate c | | ( )
0, 3 3, 3 f
(
=

.
2. S se calculeze
1
2
0
1
x
dx
x +
}
.


73
III.
1. Fa de sistemul rectangular xOy se consider punctele
( ) ( ) 1, 2 , 1,1 A B . Pentru triunghiul ABO s se determine :
i) perimetrul ;
ii) ecuaiile nlimilor din A i din O ;
iii) coordonatele ortocentrului H .
S se demonstreze c H , centrul de greutate G i centrul cercului
circumscris C sunt colineare.
2. Fie tetraedrul ABCD, cu lungimile muchiilor 5, AB AC = =
6 BC = , 3 AD= i ( ) AD ABC .
i) S se determine volumul V i aria total S ale tetraedrului.
ii) S se demonstreze c raza r a sferei nscrise n tetraedru este
3V
r
S
= . S se calculeze r .
iii) S se determine raza sferei circumscrise tetraedrului.COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2003


I.
1. Fie expresia
( )
2
2
2
,
1
ax x
E x a
x x

= e
+
R.
i) S se arate c ( ) E x are sens pentru orice xeR.
ii) S se determine valorile parametrului real a astfel nct
inegalitatea ( ) 3 E x s s fie adevrat pentru orice xeR.
2. Fie
1 2 3
, , x x x rdcinile ecuaiei
3 2
2 2 17 0 x x x + + =
i
1 2 3
,
k k k
k
S x x x k
-
= + + eN .

74
S se calculeze :
i)
1 2 3
, , S S S ;
ii) determinantul
1 2 3
2 3 1
3 1 2
x x x
x x x
x x x
.

II.
1. S se calculeze lim
n
n
x

, unde
1 ,
n
x n n n = + eN.
2. S se reprezinte grafic funcia { } : \ 1 f R R definit prin
( )
1
x
f x
x
=
+
.SOLUII

FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2003


I.
1.
i) Dup mprire obinem
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
3 2
1 3 f X X aX a b X a b X a b a b = + + + + + + + +
i deci ( ) ( ) ( )
3 2
c X aX a b X a b X a b = + + + + + + i 3 r a b = + .
ii) f se divide la ( )
2
1 X , deci ( ) 1 1 f = i ( ) 1 1 f ' = . Cum
( )
3 2
4 3 f X aX bX ' = + condiiile se scriu 3 0, 4 3 0 a b a b + = + = . De aici
rezult 9, 12 a b = = .
75
2.
i) Deoarece , 0 x y > rezult
2
0
x y
x y
xy
a
a
+
- = >
+
i artm c dei
, x y a s rezult x y a - s , adic
2
1
x y
a
xy
a
+
s
+
2
ax ay a xy + s +
( )( ) 0 a x a y > ceea ce este adevrat deoarece 0 a x > i
0 a y > .
ii) Fie , , 0 x y z > . Avem
( )
( )
( )
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
x y
z
xy
a ax y z xyz
x y
a
x y z z
xy x y z a xy yz zx
a
xy
a
a
+
+
+
+ + +
+
- - = - = =
+ + + +
+
+
| |
+
|
\ .
.
Analog se arat c ( )
( )
2
2
a x y z xyz
x y z
a xy yz zx
+ + +
= - =
+ + +
i deci pentru orice
, , 0 x y z > avem ( ) ( ) x y z x y z - - = - - , adic legea este asociativ.
Comutativitatea rezult din
2 2
1 1
x y y x
x y y x
xy yx
a a
+ +
- = = = -
+ +
, pentru , 0 x y > .
Determinm 0 e > astfel nct pentru 0 x > s avem
2
1
x e
x e e x x x
xe
a
+
- = - = =
+
( )
2 2
0 0 e x a e = = . Aadar elementul
neutru este 0 e = .
iii) Pentru | ) , , 0, x y z a e avem succesiv
x z y z - = -
2 2
1 1
x z y z
xz yz
a a
+ +
=
+ +
( ) ( )
2 2
2 2
a x z a y z
a xz a yz
+ +
=
+ +

( )( ) ( )( ) ( )( )
2 2 2 2
0 a yz x z a xz y z x y a z + + = + + = .
76
Cum
2 2
0 a z > rezult x y = i deci x z y z x y - = - = .
iv) Pentru orice | ) 0, x a e cutm x' astfel ca x x x x e ' ' - = - =
2
0
1
x x
x x
xx
a
' +
' = =
'
+
. Pentru orice ( ) 0, x a e rezult x A ' e i deci
( ) , A - nu este grup.

II.
1.
i) Avem ( )
2 1
2 3 2 3 2
f x
x x
' = =
+ +
.
ii) Cum ( ) 0 f x ' > rezult c f este strict cresctoare.
iii) Deoarece f este strict cresctoare, minimul su pe | | 0, 3 este
( ) 0 3 f = , iar maximul este ( ) 3 3 2 3 3 f = + = . Cum f este continu
rezult c f are proprietatea lui Darboux i deci
| | ( )
0, 3 3, 3 f
(
=

.
2. Avem
( )
( )
2
1 1 1
2
2 2
0 0 0
1
1 1 1
ln 1
1 2 1 2 2ln 2
|
x
x
dx dx x
x x
'
+
= = + =
+ +
} }
.

III.
1.
i) Deoarece ( ) ( ) ( ) 0, 0 , 1, 2 , 1,1 O A B rezult 5, 2 OA OB = =
i 5 AB = . Aadar perimetrul este 2 5 2 + .
ii) Panta lui AB este
2 1 1
1 1 2
AB
m

= =
+
i deci panta nlimii din O
este 2 . Ecuaia nlimii din O este 2x = . Ecuaia nlimii din A este
1 y x = + . Rezolvnd sistemul
2
1
y x
y x
=

= +

se determin coordonatele
ortocentrului i se obine
1 2
,
3 3
H
| |

|
\ .
.
iii) Deoarece OA OB = rezult c triunghiul este isoscel i deci
nlimea din A este median i mediatoare. Deci punctele , , H G C se
77
gsesc pe nlime, adic sunt coliniare. Fie E proiecia lui A pe BC.
Din teorema celor trei perpendiculare avem DE BC .
2 2
25 9 4 AE AB BE = = = ;
2 2
9 16 5 DE AD AE = + = + = i
aria ( )
6 4
12
2
ABC

= = , aria ( ) DAC = aria ( )
5 3 15
2 2
DAB

= = aria
( )
6 5
15
2
DBC

= = . Aria total este
15 15
12 15 42
2 2
S = + + + = . Volumul
este
vol ( )
( ) aria
12 3
12
2 3
ABC AD
ABCD

= = = .
ii) Dac I este centrul sferei nscrise i r este raza sa atunci
relaia
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) vol vol vol vol vol ABCD IABC IACD IABD IBCD = + + +
devine ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
aria aria aria aria
3
r
V ABC ACD ABD BCD = + + + i
deci
3V
r
S
= . Rezult de aici
3 12 6
42 7
r

= = .
iii) Fie O centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Raza
acestui cerc se calculeaz dup formula
4
abc
R
S
= i deci
( )
5 5 6 25
4 aria 4 12 8
AB AC BC
AO
ABC

= = =

. Centrul P al sferei circumscrise
tetraedrului ( ) ABCD se afl la intersecia perpendicularei n O pe planul
( ) ABC cu planul mediator al lui AD. Raza este dat de
2 2
2 2
25 3 1
769
8 2 8
AP AO OP
| | | |
= = + = + =
| |
\ . \ .
.
78
SOLUII

COLEGIUL DE INFORMATIC
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2003


I.
1.
i) Condiia
2
1 0 x x + = este ndeplinit deoarece ecuaia
2
1 0 x x + = nu are rdcini reale.
ii) Inegalitatea ( ) 0, E x x s se scrie
( )
2 2
2 3 1 ax x x x s + ,
x , adic ( )
2
4 3 1 0 x a x + + > , x eR. Condiia este
( )
2
3 16 0 D a = + s , adic | | 7,1 ae .
2.
i) Relaiile lui Vite sunt :
1 2 3
1 2 2 3 3 1
1 2 3
2
2
17
x x x
x x x x x x
x x x
+ + =
+ + =
=
.
Avem deci
1
2 S =
( ) ( )
2
2
2 1 2 3 1 2 2 3 3 1
2 2 2 2 0 S x x x x x x x x x = + + + + = = .
Cum
1 2 3
, , x x x verific ecuaia, avem
3 2
1 1 1
3 2
2 2 2
3 2
3 3 3
2 2 17 0
2 2 17 0
2 2 17 0
x x x
x x x
x x x
+ + =
+ + =
+ + =
.
Adunnd aceste relaii obinem
3 2 1
2 2 51 0 S S S + + =
i deci
3
55 S = .
ii) Dezvoltnd determinantul dup prima linie rezult
( )
3 3 3
1 2 3 1 2 3
3 51 55 4 D x x x x x x = + + = + = .

79
II.
1. Avem
1
lim lim 0
1
n
n n
x
n n

= =
+ +
.
2. Domeniul de definiie rezult din condiia 1 0 x + = . Aadar,
{ } \ 1
f
D = R . Avem ( )
1
lim lim lim 1
1 1
1 1
n n n
x
f x
x
x x

= = =
| |
+ +
|
\ .
i deci
1 y = este asimptot orizontal pentru x .
Avem
1
1
1
lim
1 1 0 1
x
x
x
x

<

= =
+
i ( )
1
1
lim
x
x
f x

<
= i deci 1 x =
este asimptot vertical. Avem ( )
( )
2
1
0
1
f x
x
' = >
+
i ( )
( )
3
2
1
f x
x

'' =
+
i
tabelul de variaie este

x
-1
( ) f x '
+ + + + + + + +

( ) f x
1
1
( ) f x ''
+ + + + + - - - - - -

Graficul este schiat n figura de mai jos :

y
0
(-1,0)
x

80
UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2004


I. Algebr
1. Fie polinomul ( ) | |
4 3 2
4 f X X X aX bX c X = + + + + eR .
i) Determinai numerele reale , , a b c astfel nct ( ) 1 0 f i + = , iar
restul mpririi polinomului ( ) f X la 1 X + este egal cu -2.
ii) Pentru numerele , , a b c determinate la punct i), gsii rdcinile
polinomului ( ) f X .
2. Fie
2 2
| , , 0
x y
G x y x y
y x
| |
= e + =
`
|
\ . )
R . Artai c :
i) Dac , A B G e , atunci A B G e .
ii) G mpreun cu nmulirea matricelor este grup abelian.
iii) Funcia
*
: , f G C ( )
x y
f x iy
y x
| |
+ =
|
\ .
, este un izomorfism
de la grupul multiplicativ
( )
*
, C la grupul ( ) , G , unde { }
*
0 = C C .

II. Analiz matematic
1. Fie funcia : , f R R ( ) 3
x
f x x = + .
i) S se calculeze f ' i s se arate c f este strict cresctoare.
ii) S se calculeze f '' i s se arate c f este funcie convex.
iii) S se calculeze
( ) ( ) ( ) 1 2
lim
3
n
n
f f f n

+ +.
.
2. Fie funcia | | : 1, 2 f R, ( )
3
3 3
1
x
f x
x

=
+
.
i) S se gseasc numerele reale , , A B C astfel nct s avem :
( )
2
1 1
A Bx C
f x
x x x
+
= +
+ +
,
pentru orice | | 1, 2 xe .
81
ii) S se calculeze ( )
2
1
f x dx
}
.

III. Geometrie i trigonometrie
1. Se consider cercul de ecuaie
2 2
2 2 2 0 x y x y + = i
dreapta de ecuaie 0 x y a + = , unde aeR. S se determine valorile
parametrului a astfel nct dreapta s fie exterioar cercului.
2. ntr-un tetraedru ABCD se consider c AC BD . S se arate
c seciunea determinat de intersecia tetraedrului cu un plan paralel cu
muchiile AC i BD este un dreptunghi.

IV. Informatic
Se consider tabloul de numere reale ( )
1 2
, , ,
n
A a a a = . . Se cer
urmtoarele:
i) Un algoritm pentru ordonarea cresctoare elementelor tabloului
A.
ii) Un algoritm performant (preferabil liniar) pentru eliminarea
dublurilor din tabloul astfel ordonat.
iii) Presupunnd c
1 2
, , ,
n
a a a . sunt coordonatele a n persoane
aflate pe o dreapt, s se determine o coordonat x, cu proprietatea c
aducerea tuturor celor n persoane pe poziia x s se realizeze cu efort total
minim (efortul pentru o persoan este distana de la poziia sa iniial la
poziia x).
Exemplu : Pentru ( ) 1, 3,1, 6, 9, 6, 2 : A=
1) ( ) 1,1, 2, 3, 6, 6, 9 ; 2) ( ) 1, 2, 3, 6, 9 ; 3) 3 x = .
Precizri. Pentru fiecare algoritm vei scrie ideea soluiei, precum
i complexitatea sa n timp (n funcie de n). Nu pot fi folosite tablouri
suplimentare. Datele de intare (n i A) se consider citite, iar pentru
datele de ieire se va preciza locaia lor. Pentru unul dintre primele dou
puncte se va da soluia i sub forma unei proceduri/funcii Pascal, C sau
C++, n rest fiind suficient pseudocod.

82
SOLUII

FACULTATEA DE MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2004


I. Algebr
1.
i) Deoarece | | f X eR , cum ( ) 1 0 f i + = , deducem c
( ) 1 0 f i = , deci restul mpririi polinomului ( ) f X la
( ) ( ) ( ) ( )
1 1 X i X i + , adic la
2
2 2 X X + + , este 0. Cum
4 3 2
4 X X aX bX c + + + +
( )( )
2 2
2 2 2 6 X X X X a = + + + + +
( ) 2 8 2 12 a b X c a + + + + + ,
deducem c :
2 8 0 a b + = = ; 2 12 0 c a + = (*)
Cum restul mpririi polinomului ( ) f X la 1 X + este egal cu
( ) 1 f , deducem c ( ) 1 2 f = , adic :
1 a b c + = (**)
Sistemul dat de ecuaiile (*) i (**) are soluiile 5, a = 2 b = i 2 c = .
ii) Avnd n vedere cele stabilite la punctul i), ecuaia ( ) 0 f X =
se scrie :

( )( )
2 2
2 2 2 1 0 X X X X + + + = .
Soluiile ei, deci rdcinile polinomului ( ) f X , sunt
1 , 1 , 1 2, i i + i 1 2 + .
2.
i) Dac notm cu
, x y
A matricea
x y
G
y x
| |
e
|
\ .
, atunci :
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1
, , , x y x y x x y y x y x y
A A A
+
= .
83
Cum ( ) ( ) ( )( )
2 2
2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2
0 x x y y x y x y x y x y + + = + + = ,
deoarece
( )
2 2
1 1
0 x y + = i
( )
2 2
2 2
0 x y + = (cci
1 1 2 2
, ,
,
x y x y
A A G e ), deducem
c :
1 1 2 2
, , x y x y
A A G e .
ii) Dup cum am vzut la i), nmulirea matricelor din G este o lege
de compoziie pe G, adic nmulirea a dou matrice din G este o matrice
din G.
Este binecunoscut faptul c nmulirea matricelor este asociativ,
deci nmulirea matricelor din G este asociativ.
Exist
2
I G e (deoarece
2
1 0
0 1
I
| |
=
|
\ .
i
2 2
1 0 1 0 + = = ) astfel nct
2 2
I A A I = , pentru orice A G e . Prin urmare
2
I este elementul neutru
pentru nmulirea matricelor din G.
Pentru orice
, x y
A G e , exist
2 2 2 2
, ,
y
x
x y x y
A G
+ +

e (deoarece
2 2
0 x y + =
i deci :
2 2
2 2 2 2 2 2
1
0
x y
x y x y x y
| | | |
+ = =
| |
+ + +
\ . \ .
), astfel nct :
2 2 2 2
, 1,0 2
,
y
x
x y x y
x y
A A A I
+ +

= = ,
deci orice element din G este inversabil.
Ca atare ( ) , G este grup.
Deoarece pentru orice
1 1 2 2
, ,
,
x y x y
A A G e , avem :
1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1
, , , x y x y x x y y x y x y
A A A
+
= ,
i :
2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2
, , , x y x y x x y y x y x y
A A A
+
= ,
deducem c :
1 1 2 2 2 2 1 1
, , , , x y x y x y x y
A A A A = ,
pentru orice
1 1 2 2
, ,
,
x y x y
A A G e .
Prin urmare ( ) , G este grup abelian.
iii) Pentru nceput s observm c f este bine definit deoarece,
dac,
*
z x iy = + eC , atunci
2
2 2
0 z x y = + = , deci ( )
x y
f z G
y x
| |
= e
|
\ .
.
84
Deoarece pentru orice
, x y
x y
A G
y x
| |
= e
|
\ .
, exist
*
z x iy = + eC
(deoarece
2 2
0 x y + = ) astfel nct :
( )
, x y
f z A = ,
rezult c f este surjectiv.
Deoarece pentru orice
1 1 2 2
, ,
,
x y x y
A A G e , astfel nct
( )
1 1
, x y
f A =
( )
2 2
, x y
f A , rezult
1 1 2 2
1 1 2 2
x y x y
y x y x
| | | |
=
| |
\ . \ .
, deci
1 2
x x = i
1 2
y y = de unde
1 1 2 2
, , x y x y
A A = , deducem c f este injectiv.
Aadar f este bijectiv.
Deoarece pentru orice
*
1 1 1
z x iy = + eC i
*
2 2 2
z x iy = + eC , avem:
( ) ( ) ( )
1 2 1 2 1 2 2 1
1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 , x x y y x y x y
f z z f x x y y i x y x y A
+
= + + = ,
deducem c :
( ) ( ) ( )
1 2 1 2
, f z z f z f z =
pentru orice
*
1 2
, z z eC , deci f este morfism.
n concluzie,
*
: f G C , ( )
x y
f x iy
y x
| |
+ =
|
\ .
, este un
izomorfim de la grupul multiplicativ
( )
*
, C la grupul ( ) , G .
Comentariu. La punctul i) muli dintre candidai nu au verificat c
suma elementelor de pe prima coloan a produsului a dou matrice din G
este nenul. Majoritatea candidailor au rezolvat subpunctele ii) i iii), dei
a existat i un numr relativ nsemnat de lucrri n care axiomele din
definiia grupului apreau nensoite de cuantificatorii logici
corespunztori sau cu aceti cuantificatori ntr-o ordine necorespunztoare.

II. Analiz matematic
1.
i) Avem ( ) 1 3 ln3 0
x
f x ' = + > , pentru orice xeR, deci f este
strict cresctoare.
ii) Avem ( )
2
1 3 ln3 0
x
f '' = + > , pentru orice xeR, deci f este
funcie convex.

85
iii) Avem
( ) ( ) ( ) 1 2 f f f n + + + = . 1 2 n + + + + .
2
3 3 3
n
+ + + = .
( ) 1
3 1
2 3 1
n
n n +

= +

,
de unde :
( ) ( ) ( )
( )
( )
1
3 1
3
1 2 1
3 1
2 2
1 .
3 3 2 3 2 3
n
n n n n
n n
f f f n n n
+

+
+ + + +
| |
= = +
|

\ .
.

Cum
( ) 1
lim 0
2 3
n
n
n n

+
=

i
1
lim 1 1
3
n
n
| |
=
|
\ .
, deducem c :
( ) ( ) ( ) 1 2
3
lim
3 2
n
n
f f f n

+ + +
=
.
.

Comentariu. Cu prere de ru trebuie s spunem c destui
candidai au avut dificulti n a deriva corect funcia 3
x
x . Punctul iii)
al problemei a fost rezolvat corect de ctre puini candidai. Menionm c
acest punct poate fi rezolvat i cu ajutorul lemei lui Stolz-Cesro.

2.
i) Egalitatea din enun revine, dup efectuarea calculelor, la :
( ) ( )
2
3 3 x A B x A B C x A C = + + + + + + ,
pentru orice | | 1, 2 xe de unde obinem sistemul :
0
3
3
A B
A B C
A C
+ =

+ + =

+ =


care are soluia 2, 2 A B = = i 1 C = .
ii) Folosind i), avem :
( )
( )
2
2 2 2 2
2 2
1 1 1 1
1
2 2 1 2
1 1 1 1
x x
x
f x dx dx dx
x x x x x x
'
+
| |
= + = + =
|
+ + + +
\ .
} } } }

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2
1 1
2ln 1 | ln 1 | 2 ln 3 ln 2 ln 3 x x x = + + + = + =
( ) ( ) ( ) ( )
4
2ln 2 ln 3 ln 4 ln 3 ln
3
= = = .
86

Comentariu. Acest subiect a fost rezolvat de ctre majoritatea
candidailor. Cei care nu au reuit s-l rezolve au efectuat, de regul, n
mod eronat calculele.

III. Geometrie i trigonometrie
1. Vom prezenta dou soluii.
A. Pentru ca dreapta s fie exterioar cercului, trebuie ca sistemul :
2 2
2 2 2 0
0,
x y x y
x y a
+ =

+ =


s nu aib soluie, adic trebuie ca urmtoarea ecuaie de gradul 2 :
2 2
2 2 2 2 0 x ax a a + = ,
s aib discriminantul strict negativ. Aceasta revine la
2
4 4 0 a a + + < ,
ceea ce nseamn
( ) ( )
, 2 2 2 2 2 2, ae + .
B. Pentru ca dreapta dat s fie exterioar cercului, trebuie ca
distana de la centrul cercului la dreapt s fie strict mai mare dect raza
cercului.
Deorece cercul se scrie sub forma ( ) ( )
2 2
2
1 1 2 x y + = , centrul
su este ( ) 1,1 , iar raza sa este 2. Cum distana de la punctul ( ) 1,1 la
dreapt este
2
2
a
, soluia problemei este dat de soluia inegalitii
2 2 2 a > .
Atunci soluia problemei este :
( ) ( )
, 2 2 2 2 2 2, ae + .

Comentariu. Numrul candidailor care au rezolvat acest subiect a
fost mare. Cei mai muli dintre ei au urmat calea prezentat la A.

2. S presupunem c planul o , paralel cu muchiile AC i BD,
intersecteaz muchiile AB n M , BC n N , CD n P i AD n Q. Prin
urmare, dorim s artm c MNPQ este dreptunghi. Planul ABC, care
conine dreapta AC , intersecteaz planul o , care este paralel cu dreapta
AC , dup dreapta MN paralel cu AC . Analog se arat c PQ este
87
paralel cu AC . Prin urmare MN este paralel cu PQ. Similar se
demonstreaz c MQ este paralel cu PN . Deci MNPQ este
paralelogram. Deoarece , MQ BD MN AC | | i AC BD , deducem c
MN MQ , deci MNPQ este dreptunghi.

Comentariu. Numrul candidailor care au rezolvat acest subiect a
fost redus, el constituind un obstacol major pentru muli candidai.

IV. Informatic
i) Exist o mare varietate de algoritmi pentru ordonarea cresctoare
a elementelor unui tablou de numere reale (multe prezente n programa de
liceu) : sortare prin inserie binar, sortare prin interclasare, sortare rapid,
sortare prin metoda bulelor etc. Se cunoate c timpul optim este
( ) log O n , unde n ete numrul elementelor tabloului. ntruct s-a cerut clar
un algoritm oarecare, a fost acceptat orice algoritm corect. Unul dintre cei
mai simpli algoritmi este urmtorul :
- se determin { }
1
max , ,
k n
a a a = . i se face interschimbarea
k n
a a ; numrul de comparri este n-1 ;
- se determin { }
1 1
max , ,
k n
a a a

= . i se face interschimbarea
1 k n
a a

; numrul de comparri este n-2 ;

- se determin { }
1 2
max ,
k
a a a = i se face interschimbarea
2 k
a a ; numrul de comparri este 1.
for u = n, 2,-1
max
1
; 1 a k
for i = 2, u,
if max
i
a >
then max ;
i
a k i
endfor
; max
k u u
a a a
endfor

88
Complexitatea n timp a algoritmului este
( )
2
O n , deoarece se fac
( ) ( ) 1 2 1 n n + + + . comparri ntre elementele tabloului.
ii) Pentru eliminarea dublurilor este nevoie de o singur parcurgere
a tabloului, deci complexitatea n timp a algoritmului este ( ) O n , adic
liniar. Fie i poziia curent analizat i u numrul elementelor distincte
din { }
1 1
, ,
i
a a

. , elemente ce apar acum pe primele u poziii ale tabloului


A.
1 u
for 2, i n =
if
i u
a a
then 1;
u i
u u a a +
endfor
iii) Formularea matematic este : s se determine x care
minimizeaz funcia ( )
1
n
i
i
f x x a
=
=

. Din pcate funcia f nu este


derivabil.
Se pleac de la faptul c elementele tabloului A sunt sortate
cresctor i se raioneaz prin inducie :
- pentru 1 n = este evident c
1
x a = ;
- pentru 2, n x = poate fi orice valoare din intervalul | |
1 2
, a a ,
deoarece pentru un astfel de x avem ( )
2 1
f x a a = , iar pentru un y n
afara acestui interval avem ( ) ( ) f y f x > ;
- pentru 3 n = : din punctul de vedere al elementelor
1
a i
3
a , x
poate fi ales arbitrar n | |
1 3
, a a ; prezena lui
2
a impune ns valoarea
2
x a = ;

- pentru
1
2 1,
k
n k x a
+
= + = ;
- pentru 2 , n k x = poate fi ales arbitrar n | |
1
,
k k
a a
+
.
n concluzie, este suficient atribuirea
( ) 1 / 2 n
x a
+ (

cu explicaiile
necesare. S observm c aceast soluie nu depinde de existena
dublurilor n tabloul A.
89
A fost acceptat i soluia care presupune fr demonstraie c x
poate fi ales ca unul dintre elementele tabloului, calculeaz valorile lui f
n aceste puncte i determin valoarea minim. Motivul este c n
concursurile de elevi proba se d pe calculator, verificarea este automat i
deci se ine cont doar de valoarea produs la ieire i de timpul de lucru,
deci nu de raionamentul/algoritmul prin care elevul a ajuns la aceast
valoare.

Comentariu. Forma simpl a algoritmilor de la primele dou
subiecte nu a ridicat candidailor probleme la implementarea lor ntr-un
limbaj de programare admis. Proba de informatic s-a redus la cunotine
de clasa a IX-a plus isteime !
Not. Timpul de lucru a fost de 3 ore. S-a cerut s se trateze 3
subiecte la alegere.
90
UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC
CONCURS DE ADMITERE
DOMENIUL DE LICEN MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2005


I. Algebr
Fie matricele
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|=
1 1 1
1 1 1
1 1 1
,
2 1 1
1 2 1
1 1 2
B A i B
t
A
t
M
t
2
3
1
3
+ = ,
unde { }
*
\ 0 t e = R R .
1. S se calculeze
2 2
, , , A B AB BA.
2. S se arate c :
i) Dac
*
, t t'eR , atunci
t t tt
M M M
' '
= .
ii)
{ }
*
|
t
G M t = eR este grup n raport cu nmulirea matricelor.
iii) Funcia
( ) ( )
*
: , , f G R - - este izomorfism de grupuri, unde
( )
t
f t M = .

II. Analiz matematic
Fie funcia ( ) : 0, f R, ( )
ln
, pentru 1
1
1 , pentru 1
x
x
f x
x
x

.
i) S se arate c funcia f este continu.
ii) S se gseasc asimptotele graficului funciei f .
iii) S se calculeze ( )
2
2
1
1 x f x dx +
}
.

III. Geometrie
1. Se consider n plan familia de cercuri
2 2
4 2 3 0 x y x y o + + = unde o este un parametru real.
91
i) S se arate c exist dou puncte prin care trec toate cercurile
familiei.
ii) S se determine cercul de raz minim din familie.
iii) S se scrie ecuaiile cercurilor din familie care sunt tangente
axei Oy .

IV. Informatic
Se consider dou numere naturale strict pozitive , a b
reprezentabile n calculator. S se scrie proceduri / funcii pentru listarea :
i) Numrului c obinut prin inversarea ordinii cifrelor lui b .
ii) Unei cifre care apare de cele mai multe ori n scrierea lui a .
iii) Celui mai mare divizor comun i celui mai mic multiplu comun
al lui a i b .
Cel puin una dintre proceduri / funcii va fi scris n Pascal, C sau
C++, iar celelalte n pseudocod.
92
SOLUII

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC
DOMENIUL DE LICEN MATEMTIC
SESIUNEA IULIE 2005


I.
1. Un calcul simplu arat c
2 2
3 , 3 A A B B = = i c
3
AB BA O = = .
2.
i) Avem
( ) ( )
2 2
2 2 2
1 1 1
3 3 3 9
3 9
t t
t t tt
M M A B A B A B
t
t tt
'
| |
' '
| |
= + + = + = |
|
|
' ' \ .
\ .

( )
2
1
3
3
tt
tt
A B M
tt
'
'
= + =
'
,
pentru orice
*
, t t' eR
ii) Punctul anterior arat c - este lege de compoziie pe G .
Pentru
*
, , t t t ' '' eR , avem
( )
( ) ( )
( )
t t t t t t tt t t t t
M M M M M M M M
' '' ' '' ' '' ' ''
= = = ,
deci - pe G este asociativ.
1
M G e este elementul neutru la - pe G.
Simetricul elementului
*
,
t
M t eR este
1 t
M .
iii) Dac ( ) ( )
*
, , f t f t t t ' ' = eR , atunci
( )
2 2
1 1
3 3 3
3
t t
A B A B
t
t
'
+ = +
'

de unde, prin nmulirea la stnga, cu A, obinem tA t A ' = , deci t t' = .
Aadar, f este injectiv.
Evident f este surjectiv.
Prin urmare, f este bijectiv.
Deoarece, pentru orice
*
, t t' eR , avem
93
( ) ( ) ( )
tt t t
f tt M M M f t f t
' '
' ' = = = ,
deducem c f este morfism de grupuri.

II.
i) Este evident c n orice punct al mulimii ( ) { } 0, 1 funcia f
este continu.
Deoarece exist
( )
( )
1 1
ln
1
lim lim 1
1
x x
x
x
x

'
= =
'

, conform cu regula lui


lHospital, avem ( ) ( )
1
lim 1 1
x
f x f

= = . Cum 1 este punct de acumulare al


mulimii ( ) 0, , deducem c f este continu n 1.
Prin urmare, f este continu.
ii) Deoarece exist
( )
( )
ln
1
lim lim 0
1
x x
x
x
x

'
= =
'

, conform cu regula lui


lHospital, avem ( ) lim 0
x
f x

= .
Prin urmare, dreapta 0 y = este asimptot orizontal la + pentru
graficul funciei f .
Deoarece ( )
0
lim
x
f x

= , deducem c dreapta 0 x = este asimptot


vertical pentru graficul funciei f . ntruct, pentru orice ( )
0
0, , x e
( ) ( )
0
0
lim
x x
f x f x

= eR, nu mai exist alte asimptote verticale pentru


graficul funciei f .
iii) Avem, pentru ( ) { } 0, 1 xe ,
( )
( )
2
1 ln
1
x x x
f x
x x

' =


Pentru a studia derivabilitatea lui f n punctul 1 vom studia limita
( ) ( )
( )
2
1 1 1
ln
1
1
ln 1
1
lim lim lim
1 1
1
x x x
x
f x f
x x
x
x x
x

= =


.
Deoarece
94
( )
( )
( )
( )
1 1 1
2
1
1
ln 1
1 1
lim lim lim
2 1 2 2
1
x x x
x x
x
x x
x

'
+
= = =
'

,
conform cu regula lui lHospital deducem c
( )
2
1
ln 1 1
lim
2
1
x
x x
x

+
=

, deci
( )
1
1
2
f ' = .
Aadar, ( )
( )
2
1 ln
, 1
1
1
, 1
2
x x x
x
x x
f x
x

=


' =

.
Fie ( ) : 0, g R, dat de ( ) 1 ln g x x x x = . Atunci
( ) ln g x x ' = , pentru orice ( ) 0, xe .
Prin urmare, ( ) 0 g x ' > , pentru ( ) 0,1 xe i ( ) 0 g x ' < , pentru
( ) 1, xe , deci g este cresctoare pe ( ) 0,1 i descresctoare pe ( ) 1, , de
unde ( ) ( ) 1 0 g x g s = , pentru orice ( ) 0, xe .
Aadar, ( ) 0, f x ' s pentru orice ( ) 0, xe , deci f este
descresctoare.
iv) Avem
( )
( )
( )
2 2 2 2
2 2
1 1 1
ln 1
1 ln 1
2
x
x
x f x dx x dx x dx
x
'
+ | |
+ = = + =
|
\ .
} } }

( )
2 2 2 2
2 2
1
1 1
ln 1
1 1 4ln3 ln 2 1 1 1
2 2 1 2 2 1
x x
x
x dx dx
x x
+
+
= = =
+ +
} }

( ) ( )
2 2 2
2 2
1 1
1 1
4ln3 ln 2 1 1 4ln3 ln 2 1
1 ln 1
2 2 1 2 2 2
x
x dx dx x x
x
| | | | | |
= + = + + =
| | |
+
\ . \ . \ .
} }
4ln3 ln 2 1 1 4ln3 ln 2 ln3 ln 2 1
ln3 ln 2
2 2 2 2 2 4
| |
= + = =
|
\ .

3ln3 1
2 4
= .
95
III.
i) Fie ( )
0 0
, x y un punct care aparine cercului
2 2
4 2 3 0 x y x y o + + = , pentru orice o eR. Atunci
2 2
0 0 0 0
4 3 2 0 x y x y o + + = , pentru orice o eR, deci
2 2
0 0 0
4 3 0 x y x + + = i
0
2 0 y = , de unde
0
0 y = i
2
0 0
4 3 0 x x + = ,
deci
0
1 x = i
0
0 y = sau
0
3 x = i
0
0 y = .
Aadar, punctele ( ) 1, 0 i ( ) 3, 0 aparin cercului
2 2
4 2 3 0 x y x y o + + = , pentru orice o eR.
ii) Ecuaia cercului
2 2
4 2 3 0 x y x y o + + = se rescrie sub forma
( ) ( )
2 2
2
2 1 x y o o + = + , deci raza acestui cerc este
2
1 o + . Prin
urmare, cercul de raz minim din familie este cel de raz 1.
iii) Condiia ca cercul
2 2
4 2 3 0 x y x y o + + = s fie tangent
axei Oy este ca sistemul
2 2
4 2 3 0
0
x y x y
x
o + + =


s aib soluie unic. Aceasta revine la a spune c ecuaia
2
2 3 0 y y o + = are soluie unic. Prin urmare, discriminantul acestei
ecuaii trebuie s fie zero, adic
2
4 4 3 0 o = , de unde
{ }
3, 3 o e .
Aadar, ecuaiile cercurilor din familie care sunt tangente axei Oy sunt
2 2
4 2 3 3 0 x y x y + + = i
2 2
4 2 3 3 0 x y x y + + + = .

IV.
i) Dac b=(b
k
b
k-1
...b
0
)
10
= b
k
10
k
+b
k-1
10
k-1
+...+b
1
10+b
0
,
atunci numrul c cutat este b
0
10
k
+b
1
10
k-1
+...+b
k-1
10+b
k
i deci:

c 0; x b;
while x>0 do
rest restul mpririi lui x la 10;
x ctul mpririi lui x la 10;
c c10+rest
write c
96
ii) La fel ca la punctul precedent, detectm cifrele lui b i numrm
de cte ori apar ele, dup care determinm una dintre cifrele cu cele mai
multe apariii:

xa;
for i=0,9 do apar
i
0;
while x>0 do
rest restul mpririi lui x la 10;
apar
rest
apar
rest
+1
x ctul mpririi lui x la 10;
cifra 0;
for i=1,9 do
if apar
i
>apar
cifra
then cifra i
write cifra

iii) Exist o mare varietate de algoritmi pentru determinarea celui
mai mare divizor comun d a dou numere naturale a i b, dintre care
alegem algoritmul lui Euclid. n plus folosim relaia [a,b]=a*b/d.

x a; y b;
while y=0
rest restul mpririi lui x la y;
x y; y rest
write x, a*b/x97
UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC
CONCURS DE ADMITERE
DOMENIUL DE LICEN INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2005


I. Algebr
Fie
{ }
3
| 1 G z z = e = C
1) S se arate c G, mpreun cu nmulirea numerelor complexe,
este grup izomorf cu ( )
3
, + Z .
2) Fie { } \ 1 G c e i matricele
2
2 2
2
1 1 1 1
1 , 1
1 1 1 1
A B
c c
c c c c
c c
| |
| |
|
|
= =
|
|
|
|
\ .
\ .
.
i) S se calculeze
2 3 4
, , A A A .
ii) S se arate c A este inversabil i s se calculeze
1
A

.
iii) S se rezolve ecuaiile matriceale : , AX B YA B = = .

II. Analiz matematic
Fie funcia : f R R, ( )
1
x
f x
x
=
+
.
i) S se studieze derivabilitatea lui f i s se calculeze f ' .
ii) S se reprezinte grafic funcia f .
iii) Fie un numr 0 a > i fie irul ( )
n
n
x definit astfel :
( )
0 1
;
n n
x a x f x
+
= =
pentru orice neN.
S se arate c irul ( )
n
n
x este mrginit i monoton i s se
calculeze limita lui.
iv) S se calculeze ( )
2
1
f x dx

}
.

98
III. Geometrie
Fie ABCD un ptrat de latur 1. Considerm punctele variabile M
i N pe latura AB , respectiv BC, astfel nct AM BN = .
S se determine mulimea punctelor care sunt mijloacele
segmentelor MN .

IV. Informatic
Se consider dou numere naturale , n k cu 1 15 k n s s s , precum
i un vector ( )
1 2
, , ,
k
c c c c = . cu elemente numere naturale astfel nct
1 2
1
k
c c c n s < < s . reprezentate n memoria calculatorului. S se scrie
proceduri / funcii pentru listarea :
i) Numrului binomial
k
n
C , efectund un numr ct mai mic de
nmuliri / mpriri.
ii) Unei valori { } 0,1, , i n e . pentru care
i
n
C are valoarea maxim.
iii) Succesorului n ordinea lexicografic al lui c ipoteza
( ) 1, , 1, c n k n n = + . .
Cel puin una dintre proceduri / funcii va fi scris n Pascal, C sau
C++, iar celelalte n pseudocod.


99
SOLUII

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC
DOMENIUL DE LICEN INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2005


I.
1. Fie
1 2
, z z G e . Atunci
3 3
1 2
1 z z = = , de unde
( )
3
3 3
1 2 1 2
1 z z z z = = - - , deci
1 2
z z G e - . Aadar, - este lege de compoziie
pe G. Evident - este asociativ, iar elementul neutru la - este 1 G e .
Pentru orice z G e , exist
1
G
z
e deoarece
3
3
1 1
1
z z
| |
| |
= =
|
|
|
\ .
\ .
astfel nct
1 1
1 z z
z z
= = - - . Prin urmare, ( ) , G - este grup. Ecuaia
3
1 z = are soluiile
0 1
1, z z = i
2
2 1
z z = , unde
1
z este una dintre soluiile ecuaiei
2
1 0 z z + + = .
Fie ( ) ( )
3
: , , f G + - Z dat de ( )
0

0 f z = , ( )
1

1 f z = i
( )
2

2 f z = . Evident f este bijectiv. Se verific uor c f este morfism.


Deci f este un izomorfism de grupuri.

2.
i) Avnd n vedere c
2
1 0 c c + + = i c
3
1 c = , un calcul simplu
arat c
2 3 2
2
1 0 0 1 1 1
3 0 0 1 , 3 1
0 1 0 1
A A c c
c c
| | | |
| |
= =
| |
| |
\ . \ .
i c
4
3
9 A I = .

ii) Deoarece
3 3
3
1 1
9 9
A A A A I
| | | |
= =
| |
\ . \ .
, pe baza unicitii
inversei unei matrici, deducem c
1 3
1
9
A A

= .
100
iii) Ecuaia AX B = are soluia
1
X A B

= , adic
3
1
9
X A B = ,
de unde
2
0 0 1
0 0
0 0
X c
c
| |
|
=
|
|
\ .
.
Ecuaia YA B = are soluia
1
Y B A

= , adic
3
1
9
Y B A = , de unde
2
0 0
0 0
1 0 0
Y
c
c
| |
|
=
|
|
\ .
.

II.
i) Avem ( )
, 0
1
, 0
1
x
x
x
f x
x
x
x

>

+
=

<


.
Prin urmare ( )
( )
( )
2
2
1
, 0
1
1
, 0
1
x
x
f x
x
x

>

' =

<

.
Deoarece
( ) ( )
0 0
0
1
lim lim 1
1
x x
f x f
x x

= =
+
, deducem c f este
derivabil n 0 i ( ) 0 1 f ' = .
Aadar ( )
( )
( )
2
2
1
, 0
1
1
, 0
1
x
x
f x
x
x

>

' =

<


ii) Ecuaia ( ) 0 f x = are soluia 0 x = , deci interseciile graficului
funciei f cu axele Ox i Oy sunt date de punctul ( ) ( ) ( ) 0, 0 0, 0 f = .
101
Cum ( ) ( ) f x f x = , pentru orice xeR, funcia f este impar,
deci graficul lui f este simetric fa de origine. Se constat uor c
( ) 0 f x > , pentru 0 x > i c ( ) 0 f x < , pentru 0 x < .
De asemenea avem
( )
( )
( )
3
3
2
, 0
1
2
, 0
1
x
x
f x
x
x

>

'' =

<

.
Funcia f nu este derivabil de dou ori n 0 deoarece
( )
( ) ( )
0
0
0
0 lim 2
s
x
x
f x f
f
x

<
' '
'' = = i
( )
( ) ( )
0
0
0
0 lim 2
d
x
x
f x f
f
x

>
' '
'' = = .
Deoarece ( ) lim lim 1
1
x x
x
f x
x

= =
+
i ( ) lim lim 1
1
x x
x
f x
x

= =

, deducem
c dreapta 1 y = este asimptot la + pentru graficul funciei f , iar
dreapta 1 y = este asimptot la pentru graficul funciei f .
Deoarece, pentru orice
0
x eR, ( ) ( )
0
0
lim
x x
f x f x

= eR, deducem
c nu exist asimptote verticale pentru graficul funciei f .
Toate informaiile de mai sus pot fi sumarizate n tabelul urmtor


x - + 0
( ) ' f x
( ) " f x
( ) f x
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++|
-1 1 0


Prin urmare putem schia graficul funciei f .

102

x
y
y = 1
y = -1
0


iii) Se verific uor c
1 0
x x < deoarece aceast inegalitate este
echivalent cu
1
a
a
a
<
+
, adic cu
2
0 a < .
Fie ( ) P n propoziia
1 n n
x x
+
< .
Evident, conform celor discutate mai sus, ( ) 0 P este adevrat.
Vom arta c ( ) P n implic ( ) 1 P n + .
ntr-adevr, dac
1 n n
x x
+
< , atunci, deoarece f este strict
cresctoare, ( ) ( )
1 n n
f x f x
+
< , i.e.
2 1 n n
x x
+
< .
Conform metodei induciei matematice obinem c
1 n n
x x
+
< ,
pentru orice neN, deci irul ( )
n
n
x este descresctor. Aceeai metod a
induciei matematice ne asigur c 0
n
x > , pentru orice neN. Prin
urmare, irul ( )
n
n
x este mrginit i monoton, deci exist lim
n
n
x l

= eR.
Din relaia ( )
1 n n
x f x
+
= , pentru orice neN, avnd n vedere
continuitatea funciei f , obinem, prin trecere la limit, c ( ) f l l = , i.e.
1
l
l
l
=
+
, de unde 0 l = . Deci lim 0
n
n
x

= .

103
iv) ( ) ( ) ( )
2 0 2 0 2
1 1 0 1 0
1 1
x x
f x dx f x dx f x dx dx dx
x x

= + = + =
+
} } } } }

( )
0 2 0 0 2 2
1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
x x
dx dx dx dx dx dx
x x x x

+ +
= + = + + =
+ +
} } } } } }

( ) ( ) ( )
0 0 2 2
1 1 0 0
| ln 1 | | ln 1 | x x x x

= + + =
2
1 ln 2 2 ln3 1 ln
3
= + + = + .

III.
S alegem un sistem de axe rectangulare cu originea n B. Atunci
( ) ( ) ( ) 0,1 , 0, 0 , 1, 0 A B C i ( ) 1,1 D . Dac ( ) 0, M , | | 0,1 e , atunci
( ) 1 , 0 N .

A (0,1)
M (0,)
B (0,0)
D (1,1)
C (1,0) N (1-,0)
x
y


Dac Q este mijlocul segmentului MN atunci
1
,
2 2
Q
| |
|
\ .
, deci
1
2
Q
x

= i
2
Q
y

= .
Prin urmare,
1
2
Q Q
x y + = i
1
0,
2
Q
x
(
e
(

.
Aadar, mulimea punctelor care sunt mijloacele segmentelor MN
este segmentul RT , unde
1
0,
2
R
| |
|
\ .
i
1
, 0
2
T
| |
|
\ .
.
104
IV.
i) Valoarea cutat poate fi calculat fr efectuarea vreunei
nmuliri/mpriri, folosind triunghiul lui Pascal, ce se bazeaz pe
egalitatea
C C C
i
m
i
m
i
m
1
1
1 +
+
+
= + . Dar mai nti vom aplica formula
combinrilor complementare, pentru a ne asigura c ksn/2, cu scopul de a
reduce numrul de adunri necesare. Apoi vom folosi un tablou
T=(T
0
,T
1
,...,T
k
) de dimensiune k+1 iniializat cu (1,1,0,...,0):

k1 k; if k>n/2 then k1 n-k;
T
0
1; T
1
1; for i=2,k1 do T
i
0;
for j=2,n do
for i=k1,1,-1 do T
i
T
i-1
+T
i
;
write T
k1


ii) Folosind faptul c valoarea
coeficienilor binomiali crete i apoi
descrete, valoarea maxim va fi atins pentru
coeficientul / coeficienii "din mijloc", deci
este suficient s scriem:

if n impar
then write (n+1)/2
else write n/2

iii) Fie c=(c
1
,c
2
,...,c
k
) combinarea curent care, conform
ipotezei, admite un succesor. Determinarea succesorului se poate face n
trei etape:
- determinarea celui mai mare i cu c
i
<n-k+i, adic a celei mai din
dreapta poziii ce poate fi majorat;
- majorarea lui c
i
cu o unitate;
- nscrierea pe poziiile i+1,...,k din c a valorii de pe poziia
precedent, mrit cu o unitate:

i k;
while c
i
=n-k+i do i i-1;
c
i
c
i
+1;
for j=i+1,k do c
j
c
j-1
+1
for i=1,k do write c
i


105
UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC
CONCURS DE ADMITERE
DOMENIUL DE LICEN MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2006


I. Algebr
1. Fie polinomul cu coeficieni reali p nX X X X f + + + =
2 3 4
2 .
i) S se determine n i p astfel nct 1
2
+ X s divid pe f.
ii) Dac g este ctul mpririi lui f la 1
2
+ X , s se calculeze

) ( ) 1 ( n g g + +

unde
*
neN .
2. Fie mulimea
1
0 1 | , ,
0 0 1
a b
G c a b c
| |
|
= e
`
|
|
\ . )
Z .
i) S se arate c G, mpreun cu operaia de nmulire a matricelor
este grup.
ii) Este G grup comutativ ? Justificare.

II. Analiz matematic
1.
S se determine 0 a > , astfel nct

( )
lim 1
n
n n a n

+ = .
2. Fie { } : 1 , f R R
2
2
( )
1
x x
f x
x
+ +
=

.
i) S se verifice c
4
( ) 2
1
f x x
x
= + +

, pentru orice { } 1 xe R .
ii) Pentru 2 A> , s se calculeze ( )
2
( )
A
F A f x dx =
}
.
106
iii) S se calculeze
2
( )
lim
A
F A
A

.

III. Geometrie
1. Fie ABC un triunghi i ( ) M BC e . Bisectoarele unghiurilor
AMB < i AMC < intersecteaz laturile AB i AC n P i, respectiv Q. S
se arate c PQ este paralel cu BC dac i numai dac M este mijlocul
laturii BC.
2. Fie ABCD un tetraedru cu AC BD . Printr-un punct
( ) M AB e ducem un plan paralel cu AC i BD care intersecteaz BC n N,
CD n P i AD n Q.
i) S se demonstreze c MNPQ este dreptunghi.
ii) Presupunnd c MNPQ este ptrat, s se determine latura sa n
funcie de lungimile laturilor lui ABCD.

IV. Informatic
1. Se consider numrul natural 1 n > i tabloul
( )
1 2
, , ,
n
p p p p = . , cu elemente din { } 1, 2, , n . . S se scrie
proceduri/funcii care s afieze :
i) Valoarea 0 sau 1 dup cum p este sau nu o permutare a mulimii
{ } 1, 2, , n . .
ii) Numrul de perechi ( ) , i j care verific 1 i j n s < s i
i j
p p > .
2. Se cunosc numrul natural 1 n > , coeficienii reali ai
polinomului
0 1
n
n
P a a X a X = + + + . , precum i numrul real b. S se
scrie proceduri/funcii care s afieze :
i) Valorile ( ) 1 P i ( ) 1 P .
ii) Valoarea 1 sau valoarea 0, dup cum P se divide sau nu prin
X b .
Cel puin una dintre proceduri / funcii va fi scris n Pascal, C sau
C++, iar celelalte n pseudocod.

107
SOLUII

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC
DOMENIUL DE LICEN MATEMATIC
SESIUNEA IULIE 2006


I.
1.
i) Deoarece
( ) ( ) ( )
4 3 2 2 2
2 1 2 2 X X X nX p X X X n X p + + + = + + + + ,
deducem, conform teoremei mpririi cu rest, c
2
1 X + divide
4 3 2
2 X X X nX p + + + ,
dac i numai dac polinomul ( ) 2 n X p + + , care reprezint restul
mpririi polinomului
4 3 2
2 X X X nX p + + + la
2
1 X + , este 0.
Prin urmare,
4 3 2
2 X X X nX p + + + se divide cu
2
1 X + dac
i numai dac
2 n =
i
0 p = .
ii) Aadar :
2
2 g X X = .
Avnd n vedere c :
( ) 1
1 2
2
n n
n
+
+ + + = .
i c :
( )( )
2 2 2
1 2 1
1 2
6
n n n
n
+ +
+ + + = . ,
deducem c :
( ) ( ) ( )
( )( )
( )
1 2 1
1 2 1
6
n n n
g g g n n n
+ +
+ + + = + . ,
i.e.
( ) ( ) ( )
( )( ) 1 2 5
1 2
6
n n n
g g g n
+
+ + + = .
108
pentru orice
*
neN .
2.
i) Deoarece, pentru orice
1 1 1
, , , , , a b c a b c eZ, avem :
1 1 1 1 1
1 1
1 1 1
0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1
a b a b a a b b ac
c c c c
+ + + | | | | | |
| | |
= +
| | |
| | |
\ . \ . \ .

deducem c nmulirea matricelor este o lege de compoziie pe G.
Este binecunoscut faptul c nmulirea matricelor cu elemente
numere ntregi este asociativ.
Elementul neutru pentru nmulirea matricelor din G este :
3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
I G
| |
|
= e
|
|
\ .
.
Se poate verifica imediat c inversa matricei
1
0 1
0 0 1
a b
c G
| |
|
e
|
|
\ .
, n
raport cu nmulirea matricelor din G, este matricea
1
0 1
0 0 1
a b ac
c G
+ | |
|
e
|
|
\ .
.
ii) Deoarece :
1 1 1 1 1 1 1 2 4
0 1 1 0 1 2 0 1 3
0 0 1 0 0 1 0 0 1
| | | | | |
| | |
=
| | |
| | |
\ . \ . \ .

i :
1 1 1 1 1 1 1 2 3
0 1 2 0 1 1 0 1 3
0 0 1 0 0 1 0 0 1
| | | | | |
| | |
=
| | |
| | |
\ . \ . \ .
,
rezult c afirmaia : pentru orice
1 1 1
, , , , , a b c a b c eZ, avem
109
1 1 1 1
1 1
1 1 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
a b a b a b a b
c c c c
| | | | | | | |
| | | |
=
| | | |
| | | |
\ . \ . \ . \ .

este fals, deci G nu este grup comutativ.

II.
1. Deoarece :
( )
1 1
a n a
n n a n
n a n a
n
+ + = =
+ +
+ +

i :
lim
2
1 1
n
a a
a
n

=
+ +
,
deducem c :
( )
lim
2
n
a
n n a n

+ = .
Prin urmare
( )
lim 1
n
n n a n

+ =
dac i numai dac 2 a = .

2.
i) Un calcul simplu ne asigur c relaia ( )
4
2
1
f x x
x
= + +

,
pentru orice { } 1 xe R , este valid.
ii) Avem
( ) ( ) ( )
2
2 2
4
2 2 6 4ln 1
1 2
A A
A
F A f x dx x dx A A
x
| |
= = + + = + +
|

\ .
} }

pentru orice 2 A> .
iii) Deoarece, pentru orice 2 A> ,
( ) ( )
2 2 2
ln 1
1 2 6
4
2
F A A
A A A A

= + +
i
110
( )
2 2
ln 1
2 6
lim lim4 0
A A
A
A A A

| |
= =
|
\ .
,
rezult c
( )
2
1
lim
2
A
F A
A

= .

III.
1. n conformitate cu teorema bisectoarei, avem relaiile
BM BP
AM AP
= (*)
i
CM CQ
AM AQ
= . (**)
Prin urmare, folosind reciproca teoremei lui Thales, avem :
BP CQ
PQ BC BM MC
AP AQ
= = | ,
unde pentru ultima echivalen am folosit relaiile (*) i (**).
Aadar, PQ este paralel cu BC dac i numai dac M este
mijlocul laturii BC.
2.
i) Fie o planul MNPQ.
Deoarece AC o | , deducem c :
MN QP AC | | ,
i deoarece BD o | , obinem c :
MQ NP BD | | .
Prin urmare MNPQ este paralelogram.
Cum AC BD , avnd n vedere cele anterioare, tragem concluzia
c MNPQ este dreptunghi.
ii) Fie l latura ptratului MNPQ.
Atunci, conform teoremei lui Thales, deoarece MQ BD | , avem :
MQ AQ
BD AD
= ,
i.e.
l AQ
BD AD
= .
111
Un argument similar ne conduce la :
QP QD
AC AD
= ,
adic la :
l QD
AC AD
= .
Prin adunarea relaiilor (*) i (**), obinem :
1 1
1
AQ QD
l
AC BD AD AD
| |
+ = + =
|
\ .
,
de unde
AC BD
l
AC BD

=
+
.
IV.
1.
i) Au fost acceptate att soluiile care folosesc un tablou
suplimentar, ct i cele care nu folosesc un tablou suplimentar.
Dac nu folosim un tablou suplimentar, putem mai nti ordona
cresctor elementele lui p, iar apoi verificm c ele sunt n ordine
1, 2, , n . . Timpul de executare este de ordinul ( ) log O n n .
Un timp mai bun, i anume liniar, se obine dac folosim un tablou
suplimentar ( )
1 2
, , ,
n
x x x x = . ale crui elemente sunt iniializate cu 0.
Apoi pentru fiecare { } 1, 2, , i n e . , punem 1
i
p
x = . Rmne de verificat
dac toate elementele lui x au acum valoarea 1.
ii) Numrul de perechi np cu proprietatea din enun se obine foarte
simplu astfel :
0 np
for i=1, n-1
for j=i+1,n
if p
i
> p
j
then 1 np np +
2.
i) Valorile ( ) 1 P o = i ( ) 1 P | = se pot obine
simplu astfel 0; 0; 1; s o |
for 0, i n =
; ;
i i
s a a s s o o | | + + .
112
ii) inem cont de faptul c P se divide prin X b dac i numai
dac ( ) 0 P b = . Pentru calculul lui ( ) pb P b = folosim schema lui Horner :

n
pb a
for 1, 0, 1 i n =

i
pb pb b a +
if 0 pb = then tiprete 1
else tiprete 0


113
UNIVERSITATEA DIN BUCURETI
FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC
CONCURS DE ADMITERE
DOMENIUL DE LICEN INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2006


I. Algebr
1. Fie polinomul | |
3 2
1 f X mX X X = + + + eC .
i) S se determine m tiind c rdcinile sale
1 2 3
, , x x x satisfac
relaiile :
3 3 3
1 2 3
1 x x x + + = i
4 4 4
1 2 3
4 1 x x x m + + = .
ii) Pentru m determinat la punctul i), s se afle rdcinile
polinomului.
2. Fie matricea
0 0 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
A
| |
|
|
=
|
|
|
\ .
.
i) S se calculeze
n
A , unde
*
neN .
ii) S se arate c A este inversabil i s se calculeze inversa sa.
iii) S se arate c mulimea
{ }
2 3 4
, , , G A A A A = , mpreun cu
operaia de nmulire a matricelor este un grup izomorf cu ( )
4
, + Z .

II. Analiz matematic
1.
S se calculeze ( ) lim 2
x
x arctg x t

.
2. Fie
*
neN . S se calculeze
1
2
0
1
n
x
dx
x +
}
.

114
III. Geometrie
1. ntr-un plan raportat la un sistem de coordonate carteziene, se
consider punctele ( ) 1, 0 A i ( ) 2,1 B . S se determine punctele C din plan
cu proprietatea c triunghiul ABC este echilateral.
2. S se demonstreze c dintre toate triunghiurile incluse n
mulimea format dintr-un cerc dat, mpreun cu interiorul su, cele de
arie maxim sunt cele nscrise i echilaterale.

IV. Informatic
1. Se cunosc numrul natural 1 n > i dou tablouri
( )
1 2
, , ,
n
X x x x = . i ( )
1 2
, , ,
n
Y y y y = . cu elemente cifre n baza 10.
Spunem c X Y s dac
i i
x y s pentru orice { } 1, 2, , i n e . . S se scrie
proceduri/funcii care s afieze :
i) Valoarea 1 sau 0, dup cum X Y s sau nu.
ii) Toate tablourile Z cu elemente cifre n baza 10 astfel nct
X Z Y s s , precum i numrul lor, n ipoteza c X Y s .
2. irul lui Fibonacci este definit prin
0 1
1 x x = = i
1 2 k k k
x x x

= + , pentru orice 2 k > . Se consider date un numr natural p
i numerele naturale
( )
*
1 2
, , ,
n
a a a ne . N .
S se scrie proceduri/funcii care s afieze :
i) 1 sau 0, dup cum p este sau nu termen al irului lui Fibonacci.
ii) 1 sau 0, dup cum
1 2
, , ,
n
a a a . sunt, ntr-o ordine convenabil,
termeni consecutivi ai irului lui Fibonacci.
La fiecare problem, cel puin una dintre proceduri / funcii va fi
scris n Pascal, C sau C++, iar celelalte n pseudocod.
115
SOLUII

FACULTATEA DE MATEMATIC I INFORMATIC
DOMENIUL DE LICEN INFORMATIC
SESIUNEA IULIE 2006


I.
1.
i) Conform relaiilor lui Vite avem :
1 2 3
x x x m + + = i
1 2 1 3 2 3
1 x x x x x x + + = .
Prin urmare :
( ) ( )
2
2 2 2 2
1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3
2 2 x x x x x x x x x x x x m + + = + + + + = .
Aadar, cu notaia
1 2 3
k k k
k
S x x x = + + , unde k eN, avem :
1
S m =
i
2
2
2 S m = .
Deoarece
1
x ,
2
x i
3
x sunt rdcinile polinomului
3 2
1 f X mX X = + + + , putem scrie :
3 2
1 1 1
1 0 x mx x + + + = (1)
3 2
2 2 2
1 0 x mx x + + + = (2)
3 2
3 3 3
1 0 x mx x + + + = , (3)
de unde, prin adunarea acestor relaii, obinem :
3 2 1
3 0 S mS S + + + = (*)
nmulind (1) cu
1
x , (2) cu
2
x i (3) cu
3
x , avem
4 3 2
1 1 1 1
0 x mx x x + + + =
4 3 2
2 2 2 2
0 x mx x x + + + =
4 3 2
3 3 3 3
0 x mx x x + + + = ,
de unde, prin adunarea acestor relaii, obinem :
4 3 2 1
0 S mS S S + + + = . (**)
Pe de o parte, aa cum am vzut mai sus :
1
S m =
116
i
2
2
2 S m = .
Pe de alt parte, conform ipotezei :
3
1 S =
i
4
4 1 S m = .
Prin urmare, relaiile (*) i (**) devin :
( ) ( )
2
1 2 0 m m + =
i respectiv
( )( ) 1 3 0 m m + = ,
de unde
1 m= .

ii) Pentru 1 m= polinomul considerat este :
3 2
1 f X X X = + + + ,
i.e.
( )( )
2
1 1 f X X = + + ,
deci rdcinile sale sunt -1, i i i.

2.
i) Un calcul simplu arat c :
2
0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
0 1 0 0
A
| |
|
|
=
|
|
|
\ .
,
3
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
1 0 0 0
A
| |
|
|
=
|
|
|
\ .

i
4
4
A I = .
Atunci pentru orice neN, avem :
117
4
4
n
A I = ,
4 1 n
A A
+
= ,
4 2 2 n
A A
+
=
i :
4 3 3 n
A A
+
= .

ii) Relaia
4
4
A I = , scris sub forma
3 3
4
A A A A I = = , ne
asigur c A este inversabil i c
1 3
A A

= .
iii) Se constat cu uurin c operaia de nmulire a matricelor
este o lege de compoziie pe G.
Este binecunoscut faptul c nmulirea matricelor este asociativ.
Se verific imediat c
4
4
A I G = e este element neutru pentru
nmulirea matricelor din G.
S observm c orice element din G are invers fa de nmulirea
matricelor, anume A are drept invers pe
3
A ,
2
A are drept invers pe
2
A ,
3
A are drept invers pe A i
4
4
A I = are drept invers pe
4
4
A I = .
Aadar G mpreun cu operaia de nmulire a matricelor este un
grup.
Se verific imediat c funcia
4
: f GZ , dat de
( )
4

0 f A = ,
( )

1 f A = ,
( )
2

2 f A = i
( )
3

3 f A = , este un izomorfism ntre grupurile


( ) , G i ( )
4
, + Z .

II.
1. Deoarece ( )
2
2
1
arctgx
x arctgx
x
t
t

= ,
( )
1
lim lim 2 0
x x
arctgx
x
t

= = ,
( )
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
arctgx
x
x
x
x
x
t

'

+
= =
+ '
| |
|
\ .


i
118
2
2
lim2 2
1
n
x
x

=
+
,
avnd n vedere regula lui lHspital, deducem c :
( ) lim 2 2
n
x arctgx t

= .

2. Fie
1
0 2
0
1
1 4
I dx
x
t
= =
+
}
. Pentru orice
*
neN , pentru simplitate,
vom folosi notaia
1
2
0
1
n
n
x
I dx
x
=
+
}
.
Atunci :
( )
1 1
2
1 2 2
0 0
1
0
1 2 1 1
ln 1 ln 2
1 2 1 2 2
|
x x
I dx dx x
x x
= = = + =
+ +
} }

i :
1 1 2
2 2 2
0 0
1
1 1
1 1 4
x
I dx dx
x x
t | |
= = =
|
+ +
\ .
} }
.
Pentru , 3 n n e > N , avem :
( ) ( ) ( )
2 2 4 4 6
1
2
0
1
n n n n n n
n
x x x x x x
I dx
x

+ + + +
=
+
}
.
,
de unde :
a) cazul 2 n k = , unde , 2 k k e > N
( )
( )
1
1
2 2 2 4 2 6
2 2
0
1
1
1
k
k
k k k
n k
I I x x x dx
x


| |

= = + + + + = |
|
+
\ .
}
.
( ) ( )
1 1 1 1 1
1 1
2 1 2 3 2 5 1 4
k k
k k k
t
= + + + +

. ;
b) cazul 2 1 n k = + , unde , 1 k k e > N
( ) ( )
1
1
2 1 2 3 2 5
2 1 2
0
1 1
1
k k
k k k
n k
x
I I x x x x dx
x


+
| |
= = + + + + =
|
+
\ .
}
.
( ) ( )
1 1 1 1 1 1
1 1 ln 2
2 2 2 2 4 2 2
k k
k k k

+ + + +

. .


119
III.
1. Fie ( ) , C x y . Condiia ca triunghiul ABC s fie echilateral se
exprim prin egalitatea AB=BC=AC, adic ( ) ( )
2 2
2 1 0 x y = + =
( ) ( )
2 2
2 1 x y = + . Ultima egalitate implic 2 x y + = , de unde
( ) ( )
2 2
2 1 2 x x = + , adic :
2
2 6 3 0 x x + = .
Prin urmare,
3 3
2
x

= , de unde
1 3
2
y =
)
.
Aadar, punctele cutate sunt
3 3 1 3
,
2 2
| |
+
|
|
\ .
i
3 3 1 3
,
2 2
| |
+
|
|
\ .
.
2. Dac A, B i C se gsesc n interiorul cercului considerat, s
considerm A' i C' interseciile semidreptelor (BA i (BC cu cercul.
Atunci
ABC ABC
A A
' '
s .
Dac B' este intersecia lui C B ' cu cercul dat, atunci
A BC A B C
A A
' ' ' ' '
s .
Prin urmare, dintre toate triunghiurile incluse n mulimea format
dintr-un cerc dat, mpreun cu interiorul su, cele de arie maxim se
gsesc printre cele nscrise.
S considerm atunci un triunghi ABC nscris ntr-un cerc dat de
centru O i raz R.
Deoarece
( ) ,
2
ABC
AB dist C AB
A

= , deducem c
ABC ABC
A A
''
s ,
unde C'' este intersecia diametrului perpendicular pe AB cu arcul mare

AB .
Prin urmare, dintre toate triunghiurile incluse n mulimea format
dintr-un cerc dat, mpreun cu interiorul su, cele de arie maxim se
gsesc printre cele nscrise care sunt isoscele i al cror vrf din care
pleac cele dou laturi egale se gsete pe arcul mare de cerc determinat
de celelalte dou vrfuri.
120
S considerm atunci un triunghi isoscel ABC ( ) AC CB = nscris
ntr-un cerc dat centru O i raz R, pentru care C se afl pe arcul mare

AB .
Fie ( ) 0, o t e msura arcului mic

AB i | msura arcelor mici

AC i

BC.
Cum 2 2 o | t + = , deducem c ,
2
t
| t
| |
e
|
\ .
, deci ( ) cos 1, 0 | e .
S observm c :
( )
2
2sin sin
2
ABC OAB OBC OAC
R
A A A A | o = + + = + =
( ) ( )
2 2
2sin sin 2 2sin 2sin cos
2 2
R R
| | | | | = = =
( ) ( )
2 2 2
sin 1 cos 1 cos 1 cos R R | | | | = = .

Ca atare, cu notaia cos x | = , suntem condui la studiul
maximului funciei ( ) : 1, 0 f R, ( ) ( )
2
1 1 f x x x = .
Un calcul simplu arat c ( )
2
2
2 1
1
x x
f x
x

' =

, deci ( ) 0 f x ' > ,


pentru
1
1,
2
x
| |
e
|
\ .
i ( ) 0 f x ' < , pentru
1
, 0
2
x
| |
e
|
\ .
.
Prin urmare f este cresctoare pe
1
1,
2
| (

(
\
i descresctoare pe
1
, 0
2
|

.
, deci maximul funciei f se atinge pentru
1
2
x = , ceea ce
corespunde lui
2
3
t
| = , adic cazului n care triunghiul ABC este
echilateral.
n concluzie, am artat c dintre toate triunghiurile incluse n
mulimea format dintr-un cerc dat, mpreun cu interiorul su, cele de
arie maxim sunt cele nscrise i echilaterale.


121
IV.
1.
i) S observm mai nti c relaia de ordine s este doar parial
definit : de exemplu, pentru ( ) 1, 2 X = i ( ) 2,1 Y = nu avem nici X Y s
i nici Y X s .
Funcia urmtoare ntoarce -1, 0 sau 1, dup cum x y < (adic
x y s i x y = ), x y = sau nu este adevrat c x y s :
function ( ) , f x y
0; 1 v i
while 1& v i n < s
if
i i
x y =
then 1 i i +
else if
i i
x y <
then 1; 1 v i i +
else 1 v
return v
end
Este acum suficient s executm instruciunea :
if ( ) , 1 f x y < then tiprete 1
else tiprete 0
ii) Urmtoarea funcie nlocuiete pe z cu succesorul su, n situaia
n care z y < :
function ( ) , , succ x y z
i n
while
i i
z y =
; 1
i i
z x i i
1
i i
z z + ; return z
end
Folosind aceast funcie, putem proceda astfel :
0; nr z x
if ( ) , 1 f z y < then tiprete x ; 1 nr nr +
while ( ) , 1 f z y =
( ) , , ; z succ x y z tiprete z; 1 nr nr +
122
tiprete nr
2.
i) n variabilele x i y vom memora doi termeni succesivi ai irului
lui Fibonacci i le vom actualiza ct timp y p < . Rmne de verificat dac
y=p :
if p=0 then tiprete 1 ; stop
0; 1 x y
while y p <
; ; z y y x y x z +
if y=p then tiprete 1
else tiprete 0
ii) ncepem prin a ordona cresctor numerele naturale
1 2
, , ,
n
a a a . . Verificm apoi, ca mai sus, dac
1
a este termen n irul lui
Fibonacci ; n caz afirmativ, verificm dac
2
, ,
n
a a . sunt termenii care i
succed lui
1
a n irul lui Fibonacci. Pentru simplificare, vom considera c
1
1 a > .
0; 1 x y
while
1
y a <
; ; z y y x y x z +
if
1
y a = then tiprete 0 ; stop
2 i
while &
i
i n x y a s + =
; ; ; 1 z y y x y x z i i + +
if 1 i n = + then tiprete 1
else tiprete 0

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica si Informatica
Concursul de admitere iulie 2008, Domeniul de licenta - Matematica
I. Algebra 1. Se da sistemul de ecuat ii lineare

mx +y +z = 1
x +my +z = m
x +y +mz = m
2
,
unde m este un parametru real.
a) Sa se arate ca determinantul matricei sistemului este egal cu (m1)
2
(m+ 2).
b) Sa se discute si sa se rezolve sistemul n funct ie de valorile lui m.
2. Denim pe R legea de compozit ie prin x y = xy 2x 2y + 6 pentru orice x, y R.
Fie G = (2, ). Sa se arate ca:
a) x y = (x 2)(y 2) + 2 pentru orice x, y R. Deducet i ca G este parte stabila n raport cu .
b) (G, ) este grup comutativ.
c) Funct ia f : G (0, ), f(x) = x 2, este izomorsm ntre grupul (G, ) si grupul multiplicativ ((0, ), ).
II. Analiza 1. Fie sirul (x
n
)
n
de numere reale x
n
= 2 + (1)
n
1
n
, n N.
Sa se studieze:
a) monotonia sirului (x
n
)
n
;
b) marginirea sirului (x
n
)
n
;
c) convergent a sirului (x
n
)
n
.
2. Se considera funct ia f : R R,
f(x) =

x daca x 0
x
2
e
x
daca x > 0
a) Sa se studieze continuitatea si derivabilitatea funct iei f.
b) Sa se determine asimptotele gracului funct iei f.
c) Sa se traseze gracul funct iei f.
III. Geometrie 1. Fie ABCD un paralelogram n care BD = AD. Fie M mijlocul laturii CD si E un punct pe
dreapta BM, astfel nct BM = ME. Sa se arate ca:
a) BM CD;
b) punctele A, D si E sunt colineare;
c) AD = DE.
2. Fie ABCD un patrat de latura 1.
a) Daca P este un punct interior patratului, sa se arate ca suma ariilor triunghiurilor PAB si PCD este
jumatate din aria patratului.
b) Sa se determine punctele O din interiorul p atratului, cu proprietatea ca ariile triunghiurilor OAB, OBC,
OCD, ODA sunt proport ionale cu numerele 1, 2, 4 si 3 respectiv.
IV. Informatica Se da un vector de dimensiune n, n 1 dat, cu valori nenegative, care se citesc de la tastatura.
Sa se scrie un program, ntr-unul din limbajele de programare studiate n liceu (Pascal/C/C++), care listeaza
secvent a de lungime maxima de elemente din vectorul dat ce se obt ine conform algoritmului urmator de vizitare
a vectorului:
1. Se viziteaza primul element al vectorului.
2. Urmatorul element vizitat se obt ine prin deplasarea spre dreapta cu un numar de pozit ii nevizitate egal cu
valoarea ultimului element vizitat. Daca n deplasarea spre dreapta se atinge capatul vectorului, deplasarea
continua cu primul element nevizitat din stanga vectorului.
Se vor explica informal detaliile de implementare a algoritmului sub forma de program: variabile, structuri de
date, structuri iterative, instruct iuni condit ionale.
Timp de lucru - 3 ore.
1
Problemele propuse la concursul de admitere la
Facultatea de Matematica si Informatica, sesiunea iulie
2008. Indicat ii, comentarii, modele de redactare.
1 Domeniul de licent a Matematica. Subiectele
de matematica.
1.1 Algebra
1.1.1 Problema 1
Se da sistemul de ecuat ii lineare
_

_
mx +y +z = 1
x +my +z = m
x +y +mz = m
2
,
unde m este un parametru real.
a) Sa se arate ca determinantul matricei sistemului este egal cu
(m1)
2
(m+ 2).
b) Sa se discute si sa se rezolve sistemul n funct ie de valorile lui m.
Indicat ii si comentarii
a) Pentru a calcula determinantul matricei M a sistemului (care este un
determinant de ordinul trei), putem folosi regula triunghiului sau regula lui
Sarrus si obt inem
det(M) =

m 1 1
1 m 1
1 1 m

= m
3
3m+ 2.
Aceasta metoda are dezavantajul ca, dupa dezvoltarea determinantului, tre-
buie sa mai demonstram identitatea
m
3
3m+ 2 = (m1)
2
(m+ 2).
1
De aceea, este mai indicat sa folosimn calcul proprietat i ale determinant ilor.
De exemplu, adunand toate coloanele la prima coloana, apare factorul m+2.
Putem folosi n continuare proprietat ile determinant ilor: de exemplu, scadem
prima coloana din celelalte doua, pentru a obt ine mai multe zerouri, apoi
dezvolt am determinantul obt inut.
b) Discut ia unui sistem de ecuat ii lineare nseamna precizarea cazurilor n
care sistemul este compatibil. Pentru discut ia unui sistem, se folosesc Teo-
rema Kronecker-Capelli (un sistem de ecuat ii lineare este compatibil daca
si numai daca rangul matricei sistemului este egal cu rangul matricei ex-
tinse), sau Teorema lui Rouche (un sistem este compatibil daca si numai daca
tot i determinant ii caracteristici sunt nuli). De aceea, discut ia sistemului dat
porneste de la considerarea cazurilor: det(M) ,= 0, respectiv det(M) = 0.
Daca det(M) ,= 0, sistemul este compatibil determinat. Pentru rezolvarea
sistemului, se pot folosi diverse metode, ca de exemplu metoda reducerii,
metoda substitut iei, metoda lui Gauss: orice metoda de rezolvare se ia n
considerare la corectarea lucrarilor de examen. In cazul nostru, deoarece
coecient ii necunoscutelor sistemului cont in si parametri, este mai indicat sa
folosim n rezolvare regula lui Cramer.

In cazul cand m = 1, sistemul devine


_

_
x +y +z = 1
x +y +z = 1
x +y +z = 1.
Am putea sa studiem compatibilitatea sistemului folosind teorema lui Rouche.
In cazul analizat de noi, putem ajunge mai usor la o concluzie, deoarece o
aceeasi ecuat ie apare scrisa de trei ori. De aceea, sistemul dat este echivalent
cu sistemul cu o singura ecuat ie si trei necunoscute, obt inut prin eliminarea
ecuat iilor care se repeta, adica
_
x +y +z = 1
Acest sistem este compatibil 2-nedeterminat, deoarece doua dintre necunos-
cute pot lua valori arbitrare, iar a treia este unic determinata de aceste valori.
Daca m = 2, sistemul devine:
_

_
2x +y +z = 1
x + 2y +z = 2
x +y + 2z = 4.
2
Pentru a arata ca acest sistem este incompatibil, putem proceda n mai
multe moduri: orice rezolvare corecta este punctata n examen. De exemplu,
adunand toate ecuat iile sistemului si mp art ind la 4, obt inem
x +y +z =
7
4
.
Scazand pe rand aceasta ecuat ie din ecuat iile sistemului, obt inem
x =
3
4
, y =
1
4
, z =
9
4
,
numere care nu verica, de exemplu, prima ecuat ie a sistemului. O alta
posibilitate este folosirea teoremei lui Rouche. Metoda algoritmica (data de
teorema lui Rouche), este mai indicata ntr-un examen, pentru ca nu se mai
pierde timp suplimentar cu cautarea unor argumente ad-hoc.
1.1.2 Problema 2
Denim pe R legea de compozit ie prin xy = xy 2x2y +6 pentru orice
x, y R. Fie G = (0, ). Sa se arate ca:
a) x y = (x 2)(y 2) + 2 pentru orice x, y R. Deducet i ca G este
parte stabila n raport cu .
b) (G, ) este grup comutativ.
c) Funct ia f : G (0, ), f(x) = x 2, este izomorsm ntre grupul
(G, ) si grupul multiplicativ ((0, ), ).
Indicat ii si comentarii
a) Este mai comod sa pornim demonstratrea egalitat ii din membrul drept:
(x 2)(y 2) + 2 = xy 2x 2y + 4 + 2 = xy 2x 2y + 6 = x y.
Pentru a arata ca G este parte stabila fat a de operat ia , trebuie sa ar-
gument am ca, daca x, y G, atunci x y G. Altfel spus, trebuie sa
demonstram implicat ia:
x > 2, y > 2 =x y > 2,
sau, mai clar:
x > 2, y > 2 =(x 2)(y 2) + 2 > 2.
3
b) O mult ime G este grup comutativ fat a de operat ia algebrica daca sunt
ndeplinite cateva condit ii: lege interna (pentru orice doua elemente x, y G,
avem x y G); asociativitate (pentru orice trei elemente x, y, z G, avem
(x y) z = x (y z)); comutativitate (pentru orice doua elemente x, y G,
se verica egalitatea x y = y x); element neutru (exista un element e G
astfel ca, pentru orice element x G sa e vericate egalitat ile: x e = x
si e x = x); elemente simetrizabile (pentru orice element x G, sa putem
determina un element x

G, care depinde de x, astfel ca x x

= e si
x

x = e).
In cazul grupurilor comutative, unele dintre condit iile de mai sus se pot
simplica. De exemplu, existent a elementului neutru poate rescrisa astfel:
exista un element e G astfel ca, pentru orice element x G sa e vericata
egalitatea x e = x.
Faptul ca este lege interna pe G a fost deja vericat, la punctul anterior
al problemei. Pentru a verica celelalte condit ii din denit ie, este util sa
folosim descrierea mai simpla a operat iei , sugerata la punctul a), adica
x y = (x 2)(y 2) + 2.
Atunci cand determinam elementul neutru al unui grup, este important sa
nt elegem ca egalitatea din denit ie trebuie sa aiba loc pentru orice element
din G. In cazul nostru, organizam calculele astfel:
x > 2 : (x 2)(e 2) + 2 = x
x > 2 : (x 2)(e 2) (x 2) = 0
x > 2 : (x 2)(e 3) = 0
e = 3.
Dupa efectuarea acestor calcule, mai este necesar sa precizam daca e G:
precizarea trebuie facut a chiar si atunci cand acest lucru este evident (asa
cum se ntampl a si n cazul de fat a), deoarece unele operat ii algebrice nu
au element neutru. De exemplu, daca consideram mult imea G

= (4; ),
operat ia ram ane lege intern a pe G

, dar ea nu are element neutru (n G

).
Pentru a demonstra ca orice element din G este simetrizabil, folosim
elementul neutru determinat anterior si comutativitatea operat iei . Fie
x G un element arbitrar. Caut am x

G astfel ca x x

= e; altfel spus,
trebuie sa demonstram ca ecuat ia
(x 2)(x

2) + 2 = 3,
4
(n care necunoscuta este x

), are solut ie n mult imea (2; ), pentru orice


valoare a parametrului x din (2; ). Rezolvand ecuat ia, obt inem
x

=
1
x 2
+ 2;
solut ia exista n mult imea numerelor reale, deoarece x ,= 2. Mai avem de
aratat ca x

> 2, ceea ce rezulta din faptul ca


x > 2
1
x 2
> 0
1
x 2
+ 2 > 2.
c) Funct ia f deneste un izomorsmntre grupurile (G, ) si ((0, ), ), daca
f este funct ie bijectiva si daca
f(x y) = f(x) f(y), x, y G.
Prima proprietate se poate justica arat and ca f este injectiva si surjectiva,
sau determinand inversa lui f: aceasta este funct ia f
1
: (0, ) G,
descrisa prin f
1
(t) = t + 2. Calculam:
f(x y) = f((x 2)(y 2) + 2) = (x 2)(y 2) = f(x) f(y).
Deci f este izomorsm de grupuri.
1.2 Analiza
1.2.1 Problema 1
Fie sirul (x
n
)
n
de numere reale x
n
= 2 + (1)
n 1
n
, n N

. Sa se studieze:
a) monotonia sirului (x
n
)
n
;
b) marginirea sirului (x
n
)
n
;
c) convergent a sirului (x
n
)
n
.
Indicat ii si comentarii
a) De obicei, pentru a studia monotonia unui sir, determinam semnul diferent ei
x
n+1
x
n
: daca aceasta diferent a evita unul dintre semnele + sau -, pentru
orice indice natural n, atunci sirul dat este monoton. In cazul problemei date,
5
putem ajunge nsa mai repede la un raspuns, determinand valorile primilor
trei termeni ai sirului:
x
1
= 1
x
2
= 2, 5
x
3
= 1, 666...
Deoarece x
1
< x
2
> x
3
, sirul dat nu este monoton.
b) Calculul primilor cat iva termeni ai sirului dat ne poate conduce la formu-
larea ipotezei: 1 x
n
3, pentru orice n N

. Chiar daca acest rezultat


este plauzibil, el trebuie totusi demonstrat. Ceea ce deranjeaza n expresia
termenului general al sirului este alternant a de semn data de factorul (1)
n
.
Putem scapa de aceasta alternant a cu ajutorul unei duble inegalitat i:
2
1
n
x
n
2 +
1
n
.
Trebuie sa mai observam doar ca
0 <
1
n
1, n N

.
c) O greseala de logica, des nt alnita, este urmatoarea.
Stim ca un sir monoton si marginit este convergent. De aceea,
un sir care nu e monoton si marginit nu poate convergent.
Chiar daca sirul propus n problema nu este monoton, nu putem arma nimic
despre convergent a sa. Cu totul alta ar fost situat ia daca am obt inut
ca sirul dat nu este marginit, deoarece orice sir convergent este marginit.
Calculul unor termeni ai sirului ne poate conduce si n acest caz la formularea
ipotezei:
lim
n
x
n
= 2.
Pentru demonstrat ie, putem folosi, de exemplu, lema clestelui:
2
1
n
x
n
2 +
1
n
,
lim
n
(2
1
n
) = lim
n
(2 +
1
n
) = 2,
deci lim
n
x
n
= 2.
6
O alta demonstrat ie poate data cu ajutorul criteriului majorarii:
[ x
n
2 [=[ (1)
n
1
n
[
1
n
,
lim
n
(
1
n
) = 0,
deci lim
n
x
n
= 2.
Pentru a scurta demonstrat ia problemei, se poate ncepe rezolvarea cu
punctul c): din faptul ca sirul dat este convergent, deducem imediat (folosind
teorema enunt at a mai sus), ca sirul este si marginit. O astfel de argumentare
este permisa ntr-un examen, chiar daca astfel raspundem la ntrebarile prob-
lemei n alta ordine decat cea data.
1.2.2 Problema 2
Se considera funct ia f : R R,
f(x) =
_
x daca x 0
x
2
e
x
daca x > 0
a) Sa se studieze continuitatea si derivabilitatea funct iei f.
b) Sa se determine asimptotele gracului funct iei f.
c) Sa se traseze gracul funct iei f.
Indicat ii si comentarii
a) Deoarece f este o funct ie descrisa cu acolada, problema continuit at ii si a
derivabilitat ii se pune pentru punctul 0. Este important ns a sa argument am
ca funct ia data este continu a si derivabila n toate celelalte puncte reale.
Pentru aceasta, putem folosi principiul local (daca funct iile f si g coincid pe
o vecin atate a lui x
0
si daca g este continu a sau derivabila n x
0
, atunci si
f este continu a, respectiv derivabila n x
0
) si faptul ca funct iile elementare,
denite pe intervale deschise, sunt derivabile.
Punctul 0 este punct de acumulare la stanga si la dreapta domeniului lui
f. De aceea, continuitatea lui f n 0 poate demonstrata folosind teorema
despre limitele laterale. Pentru studiul derivabilitat ii, este indicat sa folosim
denit ia: f este derivabil a n x
0
daca si numai daca limita lim
xx
o
f(x)f(x
0
)
xx
0
exista si este nita. Ajungem astfel la calculul derivatelor laterale (=limitele
7
laterale ale raportului din denit ie); din faptul ca acestea nu sunt egale,
deducem ca funct ia f nu este derivabil a n 0.
Pentru funct ia data, care este continu a pe R si derivabil a pe R 0,
studiul derivabilitat ii n 0 s-ar putea face si cu ajutorul corolarului teoremei
lui Lagrange. Trebuie sa m atent i ns a cand aplicam acest corolar: el nu
stabileste o echivalent antre derivabilitatea funct iei ntr-un punct si existent a
limitei derivatei n acel punct. De aceea, daca derivata funct iei date nu are
limita n 0, nu putem formula nicio concluzie despre derivabilitatea lui f n
0.
b) Funct ia f este continu a pe R. De aceea, gracul lui f nu are asimptote
verticale: n caz contrar, ar exista un punct x
0
n care una din limitele laterale
ar innita, ceea ce nu se poate.
Este util sa calculam de la nceput limitele funct iei spre +si spre :
aceste limite ne vor folosi oricum, la completarea tabelului de variat ie a
funct iei si la trasarea gracului. Deoarece lim
x
f(x) = 0, deducem ca
dreapta de ecuat ie Y = 0 este asimptota orizontala spre + la gracul
funct iei f.
Putem determina asimptota oblica spre la gracul lui f aplicand for-
mulele de calcul (m = lim
x
f(x)
x
, n = lim
x
(f(x) mx)), sau, mai
simplu, observand ca pe intervalul (, 0), gracul lui f este semidreapta
de ecuat ie Y = X.
c) Trasarea gracului unei funct ii numerice, al carei domeniu de denit ie este
o reuniune de intervale, presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
1. identicarea proprietat ilor geometrice ale gracului (daca acestea ex-
ista): studiul paritat ii, imparitat ii sau periodicit at ii funct iei;
2. determinarea comportarii funct iei la capetele domeniului de denit ie si
a asimptotelor gracului: calculul unor valori sau limite, determinarea
asimptotelor;
3. precizarea domeniului de continuitate si a domeniului de derivabilitate;
4. calculul primei derivate, studiul semnului acesteia, identicarea inter-
valelor de monotonie a funct iei si a punctelor de extrem local;
5. precizarea domeniului pe care funct ia este de doua ori derivabil a, calcu-
lul derivatei a doua, studiul semnului acesteia si precizarea intervalelor
de convexitate si de concavitate a funct iei si a punctelor de inexiune;
8
6. completarea tabelului de variat ie a funct iei;
7. trasarea gracului.
Reprezentare graca a unei funct ii denite pe R nu se poate face decat
pe un interval marginit; comportarea funct iei n partea nereprezentata a
gracului trebuie sa e sugerata prin desen. Pentru problema propusa, uni-
tatea de masur a trebuie aleasa astfel ca patratul [4; 4] [4; 4] (n care
se reprezint a punctele importante ale gracului) sa e vizibil. De asemenea,
n reprezentarea graca a funct iei f este important sa reprezent am pe desen
semitangentele n origine, tangentan punctul de maxim local si tangentele n
punctele de inexiune. Pentru reprezentarea graca a funct iei, unele dintre
valorile acesteia trebuie aproximate.
1.3 Geometrie
1.3.1 Problema 1
Fie ABCD un paralelogram n care BD = AD. Fie M mijlocul laturii CD
si E un punct pe dreapta BM, astfel ncat BM = ME. Sa se arate ca:
a) BM CD;
b) punctele A, D si E sunt colineare;
c) AD = DE.
Indicat ii si comentarii
a) Ipoteza ABCD = paralelogramcont ine foarte multe informat ii. De exem-
plu, stim ca laturile opuse AB si CD sunt paralele, ca punctul de intersect ie
al diagonalelor AC si BD este mijlocul acestor segmente etc. Rezolvarea
presupune mai nt ai extragerea informat iei esent iale, si anume faptul ca
AD = BC = BD. De aceea, triunghiul BDC este isoscel, iar mediama
BM a acestui triunghi este si n alt ime.
b), c) In problemele de geometrie, observarea gurii determina dezvoltarea
demonstrat iei. O gura mai simpla, cu cat mai put ine elemente, ne permite
sa ne concentr am asupra relat iilor cu adevarat importante ntre elementele
date. Atunci cand adaug am noi elemente gurii (cum ar , de exemplu, con-
struirea punctului E), este util sa nt elegem legaturile nou create: BDEC
este un paralelogram, deci DE | BC si DE = BC.
9
1.3.2 Problema 2
Fie ABCD un patrat de latura 1.
a) Daca P este un punct interior patratului, sa se arate ca suma ariilor
triunghiurilor PAB si PCD este jumatate din aria patratului.
b) Sase determine punctele O din interiorul patratului, cu proprietatea ca
ariile triunghiurilor OAB, OBC, OCD, ODA sunt proport ionale cu
numerele 1, 2, 4 si 3 respectiv.
Indicat ii si comentarii
a) Rezolvarea problemei poate porni de la ntrebarea: ce au n comun cele
doua triunghiuri? Desigur, ele au varful P comun, dar mai au si laturile AB
si CD de lungimi egale. Mai mult, n alt imile duse din varful P pe AB si
CD sunt n prelungire, iar suma lungimilor lor este 1. Ajungem la ideea de
a calcula ariile triunghiurilor folosind bazele AB si CD si n alt imile duse din
varful P.
O alta solut ie poate data prin metode analitice: alegem un sistem
cartezian n care dreptele AB si AD sunt axele de coordonate si calculam
ariile celor doua triunghiuri cu ajutorul unor determinant i de ordinul trei.
Metoda are dezavantajul ca trebuie explicitate doua module, iar ipoteza
esent ial a P este interior patratului poate sa nu e nt eleas a. Putem evita
modulul, scriind coordonatele varfurilor luate n sensul trigonometric de par-
curgere a triunghiului.
Se poate da de asemenea o demonstrat ie care foloseste dinamica gurii,
bazata pe faptul ca suma ariilor celor doua triunghiuri nu se schimba daca
punctul P se misc a pe o paralela la AB. De aceea, putem presupune ca
P [AD], caz n care problema se rezolva mai simplu.
b) Determinam mai nt ai mult imea punctelor P din interiorul patratului pen-
tru care ariile triunghiurilor PAB si PCD sunt proport ionale cu 1 si cu 4 re-
spectiv. (Cuvantul respectiv, prezent si n enunt ul problemei, arata ca or-
dinea este important a!). Folosind formula pentru aria triunghiului (semipro-
dusul dintre baza si nalt ime), deducem ca raportul n alt imilor din P ale
triunghiurilor PAB si PCD este 1:4. Pentru a vizualiza mult imea punctelor
P care ndeplinesc aceasta condit ie, este util sa mpart im patratul dat n 25
de mici patrate congruente, prin construirea a 8 segmente paralele cu laturile:
punctul P va descrie unul dintre segmentele nou construite, paralel cu AB.
10
Determinam apoi mult imea punctelor Q din interiorul patratului pentru
care ariile triunghiurilor QBC csi QDA sunt proport ionale cu 2 si cu 3
respectiv: Q va descrie unul din segmentele construite paralel cu AD.
Deducem ca punctul O, care trebuie sa ndeplineasc a ambele condit ii,
este punctul de intersect ie al celor doua segmente (v. Figura 1).
Figura 1
Metoda descrisa mai sus (cunoscuta si sub denumirea de metoda celor
doua locuri geometrice), poate aplicata si altfel: determinam mai ntai
mult imea punctelor M pentru care ariile triunghiurilor MAB si MBC sunt
n raportul 1:2, apoi mult imea punctelor N pentru care ariile triunghiurilor
NCD si NDA sunt n raportul 4:3. Punctul O va punctul de intersect ie
al acestor mult imi. Rezolvarea este ns a mai dicila, deoarece mult imile
obt inute sunt segmente ce trec prin cate un varf al patratului, ca n Figura
2.
Figura 2
Este necesar sa remarcam ca problema are solut ie deoarece 1 +4 = 2 +3:
proprietatea demonstrata la punctul a) al problemei arata, de exemplu, ca
nu exista puncte Z n interiorul patratului, cu proprietatea ca ariile triunghi-
urilor ZAB, ZBC, ZCD, ZDA sunt proport ionale cu numerele 1, 2, 3 si 4
respectiv.
11
2 Un model de redactare
Comunicarea scrisa la matematica are un anumit specic: una este ca un
rezolvitor sa explice oral solut ia unei probleme, si cu totul altceva este trans-
miterea scrisa a rezolvarii. In redactarea lucrarilor de examen, nu trebuie
folosite doar simboluri matematice; pentru a putea usor nt eles de catre
corectori, candidatul trebuie sa explice pe parcurs modul de rezolvare.
Un exemplu de redactare este dat mai jos.
2.1 Algebra 1
a) Adunam toate coloanele determinantului la prima:
det(M) =

m 1 1
1 m 1
1 1 m

m+ 2 1 1
m+ 2 m 1
m+ 2 1 m

= (m+ 2)

1 1 1
1 m 1
1 1 m

.
Scadem prima coloana din celelalte doua, apoi dezvolt am determinantul
obt inut:
(m+ 2)

1 1 1
1 m 1
1 1 m

= (m+ 2)

1 0 0
1 m1 0
1 0 m1

= (m+ 2)(m1)
2
.
b) Daca m R 1; 2, atunci
rang(M) = rang(

M),
(M=matricea sistemului,

M=matricea extinsa a sistemului), deci sistemul
este compatibil determinat, conform teoremei Kronecker-Capelli. Calculam:

x
=

1 1 1
m m 1
m
2
1 m

1 0 0
m 0 1 m
m
2
1 m
2
mm
2

= (m1)
2
(m+ 1),

y
=

m 1 1
1 m 1
1 m
2
m

= m
3
+ 1 +m
2
mm
3
m = (m1)
2
,

z
=

m 1 1
1 m m
1 1 m
2

m 0 1
1 0 m
1 1 m
2
m
2

= (m
2
1)
2
.
12
Aplicam regula lui Cramer si obt inem
x =

x
det(M)
=
(m1)
2
(m+ 1)
(m1)
2
(m+ 2)
=
m+ 1
m+ 2
,
y =

y
det(M)
=
(m1)
2
(m1)
2
(m+ 2)
=
1
m+ 2
,
z =

z
det(M)
=
(m
2
1)
2
(m1)
2
(m+ 2)
=
(m+ 1)
2
m+ 2
.
Daca m = 1, sistemul devine:
_

_
x +y +z = 1
x +y +z = 1
x +y +z = 1.
Deoarece o ecuat ie apare scrisa de trei ori, sistemul dat este echivalent cu
sistemul:
_
x +y +z = 1.
In acest caz, sistemul este compatibil 2-nedeterminat, mult imea de solut ii a
sistemului ind S = (a, b, 1 a b) [ a, b R.
Daca m = 2, sistemul devine:
_

_
2x +y +z = 1
x + 2y +z = 2
x +y + 2z = 4.
Un minor principal al matricei sistemului este, de exemplu:

pp
=

2 1
1 2

= 3.
Ecuat iile (1) si (2) sunt ecuat ii principale, ecuat ia (3) este ecuat ie secundara.
Calculam determinantul caracteristic corespunzator acestei ecuat ii

car
=

2 1 1
1 2 2
1 1 4

= 9 ,= 0.
Conform teoremei lui Rouche, sistemul este incompatibil.
13
2.2 Algebra 2
a) Calculam
(x 2)(y 2) + 2 = xy 2x 2y + 4 + 2 = xy 2x 2y + 6 = x y.
G este parte stabila fat a de operat ia , daca
x > 2, y > 2 =x y > 2.
Observam ca:
x > 2, y > 2 (x 2) > 0, (y 2) > 0 (x 2)(y 2) > 0 x y > 2.
Deci G este parte stabila fat a de operat ia .
b) G este grup comutativ fat a de operat ia algebrica daca sunt ndeplinite
urmatoarele condit ii:
lege interna: am demonstrat deja aceasta proprietate la punctul a).
asociativitate: pentru orice x, y, z G, avem
(x y) z = x (y z).
Calculam
(x y) z = ((x 2)(y 2) + 2) z = (x 2)(y 2)(z 2) + 2;
x (y z) = x ((y 2)(z 2) + 2) = (x 2)(y 2)(z 2) + 2.
Deci legea * este asociativa.
comutativitate: pentru orice x, y G, avem x y = y x. Dar
x y = (x 2)(y 2) + 2 = (y 2)(x 2) + 2 = y x
(am folosit comutativitatea nmult irii numerelor reale). Deci * este
comutativa.
element neutru: exista e G astfel ca, pentru orice x G sa avem:
x e = x (am folosit comutativitatea). Avem:
x > 2 : (x 2)(e 2) + 2 = x
x > 2 : (x 2)(e 2) (x 2) = 0
x > 2 : (x 2)(e 3) = 0
e = 3.
14
Deoarece 3 G, deducem ca 3 este element neutru pentru operat ia *
n G.
elemente simetrizabile: pentru orice x G, exista x

G astfel ca
x x

= e. Rezolvam ecuat ia:


(x 2)(x

2) + 2 = 3,
x ,= 2 =x

=
1
x 2
+ 2;
x > 2
1
x 2
> 0
1
x 2
+ 2 > 2 x

G.
Deci orice element din G este simetrizabil n G.
Am demonstrat ca (G, ) este un grup comutativ.
c) Funct ia f deneste un izomorsmntre grupurile (G, ) si ((0, ), ) daca
f este funct ie bijectiva si daca
f(x y) = f(x) f(y), x, y G.
f este injectiva deoarece
x
1
, x
2
G : f(x
1
) = f(x
2
) x
1
2 = x
2
2 x
1
= x
2
.
f este surjectiva deoarece
y (0; ), x = y + 2 G astfel ca y = f(x).
Calculam:
f(x y) = f((x 2)(y 2) + 2) = (x 2)(y 2) = f(x) f(y).
Deci f este izomorsm de grupuri.
2.3 Analiza 1
a) Pentru n 1, calculam
x
n+1
x
n
= (2 + (1)
n+1
1
n + 1
) (2 + (1)
n
1
n
) = (1)
n+1
(
1
n + 1
+
1
n
).
15
Observam ca semnul diferent ei x
n+1
x
n
depinde de paritatea lui n: pentru
n par, diferent a este negativa, iar pentru n impar, este pozitiva. Deci sirul
(x
n
)
n
nu este monoton.
b) Din inegalitat ile
[ x
n
[=[ 2 + (1)
n
1
n
[ 2+ [ (1)
n
)
1
n
= 2 +
1
n
3,
deducem ca sirul (x
n
)
n
este marginit.
c) Folosim criteriul majorarii:
[ x
n
2 [=[ 2 + (1)
n
1
n
2 [=[ (1)
n
) [
1
n
,
lim
n
(
1
n
) = 0,
deci lim
n
x
n
exista si este egala cu 2.
2.4 Analiza 2
Funct ia f este continu a si derivabil a pe ecare din intervalele (; 0) si
(0; ), deoarece pe aceste intervale f coincide cu funct ii elementare. Studiem
continuitatea lui f n 0. Calculam:
l
s
(0) = lim
x0
x<0
f(x) = lim
x0
x<0
(x) = 0;
l
d
(0) = lim
x0
x>0
f(x) = lim
x0
x>0
(x
2
e
x
) = 0;
f(0) = 0.
Deoarece l
s
(0) = l
d
(0) = f(0), funct ia f este continua n 0.
Studiem derivabilitatea lui f n 0:
f

s
(0) = lim
x0
x<0
f(x) f(0)
x 0
= lim
x0
x<0
x
x
= 1;
f

d
(0) = lim
x0
x>0
f(x) f(0)
x 0
= lim
x0
x>0
x
2
e
x
x
= 0.
Deoarece f

s
(0) ,= f

d
(0), funct ia f nu este derivabil a n 0.
b) Deoarece f este continu a pe R, gracul lui f nu are asimptote verticale.
16
Pe intervalul (; 0), gracul lui f este semidreapta de ecuat ie Y = X.
Dreapta de ecuat ie Y = X este deci asimptota oblica la gracul funct iei
spre .
Studiem existent a asimptotelor spre +. Sa presupunem ca dreapta de
ecuat ie Y = mX +n este asimptota la gracul lui f. Atunci
m = lim
x
f(x)
x
, n = lim
x
(f(x) mx),
cu condit ia ca aceste limite sa existe si sa e nite. Deoarece
lim
x
f(x)
x
= lim
x
x
2
e
x
x
= lim
x
x
e
x
= 0,
iar
lim
x
(f(x) mx) = lim
x
(x
2
e
x
) = lim
x
x
2
e
x
= 0,
deducem ca dreapta de ecuat ie Y = 0 este asimptota orizontal a a gracului
lui f spre +.
c) Funct ia f nu este funct ie para, funct ie impara sau funct ie periodica. Cal-
culam prima derivat a a lui f:
f

: (; 0) (0; ) R, f

(x) =
_
1, daca x < 0
(2x x
2
)e
x
, daca x > 0
.
Ecuat ia f

(x) = 0 are solut ia x = 2. f

(x) < 0 pe (; 0)

(2; ) si
f

(x) > 0 pe (0; 2).


Calculam a doua derivat a a lui f:
f

: (; 0) (0; ) R, f

(x) =
_
0, daca x < 0
(x
2
4x + 2)e
x
, daca x > 0
.
Ecuat ia f

(x) = 0, x > 0 are solut iile 2

2 si 2 +

2. f

(x) > 0 pe
(0, 2

2) (2 +

2; ) si f

(x) < 0 pe (2

2; 2 +

2).
Tabelul de variat ie al funct iei f este urmatorul:
x -1 0 2

2 2 2 +

2
f

(x) 1 [ 0 + + 0
f(x) + 1 0
4
e
2
0
f

(x) 0 0 0 0 [ + 0 0 + +
Gracul lui f este reprezentat n gura 3.
17
Figura 3
2.5 Geometrie 1
a)
ABCD paralelogram
AD = BD
_
BD = DC BDC este isoscel.
Deoarece E este mijlocul laturii DC, BM este mediana n BDC, deci este
si n alt ime a acestui triunghi. Deci BM CD.
b), c)
BM = ME
DM = MC
_
BDEC este paralelogram DE | BC si DE = BC.
Dar AD | BC si, din axioma paralelelor, deducem ca dreptele AD si DE
coincid. Deci A, D, E sunt puncte coliniare. Pe de alta parte, AD = BC =
DE, deci AD = DE.
2.6 Geometrie 2
a) Fie PE AB, E AB si PF DC, F DC.
AB AD
AB PE
_
PE | AD
DC AD
DC PF
_
PF | AD
_
_
_
_
_
_
P, E, F colineare.
Calculam suma ariilor celor doua triunghiuri:
/(PAB)+/(PCD) =
AB PE
2
+
PF CD
2
=
AB
2
(PE+PF) =
/(ABCD)
2
.
18
b) Determinam mai ntai mult imea punctelor M din interiorul patratului pen-
tru care ariile triunghiurilor MAB si MCD sunt proport ionale cu numerele
1 si 4, respectiv. Daca M
0
este un astfel de punct, e M
0
E AB, E AB
si M
0
F CD, F CD. Condit ia din enunt devine:
1
4
=
/(M
0
AB)
/(M
0
CD)
=
M
0
E
M
0
F
.
Folosind proport ii derivate, obt inem:
M
0
E
M
0
E +M
0
F
=
1
1 + 4
,
deci
M
0
E =
1
5
AD.
Deducem ca mult imea punctelor M din interiorul patratului, pentru care
ariile triunghiurilor MAB si MCD sunt proport ionale cu numerele 1 si 4,
este un segment situat pe o paralela la AB. Acesta este segmentul PQ, unde
P [AD],
PA
PD
=
1
4
, Q [BC],
QB
QC
=
1
4
.
Analog, mult imea punctelor N din interiorul patratului, pentru care ariile
triunghiurilor NBC si NDA sunt proport ionale cu 2 si cu 3, respectiv, este
segmentul RS, unde
R [AB],
RB
RA
=
2
3
, S [DC],
SC
SD
=
2
3
.
(vezi Fig. 2)
Figura 2
19
Fie {O} = PQRS. Vom arata ca acesta este unicul punct care verica
condit iile din enunt . Este clar ca O este interior patratului. Stim ca:
O PQ =
A(OAB)
A(OCD)
=
1
4
;
O RS =
A(OBC)
A(ODA)
=
2
3
.
Deoarece
A(OAB) +A(OCD) = A(OBC) +A(ODA) =
1
2
A(ABCD),
obt inem urmatorul sir de rapoarte egale:
A(OAB)
1
=
A(OCD)
4
=
A(OAB) +A(OCD)
1 + 4
=
=
A(OBC) +A(ODA)
2 + 3
=
A(OBC)
2
=
A(ODA)
3
.
Deducem ca ariile triunghiurilor OAB, OBC, OCD, ODA sunt proport ionale
respectiv cu 1, 2, 4, 3. Deci punctul O este punctul cautat.
3 Domeniul de licent a Informatica. Subiectele
de matematica.
3.1 Algebra
3.1.1 Problema 1
Fie matricea A =

1 1
0 2

M
2
(R).
a) Sa se arate ca A
2
= 3A 2I
2
, unde I
2
=

1 0
0 1

.
b) Sa se arate ca A este inversabila si sa se calculeze A
1
.
c) Sa se calculeze A
n
, n N

.
d) Sa se determine matricele X M
2
(R) astfel ncat X
2
= A.
20
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Matematica si Informatica
Concursul de admitere iulie 2008, Domeniul de licenta - Informatica
I. Algebra 1. Fie matricea A =

1 1
0 2

M
2
(R).
a) Sa se arate ca A
2
= 3A 2I
2
, unde I
2
=

1 0
0 1

.
b) Sa se arate ca A este inversabila si sa se calculeze A
1
.
c) Sa se calculeze A
n
, n N

.
d) Sa se determine matricele X M
2
(R) astfel ncat X
2
= A.
2. Pentru orice n Z consideram funct ia f
n
: (2, ) (2, ), f
n
(x) = 2 + (x 2)
2
n
. Sa se arate ca:
a) f
m
f
n
= f
m+n
pentru orice m, n Z.
b) Mult imea G = {f
n
| n Z} mpreuna cu operat ia de compunere a funct iilor este grup comutativ.
c) Grupul (G, ) este izomorf cu grupul aditiv (Z, +) al numerelor ntregi.
II. Analiza 1. Se considera funct ia f : [1, ) R, f(x) =
lnx
x
.
a) Sa se calculeze f

.
b) Sa se ae maximumul funct iei f.
c) Sa se studieze monotonia sirului (x
n
)
n3
, x
n
= n
1
n
.
2. Se considera funct ia g : [1, 1] R,
g(x) =

x, x [1, 0]
sinx, x (0, 1].
a) Sa se studieze continuitatea funct iei g.
b) Sa se studieze derivabilitatea funct iei g.
c) Sa se arate ca funct ia g admite primitive, s a se ae o primitiva a ei si sa se calculeze

1
1
g(x)dx.
III. Geometrie 1. Fie C(O, R) un cerc xat de centru O si raza R si doua cercuri variabile C(O
1
, R
1
) si C(O
2
, R
2
),
tangente exterior ntre ele si ambele tangente interior cercului xat.
Sa se arate ca triunghiul OO
1
O
2
are perimetru constant.
2.

In planul xOy, se considera ecuat ia x
2
+y
2
6x + 4y 12 = 0.
a) Sa se arate ca aceasta ecuat ie reprezinta un cerc caruia sa i se determine raza si coordonatele centrului.
b) Sa se arate ca dreapta de ecuat ie 12x 5y + 19 = 0 este tangenta la cerc si sa se determine coordonatele
punctului de tangent a.
c) Sa se scrie ecuat iile laturilor patratului circumscris cercului, n care una dintre laturi este pe dreapta de la
punctul b).
IV. Informatica 1. Se numeste subsecvent a a unui vector V cu n elemente ntregi un vector cu cel put in un
element si cel mult n elemente care se gasesc pe pozit ii consecutive n vectorul V . Sa se scrie un program n
Pascal/C/C++ care citeste de la tastatura numarul natural n si vectorul V avand n elemente ntregi si aseaza
subsecvent a lui V avand suma elementelor maxima.
2. Se citesc de la tastatura numarul natural n si sirul de numere naturale a
1
, a
2
, ..., a
n
. Sa se scrie un program
n Pascal/C/C++ care aseaza indicii i si j care ndeplinesc simultan urmatoarele condit ii:
a) 1 i < j n;
b) a
i
> a
k
si a
j
> a
k
, pentru orice k, i + 1 k j 1;
c) diferent a j i este maxima.
3. Sa se calculeze complexitatea timp a programelor propuse pentru problemele de mai sus.

In cazul n
care nici una dintre solut iile propuse nu are complexitatea liniara, sa se scrie un program n Pascal/C/C++ de
complexitate timp liniara pentru una din cele doua probleme de mai sus, la alegere.
Precizari: Pentru toate problemele de mai se presupune ca datele sunt valide, si 3 n 1000. Se vor descrie
informal detaliile implementarii oricarui program: semnicat ia variabilelor, a structurilor de date, a blocurilor de
program, a condit iilor.
Timp de lucru: 3 ore.
1
Fie O = PQRS. Vom arata ca acesta este unicul punct care verica
condit iile din enunt . Este clar ca O este interior patratului. Stim ca:
O PQ =
/(OAB)
/(OCD)
=
1
4
;
O RS =
/(OBC)
/(ODA)
=
2
3
.
Deoarece
/(OAB) +/(OCD) = /(OBC) +/(ODA) =
1
2
/(ABCD),
obt inem urmatorul sir de rapoarte egale:
/(OAB)
1
=
/(OCD)
4
=
/(OAB) +/(OCD)
1 + 4
=
=
/(OBC) +/(ODA)
2 + 3
=
/(OBC)
2
=
/(ODA)
3
.
Deducem ca ariile triunghiurilor OAB, OBC, OCD, ODA sunt proport ionale
respectiv cu 1, 2, 4, 3. Deci punctul O este punctul cautat.
3 Domeniul de licent a Informatica. Subiectele
de matematica.
3.1 Algebra
3.1.1 Problema 1
Fie matricea A =
_
1 1
0 2
_
/
2
(R).
a) Sa se arate ca A
2
= 3A 2I
2
, unde I
2
=
_
1 0
0 1
_
.
b) Sa se arate ca A este inversabila si sa se calculeze A
1
.
c) Sa se calculeze A
n
, n N

.
d) Sa se determine matricele X /
2
(R) astfel ncat X
2
= A.
20
Rezolvare
a) Calculam:
A
2
=
_
1 1
0 2
_

_
1 1
0 2
_
=
_
1 3
0 4
_
;
3A 2I
2
= 3
_
1 1
0 2
_
2
_
1 0
0 1
_
=
_
1 3
0 4
_
.
Deci A
2
= 3A 2I
2
.
b) Egalitatea anterioara se mai poate scrie:
I
2
= A (1, 5I
2
0, 5A) = (1, 5I
2
0, 5A) A.
Folosim denit ia elementului inversabil, pentru a deduce ca A este inversabil a
fat a de operat ia de nmult ire a matricelor si ca
A
1
= 1, 5 I
2
0, 5 A =
_
1 0, 5
0 0, 5
_
c) Vom demonstra ca A
n
=
_
1 2
n
1
0 2
n
_
, pentru orice n N

. Folosim
metoda induct iei matematice. Fie P predicatul de mai sus.
Etapa de vericare. P(1) : A
1
=
_
1 2
1
1
0 2
1
_
, este o propozit ie adevarata.
Etapa de demonstrat ie. Aratam ca implicat ia P(n) P(n + 1) este o
propozit ie adevarat a, pentru orice n N

:
P(n) : A
n
=
_
1 2
n
1
0 2
n
_

A
n+1
=
_
1 2
n
1
0 2
n
_

_
1 1
0 2
_

A
n+1
=
_
1 2
n+1
1
0 2
n+1
_

P(n + 1).
Deoarece P(1) este o propozit ie adevarata si din presupunerea ca P(n) este
adevarata, rezulta ca P(n + 1) este adevarat a, deducem ca propozit ia P(n)
este adevarat a pentru orice num ar natural n.
d) Fie X =
_
a b
c d
_
. Matricea X veric a relat ia:
X
2
(a +d)X + (det(X))I
2
= 0
2
.
21
Daca X
2
= A, atunci det(X
2
) = det(A), deci det(X) =

2. Deducem ca
_
1 1
0 2
_
(a +d)X

2I
2
= 0
2
,
deci
X =
_
_
1+

2
a+d
1
a+d
0
2+

2
a+d
_
_
, (1)
sau
X =
_
_
1

2
a+d
1
a+d
0
2

2
a+d
_
_
. (2)
Consideram cazul (1); identicand a =
1+

2
a+d
si d =
2

2
a+d
, obt inem imediat,
prin adunare, ca (a + d)
2
= 3 + 2

2, deci ca a + d = (1 +

2). Obt inem


urmatoarele doua matrice, solut ii ale ecuat iei date:
X
1
=
_
_
1+

2
1+

2
1
1+

2
0
2+

2
1+

2
_
_
=
_
1

2 1
0

2
_
;
X
2
=
_
_

1+

2
1+

2

1
1+

2
0
2+

2
1+

2
_
_
=
_
1

2 + 1
0

2
_
.
Analog, considerand cazul (2), obt inem solut iile:
X
3
=
_
_
1

2
1

2
1
1

2
0
2

2
1

2
_
_
=
_
1 1

2
0

2
_
,
X
4
=
_
_

1

2
1

2

1
1

2
0
2

2
1

2
_
_
=
_
1 1 +

2
0

2
_
.
3.1.2 Problema 2
Pentru orice n Z consideram funct ia f
n
: (2, ) (2, ), f
n
(x) = 2 +
(x 2)
2
n
. Sa se arate ca:
a) f
m
f
n
= f
m+n
pentru orice m, n Z.
22
b) Mult imea G = f
n
[ n Z mpreuna cu operat ia de compunere a
funct iilor este grup comutativ.
c) Grupul (G, ) este izomorf cu grupul aditiv (Z, +) al numerelor ntregi.
Rezolvare
a) Calculam
f
m
f
n
(x) = f
m
(f
n
(x)) = 2 + (f
n
(x) 2)
2
m
= 2 + [2 + (x 2)
2
n
2]
2
m
=
= 2 + [(x 2)
2
n
]
2
m
= 2 + (x 2)
2
n
2
m
= 2 + (x 2)
2
n+m
= f
n+m
(x).
b) Din relat ia demonstrata la punctul a), stim ca mult imea G este parte
stabila fat a de operat ia de compunere a funct iilor. Observam ca:
id
(2,)
= f
0
G,
f
n
f
m
= f
m
f
n
, pentru orice m, n Z,
si ca
f
n
f
n
= id
(2,)
, pentru orice n Z.
Toate aceste relat ii arata ca funct ia identic a pe (2, ) este element neutru n
G fat a de operat ia de compunere a funct iilor, ca operat ia este comutativa
pe Gsi ca inversul elementului f
n
din G este elementul f
n
din G. Deci (G, )
este grup comutativ.
c) Denim aplicat ia
: G Z, (f
n
) = n.
Acesta aplicat ie este bijectiva, deoarece este injectiva si surjectiva. Demon-
stram ca este morsm de grupuri:
(f
m
f
n
) = (f
m+n
) = m+n = (f
m
) +(f
n
), pentru orice m, n Z.
Deci (G, ) (Z, +).
Analiza
3.1.3 Problema 1
Se considera funct ia f : [1, ) R, f(x) =
ln(x)
x
.
a) Sa se calculeze f

.
23
b) Sa se ae maximumul funct iei f.
c) Sa se studieze monotonia sirului (x
n
)
n3
, x
n
= n
1
n
.
Rezolvare
a) Funct ia f este funct ie elementar a, deci este derivabila pe tot domeniul sau
de denit ie. Calculam:
f

(x) =
1
x
x ln(x) 1
x
2
=
1 ln(x)
x
2
.
b) Pentru a determina punctele de extrem ale funct iei f, studiem semnul
funct iei derivate:
f

(x) > 0 1 ln(x) > 0 ln(e) > ln(x) e > x 1.


Deducem ca f este strict crescatoare pe intervalul [1, e] si strict descrescatoare
pe intervalul [e, ), deci e este punct de maxim global pentru f. De aceea,
valoarea maxima a funct iei este:
f(e) =
ln(e)
e
=
1
e
.
c) Exprimam termenii sirului (x
n
)
n3
astfel:
x
n
= e
ln(n)
n
.
Deoarece funct ia exponent iala de baza e este strict crescatoare pe R, iar
restrict ia funct iei f la intervalul [3; ) este strict descrescatoare, deducem
ca sirul (x
n
)
n3
este strict descrescator.
3.1.4 Problema 2
Se considera funct ia g : [1, 1] R,
g(x) =
_
x, x [1, 0]
sin x, x (0, 1].
a) Sa se studieze continuitatea funct iei g.
24
b) Sa se studieze derivabilitatea funct iei g.
c) Sa se arate ca funct ia g admite primitive, sa se ae o primitiva a ei si
sa se calculeze
1
_
1
g(x)dx
Rezolvare
a) Pe intervalele [1, 0) si (0, 1], funct ia g este continu a, deoarece restrict iile
ei la aceste intervale sunt funct ii elementare. Vom studia continuitatea lui g
n 0:
l
s
(0) = lim
x0
x<0
g(x) = lim
x0
x<0
(x) = 0; (3)
l
d
(0) = lim
x0
x>0
g(x) = lim
x0
x>0
(sin(x)) = 0; (4)
f(0) = 0. (5)
Deoarece l
s
(0) = l
d
(0) = g(0), deducem ca g este continua n punctul 0. Deci
funct ia g este continu a pe domeniul ei de denit ie.
b) Pe intervalele [1, 0) si (0, 1], funct ia g este derivabil a, deoarece restrict iile
ei la aceste intervale sunt funct ii elementare. Studiem derivabilitatea lui g n
0:
g

s
(0) = lim
x0
x<0
g(x) g(0)
x 0
= lim
x0
x<0
x
x
= 1; (6)
g

d
(0) = lim
x0
x>0
g(x) g(0)
x 0
= lim
x0
x>0
sin(x)
x
= 1. (7)
Deoarece g

s
(0) = g

d
(0) si deoarece aceste limite sunt nite, funct ia g este
derivabila n 0. Deci g este derivabil a pe tot domeniul ei de denit ie.
c) Orice funct ie continu a, denita pe un interval, admite primitive. Cum
g este continua, deducem ca g admite primitive pe [1, 1]. O primitiva a
funct iei g este de forma:
G : [1, 1] R, G(x) =
_

_
x
2
2
+a, x [1, 0);
b, x = 0;
cos(x) +c, x (0, 1].
Vom determina constantele a, b, c astfel ca funct ia G sa e continu a pe [1, 1]:
folosind consecint a Teoremei lui Lagrange, va rezulta ca G este si derivabil a
25
pe [1, 1] si ca G

= g. Este evident ca G este continua pe [1, 0) (0, 1].


Calculam:
l
s
(0) = lim
x0
x<0
G(x) = lim
x0
x<0
(
x
2
2
+a) = a; (8)
l
d
(0) = lim
x0
x>0
G(x) = lim
x0
x>0
(cos(x) +c) = c 1; (9)
G(0) = b. (10)
Deducem ca G este continua daca si numai daca a = b = c 1. Orice
primitiva a funct iei g este deci de forma:
G : [1, 1] R, G(x) =
_

_
x
2
2
+a, x [1, 0);
a, x = 0;
cos(x) +a + 1, x (0, 1].
Fie G
0
primitiva obt inut a pentru a = 0; folosim aceasta primitiva si Teorema
Leibniz-Newton pentru a calcula:
1
_
1
g(x)dx = G
0
(1) G
0
(1) = (cos(1) + 1) (
(1)
2
2
) = cos(1) +
1
2
.
3.2 Geometrie
3.2.1 Problema 1
Fie ((O, R) un cerc xat de centru O si raza R si doua cercuri variabile
((O
1
, R
1
) si ((O
2
, R
2
), tangente exterior ntre ele si ambele tangente inte-
rior cercului xat. Sa se arate ca triunghiul OO
1
O
2
are perimetru constant.
Rezolvare
Pentru doua cercuri ((A, r
1
) si ((B, r
2
) sunt adevarate armat iile:
cercurile sunt tangente exterior r
1
+r
2
= AB;
cercurile sunt tangente interior [ r
1
r
2
[= AB.
T inem cont de ipotezele problemei pentru a calcula perimetrul T al triunghi-
ului OO
1
O
2
:
T(OO
1
O
2
) = OO
1
+OO
2
+O
1
O
2
= (RR
1
) +(RR
2
) +(R
1
+R
2
) = 2R.
Deci perimetrul triunghiului OO
1
O
2
este constant, deoarece cercul ((O, R)
este xat.
26
3.2.2 Problema 2
In planul xOy, se considera ecuat ia x
2
+y
2
6x + 4y 12 = 0.
a) Sa se arate ca aceasta ecuat ie reprezinta un cerc caruia sa i se deter-
mine raza si coordonatele centrului.
b) Sa se arate ca dreapta de ecuat ie 12x 5y + 19 = 0 este tangenta la
cerc si sa se determine coordonatele punctului de tangent a.
c) Sa se scrie ecuat iile laturilor patratului circumscris cercului, n care
una dintre laturi este pe dreapta de la punctul b).
Rezolvare
a) Ecuat ia data se mai scrie astfel:
(x 3)
2
+ (y + 2)
2
= 5
2
.
Deducem ca ecuat ia data este ecuat ia cercului ((A, 5), unde A este punctul
de coordonate (3, 2).
b) Fie dreapta data prin ecuat ia din enunt . Calculam distant a de la
punctul A la dreapta :
d(A, ) =
[ 12 3 5 (2) + 19 [
_
12
2
+ (5)
2
=
65
13
= 5.
Deoarece d(A, ) este egala cu raza cercului, dreapta este tangenta cer-
cului. Fie M punctul de tangent a; deoarece AM, ecuat ia dreptei AM
este:
5(x 3) + 12(y + 2) = 0.
Coordonatele punctului M verica sistemul:
_
12x 5y + 19 = 0
5(x 3) + 12(y + 2) = 0.
Obt inem M(
21
13
,
1
13
).
c) Dreptele-suport ale laturilor patratului dat n enunt au urmatoarea pro-
prietate: una dintre drepte este , o alta dreapta (notata
1
) este paralela
27
cu , iar celelalte doua drepte (notate d
1
si d
2
) sunt perpendiculare pe .
De aceea, ecuat iile acestor drepte sunt de forma:

1
: 12x 5y = a, (11)
d
1
: 5x + 12y = b, (12)
d
2
: 5x + 12y = c, (13)
unde a, b, c sunt trei numere reale, ce urmeaza a determinate din sistemul
de ecuat ii:
d(A,
1
) = d(A, d
1
) = d(A, d
2
) = 5.
(Aceasta condit ie este echivalent a cu proprietatea de tangent a a dreptelor la
((A, 5).) Calculam:
d(A,
1
) =
[ 12 3 5 (2) a [
13
= 5 a = 111.
(Solut ia a = 19 a ecuat iei de mai sus corespunde dreptei .) Analog,
exprimand d(A, d
1
) si d(A, d
2
) n funct ie de b si c, obt inem b = 56 si c = 74
(sau invers). Deci ecuat iile dreptelor cerute n problema sunt:
12x 5y + 19 = 0; (14)
12x 5y 111 = 0; (15)
5x + 12y 56 = 0; (16)
5x + 12y + 74 = 0. (17)
4 Domeniul de licent a Informatica. Subiectele
de informatica.
4.1 Subiectul 1.
O prima solut ie consta n calculul sumei elementelor subsecvent ei vectorului
V ce ncepe pe pozit ia i si se termina pe pozit ia j pentru toate valorile
1 i < j n. La ecare moment se memoreaza suma maxima si perechea
(i, j) pentru care se realizeaza aceasta suma. Acest algoritm necesita un timp
patratic.
Vom prezenta o solut ie care necesita un timp liniar. Daca vectorul nu
cont ine elemente pozitive, atunci subsecvent a cautat a este formata din cel
28
mai mare element al vectorului. Altfel, convenim ca suma subsecvent ei vide
sa e 0. Vom parcurge vectorul o singura data. Sa presupunem ca ne aam la
pozit ia k, 1 k n, n vector. La ecare pozit ie se memoreaza subsecvent a
de suma maximaa gasita pan a atunci (despre care presupunem ca se aa
ntre pozt iile i
m
si j
m
n vector si are suma Gm) si suxul de suma maxima
(adica subsecvent a de suma maxima care se termina pe pozit ia k, ncepe
pe pozt ia t
m
, si are suma Sm). Initial, pentru k = 1, daca V [1] 0, cele
doua subsecvent e memorate vor ambele egale cu V [1], vor ncepe si se vor
termina pe pozit ia 1 (adica i
m
= j
m
= t
m
= 1); daca V [1] 0, vom avea
G
m
= V [1], i
m
= j
m
= 1, si S
m
= 0, t
m
= 2. Pentru actualizarea lor, la
parcurgerea elementului V [k + 1] din vector, se procedeaza astfel:
if Gm < Sm+V [k + 1]
then
Sm := Sm+V [k + 1];
Gm := Sm,i
m
= t
m
, j
m
= k + 1;
else
if Sm+V [k + 1] > 0
then
Sm := Sm+V [k + 1];
else
Sm = 0, t
m
:= k + 2;
endif
endif.
Complexitatea timp a acestei solut ii este liniara deoarece vectorul este
parcurs o singura data, si pentru ecare element din vector se face doar un
num ar constant de operat ii.
4.2 Subiectul 2.
O prima solut ie consta n vericarea, pentru toate valorile 1 i < j n
daca subsecvent a a
i
, a
i+1
, . . . , a
j
veric a condit iile a), b), c) din enunt . Se
memoreaza numerele i si j pentru care sunt vericate aceste condit ii si pentru
care j i este maxim. Acest algoritm necesita un timp cubic.
In continuare vom prezenta un algoritm liniar pentru rezolvarea proble-
mei. Acest algoritm are la baza alocarea dinamica a memoriei, folosindu-se
doua stive Q
1
si Q
2
. In algoritmul de rezolvare al problemei vom folosi aceste
stive astfel:
29
La orice moment al calculului, stiva Q
1
veric a urmatoarea proprietate:
doua elemente consecutive i si j din stiva (i ind situat imediat sub j
n stiva) veric a proprietatea: i < j, a
i
a
j
, si oricare ar k, astfel
nc at i k j, avem a
i
> a
k
si a
j
> a
k
. Evident, stiva Q
1
, parcursa
de la baza catre top, va un sir ordonat descrescator.
La orice moment al calculului, stiva Q
2
veric a urmatoarea proprietate:
doua elemente consecutive i si j din stiva (i ind situat imediat sub j
n stiva) veric a proprietatea: i > j, a
i
a
j
, si oricare ar k, astfel
nc at i k j, avem a
i
> a
k
si a
j
> a
k
. Evident, stiva Q
2
, parcursa
de la baza catre top, va un sir ordonat descrescator.
Modul n care se calculeaza aceste stive este urmatorul:
Mai ntai se va completa stiva Q
1
; sunt parcurse pe rand elementele
sirului a
1
, . . . , a
n
:
pentru ecare k n se vor sterge din stiva toate numerele mai mici
decat a
k
din stiva, si, apoi, a
k
va inserat n topul stivei.
Apoi se va completa stiva Q
2
; sunt parcurse pe rand elementele sirului,
n ordine inversa, a
n
, . . . , a
1
:
pentru ecare k n se vor sterge din stiva toate numerele mai mici
decat a
k
din stiva, si, apoi, a
k
va inserat n topul stivei.
Este usor de observat ca o pereche (i, j) cu i < j este solut ie pentru
problema daca si numai daca i si j se vor regasi pe pozit ii consecutive in
stiva Q
1
(i sub j, daca a
i
a
j
), sau j si i se vor regasi pe pozit ii consecutive
in lista Q
2
(j sub i, daca a
i
a
j
).
Pentru a gasi solut ia nu ne ramane decat sa parcurgem de la baza catre
top stivele Q
1
si Q
2
n cautarea unei perechi de elemente consecutive din
aceste stive i si j, astfel ncat modulul diferent ei lor [i j[ sa e maxim.
Odata gasita o astfel de pereche, solut ia problemei va data de perechea de
numere (min(i, j), max(i, j)).
Complexitatea algoritmului este liniara deoarece calculul celor doua stive
se face n timp liniar (ecare element este introdus o data n ecare stiva, si
apoi este sters din ecare stiva cel mult o data) si cautarea solut iei presupune
parcurgerea elementelor celor doua stive, ce poate executata n timp liniar
O(n).
30
5 Domeniul de licent a Matematica. Subiec-
tul de Informatica.
Vom presupune ca vectorul din enunt ul problemei este notat cu V , si are n
elemente. Solut ia problemei depinde de varianta de memorare a vectorului.
In varianta de alocare statica de memorie se poate utiliza un vector car-
acteristic c denit astfel: c
i
= 1, daca elementul de pe pozit ia i a fost vizitat
si c
i
= 0, daca elementul de pe pozit ia i nu a fost vizitat nc a. Daca ne
aam pe pozit ia t din vector, as am V [t], si vom parcurge vectorul pornind
de la aceasta pozit ie, cum este descris n enunt ul problemei, numar and cate
pozit ii ce au asociat n vectorul c valoarea 0 am nt alnit, pana cand acest
num ar ajunge egal cu V [t]. Algoritmul se opreste cand ajungem la o pozit ie
ce cont ine valoarea 0 n vector, sau cand nu mai exista elemente nevizitate.
Varianta de alocare dinamica presupune stocarea elementelor vectorului
sub forma unei liste circulare. In acest caz, elementele vizitate vor sterse din
lista dupa ce au fost asate. Algoritmul se opreste cand ajungem la o pozit ie
ce cont ine valoarea 0 n lista, sau cand lista este vida. Remarcam faptul ca
n acest caz parcurgerea vectorului se va face far a memorie suplimentar a.
31