Sunteți pe pagina 1din 8

Herzog Alexandra

anul III, grupa 1


Nr. 8

Un motor asincron trifazat cu rotorul bobinat, tip AFI 225M are urmatoarele date nominale:
Pn=30 kW, nn=1470 rot/min, U1nl=380 V, I1nl=62,5 A, U20l=480 V, I2nl=47 A, cos n=0,84,
=Mmax/Mn=2,2, n=87%.
Rezultatele incercarilor in gol si scurtcircuit sunt urmatoarele:
gol:

scurtcircuit:

I0=10% I1n=0,162,5=6,25 A

Usc=20% U1n=0,2380=76 V

P0=12% Pn=0,1230=3,6 kW

Psc=14% Pn=0,1430=4,2 kW

Se cere sa se determine:
1. Parametrii schemei ecgivalente in "T" a motorului asincron considerand valabile
aproximatiile: pcu11,2pcu2, X1=X2'.
2. Momentul nominal Mn la arborele motorului si alunecarea nominal sn in conditiile unei
sarcini nominale.
3. Pierederile de putere din motor si componentele acestor pierderi.
4. Momentul maxim al motorului Mmax si alunecarea critica corespunzatoare scr.
5. Momentul la pornire al motorului Mp.
6. Caracteristica mecanica naturala si caracteristica cuplului motorului asincron M=f(s).
7. Calculul valorilor treptelor rezistive necesare, in cazul executarii unei porniri in trepte
a motorului. Sa se reprezinte schema electrica a pornirii in trepte si sa se traseze
diagrama acestei porniri.
8. In ce conditii se poate atinge la pornire un moment egal cu cel maxim?
9. La functionarea motorului in conditiile nominale, rezistenta necesara in circuitul
rotoric, pentru executarea unei franari in contracurent, astfel ca momentul la franare
(Mfr) sa nu depaseasca 0,8 Mmax. Sa se traseze caracteristica mecanica a franarii.

3,61 3
= 2=
=3 ,72
3
36,252

=3

R0=R1+Rm

m=R0-R1=30,72-0,19=30,53

X0=X1+Xm

Xm=X0-X1=52,47-0,585=51,885

X =

Xm=51,885

38
=6 ,8
6,25
2

=6 ,82 3 ,722 =52,47

2
1

=3

m=30,53

2
1

4,21 3
=
= ,36
362,52

= 1+ 2'= ,19+ ,16= ,35


X =X1 +X'2 X1 =X'2
1

X =

X =2 X1

X1 =X'2 =

X 1,17
=
= ,585
2
2

76
=1,22
62,5

=1,222 ,352 =1,17

pcu11,2 pcu2
p1 =2,2 p

1=1,2

2 =2,23

R'2 (I1n=I'2) ; p1=p1sc=pcu1+pcu2


2
2 2 =2,23

' '2
2 2

'
2=

p1
2,23

R1=1,2 ,16= ,19


3 1 3
M = =
=
=194,88
2
2 147
6
6
15 147
1
=
=
= , 2
15
1

2
1

=
1

1=

3
=34,48
,87

P1-P2=p=34,48-30=4,48 kW=pfe1+pcu1+pcu2+pm+v
PM 2=Pn=3

pm+v

Pem=PM+pcu2=3 +1,91=31,91

2=
2

p1
2,23

2
1

4,21 3
= ,16
2,2362,52

2=

p1 4,2
=
1,91
2,2 2,2

1 =p1

2 =4,2

1,91=2,29

pfe1=P1-pcu1-Pem=34,48-2,29-31,91=0,28 kW

M
M

M =

M =2,2194,88=428,74

2M
+

= , 8

Mp =

2M
p

S
n
[rot/min]
M [Nm]

2=

48

= , 8

2428,74
=68,16
1
, 8
+
, 8 1

2 1=2,2 , 2

, 2 2,22 1=

0,02

0,05

0,08

0,1

0,3

0,5

0,7

1500

1470

1425

1380

1350

1050

750

450

0 201,76 385,38 428,74 418,28 213,48 133,77 96,73 68,16


N

CR

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
0

100

M =Mp

p1

2
2 2

p1

400

500

= ,9428,74=385,87
=
=1

p1

2
2+

300

385,87=

=M

=
p1

= ,9 M

2M

M =

200

2=

M
3

1
2
2

2428,74
1
p1
+
1
p1

p1

=2,22
p1

194,88157, 8 , 2
= , 9
3472

, 2
, 9
=
1,59 , 9+ p1

p1 =7,

65

p1 ={

,62 1,59}

M =Mp
=66

{
=

Mp

=385,87
= ,56

Mp
Mp

15

2M

M =

p2

=
p2

p2

p2

p3

=
p3

p3

p3

p4

=
p4

Mp
Mp

2+

15
385,87=

p4

2
p4

=2,22

p2

p2 ={

,35

,89}

p3 ={

,19

,49}

,11

,29}

95

385,87 214,37
385,87
p3

,31

,31

=1 29,6
=2,22

p3

p3 =2,115

= ,18

Mp

,56

=385,87

2M

M =

66

2428,74
,31
p3
+
,31
p3

, 2
, 9
=
,49 , 9+ p3

15
385,87=

M =Mp
=1236,58

p2 =4,

Mp
Mp

2+

,56

= ,31

Mp

p2

=385,87

2M

M =

=66

2428,74
,56
p2
+
,56
p2

, 2
, 9
=
,89 , 9+ p2

M =Mp
=1 29,6

385,87 214,37
385,87

385,87=

2+

385,87 214,37
1 29,6
385,87
=

2428,74
,18
p4
+
,18
p4

, 2
, 9
=
,29 , 9+ p4

p4

,18

p4 =1,215

,18
p4

=2,22

=1236,58
p4 ={

M =Mp =385,87
=1352,48

Mp

Mp
Mp

2M

M =

p5

=
p5

p5

p5

p6

Mp
Mp

=
p6

p6

2+

p6

p7

=
p7

Mp
Mp

2+

15
385,87=

p7

2
p7

p5 ={

, 6

,16}

1352,48 385,87 214,37


=
1352,48
385,87

p6 =

p6

, 6

, 6

=2,22

p6

, 4

,1}

, 2

, 5}

=1417,39
p6 ={

,36

= , 3

Mp

=2,22

p5

=385,87

2M

M=

,1

,63

2428,74
, 6
p6
+
, 6
p6

, 2
, 9
=
,1
, 9+ p6

M =Mp
=1453,74

15
385,87=

,1

= , 6

2M

M=

p5 =

p5

=1352,48

=385,87

Mp

1236,58 385,87 214,37


=
1236,58
385,87

2428,74
,1
p5
+
,1
p5

, 2
, 9
=
,16 , 9+ p5

2
2+

15
385,87=

M =Mp
=1417,39

= ,1

1417,39 385,87 214,37


=
1417,39
385,87

2428,74
, 3
p7
+
, 3
p7

, 2
, 9
=
, 5 , 9+ p7

p7 =

p7

, 3

,135

, 3
p7

=2,22

=1453,74
p7 ={

M =Mp
=1474, 9

Mp
Mp

2M

M =

p8

=
p8

p8

p8

M =Mp
=1485,49

p9

Mp
Mp

2+

15
385,87=

p9

2
p9

p8 =

p8

, 2

, 2

=2,22

p8

p8 ={

, 3}

, 1

, 45

= , 1

Mp

2428,74
, 2
p8
+
, 2
p8

=1474, 9

=385,87

2M

M =

1453,74 385,87 214,37


=
1453,74
385,87

, 2
, 9
=
, 3 , 9+ p8

2
2+

15
385,87=

p9

= , 2

Mp

=385,87

1474, 9 385,87 214,37


=
1474, 9
385,87

2428,74
, 1
p9
+
, 1
p9

, 2
, 9
=
, 16 , 9+ p9

p9

p9

, 1

, 1
p9

=2,22

=1485,49
p9 ={

, 16}

, 18

Se vor folosi deci 8 trepte de pornire sau, pentru a se realiza o constructie cu cel mult 7
trepte, se va alege un interval mai larg (Mpmin; Mpmax).

La pornire se poate atinge momentul maxim daca in circuitul rotoric al motorului se


introduce o rezistenta suplimentara, astfel incat pornirea sa se realizeze pe zona stabila a
caracteristicii mecanice artificiale reostatice, exact in punctul de inflexiune al acestei
caracteristici.

1500

0
0

428.74

1500

= =145

1
1

1+

15

+147
15

=1,98
M =
0
-428.74

2M
f

=
f

,99 3,96}

2+

1,98

2M

428.74
f ={

-1500

,8M

1,98

1,98

f =3,96

, 2
, 9
=
1,98 , 9+

f =8,82

1,98
f

=2,5